Transport vervoersassen

of 6 /6
par 2 Transport.notebook 1 September 08, 2011 jan 149:35 Par 2: Vervoersassen, knooppunten & knelpunten Vervoersnet: Alle wegen die met elkaar verbonden zijn. Sommige wegen zijn niet / nooit druk sommigen wel. De intensiteit verschilt (aantal weggebruikers per uur of per dag) Zeer intensief gebruikte wegen heten vervoersassen!

Embed Size (px)

description

Knelpunten, files, vervoersassen, verkeersnet

Transcript of Transport vervoersassen

 • par2Transport.notebook

  1

  September08,2011

  jan149:35

  Par2:Vervoersassen,knooppunten&knelpunten

  Vervoersnet:Allewegendiemetelkaarverbondenzijn.Sommigewegenzijnniet/nooitdruksommigenwel.

  Deintensiteitverschilt(aantalweggebruikersperuurofperdag)

  Zeerintensiefgebruiktewegenhetenvervoersassen!

 • par2Transport.notebook

  2

  September08,2011

  jan149:45

  Wegendiezeerintensiefgebruiktwordennoemjevervoersassen.

  Verkeersaanbodisduszeerhoog!

  Aanbegineneindvanvervoersassenmeestalsteden.

  (denkaanforenzen)

 • par2Transport.notebook

  3

  September08,2011

  feb1111:16

  Doorforenzenkandecapaciteitvandewegtekleinzijn.

  aantalauto's

  Daarwaardittevaakgebeurdwordenknelpuntengenoemd!

 • par2Transport.notebook

  4

  September08,2011

  feb1613:10

  FILE

  Structurelefiles:

  woonenwerkverkeer wegwerkzaamheden

  Incidentelefiles:

  kijkfile ongeluk weersomstandigheden

 • par2Transport.notebook

  5

  September08,2011

  feb1613:14

  Oplossingenfileprobleem:

  extrainvesterenwegen(veelprotest)

  extraspitsstrook?

  P&RPark&Rideparkerenbijbustreinstationsenvoordeligmetopenbaarvervoer

  http://nos.nl/video/161109extraspitsstrooka27.html

 • par2Transport.notebook

  6

  September08,2011

  feb1613:18

  Carpoolen(met1autonaarhetwerk)

  Betaalstrokenofrekeningrijdenoftolweg(nadeel:mindermobaliteit!)

  toerisdosering

  Pagina 1Pagina 2Pagina 3Pagina 4Pagina 5Pagina 6