Kennisagenda Transport & Logistiek

of 18 /18
Kennisagenda Transport & Logistiek Verdus congres Amsterdam, 19 November Lóri Tavasszy (TU Delft / TNO)

Embed Size (px)

description

Kennisagenda Transport & Logistiek. Verdus congres Amsterdam, 19 November Lóri Tavasszy (TU Delft / TNO). Vragen. Prioriteiten voor fundamentele kennisagenda ? Welke onderwerpen minder relevant? Belang bedrijfsleven ? Hoe betrekken ? Kritische combinaties instituten , kennis ? - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Kennisagenda Transport & Logistiek

PowerPoint Presentation

Kennisagenda Transport & LogistiekVerdus congres Amsterdam, 19 NovemberLri Tavasszy (TU Delft / TNO)VragenPrioriteiten voor fundamentele kennisagenda?Welke onderwerpen minder relevant? Belang bedrijfsleven? Hoe betrekken?Kritische combinaties instituten, kennis?

Kennisagenda van de toekomst

Topsector LogistiekTopconsortium innovatie (TKI)Bedrijven, branche-organisaties, onderzoeksinstellingen, universiteitenTKI aansturing: SPL + Dinalog + TNO + NWOInhoud op basis van 6 Roadmaps: dient als vraagsturing voor academisch onderzoekMin I&M doet maatschappelijke vraagsturing op het gebied Mobiliteit/Bereikbaarheid

Roadmaps TKI LogistiekDouaneSynchromodaliteitCross-chain control centers (4C)Supply chain financeService LogisticsNationaal Logistiek Informatie Platform (NLIP)

Cross-cutting voor I&M: duurzaam & bereikbaar

4NLIPDouaneSynchro4CServicesFinanceFUNDAMENTEELONDERZOEKTOEGEPASTONDERZOEK TOEPASSINGMARKT & OVERHEIDRoadmaps TKI LogistiekNWO programmaDuurzame Logistiek1NWODuurzaam & bereikbaar 2Vraagsturing fundamenteel onderzoekTopsectorMaatschappelijk Organisatie onderzoek topsector Logistiek5Uitsnede programmering NWODBR (2009-2014): 1 programma over logistiekTOP subsidies (najaar 2012)Douane (eind 2012)Synchromodaliteit (2013)Supply chain finance (2013)VerDUS: Duurzame logistiek (2013)

Andere programmas (Service logistics bv.) volgen later

Programma Duurzame Logistiek i.o.Vergelijkbare* insteek (organisatie, budget) als DBR, maar focus exclusief op logistiekSamenwerking met niet-universitaire partners uit het bedrijfsleven, andere kennisinstellingen en de overheid gewenst3 programmalijnen: Hardware, Orgware en SoftwareCombinaties worden toegejuichtVoorziene start 2013* disclaimer: aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend

InfrastructuurAansluiting op roadmap Synchro Globale scopeStrategische afwegings- en beleidsvraagstukken (bv. scenarios, robuuste investeringsstrategie)Netwerkontwerp: nieuwe eisen door o.a. synchromodaliteit (bv. capaciteit, kwaliteit), Multimodaal netwerkmanagement (sturing van netwerken i.c.m. logistiek bedrijven)

ICT Roadmaps: Douane, SynchroGlobale scopeICT voor flexibel gebruik netwerk diverse modaliteiten onder onzekerheidinformatiesystemen en de nationale ICT-infrastructuur;ICT-systemen en infrastructuur ter ondersteuning van de logistieke processen

OrganisatieAansluiting op roadmaps 4C, synchro, service logistiek en financeGlobale scopeLogistieke processen (bv. optimalisatie, ontwerp, synchronisatie, aansturing en coordinatie)Beslissingstructuren (bv. governance, gain sharing)Implementatie (bv. trust, mental shift)

Topsector en duurzaamheidHet Innovatiecontract over duurzaamheidverminderen negatieve effecten transport efficint gebruik publieke ruimte en infrastructuur hergebruik middelen, retourlogistiek en waste management meest effectieve en duurzame modaliteit bundelen van lading, minder onnodig leeg rijden en varen; vermijden onnodige vervoerskilometers door betere afstemmingklimaatvriendelijke op- en overslaglocaties (bv. magazijnen)

Bijdragen aan duurzame logistiek vanuit andere topsectoren!elektrisch vervoervoorziening biomassasubstitutie brandstoffen

Duurzaamheid inprogramma Duurzame LogistiekNiet: duurzaamheid als opdrachtWel: impact telt mee in beoordeling projectenAdresseer voor zover relevant:EconomieEcologieSociaalToekomstvastheidRebound effectenDe innovatieactiviteiten in de uitvoeringsagenda dragen sterk bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen (uit: Innovatiecontract Topsector Logistiek, 2012)

Tot slotStellingenStelling: verbinden en duurzaam gaan prima samen in de logistiekJANEEStelling: duurzame logistiek levert een grote bijdrage aan duurzame stedenJANEEStelling: logistiek bedrijfsleven heeft behoefte aan fundamenteel onderzoekJANEEStelling: co-financiering van bedrijven is nodig voor een goede vraagsturing van het onderzoekJANEE