Time to say goodbye maria

of 19 /19
Zang : Sarah Brightman & Andrea Bocelli. Zang : Sarah Brightman & Andrea Bocelli. Time to say Time to say goodbye goodbye Maria Herinneringen. Herinneringen. zaterdag 18 juni 2022 zaterdag 18 juni 2022 06:49 06:49 uur uur

Embed Size (px)

Transcript of Time to say goodbye maria

Page 1: Time to say goodbye maria

Zang : Sarah Brightman & Andrea Zang : Sarah Brightman & Andrea Bocelli. Bocelli.

Time to say goodbye Time to say goodbyeMaria

Herinneringen.Herinneringen.

donderdag 13 april 2023donderdag 13 april 202323:2623:26 uur uur

Page 2: Time to say goodbye maria

MariaElk afscheid betekent de geboorte van herinnering.Elk afscheid betekent de geboorte van herinnering.

Page 3: Time to say goodbye maria

Maria

Wij herinneren ons geen dagen, Wij herinneren ons geen dagen,

maar momenten.maar momenten.

Page 4: Time to say goodbye maria

Maria

U kunt Uw ogen sluiten voor feiten , U kunt Uw ogen sluiten voor feiten , maar niet voor maar niet voor

herinneringenherinneringen

Page 5: Time to say goodbye maria

Maria

Als de klokken der herinnering luiden, Als de klokken der herinnering luiden, wordt het Zondag in wordt het Zondag in

het hart.het hart.

Page 6: Time to say goodbye maria

Maria

Wat moeilijk te dragen was, Wat moeilijk te dragen was, is is

heerlijk om zich te herinneren.heerlijk om zich te herinneren.

Page 7: Time to say goodbye maria

Maria

Herinneringen zijn dagboekbladzijden, Herinneringen zijn dagboekbladzijden, die we altijd bij die we altijd bij

ons dragen.ons dragen.

Page 8: Time to say goodbye maria

Maria

Een van de vele vormen van eenzaamheid Een van de vele vormen van eenzaamheid is een is een

herinnering hebben en er niet kunnen over praten.herinnering hebben en er niet kunnen over praten.

Page 9: Time to say goodbye maria

MariaHerinnering is een vorm van ontmoeting.Herinnering is een vorm van ontmoeting.

Page 10: Time to say goodbye maria

Maria

De herinnering is een kerkhof , De herinnering is een kerkhof , waarop meer kruisen waarop meer kruisen

dan bloemen staan.dan bloemen staan.

Page 11: Time to say goodbye maria

Maria

Uiteindelijk zullen we ons de woorden , Uiteindelijk zullen we ons de woorden , van onze vijanden niet van onze vijanden niet

herinneren, herinneren, maar wel het zwijgen van maar wel het zwijgen van

onze vrienden.onze vrienden.

Page 12: Time to say goodbye maria

Maria

Een mens moet niet zorgen dat hij in de hemel komt, Een mens moet niet zorgen dat hij in de hemel komt, maar dat de maar dat de

hemel in hem komthemel in hem komt

Page 13: Time to say goodbye maria

Maria

De eenzaamheid is een stille storm De eenzaamheid is een stille storm die al onze dode takken die al onze dode takken

afbreektafbreekt

Page 14: Time to say goodbye maria

Maria

Herinneringen zijn als littekens, Herinneringen zijn als littekens, ze verzachten ze verzachten

langzaam, langzaam, maar verdwijnen nooit. maar verdwijnen nooit.

Page 15: Time to say goodbye maria

Maria

Veel is schoner in de maneschijn der herinnering, Veel is schoner in de maneschijn der herinnering, dan in het dan in het

zonlicht der werkelijkheid.zonlicht der werkelijkheid.

Page 16: Time to say goodbye maria

Maria

Herinnering : Herinnering : Het enige Het enige paradijs waaruit men ons nooit kan verdrijven.paradijs waaruit men ons nooit kan verdrijven.

Page 17: Time to say goodbye maria

Maria

De herinnering is een straat met deuren, De herinnering is een straat met deuren, en achter en achter

iedere deur die opengaat , iedere deur die opengaat , zijn er weer 10 deuren. zijn er weer 10 deuren.

Page 18: Time to say goodbye maria

Maria

Als je door de nacht gaat zonder één ster, Als je door de nacht gaat zonder één ster, doodmoe en doodmoe en alleen, alleen, denk er dan aan denk er dan aan

dat boven de wolken , dat boven de wolken , iemand naar je glimlacht. iemand naar je glimlacht.

Page 19: Time to say goodbye maria

Maria

Vele groetjes en nog Vele groetjes en nog een prettige dageen prettige dag

Maria Maria (van de Fons)(van de Fons)