SUIskewiet Maart 2011

of 24 /24
SUIskewiet! De leerlingenraad laat van zich horen! Wij hebben jullie verwend op Dikke Truien en Gekleurde Mutsendag. Het Vrij Podi- um werd grondig voorbereid. De sportkern zorgt weer voor heel wat voetbalplezier en je kan je voor onze fantastische schoolquiz inschrijven. Kortom de leerlingenraad draait op volle toeren . NIEWSBRIEF MAART 2011 SUIskewiet! ...................................................................... 1 Dikke Truien en Gekleurde Mutsendag ............................. 2 De laatste auditiedag van het Vrij Podium ........................ 6 POK ................................................................................10 Interview met de graaddirecteur Jos Huygh ....................12 Het mysterieuze verhaal zonder einde ............................ 13 Dikke Truiendag 14 februari ............................................14 Vervolgverhaal door Jolien .............................................. 17 Help een blinde met een dopje ........................................19 Het leven zoals het is: maandag ......................................19 Alfabetquiz .................................................................... 20 Inschrijving Schoolquiz 7 mei 2011 ...................................23

Embed Size (px)

description

Nieuwsbrief van de Leerlingenraad van het Sint-Ursula-Instituut.

Transcript of SUIskewiet Maart 2011

Page 1: SUIskewiet Maart 2011

SUIskewiet! De leerlingenraad laat van zich horen!

Wij hebben jullie verwend op Dikke Truien en Gekleurde Mutsendag. Het Vrij Podi-

um werd grondig voorbereid. De sportkern zorgt weer voor heel wat voetbalplezier

en je kan je voor onze fantastische schoolquiz inschrijven. Kortom de leerlingenraad

draait op volle toeren .

NIEWSBRIEF MAART 2011

SUIskewiet! ...................................................................... 1

Dikke Truien en Gekleurde Mutsendag ............................. 2

De laatste auditiedag van het Vrij Podium ........................ 6

POK ................................................................................ 10

Interview met de graaddirecteur Jos Huygh .................... 12

Het mysterieuze verhaal zonder einde ............................ 13

Dikke Truiendag 14 februari ............................................14

Vervolgverhaal door Jolien .............................................. 17

Help een blinde met een dopje ........................................19

Het leven zoals het is: maandag ......................................19

Alfabetquiz .................................................................... 20

Inschrijving Schoolquiz 7 mei 2011 ................................... 23

Page 2: SUIskewiet Maart 2011

2

Dikke Truien en Gekleurde Mutsendag

Een hartverwarmende Valentijn…

14 februari was het dikke truiendag in onze school. Iedereen mocht dan een dikke,

en bovendien ook gekleurde (dat is het belangrijkste hé) trui dragen. Ook mutsen,

sjaals en handschoenen mochten voor 1 keer felgekleurd zijn…

Maar dat was niet alles. ’s Morgens zorgden 2 turnleerkrachten voor een opwar-

mende SUImba, waaraan heel wat leerlingen enthousiast meegedaan hebben!

3 toffe zumbadansjes werden vlotjes gedanst. Na elk dansje mocht elke enthousias-

te danser 1 minder en-

thousiaste danser uit

het publiek halen. Zij

moesten dan ook mee-

dansen. Wedden dat zij

zich toch nog goed ge-

amuseerd hebben?

Dikke proficiat aan

iedereen die meege-

danst heeft! Iedereen

die niet meegedanst

Page 3: SUIskewiet Maart 2011

3

heeft, zouden we willen vragen volgend jaar ook mee te doen… Je weet niet wat je

mist!!

Ook onder de speeltijd werd er voor voldoende ambiance gezorgd. Een dj zorgde

voor de nodige muziek en de leerlingenraad had voor iedereen een lekkere beker

warme chocomelk gezorgd… Mmmm… Als je je lege beker dan inleverde, kreeg je

een heerlijke, zelfgebakken wafel in de vorm van een hartje… (Het was tenslotte

Valentijn voor iets hé!) Een zoete, hartverwarmende speeltijd met de nodige ambi-

ance dus!

Page 4: SUIskewiet Maart 2011

4

Maar geen dikke truiendag zonder nog

eens extra aan het milieu te denken natuurlijk! Daarom kon je ook de hele dag onze

PET-wall, die aantoont hoeveel afval we

met z’n allen wel niet weggooien, op de

eretrap bekijken. Deze muur van plastic

flessen hebben we gebouwd met de fles-

sen die alle leerlingen zo enthousiast heb-

ben ingezameld! Dikke merci aan ieder-

een!

Page 5: SUIskewiet Maart 2011

5

Maar op 14 februari was het niet alleen dikke truiendag. Het was natuurlijk ook Va-

lentijn, de dag waarop alle verliefden onder ons hun geliefde eens ‘in de bloemetjes

zetten’. En dat kan je wel heel letterlijk nemen… In de loop van januari kon iedereen

een roos aan 1 euro bestellen, die dan anoniem door de cupido’s van de leerlingen-

raad aan zijn of haar geliefde afgegeven werd… Natuurlijk kon je ook een roos voor

je vriend of vriendin bestellen! Ook dit jaar werden er heel veel rozen besteld. Een

Valentijnsdag met een veel romantiek dus…

Jana Osstyn

Page 6: SUIskewiet Maart 2011

6

De laatste auditiedag van het Vrij Podium

(Onze eerste opdracht voor de kern media). Het was niet alleen voor ons een grote

dag, maar ook voor de verschillende deelnemers, al waren het maar audities. Span-

nend! Helemaal uitgedost met papier en pen en een onvermijdelijk bonzend hart

gaven we een blik aan het grote podium, in die bekende Sint- Cecilia -zaal. Het was

in spanning afwachten naar wat de eerste noten zouden brengen van die eerste au-

ditie. De zenuwen speelden een grote rol bij de audities. Je moest ze onder controle

kunnen houden om je auditie tot een goed einde te brengen. We voelden de zenu-

wen zo overkomen en ons al bonzend hart, ging nog een paar slagen sneller. En

wanneer de laatste noten speelden ging het er eindelijk wat rustiger aan toe. Het

einde van het liedje naderde, het zangeresje vertrok met enkele papieren in haar

hand en dan kwamen de eerste reacties van onze voorzitter (Maxim), enkele engel-

bewaarders (Daisy Berthels, Kathleen Duys, Wim Jacobs), de technicus en enkele

leerlingenraders ,die iets van muziek kennen of gewoon graag eens een kijkje kwa-

men nemen. We interviewden enkele deelnemers op de verschillende kleine plekjes

naast die grote, maar vooral enge zaal waar het allemaal zou gebeuren.

Na alle audities kwam hét grote moment, namelijk het evalueren van elke auditie.

Een zucht met een trieste naklank betekende dat iemand rood kreeg. Twijfelachti-

ge blikken betekende oranje. Wanneer er een ‘zeker!’ of ‘groen!’ werd geroepen,

betekende het dat iemand groen kreeg, als iemand er gewoonweg volledig door

was. We maakten nog even een gezellig interview met onze voorzitter en met een

enthousiaste deelnemer en medewerker van het free podium. Nog enkele foto’s, en

dan een diepe zucht. Wat een dag! Eén ding wisten we zeker, met het talent dat er

vandaag verzameld was, werd het free podium een show bomvol bruisend talent.

Elke grote carrière begint met een

droom, zo zeggen ze dat toch op

het grote scherm? En voor deze

mensen is dit het voorsmaakje van

een droom waarvan de deuren wijd

open staan. Daarom zouden we

zeggen, kom 17, 18 en 19 maart uit

die luie stoel en kom kijken naar

een show vol overweldigend talent.

Maar maak zeker eerst even kennis

Vrij Podium SUI:

Een avondvullende show met heel

veel verschillende acts en talenten

die één voor één de mensen op

hun eigen manier van hun stoel

zullen blazen.

Page 7: SUIskewiet Maart 2011

7

met enkele mensen waarbij het free podium vandaag in het middelpunt van hun

gedachten stond.

Ynke Bleekx en Amy Saeys (zang)

Waarom hebben jullie besloten om mee te doen?

We hebben dat zelf niet echt besloten meneer Jacobs heeft ons ingeschreven.. en nu

kunnen we eigenlijk niet meer terug.

Wat gaan jullie doen als jullie er door zijn?

Inke: Meedoen zeker (lacht).

Amy: Juichen!

Hoe voelen jullie je nu zo voor je auditie?

Amy: Daar wil ik nu even niet aan denken…

Ynke: Nu heb ik eigenlijk heel veel buikpijn. Nu al voor de auditie dus dat gaat extra

hard zijn als ik op het podium moet.

Amy: Blijkbaar dat je die mensen naakt moet voorstellen, dat het dan beter gaat..

Ynke: (lacht)

Amy: Dat heb ik ook maar blijkbaar gaat het echt veel gemakkelijker maar je moet dat

nog kunne hé als je daar van voor staat. Ik begin altijd te lachen…

Ynke: Ik ga gewoon naar vanachter kijken denk ik, daar zit niemand…

Amy: Maar blijkbaar zie je die niet hé, de mensen.

Ynke : Nee.

Amy: Dus dat wordt gewoon even doorbijten…

Emma Vermeulen en Laura Smeyers (zang)

Waarom hebben jullie besloten om mee te doen?

Emma: Omdat we het graag doen. We hebben de 2 jaar ervoor ook al meegedaan.

Laura: Ja, omdat we graag zingen .

Emma: En het is gewoon plezant.

Welk liedje gaan jullie zingen?

Emma: ‘Sweet goodbyes’ van Krezip

Wat gaan jullie doen als jullie er door zijn?

Emma: Blij zijn( lacht), ja we gaan gewoon heel blij zijn. Het gaat echt een verassing

Page 8: SUIskewiet Maart 2011

8

zijn.

Laura: We gaan in spanning afwachten.

Hoe voelen jullie je nu?

Emma: Ah, gewoon, dat is al een gewoonte voor ons hé (lacht) .

En als jullie straks op het podium staan?

Emma: Laura gaat zenuwachtig zijn en helemaal rood worden.

Laura: En ja mijn maag gaat weer helemaal omkeren, maar eens dat het begint is dat

allemaal in orde.

Bjarne Pijl (comedy)

Hoe is het gegaan?

Goed.(lacht)

Waarom heb je besloten om mee te doen?

Mijn neef heeft dat ook gedaan dus ik zet de traditie verder hé, en Alex Agnew is mijn

idool.

Dus daarom heb je jezelf ingeschreven?

Ja, gewoon ik dacht... alé ja eerst wou ik eigenlijk niet meedoen, maar mijn neef heeft

mij gepusht. Dus ja heb ik mij ingeschreven.

Heb je zin in het vrij podium?

Ja, (lacht) als ik mijn tekst niet vergeet.

Maxim (onze voorzitter en ook een van de presentatoren van het free

podium) en Pauline (een deelneemster en een trouwe medewerkster

van het free podium)

Wat willen jullie met het vrij podium bereiken ?

Pauline: Dat de mensen ook buiten de school zien dat er hier veel talent zit op school

en dat het zeker moet getoond worden.

Maxim: Dat ondanks het uniform bij ons op school en de reputatie dat we hebben van

strenge school er hier echt wel veel creativiteit leeft. En we willen gewoon elk jaar een

Page 9: SUIskewiet Maart 2011

9

stapje hoger gaan in vergelijking met de vorige vrij podiums. En ik denk ook dat, dat de

afgelopen jaren goed gelukt is. Dat we er elk jaar een schepje bovenop hebben gedaan.

Waar letten jullie op met de audities?

Pauline: Vooral dat de mensen er staan als het over zang gaat,en dat ze niet verlegen

zijn om hun talent te durven tonen.

Maxim: Ja, zang en uitstraling.

Pauline: En bij dans.. ja hun talent ook vooral hé.

Maxim: En bij dans, je kunt mooi dansen maar als je daar tegen u goesting staat en je

bent niet aan het lachen is dat ook niet aangenaam om naar te kijken. Dus het moet

gewoon voor de mensen aangenaam zijn om naar te luisteren, naar te kijken. En dat

als je buiten gaat je een goed gevoel hebt hé.

Hoe zou je het vrij podium omschrij-

ven?

Maxim: Een avondvullende show met

heel veel verschillende acts en talenten

die één voor één de mensen op hun ei-

gen manier van hun stoel zullen blazen.

Celien & Sarah

Page 10: SUIskewiet Maart 2011

10

EERSTE GRAAD – EERSTE GRAAD – EERSTE GRAAD – EERSTE GRAAD –

POK

Een aantal leerkrachten hebben een nieu-

we werkgroep opgestart namelijk ‘de

POK’. Die werkgroep zorgt ervoor dat leer-

lingen van het 1ste en 2de jaar tijdens de

middagpauze een leuke activiteit kunnen

doen. Zo kan er tijdens een aantal midda-

gen het volgende gevolgd worden: ma-

cramé, gezelschapsspelen, estafette,

strips, pleinspelen. Vorige activiteiten zijn

de activiteiten die aangeboden werden in

hun eerste kalender. De nieuwe kalender

volgt nog. Ik ben superbenieuwd welke leuke activiteiten hierin zullen vermeld

staan!!! De eerste activiteit (macramé) was meteen een succes! Hieronder zien jullie

enkele sfeerbeelden:

Morgane Van Belle (1LATb)

Page 11: SUIskewiet Maart 2011

11

EERSTE GRAAD – EERSTE GRAAD – EERSTE GRAAD – EERSTE GRAAD –

Overzicht POK -activiteiten

macramé

Tijdens de activiteit macramé kon je leuke armbandjes maken en er was een gezel-

lige sfeer.

Stripverhalen lezen

Hier kon je een stripverhaal naar keuze lezen bv. Jommeke, Kiekeboe, F.C. De

Kampioenen enz. En als je je stripverhaal niet uit had kunnen lezen kon je de vol-

gende keer teruggaan want de activiteit stripverhalen was er 2 keer.

Gezelschapsspelen

Bij deze activiteit kon je zelf je gezelschapsspel kiezen zoals bv. Kluedo, vier op een

rij, wie is het, … Je kon ook kiezen met wie je speelde, dat was zeker heel gezellig!

Estafette

Bij estafette werden we in 5 groepen verdeeld. In die groepen moesten we allemaal

opdrachten doen zoals: haasje oven, kruiwagentje, … Dat was heel grappig en tof!

Pleinspelen

Tijdens de activiteit pleinspelen deden we allemaal spelletjes in een grote kring zo-

als: konijn en wortel, vlaggenstok, … Het was leuk en actief!

Page 12: SUIskewiet Maart 2011

12

EERSTE GRAAD – EERSTE GRAAD – EERSTE GRAAD – EERSTE GRAAD –

Ben je van de 1ste graad en wil je ook eens meedoen? Kijk dan op de posters die in je

klas of overal op school hangen.

Morgane 1 lat B

Interview met de graaddirecteur Jos Huygh

Mona Janssens en Nisrine Fouad (1LATa) gingen aan het einde van het

1ste trimester aankloppen bij de graaddirecteur om even enkele vragen te stellen. Hier-

onder kunnen jullie het volledige interview met de graaddirecteur van de 1ste graad le-

zen.

Bent u blij met uw nieuwe job?

Ik ben heel blij. In deze job zit zeer veel afwisse-

ling. Telkens krijg ik weer te maken met nieuwe

zaken.

Bent u tevreden over de nieuwe leerlingen?

Ja, ik ontmoet veel gemotiveerde leerlingen. Heel

veel van de leerlingen staan echt open om nieuwe

dingen te leren.

Wat is het leukste dat u tot nu toe heeft erva-

ren?

Als ik tijdens de speeltijden op de speelplaats

kom, spreken sommige leerlingen mij heel spon-

taan aan. Samen hebben we dan een leuke babbel op de

speelplaats.

Weet u al alle plekjes op deze grote school?

Zeker niet. Soms moet ik naar een vergadering en weet ik niet

waar ik moet zijn. Ik kijk dan op mijn plannetje en vind zo heel

snel mijn weg.

Waar heeft u uw middelbare school gedaan?

In de Kardinaal Mercier school in Schaarbeek.

Wat vond u het leukste vak?

Wiskunde.

Page 13: SUIskewiet Maart 2011

13

EERSTE GRAAD – EERSTE GRAAD – EERSTE GRAAD – EERSTE GRAAD –

En wat vond u het saaiste vak?

Eigenlijk kan ik me niet echt herinneren dat ik ooit een saai vak heb gehad. Elk vak

leerde me wel iets bij!

Heeft u huisdieren?

Neen: geen kat, geen hond en geen parkiet. (LACHT)

Wat doet u als hobby?

Tuinieren en reizen. Hiermee is alle tijd wel opgevuld want met zo’n job heb je wel

wat werk.

Enkel snelle vragen:

Mayonaise of ketchup

Roos of zwart

Winter of zomer

Appel of peer

Hond of kat

Koffie of thee

PC of laptop

Het mysterieuze verhaal zonder einde

Ergens in Australië woont een meisje dat Sarah heet. Ze is 18 jaar en mocht voor

het eerst van haar ouders naar een fuif. Ze ging naar de fuif met een paar vriendin-

nen. Alleen gaan vond ze immers niet zo fijn! Toen Sarah op de fuif was leerde ze

George kennen. Ze kenden elkaar nog maar een half uur en George vroeg al aan

Sarah of ze mee met hem naar huis wou. Sarah was eerst aan

het twijfelen en wat aan het tegenwerken, maar toen George

zijn mes bovenhield ging ze toch met hem mee. Toen ze

Page 14: SUIskewiet Maart 2011

14

EERSTE GRAAD – EERSTE GRAAD – EERSTE GRAAD – EERSTE GRAAD –

aankwamen bij George zijn huis, vroeg George aan Sarah of …

Weet jij een leuk of minder leuk einde op dit verhaal? Schrijf er dan snel één en post

het zo snel mogelijk in onze ideeënbus (op het tafeltje naast

de trap over de studio). Het beste verhaal komt in het vol-

gende krantje.

Gelieve zeker je naam en klas te vermelden!

Mona Janssens (1LATa)

Dikke Truiendag 14 februari

Dikke truiendag op 14 februari was

een geweldig succes!!! We werden ‘s

morgens wakker geschud met

SUIMBA!!! Het was zeer leuk om de

meeste leerlingen in een gekleurde

trui te zien dansen. De speelplaats

veranderde in één grote dansvloer.

Op het einde mochten we het leuk-

ste dansje (d.m.v. applaus) kiezen en

dan werd dit nogmaals gedanst.

Page 15: SUIskewiet Maart 2011

15

Tijdens de speeltijd werden we verwend met een lekker glaasje chocomelk . Als we

het bekertje terugbrachten, kregen we een leuke verrassing nl. een hartjeswafeltje.

Door de vorm van het wafeltje werd iedereen nog eens herinnerd aan de dag van de

geliefde mensen ;-).

Page 16: SUIskewiet Maart 2011

16

EERSTE GRAAD – EERSTE GRAAD – EERSTE GRAAD – EERSTE GRAAD –

Page 17: SUIskewiet Maart 2011

17

Vervolgverhaal door Jolien

Het was het gezicht van een man die op het punt

staat iets heel stom te doen…

‘Eindelijk,’ zuchtte de commissaris toen de agent die hij erop uit had gestuurd te-

rugkwam. ‘En, heb je iets gevonden?’

De jonge agent sloot de deur achter zich. ‘Nogal wat, meneer. Ten eerste schijnt de jongen niet zo goed te zijn hierboven.’ Hij maakte een gebaar aan zijn slaap. ‘Het gerucht gaat dat ze hem alleen hier hebben toegelaten, omdat zijn ouders hier leerkracht zijn en z’n moeder is dikke maatjes met de directeur. Maar dit jaar is er een nieuwe gekomen, een directeur bedoel ik, die niet aan vriendjespolitiek doet. De jongen zou vermoedelijk eind dit jaar van school gestuurd zijn. Dat zou voor spanningen gezorgd kunnen hebben en als je al een beetje kierewiet bent, is het toch maar een kleine stap naar moord en zelfmoord.’ ‘En verder?’ vroeg de commissaris. ‘Nou…,’ de agent aarzelde even. ‘Verder niets, eigenlijk. We hebben iedereen on-dervraagd, maar geen resultaat. Hij heeft de moorden en die aanrandingen waar-schijnlijk op een moment dat hij echt doordraaide gepleegd.’ De commissaris draaide zich om. ‘Zolang er geen bewijs is dat hij die eerste twee meisjes zelfs maar aangeraakt heeft, is hij onschuldig. Ik heb echt bewijs nodig, maar de aanrander droeg een masker en vingerafdrukken of DNA zijn onvindbaar.’ Hij zuchtte. ‘Het ziet er naar uit dat dit een lange klus wordt.’ Plots rinkelde de telefoon en de commissaris wuifde de agent weg. ‘Met Simon de Wolf.’ ‘Weer één, commissaris. Ze is gevonden achter de sportzaal.’ ‘Wat? Weer een leerlinge, of…?’ ‘Ja, maar deze keer aangerand én vermoord. Hier zit iemand anders achter.’ ‘Vreemd genoeg had ik dat zelf ook al uitgewerkt,’ zei de commissaris droog. ‘Ik ben er zo, houd de pers op een afstand tot er een officiële conclusie is.’ ‘Wacht, commissaris!’ De stem aan de andere kant van de lijn klonk plots opgewon-den. ‘De dokter zegt net dat er vingerafdrukken zijn gevonden rond haar keel! We hebben hem!’

Wat vooraf ging kan je nalezen

in de vorige SUIskewiet of op

leerlingenraad.sui.be

Page 18: SUIskewiet Maart 2011

18

Woordraadsel rond Dikke Truiendag

g e k l e u r d d i o

b o n n e t j e s v p

l i e f d e k w k a w

t o f p e t w a l l a

m u t s e t s f e e r

b e k e r o r e u n m

c h o c o m e l k t e

a a i r e i n t o i n

b r d a g l e j u j d

m t t r u i n e d n a

u j v a l e e s n t n

z e ij n m u z i e k s

Schrap de volgende woorden in het raster en zoek welke woorden worden voorgesteld door de

niet geschrapte letters in het raster.

TOF – DANS – SJAAL – MUTS – GEKLEURD – BEKER – OPWARMEN – LIEFDE – BONNETJES –

ZUMBA – MUZIEK – SFEER – HARTJE – TRUI – VALENTIJN – CHOCOMELK – WAFELTJES –

KOUD – PETWALL – MILIEU - ROOS

Geeg de oplossing van het woordraadsel: ……………………………………………………………………………………………………

Oplossing: Zie

leerlingenraad.sui.be

Page 19: SUIskewiet Maart 2011

19

Help een blinde met een dopje

Na het succes met de flessenactie verzamelen we flessendopjes in de maand maart.

Deze dopjes verkopen we aan een recyclagebedrijf en de opbrengst hiervan gaat

naar een vereniging die zich inzet voor blinden. Van het geld dat door het verkopen

van dopjes wordt ingezameld worden blindengeleide honden aangekocht en opge-

leid… Een kleine moeite waar je iemand een enorm plezier mee kan doen… Alle-

maal inzamelen dus!! Zie onze affiches voor meer info over de inzameldagen.

Het leven zoals het is: maandag We kennen het allemaal. Het is maandagochtend en we hebben juist een geweldig,

maar veel te kort weekend achter de rug. En daar gaat hij dan, die onverbiddelijke

wekker die ons eraan herinnert dat de week weer begint. Zoals iedereen weet; de

eerste vijf dagen na het weekend zijn de ergste maar maandag overtreft ze alle-

maal.

Als je opstaat en naar buiten kijkt zie je het direct: regen. Je gaat naar beneden en

denkt dat je het ergste wel gehad hebt na de zoveelste preek van je ouders maar

ook dit is niet waar. Het begint nog maar pas. Wanneer je een uur later aan de bus-

halte staat te wachten (in de gietende regen, uiteraard) en de bus zoals gewoonlijk

weer tien minuten te laat aankomt heb je al vlug spijt dat je zo vroeg bent opge-

staan. Maar goed, de dag gaat verder en wonder boven wonder, je bent nog altijd

goedgezind.

Als je dan eindelijk ( tien minuten te laat, weliswaar) de schoolpoort wil binnenwan-

delen wordt deze voor je neus dichtgedaan. Daar gaat het goede humeur, maar zo-

als ik al zei, het ergste moet nog komen. Je gaat terug de parking over om langs de

hoofdingang binnen te gaan, waar je nog eens vijf minuten moet aanschuiven. Daar

krijg je dan een briefje waarop je vriendelijk wordt gevraagd de volgende keer op

tijd te komen.

Je gaat de trappen op, naar het bovenste verdiep aan de andere kant van de school

om volledig uitgeput de klas binnen te gaan. Daar kan je de tweede preek van de

dag verwachten omdat je ondertussen tien minuten te laat in de klas bent. Als je

dan die vier uur van verveling, toetsen en te laat afgegeven taken overleefd hebt

ben je meer dan blij dat de bel voor de middagpauze gaat. Je schrijft snel nog die

Page 20: SUIskewiet Maart 2011

20

laatste zin op, pakt je spullen bij elkaar en vergeet in alle haast je boeken voor de

volgende les mee te nemen.

Je zet een spurtje in naar de cafetaria’s (waarbij je nog eens over je eigen voeten

struikelt en tegen 20km/u op de grond smakt) om nog snel een broodje te kopen,

alleszins dat zou toch de bedoeling zijn. Want als je daar aankomt en je jezelf door

de massa mensen naar de plateaus met broodjes hebt gewrongen, merk je tever-

geefs dat de persoon voor jou met het laatste broodje weg is. Om het dan helemaal

af te maken zie je dat er te weinig geld op je cafetariabadge staat voor een warme

schotel dus je houdt het maar bij een kom soep (zonder brood, want daar moet je

ook weer extra voor betalen natuurlijk).

Wanneer je dan bij je vrienden aan tafel wil gaan zitten blijkt nog eens dat ook zij

geen plaats hebben kunnen bemachtigen. Daar sta je dan met een gloeiende kom

soep, zonder brood in je handen. Je wandelt naar buiten, zonder al te veel succes

want aan elke deur staat er wel iemand om je tegen te houden. (Hebben die men-

sen nu écht niets beters te doen?) De speeltijd loopt ten einde en wanneer je dan

toch nog plaats hebt gevonden komen ze het licht uitdoen terwijl je juist van je soep

wil gaan drinken. Je staat dan maar recht om naar de volgende les in de villa te ver-

trekken.

Vol goede moed loop je het park door, waar je even later – hoe kon het ook anders?

– weer tegengehouden wordt. Je draait je terug om en loopt het park uit, juist wan-

neer je de laatste stap zet gaat de bel - zo typisch. Je neemt je agenda al klaar, zo-

dat je leerkracht van dat uur er een nota in kan zetten (van die vergeten boeken).

Zoals altijd is het weer een uiterst boeiende les. Je legt je hoofd, tot grote ergernis

van de leerkracht op de bank en voelt je hoofd wat licht worden. Even later wordt je

wakker en kijkt om je heen. Aan de blik van je leerkracht Frans te zien was het dan

toch allemaal geen droom…

Inneke

Alfabetquiz

Als voorbereiding op de schoolquiz serveren we jullie op een presenteerblaadje een

vragenreeks waarbij het antwoord telkens met een andere letter van het alfabet

begint. Test je kennis en doe mee met onze fantastische schoolquiz op 7 mei!

Page 21: SUIskewiet Maart 2011

21

Vraag Antwoord

Welke Egyptische god wordt afgebeeld met de kop van

een jakhals en wordt beschouwd als de god van de do-

den?

A.

Geef de naam van een typisch Russisch snaarinstrument

met een driehoekige klankkast.

B.

President van de 5e Franse Republiek. Onder zijn bewind

maakte Frankrijk zich los van Amerikaanse invloed en

volgde het zijn eigen, onafhankelijke koers.

C.

Zo zeg je goede dag in Kroatië. D.

Welke feestdag wordt in Duitsland gevierd op 3 oktober? E.

Hoe heet de familie van de katten? F.

Hoe heet de professor in de stripreeks van Jommeke? G.

Van oorsprong Hongaarse ruiters, die in de keizerlijke

Oostenrijkse legers ten strijde trokken tegen de Turken.

Ze beschikken over een grote ruiterkunst en worden

vooral ingezet om vijandelijke gebieden te verkennen.

H.

Welke vogel behorende tot de reigerfamilie werd in het

Oude Egypte vereerd?

I.

Welke beroemde filmcomponist componeerde de muziek

voor Superman, Star Wars, Indiana Jones, Jaws, etc.?

(voornaam + familienaam)

J.

Een document dat ondertekend wordt door een schuldei-

ser die daarmee verklaart dat de schuldenaar een schuld

heeft voldaan.

K.

In welke stad is de leerlingenraad van de 2e en 3e graad in

september dit schooljaar op weekend gegaan?

L.

Vul de reclameslogan aan: Love, work, play ... M.

Wat is de hoofdstad van Groenland? N.

Page 22: SUIskewiet Maart 2011

22

Kustgemeente in België bekend om zijn garnaalvissers. O.

Aziatische straalvinnige vis uit de familie van de reuzen-

meervallen en bij ons te koop in de vishandel.

P.

Naam van een bekende muziekzender. Q.

In welke stad vinden de Olympische Spelen in 2016

plaats?

R.

Wie was de originele James Bond? S.

Hoe noemen we 3 strikes na elkaar bij bowling? T.

Hoe heet de komiek met eigen films, strips en liedjes? U.

Welke kern is er dit jaar nieuw bijgekomen in de leerlin-

genraad van de 2e en 3e graad?

V.

Naam en voornaam van onze algemene directeur. W.

Naam van de tweede vrouw van de filosoof Socrates en

moeder van zijn 3 kinderen.

X.

Gezelschapspel met 5 dobbelstenen. Y.

Spaanse maaltijdsoep met verschillende vissoorten en

zeevruchten.

Z.

Oplossing: Zie leerlingenraad.sui.be

Page 23: SUIskewiet Maart 2011

23

Inschrijving Schoolquiz 7 mei 2011

Na het overweldigende succes van vorig jaar organiseert de leerlingenraad dit jaar

opnieuw een schoolquiz. Deze quiz is een ideale gelegenheid om de mensen van de

schoolgemeenschap (ouders, leerlingen, leerkrachten) samen te brengen op een

gezellige en ontspannende avond.

Wij nodigen jullie graag uit op zaterdag

7 Mei 2011 in de St.-Cecilia -zaal van SUI te O.-L.-V.-

Waver. We starten om 19.00 u.

Deelnemen kan in ploegen van 3 of 4 personen.

We onderscheiden in deze ploegen 5 types:

- Type 1: ouders (minstens 3 pers. zijn ouders van leerlingen van onze school)

- Type 2: leerlingen (minstens 3 pers. zijn leerlingen van onze school)

- Type 3: leerkrachten (minstens 3 pers. zijn leerkrachten van onze school)

- Type 4: oud-leerlingen (minstens 3 pers. zijn oud-leerlingen van onze school)

- Type 5: geen van de vorige 4 types

De vragen handelen over zeer uitlopende onderwerpen. Specifieke kennis van een

bepaald onderwerp is dus niet vereist. Elke deelnemer ontvangt een prijs.

De deelnameprijs bedraagt 12 euro per groep. Het geld wordt samen met het in-

schrijvingsformulier in een gesloten enveloppe gestoken. De omslag moet wor-

den gericht aan Freya Hoorne (6 WWI a) en worden afgegeven op het leerlin-

gensecretariaat. Pas als je een bevestigingsmail van Freya ontvangt dat alles in

orde is, ben je definitief ingeschreven en zien we uit naar jouw komst!

Page 24: SUIskewiet Maart 2011

24

Er kan ook de avond zelf worden betaald op voorwaarde dat er in de ploeg

niemand is, die een contactpersoon op school heeft om het inschrijvingsgeld op

voorhand te bezorgen.

Zorg ervoor dat de naam en het mailadres van de ploegverantwoordelijke duidelijk

op het inschrijvingsformulier te lezen zijn. Als er te veel ploegen zijn, zullen de laat-

ste ploegen geschrapt worden en hun geld terug krijgen. Voor de leerlingen is het

ook aan te raden om hun klas te noteren. Schrijf je dus vlug in, voor het te laat is. Er

is plaats voor maximaal 40 groepen !!!

Contacteer Freya voor meer info: [email protected]

----------------------------------------------------------------------------------------

INSCHRIJVINGSFORMULIER SCHOOLQUIZ 07/05/2011

t.a.v. Freya Hoorne (6WWI a)

Naam van de ploeg: …………………………………………………………………………………

Naam (+ klas) van de ploegverantwoordelijke: ……………………………………………..

e-mail adres ploegverantwoordelijke: …………………………………………………………

Andere leden: ……………………………………………………………………………………………

Type ploeg: 1. ouders, 2. leerlingen, 3. leerkrachten, 4. oud-leerlingen,

5. geen van de vorige vier.

Dit strookje afgeven samen met het inschrijvingsgeld (12 euro per ploeg) op het

leerlingensecretariaat.