Suiker september 2012

of 36 /36
DE CULTUURKRANT VAN DE KEMPEN NR. 33 SEPTEMBER 2012 WWW.SUIKERKRANT.BE GRATIS MAANDBLAD GABRIEL RIOS PUBLIEKSTREKKER OP FIESTA MUNDIAL WERELDBEROEMD IN NEDERLAND: CHRIS NIETVELT PASCAL PAEPEN HALF HEILIG, HALF ZOT PETER TERRIN SCHRIJFT EEN BOEK OVER TURNHOUT DE GEËNGAGEERDE KUNST VAN SILVIA BONOTTO 16 19 8 20 25

Embed Size (px)

description

Suiker, cultuurkrant van de Kempen, september 2012

Transcript of Suiker september 2012

Page 1: Suiker september 2012

DE

CULT

UURKRANT

VAN D

E KEM

PEN

NR. 33SEPTEMBER 2012

www.SuikERkRanT.BE

GRATIS MAANDBLAD

GaBRiEl RioS PuBliEkSTREkkER oP FiESTa Mundial

wEREldBERoEMd in nEdERland:

ChRiS niETvElT

PASCAL PAEPENhalF hEiliG, halF zoT

PETER TERRIN

SChRijFT EEn BoEk ovER TuRnhouT

dE GEënGaGEERdE kunST van Silvia BonoTTo

16

19

8

20

25

Page 2: Suiker september 2012

2 - SEPTEMBER 2012

Mijn held is dood. Scott McKenzie. Wie oud genoeg is, kan hem kennen van de hit uit 1967: ‘San Francisco (be sure to wear some flowers in your hear)’. Al is dat onding allerminst de reden waarom hij mijn held is. Qua meligheid kan ik wel wat hebben, maar zelfs voor mij is ‘San Francisco’ een brug te ver.Toch verdient hij een standbeeld. Mc-Kenzie was het -tot voor kort nog ‘le-vende’- bewijs dat je niks moet kunnen en niks moet doen om tot je allerlaatste dag rijkelijk te leven en je goesting te doen. Hij is de hoop in bange dagen. Zit alles tegen, dan kan je je rechthouden met het levensverhaal van Scott Mc-Kenzie.Scott McKenzie werd 73 jaar. Da’s jong. Zeker voor hem. Want wie -zoals hij- voor het geluk geboren is, zingt het meestal nog dertig jaar langer uit. Hoewel hij wereldberoemd werd, heeft de brave man geen enkele verdienste. De enige hit die hij ooit had, schreef hij niet zelf. Hij kreeg het liedje cadeau van een kameraad en nadien moest hij nooit nog gaan werken. Wat hij ook niet meer deed.Als jonge knaap had Scott McKenzie (hij heette toen nog Philip Wallach Blondheim) al mazzel bij alles wat hij deed. Hij groeide op in North Carolina. In Montreat om precies te zijn: een hol van Pluto waar geen 500 mensen woonden. McKenzie was er telegrambe-zorger. “Een drukke job was het niet,” zei hij ooit in een interview. “Er was in heel Montreat maar één man die af en toe een telegram kreeg: Billy Graham”. Graham was predikant en bovendien dikke vriend van alle presidenten die tussen 1940 en 1980 de revue pas-seerden. Om de paar dagen moest Mc-Kenzie hem een telegram bezorgen. Niet slecht voor een fulltimejob. Toch was hij niet gelukkig, want -ik citeer- “Graham woonde verdorie boven op een berg. Ik herinner me nog hoe moe ik altijd was als ik daar toekwam.” Ty-pisch McKenzie. Hij was voor het geluk geboren, maar hij zag dat nooit of deed er niks mee.McKenzie was bevriend geraakt met John Philips. Philips had de immens populaire band ‘The Mamas & the Papas’ opgericht en een wereldhit ge-scoord met ‘Monday Monday’. Hij vroeg McKenzie om te zingen in zijn band. Het broodje van McKenzie had toen al gebakken kunnen zijn, maar hij be-dankte voor de job. Want al dat toeren, repeteren, zingen, opnemen... Het leek hem te veel op werken.McKenzie kon het zich permitteren de ene gouden kans na de andere weg te gooien. Het geluk zou toch nooit van

zijn zijde wijken. Hij was altijd en overal de juiste man op de juiste plaats. Toen John Philips vlak bij San Fran-cisco het grootste muziekfestival ooit wilde organiseren (Monterey Pop Fes-tival), fluisterde McKenzie hem in het oor dat een liedje wel eens wonderen zou kunnen doen als promotiemiddel. “Oké,” zei Philips, “maar zing jij het dan maar” en hij schreef ‘San Fran-cisco’ voor Scott McKenzie, die er vijf miljoen exemplaren van verkocht.Op het Monterey Pop Festival stond McKenzie vanzelfsprekend op het po-dium. Niet dat hij een repertoire had. Enkele kameraden hadden inderhaast wat songs voor hem geschreven om toch tenminste een plaat te kunnen vullen en drie kwartier te kunnen op-treden. Op het festival deelde McKen-zie wel netjes het podium met Jimi Hendrix, The Who, Janis Joplin, The Byrds, Otis Redding, The Grateful Dead en The Mamas and the Papas. En wat meer was: 200.000 hippies stonden er met bloemen in hun haar, precies zo-als McKenzie dat in zijn nummer had gevraagd. Zelf deed hij niet mee aan die zottigheid, maar zonder het te beseffen, had hij wel de flowerpowerbeweging in het leven geroepen.De wereld lag aan zijn voeten, maar op-nieuw keek hij juist de andere kant op. Een wereldtournee en het bijhorende grote geld liet hij links liggen. “Ik kreeg schrik van de megabelangstelling en van al die hippies die opgetogen en uit-gelaten waren, maar geen idee hadden waarom. En om eerlijk te zijn, snapte ik er zelf ook niks van”. Op een eiland halfweg tussen Guadeloupe en Puerto Rico zocht hij rust. Hij belandde er in een commune en leerde er een vreemde vogel kennen die hij nooit meer zou ver-geten. “Ik was zelf niet vies van drugs, maar wat die kerel ooit had gesnoven, is op kilo’s na niet te schatten. Hij was er heilig van overtuigd dat hij een otter was en ik een dwerg, hoewel ik 1 me-ter 78 ben.” McKenzie vluchtte verder. Dichter bij huis, maar verder van de wereld vestigde hij zich in de Mojave-woestijn. Hij woonde er drie jaar. Op de vraag hoe hij daar zijn dagen vulde, antwoordde hij: “Ik liep er blootvoets rond en praatte met de cactussen.”McKenzie keerde in 1973 gezond en wel terug uit de woestijn en deed -op een klein gastoptreden links of rechts na- niets meer. Hij heeft zijn royalties nooit opgekregen. Hulde. ’t Is dat hij uit prin-cipe nooit een job aanvaardt. Anders zou hij, nu hij dood is, de patroonheilige kunnen worden van alle niet-getalen-teerde mensen die vooruit willen in het leven maar er niet voor willen werken.

Scott Mckenzie

RoEl SElS

Vraag naar ‘Café De Markt’ in Turn-hout en de kans bestaat dat men de schouders ophaalt. Het nieuwe café aan de Grote Markt heeft immers nog niet de naambekendheid die zijn voorganger ‘De Beurs’ had. Dat kan ook niet: De Beurs was een decennialang een vaste waarde, maar ging een klein jaar ge-leden failliet. Dat was meteen het sein voor Nicole Smulders en Modest Baelus om plannen te smeden om er een nieuw café te beginnen. Met man en macht werd er gewerkt om er in no time het bestaande café een grondige opsmuk-beurt te geven. Op 1 juli zwaaide de deur van het vernieuwde café open. ‘Café De Beurs’ was ‘Café De Markt’ geworden.Nicole en Modest -Des voor de vrien-den- mogen trots zijn op wat ze hebben verwezenlijkt. Sinds Café De Markt open is, is de Grote Markt in Turnhout een sfeervolle bruine kroeg rijker.Jong en oud zijn welkom in Café De Markt voor een deugddoende frisdrank of een goed getapte pint. En wie wil, kan er ’s morgens al terecht voor een heerlijke tas koffie. Het zicht op de prachtig heraangelegde Grote Markt en de fonteintjes krijg je er gratis bij.

Foto: Bert De deken

Suiker houdt van lekker eten en drinken. Dat we, in samenwerking met onze partner Horeca Vlaanderen, elke maand een Kempense horecazaak in de schijnwerpers zetten, zal dus niemand verbazen. Deze maand stellen wij met gepaste trots aan u voor: café De Markt op de Grote Markt in Turnhout.

HORECA TROEF

Café De MarktGrote Markt 572300 TurnhoutWebsite: www.cafedemarkt.be (in op-bouw)

Café de Markt

Page 3: Suiker september 2012

Suiker - 3

Wat voorafgingThe Nickel Slots is een band uit East L.A., die in België optreden in enkele clubs en muziekcafés. Concertorga-nisator Tom Van den Bempt (Hoppin Around Vorselaar) had contact met hen via John Red Edward, stadsgenoot van The Nickel Slots én tourmanager van Bob Dylan. ‘Red’, zoals hij zich laat noemen, nodigde Tom Van den Bempt backstage uit op het Dylanconcert in Bonn.

Bij Bob in BonnDat in de buurt van Bob komen voor een gewone sterveling bijna uitge-sloten is, blijkt al snel. Tom Van den Bempt: “Om 15u kwamen we aan op de VIP-parking in Bonn. Daarvoor moes-ten we eerst enkele controles en vier slagbomen passeren. Maar de naam ‘John Red’ deed alle poorten openen. Red stond ons op te wachten aan de VIP-ingang. Een vlotte vijftiger, grijs en mollig. Precies zoals ik me de tour-manager van His Boabness had voor-gesteld.”Het onwaarschijnlijke gebeurde. Red nam zijn nieuwe Belgische vrienden mee op het podium. Van den Bempt:

“Ineens stond ik tussen de achttien gi-taren van Charlie Sexton, de contrabas van Tony Garnier, de vleugelpiano en het orgeltje van Dylan zelf…” Tom zag ook Dylans persoonlijke spullen, zoals de replica van de Oscar die hij in 2001 won voor de song ‘Things have chan-ged’. Enkele jaren geleden gooide een fan het plastic beeldje op het podium. Blijkbaar was Dylan erdoor gechar-meerd, want sindsdien geeft hij het bij elk concert een prominente plaats. Ook halfgoden hebben een eigen versie van een teddybeer nodig.“Mijn hartritme steeg met de minuut”, herinnert Tom Van den Bempt zich. “Red nodigde ons uit voor een tas kof-fie in een van de mobiele keukens die tussen de tourbussen stonden. Ik pro-beerde door de geblindeerde ramen naar binnen te kijken toen ik plots te-genover Tony Garnier stond, de bassist die al meer dan 20 jaar met Dylan het podium deelt. Geen enkele muzikant op de planeet speelde ooit langer sa-men met Dylan. Zenuwachtig knikte ik ‘goeiendag’. Ik kreeg een ‘hello’ terug. Man, man… mijn dag kon al niet meer stuk. En even later kwam drummer George Recile zich nog persoonlijk aan ons voorstellen!”

De enige toeschouwerToen Tom in de walkietalkie van Red iemand hoorde zeggen: “John, Bob’s here” hield hij het bijna niet meer. “Ik wist zelfs niet wát ik moest hopen. Enerzijds zou het fantastisch zijn als Dylan een goeiedag zou komen zeggen, anderzijds zou ik niet weten wat ik te-gen hem zou moeten of durven zeggen.”“Daar stond hij dan. Zomaar ineens. Twee meter naast mij. Een jeans, witte Nikes, een blauwe sweater met kap: Bob Dylan. Zijn houding. Zijn li-chaamstaal. Zijn uitstraling… Fantas-tisch. Om nooit te vergeten.”Red escorteerde Dylan naar het podium; ook voor een soundcheck wordt de trou-badour bij elke stap die hij zet, begeleid. “Ik mocht vooraan tegen het podium staan,” zegt Tom Van den Bempt. “Ik was de enige toeschouwer tijdens het eerste deel van de soundcheck. Dylan nam zijn tijd en praatte veel met zijn muzikanten over het geluid en hoe de songs moesten klinken. Wat me opviel, was het grote respect van alle bandleden voor ‘hun leider’. Ook bij ‘meestergast’ Tony Garnier. Na een kwartier werd me gevraagd om de band alleen te laten. De heren hadden er blijkbaar zin in. De soundcheck duurde nog een halfuur.”

Charmeur DylanNiets menselijks is Bob Dylan vreemd. Zo spaarzaam hij backstage met woor-den is, zo’n spraakwaterval is hij wan-neer een mooie zwarte dame in zijn buurt opduikt. Van den Bempt: “Dylan zag haar en liep meteen op haar toe. Ze omhelsden mekaar innig. Ik was verbaasd dat Dylan zo gemakkelijk zijn gevoelens toonde. Mooi om te zien, maar ook vreemd. Het past niet meteen bij zijn nogal stuurs imago.”“Wat later gingen we allen eten. Bij het buffet kreeg ik een zoveelste kippenvel-moment. Ik stond aan te schuiven tus-sen de volledige crew: de bodyguards, de roadies, de techniekers, de band. Er ontbrak maar één persoon… Die stond nog altijd te kletsen -al een vol uur- met die mooie zwarte parel. Toen hij nadien toch wat kwam eten, passeerde ik hem rakelings. Ik knikte en kreeg zowaar een knikje terug. Dag geslaagd!”

Bye Bye Bob!Tom Van den Bempt mocht de show meemaken vanuit de PA-toren. “Voor mij was dat alleen nog een surplus. Mijn dag was al lang goed. Na het con-cert haastte ik me weer naar de back-stage in de hoop om nog een laatste glimp van Dylan op te vangen. Dat luk-te. Ik zag hem nog afscheid nemen van zijn zwarte vlam. Hij gunde haar een foto en een kus op de mond. En toen verdween hij voorgoed in de tourbus. Bye Bye Bob!”“Ik nam afscheid van Red en kreeg nog een cadeautje mee: een poster van Dylan. De poster waartegen hij leunde toen hij helemaal werd opgeslorpt door de zwarte prinses. Hij krijgt een speci-ale plaats in mijn huis.”

Tekst: Tom Van den Bempt(bewerkt door redactie Suiker)Foto’s: Tom Van den Bempt

EEn daG in hET lEvEn van ToM van dEn BEMPTVORSELAAR, BONN - Vraag Tom Van den Bempt welke zijn beste vakantiedag is geweest en hij zal het je meteen kunnen vertellen: 4 juli. Hoe symbolisch kan een datum zijn? Op Independence Day mocht hij de beroemdste Amerikaanse troubadour aller tijden in de ogen kijken. Bob Dylan concerteerde in Bonn. Via via kon Tom Van den Bempt het tot in de backstage schoppen. Dit is zijn relaas.

4 juli 2012: oogcontact met Bob dylan

Page 4: Suiker september 2012

4 - SEPTEMBER 2012

De dichters van KollektiefMaksimaal hebben al ruime ervaring in het ma-ken van poëziebundels maar deze keer was de opzet wel heel ambitieus: een overzicht van de Kempense dichtkunst door de eeuwen heen. Samen met de erfgoedcel Kempens Karakter gingen ze op zoek in archieven naar wat er in het verleden door Kempenaars is bij-eengeschreven. “Het oudste gedicht dateert uit 1492”, zegt Jef Versmissen van KollektiefMaksimaal. “Dat gaat over het wonder van de Hegge: het mi-rakel dat zich in Poederlee heeft voor-gedaan nadat een dief een kelk uit de kerk had gestolen. Eén keer in 25 jaar wordt dat mirakel met een processie herdacht en van het Heggecomité heb ik de Middelnederlandse tekst kunnen overnemen. Daarnaast hebben we ook een 19de-eeuws gedicht van Servaas Daems, de priester-dichter uit Noorder-wijk, en dankzij de medewerkers van de gemeentearchieven zijn we echt op hele mooie pareltjes gebotst van onbekende dichters van de jaren 60 tot nu.”

Hotel De ZalmWie bij het woord Kempense dichtbun-del al met de ogen begint te rollen en denkt aan bucolische poëzie met darte-lende herders en herderinnetjes, heeft het mis. ‘Allemaal zo gewoon, maar toch zo schoon’ wil het beeld van de Kempenaar en het leven in de Kempen bijstellen. “Er zit zeker wel traditionele poëzie in die gaat over het landschap of het leven onder de kerktoren, maar daarnaast zijn er veel minder traditio-nele gedichten”, zegt Versmissen. “We zitten hier nu op het terras van hotel De Zalm en dat is ook de titel van een gedicht van Jacki Billet, de bassist van o.a. Kiss My Jazz, een Antwerpse rockgod die geboren en getogen is in Herentals. Hij heeft dat gedicht vol-ledig geschreven op de melodielijn van Hotel California van The Eagles. Als je het leest met de akoestische versie van dat nummer op de achtergrond, klopt het volledig. Heel pastoraal kan je dat niet noemen. (lacht) Daarnaast ben ik heel blij met de gedichten die we heb-ben gekregen van een mevrouw van wie de grootvader als krijgsgevangene

in Duitsland heeft gezeten. Daar heeft hij verschillende gedichten over zijn geboortestreek geschreven. Het is wel traditionele poëzie maar de ontstaans-context maakt het historisch belang-rijk. Dat zijn dingen die je raken, waar je het voor doet. Ook de poëzie van Jef Mennekens zit erin. Dat is een naam die buiten Herentals niet zo veel men-sen iets zegt. Hij was een Brusselaar die hier altijd op vakantie kwam en ver-schillende bundels heeft geschreven die alleen maar over Herentals gaan. Da’s toch gewoon schitterend.”

Vier thema’s“Met het overzicht van de gedichten hebben we de Kempenaar wat proberen te doorgronden”, zegt Jef Versmissen. “Men zegt vaak dat de Kempenaar een beetje een binnenvetter is, iemand die nors voor zich uitkijkt en hard werkt, maar dat is maar ten dele waar. De Kempenaar is ook iemand die heel graag uitbundig feest en gastvrij is. We zijn niet -zoals ze in Antwerpen graag zeggen- de parking van ’t stad. Er gebeurt hier ook wel het een en an-der en dat laat de bundel zien.” Hij is onderverdeeld in 4 thema’s: nostalgie, volksgeloof, natuur en leven en feesten. “Toen we na de selectie de gedichten allemaal eens lazen, bleek dat elk van hen wel in één van deze 4 categorieën thuishoorde. Het zal dus wel zo zijn dat die thema’s het bestaan van zowel de vroege als de hedendaagse Kem-pense dichter kenmerkt.” De 4 delen worden telkens ingeleid door een we-tenschapper die vanuit zijn expertise de ontstaanscontext van de gedichten toelicht. “Dat was eigenlijk een heel goed idee van de mensen van Kem-pens Karakter”, zegt Jef. “Anders zou het gewoon een verzameling losse ge-dichten geweest zijn. Die artikels laten zien dat ze geworteld zijn in de realiteit van toen en nu en dat er heel wat ach-ter zit. Hans Gijbels (ex-woordvoerder kardinaal Danneels, nvdr) schreef bij-voorbeeld de inleiding voor het thema volksgeloof. Hieruit blijkt dat de Kem-penaars helemaal geen pilaarbijters waren. Zij waren wel gelovig maar eerder vanuit pragmatisch oogpunt: “Als ik geloof, heb ik minder last met de machthebbers”. Dat werpt toch een an-der beeld op de clichés die er bestaan.”De voorstelling van de bundel ‘Allemaal zo gewoon, maar toch zo schoon’ vindt plaats aan het Fundatiehuis in het be-gijnhof in Herentals op 9 september om 14.30 uur. De nog levende gepubli-ceerde dichters lezen er hun werk voor. De bundel is er gratis te verkrijgen en nadien ook via de erfgoedcel Kempens Karakter.www.kortsluiting.bewww.kempenskarakter.be

Tekst: Katrien LodewyckxFoto: Bart Van der Moeren

de kempen verdicht

HERENTALS - Dichtersensemble KollectiefMaksimaal stelt tijdens Open Monumentendag op 9 september zijn nieuwe dichtbundel voor. ‘Allemaal zo gewoon, maar toch zo schoon’ schetst een poëtisch beeld van de Kempenaar van vroeger tot nu. Suiker vroeg aan samensteller Jef Versmissen hoeveel dichterlijke vrijheden de Kempense poëten zich permitteren.

Turnhout On StageTURNHOUT - Op het Warandeplein vindt op vrijdag 31 augustus een mu-ziekfestival plaats met enkele grote namen op de affiche. Initiatiefnemer Toon Otten is erin geslaagd tieneridool Gers Pardoel, feestmakers Buscemi &

Squadra Bossa en bluesartiesten Ka-thleen Vandenhoudt, Ernst Löw en Jan De Bruyn vast te leggen. Voor elk wat wils, dus. Wesley Meynendonckx en T-Connect maken het programma com-pleet. De eerste band treedt om 18u op. Tickets kosten slechts 1 euro.

De Mert Zomert UitTURNHOUT - ‘De Mert Zomert Uit’ is de naam van een nieuw feest dat plaats-vindt op de Grote Markt en dat -als de formule aanslaat- een vaste plaats op de jaarlijkse activiteitenkalender zal krijgen. Twee horeca-uitbaters op de Grote Markt, Wim Sterkens en Mon Leys, zijn de drijvende krachten achter dit nieuwe festival, dat vooral oog heeft voor lokaal talent. Op vrijdag 31 au-gustus treden vanaf 19u Fieldwork en Bamboozle op. Op zaterdag 1 septem-ber vindt in de namiddag de gheyntjes-worp plaats; ’s avonds zijn er zumba- en salsa-initiaties en wordt er afgesloten met een concert van Resample (21.30u). De toegang is gratis.

Spiegeltentfestival in Lichtaart en VosselaarLICHTAART, VOSSELAAR - In Beerse, Turnhout en Rijkevorsel is het rondtrekkende spiegeltentfesti-val al gepasseerd, maar in septem-ber wordt de tent nog opgeslagen in Lichtaart en Vosselaar, en in oktober is Oud-Turnhout nog aan de beurt.

LichtaartLichtaart-kermis krijgt er van donder-dag 13 tot zondag 16 september een attractie bij, en wat voor een. Vóór de bib wordt een spiegeltent geposteerd en daarin bruist het vier dagen lang van de activiteiten.Op donderdag is er vanaf 9.30u een programma voor senioren. ’s Avonds (20u) wordt de film ‘Beginners’ getoond. Op vrijdagnamiddag is er een muziek- en zangnamiddag en ’s avonds palmt de rock-‘n-rollcrew van Radio Modern de spiegeltent in.Zaterdagochtend wordt er een ‘Mega cd-verkoop’ georganiseerd in de tent. Die maakt om 14u plaats voor circus- en kermisactiviteiten. Vanaf 19.30u is er een comedywedstrijd.De zondag begint met een brunch (10 tot 13u) en nadien (14u) spelen The Vickings ten dans. De vierdaagse wordt om 20u afgesloten met ‘Lichtert Kermis Rock & Roll Circus’.Gedetailleerde info vind je op www.kas-terlee.be.

VosselaarIn Vosselaar staat de spiegeltent op-gesteld van vrijdag 14 tot zondag 16 september op het graspleintje voor het Heilig Graf op de hoek van Bolk en Berg akker.Het programma moet nog een defini-tieve invulling krijgen, maar vaststaat dat Radio Modern er op vrijdagavond een rock-‘n-rollfeestje in bouwt. Op zaterdagnamiddag vindt een koortref-fen plaats en brengen Kathleen Van-denhoudt, Bart Buls en Piet Van Den Heuvel het liedjesprogramma ‘Kempen Zingt Mee’. ’s Avonds zijn er nog optre-dens, maar de namen van de groepen worden nog bekendgemaakt. Surf naar www.vosselaar.be voor de laatste info.Op zondag kan je in de spiegeltent te-recht voor dansinitiaties door professio-nele lesgevers.

Boekenbeurs in de Molse KringwinkelMOL - Nog tot 1 september vindt in de Molse Kringwinkel, gelegen aan de St.-Apollonialaan 190, een boekenbeurs plaats. Er wordt een mooie selectie aan informatieve boeken aangeboden van zeer goede kwaliteit. Kunstboeken, oorlog, geschiedenis, techniek ... Daar-naast kan je ook ouderwets snuisteren in een heuse platencollectie. Openings-uren: ma:13-18u, di-vr: 9.30-18u, zat: 9.30-17.30u, zon gesloten.

5 dichters op 5 boten in Herentalse jachthavenHERENTALS - De pas opgestarte vzw ‘Het Portret’ heeft de ambitie om in en rond de jachthaven van Herentals en op de boot Dorian Gray -voor anker in de haven- jaarlijks een paar cultu-rele evenementen te organiseren. Het eerste initiatief mag er alvast zijn: op 22 september lezen onder de noemers ‘Dichters aan boord’ vijf Vlaamse dich-ters voor uit eigen werk. Omdat ze dit doen op vijf verschillende boten moeten de toeschouwers zich ook van boot naar boot verplaatsen. Als dat maar goed af-loopt … De keuze van de dichters is een goede mix van gevestigde waarden, aanstor-mend en lokaal talent: de gerenom-meerde Nederlandse dichter Benno Barnard (die leeft en werkt in Vlaande-ren), Bart Plouvier (misschien beken-der als romanschrijver maar met toch al 7 poëziebundels op zijn palmares), Sylvie Marie, de belangrijkste dichteres van de jonge generatie en huisdichteres van het weekblad Humo, Y.M. Dangre (die dit jaar de Debuutprijs Herman De Coninck won) en tot slot de Herentalse dichteres Lief Vleugels (die reeds drie poëziebundels uitgaf.)De poëzieavond start om 19 uur. De Herentalse jachthaven is gevestigd aan de Noordervaart. Kaarten kosten € 10 en zijn te koop op de boot Dorian Gray, alle dagen open van 13 tot 20 u. Meer inlichtingen: Han De Houwer (0475 26 25 89) of Ronald Grossey (0496 16 35 81).

Deze maand in de PoppenzaalTURNHOUT – Figurentheater Propop en de Poppenzaal beginnen aan een nieuw seizoen. De eerste voorstelling die wordt gespeeld is ‘De zandman’, voor kleuters van 2 tot 5 jaar. ‘De zand-man’ gaat over gaan slapen, over niet willen gaan slapen en niet kunnen slapen. Voorstellingen op 16, 19 en 23 september.Nieuw is ‘De winkel van Sinkel’: thea-ter met speelgoed en dans. ‘De winkel van Sinkel’ gaat over zoveel speelgoed hebben dat je niet meer weet wat je moet kiezen, zodat je je uiteindelijk gaat vervelen. Er zijn voorstellingen op 26 en 30 september en 3 oktober.Op woensdag is het aanvangsuur 14.30u en op zondag 10.30u.

Dragon Dance Theatre in de Hoge RielenKASTERLEE – van 7 september tot en met 8 oktober slaat het Dragon Dance Theatre zijn tenten op in de Hoge Rie-len in Kasterlee voor het 15de ‘Pan American Puppetry Arts Institute’. In dit theaterlab waarin verbeelding, im-provisatie en creatie centraal staan, werken mensen uit alle windstreken aan een collectief kunstwerk. Het is de eerste keer dat deze bijzondere theater-workshop naar België gehaald wordt. Wie gemotiveerd is en interesse heeft, mag deelnemen aan de workshop. Alle info vind je op www.dragondan-cetheatre.com.

Page 5: Suiker september 2012

Suiker - 5

Oké, toegegeven: bij het woord radio-amateur dacht ik in eerste instantie aan de vrije radio: een enthousias-teling die in het weekend zijn favo-riete muziek in de ether gooit en de plaatjes aan- en afkondigt in netjes gepolijst AN. Niets is minder waar. “Met muziek heeft het helemaal niks te maken, maar de vergissing komt vaak voor”, legt Alain Vanhove van de Noord-Kempense radioamateur-vereniging uit. “Radiocommunicatie heeft enorm veel toepassingen. Het gaat er gewoon om een boodschap van een zender naar een ontvanger over te brengen zonder dat er een draad aan te pas komt. Je gebruikt radiogolven en daarmee kan je -als de weersom-standigheden ideaal zijn- de hele we-reld bereiken.”

‘Amateur’Ook het tweede deel van het woord ra-dioamateur is verwarrend, want ama-teurs zijn het allesbehalve. Je moet er namelijk wel wat voor overhebben om het te worden. “Dat klopt”, zegt Alain. “Als je een boot koopt, moet je ook eerst een vaarbewijs halen. Dus mag je zon-der een vergunning ook niet zenden. Je moet een examen afleggen in elektro-nica en reglementering, maar laat je daar zeker niet door afschrikken. Op de club geven we lessen voor wie aan het examen wil deelnemen. En dat mag al vanaf 13 jaar. Je moet dus echt geen ingenieur zijn om het te kunnen. Wij hebben leden van alle leeftijden en met heel verschillende achtergronden.

Alfa Papa TangoDe radioamateurs werken volgens in-ternationaal afgesproken regels. Zo heeft iedere zender een eigen roepnaam en zijn er codes die elke radioamateur over de hele wereld begrijpt. QSL is codetaal voor ‘Ik heb je goed begre-pen’. “Soms kent de persoon waarmee je contact hebt gelegd geen Engels of is de verbinding zo slecht dat je geen echt gesprek kan hebben. Dan is de co-detaal wel handig”, zegt Alain. Na elke

geslaagde verbinding vult de radioama-teur een logboek in. “Daarin schrijf ik dan met wie ik contact heb gelegd en wanneer. Achteraf vul ik een QSL-kaart in. Dat is een bewijs van verbin-ding. Ik neem de kaarten één keer per maand mee naar de club en vandaar worden ze dan opgestuurd naar de personen met wie ik verbinding heb gemaakt. Zelf krijg je ook zo’n kaartjes toegestuurd. Je hebt radioamateurs die ganse boeken aanleggen met de QSL-kaarten, per land gesorteerd. Soms geeft een aantal kaarten recht op een diploma. Het is bijna zoals postzegels verzamelen, even verslavend voor som-migen.” Voor de demonstratie op de cultuurmarkt heeft de Kempense club een speciale QSL-kaart ontworpen met daarop foto’s en informatie over Turn-hout en het cultuurjaar. “Het is een kaart die gelinkt is aan een evenement en die zeer gegeerd is. Ik denk dus wel dat we heel wat respons gaan krijgen als we beginnen uit te zenden vanuit de toren,” aldus Alain.

Wedstrijden“Ik ben er regelmatig mee bezig”, zegt Alain Vanhove. “Wanneer ik er tijd voor heb, ga ik achter mijn zender zit-ten en probeer ik contact te leggen. De gesprekken die ik voer met de andere radioamateurs gaan niet over koetjes of kalfjes. Het gaat meestal over de hobby. Ik ben nogal gefascineerd door het technische aspect ervan. Sommigen hebben regelmatig contact met elkaar en dan ontstaan er vriendschappen. Soms nemen de radioamateurs ook deel aan wedstrijden. Op 24 uur proberen ze dan zoveel mogelijk verbindingen te leggen.

Geen nostalgieIn een tijd waarin boodschappen de we-reld worden ingestuurd via Twitter, Face-book, sms of mail, lijkt communiceren via een radiozender iets romantisch. “Wij zijn echt geen nostalgici”, werpt Alain Van-hove tegen. “Veel van die moderne com-municatietoepassingen zijn uitgevonden of verbeterd door radioamateurs. We ge-bruiken het internet ook om elkaar terug te vinden of om informatie over de weers-omstandigheden op te zoeken. Maar het is niet omdat er evolutie is dat we de radio moeten achterlaten.” Mocht het land ooit platliggen en alle telefoonlijnen of mail het niet meer doen, dan kunnen we ge-lukkig nog een beroep doen op de radio-amateurs. “In ons land is het nog niet zo vaak voorgevallen, maar toen de Herald of Free Enterprise in ’87 voor de kust van Zeebrugge zonk, was iedereen op zoek naar iedereen, maar lagen de telefoonlij-nen plat. Toen zijn de radioamateurs met hun apparatuur op strategische plaatsen, zoals ziekenhuizen, gaan staan om de ver-binding te garanderen.”

Club van 3 miljoenIn België zijn ongeveer 5.000 radioama-teurs actief maar over de hele wereld zijn er bijna 3 miljoen licentiehouders. En dat zijn niet allemaal nobele onbeken-den. Koning Juan Carlos van Spanje en Koning Bhumibol van Thailand hangen regelmatig in de lucht en ook Vaticaan-stad heeft een eigen zender. “Of we die op 16 september kunnen bereiken, valt af te wachten”, lacht Alain. “Het radioama-teurisme heeft in ieder geval nog veel toe-komst en dat willen we graag laten zien.”

Tekst: Katrien LodewyckxFoto: Bart Van der Moeren

watertoren wordt zendmast

TURNHOUT – De Turnhoutse watertoren was naar aanleiding van het feestjaar al omgedoopt tot vuurtoren, maar de vereniging van Noord-Kempense radioamateurs heeft nog een andere herbestemming in gedachten. Tijdens de cultuurmarkt op 16 september palmen zij de toren in voor een demonstratie van hun hobby. Vanuit hun tijdelijke stek zal er gecommuniceerd worden met de hele wereld.

De Kempense radioamateurs staan op 16 september van 10 tot 17u met een stand in de Gemeentestraat. Bood-schappen van het publiek worden daar door telegrafisten naar de watertoren geseind. De bezoeker kan er nadien zijn eigen QSL-kaart komen ophalen. De activiteiten op de cultuurmarkt zul-len ook via een televisieverbinding in de toren te bekijken zijn.

Page 6: Suiker september 2012

6 - SEPTEMBER 2012

NIEUwS UIT DE KEMPENSE BIBLIOTHEKEN

BIB BIB HOERA!

Het Provinciaal Bibliotheekcentrum Vrieselhof, het informaticacentrum CIPAL

uit Geel en studenten van de Katholieke Hogeschool Kempen

hebben de handen in elkaar geslagen voor de ontwikkeling van een innovatieve applicatie

(app) die op iedere smartphone werkt. Met deze app kunnen

bibliotheekgebruikers hun materialen nu ook mobiel

verlengen. In een pilootfase zal de bibliotheek van Brasschaat haar klanten als eerste de applicatie

aanbieden. Later volgen 44 Antwerpse en Kempense bibs.

Alvast gedeputeerde Peter Bellens is tevreden met de provinciale inbreng in dit project: “Als onze bibliotheken een rol van betekenis willen blijven spelen, moeten ze mee evolueren in de steeds toenemende digitalisering”, meent Bel-lens. “Het Provinciaal Bibliotheekcen-trum Vrieselhof steunt hen daarin door vernieuwende initiatieven te onderzoe-ken en te ondersteunen. Deze mobiele dienstverlening is daar een mooi voor-beeld van. Met de app bieden we een grote meerwaarde aan de gebruiker, zodat het bezoek aan de bibliotheken aantrekkelijk blijft.” Wim Verhulst, stafmedewerker van het Vrieselhof, be-aamt dit volmondig. “Deze app is een bewijs dat de Antwerpse en de Kem-pense bibliotheeksector mee zijn met de digitale evolutie”

−We zijn min of meer digitale anal-fabeten. Leg eens uit hoe deze app in de praktijk werkt. Wim Verhulst: Het verlengen van de uitleentermijn is een van de online-diensten die al een tijdje worden aange-boden aan leden van de bib. Ze moesten daarvoor wel via hun pc naar de web-site van hun bib gaan. Het verschil is dat je met deze app die mogelijkheid tot verlenging krijgt via je smartphone. Op het schermpje van je smartphone verschijnt een bericht dat je uitleenter-mijn verstrijkt. Dat kan je vergelijken met een klassiek sms’je maar met dit verschil dat deze app interactief is. Je krijgt ermee toegang tot de bibliotheek-diensten: je logt in en kan een boek ver-lengen zodat je geen boete oploopt. In deze vakantietijd komt dit soms goed uit. Je zit bijvoorbeeld op een strand in Italië en krijgt een bericht dat je uitleentermijn verlopen is. Je kan dan meteen verlengen en je moet daarvoor niet snel naar de bib rijden. Het is bo-vendien een gratis applicatie

−Is dit nu een primeur? Ja en neen. Er bestaat in Vlaanderen lokaal wel een gelijkaardige app, maar die is niet beschikbaar voor alle types smartphones. In Nederland is men hier ook mee bezig. Je kan stellen dat het anno 2012 niet meer dan logisch is dat je de kans krijgt om een elemen-taire dienst als het verlengen van een boek uit te voeren via een app. Als je vandaag gewoon gaat joggen, kan je

via apps alle informatie krijgen over de afgelegde kilometers en je gemiddelde hartslag. Zo spectaculair is het dus ook weer niet. Je mag in de toekomst ook zeker nog meer bibliotheekdiensten via app verwachten.

−Wat gaan die andere onlinedien-sten dan zijn?Binnenkort zal al een pilootproject van start gaan waarbij je online via de computer of smartphone toegang zult krijgen tot de digitale collecties van een bib. Je zult dan krantenarchieven kun-nen consulteren of muziek uit de biblio-theek streamen zonder dat je daarvoor een cd moet uitlenen. Daarvoor werken we als provincie samen met ‘BIBNET’, een Vlaams initiatief dat de opdracht heeft gekregen een Vlaamse digitale bi-bliotheek te ontwikkelen.

−Als dit zo verder evolueert, wordt een bezoek aan een bibliotheek overbodig en doen we alles thuis via onze pc of via onze smartphone.Ik zou niet stellen dat de bibliotheek zichzelf hiermee overbodig maakt, maar eerder dat ze zich ermee zeer sterk herpositioneert. De fysieke collec-ties, zeg maar het ter plaatse uitlenen van boeken, cd’s of dvd’s gaat op lange-re termijn zeker meer naar de achter-grond verschuiven. De collecties zullen meer en meer digitaal gaan. E-booken boomt nog niet zo bij ons omdat de Nederlandstalige markt nog maar een beperkt aanbod aanreikt, maar kran-tenartikels of het muziekaanbod staan digitaal al veel sterker. Het is niet meer dan logisch dat een bib daarop inspeelt.

De bibs profileren zich hiermee op een nieuwe manier die mooi aansluit bij de actuele manier van het consulteren van informatie. Een bib zal minder een plek worden waar een collectie fysiek aan-wezig is; het zal meer een plek worden die de informatie gaat toeleiden naar alle inwoners, zeker ook digitaal.

−Riskeer je hierdoor geen mensen uit te sluiten die helemaal niet mee zijn met die digitale trends? Ik denk maar aan senioren die gek worden van een uitleenautomaat. Dat klopt in zekere zin wel. Een appli-catie is er maar voor een beperkt aan-tal mensen die over een smartphone beschikken. Maar in de bibliotheken lopen heel wat projecten om die digi-tale kloof te dichten. Die helpen de zo-genaamde digitale analfabeten, en in het bijzonder de senioren, vertrouwd maken met het internet en leren wer-ken met de computer. Dat is zeker een meerwaarde die een bib kan leveren. Tot nu toe hebben we geen indicatie dat mensen afhaken omdat er bijvoor-beeld een uitleenautomaat in de bib staat. Mensen zijn ook vertrouwd met automaten bij de bank of voor het par-keren. De dienstverlening van een bib gaat er ook niet mee achteruit. Inte-gendeel: het gaat sneller en de mede-werkers krijgen meer tijd om zich bezig te houden met het verstrekken van informatie. Het is ook anticiperen op de toekomstige generaties bibliotheek-gebruikers, de zogenaamde ‘digital na-tives’: jongeren die opgegroeid zijn in het digitale tijdperk. De eerste gsm van

mijn zoon bleek meteen een eenvou-dige smartphone te zijn. De bib moet gewoon mee met deze logische evolutie.

−Is dit de redding van de bib, zoals een tijd terug dat de dvd was? De dvd zal de bib ook niet redden: het is gewoon mee zijn met het digitale verhaal. Ik denk dat de Vlaamse over-heid dat zeer goed heeft aangevoeld door BIBNET op te richten. Ze zijn ermee bezig bibliotheekcollecties zeer praktisch online aan te bieden en ver-volgens de bijhorende dienstverlening uit te bouwen. Op dat vlak speelt de Vlaamse bibliotheekwerking internati-onaal een pioniersrol..

−Allicht heef dit ook zijn gevolgen voor het bibliotheekpersoneel? Zonder twijfel. Als provinciaal centrum bieden wij ook heel wat opleidingen aan de bibmedewerkers om mee te zijn met de digitale evolutie. Die cursussen zijn zeer praktijkgericht en zeer succesvol. Bij het aanwerven van bibliotheekme-dewerkers wordt ook veel meer gepeild naar hun digitale kennis. Maar je vindt die kennis vandaag sowieso bij de jon-gere generatie.

−Allicht zullen bibs voor deze digi-tale diensten ook moeten gaan sa-menwerken met andere gespeciali-seerde firma’s. Inderdaad: dat is met deze app ook ge-beurd. Het zijn een aantal studenten Toegepaste Informatica van de Katho-lieke Hogeschool Kempen die deze app ontwikkeld hebben tijdens hun stage bij Cipal. Cipal maakt al jaren softwa-repakketten voor het PBC. Zo hebben we als provinciaal bibliotheekcentrum ‘Isis’ uitgewerkt: een netwerk van bi-bliotheken uit de provincie Antwerpen die dezelfde software gebruiken voor hun bibliotheektransacties. Op onze beurt werken we op het Vlaamse ni-veau samen met BIBNET voor een aantal ontwikkelingen. Zo sluiten we samen licenties af voor het gebruik van bepaalde digitale content, iets wat je als lokale bib of provincie moeilijker kan. We werken op drie lagen goed samen voor dit digitale project: op lo-kaal, provinciaal en Vlaamse niveau. De bibliotheeksector is daarmee in het culturele veld een mooi voorbeeld van succesvolle interbestuurlijke samen-werking.”

Bibliotheek­bezoekers

kunnen boeken nu ook mobiel

verlengen“ de kempense bibliotheeksector is mee met de digitale evolutie”

Page 7: Suiker september 2012

Suiker - 7

NIEUwS UIT DE PROVINCIE

De Modernen. Rondom Permeke.ANTWERPEN – Het is dit jaar zestig jaar geleden dat Constant Permeke, boegbeeld van het Vlaamse expres-sionisme, overleed. In verschillende musea wordt hulde gebracht. Het Ko-ninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen heeft negentien werken in bruikleen gegeven aan BOZAR, waar een grote Permeke-retrospectieve wordt gehouden. Het KMSKA -tot 2017 gesloten wegens verbouwingswerken- stelt in de Koningin Fabiolazaal van het provinciebestuur zeventig werken tentoon van vrienden en tijdgenoten van Constant Permeke.De expo kreeg de naam ‘De Modernen. Rondom Permeke’ en toont het werk van enkele vooraanstaande expres-sionisten. Om te beginnen Permeke zelf. Maar ook van Gustave De Smet en Frits Van den Berghe. Er worden werken getoond die nooit eerder te zien waren. ‘Drie figuren’ bijvoorbeeld, van Permeke. Tot voor kort was dat nog in privébezit. Ook vijftien lino’s en hout-sneden van De Smet worden in pri-meur tentoongesteld.Het KMSKA beschikt over een grote collectie expressionistische werken. De bezoeker krijgt ook werken te zien van onder anderen Edgard Tytgat, Valerius De Saedeleer, Jean Brusselmans en Frans Masereel.Typerend voor het oeuvre van al deze kunstenaars is het belang dat zij hech-ten aan het pure vakmanschap: het verfoppervlak en de penseelstreken krijgen bij hen opnieuw bijzonder veel aandacht. Toch is er binnen de stro-ming ook veel diversiteit. Aan de ene kant zijn er kunstenaars die experi-menteren met vorm en ruimte, aan de andere kant zijn er de artiesten die dat minder interessant vinden en liever focussen op kleur en sfeer. Het expres-sionisme is bovendien een stroming

Picknicken in stijlPROVINCIE - Picknicken is wellicht een van de meest romantische manie-ren om een mooie dag door te brengen in je eigen streek. Zeker als je zelf niet moet liggen zeulen met koelboxen en al-lerhande tafelgerei. Toerisme Provincie Antwerpen biedt met ‘Broodje Kempen’ en ‘Broodje Scheldeland’ een erg com-fortabele all-inpicknickformule aan. Vooreerst selecteerde de dienst tien bijzondere picknickplekjes in de Ant-werpse Kempen en het Scheldeland. Het zijn absolute aanraders in Balen, Gestel, Grobbendonk, Hoogstraten, Klein-Willebroek, Schoten, Turnhout, Weert, Westerlo en Zoersel. Zo zijn er onder meer een stemmig begijnhof, een mysterieuze ruïne, een uniek drierivie-renpunt en een verbazend stille oase in het groen met inclusieve hangmat! In de buurt kan je bovendien ook een mooie wandeling of fietstocht langs knooppunten maken. Alles wordt voor je geregeld. Je moet alleen een datum en een locatie uitkiezen en een picknick reserveren. Op de dag zelf pik je je pro-viand op bij een van de deelnemende horecazaken. De picknickrugzak bevat heel wat lekkers uit de streek, zoals abdijbrood van Tongerlo, abdijkaas van Postel, een gekoeld gageleerbiertje en zoete verwennerijen als speculooskoek-jes uit Bornem of Turnhoutse troefkes. Het wordt een lunch in stijl: daarvoor zorgt een vrolijk groen (Kempen) of blauw (Scheldeland) picknickdekentje. Je hebt al een picknickrugzak vanaf 10 euro. Kortom: een aantrekkelijk nieuw ‘slow’ project in de provincie Antwer-pen.Broodje Kempen en Broodje Schelde-land lopen tot 30 september.Alle details over locaties, prijzen en re-servaties op www.antwerpsekempen.be en www.scheldeland.be.

die voortdurend in beweging is omdat de kunstenaars evolueren. Sommigen verlaten steeds meer het realisme, an-deren keren er juist terug naartoe. Dat resulteert in uiteenlopende stijlen.De tentoonstelling ‘Rondom Permeke’ in Antwerpen is een niet te missen aan-vulling op de retrospectieve Constant Permeke, die van 11 oktober tot 20 ja-nuari zal lopen in BOZAR.

Provinciehuis kunsthuisHet KMSK is nog vijf jaar dicht we-gens ingrijpende verbouwingswerken. Tijdelijke tentoonstellingen worden el-ders ondergebracht. Bijvoorbeeld in de Koningin Fabiolazaal van het gebouw van het provinciebestuur. ‘Cultuurde-puté’ Bellens is niet alleen tevreden over de uitstekende samenwerking tussen de provincie Antwerpen en het KMSKA, hij is ook trots op de reeks tentoonstellingen over de modernisten die in het provinciehuis wordt geher-bergd.“Dit is al de derde tentoonstelling in de reeks over de moderne meesters van het KMSKA. Onder de titel ‘De Moder-nen’ komen er geregeld nieuwe presen-taties die steeds een ander licht werpen op de collectie kunst uit de 19de en de 20ste eeuw van het museum.”Andere werken uit de collectie van het KMSKA kan je bekijken in het MAS in Antwerpen, in de Onze-Lieve-Vrouwe-kathedraal in Antwerpen, in het Ste-delijk Museum in Lier en het Museum Schepenhuis in Mechelen.

Praktische info De Modernen. Rondom Permeke.Van 15 september tot 24 februari 2013Van dinsdag tot zondag van 10 tot 17u en zaterdag van 10 tot 18uKoningin Fabiolazaal, Jezusstraat 28, 2000 Antwerpen (toegankelijk voor an-dersvaliden)Toegang: 4 euro (kortingen mogelijk).

Gustave De SmetPally

Constant PermekeDrie figuren

Page 8: Suiker september 2012

8 - SEPTEMBER 2012

BONJOUR EXPO

Eerst wat personalia. Hoe komt iemand met zo’n mooie, exotisch klinkende naam in Achterbos terecht? Haar va-der is van Italiaanse, haar moeder van Achterbosse komaf. Bonotto (°1965) is bereisd. Ze heeft academie gelopen in Firenze en in Turnhout (en alleen aan Turnhout houdt ze goede herin-neringen over). Ze heeft in Amerika en Canada gewoond, maar dat wereldbur-gerschap heeft ze ondertussen zonder spijt achter zich gelaten. Met haar twee tienerkinderen heeft ze nu al enkele ja-ren haar stek gevonden in de rustigste straat van Mol.

Abstract met een verhaalDaar ontstaan haar schilderijen: ze legt dikke, pasteuze olieverf op het doek, laag na laag. Pure matièreschildering. Ze werkt uitsluitend op groot formaat: haar doeken zijn een paar vierkante meter groot, wandvullend dus. Haar grote kracht is kleur. Bonotto is een koloriste, en meer dan dat: ze is een ko-loriste met poot. De toeschouwer komt meteen onder de indruk van haar groe-nen, witten en blauwen. Maar tegelijk valt op dat ze, ook in dat uitbundige kleurgebruik, een evenwicht weet te bewaren. Temperament, zeker, maar evenzeer balans.Stilistisch leunt ze het meest aan bij de abstracte expressionisten. Het werk van Willem De Kooning bewondert ze niet alleen, ze heeft het uitvoerig be-studeerd. Wat niet betekent dat ze niet ook haar eigen accenten weet te leg-gen. Men zou het achter haar titelloze, abstracte werken niet meteen zoeken, maar haar uitgangspunt bij het schilde-

ren is altijd een verhaal. Vrolijk wordt men van die verhalen niet. Het drama van een dorp in Polen bijvoorbeeld, waar de inwoners zoveel jaren later nog lijden onder de oorlog. De nazi’s hadden daar tientallen mensen levend begraven in een massagraf. Wat de machteloze toeschouwers het meest had aangegre-pen: na die gruweldaad bleef de grond er nog minutenlang bewegen. Bonotto heeft dat verhaal in een schilderij gego-ten. Aan haar typische dikke verflagen heeft ze spijkers toegevoegd, om zo van het geheel een gestileerde weergave van het oorlogstrauma te maken. Ze neemt de toeschouwer dus mee in het verhaal, maar tegelijkertijd neemt ze afstand. Het menselijke leed wordt verwerkt. De werkelijkheid was afschuwelijk en cho-querend, het schilderij is sereen.

BoodschapDaarmee wordt duidelijk wat Bonotto aanzet tot schilderen. Ze maakt geën-gageerde kunst. Ze is niet bang van een statement, en maakt het de toeschou-wer niet makkelijk. Die moet in haar schilderijen door de stilering en abstra-hering heenkijken om te zien wat de boodschap is. In haar werk zit boven-dien een stevig contrast. Zo beangsti-gend als het verhaal is waar ze van ver-trekt, zo positief is haar boodschap: we moeten trachten betere, edele mensen

te worden. Klinkt allicht naïef in deze cynische tijden, maar daar dient kunst voor, zegt Bonotto. En voor wie niet zo uit is op haar engagement (en dat is ie-ders goed recht), heeft abstracte kunst altijd nog dit voordeel: je kan best ge-lukkig zijn met en genieten van de sim-pele esthetiek van haar kleurvlakken. Nu we weten wat Bonotto bezielt, moe-ten we concluderen dat de keuze voor het Museum Jan Vaerten als locatie voor haar tentoonstelling geen toeval is geweest. Vaerten staat in de kunstge-schiedenis bekend als een man met een missie. Hij heeft in zijn vroege werk de pijn van de Tweede Wereldoorlog vaak tot onderwerp gemaakt. Zijn koe in prik-keldraad is er het bekendste en meest beklijvende voorbeeld van. De werken van Bonotto – een tiental – komen in deze omgeving prima tot hun recht. Merkwaardige vaststelling: na tentoon-stellingen in het Kristallijn en ’t Getouw, beide in Mol, is dit pas de derde keer dat Silvia Bonotto haar atelier verlaat. Jon-ge kunstenaars, vaak al te gehaast om de publieke ruimte te betreden, kunnen er iets van leren. De schroom en terug-houdendheid van Bonotto om tentoon te stellen lijken ons een reden te meer om haar werk te gaan bekijken.

Tekst: Ivo VerheyenFoto: Bart Van der Moeren

an italian in Beerse

Silvia Bonotto bij jan vaerten

Olieverfschilderijen van Silvia BonottoMuseum Jan VaertenPeerdekensstraat 8, 2340 Beersevan 23 september tot 27 oktoberdonderdag en zondag van 12 tot 17u en na afspraak (014 61 75 02 of 014 60 07 70)

BEERSE - Van 23 september tot 27 oktober loopt in het Museum Jan Vaerten in Beerse de tentoonstel-ling Silvia Bonotto. Een Kempense kunstenares (Bonotto woont en werkt in Mol-Achterbos) in een Kempens museum, daar kunnen wij de logica wel enigszins van vatten. Maar wie heidelandschap-jes en dito boerderijtjes verwacht, is eraan voor de moeite. Bonotto schildert abstract.

Page 9: Suiker september 2012

Suiker - 9

hommagetentoonstel­ling bij een afscheid

TURNHOUT - De tijd, wie zal hem stoppen? De zusters van het Heilig Graf, zo hebben wij lang gedacht, maar dat is niet zo. Zij verdwijnen in 2013, na 350 jaar prominente aanwezig-heid, uit het centrum van Turnhout en gaan in het landelijke Tongerlo wonen. ‘Gemengde gevoelens’ is een wel erg zwakke term om te omschrijven wat de Turnhoutse gemeenschap voelt bij dit afscheid. Wat deze kloosterlingen in de loop der eeuwen hebben bijgedragen tot de cul-turele verheffing van de stad en van de Kempen is met geen pen te beschrijven. Laten we ons beperken tot hun kernac-tiviteit: onderwijs. Generatie na gene-ratie organiseerden zij kwaliteitsedu-catie, van kleuterklas tot hobuniveau. Van dat laatste was het regentaat plas-tische kunsten een belangrijk departe-ment. Het heeft over de decennia heen kunstenaressen met naam afgeleverd. Dat het nakende vertrek van de zusters -na een eigen expositie over hun ge-schiedenis- ook zou leiden tot een artis-tieke tentoonstelling mag dus niemand verbazen .

Glas en waterverfNog tot 7 oktober stellen Marianne Van Ravestyn en Leen Kooreman, bei-den van Turnhoutse komaf, hun werk voor in het Theobaldus Kunsthuis, on-der de titel De nonnen van ’t Graf. Van Ravestyn (°1958), oud-studente van de hogeschool en initiatiefneemster van het evenement, toont een reeks meer dan levensgrote aquarelportretten van ruim een dozijn zusters. Haar techniek lijkt simpel maar is aartsmoeilijk: grote plassen gekleurd water laag na laag aanbrengen en laten drogen tot uit de gecreëerde vlakken en randen een portret ontstaat. Haar nonnenkoppen zijn heel puur: op een enkele mantilla na niks geen kappen of sluiers. De con-frontatie met de toeschouwer is direct. De meeste geportretteerden kijken ons recht in de ogen. De bladen hangen los en oningelijst in de ruimte. Sober. In-drukwekkend. Leen Kooreman (°1960), glaskunstena-res en docente Monumentale kunst aan de Turnhoutse academie, is geen oud-studente. Ze komt uit het rijkson-derwijs en haar werk is dus in meer dan één opzicht complementair met dat van Van Ravestyn. Zij heeft geko-

zen voor een installatie bestaande uit verschillende onderdelen: gedrapeerde glasstructuren die refereren aan non-nenkleding, een paternoster, een bijbel. Alles samen is de suggestie duidelijk: we beleven het einde van een tijdperk.

Frêle transparantieKooreman werkt met de zogenaamde verlorenwastechniek. De kunstenaar maakt eerst een beeld in was en legt daar een mal in vuurvast materiaal omheen. Daarna wordt de was er uit-gestookt en de mal gevuld met het gekozen materiaal: vaak brons, in dit geval glas. Dan kan de zaak de oven in voor weken- om barsten te voorko-men. De werken in deze tentoonstelling zijn ‘kristalhelder’ van kleur, maar die technische term is wat misleidend. Het verblijf in de oven voegt aan het glas namelijk een satijnachtige patin toe, waardoor het eindresultaat heel frêle oogt.Twee kunstenaars, twee invalshoeken, twee technieken. Ondanks de verschil-len zit er grote eenheid in deze ten-toonstelling. Daar zorgt uiteraard het thema voor -het vertrek van de zusters- maar ook de twee getoonde technieken hebben iets gemeen: transparantie. ‘De nonnen van ’t Graf’ is een gepaste en respectvolle hommage aan een ge-meenschap van vrouwen die met ide-alisme en vakkennis eeuwenlang iets ongemeen belangrijks gedaan hebben voor Turnhout en de zeer wijde omtrek: vorming geven. De Theobalduskapel, met zijn sacrale traditie, is natuurlijk de ideale omgeving voor deze tentoon-stelling. Loop eens aan. Ook Turnhou-tenaars die meer dan een seuzzie gepikt hebben, worden stil bij zoveel sereni-teit.

Tekst: Ivo Verheyen

De nonnen van ’t Graf- Waterverfportretten van Mari-anne Van Ravestyn en glaskunst van Leen Kooreman- Theobaldus Kunsthuis, Koningin Elisabethlei 2, 2300 Turnhout- Nog tot en met 7 oktober- Van woensdag tot en met zondag van 13 tot 17 uur

Tarmac brengt kunst uit Brussel en Wallonië MEERHOUT - Nog tot zaterdag 15 september kan je in de oude pastorie-woning van Tarmac aan het Pastoor Van Haechtplein 9 in Meerhout een opvallende tentoonstelling van kunste-naars uit Brussel en Wallonië bezoe-ken. Onder de naam ‘Abuse’ worden werken samengebracht van Tatiana Bohm, Jean Harlez, Jacques Lennep, Johan Muyle, Roberto Ollivero en An-dré Stas. Voor deze expo werkte Tar-mac samen met Alain de Wasseige, ere-voorzitter van het Museum voor Schone Kunsten in Brussel en directeur van de galerie ‘100 Titres’. De selectie aan kunstenaars deelt een gemeenschap-pelijke visie die aansluit bij de typisch zuidelijke anarchistische en absurdis-tische traditie. De werken verwijzen vaak naar de populaire beeldcultuur en naar alledaagse voorwerpen. Het zijn assemblages en collages die verschil-lende herkenbare symbolen en elemen-ten uit onze cultuur samenvoegen tot verrassend kunstzinnige beelden. Voor wie vreest dat het allemaal wat zwaar op de hand zal zijn: ook humor speelt een belangrijke rol in de tentoonge-stelde werken. De gevestigde politieke, culturele en artistieke waarden worden voortdurend op de korrel genomen. De werken getuigen van een creatieve benadering die sterk afwijkt van de huidige artistieke normen en brengen een ode aan de artistieke vrijheid en eigenzinnigheid. Een beetje zoals Tar-mac ambieert te zijn in het Kempische artistieke landschap. Openingsuren en meer info op www.tar-mac.be.

Leo Lewi en Mariette DevochtTURNHOUT - Het professionele kun-stenaarsechtpaar Leo Lewi (1909-1976) en Mariette Devocht (1909-1999) woon-de en werkte in Turnhout. Ze inspireer-den tal van kunstenaars. Theobaldus Kunsthuis brengt hulde aan het kunst-koppel in een tentoonstelling die loopt van 8 tot 16 september.Leo Lewi volgde kunstopleidingen aan de Academie en aan het Hoger Insti-tuut voor Schone Kunsten in Antwer-pen, waar hij zijn toekomstige echtge-note leerde kennen. Hij maakte zowel grafische ontwerpen als landschaps-schilderijen, portretten en religieuze af-beeldingen. De meeste van die werken creëerde hij in Turnhout.Mariette Devocht specialiseerde zich na haar kunststudie in het etsen en het werken met pastel en waterverf.De expo in Theobaldus Kunsthuis is te bezichtigen op zaterdag en zondag van 11 tot 18u en van woensdag tot en met vrijdag van 14 tot 18u. De toegang is gratis.

‘de nonnen van ’t Graf’

20 jaar ‘Derdewereldraad in Balen’BALEN - Nog tot 3 september loopt in het Balense vrijetijdscentrum De Kruierie een expo over 20 jaar Der-dewereldraad in Balen en Olmen. De tentoonstelling geeft een overzicht van de werking en realisaties op het vlak van ontwikkelingssamenwerking, met onder meer prachtige foto’s van Bale-naars in het zuiden, kunstvoorwerpen en authentieke documenten. De raad organiseert onder meer het bekende wereldfeest Fiesta Mundial aan de Keiheuvel, dit jaar op 28, 29 en 30 september. Van dit jubileum werd ge-bruikgemaakt om de Derdewereldraad om te dopen tot MARBOL: de Mondiale AdviesRaad Balen OLmen. En zo is de knikker weer aan het rollen… Meer info: Mondiale Adviesraad Balen-Olmen, tel. 014/82 92 30.

Aboriginal ArtHERENTALS – Cultuurcentrum ’t Schaliken opent zijn cultuurseizoen met een expo rond hedendaagse Abo-riginalkunst. Drie Australische kun-stenaars stellen hun werk tentoon. Te zien in Kasteel Le Paige, van 1 tot en met 23 september, van woensdag tot en met zondag van 14 tot 17u. De toegang is gratis.

Page 10: Suiker september 2012

10 - SEPTEMBER 2012

BONJOUR EXPO

35 JAAR FOTOGROEP ’T SLOTOUD-TURNHOUT - Van 8 tot en met 30 september kan je in het Kunst- en erfgoedcentrum Hofke van Chantraine, Kerkstraat 46 in Oud-Turnhout, te-recht voor een retrospectieve van de Wortelse fotogroep ’t Slot. ‘t Slot - op-gericht in 1969 als een hobbyclub naar de gelijknamige jeugdclub in Wortel - is de voorbije 35 jaar uitgegroeid tot een van de meest vooraanstaande fotogroe-pen van Vlaanderen. Werken van de groep waren al op tal van internationale exposities en fotofestivals te zien. Om-dat ‘t Slot uit zowel professionele als niet-professionele fotografen bestaat, zijn de leden ook altijd buitenbeentjes geweest. De loutere vrijetijdsbesteding werd doorheen de jaren dan ook inge-ruild voor een geëngageerde, eigenzin-nige fotografie, maar steeds steunend op een degelijke technische kennis. Deze retrospectieve toont een selectie uit het werk van de Slotfotografen over de periode 1978-2012 met werk van Vic Aerts, May Bolckmans, Filip Daelman, Marcel De Bruyn (foto), Toon De Clerck, Rik Drossaert, Yvonne Engelen, Rita Geerts, Hennie Herijgers, Jan Jacobs, Patrick Jordens, Romain Krols, Xavier Rombouts, Jos Sommen, Chris Swan-net, Ludo Van Deun, Hilde Van Hool, Marc Van Overveldt, Ludo Van Tende-loo, Ludo Willems en Ingrid Wuyts.Rond deze expo worden nog drie activi-teiten georganiseerd.Op 8 september is er van 14 tot 17u een workshop digitale fotografie voor kinderen van 11 tot 16 jaar. Op 16 sep-tember wordt van 14 tot 17u een hap-pening georganiseerd in de tuin van het Hofke. ‘HOOP’ is een fotografische blik op twee Wereldoorlogen. Op zondag 23 september vindt tussen 14 en 17u een workshop plaats voor volwassenen, met een fotobespreking door enkele fotogra-fen van ’t Slot

Louis Van Gorp Mystiek ARENDONK – Tot 14 oktober zijn in de kerk van Arendonk-Centrum wer-ken te bekijken van Louis Van Gorp, gerenommeerd kunstschilder, stichter en directeur van de kunstacademie en ereburger van de gemeente Arendonk. Van Gorp werd de beste portretschilder van zijn generatie genoemd. Hij schil-derde onder andere de staatsieportret-ten van Koning Albert II en koningin Paola.Het is de eerste keer na het overlijden van Van Gorp dat zijn werken tentoon-gesteld worden. Voor deze tentoonstel-ling selecteerden zijn kinderen een dertigtal kunstwerken, waarvan een aantal nooit eerder het atelier van de kunstenaar heeft verlaten.

ZAK in SASKTURNHOUT - Op vraag van Jef Geys toont de Warande op de speelplaats van de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten van Turnhout alle tekeningen van ZAK die gedurende het jaar 2010 in De Morgen verschenen. Jef Geys vindt dat de bijdragen van ZAK een snelle en duidelijke weergave zijn van de ontwikkelingen in onze maatschap-pij, die ons allemaal aanbelangen. De bladzijden van de krant worden in hun geheel aangeplakt als een muurkrant.De expo loopt in SASK in de Gemeen-testraat 5 in Turnhout van 17 septem-ber tot 11 november. Te bekijken op maandag en donderdag van 9 tot 17u, op dinsdag, woensdag en vrijdag van 9 tot 21.30u en op zaterdag van 9 tot 16.30u. Zondag gesloten. De toegang is gratis.

Jozef Schellekens, architect en kunstenaar TURNHOUT - Aan de Steenweg op Mol 66, in de woning die hij zelf bouwde en waarin hij zelf woonde, is vanaf 31 augustus de tentoonstelling over het leven en werk van Jozef Schellekens te zien. Jozef Schellekens leefde van 1909 tot 1963. Hij leerde het vak als tekenaar bij provinciaal architect Jules Taeymans. Taeymans -ook een Turn-houtenaar- realiseerde in de Kempen o.a. de gemeentehuizen van Meerle, Poppel, Oud-Turnhout en Vosselaar en de klooster en de school van het Heilig Graf in de Apostoliekenstraat. Jozef Schellekens kreeg van Taeymans de toelating om aan de academie in Ant-werpen architectuur te gaan studeren. Schellekens bleek een talent te zijn. Hij studeerde in 1933 af als primus van de klas en won de ‘Prijs De Coster’, die al-leen aan bijzonder begaafde leerlingen werd uitgereikt.Toen in 1937 Jules Taeymans met pen-sioen ging en Jozef Schellekens hem opvolgde als provinciaal architect voor het arrondissement Turnhout, had Schellekens de dubbelwoning aan de Steenweg op Mol 64-66 al gebouwd: een icoon voor modernistische architectuur in de Kempen. De Vlaamse Gemeen-schap heeft het intussen beschermd als monument.Als provinciaal architect ontwierp Schellekens veel openbare gebouwen, zoals scholen en gemeentehuizen, maar ook het indrukwekkende strandgebouw van het Zilvermeer.Jozef Schellekens won in zijn carrière tal van architectuurprijzen. Behalve een voornaam architect was hij ook een verdienstelijk schrijver en een uitste-kend beeldend kunstenaar. In de jaren 40 was hij een tijdje leraar én directeur van de stedelijke academie. Het oeuvre van Schellekens bestaat uit beeldhouw-kunst, pentekeningen, glaskunst, hout- en linosneden. De multi-getalenteerde man overleed op 54-jarige leeftijd tij-dens een vakantie aan het Zilvermeer in Mol. Hij liet een enorme culturele erfenis achter.

Praktische infoDe woning van Jozef Schellekens aan de Steenweg op Mol 66 is te bezichti-gen op woensdag en zondag tussen 13 en 18u. De tentoonstelling kan in groep worden bezocht na afspraak via [email protected] of via het tele-foonnummer 014 41 32 32 van ‘Archi-tects in Motion’.

Symboliek in textiel, gisteren en vandaag, hier en eldersTURNHOUT - Gi Mateusen palmt in september het leegstaande biblio-theekgebouw aan de Warande in met een tentoonstelling over textiel. Eigen erfgoed -Turnhoutse kant- is aanwezig, maar Mateusen slaat vooral bruggen naar andere culturen.De tentoonstelling ‘Het Geweven Woord’ draagt de toepasselijke subtitel ‘Symboliek in textiel, gisteren en van-daag, hier en elders’ en onderzoekt de betekenissen die textiel kan hebben. Welke boodschappen geven nonnen-kappen, moslimdoeken en Surinaamse hoofddoeken ons mee? De tentoonstel-ling is opgebouwd rond zeven thema’s die de bezoeker laten kennismaken met wereldwijde textielkunst.De expo toont Surinaamse hoofddoe-ken, Afrikaans textiel, religieus textiel, T-shirts met boodschappen, mola’s uit Panama, Japanse kimono’s, Turnhout-se kant en Ghanese kente.

VideokunstVideokunstenaar Thom Vander Be-ken voegt een extra dimensie toe aan de expo. In zijn video-installatie “Un-

veiled” mixt hij Vlaams erfgoed met de Marokkaanse cultuur. Vertrekkend van schilderijen van Rogier Van der Weyden fotografeerde hij Marokkaanse vrouwen die de plaats innamen van de Vlaamse geportretteerde vrouwen.

Workshop mola’sWie? Ann Van Herle (Textiele kun-sten)Wanneer? Zaterdag 8 september 2012 van 13.30 tot 16.30u.Wat? Workshop mola’s maken onder begeleiding van Ann Van HerlePraktisch: Voor € 25 biedt Ann een pakket aan met al het nodige materi-aal (stoffen, draad,…) om een mola te maken. De deelnemers moeten enkel nog een schaar meebrengen om op de punt te knippen. De bezoeker mag de mola mee naar huis nemen.Hoe inschrijven? Mail voor 1 septem-ber naar [email protected].

Demonstratie Surinaamse hoofddoeken bindenWie? Mildred Isselt DankoorWanneer? Zaterdag en zondag 1-2, 8-9, en 29- 30 september van 10 tot 12u en van 13 tot 17u.Wat? Demonstraties Surinaamse hoofddoeken binden. Er zijn ook hoofd-doeken te koop.

het Geweven woord

Page 11: Suiker september 2012

Suiker - 11

ALL THAT JAzz

Jelle Van Giel GroupRIJKEVORSEL - In 2007 speelde de toen nog erg jonge drummer Jelle Van Giel een eerste keer in de Singer met zijn trio. Op 14 september komt hij te-rug voor de Belgische première van zijn kersverse project. Voor dit project om-ringt hij zich met zes uiterst boeiende muzikanten, waarvan trompettist Car-lo Nardozza wellicht het bekendst is bij jazzliefhebbers.De Jelle Van Giel Group speelt frisse en toegankelijke jazz met invloeden uit rock, klassiek en Afrika.De groep bestaat uit Carlo Nardozza (trompet), Erik Bogaerts (altsax), Peter Hermesdorf (tenorsax), Bram Weijters (piano), Lucien Fraipont (gitaar), Ja-nos Bruneel (contrabas) en Jelle Van Giel (drums). Een jazzband van zeven personen is erg uitgebreid -trio’s en kwartetten zijn legio, een kwintet is al eerder uitzonderlijk- maar dat stelt de Jelle Van Giel Group in staat boeiende arrangementen te schrijven met veel afwisseling voor verschillende instru-menten. Het concert in de Singer (Bavelstraat 35 in Rijkevorsel) is een première voor België. Kom kennismaken met deze nieuwe erg beloftevolle jazzband. Het concert vindt plaats op 14 september om 20.30u. Tickets kosten 10 euro.

Zygomatik, met Piet Ver-bist en Jasper BlomRIJKEVORSEL - Jazzliefhebbers kennen Piet Verbist vooral als de bas-sist van het Jef Neve Trio, maar hij heeft veel meer in zijn mars. Met het door hem in het leven geroepen pro-ject ‘Zygomatik’ mixt hij jazz, funk en soul op een energieke en organische manier. Geïnspireerd door The Beat-les, Charles Mingus, Miles Davis, Led Zeppelin, Bootsy Collins, Curtis Mayfield, … drukt iedere muzikant zijn eigen stempel en sound door, maar dit met respect voor de tradities. Piet Verbist nodigt voor zijn concerten graag verschillende saxofonisten uit. In de Singer is dit de Nederlander Jasper Blom. Blom leidt een kwartet met gi-tarist Jesse van Ruller en hij is lid van het Stefan Lievestro Sextet en van Corrie en de Grote Brokken. De ove-rige muzikanten die deel uitmaken van Zygomatik zijn Bram Weyters (Fender Rhodes) en Herman Pardon (drums).Het concert vindt plaats op 29 septem-ber om 20.30u in de Singer in Rijkevor-sel (Bavelstraat 35). Kaarten kosten 10 euro.

Poolse jazz in EzaartMOL - Zaal Ootello (Ezaart 162 in Mol) verwelkomt op vrijdag 28 september ‘High Definition’ uit Polen: een klas-seformatie die tot ver buiten de Poolse landsgrenzen bekendheid geniet; ook in België. High Definition is de laureaat van de 33ste editie van Jazz Hoeilaart. De groep haalde het toen (2011) van 28 andere kandidaten uit veertien landen. De band wordt gevormd door vier jon-gelingen die mekaar leerden kennen aan de muziekacademie van Krakow. Hoeilaart is maar een van de vele inter-nationale muziekprijzen die ze wonnen. Juryleden zijn altijd en overal zwaar onder de indruk van de frisheid en de vitaliteit die de groep uitstraalt. De ar-rangementen zitten ook steeds vol ver-rassingen.Maar er is meer. In Hoeilaart viel ook bassist Alan Wykpisz in de prijzen. Hij werd onderscheiden als beste bassist op het festival.Dat High Definition in Ezaart concer-teert, lijkt op het eerste gezicht raar. Maar Ootello werkt samen met Jazz Hoeilaart. De winnaars van het jazz-festival mogen het jaar nadien een tournee ondernemen langs enkele Bel-gische jazzclubs, en Ootello is er daar eentje van.High definition bestaat uit Piotr Or-zechowski (piano), Mateusz Sliwa (sax), Alan Wykpisz (contrabas) en Patryk Dobosz (drums). Het concert begint om 21u. Tickets kosten 10 euro.

Hommage aan jarige TootsKASTERLEE - Met ‘Between a smile and a tear’ brengt jazzclub Houtum Street uit Kasterlee op maandag 3 september een hommage aan Toots Thielemans, natuurlijk ter ere van zijn negentigste verjaardag. De jazzclub heeft voor het feestje het Ben Vander-weyden Kwartet uitgenodigd. Dit Bel-gische jazzkwartet ontstond in 2010 onder impuls van ex-Milkshake Ba-nanadrummer Koen Vandendriessche en de mondharmonicaspeler Ben Van-derweyden. Het werd aangevuld met Roman Kolorik (zeskantige elektrische bas) en Dirk Schreurs (piano). De link met Toots is tweeërlei. De leden van dit kwartet werkten live en in de studio sa-men met Toots Thielemans. Bovendien sluit de chromatische mondharmonica van het kwartet naadloos aan bij de unieke sound van Toots Thielemans. Of het nu thema ’s zijn uit films, jazz standards of songs van bekende song-writers: het Ben Vanderweyden Kwar-tet brengt pittige ritmiek, warme kleur-schakeringen en eerlijke emotionaliteit.Het concert beging om 21u, inkom: 10 € - 5 € voor studenten Jazzclub Houtum Street is gevestigd in Den Eyck, Houtum 39 - 2460 Kasterlee Voor alle info: [email protected] of 014/85 14 43

Page 12: Suiker september 2012
Page 13: Suiker september 2012

Suiker - 13

SchouwBuRgEn

Openingsfeest de WarandeTURNHOUT – Een openingsfeest is nooit zomaar een openingsfeest. Het is niet alleen de verwelkoming van het nieuwe cultuurseizoen, het is ook en vooral laten zien wat je in je mars hebt. En in dat opzicht is elk openingsfeest dus een prestigefestival. “Kom en zie wat wij te bieden hebben.” Bij de Wa-rande is dat indrukwekkend veel.Het openingsweekend vindt plaats op 15 en 16 september. De grote publieks-trekker is ‘Plasticiens Volants’ een Frans gezelschap dat magische parades uitbouwt met zwevende en zweverige figuren. Vaak feeëriek, romantisch, sprookjesachtig. Altijd kleurrijk en innemend. Drie jaar geleden waren ‘Plasticiens Volants’ al te gast op het openingsfeest. Wegens het grote succes worden ze dit seizoen teruggehaald met een nieuwe show: ‘Big Bang’. Te zien op zaterdag, om 22u op het Warandeplein. De toegang is gratis. Na de indrukwek-kende openluchtshow spelen Studio Brussel-dj’s Bram Vandendriessche en ‘Lambi Bambi’ Christophe Lambrecht ten dans in de Kuub.Fans van David Bowie moeten zater-dagavond in de Kuub zijn. Daar vindt dan het concert van Tom Hannes en een negenkoppige band plaats: ‘Ma-jor Tom, A David Bowie Tribute’. Van

‘Ziggy Stardust’ tot ‘Fame’ en ‘Let’s dance’: deze coverband speelt het vol-ledige repertoire. Kaarten kosten 10 euro. In de schouwburg is op hetzelfde moment Wim Vandekeybus te gast met zijn nieuwste voorstelling ‘Booty Loot-ing’, die in Venetië in wereldpremière ging en daar veel succes oogstte. De Belgische première is voor de Warande. Tickets kosten 20 euro.In de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten (SASK) in de Gemeentestraat 5 kan je tijdens het weekend de teke-ningen bewonderen die cartoonist ZAK maakte in 2010. Curator van de expo is Jef Geys.Ook op zondag pakt de Warande nog uit met grote namen en boeiende pro-jecten. ’s Morgens vindt er een nieuwe editie van het literaire programma ‘Overlezen’ plaats met gastheren Karl Van den Broeck en Jos Geysels. Je kan je inschrijven voor de hilarische theaterdetective ‘Operatie WTF (For The Warande)’ om 11 en 14u. Vanaf ’s morgens kan je picknicken op het plein. Op de meest onverwachte mo-menten duikt Theater FroeFroe op met de voorstelling ‘Aangespoeld’ en ook komt er regelmatig een echt klez-merorkest aanwaaien. Open Doek toont drie Belgische kortfilms (zie Open Doek, blz 34).

Cc ’t Schaliken viert vijfjarig bestaan HERENTALS – Time flies when you’re having fun. Cultuurcentrum ‘t Schali-ken blaast vijf kaarsen uit en dat gaat gepaard met een feestje in en om de schouwburg en de Lakenhal. Muziek, woord, humor… De festiviteiten duren twee dagen: zaterdag 29 september en zondag 30 september. Op 29 september concerteren The Natives uit Herentals en The Smoky Midnight Gang. Afsluiten gebeurt met Radio Ultra Modern: een project van enkele dj’s die de muziek van vroeger mixen met beats van nu. Op zondag 30 september gaat het feest vanaf 14u verder. Dan kan je op verschillende locaties gratis optredens bijwonen en genieten van straatanimatie. Kinde-ren kunnen zich uitleven tijdens fami-lievoorstellingen of langsgaan bij de grimeur of de ballonnenplooier. Op het namiddagprogramma staan onder an-deren Balltazar, Lejo, Majoretteketet, Gilles Monnart en The Antler King.Er zijn ook enkele betalende voorstel-lingen. Van komiek Bert Gabriels bij-voorbeeld (29 september, 20u, 16 euro).

Marieke De MaréWoordkunstenares Marieke De Maré vertelt in de Lakenhal (zaterdag 29 september, 20u) een ijzersterk verhaal, met een overvloed aan mooie woorden en virtuoze verzen: “Ik denk dat wat me vervult sneeuwwitte, doorschijnen-de liefde is’. Kaarten kosten 10 euro, maar op www.suikerkrant.be geven we twee duotickets weg.

Elisabeth CrommelynckEr zijn trouwens ook twee duotickets te winnen voor het concert van Elisabeth Crommelynck (zondag 30 september, 11u in de schouwburg, tickets 10 euro). Dit Herentalse pianotalent concerteer-de vijf jaar geleden in ’t Schaliken, en later ook in concertzalen in Nederland, Zwitserland en New York. Elisabeth Crommelynck studeerde aan het con-servatorium van Den Haag, waar zij werkte met Rian De Waal, de Neder-landse laureaat van de Koningin Eli-

sabethwedstrijd. Voor dit concert speelt ze werken van o.a. Beet-hoven, Liszt en Schu-mann.

Familievoorstelling HARTEKIJNGEEL - Op woensdag 26 september om 14u30 brengt Tg Schemering met Har-tekijn in cc De Werft in Geel een speelse muziektheatervoorstelling vol beweging en zonder woorden, waarin zowel jonge kinderen als volwassenen meegenomen worden in een muzikaal avontuur vol verbeelding. De voorstelling is gebaseerd op de partituur van ‘Harlekin’ van de Duitse componist Karlheinz Stockhau-sen. Dit werk wordt dan vaak omschre-ven als ‘half muziek, half theater’ waar-in de muzikant tevens danser en acteur is. Harlekijn schept met zijn klarinet een nieuwe wereld waarin ook twee le-vende figuren het daglicht zien. De figuren zijn nieuwsgierig, verdwalen, zoeken, ondernemen en vinden elkaar. Maar wat als zij rebelleren en hun eigen leven gaan leiden? Want twee is altijd meer dan één... Tg Schemering maakt beeldende voorstellingen over herken-bare emoties en thema’s. Muziek speelt er telkens een grote rol in en verwon-dering en verbeelding staan centraal.

Suiker mag 5 x 2 vrij-kaartjes weggeven voor ‘Hartekijn’: surf naar www.suikerk-rant.be.

GILI DRIJFT UITMOL – Sinds zijn tv-optredens, waarin hij de strijd aanbond met charlatans allerhande, is Gili de bekendste illusi-onist van het land. Twee jaar geleden verbaasde hij vriend en vijand met zijn theatershow ‘Iedereen paranormaal’. Ook schouwburg Rex liep toen vol voor Gili.Samen met assistent Ygor (het hilari-sche alter ego van het West-Vlaamse comedytalent Filip Haeyaert) breit Gili nu een vervolg aan zijn vorige show. In ‘Gili drijft uit’ bindt hij de strijd aan te-gen het Kwaad. Opnieuw wordt het een interactieve voorstelling waarin Gili de grenzen van het occulte verkent aan de hand van oude rituelen en mystieke handelingen. Hij trekt van gemeente tot gemeente om er de plaatselijke geesten en demonen op te roepen…Gelukkig is het allemaal maar om te lachen. Of niet?‘Gili drijft uit’ is te zien op donderdag 27 september in schouwburg Rex in

Mol. Kaarten kosten 17 euro. Op www.suikerkrant.be zijn er drie duotickets te winnen.3 duoTiCkETS

4 duoTiCkETS

5 duoTiCkETS

Page 14: Suiker september 2012

14 - SEPTEMBER 2012

RADIO 1- TOURNEE ‘KLEUR IN E-MINEUR’GEEL - Op zaterdag 22 september houdt de Radio 1-tournee ‘Kleur in E-Mineur’ halt in cc De Werft in Geel. ‘Kleur in E-mineur’ brengt een origine-le kruisbestuiving tussen Nederlands-talige muziek en kunst. Initiatiefnemer Radio 1 vroeg aan 12 Vlaamse muzi-kanten om zich te laten inspireren door een kunstwerk en dan aan het schrij-ven te gaan onder de noemer ‘Kleur in E-Mineur.’ Dat leverde verrassende pareltjes op. Een nieuwe reeks komt er aan en die wordt gelinkt aan een cd. Hannelore Bedert, Senne Guns, Wigbert en Berlaen vormen samen met Simon Casier en Karel De Backer de Kleurband. Bij elk concert brengen ze een gastzanger of -zangeres mee. In Geel is dat Sam Valkenborg van de Fixkes. Radio 1- presentator Koen Fil-let (vervangt de eerder aangekondigde Friedl’ Lesage) begeleidt je op een tocht langsheen schilderijen en muziek en zorgt voor verrassende inzichten. Last but not least is er the artist in resi-dence: Herr Seele.De voorstelling start om 20.15u. Suiker

heeft voor deze voorstel-ling 5 x 2 vrijkaartjes: surf naar www.suikerk-rant.be.

’t Arsenaal: Drie zustersMOL – Een groep van elf acteurs, on-der wie Tuur De Weert en Veerle Dob-belaere, gaat samen met regisseur Michael De Cock een klassieker te lijf. Ze brengen ‘Drie zusters’ van Tsjechov, op donderdag 13 september in schouw-burg Rex in Mol.Het verhaal: in een kleine Russische stad op het platteland verlangen drie zusters naar de schittering van Mos-kou, waar ze hun jeugd doorbrachten. Alle sprankels hoop op een terugkeer doven een voor een uit. Ze ontkomen niet aan hun middelmatige leventje. En wanneer het legertje soldaten ook nog wegtrekt uit hun stad verdwijnt ook de allerlaatste sprankel hoop op een beter leven.’t Arsenaal heeft dit oude meesterwerk vertaald naar onze tijd en dat is met succes gebeurd. In de rollen van de drie zusters zien we Mieke De Groote, Veerle Dobbelaere en Eline Kuppens. Ook de acteerprestaties van de andere acteurs (Frank Dierens, Luc Springuel, Jos Geens, Tuur De Weert, Alice Toen, Greg Timmermans, Michael Vergau-wen en Isabelle Van Hecke) zijn rond-uit schitterend. Geen wonder dat ‘Drie zusters’ van ’t Arsenaal al aan zijn der-de leven toe is.

Kaarten voor de voor-stelling in Mol kosten 16 euro. Suiker geeft op www.suikerkrant.be drie duotickets weg.3 duoTiCkETS

SchouwBuRgEn

WOVENHANDTURNHOUT – Priesters krijgen nauwelijks nog een gelovige naar de kerk, maar als David Eugene Edwards in de ene of andere concert-zaal zijn geloof komt belijden, vliegen de tickets de deur uit.David Eugene Edwards verwierf be-kendheid als frontman van de alter-natieve countryband ‘16 Horsepower’, die in ons land optrad in tal van zalen en op festivals. Met ‘Black soul choir’ schreef Edwards in 1996 een culthit die -dat kunnen we nu al wel stellen- de tand des tijds makkelijk doorstaat. Dat deed de band ’16 Horsepower’ helaas niet. Vanwege muzikale en religieuze meningsverschillen hield de groep het in 2005 voor bekeken, nadat er eerder al regelmatig ‘pauzes’ -zeg gerust lange ‘onderbrekingen’- waren geweest.Religieuze meningsverschillen? In een rockgroep? Ja, dus. Het moet zowat een primeur geweest zijn in de muziekge-schiedenis. Maar David Eugene Ed-wards lacht niet met het geloof en duldt ook niet dat anderen ermee lachen. Voor hem is elk optreden een spirituele gebeurtenis. Hij brengt zichzelf volledig in trance en beschouwt zich enkel als een doorgeefluik om een allesomvat-tende boodschap over te brengen: de stelling dat een leven zonder God niet mogelijk is.Toen de bandleden van ‘16 Horsepower’ stilaan genoeg kregen van het spiritue-

le gedoe en ook Edwards verzoch-ten om het accent te verschuiven en de nadruk op de muziek te leg-gen, ontbond Edwards de groep.

Hij stortte zich meteen helemaal in Wovenhand, een groep die hij in 2001 al opgericht had als een zijproject van 16 Horsepower. Wovenhand bestaat inmiddels al langer dan 16 Horsepower ooit heeft bestaan. Edwards verbrak niet alle banden met zijn ex-bandgeno-ten van 16 Horsepower. Hij nam enkele jaren geleden Pascal Humbert, bassist bij 16 Horsepower, weer aan als bassist bij Wovenhand.De concerten van Wovenhand worden gekenmerkt door passie, spiritualiteit en intensiteit. Edwards’ doordringen-de stemgeluid, die door merg en been snijdt, is daar zeker niet vreemd aan. Op artistiek vlak heeft Wovenhand al verschillende paden betreden. Zo werd zelfs een album opgenomen met muziek die gebruikt werd voor de dansvoorstel-ling ‘Blush’ van Wim Vandekeybus. Dit jaar verscheen een eerste livealbum van de band. De vonken vliegen eraf. Het mag duidelijk zijn: David Eugene Edwards staat scherp en kijkt uit naar het contact met het Europese publiek.Op woensdag 26 september concerteert hij in de schouwburg van de Warande. Tickets kosten 24 euro, maar op www.suikerkrant.be geven we twee vrijkaar-ten weg. Klaar om een pact te sluiten met zieltjeswinner Edwards?

2 duoTiCkETS

5 duoTiCkETS

Page 15: Suiker september 2012

Suiker - 15

Adressen en contactgegevens: de WArAnde , Warandestraat 42, 2300 Turnhout, tel: 014 41 69 91, [email protected], www.warande.be PC de Blijde BoodsChAP , lode Peetersplantsoen 2, 2300 Turnhout heT GevolG , otterstraat 31-33, 2300 Turnhout, 014 42 63 27, [email protected], www.hetGevolg.be de WerfT , Werft 32, 2440 Geel, tel: 014 56 66 66, [email protected], www.dewerft.be de hAlle , Markt 1, 2440 Geel, tel: 014 56 66 66; [email protected], www.dewerft.be ‘T GeTouW , Molenhoekstraat 2, 2400 Mol, tel: 014 33 09 00, [email protected], www.getouw.gemeentemol.be rex , smallestraat 2, 2400 Mol, tel: 014 33 08 88, [email protected], www.getouw.gemeentemol.be ‘T sChAliken , Grote markt 35, 2200 herentals, tel: 014 28 51 30, [email protected], www.herentals. e ‘T heilAAr , heilaarstraat 35, 2340 Beerse, tel: 014 60 07 70, [email protected], www.beerse.be de djoelen , steenweg op Mol 3 bus 2, oud-Turnhout, tel: 014 46 22 32, [email protected], www.oud-turnhout.be de WouWer , kloosterstraat 4, 2380 ravels, tel: 014 65 21 55, [email protected], www.dewouwer.be ZAAl ooTello , ezaart 162, 2400 Mol, tel: 014 31 81 16, www.ootello.be TheoBAldus kunsThuis , koningin elisabethlei 2, 2300 Turnhout, www.theobalduskunsthuis.be de onThAAsTinG , laar 14, 2400 Mol, tel: 014 32 20 15, www.deonthaasting.be de kruierie , Bevrijdingsstraat 1, 2490 Balen, tel: 014 82 92 30, [email protected], www.balen.be

za 1/09/12 20:15 Teunenberg – olen HET GEVOLG HARTEKOP 21 zo 2/09/12 11:00 den eel – ravels KONINKLIJKE FANFARE JEUGD EN VREUGD APERITIEFCONCERT di 4/09/12 20:15 Teunenberg – olen HET GEVOLG HARTEKOP 21 u wo 5/09/12 20:15 Teunenberg – olen HET GEVOLG HARTEKOP 21 do 6/09/12 20:15 Teunenberg – olen HET GEVOLG HARTEKOP 21 do 6/09/12 20:15 Theater stap – Turnhout THEATER STAP BRILLEMAN 15 vr 7/09/12 20:15 de Pegger – vlimmeren RADIO MINERVA EN DE BONANZAS SOIRéE DANSANTE 8 vr 7/09/12 20:15 Theater stap – Turnhout THEATER STAP BRILLEMAN 15 vr 7/09/12 20:15 Teunenberg – olen HET GEVOLG HARTEKOP 21 za 8/09/12 13:30 Zilvermeer – Mol TREZART INTERNATIONAAL STRAATKUNSTENFESTIVAL 15 za 8/09/12 20:00 de Wouwer – ravels THEATER PALJAS / MARLEEN MERCKx LEVEN IN EEN KRABBENMAND 7,5 za 8/09/12 20:15 ‘t heilaar – Beerse WERNER VAN MECHELEN EN ZANGKOOR EGIDIUS BRAHMSCONCERT 20 za 8/09/12 20:15 Theater stap – Turnhout THEATER STAP BRILLEMAN 15 za 8/09/12 20:15 Teunenberg – olen HET GEVOLG HARTEKOP 21 zo 9/09/12 13:30 Zilvermeer – Mol TREZART INTERNATIONAAL STRAATKUNSTENFESTIVAL 15 zo 9/09/12 15:00 ‘t heilaar – Beerse DE MAAN PETER EN DE WOLF 6 zo 9/09/12 20:00 cc de Werft – Geel JEF NEVE BENEFIET T.V.V. MPI-BKLO-BUSO OOSTERLO 15 di 11/09/12 20:15 Teunenberg – olen HET GEVOLG HARTEKOP 21 wo 12/09/12 20:15 Teunenberg – olen HET GEVOLG HARTEKOP 21 do 13/09/12 20:15 schouwburg rex – Mol T ARSENAAL DRIE ZUSTERS 13 do 13/09/12 20:15 Teunenberg – olen HET GEVOLG HARTEKOP 21 do 13/09/12 20:15 Theater stap – Turnhout THEATER STAP BRILLEMAN 15 vr 14/09/12 12:15 Zaal ‘t Getouw – Mol KOEN DECA BROODJE MOL 0 vr 14/09/12 20:15 schouwburg rex – Mol DE BONANZA’S BEST OF … THE SIxTIES 5 u vr 14/09/12 20:15 Teunenberg – olen HET GEVOLG HARTEKOP 21 vr 14/09/12 20:15 Theater stap – Turnhout THEATER STAP BRILLEMAN 15 vr 14/09/12 22:00 rondplein – Mol THEATER TOL PEDALEANDO HACIA EL CIELO 0 za 15/09/12 20:15 Teunenberg – olen HET GEVOLG HARTEKOP 21 za 15/09/12 20:15 de Warande, kuub – Turnhout MAJOR TOM A DAVID BOWIE TRIBUTE 10 za 15/09/12 20:15 de Warande, schouwburg – Turnhout ULTIMA VEZ/WIM VANDEKEyBUS BOOTy LOOTING 20 zo 16/09/12 10:30 de Warande, kuub – Turnhout OVERLEZEN MET KOEN PEETERS EN LISBETH IMBO 0 zo 16/09/12 11:00 de Warande, kuub – Turnhout THEATERCOMPAGNIE DEFDEF OPERATIE FTW (FOR THE WARANDE) 10 u zo 16/09/12 13:30 de Warande, schouwburg – Turnhout KAAIMAN HET WILDE JONG 0 zo 16/09/12 14:00 ‘t heilaar – Beerse THEATER PALJAS LEVEN IN EEN KRABBENMAND 0 zo 16/09/12 14:00 de Warande, kuub – Turnhout THEATERCOMPAGNIE DEFDEF OPERATIE FTW (FOR THE WARANDE) 10 u zo 16/09/12 15:30 de Warande, kuub – Turnhout THEATERCOMPAGNIE DEFDEF OPERATIE FTW (FOR THE WARANDE) 10 u zo 16/09/12 16:00 de Warande, schouwburg – Turnhout KAAIMAN HET WILDE JONG 0 ma 17/09/12 13:30 schouwburg rex – Mol LEO BORMANS HET GEHEIM VAN GELUK 5 di 18/09/12 20:15 Teunenberg – olen HET GEVOLG HARTEKOP 21 wo 19/09/12 14:00 Zaal ‘t Getouw – Mol ORLA DE KIKKERSLIKKER 5 wo 19/09/12 20:15 Teunenberg – olen HET GEVOLG HARTEKOP 21 do 20/09/12 20:00 de Wouwer – ravels SABIEN TIELS BINNENSTE BUITEN 14 do 20/09/12 20:15 Teunenberg – olen HET GEVOLG HARTEKOP 21 vr 21/09/12 20:00 sint-Amandskerk – Geel LE CONCERT SPIRITUEL EN HET VLAAMS RADIO KOOR HEERLIJK HäNDEL 18 vr 21/09/12 20:15 ‘t heilaar – Beerse NTGENT GOD VAN DE SLCHTING 16 vr 21/09/12 20:15 Teunenberg – olen HET GEVOLG HARTEKOP 21 za 22/09/12 20:00 sint-Waldetrudiskerk – herentals COLLEGIUM 1704 O.L.V. VACLAV LUKS MUSIqUE POUR LE ROI 18 za 22/09/12 20:15 schouwburg rex – Mol STEVEN GOEGEBEUR DE GEKNIPTE MAN 13 za 22/09/12 20:15 cc de Werft – Geel KOEN FILLET, HENNELORE BEDERT, SENNE GUNS, WIGBERT, … KLEUR IN E-MINEUR 20 za 22/09/12 20:15 de Warande, kuub – Turnhout THE NIGHTHAWKS + RUSTy ROOTS 18 za 22/09/12 20:15 de Warande, schouwburg – Turnhout JAN LAUWERS/NEEDCOMPANy DE KUNST DER VERMAKELIJKHEID 18 za 22/09/12 20:15 Teunenberg – olen HET GEVOLG HARTEKOP 21 zo 23/09/12 11:00 de onthaasting – Mol KADANS TRIO BRUNCHCONCERT 39 zo 23/09/12 14:30 cc de Werft – Geel NIEUW MUZIEKTHEATER BRASSCHAAT DER ZIGEUNERBRAON 18 wo 26/09/12 14:30 cc de Werft – Geel TG SCHEMERING HARTEKIJN 7 wo 26/09/12 14:30 cc de Werft – Geel TH SCHEMERING HARTEKIJN 7 wo 26/09/12 20:15 sint-Pieterskerk – Turnhout B’ROCK xS & CANTOLx (L) REIS IN DE TIJD 18 wo 26/09/12 20:15 de Warande, schouwburg – Turnhout WOVENHAND 24 do 27/09/12 20:00 schouwburg rex – Mol GILI GILI DRIJT UIT (MET yGOR) 17 do 27/09/12 20/15 de djoelen – oud-Turnhout yEVGUENI WELKENRAEDT 20 vr 28/09/12 19:00 de keiheuvel – Balen FIESTA MUNDIAL (ARBI EL AyACHI, LATIF AIT, …) 5 vr 28/09/12 20:15 ‘t heilaar – Beerse THEATER STAP BRILLEMAN 8 vr 28/09/12 20:15 rafaëlzaal abdij Postel – Mol SPIEGEL STRIJKKWARTET PARELS IN DE ZIEKENBOEG 18 vr 28/09/12 21:00 Zaal ootello – Mol HIGH DEFINITION JAZZCONCERT SEPTEMBER 10 za 29/09/12 13:30 de keiheuvel – Balen FIESTA MUNDIAL (GABRIEL RIOS, KLEZMIC CIRCUS, …) 18 za 29/09/12 18:30 cc ‘t schaliken – herentals NATIVES 0 za 29/09/12 19:30 cc ‘t schaliken – herentals SIEK MOBIEL EN KHALID & CO 0 za 29/09/12 20:00 eden eel – ravels DE PLANKENIERS ALS BOMEN IN DE WINTER 9 za 29/09/12 20:00 cc ‘t schaliken – herentals BERT GABRIELS DRUK DRUK DRUK 16 za 29/09/12 20:00 lakenhal – herentals MARIEKE DE MARé IK DENK DAT WAT ME VERVULT SNEEUWWITTE, DOORSCHIJNENDE LIEFDE IS 10 za 29/09/12 20:00 cc ‘t schaliken – herentals THE SMOKy MIDNIGHT GANG 0 za 29/09/12 20:15 de Warande, schouwburg – Turnhout THE DUBLINERS 50 yEARS 44 za 29/09/12 20:15 de Warande, kuub – Turnhout COMEDy qUATRE qUARTS (LIES LEFEVER, KATINKA POLDERMAN, …) 18 u za 29/09/12 21:30 cc ‘t schaliken – herentals SIEK MOBIEL EN KHALID & CO 0 za 29/09/12 22:00 cc ‘t schaliken – herentals RADIO ULTRA MODERN 0 zo 30/09/12 11:00 cc ‘t schaliken – herentals ELISABETH CROMMELINCKx PIANORECITAL 10 zo 30/09/12 13:30 de keiheuvel – Balen FIESTA MUNDIAL (LOKOMOTIV, KAPITEIN WINOKIO, …) 5 zo 30/09/12 14:00 cc ‘t schaliken – herentals GILLES MONART 0 zo 30/09/12 14:00 cc ‘t schaliken – herentals MAJORETTEKETET & LES FANFOIREUx 0 zo 30/09/12 14:00 cc ‘t schaliken – herentals LEJO 0 zo 30/09/12 14:30 cc ‘t schaliken – herentals BALLTAZAR 0 zo 30/09/12 14:30 cc ‘t schaliken – herentals LEJO 0 zo 30/09/12 15:00 cc ‘t schaliken – herentals LOCOROTONDO / DWHEELZ 0 zo 30/09/12 15:00 cc ‘t schaliken – herentals THE ANTLER KING 0 zo 30/09/12 15:00 de Warande, kuub – Turnhout NEVSKI PROSPEKT/SGARAMUSCH MäDCHEN 10 zo 30/09/12 15:30 cc ‘t schaliken – herentals MAJORETTEKETET & LES FANFOIREUx 0 zo 30/09/12 15:30 cc ‘t schaliken – herentals LEJO 0 zo 30/09/12 16:00 cc ‘t schaliken – herentals GILLES MONART 0 zo 30/09/12 16:00 cc ‘t schaliken – herentals BALLTAZAR 0 zo 30/09/12 16:30 cc ‘t schaliken – herentals LOCOROTONDO / DWHEELZ 0 zo 30/09/12 16:30 cc ‘t schaliken – herentals LEJO 0 zo 30/09/12 17:00 cc ‘t schaliken – herentals THE ANTLER KING 0

Schouwburgkalender SeptemberdA

Guu

r

ZAAl

PlAA

Ts

Prijs

UITVERKOCHT

UITVERKOCHT

UITVERKOCHT

UITVERKOCHTUITVERKOCHT

UITVERKOCHT

Page 16: Suiker september 2012

16 - SEPTEMBER 2012

Chris nietvelt

AMSTERDAM - Ze woont en werkt al meer dan 20 jaar in Nederland, maar toch is ze ook nog wel van Turnhout. Het gesprek met actrice Chris Nietvelt in Stanislavski, het café-restaurant van de Stadsschouwburg Amsterdam, verloopt in een ongedwongen Kempens. Maar wanneer de ober langskomt, hoor ik haar toch heel Hollands een ‘sudderans’ bestellen. In dit huis is Chris Nietvelt al jaren een van de vaste waarden van Toneelgroep Amsterdam. Uit ons gesprek blijkt een grote bevlogenheid en zorg. Voor het talent dat ze meekreeg én voor de theatersector in het algemeen. Een bevlogenheid die begon tijdens een zomer in Turnhout, lang geleden.

Page 17: Suiker september 2012

Suiker - 17

Chris Nietvelt: “Ik ben een van die mensen die destijds via Teater 42 (het jeugdtheatergezelschap verbonden aan cc De Warande, nvdr) in dit vak is te-rechtgekomen. Ergens eind jaren 70 -ik was toen een jaar of 16- stond in het reclameblad een oproep om deel te ne-men aan een nieuw stuk van Teater 42. Voor wie wou meedoen, was er een ver-gadering gepland beneden in de kelder van de Warande. Het moet, zo vermoed ik, zo wat eind juni geweest zijn. Ik had op school al ondervonden dat ik toneel-spelen best wel leuk vond. Maar op die vergadering trof ik alleen maar mensen aan die al verbonden waren met Tea-ter 42. Ze kenden elkaar al en hadden ‘dikke lol’. Ze gingen ook allemaal mee-doen. Ik dacht: ‘oei, Ik hoor hier niet bij’. Toch was Matthijs Rümcke -toen artistiek leider van Teater 42- heel har-telijk tegen over mij. Hij was al erg blij met één nieuw gezicht. Later die dag zei ik tegen mijn moeder: ‘Ik ga er niet aan meedoen. Ze kennen mekaar alle-maal en spelen al toneel samen.’ Toen de dag eraan kwam dat ze zouden be-ginnen repeteren, zei mijn moeder: ‘Je kan toch eens gaan kijken.’ Uiteindelijk ben ik toch gaan meedoen. Wat de door-slag heeft gegeven weet ik niet, maar het was plezant. Zingen en spelen!

−Herinner je je nog die eerste voor-stelling?Het was ‘De familie Vandercruys zoekt een nieuw huis.’ Ook Katrine Druyts, Ignace Cornelissen en Matthijs Rüm-cke speelden mee. In elke wijk waar we speelden had iemand zijn huis ter beschikking gesteld. Wij kwamen daar dan aan met een tractor vol met huis-raad. Telkens werd er ook een grote tent opgesteld waarin ’s avonds nog een buurtfeest plaatsvond. Om die tent met al die materialen erin te bewaken, moesten er mensen blijven slapen. Uit-eindelijk ben ik elke avond blijven sla-pen. Het voelde een beetje alsof of ik op vakantie was in Turnhout. Toen zei Matthijs Rümcke: nu moet je ook maar bij Teater 42 komen. Ik heb er nog een jaar of 2 gespeeld en ben daarna naar de toneelschool getrokken.

−Er is dus op redelijk korte tijd iets aangewakkerd bij jou?Ja. Ik had het plezier van het toneel-spelen al wel ontdekt op school. Maar toen wou ik nog binnenhuisarchitect of advocaat worden. Ik ging de wereld vooruit helpen en naar Afrika trekken. Maar omdat ik meteen een echte rol kreeg in dat jeugdtheater, was ik gaan twijfelen. Bovendien draaide al heel mijn sociale leven rond het theater. We repeteerden toen 3 keer in de week en trokken soms op werkweekend. Ook in de zomer waren we steeds bij elkaar.

−Cultuur en theater waren in jullie gezin niet aan de orde. Dan was die stap naar een toneelschool voor jou toch een grote sprong.Op school kregen wij het vak Neder-landse Expressie. Dat deed ik zo graag! Terwijl de rest van de klas het vreselijk tegen zijn zin deed. Ze vroegen: ‘Chris, doe jij dat maar in onze plaats.’ Met-tertijd kreeg je in onze klas elke week een uur ‘De Chris Nietvelt show’. Ik bracht dan een monoloog van Tsjechov of iets anders. Het was zo plezant om daarmee bezig te zijn! Maar ik had toen nooit gedacht dat toneelspelen ook een beroep kon zijn. Met de school gingen we wel eens naar een toneel kijken maar het plezier bestond toen meer in het feit dat er geen les was. Toen ik bij Teater 42 aansloot, werd er wel eens gevraagd: heb je die of die voorstelling gezien? Daardoor ging ik zelf ook meer naar voorstellingen kij-ken. In die tijd stonden in de Warande vaak producties die je nergens anders zag in Vlaanderen. Gerardjan Rijnders van Het Zuidelijk Toneel kwam bijvoor-beeld buiten Nederland alleen maar in de Warande spelen. Hierdoor zag ik meteen ook wel extreme dingen. Ik was een adolescent voor wie er een wereld openging. Ook Eric Antonis (destijds directeur van de Warande) speelde een rol in mijn carrièrekeuze. De positieve kritiek

die je van dergelijke figuren krijgt, be-tekent toch meer dan die je krijgt van je familie Eric legde ook altijd uit waarom dat zo was. Blijkbaar vonden mensen dat ik iets kon. Ik wist wel dat ik graag toneelspeelde maar besefte niet dat dit ook een talent was. En zeker niet dat je daar ook je werk van kon maken. Maar bij Teater 42 zag ik dat Matthijs Rüm-cke ook echt speelde en daarmee geld verdiende. Vroeger dacht ik: als je va-der in het circus werkt dan kom je ook in het circus terecht. Ik kende niemand in het circus.

−Dat is, geloof ik, algemeen de er-varing van wie in die beginjaren ge-regeld in de Warande kwam: het opende je blik. De aanwezigheid van cultuur was er zo evident dat je daar zelf in meegroeide.Inderdaad. Je maakte iets bijzonders mee. Ik herinner me nog dat onze the-atergroep was gevraagd voor een ope-ning of een jubileum van een vereni-ging, ik weet het niet meer juist. We kregen daarvoor -laat ik zeggen- 2.000 frank. Wat deed Matthijs Rümcke? Hij gaf ieder van ons een briefje van 100 frank en zei: ‘Ga dat geld maar aan iemand geven.’ Het werd een per-formance. Plots werden de toeschou-wers geconfronteerd met kinderen die aan een bezoeker 100 frank gaven en zegden: ‘Hou dat maar.’ De mensen wisten niet wat er gebeurde. Maar als kind was dit ook bijzonder. Je maakte iets mee! Het gegeven dat theater je iets kan doen meemaken, is iets wat je moet leren. Al waren we toen ook al wel bezig met speltechnieken en zo meer, toch heb ik dat aspect pas echt leren begrijpen op de toneelschool. Bij Teater 42 was vooral het plezier van theater-spelen belangrijk. En natuurlijk ook de intensiteit van het groepsgebeuren. We hebben ook twee revues gespeeld. Na de laatste voorstelling hebben we alle-maal samen zitten janken! Die warmte!

−Dat zijn mooie herinneringen maar ondertussen heb je al een stevige professionele carrière doorlopen als actrice. Ik ben eerst 7 jaar verbonden geweest aan Toneelgroep Amsterdam. Daarna heb ik ook 7 jaar met Ivo (Van Hove ) bij Het Zuidelijk Toneel in Eindhoven gewerkt. Ik ben in Eindhoven wel lan-ger gebleven maar dan onder Johan (Simons). En nadien ben ik weer veran-derd van groep… Het zijn telkens peri-odes van 6-7 jaar geweest en altijd bij gezelschappen en ensembles. Dat past bij wie ik ben. Vandaar ook dat ik toen bij die eerste vergadering van Teater 42 dacht: “O nee, dat ga ik niet doen. Al die vreemde mensen.”

−Het is toch een heel parcours om vanuit het Kempense platteland te-recht te komen in hartje Amster-

dam. Ik stel me daarbij een kleine schuchtere Kempenaar voor in het mondige Nederland.In het begin speelde dat wel mee. Mijn eerste repetities hier, amai! Ik herin-ner me nog goed de eerste voorstelling, dat was meteen met heel het ensemble. We speelden ‘Titus, Geen Shakespeare’, een stuk van Shakespeare gemengd met een stuk van Gerardjan Rijnders. Ik had in beide stukken een rol. Op een zaterdag moest ik, en nog andere drie acteurs, komen repeteren. Maar niet alleen wij vier daagden op. Op die dag waren alle dertig acteurs van het gezel-schap aanwezig. Iedereen! ‘Eens kijken wat ze kan.’ Ook toen heb ik moeten overtuigen met wat ik als acteur kon. Daar kan ik blijkbaar altijd op bou-wen. Qua karakter ben ik echt geen sergeant-majoor maar kennelijk heb ik een talent dat ik goed kan hanteren. Ik weet ook hoe groot of klein dat talent is en hoe het werkt. Ik weet ook hoe ik dat talent moet uitleggen zodat ik het kan overdragen. Ik geef dan ook les. In dat mondige Holland heb ik me be-wezen door mijn spel op het theater. Pas op, ik was indertijd doodsbang van Hans Kesting (gevierd Nederlands acteur, nvdr) . Ik zie me nog staan op zo’n repetitie met hem. Ineens ging een broek naar beneden en begon hij een lied te zingen. En iedereen zong met hem mee. ‘Help’, dacht ik, ‘ik ken dat liedje niet’. Maar dan speelde ik mijn stukje toneel en kwam er toch waarde-ring. Dat spel is mijn bestaansrecht. Al-leen ben ik nu niet meer bang van Hans Kesting. Hij eerder van mij (lacht).

−Beperk je jezelf niet teveel als je zegt: ik functioneer goed in een en-semble, een duidelijke plek. Of als je zegt ‘ik heb mijn talent duidelijk omlijnd’. Dat klinkt als: ‘dit is het’. Heb je dan nog wel genoeg aspira-ties?Jawel, want toneel staat nooit stil. Ik ga nu nog met Johan Simons een voor-stelling maken. Maar hij is sinds onze laatste keer alweer gegroeid en ik ben ouder geworden. Volgend jaar ga ik dan met een regisseur werken waarmee ik nog nooit heb gewerkt. Alles verandert. Ik vrees juist dat als ik ga freelancen, ze me alleen maar gaan vragen om wat ik al kan. En dat is precies wat ik niet wil. Als ik tussen mensen sta waarbij ik mij veilig voel, durf ik verder gaan. Vroeger is het een paar keer gebeurd dat ik dacht: het staat hier stil. Op dat moment ben ik dan ook weggegaan. Wellicht zal dat hier ook wel weer eens gebeuren, hoe jammer dat ook is. Dan moeten er nieuwe mensen komen en zich nieuwe ‘koppels’ vormen . Ik ben heel lang ‘man en vrouw’ geweest met Mark Rietman, later met Pierre Bokma, en nu heb ik een paar jaar met

Hans Kesting een goed koppel kunnen maken. Maar op een gegeven moment is dat ook op en aan vernieuwing toe.

−Een theatergroep mag niet vast-roesten? Die beweging moet er wel in blijven, ja. Dat heb ik al ondervonden tijdens de eerste keer dat ik bij Toneelgroep Am-sterdam zat, eind jaren ’80 begin jaren ’90. Het eerste jaar van het gezelschap heb ik niet meegemaakt. Toen was er veel aversie tegen het gezelschap en Gerardjan Rijnders. Ze werden afge-kraakt. In het tweede jaar kreeg het al wat elan. En na drie, vier, vijf jaar za-ten de zalen vol. Maar in het zesde jaar ging iedereen zo’n beetje achteroverleu-nen. Ik was nog jong toen. Geen rela-tie, geen kinderen. Ik wou alleen maar spelen. Dus ik dacht: ‘Komaan jongens, vooruit.’ In de beginperiode maakten we 3 voorstellingen tegelijkertijd. Ging het niet goed bij de repetities van de ene dan kwam de ander kijken om wat te helpen. Later was de reactie: ‘Goh, blij dat ik daar niet in zit.’ Je voelde die mentaliteit veranderen. Ik weet nog dat ik alle acteurs bij elkaar riep en die mentaliteit aankaartte. De ene helft gaf me gelijk, de andere helft niet. Er kwam een heel gesprek op gang maar het loste niets op. Iedereen zei wel ja of nee maar daar bleef het bij. Na mijn vakantie dacht ik: het is tijd om hier weg te gaan. Op de eerste werkdag heb ik mijn ontslag aangeboden. Diezelfde dag ben ik ook mijn man tegengekomen, een Hollander. Ik ging eindelijk terug verhuizen! Maar wat gebeurt er? Een week later riep Gerardjan Rijnders het hele gezelschap bij elkaar en zei: ‘Ik hou ermee op.’ Ik dacht: ‘Waarom nu, waar-om zeg je dat nu?’ Hij zei: ‘Ik wil zo niet meer werken. Ik wil ook gewoon een ‘zwarte doos theater’ en niet alleen een schouwburg.’ Het bestuur is toen opge-staan en hem in zijn ideeën gevolgd. ’ ‘Godverdomme Nietvelt,”, dacht ik. “ Je had drie weken moeten wachten. Maar anderzijds had Gerardjan het misschien nooit gedaan als ik niet de eerste stap had gezet. Dat weet je niet. Ik ben toen naar Ivo Van Hove in Eindhoven ge-trokken. Hij redeneerde: “Als jij komt, dan komen die en die misschien ook over en kan ik hier een nieuw ensemble maken.” Zo gaan die dingen.

−Ondertussen worden ensemble-theaters wel steeds zeldzamer. Heb-ben ze nog een toekomst?Dat moet! Als die er niet meer zijn rest ons, zo vrees ik toch, nog enkel het ver-maak en wat kleine groepjes in de mar-ge, Dan heb je niet meer de grote zalen waar je hét podium hebt. Ik wil daar-mee niet zeggen dat die kleine groepjes geen betekenis hebben. Maar het is ook nodig om dingen ruimer te kunnen uit-dragen. En dat kunnen ensembles.

Ik speel ook wel eens in Duitsland en ondervind dat de theatercultuur daar zo anders is. De sector geniet er nog respect. Mensen hechten daar waarde aan een theater. Het is een bastion in de stad. Daar ga je naar jouw acteurs kijken, naar jouw regisseurs, naar ons gezelschap.

−Zoals bij het voetbal eigenlijk.Ja. En als voetbalploeg kan je ook eens een andere ploeg uitnodigen. Maar dan weten de mensen: ‘Die van ons hebben die uitgenodigd, dus dat zal wel goed zijn.’ Terwijl bij ons in de theaterhuizen van alles komt. Dat mag natuurlijk, maar toch is dat anders. Ik vind dat en-sembles nodig zijn om theater te laten overleven, toch tenminste met de waar-dering die ik vind dat het verdient. Als wij in München spelen, gebeurt het dat ik bij een bakker binnenstap en dat die man onze voorstelling heeft gezien! Mensen vragen er ook om foto’s te tekenen, net zoals bij filmsterren. Het theater heeft daar een maatschap-pelijke waarde. Bij ons krijgt bij wijze van spreken alleen een soap-ster dat respect. Wel jammer, zeker als je ziet hoe cultuur vandaag de dag wordt afge-schilderd in de kranten.

−Je hebt het dan over neerbuigen-de termen als “subsidieverslaaf-den”.Ja, of ‘linkse hobby’. Dat soort zaken. Daarmee geef je de cultuursector een bepaalde reputatie. Terwijl ik denk: ‘Komaan, voed uw volk op.’ In Duits-land kan je je juist politiek profileren door je gezelschap. Het maatschap-pelijk belang ervan moet daar niet elke keer opnieuw bewezen worden. Ik word er vaak zo moe van om hier weer maar eens te moeten uitleggen waarom kunst moet.

−Je bevlogenheid is duidelijk nog even groot als toen je je als tiener uitleefde op de podia in Turnhout. Of heeft de magie van toen meer te maken met het delen van een erva-ring met leeftijdsgenoten. Iets wat je eigenlijk ook bij de scouts kan er-varen?Bij de scouts bouw je hutten, heb je ple-zier en dat is het. Maar Teater 42 heeft voor mij de wereld groter gemaakt. Ik ken mensen die bij de jeugdbeweging zaten maar hun wereld is niet gro-ter geworden. Ik heb door het theater breder naar de wereld leren kijken en daardoor is ook mijn wereld breder ge-worden. Daarom ben ik nu hier in Am-sterdam. Uit die groep van toen is er veel talent voortgekomen. Ze zijn erin doorgegaan en heel goed geworden in hun vak. Die wortels zijn daar gelegd. Dat was voor die tijd vrijwel uniek.

Tekst: Dominic DepreeuwFoto: Bart Van der Moeren

“ weer maar eens uitleggen waarom kunst moet, daar word ik moe van.”

Page 18: Suiker september 2012

ADVERTENTIE

Page 19: Suiker september 2012

Suiker - 19

−Hoe was het om even onder te dui-ken in de ‘grootstad’ van de Kem-pen?Het was vreemd. Het was stil. Iedereen leek te wachten op iets. Ik wachtte mee.

−Het je contact gelegd met de ‘lo-cals’?Nee, ik ben geen journalist of geen rei-ziger die makkelijk op iemand afstapt. Ik ben niet eens een reiziger; ik ben maar een schrijver. Kijken en luiste-ren is wat ik doe. Bij dat laatste heeft

de plaatselijke jeugd me goed geholpen. Ik zocht terrasjes uit in de buurt van jongeren. Meisjes vooral. Tom Boonen in het kwadraat (qua taal). De -soci-ale- noodzaak om te roddelen. Ik weet nu precies wie het met wie doet, en hoe verderfelijk dat is.

−Welke indruk heb je van de stad en haar inwoners. Heb je een favo-riet plekje?Mijn favoriete plekje: ongetwijfeld de Sint-Pieterskerk. En dan vooral de indrukwekkende preekstoel, die een Bijbels tafereel uitbeeldt (Simon wordt Petrus). Nooit dichter ben ik bij Jezus geweest. Hij heeft prachtige voeten.

−Hoe begin je aan de opdracht een Turnhouts verhaal te schrijven? Ver-trek je van een vooraf bepaald idee of wacht je op een ingeving ter plekke?Ik had snel een idee, vooraf. Het zou een misdaadverhaal worden. In brief-vorm. Dat lijkt me ontzettend interes-sant en vanuit dat standpunt kwam

Turnhout als vanzelf naar me toe. Ik struikelde op den duur bijna over het materiaal. Mijn grootste vondst was de patroonheilige tegen eerroof en kwa-tongerij, de heilige Jan van Nepomuk (feestdag 16 mei) die met schattige plastic roosjes geëerd wordt tegen een stukje roze gevel in het begijnhof.

−Ben je een liefhebber van schrij-ven op de korte baan?Ik heb al een tijd geen verhalen meer geschreven, maar ik ben destijds wel begonnen als verhalenschrijver. Mijn debuut in 1998, De Code, was een selec-tie uit een vijftigtal verhalen die ik in alle stilte had geschreven. Ik ben op dit ogenblik helemaal begeesterd door de bundel ‘De engel Esmeralda’ van Don DeLillo. Het vreemde is: het korte ver-haal is literair een streng genre, maar tegelijk heb je als schrijver inhoudelijk totale vrijheid.

−Kom je nog eens terug naar de binkenstad?Uiteraard. Ooit. Op een dag.

TURNHOUT - Citybooks is een internationaal

literair project van de-Buren. In verschillende

Europese steden bieden ze schrijvers een tijdelijke

residentie aan met als opdracht een stadsportret

te maken. Turnhout is na Charleroi en Oostende de derde Belgische stad die Citybooks aandoet. Peter Terrin, auteur van o.a. ‘De

Bewaker’ en ‘Post Mor-tem’ verbleef twee weken

in het Sint-Annaconvent op het Begijnhof. In het gezelschap van de incu-

nabelen en folianten van de bibliotheek van het Corpus Christianorum

broedde hij op een Turn-houts verhaal.

Ook Chika Unigwe, Walter Van Den Broeck, Marjolijn Februari en de Georgi-sche schrijver Lasha Bughadze schrijven hun indrukken over Turnhout neer. De verhalen worden gepubliceerd op http://www.city-books.eu/ waar ze ook als podcast gedownload kunnen worden. Ook de foto’s die Kakha Kakhianis uit Georgië van Turnhout nam, zijn daar te zien.

PETER TERRin schrijft citybook over Turnhout

Page 20: Suiker september 2012

20 - SEPTEMBER 2012

Als we Pascal Paepen aan het einde van ons interview het artikel van Meulenaere onder zijn neus duwen, reageert hij -al dan niet gemaakt- ver-rast. “Heeft Meulenaere over mij ge-schreven? Dat wist ik niet. Heeft hij me heilig verklaard? Oh, hij zegt dat ik zot ben! Dat klopt misschien ook wel.”Pascal Paepen werkte ruim 12 jaar als bankier in ‘the City’ van Londen: eerst voor KBC en later voor het Japanse Daiwa Capital Markets. Ondertussen maakte hij enige naam als economisch journalist. De voorbije jaren schreef hij als beursspecialist columns voor De Morgen en had hij iedere dag zijn eco-nomische praatje op Radio 1. Tussen haakjes: Paepen begon zijn mediacar-rière destijds bij een vrije radio uit Geel met een verzoekprogramma! De dag voor we hem interviewen, heeft hij nog een camionette met huisraad op de fer-ry van Dover naar Calais gezet en is hij ermee naar zijn huis in de heimat Mol gereden waar hij een nieuwe carrière in het onderwijs hoopt op te bouwen.

−Had je zoveel media-aandacht ver-wacht voor je beslissing Londen vaarwel te zeggen?“Absoluut niet. Ik beken dat ik ernaar gegoogeld heb. Maar al die reacties: het is niet te geloven. Honderden mensen nemen elke dag een dergelijke beslis-sing. Maar bij mensen is het vandaag vaak wit of zwart -het is goed of het is slecht- en dat vind ik gevaarlijk. Als bankier ben je vandaag per definitie slecht, als leraar per definitie goed. Maar dat strookt niet met de werkelijk-heid. Er is veel grijs in de wereld.

−Was je uitgekeken op je job als za-kenbankier?Ja, ik vond het tijd om die beslissing nu te nemen. Ik leerde als bankier niets meer bij. Ik vond dat ik kostbare tijd aan het verliezen was. Je leeft toch maar één keer. Ik heb twee jaar gele-den al de beslissing genomen maar er nadien nog erg veel over nagedacht. Ik heb ze uiteindelijk op 22 juni ook aan mijn werkgever meegedeeld. Dat was een pak van mijn hart. De twijfels hoef-den niet meer. Ik heb nu ook mijn ap-partement in Londen opgezegd.

−We blijven het vreemd vinden. Je bent toch geen grote liefde in de Kempen tegen het lijf gelopen? (lacht) Dat vroeg Joël De Ceulaer van De Standaard ook al. Maar dat is niet het geval. Ik ben tevreden in mijn hui-dige situatie.

−Je gaat ook niet opkomen bij de gemeenteraadsverkiezingen? Nee: dat vroeg hij me ook. Er is geen di-recte aanleiding. Gewoon het feit dat ik het werk al zolang doe. Mensen sterven soms jong. Dan is het gedaan. Je moet nu dingen doen en niet uitstellen.

−We blijven proberen: had je schrik dat je ontslagen zou worden? Ik heb op het internet die reactie gekre-gen. Hij gaat nu weg uit angst voor bijl-tjesdag. Maar als ik ontslagen was ge-worden, had ik wel 19 jaar anciënniteit uitbetaald gekregen. Nu ik zelf ontslag genomen heb, is dat nul euro.

−Of was het de angst dat het stres-serende leven in de harde financiële wereld zijn tol zou gaan eisen?De stress op het werk is altijd meege-

vallen. Ik merk wel dat collega’s vaak enorm gestresseerd zijn. Ikzelf heb daar nooit veel last van gehad. Als er zich een probleem aandient, los je dat zo snel mogelijk op. Werkdruk bestaat overal, ook in het onderwijs of in de journalistiek. Jij moet als journalist toch ook presteren onder druk van deadlines. Ikzelf moet straks nog iets schrijven voor De Morgen. Ondertussen reis ik nog terug naar Londen, verjaart mijn moeder en komen mijn neefje en nichtje nog op bezoek.

−Je bent naar ons aanvoelen wel een familieman die zijn ouders en familie graag dicht in zijn buurt heeft. Ja, dat klopt wel. Ik ben ondertussen ook al twaalf jaar weg uit Mol. Maar ik weet nu al dat ik Londen enorm hard ga missen. Ik was daar erg graag. Des te langer je er bent, des te liever je er bent. Ik keek nog steeds verwonderd naar de rode dubbeldeksbussen en de zwarte taxi’s. Het is een stad die nooit slaapt. Ik genoot van de stadsdrukte. Maar ik maak me vandaag zoveel zor-gen dat het alleen maar kan meevallen.

−Waar maak je je dan zorgen over?Het leven is hier toch wel heel wat tra-ger dan in Londen. Ook de mentaliteit van de Kempenaar is zo totaal anders. De Kempenaar is heel stil en zal niet snel ‘bedankt’ zeggen. In Londen zeg-gen ze voortdurend ‘dank je’.

−Herken je jezelf daar niet in?Jawel, zeker in die bescheidenheid. Ik heb daar ook lang mee gevochten en vrees dat ze niet uit mij te krijgen is. Ik zal ook niet snel ‘dank je’ zeggen maar

als ik het zeg, is het wel gemeend. −Heb je een lijstje van zaken die je

in je leven absoluut wil doen?Neen, dat heb ik niet. Het enige wat ik nog wil doen, is mensen interviewen, en dan vooral oudere mensen die veel heb-ben meegemaakt. Ik loop al jaren met het plan rond om mensen die krijgsge-vangen hebben gezeten te interviewen. In Mol schiet van die groep nog maar één iemand over.

−Heb je wel ervaring in lesgeven?Ik heb een paar keren ‘intern’ les gege-ven aan bankiers en hier en daar wat voordrachten en gastlessen aan ho-gescholen. Vroeger gaf ik als student ook doodgraag spreekbeurten. Op het moment dat ik de beslissing nam, had ik ook nog geen enkele aanbieding. Al-leen van de VRT mocht ik blijven wer-ken. Vandaag staat het al voor 99 pro-cent vast dat ik een aantal uren op de Thomas More Hogeschool (het vroegere KHK, nvdr) en aan de HUB, de Hoge-school Universiteit Brussel, ga lesge-ven. Die jobs heb ik te danken aan het feit dat mijn carrièreswitch zo uitge-breid in de media is besproken. Ik heb er zeer veel reacties op gekregen van hogescholen, maar ook nog van banken. Een dag per week wil ik wel in Brussel gaan lesgeven. Dat wil ik beperkt hou-den want het is de bedoeling dat ik met de fiets ga werken.

−Je bent blijkbaar echt wel van plan je hier te gaan settelen. Ik wil inderdaad nu eens ‘hier’ zijn. Mijn oorspronkelijke plan was om maar drie jaar in Londen te gaan werken. Dat zijn er ondertussen 12 geworden.

MOL - Het was zowaar breaking news toen

Pascal Paepen (44) einde juni bekendmaakte dat hij zijn job als ‘bankier’ in Londen inruilde voor een ambt als leraar in

de Kempen. Columnisten verklaarden hem zowaar heilig. Vooral het feit dat Paepen een vetbetaalde baan liet staan voor wat

peanuts in het onderwijs maakte indruk. Het was

alsof de Mollenaar net als de zondaar Paulus

van zijn paard werd gebliksemd en tot inkeer

was gekomen. Alleen Koen Meulenaere deed

in zijn Bladspiegel in Knack deze averechtse

carrièreswitch af als die van een ‘zot’ en

hekelde en passant zijn radiopraatjes in ‘Voor de

dag’.

Pascal Paepen heilig verklaard!

Page 21: Suiker september 2012

Suiker - 21

Mensen zijn gewoontedieren. Ze voelen zich goed in hun vel als ze iets kunnen doen dat ze gewoon zijn te doen. Daar-om was het ook niet makkelijk om de beslissing te nemen. Ik deed het werk graag, ik deed het goed en ik woonde graag in Londen. Wat ik nu wil gaan doen is nieuw; het is een verandering en een risico.

−Wellicht zal het financieel ook een flinke stap terug zijn. Ik heb het voorbije jaar bijgehouden wat ik uitgeef. Ik heb vastgesteld dat ik geen luxebeest ben. Pas op: ik vind geld heel belangrijk en onderschat het niet. Maar er zijn mensen die met 1500 euro rondkomen in de maand en er zijn er die zelfs met 10.000 euro netto niet toekomen. Ik kan met weinig genieten. Er zijn mensen die van alles het beste moeten hebben en dan pas tevreden zijn. Gelukkig ben ik zo niet en daarom ben ik ook minder afhankelijk van geld.

−Heb je buiten je werk nog andere interesses? Ik ben helemaal niet geïnteresseerd in sport. Ik lees wel veel. In Londen ben ik onlangs nog naar de tentoonstelling van Damien Hirst in Tate Modern ge-weest en vorige vrijdag heb ik nog een voorstelling bijgewoond van Anne Te-resa de Keersmaeker. Ik fiets ook graag en werk graag in de tuin.

−Nog even terug naar het leraar-schap. Je hebt schoolgelopen aan het Sint-Jan Berchmanscollege in Mol. Je liet weten dat je zeer tevre-den was over je leraars. Correctie: ik heb gezegd dat ik voor de meesten van mijn leraars nog steeds veel respect heb. Er zaten er ook tussen die ‘het lesgeven’ sowieso niet in zich hadden. Ons systeem maakt het voor hen ook makkelijker om toch in het onderwijs te blijven: eenmaal vastbe-noemd moet je al iemand vermoorden om ontslagen te worden. Daar ben ik dus tegen. Ik ben voor een bonus voor mensen die goed presteren, maar tegen een vaste benoeming.

−Wat is voor jouw dan een goede le-raar?Ik vind het heel knap als je iemand iets kunt aanleren. Blijkbaar is het een gave die ik heb. Ik besef het zelf niet maar mensen vertellen me dat ik moei-

lijke zaken eenvoudig kan uitleggen. ‘Ik ben helemaal niet geïnteresseerd in economie’, zeggen ze, ‘Maar als jíj het uitlegt, ben ik wel mee.’ Ik heb al-licht wel goede leraars wiskunde gehad maar nooit de zin van dat vak ingezien waardoor ik er ook niets van snapte. Maar een goede leraar moet ook zijn stof kunnen overbrengen aan niet-ge-interesseerden. Als je een leraar hebt die een gedicht zo kan uitleggen dat jezelf gedichten gaat schrijven, is dat toch prachtig. Het is mijn betrachting om mensen die absoluut niet geïnteres-seerd zijn in economie toch te laten zien dat ons leven erdoor bepaald wordt.

−Je wil economie breder bekijken dan enkel de financiële markten. Jazeker: dat grotere verhaal maakt economie ook spannend. Als je Paul De Grauwe of Geert Noels iets hoort uit-leggen, is dat toch boeiend.

−Economisten nemen ook steeds vaker politieke standpunten in. Ik vind dat je als economist zeker een opinie mag hebben. Als twee mensen een tegenovergestelde mening hebben, wordt die discussie voor buitenstaan-der toch ook interessant. Ikzelf pro-beer steeds de beide kanten aan bod te laten komen. Wat bijvoorbeeld de voordelen en nadelen zijn van bespa-ringen of belastingen. Maar ik stoor me wel aan het feit dat die opinies vandaag ook steeds wit-zwart zijn. De oorzaak daarvan is volgens mij Twit-ter. In een Twitterbericht is er geen ruimte voor nuances. Er gebeurt iets in de wereld en je moet daar onmiddel-lijk op reageren met maar 140 tekens. Over alles wat er gebeurt, moet je een scherpe visie hebben, ofwel voor of te-gen zijn. Maar ik heb wel standpunten hoor. Sommigen vinden me een neoli-beraal; anderen -vooral hier in Lon-den- catalogeren me dan weer als een communist.

−Die communist in jou is dan voor een linkse krant als De Morgen gaan schrijven.Nee, De Morgen heeft gewoon het langst aangedrongen. De Standaard en De Tijd hadden het al eerder gevraagd. Maar De Morgen bleef aandringen tot ik toegehapt heb. Vroeger was het veel meer een linkse krant dan nu. Hugo

Camps zingt nu zelfs de lof over Cris-tian Van Thillo. (lacht)

−Allicht kan je beter leven met je imago van neoliberaal? Voor de leden van de PvdA ben ik zelfs een ultraliberaal.

−Dat krijg je als je door dik en dun in deze crisistijd de banken blijft verdedigen. (Categoriek). Neen, dat klopt niet. Ik heb nooit gezegd dat de banken niet verantwoordelijk zijn voor de crisis. Ik heb altijd gezegd dat de banken mee verantwoordelijk zijn. Daar heb je weer dat wit-zwartdenken. Er is een crisis en nu moet er een schuldige voor ge-vonden worden. Hetzelfde gebeurt van-daag als het regent of als iemand ziek wordt: steeds moet er een schuldige aangeduid worden. Maar zo zit de we-reld niet in mekaar. Als we nu stellen dat de banken alleen de oorzaak zijn en dat ze moeten aangepakt en gere-guleerd worden, dan geef ik je op een blaadje dat de volgende crisis gegaran-deerd nog tienmaal groter zal zijn. Het is de ganse maatschappij die zo aan het evolueren is. We zijn vandaag een wereld die op krediet en op consumptie leeft. Je moet eens zien wat er dagelijks geconsumeerd wordt en hoe ontevreden de mensen desondanks nog steeds zijn. Mensen binnen de PvdA zeggen dat het vroeger beter was. Maar diezelfde mensen gaan wel vijfmaal per jaar op vakantie. Ze moeten eens aan hun grootvader vragen hoeveel maal die op reis is geweest. Allicht nooit.

−Maar van die banken mochten we toch op zijn minst verwachten dat ze ons geld als een goede huisvader zouden beheren. Ik heb ook al mensen horen zeggen dat een bankier iemand is die je moet kunnen vertrouwen. Waarom zou dat? Je kan per definitie niemand vertrou-wen. Je moet altijd een beetje oppas-sen als je aan een bankier al je spaar-geld meegeeft. Weet een bankier altijd wat hij moet doen met je geld? Er zijn zelfs ‘hedgefunds’ (fondsen die specu-leren met geleend geld, nvdr) geweest met Nobelwinnaars economie die ook failliet zijn gegaan. Er is niemand die perfect kan voorspellen wat de markten gaan doen, ook omdat ze grotendeels

bepaald worden door mensen en hun emoties.

−Toch is zowel links als rechts het erover eens dat de banken geregu-leerd moeten worden. Ja, maar reguleren is heel moeilijk omdat de situatie van dag op dag ver-andert. Een regel zou kunnen zijn: banken mogen alleen maar in veilige zaken beleggen. Maar de beleggingen in Amerikaans vastgoed waren triple A, het veiligste van het veiligste. Vandaag zou je weer kunnen stellen dat ze moe-ten beleggen in staatsobligaties. Maar wat zie je nu gebeuren? De obligaties van Spanje, Italië, Ierland en Grieken-land zijn gekelderd. Regulering is vaak verkeerd. Ik zeg dit niet omdat ik voor de vrije markt ben. Ik ben vooral voor het gezond verstand. Als je een lening neemt voor je huis, moet je er rekening mee houden dat je je job kan verliezen. Die lening mag daarom niet te hoog zijn. Gezond verstand is ook niet te re-guleren. Onderwijs en opvoeding kun-nen daar wel bij helpen. De boodschap is: wees vooral voorzichtig. Mensen gaan af op risicobeleggingen als bijen op honing maar beseffen niet meer dat het ook mis kan gaan. Als dat dan ge-beurt, wordt er een schuldige gezocht. En dat zijn dan de banken!

−Heb je je de voorbije jaren nooit ongemakkelijk gevoeld als bankier?Nee, integendeel. De kritiek heeft het tegenovergestelde effect op mij. Als de massa die kant opgaat, kijk ik minstens de andere kant op. Wat dan weer niet wil zeggen dat ik ook die kant opstap. Ik heb in De Morgen ook de bonussen verdedigd. Ik ben daar een enorme voor-stander van. Niet van die decadent hoge bonussen maar wel van bonussen voor iedereen die goed presteert. Ik heb vori-ge week ook nog van vijf uur ‘s morgens tot acht uur ’s avonds gewerkt omdat we een belangrijke transactie moesten uit-voeren. Ik begrijp ook niet dat bazen die een bank failliet laten gaan en de ene mislukte overname na de andere heb-ben gedaan nog eens miljoenen meekrij-gen. Dat is echt onlogisch en decadent. Bonussen mogen geen automatisme of traditie zijn. Een bonus moet altijd ge-linkt worden aan de eigen prestaties en aan die van de werkgever. Er zijn

mensen die vinden dat ze in het week-end niet moeten werken, terwijl anderen dag en nacht klaarstaan. Dat zijn de mensen die volgens mij de maatschap-pij vooruithelpen. Met een strikte vak-bondsregeling waarmee je zoveel meer per uur krijgt als je van dat uur tot dat uur werkt, maak je alles kapot. Ik vind ook dat iemand die de bank veel winst heeft opgeleverd omdat hij risico’s heeft genomen niet meer moet verdienen dan iemand die ervoor gezorgd heeft dat zijn bank minder risico heeft gelopen.

−Kan je vrienden maken in de finan-ciële sector? Ik denk dat het in andere sectoren niet anders is. Overal vind je rotzakken. Die heb je allicht ook in het onderwijs of in de media. Maar daarnaast tref je altijd ook veel goede mensen aan.

−Ga je nog voor de radio kunnen werken als beursspecialist nu je niet meer in ‘the City’ werkt?Op sommige vlakken misschien zelfs beter dan nu. We moeten vandaag zo kort op de bal spelen dat er geen tijd is voor reflectie. Misschien krijg ik nu meer tijd om over een onderwerp langer na te denken en er meer over te lezen. Ik heb ook een heel uitgebreid netwerk zodat ik kan terugvallen op specialisten die er nog middenin zitten.

−Je hebt zelf niet de drang om hier in de Kempen een bedrijf uit de grond te stampen? In een vorig in-terview liet je je ontvallen dat het de streek ontbrak aan goede be-drijfsleiders. Je wil geen adviseur worden van het SPK of een eigen zaak opstarten?Misschien kan ik dat erbij nemen. Er zijn mensen die willen ondernemen en er zijn mensen die dat risico niet aan-kunnen. Ik heb altijd getwijfeld: ik wil-de wel ondernemen maar heb het uit-eindelijk niet gedaan omdat ik te bang was voor de risico’s. Misschien zijn de Kempenaars te risicobewust. Maar ik zal de ondernemingszin altijd blijven verdedigen. Toch zal ik mijn leerlingen niet dwingen tot het ondernemerschap. Ik zal hen ook wijzen op de gevaren er-van. Het kan er eventueel van komen dat ik ooit een eigen zaak opricht -heel graag zelfs- maar ik heb geen concreet plan.

“ Sommigen vinden me een neoliberaal, anderen een communist.”

Page 22: Suiker september 2012

22 - SEPTEMBER 2012

Geert De Kockere en Tineke Van HemeldonckBo kan alles / Bo is bangGIERLE / LILLE - Auteur Geert De Kockere richt zich na 2 boeken voor vol-wassenen terug op een jonger publiek en heeft daarvoor een nieuwe spar-ringpartner gevonden dicht bij huis. Samen met illustratrice Tineke Van Hemeldonck uit Lille bedacht hij een nieuw prentenboekfiguurtje. Het var-kentje Bo, uiterlijk stoer maar innerlijk van koekenbrood, moet de harten van alle kleuters inpalmen. Daarvoor zet-ten de auteurs een heus Bo-offensief in. Behalve de prentenboeken is er im-mers ook de Bo-carroussel, een reeks workshops in scholen en bibliotheken met vertel- en knutselmomenten. De Bo-reeks maakt deel uit van de eerste lichting van Oogappel, het nieuwe kin-derboekenfonds van WPG uitgevers.Uitgegeven bij Oogappel - € 14,95

Wendy StroobantDuivelsstrijdTURNHOUT - Wendy Stroobant heeft iets met vroeger. Haar jeugdromans spelen zich altijd af in de woelige tijden van enkele eeuwen geleden. Voor haar nieuwe roman is dat niet anders. We schrijven ergens begin van de 17de eeuw in de zuidelijke Nederlanden. Hoofdper-sonage Dorothea wordt door haar oom, bisschop Hemelsoet, uit het weeshuis gehaald. Voor de buitenwereld is de bisschop een heilige, iemand die ont-zag en bewondering oogst. Maar Doro-thea weet wel beter: elke avond moet ze hem opsluiten in de kelder. Daar vecht hij tegen de duivel die bezit van hem neemt. Daarnaast is er Lieven, de zoon van de beul en veracht door de hele

wiE SChRijFT diE BlijFT

ooG vooR aRChiTECTuuR

Architectuurcentrum Ar-Tur stuurt een jaar lang een reporter

op pad. Als luis in de pels speurt hij de Kempen af naar opmerkelijke architectuur. De

komende maanden krijgt u hier zijn verslag.

Met zorg ontworpen“Hoe moet het eruit gaan zien?” Een vraag die zich bij elk nieuw te ontwer-pen gebouw stelt. Aan het begin van de 19de eeuw was het nog simpel. Omdat er niets anders dan neoclassicisme als bouwstijl geoorloofd was, verschenen er catalogussen met plattegronden en aanzichten van alle mogelijke gebouw-types: ziekenhuizen, markthallen, opera’s, enz. De functie deed er niet al te veel toe, zolang het geheel er maar symmetrisch en klassiek gedecoreerd uitzag. Na de modernistische storm van de jaren 20 die elke frivoliteit wou bannen, werd de glazen doos de nieuwe norm. Alles functioneel en volkomen ‘transparant’. Alsof iedereen zomaar je bankverrichtingen of televisiegedrag moest kunnen beloeren.Maar hoe moet een woon-en zorgcen-trum eruitzien? Nu België stilaan een grijze zone wordt, valt er goud te rapen met het antwoord op die vraag. Het aantal wedstrijden met ouderlingen-zorg als thema is niet meer bij te hou-den. Architecten dienen plots massaal vormen te verzinnen die plaats bieden aan het steeds toenemende aantal ou-

derlingen: in feite een vraagstuk om-trent efficiënte opslag nu moderne jon-geren zelf niet meer voor hun moderne ouderen willen zorgen.Twee recente projecten in Heist-op-den-Berg en Hoogstraten geven een nieuw gezicht aan bejaardenopvang. Het draait daarbij om meer dan vorm alleen want ouderlingenzorg groeide uit tot een economische tak waar computerge-stuurde hulp, farmaceutische cocktails en geriatrische wellness hand in hand gaan. Het bejaardentehuis versie 2.0 is kleinschalig georganiseerd, uitno-digend van karakter en gericht op de zelfstandige ontplooiing van de oudere. In Heist-op-den-Berg belichaamt Woon- en zorghuis Ten Kerselaere sinds 2006 die nieuwe visie. Kleine leefgroepen werden in ‘huizen’ onder-gebracht met een eigen voordeur en georganiseerd rond een beschutte bin-nentuin. Via een achterdeur en een gang zijn ze gekoppeld aan de facili-teiten van het bestaande gebouw uit de jaren 70. De nieuwe volumes zien eruit als langgerekte, monopoly-achtige huisjes, bekleed met zwarte leien. Met hun lage gestalte passen ze perfect in

de omgeving en vormen zo een rustige schulp voor de bewoners. Overdreven aandacht lijken ze te mijden, zelfs al zijn ze iconisch en meteen herkenbaar. Door hun kalme opstelling en donker-grijze kleur kiezen ze bewust voor een rol op de achtergrond. Het contrast met het onlangs geopende Woonzorgcentrum Stede Akkers in Hoogstraten kon niet groter zijn: ‘ma-jestueus’ is hier de juiste term. Tus-sen geklasseerde gebouwen en nieu-were zorgflats staat een stralend wit en strak rechthoekig complex bestaande uit vier rijzige torens. In tegenstelling tot het gebouw in Heist-op-den-Berg koos men er hier voor de woon- en leef-functies verticaal te organiseren: twee volledig beglaasde verdiepingen kregen boven en onder een geslotener gedeelte met de slaapkamers van de bewoners. De spectaculaire, opengewerkte vloeren werden bovendien van ruime inpandige terrassen voorzien die uitzicht geven op de omgeving. Tussen de vier gedraaide torens werd, net als in Ten Kerselaere, een binnentuin ontworpen die de dien-stenfuncties (kapper, cafetaria, dagcen-trum en kantoren) met elkaar verbindt.

Alleen werd de patio hier ondergronds voorzien zodat bij een wandeling tot aan de torens deze ‘gezellige put’ zich plots verrassend aandient.Waar in Heist-op-den-Berg voor een bedeesde inplanting werd gekozen, claxonneert de stralende nieuwbouw in Hoogstraten stoer zijn aanwezig-heid rond. Meteen denk je aan ‘boeren-woning’ versus ‘ivoren torens’, ware het niet dat de visies aan de basis van beide projecten op voorhand gedetail-leerd werden uitgewerkt. Eerder dan aan de hand van een vooropgestelde vorm ontwikkelden ze zich rondom een combinatie van ruimtelijke, psy-chologische en neurologische inzich-ten. Met hedendaagse zeggingskracht bewijzen ze dan ook dat eindeloze gangen met kamertjes, verstopt ach-ter tierlantijnfaçades, definitief tot het verleden behoren. Hun binnenkanten ontfermen zich over de ouderen, hun buitenkanten richten zich elk op hun manier naar stad en platteland. De ene franjeloos en kalm, de andere licht brutaal en manifest.

Tekst: Bjorn Houttekier

1. Woon- en zorghuis Ten Kerselaere: ‘huisjes’, OSAR architecten

2. Woonzorgcentrum Stede Akkers: vier witte torens, OSAR architecten

3. Verzonken binnentuin in Stede Akkers

Koen LievensDe demonen van GodHERENTALS - Hoewel het nog maar pas is verschenen, is het debuut van Lievens, een autobiografie, al aan zijn tweede druk toe. Vooral in Nederland gaat het boek vlot van de hand. In De demonen van God rekent Lievens af met zijn helse verleden. Zijn vader leed aan godsdienstwaanzin en geselde zijn kinderen om de duivel weg te houden. Het dreef de auteur in de armen van een andere demon, de drankduivel. Een huiveringwekkend verhaal, maar een dat met de nodige humor wordt ge-bracht en dus niet op medelijden drijft. Uitgegeven bij Aspekt - € 14,95

Aag Vernelen Mon en PamHERENTALS - Mon de mol en Pam de eend zijn buren. Mon werkt als een paard en hij graaft gang na gang. Pam is een echte sloddervos. Haar spullen liggen verspreid over de wei en daar komt wel eens ruzie van. Maar nooit voor lang want Pam is Mons grootste fan. Ze bedenkt een leuke verrassing voor hem: een slaapmuts en een warme sprei. Eindelijk neemt Mon wat rust. Op een dag geraakt Pam niet meer door de gang van Mons huis. Ze moet op dieet voordat ze weer naar boven kan! Een lekker dik boek met korte verhalen over twee dieren met tegengestelde ka-rakters die af en toe eens botsen, maar toch ook dikke vrienden zijn. Ideaal voor beginnende lezers.Uitgegeven bij De Eenhoorn - € 14,50

stad. ’s Nachts gaat hij op zoek naar de weerwolf die al verschillende slachtof-fers heeft gemaakt. De moorden lijken op die van vijftien jaar geleden toen de broer van Bisschop Hemelsoet als weer-wolf ontmaskerd en geëxecuteerd werd. Op een van zijn nachtelijke omzwervin-gen botst hij op Dorothea. Als een be-zetene klauwt ze zijn gezicht open, om de dag nadien om een kus te komen be-delen. Heeft zij iets met de moorden te maken? ‘Duivelsstrijd’ is een spannend gruwelmysterie met personages die tot de verbeelding spreken, een kunstje waarin Stroobant na 7 historische ro-mans erg bedreven geworden is.Uitgegeven bij Davidsfonds - € 15,95

Page 23: Suiker september 2012

Suiker - 23

Je kan de mensheid in twee groepen in-delen: zij die verkopen en zij die kopen. Wij behoren tot de laatste categorie: in ons leven hebben we nog nooit een ding verkocht tenzij een pak Mina-wafels. Zelfs in tijden van eBay of Kapaza lukt het ons niet een voorwerp voor een som geld van eigenaar te laten veran-deren. We behoren niet tot het ras der verkopers. Verkopers dragen een pak, springen met een valscherm uit een vliegtuig en brengen quality time door met the kids. Laat op de avond weten ze in het café nog te vertellen hoe een perfecte bolognesesaus gemaakt wordt. Kopers als wij hebben nog nooit een das gedragen, lezen soms een boek, heb-ben kinderen die ze dagelijks gewoon te eten geven en twijfelen er nog steeds aan of in een bolognesesaus wortels thuishoren. Verkopers staan pal in het leven, kopers kijken naar het leven.Och ja: één ding hebben we ooit wel ver-kocht. Een auto nog wel. Jarenlang reden we rond met een rode Citroën BX. Van-daag hebben we grote spijt de wagen van de hand te hebben gedaan, want hij zou opzien baren. Het was het laatste model dat een geniale vering bezat waardoor de wagen meedeinde met de minste on-effenheid in het wegdek. Zeeziek werd je erin. We deden hem van de hand nadat een nieuwe liefde bij ons was komen in-trekken waardoor we plots van de ene op de andere dag twee voertuigen bezaten. Er diende daarop een keuze te worden gemaakt en die viel op het jongste exem-plaar: een Nissan Micra van het bouw-jaar ’89. De BX was van het jaar ‘85. De Nissan Micra was de eerste wagen van onze liefde. Ze had het exemplaar met haar eerste loon gekocht. Op aan-dringen van haar vader. Zelf had ze een gele 2CV voor ogen gehad, beter bekend als een geit of ‘deux-chevaux’, ook van het baanbrekend merk Citroën. Het was ook onze eerste wagen geweest. De geit had een superieure baanvast-heid en kleefde aan elke bocht als een naaktslak. Alleen het voorbijsteken van vrachtwagens was met een geit een heikele onderneming. Had je met een gierende motor de kop van de vracht-wagen bereikt, dan volgde een terug-slag die je met een klap terug naar de staart katapulteerde. De Nissan Micra was meteen een mis-koop van formaat want een lelijker auto is er in de geschiedenis van de au-tomobielindustrie niet gemaakt. Omdat alleen ernaar kijken al pijn deed aan de ogen, parkeerden we hem ver van huis en reden we er voornamelijk ’s nachts mee rond. Ook het interieur was van een niet te overtreffen lelijkheid. Om de aanblik op het dashbord te verzachten, reden we zomer en winter met een zon-nebril. Erin plaatsnemen ontnam je elk geloof in de maakbaarheid van de we-reld. Ermee rondrijden vergde evenveel zelfopoffering als het luisteren naar de verzamelde hits van Soulsister. Ooit reden we ermee naar Italië. Ter hoogte van Hasselt-West zijn we kokhalzend uitgestapt en teruggelift.

We deden alle moeite om van de Citro-en BX af te raken. Maar dat leek niet eenvoudig. Geen garagist in de buurt was geïnteresseerd. Dat kwam omdat de auto op gas reed. Garagisten wan-trouwen drie zaken: andere garagisten, vrouwen die zelf de ‘put’ willen oprijden en auto’s op gas. Alleen al naar een auto op gas kijken, is volgens hen voldoende om hem te doen ontvlammen. Ook het dumpen op een autokerkhof was geen optie. Dat kostte alleen al voor de vier banden een fortuin. Daarom plaatsten we voor de eerste maal in ons leven een annonce in een Koopjeskrant. ‘Prijs otk’ (overeen te komen), zo stond er stan-daard bij vermeld. Dat klopte want we hadden er geen flauw benul van welk bedrag we voor de wagen mochten vra-gen. Nog geen halve dag na het verschij-nen van het zoekertje kregen we al te-lefoon van een man die vroeg ‘of hij bij ons moest zijn voor die auto op gas’. Nog voor we de hoorn hadden neergelegd, stond hij al aan onze voordeur. Neen, een proefritje was niet nodig. Hij moest de wagen niet eens zien. Meteen was hij ook duidelijk over de overeen te komen prijs: “Ik geef er niet meer dan vijfhon-derd frank voor”, zei hij en viste meteen een rolletje bankbriefjes uit zijn zakken waarvan hij er ons vijf van honderd gaf. Wij overhandigden hem daarop de sleu-tels en papieren. Onze eerste verkoop was al na 5 minuten beslecht. Later ont-dekten we dat we vergeten hadden hem de reservesleutels mee te geven. Die hebben we nog steeds in ons bezit. Au-tosleutels gooi je nu eenmaal niet weg. Per toeval kwamen we de man een halfjaar later opnieuw tegen. We ver-dienden onze kost als regionaal verslag-gever van een krant en hadden de op-dracht gekregen verslag uit te brengen van schermutselingen op een camping waarvan de eigenaar ermee dreigde de vaste bewoners uit hun caravans en bungalows te zetten. Onze koper bleek er een bungalow te bewonen en voerde het hoogste woord. “Ik woon hier al ja-ren op deze camping”, zei hij. “Ik kan me geen huis veroorloven.” We infor-meerden bij het afscheid of het klopte dat hij de man was die destijds onze auto had gekocht. “Een rode BX op gas”, zo hielpen we zijn geheugen. “Rij je er nog mee?”. Hij zweeg meteen, wat ons een slecht voorteken leek. En dat klop-te, want het ergste wat had kunnen ge-beuren met de wagen was ook gebeurd. “Hij is ontploft.”, zei hij. Onmiddellijk speurden we angstvallig zijn lichaam af op zoek naar vreselijke littekens van de brandwonden. Tot onze opluchting was zijn huid, op een paar tatoeages na, on-geschonden. “De gasinstallatie werkte niet meer”, zei hij. “Ik heb er zelf aan zitten sleutelen en toen is hij ontploft.” Meer details durfden we niet vragen. Maar sindsdien hebben we gezworen nooit ofte nimmer nog iets te verkopen. De Nissan Micra hebben we gewoon gratis weggegeven aan een bevriende Roemeen uit ons dorp. Maar ook die daad voelde niet echt joviaal aan.

nissan Micra

STijn janSSEn

het Gevolg: ‘hartekop’TURNHOUT - Theaterwerkplaats Het Gevolg brengt in augustus en septem-ber het vierde en laatste luik van de reeks ‘Littekens in het landschap’. In een regie van Stefan Perceval spelen Stefaan Degand, An Nelissen en Ma-rit Stocker ‘Hartekop’. Maar net als bij alle voorgaande ‘Littekens’ is de échte hoofdrol weggelegd voor de locatie: in dit geval het militair domein Teunen-berg in Olen.Het Gevolg ging voor de ‘Littekens’-reeks op zoek naar markante locaties in de Kempen; plekken waar de men-selijke activiteit de natuur ingrijpend heeft veranderd en die bovendien veel vertellen over de eigenheid van de re-gio. Plekken zoals de kanalen -ooit ge-graven ter ontginning van de woeste Kempische gronden-, de psychiatrische instelling van Geel, de weldadigheids-koloniën en de militaire domeinen.

Méér dan theaterHet Gevolg ging op zoek naar de ver-halen achter de littekens in het land-schap. Steeds leverde de zoektocht so-ciale thema’s op, menselijke drama’s. De voorstellingen in het kader van littekens in het landschap zijn daarom meer dan theatervoorstellingen. Het zijn evenementen met diepe historische en sociologische achtergronden.Stefan Perceval vertelt in ‘Hartekop’ een eigenzinnig en aangrijpend ver-haal. An Nelissen en Marit Stocker, die ook al schitterden in ‘Maria Vaart’ (de vorige Littekens-voorstelling), zijn op-nieuw van de partij. Deze keer worden ze niet geflankeerd door Sien Eggers, maar door Stefaan Degand.Degand speelt een vermoeide beroeps-militair die net terug is van een missie die hij niet licht zal vergeten. Hij heeft de geur van de kadavers van zijn vrien-den geroken. Hij staat op het punt te trouwen met een door liefde verblinde jonge vrouw die alles voor hem wil op-geven. Maar hij weet dat er werelden bestaan die onverenigbaar zijn.

PRAKTISCHE INFO- tekst en regie: Stefan Perceval- scenografie: Jan Strobbe- dramaturgie: Bram Verschueren- spel: Stefaan Degand, Marit Stocker

en An Nelissen- speeldata: van 31 augustus t.e.m. 22

september 2012, telkens van dinsdag t.e.m. zaterdag

- locatie: militair domein Teunenberg in Olen

- prijs: 21 euro (kortingen mogelijk)- info en tickets: Toerisme & UiT (www.

uitinturnhout.be, 014 44 33 55) en cultuurhuis de Warande (www.wa-rande.be, 014 41 69 91

Page 24: Suiker september 2012

1 septemberBruno

Vanden broecke & de bretellen:

halfweg2 september

Boogie Boy & the woogies:

tribute to Ray ChaRles6 september

piet Van den heuVel (cd-Voorstelling)

7 septemberAdriAn Younge

presents ‘Venice dawn’8 september

Laïs:songs we embrace

12 septemberWolfert Brederode

Quartet14 september

amadou & maRiam16 september

North Side Big BaNd: The BesT of swing20 september

eva de rooVere: Mijn huis ‘inTieM’ 21 september

deFilhArmonie o.l.V. philippe herreweghe:

Brahms & mahler22 september

ademloos benefiet met sTef KaMil Carlens,

ToM BarMan, rayMond van heT groenewoud, helMuT

loTTi, ToM van laere, johan PeTiT, Box

en inTernaTionals27 september

MohaMMed BajeddouB

& ensemble28 september

LiviNg rootS29 september

deFilhArmonie o.l.v. edo de waart:

strauss & prokofjev30 septemberErik En sannE

afscheidsconcert

Nog enkele tips:12 oktober

nouvELLEvaguE9 noVember

immodeSty BLaize

29 noVemberI MuvrInI

20 decemberdaan

simple quintet

TurnhouTsebaan 286 - borgerhouT TickeTs: www.deroma.be

03 292 97 40 - Fnac

Suikerzoekt

ambassadeurs

Cultuurkrant Suiker bestaat twee jaar. Op die korte tijd zijn we een vaste waarde geworden in de Kempen. Maar we willen meer. Suiker wil zich met

twee voeten verankeren in alle gemeenten waar het verspreid wordt (het volledige arrondissement Turnhout plus enkele randgemeenten). Daarvoor

hebben we de hulp nodig van vrijwillige ambassadeurs. Als het even kan in elke gemeente

één.

wie ben jij?Je bent geïnteresseerd in cultuur

Je kent je gemeente goedJe wil Suiker verdelen en/of de verdeling van Suiker

mee coördineren in jouw gemeenteJe kan de redactie tips geven over wat in jouw

gemeente op cultureel vlak gebeurtJe hebt 1 dag per maand tijd voor Suiker

En wat schuift dat zoal?Ons grenzeloos en eeuwigdurend respect

Vrijkaarten Filmtickets voor Open Doek

Evt. een vergoeding van onkosten

Interesse?Mail als de bliksem naar [email protected].

We zitten op jou te wachten.

Page 25: Suiker september 2012

Suiker - 25

−Gunter Willekens zei dat hij vaak ad hoc werkte en jij pragmatischer, gestructureerder. Is dat het grote verschil tussen jullie?Dat zou wel eens kunnen, ja. Maar zo vullen we mekaar ook perfect aan. Ik denk dat Gunter de fakkel op het ide-ale moment heeft doorgegeven. Wat hij heeft verwezenlijkt, zou ik nooit gekund hebben. Niemand die ik ken, trouwens. Op een dikke tien jaar tijd heeft hij Fiesta Mundial gemaakt tot wat het is. Hij bracht het festival van 80 bezoekers naar 10.000. Daar be-staan geen plannen voor. Zoiets kan je niet pragmatisch aanpakken. Daar moet je je gewoon insmijten en dat is exact wat Gunter altijd gedaan heeft.Maar nu we zo ver zijn, moet er anders gewerkt worden. Dit festival is te groot geworden om nog op één man te kun-nen draaien. Dat is wat Gunter zelf ook altijd beweerde. Alleen was het or-ganisch zo gegroeid dat ongeveer álles op zijn schouders terechtkwam. Daar stappen we nu van af. Ik probeer nu een stevige structuur op poten te zet-ten. Fiesta Mundial mag niet te afhan-kelijk zijn van zijn voorzitter.Daarnaast is het mijn betrachting een financieel gezond festival uit te bou-wen. Dat betekent: zorgen dat je een buffer aanlegt. Dat er marge is om een tegenvallend jaar te kunnen overbrug-gen zonder dat je meteen in moeilijkhe-den komt. Maar je merkt het: dat zijn alleen aanpassingen op organisatorisch vlak. Aan het festivalconcept verande-ren we niets.

−Houdt financieel gezond worden in dat je ook groter wil worden? Meer publiek, meer geld?Neen. Fiesta Mundial wil geen Puk-kelpop, Groezrock of Graspop zijn. Ge-zelligheid staat bij ons voorop. En als we 20.000 bezoekers zouden hebben in plaats van 10.000, zou het er zeker niet gezelliger op worden.

−Je voorganger stopte als voorzit-ter omdat het te veel tijd in beslag nam. Dat gevaar loert ook voor jou om de hoek.Mijn voordeel is dat mijn vrouw mee in de organisatie zit. Dat maakt het mak-kelijker. Daarnaast is het, zoals ik zei, juist mijn taak ervoor te zorgen dat al-les niet meer op de schouders van één man terechtkomt. Als ik mijn job goed doe, zal ik het dus niet té druk krijgen.

En ‘de Willekens’, hij ploegde voort… (maar als medewerker)BALEN – Het is nu eenmaal het trieste lot dat organisatoren is beschoren: ze doen een heel jaar hun stinkende best om een geweldig feestje uit de grond te stampen en als het moment suprême dan eindelijk daar is, moeten ze zélf werken. Toen we een jaar geleden Gun-ter Willekens belden voor informatie over ‘zijn’ Fiesta Mundial, vielen we omver toen hij ons terloops vertelde dat hij er als hoofdorganisator mee wilde ophouden. “Ik wil wel eens als toe-schouwer naar Fiesta Mundial kunnen gaan, en er volop van kunnen genieten. We zijn een jaar later en willen op-nieuw een stuk plegen over het sympa-thiekste festival van de Kempen. Maar zullen we nog dezelfde organisator aan de lijn krijgen? Hallo? Gunter?“Ja, hoor. Ik ben het. Maar als je de organisator wil spreken, moet je niet meer bij mij zijn maar bij Joan De Boeck. Iemand van Mol. Eindelijk ‘nen bekwame’ aan het roer.

−Het is er dus toch van gekomen. Een mijlpaal. Na vijftien jaar ben je geen hoofdverantwoordelijke meer.In 1996 organiseerde ik de eerste Fie-sta Mundial. We noemden dat toen trouwens nog gewoon een ‘Afrikadag’. Er daagde tachtig man op, lieven en medewerkers incluis. Een bescheiden succes en op mijn lief na wilde ieder-een dat het jaar nadien opnieuw orga-niseren. Toen kwam er 300 man. En het spel was vertrokken. Na de eerste editie zei ik al dat ik wilde stoppen als hoofdorganisator en ik heb dat nog vijf-tien jaar herhaald. Mijn lief is intussen mijn vrouw en we hebben er ook een paar kinderen bij. Ik kan je verzekeren: een jong gezin kan je niet combineren

met een voltijdse inzet voor een festi-val.Ik laat Fiesta niet helemaal vallen. Dat kan ik niet. Maar toch: als er nog ergens een geïnteresseerde program-mator, tekstschrijver, boekhouder en publicist zit, mag hij zich melden. Dan kan ik volgend jaar eindelijk een droom waarmaken en de marathon van Ber-lijn lopen.

−Komaan. Zeg eens eerlijk. Hoe-veel uur heb je dit jaar nog in Fiesta Mundial gestoken? Zijn het er niet evenveel als vroeger?Neen. Veel minder. Het volledige spon-sorluik is weggevallen. Je weet niet half hoeveel tijd erin kruipt om alle handelszaken in Balen af te dweilen. Ook het personeelsbeleid is niet meer in mijn handen. Vierhonderd mede-werkers op het juiste uur op de juiste plaats krijgen met het juiste materiaal: dat is een titanenwerk. Maar een voor-zitter steekt misschien nog de meeste tijd en energie in de communicatie. In het ervoor zorgen dat iedereen méé is in het verhaal. Soms voel je je haren grijs worden al je daarmee bezig bent. Ik heb daar nu geen last meer van. Laat mij nu maar gezond oud worden met mijn vrouw en kinderen.

−Knaagt het dan niet? Nooit spijt van de stap terug?Absoluut niet. Onze nieuwe voorzitter doet het uitstekend. Hij legt andere ac-centen. Joan zet enorm in op structuur. Er zal iets staan als hij over enkele jaren afstand wil nemen. Ik deed dat niet. Ik was voluntaristischer. Ik durf-de wel eens in het diepe te springen. Het voordeel daarvan is dat je heel snel kan werken, het nadeel dat je soms onnodige risico’s neemt. Elk voordeel heeft zijn nadeel. Maar ik kan me heel goed vinden in de aanpak van Joan.

−Vorig jaar zei je ons dat een van de redenen om te stoppen was dat je zelf meer wilde kunnen genieten van het festival.Dat is ook zo. Ik moet daar eerlijk-heidshalve aan toevoegen dat ik daar de laatste jaren al wel meer mee bezig was. Je werkt als voorzitter een heel jaar. Je hebt dus het recht om tijdens het festival te genieten. De laatste ja-ren beperkte ik mijn taken tijdens het festival. Ik was dan nog de ‘pr-man’ en het ‘aanspreekpunt’. Dat kwam al aar-dig in de buurt van genieten.

joan dE BoECk volGT na 15 jaaR GunTER willEkEnS oP alS oRGaniSaToR

“ het publiek zal geen verandering merken.”

FIESTA MUNDIALBALEN - Fiesta Mundial wordt georganiseerd op de duinen van het terrein Keiheuvel in Balen op 28, 29 en 30 september. Dit jaar sieren onder anderen Gabriel Rios, Canteca de Macao en Baciamolemani de affiche.

Het ProgrammaOp vrijdag 28 september wordt de film ‘Even the rain’ getoond en na-dien is er ‘Hakims of comedy’, met comedian Arbi el Ayachi.Op zaterdag 29 september treden o.a. Luie Lover, Baciamolemani, Krema Kawa, Movits! En Kobe Louis Charles, Pleiade, Gabriel Rios en Klezmic Circus op. Op www.fiestamundial.be vind je het tijd-schema.Zondag is de familiedag met veel workshops voor volwassenen én kinderen, maar ook met optredens van Kapitein Winokio, Klavan Gad-jen Canteca de Macao, Vi.be, Fête Royal en ’t Gompels Genot. Nic Balthazar komt langs om de ‘song for the climate’ te zingen. Op www.fiestamundial.be vind je gedetail-leerde info.

De prijzenDe kassaprijzen zijn 10 euro (vrij-dag), 25 euro (zaterdag) en 35 euro (zondag). Voor 35 euro (slechts 20 euro in voorverkoop!) koop je een combiticket voor drie dagen.

Nieuw! Nieuw! Nieuw!Het festival werd voor de eerste keer ‘aangekleed’ door kunstenaar Jan Franssen. Eerder sierden zijn werken al o.a. de Antilliaanse Fees-ten en het Cactusfestival.Nog een nieuwigheid is het pro-gramma op vrijdag. Vrijdag is niet langer alleen een filmdag. Er is ook comedy.

Onze tipGabriel Rios is de grote publieks-trekker op deze Fiesta Mundial. Maar wij zijn vooral benieuwd naar Baciamolemani uit Sicilië. Fiesta Mundial heeft de allerbeste erva-ring met Sicilianen. Roy Paci speel-de ooit het dak van de tent. Heeft de organisatie met Baciamolemani een opvolger van de legendarische Paci gevonden?

Fiesta Mundial

BALEN – Joan De Boeck is de nieuwe organisator van Fiesta Mundial. De nieuwe ‘voorzitter van de vzw’ zoals dat officieel heet. Maar alleen achter de schermen zal er wat veranderen. “Fiesta Mundial moet blijven wat het altijd al was: het gezelligste festival van de verre omstreken,” zegt De Boeck.

Joan De Boeck

Gunter Willekens

Page 26: Suiker september 2012

26 - SEPTEMBER 2012

OVER DE SCHREEF

Americanapareltjes Oh Susanna & Jenee HalsteadGOIRLE - ‘Chapel Folk’ of ‘Roots Po-dium Goirle’ is een nieuw initiatief van het cc Jan van Besouw in samen-werking met zanger-liedjesschrijver Roland Verstappen en platenlabel Con-tinental. Verstappen heeft zijn sporen ruimschoots verdiend in de folk en Con-tinental is als platenlabel stevig gewor-teld in folk, wereldmuziek en ameri-cana. Dankzij deze samenwerking kan je in de kapel onder de noemer ‘Chapel Folk’ een zestal unieke concerten bij-wonen met als rode draad americana: een verzamelnaam voor een muziekstijl waarbij authentieke country, folk en blues in een modern jasje worden gesto-ken. Op zaterdag 8 september wordt de reeks geopend met een dubbelconcert van Oh Susanna en Jenee Halstead, twee Amerikaanse zangeressen die veel folk en country in hun liedjes verwer-ken. Oh Susanna is de artiestennaam voor de Canadese singer-songwriter Suzie Ungerleider. Jenee Halstead is dan weer afkomstig uit Massachusetts. In hun songs geven de twee zangeres-sen kleine bloemlezingen van het leven van alledag. Hoewel heel verschillend van karakter vormen ze een prachtige combinatie van twee mooie stemmen, wat beiden al optredens opleverde op Take Root en Blue Highways, de twee belangrijkste americanafestivals van Nederland. De speciale entreeprijs bedraagt slechts 7,50 euro en de bezoe-kers van de openingsavond van het sei-zoen ontvangen een gratis cd met hoog-tepunten uit eerdere theaterseizoenen met americana/folkartiesten.

Howe Gelb EINDHOVEN - De Amerikaan Howe Gelb is multi-in-strumentalist, root-szanger, muziekleraar (hij nam o.a. de mannen van Calexico onder zijn hoede), muzikale schizofreen en onrustige ziel. Dat maakt van hem de koning van de onvoorspelbaarheid. Wat hij op vrijdag 21 september in de Einhovense Effe-naar gaat brengen, is dat niet minder. Vast staat dat hij je meeneemt op een mooie reis door zijn muzikale verleden. En of die nu langs americana, gospel, lofi blues, country of jazz voert: een in-teressante avond is het minste dat je kan verwachten. In het voorprogramma staat Paul van Hulten, alias Man From The South, die een prachtige mix van folk, blues en americana brengt in de traditie van Neil Young. Aanvang 21u, inkom 13 euro. Suiker kan 2x2 tickets weggeven via www.suikerkrant.be.

CD-release van ‘Charlie Jones’ Big Band’BREDA - De Belgische groep ‘Charlie Jones’ Big band’ heeft de concertzaal Mezz in Breda uitgekozen om op 27 september zijn nieuwste cd ‘Until I Get Bald’ voor te stellen. Niet verwonder-lijk want deze groep rond de singer-songwriter Jan Verstraeten is hier een graag geziene band en de Mezz is vaak de poort naar Nederland voor veel Belgische muzikanten. Songschrijver ‘Charlie Jones’ is nog maar 22 jaar en wordt bestempeld als ongeleid projec-tiel. Zijn vorige album ‘Wash The Dirt Off These Hands’ was een afrekening met een zware periode vol ziekte in zijn leven. De songs van het verwachte nieuwe album ‘Until I Get Bald’ schreef hij terwijl hij na een periode van iso-lement opnieuw begon met toeren en optreden. Gelukkig weet de man de za-ken goed te relativeren met humor. Zo goot hij voor de kitscherige cover van het album het eigen hoofd in kristal. In de muziek van Charlie Jones’ Big Band zijn invloeden van gospel, folk, soul en veel meer terug te horen. Op de avond van de release zullen er ook video’s en beeldend werk van Charlie Jones te zien zijn. De groep bestaat verder uit Joris De Bock (drums, percussie), Steph Van Uytvanck (mondharmonica, keyboard) en Koen De Gendt (basgi-taar). Het concert start om 20u, tickets kosten 5 euro,.

Def Americans brengt ode aan CashBREDA - De Eindho-vense Johnny Cash tribute band Def Americans brengt op 30 september met ‘Boom chicka boom’ opnieuw een sterke ode aan de ‘Man in Black’ in de Mezz. Bij Def Ameri-cans is het al Cash wat de klok slaat. Zo refereert ‘Boom chicka boom’ aan de kenmerkende sound van Johnny’s bac-king band, the Tennessee Three. Def Americans zelf is dan weer genoemd naar het laatste recording label van Johnny Cash. De band brengt 50 jaar aan Cashgeschiedenis zonder gefor-ceerd ‘yihaagehalte’. Een aaneenscha-keling van herkenbare klassiekers, hits van de San Quentin en Folsom Prison albums, afgewisseld met minder voor de hand liggende nummers en ingeto-gen ballads uit de American Recordings serie. Def Americans covert zoals er gecoverd moet worden: ongepolijst en met veel respect voor het origineel. De avond wordt afgetrapt door de Bredase country-trash helden van Tio Gringo. Het concert start om 20u, tickets kos-ten 13 euro, tenzij je naar www.sui-kerkrant.be surft, waar 2x2 tickets te winnen zijn.

IncubateTILBURG - Van maandag 10 tot en met zondag 16 september strijkt In-cubate neer in het 013 Poppodium in Tilburg. Incubate is een festival voor ‘independent culture’. Het toont zowel muziek, beeldende kunsten, film en dans. Het houdt zich aan geen enkele wet en beperkt zich niet tot een bepaald genre. Black metal staat naast folk, hiphop naast elektro. Artistieke ver-nieuwing staat centraal. Incubate wil inspireren en een debat over kunst op gang brengen.Het volledige programma vind je op www.013.nl.

Get Well Soon en David LemaitreEINDHOVEN - Op donderdag 13 sep-tember biedt de Effenaar een dubbel-concert aan met Get Well Soon en Da-vid Lemaitre. Get Well Soon serveert een prachtige mix van indieclassical, folk en rock voor fans van Arcade Fire, Bright Eyes en The National. Het is het muzikale project van de Duitser Konstantin Gropper: Leonard Co-hen, maar dan meer poppy. Of Thom Yorke, maar minder experimenteel. Kortom: fijne bombastische indierock. In de prachtige songs van David Lema-itre vang je dan weer echo’s op van Nick Drake, Elliott Smith en Fink. Warme beats en strijkers gecombineerd met zwoele gitaartokkels en falsetzang. Aanvang 21u, ticket 13,5 euro. Suiker kan 2x2 tickets weggeven via www.sui-kerkrant.be.

The Night of the Unexpected EINDHOVEN - De Effenaar in Eindho-ven presenteert op 8 september de tien-de editie van The Night of the Unexpec-ted. Het is een avond waarbij je in deze fantastische concertzaal in elk hoekje het onverwachte mag verwachten: pop, klassiek, elektronica en experimentele muziek. Voor deze feesteditie is een ex-tra sterke line-up samengesteld: Producer Jameszoo mengt warme samples met elektronica en jazz. Joh-nny Greenwood, gitarist van Radiohead komt met een strijkorkest naar Eindho-ven, Nate Wooley is een avontuurlijke Amerikaan die op de vreemdste manie-ren muziek uit zijn trompet weet te to-veren. Het trio Kapok doet het met gi-taar, drums en hoorn en wordt begeleid door de excentrieke strijkers van het Ragazze kwartet. Jesca Hoop is geze-gend met een zwoele stem. Deze Noord-Californische brengt prachtige poppy folkmuziek met een spaarzame toets elektronica. De Nederlandse violiste en zangeres Monica Germino speelt Annie Gosfield en laat zien dat multitasking toch echt iets voor vrouwen is. Slag-werk Den Haag timmert op hout.Deze ‘Night to remember’ begint om 20u en kost 13,50 euro.

2 duoTiCkETS 2 duoTiCkETS 2 duoTiCkETS

Page 27: Suiker september 2012

Suiker - 27

Adressen en contactgegevens: – 013 PoPPodiuM , veemarktstraat 44 Tilburg, 0031 13 460 95 00, www.013.nl – effenAAr , dommelstraat 2 eindhoven, 0031 40 239 36 66, www.effenaar.nl MuZiekGeBouW, heuvel Galerie140 eindhoven, 0031 40 24 65 107, www.muziekgebouweindhoven.nl – MeZZ , keizerstraat 101 Breda, 0031 76 515 66 77, www.mezz.nl – ChAssé TheATer , Claudius Prinsenlaan 8 Breda, 0031 76 530 31 00, www.chasse.nl

CC ZunderT , Molenstraat 5 Zundert, 0031 76 597 19 99, www.cczundert.nl – CC jAn vAn BesouW , Thomas van diessenstraat 1 Goirle, 0031 13 534 34 00, www.janvanbesouw.nl – de kei , kerkplein 69 reusel, 0031 497 64 14 84, www.tschouw.nl

za 9/1/2012 21:00 Mezz – Breda EVA AUAD 0

zo 9/2/2012 12:00 effenaar – eindhoven BRANDEND ZAND 2012 MET O.A. MARTy GRAVEyARD, TIGERCATS, … 0

zo 9/2/2012 15:00 cc jan van Bersouw – Goirle DE MUZIEKFABRIEK 0

zo 9/2/2012 16:00 Mezz – Breda EVA LIVINA, MEREL SIMONS 0

wo 9/5/2012 20:00 effenaar – eindhoven THE OBSESSED, SANTA CRUZ 16,5

do 9/6/2012 21:00 Mezz – Breda DE DIJK 22

vr 9/7/2012 20:15 effenaar – eindhoven DEF AMERICANS (JOHNNy CASH TRIBUTE) 13,5

vr 9/7/2012 21:00 Mezz – Breda DE DIJK 22

vr 9/7/2012 21:00 effenaar – eindhoven RUBy RED 10

za 9/8/2012 20:00 effenaar – eindhoven THE NIGHT OF THE UNExPECTED (VERRASSINGSOPTREDENS) 13,5

za 9/8/2012 20:30 cc jan van Bersouw – Goirle OH SUSANNA & JENEE HALSTEAD 7,5

za 9/8/2012 21:00 013 Poppodium – Tilburg NEW IVORy 0

zo 9/9/2012 13:30 effenaar – eindhoven DIRK SCHEELE IK WOON IN EEN HUIS 8

zo 9/9/2012 16:30 Mezz – Breda LOVE LIKE BIRDS 0

zo 9/9/2012 19:30 013 Poppodium – Tilburg SABATON 24

zo 9/9/2012 21:00 effenaar – eindhoven GREG HOLDEN, TINy RUINS, LELIA BROUSSARD 12

ma 9/10/2012 21:00 013 Poppodium – Tilburg NAPALM DEATH, LESBIAN 21

di 9/11/2012 21:00 013 Poppodium – Tilburg KID INK, APEx AURILLIUZ, … 15

wo 9/12/2012 21:00 effenaar – eindhoven KING TUFF 7,5

wo 9/12/2012 21:00 013 Poppodium – Tilburg KIND MIDAS SOUND 15

vr 9/13/2012 15:00 013 Poppodium – Tilburg FIELDS OF THE NEPHILIM, NURSE WITH WOUND, … 27,5

do 9/13/2012 20:00 Mezz – Breda DOTAN, MICHAEL LOGEN 5

do 9/13/2012 21:00 effenaar – eindhoven GET WELL SOON, DAVID LEMAITRE 13,5

do 9/13/2012 21:00 013 Poppodium – Tilburg SLEEPy SUN 15

vr 9/14/2012 21:00 Mezz – Breda KINGS OF THE DAy 0

za 9/15/2012 15:00 013 Poppodium – Tilburg MOGWAI, yANN TIERSEN, … 27,5

za 9/15/2012 20:30 cc jan van Bersouw – Goirle VELDHUIS & KEMPER DAN MAAR NIET GELUKKIG 23,5

za 9/15/2012 23:00 effenaar – eindhoven MEET THE STREETS MET O.A. KLEINE VIEZERIK, DIRTy DICE, … 17,5

zo 9/16/2012 12:00 cc jan van Bersouw – Goirle PLACE DES FRèRES 0

zo 9/16/2012 15:00 013 Poppodium – Tilburg BUZZCOCKS, LAIBACH, THE MEN, … 27,5

wo 9/19/2012 21:00 effenaar – eindhoven TORCHE, AMUSEMENT PARKS ON FIRE 9

do 9/20/2012 20:00 013 Poppodium – Tilburg FLyING COLORS, BEARDFISH 31,5

do 9/20/2012 21:00 effenaar – eindhoven GABBy yOUNG & OTHER ANIMALS 10

vr 9/21/2012 20:15 cc de kei – reusel JUBILEUMVOORSTELLING DE KEI CABARET 7,5

vr 9/21/2012 20:30 013 Poppodium – Tilburg FURyON, SELFMACHINE 7,5

vr 9/21/2012 20:30 cc jan van Bersouw – Goirle GENIET IN GOIRLE 15

vr 9/21/2012 21:00 effenaar – eindhoven HOWE GELB 10

vr 9/21/2012 21:30 effenaar – eindhoven MAGNETRON MUSIC REVUE MET O.A. DE JEUGD VAN TEGENWOORDIG 15

za 9/22/2012 20:15 cc de kei – reusel JUBILEUMVOORSTELLING DE KEI CABARET 7,5

za 9/22/2012 20:30 cc jan van Bersouw – Goirle GENIET IN GOIRLE 15

za 9/22/2012 21:00 Mezz – Breda COLOR ONES 0

za 9/22/2012 21:00 effenaar – eindhoven DAN DEACON 9

zo 9/23/2012 16:30 Mezz – Breda HALWAy STATION 0

zo 9/23/2012 19:00 013 Poppodium – Tilburg PETER PAN SPEEDROCK, KARMA TO BURN 18

zo 9/23/2012 20:00 Mezz – Breda ABSyNTHE MINDED, SARAH FERRI 15

zo 9/23/2012 20:00 effenaar – eindhoven KONTRUST, SPARROW FALLS 12,5

zo 9/23/2012 20:15 effenaar – eindhoven WOVENHAND 16,5

zo 9/23/2012 21:00 Altstadt – eindhoven CHAINS OF LOVE 7,5

wo 9/26/2012 20:45 013 Poppodium – Tilburg EF, THE BLACK ATLANTIC 7

do 9/27/2012 20:00 Mezz – Breda CHARLIE JONES’ BIG BAND 5

do 9/27/2012 21:00 Mezz – Breda LUCAS HAMMING 0

vr 9/28/2012 20:00 effenaar – eindhoven DIO 11

vr 9/28/2012 20:00 effenaar – eindhoven THERION, ELyOSE, ANTALGIA 23,5

vr 9/28/2012 21:00 Mezz – Breda FLASH FIKTION 0

za 9/29/2012 18:30 effenaar – eindhoven COFFIN CARNICAL MET O.A. THE APEMEN, MILWAUKEE WILDMEN, … 22,5

za 9/29/2012 20:30 cc jan van Bersouw – Goirle GLUNDER 10

za 9/29/2012 21:00 effenaar – eindhoven I AM OAK 9

za 9/29/2012 21:00 013 Poppodium – Tilburg ALASCA 9

za 9/29/2012 21:30 Mezz – Breda xMH (LIVE) 0

za 9/29/2012 22:00 Mezz – Breda JOHAN GIELEN, COR FIJNEMAN 15

zo 9/30/2012 13:00 013 Poppodium – Tilburg KNETTERS 8,75

zo 9/30/2012 16:30 Mezz – Breda DE MEISJES 0

zo 9/30/2012 20:00 Mezz – Breda DEF AMERICANS (JOHNNy CASH TRIBUTE) 13

over de schreef SeptemberdA

Guu

r

ZAAl

PlAA

Ts

Prijs

Page 28: Suiker september 2012

28 - SEPTEMBER 2012

Na de splitsing van het Koninkrijk der Nederlanden moet het prille België op zoek naar een kolonie. De koloniale rijkdommen uit Indonesië en Suriname zijn immers niet langer bereikbaar voor de Zuid-Nederlandse bedrijven.Maar er is nog een reden waarom Bel-gië een kolonie wil stichten. De situatie van de arbeiders (vooral) in Vlaanderen is zo schrijnend dat maatregelen zich opdringen. De landbouw staat onder druk, mislukte oogsten leiden tot hon-gersnood en het proletariaat dat in de steden werk gaat zoeken in de indus-trie komt vaak in nog armtieriger om-standigheden terecht.Tussen 1840 en 1882 zal België –zowel de staat als de privésector– proberen kolonies overeind te houden in Nieuw-Zeeland, Guatemala, Brazilië en Ar-gentinië. Al deze pogingen mislukken. Dat België tot in 1851 geprobeerd heeft om in eigen land, meer bepaald in de Kempen, een kolonie te stichten, is een weinig bestudeerde episode uit onze geschiedenis. Het plan om de heide vruchtbaar te maken kwam van één man: Ulrich Kümmer, ingenieur.

VloeiweidenAls de Kempen er vandaag uitzien zo-als ze eruitzien, dan is dat vooral het werk van Ulrich Kümmer (1792-1862). Als ambtenaar bij de dienst Bruggen en Wegen tekende hij de plannen voor de kanalisatie van Antwerpen, Luik en Limburg.In augustus 1843 krijgt hij van de re-gering de opdracht te onderzoeken of de Kempen kunnen worden ontgonnen.

Hij verhuist naar de Kempen en raakt al snel vertrouwd met de regio. De meeste landbouw en veeteelt ge-beurt in de Kempen op gemene gron-den die eigendom zijn van de lokale besturen. Die zijn niet geneigd om die gronden te bemesten en vruchtbaarder te maken. Kümmer stelt een dubbele oplossing van het probleem voor: er moeten kanalen worden gegraven zo-dat met het water de bodem kan wor-den geïrrigeerd. Het vee dat op de vloei-weiden (prairies!) zal grazen, zal mest produceren die kan dienen om de grond vruchtbaarder te maken. De droom van Kümmer is megalomaan. “200.000 hectare heide cultiveren, Bel-gië een nieuw Waasland schenken, het lot van 200.000 inwoners verbeteren en tegelijkertijd een winst genereren voor de schatkist door de hogere belasting-

inkomsten: ziedaar een échte nationale opdracht (‘oeuvre nationale’), een op-dracht waaraan alle overheden zouden moeten meewerken,” schrijft hij.Wanneer in 1847 een homogeen libe-rale regering aantreedt, gaat het snel. De liberale premier Charles Rogier schrijft op 20 november 1847 een brief aan Kümmer waarin hij laat weten dat het project niet alleen moet dienen om de Kempen vruchtbaar te maken, maar ook om ze te koloniseren. Een deel van de noodlijdende bevolking van Vlaan-deren moest naar de Kempen worden overgeplaatst. In 1846 was er al 500.000 frank vrijge-maakt om de ontginning van de geme-ne gronden aan te moedigen. In datzelf-de jaar had de overheid ook proefvelden gekocht in Overpelt-Neerpelt, Mol-Balen-Dessel en Olen. Daar worden vloeiweiden aangelegd. Ook worden plannen gemaakt om landbouwkolonies te stichten. De enige kolonie die echt van de grond komt, is Lommel-Kolonie. Daar worden in 1849 een kerk, een pas-torij, een school en twintig boerderijen gesticht.

De misrekeningIn 1851 schrijft Kümmer een tweede rapport waarin hij verslag uitbrengt over de vorderingen van zijn grootste plan. Haast op elke pagina is de ont-goocheling merkbaar. In 1850 is slechts 1328 hectare afgestaan aan de privé om omgezet te worden in vloeiweiden. Kümmer begrijpt er niets van. Kolo-nisten die vanuit Vlaanderen naar de Kempen willen komen, krijgen zeshon-derd Belgische frank, een eigen boerde-rij en een vloeiweide van een hectare. Dat is volgens hem voldoende om een vliegende start te nemen. Kümmer schrijft dat er zo snel mogelijk maatregelen moeten worden genomen om de watertoevoer zo te regelen dat

zowel de scheepvaart als de irrigatie vlot kunnen verlopen. En hiermee geeft hij zelf de achilleshiel van zijn plan aan: de kanalen die hij heeft ontwor-pen, zijn niet diep genoeg. Ze bevatten te weinig water om ze te gebruiken voor de scheepvaart en voor de irrigatie van de vloeiweiden. Voor een ingenieur is dit een onvergeeflijke fout.Die nuchtere vaststelling is het doods-vonnis voor het prestigieuze vloeiwei-denproject. In juni 1855 wordt een wet afgekondigd die het waterpeil voor het transport moet garanderen. In Lommel slaagt geen enkele kolonist erin zijn boerderij overeind te houden. En in 1860 wordt Lommel-Kolonie verkocht aan een me-dewerker van Kümmer. Op die manier eindigt de laatste binnenlandse koloni-satiepoging van België... Turnhout zal dus niet de hoofdstad van ‘s lands bin-nenlandse kolonie (het Leopoldsburg van België, zeg maar) worden.

VergetelheidUlrich Kümmer, van wie geen foto be-waard is gebleven, wordt op 1 januari 1860 op rust gesteld. Hij leeft nog twee jaar en sterft op 5 juli 1862 in Antwer-pen. Zijn vrouw en zijn beide kinderen waren al eerder overleden. Hij raakt al snel in de vergetelheid tot hij enkele jaren geleden door notaris Bruno Inde-keu uit Lommel opnieuw onder de aan-dacht werd gebracht in twee artikels in Monumenten & Landschappen.Kümmer mag dan een mislukkeling lij-ken, de Kempen heeft eigenlijk al zijn troeven van vandaag –industrie langs de kanalen en voor het overige groen, groen en nog eens groen– te danken aan deze man. Alleen al daarom ver-dient hij meer eer dan hij tot nog toe kreeg.

Tekst: Karl van den Broeck

TuRnhouT TERMinuS TuRnhouT CEnTRaal

zEVEN STRAFFE VERHALEN.DEEL 6.De aarde is rond en dus kan elke plek die erop ligt er het middelpunt van zijn. Zoerle-Parwijs evengoed als New York. Of Turnhout. ’t Is maar waar je de punt van de passer zet.Vanuit dat relativerende gegeven gaat de tentoonstelling ‘Turnhout Terminus Turnhout Centraal’ op zoek naar de Turnhoutse -en bij uitbreiding Kempense- identiteit. Aan de hand van zeven straffe verhalen wordt de Turnhoutse geschiedenis in een verrassend perspectief geplaatst.• Pieter Paul Rubens was een Turnhoutenaar.• De eerste moderne vrouwen van Europa kwamen uit de Kempen• Kwam de ‘Dead Man’s Hand’ van Turnhout?• Turnhout was bijna het Leopoldstad van België• Ligt de vredespijp van Sitting Bull in Turnhout?• Waar is het laatste hert van Turnhout naartoe?• Was Kurt Cobain een Turnhoutenaar? En wat ben jij?Suiker houdt wel van straffe verhalen en laat Karl van den Broeck elke maand een van de zeven ‘mythes’ toelichten. Deze maand:

Mythe 6: Turnhout was bijna het Leopoldstad van België

‘Turnhout Terminus Turnhout Cen-traal’ is een van de blikvangers van het cultuurjaar ‘Turnhout 2012’. De tentoonstelling loopt van 17 maart tot 31 oktober in het Taxandriamu-seum in Turnhout.Het Taxandriamuseum maakt deel uit van TRAM 41: Turnhoutse Rou-te Archief en Musea.Info: www.tram41.be en www.turn-hout2012.beTickets: www.uitinvlaanderen.be

Het prille België gaat na 1830 al snel op zoek naar kolonies. Grote hongersnoden manen de over-heid aan tot actie. De regering probeert de sociale onrust te tem-peren door landbouwkolonies te bouwen in de Kempen. Ze baseert zich daarbij op het plan van één man: ingenieur Ulrich Kümmer. Tot die een fatale misrekening maakt. Bijna was Turnhout het Leopoldstad van België geweest.

1. Een van de staatsboerderijen die ingenieur Ulrich Kümmer –van wie geen foto bestaat– liet bouwen in Lommel-Kolonie. (Foto: Erfgoed Lommel)

2. Een kaart van Ulrich Kümmer: het kanaal en de kolonie zijn duidelijk zichtbaar. (Foto Erfgoed Lommel)

3. Een vloeiweide in Lommel. (foto Tijl Vereenooghe)

De ambitieuze ingenieur misre-kende zich. Zijn kanalen waren niet diep genoeg om tegelijk de on-vruchtbare heide te irrigeren én de scheepvaart mogelijk te maken

Page 29: Suiker september 2012

Suiker - 29

Binkenslag!TURNHOUT - Onder de naam Bin-kenslag vindt op zeven verschillende plaatsen in de binnenstad een open-luchtspektakel plaats. Hoogtepun-ten, scharniermomenten, belangrijke figuren en vergeten verhalen uit de 800-jarige stadsgeschiedenis van Turn-hout worden belicht. De verhalen zijn gestoeld op historische feiten, maar de amusementswaarde is belangrijker dan de geschiedenis. Vandaar de vele knip-ogen die verwerkt zijn in de taferelen.Wie waren Baron Frans Dufour, Vic-tor Van Hal en Maria Van Zimmeren? Waarom was de Turnhoutse kant zo uniek? Hoe is de kiem gelegd voor de grafische industrie? Je komt het te we-ten in de verschillende scènes.Binkenslag! wordt opgevoerd van 20 september tot en met 7 oktober, maar alleen op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Eén uitzondering: op vrijdag 5 oktober is er geen voorstelling.De zeven locaties zijn: het Begijnhof, het Heilig Grafinstituut, Theaterwerk-plaats Het Gevolg, het Nationaal Mu-seum van de Speelkaart, de Hofpoort, het oude Postgebouw aan de Grote Markt en het Warandeplein. De voor-stellingen beginnen om 20u en eindigen om 23u. Je kan op elke locatie starten. In de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten (in de Gemeentestraat) wordt de avond afgesloten.Kaarten zijn nu al te koop bij Toerisme & UiT, Grote Markt 44. Kaarten kosten 15 euro.

8 en 9 september in de Klein EngelandhoeveSideways houdt halt in de KempenTURNHOUT - Sideways betekent zijwaarts, terzijde of terloops. Het is tevens de naam van een kunstenfesti-val dat uitgebreid de tijd neemt om te reflecteren, te ontdekken, te rusten, te bezinnen. Tegelijkertijd brengt Side-ways kunst buiten de museummuren. Sideways is immers ook een festival in beweging. Het verplaatst zich van west naar oost door het land en houdt op 8 en 9 september halt aan de Klein Enge-landhoeve in Turnhout.De ruggengraat van het evenement bestaat uit een vier weken durende wandeltocht die begint in Menen en eindigt in Zutendaal, met tussenstops in Herzele, Brussel en Turnhout. Ar-tiesten die mekaar aflossen, leggen het parcours af. Onderweg laten ze zich in-spireren door de omgeving en gaan ze in interactie met elkaar en met het pu-bliek, dat mag meewandelen. Zo wordt de kunstzinnige expeditie een mobiel laboratorium. Er stapt ook altijd een lokale verkenner mee. Geen overbodige

luxe, want de etappes voeren de deelne-mers langs ‘trage wegen’: binnenpaden, wandelroutes en veldwegeltjes.Tijdens vijf opeenvolgende weekends houdt het bewegende festival halt. Op deze ‘stille locaties’ komt de kunstkara-vaan even tot stilstand, wordt een char-mant plekje gezocht en slaat Sideways gedurende één weekend zijn kamp op. Bezoekers zijn welkom om kennis te maken met de artiesten en hun werk.Op 8 en 9 september strijkt Sideways van Trage Wegen vzw neer in en rond de Klein Engelandhoeve: een markant gebouw dat getuigt van de oude bleke-rij in de buurt, daar ingeplant omwille van de nabijgelegen vennen. Exclusief in Turnhout presenteert de ‘Verbeke Foundation’ het werk van Esther Polak & Ivar van Bekkum (Nederland), Cris-tian Borș & Marius Rițiu (Roemenië) en Daniël Dewaele. Open Doek toont in het kader van ‘Open Doek wijkt af’ de films ‘Home’en ‘Old joy ‘

Festival van de stilteSideways maakt eveneens een koppe-ling met het Festival van de Stilte, een initiatief van Vormingplus Kempen, waarbij vragen worden opgeroepen rond stiltebeleving en omgevingskwa-liteit. In samenwerking met Vorming-plus zet Waerbeke vzw het initiatief ‘Slow Mail 2012’ op, een project rond trage post: onderweg worden brieven naar de toekomst geschreven en meege-geven met de Sidewayskaravaan. Deze brieven voor de volgende generatie wor-den aan het einde van de expeditie in-gemetseld en pas in oktober 2030 terug opengebroken en bekendgemaakt.Meer info: www.turnhout2012.be en www.sideways2012.be.

Bas-bariton Werner Van Mechelen gaat de romantische toer opJohannes Brahms BEERSE, TURNHOUT - De in Turn-hout geboren bas-bariton Werner Van Mechelen draagt zijn steentje bij tot het cultuurjaar. Samen met Hendrickje Van Kerckhove, Angélique Noldus, Lars Piselé, Lucas Blondeel en Nicolas Callot brengt hij op 7 september en 8 september ‘Liebeslieder (Op. 52), Neue Liebeslieder (Op. 65) en Hongaarse Dansen van Johannes Brahms.Johannes Brahms schreef zijn roman-tische liefdesliederen voor vier zangers en twee pianisten. De perfectionist Brahms, die minstens de helft van alles wat hij schreef eigenhandig vernietigde omdat hij het niet goed genoeg vond, was -naar zijn doen- bijzonder opgeto-gen over de liefdesliederen die hij tus-sen 1869 en 1874 schreef. Brahms had

een haat-liefdeverhouding met zijn publiek. Hij werd even vaak bejubeld als verguisd, maar dat hij met zijn lief-desliederen zou scoren, stond voor hem op voorhand vast. “Als ze dit niet goed vinden, mogen ze me een ezel noemen.”Om de muziek van Brahms alle eer aan te doen, laat bas-bariton Werner Van Me-chelen zich bijstaan door Hendrickje Van Kerckhove (sopraan), Lars Piselé (tenor), Angélique Noldus (mezzo) en door de pia-nisten Lucas Blondeel en Nicolas Callot. Vier zangers en twee pianisten: precies zoals Brahms het wilde. De concerten mogen gerust ‘bijzonder’ worden ge-noemd, want die speciale bezetting zorgt ervoor dat de liefdesliederen van Brahms niet erg vaak wordt uitgevoerd.Behalve de liefdesliederen worden ook enkele bekende Hongaarse Dansen ten gehore gebracht. Brahms schreef die in de jaren 60 van de 19de eeuw, nadat hij bevriend was geraakt met de Hongaar-se componist Eduard Reményi, door wie hij de meeste van die dansen had leren kennen.

De Brahmsconcerten- vrijdag 7 september, 20.15u, kerk van het Paterspand (Patersstraat 100 in Turnhout, 18 euro- zaterdag 8 september, 20.15u, gc ’t Heilaar (Heilaarstraat 35 in Beerse), 20 euro

4 voor 12TURNHOUT - Het vierkoppige fotoge-zelschap f/12 belicht het eigene en het vreemde van Turnhout in een expositie in het Erfgoedhuis. Wat is Turnhout in 2012? En wat zou het willen zijn? Via het oog van een cameralens zoeken François Peeters, Stef Van Den Bogerd, Guy Willems en Luc Adriaenssen ant-woorden op die vragen.François Peeters wandelt al jaren langs gewone gevels in gewone straten van een gewone provinciestad en is gefasci-neerd door de alledaagse taferelen die zich achter die gevels afspelen.Stef Van Den Bogerd is een buiten-beentje in de fotografie. Hij experimen-teert met verschillende fotografische technieken en gebruikt soms zelfs niet-fotografische materialen zoals hout. Daardoor krijgen zijn -vaak humoris-tische- werken een extra dimensie en hebben ze raakvlakken met andere kunstvormen. Voor deze ‘Turnhoutse’ tentoonstelling koos Van Den Bogerd voor Turnhoutse materialen, zoals hout van de Brepolssite.Guy Willems fotografeert nieuwe Turn-houtenaren uit verre contreien. De ge-zichten zeggen alles. Als deze portret-ten konden spreken, zouden ze het over thema’s zoals liefde, zekerheid, werk,

veiligheid, geborgenheid en vriend-schap hebben. En over de toekomst, die in Turnhout ligt.Luc Adriaenssen toont Turnhout als een ambigue plaats. Zijn foto’s neemt hij met een iPhone, maar hij drukt ze wel op een oude, ambachtelijke manier af. Centraal in zijn werken staat de natuur en hoe die zich verhoudt tot de stad en de architectuur.De tentoonstelling loopt van 1 tot 30 sep-tember in de exporuimte van het stad-huis aan de Grote Markt 1 in Turnhout. Elke zaterdag en zondag van 11 tot 17u.

WatertorenfestivalHet Watertorenfestival loopt als een rode draad door het cultuurjaar. De voorstellingen voor september liggen bijna allemaal vast. Surf naar www.turnhout2012.be voor de laatste up-dates.

wo 5 sep Silly Coincidence pop/folk

do 6 sep Niels Boermans akoestisch duo

vr 7 sep Vocanti Maria koor

wo 12 sep Spollek folkbaldansen

do 13 sep Tripel kampvuurmuziek

vr 14 sep We4U pop/rock

wo 19 sep nog niet bekend do 20 sep mondiale raad Sing for the climate (11.11.11)

vr 21 sep Astrid Van Hoorickx (o.v.) dans

wo 26 sep SAMWD (o.v.) AMG Schmidt

do 27 sep ‘t Interbellum mars/foxtrot/…

vr 28 sep Video Volta pop/rock

KruidenworkshopMaak je eigen Turnhoutse parfum of theeFabriceer je eigen crème, parfum of kruidenthee met de hulp van herboris-te Lien Jordens. Leuk detail: de keuze van de kruiden is gebaseerd op het unieke plantenalbum van Jos Aerts, wiens ‘Turnhoutse’ plantenalbum te zien is in de tentoonstelling ‘Turnhout Terminus Turnhout Centraal’ in het Taxandriamuseum (Begijnenstraat 28).Op zaterdagen 1 september en 6 okto-ber in het Taxandriamuseum, telkens van 10 tot 13u of van 15 tot 18u. De deelnameprijs bedraagt 20 euro. Maxi-mum 10 personen per workshop. Vooraf inschrijven is nodig via [email protected] of 014 44 33 55.

TURNHOUT 2012PROGRAMMA SEPTEMBER

© W

rights & Sites Werner Van MechelenSideways

Page 30: Suiker september 2012

30 - SEPTEMBER 20121 - mei 2012

ADVERTENTIES

DOELPUBLIEKSuiker is dé cultuurkrant van de Kempen. Het lezerspubliek is heel breed, vaak hoog-geschoold en altijd cultureel geïnteresseerd. Suiker wordt gedrukt op 10.000 exemplaren en door meer dan 20.000 mensen gelezen.

VERSPREIDINGSuiker heeft honderden verdeelpunten in het arrondissement Turnhout én daarbuiten. De gratis krant ligt op álle plaatsen waar cul-tuurliefhebbers komen (cultuurcentra, biblio-theken, muziekcafés, kunstwinkels, galerijen, musea, kunstacademies, concertzalen ...) en daarnaast ook in populaire handelszaken, sta-tions, hospitalen, gemeentehuizen, ...

ADVERTENTIES ‘OP MAAT’Een blad wordt verdeeld in 12 blokken (drie naast mekaar, vier onder mekaar). De adver-teerder reserveert zoveel blokken als hij wil en kan dus zijn advertentie ‘op maat’ kiezen: een vol blad, een half, een kwart, een derde, een zesde, twee derden, drie vierden…

TARIEVENSuiker is geen reclameblad. De advertentie-inkomsten zijn slechts een

aanvulling op de bestaande inkomsten (uit de cultuursector). Daardoor kunnen de advertentietarieven bijzonder laag gehouden worden.

1/12 – € 105 PER MAAND – € 1050 PER JAAR2/12 – € 200 PER MAAND – € 2000 PER JAAR3/12 – € 285 PER MAAND – € 2850 PER JAAR4/12 – € 360 PER MAAND – € 3600 PER JAAR6/12 – € 510 PER MAAND – € 5100 PER JAAR8/12 – € 670 PER MAAND – € 6700 PER JAAR9/12 – € 735 PER MAAND – € 7350 PER JAAR12/12 – € 960 PER MAAND – € 9600 PER JAAR

TECHNISCHE SPECIFICATIESDe advertenties worden kant-en-klaar aange-leverd in pdf en op het juiste formaat.De advertenties zijn opgemaakt in zwart-wit; daarnaast kan alleen de rode kleur ‘Pantone 485C’ gebruikt worden.

ADVERTEER NU IN SUIKER

INTERESSE?NEEM CONTACT OP/[email protected] 53 54 80

Page 31: Suiker september 2012

Suiker - 31

Een warme woensdagavond om 19u op het terras van Villa Mescolanza. Een kleurrijke mix van mensen uit Afgha-nistan, Rwanda, Nigeria, Guinee, Syrië en Slovakije zit verwachtingsvol rond de tafel. Allemaal changemakers uit de Kempense regio. Met veel interesse luisteren ze naar gastheer Sepp Van der Veken van Samenlevingsopbouw Antwerpen Provincie. In deze work-shop geeft Sepp hun een introductie op de werking van een gemeente en de ta-ken van een gemeenteraad. Tijdens het rondje “wie is wie” valt meteen het pui-ke Nederlands van de aanwezigen op. Wanneer er een opmerking over wordt gemaakt, glunderen ze.Sepp laat er geen gras over groeien. “Wat verstaan jullie onder democra-tie?” steekt hij van wal. De changema-kers reageren aanvankelijk aarzelend. “Dat het volk regeert”, zegt de Afghaan Hadi. Philip uit Nigeria ziet democratie als het recht om je mening te zeggen. “Democratie is niet gemakkelijk” vindt Hamidullah. Ibrahima Sori uit Guinee. “Het woord omvat vele woorden. Ik denk dan aan rechten, maar ook aan verantwoordelijkheid opnemen.”

Democratie vraagt om overlegGauw wordt duidelijk dat democratie geen perfect begrip is, dat samen be-slissingen nemen geen evidentie is. De groep gaat onmiddellijk praktisch aan de slag: over tot de stemmingen. Ieder-een rond de tafel ontvangt drie kaart-jes: een groen om ‘ja’ te stemmen, een rood voor ‘neen’ en een geel voor ont-houding. Moderator Sepp poneert een stelling. “De gemeenteraad heeft beslist dat kinderen onder de twaalf jaar niet meer op straat mogen zonder begelei-ding van een ouder. Akkoord of niet akkoord?” Geroezemoes. Niet iedereen

heeft de vraag volledig begrepen. Na de nodige duiding bijt Simona uit Slovak-ije de spits af. Ze heeft een rood kaartje in haar hand. “Als kind heb ik vaak op straat gespeeld. Ik vind het raar dat de gemeenteraad de rol van ouders over-neemt. De opvoeding van de kinderen is in handen van de ouders.” Knikkende gezichten. “Akkoord”, pikt de Afghaan Hadi in, “maar laat op de avond buiten-spelen, kan gevaarlijk zijn. Kinderen moeten op tijd naar bed om ’s morgens naar school te gaan. De gemeente heeft ook een verantwoordelijkheid en moet beslissingen nemen.” Een discussie met voor- en tegenstanders ontspint zich. “Wat met weeskinderen?”, speelt Sepp advocaat van de duivel. “Wat in de vakanties als kinderen kunnen uitsla-pen?” De praktijk bevestigt de theorie. Met verschillende visies tot een besluit komen, vraagt overleg en tijd.

Heikele klusOp de tafel ontvouwt Sepp een kaart van een fictieve gemeente. Een ge-meentehuis, een supermarkt, een bi-bliotheek, een parkje, een school, ver-keersborden,…alles wat een gemeente gemeentelijk maakt, staat erop. Ibrahi-ma Sori heeft het OCMW-gebouw in de mot. Dat gebouw blijkt iedereen aan de tafel te kennen. Hadi verrast ons door feilloos de afkorting te verklaren. Alles wat op de kaart te zien is, wordt onder de loep genomen: is de gemeente al dan niet verantwoordelijk voor dit of voor dat? De moderator ontsnapt er niet aan en een uitleg over de verschillende be-leidsniveaus in ons land dringt zich op. Een heikele klus om dat aan rasechte Belgen duidelijk te maken, laat staan aan allochtonen. In eenvoudige woor-den slaagt Sepp erin zijn publiek de rol van het federale niveau, Vlaande-ren, de provincies en de gemeenten uit te leggen. De changemakers trekken ogen, maar ook de weinige Vlamingen rond de tafel. Zeker wanneer het gaat over vrijheid van onderwijs. Zo mag elke natuurlijke persoon of rechtsper-soon onderwijs organiseren en daarvoor instellingen oprichten. Ook hebben leerlingen en hun ouders het recht de school van hun keuze te kiezen. “Hmm, dat wist ik niet”, klinkt het unaniem. De changemakers zijn nieuwsgierig en aandachtig. Simona vindt het een goede zaak dat de gemeenten verplicht worden riolering aan te leggen. De Ni-geriaan Philip vraagt zich af waarom zo weinig jongeren naar de kerk gaan. Voorzichtig duidt de moderator dat we in ons land de kerk niet meer fun-damenteel nodig hebben om te overle-ven. Suzanne uit Rwanda hoort het in Keulen donderen. “Straf”, zegt ze. “In Afrika is de kerk erg nodig voor de ont-

wikkeling. De scholen van de kerk zijn beter. Als je geen deel uitmaakt van de kerkgemeenschap loop je het risico dat je niet geholpen wordt in een zieken-huis. Hier moet je niet bang zijn dat je niet geholpen wordt.”Sepp kondigt een korte pauze aan, maar de aanwezigen slaan die woor-den in de wind. Ze willen meer weten over het verschil tussen Vlaanderen en Wallonië. Geïnteresseerd volgen ze de uiteenzetting. “Als je de Belgische po-litiek begrijpt, kan je naar vele landen gaan”, grapt Sepp. Een voorzet voor Shearin uit Syrië. “Maar niet naar ons land”, zegt ze. “Jong of oud, in Syrië praat iedereen over politiek. Jullie heb-ben doorgaans luxeproblemen. Een dief die een koffer steelt, dat is erg. Maar in Syrië steelt een politiek leider een vol-ledig land.”

Gedreven om te stemmenBijna iedereen rond de tafel is gedre-ven om zijn of haar stem uit te bren-gen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Maar niet iedereen voldoet aan de voorwaarde dat je vijf jaar onafgebro-ken in België moet verblijven. “Jam-mer”, zegt Hadi die twee jaar in ons land woont. “Ik probeer hier mijn weg te vinden. Ik wil me daarvoor inzetten, maar vind het ook belangrijk om te we-ten wie voor mij beslissingen neemt.” Suzanne treedt hem bij. “Ik ken de personen niet die op de lijsten staan. Voor wie moet ik stemmen?”, vraagt ze zich bezorgd af. Sepp licht een tipje van de sluier over de sociale stemtest die in aantocht is en waarbij iedereen online kan bekijken welke standpun-ten de verschillende politieke partijen innemen over sociale thema’s en of die al dan niet aansluiten bij zijn of haar eigen mening. “Op welke partij stem jij?”, richt een deelnemer gedurfd de vraag aan Sepp. Stilte. De moderator glimlacht. “Dat is een geheimpje”, zegt hij. “Het is niet onze bedoeling om te zeggen op welke partij je al dan niet moet stemmen. Wel kunnen we weer-geven welke partij wát denkt over een bepaald thema.” En zo komt hij er goed vanaf. De deelnemers hebben een boel informatie opgedaan en lijken tevre-den. Gedreven nemen ze folders -in tal van verschillende talen over wat je moet doen om te stemmen- mee voor hun familie en vrienden. Een geïnfor-meerd burger is er twee waard.

Het Changemakersproject loopt tot 30 juni 2013. Meer info vind je op http://www.minderhedenforum.be/Change-makers.htm

Tekst: Caroline HaveransFoto: Nicol’ Andrea

TURNHOUT – Vorming-plus Kempen ondersteunt

en promoot het project Changemakers van het

Minderhedenforum. Chan-gemakers zijn mensen

met interculturele roots die actiever willen deelne-men aan de samenleving,

het beleid willen beïn-vloeden met hun plannen en daarbij steun kunnen gebruiken. Op basis van

eigen noden en behoeften kan elke changemaker

een gratis traject volgen via workshops, netwerk-

momenten, vormingen en activiteiten. Om zo zijn of

haar weg te vinden naar plaatsen die onze samen-

leving vormgeven, naar participatieorganen. Denk

maar aan de gemeente-raad, een oudercomité of

een cultuur- of sportraad. Het vormingstraject is

tegelijk een ideale basis om een zo bewust moge-

lijke keuze uit te brengen bij de gemeenteraadsver-

kiezingen op 14 oktober 2012. Suiker woonde

nieuwsgierig een work-shop bij.

www.socialestemtest.beVoor kansengroepenEen vormingsmoment over de sociale stemtest (zoals hierboven beschreven) voor kansengroepen kan je nog aanvra-gen voor september-oktober via Vor-mingplus Kempen. Meer info hierover vind je op http://goo.gl/e69tpVoor iedereenSamenlevingsopbouw lanceert op 4 september de sociale stemtest op www.socialestemtest.be. Met die onlinetest kan je jouw mening toetsen aan de standpunten van de politieke partijen.Naast de test op Vlaams niveau is er ook een lokale variant voor de dertien Vlaamse centrumsteden, waaronder Turnhout.

Changemakers leren de gemeente kennen

Page 32: Suiker september 2012

32 - SEPTEMBER 2012

JOUW activiteit in deze kalender?Cursussen, lezingen en workshops voer je makkelijk en snel in op www.cultuurdata-bank.be. Doe dat wel zo snel mogelijk. Als je ze aanvinkt als ‘educatieve activiteit’ ko-men ze niet alleen trecht op www. UitinVlaanderen.be, maar ook op allerlei agenda’s, websites en redacties. En natuurlijk ook in Suiker! Meer details vind je op www.cul-tuurnet.be/uitdatabank.

Zin om iets te organiseren??Vormingplus Kempen betaalt voor een aantal activiteiten tot 75% terug van je kosten voor de begeleiding (met een maximum van 200 euro). Ons aanbod en honderden cur-sussen, lezingen, workshops vind je op www.vormingpluskempen.be.

SIDEWAySGenieten van kunst en landschapEen kunstenaar die al wandelend schildert? Een ezel belast met multi-media-apparatuur? Eetbare planten ontdekken langs trage wegen? Dat kan je beleven op Sideways, een kunsten-festival op weg en onderweg. ‘Trage wegen’ vormt een maand lang het decor voor ontmoeting tussen natuur en cul-tuur, tussen wandelaars en artiesten. In het weekend van 8 en 9 september houdt de wandelkaravaan halt in Turn-hout. Turnhout 2012 koppelt het aan het Festival van de Stilte. In dat kader organiseert Vormingplus Kempen vier activiteiten.

za 8 sep om 10u – TurnhoutMystieke StilteBeleef de stilte van de begijnen en ont-sluier de geheimen van middeleeuwse teksten. We gaan op zoek naar mooie, stille plekjes in het Turnhoutse Begijn-hof. Begijnhof, Begijnhof 1Info [email protected] of 014 41 15 65

za 8 sep om 23u – TurnhoutDoor het oog van de telescoopDe Lilse sterrenkundigengroep Cygni laat je met haar krachtige, verplaats-bare telescopen de wondere wereld van de hemel zien.Bezoekerscentrum Klein Engelandhoe-ve, Klein Engeland 29Reserveren: [email protected] of 014 71 11 19

za 8 sep om 10.30u – Oud-TurnhoutFiets- en wandeltocht langs trage wegen naar het SidewaysfestivalWe vertrekken vanuit Oud-Turnhout naar de Klein Engelandhoeve. Daar ontdek je de verschillende artistieke projecten van het mobiele hedendaagse kunstenfestival.Hofke van Chantraine, Kerkstraat 46info [email protected] of 014 46 22 25

zo 9 sep om 15u – TurnhoutVerken het Turnhoutse VennengebiedDeze gegidste wandeling is anders dan andere rondleidingen. Tijdens de wan-deling krijg je vanuit vijf verschillende invalshoeken meer informatie over het Vennengebied. Bezoekerscentrum Klein Engelandhoe-ve, Klein Engeland 29Reserveren: [email protected] of 014 71 11 19

GeelStart van cursussen en workshops- Start wekelijkse creanamiddagen- Start cursus ‘Engels voor beginners’- Klassieke muziek beluisteren- Start cursus aquarel voor beginners- Start lessenreeks Zumba Gold- Start cursus ‘Op weg met Spaans’- Start cursus ‘Op weg met Italiaans’- Start cursus ‘Praatgroep Italiaans’- Start cursus lijndansen- Start cursus Engelse conversatieLDC Luysterbos, JB.Stessensstraat 69Info 014 56 70 70 of [email protected]

LEzINGEN wORKSHOPSCURSUSSEN UITSTAPPEN

GeelStart van cursussen en workshops- Engels tussengroep en gevorderden- Naai-Atelier- Spaans beginners- Vrij haken, breien en borduren- Engelse conversatie- Kantklossen - Italiaanse conversatie- Franse conversatie, beginners, tus-sengroep en gevorderden- Duits beginners- Kreatief en decoratief bloemschikken- Kreatief Geel, Stationsplein, 4Info: 014 56 05 9, [email protected] of www.vzwkreatief.be

elke dinsdag van 12.30 tot 15u – HerentalsdeN BabbelhoekIn deN Babbelhoek oefen je als anders-talige Nederlands, leer je je spreek-angst overwinnen en correcter spreken.Huis van het Nederlands, Fraikin-straat, 38. Info +32 14 22 17 81 of [email protected] of www.denbabbelhoek.be in samenwerking met Vormingplus Kempen

za 1 en 6 sep van 10 tot 13u – TurnhoutParfum of zalf van eigen bodemFabriceer je eigen parfum of zalf onder begeleiding van herboriste Lien Jor-dens.Taxandriamuseum - TRAM 41, Begij-nenstraat, 28. Info: 014 44 33 55 of www.taxandria-museum.be

ma 3 sep van 19.30 tot 22u – MolInsecten lokken naar je tuinAlle dieren, groot en klein, dragen bij aan een groente- of siertuin.Ecocentrum, Postelsesteenweg, 71. Info: [email protected] of 014 81 32 35

di 4 en 11 sep van 19.30 tot 21.30u – Oud-TurnhoutBoeddhistische meditatie en gesprekWe mediteren samen in stilte of al chantend, wat ons verbindtKatrien Sercu, Schuurhoven, 31. Info 0472 52 18 62 of [email protected]

vanaf 5 sep elke woensdag van 19 tot 21u – HoogstratenPraatpuntSpreek je al een beetje Nederlands en wil je verder oefenen? Kom dan naar het praatpunt. Daar komen mensen uit verschillende culturen samen om te praten over alledaagse dingen zoals werk, hobby’s, kinderen, familie... (niet in schoolvakanties)Gemeentelijke basisschool Hoogstra-ten, Koningin Elisabethlaan, 21. Info 03 314 37 86 of [email protected] in samenwerking met Vormingplus Kempen

vanaf za 8 sep van 9 tot 12.15u – HoogstratenCursus ‘Eerste Hulp’ (Rode Kruis)Hoe reanimeren, wat te doen bij bloe-dingen, brandwonden, beroerte…Rode Kruis Lokaal, Slommerhof, 18. Info 03 294 48 36 of [email protected]

ma 10 sep van 19.30 tot 21.30u – GeelBiodanzalessenBiodanza is een methode van mense-lijke integratie gebaseerd op de combi-natie van muziek, beweging en emotie.Hoeve Middenin, Buitensteinde, 33. Info www.dansbiodanza.be

vr 14 sep om 19.30u – LaakdalVerkiezingsdebatAls aanloop naar de gemeenteraadsver-kiezingen. Moderator: Katrien Lodewy-ckx’t Fortun, SmissestraatInfo 0474 33 76 33 of steven.va[email protected] in samenwerking met Vormingplus Kempen

ma 17 sep om 13.30u – GeelInfonamiddag vastgoedWaaraan moet je denken als je iets koopt? Wat moet je doen als je iets wil verkopen?LDC Luysterbos, JB.Stessensstraat 69. Info 014 56 70 70 of [email protected]

vanaf 18 sep elke donderdag van 13.30 tot 15.30u – GeelPraatpuntSpreek je al een beetje Nederlands en wil je verder oefenen? Kom dan naar het praatpunt. Daar komen mensen uit verschillende culturen samen om te praten over alledaagse dingen zoals werk, hobby’s, kinderen, familie...Huis van de Dialoog, Logen, 104. Info 014 56 05 95 of [email protected] in samenwerking met Vormingplus Kempen

vanaf 20 sep elke donderdag van 19 tot 21u – MolPraatpuntSpreek je al een beetje Nederlands en wil je verder oefenen? Kom dan naar het praatpunt. Daar komen mensen uit verschillende culturen samen om te praten over alledaagse dingen zoals werk, hobby’s, kinderen, familie... (niet in schoolvakanties)CVO Kempen-Mol, ingang Chrysanten-laan. Info 014 31 69 18 of [email protected] in samenwerking met Vormingplus Kempen

do 20 sep van 10 tot 16.30u – TurnhoutWorkshop ‘Vilten sjaal’Onder begeleiding van Kristien Lae-rmans maak je een vilten sjaal.De VoorZorg, de Merodelei, 19. Info 014 40 92 84 of www.viva-svv.be

vrij 21 sep – RijkevorselPolitiek debat jeugdraad RijkevorselAls aanloop naar de gemeenteraadsver-kiezingen. Moderator: Bart TimpermanZaal Van Roey, Sint-Lenaartstesteen-weg. in samenwerking met Vormingplus Kempen

vanaf 24 sep elke maandag van 19 tot 21u – TurnhoutPraatpuntBen jij een van de mensen die hun Ne-derlands willen verbeteren? Spring dan eens binnen op maandagavond. Het is gratis en je hoeft je ook niet in te schrij-ven. (Niet tijdens schoolvakanties)De Warande, lokaal A, Warandestraat, 42. Info 014 47 21 10, 014 47 21 64 of [email protected]

Een Dinamo-activiteit in samen-werking met Vormingplus Kempen

vanaf di 25 sep om 19.30u – GeelTriple P: voor al wie van opvoeden houdt!Groepsprogramma over positief opvoe-den voor ouders met kinderen tussen 2 en 12 jaar. Ouders kunnen ervaringen delen met andere ouders, krijgen infor-matie over opvoeden en oefenen samen nieuwe vaardigheden in.Bibliotheek, Werft, 30. Info 0492 73 14 18 of www.lentekind.be

vr 28 sep om 20u – BeerseVerkiezingsdebatAls aanloop naar de gemeenteraadsver-kiezingen. Moderator: Katrien Lodewy-ckxJeugdhuis Korridor, Heilaarstraat 6.Info jeugd@beerse.be of 014 600 772 in samenwerking met Vormingplus Kempen

zat 29 sep om 20u – MerksplasDebattleEen politiek debat tussen de verschil-lende partijenQworzó, Markt 17.Info: www.facebook.com/debattle.merksplas

kalEndER SEPTEMBER

Page 33: Suiker september 2012

Suiker - 33

In september starten meer dan honderd cursussen en activiteiten bij Dinamo. Kunst, koken, sport, samenleving, mi-lieu, talen, computer, muziek…. Te veel om op te noemen. Wij bieden activiteiten aan overdag en op maandagavond. Het aanbod is toegankelijk voor iedereen; je hoeft geen lid te zijn of een bepaalde opleiding gevolgd te hebben. Op maan-dagavond mikken we op een iets jonger publiek dat overdag bijvoorbeeld aan het werk is.Een greep uit het septemberaanbod.

di 11 sep van 13.30 tot 16uBOEKENBEURSDinamo geeft je de kans voor de start van ons cursusjaar lesboeken tweede-hands aan te kopen. Ook romans, kunst-boeken of reisgidsen kun je goedkoop op de kop tikken. Wil je boeken aanbieden, geef dan je naam op aan de educabalie. Zo weten wij hoeveel standplaatsen we moeten voorzien. Locatie: de Warandegratis

elke ma van 17 sep tot 27 mei van 9 tot 12uKERAMIEKATELIER OP MAANDAGHet keramiekatelier is toegankelijk voor wie een degelijke basis heeft, heel wat technieken beheerst en volledig zelf-standig kan werken. Die kennis mag je ook elders hebben opgebouwd. Je leert de kneepjes van het vak van en met el-kaar. De begeleidsters en de medecur-sisten geven je, vanuit hun eigen erva-ring, graag goede tips.Locatie: Kongoplein46 euro, vooraf inschrijven

ma 17 en 24 sep, 1, 8, 15 en 22 okt, 5, 12, 19 en 26 nov, 3, 10 en 17 dec, 7 en 14 jan van 13 tot 16 uur EN vrijdag 21 en 28 sept, 5, 12, 19 en 26 okt, 9, 16, 23 en 30 nov, 7, 14 en 21 dec, 11 en 18 jan van 9 tot 12uLEREN TyPEN OP COMPUTERHet is handig als je kunt typen in dit computer- en vooral emailtijdperk. De zogenaamde senioren onder ons hebben nooit een opleiding om te leren typen ge-had. Deze workshop vraagt een intensief engagement van 2 x per week (maan-dagnamiddag én vrijdagvoormiddag).Locatie: Kongoplein46 euro, vooraf inschrijven

ma 17 sep van 14 tot 16uSAMEN AANKOOP GROENE STROOM PROVINCIE ANTWERPEN Wil jij je steentje bijdragen tot een beter milieu én besparen op je energiefactuur? Doe dan mee met de groepsaankoop groene stroom en gas van het Antwerpse provinciebestuur. Wil je weten hoe dit werkt en wat de voordelen zijn? Kom dan luisteren. We bieden je ook de mo-gelijkheid om je meteen in te schrijven. Breng hiervoor je laatste slotfactuur (jaarafrekening) van je huidige leveran-cier mee. i.s.m. Stad Turnhout en Provincie Ant-werpenlocatie: de Warandegratiswww.samengaanwegroener.be

ma 17 en 24 sep, 1, 8, 15 en 22 okt van 19.30 tot 21.30uVERLEIDING EN SEKSUALITEITGedurende zes avonden kom je samen met een viertal kunstenaars. Zij delen hun technieken en inspiratie waardoor je op korte tijd veel nieuwe impulsen krijgt. De ene keer maak je een collage, de andere keer ga je graffiti spuiten of spit je een stijlstroming uit de kunstge-schiedenis uit. Dit najaar ligt de focus op ‘verleiding en seksualiteit’.Locatie: Kongoplein15 euro, vooraf inschrijven

di 18 en 25 sep, 2, 9 en 16 okt, 6, 13, 20 en 27 nov, 4, 11 en 18 dec van 9.30 tot 11.30uKALLIGRAFIE VOOR BEGINNERSSchoonschrift, ook wel kalligrafie ge-noemd, is tegenwoordig geen communi-catiemiddel meer. Het is vooral een cre-atieve, manuele vaardigheid geworden.Locatie: Kongoplein30 euro, vooraf inschrijven

di 18 sep, 16 okt, 13 nov, 11 dec, 8 jan, 5 feb, 5 maa, 16 ap en 14 mei van 13.30 tot 15.30uLEESPUNTWe lezen hedendaagse schrijvers maar ook klassiekers gaan we niet uit de weg. Onze leesgroep staat open voor mensen die graag (meer willen) lezen en hun lee-servaringen willen uitwisselen met an-deren. We verdiepen ons in de stijl, het thema en de personages. Het leesjaar wordt afgesloten met een literaire acti-viteit of uitstap.Locatie: Bibliotheek, Kasteeldreef 10 in Turnhouti.s.m. Openbare Bibliotheek Turnhout22,50 euro, vooraf inschrijven

di 18 en 25 sep, 2, 9, 16 en 23 okt van 14 tot 15.15uBIODANSBiodansen is een mengeling van dans en bewustwording. Er worden geen pas-sen aangeleerd maar ieder danst vrij naar eigen mogelijkheden. De muziek is in deze dansworkshop belangrijk want via de muziek worden er gevoelens op-gewekt en uiten we onze gevoelens om eventuele spanningen weg te werken. Er wordt gevarieerde muziek gespeeld (Braziliaans, maar ook klassiek).Locatie: Kongoplein15 euro, vooraf inschrijven

do 20 en 27 sep, 4 oktober van 9 tot 12uGRIEKSE KEUKEN EN MEZZEEen ‘mezze’ kan een eenvoudig borrel-hapje zijn of een complete maaltijd. Hoe belangrijker de gebeurtenis, hoe inge-wikkelder de gerechten zijn. Het woord ‘mezze’ roept altijd een beeld op van feest en overdaad. Is het een culturele afwijking of een streling van de zintui-gen? In ieder geval is het iets dat bij de mediterrane cultuur hoort.Locatie: Kongoplein. Kosten voor ingre-diënten: 30 euro, te betalen bij inschrij-ving7,50 euro, vooraf inschrijven

elke do van 20 sep tot 13 juni van 13.30 tot 15.30uTURKS VOOR BEGINNERSAls je van een uitdaging én van taal houdt, is dit zeker iets voor jou. Je ont-wikkelt je taaldenken, je geheugen en je kan het in de praktijk gebruiken in contacten met Turkse mensen, hier of in Turkije. De lesgeefster is een Turkse.Locatie: Kongoplein46 euro, vooraf inschrijven(in oktober start eveneens een cursus Turks voor beginners op maandag-avond)

ma 24 sep, 1, 8, 15 en 22 okt, 5, 12, 19 en 26 nov, 3 dec van 9 tot 12uWEVEN VOOR BEGINNERSWeven is een van de oudste textieltech-nieken. Er bestaan veel verschillende vormen van weven. We kunnen weven op een getouw maar ook op en raam. In deze workshop weef je op een raam met de materialen die je zelf mooi vindt (wol, katoen, zijde...). Zo kom je tot een prachtig resultaat. Je maakt een mooi wandkleed of iets nuttigs zoals een kus-sen of een tasje. Je ontwikkelt een eigen creativiteit. Een weefraam wordt ter be-schikking gesteld.Locatie: Kongoplein Extra kosten voor materiaal worden ver-rekend tijdens de les 25 euro, vooraf inschrijven

ma 24 sep en 22 okt van 13.30 tot 16uACTIVE yOGAActive yoga is een dynamische, sportieve en actieve yogastijl waarin de verschil-lende houdingen elkaar opvolgen. Door middel van bewegingen en een goede ademhaling leer je je ontspannen en je houding verbeteren. Je leert ook je eigen lichaam en spanningen beter (her)ken-nen. In deze workshop leer je de basis van active yoga. Locatie: de WarandeMeebrengen: loszittende kleding, oefen-matje en badlaken 5 euro, vooraf inschrijven

di 25 sep, 9 en 25 oktober, 6 en 20 nov, 22 jan, 5 en 19 feb, 5 en 19 maa, 16 en 30 apr van 9 tot 12uOPEN NAAIATELIERHoe moet ik alweer een rits in een broek zetten? Welke steek gebruik ik voor een zoom? Je wil al jaren zelf een kleedje maken maar je durft er niet goed aan te beginnen.In het ‘Open Naaiatelier’ helpt Berna-dette je vakkundig met die problemen. Je doet zelf je naaiwerk maar je wordt bijgestaan met handige tips. We heb-ben naaimachines ter beschikking (geen overlock). Ander naaigerief moet je zelf meebrengen. Je komt wanneer en hoe vaak je wilt.Locatie: KongopleinMeebrengen: je eigen naaigerief10 euro. Je komt zo vaak je wil

di 25 sep van 13.30 tot 15.30uGEMEENTERAAD-SVERKIEZINGENOp 14 oktober kiezen we wie onze ge-meente voor de volgende 6 jaar mag besturen. In deze cursus sta je stil bij het belang van de verkiezingen, hoe je geldig of ongeldig stemt en hoe de ze-telverdeling gebeurt. Je krijgt inzicht in de taken van een gemeente en leert over welke bevoegdheden het precies gaat bij deze gemeenteraadsverkiezingen. De visies van de belangrijkste politieke partijen worden bekeken, maar er wordt niet ingegaan op individuele partijpro-gramma’s of de Turnhoutse context. Wel kijken we samen naar partijbrochures en publiciteitsmateriaal. Hou dit mate-riaal dus bij en breng het mee naar de les. Locatie: de Warande 5 euro, vooraf inschrijven

elke wo van 26 sep tot 29 mei van 9 tot 12uKERAMIEKATELIER OP WOENSDAGHet keramiekatelier is toegankelijk voor wie een degelijke basis heeft, heel wat technieken beheerst en volledig zelf-standig kan werken. Die kennis mag je ook elders hebben opgebouwd. Je leert de kneepjes van het vak van en met el-kaar. De begeleidsters en de medecur-sisten geven je, vanuit hun eigen erva-ring, graag goede tips.Locatie: Kongoplein46 euro, vooraf inschrijven

INFOLut MertensDinamoWarandestraat 42, Turnhout 014 47 21 [email protected]/dinamo

Verantwoordelijk uitgeverProcart GCV(Promotie van cultuur in het arrondissement Turnhout)

RedactieadresRoel SelsOranjemolenstraat 35, 2300 [email protected]

Adres ProcartOtterstraat 8 bus 3, 2300 Turnhout

Oplage10.000 exemplaren

VerspreidingsgebiedArrondissement Turnhout (Arendonk, Baarle-Hertog, Balen, Beerse, Dessel, Geel, Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Herselt, Hoogstraten, Hulshout, Kasterlee, Laakdal, Lille, Meerhout, Merks-plas, Mol, Olen, Oud-Turnhout, Ra-vels, Retie, Rijkevorsel, Turnhout, Vorselaar, Vosselaar, Westerlo), Nijlen, Lier, Heist op den berg, Overpelt, Neerpelt, Antwerpen, Brussel, Breda, Tilburg, Eindhoven, Zundert, Goirle, Reusel.

Verdeelpuntenzie website

RedactieRoel SelsStijn Janssen

RedactiemedewerkersCaroline HaveransIvo VerheyenKatrien Lodewyckx

Foto'sBart Van der Moeren

VormgevingDimitri Paeleman

AdvertentiesLeen Verwaest (0495 53 54 80)[email protected]

DrukkerijDKZet (Hapert, NL)

Websitewww.suikerkrant.be

Page 34: Suiker september 2012

34 - SEPTEMBER 2012

Vzw Open Doek dankt zijn naambekendheid vooral aan het filmfestival dat het elk jaar -eind april- organiseert. Maar Open Doek is het hele jaar door actief. Wekelijks wordt op dinsdagavond om 20u in Utopolis in Turnhout een film geprogrammeerd. In september vinden daarnaast nog twee filmvoorstellingen plaats in de Klein Engelandhoeve, in het kader van de reeks ‘Open Doek wijkt af’. En tijdens het openingsfeest van cultuurhuis de Warande worden op 16 september drie kortfilms getoond in het kader van het interculturele ‘Festival Plural’.

Dinsdag 4 september, 20uOn the roadLand: Verenigde StatenRegisseur: Walter SallesDuur: 144 minutenJaar: 2012New York, eind jaren veertig. Na de dood van zijn vader ontmoet Sal Pa-radise, een aanstormend schrijver uit New York, de losbandige en avontuur-lijke Dean Moriarty. Ze vluchten weg van de dagelijkse sleur en trekken door Amerika, volop experimenterend met seks, liefde, drugs, alcohol en muziek.Acht jaar werkte Walter Salles eraan om dit legendarische boek van Jack Kerouac te vertalen naar het witte doek. Met succes. Hij is er wonderwel in geslaagd de sfeer en de opwinding van de fifties over te brengen. Uitste-kende vertolkingen. Geweldige sound-track.

Dinsdag 11 september, 20uBarbaraLand: DuitslandRegisseur: Christia PetzoldDuur: 105 minutenJaar: 2012Eerste vertoning in BelgiëOost-Duitsland, 1980. De jonge arts Barbara wil het land verlaten en heeft een uitreisvisum aangevraagd. Dat wordt haar geweigerd. Meer nog, ze wordt verplicht Berlijn te verlaten en in een klein plattelandsziekenhuis te gaan werken. Zij hoopt dat haar ge-liefde, Jörg, een West-Duitser, hun ontsnapping voorbereidt. Haar baas waardeert haar werk, maar besteedt erg veel aandacht aan haar. Behoort hij tot de Stasi? Of is hij verliefd op haar?

Dinsdag 18 september, 20uA royal affairLand: DenemarkenRegisseur: Nikolaj ArcelDuur: 128 minutenJaar: 2012Eerste vertoning in BelgiëPrinses Caroline Mathilde wordt op 15-jarige leeftijd uitgehuwelijkt aan de schizofrene Deense koning Christian VII. Alleen huisarts Johann Friedrich Struensee blijkt tot de krankzinnige koning te kunnen doordringen. Bewust van zijn positie grijpt de idealist Stru-ensee zijn kans om via de koning de ouderwetse wetten van Denemarken te veranderen.Visueel verbluffende en emotioneel boeiende film met prachtige kostuums en decors. Won twee Zilveren Beren op het laatste filmfestival van Berlijn.

Dinsdag 25 september, 20uThe angel’s shareLand: Verenigd KoninkrijkRegisseur: Ken LoachDuur: 101 minutenJaar: 2012Wanneer de Schot Robbie vader wordt, zweert hij dat zijn zoon nooit het tragi-sche leven zal kennen dat hijzelf heeft geleid. Als hij op het nippertje aan een gevangenisstraf ontsnapt, leert hij sa-men met zijn kompanen Rhino, Albert en Mo via hun reclasseringsambtenaar de wereld van de whisky kennen. Zijn nieuw ontdekte talent -een verfijnde smaak- maakt het voor Robbie en zijn vrienden mogelijk een nieuwe, welva-rende weg in te slaan.De geëngageerde regisseur Loach won met deze film dit jaar in Cannes de Prijs van de Jury.

OPEN DOEK

September

Open Doek wijkt afOp het einde van de zomer trekt Open Doek de Turnhoutse wijken in voor een portie gratis openluchtcinema. De laat-ste twee films in de reeks ‘Open Doek wijkt af’ worden vertoond aan de Klein Engelandhoeve (Klein Engeland 29 in Turnhout) en kaderen in het festival ‘Sideways / Festival van de stilte’ dat daar dan plaatsvindt. Kom te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer (bus 460). Er is geen parking voorzien.

Zaterdag 8 september, 21.15u (Klein Engelandhoeve, Turnhout)HomeLand: België, ZwitserlandRegisseur: Ursula MeierDuur: 97 minutenJaar: 2008In het midden van een rustig en verla-ten veld strekt zich tot aan de horizon een lege autostrade uit. Net naast het overwoekerde asfalt, slechts op enkele meters van de vangrails, bevindt zich een alleenstaand huis met een kleine tuin. In dit huis woont een familie. Wanneer de autostrade opnieuw in ge-bruik genomen wordt, raakt de familie haar evenwicht en het noorden kwijt.

Zaterdag 9 september, 21.15u (Klein Engelandhoeve, Turnhout)Old joyLand: Verenigde StatenRegisseur: Kelly ReichardtDuur: 76 minutenJaar: 2006Mark heeft een huis, een baan en een zwangere vrouw. Zijn oude vriend Kurt (gespeeld door singer-songwriter Will Oldham, ook bekend als Bonnie “Prin-ce” Billy) leidt een vrij en ongebonden leven. Ze zijn elkaar de afgelopen ja-ren steeds minder gaan zien. Old Joy laat hun weekendwandeling zien in de schitterende oerbossen van Cascade Mountains, ten oosten van Portland, Oregon. Zonder veel woorden proberen de oude vrienden elkaar en elkaars ma-nier van leven weer te begrijpen en te rechtvaardigen.

Cinema PluralOpen Doek is onlangs door het Vlaams Audiovisueel Fonds gevraagd om als vuurtoren te fungeren voor intercul-turaliteit. Cinema Plural, dat plaats-vindt tijdens de opening van het nieu-we cultuurseizoen in het weekend van 15 en 16 september, past in dat kader. Op zondag 16 september worden vanaf 14u drie Belgische kortfilms getoond van regisseurs met een niet-Belgische origine. De films zijn te zien in de Hou-ten Zaal van de Warande.

Land of the heroesRegisseurs: Sahim Omar KalifaDuur: 17 minutenRegisseur Sahim Omar Kalifa woont sinds 2001 in ons land, maar groeide op in Iraaks Koerdistan. ‘Land of the heroes’ speelt zich af tijdens het laat-ste jaar van de Iraaks-Iraanse Golf-oorlog. Deze kortfilm won vorig jaar in Berlijn de prijs van beste kortfilm en heeft sindsdien op festivals over de hele wereld prijzen gewonnen.

Silent redRegisseur: Bavi YassinDuur: 11 minutenDe twintigjarige Bavi Yassin komt uit een artistieke familie in Irak, maar is zelf opgegroeid in België. Ze maakte voor haar bachelorproef aan het RITS deze komedie over een huwelijksnacht. Tijdens de voorbereidingen ervan pra-ten de vrouwen zonder schroom over seks. De film was te zien op het Inter-nationaal Filmfestival van Baghdad.

WaitingRegisseur: Bülent ÖztürkDuur: 49 minutenBülent Öztürk werd geboren in een Turks dorp en verhuisde in 1995 naar België. Hij studeerde aan de filmschool RITS in Brussel en maakte tijdens zijn studie al enkele kortfilms. Waiting is een zeer persoonlijke en prachtig gefo-tografeerde intieme blik op het leven van drie mensen in het oosten van Tur-kije na de aardbeving van oktober 2011.

Page 35: Suiker september 2012

Suiker - 35

v.i.P.­PaRTnER Provincie

antwerpen Adres: Kon. Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen Tel: 03 240 50 11 Fax: 03 240 54 75 Mail: [email protected] Website: www.provant.be

PaRTnERS XXl RenoHuis Renovatie - Sleutel op de Deur Tel: 0478 / 42 77 71 Fax: 014 / 42 77 71

Filmfestival Open Doek

Adres: Warandestraat 42, 2300 Turnhout Tel: 014 41 94 94 Fax: 014 42 08 21 Mail: [email protected] Website: www.opendoek.be

PaRTnERS Xl de Warande Adres: Warandestraat 42, 2300 Turnhout Ticketbalie: ma-vr 9-17u, za 9-14u Tel: 014 41 9494 (algemeen)

014 41 69 91 (ticketbalie) Website: www.warande.be

de kringwinkel Adressen: goedkoop en origineel Mol (Sint-Appolonialaan,

014 32 61 63), Turnhout (Steenweg op Tielen 70), Retie (Sint-Martinusstraat 50), Hoogstraten (Meerseweg 135, 014 44 20 40), Geel (Heidebloemstraat 93), Herentals (Lierseweg 136), Kasterlee (Krokuslaan 10), Balen (Kerkstraat 21), Herselt (Blaubergsteenweg 113), Heist-op-den-Berg (Noord-straat 25/1, 015 23.73.93).

Pure Kempen RURANT vzw Adres: Hooibeeksedijk 1 2440 Geel Tel: 014 / 85 27 07 Website: www.purekempen.be www.rurant.be (Merk Kempen) Mail: johny.geerinckx @rurant.provant.be

Vormingplus Kempen Adres: Graatakker 4 2300 Turnhout Tel: 014 41 15 65 Mail: [email protected] Website: www.vormingpluskempen.be

Sabam Cultuur Adres: Aarlenstraat 75-77

1040 Bruxelles Tel: + 32.2.286.82.11 Fax: + 32.2.230.05.89 Mail: [email protected] Website: http://www.sabam.be

Turnhout 2012 Adres: Stadhuis, Grote Markt 1,

2300 Turnhout Openingsuren: ma-vr: 9-12.30u en

13.30-16.30u Tel: 014 40 96 74 Mail: [email protected] Website: www.turnhout2012.be

TRAM 41 (Turnhoute Route Archief en Musea) Adressen: Stadsarchief (Stadhuis/Erf-

goedhuis, Grote Markt 1, 2300 Turnhout, 014 44 33 98) Nationaal Museum van de Speelkaart (Druivenstraat 18, 2300 Turnhout, 014 41 56 21) Taxandriamuseum (Begijnenstraat 28,

2300 Turnhout, 014 43 63 35) Begijnhofmuseum (Begijnhof 56, 2300 Turnhout, 014 42 12 48)

Openingsuren: musea: di-za 14-17u, zo 11-17u Stadsarchief: ma: alleen telefonisch of per mail, di-vr 9-12.30u / 13-16.30u

Mail: [email protected] Website: www.tram41.be

PaRTnERS l Cc ‘t Schaliken Adres: Grote Markt 35,

2200 Herentals Openingsuren: ma 9-12u / 17-19.30u,

di, do, vr 9-12u / 13.30-16u, wo 9-12u.

Ticketbalie ook op wo 13.30-16u en za 10-14u.

Tel: 014 28 51 30 Fax: 014 22 28 56 Mail: [email protected] Website : www.schaliken.be

Cc de Werft Adressen: Werft 32, Markt 1, 2440 Geel

(exporuimte de Halle) Centrumparking Nieuw-straat, 2440 Geel (exporuimte de Schrijnwerkerij)

Balie: ma 13.30-16.30u, di-vr 9-12u / 13.30-16.30u, za 10-12u

Tel: 014 56 66 60 (administratie) 014 56 66 66 (reserveringen)

Fax: 014 56 66 80 Mail: [email protected],

[email protected] Website: www.dewerft.be

Cc ‘t Getouw (schouwburg Rex – zaal ‘t Getouw)

Adres balie : Smallestraat 2, 2400 Mol Openingsuren: di-vr : 9-12u / 13.30-16u,

za 10-12u Tel: 014 33 09 00 Fax: 014 33 09 07 Mail: [email protected] Website : www.getouw.be

Bibliotheek Turnhout Adres: Warandestraat 42, 2300

Turnhout Openingsuren: ma 14-20u, di t.e.m. do 11-

20u, vr 11-18u, za 10-17u Tel: 014 47 22 41 Fax: 014 41 61 41 Mail: [email protected] Website: www.turnhout.be/bib

Effenaar Adres: Dommelstraat 2, Eindhoven Tel: 0031 (0)40 239 36 66 Mail: [email protected] Website: www.effenaar.nl

Dinamo Adres: Warandestraat 42, 2300 Turnhout Openingsuren: educabalie ma-vr 9-12u en 13-16u, ma 18-20u Tel: 014 47 21 64 (educabalie) Mail: [email protected] Website: www.warande.be (cursussen)

Mezz Adres: Keizerstraat 101, 4811 HL Breda Tel: 0031 76 515 66 77 Fax: 0031 76 520 02 37 Mail: [email protected] Website: www.mezz.nl

IOK Intercommunale

Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen

Adres: Antwerpseweg 1, 2440 Geel Tel: 014 58 09 91 Fax: 014 58 97 22 Mail: [email protected] Website: www.iok.be HoReCa provincie Antwerpen Afdelingen Noorderkempen en

Middenkempen Adres: Tuinbouwstraat 1,

2300 Turnhout Tel: 0495 53 54 80

Katholieke Hogeschool kempen met campussen in Geel, Lier,

Turnhout en Vorselaar Tel: 014 56 23 10 Fax: 014 58 48 59 Mail: [email protected] Website: www.khk.be

De Roma Adres: Turnhoutsebaan 286

2140 Borgerhout Ticketbalie: Turnhoutsebaan

327 2140 Borgerhout Openingsuren: ma-vr: 9u30-12u30 / 13u30-

17u Tel: 03 292 97 40 (reserveringen) 03 292 97 50 (algemeen) Website: www.deroma.be

cc Zundert Adres: Molenstraat 5 Zundert Tel: 0031 76 597 19 99 Website: www.cczundert.nl cc Jan Van Besouw Adres: Thomas van Diessenstraat 1 Goirle Tel: 0031 13 534 34 00 Website: www.janvanbesouw.nl

Vlaamse Opera Antwerpen

Adres: Van Ertbornstraat 8, 2018 Antwerpen Website: www.vlaamseopera.be Mail: [email protected] Tel: 03 202 10 08

Amuz [festival van vlaanderen- antwerpen]

Adres: Kammenstraat 81, 2000 Antwerpen

Tel: +32 (0)3 202 46 62 Fax: +32 (0)3 202 46 64 Website: www.amuz.be

M HKA Museum van Hedendaagse

Kunst Antwerpen Adres: Leuvenstraat 32 2000 Ant-

werpen Tel: +32 (0)3 260 99 99 Fax: +32 (0)3 216 24 86 Mail: [email protected] Website: www.muhka.be

Würth Belux N.V. Adres: Everdongenlaan 29 2300 Turnhout Tel: +32 (0)14 44 55 66 Fax: +32 (0)14 44 55 67 Mail: [email protected]

013 Poppodium Adres: Veemarktstraat 44

5038 CV TILBURG Tel: 013 460 95 00 Fax: 013 460 95 01 Mail: [email protected]

Frans Masereel Centrum Adres: Masereeldijk 5 2460 Kasterlee Tel: +32(0)14 85 22 52 Fax: +32(0)14 85 05 91 Website: www.fransmasereelcentrum.be

Cultureel Centrum "De Kei" Adres: Kerkplein 69 5541 KB Reusel Tel: 0497-641484

PaRTnERS S Delta Motorcycle n.v. Adres: Otterstraat 120,

2300 Turnhout Tel: 014 42 08 08 Fax: 014 42 74 78 Mail: [email protected] Website: www.deltamotor.be

Café Wirwar Een eigentijds café met een

vleugje heimwee naar vroeger Adres: Otterstraat 8, 2300 Turnhout

De Singer Adres: Bavelstraat 35, 2310 Rijkevorsel Website: www.desinger.be of www.ajazzexperience.be

Jakob smitsmuseum Adres: Sluis 155a, 2400 Mol Openingsuren: wo-zo: 14-18u Tel en fax: 014 31 74 35 Mail: [email protected] Website: www.jakobsmits.be

Theater stap Adres: Brugstraat 55, 2300 Turnhout Tel: 014 42 85 90 Fax: 014 42 84 19 Mail: [email protected] Website: www.theaterstap.be

Storm op komst Kinderkunstenfestival Vrijdag 19 - dinsdag 23 maart Adres: Warandestraat 42, 2300 Turnhout Mail: [email protected] Website: www.stormopkomst.be

Vrijetijdscentrum De Kruierie Adres: Bevrijdingsstraat 1 2490 Balen Tel: 014 82 92 30 Fax: 014 81 79 59 Mail: [email protected]

gemeente Westerlo Adres: Boerenkrijglaan 61 2260 Westerlo Mail: [email protected] Tel: 014 53 91 77

Rockin’ Around Turnhout ‘s Werelds grootste rock-’n-rollkroegentocht

DE poppenzaal Adres: Steenweg op Oosthoven 114,

2300 Turnhout Tel: 014 42 33 22 Fax: 014 42 43 55 Mail: [email protected] Website: www.propop.be

Hofke van Chantraine Adres: Kerkstraat 46

2360 Oud-Turnhout Tel: 014 47 94 94 Fax: 014 65 25 18 Mail: [email protected]

Productiehuis Het Gevolg Adres: Otterstraat 31-33, 2300

Turnhout Tel: 014/42.63.27 Fax: 014/42.82.36 Mail: [email protected]

Stadsbestuur geel Adres: Werft 20, 2440 Geel Tel: 014 56 60 00 Mail: [email protected]

Groezrock 28th-29th April 2012 Adres: Gestelsesteenweg 211 B-2450 Meerhout Mail: [email protected]

Gemeentebestuur Meerhout Adres: Markt 1, 2450 Meerhout Tel: 014 24 99 20 Fax: 014 24 99 57 Mail: [email protected]

Gemeentebestuur Olen Adres: Dorp 1 - 2250 Olen Tel: 014 26 31 11 Fax: 014 26 31 20 Mail: [email protected]

PFL Adres: Sound, Light, Projection, Video & Meeting Support Achterstenhoek 9 2275 Lille Openingsuren: Ma-vr 10-18 u Za 10-14 u Tel: 014 / 44 08 70 Mail: [email protected] Website: www.pfl.be

Fiesta Mundial Adres: Keiheuvel Balen Mail: [email protected] Tickets: [email protected]

Galerie ES Adres: Koningsbaan 68A 2560 Nijlen Website: www.galerie-es.be Mail: [email protected] Tel: 03 481 93 59 Recreatie-en Natuurpark

Keiheuvel vzw Adres: 17de Esc. Lichtvliegwezenlaan

14, 2490 Balen Tel: 014 81 03 01 Website: www.keiheuvel.be Mail: [email protected]

Erfgoedcel Noorderkempen

Stadhuis/Erfgoedhuis Adres: Grote Markt 1, 2300 Turnhout Tel: 014 44 33 62 Mail: info@erfgoedcelnoorderkem-

pen.be

Cultuur noord CC Palethe Adres: Jeugdlaan 2, 3900 Overpelt Tel, Info, reservaties, tickets: 011/64.59.52 Fax: 011/64.45.04 Erfgoedcel k.ERF Adres: Gasthuisstraat 5, 2440 Geel Tel: 014 566 689 Website: www.erfgoedcelkerf.be

artObe+ Adres: Rolleken 10 B-2275 Lille Belgium Tel: 0032 (0)14 883343 Mail: [email protected] Website: www.artObe.eu

Art Center Hugo Voeten Adres: Vennen 23, 2200 Herentals Tel: +32 475 555 125 Mail: [email protected] Website: www.artcenter.hugovoeten.org

De Scherf vzw Adres: Neerhofstraat 48 2300 Turnhout Tel: 014 41 82 83 Gsm: 0476 59 89 07 Mail: [email protected] Website: www.descherf.be

Gladiolen - vzw Keizer Karel Olen Adres: Dorp 1 - 2250 Olen

Kaaipot Festival Han Coppens en Toon Otten Arlis Investments – Kaaipot

Festival Tel: +32 474 635 678 Mail: [email protected]

ONzE PARTNERS

Page 36: Suiker september 2012

Goedkoop en oriGineel! Mol (014/32.61.63)

Turnhout,Retie en Hoogstraten (014/44.20.40)

Geel, Herentals, Kasterlee, Balen,

Herselt en Heist-op-den-Berg (015/23.73.93)

Met steun van de gemeentes Olen, Oud Turnhout, Geel, Turnhout, Mol, Herentals, Westerlo, Balen, Meerhout

BiBliotheek turnhout

De club van 100

PARTNERS XXL

PARTNERS XL

PARTNERS L

V.I.P.-PARTNER

PARTNERS S

EEN HART VOOR CULTUURook lid woRdEn van dE CluB van 100? vRaaG naaR onzE vooRwaaRdEn. BEl 0495 53 54 80.

DELTADELTAMOTORCYCLE

Otterstraat 1202300 Turnhout

014 42 08 08www.deltamotor.be

[email protected]

DELTADELTAMOTORCYCLE

Openingsuren:alle dagen van 9.30u tot 19.00uzaterdag van 9.30u tot 17.00uzondag en maandag gesloten