Autonoom september 2012

Click here to load reader

 • date post

  21-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  224
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Een uitgave van BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven

Transcript of Autonoom september 2012

 • HET JOURNAAL VOOR HET ONAFHANKELIJKE KANAAL #6 | OKTObER | JAARgANg 8

  11NUMMER 6 oktobER 2012

  Bij onjuiste adressering s.v.p. retour zenden aan BOVAG | Postbus 1100 | 3980 DC Bunnik

  Van Beek stijgt tot grote hoogte! Van der Leegte: Mislukkingen op het prikbord Johan Cruyff Foundation: stijgende lijn!

  112 5

  BOVAG heeft samen met Innovam inmiddels zestien handleidingen ontwikkeld om ondernemers te ondersteunen bij het aanmelden en inloggen op fabrikantenwebsites in het kader van de beschikbare technische informatie. Dit maakte Anton Pluim, manager BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven bekend tijdens het Jaarcongres op 2 oktober.

  Uit een test met elf onafhankelijke BOVAG-be-drijven is gebleken dat het inloggen op de ver-schillende fabrikantenwebsites nog niet aan de verwachtingen voldoet. Pluim: De importeurs er-

  boVAG helpt autobedrijven met handleidingen voor merkenwebsites

  Technische informatie = garantie voor de toekomstkennen dit en doen hun best om dit te verbeteren. Uiteindelijk willen we naar n vorm van inloggen die voor alle fabrikantenwebsites hetzelfde is. Tot die tijd moeten ondernemers in ieder geval laten zien dat ze het belang van technische informatie erkennen en er mee aan de slag gaan. We wil-len onze leden hier graag bij helpen en hebben inmiddels samen met Innovam zestien handlei-dingen gemaakt om het makkelijker te maken. In deze handleiding wordt stap voor stap uitgelegd hoe een account aangemaakt kan worden en hoe ingelogd kan worden op de fabrikantensite. Aan handleidingen voor de overige merken wordt nog hard gewerkt.

  Bertho Eckhardt heeft na een bestuurstermijn van zes jaar de voorzittershamer overgedragen aan Theo Fledderus. Op het podium in Congrescentrum 1931 overhandigde hij zijn opvolger symbolisch een vlieger, vanwege de forse tegenwind die voelbaar is in de autobranche.

  Fledderus wil de onafhankelijke autobedrijven in deze moeilijke tijd helpen door kennis te vergaren en te delen en een goed ondernemersklimaat te scheppen. Het is een ervaren bestuurder met een groot ondernemershart, die zich ook graag laat bijpraten door ondernemers. De tegenwind ziet hij als uitdaging: We moeten zoeken naar mo-gelijkheden, gebruik maken van de tegenwind, maar wel de touwtjes stevig in handen houden.

  Verder bouwenTheo Fledderus stond aan het roer bij tal van maatschappelijke organisaties. Zo werkte hij onder meer als directeur Verkeer & Waterstaat van de provincie Drenthe en als algemeen directeur van sportkoepel NOC*NSF. Hij was verder adviseur van diverse orga-nisaties in de overheids-, sport- en advieswereld en hij vervulde meer-dere commissariaatposities. Mo-menteel is Theo Fledderus algemeen directeur van Judobond Nederland. Anton Pluim, manager BOVAG On-afhankelijke Autobedrijven: Theo Fledderus is een kei in het onder-nemender en bedrijfsmatiger maken van maatschappelijke organisaties en adviseert vele ondernemers in diverse branches. Hij is dan ook de man bij

  garantieSamen met collega Jonathan Middelbeek stond Pluim in een infosessie stil bij de mogelijkhe-den die het bij wet vastgelegde recht op tech-nische informatie biedt. In de praktijk worden deze mogelijkheden helaas nog te weinig benut door de onafhankelijke autobedrijven. Pluim: Nu steeds meer fabrikanten met verlengde ga-rantietermijnen werken, krijgen onafhankelijke auto bedrijven vaker te maken met garantie-autos. De noodzaak om zelf software-updates uit te voeren en autos volgens fabrieksgaran-ties te onderhouden, is dus groot. Juist in deze tijd waarin de markt onder druk staat, moeten

  uitstek om verder te bouwen op de mooie resul-taten van Bertho Eckhardt in het onafhankelijke kanaal.

  bertho meets berthoEr werd op gepaste wijze afscheid genomen van Eckhardt, die zich de afgelopen jaren hard heeft gemaakt voor het onafhankelijke kanaal. De oud-voorzitter staat bekend als vernieuwer, als iemand die grenzen durft te verleggen. Toch keken de gasten verbaasd toen hij het midden-podium pakte om de hoofdrol in een breakdance act op te eisen. Was dit een verborgen talent van Eckhardt? Na een minuut van vertwijfeling kwam de verlossing voor het publiek: Bertho was ge-kloond. Onder het levensechte masker zat een voormalig Nederlands breakdancekampioen. Na de act was de beurt aan Eckhardt zelf om verrast te worden. Door Bondsvoorzitter Geert Vermeer is hij geerd met een Gouden Ererad.

  Voorzitter Theo Fledderus gepresenteerd aan leden

  De redder van Nedcar, een voorzitterswissel met onderscheiding, de Zakenvrouw van het Jaar 2012 en een Olympisch zwemkampioen... Het Jaarcongres van BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven 2012 piekte aan n stuk door. De sfeer was meer dan goed en de toon opbouwend. Het thema Opstijgen doe je met tegenwind paste de onafhankelijke autobedrijven als een handschoen.

  Ruim 1.400 ondernemers en relaties hebben zich op dinsdag 2 oktober verzameld in Congres-centrum 1931 in Den Bosch. Scheidend voorzitter Bertho Eckhardt windt er in zijn openingswoord geen doekjes om: De tijd van vissen is voorbij, we moeten jagen!. Lees verder op pagina 3

  Jaarcongres: We moeten jagen!

  Crisis maakt scherp en strijdlustig

  ondernemers zorgen dat ze aan alle fabrieks-specificaties voldoen en zo hun klanten zeker-heid bieden. Het kan niet zo zijn dat een klant geen fabrieksgarantie krijgt, omdat het on-line onderhoudsboekje niet is bijgewerkt, vindt Pluim.

  De beschikbare handleidingen voor het inloggen op de verschillende websites van de automer-ken zijn te vinden op de ledensite van BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven:www.autobedrijf.nl/euro5.

  Humberto tan voelt Jacqueline Zuidweg en bernard Wientjes aan de tand over omgaan met tegenwind.

  bertho Eckhardt geeft zijn op

  volger theo Fledderus de tou

  wtjes in handen.

  bertho en bertho

  .

 • 22 NUMMER 6 oktobER 2012

  Verkiezing

  Winnaar Autobedrijf van het Jaar 2012-2013

  Autobedrijf Marco van beek in de wolken

  twee zoons in. Volgens de stoere ventjes moest het autobedrijf van papa winnen omdat het er altijd netjes is, de werkplaats vol staat en ze veel autos verkopen. De jury roemt het heldere profiel van het autobedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in het hogere segment. Het totaalplaatje klopt: van de slogan Bewust kiezen voor klasse, tot het occasionaanbod, de modern uitgeruste werkplaatsen, de uitstra-ling en de stijlvolle website.

  Trots!Ondernemer Marco van Beek is apetrots op zijn hele team. Samen zijn we in staat ge-weest om in de afgelopen jaren een traditioneel auto bedrijf 1.0 om te buigen naar een modern

  uitgerust autobedrijf 2.0. We gebruiken de laat-ste technieken op werkplaatsgebied en zorgen dat we alle moderne autos aan kunnen. We willen continu vooruitkijken hoe we ons kunnen blijven ontwikkelen. Aan klantverwachtingen willen we niet alleen voldoen, deze willen we overtreffen.

  TransparantieVoor het eerst werd de uitslag van de verkiezing transparant in beeld gebracht met een grafiek. In oplopende balken verschenen eerst de pun-ten van de jury, gevolgd door de punten van de mysteryshoppers en het publiek. Toen duidelijk werd dat de titel naar Autobedrijf Marco van Beek ging, klonk er een luid gejuich in de zaal.

  De onafhankelijke en deskundige jury van de Verkiezing Autobedrijf van het Jaar over Autobedrijf Marco van beek:

  Winnaar in beeld

  Autobedrijf Marco van Beek is geves-tigd in de kop van Overijssel en heeft een goede naam in de regio. Het bedrijf heeft meerdere, goed verzorgde werk-plaatsen met in totaal 5 bruggen, waar jaarlijks 2.250 doorgangen plaatsvinden. Via een online managementsysteem zijn de receptie en de werkplaats ge-koppeld. Monteurs houden de werk-zaamheden digitaal bij en kunnen de gebruikte onderdelen inscannen zodat het direct wordt verwerkt in de admini-stratie. In 2011 verkocht het bedrijf 517 autos waarvan 10 nieuw. De occasions worden zowel op de website als op het voorterrein en in de showroom profes-sioneel gepresenteerd.

  Vlieglessen cadeau

  Autobedrijf Marco van Beek heeft met de titel Autobedrijf van het Jaar niet alleen een prachtige award en eeuwige roem in de wacht gesleept. Het bedrijf krijgt van BOVAG en netwerkpartners Bovemij Bedrijfsverzekeringen, Hella en VWE ook nog eens vlieglessen voor het hele personeel cadeau.

  Alle medewerkers worden ontvangen op Hilversum Airport. Daar begint het pro-gramma met een theorieles van circa 1,5 uur. Vervolgens krijgt iedereen een per-soonlijke praktijkles. Onder begeleiding van een instructeur bestuurt elke mede-werker zijn of haar eigen vliegtuig op een vlucht naar Texel. Daar volgt een over-heerlijke teamlunch. Na de lunch vliegt de groep terug naar Hilversum Airport waar ze een vliegcertificaat ontvangen en onder het genot van een verrukkelijk diner kunnen napraten.

  Autobedrijf Marco van Beek uit Steenwijkerwold mag zich Autobedrijf van het Jaar 20122013 noemen. De ontlading bij ondernemer Marco van Beek was groot na de bekendmaking. De ontknoping van deze verkiezing was het hoogtepunt van de gezellige verkiezingsshow vol magic & music.

  De drie finalisten Garage van Altena, Hommel Occasions en Autobedrijf Marco van Beek werden met een pakkende film en een kort interview voorgesteld aan het publiek. Vervol-gens kregen de drie ondernemers de kans om het publiek in n minuut te vertellen waarom zij Autobedrijf van het Jaar moesten worden. Winnaar Marco van Beek zette daarvoor zijn

  Marco van Beek had een fantastische baan met een vorstelijk salaris, maar nam hier afscheid van, omdat hij het contact met klanten miste. Samen met zijn team combineert hij nu de warmte en puurheid van een dorpsgarage met de professionaliteit van een grote

  dealerholding.

  Erwin den Hoed Auto & Motor Techniek

  & juryvoorzitter Verkiezing

  Marco van Beek is een zeer gedreven onder