Social HR: de basis voor een nieuwe open bedrijfscultuur

Click here to load reader

Embed Size (px)

description

Social business heeft de wereld veranderd. Het zorgt ervoor dat organisaties totaal anders functioneren. Organisaties moeten zich realiseren dat de wereld snel verandert en dat zij mee moeten veranderen. Zo ook de rol van Social Media voor HR, wat ook wel “Social HR” wordt genoemd.

Transcript of Social HR: de basis voor een nieuwe open bedrijfscultuur

  • 1. Visma HRM KennisbankHet platform voor de nieuwe generatieHR-professionals dat inspireert eninformeert. Vernieuwend, innovatief enactueel.Rob van LoenenMarketing ManagerOplossingen op het gebied van:Enterprise Resource ManagementLogisticsProject ManagementHuman Resource ManagementPlanningBranches en toepassingen:ZorgWoningcorporatiesTransportHandel en IndustrieBlog HRM KennisbankSocial HR: de basis voor een nieuweopen bedrijfscultuurSocial business heeft de wereld veranderd. Het zorgt ervoordat organisaties totaal anders functioneren. Organisatiesmoeten zich realiseren dat de wereld snel verandert en dat zijmee moeten veranderen. Zo ook de rol van Social Media voorHR, wat ook wel Social HR wordt genoemd.Social HR is in feite inspelen op nieuwe inzichten die debedrijfscultuur vanuit transparantie versterken. Deze openheidbiedt HR de mogelijkheid om organisatie en medewerkers teveranderen in een powerhouse van productiviteit enmotivatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan employer branding,waar de kracht van social media benut wordt.Personal Development, e-Learning en Talent managementzijn een greep uit de onderwerpen waar HR vanuit het socialbusiness tijdperk een nieuwe visie op moet ontwikkelen. Detransformatie is namelijk beslissend voor het toekomstigesucces.Nieuwe generaties zorgen voor open organisatiecultuurBedrijven die social HR niet omhelzen, zullen moeite krijgenmet het behouden van medewerkers en zullen zelfs moetenvrezen voor hun voortbestaan. Anders gezegd: willen zesuccesvol blijven, dan is een volledige transformatie naar deinzet van social media noodzakelijk.HR zal vanuit de huidige tijdsgeest dienen te handelen enhierbij de medewerkers centraal zetten. Geef hen de ruimtemet hun eigen devices en besef dat enthousiastemedewerkers juist krachtige merkambassadeurs zijn die decultuur van de organisatie uitstralen en versterken. Eendergelijke open cultuur heeft een sterke aantrekkingskracht opnieuw talent en het behoud van de beste medewerkers.Visma Software | www.vismasoftware.nl | [email protected] | +31 33 4545111 0 1

2. Stimuleer communicatie via Social Media, maar wel vanuit richtlijnenIedere dag zijn er zoveel positieve momenten binnen een organisatie die door medewerkers in huncommunicatie naar buiten optimaal benut kunnen worden. Denk aan interne personeels-evenementen,klantdagen, entree nieuwe medewerkers, openstaande vacatures, enzovoorts. Hetzijn allemaal communicatiemomenten waarmee de bedrijfscultuur via sociale netwerken positiefversterkt kan worden. Uiteraard wel vanuit richtlijnen gebaseerd op de kernwaarden van deorganisatie.Een fantastische impuls voor HR ManagementSocial HR zorgt voor een dynamische wending in het van origine conservatieve vakgebied HumanResources. Als HR zich laat meeslepen in de kracht en de power van deze nieuwe ontwikkeling, danbiedt dit veel kansen voor een nieuw bedrijfsplan vanuit een transparante bedrijfscultuur.Het actief delen over de prestaties van afdelingen en medewerkers zelf zorgt voor meerempowerment bij medewerkers. Het zal een positieve wending hebben op de bedrijfsresultaten.HR kan dit proces een fantastische impuls geven!Op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom HRM & Salaris?Volg @VismaHRMnieuws op Twitter!Oktober, september 2014Wilt u meer blogs lezen over e-HRM?Bezoek onze website of kijk op onze Slideshare.Volg ons op:Visma Software | www.vismasoftware.nl | [email protected] | +31 33 4545111 0 2