Slides sessie 1

of 29 /29
Bedrijfskunde Academiejaar 2009-2010 Academiejaar 2009- 2010 Bedrijfsk unde Mirjam Knockaert & Herman Van den Broeck

Embed Size (px)

Transcript of Slides sessie 1

Page 1: Slides sessie 1

Mirjam Knockaert & Herman Van den Broeck

Bedrijfskunde

Academiejaar 2009-2010

Academiejaar 2009-2010

Bedrijfskunde

Page 2: Slides sessie 1

Mirjam Knockaert & Herman Van den Broeck

Inleiding 11 februari: Wat is bedrijfskunde? Wat is een bedrijf?

Strategie 18 februari: Innovatiemanagement 25 febuari: Ondernemerschap 4 maart: Financieel management 11 maart: De logica van organisatiegedrag 18 maart: De logica van organisatiegedrag (vervolg) 25 maart: Leiderschap 1 april: Human Resource Management 22 april: Operationeel en marketing management 29 april: Change management

LESSEN GAAN DOOR VAN 10-12.45u

Academiejaar 2009-2010

Bedrijfskunde

Page 3: Slides sessie 1

Mirjam Knockaert & Herman Van den Broeck

Praktisch Lesgevers

Mirjam Knockaert Herman Van den Broeck

Assistent Freek Van Baelen

Slides Zie Minerva

Academiejaar 2009-2010

Bedrijfskunde

Page 4: Slides sessie 1

Mirjam Knockaert & Herman Van den Broeck

Examen Te studeren boek

Buelens M., Knockaert M., Van den Broeck H. (2010). Bedrijfskunde. Lannoo

Gesloten boek examen Multiple choice

Academiejaar 2009-2010

Bedrijfskunde

Page 5: Slides sessie 1

Mirjam Knockaert & Herman Van den Broeck

Wat is een bedrijf?

Academiejaar 2009-2010

Bedrijfskunde

Page 6: Slides sessie 1

Mirjam Knockaert & Herman Van den Broeck

Het bedrijf…centraal in ons leven

Academiejaar 2009-2010

Bedrijfskunde

Page 7: Slides sessie 1

Mirjam Knockaert & Herman Van den Broeck

Het bedrijf…recent in de media

Academiejaar 2009-2010

Bedrijfskunde

Page 8: Slides sessie 1

Mirjam Knockaert & Herman Van den Broeck

Wat is een bedrijf?

Academiejaar 2009-2010

Bedrijfskunde

Definitie 1) Organisatie die gericht is op leveren van

producten aan derden Economische tegenprestatie

NIET Afhankelijk van leden De overheid Liefdadigheid

Bedrijven zijn economisch rationeel

2) aparte juridische economische entiteit Beperkte aansprakelijkheid

Page 9: Slides sessie 1

Mirjam Knockaert & Herman Van den Broeck

Voor-en nadelen van een bedrijf?

Academiejaar 2009-2010

Bedrijfskunde

video the corporation

- +Beperkt risicoLeiderschap

Samenbrengen van competentiesSamenwerken

Gemeenschappelijke doelstelling

NobelVisionair

Rendement voor aandeelhouders

Machtig

Beperkt verantwoordelijkheidsg

evoel

Bad applesGulzigheid

Winst als enige doelstelling

Te grootGebrek aan

controleMonster

Page 10: Slides sessie 1

Mirjam Knockaert & Herman Van den Broeck

Hoe en waarom zijn bedrijven ontstaan?

Academiejaar 2009-2010

Bedrijfskunde

Transactiekosten ° rond 1850. Waarom zo laat?

Ondernemerschap is van alle tijden!

Page 11: Slides sessie 1

Mirjam Knockaert & Herman Van den Broeck

Waar komt ondernemerschap vandaan?

Vroegste fase: Marco Polo Handelsroutes naar het verre Oosten

Geldschieter nam financieel risico Handelsreiziger nam fysieke en emotionele risico’s Winsten tot 75% voor de geldschieter

Middeleeuwen: geestelijke Verantwoordelijk voor grote infrastructuurwerken

Geen risico’s Manager Bouwen van kastelen, abdijen, kathedralen,…

Academiejaar 2009-2010

Bedrijfskunde

Page 13: Slides sessie 1

Mirjam Knockaert & Herman Van den Broeck

Hoe en waarom zijn bedrijven ontstaan?

Academiejaar 2009-2010

Bedrijfskunde

Technologie- aanbodzijde 1830: stoommachines, spoorwegen, hoogovens,…

Sociologische verschuiving- vraagzijde Rol van de vrouw in de samenleving

1850: apart juridisch statuut Beperken van risico’s

een 4e verklaring... Rechten voor “iedereen”

Eigendom, leven, vrijheid -> toegepast op bedrijven! Oorspronkelijk: ten dienste van de gemeenschap

“hinderpalen” werden weggewerkt (14th amendement)

Page 15: Slides sessie 1

Mirjam Knockaert & Herman Van den Broeck

Governance

Academiejaar 2009-2010

Bedrijfskunde

Corporate governance- actueel sinds 1980 Oorsprong in een aantal schandalen

videos\The_Effects_of_Enron_Fraud.avi

Sarbanes-Oxley (US): bestuurders mee aansprakelijk

Code Lippens en code Buysse (B) Raad van Bestuur/Aandeelhoudersvergadering

Page 16: Slides sessie 1

Mirjam Knockaert & Herman Van den Broeck

Strategie

Academiejaar 2009-2010

Bedrijfskunde

Page 17: Slides sessie 1

Mirjam Knockaert & Herman Van den Broeck

Wat is strategie?

Academiejaar 2009-2010

Bedrijfskunde

Het proces van het groot en blijvende georganiseerd succes

Kernwoorden?

Belangrijk

Levensbepalend (?)

Hoog niveau

Beter dan anderen

Allesomvattend

Lange termijn

Page 18: Slides sessie 1

Mirjam Knockaert & Herman Van den Broeck

Basisprincipes van een goede strategie?

Academiejaar 2009-2010

Bedrijfskunde

Pro-actief Rekening houden met andere spelers Maakt gebruik van eigen sterktes Buit zwaktes van anderen uit Maakt geen nodeloze vijanden Vertrekt vanuit degelijke terreinkennis

Page 19: Slides sessie 1

Mirjam Knockaert & Herman Van den Broeck

3 strategische basisvragen

Academiejaar 2009-2010

Bedrijfskunde

Waar zullen we actief zijn? Hoe kunnen we anders succesvol zijn? Met wie zullen we actief zijn?

Page 21: Slides sessie 1

Mirjam Knockaert & Herman Van den Broeck

Model van Porter

Academiejaar 2009-2010

Bedrijfskunde

Macht van de klanten

Macht van leveranciers

Concurrentie

Dreiging door substituten

Dreiging door nieuwe

toetreders

Page 22: Slides sessie 1

Mirjam Knockaert & Herman Van den Broeck

Voorbeeld: Tommy’s limonade business Dreiging door nieuwe toetreders= zwak

Gemakkelijk voor Tommy + Terry schrikt competitie af

Macht van leveranciers= zwak Moeder + eenvoudige ingrediënten Veel andere leveranciers

Macht van klanten= zwak Weinig alternatieven + geen behoefte

Dreiging door substituten= risico Water of fruitsap meenemen

Dreiging door concurrentie= klein Terry Weinig andere kinderen

Academiejaar 2009-2010

Bedrijfskunde

Page 24: Slides sessie 1

Mirjam Knockaert & Herman Van den Broeck

Industrie is continu in beweging…

Farmaceutische industrie sinds mid jaren 80

Farmaceutische industrie NU

Dreiging door nieuwe toetreders

Investeringen (O&O, marketing) en patenten

Wetgeving => generische medicijnen

Macht van leveranciers

Onbestaande

Macht van klanten Prijs-insensitief, weinig geïnformeerd

Patiënten zijn beter geïnformeerd (internet,…)

Dreiging door substituten

Geen Natuurlijke therapieën

Competitie Gefragmenteerd, geen bedrijf met meer dan 5% marktaandeel

Toegenomen

Amgen, Genentech

#1 #9, nog aantrekkelijk

Academiejaar 2009-2010

Bedrijfskunde

Page 25: Slides sessie 1

Mirjam Knockaert & Herman Van den Broeck

Strategievraag 2: hoe anders succesvol zijn?

Academiejaar 2009-2010

Bedrijfskunde

Kostenleiderschap o'leary <> low-end

Differentiatie Anders, beter, boeiender

Focus (nichespeler)

Page 27: Slides sessie 1

Mirjam Knockaert & Herman Van den Broeck

Alternatieve onderverdeling (Treacy & Wiersema, 1997)

Academiejaar 2009-2010

Bedrijfskunde

Operationele excellentie

Customer intimacy (-> customer delight)

Bikes foot Productleiderschap

Page 28: Slides sessie 1

Mirjam Knockaert & Herman Van den Broeck

Strategievraag 3: met wie actief zijn?

Academiejaar 2009-2010

Bedrijfskunde

Voordelen? Externe kennis

Apple & Canon Snelheid Leerprocessen Kosten en risico’s delen Reputatie versterken

Page 29: Slides sessie 1

Mirjam Knockaert & Herman Van den Broeck

Samenwerkingsvormen

Academiejaar 2009-2010

Bedrijfskunde

Inkoopformaties Franchising Strategische alliantie Joint venture Licentie Collectief onderzoekscentrum

Illegale samenwerkingen Kartelvorming