Schoolreglement 2015 - 2016 - De Kap(r) ... Schoolreglement 2015 - 2016 . 2 Beste ouder Ons...

Click here to load reader

download Schoolreglement 2015 - 2016 - De Kap(r) ... Schoolreglement 2015 - 2016 . 2 Beste ouder Ons schoolreglement

of 31

 • date post

  19-Sep-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Schoolreglement 2015 - 2016 - De Kap(r) ... Schoolreglement 2015 - 2016 . 2 Beste ouder Ons...

 • Schoolreglement

  2015 - 2016

 • 2

  Beste ouder

  Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat

  nuttige informatie en contactgegevens. Dit deel maakt strikt genomen geen deel uit van

  het schoolreglement, maar sluit er wel nauw bij aan. In het tweede deel vind je het

  pedagogisch project. In het derde deel vind je het eigenlijke reglement dat bestaat uit de

  engagementsverklaring, informatie rond inschrijving, ouderlijk gezag, de organisatie van

  de leerlingengroepen, afwezigheden, uitstappen, het getuigschrift basisonderwijs,

  onderwijs aan huis, orde- en tuchtmaatregelen, de bijdrageregeling, vrijwilligers,

  welzijnsbeleid, leefregels, revalidatie en privacy.

  De inschrijving van je kind op onze school houdt in dat jullie akkoord gaan met het

  volledige schoolreglement. Soms is het nodig om het schoolreglement aan te passen.

  Aanpassingen aan het eerste deel zijn eerder administratieve wijzigingen, hiervoor is er

  niet opnieuw een akkoord nodig van de ouders. Wijzigingen aan het pedagogisch project

  en aan het eigenlijke reglement worden opnieuw ter akkoord aan jullie voorgelegd.

  Alle delen van het schoolreglement worden op de schoolraad besproken.

  Wij wensen je kind een leerrijke en aangename tijd op onze school

  Wij danken je voor het vertrouwen dat je in onze school stelt en hopen op een goede

  samenwerking!

  De directie en het schoolteam

 • 3

  DEEL I: INFORMATIE

  Dit deel is meer van informatieve aard. Het maakt strikt genomen geen deel uit van het

  schoolreglement. Wanneer dat nodig is, kunnen we de informatie in dit deel in de loop

  van het schooljaar wijzigen, eventueel na overleg in de schoolraad.

  1 CONTACT MET DE SCHOOL

  We trachten zo veel mogelijk bereikbaar te zijn. Hieronder vind je onze contactgegevens.

  Aarzel niet om ons te contacteren.

  Directeur

  Secretariaat en/of

  beleidsmedewerker

  Zorgcoördinator

  Leerkrachtenteam

  Naam: Mevr. Sandra De Buck

  Telefoon: 09 373 73 81

  e-mail: directie@dekaproenen.be

  Naam: Mevr. Dorothy Van den Saffele

  Mevr. Karen Dossche

  Telefoon: 09 373 73 81

  e-mail: secretariaat@dekaproenen.be

  Naam: Mevr. Kathleen Vervaet

  Telefoon: 09 373 73 81

  e-mail: zorg@dekaproenen.be

  De kleuterschool:

   Onthaalklas: Mevr. Nadia De Veirman

   1e kleuterklas: Mevr. Wendy Schyvinck

  Mevr. Jana Savat

   2de kleuterklas: Mevr. Wendy Claeys

   3de kleuterklas: Mevr. Karen De Caluwé

  Mevr. Dominique Pieters

   Aanvullende leerkracht: Mevr. Jana Savat

   Zorgleerkracht: Mevr. Jana Savat

   Kleutergym: Mevr. Greta Heyman

   Kinderverzorgster: Mevr. Monique Vervaet

   Zorgcoördinator: Mevr. Kathleen Vervaet

 • 4

   ICT-coördinator: Dhr. Danny De Witte

  Mevr. Marion Claeys

  De lagere school:

   1ste leerjaar A: Mevr. Delphine Boelens

   1ste leerjaar B: Mevr. Tineke De Jaeger

   2de leerjaar A: Mevr. Sophie Verhaeghe

   3de leerjaar: Mevr. Katja Standaert

  Mevr. Inge De Reu

   4de leerjaar: Dhr. Marc Mallezie en Mevr. Els Minnaert

   5de leerjaar A: Mevr. Jolien Hoornaert

   5de leerjaar B: Mevr. Lisa Matthijs

   6de leerjaar: Dhr. Sven Duprez

   Gym: Mevr. Els Minnaert

   Zorgcoördinator: Mevr. Kathleen Vervaet

   Zorgleerkracht: Mevr. Marion Claeys

   Preventieadviseur: Mevr. Hildegard Termont

   ICT-coördinator: Dhr. Danny De Witte

  Mevr. Marion Claeys

  Schoolstructuur

  Adres lagere school: Alfred De Taeyestraat 40a, 9970

  Kaprijke

  Adres kleuterschool: Zuidstraat 25, 9970 Kaprijke

  Telefoon lagere school: 09 373 73 81

  Telefoon kleuterschool: 09 373 92 82

  e-mail: directie@dekaproenen.be

  Scholengemeenschap Naam: ‘De Wending’

  Coördinerend directeur: Dhr. Dirk De Vrieze

  De scholengemeenschap omvat:

   Vrije Basisschool Kaprijke ‘De Kap(r)oenen’

   Vrije Basisschool Lembeke ‘De Hei(r)akker’

   Vrije Lagere School Waarschoot ‘De Lieve’

   Vrije Kleuterschool Waarschoot ‘’t Kersenpitje’

  mailto:directie@dekaproenen.be

 • 5

  Schoolbestuur

  Voorzitter: Dhr. Ronny Deveneyns

  Adres administratieve zetel: Heihoekse Kerkwegel 9, 9971

  Lembeke

  Telefoon: 09 373 73 02

  e-mail: ronny.deveneyns@proximus.be

  Website van de school www.dekaproenen.be

  Interne beroeps-

  commissie in geval

  van tijdelijke

  uitsluiting

  Voorzitter: Dhr. Ronny Deveneyns

  Adres administratieve zetel: Heihoekse Kerkwegel 9, 9971

  Lembeke

  Telefoon: 09 373 73 02

  e-mail: ronny.deveneyns@proximus.be

  http://www.dekaproenen.be/

 • 6

  2 ORGANISATIE VAN DE SCHOOL

  Hier vind je praktische informatie over onze school.

  Schooluren ’s Morgens is er opvang op school vanaf 8.15 u.

  De lessen beginnen stipt om 8.30 u. en eindigen in de

  voormiddag om 11.40 u.

  ’s Middags is er opvang op school vanaf 13.05 u.

  In de namiddag beginnen de lessen om 13.20 u. en eindigen

  om 15.40 u.

  Op woensdag eindigen de lessen om 12.05 u.

  Opvang De voor- en naschoolse opvang is een gemeentelijk initiatief.

  In het I.B.O. De Duizendpoot kunnen de kinderen voor en na

  schooltijd en op vakantiedagen terecht. Je vindt deze in de

  Zuidstraat 23. Folders met info over de werking zijn te

  verkrijgen in het I.B.O. De Duizendpoot of op school.

  Verantwoordelijke: Mevr. Veronique Lehoucq

  De middagopvang wordt door de school georganiseerd.

  Uren: 11.40 u. – 13.20 u.

  Verantwoordelijken lagere school: Mevr. Lutgarde Neerinck

  Mevr. Carine De Muynck

  Verantwoordelijken kleuterschool: Mevr. Sylvie Bontinck

  Mevr. Karine Haegeman

  Vakanties:

  Herfstvakantie: vanaf maandag 2 november 2015 tot en met

  zondag 8 november 2015.

  Kerstvakantie: vanaf maandag 21 december 2015 tot en met

  zondag 3 januari 2016.

  Krokusvakantie: vanaf maandag 8 februari 2016 tot en met

  zondag 14 februari 2016.

  Paasvakantie: vanaf maandag 28 maart 2016 tot en met

  zondag 10 april 2016.

  Zomervakantie: vanaf vrijdag 1 juli 2016 tot en met

  woensdag 31 augustus 2016.

 • 7

  Vrije dagen:

  Pedagogische

  studiedagen:

  Maandag 12 oktober 2015: lokale verlofdag

  Woensdag 11 november 2015: Wapenstilstand

  Vrijdag 4 maart 2016: lokale verlofdag

  Vrijdag 1 mei 2016: Feest van de Arbeid

  Donderdag 5 mei 2016: O.L.H.-Hemelvaart

  Vrijdag 6 mei 2016: Vrije dag

  Maandag 16 mei 2016: Pinkstermaandag

  Woensdag 9 december 2015

  Woensdag 20 januari 2016

  Woensdag 8 juni 2016

 • 8

  3 SAMENWERKING

  Met de ouders Jullie zijn onze partners in de opvoeding van je kind. Goede

  samenwerking is hierbij cruciaal. Je kan steeds bij ons terecht

  met je vragen of voor een gesprek. Je kan een afspraak maken

  met de directeur of met de klasleerkracht. Ouders kunnen bij

  leerkrachten terecht voor of na de schooluren. Ook via de

  schoolagenda van jouw kind kan je iets vragen of meedelen. We

  organiseren ook oudercontact. (Zie ook engagementverklaring.)

  Oudercomité Voorzitter: Mevr. Katrijn Ruebens

  Contactgegevens voorzitter:

  ruebenskatrijn@hotmail.com

  0495 56 03 74

  Leden: Dhr. Walter Arens

  Mevr. Kristel Coucke

  Dhr. Wim De Meyer

  Mevr. Lien Fredrick

  Mevr. Valerie Meganck

  Mevr. Els Vandervennet

  Mevr. Lies Van Hoecke

  Mevr. Tonia Willems

  Mevr. Isabel Vermeire

  Mevr. Anja Bonte

  Schoolraad Voorzitter: Mevr. Tineke De Jaeger

  Oudergeleding: Mevr. Kristel Coucke

  Mevr. Sabrina Pots

  Personeelsgeleding:

  Mevr. Tineke De Jaeger

  Mevr. Inge De Reu

  Mevr. Wendy Schyvinck

  Vertegenwoordiging lokale gemeenschap:

  Mevr. Liliane Cocquyt

  Mevr. Ria Wauters

 • 9

  Met externen

  Centrum voor

  Leerlingbegeleiding

  (CLB)

  Onze school werkt samen met het Vrij CLB

  Meetjesland

  Adres: Visstraat 14, 9900 Eeklo

  Telefoon: 09 376 70 54

  e-mail: info@vclbmeetjesland.be

  Elk team bestaat uit een psycholoog, een schoolarts, een sociaal verpleegkundige en een

  maatschappelijk werker.

  Voor onze school zijn dat:

   Sebastiaan Heirman, psycho