School-buurtspeelpleinen Froukje Hajer Spelen zonder (schoolplein)hekken

of 12 /12
H I L D F R I E N D L Y C I T I E S School-buurtspeelpleinen Froukje Hajer Spelen zonder (schoolplein)hekken Groningen 11 november 2006

description

School-buurtspeelpleinen Froukje Hajer Spelen zonder (schoolplein)hekken Groningen 11 november 2006. Sinds 1968: Jaarlijkse collectes met thema rond spelen en speelruimte. Missi e Jantje Beton. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of School-buurtspeelpleinen Froukje Hajer Spelen zonder (schoolplein)hekken

Page 1: School-buurtspeelpleinen Froukje Hajer Spelen zonder (schoolplein)hekken

C H I L D F R I E N D L Y C I T I E S

School-buurtspeelpleinen

Froukje Hajer

Spelen zonder (schoolplein)hekken

Groningen 11 november 2006

Page 2: School-buurtspeelpleinen Froukje Hajer Spelen zonder (schoolplein)hekken

C H I L D F R I E N D L Y C I T I E S

Sinds 1968:

Jaarlijkse collectes met thema rond spelen en speelruimte

Page 3: School-buurtspeelpleinen Froukje Hajer Spelen zonder (schoolplein)hekken

C H I L D F R I E N D L Y C I T I E S

Missie Jantje Beton

• Jantje Beton komt op voor het recht van de jeugd om te spelen in de vrije tijd (artikel 31 United Nations Convention on the Rights of the Child)

• Jantje Beton zorgt voor voldoende, aansprekende en kwalitatieve speelkansen voor alle kinderen in NL.

• Jantje Beton zorgt voor speelkansen, daar waar het aanbod te kort schiet en de nood het hoogst is.

Page 4: School-buurtspeelpleinen Froukje Hajer Spelen zonder (schoolplein)hekken

C H I L D F R I E N D L Y C I T I E S

Wat doet Jantje Beton

• Fondswerving (collecte, loterij)• Bestedingen

– Er even tussen uit

– Jongleren (non formeel leren)

– Bouwstenen

• Belangenbeharting/voorlichtingo.a. partijen bij elkaar brengen (Platform Ruimte voor de Jeugd/Speelraad, en netwerk Child Friendly Cities)

• Projecten en sponsoring

Page 5: School-buurtspeelpleinen Froukje Hajer Spelen zonder (schoolplein)hekken

C H I L D F R I E N D L Y C I T I E S

N e t w e r k C h i l d F r i e n d l y C i t i e s

- sinds 2004 ook in Nederland

- Initiatief door Jantje Beton en VNGmet partners Veilig Verkeer.nl en BNSP

- vervolg op project Lokaal jeugdbeleid

- een beweging, geen instituut of project…..

- Thematische werkwijze: eerste thema ”fysieke ruimte”

Page 6: School-buurtspeelpleinen Froukje Hajer Spelen zonder (schoolplein)hekken

C H I L D F R I E N D L Y C I T I E S

Een kindvriendelijke gemeente

Biedt kwantitatief en kwalitatief voldoende ruimte zodat kinderen en jongeren

- Er mogen zijn

- Er kunnen komen

- Welkom zijn,- Kunnen meedoen

Page 7: School-buurtspeelpleinen Froukje Hajer Spelen zonder (schoolplein)hekken

C H I L D F R I E N D L Y C I T I E S

Integraal beleid noodzakelijk

• Fysiek en sociaal: jeugdbeleid / ruimtelijke ordening

• Maar ook: onderwijs, mobiliteit/verkeer, groen/openbare ruimte, veiligheid, sport etc

• Speelruimtebeleid raakt vele beleidsterreinen!

• Visie op de jeugd vormt de basis, gebaseerd op het Internationale verdrag inzake de rechten van het kind.

Page 8: School-buurtspeelpleinen Froukje Hajer Spelen zonder (schoolplein)hekken

C H I L D F R I E N D L Y C I T I E S

2 publicaties

Zie www.kindvriendelijkesteden.nl

Page 9: School-buurtspeelpleinen Froukje Hajer Spelen zonder (schoolplein)hekken

C H I L D F R I E N D L Y C I T I E S

Jantje Beton en schoolbuurtspeelpleinen

• 3 % norm

• Pleit voor meer speelruimte (o.a.kerkspeelpleinen, schoolpleinen), ondersteuning projecten en publicaties

• Speelruimteactiepakket (voor ouders en buurtbewoners)

• 10 jaar loterij: aandacht voor openstellen schoolpleinen (prijsvraag en brochure)

• Aanvragen € via Samenwerkende Fondsen Buiten Spelen (SFBS)

Page 10: School-buurtspeelpleinen Froukje Hajer Spelen zonder (schoolplein)hekken

C H I L D F R I E N D L Y C I T I E S

Thema 10 jaar Jantje Beton loterij: “openstellen schoolpleinen”

• TNO/NIPO

– Ruim 70% van de Nederlanders wil graag een open toegankelijk schoolplein in de buurt

– Ruim een kwart (28%) geeft aan dat kinderen niet op het schoolplein in hun buurt kunnen spelen

• Prijsvraag en brochure

– Montessorischool Drachten, optreden Chipz

– Brochure “Schoolplein voor de buurt” bijna gereed

Page 11: School-buurtspeelpleinen Froukje Hajer Spelen zonder (schoolplein)hekken

C H I L D F R I E N D L Y C I T I E S

Criteria SFBS• Speelplein is openbaar toegankelijk buiten de reguliere schooltijden

• Aantoonbare behoefte aan een speelplek vanuit de buurt.

• Binnen een straal van 300 meter zijn geen/onvoldoende buurtspeelplekken

• Samenwerking met buurtbewoners bij planvorming.

• Kostenbegroting is gericht op de investering in de speelvoorziening zelf. (geen betegeling of terreinafbakening).

• Gemeente dient substantieel bij te dragen (i.v.m. openbaar toegankelijk karakter).

• Gevraagde bedrag niet hoger dan de bijdrage gemeente (max € 15.000,-).

• Rekening houden met kinderen met een functiebeperking

Page 12: School-buurtspeelpleinen Froukje Hajer Spelen zonder (schoolplein)hekken

C H I L D F R I E N D L Y C I T I E S

www.jantjebeton.nl

www.samenbuitenspelen.nl