Rotterdam in viervoud. Van ambtenaar tot stadssocioloog

of 30 /30
Rotterdam in viervoud 28 maart 2014 Door Linda Zuijderwijk ([email protected])

Embed Size (px)

description

Verkorte presentatie.

Transcript of Rotterdam in viervoud. Van ambtenaar tot stadssocioloog

Page 1: Rotterdam in viervoud. Van ambtenaar tot stadssocioloog

Rotterdam in viervoud

28 maart 2014Door Linda Zuijderwijk ([email protected])

Page 2: Rotterdam in viervoud. Van ambtenaar tot stadssocioloog

Routekaart

Page 3: Rotterdam in viervoud. Van ambtenaar tot stadssocioloog

Routekaart

Aantrekkelijke stad

Stad van bestemming

Superdiverse stad

Stad van Roitterdammers

Page 4: Rotterdam in viervoud. Van ambtenaar tot stadssocioloog

Routekaart

Aantrekkelijke stad

Stad van bestemming

Superdiverse stad

Stad van Roitterdammers

Page 5: Rotterdam in viervoud. Van ambtenaar tot stadssocioloog

Van Centraal Station naar Katendrecht:Rotterdam als aantrekkelijke stad

Page 6: Rotterdam in viervoud. Van ambtenaar tot stadssocioloog

Van Centraal Station naar Katendrecht: Rotterdam als aantrekkelijke stad

‘Rotterdam, ineens een van de hipste steden op aarde’

Page 7: Rotterdam in viervoud. Van ambtenaar tot stadssocioloog

Van Centraal Station naar Katendrecht: Rotterdam als aantrekkelijke stad

Complementair

Page 8: Rotterdam in viervoud. Van ambtenaar tot stadssocioloog

Van Centraal Station naar Katendrecht: Rotterdam als aantrekkelijke stad

Het belang van locatie: waar vestigen zich ‘footloose’ sectoren & groepen?

ConcurrentieComplementair

Page 9: Rotterdam in viervoud. Van ambtenaar tot stadssocioloog

Van Centraal Station naar Katendrecht: Rotterdam als aantrekkelijke stad

Interstedelijke competitie

Faciliteren

Architectuur

Gezellige binnenstad

Marketing

Beperken

Voorwaarden

Sociale ontmoediging

Page 10: Rotterdam in viervoud. Van ambtenaar tot stadssocioloog

Van Centraal Station naar Katendrecht: Rotterdam als aantrekkelijke stad

Interstedelijke competitie

Faciliteren

Architectuur

Gezellige binnenstad

Marketing

Beperken

Voorwaarden

Sociale ontmoediging

Page 11: Rotterdam in viervoud. Van ambtenaar tot stadssocioloog

Van Centraal Station naar Katendrecht: Rotterdam als aantrekkelijke stad

Page 12: Rotterdam in viervoud. Van ambtenaar tot stadssocioloog

Van Centraal Station naar Katendrecht: Rotterdam als aantrekkelijke stad

‘Lof voor vernieuwde Witte de With’ (Metro, 23/5/2013)

Page 13: Rotterdam in viervoud. Van ambtenaar tot stadssocioloog

Van Centraal Station naar Katendrecht: Rotterdam als aantrekkelijke stad

Page 14: Rotterdam in viervoud. Van ambtenaar tot stadssocioloog

Van Centraal Station naar Katendrecht: Rotterdam als aantrekkelijke stad

Page 15: Rotterdam in viervoud. Van ambtenaar tot stadssocioloog

Van Centraal Station naar Katendrecht: Rotterdam als aantrekkelijke stad

Interstedelijke competitie

Faciliteren

Architectuur

Gezellige binnenstad

Marketing

Beperken

Voorwaarden

Sociale ontmoediging

Page 16: Rotterdam in viervoud. Van ambtenaar tot stadssocioloog

Van Centraal Station naar Katendrecht: Rotterdam als aantrekkelijke stad

Interstedelijke competitie

Faciliteren

Architectuur

Gezellige binnenstad

Marketing

Beperken

Voorwaarden

Sociale ontmoediging

Page 17: Rotterdam in viervoud. Van ambtenaar tot stadssocioloog

Van Centraal Station naar Katendrecht: Rotterdam als aantrekkelijke stad

Interstedelijke competitie

Faciliteren

Architectuur

Gezellige binnenstad

Marketing

Beperken

Voorwaarden

Sociale ontmoediging

Page 18: Rotterdam in viervoud. Van ambtenaar tot stadssocioloog

Van Centraal Station naar Katendrecht: Rotterdam als aantrekkelijke stad

‘De huisvestingsvergunning is bedoeld om de instroom van kansarme vestigers te beperken in Rotterdamse buurten die te kampen hebben met een bovenmaatse sociaaleconomische problematiek’. 

Page 19: Rotterdam in viervoud. Van ambtenaar tot stadssocioloog

Van Centraal Station naar Katendrecht: Rotterdam als aantrekkelijke stad

Interstedelijke competitie

Faciliteren

Architectuur

Gezellige binnenstad

Marketing

Beperken

Voorwaarden

Sociale ontmoediging

Page 20: Rotterdam in viervoud. Van ambtenaar tot stadssocioloog

Van Centraal Station naar Katendrecht: Rotterdam als aantrekkelijke stad

Gedachte-experiment

Page 21: Rotterdam in viervoud. Van ambtenaar tot stadssocioloog

Van Centraal Station naar Katendrecht: Rotterdam als aantrekkelijke stad

Openbare ruimte

Page 22: Rotterdam in viervoud. Van ambtenaar tot stadssocioloog

Van Centraal Station naar Katendrecht: Rotterdam als aantrekkelijke stad

Openbare ruimte

Parochiale sfeer?

Page 23: Rotterdam in viervoud. Van ambtenaar tot stadssocioloog

Van Centraal Station naar Katendrecht: Rotterdam als aantrekkelijke stad

Page 24: Rotterdam in viervoud. Van ambtenaar tot stadssocioloog

Van Centraal Station naar Katendrecht: Rotterdam als aantrekkelijke stad

Openbare ruimte

Parochiale sfeer?

Page 25: Rotterdam in viervoud. Van ambtenaar tot stadssocioloog

Van Centraal Station naar Katendrecht: Rotterdam als aantrekkelijke stad

Aantrekkelijke stad

Sociale ontmoediging - uitsluiti

ng

Page 26: Rotterdam in viervoud. Van ambtenaar tot stadssocioloog

Van Centraal Station naar Katendrecht: Rotterdam als aantrekkelijke stad

Page 27: Rotterdam in viervoud. Van ambtenaar tot stadssocioloog

Van Centraal Station naar Katendrecht: Rotterdam als aantrekkelijke stad

Interstedelijke competitie

Faciliteren

Architectuur

Gezellige binnenstad

Marketing

Beperken

Voorwaarden

Sociale ontmoediging

Page 28: Rotterdam in viervoud. Van ambtenaar tot stadssocioloog

Van Centraal Station naar Katendrecht: Rotterdam als aantrekkelijke stad

In hoeverre speelt concurrentie tussen Rotterdamse wijken?

Page 29: Rotterdam in viervoud. Van ambtenaar tot stadssocioloog

Van Centraal station naar Afrikaanderplein:Rotterdam vanuit vier sociologische perspectieven

In hoeverre speelt concurrentie tussen Rotterdamse wijken?

Wat betekent de komst van footloose/vestigingsmigranten voor de leefwereld in de ‘oude’ en ‘kwetsbare’ wijken?

Zijn buurten als Bospolder-Tussendijken te zien als voorlopers van superdiverse steden?

Als ‘etniciteit’ en ‘taal’ een middel zijn om complexiteit mee te reduceren, wat is dan de toekomst van deze middelen in een stad die steeds complexer wordt?

Hoe verhouden deze ruimtelijke uitingen en claims zich tot superdiversiteit?

Van wie is de stad?

Linda Zuijderwijk, [email protected]

Page 30: Rotterdam in viervoud. Van ambtenaar tot stadssocioloog

Van Centraal station naar Afrikaanderplein: Shortcut: enkele straatsociologische vaardigheden

Zelfreflectie: train mentale afstand- Hoe voel je je? Prettig? Unheimisch?- Hoe omschrijf ik mijzelf? En de gebouwde en geleefde omgeving?

Observeer de aanwezigen: word een buitenstaander

- Wie is er nog meer? Hoe zou je deze mensen omschrijven? Welke kenmerken deel ik met de andere aanwezigen?

Observeer de referentiecategorie: word de Afwezige Ander- Wie is er niet? En hoe zou je deze mensen omschrijven?

Onderzoek: Mentale afstand nabijheid

- Welke sociale mechanismen ‘onder de radar’?

Opdracht:

- Onderzoek een openbare ruimte die je bezoekt.

Test je intuïtie: ga op zoek naar falsificatie.

Linda Zuijderwijk, [email protected]