Provincie Zuid Holland - Ambtenaar 2.0

85
Ambtenaar 2.0 BIJEENKOMST AFDELING WATER EN GROEN LEEUWENHORST CONGRESSCENTRE NOORDWIJKERHOUT - 17 DECEMBER 2009 Ruud Zandbergen

Transcript of Provincie Zuid Holland - Ambtenaar 2.0

Page 1: Provincie Zuid Holland - Ambtenaar 2.0

Ambtenaar 2.0

BIJEENKOMST AFDELING WATER EN GROEN

LEEUWENHORST CONGRESSCENTRE NOORDWIJKERHOUT - 17 DECEMBER 2009

Ruud Zandbergen

Page 2: Provincie Zuid Holland - Ambtenaar 2.0
Page 3: Provincie Zuid Holland - Ambtenaar 2.0

Wat is er gaande op het Internet waarom we nu

over Web 2.0 gaan praten?

Page 4: Provincie Zuid Holland - Ambtenaar 2.0

Hoe "2.0" bent u zelf ?

Page 5: Provincie Zuid Holland - Ambtenaar 2.0

Ik streef ernaar mijn mail altijd binnen twee

werkdagen te beantwoorden

Page 6: Provincie Zuid Holland - Ambtenaar 2.0

Ik betaal of bankier wel eens via internet

Page 7: Provincie Zuid Holland - Ambtenaar 2.0

Ik koop wel eens iets via internet

Page 8: Provincie Zuid Holland - Ambtenaar 2.0

Ik heb wel eens wat via eBay of Marktplaats

verkocht

Page 9: Provincie Zuid Holland - Ambtenaar 2.0

Ik internet met mijn gsm/smartphone

Page 10: Provincie Zuid Holland - Ambtenaar 2.0

Ik gebruik Hyves

Page 11: Provincie Zuid Holland - Ambtenaar 2.0

Ik reageer in blogs / forums op het internet

Page 12: Provincie Zuid Holland - Ambtenaar 2.0

Ik beschouw WikipediA als betrouwbare bron

Page 13: Provincie Zuid Holland - Ambtenaar 2.0

Ik heb een profiel op LinkedIn

Page 14: Provincie Zuid Holland - Ambtenaar 2.0

Ik weet wat RSS is

Page 15: Provincie Zuid Holland - Ambtenaar 2.0

Ik MSN of chat met mijn collega's

Page 16: Provincie Zuid Holland - Ambtenaar 2.0

Ik lees meer krantenartikelen online dan

op papier

Page 17: Provincie Zuid Holland - Ambtenaar 2.0

Ik heb een weblog

Page 18: Provincie Zuid Holland - Ambtenaar 2.0

Ik heb Firefox geïnstalleerd op het werk

Page 19: Provincie Zuid Holland - Ambtenaar 2.0

Ik heb een persoonlijke startpagina zoals iGoogle of

Netvibes

Page 20: Provincie Zuid Holland - Ambtenaar 2.0

Ik heb een Delicious-account

Page 21: Provincie Zuid Holland - Ambtenaar 2.0

Ik weet wat lifehacking is

Page 22: Provincie Zuid Holland - Ambtenaar 2.0

Ik weet wat crowd sourcing is

Page 23: Provincie Zuid Holland - Ambtenaar 2.0

Ik gebruik mijn privélaptop op het werk

Page 24: Provincie Zuid Holland - Ambtenaar 2.0

Ik weet wat Ning is

Page 25: Provincie Zuid Holland - Ambtenaar 2.0

Ik heb een Twitter account

Page 26: Provincie Zuid Holland - Ambtenaar 2.0

Ik heb een Poken

Page 27: Provincie Zuid Holland - Ambtenaar 2.0

Ik vind mijzelf eenPZH ambtenaar 2.0

Page 28: Provincie Zuid Holland - Ambtenaar 2.0

1.0 2.0

Page 29: Provincie Zuid Holland - Ambtenaar 2.0

Nu weten we nog weinig...

• Kenmerken van Web 2.0 ?

• Voorbeelden van Web 2.0 ?

• Provincie Zuid Holland 2.0 ? !

Page 30: Provincie Zuid Holland - Ambtenaar 2.0

6.000.000 miljoen huishoudens5.000.000 miljoen online

16.000.000 Nederlanders13.000.000 online

"een digitale natie"

Page 31: Provincie Zuid Holland - Ambtenaar 2.0

"1.0" "2.0"

Page 32: Provincie Zuid Holland - Ambtenaar 2.0

"1.0" "2.0"

Page 33: Provincie Zuid Holland - Ambtenaar 2.0

Definitie?

Page 34: Provincie Zuid Holland - Ambtenaar 2.0
Page 35: Provincie Zuid Holland - Ambtenaar 2.0

Essentie

Page 36: Provincie Zuid Holland - Ambtenaar 2.0

Wat is Web 2.0?

OpenTransparant, toegankelijk, uitwisseling

SociaalNetwerken, samenwerking, verbinden

Mens centraalEmpoweren, op maat, verantwoordelijk

Page 37: Provincie Zuid Holland - Ambtenaar 2.0

Web 2.0 en de Overheid

Overheid 2.0Transparant, toegankelijk, uitwisseling

Organisatie 2.0Netwerken, samenwerking, verbinden

Ambtenaar 2.0Empoweren, op maat, verantwoordelijk

Page 38: Provincie Zuid Holland - Ambtenaar 2.0

Een menigte weet meer dan een specialist

Het slimste jongetje van de klas is iedereen

De massa weet het (bijna) altijd beter

Page 39: Provincie Zuid Holland - Ambtenaar 2.0

“Tappen (sourcen) van de collectieve kennis

van alle gebruikers (the

crowd)”

“Crowdsourcing: het uitbesteden van

business taken/functies aan het grote publiek /

een grote groep

Page 40: Provincie Zuid Holland - Ambtenaar 2.0

• RSS

• Hyves

• Blog

• WikipediA

• LinkedIn

• YouTube

• Flickr

• Delicious

• Ning

• Twitter

• Wiki

• Social Networking

• Tags, Tag cloud

• Podcast/Vodcast

• Skype

• Social Bookmarking

• Mashups

• Chat

Onuitputtelijke bron van

technieken, functies, tools, sites, services

Page 41: Provincie Zuid Holland - Ambtenaar 2.0
Page 42: Provincie Zuid Holland - Ambtenaar 2.0
Page 43: Provincie Zuid Holland - Ambtenaar 2.0

Blog (weblog)

• Website waarop één of meer mensen(meestal persoonlijk) regelmatig berichten plaatsen.

• Chronologische volgorde, nieuw naar oud.

• Reacties (comments), al dan niet anoniem.

• Diverse formaten: tekst, foto's, video, audio, etc.

• Syndicatie (RSS feed)

• Archief

• Rating, Tagging, Tagclouds

Page 44: Provincie Zuid Holland - Ambtenaar 2.0
Page 45: Provincie Zuid Holland - Ambtenaar 2.0
Page 46: Provincie Zuid Holland - Ambtenaar 2.0

Social Networking• Eigenschappen:

– Leden hebben het gevoel aan een sociaal proces deel te nemen

– Er zijn kettingrelaties tussen leden

– Leden delen kostbare informatie

– Relaties evolueren

• Open en Gesloten netwerken

• Gemakkelijk communiceren met vrienden of collega's

• Kennis delen

• Zichtbaarheid vergroten

Page 47: Provincie Zuid Holland - Ambtenaar 2.0
Page 48: Provincie Zuid Holland - Ambtenaar 2.0
Page 49: Provincie Zuid Holland - Ambtenaar 2.0

Wat is Ambtenaar 2.0

1. Ambtenaar 2.0 is een netwerk van meer dan 2000 mensen, zowel ambtenaren als burgers,

2. die de gevolgen van web 2.0 voor de overheid willen onderzoeken en onder de aandacht brengen,

3. daarover het gesprek aangaan om ideeën, kennis en praktijkervaringen uit te wisselen

4. en bijdragen aan opleiding, ondersteuning en praktische tips om als een ambtenaar 2.0 te kunnen werken.

Page 50: Provincie Zuid Holland - Ambtenaar 2.0

• 4,871 uploads in the last minute • 160,129 things tagged with morning• 3.3 million things geotagged in Sept. ‘09

Page 51: Provincie Zuid Holland - Ambtenaar 2.0

Every minute, ten hours of video is uploaded to

YouTube.

Page 52: Provincie Zuid Holland - Ambtenaar 2.0

                             

Youtube

Page 53: Provincie Zuid Holland - Ambtenaar 2.0
Page 54: Provincie Zuid Holland - Ambtenaar 2.0
Page 55: Provincie Zuid Holland - Ambtenaar 2.0
Page 56: Provincie Zuid Holland - Ambtenaar 2.0
Page 57: Provincie Zuid Holland - Ambtenaar 2.0
Page 58: Provincie Zuid Holland - Ambtenaar 2.0
Page 59: Provincie Zuid Holland - Ambtenaar 2.0
Page 60: Provincie Zuid Holland - Ambtenaar 2.0
Page 61: Provincie Zuid Holland - Ambtenaar 2.0

Linkedin groepen• Het ministerie van Economische Zaken gaat bij het

maken van innovatiebeleid experimenteren met co-creatie en crowdsourcing.

• "EZ gaat voor Innovatie 2.0!". Nog nooit gebruikte de overheid "social communities" op internet als middel om beleid te maken. Een gemiste kans vonden drie collega’s van EZ, directoraat-generaal Ondernemen en Innovatie. Onlangs startten ze daarom een proef met netwerksite LinkedIn, waar inmiddels ruim 2000 ondernemers, wetenschappers en ambtenaren aan meedoen.

Page 62: Provincie Zuid Holland - Ambtenaar 2.0
Page 63: Provincie Zuid Holland - Ambtenaar 2.0
Page 64: Provincie Zuid Holland - Ambtenaar 2.0
Page 65: Provincie Zuid Holland - Ambtenaar 2.0
Page 66: Provincie Zuid Holland - Ambtenaar 2.0

Vragen?

Page 67: Provincie Zuid Holland - Ambtenaar 2.0

Minister Cramer:

Page 68: Provincie Zuid Holland - Ambtenaar 2.0

Samen aan de slag

Wat kan de Provincie Zuid Holland – Afd. Water & Groen met Web 2.0 / sociale media ?

Discussie aan de hand van stellingen

Page 69: Provincie Zuid Holland - Ambtenaar 2.0

Per groep/stelling

• Neem stelling: voor- en tegenstanders

• Debatteer (10 minuten per stelling)

• Feedback (3 minuten)

1. "Ik ben VOOR deze stelling, omdat........"

2. "Ik ben TEGEN deze stelling, omdat........"

3. Waar zitten met name de tegenstellingen of knelpunten?

4. Hoe zijn deze op te lossen?

Page 70: Provincie Zuid Holland - Ambtenaar 2.0

Groep A

• Stelling A1: Een PZH ambtenaar hoort zich op Internet neutraal op te stellen en niet te mengen in de discussie, maar alleen verwijzen naar nieuwe bronnen om de discussie in perspectief te plaatsen.

Page 71: Provincie Zuid Holland - Ambtenaar 2.0

Groep A

• Stelling A2: Ook in zijn vrije tijd mag een PZH ambtenaar publiekelijk niks zeggen dat strijdig is met het beleid van de minister/provincie.

Page 72: Provincie Zuid Holland - Ambtenaar 2.0

Groep B

• Stelling B1: PZH ambtenaren moeten worden verplicht om actief te zijn op online netwerken van hun beleidsterrein.

Page 73: Provincie Zuid Holland - Ambtenaar 2.0

Groep B

• Stelling B2: Binnen PZH is het gebruik van sociale media/web 2.0 een illusie, omdat de organisatie te rigide is om de randvoorwaarden te scheppen en al die afdelingen die daarvoor moeten zorgen toch niet kunnen samenwerken.

Page 74: Provincie Zuid Holland - Ambtenaar 2.0

Reserve

• Stelling C1: PZH ambtenaren hebben onvoldoende middelen en competenties om web 2.0 te gebruiken.

• Stelling C2: PZH ambtenaren die het niet met het gevoerde beleid eens zijn kunnen op Internet beter wegblijven van de onderwerpen waar ze vakmatig mee te maken hebben.

• Stelling C3: Een PZH ambtenaar die online actief is kan beter later om vergiffenis vragen dan vooraf om toestemming voor zijn uitspraken.

Page 75: Provincie Zuid Holland - Ambtenaar 2.0

Feedback Stellingen

1. Waarom EENS

2. Waarom ONEENS

3. Tegenstellingen/knelpunten

4. Hoe oplossen

Page 76: Provincie Zuid Holland - Ambtenaar 2.0

Tenslotte....

Page 77: Provincie Zuid Holland - Ambtenaar 2.0

Is Web 2.0 nog een speeltuin?

Page 78: Provincie Zuid Holland - Ambtenaar 2.0

Web 2.0 is geen hype

Het is een fundamentele

verandering in de manier

van communiceren, samenwerken en

kennisdelen

Page 79: Provincie Zuid Holland - Ambtenaar 2.0

Een enorm palet,lastige keuzes

Page 80: Provincie Zuid Holland - Ambtenaar 2.0

Succes factoren

• Technologie met passende functionaliteit

• Inrichten van processen rond samenwerken en kennisdelen

• Betrokkenheid & commitment bij de mensen.

Page 81: Provincie Zuid Holland - Ambtenaar 2.0

De vijf vuistregels uit de Handreiking Ambtenaar

2.01. Wees geloofwaardig

2. Wees consistent en constructief

3. Wees open en ontvankelijk

4. Integreer online en offline communicatie

5. Wees een ambtenaar

Page 82: Provincie Zuid Holland - Ambtenaar 2.0

Durf vooral !

Page 83: Provincie Zuid Holland - Ambtenaar 2.0

Vragen?

Page 84: Provincie Zuid Holland - Ambtenaar 2.0

Meer weten ?Meer leren ?

• Boekje Ambtenaar 2.0 (Beta)• Rapport Deloitte:

Change your world or the world will change you (The future of collaborative government and Web 2.0)

• http://www.ambtenaar20.nl

• http://www.ambtenaarvandetoekomst.nl

• http://www.ruzco.nl - [email protected] – twitter: @RuudZ

Page 85: Provincie Zuid Holland - Ambtenaar 2.0