Ambtenaar 2.0 "Het Nieuwe Werken & drijfverentheorie van Graves"

30
HNW & GRAVES: ALLE KLEUREN VAN DE REGENBOOG DIANA RUSSO #A20DAG 7 FEB 2014 MARNIX VAN DER ZALM

description

Presentatie over HNW en de drijfverentheorie van Graves tijdens Ambtenarendag 2.0, 7 feb 2014 in Lelystad.

Transcript of Ambtenaar 2.0 "Het Nieuwe Werken & drijfverentheorie van Graves"

Page 1: Ambtenaar 2.0 "Het Nieuwe Werken & drijfverentheorie van Graves"

HNW & GRAVES:

ALLE KLEUREN VAN DE REGENBOOG

DIANA RUSSO #A20DAG 7 FEB 2014 MARNIX VAN DER ZALM

Page 2: Ambtenaar 2.0 "Het Nieuwe Werken & drijfverentheorie van Graves"

SUCCESVOLLE IMPLEMENTATIE VAN HNW IS NIET ALLEEN VOORBEHOUDEN AAN EEN BEPAALD SOORT ORGANISATIE. BINNEN ALLE TYPE ORGANISATIES KAN HNW SUCCESVOL WORDEN GEIMPLEMENTEERD MITS DE ORGANISATIE: • EERLIJK IS OVER DE BEWEEGREDENEN

• EEN VORM KIEST DIE IS AFGESTEMD OP DE KERNWAARDEN

• EN DIE PAST BIJ HET TYPE MENS WAAROP DE ORGANISATIE

DRAAIT

ARTIKELEN TERUG TE LEZEN OP HNWBLOG.NL

DIANA RUSSO #A20DAG 7 FEB 2014 MARNIX VAN DER ZALM

Page 3: Ambtenaar 2.0 "Het Nieuwe Werken & drijfverentheorie van Graves"

HET NIEUWE WERKEN IS . . .

PAPERLESS – LESS PAPER

TIJDS- EN PLAATS ONAFHANKELIJK

FLEXPLEKKEN & STILTE RUIMTES ETC.

Page 4: Ambtenaar 2.0 "Het Nieuwe Werken & drijfverentheorie van Graves"

MAAR HET NIEUWE WERKEN IS OOK . . .

FOODCONNECT PARKTHEATER SEATS2MEET

Page 5: Ambtenaar 2.0 "Het Nieuwe Werken & drijfverentheorie van Graves"

EERLIJKHEID OVER DE BEWEEGREDENEN

PASSEND BIJ KERNWAARDEN ORGANISATIE

VORM PASSEND BIJ TYPE MENS

WAAROP DE ORGANISATIE DRAAIT

SUCCESVOLLE IMPLEMENTATIE, MITS . . .

Page 6: Ambtenaar 2.0 "Het Nieuwe Werken & drijfverentheorie van Graves"

BEWEEGREDENEN VOOR HNW

KOSTENBESPARING PRODUCTIVITEITSVERHOGING (&VERZUIMVERLAGING) AANSLUITEN BIJ WORK/LIFE BALANCE MEDEWERKERS MODERN WERKGEVERSCHAP MEEGAAN MET DE TECHNOLOGISCHE VERANDERINGEN MILIEU- EN DUURZAAMHEIDSOVERWEGINGEN EMPOWERMENT EN ZELFSTURING

NIET MOOIER VOORDOEN DAN HET IS

WAT PAST BIJ DE KERNWAARDEN

VAN ONZE ORGANISATIE?

Page 7: Ambtenaar 2.0 "Het Nieuwe Werken & drijfverentheorie van Graves"

BASISPRINCIPES VAN HNW

VRIJHEID VERANTWOORDELIJKHEID

VERTROUWEN VERBINDING

VISIE IEDER TYPE MENS REAGEERT ANDERS OP DEZE BASISPRINCIPES ,

HOUD DAAR REKENING MEE!

Page 8: Ambtenaar 2.0 "Het Nieuwe Werken & drijfverentheorie van Graves"

GEDRAGSVERANDERING

WANT UITEINDELIJK GAAT HNW OM EEN

GEDRAGSVERANDERING

DE INZICHTEN VAN DE DRIJFVERENTHEORIE VAN GRAVES BIEDEN

HANDVATTEN HIERVOOR:

Page 9: Ambtenaar 2.0 "Het Nieuwe Werken & drijfverentheorie van Graves"

Brengt Organisaties in

Beweging

Page 10: Ambtenaar 2.0 "Het Nieuwe Werken & drijfverentheorie van Graves"

IJsbergtheorie

Kennis

Vaardigheden

Opvattingen

Normen/ Waarden

Wat doe je?

Wat wil je?

Wat vind je?

Eigenschappen

Motieven / Drijfveren

Page 11: Ambtenaar 2.0 "Het Nieuwe Werken & drijfverentheorie van Graves"

Dr. Clarence W. Graves

• Psychologische gezondheid

– Express-self

– Deny-self

• Ieder mens draagt meerdere (tegenstrijdige) waardensystemen in zich

• In verschillende omstandigheden hanteren mensen verschillende waardensystemen

• Life conditions versus Mind Conditions

Page 12: Ambtenaar 2.0 "Het Nieuwe Werken & drijfverentheorie van Graves"

Graves’ waardentheorie

Page 13: Ambtenaar 2.0 "Het Nieuwe Werken & drijfverentheorie van Graves"

PAARS

Page 14: Ambtenaar 2.0 "Het Nieuwe Werken & drijfverentheorie van Graves"

PAARS “Met elkaar houden we ons staande”

Hecht aan ‘het oude vertrouwde’ Verbondenheid met het team is belangrijk Houdt van ‘vaste momenten’ en rituelen Eer en traditie staan hoog in het vaandel Trots op hetgeen bereikt is vanuit het verleden Loyaal en opofferingsgezind Geringe behoefte zich als individu te doen gelden VERLANGT VAN HNW NIEUWE GEBORGENHEID EN

HOUVAST

DIANA RUSSO #A20DAG 7 FEB 2014 MARNIX VAN DER ZALM

Page 15: Ambtenaar 2.0 "Het Nieuwe Werken & drijfverentheorie van Graves"

ROOD

Page 16: Ambtenaar 2.0 "Het Nieuwe Werken & drijfverentheorie van Graves"

ROOD

“Ik moet mijn plaats bevechten…”

Daadkrachtig, snel en direct Denkt en handelt NU Is alert op gevaar Reageert intuïtief en impulsief Wil respect van anderen Waardeert kracht Is trouw aan vrienden VERLANGT VAN HNW DAT HET BIJDRAAGT AAN ZIJN

INVLOED, HET TEMPO EN DE DAADKRACHT DIANA RUSSO #A20DAG 7 FEB 2014 MARNIX VAN DER ZALM

Page 17: Ambtenaar 2.0 "Het Nieuwe Werken & drijfverentheorie van Graves"

BLAUW

Page 18: Ambtenaar 2.0 "Het Nieuwe Werken & drijfverentheorie van Graves"

BLAUW “Met orde en regelmaat kunnen we chaos beteugelen” Hecht aan orde, discipline, regelmaat Is loyaal aan ‘het systeem’ Regels zijn regels Straf is nodig bij overtreding Het werk moet goed en het moet àf Krijgt graag waardering voor inzet Houdt van duidelijkheid en helderheid Stipt VERLANGT VAN HNW NIEUWE ZEKERHEID EN

STRUCTUUR

DIANA RUSSO #A20DAG 7 FEB 2014 MARNIX VAN DER ZALM

Page 19: Ambtenaar 2.0 "Het Nieuwe Werken & drijfverentheorie van Graves"

ORANJE

Page 20: Ambtenaar 2.0 "Het Nieuwe Werken & drijfverentheorie van Graves"

ORANJE

“Succes is een keuze: ik ga ervoor”

Wil winnen Ziet kansen en wil die benutten Gaat de uitdaging aan Competitief en statusgericht Doelgericht Willen is belangrijker dan kunnen Wordt graag serieus genomen VERLANGT VAN HNW DAT HIJ ZIJN SUCCES NOG

STEEDS KAN ETALEREN

DIANA RUSSO #A20DAG 7 FEB 2014 MARNIX VAN DER ZALM

Page 21: Ambtenaar 2.0 "Het Nieuwe Werken & drijfverentheorie van Graves"

GROEN

Page 22: Ambtenaar 2.0 "Het Nieuwe Werken & drijfverentheorie van Graves"

GROEN

“Alle mensen zijn gelijkwaardig en in wezen goedaardig”

Zoekt harmonie Is mensgericht Behulpzaam Hecht aan warmte en betrokkenheid Gericht op praten en consensus Niemand is meer dan een ander - egalitair Niet gericht op geld of status VERLANGT VAN HNW EEN BIJDRAGE AAN DE GOEDE

SFEER EN ONDERLINGE COMMUNICATIE

DIANA RUSSO #A20DAG 7 FEB 2014 MARNIX VAN DER ZALM

Page 23: Ambtenaar 2.0 "Het Nieuwe Werken & drijfverentheorie van Graves"

GEEL

Page 24: Ambtenaar 2.0 "Het Nieuwe Werken & drijfverentheorie van Graves"

GEEL

“Kennis en inzicht brengen vrijheid en autonomie”

Wil begrijpen en doordringen tot de kern Zoekt vrijheid in denken en doen Houdt van een intellectuele uitdaging Het moet leuk zijn Vernieuwend Theoretisch en modelmatig Is kritisch naar ideeën van anderen VERLANGT VAN HNW DAT DAAR EEN VISIE AAN TEN

GRONDSLAG LIGT DIANA RUSSO #A20DAG 7 FEB 2014 MARNIX VAN DER ZALM

Page 25: Ambtenaar 2.0 "Het Nieuwe Werken & drijfverentheorie van Graves"

TURKOOIS

Page 26: Ambtenaar 2.0 "Het Nieuwe Werken & drijfverentheorie van Graves"

TURKOOIS

“Alles hangt met elkaar samen, niets staat op zich”

Tevreden Holistisch Ziet verbondenheid van al het levende Relativeert dagelijkse problemen ‘Doe het goede’ Niet gehecht aan het materiële Wil positief bijdragen aan het geheel VERLANGT VAN HNW DAT DE ORGANISATIE ER ECHT

BETER VAN WORDT

DIANA RUSSO #A20DAG 7 FEB 2014 MARNIX VAN DER ZALM

Page 27: Ambtenaar 2.0 "Het Nieuwe Werken & drijfverentheorie van Graves"

Het persoonlijke profiel

Expressie

Weerstand

Page 28: Ambtenaar 2.0 "Het Nieuwe Werken & drijfverentheorie van Graves"

communicerend sociaal meelevend

strategisch conceptueel innovatief

scherp op positie resultaatgericht

conflictbereid besluitvaardig

structurerend

Expressie (totaal)

relativerend

veiligheid vertrouwen

Groepsprofiel

Page 29: Ambtenaar 2.0 "Het Nieuwe Werken & drijfverentheorie van Graves"

TNO onderzoek naar HNW i.s.m. PD

• Mensen laten zich niet of nauwelijks door sociale druk of wenselijkheid dwingen tot gedrag dat niet bij ze past. Soms werkt stimulatie zelfs averechts. Zo maken mensen die houden van structuur en regelmaat (nog) minder gebruik van wisselende werkplekken op kantoor als hun manager probeert om dit te stimuleren.

• Ook in een sterk-positieve HNW-cultuur blijven mensen met een sterke gele en oranje drijfveer evenveel (en niet meer) HNW-gedrag vertonen en doen medewerkers met een sterke paarse en blauwe drijfveer dat op hetzelfde lage pitje als in een zwakkere HNW-cultuur.

• Het effect van HNW op de gangbare doelstellingen die voor HNW worden gehanteerd (het

vergroten van taakprestaties van de medewerker, aantrekkelijkheid van de werkgever en kennisdeling) blijft achter bij de wensen.

DIANA RUSSO #A20DAG 7 FEB 2014 MARNIX VAN DER ZALM

Page 30: Ambtenaar 2.0 "Het Nieuwe Werken & drijfverentheorie van Graves"

VRAGEN?

MARNIX VAN DER ZALM WWW.MOTIVATIEF.NL

@MOTIVATIEF

DIANA RUSSO WWW.DIANARUSSO.NL @DIANARUSSOHRBP

DIANA RUSSO #A20DAG 7 FEB 2014 MARNIX VAN DER ZALM