Presentatie Professional 2.0 @ Open Lunch Ambtenaar 2.0

of 41 /41
1 Professional 2.0 op weg naar zelfkennismanagement Open Koffie Ambtenaar 2.0 type hier de datum 8 december 2008

Embed Size (px)

description

Presentatie op de Open Lunch van Ambtenaar 2.0 bij LNV in Den Haag op 8 december 2008. zie ook ambtenaar20.ning.com

Transcript of Presentatie Professional 2.0 @ Open Lunch Ambtenaar 2.0

 • 1. Professional 2.0 op weg naar zelfkennismanagement Open Koffie Ambtenaar 2.0 8 december 2008

2. Programma

 • Kennismanagement
 • Trends?
 • Web 2.0
 • Transformatie!
 • Persoonlijk kennismanagement (PKM)
 • PKM Tooling
 • Vragen?

3. Kennismanagement 4. Waar ging het om? (1) 5. Waar ging het om? (2) / lerende organisatie 6. Waar ging het om? (3) / kennismanagement K=I*EVA Kennismanagement volgens de Van Dale-online: kennis1 (de ~ (m.), ~sen) 1iem. met wie men regelmatig omgaat => bekende kennis2 (de ~ (v.), ~sen) 1wat men door studie of oefening geleerd heeft => weten [Belg., niet alg.] kennismanagement (het ~) 1beheer van de knowhow in een organisatie kennismanagement is management (van kennisintensieve organisaties).kennismanagement gaat overhet scheppen van een omgeving waarbinnen kennisoverdracht goed kan plaatsvinden en ook daadwerkelijk plaatsvindt 7. Waar ging het om (4) / kennismanagement

 • Fasering KM volgens KMCI:
  • Fase 1: Procesverbetering
  • Fase 2: Kennisopslag en distributie
  • Fase 3: Duurzame innovatie

8. Trends? 9. Trends (0) / facts & figures Facts & FiguresBron:Factor 4 Index Thuiswerkers zijn naast tevreden ook trouwer en trotser op hun bedrijf dan kantoormedewerkers. (The Wall Street Journal)Als 20 procent van alle externe zakelijke afspraken wordt vervangen door televergaderingen, scheelt dat ruim 20 procent van al het zakelijke autoverkeer, jaarlijks een besparing van 2,7 miljard kilometer. (www.awvn.nl)Een gemiddelde werkgever ontvangt 350 mails per week en is 20 uur kwijt om zijn mail af te handelen (NRC Handelsblad)Bij het zoeken naar een nieuwe baan blijkt organisatiecultuur en niet salaris de doorslaggevende factor te zijn. (Johnson & McElhenie)Slechts 40% van de werknemers is tevreden over de belangstelling die het senior management toont voor hun welzijn.Organisaties die werken met zelfsturende teams functioneren beter, hebben een laag ziekteverzuim en medewerkers ervaren minder stress. (nieuwsbank.nl) 10. Trends (1) / shift happens

  • The most important, and indeed the truly unique, contribution of management in the 20th century was the fifty-fold increase in the productivity of the MANUAL WORKER in manufacturing.
  • The most important contribution management needs to make in the 21st century is similarly to increase the productivity of KNOWLEDGE WORK and the KNOWLEDGE WORKER.
  • PeterF.Drucker
  • In: Management Challenges
  • for the 21st Century

11. Trends (2) / A Whole New Mind

 • A Whole New Mind, Dan Pink, 2006
 • www.danpink.com
 • Belangrijke trends:
  • Overvloed en verdieping
  • Azi en offshoring
  • Netwerken en Web 2.0
 • Nadruk nu op zachte competenties

12. Trends (3) / The Wealth of Networks

 • The Wealth of Networks, Yochai Benkler, 2006
 • www.benkler.org
  • Wetenschappelijk onderzoek
  • Networked information economy:
   • Peer-to-peer
   • Maken n gebruiken
   • Vrijheid van informatie
   • Transformatie van
    • Cultuur
    • Politiek
    • Recht

13. Trends (4) / anders organiseren

  • Anders organiseren
  • www.schitterendorganiseren.nl
  • w ww.timsanders.com
  • www.intensievemenshouderij.nl
  • www.zinboek.nl
  • Anglosaksisch model leidt tot korte termijn denken,
  • zoeken naar alternatieve mogelijkheden
  • Op zoek naar organiseren vanuit:
  • Wat betekent dat
  • voor organisaties?

Kennis Netwerk Compassie Vertrouwen Talent Duurzaamheid 14. Trends (5) / netwerken van professionals

  • Anders organiseren
  • www.inbasket.nl/elvenstone/elvenstone.html
  • www.martijnaslander.nl
  • www.starfishcollective.nl
  • Verzelfstandiging professionals
  • Verbinden op:
   • Zingeving
   • Inhoud
   • Kennis
  • Netwerken
   • Zwermen
  • Nieuwe competenties
   • Personal branding
   • PKM

15. Trends (6) / het nieuwe werken

 • Inspiratie
 • de mate waarin mensen worden genspireerd om het beste uit zichzelf te halen
 • Organisatie
 • de wijze waarop de organisatie is ingericht
 • Cultuur
 • de manier waarop mensen binnen de organisatie me t elkaar om gaan
 • Technologie
 • de mate waarin technologie ondersteunt

16. Web 2.0 17. Web 2.0 (1)

 • Techniek:
  • API/AJAX
  • XML (RSS)
  • Tagging
 • Toepassing:
  • UGC
  • Mashups
  • Social software

The Machine is Us/ing Us 18. Web 2.0 (2) 19. Web 2.0 (3) Gartner Hypecycle 2006 20. Web 2.0 (4) Gartner Hypecycle 2007 21. Vraagje!

 • Waarom is er een Internet?

22. Web 2.0 / The Wisdom Of Crowds

 • The Wisdom Of Crowds, James Surowiecki , 2004
 • http://en.wikipedia.org/wiki/James_Surowiecki
  • Een menigte weet meer dan een specialist

23. Web 2.0 / The Long Tail

 • The Long Tail, Chris Anderson, 2006
 • http://thelongtail.com/
  • Niche markten worden bereikbaar:
   • Beschikbaarheid content
   • Betaalbare techniek

24. Transformatie! 25. Transformatie! (1): medewerker

 • Veranderende scope:
 • Van informatie naarkennis(sen)
 • Van collect naardare 2 share
 • Van werken naarsamenwerken
 • Nieuwe (?) competenties:
 • Zelfbewustzijn
 • Focus en discipline
 • Persoonlijk kennismanagement

26. Transformatie! (2): management

 • Nieuwe (?) competenties:
 • Authenticiteit
 • Inspiratie
 • Relatiemanagement
 • Veranderende scope:
 • Van target naartalent
 • Van control naarzingeving
 • Van management naarleiderschap
 • Van organisatie naarnetwerk

27. Transformatie! (3): informatiespecialist

 • Veranderende scope:
 • Van harde informatie naarsociale bronnen
 • Van trots naartrend
 • Van drager naarkennis
 • Van object naarproces
 • Van overhead naarbusiness
 • Van plopadviseur naarcoach
 • Nieuwe (?) competenties:
 • Tools & Trics
 • Inleven in afnemer
 • Coaching

28. Persoonlijk Kennismanagement (PKM) 29. PKM (1) / principes

 • Persoonlijk Kennismanagement
  • Individueel perspectief op kennismanagement
  • Principes, concepten, disciplines and gereedschappen om persoonlijke n bedrijfsdoelen te bereiken
  • Verantwoordelijkheidnemenvoor wat je weet, wie je kent - en wat zij weten!
 • Kenmerken
  • Emerging onderwerp
  • Interdisciplinair
  • Wel in VS, (nog) niet in NL

30. PKM (2) / persoonlijk infomanagement (pull)

  • Lifehacking
   • www.lifehacking.nl
   • reductie infostress
   • time- en kennismanagement
   • persoonlijke ontwikkeling
   • opsporen, filteren, organiseren, delen
   • tips, truc & tools

31. PKM (3) / persoonlijk infomanagement (pull)

 • Getting Things Done
  • www.davidco.com
  • Houd je postvak en hoofd leeg met de volgende stappen:
   • Verzamelen
   • Verwerken
   • Organiseren
   • Nakijken
   • Doen
  • Hipster PDA (hPDA)

32. PKM (4) / Tooling - mashup 33. PKM (5) / Tooling - tagging 34. PKM (6) / digitale identiteit (push) 35. PKM (7) / personal branding (push)

 • Personal Branding
  • http://weblog.oomph.nl/2007/05/personal_brandi.html
  • Creer je toegevoegde waarde:
   • Focus
   • Waardeketen klant
   • Benoem jezelf tot (max.3)
   • Bewijzen
  • Communiceer persoonlijke meerwaarde:
   • Gebruik je eigen naam
   • Blog, post en reageer
   • Verspreid je kennis
   • Wees vindbaar
   • Walk your talk!

36. PKM (8) / Tooling - crowdsourcing 37. Vraagje! Kies je eigen professionele focus. Benoem deze rol met een pakkende kreet. Selecteer drie kanalen waarlangs je zichtbaar wilt worden. Presenteer je in maximaal drie zinnen (hier n daar!). 38. PKM (9) / Tooling - social software 39. PKM (10) / Tooling - (micro) blogging 40. Vragen? 41. ORDINA N.V. Ringwade 1 Tel: +31 30 6637000 www.ordina.nl 3439 LMNieuwegein Fax: +31 30 6637099 e-mail: [email protected]