Presentatie Professional 2.0 @ Open Lunch Ambtenaar 2.0

41
1 Professional 2.0 op weg naar zelfkennismanagement Open Koffie Ambtenaar 2.0 type hier de datum 8 december 2008

description

Presentatie op de Open Lunch van Ambtenaar 2.0 bij LNV in Den Haag op 8 december 2008. zie ook ambtenaar20.ning.com

Transcript of Presentatie Professional 2.0 @ Open Lunch Ambtenaar 2.0

Page 1: Presentatie Professional 2.0 @ Open Lunch Ambtenaar 2.0

1

Professional 2.0op weg naar zelfkennismanagement

Open KoffieAmbtenaar 2.0 type hier de datum8 december 2008

Page 2: Presentatie Professional 2.0 @ Open Lunch Ambtenaar 2.0

2

Programma

• Kennismanagement

• Trends?

• Web 2.0…

• Transformatie!

• Persoonlijk kennismanagement (PKM)…

• PKM Tooling

• Vragen?

Page 3: Presentatie Professional 2.0 @ Open Lunch Ambtenaar 2.0

3

Kennismanagement

Page 4: Presentatie Professional 2.0 @ Open Lunch Ambtenaar 2.0

4

Waar ging het om? (1)

Page 5: Presentatie Professional 2.0 @ Open Lunch Ambtenaar 2.0

5

Waar ging het om? (2) / lerende organisatie

Page 6: Presentatie Professional 2.0 @ Open Lunch Ambtenaar 2.0

6

Waar ging het om? (3) / kennismanagement

K=I*EVA

“Kennismanagement” volgens de Van Dale-online:

ken·nis1 (de ~ (m.), ~sen)1 iem. met wie men regelmatig omgaat => bekende

ken·nis2 (de ~ (v.), ~sen)1 wat men door studie of oefening geleerd heeft => weten [Belg., niet alg.] 

ken·nis·ma·nage·ment (het ~) 1 beheer van de knowhow in een organisatie

kennismanagement is

management (van

kennisintensieve

organisaties).

kennismanagement gaat over

het scheppen van een omgeving

waarbinnen kennisoverdracht

goed kan plaatsvinden

en ook daadwerkelijk plaatsvindt

Page 7: Presentatie Professional 2.0 @ Open Lunch Ambtenaar 2.0

7

Waar ging het om (4) / kennismanagement

• Fasering KM volgens KMCI:

•Fase 1: Procesverbetering

•Fase 2: Kennisopslag en –distributie

•Fase 3: Duurzame innovatie

Page 8: Presentatie Professional 2.0 @ Open Lunch Ambtenaar 2.0

8

Trends?

Page 9: Presentatie Professional 2.0 @ Open Lunch Ambtenaar 2.0

9

Trends (0) / facts & figures

Bij het zoeken naar een nieuwe baan blijkt organisatiecultuur en niet salaris de doorslaggevende factor te zijn. (Johnson & McElhenie)

Slechts 40% van de werknemers is tevreden over de belangstelling die het senior management toont voor hun welzijn.

Organisaties die werken met zelfsturende teams functioneren beter, hebben een laag ziekteverzuim en medewerkers ervaren minder stress. (nieuwsbank.nl)

Thuiswerkers zijn naast tevreden ook trouwer en trotser op hun bedrijf dan kantoormedewerkers. (The Wall Street Journal)

Als 20 procent van alle externe zakelijke afspraken wordt vervangen door televergaderingen, scheelt dat ruim 20 procent van al het zakelijke autoverkeer, jaarlijks een besparing van 2,7 miljard kilometer. (www.awvn.nl)

Een gemiddelde werkgever ontvangt 350 mails per week en is 20 uur kwijt om zijn mail af te handelen (NRC Handelsblad)

Facts & Figures

Bron: Factor 4 Index

Page 10: Presentatie Professional 2.0 @ Open Lunch Ambtenaar 2.0

10

Trends (1) / ‘shift happens’

“The most important, and indeed the truly unique, contribution of management in the 20th century was the fifty-fold increase in the productivity of the MANUAL WORKER in manufacturing.

The most important contribution management needs to make in the 21st century is similarly to increase the productivity of KNOWLEDGE WORK and the KNOWLEDGE WORKER.”

Peter F. Drucker

In: Management Challenges

for the 21st Century

Page 11: Presentatie Professional 2.0 @ Open Lunch Ambtenaar 2.0

11

Trends (2) / A Whole New Mind

A Whole New Mind, Dan Pink, 2006

www.danpink.com

•Belangrijke trends:

•Overvloed en verdieping

•Azië en offshoring

•Netwerken en Web 2.0

•Nadruk nu op ‘zachte’ competenties

Page 12: Presentatie Professional 2.0 @ Open Lunch Ambtenaar 2.0

12

Trends (3) / The Wealth of Networks

The Wealth of Networks, Yochai Benkler, 2006

www.benkler.org

•Wetenschappelijk onderzoek

•Networked information economy:

•Peer-to-peer

•Maken én gebruiken

•Vrijheid van informatie

•Transformatie van

•Cultuur

•Politiek

•Recht

Page 13: Presentatie Professional 2.0 @ Open Lunch Ambtenaar 2.0

13

Trends (4) / anders organiseren

Anders organiseren

www.schitterendorganiseren.nl

www.timsanders.com

www.intensievemenshouderij.nl

www.zinboek.nl

•Anglosaksisch model leidt tot korte termijn denken,

zoeken naar alternatieve mogelijkheden

•Op zoek naar organiseren vanuit:

•Wat betekent dat

voor organisaties?

Vertrouwen

Talent

Duurzaamheid

Kennis

Netwerk

Compassie

Page 14: Presentatie Professional 2.0 @ Open Lunch Ambtenaar 2.0

14

Trends (5) / netwerken van professionals

Anders organiseren

www.inbasket.nl/elvenstone/elvenstone.html

www.martijnaslander.nl

www.starfishcollective.nl

•Verzelfstandiging professionals

•Verbinden op:

•Zingeving

•Inhoud

•Kennis

•Netwerken

•Zwermen

•Nieuwe competenties

•Personal branding

•PKM

Page 15: Presentatie Professional 2.0 @ Open Lunch Ambtenaar 2.0

15

Trends (6) / het nieuwe werken

•Inspiratie› de mate waarin mensen worden geïnspireerd om het beste uit zichzelf te halen

•Organisatie›de wijze waarop de organisatie is ingericht

•Cultuur›de manier waarop mensen binnen de organisatie met elkaar omgaan

•Technologie›de mate waarin technologie ondersteunt

Page 16: Presentatie Professional 2.0 @ Open Lunch Ambtenaar 2.0

16

Web 2.0…

Page 17: Presentatie Professional 2.0 @ Open Lunch Ambtenaar 2.0

17

Web 2.0 (1)

• Techniek:

• API/AJAX

• XML (RSS)

• Tagging

• Toepassing:

• UGC

• Mashups

• Social software

The Machine is Us/ing Us

Page 18: Presentatie Professional 2.0 @ Open Lunch Ambtenaar 2.0

18

Web 2.0 (2)

Page 19: Presentatie Professional 2.0 @ Open Lunch Ambtenaar 2.0

19

Web 2.0 (3)

Gartner Hypecycle 2006

Page 20: Presentatie Professional 2.0 @ Open Lunch Ambtenaar 2.0

20

Web 2.0 (4)

Gartner Hypecycle 2007

Page 21: Presentatie Professional 2.0 @ Open Lunch Ambtenaar 2.0

21

Vraagje!

Waarom is er een Internet?

Page 22: Presentatie Professional 2.0 @ Open Lunch Ambtenaar 2.0

22

Web 2.0 / The Wisdom Of Crowds

The Wisdom Of Crowds, James Surowiecki , 2004

http://en.wikipedia.org/wiki/James_Surowiecki

•Een menigte weet meer dan een specialist

Page 23: Presentatie Professional 2.0 @ Open Lunch Ambtenaar 2.0

23

Web 2.0 / The Long Tail

The Long Tail, Chris Anderson, 2006

http://thelongtail.com/

•Niche markten worden bereikbaar:

•Beschikbaarheid content

•Betaalbare techniek

Page 24: Presentatie Professional 2.0 @ Open Lunch Ambtenaar 2.0

24

Transformatie!

Page 25: Presentatie Professional 2.0 @ Open Lunch Ambtenaar 2.0

25

Transformatie! (1): medewerker

Veranderende scope:

• Van informatie naar kennis(sen)

• Van ‘collect’ naar ‘dare 2 share’

• Van werken naar samenwerken

Nieuwe (?) competenties:

• Zelfbewustzijn

• Focus en discipline

• Persoonlijk kennismanagement

Page 26: Presentatie Professional 2.0 @ Open Lunch Ambtenaar 2.0

26

Transformatie! (2): management

Nieuwe (?) competenties:

• Authenticiteit

• Inspiratie

• Relatiemanagement

Veranderende scope:

• Van target naar talent

• Van ‘control’ naar zingeving

• Van management naar leiderschap

• Van organisatie naar netwerk

Page 27: Presentatie Professional 2.0 @ Open Lunch Ambtenaar 2.0

27

Transformatie! (3): informatiespecialist

Veranderende scope:

• Van harde informatie naar sociale bronnen

• Van trots naar trend

• Van drager naar kennis

• Van object naar proces

• Van overhead naar business

• Van plopadviseur naar coach

Nieuwe (?) competenties:

• Tools & Trics

• Inleven in afnemer

• Coaching

Page 28: Presentatie Professional 2.0 @ Open Lunch Ambtenaar 2.0

28

Persoonlijk Kennismanagement(PKM)…

Page 29: Presentatie Professional 2.0 @ Open Lunch Ambtenaar 2.0

29

PKM (1) / principes

Persoonlijk Kennismanagement

• Individueel perspectief op kennismanagement

• Principes, concepten, disciplines and gereedschappen om persoonlijke én bedrijfsdoelen te bereiken

• Verantwoordelijkheid nemen voor wat je weet, wie je kent - en wat zij weten!

• Kenmerken

• ‘Emerging’ onderwerp

• Interdisciplinair

• Wel in VS, (nog) niet in NL

Page 30: Presentatie Professional 2.0 @ Open Lunch Ambtenaar 2.0

30

PKM (2) / persoonlijk infomanagement (pull)

• Lifehackingwww.lifehacking.nl

• reductie infostress

• time- en kennismanagement

• persoonlijke ontwikkeling

• opsporen, filteren, organiseren, delen

• tips, truc & tools

Page 31: Presentatie Professional 2.0 @ Open Lunch Ambtenaar 2.0

31

PKM (3) / persoonlijk infomanagement (pull)

• Getting Things Donewww.davidco.com

• Houd je postvak en hoofd leeg met de volgende stappen:

• Verzamelen

• Verwerken

• Organiseren

• Nakijken

• Doen

• Hipster PDA (hPDA)

Page 32: Presentatie Professional 2.0 @ Open Lunch Ambtenaar 2.0

32

PKM (4) / Tooling - mashup

Page 33: Presentatie Professional 2.0 @ Open Lunch Ambtenaar 2.0

33

PKM (5) / Tooling - tagging

Page 34: Presentatie Professional 2.0 @ Open Lunch Ambtenaar 2.0

34

PKM (6) / digitale identiteit (push)

Page 35: Presentatie Professional 2.0 @ Open Lunch Ambtenaar 2.0

35

PKM (7) / personal branding (push)

Personal Brandinghttp://weblog.oomph.nl/2007/05/personal_brandi.html

• Creëer je toegevoegde waarde:

• Focus

• Waardeketen klant

• Benoem jezelf tot… (max.3)

• Bewijzen

• Communiceer persoonlijke meerwaarde:

• Gebruik je eigen naam

• Blog, post en reageer

• Verspreid je kennis

• Wees vindbaar

• Walk your talk!

Page 36: Presentatie Professional 2.0 @ Open Lunch Ambtenaar 2.0

36

PKM (8) / Tooling - crowdsourcing

Page 37: Presentatie Professional 2.0 @ Open Lunch Ambtenaar 2.0

37

Vraagje!

Kies je eigen professionele focus.

Benoem deze rol met een pakkende kreet.

Selecteer drie kanalen waarlangs je zichtbaar wilt worden.

Presenteer je in maximaal drie zinnen

(hier én daar!).

Page 38: Presentatie Professional 2.0 @ Open Lunch Ambtenaar 2.0

38

PKM (9) / Tooling - social software

Page 39: Presentatie Professional 2.0 @ Open Lunch Ambtenaar 2.0

39

PKM (10) / Tooling - (micro) blogging

Page 40: Presentatie Professional 2.0 @ Open Lunch Ambtenaar 2.0

40

Vragen?

Page 41: Presentatie Professional 2.0 @ Open Lunch Ambtenaar 2.0

41

ORDINA N.V.

Ringwade 1 Tel: +31 30 6637000 www.ordina.nl

3439 LM Nieuwegein Fax: +31 30 6637099 e-mail: [email protected]