Publieke Zaak

Click here to load reader

 • date post

  05-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  56
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Publieke Zaak. Publieke Zaak. WELKOM DEELNEMERS BIJEENKOMST 11 MAART 2011. WMO (wet maatschappelijke ondersteuning). Ingevoerd per 1 januari 2007 Welke wetten zijn samengevoegd in WMO Waarom is de WMO belangrijk Negen taken voor de gemeenten Meepraten en meedenken over de WMO - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Publieke Zaak

presentatie scholenWelke wetten zijn samengevoegd in WMO
Waarom is de WMO belangrijk
Negen taken voor de gemeenten
Meepraten en meedenken over de WMO
Oog voor elkaar (civil society)
Mantelzorg en Vrijwilligers
Publieke Zaak
De WVG (wet voorzieningen gehandicapten)
De Welzijnswet
De WMO vormt een drieluik met
de WWB en de WI en samenhang met de
WSW, WEB en de leerplichtwet
Publieke Zaak
Ondersteunen jongeren en ouderen
5. Zorgen dat mensen met een beperking mee kunnen doen
6. Bieden voorzieningen voor mensen met een beperking
Publieke Zaak
9. Zorg voor regelen voor mensen met een verslaving
Publieke Zaak
(MEEPRATEN EN MEEDENKEN)
WAT IS BURGERPARTICIPATIE?
Alle vormen van participatie waarbij de belangen van burgers in het geding zijn. Het gaat niet alleen om individuele burgers maar ook om organisaties, professionals en instellingen die de belangen van burgers behartigen.
Publieke Zaak
Heeft een zwaarwegend stemadvies
Publieke Zaak
CIVIL SOCIETY
Oog voor elkaar: dat is belangrijk. Iedereen moet mee kunnen doen in de maatschappij, oud en jong, met en zonder beperkingen. Daarbij moeten we oog voor elkaar hebben en elkaar helpen. Waar dat nodig is, biedt de gemeente ondersteuning. De WMO heeft twee hoofddoelen: meedoen en zelfredzaamheid.
Publieke Zaak
Burgers zijn in eerste instantie verantwoordelijk en moeten initiatief nemen.
Mensen zijn over het algemeen mondige burgers. Er is een balans tussen de eigen verantwoordelijkheid en de ondersteuning die de gemeente kan bieden.
Publieke Zaak
Publieke Zaak
MANTELZORG EN VRIJWILLIGERS
Veel mensen zijn bereid om iemand in hun directe omgeving extra zorg te geven, maar dat wordt steeds minder in een samenleving die vergrijst, waarin arbeidsparticipatie toeneemt en sociale netwerken veranderen.
Dit geldt voor zowel mantelzorgers als vrijwilligers. Hoe kunnen we stimuleren, dat dit probleem wordt opgelost?
Publieke Zaak
-Tegemoetkoming chronisch zieken en
Is vorm van thuiszorg
- Thuiszorg: omvat ook verpleging en persoonlijke verzorging (beide via AWBZ, met indicatie CIZ)
Publieke Zaak
-Klant houdt de regie
klant;kan zelf taken en werkzaamheden
indelen.
daarom vraagt
Publieke Zaak
Huishoudelijke zorg:
HH-zorg in te kopen
verantwoorden
Voorkeur klant is leidend
Levering hulp binnen maximaal één week
Gemeente betaalt aanbieder
Deskundig op het gebied van welzijn, zorg en woonomstandigheden
Heeft luisterend oor en kan omgaan met situaties op het gebied van eenzaamheid en armoede
- Zij helpen bij treffen en aanvragen van voorzieningen
Publieke Zaak
u heeft huishoudelijke hulp nodig
u wilt een voorziening in huis (bijv. traplift)
u heeft een rolstoel nodig
u overweegt om een persoonsgebonden budget
- Indicatiestelling gebeurt door zorgloket ipv CIZ
Publieke Zaak
- rolstoel, scootmobiel, vervoersvoorziening
Compensatieplicht
*
*
Compensatieplicht
Uw gemeente moet er op grond van de compensatieplicht voor zorgen dat u:
uw huishouden kunt doen;
andere mensen kunt ontmoeten en sociale contacten kunt leggen.
*
*
Compensatieplicht
*
*
Wanneer is een voorziening compenserend?
*
*
Compensatieplicht
*
*
Mantelzorgers en vrijwilligers
*
*
-Zomerscootmobielen, anders “ carpoolen”
-Kosten medisch advies bij voorziening in
rekening brengen.
Zie ook://www.rechtopwmo.nl/inhoud/index/pid/795
Publieke Zaak
PARTICIPATIELADDER/VERSUS WMO
Het centrale doel van het participatiebeleid is, om zo veel mogelijk burgers naar een zo zelfstandig mogelijke positie in de maatschappij te begeleiden, waarbij economische zelfstandigheid het maximaal te bereiken doel is.
Vergelijk:http://www.participatieladder.nl/pages/content.php?page=8
STELLING 2: