Presentatiegids Zwaluwhoeve/HSC

20
PRESENTATIEGIDS HSC - HIERDEN SEIZOEN 2011-2012 | 1 LAURENS DE KLEINE, WETHOUDER SPORT GEMEENTE HARDERWIJK: ’Spelplezier, samenwerking en vertrouwen’ Sport is niet meer weg te denken uit onze gemeente. Het belang van sport staat buiten kijf. Sport is niet alleen een leuke besteding van vrije tijd, maar is ook een belangrijk verbindend element in de samenleving. En daar is Hierden een sprekend voorbeeld van. Daarom is de gemeente Harderwijk blij dat Hierden als dorp van ‘de kampioenen’ weer van zich laat horen met de volleybalsport. Het feit dat het eerste damesteam volleybal uitkomt in de B-league is natuurlijk geweldig en kunnen we in de categorie topsport rangschikken. Als wethouder Sport pleit ik voor het belang van de zogenaamde breedtesport om zoveel mogelijk mensen te laten sporten. Hieruit komen talenten voort die we zo goed mogelijk willen faciliteren en begeleiden om door te kunnen groeien naar de top. Gezonde sportverenigingen zijn hiervoor nodig. En waar nodig en waar moge- lijk, draagt de gemeente haar steentje bij. HSC Volleybal laat zien dat de vereniging in staat is om naast de sociale functie ook de prestatie neer te zetten. Dat vraagt veel van de vereniging en veel van alle vrij- willigers. Petje af voor die inzet en prestatie. Ook voor het nieuwe seizoen is het onontbeerlijk om prestaties neer te kunnen zetten zoals in het afgelopen jaar of misschien zelfs nog een stap hoger. Ik wens alle volleybalsporters in Hierden veel succes toe met vooral veel plezier in het spel. Want spelplezier, samenwerking en vertrouwen is de basis voor succes. Laurens de Kleine, Wethouder Sport

description

Presentatiegids Zwaluwhoeve/HSC

Transcript of Presentatiegids Zwaluwhoeve/HSC

Page 1: Presentatiegids Zwaluwhoeve/HSC

P R E S E N TAT I E G I D S H S C - H I E R D E N S E I Z O E N 2 0 1 1 - 2 0 1 2 | 1

LAURENS DE KLEINE,

WETHOUDER SPORT GEMEENTE HARDERWIJK:

’Spelplezier,

samenwerking en

vertrouwen’

Sport is niet meer weg te denken uit onze gemeente. Het belang van sport staat buiten kijf. Sport is niet alleen een leuke besteding van vrije tijd, maar is ook een belangrijk verbindend element in de samenleving. En daar is Hierden een sprekend voorbeeld van.

Daarom is de gemeente Harderwijk blij dat Hierden als dorp van ‘de kampioenen’ weer van zich laat horen met de volleybalsport. Het feit dat het eerste damesteam volleybal uitkomt in de B-league is natuurlijk geweldig en kunnen we in de categorie topsport rangschikken.

Als wethouder Sport pleit ik voor het belang van de zogenaamde breedtesport om zoveel mogelijk mensen te laten sporten. Hieruit komen talenten voort die we zo goed mogelijk willen faciliteren en begeleiden om door te kunnen groeien naar de top. Gezonde sportverenigingen zijn hiervoor nodig. En waar nodig en waar moge-lijk, draagt de gemeente haar steentje bij.

HSC Volleybal laat zien dat de vereniging in staat is om naast de sociale functie ook de prestatie neer te zetten. Dat vraagt veel van de vereniging en veel van alle vrij-willigers. Petje af voor die inzet en prestatie. Ook voor het nieuwe seizoen is het onontbeerlijk om prestaties neer te kunnen zetten zoals in het afgelopen jaar of misschien zelfs nog een stap hoger.

Ik wens alle volleybalsporters in Hierden veel succes toe met vooral veel plezier in het spel. Want spelplezier, samenwerking en vertrouwen is de basis voor succes.

Laurens de Kleine,Wethouder Sport

Page 2: Presentatiegids Zwaluwhoeve/HSC

2 | P R E S E N TAT I E G I D S Z W A L U W H O E V E / H S C - S E I Z O E N 2 0 1 1 - 2 0 1 2

Zuiderzeestraatweg 114b - 3849 AK HierdenT (0341) 45 22 31

Partijtje volleybal verloren...?

Als je haar maar goed zit!

Kom naar onze dames- en herenkapsalon

haa r v e r z o r g i n g

LEKKERE GLADDE BENEN TIJDENS VOLLEYBAL?FF RUST GESPECIALISEERD IN DEFINITIEF ONTHAREN!!VERGEET NIET TE BELLEN!!!!

Page 3: Presentatiegids Zwaluwhoeve/HSC

P R E S E N TAT I E G I D S Z W A L U W H O E V E / H S C - S E I Z O E N 2 0 1 1 - 2 0 1 2 | 3

VAN HET BESTUUR

Meedoen en meehelpen

Sport boeit en bindt mensen vanuit een gemeenschappelijke sport beleving, overbrugt leeftijden en culturen en is bovenal gezond. Zaken die in de samen­leving onder scheidend zijn, doen er in de sport niet toe. De regels in de sport gelden voor iedereen, ongeacht afkomst, maatschappelijke positie of geloofs­overtuiging. Meedoen en mee helpen zijn de belang­rijkste uitgangspunten. Ik sport en help een ander te sporten, dat is iets wat wij graag zien.

Het afgelopen seizoen werd afgesloten met een prachtig resultaat in de B-league voor alle speelsters, maar bovenal ook een mooi resultaat voor de club, de trainer, de begeleiding en de commissie top, vooral op de achtergrond, maar niet minder belangrijk. Op het eind van het seizoen werd afscheid genomen van de succesvolle trainer Gert Timmer. Voor het nieuwe seizoen werd Wilfried Groot huis als trainer aangetrokken en Joost Samsom wederom als assistent vast gelegd. De bouw aan een nieuwe selectie werd door de commissie top ingezet. Er vertrokken vier speelsters; Iris Timmer (studie), Marieke Pauw (blessure), Paulien van den Berg en Karlijn Grispen (stapje terug in HSC D2). Daar tegen over werden vijf nieuwe speelsters verwelkomd; Femke van Duijnen, Petra Siebers, Anne Swart, Anouk van Wijk en Manon Zeeboer. Anouk Timmer heeft een schouder operatie ondergaan en is voor-lopig uitgeschakeld.Aan de nieuwe trainer en nieuw ingestroomde speelsters de uitdaging om eenzelfde resultaat neer te zetten samen met de speelsters die bleven.

Goed draaiende sportverenigingen zijn van groot belang voor de samenleving in het algemeen en Hierden in het bijzonder. ’Het dorp der kampioenen’ is een met trots ontvangen titel. Sportverenigingen versterken de gezondheid en de saamhorigheid binnen het dorp en wij kunnen ons gelukkig prijzen met een trouwe supporters aanhang. Voor deze aanhang hebben wij in het komende seizoen het tijdstip van de thuiswedstrijden van Zwaluwhoeve/HSC verplaatst naar 19.00 uur om ook die mensen, die op het oude tijdstip niet konden komen, in de gelegenheid te stellen bij de thuiswedstrijden aanwezig te zijn.

Page 4: Presentatiegids Zwaluwhoeve/HSC

4 | P R E S E N TAT I E G I D S Z W A L U W H O E V E / H S C - S E I Z O E N 2 0 1 1 - 2 0 1 2

uw rijdende winkelYdo Nijdam

Tel. 06 - 22 51 74 18Bezorgt al 20 jaar in Hierden en Harderwijk!

Page 5: Presentatiegids Zwaluwhoeve/HSC

P R E S E N TAT I E G I D S Z W A L U W H O E V E / H S C - S E I Z O E N 2 0 1 1 - 2 0 1 2 | 5

Met veel plezier lever ik ook een bijdrage aan de presentatiegids. Zelf speel ik nog in Heren 2 van HSC Volleybal een team van vijfigers. Wij zijn niet de oudste spelers van HSC, want een opvolgend team zit echt in de 60+ of 70-. Met heel veel respect voor deze leeftijdsgroep, de passie en gedrevenheid waarmee het volleybalspel bedreven wordt. Met heel veel genoegen zie ik ook ieder weekend vele jonge Hierdenaren en Harderwijkers actief sporten binnen HSC Volleybal, de gymvereniging en/of voet-ballen bij vv Hierden. Sport heeft een betekenis in Hierden, winnen is belangrijk, meedoen is belangrijker en sport ondersteunen is een vanzelfsprekendheid. HSC Volleybal als goed presterende volleybalclub met een enthousiast kader en vrij-willigerskorps draagt bij aan een grotere bekendheid van Hierden en de aan de club verbonden sponsoren. Dames 1 van HSC Volleybal draagt de naam van Zwaluw-hoeve/HSC en dat is niet voor niets. Hiermee verbindt de Zwaluwhoeve zich aan de sportieve prestaties van HSC en hopen wij een positieve uitstraling te geven aan de Zwaluwhoeve. Ook de andere sponsoren gaan mee in de lift. Deze sponsoren worden bij de activiteiten betrokken en de vereniging is dank baar voor de geboden moge-lijkheden. Zonder deze sponsoren zouden wij dit niveau financieel niet aankunnen.

Naast de aandacht voor dames 1 wens ik ook alle andere teams een goed, sportief en succesvol seizoen. We doen het goed als vereniging. Het leden aantal is goed gestegen het afgelopen seizoen en hiervoor hebben wij van de NeVoBo een beloning van zeven volleyballen gekregen. Blij dat het ook bij de bond is opgevallen.

Met deze groei ontstaat er ook ergens druk binnen de vereniging. Mijn motto voor het aankomende seizoen is betekenisvol: “Sport neem je niet alleen, je geeft het ook” en hiermee hoop ik dat binnen elk team van HSC Volleybal voldoende mensen bereid zijn om ook sport te geven, door een wedstrijd te fluiten of een team te begeleiden. Kijk naar jezelf, neem die verantwoordelijk heid en uitdaging aan.

Ik wens u veel leesplezier en Zwaluw­hoeve/HSC Dames 1 een bijzonder succes vol volleybalseizoen en wederom goede prestaties in de B­league.

Namens het bestuur, Bert Vrieling

Page 6: Presentatiegids Zwaluwhoeve/HSC

6 | P R E S E N TAT I E G I D S Z W A L U W H O E V E / H S C - S E I Z O E N 2 0 1 1 - 2 0 1 2

Covebo is een internationale uitzendorganisatie en de specialist in het vinden van uitzendkrachten voor de bouw & techniek, logistiek en productie

De sportieve bemiddelaar in flexibel internationaal talent.

Of u nu op zoek bent naar een Nederlandse medewerker of naar gemotiveerd personeel van over de grens, bij Covebo en Werk-lokaal bent u aan het juiste adres. Door onze wervings- en selectiekantoren in Nederland, Polen, Duitsland en Hongarije zijn wij in staat snel en zorgvuldig de juiste (vak)krachten voor u te selecteren, voor de korte en de lange termijn.Covebo heeft vestigingen in: Borne, Bunschoten, Harderwijk, Hasselt, Nijkerk, Venlo, Weert, Zeewolde en Zeist.

Kijk voor meer informatie op: www.covebo.nl of www.werk-lokaal.nl

Page 7: Presentatiegids Zwaluwhoeve/HSC

P R E S E N TAT I E G I D S Z W A L U W H O E V E / H S C - S E I Z O E N 2 0 1 1 - 2 0 1 2 | 7

Wilfried Groothuis, de nieuwe trainer

Mijn naam is Wilfried Groothuis. Ik ben 38 jaar, woon samen in Almere en werk daar ook in het Flevoziekenhuis (hoofd OK).

Al vrij jong ben ik begonnen met training geven aan jeugd-teams, wat een jaar of acht geleden een prettig uit de hand gelopen hobby is geworden. Op dat moment ben ik met een aantal gemoti veerde mensen in Almere gestart bij Omni world met het opleiden van een groep talentvolle meiden. Met deze groep heb ik daar twee jaar lang veel uren per week getraind. De vorderingen van deze meiden ging niet onop gemerkt voorbij, waardoor zij al snel door andere vereni gingen wer den gevraagd. Op dat moment ben ik als trainer ook over gestapt van ’mijn vereni ging’ de volleybal wereld in. Als trainer ben ik sindsdien actief geweest bij Zaanstad (dames 1e divisie), Vovem Emmeloord (1e divisie) en Taurus (1e divisie). Daarnaast heb ik gedurende die jaren een jaar of zeven training gegeven aan met name meisjes bij de NVS. Afgelopen mei deed zich de kans voor om met Zwaluw hoeve/HSC in de B-league aan de slag te gaan. Al snel merkte ik dat bij HSC een gedreven groep mensen zich inzet voor de organisatie rondom D1. In combinatie met een vereniging waar de gastvrijheid en gezelligheid al meteen opviel is HSC een club waar goede sfeer en professionaliteit hand in hand gaan. Mijn keuze was snel gemaakt.

In de afgelopen jaren heb ik een duidelijke visie op het volleybal en het trainen/ coachen ontwikkeld. Ik ben er van overtuigd dat een team het beste presteert als ieder lid van het team wordt ingezet om haar kracht te gebruiken. In onze trainin gen probeer ik maatwerk te leveren, er is niet een standaardtechniek die door iedereen uitgevoerd wordt, de techniek wordt aangepast aan de voor keuren (qua karakter en beweging) van de individuele speelsters. Met deze methode wordt de kans op een maximale prestatie geoptimaliseerd.Het spel dat we gaan laten zien zal zich kenmerken door veel beweging, gretige verdediging en gevarieerd aanvalsspel. Ons doel? Natuurlijk speelt iedereen om het kampioenschap, wij gaan daar zeker een poging voor doen. Overtreffen van de 6e plek van afgelopen seizoen is wat mij betreft het minimale om van een succesvol seizoen te kunnen spreken.

Graag tot zien in De Rumels!

Met sportieve groet,Wilfried Groothuis

Page 8: Presentatiegids Zwaluwhoeve/HSC

8 | P R E S E N TAT I E G I D S Z W A L U W H O E V E / H S C - S E I Z O E N 2 0 1 1 - 2 0 1 2

Wedstrijdschema Zwaluwhoeve/HSC Ds 1

DATUM TIjD WEDSTRIjD

24-09-2011 19.00 uur Zwaluwhoeve/HSC DS 1 - Flamingo’s’56 DS 1

01-10-2011 20.00 uur Insiteadvies Lycurgus DS 1 - Zwaluwhoeve/HSC DS 1 (locatie: Topsportcentrum Alfacollege, Groningen)

15-10-2011 17.30 uur King Software DS 1 - Zwaluwhoeve/HSC DS 1 (locatie: Oostgaarde, Capelle aan den IJssel)

29-10-2011 19.00 uur Zwaluwhoeve/HSC DS 1 - Longa’59 DS 1

05-11-2011 17.00 uur Donitas DS 1 - Zwaluwhoeve/HSC DS 1 (locatie: Struikhal (RUG), Groningen)

12-11-2011 19.00 uur Zwaluwhoeve/HSC DS 1 - Kindercentrum-Alterno DS 2

19-11-2011 19.00 uur VVC-Vught DS 1 - Zwaluwhoeve/HSC DS 1 (locatie: Martinihal, Vught)

03-12-2011 19.00 uur Zwaluwhoeve/HSC DS 1 - Yarden Havoc DS 1

10-12-2011 18.00 uur Set-Up’65 DS 1 - Zwaluwhoeve/HSC DS 1

14-01-2012 19.00 uur De-Ommelanden.nl/Veracles DS 1 - Zwaluwhoeve/HSC DS 1 (locatie: Struikhal (RUG), Groningen)

21-01-2012 19.00 uur Zwaluwhoeve/HSC DS 1 - INSITEADVIES Lycurgus DS 1

04-02-2012 19.00 uur Zwaluwhoeve/HSC DS 1 - King Software DS 1

11-02-2012 19.30 uur Longa’59 DS 1 - Zwaluwhoeve/HSC DS 1 (locatie: Hamalandhal, Lichtenvoorde)

03-03-2012 19.00 uur Zwaluwhoeve/HSC DS 1 - Donitas DS 1

10-03-2012 20.00 uur Kindercentrum-Alterno DS 2 - Zwaluwhoeve/HSC DS 1 (locatie: Alternohal, Apeldoorn)

17-03-2012 19.00 uur Zwaluwhoeve/HSC DS 1 - VVC-Vught DS 1

24-03-2012 17.00 uur Yarden Havoc DS 1 - Zwaluwhoeve/HSC DS 1 (locatie: De Els, Haaksbergen)

31/03/2012 19.00 uur Zwaluwhoeve/HSC DS 1 - Set-Up’65 DS 1

14/04/2012 19.00 uur Zwaluwhoeve/HSC DS 1 - De-Ommelanden.nl/Veracles DS 1

21/04/2012 19.15 uur Flamingo’s’56 DS 1 - Zwaluwhoeve/HSC DS 1 (locatie: Pica Mare, Gennep)

locatie thuiswedstrijden HSC/Zwaluwhoeve: De Rumels, Hierden

Page 9: Presentatiegids Zwaluwhoeve/HSC

P R E S E N TAT I E G I D S Z W A L U W H O E V E / H S C - S E I Z O E N 2 0 1 1 - 2 0 1 2 | 9

Nr. Naam Leeftijd Positie

1 Irene Klaver 27 jaar Passer-loper 2 Inge Beute 26 jaar Spelverdeelster 3 Nadia Koraichi 26 jaar Midden 4 Linda Strijkveen 26 jaar Libero 5 Femke van Duijnen 23 jaar Midden 6 Petra Siebers 30 jaar Spelverdeelster 7 Janneke Romkes 29 jaar Passer-loper 8 Fabienne van Daelen 20 jaar Diagonaal 9 Moniek Drost 33 jaar Libero 11 Anne Swart 21 jaar Midden 12 Lea Loosman 26 jaar Midden 14 Anouk van Wijk 24 jaar Diagonaal 15 Manon Zeeboer 16 jaar Passer-loper

Wilfried Groothuis Hoofdtrainer/CoachJoost Samsom Assistent-trainer/CoachJenny Kevelam TeammanagerSandra Magendans FysiotherapeutMaaike Verberne Data-analist

Teamsamenstelling Zwaluwhoeve/HSC Ds1

Page 10: Presentatiegids Zwaluwhoeve/HSC

10 | P R E S E N TAT I E G I D S Z W A L U W H O E V E / H S C - S E I Z O E N 2 0 1 1 - 2 0 1 2

Even voorstellen…

Een nieuw seizoen, met oude speelsters, nieuwe speelsters, een gebleven trainer en een nieuwe trainer. Hieronder stellen we ze aan u voor.

1. Irene is 27 jaar, woont in Harderwijk en is passer-loper. In het dagelijkse leven is zij lerares. Op volleybalgebied is zij een erg gedreven en energieke speelster. Elke vrije minuut is ze aan het taarten bakken, net als Anouk overigens.

2. Inge is 25 jaar, komt uit Emmeloord en is in het dagelijkse leven lerares. In ons team heeft zij de positie van spelverdeelster. Je kunt haar herkennen aan haar mooie ”Vovem” bal die ze in een keer diep achterin wegspeelt en aan haar float service. Ze zit in de feestcommissie samen met Fabienne.

3. Nadia is 26 jaar en woont sinds dit jaar in Zeist, omdat het dichter bij haar werk is. Toch rijdt ze 3 keer in de week naar (omg.) Hierden en niet alleen voor het volleybal :-) In het dagelijkse leven is ook zij lerares. Haar positie is midden. Ze is erg gedreven in het veld en nekballetjes vindt zij leuk om te slaan.

4. Linda is 26 jaar en komt uit Zwolle. In haar dagelijkse leven werkt zij bij Achmea in Zwolle. Zij is een van de twee libero’s in ons team. Verdedigend is zij erg sterk en gaat altijd als een speer naar de bal.

5. Femke is 23 en komt uit Almere-Literatuurwijk. In het dagelijkse leven is zij ook een lerares. Zij is een van onze mid-aanvalsters. Femke houdt er van om omloopballetjes te spelen en in blokkeren is zij sterk.

6. Petra is 30 jaar en komt uit Almere-stripheldenbuurt. In het dage lijks leven werkt zij bij de organisatie Weekendje weg. Petra is spelverdeelster en de aanvoerster van ons team. Zij heeft veel spelinzicht en weet lekker te combineren in het veld. Zij is er 2 jaar tussenuit geweest, omdat haar zoon Milan werd geboren, maar is nu niet meer weg te slaan uit het veld.

7. Janneke is 29 jaar en komt uit Amersfoort-Vathorst. Janneke werkt in het dagelijkse leven in het St. Jansdal ziekenhuis. Ze is medisch assistente op de poli Orthopedie. Janneke is ook passer-loper in het veld, ze heeft een mooie sprong float in huis en is een tactische speelster. Janneke is wel in voor een feestje en voelt zich dan weer 18!!

Page 11: Presentatiegids Zwaluwhoeve/HSC

P R E S E N TAT I E G I D S Z W A L U W H O E V E / H S C - S E I Z O E N 2 0 1 1 - 2 0 1 2 | 11

8. Fabienne is 20 jaar en woont in Heino-Zuid. In het dagelijkse leven studeert ze Personeel & Arbeid aan het Windesheim. In het veld is ze diagonaal en linkshandig. Ze heeft een goede float service en houdt van combinaties spelen. Ze zit net als Inge in de feestcommissie.

9. Monique is 33 jaar en woont in Harderwijk. In het dagelijkse leven is zij ook lerares. Monique is samen met Linda een van onze libero’s. Ze is de oudste van het team, maar daarom niet minder fanatiek. Ze passt de ballen perfect in de handen van de spel verdeelster.

11. Anne is 21 jaar en woont in Utrecht. Ze studeert aardweten-schappen aan de Universiteit in Utrecht. Anne is ook een midden. Ze speelt graag omloopballetjes en haar blok is erg hoooooggg!!!

12. Lea is 26 jaar en woont in Zwolle. In het dagelijkse leven is ze lerares. Haar positie in het veld is midden. Haar favoriete bal is de steek. Ze is erg fanatiek en wil altijd graag winnen net als de rest overigens!

14. Anouk is 24 jaar en woont in Almere-Waterwijk. In het dagelijkse leven studeert zij voor Ergotherapeut in Amsterdam. Anouk speelt als diagonaal in het veld. Zij is de hardhitter van het team en heeft een hele

harde sprong service.

15. Manon is 16 jaar en woont in Harderwijk. In het dagelijkse leven is zij nog een gewone leerling op de Havo. In het veld is zij ook een passer-loper. Ze slaat graag de ballen rechtdoor en heeft een mooie float service in huis. Ook Manon houdt wel van een feestje.

Joost is 39 jaar en woont in Harderwijk. Joost is voor het tweede seizoen onze assistent-trainer. Vroeger was hij spelverdeler en af en toe laat hij ook bij ons zijn kunsten zien. Joost rijdt ons regelmatig naar uitwedstrij den, maar de ruitenwisser kan hij niet altijd vinden... Het gaspedaal echter wel.

Wilfried is 51 jaar en samen met Maaike (onze data-analist) woonachtig in Almere. Hij heeft zich elders in deze gids al aan u voorgesteld. Wij willen nog kwijt dat hij erg van elastiekjes, maar niet van kippen houdt...

De eerste competitiewedstrijd is 24 september om 19 uur. Dit is vanaf nu de aanvangstijd van onze thuiswedstrijden. We hopen u dan weer te zien! Veel kijkplezier! Fabienne en Irene

Page 12: Presentatiegids Zwaluwhoeve/HSC

12 | P R E S E N TAT I E G I D S Z W A L U W H O E V E / H S C - S E I Z O E N 2 0 1 1 - 2 0 1 2

WAT JE DICHTBIJ HAALT, IS LEKKER...

Spar Joost van DrieZuiderzeestraatweg 143 - 3849 AD Hierden

T 0341-451442 - E [email protected]

EfkEs dE silE utstrûpE!Tijd voor ontspanning! Tijd voor teambuilding! Tijd voor zeilen met een skûtsje of een praam op de Friese wateren. SYTZE BROUWER dag zeiltochten biedt tal van mogelijkheden voor een onvergetelijke zeiltocht. Wij hebben een aantal vaste arrangementen, maar ook arrangementen op maat! Dus precies zoals u het wilt!

dagtochtzeilen.nlSytze Brouwer/Margot Boertel. (06) 28 54 39 98 • [email protected] • www.dagtochtzeilen.nl

Page 13: Presentatiegids Zwaluwhoeve/HSC

P R E S E N TAT I E G I D S Z W A L U W H O E V E / H S C - S E I Z O E N 2 0 1 1 - 2 0 1 2 | 13100

Club van HonderdCoveboVan Beekum SpecerijenAalt van de MheenRontexK4ICTVeluwe Drilling

Balsponsorsjaccobine’s Trendy HairlineKlaassen Bedrijfskleding Marco van de KampDe Admiraal van HierdenVeluwe Drilling

TEAMMANAGER HSC/ZWALUWHOEVE

jenny Kevelam aan het woord

”Wat doe je als teammanager?”, wordt mij vaak gevraagd. Om hier een beeld van te krijgen zal ik een aantal voorbeelden noemen waar ik mij zoal mee bezig houd.

Ik regel een aantal zaken rondom het volleybalteam zoals de kleding, het team-weekend, het vervoer, de licenties, kontakt met sponsoren, nu deze presentatiegids, kontakt met Bert Brinkman en Charlotte van De Wissel zodat er bij iedere thuis wed-strijd programmaboekjes zijn, ik laat de wedstrijd posters en visitekaartjes maken, was en strijk de shirtjes van de ballen meisjes (soms was ik ook de polo’s van de vlaggers, als ze die laten liggen :-) en ik ‘whats app’ veel met Fabienne, da’s lachen… Verder hou ik het bestuur op de hoogte en zorg ik dat bij de thuiswedstrijden alles goed is geregeld. Ja, ik kan moeilijk nee zeggen... Sinds vorig seizoen helpt Jeanet Doornhof mij met het werven van sponsoren en we vullen elkaar daarin goed aan. In de voorbereiding zijn we een dag met z’n allen op een skûtsje wezen varen. De sfeer in het team is helemaal prima en daarom verwacht ik ook dat we weer een leuk, gezellig seizoen tegemoet gaan.

Ik heb zin in seizoen 2011/2012! Groetjes, Jenny

Wilt u zich aanmelden bij de Club van Honderd of als Balsponsor? Uiteraard is dit voor iedereen mogelijk. Neem voor meer informatie of om je aan te melden contact op met Jenny Kevelam of Jeanet Doornhof.

Page 14: Presentatiegids Zwaluwhoeve/HSC

14 | P R E S E N TAT I E G I D S Z W A L U W H O E V E / H S C - S E I Z O E N 2 0 1 1 - 2 0 1 2

Namens alle leden van de volleybalvereniging H.S.C.-Hierdenbedanken we onze subsponsors

Page 15: Presentatiegids Zwaluwhoeve/HSC

P R E S E N TAT I E G I D S Z W A L U W H O E V E / H S C - S E I Z O E N 2 0 1 1 - 2 0 1 2 | 15

Sandra staat klaar voor HSC

Net als de afgelopen jaren zal sportfysiotherapeut Sandra Magendans ook komend seizoen weer klaar staan voor HSC Dames 1. Naast haar wekelijkse blessurespreek uur zal Sandra ook aanwezig zijn bij alle thuiswedstrijden van Dames 1.

Voor het blessurespreekuur is Sandra vanaf september 2011 elke donderdag vanaf 20.45 uur aanwezig in sportzaal de Rumels.

Natuurlijk kan het zo zijn dat je eerder, of op een ander tijdstip een blessure wilt laten bekijken. Dat kan natuurlijk ook. Bel gerust voor een afspraak, tel. 460493 Of kijk op www.fysiototaal.info

FysioTotaalAchterste Wei 2 • 3844 HV HarderwijkT 0341 460493 • I www.fysiototaal.info

Page 16: Presentatiegids Zwaluwhoeve/HSC

16 | P R E S E N TAT I E G I D S Z W A L U W H O E V E / H S C - S E I Z O E N 2 0 1 1 - 2 0 1 2

Geopend van 11.00 tot 23.00 uur

van maandag t/m zaterdag

Zuiderzeestraatweg 135 3849 AC Hierden

Telefoon 0341 - 453184Fax 0341 - 453184

Page 17: Presentatiegids Zwaluwhoeve/HSC

P R E S E N TAT I E G I D S Z W A L U W H O E V E / H S C - S E I Z O E N 2 0 1 1 - 2 0 1 2 | 17

I n s c h r I j f f o r m u l I e r Vrienden van HSC Top Volleybal

Het eerste damesteam van HSC speelt dit jaar weer in de landelijke B-league.Dit is een unieke prestatie, omdat zij nu bij de beste 24 teams van Nederland horen.

Het spelen in de B-league brengt een aantal veranderingen met zich mee.Daarom hebben we besloten een vriendenclub op te richten, om zo extrafinanciële middelen te verwerven. Als lid van de Vriendenclub van HSC, steunt u de vereniging in haar ontwikkeling van Top Volleybal in Hierden.

Wat krijgt u als lid van de Vriendenclub van HSC?• Informatie over onze topteams• Naamsvermelding in wedstrijdblad en website• Uitnodiging voor onze thuiswedstrijden• Een blijk van waardering. Mede dankzij u kunnen onze topteams blijven

bestaan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jenny Kevelam.

Inschrijfformulier Vriendenclub van HSC

Naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Woonplaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefoon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Handtekening: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Page 18: Presentatiegids Zwaluwhoeve/HSC

18 | P R E S E N TAT I E G I D S Z W A L U W H O E V E / H S C - S E I Z O E N 2 0 1 1 - 2 0 1 2

Boekhoudingen • Loonadministraties • Belastingaangiftes

Zuiderzeestraatweg 125 - 3849 AC Hierden

T (0341) 45 35 52

I www.timmerentimmer.com

E [email protected]

Het adres voor belastingadvies en financiële ondersteuning zowel zakelijk als particulier

Gert en Ditty TimmerKleine Mheenweg 8 • 3849 BM Hierden

0341-452818 • 06-12633237www.sportcafederumels.nl

Op zoek naar een gezellige locatie voor een informele borrel, receptie, gezellig familiefeest of een andere

gelegenheid? Vraag naar de mogelijkheden die sportcafé de Rumels u biedt.

Page 19: Presentatiegids Zwaluwhoeve/HSC

P R E S E N TAT I E G I D S Z W A L U W H O E V E / H S C - S E I Z O E N 2 0 1 1 - 2 0 1 2 | 19

Bestuur en Commissies H.S.C. VolleybalBert Vrieling (Voorzitter) Mobiel 06-29061836

Fred Wagemaker (Penningmeester) [email protected]

GertJan Plas (Technisch coördinator) [email protected]

Vacature (Jeugdcoördinator)

Manon Beek (Activiteitencommissie) Telefoon 0341-434699 Mobiel 06-41378176 [email protected]

Jenny Kevelam (Secretariaat) Telefoon 0341-451303 Mobiel 06-15623092 [email protected]

George Pfrommer (wedstrijdcoördinatie) Mobiel 06-41556656 [email protected]

Bert van Otterloo (Webmaster, scheidscoördinatie) Telefoon 0341-428337 Mobiel 06-21595387 [email protected]

PR commissie: Jenny Kevelam, Manon Beek

PR Dames 1: Jeanet Doornhof, Jenny Kevelam

Commissie Top:Ab de Haan, Gerhard Nieuwenhuizen, Jan Kevelam

Activiteitencommissie: Henri Schuurkamp, Jenny Kevelam, Manon Beek en Monique Drost

Jeugd Activiteitencommissie: Gerlinda Brandsen, Willeke Kevelam, Anja Oudshoorn, Maaike Nagelhout en Esmee Nieuwenhuizen

Jeugdcommissie: Michelle Vrijhof en Gerlinda Brandsen

Technische Commissie: Dick Klooster, Gert Jan Plas, Gerhard Nieuwenhuizen en Hans Brouwer

Page 20: Presentatiegids Zwaluwhoeve/HSC

20 | P R E S E N TAT I E G I D S Z W A L U W H O E V E / H S C - S E I Z O E N 2 0 1 1 - 2 0 1 2

Voor al uw huisslachtingen

v.o.f. Slagerij W. van den Berg

Ambachtelijke SlagerijGespecialiseerd inBarbeque’s en buffetten

Oostermheenweg 1Zuiderzeestraatweg 143HierdenTel: 0341-451985 / 451442