Presentatiegids Seizoen 2011 - 2012

21
SEIZOEN 2011 / 2012 www.groenendaalvankrijl.nl debiteurenbeheer incasso juridisch advies ambtshandelingen Tot 't Claris www.claris.nl Mede mogelijk gemaakt door: Omgevingsdeskundigen zijn de weg niet kwijt! Wij helpen u de kortste weg te vinden voor uw project. www.omgevingsdeskundigen.nl

description

Voetbalvereniging F.C.Lienden

Transcript of Presentatiegids Seizoen 2011 - 2012

Page 1: Presentatiegids Seizoen 2011 - 2012

SEIZOEN 2011 / 2012

debiteurenbeheerincassojuridisch adviesambtshandelingen

www.groenendaalvankrijl.nl

debiteurenbeheer

incasso

juridisch advies

ambtshandelingen

Tot 't Clariswww.claris.nl

Mede mogelijk gemaakt door:

Waarom de omgevingsdeskundigen?U wilt bouwen, een bedrijf starten of uitbreiden, of een gebied inrichten. U krijgt dan te maken met zeer veel vergunningen en voorschriften. Iedere vergunning heeft zijn eigen criteria, procedures en een ambtenaar. Voor iedere vergunning moeten andere bescheiden ingeleverd worden. De procedures leiden tot tegenstrijdige beslissingen en een onoverzichtelijke procedure. Dat kost tijd, geld en ergernis. In de praktijk kan de doorlooptijd tussen idee en realisatie gemakkelijk op lopen tot 5 jaar!

Omgevingsdeskundigen voorkomen de schijnbare tegenstelling en bewaard het overzicht.

Onder meer experts op het gebied van:

Uw voordeel

• één contactpersoon • Gespecialiseerd en gedegen advies;• Besparing van (doorloop) tijd en

bouwrente;• Inperking van risico`s, dus

voorkomen van onnodig langdurige procedures;

• Meer zekerheid bij besluiten en de gevolgen daarvan

• Ruimtelijke procedures• Onderzoek Flora en Faunawet• Aanvraag bouwvergunning• Berekening geluidbelasting• Ontwerp woonhuizen, publieke

gebouwen, utiliteitsbouw en stedenbouw

• Interieur woonhuizen en publieke gebouwen

• Beschermde planten en dieren• Ontwikkeling landgoederen• Wet op de ruimtelijke ordening

• Bouwkundige inspectie• Directievoering en bouwtoezicht• Bouwadvisering• Bouwprojectmanagement• Effecten ammoniak• Berekening en ontwerp

waterberging• Milieu-effectrapportage• Toetsing natuurwetgeving• Onderzoek externe en interne

veiligheid

• Proactief in plaats van reactief;• Duidelijke financiële afspraken;• Goede informatie tijdens het proces

Verdwaald in het bureaucratisch doolhof?

Omgevingsdeskundigen zijn de weg niet kwijt!Wij helpen u de kortste weg te vinden voor uw project.

www.omgevingsdeskundigen.nl

Bij Omgevingsdeskundigen werken ecologen, juristen en bouwkundigen samen aan uw project.Wilt u meer weten over ons? Wilt u een brochure of een afspraak maken met een van onze deskundigen.Bel ons dan op 0344 - 603003 of stuur een e-mail naar [email protected].

advertentie OD.indd 1 27-mrt-2009 17:39:54

Waarom de omgevingsdeskundigen?U wilt bouwen, een bedrijf starten of uitbreiden, of een gebied inrichten. U krijgt dan te maken met zeer veel vergunningen en voorschriften. Iedere vergunning heeft zijn eigen criteria, procedures en een ambtenaar. Voor iedere vergunning moeten andere bescheiden ingeleverd worden. De procedures leiden tot tegenstrijdige beslissingen en een onoverzichtelijke procedure. Dat kost tijd, geld en ergernis. In de praktijk kan de doorlooptijd tussen idee en realisatie gemakkelijk op lopen tot 5 jaar!

Omgevingsdeskundigen voorkomen de schijnbare tegenstelling en bewaard het overzicht.

Onder meer experts op het gebied van:

Uw voordeel

• één contactpersoon • Gespecialiseerd en gedegen advies;• Besparing van (doorloop) tijd en

bouwrente;• Inperking van risico`s, dus

voorkomen van onnodig langdurige procedures;

• Meer zekerheid bij besluiten en de gevolgen daarvan

• Ruimtelijke procedures• Onderzoek Flora en Faunawet• Aanvraag bouwvergunning• Berekening geluidbelasting• Ontwerp woonhuizen, publieke

gebouwen, utiliteitsbouw en stedenbouw

• Interieur woonhuizen en publieke gebouwen

• Beschermde planten en dieren• Ontwikkeling landgoederen• Wet op de ruimtelijke ordening

• Bouwkundige inspectie• Directievoering en bouwtoezicht• Bouwadvisering• Bouwprojectmanagement• Effecten ammoniak• Berekening en ontwerp

waterberging• Milieu-effectrapportage• Toetsing natuurwetgeving• Onderzoek externe en interne

veiligheid

• Proactief in plaats van reactief;• Duidelijke financiële afspraken;• Goede informatie tijdens het proces

Verdwaald in het bureaucratisch doolhof?

Omgevingsdeskundigen zijn de weg niet kwijt!Wij helpen u de kortste weg te vinden voor uw project.

www.omgevingsdeskundigen.nl

Bij Omgevingsdeskundigen werken ecologen, juristen en bouwkundigen samen aan uw project.Wilt u meer weten over ons? Wilt u een brochure of een afspraak maken met een van onze deskundigen.Bel ons dan op 0344 - 603003 of stuur een e-mail naar [email protected].

advertentie OD.indd 1 27-mrt-2009 17:39:54

Omgevingsdeskundigen zijn de weg niet kwijt! Wij helpen u de kortste weg te vinden voor uw project.

www.omgevingsdeskundigen.nl

Page 2: Presentatiegids Seizoen 2011 - 2012

F . C . L i e n d e n P r e s e n t a t i e g i d s S e i z o e n 2 0 1 1 / 2 0 1 2

3

Inhoud

Voorzitter Businessclub de Betuwe Jan Pater

Voorzitter F.C. Lienden Dick van Ommeren

Sponsormogelijkheden

Hoofdsponsoren C1000 Timmer en Loonvisie Wagenvoort

Hoofdtrainer Jan Veldhuizen

Technisch Manager Peter Hofstede

F.C. Lienden 1 Selectie

Sponsor aan het woord

Netwerken

Jeugdvoorzitter Edwin Fokker

Supportersvereniging De Blauwe Zebra

Alleskunner Margreet Bijnen

Nieuw bestuur Businessclub de Betuwe

Clubinfo voetbalvereniging F.C. Lienden

Helpt bij BTW- en

overdrachtsbelasting, voor

ondernemers, dienstverleners,

sportverenigingen en non-profit.

Voor informatie kunt u contact opnemen met:

mr. H.J. (Henk Jan) Steller

T 0318 - 69 11 12M 06 - 22 78 71 58

E [email protected] www.btwnederland.nl

Meer informatie?

Dé helpende hand

op het gebied van

creatieve grafische

dienstverlening.

www.colourprint.nl

[email protected]

0318 - 544 666

Veenendaal

5

7

9

13

15

17

20-21

23

25

27

29

31

33

38

Page 3: Presentatiegids Seizoen 2011 - 2012

F . C . L i e n d e n P r e s e n t a t i e g i d s S e i z o e n 2 0 1 1 / 2 0 1 2

5

Voorzitter Jan Pater

Businessclub de Betuwe bestaat nu zo’n 6½ jaar. Er is veel veranderd in deze relatief korte periode. Stroomden jarenlang de nieuwe begunstigers en Appelsponsors binnen, anno 2011 is het vooral zaak te behouden wat we hebben. Was de maandelijkse Soos de avond waarna iedereen uitkeek en wat voor-al gezelligheid uitstraalde, nu is de Soos steeds meer verworden tot een zakelijk gebeuren. Speeddaten is nu het - vroege - hoogtepunt van de avond. Konden we nog niet zo heel lang geleden elk uitje van golf - ladies› night - theater en noem maar op moeite-loos vullen, nu blijken onze leden steeds meer hun interesse te verleggen naar gastsprekers die het heb-ben over Linked-In en worden er tevens met grote regelmaat netwerklunches georganiseerd. Keihard wordt er door een vrijwel nieuw bestuur achter de schermen gewerkt, om het iedereen naar de zin te maken. Maar gemakkelijk is dat niet. Integendeel, ontzettend moeizaam verloopt het proces om alle leden die aandacht te geven, die ze verdienen op basis van hun financiële bijdrage. Steeds maar weer probeert het bestuur nieuwe ideeën uit. Spontaan asperges eten met de Appelsponsors, avondje Rijnweek voor die groep er spontaan tussendoor organiseren, vakantiesoos in het Wapen van Lienden, meer sprekers tijdens de Soos, presentatieavonden voor kandidaat leden die allemaal via Linked-In zijn geselecteerd. Continue malen de hersenen van de bestuurders dol. Op zoek naar de oplossing. Hoe houd je je begunstigers binnen en op welke wijze geef je ze maximaal rendement voor hun contributie.

Hans Kraay jr.Allereerst wens ik onze nieuwe trainer Jan Veldhuizen ontzettend veel sterkte toe. Ga er maar aan staan. Hans Kraay jr. die de successen aaneen reeg, om die op te volgen. Op persoonlijke titel vind ik het nog steeds een enorm gemis Hans

niet meer binnen onze gelederen te hebben. Een trainer met een drive, die ongekend is. Een man, zo menselijk in de omgang. Een warmer persoon is nau-welijks denkbaar. Waarom? Vanaf het prille begin van de Businessclub gilde ik van de daken dat Hans voor het leven moest worden vastgelegd. Maar helaas, ook ik moet de beslissing van Hans en die van de bestuurders van F.C. Lienden accepteren.

“Businessclub de Betuwe is op zoek”

Ook assistent Piet de Kruijf wil ik langs deze weg nogmaals bedanken voor de prettige samenwerking. Piet heeft alleen één nadeel: zijn achternaam zou nog beter geschreven kunnen worden. Met een C en dubbel ff, maar dat geheel terzijde. Hans en Piet, ik wens jullie gezondheid, een gelukkig privéleven en een mooie aansprekende club toe.

Tot slot spreek ik de vurige wens uit dat een nieuw sportpark er heel snel komt. Niet volgend jaar, maar nu, direct. Een eigen businesshome, waar je de Soos houdt. Een ruimte waar klasse vanaf straalt. Waar we bijeen komen voor aanvang van de thuiswedstrijden van ons vlaggenschip. Waar parkeren geen probleem is. Skyboxen, ook dat woord is inmiddels bij de grote Topklassenclubs een dagelijks gebezigde term. Waarom zitten de stadions van de Nederlandse BVO›s behoorlijk vol? Precies, er wordt comfort en kwali-teit geboden. Jan van den Berg wil niets liever dan het hoofdveld volplakken met LED reclameborden. Wanneer kan hij aan de gang? Ik wens de geleerden die een nieuw stadion moeten realiseren veel wijs-heid toe. Doe het vooral snel.

Jan PaterVoorzitter Businessclub de Betuwe

Page 4: Presentatiegids Seizoen 2011 - 2012

F . C . L i e n d e n P r e s e n t a t i e g i d s S e i z o e n 2 0 1 1 / 2 0 1 2

7

Voorzitter Dick van Ommeren

Het 1e jaar topklasse was sportief gezien voor ons absoluut uitdagend te noemen. Als je de eerste drie competitieduels verliest dan weet je dat het niet makkelijk wordt. Maar als je dan als 10e eindigt mag je toch ook niet ontevreden zijn. Wat opviel was dat er geen gemakkelijke wedstrijden waren, de ploegen waren erg aan elkaar gewaagd en iedere wedstrijd was een topper op zich. Iedere wedstrijd weer moest er vol voor gegaan worden.

Om als kleine vereniging te kunnen opereren op het hoogste amateurplatform heb je kort gezegd geld nodig. Het is goed om te weten dat onze hoofd-sponsoren C1000 Timmer, Loonvisie Wagenvoort en uiteraard Businessclub de Betuwe ondanks mindere economische tijden onze vereniging volledig finan-cieel steunen. Ook dat is topklasse! Maar het zou absoluut welkom zijn als er ook uit andere bronnen financiële ondersteuning zou zijn. Waarom zijn de uitzendrechten van de topklasse wedstrijden nog niet verkocht. Dit was toch één van de financiële lokker-tjes bij de oprichting van de topklasse. Het lijkt mij dat de K.N.V.B. hier toch een duidelijke verantwoor-delijkheid heeft om dit alsnog (mede) te realiseren. Orde en veiligheid op en rond de velden hebben bij F.C. Lienden al jaren alle aandacht. Mede daardoor hebben er gelukkig al jaren lang geen ernstige incidenten plaats gevonden. Dat de Gemeente Buren en de Politieregio Gelderland - Zuid de lat hoog leggen dat mag, maar enige rekenschap houden met de accommodatie en de omgeving ervan lijkt mij evident. Na één seizoen topklasse is mij duidelijk dat

de lat qua veiligheidseisen nergens hoger ligt dan in Gelderland - Zuid (Groesbeek en Lienden). En dat het ook nergens meer aandacht krijgt. Het verplaatsen van ons huidige sportpark naar een nieuwe locatie elders in Lienden, is de afgelopen tijd in een “stroom-versnelling” geraakt. Was eerder de visie dat de Gemeente Buren de verplaatsing zou realiseren, nu is deze zienswijze volledig gewijzigd. De Gemeente zal enkel nog faciliterend en organiserend bij het project betrokken zijn, terwijl de financiële verantwoording volledig bij de vereniging/stichting komt te liggen. Voorwaar een uitdaging, binnen nu en drie maanden zal er sprake zijn van een definitieve “go or not go”. Bij een “go” zou een realisatietijd van 3 jaren mogelijk moeten zijn.

Seizoen 2011 - 2012, weer staat ons een nieuwe uit-daging in de topklasse te wachten. Op papier hebben we ons flink versterkt, maar de praktijk zal uitwijzen of dit klopt. Want naast een behoorlijk ververst team, staat er ook een “nieuwe” technische staf. Na jaren lang met Hans Kraay jr. als coach succesvol te zijn geweest, met als uiteindelijk hoogtepunt de topklasse. Nu ligt er de “zware” taak bij Jan Veldhuizen en z’n staf om op deze positieve reeks verder te bouwen en uiteraard wens ik hem daarbij veel succes. Graag wil ik alle spelers, trainers, leiders, supporters en de onontbeerlijke vrijwilligers een fantastisch voetbal-seizoen 2011 - 2012 toewensen.

Dick van OmmerenVoorzitter Voetbalvereniging F.C. Lienden

"Om als kleine vereniging te kunnen opereren op het hoogste amateur- platform heb je kort gezegd geld nodig"

De H2 Hummer Limousine is een unieke verschijning

in Nederland en biedt met zijn 10 meter lengte plaats

aan maar liefst 14 personen. Zij hebben aan boord de

beschikking over alle denkbare luxe, van tv’s, dvd-speler

en super stereo geluid tot minibars, sterrenhemel en zeer

comfortabele banken. Huur een van onze limousines met

chauffeur – ervaren, gediplomeerd én geüniformeerd – voor

speciale gelegenheden zoals bruiloften, gala’s, bedrijfsuitjes

of promoties. Wij verwelkomen u graag in het VIP-vervoer van

Starring Limousines.

Starring Limousines biedt ongekende exclusiviteit, service en stijl in ver-voer. Naast de bekende Lincoln limousine heeft Starring Limousines nu ook de beschikking over een splinternieuwe H2 Hummer Limousine.

Stijlvol vervoer met Starring Limousines

STARRING LIMOUSINESTel. 06 22 57 18 32 | Fax 0488 45 16 20 [email protected] | www.starringlimousine.nl

Page 5: Presentatiegids Seizoen 2011 - 2012

F . C . L i e n d e n P r e s e n t a t i e g i d s S e i z o e n 2 0 1 1 / 2 0 1 2

9

Mobiele telefonie voor ondernemers,mobiele telefonie voor U!

www.fransconnect.nlwww.fransconnect.nl

van Vilsteren b.v.

Matensestraat 62a v 6669 CJ Dodewaard t 0488 41 12 47 v f 0488 41 29 22

[email protected] v www.van-vilsteren.nl

loodgieterswerk • sanitair • daktechniekcentrale verwarming • ventilatie • service

Onze vakmensen staan altijd voor u klaar!

Galileistraat 15, 3902 HR Veenendaal  Tel: 0318 - 555 858  www.bertstemerdink.nl

Sponsormogelijkheden F.C. Lienden en Businessclub de Betuwe"Businessclub de Betuwe de nieuwe manier van netwerken!"

AppelsponsorAppelsponsors verbinden zich voor minimaal drie jaar aan Businessclub de Betuwe. Zij betalen meer dan de andere leden en krijgen daar een heel speciaal sponsorpakket voor terug. Denk hierbij aan een vermelding op de grote sponsorborden en reclame-borden, uitgebreide advertentiemogelijkheden en het omroepen tijdens de thuiswedstrijden van F.C. Lienden 1. Ook organiseert Businessclub de Betuwe exclusieve activiteiten voor de Appelsponsors. Door deze bijzondere behandeling heeft een Appelsponsor een geweldige uitstraling en ervaart hij zeker de meerwaarde. Daar komt ook de toegenomen media-aandacht bij, nu F.C. Lienden voor het 2e seizoen in de Topklasse voetbalt met extra aandacht voor de pers.

KlasseIk ben trots dat ik samen met Aart-Jan van Ingen mocht meewerken aan deze zevende presentatie-gids van F.C. Lienden en Businessclub de Betuwe. Ik wil ook mijn dank uitspreken aan de advertentie-sponsors Deze sponsors dragen een warm hart toe aan Businessclub de Betuwe en F.C. Lienden. In het bijzonder wil ik Frank Möller en Hans Voshol bedanken voor de enorme inzet voor het verkopen van de advertenties in de presentatiegids.

Wilt u meer weten over Businessclub de Betuwe of sponsoring in de Topklasse van F.C. Lienden? Neem dan contact met mij op via 0646 - 63 79 37 of e-mail [email protected]

Jan van den BergManager Commerciële Zaken

Businessclub de Betuwe is de mooiste Businessclub van Nederland die verbonden is aan een voetbal-amateurvereniging. Ik kan zeggen dan het een topseizoen is geweest zowel bij de Businessclub als bij F.C. Lienden met hoogtepunten en dieptepunten. Geweldige wedstrijden in de topklasse van een hoog niveau, het hoogtepunt was wel het handhaven van de topklasse voor F.C. Lienden en ik vond persoonlijk het dieptepunt dat onze Hans Kraaij jr. het mooie F.C. Lienden gaat verlaten. Wat heb ik van je genoten, altijd spektakel langs de lijn bij de wedstrijden, ik zal je missen vriend!

Nieuw bestuur Businessclub de BetuweVanaf 1 januari 2011 is er een zo goed als nieuw bestuur bij Businessclub de Betuwe, alleen Joost Eimers is in het bestuur gebleven voor het regelen van de activiteiten van Businessclub de Betuwe, wil dan ook de rest van het bestuur bedanken voor hun inzet en de samenwerking. Ons fenomeen Jan Pater is terug als voorzitter en heeft nieuwe mensen om zich heen verzameld met veel frisse nieuwe ideeën, om bij de Businessclub nog meer activiteiten te creëren om nog beter te kunnen netwerken! Dit bestuur heeft er vol-gens mij veel zin in om haar leden nog meer netwerk te geven. Ik wens het nieuwe bestuur veel succes.

Interessante activiteitenNetwerken bij Businessclub de Betuwe blijft het belangrijkste onderwerp. 30 activiteiten per jaar, bijvoorbeeld speeddaten voor de soos uit is wel één van de belangrijkste activiteiten. De bedoeling is om in een zo kort mogelijke tijd zoveel mogelijk contacten van verschillende bedrijven te spreken! Blijkt een geweldig succes om minstens 10 nieuwe collega ondernemers te ontmoeten. De netwerklunch bij de bedrijven op locatie slaat enorm aan want dan is het echt netwerken! Bijzondere netwerklunch was wel het schilderij dat gemaakt werd in de mooie tuin van Ziel & Zaak door onze leden met als onderwerp “netwerken” en kan het bedrijf laten zien wat het kan betekenen voor de Businessclubleden. Wij gaan dit jaar nog speeddaten in auto’s van de Vallei auto groep, lijkt mij een geweldige uitdaging. En natuur-lijk worden de dames niet vergeten zoals afgelopen Lady’s Night dat door Hanneke van den Brink en Margreet Bijnen werd georganiseerd, was ook hele-maal te gek in kasteel Wijenburg in Echteld. Dagje golfen bij Golf Welderen was een enorm succes voor beginners, de echte golfers streden om de prijzen. En natuurlijk de bedrijvenbeurs voor onze leden die zich willen presenteren voor de leden en ook niet leden die ook welkom zijn. Dit zijn nog maar enkele activiteiten die ik noem, want er zijn er te veel om op te noemen. Ideeën zijn altijd welkom want bij Businessclub de Betuwe is de klant koning.

Page 6: Presentatiegids Seizoen 2011 - 2012

Uneto - VNI Installateur

Sterkin Erkend

KOMO Instal

STEK

VCA**

SCIOS

Gecertificeerd

Ontwerp, realisatie, onderhoud en beheer van werktuigbouwkundige installaties.

Installatietechniek BV

Stephensonstraat 234004 JA TielPostbus 624000 AB TielTel. (0344) 67 07 07Fax (0344) 61 96 [email protected]

www.oostendorp.nl

> Centrale verwarming

> Luchtbehandeling

> Airconditioning

> Warmtepomp installaties

> Gawalo installaties

> Sanitaire installaties

> Meet- en regeltechniek

> Service en onderhoud

> Installatiebeheer

Wei

nig

tijd

? Str

ak e

n fit

op v

akan

tie?

Sta

rt

met

Fa

st

Fit!

Ju

liën

Spo

rt

Hea

lth

&

Wel

lnes

s no

digt

je,

met

jou

w g

ezon

de d

osis

sc

epsi

s, g

raag

uit

een

kijk

je t

e ga

an n

emen

na

ar h

et n

ieuw

ste

fitne

ssco

ncep

t op

het

ge-

bied

van

min

imal

e tij

dsin

vest

erin

g, m

axim

aal

rend

e men

t. M

et t

wee

set

s va

n vi

er m

inut

en

op d

e ni

euw

e Fa

st F

it R

OM

-mac

hine

, een

sci

-en

ce f

ictio

nach

tig o

gend

e tr

aini

ngsm

achi

ne,

trai

n je

ruim

tach

tig p

roce

nt v

an a

l je

spie

ren

in

slec

hts

acht

min

uten

per

dag

!

Fast

Fit

is u

itvoe

rig g

etes

t do

or T

NO

en

de

uitk

omst

en z

ijn r

ondu

it ve

r blu

ffend

. Als

je d

rie

keer

in d

e w

eek

gedu

rend

e 2

maa

nden

tra

int,

ne

emt

het

uith

oudi

ngsv

erm

ogen

met

72

pro-

cent

toe

en d

e dy

nam

isch

e sp

ier k

rach

t met

10

proc

ent.

Het

vet

perc

enta

ge n

eem

t m

aar

liefs

t af

met

3,5

pro

cent

. W

aar

wac

ht je

nog

op?

Te

volle

age

nda?

Gee

n Tijd

? D

rie k

eer

per

wee

k ac

ht m

inut

en t

rain

en k

an i

e der

een

wel

pl

anne

n vo

or e

en w

ork-

out.

En

leef

tijd

spee

lt oo

k al

gee

n ro

l. D

e Fa

st F

it tr

aini

ng is

ges

chik

t vo

or

iede

reen

va

n ze

stie

n to

t ta

chtig

ja

ar

oud.

Met

ied

ere

trai

ning

van

tw

ee k

eer

vier

m

inut

en k

un je

wel

tot

ach

thon

derd

cal

o rie

ën

verb

rand

en.

Fitn

ess

spec

ialis

t en

coö

rdin

ator

Jo

s M

ijlin

g: “

Ik w

as z

elf

noga

l sce

ptis

ch in

het

be

gin.

Ik

was

ove

rtui

gd d

at a

cht

min

uten

tra

i-ni

ng te

kor

t zou

zijn

, maa

r je

wee

t het

pas

ech

t al

s je

het

zel

f doe

t. D

e ee

rste

vie

r min

uten

trai

n je

het

bov

enlic

haam

met

een

soo

rt ro

eiac

htig

e be

weg

ing

die

rug-

, ar

m-,

bors

t- e

n bu

iksp

ie-

ren

tot

het

uite

rste

prik

kelt.

Daa

rna

neem

je

aan

de a

chte

rkan

t va

n he

t to

este

l pla

ats,

waa

r je

met

een

soo

rt s

tepb

eweg

ing

het

onde

rlijf

aanp

akt.

Na

de t

rain

ing

voel

je

dire

ct d

at j

e en

ergi

e kr

ijgt!

” Fa

st F

it is

een

rev

olut

iona

ire

man

ier

van

trai

nen.

Hoe

mee

r en

ergi

e je

zel

f

in d

e tr

aini

ng i

nves

teer

t, h

oe m

eer

ener

gie

je

teru

gkrij

gt.

Je

spie

ren

reag

eren

on

mid

-de

llijk

op

deze

slim

me

man

ier

van

trai

nen.

Je

voe

lt je

al

snel

str

ak ke

r in

je

lijf

zond

er

spie

rpijn

te

hoev

en o

plop

en.

Fast

Fit

maa

kt

dat

trai

nen

effe

ctie

f ka

n zi

jn.

Kort

e in

span

-ni

ng m

et e

en h

oog

rend

emen

t w

as t

ot v

oor

kort

ond

enkb

aar

in f

itnes

slan

d. D

eze

man

ier

van

trai

nen

staa

t nu

bij

Julië

n S

port

Hea

lth &

W

elln

ess

op je

te

wac

hten

.

Julië

n Spo

rt H

ealth

& W

elln

ess

zoek

t vi

jftig

pers

onen

die

gee

n tijd

heb

ben

om t

e sp

or-

ten,

maa

r er

wel

str

ak u

it w

illen

zie

n.

Vie

r w

ek

en

Vo

or

s

lec

hts

€ 7

9,-

Met

een

intr

oduc

tieaa

nbod

tra

int

u vi

er

wek

en (d

rie k

eer

in d

e w

eek)

op

afsp

raak

, m

et e

en p

erso

nal c

oach

, voo

r m

aar

€ 79

,-.

Julië

n S

port

Hea

lth &

Wel

lnes

s is

gev

estig

d aa

n de

Pro

vinc

iale

weg

16

te L

iend

en.

Voor

mee

r in

form

atie

bel

: (03

44) 6

0 22

04,

m

ail:

info

@ju

lien.

biz

wa

re r

eV

olu

tie

op

Fit

nes

sg

eb

ied

TN

O b

ewez

en: c

ompl

ete

licha

amst

rain

ing

in 2

x4

min

uten

!

do

e m

ee a

an

het

Fa

st F

it p

ro

gr

am

ma

bij

ju

lië

n s

po

rt

hea

lth

& w

elln

es

s.

meld

je n

u a

an

Vo

or

de

inFo

rm

atie

aV

on

d V

ia

ww

w.j

ulie

n.b

iz

Wij

zijn

op

zoek

naa

r 50

pers

onen

die 4

weken

will

en

mee

wer

ken

aan

het r

evol

utio

naire

Fast

Fit

prog

ram

ma.

Mel

d je

voo

r de

info

rmat

iebi

jeen

kom

st a

an e

n ov

ertu

ig je

zelf!

ww

w.ju

lien.

biz

Een

tota

le li

chaa

ms t

rain

ing

kan

ook

in

2x4

min

uten

. Je

geb

ruik

t pe

r tr

aini

ng c

irca

80%

van

alle

bew

egin

gssp

iere

n. H

ierd

oor

verb

rand

je ±8

00

kcal (

incl

usie

f na

verb

rand

ing)

.

12 tr

aini

ngen

van

2x4 m

inute

n

met

per

sona

l coa

ch €

79,

- **

getes

t!*

weten

sc

ha

ppelij

k

Prov

inci

alew

eg 1

6 / N

320

4033

BR

Lien

den

T: (0

344)

60

22 0

4

* D

e TN

O-o

nder

zoek

sres

ulta

tenv

ind

je o

p w

ww

.ff-fa

stfit

.com

gezo

ch

t!

50 p

erso

nen

die

geen

tijd

heb

ben

om te

spo

rten

,m

aar e

r wel

stra

k ui

t will

en zi

en d

eze

zom

er.

**Vr

aag

naar

de

voor

waa

rden

11

Page 7: Presentatiegids Seizoen 2011 - 2012

F . C . L i e n d e n P r e s e n t a t i e g i d s S e i z o e n 2 0 1 1 / 2 0 1 2

13

Hoofdsponsoren C1000 Timmer en Loonvisie Wagenvoort

Adrie Timmer (C1000) en Nico Wagenvoort (LoonVisie)

zijn de twee hoofdsponsors van F.C. Lienden. Het

duo stond de afgelopen jaren niet alleen met hun

financiële injecties borg voor het opstomen van de

Betuwse club in voetballand, maar profileerde zich

vooral op spraakmakende wijze met een aanpak

die F.C. Lienden nationaal op de kaart zette. Onder

hun aansturing zocht F.C. Lienden de afgelopen

twee seizoenen veelvuldig contact met ervaren

voetballers, die veelal een betaald voetbalverleden

hebben. Met het aantrekken van deze expertise en

voetbalklasse werd de afgelopen seizoenen gebouwd

aan een selectie, die een fraaie mix kent van jeugd,

talent en ervaring. Hoewel de Liendense aanpak

door veel gevestigde amateurclubs met fronsende

wenkbrauwen werd bekeken, bleek de afgelopen tijd

dat het wel de manier is waarop een verblijf in de

topklasse benaderd moet worden. Ook de ambities

van het koppel Timmer - Wagenvoort worden telkens

zonder meer uitgesproken. Komend voetbalseizoen

wil F.C. Lienden meedoen om de hoofdprijzen in de

zondagse topklasse, terwijl daarna de K.N.V.B. - Beker

prioriteit krijgt. “We kunnen er omheen draaien, maar

dat ligt niet in onze aard. Misschien is het gevaarlijk

om uit te spreken, maar wij willen met F.C. Lienden

bovenin meedraaien. Het eerste jaar in de topklasse

hebben we ‘overleefd’, nu willen we meer. Om dat

doel te bereiken is er geïnvesteerd en gaan we van

drie naar vier trainingen per week. Niet alleen qua

selectie, maar ook qua organisatie en begeleiding

proberen we ieder jaar een stap te maken naar een

verdere professionalisering. Als je uit de vierde klasse

komt en je opwerkt naar het allerhoogste niveau

in het amateurvoetbal, moet ook je organisatie

meegroeien”, stelde Wagenvoort aan de vooravond

van het nieuwe seizoen. Met de steun van één van de

grootste businessclubs van Nederland en de ideeën/

ambities van het duo Timmer/Wagenvoort wil

F.C. Lienden komend seizoen een nieuwe stap zetten

op de nationale voetballadder. Daartoe is met veel

overleg de afgelopen maanden een uitgebalanceerd

selectie en technische staf gevormd, die deze nieuwe

uitdaging wil en kan aangaan.

Geen fratsen. Dat scheelt.

C1000 TimmerVerbrughweg 16

4033 GP Lienden

Tel. 0344 - 60 99 30

Fax 0344 - 60 99 42

Hoofdsponsor F.C. Lienden

Adrie Timmer

Nico Wagenvoort

Page 8: Presentatiegids Seizoen 2011 - 2012

F . C . L i e n d e n P r e s e n t a t i e g i d s S e i z o e n 2 0 1 1 / 2 0 1 2

15

Hoofdtrainer Jan VeldhuizenDe realisatie van een visie: Home Entertainment zonder grenzen.De nieuwe Loewe Connect : Geniet van fi lms, foto’s en muziek evenals van het wereldwijde internet.Met Loewe Connect beleeft u meer dan alleen maar televisie. Naast fi lms, foto’s en muziek vanuit uw thuisnetwerk heeft u nu – met het nieuwe MediaNet – ook de beschikking over heel veel Internet-TV-toepassingen, zoals bijv. eBay, Cinetrailer of Picasa. Dankzij de geïntegreerde browser kunt u ook internetpagina’s rechtstreeks op uw Connect openen. Televisie ontvangt u uiteraard ook – met de geïntegreerde HDTV-Receivers voor DVB-T/C en twee CI+ interfaces.

Ontdek Loewe Connect bij de Loewe-vakhandel of op www.loewe. .

Dealer_Connect_Media_210x148_VL.indd 1 13/12/10 11:18

nl

Einsteinstraat 1, 3902 HN Veenendaal T 0318 515 214 [email protected]

Soms is het leven grillig...

alles pleit voor ons

‘ l i n g e h a g e ’

l i n g e d i j k 58, 4002 x l t i e l

t (0344) 67 71 88

f (0344) 67 71 90

e i n f o@b i e r m a n .n l

w w w.b i e r m a n .n l

...wij houden u op koersEen juridisch probleem komt nooit gelegen.

Het kost u tijd, geld en vaak ook negatieve

energie. Verder houdt het u af van uw

eigen werk. Juist daarom verlangt u van

uw advocatenkantoor een maximaal

dienstverlenende instelling. Zoals die van

Bierman Advocaten. Een alerte aanpak die

u enerzijds in de luwte houdt en anderzijds

voorziet van een perfecte, professionele

juridische dienstverlening.

Dat was ik, toen ik een tijdje geleden door Adrie

Timmer werd gevraagd om onze trots het komende

seizoen te trainen. Ik had overigens al heel hard

"ja "gezegd voor Adrie uitgesproken was. Samen

met Peter Hofstede en Jim Spelbos gaan wij er in

ieder geval alles aan doen om zo hoog mogelijk

te eindigen. Met samen, bedoel ik ook de rest van

de technische staf, die op de achtergrond enorme

bergen werk verzetten.

Afgelopen seizoen

Na 4 jaar heel prettig met Hans en Piet te hebben

samengewerkt (goeie trainers en goeie kerels) was

het afgelopen seizoen lastig. Langdurige blessures,

het hoge niveau van alle tegenstanders en de lage

klassering in december, bracht de nodige stress met

zich mee. Dat we dan toch nog als 10de wisten te

eindigen is een prestatie op zich. Wij hebben altijd

vertrouwen in de spelersgroep gehad en samen

met onze supporters hebben we ons eruit weten te

knokken.

Komend seizoen

De selectie van komend seizoen herbergt een 10 tal

nieuwe spelers. Wij, de technische staf, zijn hiervoor

dank verschuldigd aan Businessclub de Betuwe en

“Blij en aangenaam verrast”

het bestuur. Het zijn dan ook niet de minste namen

die binnen gehaald zijn. Jos van Nieuwstadt, René

van Dieren en Jørg van Nieuwenhuijzen hebben

betaald voetbal gespeeld en hebben naast ervaring

vooral kwaliteit. Dan nog jongens met Topklasse

ervaring zoals Revy Rosalia, Jahriziñho Valentijn en

Orin de Waard. Jesse Pastoors weer terug na een

jaartje Babberich en getalenteerde jongens zoals

Stan van Hoeven, Oktay Öztürk en Mourad Besselink.

Samen met de "oudgedienden"een selectie om van

te watertanden. Wij zullen er alles aan doen om ons

publiek spektakel te bieden.

Samen

Waar we aan het eind van de rit zullen staan, is nog

een vraag, aangezien de meeste ploegen versterking

hebben gekregen. "Samen"met spelers en staf,

"Samen" met ons bestuur, "Samen" met onze business

club, "Samen" met onze vrijwilligers en "Samen" met

de beste supporters van de hele Topklasse kunnen en

zullen we er een prachtig seizoen van maken.

Alvast bedankt voor jullie steun,

namens Jan Veldhuizen

en de rest van de technische staf.

Page 9: Presentatiegids Seizoen 2011 - 2012

F . C . L i e n d e n P r e s e n t a t i e g i d s S e i z o e n 2 0 1 1 / 2 0 1 2

17

•Dé oplossing voor al uw tijdelijke vacatures

•Ook mogelijkheid tot inlening tijdens proefperiode

•Specialistische knowhow op het gebied van uitzending, detachering en pay-roll service

•Open calculaties en heldere afspraken

•NEN 4400-1 gecertificeerd

Hebt u tijdelijk in te vullen vacatures? Twijfelt u nog over eencontractvorm? Wij komen met passende oplossingen. Zo gemakkelijk is het nog nooit geweest!

Shirley Westdorp06-51524084

[email protected]

Bureau met uitzendkracht

Waarom D-Job TempRivierenland

Adv. D-Job Rivierenland 98x141_Opmaak 1 24-06-11 08:17 Pagina 1

Technisch Manager Peter Hofstede

In December 2006 heb ik op een voetbalveld in

Eck en Wiel afscheid genomen van F.C. Lienden

als actief voetballer. Het was het eerste seizoen

hoofdklasse nadat we kampioen waren geworden in

de tweede klasse en gepromoveerd waren naar de

hoofdklasse na een prachtige wedstrijd in Apeldoorn.

Halverwege mijn derde seizoen bij F.C. Lienden kon

ik mijn werkzaamheden bij ADO Den Haag niet meer

combineren met het trainen en spelen voor de F.C. Dat

seizoen hebben we ons gelukkig weten te handhaven

in de hoofdklasse al was dat wel op het nippertje op

de laatste speeldag. We zijn inmiddels ruim vier jaar

verder en ik ben uiteraard F.C. Lienden blijven volgen,

want met sommige clubs blijf je een speciale band

houden, zo als ik dat ook heb met de Graafschap en

ADO Den Haag. In die afgelopen 4 jaar is F.C. Lienden

uitgegroeid tot eerst een stabiele hoofdklasser en op

dit moment zelfs spelend in de topklasse, waarvoor

iedereen die hieraan zijn steentje heeft bijgedragen

een heel groot compliment verdiend, want een hoog

niveau halen is al een prestatie op zich, maar op dat

niveau structureel blijven spelen is nog veel moeilijker.

In januari 2011 ben ik weer teruggekeerd bij F.C.

Lienden, niet meer als speler uiteraard, maar wel om

het bestuur van de stichting voetbalondersteuning,

zijnde Adrie Timmer, Nico Wagenvoort en Frans van

Seijda te ondersteunen in het technische beleid van

de club. Zowel als speler als nu in mijn nieuwe functie

moet ik zeggen dat ik met veel plezier en met het

goede gevoel de samenwerking ervaar met Adrie,

Nico en Frans. En er was nog wel wat te doen in de

aanloop naar het komende seizoen: de selectie voor

het seizoen 2011/2012 moest worden samengesteld,

en daarnaast waren we nog niet zeker van lijfsbehoud

in de topklasse. Toen Hans Kraay ook nog plotseling

te kennen gaf dat hij aan het einde van het seizoen

ging stoppen bij F.C. Lienden kregen we er nog een

taak bij: een zoektocht naar een nieuwe trainer!

Uiteindelijk hebben we met Jan Veldhuizen een trainer

aangesteld die al jaren binnen de club actief is en aan

de zijde van Hans Kraay veel ervaring heeft opgedaan.

Daarnaast was hij als hoofdtrainer ook nog actief bij

v.v.Lunteren waarmee hij kampioen werd in de derde

klasse. Samen met ondergetekende, Jim Spelbos als

assistent en Sander Selhorst als keeperstrainer, gaan

we als technische staf aan de slag om F.C. Lienden

een rol van betekenis te laten spelen in de topklasse.

Gezien de samenstelling van de selectie hebben wij er

alle vertrouwen in dat het gaat lukken.

We hopen op een mooi seizoen…

Peter Hofstede

“Samen aan de slag om F.C. Lienden een rol van betekenins te laten spelen in de Topklasse.”

Van der Kolk VeenendaalNewtonstraat 9 te Veenendaal • Tel. 0318 519 155

www.ford-veenendaal.nl

NAB adv Veenendaal 98x141.indd 1 03-08-11 (Week31) 12:17

Page 10: Presentatiegids Seizoen 2011 - 2012

www.rabobankwestbetuwe.nl

Het is tijd voor de Rabobank.

Rabobank West Betuwe. Uwbetrouwbare zakenpartner.

Advies op maat

Uw bedrijf is uw leven. Als ondernemer wilt u

zich daar volledig mee bezighouden. Wij

begrijpen dit en bieden daarom vakbekwame

specialisten die u bijstaan met advies over uw

financiën en verzekeringen. Zo kunt u zich

volledig op het ondernemen richten.

Bossekamp 7, 5301 LZ Zaltbommel

Telefoon 0418 56 16 99Website www.brandwijk.nl

Telefoon 0418 56 42 30Website www.promo.nl

19

Page 11: Presentatiegids Seizoen 2011 - 2012

20 21

F.C. Lienden 1 Selectie

9 Orin de WaardAanval

11 Roël FernandAanval

14 Solomon CaulleyAanval

15 Fathi Ben AhmedAanval

16 Jahriziñho ValentijnAanval

18 Gerrit Jan BartelsAanval

20 Jeffrey ArendsAanval

21 Mourad BesselinkAanval

17 Marc HarlauxMiddenveld

13 Willem HupkesMiddenveld

22 Stan van HoevenKeeper

Rob BlijlevenTeam Manager

Paul van DrielElftalleider

Aart van KootenMateriaalman

1 Jørg van Nieuwenhuizen

Keeper

Glenn van der VeenFysiotherapeut

Jimmy SpelbosAssistent Trainer

Jan VeldhuizenHoofdtrainer

Peter HofstedeTechnisch Manager

Trainer

Wim LentjesVerzorger

Sander SelhorstKeeperstrainer

Frans ArendsKeeperstrainer

4 René van DierenMiddenveld

2 Jory ten BrinkeVerdediging

3 Jos van NieuwstadtVerdediging

5 Sander ter MaatVerdediging

12 Julien van Diest Verdediging

19 Oktay ÖztürkVerdediging

6 Niek RipsonMiddenveld

7 Jesse PastoorsMiddenveld

8 Revy RosaliaMiddenveld

10 John van LoenhoutMiddenveld

Lease een echte spelersauto!Vallei Autolease: dé multimerk leasemaatschappij van het rivierengebied.

Meer informatie? Kijk op www.valleiautolease.nl

Page 12: Presentatiegids Seizoen 2011 - 2012

F . C . L i e n d e n P r e s e n t a t i e g i d s S e i z o e n 2 0 1 1 / 2 0 1 2

23

Sponsor aan het woord

Ondernemen is bewegen!

U bent ondernemer en verkoopt een prachtig produkt

of dienst. Hoewel er natuurlijk uitzonderingen

bestaan, verkoopt het produkt zich lang niet altijd

vanzelf. U zult ook in de benen moeten komen om

het te verkopen. De onbekende verkoper heeft veel

vrije tijd! Bij verkoopactiviteiten zal het nog wel eens

gebeuren dat u denkt: “Ben ik wel goed bezig?”.

Hoewel ik de kwaliteit vanaf deze plek niet kan en

niet hoef te beoordelen concludeer ik wel dat u bezig

bent. Om succesvol te kunnen ondernemer is dat

al een mooie start. Ondernemen is overigens een

activiteit waarbij je pas achteraf weet of de goede

keuzes zijn gemaakt. Wil je dat graag vooraf weten,

en is dat je leidraad, dan wordt er vaak niet veel

ondernomen vanwege de risico’s.

Ondernemerschap bestaat vooral uit bewegen op

allerlei terreinen. De huidige ondernemer (in elk

geval de kleinere ondernemer) moet zich onder

meer bezig houden met vakinhoudelijke, technische,

organisatorische, administratieve en financiële zaken.

Eigenlijk heeft hij helemaal geen tijd om voor klanten

te werken, laat staan om klanten te werven. Zonder

klanten echter geen inkomen, dus deze moeten er

komen. Maar hoe klanten te vinden?. Het eerdere

principe geldt ook hier. Doe wat! Hoewel ook hier

uitzonderingen bestaan, geldt dat de combinatie van

een aantal (commerciële) activiteiten de meeste

kans op succes biedt en uiteraard, doe wat u belooft!

Van een advertentie is nog geen omzet te verwachten,

maar door een telkens terugkerende advertentie

wordt u wel sneller gevonden als men u nodig heeft.

Het huidig internet biedt ook vele mogelijkheden

om uw waren aan te prijzen. En vergeet u ook uw

bestaande klanten niet. Een betere ambassadeur,

dan een tevreden klant is er niet. Alleen moet

u er dan wel gebruik van maken. In dit rijtje

van ondernemersbewegingen hoort uiteraard ook

het netwerken. Onderneemt u in deze regio, dan

kan Businessclub De Betuwe u daar uitstekend bij

helpen. Daarbij kunt u kiezen uit een diversiteit van

netwerkmogelijkheden. Maar ook hierbij geldt zonder

beweging geen netwerk en zonder netwerk geen

onderneming.

Henk Jan Steller

BTW Nederland (btwnederland.nl)

- Ontwerp - Advies

- NEN3140 keuringen

- Camerabewaking

- Datanetwerken

Wij bieden een totaalpakket

Adres Mercuriusweg 1a4051 CV Ochten

Contact +31 (0) 344 64 24 75 www.flier.nl

- Sanitair

- CV - Installaties

- Dakbedekking

- Gas - waterinstallaties

- Zonneboiler - Installaties

- Brandmeld - Installaties

- Elektrotechnische - Installaties

- Toegangscontrolesystemen

- Telefoon - Installaties en Voip

Page 13: Presentatiegids Seizoen 2011 - 2012

F . C . L i e n d e n P r e s e n t a t i e g i d s S e i z o e n 2 0 1 1 / 2 0 1 2

25

NetwerkenCentraal gelegenaan de A15, tussen

Dodewaard en Ochten,vindt u Goudreinet

Kesteren. Het onlangsgeheel vernieuwde,

trendy en stijlvolle res-taurant biedt plaats aan

ruim 250 gasten.

Veel weggebruikersmaken dagelijks gebruik van het restaurant, voor

het nuttigen van een heerlijke lunch, diner of kop koffie. Het truckers-

gedeelte met bar enleestafel biedt een wel-

kome rustpunt voordeze beroepsgroep.De Goudreinet heeft een regiofunctie als het gaat om feesten

en partijen.

Wegrestaurant De Goudreinet KesterenRijksweg A15 nr. 4, parkeerplaats Varakker4041 AS Kesteren, tel. (0488) 44 18 11E-mail: [email protected]: www.goudreinetkesteren.nl

commercieel ontwikkelen | technisch ontwikkelen | realiseren | beheer & onderhoud | restauratie

over inspiratieMensen zijn onze inspiratiebron.

Hun werk. Hun wensen. Hun wereld.

Wij nemen initiatief, beheersen risico's en bouwen.

Wij doen het gehele project of een deel ervan.

Altijd deskundig. Gemotiveerd. En efficiënt.

Wij realiseren wat mensen inspireert.

BAM Utiliteitsbouw bv

Regio Utrecht

tel (030) 256 86 11

www.bamutiliteitsbouw.nl

“Net werken!”, of gewoon jezelf zijn?

Sinds 2006 ben ik lid van Businessclub de Betuwe. Mijn naam is Hans Voshol en naast mijn bedrijf AA-Document Systems ben ik sinds begin dit jaar tevens bestuurslid van deze prachtige businessclub. In dit artikel wil ik aangeven hoe ik netwerken zie en hoe we dit als businessclub faciliteren en promoten, maar vooral ook hoe u daar zelf het nodige in kunt doen en bereiken.

Een enkele keer ontvangen we een opzegging van een lid dat aangeeft op te zeggen omdat hij of zij er geen “business uit heeft kunnen halen”. Navraag leert dan dat men hooguit twee keer of zelfs helemaal niet bij een activiteit aanwezig is geweest.Hierin schuilt volgens mij de eerste stap om succesvol een netwerk op te bouwen; ben aanwezig bij activiteiten zoals de maandelijkse soos of netwerklunches., laat je gezicht zien! En heb je dan gelijk een aantal opdrachten? Uitzonderingen daar gelaten, meestal niet.

Zaken doen is in mijn optiek nog steeds voor 80% het gunnen van business aan mensen die de je mag en kent. Natuurlijk moet een product of dienst voldoen aan kwalitatieve eisen en ook de prijs moet marktconform zijn, maar vooral het gunaspect speelt een belangrijke rol, overal maar dus ook zeker bij Businessclub de Betuwe. Maar dan moeten mensen je wel kennen, en dit kun je alleen bereiken door veelvuldig je gezicht te laten zien. Maar goed, dan ben je aanwezig en wat dan? Strooien met visitekaartjes en gelijk een afspraak willen maken? Zo werkt het dus ook niet.In mijn optiek is het vooral investeren op lange(re) termijn en vooral ook luisteren naar waar een ander mee bezig is en niet alleen jezelf of je eigen bedrijf promoten. Juist als je wat langer lid bent ken je veel mensen en bedrijven binnen de club en weet je wat deze eventueel kunnen betekenen voor je gesprekspartner op dat moment. Hoe simpel is het dan om deze mensen met elkaar in contact te brengen. Ben je op dat moment dan eigenlijk niet bezig om te netwerken voor anderen? Misschien wel, maar als anderen dat ook doen komen ze vanzelf ook weer bij jou terecht. Juist als je regelmatig iets “weggeeft” (en wat je behalve de inspanning verder niets kost) zal een ontvanger zich eerder inspannen ook voor jou iets te kunnen betekenen. (daar hebben we het gunaspect weer)Ik kan me echter voorstellen dat er nieuwe leden zijn en komen die wat meer moeite hebben het “eerste contact te leggen”. Wanneer je nog niemand kent kan dit best lastig zijn. Wat ik vaak deed (en nog steeds doe) is bij het buffet een heerlijk bordje samenstellen

om vervolgens aan een tafel te gaan staan waarvan ik juist niemand ken. (en die zijn er voldoende, zelfs voor mij na bijna vijf jaar lidmaatschap). Wanneer je daar dan gewoon aan het lopende gesprek deelneemt rol je er vanzelf tussen, wanneer het dan met iemand klikt kom je vanzelf wel een keer op jouw of zijn of haar business terecht, en zoniet een volgende keer dat je elkaar ziet. Je hebt dan al gauw 4 tot 5 mensen leren kennen, en als je een tweede bordje eten haalt zelfs het dubbele. Zo leer je in relatief korte tijd al een hoop mensen kennen, en zij jou!Daarnaast speelt natuurlijk hoe je er zelf instaat. De ene keer keer heb ik daar echt zin in, de andere keer staat mijn pet er niet naar en schuif ik aan bij bekenden om lekker te “OH-en” en een drankje te nuttigen. Oftewel: volg je hart en wees en blijf jezelf, juist dan heb je de leukste gesprekken en gek genoeg komt juist daaruit de meeste business. Zie het dus niet als werken of als noodzaak, dan kom je vaak geforceerd over.

Een andere erg goede mogelijkheid bieden de netwerklunches welke door Businessclub de Betuwe op locatie worden gehouden. Bij één van de leden wordt op hun eigen locatie van 12.00 tot 14.00 uur een netwerklunch georganiseerd waarbij gemiddeld een vijftien leden aanwezig zijn. Juist door het beperkt aantal aanwezigen en de wat zakelijkere omgeving komt een ieder uitvoerig aan bod om zijn of haar verhaal te vertellen. Ook hier leer je in relatief korte tijd weer een aantal mensen kennen, welke je vervolgens bij een volgende activiteit weer een stuk makkelijker kunt benaderen en waarmee het verhaal zichzelf gaat herhalen. En wat dacht u van de brunches voorafgaand aan de thuiswedstrijden van F.C. Lienden?

Last but not least, integendeel, biedt Businessclub de Betuwe ca. 10 x per jaar de gelegenheid tot “speeddaten” voorafgaand aan de maandelijkse soos. In korte tijd zit het gemiddeld aantal deelnemers inmiddels op 60 tot 70 personen. Van 17.00 tot 18.00 uur krijgt u onder zeer enthousiaste begeleiding van Marco Ruijsch de gelegenheid om gemiddeld een tiental mensen zakelijk te spreken.(voor de liefhebbers: tevens altijd een korte update van het reilen en zeilen van F.C. Lienden).Ook deze mensen benaderd u op de aansluitende soos heel gemakkelijk.Zoals u ziet biedt Businessclub de Betuwe hiermee zeer ruime gelegenheid en mogelijkheden om “jezelf te zijn”, je mag zelfs gewoon in spijkerbroek komen, maar het overbekende “pak” misstaat ook niet, alhoewel sommige mensen het dan “netwerken” noemen. Is er dan helemaal niets zakelijks aan? Je betaald toch voor je lidmaatschap? Natuurlijk wel, ons motto is zelfs: “contacten voor contracten”, maar bij een theatervoorstelling of een verjaardag praat je toch ook niet alleen over zaken, je huidige partner heb je hiermee zeer waarschijnlijk ook niet leren kennen.Dus kom lekker jezelf zijn bij Businessclub de Betuwe!

Met vriendelijke groet,Hans Voshol

Page 14: Presentatiegids Seizoen 2011 - 2012

F . C . L i e n d e n P r e s e n t a t i e g i d s S e i z o e n 2 0 1 1 / 2 0 1 2

27

Jeugdvoorzitter Edwin Fokker

Nogmaals bedanken wij Alex de Geus voor het in ons

gestelde vertrouwen in de afgelopen jaren.

Met trots kunnen wij melden dat de Businessclub

de Betuwe de open plek als nieuwe hoofdsponsor

inneemt. Het Jeugdbestuur heeft naast de reguliere

competitie- en bekerwedstrijden en trainingen weer

het nodige op de agenda staan. Activiteiten zoals

het St. Nicolaasfeest, de 4 tegen 4 toernooien voor

de jongste leeftijdscategorieën, het bezoeken van

het Gelredome van Vitesse, het Voetbalkamp en de

thuistoernooien in het voorjaar voor de gehele Jeugd

blijven deel uitmaken van ons programma. Met trots

kunnen we melden dat we dit seizoen vier junioren

teams, tien pupillen teams en twee meisjes teams in

de diverse (beker)competities meedoen. We blijven

vertegenwoordigd in alle leeftijdscategorieën.

Het Jeugdbestuur is door Businessclub de Betuwe

in staat gesteld om een aantal trainers diverse

K.N.V.B.-trainerscursussen, zoals UEFA C, Junioren- en

Pupillentrainer. Hierdoor kunnen onze trainers zich

verder ontwikkelen en blijven zij langere tijd ver-

bonden aan onze Jeugdafdeling Het Jeugdbestuur

is geheel in tact gebleven. Meryam Groenhof, Cora

den Ambtman, Jan van Ewijk, Tom van Hattem, Dick

van Ingen, Richard Versteeg en ondergetekende

blijven zich met plezier inzetten om de professio-

nalisering van de Jeugdafdeling te continueren. Het

Jeugdbestuur wenst de spelers, hun ouders, begelei-

ders, trainers, leiders, vrijwilligers, sponsors en alle

betrokkenen weer een prachtig nieuw seizoen toe.

Namens het Jeugdbestuur, Edwin Fokker, Voorzitter

Plezier in het voetballen voor alle jeugdspelers is nog

steeds onze belangrijkste drijfveer voor het runnen

van de Jeugdafdeling. Het gaat nog steeds om de

hobby van onze kinderen van de jongste Mini’s tot en

met de A-junioren. Het afgelopen seizoen 2010/2011

is succesvol verlopen. De vreugde van de spelers en

hun ouders is zichtbaar geweest. Het Jeugdbestuur is

trots op het feit dat de trainingen goed zijn bezocht

en de wedstrijden met veel plezier zijn gespeeld.

Een van de hoogtepunten van het activiteiten-

programma was het Voetbalkamp in het voorjaar. De

Activiteitencommissie heeft ook de Grote Clubactie

in het najaar en de plantjesverkoop in het voorjaar

georganiseerd, waardoor we extra financiële middelen

hebben verkregen. Ook het prestatieve heeft de

nodige aandacht gekregen. De C2, D3, E2, F1 en F3

zijn kampioen geworden. Uiteraard is dit gevierd met

tochten op de platte kar door het dorp. Ook hebben

we succes behaald in de bekertoernooien. E2, F1 en

F2 hebben de bekerfinale gehaald. Tevens zijn er veel

tweede en derde plaatsen behaald in de najaars- en

voorjaarscompetities. De verdere professionalisering

van onze Jeugdafdeling is mede vormgegeven door-

dat drie Jeugdtrainers in het afgelopen voorjaar het

diploma K.N.V.B. Juniorentrainer hebben behaald.

Daarnaast zijn vier jeugdscheidsrechters geslaagd

voor de cursus K.N.V.B. Jeugdscheidsrechter. Mede

dankzij onze sponsors kunnen we weer verder vooruit

kijken. Onze hoofdsponsor Vercon Elst BV verschaft

ons financiële middelen die ons in staat stellen om

onze doelstellingen te halen. De Geus Assurantie- en

Adviesbureau is helaas gestopt als hoofdsponsor.

AdRoTELECOM

@: [email protected] t: 0317-712090 i: www.adrotelecom.nl

UW SPECIALIST IN

RoRoRoRoRoRoRoRoRoRoRoRoRoRoRoTELECOM

@: [email protected] t: 0317-712090 i: www.adrotelecom.nl

UW SPECIALIST IN• Vaste telefonie (VOIP)• Mobiele telefonie• Data communicatie• Leverancier tablets

& smartphones• Greenchoice energie

GERON

Eck & Wiel B.V.

SLOOP- & GRONDWERKEN

AANLEG VAN MANEGEBODEMS

TRANSPORT

RIJPLATENVERHUUR

MACHINEVERHUUR

ZAND, GRIND, GROND & SPLIT

ASBESTSANERING

KLEINSTE SLOOP/GRAAFMACHINE(KAN DOOR DE VOORDEUR)

Doejenburg 21 • 4024 HE Eck en Wiel

Tel. 0344-691544 • Fax 0344-694333 • Mob. 06-13140666

[email protected] • www.gerzonbv.nl

"Voetballen bij F.C. Lienden Jeugd betekent veel plezier en succes."

Lutterveldweg 12 • 0614 - 97 26 09

Page 15: Presentatiegids Seizoen 2011 - 2012

F . C . L i e n d e n P r e s e n t a t i e g i d s S e i z o e n 2 0 1 1 / 2 0 1 2

29

Supportersvereniging De Blauwe Zebra

Homoetsestraat 72Eck en WielTel. 0344 - 69 90 09

Dwarsweg 4ZaltbommelTel. 0418 - 51 11 40

WWW.OORT.NL

Van Oort Truck Rent b.v.

Balans in Bouwen

Nieuwbouw, renovatie

en onderhoud voor

bedrijven, particulieren,

onderwijs en zorginstellingen

B O U W B E D R I J F

DE VREE EN SLIEPEN

Postbus 6195,

4000 HD Tiel

T (0344) 63 69 60

F (0344) 62 32 04

E [email protected]

I www.vreesliepen.nl

De Vree en Sliepen biedt een evenwichtige mix van vakmanschap,

verantwoordelijkheidsgevoel, economisch bewustzijn én

marktkennis. Dit evenwicht vindt u terug in de vele bouwprojecten

die wij realiseerden, van klein tot groot. In de regio Rivierenland

zijn we dé vertrouwde partner voor uw bouwprojecten.

Kenneth Smit Training zorgt voor waardevolle medewerkers die bedrijfs-doelen helpen realiseren. Dat doen we met praktijkgerichte verkoop-, management- en communicatietrainingen die binden en boeien en bijdragen aan het bedrijfsresultaat en een succesvolle carrière. Ons doel? Meerwaarde creëren door te confronteren. ‘It’s tough but it gets you there’.

Kenneth Smit TrainingEddy BendaBeukeboom 10, 4101 VL Culemborg Tel.: 0345 - 78 55 92 / 06 - 55 92 81 40 E-mail: [email protected]

www.kennethsmit.com

"Volop in beweging"

Dit jaar bestaat Supportersvereniging de Blauwe Zebra van Voetbalvereniging F.C. Lienden alweer 5 jaar. Dit lustrum willen wij niet ongemerkt aan onze sponsoren en vele leden voorbij laten gaan. Blijf ons daarom volgen o.a. via onze site: www.blauwezebra.nl en uiteraard ook bij alle uit en thuiswedstrijden waar wij onze plannen aan onze supporters bekend maken. Het seizoen 2010 - 2011 zit er weer op dus we zijn al weer met het nieuwe seizoen bezig. Wat hebben we in het afgelopen seizoen gedaan? Wij zijn vaste sponsor geworden van de jeugdafdeling. De supportersbus heeft de jeugd naar het jeugdkamp gebracht. Het afscheid van Hans Kraay jr. na de uitwedstrijd tegen F.C.Hilversum in Café Torenzicht. Gevolgd door een afscheid in Zalencentrum Torenzicht, dit laatste in samenwerking met Voetbalvereniging F.C. Lienden en Businessclub de Betuwe. En natuurlijk niet te vergeten onze feestavond in Kalkar. Verder nieuwe zitbanken bij de Stal. De Stal van Supportersvereniging de Blauwe Zebra was weer een groot succes. Vele fanartikelen, frisdranken, koffie/thee, onze beroemde bal gehakt en natuurlijk niet te vergeten onze nieuwste aanwinst, de HEMA rookworst, gingen in grote getallen over de toonbank.

De Supportersbus was ook dit afgelopen seizoen weer een groot succes. Wij hopen het nieuwe seizoen weer met een volle supportersbus de uitwedstrijden te kunnen bezoeken. Natuurlijk met onze catering dames Ingrid en Marie voor de drankjes en hapjes, dames alvast bedankt. Ook de elftallen die kampioen werden zijn we niet vergeten.

De Man of the Match bloemen werden en worden weer verzorgd door Bloemisterij Wilma van Ingen uit Lienden, Wilma alvast bedankt. Niet te vergeten onze fotograaf Aart - Jan van Ingen bedankt. Wij hopen weer op een goede samenwerking voor het nieuwe seizoen. Wij rekenen erop, als Supporters van F.C. Lienden, dat wij het nieuwe seizoen bovenin mee kunnen draaien. Aan de Supporters zal het niet liggen.

Voorzitter van Supportersvereniging de Blauwe ZebraJoost Eimers

Door onze specialisatie kunnen wij snel inspelen

op en meedenken met uw wensen en behoeften.

Door slim te combineren realiseren wij effectieve,

betrouwbare en kostenefficiënte totaaloplossingen.

Dit doen wij op het gebied van (brand)beveiliging

en telecommunicatie.

Bezoekt u onze vernieuwde website voor meer

informatie: www.lijo.nl

Page 16: Presentatiegids Seizoen 2011 - 2012

F . C . L i e n d e n P r e s e n t a t i e g i d s S e i z o e n 2 0 1 1 / 2 0 1 2

31

Alleskunner Margreet Bijnen

Kantooradres:Vlissingsestraat 144024 JL Eck en Wiel(tel.) 0344-69 21 14(fax) 0344-69 27 84internet: www.rivierenlandnotarissen.nlE-mail: [email protected]

Aangesloten bijNetwerk Notarissen

Kantooradres:Vlissingsestraat 144024 JL Eck en Wiel(tel.) 0344-69 21 14(fax) 0344-69 27 84internet: www.rivierenlandnotarissen.nlE-mail: [email protected]

Aangesloten bijNetwerk Notarissen

Multiservice Zwembadtechniek

Dorpsstraat12 • 4033 EX LiendenTelefoon 0344 - 603156 • Fax 0344 - 600444E-mail: [email protected]

• Aanleg• Advies• Onderhoud• Beweegbare vloeren• Renovatie

bte 03_08

Voordeel voor leden van de Buisinessclub

Een Komplete Bril Verte-of Lees vanaf € 89.-

Multifocaal kompleet al vanaf € 249.-

Maandlenzen incl. Vloeistof € 99.- per half jaar

Zonnebril op sterkte vanaf € 59.-

Baas Opticiens

Dorpsstraat 28

4033 EX Lienden

0344-600304

Email: [email protected]

www.baasopticiens.nl

Ik ben Margreet Bijnen en sinds 6 jaar zorg ik voor het

reilen en zeilen van met name het administratieve

werk. Van de ledenadministratie tot het secretariaat.

Van debiteuren beheer tot al het mailverkeer. Alles

loopt of heeft via mij gelopen.

Samen met Jan van den Berg, onze Manager

Commerciële Zaken, ben ik in dienst van de

Businessclub en daarmee is dus tegelijkertijd een

stuk van het geheim van het succes verklaard. We

zijn niet afhankelijk van goedwillende vrijwilligers die

logischerwijs afhaken als het werk te veel vrije tijd

opslobbert. Wij zijn fulltime druk om alles in goede

banen te leiden. Het bestuur zorgt voor beleid en de

activiteiten,wij voor de uitvoering. Jan is het gezicht,

ik acteer graag in de luwte.

Zoals gezegd ben ik reeds 6 jaar bij de Businessclub

betrokken. Met name de eerste jaren door de

hele opbouw met de grote aanwas van leden, het

opzetten van de administratie en het begeleiden van

alle activiteiten was mijn baan heel druk. Werkweken

van 60 uur waren eerder regel dan uitzondering. Na

verloop van tijd is dat allemaal genormaliseerd, laat

ik af en toe wel eens een activiteit schieten zodat het

meestal goed te doen is qua uren.

"Achter de schermen van Businessclub de Betuwe. Daar tref je mij aan."

De samenwerking met het nieuwe bestuur verloopt

prima. Nieuwe ideeën, nieuw elan en veel nieuwe

leden zorgen voor een extra stimulans om er weer

hard tegen aan te gaan.

Door de link met F.C. Lienden ben ik natuurlijk ook

bij het voetbal betrokken. Van oorsprong ben ik niet

echt een voetbal liefhebber, maar nu ik jaren in ieder

geval alle thuiswedstrijden zie ben ook ik gegrepen

door het F.C. Lienden virus. Wel vind ik het heel erg

jammer dat Hans Kraay jr. gestopt is als trainer, al

was het maar omdat het op de tribune altijd zo

gezellig was met Sofie. Op maandag napraten met

vrijwilligers Joop, Martin, Arie, Geurt, Henk en Chris

is traditie geworden. Zo heb ik de hele opmars van

de club meegekregen en er zelfs een beetje verstand

van gekregen. Maar de hoofdzaak blijft natuurlijk de

Businessclub. Ook dit seizoen weer.

Ik ben benieuwd hoe we met een nieuwe technische

staf en met een behoorlijk vernieuwde selectie voor

de dag zullen komen in de Topklasse. Ik wens zowel

F.C. Lienden als mijn eigen Businessclub veel succes

met het behalen van de gestelde doelen.

Page 17: Presentatiegids Seizoen 2011 - 2012

F . C . L i e n d e n P r e s e n t a t i e g i d s S e i z o e n 2 0 1 1 / 2 0 1 2

33

Nieuw bestuur Businessclub de Betuwe

Sensuality and sense.De nieuwe CLS 4-deurs Coupé met groen energielabel A.

Gem. verbruik: 5,1 – 9,9 l/100 km, 19,6 – 10,1 km/l. CO2-uitstoot: 134 – 231 g/km.

U rijdt al een Mercedes-Benz CLS vanaf € 72.900,- excl. verwijderingsbijdrage en kosten rijklaar maken. Bel voor informatie: 00800 - 97 77 77 77 (gratis).

Rüttchen Tiel B.V. Kellenseweg 28, 4004 JD Tiel, tel. 0344 - 74 41 00. Ruttchen.nl, [email protected]

OX_92211_Ruttchen_98x141.indd 1 28-06-11 10:3

EETCAFE

Het Wapen van LiendenUw gastheer voor al uw evenementen en festiviteiten

In ons totaal gerenoveerde monumentale gebouw,uniek gelegen in het centrum van Lienden, verzorgen wij uw:

• Bruiloft - Receptie - Feestavond• Vergaderingen - Promotiedagen• Warme en/of koude buffetten

Voor meer informatie:

CAFE & PARTYCENTRUM ”Het Wapen van Lienden”Dr. van Noortstraat 2 - Lienden - Tel. 0344 - 60 16 55

www.wapenvanlienden.nl

"Aangenaam kennismaken"

Dhr. J. Pater (Jan)

Erelid & Voorzitter

Special Clean Select

Mevr. H. van den

Brink (Hanneke)

Algemene zaken

B + B Specials B.V.

Relatiegeschenken en

Kerstpakketten

Dhr. J. Eimers (Joost)

Activiteiten

Mevr. M. Bijnen

(Margreet)

Office manager

T: 0344 - 60 10 95

F: 0344 - 60 40 73

T: 0610 - 90 82 11

Dhr. J. van den Berg

(Jan)

Erelid & Manager

commerciële zaken

T: 0344 - 60 10 95

F: 0344 - 60 40 73

T: 0646 - 63 79 37

Dhr. H. Voshol (Hans)

Algemene zaken

AA - Document Systems

Dhr. F. Möller (Frank)

Algemene zaken

ColourPrint

vormgevers

drukkers

en meer

Dhr. D. van der Klift

(Dries)

Penningmeester

T: 0622 - 49 61 15

Introbouw Veenendaal B.V.

www.businessclubdebetuwe.nl

businessclub de betuwe

VAART EEN NIEUWE KOERS!!!

Page 18: Presentatiegids Seizoen 2011 - 2012

Voor flexibiliteit en betrouwbaarheid

J AARREKENINGEN

ADMINISTRAT IE S

BELAST INGEN

ADVISER ING ENBEGELE ID ING

LID

VA

ND

EF

ISC

OU

NT

AD

VIE

SG

RO

EP

Marconistraat 34 | 4004 JM Tiel

T [0344] - 67 37 60 | F [0344] 61 69 20

E-mail [email protected]

Website www.schuijladviseurs.nl

www.jobxion.nlUit het brein van de creatieve Geeks, Nerds en Guru’s

van Media Solutions: Innovatieve marketing concepten,

kick ass webdesigns met technische hoogstandjes en

doeltreffende campagnes met resultaat.

Jong geleerd=

oud gedaan!

mediasolutions.nl

Rijnstraat 1

4031 KJ Ingen

Tel. (0344) 601 310

Fax (0344) 603 731

www.gmvandewaal.nl

Hoofdsponsors Jeugd F.C. Lienden

www.businessclubdebetuwe.nl

businessclub de betuwe

VAART EEN NIEUWE KOERS!!!

Page 19: Presentatiegids Seizoen 2011 - 2012

Kantoor: Zijdevlinderhoek 93905 KC [email protected].: 0318 - 55 58 76fax: 0318 - 56 14 39

Meer informatie, stuur een e-mail naar: [email protected] Of kijk op: www.demaesgastvrij.nl

Culinaire passie voor speciale gelegenheden!

DeMaes-Adv132x193mm-FC.indd 1 16-01-2009 11:24:45

tel. 024 322 14 14fax 024 322 74 37

Wijchenseweg 1186538 SX Nijmegen

e-mail [email protected] www.groenendaalvankrijl.nl

Incassoprobleem? Wij pakken dat doeltreffend voor u aan!

debiteurenbeheer

ambtshandelingen

incasso

37

Page 20: Presentatiegids Seizoen 2011 - 2012

F . C . L i e n d e n P r e s e n t a t i e g i d s S e i z o e n 2 0 1 1 / 2 0 1 2

38

Clubinfo voetbalvereniging F.C. Lienden

Opgericht: 1 augustus 1930

Clubkleuren: Shirt: Blauw Wit - Verticale banen Broek: Wit Kousen: Blauw Wit - Horizontale banen

Competitie: F.C. Lienden Zondag 1 - Topklasse F.C. Lienden Zondag 1 Dames - 4e Klasse F.C. Lienden Zaterdag 1 - 3e Klasse

Aanvang Thuiswedstrijden: Zondag: 14.30 uur F.C. Lienden Zondag 1Zondag: 10.30 uur F.C. Lienden Zondag 1 DamesZaterdag: 15.00 uur F.C. Lienden Zaterdag 1

Correspondentieadres: Het Binnen 15, 4033 EN, Lienden

Terrein:Sportpark de Abdijhof, Molenstraat 18, 4033 AV LIENDEN,Telefoon: 0344 - 601998

Hoofdsponsoren: C 1000 Timmer & Loonvisie Wagenvoort

Aantal leden: 420

Elftallen: Senioren: 6 Junioren: 5 Pupillen: 9 Mini: 1 Meisjeselftal(len): 2 Dameselftal(len): 1

Wedstrijdsecr. Senioren: Dick van Ingen, Telefoon: 0640-282954 [email protected]

Website Onderhoud: Aart - Jan van Ingen, Telefoon: 0653-912406 [email protected] de Blauw Witter:A.J./uuu...(Aart - Jan van Ingen, Telefoon: 0653-912406 [email protected])

Website: www.fclienden.nl Emailadres: [email protected]

HoofdbestuurVoorzitter: [email protected] 0653-493424Secretaris: NicoWagenvoort [email protected] 0654-961757Penningmeester:RienvanWijk [email protected]: AdrieTimmer [email protected]: AdrieTimmer [email protected] 0610-377795Alg.Bestuurslid: DickvanIngen [email protected] 0640-282954Alg.Bestuurslid: DietrichZaaijer 0620-002763Alg.bestuurslid: JanvanLienden [email protected] 0344-601371

Afdeling jeugdVoorzitter: EdwinFokker [email protected] 0624-570485Wedstrijdsecr.: JanvanEwijk [email protected] 0623-897866Secretaris: MeryamGroenhof [email protected] 0651-438990Beh.WebsiteJeugd:MeryamGroenhof www.fclienden-jeugd.nl 0651-438990Alg.Bestuurslid: C.denAmbtman [email protected] 0622-700362Alg.Bestuurslid: TomvanHattem [email protected] 0344-601212

HoofdJeugdopleiding:DickvanIngen [email protected] 0640-282954

CoördinatieA,B,CenDJunioren:TomvanHattem [email protected] 0344-601212

CoördinatieE,FenMiniPupillen:RichardVersteeg [email protected]

CoördinatieMeisjes:MeryamGroenhof [email protected] 0651-438990

Activiteitencommissie:MeryamGroenhof [email protected] 0651-438990ConnyvanLavieren [email protected] 0638-319707C.vanderLinden [email protected] 0648-740284YvetteGroenhof [email protected] 0615-892834StephanievanTintelen [email protected] 0650-929786

Supportersvereniging de Blauwe Zebra:Voorzitter: JoostEimers 0623-826009Penningmeester: ArieHonders 0646-061453Secretariaat/Secretaresse: MeryamGroenhof 0651-438990Bestuurslid: SandervanAlfen 0642-683912

KantineBeheerKantineF.C.Lienden: GeurtvanEck 0652-063386KantineF.C.Lienden 0344-601998

KONSULK.N.V.B.: Overigeelftallen: JoopSepter 0344-601866K.N.V.B.: Zondag1 JanvanLienden 0651-400731

Trainers zondag en zaterdag selectiesCoachF.C.LiendenZondag1: JanVeldhuizen 0653-854581Tech.Manager/TrainerZondag1: PeterHofstede 0620-084504AssistentTrainer: JimmySpelbos 0651-619467TeammanagerZondag1: RobBlijleven 0651-499143TrainerF.C.LiendenZaterdag1: JacobvanZanten 0622-478360TrainerF.C.LiendenZaterdag2: GrimbertvanBlijderveen 0625-017688TrainerF.C.LiendenDames1: ZhurneyMargarita 0655-805497

VerzorgingVerzorgerSelectieZondag: WillemLentjes 0655-786854VerzorgerSelectieZaterdag: JacobvanKooten 0620-342073

Contributie / LedenadministratieEefjevanDoorn: 0344-601396/0623-554821

Redactie clubblad de BlauwwitterEefjevanDoorn: 0344-601396/0623-554821InleveradresKopijvoordeBlauwWitter:DeHofstede18,4033BV,Lienden.Emailadres:[email protected]

Businessclub de BetuweBestuursledenVoorzitter JanPater 0653-713750Algemeen HansVoshol 0652-383237Algemeen HannekevandenBrink 0651-607744Algemeen FrankMöller 0651-789013Activiteiten JoostEimers 0623-826009Penningmeester DriesvanderKliftjr. 0622-496115OfficeManager MargreetBijnen 0610-908211ManagerCommerciëleZaken JanvandenBerg 0646-637937

BezoekadresMolenstraat164033AVLiendentel.0344-601095fax0344-604073info@businessclubdebetuwe.nlwww.businessclubdebetuwe.nl

Page 21: Presentatiegids Seizoen 2011 - 2012

Naamloos-1 1 05-08-2009 17:11:44