Presentatiegids 2011-2012

32
PRESENTATIEGIDS SEIZOEN 2011-2012 Clubman en clubvrouw 2010 “Staan al sinds jaar en dag klaar voor de vereniging” Nieuwe website “Een sneakpreview” Hoofdtrainer Maikel Amzand “Doelstelling: promotie naar de 2e klasse!” VIOS 3: Futsal & veld “Een mix van ervaring en aanstormend talent” VIOS Ondernemers Club “VOC ondersteunt VIOS in behoud en uitbreiding van vooraanstaande rol zaterdag amateurvoetbal”

description

presentatie gids van vios vaassen

Transcript of Presentatiegids 2011-2012

Page 1: Presentatiegids 2011-2012

PRESENTATIEGIDSSEIZOEN 2011-2012

Clubman en clubvrouw 2010“Staan al sinds jaar en dag klaar voor de vereniging”

Nieuwe website“Een sneakpreview”

Hoofdtrainer Maikel Amzand“Doelstelling: promotie naar de 2e klasse!”

VIOS 3: Futsal & veld“Een mix van ervaring en aanstormend talent”

VIOS Ondernemers Club“VOC ondersteunt VIOS in behoud en uitbreiding van vooraanstaande rol zaterdag amateurvoetbal”

Page 2: Presentatiegids 2011-2012

Voor al uw • tuinaanleg, • tuinonderhoud, • tuinontwep, • tuinadvies, • bestratingen, etc...Particuliere verkoop: liefstna telefonische afspraak.

Diverse• CONIFEREN • HEESTERS • BEUKEN • RHODO’S • BUXUS • TAXUS e.d. uit eigen kwekerij leverbaar, ook ingrote maten.

EGBERT VELDHUISK W E K E R I J & H O V E N I E R

Tel.: 0578 - 576 899Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8:00 tot 20:00 uur,

zaterdag van 8:00 tot 16:00 uur. Zondag gesloten.

Poelweg 68, 8171 NG Vaassen,Tel./Fax: 0578 - 576 899www.veldhuishovenier.nl

Tijd voor jezelf het hele jaar door!

Scoor ook op www.sanderspuzzelboeken.nl

het hele jaar door! het hele jaar door! het hele jaar door!

adv_voetbal_A5 V2.indd 1 20-07-11 09:02

Page 3: Presentatiegids 2011-2012

V O O R W O O R D

Voorwoord

Dit seizoen hebben wij te maken met een sterk vernieuwde trainersstaf bij onze selectie-elftallen. VIOS heeft in haar strategische agenda sterk ingestoken op het verbeteren van haar voetbalopleiding. Naast een goede voetbalorganisatie betekent dit ook dat wij willen werken met gediplomeerde trainers. Trainers die spelers van VIOS beter kunnen en willen maken. Deze trainers gaan dit jaar meer doen dan alleen hun teams trainen, deze gediplomeerde trainers gaan samenwerken aan het verder invullen van de VIOS voetbalopleiding. Een investering in de jeugd is een investering in de toekomst! VIOS wil blijven putten uit haar jeugdopleiding omdat hier de basis wordt gelegd voor verschillende prestaties, maar ook de binding tussen jeugdleden en de vereniging wordt bewerkstelligd. Bij VIOS telt ieder talent, iedereen krijgt de kans om zich te ontplooien en te voetballen naar zijn of haar mogelijkheden. Dit seizoen bijvoorbeeld gaan onze G-voetballers ook competitievoetbal spelen. Na een aantal jaar trainen op zaterdag is dit team nu klaar voor het echte werk. Spelers, trainers, begeleiders en ouders zijn enthousiast om

deze stap te maken, een mooi avontuur! En dan natuurlijk onze jeugdteams, wij hebben in alle leeftijdscategorieën minimaal twee elftallen voetballen, voor VIOS een mooie positie. Nu is het zaak om dit verder uit te bouwen in voetbaltechnische prestaties. Doel is om ieder selectie-elftal naar de 1e klasse te brengen, niet dit seizoen, maar wel in de komende jaren. En dit kan doordat onze jeugdspelers twee keer in de week trainen en op zaterdag hun wedstrijden voetballen. VIOS zorgt met haar opleiding niet alleen voor voetbalplezier, maar ook voor een grote hoeveelheid lichaamsbeweging onder de jeugd.Natuurlijk kijken wij ook naar de prestaties van het 1e en 2e elftal, doelstelling van beide teams is zo lang mogelijk mee te doen om het kampioenschap en de promotie naar de hogere klassen. Met de nieuwe trainers bij beide elftallen kan er door de spelers enthousiast en met fris elan gewerkt worden om deze doelstellingen te behalen. Met plezier en vol overgave trainen en spelen zal ook overslaan op de supporters van VIOS. Een trouwe VIOS schare volgt de verrichtingen van onze vereniging structureel. Ook dit jaar is deze “12e man”

nodig om bij te dragen aan het behalen van de doelstellingen van VIOS.Kortom VIOS is een brede vereniging, waar leden, trainers, vrijwilligers, sponsors, supporters ook dit seizoen samen werken aan de toekomst. Ook in deze presentatiegids komt u alle ingrediënten tegen van deze zaterdag familievereniging. Ik wens u veel leesplezier en in alle opzichten een sportief en succesvol seizoen toe. Gerben Smit

ColofonPresentatiegids seizoen 2011-2012 Uitgave 3, september 2011c.s.v. VIOS Vaassen Accommodatie Woestijnweg 63 8172 CC VaassenTel. 0578 – 573156

PostadresPostbus 2358170 AE Vaassen

[email protected] Redactie Lieke Brummel-Pol Jasper Dijkgraaf Peter BeekmanDaan EgginkJoost Eggink

FotografieBertus van den Oosterkamp

Opmaak en drukTotdrukwerk bvGladsaxe 317327 JZ [email protected]

Oplage: 750 exemplaren

c.s.v. VIOS is een brede vereniging, een echte zaterdag familievereniging waar jong en oud actief en passief geniet van de voetbalsport. Voetbal is wat ons bindt binnen onze club. Rondom het voetbal zijn veel vrijwilligers actief en in en rondom de voetbalvereniging wordt lief en leed met elkaar gedeeld. Het draait dus om voetbal bij VIOS en daar dient dus veel van onze aandacht en inzet naar toe te gaan. Ook in dit seizoen 2011/2012 waarin prestatiegericht en recreatieve sportbeoefening hand in hand gaan.

3

Page 4: Presentatiegids 2011-2012

4

V O O R J A A R S F E E S T

Voorjaarsfeest 2011

Page 5: Presentatiegids 2011-2012

5

S P O N S O R A V O N D

Sponsoravond 2011

Page 6: Presentatiegids 2011-2012

Dorpsstraat 86 • 8171 BT VaassenTel. (0578) 57 48 48

[email protected]

Voor al uw snacks en salades naar

’Tippel-Inn’Open: dinsdag t/m zaterdag van 11.30 - 23.30 uurZondag van 11.30-20.30 uur Maandag geslOten

Krugerstraat 31 Vaassen Tel. 0578-571936

Page 7: Presentatiegids 2011-2012

P R C O M M I S S I E

Wat hebben we al gedaan?Een jaar geleden is aan ons gevraagd om het PR beleid nader vorm en inhoud te geven. Dat is een hele brede vraag. “Waar moeten we beginnen?” vroegen we ons af. Om deze vraag te kunnen beantwoorden hebben we met een kleine groep geïnteresseerden een zgn. brainstorm avond gehouden. We hebben gediscussieerd over wat goed ging, wat beter kon en waar we onze pijlen in eerste instantie op zouden moeten richten. Dat was een heel interessante en richtinggevende avond. De uitkomst hiervan hebben we gebruikt voor het door ons opgestelde meerjarige PR plan. Hierin staat van jaar tot jaar beschreven op welk vlak wij de PR van VIOS willen verbeteren.

Wat is PR?Als je in het woordenboek kijkt zie je dat PR staat voor Public Relations, het betekent zo iets als hoe een organisatie zicht presenteert naar de buitenwereld. In onze opinie begint een goede PR met goede interne communicatie. Dus hoe communiceren en informeren wij onze leden. Op welke wijze en met welke toon. Juist en volledig. Dat is met een groeiende vereniging als VIOS is al steeds meer een probleem.PR vindt ook plaats in en om de kantine en in en om de velden. Hoe ziet de accommodatie er uit? En hoe is de bewegwijzering op het park? Of hoe worden gast verenigingen ontvangen en geholpen bij bijvoorbeeld het vragen naar de kleedkamer of het speelveld?En natuurlijk speelt de PR commissie ook een rol in de benadering en aansporing van de landelijke dagbladen en de regionale weekbladen. Dit is zeg maar de klassieke rol van PR. In onze optiek gaat PR echter veel verder dan dat.

Wat is onze opdracht?Het bestuur heeft ons gevraagd het PR beleid van VIOS verder te professionaliseren, waarbij we telkens de volgende boodschap willen bevestigen: “c.s.v. VIOS is een gezellige en goed georganiseerde familievereniging. Het is een christelijke voetbalclub die elke dag aan iedereen wil laten zien dat gezonde ambitie en plezier uitstekend te combineren zijn. VIOS is een club van, voor en door leden”. Belangrijk hierbij is dat we in al onze uitingen ‘naar de buitenwereld’ het zelfde beeld oproepen. Het kan dus niet zo zijn dat we bij de ene uiting ‘A’ roepen en bij de andere ‘B’.

Wat kunt u nog van ons verwachten?In het eerder genoemde en door het bestuur bekrachtigde meerjarige PR plan is beschreven dat we in het seizoen 2011/2012 gaan richten op verbetering van de interne communicatie, de PR uitingen in de kantine en de bewegwijzering op het sportpark. VIOS krijgt een nieuwe website, daarin speelt de PR commissie ook een rol. Daarnaast gaan we de eerste stappen zetten in de inhoudelijke, organisatorische en uiterlijke verbetering van ons clubblad de Treffer. Ook willen we de wedstrijd flyer bij thuiswedstrijden een gedaantewisseling geven.

Ten slotteKortom er is nog veel te doen. We hebben er veel zin in, maar gezien de omvang van de opdracht gaan we proberen onze commissie uit te breiden. Mochten mensen het gevoel hebben dat ze hieraan een bijdrage kunnen en willen leveren, dan kunnen ze zich melden bij Lieke of Richard.

De PR commissie

7

Graag willen wij ons even aan u voorstellen: de PR commissie van VIOS. Het is niet zo’n grote commissie, maar wel één die vaak op de achtergrond een belangrijke bijdrage levert aan verschillende activiteiten bij VIOS. De commissie bestaat uit Richard Smit en Lieke Brummel. Richard werkt op de marketing afdeling van C1000 en Lieke is commercieel medewerkster van Sanders Puzzelboeken in Vaassen.

Page 8: Presentatiegids 2011-2012

In & verkoop

Reparatie & APK

Apeldoornseweg 80

8172 EM Vaassen

0578-571451 / 06-50803834

www.autoservicebeekman.nl

Op afspraak ook ’s avonds geopend!

Totaal gemoderniseerde winkel van Heiwegen Mode biedt prachtige collectie voor jong en oud!

Ruim 500 m2 mode! Gratis parkeren op eigen terrein! Ervaar nu zelf wat onze vaste klanten al weten:

De modebewuste man kiest voor klantvriendelijkheid, een deskundig advies en: service bieden kun je niet leren, dit zit in ons!

Heeft u een maatje extra? Maat 70 of 6XL? Geen probleem, alles is op voorraad zonder meerprijs! De koffie staat klaar!

Dorpsstraat 82 Vaassen www.heiwegenmode.com

Geen zorgen...

Wij denken mee!

Laan van Fasna 67

8171 KH Vaassen

Tel. 0578 - 57 44 66

www.verax-accountants.nl

- Accountancy

- Fiscaal advies

- Salarisadministratie

- Zakelijke dienstverlening

Page 9: Presentatiegids 2011-2012

C L U B M A N E N C L U B V R O U W

Tijdens het bijzonder geslaagde voorjaarsfeest zijn de clubman en clubvrouw van het jaar bekend gemaakt. Ieder seizoen zet de vereniging deze vrijwilligers in de spotlights omdat zij een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan het wel een wee van de vereniging.

Na de nodige aanwijzingen van de voorzitter als ‘een bescheiden, bezige bij’ en ‘iemand die zich vooral inzet voor de jeugd’ was het voor de meeste mensen al duidelijk. Clubman van het jaar is geworden: Henri Sellis. Een zeer terechte keuze. Henri is altijd bereid zijn handen uit de mouwen te steken: hij is al jaren actief bij de vereniging en bij hem draait heel veel om de voetbalopleiding

van de jeugd. Zonder Henri was de VIOS voetbalschool niet opgericht en uitgebreid. Altijd heeft hij wel een mening over voetbal en de wijze waarop dit overgebracht kan worden naar de (jeugd)spelers. Zo was hij coördinator van de pupillen, trainer/begeleider van de meiden D/C, vrijwilliger bij jeugdkampen, organisator van jeugdtoernooien en wedstrijdsecretaris bij de pupillen en hielp hij tijdens de dorpsavonden. De VIOS voetbalopleiding geeft hij inhoud en daarmee bouwt hij stevig aan de voetbaltoekomst van VIOS! Geen enkele inzet is Henri teveel.

Gerrie Felida draagt sinds het voorjaarsfeest de titel ‘Clubvrouw van het jaar’. Gerrie staat

al sinds jaar en dag klaar voor de vereniging. Ze is een vrouw die niet direct vooraan zal staan, maar het liefst op de achtergrond opereert. Gerrie doet dit echter wel op hele secure wijze waardoor ze door menig VIOS commissie als onvervangbaar wordt gezien. Haar penningmeesterschap bij de Vrienden van VIOS en haar hulp tijdens de Vaassense dorpsavonden en kantinediensten zijn daar voorbeelden van. Ook tijdens het 75-jarig jubileum van de vereniging heeft Gerrie haar steentje bijgedragen door de financiële zaken voor haar rekening te nemen. Als je iets aan haar overlaat, dan weet je dat het goed gaat komen. Wij hopen dat de club nog lang van haar diensten mag genieten!

Clubman en clubvrouw van het jaar 2010

9

Page 10: Presentatiegids 2011-2012

Heerlijk á la carte dineren • 3-gangen keuzemenu € 26,50 • Restaurant met open haard (55 zitplaatsen) • Serre geheel van glas

(35 zitplaatsen) • Partyzaal met open haard (20-120 zitplaatsen) • Voor familiediners, buffetten, bruiloften, recepties etc.

Elburgerweg 1 - Wenum/Wiesel (tussen Apeldoorn en Vaassen) - Tel. 055-3121265Zie voor volledige menukaart/buffetsuggesties: www.le-triangle.nl

Geopend wo t/m za v.a. 12.00 uur, zondag v.a. 11.00 uur. Maandag en dinsdag alleen geopend voor gereserveerde groepen boven de 30 pers.

Wij beschikken over

een aparte

rokersruimte!

Wij scoren graag voor u

Uw nanciële zaken in vertrouwde handen.

Hypotheken Pensioenen Verzekeringen voor bedrijven En particulieren

www.tijmenkroes.nl

Paslaan 15Postbus 101997301 GD ApeldoornTelnr. (055) - 52 12 155Fax. (055) - 52 24 156

actief in alle sectoren

www.passendebaan.nl

uitzenden

werving & selectie

payrolling

detachering

it-services

vestigingen in Apeldoorn, Deventer, Epe en Zwolle

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

advertentieA4.pdf 1 28-6-2011 10:45:35

Page 11: Presentatiegids 2011-2012

Ieder voetbalseizoen zijn er weer vrijwilligers die bij VIOS de fluit ter hand nemen en de wedstrijden in goede banen proberen te leiden. Bij een groeiende vereniging zoals VIOS is dit ook hard nodig om daadwerkelijk nog wedstrijden te kunnen spelen. Want zonder de man met de fluit is een officiële wedstrijd spelen niet mogelijk! Gelukkig beschikt VIOS over een aantal vrijwilligers en hebben afgelopen jaar 2 nieuwe jeugdige scheidsrechters zich aangemeld voor de scheidsrechterscursus. Via een maatschappelijke stage hebben zij ook daadwerkelijk hun diploma behaald. Dit jaar zullen zij gaan fluiten bij de pupillen.

Voor aankomend seizoen is er voor alle seniorenelftallen vanaf het 3e een uitdaging om voor iedere thuiswedstrijd een eigen scheidsrechter te regelen als er onvoldoende scheidsrechters beschikbaar zijn. Maar als er voldoende scheidsrechters zijn is dit uiteraard niet nodig!

Natuurlijk is het van belang dat ieder elftal gewoon zijn wedstrijden kan spelen en daarvoor blijven we op zoek naar mensen die ook de fluit ter hand willen gaan nemen. Het is mogelijk om een officiële scheidsrechtersopleiding te volgen welke gesponsord wordt door VIOS. Natuurlijk alleen als er voor een bepaalde periode bij VIOS wordt gefloten!

Hans Dijksterhuis en Gijs de Bruin zijn de scheidsrechterscoördinatoren bij VIOS. Waar Gijs de coördinatie voor de junioren en de senioren (3e t/m 6e) voor zijn

rekening neemt verzorgt Hans dit voor de pupillen.

Alle scheidsrechters krijgen van VIOS een officieel scheidsrechterstenue in bruikleen. Hierdoor lopen alle scheidsrechters, vanaf de pupillen tot en met de senioren er professioneel bij.

Zij kijken nu al uit om het eerste fluitsignaal voor de aftrap van een sportief seizoen te mogen geven!

Eind vorig seizoen werd Jelle Stoker benaderd om de website van VIOS te gaan beheren. Na acht trouwe jaren hielden Hiddo en Erik de Vries het voor gezien. Samen hebben ze met hun hele ziel en zaligheid gewerkt om de website te maken zoals hij vandaag de dag nog in gebruik is, waarvoor zij een groot compliment verdienen. Dagelijkse updates van foto’s, filmpjes en berichten zonder onderbreking van een zomerstop want het plaatsen van berichten gaat de hele zomer gestaag door. Na één jaar beheerder te zijn van de website weet Jelle inmiddels wat het inhoudt. We spreken met hem.

“Voor de bezoeker is er tot nu toe weinig veranderd. Jate Leerdam heeft een klein programma gemaakt wat het makkelijker maakt om berichten te plaatsen. Daarnaast zullen jullie ook gemerkt hebben dat de website een aantal dagen ‘eruit’ heeft gelegen vanwege de verhuizing naar een andere hosting provider. Wij zijn overgestapt omdat wij een sponsor hebben gevonden voor het hosten van de website. Eigenaar

en oud-VIOS lid Bas Steinhauser heeft de hosting beschikbaar gesteld via jt-groep.nl. Daarnaast is het webteam, bestaande uit Peter Beekman, Tijmen Eggink en Jelle Stoker, in samenwerking met Bas Steinhauser druk bezig om de website te vernieuwen. De vernieuwde website

moet voor de bezoeker en de beheerder gebruiksvriendelijker worden. Dit zal in het begin wennen zijn. Een nieuwe lay-out, menu onderdelen op een ander plek etc. Wij zijn achter de schermen hard bezig om de website te verbeteren.”

C L U B S C H E I D S R E C H T E R / N I E U W E W E B S I T E

De clubscheidsrechter

Nieuwe website

11

Een sneakpreview van de nieuwe website

Page 12: Presentatiegids 2011-2012

Uw specialist in sluitsystemen en toegangstechniek.

Iedereen heeft een sleutel. Wellicht heeft u ook een sleutel bij de auto. Soms hoeft de sleutel bij de auto niet eens meer gebruikt te worden. De auto herkent de gebruiker en het systeem reageert al direct.

En toch schrikken we terug bij het idee dat dit ook met onze voordeur kan. Zelfs vanaf een geheel andere locatie de toegang tot uw deur toekennen en wijzigen.

Bijna iedereen heeft een mobiele telefoon. Zelfs met uw mobiele telefoon zou u uw deur kunnen openen!Wij bieden u deze techniek voor in huis, kantoor en voor vele andere toepassingen. Een transponder (elektronische sleutel) welke al bij de deur herkend wordt, de deur herkent u en het slot ontgrendelt zich automatisch.

CESnederland B.V.www.ces.eu/nlT. 055 - 5266890E. [email protected]

Voor u wellicht nieuw. Voor ons bekend. Ons dagelijks werk.

Wij willen u graag informeren hoe u met úw voordeur ook dit contact krijgt.

Presentatiegids_A4 staand.indd 1 27-07-11 16:12

Page 13: Presentatiegids 2011-2012

M E I S J E S - E N D A M E S V O E T B A L

Voetbal is óók een vrouwensport!Voetbal is een sport voor mannen en voor vrouwen. Al hebben de voetballende dames door de eeuwen heen een hoop barrières moeten overwinnen voordat ze enigszins serieus werden genomen. Door mannen opgeworpen barrières natuurlijk.

Eerst kwam de tegenstand van het preutsere deel der natie; een voetballende vrouw in kort sporttenue was een onzedelijk gezicht. Mannen die niet de echtgenoot van zo’n sportster waren, behoorden niet haar blote benen te kunnen aanschouwen. Later bemoeiden ook de gewaardeerde

heren medici zich ermee: voetbal zou voor vrouwen niet alleen ongezond, maar zelfs gevaarlijk zijn. Essentiële organen werden maar onnodig door elkaar geschud tijdens al dat wilde heen en weer geren. ‘Voetbal is alleen een sport voor vrouwen als ze op de tribune zitten’, zo spraken de mannelijke bestuurders van de Nederlandse Voetbalbond in 1921 terwijl zij zonder pardon een verbod op voetbal voor vrouwen uitvaardigden.

Gelukkig is er sinds de diverse feministische golven veel veranderd. In de Verenigde Staten trok damesvoetbal volle stadions, en ook in steeds meer Nederlandse dorpen en steden veroverden het vrouwelijk geslacht de voetbalvelden. In de jaren ’70 kwam er zelfs een tijdschrift op de markt met de titel ‘Vrouwenvoetbal’. De gevestigde voetbalbolwerken gaven hun verzet op; de KNVB erkende de damesclubs officieel in 1972.

Het grote gevaar voor damesvoetbal komt uit anno 2011 uit een andere hoek. Sinds de komst van alle voetbalzenders op TV zijn er regelmatig vrouwen die hun mannen aanspreken op het vele voetbal-op-tv-kijken: ‘Waarom moeten we nou alweer naar voetbal kijken? Er zijn toch genoeg andere programma’s waar we samen van kunnen genieten? Voetbal is een mannensport’.

Inmiddels is dames- en meisjesvoetbal niet meer weg te denken uit het internationale sportlandschap en dit geldt ook voor VIOS. Meisjes, tieners en volwassen dames vinden wekelijks de weg naar ons sportcomplex en daar zijn we als vereniging erg trots op! Voetbal is óók een vrouwensport!

13

Page 14: Presentatiegids 2011-2012

M A I K E L A M Z A N D

Hoofdtrainer Maikel AmzandNadat Jan de Ruiter drie seizoenen de scepter heeft gezwaaid over het eerste elftal staat er dit seizoen een nieuw gezicht voor de groep: Maikel Amzand. Tijd om hem beter te leren kennen.

Vertel eens wat over jezelf.Ik ben geboren in Suriname, woon al 33 jaar in Nederland en ben op dit moment vrijgezel. Daarnaast woon ik in Apeldoorn en werk ik bij een woningcorporatie als coördinator huurincasso. In mijn vrije tijd besteed ik uiteraard veel tijd aan het voetbalspelletje. Maar op vakantie gaan is ook iets wat ik graag en regelmatig doe.

Wat is je loopbaan als voetballer geweest?Ik heb m’n hele carrière eigenlijk bij AGOVV gespeeld. Nadat ik de jeugdselecties heb doorlopen heb ik jarenlang in het eerste elftal gespeeld.

En als trainer? Zoals je al kan raden ben ik mijn trainerscarrière begonnen bij AGOVV. Daar was ik assistent-trainer bij de A1 (3e divisie) en B1 (2e divisie). Dit heb ik in totaal 5 jaar gedaan. Daarna ben ik 6 jaar trainer geweest bij CSV Apeldoorn van de B1, A1 en het tweede elftal dat in de reserve hoofdklasse acteerde. En dit wordt mijn eerste klus als hoofdtrainer van een eerste elftal.

VIOS is nieuw voor je, maar hoe komt de club op je over?VIOS is een club die in mijn ogen goed georganiseerd is. Men wil graag met het 1e maar ook met het 2e elftal stappen maken. De doelstellingen zijn vastgelegd en er is een goede mix van prestatie en plezier. Daarnaast vind ik het een gezellige, warme club waarbij veel activiteiten worden georganiseerd voor jong en oud. Ook een belangrijk speerpunt vind ik dat VIOS bereid is om te investeren in de jeugd. Want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.

Hoe zie je de samenwerking met Willem Ligt (assistent trainer)?Willem ken ik van CSV Apeldoorn waar we al hebben samengewerkt. Dat is erg goed bevallen omdat we elkaar goed aanvoelen. Dat is ook de reden dat ik hem gevraagd heb om assistent trainer te worden. Willem is een echt voetbaldier, heeft verstand van het spelletje en is een winnaar. Ook een belangrijk punt vind ik dat hij mij goed aanvult. Zo kunnen we samen het niveau

van het eerste elftal op een hoger plan proberen te brengen. Daarnaast houdt hij van gezelligheid en is bovendien een Vaassenaar en kent daardoor diverse mensen bij de club.

Wat is je doelstelling voor komend seizoen?Erg jammer dat we zijn gedegradeerd naar de 3e klasse. Het was een grote teleurstelling voor iedereen. De club heeft als doelstelling om in de toekomst 1e klasse te spelen. Onze doelstelling is heel duidelijk voor dit seizoen: promotie naar de 2e klasse!

Wat vind je van de competitie indeling?Voor mij allemaal nieuwe tegenstanders. Leuke uitdaging. Toch vind ik dat we te allen tijde moeten uitgaan van onze eigen kwaliteiten en niet kijken naar de tegenstanders. Vind je de selectie (VIOS 1 en 2) in de breedte sterk genoeg voor een heel seizoen?Bij handhaving van het 1e elftal zouden er diverse spelers naar VIOS zijn gekomen. Maar door de degradatie is dit niet

doorgegaan. Erg jammer. We gaan het komend seizoen spelen met nagenoeg dezelfde selectie als vorig seizoen. Geen probleem, we hebben voldoende kwaliteit om te promoveren. Ik denk wel dat de selectie van het 1e en 2e aan de kleine kant is. Ik had er graag een aantal spelers bij gehad. Dan moeten we er maar voor zorgen dat we weinig schorsingen en blessures krijgen zodat we op een goede manier het seizoen doorkomen.

Hoe zie je de samenwerking met de staf van VIOS 2?Communicatie blijft het belangrijkste. We hebben duidelijke afspraken gemaakt. Gerrit Zoet is tevens nieuw bij de club. We zullen elkaar moeten helpen en ondersteunen.

Heb je hier zelf nog iets aan toe te voegen?Ik wens iedereen het komend seizoen veel (voetbal)plezier toe. Ik ben er van overtuigd dat dan de resultaten vanzelf komen. Maar het belangrijkste vind ik: toon respect voor elkaar!

14

Page 15: Presentatiegids 2011-2012

G E R R I T Z O E T

Gerrit Zoet: nieuwe trainer VIOS 2 + 3

Wil je jezelf eens introduceren?Mijn naam is Gerrit Zoet, 37 jaar en ik kom uit Elburg. Ik ben ruim 13 jaar getrouwd met Linda en wij hebben drie kinderen, namelijk: Marieke 8 jaar, Julian 6 jaar en Ruben 2 jaar. Ik werk bij Prominent zitcomfort in Nunspeet in het magazijn.

Hoe ziet je trainerscarrière er tot nu toe uit?Ik ben begonnen bij VV Hulshorst. Hier heb ik alle jeugdelftallen mogen trainen tot en met de B1. Hier heb ik ook mijn JVT-diploma kunnen behalen. Vervolgens verhuisd naar ‘t Harde en hier ben ik 6 jaar lang trainer geweest. De B1 heb ik 4 jaar getraind en de A1 heb ik 2 jaar mogen trainen. Bij de SV ‘t Harde kreeg ik ook de mogelijkheid om mijn TC III te halen. Omdat ik bij deze vereniging (nog) niet de kans kreeg om het 2e elftal te mogen trainen, ben ik op de vraag in gegaan om bij de Elburger SC te gaan trainen. Hier ben ik de afgelopen 6 seizoenen trainer gebleven. Bij deze vereniging heb ik één jaar de A1 getraind en vervolgens kreeg ik de kans om het 2e elftal te mogen trainen. Dit heb ik 5 jaar lang mogen doen. In die 5 jaar tijd zijn we 2x tweede, 1x 3de, 1x 5de en het afgelopen jaar kampioen geworden. 3x hebben we nacompetitie kunnen behalen, maar daarin hebben we geen promotie kunnen behalen. En nu in het nieuwe seizoen krijg ik de kans om samen met de leider, grensrechter en de spelers van VIOS Vaassen en alle andere betrokkenen iets moois op te bouwen.

Vorig jaar was je al een paar keer bij VIOS te bewonderen. Hoe kwam de club toen op je over?Als een vereniging met heel veel zeer betrokken vrijwilligers. Ik werd op een zeer positieve manier begroet en men stond meteen open voor een praatje. Dit maak je

niet altijd mee binnen een vereniging. Dit vind ik uiteraard zeer positief, want ik hou van gezelligheid en betrokkenheid bij de vereniging waar ik werk. Uiteraard wil ik proberen om daar ook mijn steentje aan bij te dragen.

Wat is je doelstelling voor komend seizoen?Ik kan dat samenvatten in de volgende woorden: Plezier, Motivatie en Prestatie.In deze volgorde wil ik gaan werken met de teams. Als er plezier is op de training en tijdens wedstrijden, dan komt vanzelf de motivatie en uiteindelijk ook de prestatie. Dit kan ik uiteraard niet alleen voor elkaar krijgen. Dit zal ik samen met mijn leider en grensrechter en uiteraard de spelers moeten doen. Het liefste zie ik de volgende doelstellingen verwezenlijkt worden: 1) Aansluiting/ondersteuning aan de 1ste selectie;2) Minimaal een periode zien te halen;3) Zo lang mogelijk mee strijden om het kampioenschap.Maar om dit te kunnen bewerkstelligen heb ik alle hulp nodig binnen de selectie en de rest van de vereniging. Want samen sta je sterker dan alleen.

Hoe zie je de samenwerking met de A-selectie?Die samenwerking zie ik met enorm veel vertrouwen tegemoet. Met nieuwe trainer Maikel Amzand is er een persoon aan het roer die ook het belang van de 2e selectie in het oog houdt. In overleg zal zeer veel mogelijk blijken te zijn, maar het belang van de 1ste selectie staat uiteraard buiten alle discussie. Maar de communicatie met zowel de eerste selectie als met het 3e elftal zal van groot belang zijn. Wanneer de neuzen dezelfde kant op blijven staan, dan gaan we zeker een heel mooi en sportief succesvol seizoen tegemoet. Ook zal ik proberen de spelers van de A1 zoveel mogelijk te zien, zodat je ook weet wat er in de toekomst aan zit te komen. Ook de communicatie met de trainer van de A1 zal ik proberen zo goed mogelijk te onderhouden. Dus niet alleen de samenwerking met de A-selectie is van belang maar ook met de andere teams. Dat bepaalt uiteindelijk de breedte en sterkte van het 2e elftal.

Is de B-selectie breed genoeg volgens jou?Vooralsnog hebben we genoeg spelers. In eerste instantie bestaat de groep uit 28

spelers. Er komen waarschijnlijk ook nog wel een paar spelers vanuit de A-selectie terug. Daarmee hebben we een grotere en sterkere groep. Uiteraard zullen er gedurende het seizoen mensen geblesseerd raken, geschorst worden, enz. Dan zul je alle spelers keihard nodig hebben. De vooruitzichten zijn dus zeer goed. Ik heb er zin in.

Wat vind je van de competitie indeling?Het is een lastige indeling met een aantal zeer ervaren teams. Die zullen proberen om ons spel te vertragen, spelers te forceren. Het is aan ons om mentaal zeer sterk aan de competitie te beginnen en alles als een team te gaan dragen. Dus bij winst, gelijkspel en bij een eventueel verlies, moeten we ons sportief opstellen en de naam van VIOS op een goede en sportieve manier uitdragen. Uiteraard moeten we alles doen wat toelaatbaar is om de volle winst binnen te halen. Bij deze competitie-indeling moeten we wel bij de eerste 4 mee kunnen spelen. Een periodetitel moet haalbaar zijn voor ons. Hoe de competitie verder echt zal verlopen weet je na een wedstrijd of 5 wel een beetje in te schatten. We gaan voor het hoogst haalbare in ieder geval.

Wie zullen je in de staf gaan begeleiden komend seizoen (leider, grensrechter)?Mijn leider dit seizoen zal Dick Bekamp zijn. Hij is een oude bekende binnen de vereniging en kan mij veel vertellen en ondersteunen met informatie over alle spelers. Ik ben gewend om alles zoveel mogelijk samen te doen met de leider en grensrechter. Ik heb al met beide mensen gesproken en volgens mij zitten we op één lijn. De grensrechter zal Theo Prins zijn. Hij was ook het afgelopen seizoen al grensrechter bij het 2e elftal. Het is een hele geschikte persoon die goed binnen de groep ligt. Ik heb er alle vertrouwen in dat we met elkaar een mooi, goed en gezellig seizoen tegemoet gaan. Uiteraard wel met de nodige discipline en afspraken die wij binnen het team zullen gaan maken en houden. Wie de leider van het 3e elftal zal worden is mij nog niet bekend op dit moment en ook met hem zullen wij een goede communicatie hebben. Tot slot wil ik een ieder alvast een mooi, sportief en succesvol seizoen toewensen. En ik nodig een ieder uit om ook regelmatig bij het 2e en 3e elftal te komen kijken.

15

Page 16: Presentatiegids 2011-2012

Selectie VIOS 2011-2012

Page 17: Presentatiegids 2011-2012

Selectie VIOS 2011-2012

Page 18: Presentatiegids 2011-2012

Oran

jeweg

43 - 8

166 J

A Em

st -T

0578

-661

235

F 057

8-66

1441

- E in

fo@e

iland

bv.nl

- I w

ww.op

hofin

fra.nl

Page 19: Presentatiegids 2011-2012

P O R T R E T F O T O ’ S S E L E C T I E

Bahattin SelcukKeeper

20-06-1994

Jelle StokerKeeper

07-07-1981

Daan EgginkVerdediger09-02-1985

Rodrick ZindaVerdediger18-04-1984

Peter BeekmanVerdediger20-10-1983

Joas PolVerdediger04-12-1989

Dmitri HogenkampVerdediger21-03-1992

Dennis van GortelMiddenvelder

18-09-1985

Marcel van BeekMiddenvelder

16-02-1983

Jelle PolMiddenvelder

02-12-1983

Diedrik PeppelmanMiddenvelder

18-07-1977

Danijel MileticMiddenvelder

23-05-1983

Santiago LeateminaMiddenvelder

06-04-1984

Erik KoldenhofAanvaller

04-07-1983

Tijmen EgginkAanvaller

23-01-1983

Steven van AltenaAanvaller

22-07-1984

Willem LigtAss. trainer/coach

12-05-1966

Allard PeddemorsVerzorger

23-10-1967

Jelle RooijackersTeammanager

05-11-1972

Maikel AmzandTrainer/coach

15-06-1967

Olin van HoogmoedAanvaller

18-02-1987

19

Page 20: Presentatiegids 2011-2012

DE LEKKERBEKDORPSSTRAAT 37a

VAASSEN0578-570183

Voor de lekkere trek gaat u naar de lekkerbek.Geopend: Woensdag 10.00 - 18.00 Donderdag 10.00 - 18.00 Vrijdag 10.00 - 18.00 Zaterdag 09.00 - 17.00

tel. 0578-57 17 69

Dorpsstraat 58a • Vaassen

www.restaurantkapadokya.nl

fax 0578-57 63 15

tel. 0578-57 17 69

Nu ook lingerie en badmode in onze boutique (vraag Herma voor informatie)

Tel.nr. 0578-572189

Boutique IZY is gevestigd in de DA aan de Dorpsstraat 61 te Vaassen

Page 21: Presentatiegids 2011-2012

Speelschema en competitie-indeling seizoen 2011/2012 klasse 3B

S P E E L S C H E M A

Datum Thuis Uit

3 september 2011 c.s.v. VIOS SDS'55 14.30 uur

10 september 2011 V.V.O.P. c.s.v. VIOS 14.30 uur

17 september 2011 c.s.v. VIOS Swift'64 14.30 uur

24 september 2011 DSV'61 c.s.v. VIOS 14.30 uur

1 oktober 2011 c.s.v. VIOS BAS 14.30 uur

8 oktober 2011 EFC'58 c.s.v. VIOS 14.30 uur

15 oktober 2011 c.s.v. VIOS v.v. Terschuurse Boys 14.30 uur

22 oktober 2011 Inhaal/ beker n.n.b.

29 oktober 2011 Vierhouten'82 c.s.v. VIOS 14.30 uur

5 november 2011 c.s.v. VIOS v.v. Hulshorst 14.30 uur

12 november 2011 s.c. Hoevelaken c.s.v. VIOS 14.30 uur

19 november 2011 c.s.v. VIOS v.v. Stroe 14.30 uur

26 november 2011 Inhaal/ beker n.n.b.

3 december 2011 v.v. Oene c.s.v. VIOS 14.30 uur

10 december 2011 c.s.v. VIOS s.v. Otterlo 14.30 uur

17 december 2011 Inhaal/ beker n.n.b.

14 januari 2012 Inhaal/ beker n.n.b.

21 januari 2012 SDS'55 c.s.v. VIOS 15.00 uur

28 januari 2012 c.s.v. VIOS V.V.O.P. 14.30 uur

4 februari 2012 Swift'64 c.s.v. VIOS 14.30 uur

11 februari 2012 c.s.v. VIOS DSV'61 14.30 uur

18 februari 2012 Inhaal/ beker n.n.b.

25 februari 2012 Inhaal/ beker n.n.b.

3 maart 2012 BAS c.s.v. VIOS 14.30 uur

10 maart 2012 c.s.v. VIOS EFC'58 14.30 uur

17 maart 2012 v.v. Terschuurse Boys c.s.v. VIOS 14.30 uur

24 maart 2012 c.s.v. VIOS Vierhouten'82 14.30 uur

31 maart 2012 v.v. Hulshorst c.s.v. VIOS 14.30 uur

7 april 2012 Inhaal/ beker n.n.b.

9 april 2012 Inhaal/ beker n.n.b.

14 april 2012 c.s.v. VIOS s.c. Hoevelaken 14.30 uur

21 april 2012 v.v. Stroe c.s.v. VIOS 14.30 uur

28 april 2012 Inhaal/ beker n.n.b.

5 mei 2012 c.s.v. VIOS v.v. Oene 14.30 uur

12 mei 2012 s.v. Otterlo c.s.v. VIOS 15.00 uur

V.V.O.P. Roelenengweg 37 3781 BA Voorthuizen DSV’61 Haerderweg 19 8085 RG Doornspijk EfC’58 Oude Telgterweg 205 3853 PG Ermelo Vierhouten’82 Elspeterbosweg 26 8076 RC Vierhouten s.c. Hoevelaken Kerkepad 3 3871 KJ Hoevelaken v.v. Oene Deventerweg 2 8167 NA Oene SDS’55 Koperensteeg 4 6733 JB Wekerom Swift’64 Sportweg 6 8255 PX Swifterbant Bas Sportlaan 36 8256 CE Biddinghuizen v.v. Terschuurse Boys Bulderweg 20 3862 PK Nijkerk v.v. Hulshorst Brandsweg 3 8077 SK Hulshorst v.v. Stroe Tolnegenweg 36 3776 PW Stroe s.v. Otterlo Weversteeg 2 6731 BG Otterlo

21

Page 22: Presentatiegids 2011-2012

www.jate.nl

[email protected]

Page 23: Presentatiegids 2011-2012

V O C

Op de sponsor avond van VIOS in 2010 is een eerste aftrap gegeven door Albert Gorelikow voor de oprichting van de “VIOS Ondernemers Club” kortweg de VOC. Deze in 2010 opgerichte stichting is bestuurlijk onafhankelijk van de voetbalvereniging VIOS. De doelstelling van de VIOS Ondernemers Club is in de meest ruime zin van het woord “VIOS ondersteunen haar vooraanstaande rol in het zaterdag amateurvoetbal te behouden en uit te breiden”. Die steun laat zich vanzelfsprekend vertalen in geld, 60% van de inkomsten van de Ondernemersclub gaan naar VIOS op basis van concrete voorstellen van het eigen bestuur van VIOS. Zeker zo belangrijk is het netwerk dat VIOS daarnaast tot haar beschikking heeft gekregen.

Met die term “netwerk” is ook het trefwoord gevallen dat veel bedrijven in het afgelopen jaar heeft doen besluiten lid te worden van de Ondernemersclub. Uiteraard gunt men de club de financiële ondersteuning en speelt bij veel bedrijven de sociaal-maatschappelijke betrokkenheid een rol. Maar daarnaast hoeft niet verhuld te worden dat een zakelijk belang ook mee mag spelen. Het netwerk van de op dit moment meer dan 30 Ondernemersclubleden dat men in één keer aanboort kan een interessant gegeven zijn in relatiemarketing.

Veel business-to-business contacten worden via de Ondernemersclub gelegd en (zakelijke) vriendschappen zijn, tijdens het bezoeken van de wedstrijden op zaterdagen, de aansluitende nababbel onder het genot van een drankje en het deelnemen aan de jaarlijks georganiseerde Ondernemersclub-evenementen, gesloten.

Naast deze faciliteiten krijgen de leden twee jaarkaarten en mogen zij gebruik maken van de accommodatie van de vereniging voor het houden van vergaderingen en incidenteel bedrijfsvoetbal. Behalve eerder genoemd netwerk heeft het bedrijf ook de entree tot een club van 600 leden, interessant als potentiële afnemers, maar ook als werknemers (jeugd/studenten/parttimers).

Het huidige bestuur (allen met voetballende kinderen binnen de vereniging) bestaat uit Dick Visch voorzitter, Harry de Jong penningmeester, Gert van der Ziel secretaris en Albert Gorelikow algemeen lid.Voor een actuele ledenlijst kan men terecht op: www.viosondernemersclub.nl. Daar is gelijk een link gelegd met de website van de bedrijven van de nieuwe leden. Tevens worden hierop ook de activiteiten van de VOC vermeld en de ondersteunende acties die de VOC aan het bestuur heeft toegezegd. Zo zijn met behulp van de VOC alle clubscheidsrechters van VIOS al in nieuwe kleding gestoken.Door dit initiatief kan VIOS verder groeien en wordt daarbij door de VOC in haar ambities ondersteund.

23

VOC

Page 24: Presentatiegids 2011-2012

J E U G D K A M P

Jeugdkamp Markelo 2011

Page 25: Presentatiegids 2011-2012

M I N I P U P I L L E N

Wat is het?Kinderen van 4 en 5 jaar vallen normaal gesproken qua leeftijd buiten het reguliere sportaanbod van verenigingen. Met minipupillenvoetbal wordt de kinderen de kans gegeven om met leeftijdsgenootjes te sporten en te spelen. Voor deze groep jonge sporters is in het verleden een speciaal 4x4 minipupillenveld aangelegd, destijds geopend door Rinus Michels. Voor de ouders van deze talentjes tevens een mooie gelegenheid om te genieten van de verrichtingen van hun kind en in contact te komen met andere ouders.

Voor wie is het?Minipupillenvoetbal is bedoeld voor alle jongens en meisjes van 4 en 5 jaar oud.

Waarom is het?Allereerst is het erg leuk om hele jonge kinderen de gelegenheid te bieden om te sporten met leeftijdsgenootjes. Leuk voor de kinderen en leuk voor de ouders. Tevens heeft een sportvereniging een soort van maatschappelijke taak bij de lichamelijke opvoeding van kinderen. Door middel van sport en spel is de coördinatie sterk te verbeteren. Door samen te sporten, ontwikkelen kinderen een sterker sociaal gevoel. Als de kinderen voor voetbal kiezen kunnen ze op latere leeftijd (vanaf 6 jaar) terecht in één van de vele jeugdteams.

Wanneer is het? Iedere zaterdagmorgen van 09:00 tot 10:00 uur op het 4x4 kunstgrasveld.In het seizoen 2011-2012 is het de bedoeling dat de mini’s die van het jaar 2005 zijn op de woensdag trainen krijgen van Daniël Tuasela. Daarnaast zal deze

groep ook op de zaterdagmorgen gewoon meedoen op het 4x4-veld.

ImpressieMinipupillenvoetbal, een impressie van trainster Dorina Hobelman. “Elke zaterdagochtend voel ik mij naast trainster ook een moeder met 24 kids in de tuin’’.

Sinds dit seizoen ben ik de vaste trainster van de minipupillen. Toen Pieter eind vorig seizoen aan mij vroeg of ik de kleintjes trainen wilde geven was dat een hele makkelijke keus...natuurlijk!

Wat is er nou mooier om te zien hoe die kids achter een bal aan rennen!Elke zaterdag van 9:00 tot 10:00 uur zijn wij te vinden op het 4x4 veld, met elke week een gasttrainer. Het afgelopen seizoen waren dat Daniel Tuasela, Joost Eggink (1e), Erik Koldenhof (1e) en Dennis van Gortel (1e).

We begonnen dit seizoen met gemiddeld zo’n 9 tot 11 kinderen per week, erg leuk en erg druk. De papa’s en mama’s maar ook opa’s en oma’s mogen eerst even samen met hun (klein)kind een balletje trappen voordat we gaan beginnen.

25

c.s.v. VIOS Minipupillen

Page 26: Presentatiegids 2011-2012

Dag Datum Activiteit Locatie Tijd

vr 16-09-11 Kaarten VIOS 19.30

do 22-09-11 Bingo VIOS 19.30

vr 21-10-11 Kaarten VIOS 19.30

vr 21-10-11 Gradus IJzerman Bokaal VIOS 13.00

do 27-10-11 Bingo VIOS 19.30

vr 04-11-11 Kopspijkers voor A,B,C jeugd Kantine 19.00

vr 18-11-11 Kaarten VIOS 19.30

do 24-11-11 Bingo VIOS 19.30

vr 25-11-11 Sinterklaasfeest VIOS 18.00

vr 16-12-11 Kaarten VIOS 19.30

do 22-12-11 Bingo VIOS 19.30

di 27-12-11 Zaalvoetbal jeugd Wieken n.n.b.

wo 28-12-11 Zaalvoetbal Senioren Wieken n.n.b.

do 29-12-11 Oliebollenactie VIOS

vr 06-01-12 Nieuwjaarsreceptie Kantine 19.30

za 07-01-12 Midwinterloop VIOS n.n.b.

za 14-01-12 Disco E en F -teams VIOS 19.00 - 22.00

vr 20-01-12 Kaarten VIOS 19.30

za 21-01-12 Jeugdbingo F-teams en mini pup? Kantine 9.00

za 03-02-12 Darttoernooi VIOS n.n.b.

vr 17-02-12 Kaarten VIOS 19.30

za 04-02-12 Disco voor C en D- teams Kantine 19.00 - 23.00

za 11-02-12 Darten, A en ouder Kantine 18.30

za 03-03-12 Zwemmen Koekoek 18.00

vr 16-03-12 Kaarten VIOS 19.30

za 17-03-12 Clubavond Kantine 19.00

wo 21-03-12 Bliksemverloting VIOS

do 22-03-12 Bingo VIOS 19.30

wo 04-04-12 Trekking verloting

vr 20-04-12 Kaarten VIOS 19.30

do 26-04-12 Bingo VIOS 19.30

wo apr-12 Schoolvoetbal VIOS n.n.b.

vr 11-05-12 Ouder-Kind voetbal VIOS n.n.b.

vr 18-05-12 Pokertoernooi A en ouder VIOS 19.00

do 24-05-12 Sponsoravond VIOS 19.30 o.v.b.

vr 25-05-12 Voorjaarsfeest met verkiezing verenigingsman/vrouw VIOS 20.00 o.v.b.

za 26-05-12 Rommelpottoernooi VIOS 09:00 o.v.b.

za 26-05-12 Receptie Kamwwpioenen VIOS 15:00 o.v.b.

woe/zat 16-05-12 t/m 19-05-12 D pupillenkamp o.v.b.

vrij/zat 15-06-12 t/m 16-06-12 Pupillenkamp E-teams o.v.b

vrij/zat 22-06-12 t/m 23-06-12 Pupillenkamp F- teams o.v.b

F1 t/m F6 overnachten op sportpark

A C T I V I T E I T E N K A L E N D E R

Activiteitenkalender

26

Page 27: Presentatiegids 2011-2012

S U P P O R T E R S

Supporters in beeldZoals bij elke vereniging zijn supporters onmisbaar voor VIOS! Ze steunen hun grote en kleine helden door dik en dun en maken tijd vrij om zoveel mogelijk wedstrijden bij te wonen. Natuurlijk zijn er supporters die vrijwel niets zien van de wedstrijd doordat ze alleen maar staan te kletsen. En supporters die soms juist teveel zien, of in ieder geval meer dan de scheidsrechter. En er bestaat een groot verschil tussen ‘mooi weer’ supporters en de ‘door weer en wind’ supporters. We brengen een aantal supporters in beeld…

27

Page 28: Presentatiegids 2011-2012

DIGE SYSTEMEN • MAPPEN • BRIEFPAPIER • ENVELOPPEN • STICKERS • DEMAND • POSTERS • BLOCKS • VISITTIKETTEN • MAILINGEN • INSTORE DRUKWERK • DISPLAYS • VLAGGEN • STANSEN • VOUWEN • KALENDERS • FLMANAGEMENT • PERIODIEKEN • ONTWERP • LOSBLADIGE SYSTEMEN • MAPPEN • BRIEFPAPIER • ENVELOPPEIGNING • RINGBANDEN • PRINTING ON DEMAND • POSTERS • SETS • BLOCKS • VISITEKAARTJES • ETIKETTEN •KALENDERS • FLYERS • HUISSTIJLMANAGEMENT • PERIODIEKEN • ONTWERP • LOSBLADIGE SYSTEMEN • MAPPIER • ENVELOPPEN • STICKERS • SIGNING • RINGBANDEN • PRINTING ON DEMAND • POSTERS • SETS • BLOCKTJES • ETIKETTEN • MAILINGEN • PERSONALISE • ETIKETTEN • MAILINGEN • KALENDERS • HUISSTIJLMANAGEKEN • ONTWERP • FLYERS • ENVELOPPEN • TOTAAL IN DRUKWERK • SIGNING • RINGBANDEN • PRINTING ON D• SETS • BLOCKS • VISITEKAARTJES • ETIKETTEN • MAILINGEN • PERSONALISE • ETIKETTEN • MAILINGEN • PKALENDERS • FLYERS • HUISSTIJLMANAGEMENT • PERIODIEKEN • ONTWERP • LOSBLADIGE SYSTEMEN • MAP

PIER • ENVELOPPEN • STICKERS • SIGNING • RINGBANDEN • PRINTING ON DEMAND • POSTERS • SETS • BLOCKTJES • ETIKETTEN • MAILINGEN • PERSONALISE • ETIKETTEN • MAILINGEN • PERSONALISE • KALENDERS • FLMANAGEMENT • PERIODIEKEN • ONTWERP • LOSBLADIGE SYSTEMEN • MAPPEN • BRIEFPAPIER • ENVELOPPEIGNING • RINGBANDEN • PRINTING ON DEMAND • POSTERS • SETS • BLOCKS • VISITEKAARTJES • ETIKETTEN •

N • PERSONALISE • ETIKETTEN • MAILINGEN • PERSONALISE • KALENDERS • FLYERS • HUISSTIJLMANAGEMENIEKEN • ONTWERP • LOSBLADIGE SYSTEMEN • MAPPEN • BRIEFPAPIER • ENVELOPPEN • STICKERS • SIGNING

N • PRINTING ON DEMAND • POSTERS • SETS • BLOCKS • VISITEKAARTJES • ETIKETTEN • MAILINGEN • PERSONEN • MAILINGEN • PERSONALISE • KALENDERS • FLYERS • HUISSTIJLMANAGEMENT • PERIODIEKEN • ONTWER SYSTEMEN • MAPPEN • BRIEFPAPIER • ENVELOPPEN • STICKERS • SIGNING • RINGBANDEN • PRINTING ON DE

S • SETS • BLOCKS • VISITEKAARTJES • ETIKETTEN • MAILINGEN • PERSONALISE • ETIKETTEN • MAILINGEN •FLYERS • HUISSTIJLMANAGEMENT • PERIODIEKEN • ONTWERP • LOSBLADIGE SYSTEMEN • MAPPEN • BRIEFPA

T 055 533 77 22F 055 534 08 88 E in fo@totdr ukwerk.n l

totdr ukwerk bvGladsaxe 317327 JZ Apeldoorn

Ook een bord langs de lijn?Bel Bert Gijsbertse van de Bond tegenhet vloeken voor informatie over demogelijkheden (0318-512002) of mail:[email protected]

www.bondtegenvloeken.nlwww.bondtegenvloeken.nl

Page 29: Presentatiegids 2011-2012

V I O S 3 F u t s a l / V I O S 3 v e l d

VIOS 3 Futsal

VIOS 3 veld, terugblik op het seizoen

De spelers van VIOS 3 Futsal zijn afkomstig uit het veldvoetbalteam van c.s.v. VIOS 5. Arthur Prins, speler/coach neemt u mee in de ontwikkeling van dit vriendenteam.

Twee seizoenen geleden zijn wij begonnen met 10 jongens. Daar gingen enkele moeizame transfers van VIOS 1 Futsal aan vooraf. Het eerste seizoen was moeilijk. Duidelijk werd dat het team erg moest wennen aan het nieuwe spel, ondanks de deelname van enkele ervaren spelers. Sommige regels werden bijvoorbeeld pas duidelijk aan het eind van het seizoen. Het seizoen 2009/2010 eindigde VIOS 3 kansloos met 4 punten op de één na laatste plaats in de 4e klasse. De punten behaalden we door een gelijkspel tegen KCVO 3 en winst tegen FC Sedap 4 (ze hadden te weinig spelers).Ondanks het slechte eerste seizoen startte VIOS 3 Futsal met dezelfde groep aan het tweede seizoen. De openingswedstrijd van dat seizoen was tegen KCVO 3 wat aantrad met een geheel nieuw team. Er wordt afgetrapt. KCVO neemt de bal mee naar voren. Schiet op goal. Doelpunt. Dit herhaalden zij 16 keer. De gedachten gingen uit naar vorig seizoen. Zou dit spel ons dan niet liggen? Actie werd ondernomen. Verschillende adviezen werden ingewonnen.

Bij VIOS 5 Veld werden, door gebrek aan een trainer, alleen nog maar partijen gespeeld. Dit om in ieder geval betere resultaten neer te zetten zowel op het veld als in zaal. En betere resultaten kwamen er...VIOS 3 Futsal maakte een stormachtige ontwikkeling door. Wedstrijden tegen Club HAC en SV Twello werden plots gewonnen. Het sierlijke was nog niet zichtbaar maar het vertrouwen groeide en daarmee ook de einduitslagen. De magische grens van 10 goals scoren in 1 wedstrijd werd gehaald. VIOS 2 Futsal uit dezelfde 4e klasse, bleek moeilijk van ons te kunnen winnen (7-5 en 7-6). De grootste concurrent voor VIOS 3 werd FC Sedap 4. Zelfs het sierlijke voetbal binnen het team kwam naar voren. Sedap 4 werd dan ook 2 keer verslagen (5-4 en 3-0), waardoor VIOS 3 Futsal op een prachtige 3e plek in de competitie eindigde met 11 gewonnen, 5 verloren wedstrijden en 103 doelpunten gescoord. Een hele knappe prestatie van VIOS 3 Futsal. Ieder teamlid heeft zo zijn eigen inbreng en kwaliteiten, maar vriendschap vormt de kern. Geen enkel team kan voetballen zonder materiaal. Mooi om te zien dat er niet lang gezocht hoefde te worden naar een sponsor. Geheel belangeloos en ook zonder enige vorm van reclame werd de vader van John Bosch, eigenaar van vakantiepark

Campotel bij Bad Rothenfelde in Duitsland, sponsor. De shirtopdruk ging naar Bodeva Flex Service. Een uitzendbureau voor de bouwsector van Rob Angelier. Campotel nodigde ons ook nog eens uit voor een gratis weekend Bad Rothenfelde met het gehele team. Werkelijk fantastisch wat meneer Bosch en Rob Angelier hierin voor ons betekenen. Hartelijk bedankt voor alles, namens VIOS 3 Futsal.

Komend seizoen blijft het team natuurlijk weer bij elkaar om een soortgelijk resultaat te halen. Een plek bij de eerste 3 is het streven. Nog meer plezier heeft VIOS 3 Futsal volgens mij niet meer nodig, dat maakt het vriendenteam genoeg. Mocht u graag een wedstrijd willen kijken, dan staat het wedstrijdprogramma op www.VIOS3futsal.punt.nl.

Een mix van ervaring en aanstormend talent stond aan de vooravond van het seizoen 2010-2011 weer te trappelen om de groene VIOS-weides te mogen betreden. Sommige spelers deden dit jaar bewust een stapje terug terwijl andere jongens hun eerste seizoen bij een seniorenteam gingen meemaken. Kwaliteit was er meer dan genoeg maar zoals zo vaak het geval is diende er natuurlijk eerst gezaaid te worden. De eerste maanden van het seizoen verliepen qua prestaties moeizaam. Wat buiten het veld direct een team bleek te zijn kwam binnen de lijnen in eerste instantie niet helemaal tot uiting. Lag het misschien aan de trainingen? Nee, dat kon niet het geval zijn. Bijna iedereen was wekelijks van de partij en het plezier en enthousiasme spatte ervan af. Het derde elftal was ‘gewoon’ zoekende naar de ideale samenstelling. En na uitgebreid puzzelwerk van de technische

staf en de spelers zelf stond iedereen uiteindelijk op de positie die het beste bij zijn kwaliteiten paste. Het uitgangspunt dat alle spelers evenveel speelminuten kregen werd nauwkeurig bijgehouden in het grote zwarte boek van de coach. Toen de blaadjes van de bomen begonnen te vallen ging de VIOS 3-machine ineens draaien. Na 4 gelijke spelen op rij werd op 13 november 2010 het definitieve omslagpunt bereikt. Met maar liefst 5-0 werd het tweede elftal van EZC aan de zegekar gebonden. Daarna kreeg het derde de smaak te pakken en werden de punten alsnog bij elkaar gespaard. Zo werd het ook sportief toch nog een mooi seizoen. Al met al kan worden geconcludeerd dat het derde elftal een geweldig

enthousiast team is met een enorme flexibele instelling. Enkele andere teams hebben daar ook de vruchten van mogen plukken. Wellicht waren de verwachtingen bij de buitenwereld hoog gespannen maar in het seizoen 2010-2011 is de basis gelegd voor een mooie toekomst van dit elftal.

29

Page 30: Presentatiegids 2011-2012

T E R U G B L I K

Terugblik seizoen 2010-2011

Page 31: Presentatiegids 2011-2012
Page 32: Presentatiegids 2011-2012

Ko

mp

lee

t in

pe

rs

oo

nlijk

e s

erv

ice

en

kw

alit

eit

Riezebosweg 6-8 Vaassen (ind.terr. Eekterveld)

VEMEKO Autom

aterialen - BRILJANT AutopoetsspecialistT: 0578 - 571913

I: www.vemeko-briljant.nl M

: vemeko@

hetnet.nl

CARWASH Eekterveld

T: 0578-571227 I: www.tiem

essen.nl M: info@

tiemessen.nl

MOTORSERVICE Oscar Goos

T: 06-22420778I: www.oscargoos.nl M

: [email protected]

ABS TIEMESSEN Autoschade T: 0578-571227 I: www.tiem

essen.nl M: info@

tiemessen.nl

AUTO & SERVICE van de Mars T: 0578-574125 I: www.autom

ars.nl M: info@

automars.nl

MO

BIL

ITE

ITS

PLE

IN V

AA

SS

EN