Presentatiegids IJVV 2014/2015

36
vrouwenvoetbal is belangrijke factor 23 erik post neemt afscheid 27 de kampioenen op een rij ijvv heeft primeur met de ijvv app27 ING BANK sponsor ijvv voor 3 jaar visie naar eerste klasse 05 29 29 25

description

www.ijvv.nl

Transcript of Presentatiegids IJVV 2014/2015

Page 1: Presentatiegids IJVV 2014/2015

vrouwenvoetbal isbelangrijke factor 23

erik post neemt afscheid 27

de kampioenen op een rij

ijvv heeft primeur met de ijvv app27

ING BANK sponsorijvv voor 3 jaar

visie naar eerste klasse 05

29 2925

Page 2: Presentatiegids IJVV 2014/2015

Spoordwarsstraat 12, IJsselmuiden • www.vdkinstallatiegroep.nl

Bovenstaande bedrijven zijn onderdeel van

038 – 331 43 [email protected]

038 - 331 24 [email protected]

038 – 332 15 [email protected]

• Betrouwbaarheid• Service (24/7)• Samenwerking• Kwaliteit• Persoonlijkheid

Page 3: Presentatiegids IJVV 2014/2015

3

Vaandering maakte als voorzitter voor het eerst een volledig seizoen mee bij IJVV. Hij was zeer benieuwd hoe IJVV zich staande zou houden als promovendus in de tweede klasse. “Voetbal-lend was het niet top, maar voor veel ploegen hoefden we niet bang te zijn. Alleen asv Dron-ten en Veensche Boys waren beter.” Het brengt de preses tot de conclusie dat de eerste klasse voor IJVV binnen handbereik ligt, ook gezien de selectie voor volgend seizoen en de degelijke organisatie van de vereniging. “We krijgen er spelers bij en zijn in de breedte sterker gewor-den en IJVV staat er ook organisatorisch gezien goed op. Onze club staat als een huis.”

En dus mag het allemaal wel wat ambitieuzer, wat scherper. “Ik heb het al eerder gezegd tij-dens onze nieuwjaarsreceptie. Het hoeft alle-maal niet meer zo vrijblijvend te zijn bij IJVV. We willen volgend seizoen graag meedraaien in de tweede klasse. Ik verwacht minimaal een perio-detitel, al ben je altijd afhankelijk van blessures. Je weet nooit wat er kan gebeuren. Daar ben ik goed van doordrongen.” Volgens Vaandering past IJVV als een van de grootste clubs uit de gemeente Kampen iets minder bescheidenheid.

Toewerken naar de eerste klasse hoort daarbij. En op een hoger niveau ben je als club ook beter in staat om je spelers vast te houden. “Maar om hogerop te komen, kun je niet zonder jongens van buitenaf. Maar dat mag niet ten koste gaan van de rest van de vereniging. Wij gaan niet be-talen. Dat is een besluit geweest van de leden. Bestuurlijk staan we daar achter.”

In plaats daarvan zet IJVV nog nadrukkelijker in op eigen jeugd. Met het aantrekken Berry Prinsen (hoofd jeugdopleiding) en trainer Henk de Velde heeft IJVV extra kwaliteit aan de opleiding toegevoegd. Hetzelfde geldt voor de extra talententrainingen op vrijdag. Verbe-terpunten zijn er volgens Vaandering ook. Hij zou graag zien dat er bij IJVV meer aandacht wordt besteed aan verdedigen. “Je ziet het bij het eerste elftal. Al twee seizoenen krij-gen we veel te veel goals tegen. In de oplei-ding mogen we het verdedigen niet vergeten. Aanvalskracht begint achterin.” Wat de preses ook mist bij IJVV is passie. “Dat stukje extra brengen. Dat lukt vaak niet. Dat heeft ook te maken met de bescheidenheid van IJsselmui-denaren.”

Mannie Vaandering beschouwt het afgelopen seizoen als een leerzaam voetbaljaar. Voor zichzelf als voorzitter, maar ook voor de eerste selectie die zich moest bewijzen op een hoger niveau (tweede klasse). De voorzitter concludeert dat IJVV ambitieuzer moet worden. “Het hoeft bij IJVV allemaal niet meer zo vrijblijvend te zijn. Wij willen ook naar de eerste klasse.”

De komst van kunstgras heeft de club een positieve impuls gegeven. “Het kunstgras is uit de kunst, maar de rest loopt achter.” Vaandering doelt daarmee op het tekort aan velden en kleedkamers. Eerder werd IJVV daardoor gedwongen om een wachtlijst in te voeren bij de jongste jeugd. “Maar we hebben nu geen ledenstop meer bij de jeugd. We willen geen kinderen meer aan de zijkant. We lossen dat op door de teams wat groter te maken. We zijn nog steeds met de gemeente bezig. We wilden graag kunstgras op veld 2, maar het veld is inmiddels ingezaaid en gerenoveerd. Het ziet er prachtig uit, maar het heft ons tekort aan velden niet op.”

IJVV heeft de oplossing niet paraat. “Het enige wat we kunnen doen is constant in conclaaf gaan met de gemeente, maar de wisseling in het gemeentebestuur is niet positief voor ons uitgevallen. We hadden een lening aangevraagd voor de aanleg van kunstgras, maar door de vervanging van wethouder Pieter Treep komt dat niet meer tot z’n recht.” Ook het gebrek aan kleedkamers is een groot punt van zorg. “Vol-gens de geldende normen van het NOC*NSF komen we vier kleedkamers tekort. We hebben geopperd om containerunits te plaatsen als tijdelijke oplossing, maar daar hebben we van de gemeente nog geen antwoord op gekre-gen. Als we een subsidie krijgen, kunnen we snel beginnen, maar de medewerking van de gemeente is onvoldoende. Terwijl we wel een fikse huur betalen. Dan mag je toch verwachten dat je als club wordt geholpen. Onze klusploeg verricht elke dinsdag werkzaamheden op ons sportpark die eigenlijk voor rekening zijn van de gemeente. Eigenlijk ben je dan hartstikke gek. Ik zeg niet dat we helemaal geen medewerking krijgen van de gemeente, maar er zullen wel bepaalde keuzes gemaakt moeten worden.”

Vaandering wil afrekenen met vrijblijvendheid

‘We krijgen er spelers

bij en zijn in de breedte

sterker geworden

en IJVV staat er ook

organisatorisch gezien

goed op. Onze club staat

als een huis’Mannie Vaandering

Page 4: Presentatiegids IJVV 2014/2015

Volg ons op:

Breman IJsselmuiden BV is een bedrijf dat zich de afgelopen 30 jaar heeft gespecialiseerd op het gebied van rookgasafvoer- en luchttoevoerkanalen, schoorstenen en ventilatiesystemen.

Breman IJsselmuiden BVOndernemersstraat 3 8271 RS IJsselmuiden

Postbus 221, 8260 AE KampenT 038 - 332 77 99

E [email protected]

Breman. Samen bijzonder

www.bremanijsselmuiden.nl

Vertrouwde gezichten in

IJsselmuiden

Kampen IJsselmuidenGasthuisstraat 6 Hogehuisstraat 17

Tel. 038-3313439 Tel. 038-3337657

Behandel ing zonder afspraak

Stoomstraat 9, 8263 AJ KampenTel. 038 - 331 63 33

Uw installateur voor advies en uitvoering vanwerkzaamheden op het gebied van:

Centrale verwarminginstallaties

Dak-, zink en koperwerk

Loodgieters en Sanitaire installaties

Data/telefonie netwerken

Mechanische ventilatie

Domotica oplossingen

Elektrische installaties

INSTALLATIEBEDRIJF

www.ebstuc.nl

IJVV-Presentatie0610-DEF:Opmaak 1 27-07-2010 23:52 Pagina 4

voor eendoelgerichte aanpak

De TAMEK Groep (Totaal Advisering Midden- En Kleinbedrijf) is een middelgrote, regionaal opererende, combinatie van besloten vennootschappen van accoun-tants en belastingadviseurs. De groep bestaat uit zeven vestigingen: Kampen, Meppel, Zwartsluis, Lelystad, Blokzijl, Genemuiden en Zwolle.

www.tamek.nlBerklaan 2 8262 BK KampenT. 038 33 154 22 F. 038 33 245 [email protected]

doelgericht kampen.indd 1 11-6-2013 9:34:41

Flier Sport & FashionLangestraat 458281 AG Genemuiden

Telefoon: 038 - 385 85 99E-mail: [email protected] Website: www.fliersportenfashion.nl

Maandag: GeslotenDinsdag t/m Vrijdag: 9:30 tot 12:00 en 13:30 tot 18:00Vrijdag (koopavond): 19:00 tot 21:00Zaterdag: 10:00 tot 16:00

• KLEURADVIES• STUCADOREN• SPACKSPUITEN• SAUS SPUITEN• SIERPLEISTER• KEIM• SIERLIJSTEN• BETON CIRE

Leusink wand- en plafondafwerking is gespecialiseerd in het stucadoren en spuiten van wanden en plafonds. Met ons brede aanbod in materialen en toepassingen kunnen we uw wanden en plafonds aanpassen naar uw specifi eke wensen. Zo leggen we de perfecte basis voor uw interieur. Bekijk onze website en bel of mail ons voor vrijblijvende afspraak!

Refterstraat 488271 XM IJsselmuiden

T (038) 332 13 53M (06) 41 35 94 74E [email protected]

Page 5: Presentatiegids IJVV 2014/2015

5

Visscher kijkt tevreden terug op het afgelo-pen seizoen. “Vier wedstrijden voor het einde waren we al zeker van handhaving. Dat had ik van tevoren niet verwacht”, aldus de Zwolse oefenmeester. “We zaten in een pittige twee-de klasse met opponenten als ESC, Hierden, Lelystad, asv Dronten en Veensche Boys. Daar-mee hebben we ons goed kunnen meten, maar tegen deze clubs kwamen we vaak net tekort. Zover zijn we nog niet, maar we hebben het goed gedaan. We zijn als promovendus negende geworden. Helemaal niet slecht als je be-denkt dat er van de zeven gepromoveerde ploegen vier zijn gedegradeerd uit de tweede klasse.” IJVV moet volgens Visscher stabieler

worden. De ondergrens moet omhoog, zodat een oorwassing als de 8-0 tegen asv Dronten tot het verleden behoort. En het aantal tegendoel-punten moet omlaag. “Na de twee degradan-ten Lunteren en VVOP hadden we de meeste tegengoals in de tweede klasse G. Dat is echt een aandachtspunt. Ook moeten we leren om een wedstrijd dood te maken als dat nodig is.”

Visscher heeft alle vertrouwen in zijn selectie. Hij wilde dolgraag de groep bij elkaar houden en met de spelers van het afgelopen seizoen verdere stappen maken. “Want die groep kan met de beste vijf meedraaien als er geen spe-lers wegvallen.” Het vertrek van Erik Post was

Onder leiding van hoofdtrainer Herben Visscher handhaafde IJVV zich het afgelopen seizoen relatief eenvoudig in de tweede klasse. Hiermee werd voldaan aan de doelstelling van handhaving. Komend seizoen wil Visscher verder bouwen. Volgens hem is het belangrijk dat de club de lat in de toekomst steeds hoger legt en toe gaat werken richting de eerste klasse.

een teleurstelling voor Visscher. De komst van Sander Morren en Eddo Wesselink daarente-gen maakte veel goed. Voeg daarbij de komst van Syaäm Ubro (Storica), keeper Gerrit van der Werfhorst (Hatto Heim) en de terugkeer van Berthil Schinkel en de conclusie is gerecht-vaardigd dat de selectie van IJVV er niet minder op is geworden. Visscher wil verder bouwen en IJVV dwingender laten spelen. Meer initiatief nemen en druk zetten. Een traject van vallen en opstaan, bleek ook al in het afgelopen seizoen.

Visscher gaat zijn derde seizoen in als hoofd-trainer in IJsselmuiden. Steeds meer clubs vinden drie jaar het maximum voor een trainer. “Dat vind ik jammer. Een trainer kan best lan-ger dan drie jaar goed bij een club functioneren. Ik ga er alles aan doen om ook in mijn derde seizoen verfrissend te zijn voor de jongens. Ik wil de spelers verder brengen en ze blijven prikkelen. Dat is mijn persoonlijke doelstel-ling.” Hij heeft het uitstekend naar de zin bij IJVV. “Maar als trainer moet je wel realiseren dat je een passant bent, al hoop ik nog heel lang een passant te zijn.”

De club geeft hij als boodschap mee om ambi-tieus te zijn. Steeds de lat wat hoger leggen en langzaam doorgroeien naar een hoger niveau. “IJVV moet een visie naar de eerste klasse heb-ben. Dat uitspreken en uitstralen. IJVV is een grote club met goede faciliteiten. Er zit talent in de jeugd. Er breken jongens door die de tweede klasse aan kunnen. Er ligt een stevig funda-ment. Er is een goede jonge groep, veel jeugd en er is sprake van een goede doorstroming. Als je dat versterkt met jongens van buitenaf voor posities waar je wat minder bezet bent, kun je verder groeien. Bepaalde jongens kiezen nu al voor IJVV. Dat geeft vertrouwen voor de rest van de groep. Er wordt hiermee een signaal afgegeven.” Het woord eerste klasse in de mond nemen wil volgens Visscher echter niet zeggen dat IJVV direct moet promoveren. “Dat is iets voor de langere termijn, maar je moet er wel mee aan de slag. Elk jaar moet je kijken wat er nodig is om nog meer stappen te maken.”

Visscher: ‘IJVV moet visie naar eerste klasse hebben’

‘Steeds de lat wat hoger

leggen en langzaam

doorgroeien naar een

hoger niveau’

Herben Visscher

Page 6: Presentatiegids IJVV 2014/2015

Constructieweg 41-18263 BC Kampen

(038) 337 00 [email protected]

www.brugmedia.nl

één-tweetjeHet beste

Gegarandeerd nieuwe klanten scoren!

BEL NU!(038) 333 10 27

Nieuwbouw • Verbouw • Renovatie • Utiliteitsbouw

adres

Koekoeksweg 17b 8271 PC IJsselmuiden

telefoon

(038) 33 88 422

mobiel

(06) 22 73 82 70

website

www.dekkerelektrotechniek.com

e-mail

[email protected]

• Tapijt

• PVC-vloeren

• Vinyl

• Marmoleum

• Laminaat

• Schoonloopmatten

• Zonwering

• Vloer- en tafelkleden

Raamdecoratie:

• Gordijnen

• Inbetweens

• Rolgordijnen

• Vouwgordijnen

• Plissé

• Horizontale lamellen

• Verticale lamellen

Baan 10 • 8271 BE IJsselmuiden

Telefoon 038 - 331 37 61

Mail: [email protected]

zaterdagmiddag gesloten - vrijdag koopavond - ruime parkeergelegenheid

www.vandenberginterieur.nl

De nieuwste en mooiste woonideeën bij…

IJVV-Presentatie0610-DEF:Opmaak 1 27-07-2010 23:52 Pagina 6

gezien

UITGEVER

VORMGEVING

ONLINE

MARKETING & COMMUNICATIE

DRUKWERK

Redactie KrantenDrukwerk WebdesignOntwerp

Redactie KrantenDrukwerk WebdesignOntwerp

Redactie KrantenDrukwerk WebdesignOntwerp

Redactie KrantenDrukwerk WebdesignOntwerp

Redactie KrantenDrukwerk WebdesignOntwerp

Meer

dan a

lleen u

itgeven

‘ E é n v o o r d e l i g ta r i e f , é é n a a n s p r e e k p u n t , é é n f a c t u u r ’ M a x i m a l e d e k k i n g e n b e r e i k !

BRUGMEDIA Constructieweg 41-1, 8263 BC Kampen t : (038) 333 10 27 e : [email protected] BCO RECLAMEBURO Constructieweg 41-1, 8263 BC Kampen t : (038) 337 00 54 e : [email protected]

Zien ...en worden!gezien

zien of gezien worden? www.deroonreclame.nl

Klaver Administraties B.V. Handelskade 13, 8064 DV Zwartsluis & Goudplevier 123, 8271 GB IJsselmuiden

Page 7: Presentatiegids IJVV 2014/2015

7

IJVV begint de competitie op 7 september met een gelijkspel tegen Lunteren (1-1). Daarna volgt een 2-4 zege op VVOP. Op 21 september staat de derby tegen KHC op het programma. Wedstrijden tussen IJVV en KHC zijn vaak aantrekkelijk en dat is nu niet anders. Erik Post groeit uit tot man van de wedstrijd en leidt IJVV naar een 5-3 zege met drie goals. Na deze goe-de beurt zet BAS IJVV een week later weer met beide benen op de grond. De ploeg beleeft een complete offday en gaat met 4-0 hard onderuit.

Mooi afficheEen week later volgt het herstel tegen Unicum Lelystad. Een defensief IJVV pakt op een vol-wassen manier de zege (3-2). Vervolgens gaat de ploeg van trainer Herben Visscher door met winnen. ESA (1-3) en Hierden (2-1) worden aan de kant gezet. Tussen deze twee wedstrijden in is IJVV dichtbij een stunt in de eerste knock- outronde van de districtsbeker tegen hoofd-klasser Berkum. Beide ploegen koersen af op een strafschoppenserie, maar in blessure-tijd slaat Berkum nog twee keer toe (2-4). De wedstrijd tegen koploper Veensche Boys op 2 november is een mooi affiche. Een duel tus-sen de nummer een en twee. Inzet is de eerste

periodetitel. IJVV is echter kansloos en gaat volkomen verdiend met 4-2 onderuit. Een week later wordt SKV met 2-0 verslagen. Het is al weer de zesde zege van IJVV in de competitie.

VervalDaarna breekt echter een mindere periode aan. Op 16 november krijgt IJVV een pak slaag van asv Dronten. Het wordt maar liefst 8-0. IJVV geeft de doelpunten in dit duel veel te gemak-kelijk weg, maar dat de score zo hoog oploopt komt vooral doordat keeper Albert Jan Meule-man in de 80ste minuut met rood wordt weg-gestuurd. Daarna scoren de Drontenaren nog vier keer. Een week later loopt IJVV weer tegen een forse nederlaag aan. Dit keer wordt met 2-6 verloren van Lelystad ‘67. Door de twee neder-lagen is IJVV afgezakt naar de vijfde plaats. Op 7 december volgt de derde nederlaag op rij. Dit keer betreft het echter een zure nederlaag. ESC wint met 2-0, maar IJVV heeft het verlies aan zichzelf te wijten. De ploeg laat grote kansen liggen en persoonlijke fouten zijn goed voor twee tegentreffers. IJVV zit duidelijk in een moeilijke fase. “Maar ik ben wel blij dat we het na twee nederlagen goed hebben opgepakt”, zegt IJVV-trainer Herben Visscher na afloop.

Na het succesvolle seizoen 2012-2013 was het interessant om te zien hoe IJVV zich als promovendus zou manifesteren in de tweede klasse. Het werd een seizoen met pieken en dalen, waarin de jonge groep van trainer Herben Visscher ongetwijfeld veel heeft opgestoken. Een voetbaljaar met een sterke start, waar zelfs nog even de eerste periode in beeld kwam, een val op de ranglijst, met een zware nederlaag tegen asv Dronten als dieptepunt, het herstel na de winterstop en een matig slot. Het was ook een seizoen waarin IJVV zich toch vrij eenvoudig handhaaft en daarmee keurig heeft voldaan aan de doelstelling.

IJVV besluit de eerste competitiehelft met een 0-0 gelijkspel tegen VIOS Vaassen.

Vallen en opstaanNa de winterstop schiet IJVV uit de startblok-ken. Lunteren wordt met 1-5 opgerold. In de tweede klasse G kan het dan zomaar gebeuren dat de koppositie weer in het zicht komt. Kop-loper Veensche Boys heeft vier punten meer. Vervolgens gaat IJVV echter twee keer onder-uit. Thuis wordt met 2-3 verloren van VVOP. In deze enerverende wedstrijd worden beide hoofdtrainers weggestuurd. In een hectische slotfase verspeelt IJVV tegen tien man een 2-1 voorsprong en gaat de formatie uit IJsselmui-den zelfs nog pijnlijk onderuit. Een week later kan IJVV geen vuist maken in de derby tegen KHC (3-1). Het blijft een seizoen met vallen en opstaan. IJVV wint overtuigend met 4-1 van BAS en verslaat Unicum Lelystad (0-2). Daarna gaat het thuis met ruime cijfers onderuit tegen ESA (4-0). Bij Hierden wordt met 1-1 gelijk- gespeeld, gevolgd door een knappe 2-1 zege tegen Veensche Boys.

In veilige havenTegen SKV volgt op 5 april de elfde seizoens- zege. Hiermee speelt IJVV zich definitief in veilige haven en kan het zich ook nog plaatsen voor de nacompetitie. In theorie is zelfs een kampioenschap nog mogelijk. Een week later blijkt asv Dronten echter een maatje te groot. De latere kampioen wint met 1-3. Op 19 april verliest IJVV in een gelijkopgaand duel met 3-1 van Lelystad ‘67. Hiermee zijn de kansen op het bereiken van de nacompetitie definitief verkeken. Na afloop wordt er echter nauwe-lijks getreurd over de nederlaag. Er zijn grote zorgen over Severin Simic, die bij een onschul-dig duel zijn knieschijf breekt. Vervolgens gaat het seizoen als een nachtkaars uit. ESC blijkt in de voorlaatste competitiewedstrijd met 1-5 te sterk. IJVV sluit het seizoen af met een 4-4 gelijkspel bij VIOS Vaassen. “We hebben het hele seizoen niet naar onderen hoeven te kijken, maar moeten stabieler worden”, is de terechte conclusie van trainer Herben Visscher.

Dat blijkt ook uit de cijfers. IJVV wint elf keer in de competitie, maar gaat ook elf keer onderuit. Vier keer wordt gelijkgespeeld. De ploeg scoort 51 keer, maar het aantal tegentreffers (64) ligt wederom te hoog. IJVV eindigt op een negen-de plaats. Chiel Buikema laat zich kronen tot topscorer van IJVV met achttien treffers. Op gepaste afstand volgen Roelof van den Berg en Erik Post met tien.

Wisselvallig IJVV handhaaft zich eenvoudig op hoger niveau

Page 8: Presentatiegids IJVV 2014/2015

Mondria Advies BV

Dorpsweg 48271 BM IJsselmuidenTel: 038 - 333 65 25

[email protected]

Mondria Advies is een onafhankelijk adviesbureau voor strategisch

advies en procesbegeleiding op het gebied van:

• Exploitatie van onroerend goed

• Nieuwbouw en renovatie van zorgvastgoed

• Herontwikkeling van bestaande panden en vrijkomende locaties

• Implementatie van kleinschalige woon-/zorgconcepten

Mondria Advies is werkzaam voor zorginstellingen,

woningcorporaties en projectontwikkelaars door heel Nederland.

Bekijk onze site of neem voor nadere informatie contact met ons op.

Wij denken graag met u mee!

ambities

realiseren

Strategisch huisvestingsadvies in de zorgsector

V e r f c e n t r u m PlastallPlastall

Open vanaf 7.00 tot 17.30 uur

Energiestraat 5, Kampenwww.plastallverfcentrum.nl

Page 9: Presentatiegids IJVV 2014/2015

Lammert Junte is de man die de bloeiperiode van IJVV van dichtbij meemaakte. Hij was er-bij toen de club uit IJsselmuiden acteerde in de eerste klasse van de onderafdeling en stond in de goal toen IJVV uitkwam in de top van het amateurvoetbal.

De 63-jarige IJsselmuidenaar kan boeiend ver-tellen en zit vol anekdotes. “Ik heb van alles meegemaakt. Bij een wedstrijd tegen Berkum was er trammelant. Vervolgens lieten ze her-dershonden op ons los. Je kunt hard lopen met die beesten achter je aan”, lacht Junte. “En die keer in Doornspijk. “Twee jongens die normaal altijd speelden, stonden reserve. Het was erg koud, dus op een gegeven moment gingen ze wat warms halen. Dat werd koffie met een wolkje cognac. De trainer nam ook een slokje en toen was het helemaal mis. Hij was anti-alcohol en de spelers konden gelijk gaan douchen.”

Mummie Het zijn prachtige verhalen uit het voetbal-leven van Junte. In het seizoen 1967/1968 maakte hij als 15-jarig jochie zijn debuut in de hoofdmacht. Ruim een jaar later werd hij eerste keeper. Vaste doelman Peter Teune was zwaar geblesseerd en Junte nam zijn plaats in. In februari 1969 had hij voor het eerst een ba-sisplaats. In dat jaar werd IJVV kampioen in de eerste klasse van de onderafdeling. Al snel was Junte niet meer weg te denken. Hij was bezeten van het spelletje en stopte alle energie in zijn sport. Junte groeide uit tot een gevreesde kee-per. Een goalie die voor niets en niemand bang was. “Mijn sterke punt was de een-tegen-een-situatie. Als de verdedigers het niet meer onder controle hadden zeiden ze: ‘We hebben Lam-mert nog.’ Ik was hard voor mezelf en absoluut niet benauwd. Dat heeft me vier keer een ge-broken neus gekost. Ik ben daar drie keer aan geopereerd. Een maal brak ik mijn kaak en ik heb een keer met gekneusde ribben in de goal gestaan. Ik was helemaal ingepakt. ‘Daar heb je de mummie zeiden ze’. Dikwijls had ik mijn vingers uit de kom. Tijdens een wedstrijd drukte ik die er dan zelf weer in.”

Lammert Junte wordt door velen gezien als de beste keeper die IJVV ooit heeft gehad. Hij speelde 342 competitiewedstrijden in de hoofdmacht van IJVV en groeide uit tot een van de beste keepers in de regio. De laatste jaren is hij bij IJVV actief als keeperstrainer bij de jeugd. Een vak, dat volgens Junte, door teveel mensen niet op juiste waarde wordt geschat.

Goede mixJunte trof in de hoofdmacht jongens als Ben Jongbloed, Herman Rotman en Henk Rozend-aal. Samen met ervaren spelers als Mannie Vaandering en Jaap Selles ontstond er een goede mix. Daarnaast kreeg IJVV versterking van Henk van der Hoven en Pim van der Waal, die overkwamen van DOS Kampen. Er ontstond iets moois. Dat werd later nog versterkt door de komst van talentvolle spelers als Willem Bastiaannet, Martin Vrijbloed, Herman Otten en Nico Koek. Later kwamen daar Tonny Krijn, Wim Pruim en Wilco Visscher nog bij. IJVV ging snel omhoog. In het seizoen 1968/1969 speelde IJVV nog in de eerste klasse van de onderaf-deling.

In 1983 werd de eerste klasse bereikt, het toen-malige hoogste niveau in het amateurvoet-bal. IJVV vocht boeiende duels uit met DOS Kampen, Go-Ahead Kampen en SC Genemui-den. In 1986 wilde Junte een punt achter zijn loopbaan zetten. “Ik had rugproblemen. ‘Als je zo doorgaat zit je over drie jaar in een karretje’, kreeg ik te horen.” Al snel besloot de keeper om te stoppen en hij ging aan de slag als keepers-trainer. Toch duurde het niet lang tot er weer een beroep op hem werd gedaan. Hij speelde nog zestien wedstrijden, maar kon degradatie in 1987 niet voorkomen. In het daarop volgende seizoen kwam hij tot 22 wedstrijden.

KeeperstrainerDaarna nam Junte weer gas terug. Hij werd stand-in van Frank Diender, die wegens mili-taire dienst soms verstek moest laten gaan. In dat seizoen kwam hij nog tot elf wedstrijden. Daarna stopte hij echt. Het lichaam wilde niet meer. Zelfs het geven van keeperstraining was een te grote opgave en Junte nam afstand van het voetbal. “De dokter adviseerde me om helemaal te stoppen. Vervolgens heb ik een

heel lange tijd niets gedaan. Totdat ik op een gegeven moment weer last kreeg van mijn rug. Toen adviseerde dezelfde dokter me om meer te gaan bewegen. Mijn spieren waren te slap. Ik kreeg een aanbieding van Wilsum om keeperstraining te geven. In overleg met de arts heb ik dat gedaan.” Junte werkte zes jaar bij Wilsum en kwam vervolgens via zijn klein-zoon weer bij IJVV terecht. Nu is hij actief als keeperstrainer bij IJVV en heeft hij de keepers van de D- en E-jeugd en de twee damesteams onder zijn hoede. Volgens hem wordt het belang van een keeperstrainer onderschat, terwijl die juist voor iedere goalie erg belangrijk is. “Voor techniek én tactiek. Voor iedere keeper zou er een keeperstrainer moeten zijn. De rol van de keeper wordt in het voetbalspel onderschat. Het is cruciaal. Een keeperstrainer kan daarvoor oordelen, een ander vaak niet.” Junte vindt het fijn om met jonge kinderen te werken. “Bij de E- en D-tjes kun je keepers de basistechnieken bijbrengen. Dan kun je aandacht besteden aan belangrijke basisonderdelen als vallen, vangen, onderscheppen en trappen. Bij de oudere jeugd gaat ook tactiek een rol spelen. Daar hebben we Frank Diender voor.”

Terugspelen Junte houdt van rust in de goal en vindt dat een keeper moet heersen in de zestien. Hij heeft het keepersvak zien veranderen en heeft zo zijn eigen visie. Hij is van mening dat veel doel-mannen tegenwoordig te snel de bal in het spel brengen. En dan heb je nog de regel dat goalies een terugspeelbal niet mogen oprapen. Keepers moeten mee kunnen voetballen. “Aan de ene kant is dat wel goed, maar eigenlijk moe-ten ze deze regel weer veranderen. Dat je alleen in de zestien mag terugspelen op de keeper. Dat komt het spel ten goede. Je krijgt niet meer zoveel terugspeelballen en je bent gelijk van het probleem van de voetballende keeper af.” 9

Junte: ‘Keeperstrainer wordt onderschat’

Lammert Junte

Page 10: Presentatiegids IJVV 2014/2015

Constructieweg 41-18263 BC Kampen

(038) 337 00 [email protected]

www.brugmedia.nl

één-tweetjeHet beste

Gegarandeerd nieuwe klanten scoren!

BEL NU!(038) 333 10 27

Nieuwbouw • Verbouw • Renovatie • Utiliteitsbouw

adres

Koekoeksweg 17b 8271 PC IJsselmuiden

telefoon

(038) 33 88 422

mobiel

(06) 22 73 82 70

e-mail

[email protected]

• Tapijt • PVC-vloeren• Vinyl• Marmoleum• Laminaat• Schoonloopmatten• Zonwering• Vloer- en tafelkleden

Raamdecoratie:• Gordijnen• Inbetweens• Rolgordijnen• Vouwgordijnen• Plissé• Horizontale lamellen• Verticale lamellen

Baan 10 • 8271 BE IJsselmuidenTelefoon 038 - 331 37 61Mail: [email protected]

zaterdagmiddag gesloten - vrijdag koopavond - ruime parkeergelegenheid

www.vandenberginterieur.nl

De nieuwste en mooiste woonideeën bij…

IJVV-Presentatie0610-DEF:Opmaak 1 27-07-2010 23:52 Pagina 6

INSTALLATIETECHNIEKGrafhorst

Loodgieterswerk • Centrale verwarmingSanitaire Installaties • Gasapparatenservice

Grafhorsterweg 117 - Grafhorst - Tel. 038-3312229

lid van deVereniging vanNederlandseInstallatiebedrijven

ALL-IN SERVICECONTRACTvoor uw gasapparaat (cv/kombiketel)

BOS

E-mail: [email protected] of www.bos-installatie.nl

• schilderwerken• beglazing• wand- en plafondafwerking

Telefoon 06 - 11 91 15 87

www.meulemanschilderwerken.nl

Esso VermeulenEuropa-allee 4, 8265 VB Kampen

www.vermeulenesso.nl

Tegen inlevering van deze advertentie

Wasprogramma 3Normaal € 5,95 nu € 2,50

Veldoven 12a 8271 RT IJsselmuidenTelefoon (038) 333 80 64 • Fax (038) 333 80 65Mobiel (06) 44440987 • (06) 22927594E-mail [email protected]

www.akberg.nl

Administratie

Belasting(advies)

Jaarrekeningen

Aangiften

Startersbegeleiding

Het administratiekantoor

voor de ZZP-er!

IJVV-Presentatie0610-DEF:Opmaak 1 27-07-2010 23:52 Pagina 10

IJsselmuidenHarold van LenteBurg. Van Engelenweg 155(038) 331 82 [email protected]

KampenGert-Jan Van LenteJan van Arkelstraat 75(038) 331 28 [email protected]

IJsselmuiden Kampen

Op www.van-lente.nl is dit zo voor elkaar!

Op www.van-lente.nl is

Buurtfeest, bedrijfsfeest, familiefeest of een geweldig tuinfeest organiseren?

Op www.van-lente.nl is dit zo voor elkaar!dit zo voor elkaar!

€ 14.98p.p.

Ons top arrangement BBQ II

IJsselmuidenHarold van LenteBurg. Van Engelenweg 155(038) 331 82 [email protected]

Wanneer u

catering of een

BBQ pakket bij ons

besteld, krijgt u op

een groot aantal van

onze partyverhuur

artikelen een fl inke

korting

€ 14.€ 14.9898p.p.p.p.p.p.

• Tent (afmeting naar keuze)• Buffettafel• BBQ reuzepan• Statafels• Zittafels & stoelen• BBQ vleespakket (5 stuks p.p)• Stokbrood

• Mooie opgemaakte salades• Kruidenboter, dillesaus en

diverse sauzen voor bij het vlees• Bowl• Warmhoudpan met satésaus

INSTALLATIETECHNIEKGrafhorst

Loodgieterswerk • Centrale verwarmingSanitaire Installaties • Gasapparatenservice

Grafhorsterweg 117 - Grafhorst - Tel. 038-3312229

lid van deVereniging vanNederlandseInstallatiebedrijven

ALL-IN SERVICECONTRACTvoor uw gasapparaat (cv/kombiketel)

BOS

E-mail: [email protected] of www.bos-installatie.nl

• schilderwerken• beglazing• wand- en plafondafwerking

Telefoon 06 - 11 91 15 87

www.meulemanschilderwerken.nl

Esso VermeulenEuropa-allee 4, 8265 VB Kampen

www.vermeulenesso.nl

Tegen inlevering van deze advertentie

Wasprogramma 3Normaal € 5,95 nu € 2,50

Veldoven 12a 8271 RT IJsselmuidenTelefoon (038) 333 80 64 • Fax (038) 333 80 65Mobiel (06) 44440987 • (06) 22927594E-mail [email protected]

www.akberg.nl

Administratie

Belasting(advies)

Jaarrekeningen

Aangiften

Startersbegeleiding

Het administratiekantoor

voor de ZZP-er!

IJVV-Presentatie0610-DEF:Opmaak 1 27-07-2010 23:52 Pagina 10

SPORT2000 kampen • Oudestraat 46www.sport2000kampen.nl

Groenendael 233e - 8271 EM IJsselmuiden

www.ruiterbouw.comTel. 038-3327222 - [email protected]

• loodgieterswerk

• centrale verwarming

• sanitaire installatie

• dakbedekking

• lood-, koper, en zinkwerk

• ventilatiewerkzaamheden

Ondernemersstraat 21

8271 RS IJsselmuiden

Telefoon 038 - 33 20 012

Fax 038 - 33 28 383

VAN KESTERENPersoonlijk en betrokken inIJsselmuiden en Kampen

Kijk voor onze bedrijfsinformatie op:www.vankesterenrenault.nl

Spoordwarsstraat 15 038-33132418271 RD IJsselmuiden [email protected]

H

IJVV-Presentatie0610-DEF++++:Opmaak 1 28-07-2010 20:11 Pagina 18

Page 11: Presentatiegids IJVV 2014/2015

11

Het is eigenlijk best vreemd; een lid van VV Wilsum als voorzitter van de scheidsrech-terscommissie bij IJVV. Een lachende Kraan beaamt dit, maar het heeft veel te maken met de aanleiding dat Kraan ging fluiten. Het was op een mooie zaterdag toen er een wedstrijd op het programma stond tussen lagere senioren-teams van IJVV en Wilsum. Kraan hanteerde de vlag bij het vierde elftal van Wilsum. “Er was geen scheidsrechter, dus werd er iemand aan-gewezen. De arbiter had in de eerste helft twee dingen goed gedaan. Het begin- en eindsig-naal. De leider van IJVV vroeg of ik de tweede helft wilde fluiten. Dat ging goed. Het was een prachtige pot. IJVV won met 3-1 en iedereen was tevreden.”

Vervolgens zocht Jan Bouwmeester van IJVV contact met Kraan. Vijftien jaar eerder had Kraan een scheidsrechterscursus gevolgd. Er werd afgesproken dat Kraan bij IJVV af en toe zou invallen als scheidsrechter. Langzaam maar zeker begon Kraan steeds meer duels bij IJVV te fluiten, ook omdat hij stopte met voetballen. Af-gelopen winter benaderde Bouwmeester Kraan om voorzitter van de scheidsrechterscommissie van IJVV te worden. Kraan stemde in.

De IJsselmuidenaar geniet wekelijks als scheidsrechter op de velden. Hij is blij dat hij actief is als scheidsrechter en trekt de verge-lijking met vlaggen. “Fluiten is veel leuker. Het

Sinds eind vorig jaar is Jan Kraan voorzitter van de scheidsrechterscommissie. Meer begrip voor de arbiter begint volgens hem bij de basis. Jeugdspelers zouden volgens hem meer spelregelkennis moeten hebben. Daarom juicht hij de verplichte spelregelcursus voor tweedejaars B-junioren toe en adviseert hij jonge spelers om ook eens de scheidsrechtersfluit te hanteren. En zo snijdt het mes aan twee kanten, want IJVV kan nog wel wat scheidsrechters gebruiken.

is een prachtige hobby. Bij het vlaggen let je niet op het spel. Een scheidsrechter volgt alles. Dat maakt het leuk. En je moet je aanpassen. Een goede scheidsrechter moet een wedstrijd aanvoelen en zeker niet opvallen.” En volgens Kraan Oost-Indisch doof zijn. Niet ingaan op provocaties. Er wordt wel eens gezegd dat er steeds meer trammelant is op de velden, maar niet bij mijn wedstrijden. “Ik ga niet als politieagent acteren.” Kraan lost het op zijn eigen manier op, waarbij de nieuwe regel (niet bij standaardelftallen) goed uitkomt. Een gele kaart is goed voor een tijdstraf van tien minu-ten. Handig als je misschien beter geen rood kunt trekken als de gemoederen in de slotfase hoog oplopen. Een gele kaart heeft dan hetzelf-de effect als een rode prent. Kraan stoort zich als scheidsrechter het meest aan ‘opgefokte ouders’. “Ik floot afgelopen seizoen een wed-strijd waarin de gemoederen hoog opliepen. In die wedstrijd stookten ouders de kinderen op. ‘s Avonds kom ik bij een Chinees restaurant een aantal van die ouders tegen. ‘Je hebt die wedstrijd aardig uit de hand laten lopen’, kreeg ik te horen. Maar ze wisten vervolgens niet dat hun zoon met 4-3 had gewonnen. Ongelofelijk. Toon eens wat meer respect.”

Kraan pleit voor meer begrip en waardering van trainers, toeschouwers en spelers voor arbiters. Hij juicht het besluit van de KNVB toe om twee-dejaars B-junioren verplicht te stellen om een spelregelbewijs te halen. “Al deze spelers moe-ten straks een toets op de computer maken. Als ze zijn geslaagd, mogen ze voetballen. Met de scheidsrechterscommissie zijn we met de voor-bereidingen bezig.” Spelregelkennis vormt de poort tot meer begrip. Daarom zou hij graag zien dat meer jeugdspelers gaan fluiten. Flui-ten is leuk en helemaal niet zo’n moeilijk vak. Je krijgt bij IJVV hulp van ervaren scheidsrechters en de club betaalt de cursus. Ik kan eigenlijk iedere jeugdspeler aanraden om eens een wed-strijd te gaan leiden. Dan ervaar hoe het is om scheidsrechter te zijn en leer je ook de spelre-gels, daar word je als voetballer ook niet minder van. Veel spelers hebben te weinig kennis van de regels van het voetbalspel. En zo blijft het scheidsrechterskorps van IJVV op peil. Momen-teel heeft de club 21 arbiters. “Het zou prettig zijn als er meer aanwas zou komen, maar het is een moeilijk onderwerp. Het is niet gemakkelijk om bij de leden helder te krijgen hoe belangrijk een scheidsrechter is. Zonder arbiter wordt er niet gespeeld.”

Kraan: ‘Elke jeugdspeler zou eens moeten gaan fluiten’

‘Spelregelkennis vormt

de poort tot meer

begrip. Fluiten is leuk

en helemaal niet zo’n

moeilijk vak’

Jan Kraan

Page 12: Presentatiegids IJVV 2014/2015

Groenendael 233e - 8271 EM IJsselmuidenTel. 038-3327222 - [email protected]

• loodgieterswerk

• centrale verwarming

• sanitaire installatie

• dakbedekking

• lood-, koper, en zinkwerk

• ventilatiewerkzaamheden

Ondernemersstraat 21

8271 RS IJsselmuiden

Telefoon 038 - 33 20 012

Fax 038 - 33 28 383

VAN KESTERENPersoonlijk en betrokken inIJsselmuiden en Kampen

Kijk voor onze bedrijfsinformatie op:www.vankesterenrenault.nlSpoordwarsstraat 15 038-33132418271 RD IJsselmuiden [email protected]

H

IJVV-Presentatie0610-DEF++++:Opmaak 1 28-07-2010 20:11 Pagina 18

Goudplevier 105 IJsselmuiden

SupermarktOpeningstijdenmaandagdinsdagwoensdagdonderdagvrijdagzaterdag

8.00 - 20.00 uur8.00 - 20.00 uur8.00 - 20.00 uur8.00 - 20.00 uur8.00 - 21.00 uur8.00 - 20.00 uur

Ontdek onze lage prijzen. Altijd vers,

altijd goedkoop!

Oosterholtseweg 15 • 8271 PS IJsselmuidenTel. 038 - 331 71 00, b.g.g. 038 - 332 69 19Fax 038 - 333 04 46

Voskuilerdijk 24 • 8094 PW HattemerbroekTel. (038) 376 41 21 • fax (038) 376 45 05

[email protected] voor onze wekelijkse aanbiedingen op:

www.ter-weele.nl

OOK OP DE VRIJDAGMARKT IN IJSSELMUIDEN

PROFNORM KAMPEN B.V.IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN

MACHINES - BOUWBESLAG

WWW.PROFNORMKAMPEN.NL

Wezenberg Transport BVWezenberg Atrop BVWezenberg Gemo BVAgrarisch Logistiek Centrum BV

Veilingweg 1, 8271 PX IJsselmuidenTel. 038 33 15 108Fax 038 33 19 905

Internet: www.wezenberg.nlE-mail: [email protected]

IJVV-Presentatie0610-DEF:Opmaak 1 27-07-2010 23:52 Pagina 24

Page 13: Presentatiegids IJVV 2014/2015

Henk de Velde kijkt zeer positief terug op zijn eerste jaar bij IJVV. “Ik ben tevreden over de spelersgroep, de onderlinge samenwerking met andere trainers en laat ik vooral benadrukken dat het voetbalklimaat goed is.”

Het is ook een leerzaam jaar voor hem geweest. De Velde komt uit de tijd dat jeugdige spelers alles voor het voetbal over hadden. Zo werkt het tegenwoordig niet meer, heeft hij ervaren. “Voetbal staat niet meer op de eerste plaats. Er moet gewerkt worden. In deze dure tijden moet er geld binnenkomen. Dan komt het voetbal soms in de knel.” En dat vraagt om een andere aanpak. Bij veel verenigingen lopen A-junioren weg en nemen ze afscheid van het voetbal. Om dit te voorkomen moet ook IJVV hierover na-denken.

De Velde is tevreden over de jeugdopleiding van IJVV. “De structuur en de speelwijze zijn goed. Iedereen weet wat ie moet doen.” Wel ziet hij verbeterpunten. Zo vindt hij onder andere dat er tegenwoordig, mede door het kunstgras,

veel minder aandacht is voor het koppen. “Er zijn maar weinig spelers die dat echt goed kun-nen, terwijl het toch een wezenlijk onderdeel is van het voetbalspel.” Een ander aandachts-punt is volgens De Velde de mentaliteit. “Het is moeilijk om het karakter van een speler te veranderen. Het heeft met opvoeding te maken, maar als je voetbalt, moet je er wel wat voor doen. Sommige spelers hebben moeite om het maximale uit zichzelf te halen.” Daarbij stoort De Velde zich aan voetballers die teveel met zichzelf bezig zijn. Spelers die met een vingertje naar iemand anders wijzen in plaats van een medespeler te helpen. Daarnaast pleit de trainer ervoor om tot en met de C-jeugd posities te rouleren, zodat jonge spelers erva-ren wat nodig is om een aanvaardbaar niveau te halen op een bepaalde plek in het veld. En de IJsselmuidenaar wil af van de vrijblijvendheid van spelers. “Vaak wordt aan spelers gevraagd of ze bijvoorbeeld met een hoger team willen meedoen. Nee! Van mij krijgen ze gewoon te horen dat ze bijvoorbeeld met de beloften mee moeten. Dat zullen ze wel moeten accepteren.

Na een rijke trainersloopbaan gaat Henk de Velde zijn tweede jaar in als jeugdtrainer van A1 en talententrainer bij IJVV. De IJsselmuidenaar heeft inmiddels goed door dat de jeugd van tegenwoordig vraagt om een andere benadering.

Ze zijn lid van een vereniging en dan heb je rech-ten en plichten. Het kan niet zo zijn dat spelers bepalen in welk team ze spelen. Daar is echt winst in te behalen.”

De Velde heeft naar eigen zeggen veel geleerd. Jarenlang was hij actief als hoofdtrainer. Toen hij in de derde klasse ging werken, kwam het einde snel in zicht. “Ik kwam er achter dat spelers op dat niveau niet alles voor het voetbal over hebben. Dat ging botsen.” Hij besloot te stoppen als hoofdtrainer en ging bij IJVV aan de slag als jeugd- en talententrainer. Dat was een omschakeling. “In het begin was ik misschien wel te fanatiek. Je komt er achter dat de tijden zijn veranderd. Daar heb ik alle begrip voor, maar ik heb ook gezegd dat ze niet alles op het bordje van de trainer neer kunnen leggen. Dat heeft te maken met verantwoording nemen en het maken van keuzes. Daar werken we samen aan.” De Velde wil jonge spelers prikkelen om toch zoveel mogelijk te gaan voor het voetbal. Dat ze bijvoorbeeld investeren in zichzelf en tijd vrijmaken voor de talentengroepen om nog beter te worden.

Het afgelopen seizoen waren er talentengroe-pen voor de jeugd tot 17 en tot 21 jaar. Komend seizoen komt daar de groep 12 tot en met 14 jaar nog bij. De Velde speelt hierin een belangrijke rol. Hij wil jonge spelers handvaten aanreiken om nog beter te worden en de doorstroming richting het eerste elftal versoepelen. Daar-naast betrekt hij aanstormende trainers erbij. Komend seizoen gaat De Velde nadrukkelijk inzetten op het begeleiden van trainers. “Dat is ook mooi om te doen. Dingen aanreiken en trainers wat leren. Het is ook belangrijk dat er bij IJVV een doorstroming van trainers op gang komt. Door zelf trainers op te leiden heb je minder mensen van buitenaf nodig, maar daar heb je wel ervaring voor nodig.”

Henk de Velde: ‘Anders omgaan met talenten’

Henk de Velde

13

‘Ik ben tevreden over de

spelersgroep, onderlinge

samenwerking met

andere trainers en laat

ik benadrukken dat het

voetbalklimaat goed is’

Page 14: Presentatiegids IJVV 2014/2015

GERECHTSDEU RWA ARDERS & I NCASSO

Kandidaat Gerechtsdeurwaarder

Heeft u al een financiële scheidsrechter?

Baker Tilly BerkAccountants enbelastingadviseursContactpersoon: Gert JufferBolwerk 13, Kampen t (038) 429 81 00e [email protected]

An independent member of Baker Tilly Internationalwww.bakertillyberk.nl

Ad_133x90mm_voetbal_v01 P1.indd 1 06-05-14 15:56

Eckertstraat 4

8263 CB Kampen

Tel. 038-3333011

Fax 038-3333021

onze openingstijden zijn;Dinsdag t/m vrijdagVan 09.00 uur - 12.00 uurVan 13.00 uur - 17.30 uurZaterdagVan 09.00 uur - 15.00 uur

www.woningbestrating.nl

www.berk.nl/familiebedrijven

Berk Accountants en Belastingadviseurs is dé specialist in de begeleiding van familiebedrijven. Bijvoorbeeld bij vraagstukken als bedrijfsopvolging en -overdracht. Onze adviseurs beschikken over de juiste kennis en ervaring om familiebedrijven optimaal te begeleiden. Bent u geïnteresseerd? Bel dan eens met Gert Juffer van onze vestiging in Kampen: (038) 429 81 00.

“Familiebedrijven kiezen vaak voor Berk. Het voelt een beetje alsof we zelf ook deel uitmaken van zo’n familie.”

An Independent Member of Baker Tilly International

IJVV-Presentatie0610-DEF:Opmaak 1 28-07-2010 20:32 Pagina 14

Ook dit jubileum bij C1000 Joosten een

schitterend

spaaralbum5 jaar verder, spaar je mee?

Page 15: Presentatiegids IJVV 2014/2015

Voetbalschoenen in de wilgen… of toch niet?

IJVV is hen dankbaar voor al die uren van trainen en voetballen en hun decennialange trouw aan de rood witte kleuren. Het is een voorrecht om te beschikken over mensen die een groot gedeelte geschiedenis van je club belicha-men. Begin je in hun gezelschap over voetballen, dan hoor je verhalen over vierkante doelpalen, over zwarte schoenen, over tackles op schenen zonder scheenbeschermers, maar vooral hoor je verhalen over de beleving van het spel, de liefde voor het samen optrekken rondom de bal en de betrokkenheid bij het wel en wee van het elftal. Iets wat ze bij de jongeren nog wel eens missen.

Seniorenvoetbal zit in de lift. De Senioren-commissie schenkt graag aandacht aan drie veteranen, die aan het einde van vorig seizoen gestopt zijn met het reguliere voetbal. Op de foto ziet u Jan Meuleman, Marten Vrijbloed en Jan de Lange (geflankeerd door Jan Bouwmeester van de Seniorencommissie), die vanaf hun jeugd al voetballen bij IJVV. Marten Vrijbloed en Jan de Lange zijn dat tot boven hun vijftigste en Jan Meuleman zelfs tot boven zijn zestigste blijven doen.

Al beseffen ze alle drie dat we in een andere tijd leven; in hun jeugd was er weinig anders dan het voetbal en tegenwoordig is er voor de jeugd zoveel en lijkt de wedstrijd al vergeten voordat ze goed en wel onder de douche staan. In hun tijd werd in de 3e helft de wedstrijd in de kantine nog eens grondig doorgesproken en fietsen ze na verlies met de smoor in naar huis.

Op de vraag of de voetbalschoenen nu dan definitief in de wilgen worden gehangen, wordt aarzelend gereageerd. Jan Meuleman blijft in ieder geval trainen en houdt een slag om de arm voor “als de jongens me echt nog een keer nodig hebben…” Jan de Lange en Marten Vrijbloed gaan door in het 35+ voetbal, een nieuwe tak van de seniorenafdeling, die dit seizoen van start gaat. Het liefst zouden ze met het 45+ voetbal meedoen (ze hebben er de leeftijd voor) maar hiervoor zijn er nu nog te weinig gegadigden.

Vanwege de grote belangstelling gaat IJVV dit seizoen met twee 35+ ploegen de competitie in. Een competitie die plaatsvindt op 8 vrij- dagavonden, waardoor de zaterdag vrij wordt

gehouden. Tijdens de avonden worden er toernooitjes georganiseerd van ongeveer 4 wedstrijden van 20 minuten. Er blijkt een behoefte te bestaan aan dit voetbal, gespeeld in zeventallen op een half veld, waar de sliding niet meer op prijs gesteld wordt. Een mooie verlenging van het voetballeven voor de vetera-nen, die het zat zijn om lange sprints aan te gaan met de supersnelle jeugdigen, maar nog wel graag een balletje trappen en fit willen blijven. Zo blijven ze betrokken bij de club en houden contact met leeftijdsgenoten; zowel binnen de club als met de tegenstanders, waar ‘vroeger’ legendarische wedstrijden mee uitgevochten zijn en waar nu met een knipoog op teruggekeken kan worden. Natuurlijk is er ook plaats voor die 35- en 45plussers die al lang en breed gestopt zijn, maar waar het af en toe nog kriebelt. Wel kans dat ze even op de wachtlijst komen tot er een derde team mogelijk is, maar de Senioren- commissie is hoopvol dat dit redelijk snel ‘volloopt’. Deze 35- en 45plussers kunnen tegen een aangepast tarief (weer) spelend lid te worden van IJVV, waarbij het shirt door de club verstrekt wordt. Informatie over deze vorm van voetbal is te verkrijgen via [email protected].

Jan Bouwmeester, Jan Meuleman, Jan de Lange en Marten Vrijbloed15

door Jan Bouwmeester

Page 16: Presentatiegids IJVV 2014/2015

GOED OP WEG

WWW.JOBTRANS.NL

meer dan 40 opleidingen

De beste opleidingen, de beste chauffeurs

korte lijnen en persoonlijk

contact ConsumentenGezondheidszorgHoreca & recreatieIndustrieOnderwijsStadsverwarming UtiliteitWoningbouw

Wij innoveren, ontwerpen, adviseren, onderhouden en bieden full-service voor alle marktsegmenten:

met oog voor toekomst

stadsverwarming

technisch beheer

beveiliging

klimaattechniek

meet- & regeltechniek

data telecom

electrasanitair

0341 46 32 12 [email protected] www.senftechniek.nl0341 46 32 12 [email protected] www.senftechniek.nl

reneslevenenwonen.nl

Hypotheken

Verzekeringen

Makelaardij

Burgwal 29 Kampen038 - 331 35 [email protected]

Genuakade 1 KampenT 038 333 20 10twitter.com/weeverbv

Ontwikkelen | Slopen | Bouwen | Onderhoud

Duurzaam slopen & bouwen betekent voor

ons niet alleen energiebesparing in huizen en

gebouwen, maar ook investeren in de toekomst

en in duurzame relaties met onze klanten.

Duurzaam slopen & bouwen

sinds 1934

Page 17: Presentatiegids IJVV 2014/2015

bege

leid

ing

>

ijvv ijsselmuiden

17

bege

leid

ing

/ sel

ecti

e

>

Gerjon van den Bergpositie middenveldergeb. datum 07 – 08 – 19911e selectie 5e jaar

Tom Bruintjes positie verdedigergeb. datum 12 – 04 – 19891e selectie 2e jaar

Martijn Bruins positie aanvallergeb. datum 09 – 01 – 19941e selectie 2e jaar

Roelof van den Berg positie middenveldergeb. datum 01 – 12 – 19921e selectie 4e jaar

Herben Visscher functie hoofdtrainergeb. datum 12 - 02 - 19811e selectie 3e jaar

Floor van der Haar functie assistent trainergeb. datum 19 - 01 - 19691e selectie 1e jaar

Albert Leusink functie assistent trainergeb. datum 15 - 08 - 19541e selectie 3e jaar

David Ninaber functie assistent trainergeb. datum 10 - 04 - 19801e selectie 2e jaar

Frank Diender functie keeperstrainergeb. datum 09 - 12 - 19691e selectie 6e jaar

Ben Hollander functie begeleidergeb. datum 28 - 03 - 19541e selectie 3e jaar

Ronnie Snippe functie begeleidergeb. datum 13 - 03 - 19701e selectie 14e jaar

Antoine de Kleine functie verzorgergeb. datum 18 - 12 - 19661e selectie 2e jaar

Eddy Sluiter functie verzorgergeb. datum 15 - 06 - 19631e selectie 8e jaar

Jan Willem Westendorp functie ass. scheidrechtergeb. datum 05 - 05 - 19701e selectie 2e jaar

Danny van den Berg positie verdedigergeb. datum 09 – 08 – 19941e selectie 3e jaar

Chiel Buikemapositie aanvallergeb. datum 15 – 08 – 19861e selectie 10e jaar

Page 18: Presentatiegids IJVV 2014/2015

sele

ctie

Mark Doornwaard positie verdedigergeb. datum 05 – 11 – 19951e selectie 1e jaar

Marc van Dieren positie verdedigergeb. datum 21 – 12 – 19941e selectie 3e jaar

William Dekker positie aanvallergeb. datum 19 – 06 – 19901e selectie 2e jaar

Erik van Regteren positie middenveldergeb. datum 25 – 01 – 19931e selectie 3e jaar

Jord van Dijk positie middenveldergeb. datum 04 – 10 – 19931e selectie 3e jaar

Robin Kalter positie verdedigergeb. datum 06 – 05 – 19941e selectie 3e jaar

Rik Hoekman positie verdedigergeb. datum 27 – 11 – 19881e selectie 1e jaar

Jordy Edinkpositie middenveldergeb. datum 29 – 04 – 19851e selectie 4e jaar

Martijn Kattenberg positie aanvallergeb. datum 22 – 07 – 19951e selectie 1e jaar

Martijn de Kleine positie aanvallergeb. datum 18 – 10 – 19951e selectie 1e jaar

Hidde de Kleine positie middenveldergeb. datum 26 – 04 – 19891e selectie 3e jaar

Kevin Klunder positie aanvallergeb. datum 20 – 12 – 19941e selectie 2e jaar

Marcel Limburg positie doelverdedigergeb. datum 23 – 09 – 19931e selectie 3e jaar

Jelle van Putten positie verdedigergeb. datum 10 – 02 – 19941e selectie 2e jaar

Sander Morrenpositie middenveldergeb. datum 17 – 04 – 19901e selectie 3e jaar

Albert Jan Meuleman positie doelverdedigergeb. datum 30 – 08 – 19811e selectie 14e jaar

ijvv ijsselmuiden>

18

Page 19: Presentatiegids IJVV 2014/2015

Patrick Scholten positie verdedigergeb. datum 01 – 06 – 19931e selectie 3e jaar

Bertil Schinkel positie middenveldergeb. datum 16 – 03 – 19821e selectie 10e jaar

Marvin Ruiter positie middenveldergeb. datum 31 – 01 – 19961e selectie 1e jaar

Niels Scholten positie verdedigergeb. datum 05 – 02 – 19841e selectie 4e jaar

Severin Simic positie aanvallergeb. datum 20 – 11 – 19901e selectie 5e jaar

Richard Sollie positie middenveldergeb. datum 27 – 03 – 19911e selectie 3e jaar

Bertrick Schrijver positie verdedigergeb. datum 01 – 11 – 19911e selectie 5e jaar

Moreno Schrijer positie aanvallergeb. datum 14 – 10 – 19901e selectie 3e jaar

Sijaäm Ubro positie aanvallergeb. datum 25 – 09 – 19931e selectie 1e jaar

Husain Al Waily positie verdedigergeb. datum 27 – 11 – 19921e selectie 3e jaar

Bernard Vrijbloed positie verdedigergeb. datum 23 – 04 – 19941e selectie 2e jaar

Leon van ’t Veer positie verdedigergeb. datum 26 – 01 – 19951e selectie 1e jaar

Gerrit van de Werfhorst positie doelverdedigergeb. datum 08 – 09 – 19891e selectie 1e jaar

Brian Wolfsen positie aanvallergeb. datum 30 – 01 – 19931e selectie 3e jaar

Jesse Wildeboer positie middenveldergeb. datum 09 – 02 – 19951e selectie 1e jaar

Eddo Wesselink positie middenveldergeb. datum 17 – 04 – 19921e selectie 1e jaar

seizoen 2014/2015

19

Page 20: Presentatiegids IJVV 2014/2015

Goudplevier 105 IJsselmuiden

SupermarktOpeningstijdenmaandagdinsdagwoensdagdonderdagvrijdagzaterdag

8.00 - 20.00 uur8.00 - 20.00 uur8.00 - 20.00 uur8.00 - 20.00 uur8.00 - 21.00 uur8.00 - 20.00 uur

Ontdek onze lage prijzen. Altijd vers,

altijd goedkoop!

Oosterholtseweg 15 • 8271 PS IJsselmuidenTel. 038 - 331 71 00, b.g.g. 06-22 99 97 88E-mai l : s tuk .gebr .deru i te r@planet .n lwww.stukadoorsbedrijfgebrderuiter.nl

Voskuilerdijk 24 • 8094 PW HattemerbroekTel. (038) 376 41 21 • fax (038) 376 45 05

Kijk voor onze wekelijkse aanbiedingen op:www.ter-weele.nl

OOK OP DE VRIJDAGMARKT IN IJSSELMUIDEN

PROFNORM KAMPEN B.V.IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN

MACHINES - BOUWBESLAG

WWW.PROFNORMKAMPEN.NL

Wezenberg Transport BVWezenberg Atrop BVWezenberg Gemo BVAgrarisch Logistiek Centrum BV

Veilingweg 1, 8271 PX IJsselmuidenTel. 038 33 15 108Fax 038 33 19 905

Internet: www.wezenberg.nlE-mail: [email protected]

IJVV-Presentatie0610-DEF:Opmaak 1 27-07-2010 23:52 Pagina 24

Goudplevier 105 IJsselmuiden

SupermarktOpeningstijdenmaandagdinsdagwoensdagdonderdagvrijdagzaterdag

8.00 - 20.00 uur8.00 - 20.00 uur8.00 - 20.00 uur8.00 - 20.00 uur8.00 - 21.00 uur8.00 - 20.00 uur

Ontdek onze lage prijzen. Altijd vers,

altijd goedkoop!

Oosterholtseweg 15 • 8271 PS IJsselmuidenTel. 038 - 331 71 00, b.g.g. 038 - 332 69 19Fax 038 - 333 04 46

Voskuilerdijk 24 • 8094 PW HattemerbroekTel. (038) 376 41 21 • fax (038) 376 45 05

Kijk voor onze wekelijkse aanbiedingen op:www.ter-weele.nl

OOK OP DE VRIJDAGMARKT IN IJSSELMUIDEN

PROFNORM KAMPEN B.V.IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN

MACHINES - BOUWBESLAG

WWW.PROFNORMKAMPEN.NL

Wezenberg Transport BVWezenberg Atrop BVWezenberg Gemo BVAgrarisch Logistiek Centrum BV

Veilingweg 1, 8271 PX IJsselmuidenTel. 038 33 15 108Fax 038 33 19 905

Internet: www.wezenberg.nlE-mail: [email protected]

IJVV-Presentatie0610-DEF:Opmaak 1 27-07-2010 23:52 Pagina 24

www.stadsgehoorzaalkampen.nl

Dit seizoen meer dan 100 voorstellingen!

Beleef theater!kom naar de

StadsgehoorzaalMISOL Zonwering

8271 RH IJsselmuidenSpoorstraat 56 d-e

t (038) 332 23 32 f (038) 332 60 44@ [email protected] www.misolzonwering.nl

Mike en Corina de Wilde

Buitenzonwering • Binnenzonwering • Knikarmschermen • Screens • HorrenUitvalschermen • Markiezen • Serrezonwering • Rolluiken • Veranda’s • Garagedeuren

Page 21: Presentatiegids IJVV 2014/2015

Indrukwekkende lijst Tadema heeft als vrijwilliger een indrukwek-kende lijst van activiteiten opgebouwd. Daarom is de titel ‘Vrijwilliger van het jaar’ bij de juiste persoon terecht gekomen. Jarenlang was hij buiten IJVV actief. Eerst verdedigde hij het doel bij verschillende verenigingen. Later fungeerde hij als scheidsrechter bij de KNVB. Vervolgens ging hij aan de slag bij IJVV. Als keeperstrainer had hij jarenlang doelmannen in verschillende leeftijdscategorieën onder zijn hoede, van se-nioren tot jonge jeugd. Ongeveer vanaf het jaar 2000 is Tadema actief als kantinemedewerker. Elke week is hij zaterdagmorgen vanaf het eerste uur actief en ook op een vaste trainingsavond in de week vervult hij deze functie. Hiermee is hij een vaste waarde voor de kantinecommissie.

De laatste zes jaar vervult Tadema ook de rol van zaterdagcoördinator. ‘s Morgens kleedt hij het terrein aan (door onder andere vlaggen op te hangen), vangt hij de tegenstanders van het eerste en tweede team van IJVV op, evenals de scheidsrechters. Ook begeleidt hij de arbiters van en naar het veld. Daarnaast heeft Tadema ook meerdere jaren voor ondersteuning gezorgd

bij de opleiding van het eigen scheidsrechters-korps, met name bij de spelregelavonden. Zijn jarenlange ervaring als scheidsrechter kwam hierbij uitstekend van pas.

Zilveren schoenMarcel Snoeijer mocht de Zilveren Schoen in ontvangst nemen. Deze onderscheiding wordt toegekend aan een speler die zich zowel in als buiten het veld op een bijzondere manier heeft gemanifesteerd.

Snoeijer begon in de senioren in het vierde team van IJVV. Na enkele jaren stapte hij over naar het vriendenelftal IJVV 5. Het afgelopen sei-zoen werd deze ploeg weer kampioen. Komend voetbaljaar speelt IJVV 5 in de reserve derde klasse. Binnen de lijnen staat Snoeijer bekend als een speler die met passie en beleving zijn wedstrijden speelt. Als vrijwilliger begon Snoeijer bij IJVV als barkeeper. Inmiddels is hij al weer jaren verantwoordelijk voor de ledenadministratie. Een verantwoordelijke taak op de achtergrond. “De combinatie van het voetballen met passie en het beheren van onze ledenadministratie

IJVV heeft tijdens de familiedag wederom de verschillende waarderingsprijzen uitgereikt. Dit keer stonden Haye Tadema, Marcel Snoeijer en Sven van Alfen in het middelpunt van de belangstelling. De Ab Brink Trofee wordt ieder jaar toegekend aan een vrijwilliger die zich gedurende een lange periode op een onderscheidende manier heeft ingezet als vrijwilliger van IJVV. Dit jaar ging deze prijs naar Haye Tadema.

met nauwgezetheid is voor het bestuur van IJVV reden om jou als een voorbeeld te zien voor alle spelende leden van IJVV”, sprak IJVV-voorzitter Mannie Vaandering lovende woorden over de IJVV’er.

Marnix Sterken Bokaal De Marnix Sterken Bokaal ging dit jaar naar Sven van Alfen. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een tweedejaars D-pupil die zich op de een of andere wijze onderscheidt op het sportieve vlak. Eind 2011 werd besloten om de naam Marnix Sterken te verbinden aan de spor-tiviteitsprijs. Marnix Sterken was een doorzetter pur sang en stond bekend om zijn gedrevenheid.

Sven van Alfen is al vanaf de F-pupillen in beeld als talentvolle speler. Zijn ontwikkeling gaat stapsgewijs en elk jaar wordt zijn talent beves-tigd. Met veel passie, inzet en enthousiasme laat hij wekelijks zien dat hij uit het goede hout is gesneden. In zijn team vervult hij een belang-rijke rol en mag hij als voorbeeld worden gezien voor velen. Daarnaast levert hij niet snel com-mentaar op beslissingen van de scheidsrechter en is hij ook naar de leiding en tegenstanders correct en accepteert hij beslissingen. Door zijn positieve uitstraling en instelling laat Sven van Alfen zowel in de wedstrijden als op trainingen zien dat hij sportiviteit en respect belangrijk vindt. Alle reden voor het bestuur om hem de Marnix Sterken Bokaal toe te kennen.

Tadema vrijwilliger van het jaar

V.l.n.r. Haye Tadema, Sven van Alfen en Marcel Snoeijer

21

Page 22: Presentatiegids IJVV 2014/2015

Tuindersweg 2-1 • 8271 PK IJsselmuiden • www.kalteraardbeien.nl

Naast aardbeien ook

volop verse groente,

fruit uit eigen kas

en streekproducten

Openingstijden De moestuin:

Ma t/m Vrij: 9:00 - 17:00Zaterdag: 9:00 - 16:00Vanaf 1 oktober t/m 1 april zijn wij alleen op donderdag, vrijdag en zaterdag geopend.

!

Seinen Meubelen IJsselmuidenTasveld 2 • 8271 RW IJsselmuiden • 038 - 3316256 • www.seinenmeubelen.nl

Al onzezalen zijnvoorzienvan airco!!!

Tijdens het seizoen en in de winter- en zomerstopmaakt het 1e van IJ.V.V. ook gebruik van:

U kunt bij ons terecht voor:• Fitness en Cardio-fitness• Groepslessen van Les Mills:

(Bodystep; Bodypump; Bodybalance; RPM (spinning)• Freestyle groepslessen: Aeronetics en Callanetics• Judo• 55+ fitness (speciale middag)• Schoonheidsspecialiste en Voedingsdeskundige• CompanyFIT (bedrijfsfitness)• Zonnebank; Sauna; Zwembad

Kom gerust eens langs, of maak een afspraak vooreen gratis proefles!

Bekijk ook onze site: www.sonnenberch.nl

Koekoeksweg 21 • 8271 PC IJsselmuiden • www.kalteraardbeien.nl

Naast aardbeien ook

volop verse groente,

fruit uit eigen kas

en streekproducten

Openingstijdenboerderijwinkel De moestuin:

ma, di, wo van 8.30 – 12.00 uurdo, vr van 8.30 – 18.00 uurzaterdag van 8.30 – 16.00 uur

Bramer Makelaarsuw makelaar in Kampen en

Botermarkt 5Postbus 93

Bramer Makelaarsuw makelaar in Kampen en IJsselmuiden

PARTNER IN DYNAMIS

Botermarkt 5Postbus 938260 AB Kampen

E [email protected] T (038) 333 66 33F (038) 333 66 44

www.bramer.biz

HET BOVAG BEDRIJF VOOR AL UW REPARATIESAAN ALLE MERKEN AUTO'S.

Spoorstraat 63, 8271 RG IJsselmuiden - Tel. 038 - 33 180 50

GROTE EN KLEINE ONDERHOUDSBEURTEN | A.P.K. KEURINGFIREZONE DAG EN NACHT TANKEN, 6 DAGEN PER WEEKCARWASH & WASBOX | AIRCOSERVICE

GROTE KEUS INWOONKAMERPROGRAMMA'S

IJVV-Presentatie0610-DEF:Opmaak 1 27-07-2010 23:53 Pagina 26

Wij zijn een gespecialiseerde serviceorganisatie en speciaal ingericht om u 24 uur per dag te helpen,

uw goot- en daklekkage snel en vakkundig te repareren.

Aanbrengen van dakbedekking, renovatie en nieuwbouw. Dakreparaties, dakonderhoud, dakservice en dakbeheer.

Heeft u een nieuw dak nodig of heeft uw dak onderhoud, dakinspectie of dakbeheer nodig?

Page 23: Presentatiegids IJVV 2014/2015

De verandering heeft alles te maken met de groei van het vrouwenvoetbal bij IJVV. “Het is de afgelopen jaren enorm gegroeid. Dat was voor één persoon niet te bevatten. Het bestuur was daar ook van doordrongen”, aldus Otten, die voorzitter is van de nieuwe commissie. Het meisjesvoetbal hoorde eerder bij Jeugdza-ken. De vrouwen vielen onder Seniorenzaken. “Als voorzitter van de commissie zit ik in het bestuur en dat is belangrijk. Het is van groot belang dat het vrouwenvoetbal gedragen wordt binnen IJVV. Dan kunnen we de dingen nog beter op elkaar afstemmen”, aldus Otten.

Met de nieuwe commissie meisjes-/vrouwen-voetbal, gevormd door Rianca Snoeijer, Albert Leusink, Ingrid Jager-Kroon, Annegreet van den Berg en Ronald Otten, wordt nu volop inge-zet op vrouwenvoetbal. Niet meer dan logisch. Het aantal voetballende meisjes/vrouwen is de laatste jaren fors gegroeid bij IJVV, geheel in lijn met de landelijke tendens. “Meisjesvoetbal is de grootste groeier bij de KNVB. Dat zie je bij ons ook terug. IJVV telt maar liefst 130 meisjes/vrouwen die lid zijn van IJVV. Komend seizoen spelen acht meidenteams (red. twee F-, 1 E-, 1 D-, 2 C- en 2 B-teams) en twee vrouwenploegen in de competitie. “Het is bijna een vereniging binnen een vereniging. Daarom is een speciale commissie geen overbodige luxe. Om hier een constante factor van te maken is goede bege-leiding essentieel.”

Het is al vele jaren geleden dat vrouwenvoet-bal werd geïntroduceerd bij IJVV. Daarna ging het met pieken en dalen. “IJVV kreeg het maar niet voor elkaar om lichtingen vol te krijgen. Dat is nu wel het geval. Het is heel moeilijk om meisjes vast te houden. Als er veel leden wegvallen, komen er gaten. Dan wordt het ver-schil tussen de verschillende leeftijdsgroepen te groot en krijg je geen doorstroming. Dat is nu wel gebeurd, vooral door het enthousiasme van verschillende mensen binnen IJVV.” Toch valt er nog wel wat te wensen. “De aansluiting tussen de jeugd en de senioren is er nog niet, al zijn we er wel dichtbij. Daarom is de promotie

Vrouwenvoetbal is al jarenlang vertrouwd bij IJVV, maar had altijd een bijzondere positie binnen de vereniging. Volgens sommigen werd het vrouwenvoetbal niet helemaal serieus genomen, maar dat is volgens Ronald Otten definitief voorbij. Met de nieuwe commissie meisjes-/vrouwenvoetbal vormt het damesvoetbal nu een belangrijke factor binnen IJVV.

van het seizoen 2012/2013 ook te vroeg geko-men. Het voetbal moet uit de jeugd komen.”

Volop werk aan de winkel dus voor de commissie meisjes-/ vrouwenvoetbal. “Het doel is om IJVV op een redelijk niveau weg te zetten. Dan moet je denken aan de eerste klasse. Ons meisjes

C-team voetbalt in de hoofdklasse. Dan moet de eerste klasse op termijn mogelijk zijn.” Otten ziet Be Quick ‘28 als voorbeeld. “Deze club speelt redelijk hoog en heeft een aan-zuigende werking in Zwolle en omstreken. Dat zou ik graag bij IJVV zien. Dat mensen denken: ‘IJVV heeft de damesafdeling toch goed voor elkaar’. Ik heb contact gezocht met de KNVB om te vragen wat we kunnen doen om IJVV op de kaart te zetten en hoe we met de voetbal-bond kunnen samenwerken.” Om stappen te maken moet IJVV volgens Otten trainers goed opleiden. “Het niveau moet omhoog bij de jeugd en de twee damesteams.” En daarnaast is het noodzakelijk om te investeren in kleed-kamers en velden. “Maar die bal ligt vooral bij de gemeente.”

Vrouwenvoetbal wordt serieus genomen bij IJVV

‘Meisjesvoetbal is de

grootste groeier bij de

KNVB. Dat zie je bij ons

ook terug’

Ronald Otten

23

Page 24: Presentatiegids IJVV 2014/2015

Al onzezalen zijnvoorzienvan airco!!!

Tijdens het seizoen en in de winter- en zomerstopmaakt IJ.V.V. ook gebruik van:

U kunt bij ons terecht voor:• Fitness en Cardio-fitness• Groepslessen van Les Mills:

(Bodystep; Bodypump; Bodybalance; RPM (spinning)• Freestyle groepslessen: Aeronetics en Callanetics• Judo• 55+ fitness (speciale middag)• Schoonheidsspecialiste en Voedingsdeskundige• CompanyFIT (bedrijfsfitness)• Zonnebank; Sauna• Zwembad (zwemlessen)

Kom gerust eens langs, of maak een afspraak vooreen gratis proefles!

Bekijk ook onze site: www.sonnenberch.nl

Brink Computers Markeresgang 78271 BZ IJsselmuidenTelefoon: 038-750 74 [email protected]

schermkapot.nl Markeresgang 78271 BZ IJsselmuidenTelefoon: [email protected]

Veenstraat 1b IJsselmuidenTel. (038) 33 14 557www.muldertweewielers.nl

Krol Wezenberg maakt de zaken helder

www.krolwezenberg.nl

Kro l Wezenberg Accountants verdiept zich in uw

onderneming, brengt feiten en cijfers in kaart en

maakt een praktische vertaalslag naar uw beleid.

Zo maken we voor u als ondernemer de zaken helder.Westeinde 25A, 3844 DD HarderwijkPostbus 372, 3840 AJ HarderwijkT (0341) 42 60 60, F (0341) 42 44 53E [email protected]

IJSSELMUIDENKoekoeksweg 15

Tel. 038 - 331 65 59Fax 038 - 333 57 45

www.autobedrijfnieuwbroek.nl

Connexxion ToursOosterlandenweg 15, 8271 ES IJsselmuidenT 0900 400 8 400; F 038 339 32 62; E [email protected]

Touringcar huren?

Connexxion Tours biedt u: Ruim 200 luxe touringcars en VIP touringcars

Vestigingen overal in Nederland

Evenementen- en congresvervoer

Verzorgde groepsarrangementen

Bel : 0900 - 400 8 400 (lokaal tarief)

voor touringcarservice in geheel Nederland

AUTOBEDRIJF

NIEUWBROEK

ConstructieIJsselmuiden - Kampen

• Rvs - Aluminium• Plaatwerk• Montage

Spoorstraat 21, 8271 RG IJsselmuidenTelefoon / Fax: (038) 331 41 18 www.agraro.nl

• Verkoop Computers• Reparatie Computers• Systeem Beheer• Netwerk Beheer• Webdesign

• Webhosting• Backup Online• Ombouw

Spelcomputers• Ziggo Dealer

Dorpsweg 58, 8271 BN IJsselmuiden

Tel. 038-7507474 • E-mail: [email protected]

www.BrinkComputers.nl

IJVV-Presentatie0610-DEF:Opmaak 1 27-07-2010 23:53 Pagina 28

Krol Wezenberg maakt de zaken helder

www.krolwezenberg.nl

Krol Wezenberg Accountants verdiept zich in uw

onderneming, brengt feiten en cijfers in kaart en

maakt een praktische vertaalslag naar uw beleid.

Zo maken we voor u als ondernemer de zaken helder.Westeinde 25A, 3844 DD HarderwijkPostbus 372, 3840 AJ HarderwijkT (0341) 42 60 60, F (0341) 42 44 53E [email protected]

IJSSELMUIDENKoekoeksweg 15

Tel. 038 - 331 65 59Fax 038 - 333 57 45

www.autobedrijfnieuwbroek.nl

Connexxion ToursOosterlandenweg 15, 8271 ES IJsselmuidenT 0900 400 8 400; F 038 339 32 62; E [email protected]

Touringcar huren?Connexxion Tours biedt u:

Ruim 200 luxe touringcars en VIP touringcars Vestigingen overal in Nederland

Evenementen- en congresvervoer Verzorgde groepsarrangementen

Bel : 0900 - 400 8 400 (lokaal tarief)

voor touringcarservice in geheel Nederland

AUTOBEDRIJF

NIEUWBROEK

ConstructieIJsselmuiden - Kampen

• Rvs - Aluminium• Plaatwerk• Montage

Spoorstraat 21, 8271 RG IJsselmuidenTelefoon / Fax: (038) 331 41 18

• Verkoop Computers• Reparatie Computers• Systeem Beheer• Netwerk Beheer• Webdesign

• Webhosting• Backup Online• Ombouw

Spelcomputers• Ziggo Dealer

Dorpsweg 58, 8271 BN IJsselmuiden

Tel. 038-7507474 • E-mail: [email protected]

www.BrinkComputers.nl

IJVV-Presentatie0610-DEF:Opmaak 1 27-07-2010 23:53 Pagina 28

Supervoordelige busreizen

Onbezorgd op vakantie? Reis met de bus!

Vele opstapplaatsen!Boek nu: www.effeweg.nlof bel 0529 46 96 67

Voor de goedkoopste:- Stedentrips- Excursiereizen- Muziekreizen- Single reizen- KerstreizenKIJK SNEL OP:

Page 25: Presentatiegids IJVV 2014/2015

kampioenen 2013/2014

25

IJVV 5

IJVV e8

IJVV mc1

IJVV d4

IJVV f5

IJVV 12IJVV b2

IJVV md1

Page 26: Presentatiegids IJVV 2014/2015

We zijn aanwezigin de showroom: Do 09.00 - 17.30 uur

Vrij 09.00 - 20.00 uur

Za 10.00 - 15.00 uur

Of bel voor een afspraak:

06 - 12 18 18 77

Spoorstraat 56 c18271 RH IJsselmuidenT (06) 12 18 18 77

Voor de gehelestoffering vanuw woning enwerkplek

We zijn aanwezig

• TAPIJT• LAMINAAT• PVC• GORDIJNEN

Kijk ook op: www.de-krant.nl

NIET

ZOMAAR EEN

KRANT

MIJN KRANT!

Opmerkelijk Opvallend Van Pijkeren Reclame

Ondernemersstraat 108271 RS IJsselmuiden

Tel: 06 27 085 006

Cosmo Trucks Zwolle

Ceintuurbaan 50 8024 AA ZwolleTel. (038) 429 77 77

www.cosmo-trucks.nlwww.ah-tuinen.nl

06-52171750

Ontwerp - Aanleg - Onderhoud - Renovatie

A HTuinen

Page 27: Presentatiegids IJVV 2014/2015

Het afgelopen seizoen liet Post een vervelende periode achter zich en kwam ijzersterk terug. “Ik heb een half jaar last gehad van een lies-blessure. Daarvoor had ik een blessure aan mijn andere lies. Maart vorig jaar heb ik besloten om tijdelijk niet meer te gaan voetballen. Eerst wilde ik fit worden. Elke week zat ik zo’n vier dagen in de sportschool.”

Post investeerde in zichzelf. In het afgelopen voetbaljaar volgde de beloning. “Ik heb veel gescoord en ben bij veel doelpunten betrokken geweest. Ik wilde belangrijk zijn voor het team. Daarin ben ik geslaagd.” Volgens Post is hij krachtiger geworden. “Ik heb in de sportschool veel aan mijn stabiliteit gewerkt. Dat heeft me sterker gemaakt en dan ben je in duels minder kwetsbaar.

Ik heb vijf jaar gespeeld bij IJVV en heb nog nooit zoveel duels in een eerste team gespeeld als het afgelopen seizoen.” Post kijkt vooral zeer positief terug op de eerste helft van het afgelopen seizoen. “We hebben enorm goede wedstrijden gespeeld met prachtige aanvallen. Daar heb ik van genoten, maar daarna ging het minder. Ik vind dat er meer in had gezeten.” Hij beschouwt zijn vijf seizoenen bij IJVV ook als een leerzame periode. “Ik heb me op een andere manier ontwikkeld dan ik voor ogen had. Bij IJVV ben ik aanspeelpunt geworden in de aan-val en ben ik krachtiger geworden. Of ik nu meer allround ben? Dat denk ik wel. Bij de senioren ben ik nooit een doelpuntenmachine geweest. Toch heb ik het afgelopen seizoen tien goals gemaakt in de competitie. Ik heb mijn tijd bij IJVV goed afgesloten.”

Komend seizoen keert Post terug bij KHC. “Ik heb in mijn periode bij IJVV een paar keer

Erik Post is door de supporters uitgeroepen tot beste speler van IJVV en is beloond met de Klaas Roeland Trofee. De spits, die na vijf jaar IJVV komend seizoen weer bij KHC gaat spelen, ziet het als een beloning voor maanden lang hard werken na veel blessureleed. “Ik heb er alles aan gedaan om het maximale eruit te halen. Ik vind het een eer dat ik deze prijs heb mogen winnen.”

overwogen om terug te gaan naar KHC, maar steeds vond ik het beter om te blijven. Dat had zeker ook te maken met de goede sfeer in het team. Dit keer had ik wel sterk het gevoel dat ik moest kiezen voor KHC. Het was een beslissing op basis van mijn eigen gevoel. Ik heb me van niemand wat aangetrokken. Nee, ook de promotie van KHC in de nacompetitie naar de eerste klasse heeft geen rol gespeeld. Daarvoor had ik mijn besluit al genomen.”

Het heeft wel alles te maken met zijn binding met KHC. De club waar hij al in de jeugd speelde en waar zijn vrienden voetballen. Het werkt als een magneet. “KHC is een volksclub, waar mensen zeggen wat ze denken. Dat heb ik bij

IJVV wel gemist. Ik mis de directheid bij IJVV, maar ik heb het bij IJVV wel altijd heel goed naar mijn zin gehad. Ik heb een schitterende tijd gehad in IJsselmuiden en heb er leuke mensen leren kennen, maar ik pas beter bij KHC. Die ploeg wil er altijd voor gaan, speelt met power en dat sluit meer aan op mijn spel.”

Bij KHC wacht een boeiende uitdaging. Voor het eerst spelen in de eerste klasse en volop concurrentie in de selectie. “Ik denk dat we met KHC een pittig seizoen tegemoet gaan. Ik ga niet spreken over een basisplaats, maar ga wel vol voor mijn kansen. Ik weet zeker dat ik straks aan spelen toe ga komen. IJVV wens ik veel succes komend seizoen.”

Erik Post neemt afscheid met Klaas Roeland Trofee

‘Ik heb mijn tijd bij IJVV

goed afgesloten’

Erik Post

27

Page 28: Presentatiegids IJVV 2014/2015

sanitairtegelskeukens

keukens tegels sanitair

Al 40 jaar uw specialist!

GENEMUIDEN

Kamperzeedijk 127tel.: 038 344 64 12

DRONTEN

De Dieze 46tel.: 0321 337 209

HEERENVEEN

Beurtschip 90513 653 475

Meer informatie: www.deltabv.nl

ALEX VAN INGENALEX VAN INGENlekker • ambachtelijk • culinair • verantwoord

ALEX VAN INGENALEX VAN INGENlekker • ambachtelijk • culinair • verantwoord

Topscoorder inLekker • ambachtelijk

• culinair • verantwoord

vlees!

Goudplevier 105 IJsselmuiden

SupermarktOpeningstijdenmaandagdinsdagwoensdagdonderdagvrijdagzaterdag

8.00 - 20.00 uur8.00 - 20.00 uur8.00 - 20.00 uur8.00 - 20.00 uur8.00 - 21.00 uur8.00 - 20.00 uur

Ontdek onze lage prijzen. Altijd vers,

altijd goedkoop!

Oosterholtseweg 15 • 8271 PS IJsselmuidenTel. 038 - 331 71 00, b.g.g. 038 - 332 69 19Fax 038 - 333 04 46

Voskuilerdijk 24 • 8094 PW HattemerbroekTel. (038) 376 41 21 • fax (038) 376 45 05

Kijk voor onze wekelijkse aanbiedingen op:www.ter-weele.nl

OOK OP DE VRIJDAGMARKT IN IJSSELMUIDEN

PROFNORM KAMPEN B.V.IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN

MACHINES - BOUWBESLAG

WWW.PROFNORMKAMPEN.NL

Wezenberg Transport BVWezenberg Atrop BVWezenberg Gemo BVAgrarisch Logistiek Centrum BV

Veilingweg 1, 8271 PX IJsselmuidenTel. 038 33 15 108Fax 038 33 19 905

Internet: www.wezenberg.nlE-mail: [email protected]

IJVV-Presentatie0610-DEF:Opmaak 1 27-07-2010 23:52 Pagina 24

Bitumineuze dakbedekking

Kunststof dakbedekking

EPDM dakbedekking

Het isoleren van daken

Page 29: Presentatiegids IJVV 2014/2015

Stersponsorgroep• Installatiebedrijf Co Fien• Dekker Elektrotechniek BV• Wezenberg Groep• Renes Leven en Wonen• Habovo Groep BV• MBI De steenmeesters

Mediapartner• Brug Media / BCO Reclamebureau

Hoofdsponsors Jeugd• ING Bank

Business Club• Elektro Technisch Bureau Joh. ten Brinke BV• Woning Sierbestrating• Twilight Promotie• Baker Tilly Berk• Wegener- Huis-aan-huis Media (De Krant)• Sport Inn Kampen• Oliehandel Vermeulen Kampen BV• Accomad Accommodatie en

Bouwadviseurs BV• Mondria Advies• Veltman Financieel Adviseurs BV• Plastall Verfcentrum• Scheer & Foppen Installatietechniek BV• Tamek Groep Accountants en

Belastingadviseurs BV• Job Trans Personeel en Opleiding• Weever Bouw BV.• Kloppenburg Woning- en Projectinrichting• Firma Postuma• Slagerij van Guilik• C1000 Joosten

Vrienden van IJ.V.V.• Van den Berg Tegelwerken• Gebr. Seinen Meubelen IJsselmuiden• Berg Makelaardij BV• Ter Weele Vlees en Vleeswaren• Krol Wezenberg Accountants• Rabobank IJsseldelta• IJsseloevers Notarissen• Haarmode Lorist• Gebo Tours• Sportcentrum Sonnenberch• Autobedrijf Nieuwbroek• Mulder Tweewielers• Renaultdealer Van Kesteren BV• De Roon Reclame• Misol Zonwering• Slagerij Alex van Ingen• Schildersbedrijf Kattenberg• John’s Wearshop• Brainstorm - Grafische vormgeving• Giga Fun Evenementen• Wijnbergen Groenvoorziening• Kinderopvang Ienieminie• Westendorp Dakbedekkingen• Van Pijkeren Groep • Van Lente Groente & Fruit,

Verhuur & Catering• L & R Bouw• Leusink Wand- en Plafondafwerking• Sport 2000• Custom Computers• Cosmo Trucks• Credak Dakbedekking• Klaver Administraties BV• AH Tuinen 29

Nederlands elftal sponsor ING is een grote spon-sorcampagne gestart in het amateurvoetbal. Alle amateurverenigingen in Nederland, met meer dan 300 leden, hebben zich kunnen inschrij-ven om een pitch te doen en konden daarmee een intensief sponsorschap van de ING winnen. Uiteindelijk hebben bijna 800 verenigingen dit gedaan. In deze regio kwam uiteindelijk de pitch van IJVV als winnaar uit de bus. Bij de pitch kwamen diverse kernwaarden naar voren die het onderscheid maakten: Pro-actieve hou-ding naar sponsors/sponsorbeleid, creativiteit, maatschappelijke betrokkenheid een aandacht voor jeugd (zowel jongens als meisjes).

SponsorbeleidIJVV staat bekend als een pro actieve vereni-ging richting haar sponsors. De kernwaarden van het sponsorbeleid aangevuld met de acties “Sponsors zijn onze klanten” en de “leden-voordeelpas” worden als zeer positief ervaren. Afgelopen jaren heeft IJVV al meerdere malen bewezen over veel creativiteit te beschikken en met primeurs te komen. Vleiend is dat deze ver-volgens door andere verenigingen worden over-genomen. De meest aansprekende voorbeelden zijn de aanleg van het boardingveld (Habovo court) voor de jeugd en recent de IJVV app.

JeugdOok de jeugd krijgt veel aandacht bij IJVV. Dat begint reeds bij de allerjongsten, de tijgertjes. Vanaf 2014 maakt IJVV daarbij gebruik van de ondersteuning die door de KNVB (eveneens gesponsord door ING) aangeboden wordt. De meisjesafdeling krijgt de aandacht die het ver-

dient, waarbij er recent een afzonderlijke com-missie meisjes-/ vrouwenvoetbal is geactiveerd die rechtstreeks in het bestuur vertegenwoordigd is (zie pagina 23 van dit magazine).

Maatschappelijke betrokkenheidOp maatschappelijk gebied draagt IJVV tevens haar steentje bij. Het gaat daarbij om inzame-ling van oud papier (± 350 ton per jaar) en vet alsmede gebruik van groene stroom. IJVV was één van de initiatiefnemers om energiescans uit te laten voeren bij diverse Kamper verenigin-gen. Ook de “Respect” actie, ondersteund met de “Respect” gedragsregelborden en unieke aanvoerdersbanden, ontvangt waardering.

De komende drie jaar zullen IJVV en ING inten-sief gaan samenwerken om het sponsorschap tot een succes te maken. Voornaamste doel-stelling is om de jeugdafdeling naar een hoger plan te brengen.Daarnaast worden in overleg activiteiten voor de jeugd georganiseerd en worden de uitingen van ING zichtbaar op shirts van diverse jeugd-teams, de tribune alsmede op de dug-outs.

De komende 3 seizoenen is de ING hoofdsponsor van de jeugd (jongens en meisjes) bij IJVV. De pitch van IJVV kwam als winnaar uit de bus bij de verkiezing van de ING. Initiatiefnemer Wilco Wezenberg (IJVV) en Jaco Vervat (ING) lichten dit toe:

ING nieuwe hoofd-sponsor jeugd IJVV

Wilco Wezenberg en Jaco Vervat

De IJVV app

Page 30: Presentatiegids IJVV 2014/2015

Onderscheidend. Sinds 1932

Wij willen u helpen bij het vinden van financiële rust, zekerheid en groei.

0110535.pdf 1 21-8-2013 14:06:02

Veldoven 17 - IJsselmuiden - Tel. (038) 711 33 28Fax. (038) 785 30 94 - www.oosta.nl - [email protected]

Uw betrouwbare partner in personele dienstverlening

Kijk op www.oosta.nl voor de actuele vacatures

ESSOVERMEULEN

TANKEN • WASSEN • DELIfRANcEAccU’S EN cAR-AUDIO

OLIE EN VETPRODUcTEN

Europa-allee 4 • Kampen • Tel. (038) 331 43 61Spoorstraat 10 IJsselmuiden

www.vermeulenesso.nl

Page 31: Presentatiegids IJVV 2014/2015

SPORTPARK DEN UITHOEK• Vanaf Zwolle (N50) richting Emmeloord.• Afslag Kampen Zuid/IJsselmuiden.• Over de ‘nieuwe’ IJsselbrug bij Kampen linksaf en langs de ‘nieuwe’ Stadsbrug.• Na ± 1 km rechtsaf richting Genemuiden.• Na ± 2 km bij de rotonde linksaf (Bergweg), alwaar u het ‘Sportpark Den Uithoek’ aan uw rechterhand vindt.

Meld u als donateur van IJVV, want metuw steun kunnen wij bij IJVV nog meerrealiseren dan nu het geval is. U kunt zichopgeven bij de penningmeester van IJVV:

Johan Wienen, 1e Ebbingestraat 31, Kampen.Tel. (06) 51 38 77 23.

Als donateur heeft u tevens vrije toegangbij alle thuiswedstrijden van het eersteelftal. Namens IJVV alvast bedankt!

Steun IJVV en meld u aan als donateur

Routebeschrijving

Uw feest is pas compleetals u het assortimentvan Giga-fun weet!

• Springkussens• Attracties• Artiesten• Suikerspin en popcorn• Tenten• Meubilair en aankleding• IJskar• Catering• Ballonnen en helium• Licht en geluid• Oud Hollandse spellen• Diverse kinderspellen• Zeskamp• Handboogschieten • Groepsarrangementen

Voor elk feest en evenement

Uw feest is pas

Groepsarrangementen

Kwikstaart 148271 HA IJsselmuidenT 06 45416101E [email protected] www.giga-fun.nl

Markeresplein 24 IJsselmuiden - Tel. 06 - 48 64 41 62

Page 32: Presentatiegids IJVV 2014/2015

Habovo Afbouw • Nicon Vloeren

• Donec Afbouw • Metselbedrijf van der Weerd

• Brabant Afbouw • Zendijk Personeelsdiensten

www.habovo.nl

De beste argumentatievoor uw administratieGelukkig is niet iedereen hetzelfde.

Er zijn mensen, die voor administratieve

werkzaamheden in de wieg zijn gelegd.

Twee daarvan zijn wij. Wij doen ons werk

elke dag met een ongekende passie en

gedrevenheid, omdat wij er echt plezier

in hebben.

Wij helpen u graag met:

• Administraties • Jaarrekeningen

• Belastingen • Loonadministraties

• Bedrijfsadvies

Spoorstraat 56M8271 RH IJsselmuident (038) 333 80 64e [email protected] www.vbbadvies.nl

Tuinaanleg en onderhoud • Sierbestrating • Tuinrenovatie • Vijvers • Vaste planten • Bomen • Heesters

T: 06 29 55 31 05 • E: [email protected] • www.wijnbergentuinen.nl

Wijnbergen groenvoorziening V.O.F.

Nog geen donateur van IJVV?Meldt u dan aan want met uw steun kunnen wij bij IJ.V.V. nog meer realiseren dan nu het geval is. U kunt zich opgeven bij de penningmeester van IJ.V.V.: Johan Wienen, 1e Ebbingestraat 31, 8261 XC Kampen, Tel. (06) 51 38 77 23. Als donateur heeft u tevens vrije toegang bij alle thuiswedstrijden van het eerste elftal. Namens IJ.V.V. alvast bedankt!

• Grafi sch ontwerp

• Webdesign en apps

• Reclame en promotie

• Fotografi e• Drukwerk, print en sign

Brainstorm is een professioneel,

creatief bedrijf met een breed scala

aan grafi sche diensten. Een compact

bedrijf wat uitermate betrokken,

fl exibel én betaalbaar is.

Kennismaken?

Loop eens binnen of bel voor een

vrijblijvende afspraak.

Page 33: Presentatiegids IJVV 2014/2015

Indeling & wedstijden 2e Klasse H District Oost

INDELING ASC ’62 Dalfsen www.asc62.nl

Be Quick ’28 Zwolle www.bequick28.nl

DZC ’68 Doetinchem www.dzc68.nl

DZSV Dinxperlo www.dzsv.nl

Den Ham Den Ham www.vvdenham.nl

Enter Vooruit Enter www.entervooruit.nl

FC RDC Deventer www.fcrdc.nl

Hellendoorn v.v. Hellendoorn www.vvhellendoorn.nl

Hulzense Boys Hulsen www.hulzenseboys.nl

IJVV IJsselmuiden www.ijvv.nl

Kloosterhaar Kloosterhaar www.vvkloosterhaar.nl

OZC Ommen www.vvozc.nl

SVI Zwolle svi.voetbalassist.nl

v.v. Dieren Dieren www.vvdieren.nl

Zaterdag 6 september 2014FC RDC - DZSVIJVV - ASC ‘62Den Ham - Hulzense BoysBe Quick ’28 - OZCv.v. Hellendoorn - SVIEnter Vooruit - KloosterhaarDZC ‘68 - v.v. Dieren

Zaterdag 13 september 2014OZC - FC RDCKloosterhaar - v.v. HellendoornDZSV - Den HamASC ’62 - Enter Vooruitv.v. Dieren - IJVVHulzense Boys - Be Quick ’28SVI - DZC ‘68

Zaterdag 20 september 2014FC RDC - Hulzense BoysDZSV - ASC ’62IJVV - KloosterhaarDen Ham - OZCBe Quick ’28 - DZC ‘68v.v. Hellendoorn - v.v. DierenEnter Vooruit - SVI

Zaterdag 27 september 2014Kloosterhaar - FC RDCOZC - DZSVASC ’62 - Den Hamv.v. Dieren - Be Quick ’28Hulzense Boys - Enter Vooruit SVI - IJVVDZC ‘68 - v.v. Hellendoorn

Zaterdag 4 oktober 2014FC RDC - SVIDZSV - Hulzense BoysIJVV - DZC ‘68Den Ham - KloosterhaarOZC - v.v. DierenBe Quick ’28 - ASC ’62Enter Vooruit - v.v. Hellendoorn

Zaterdag 11 oktober 2014Kloosterhaar - DZSVASC ’62 - FC RDCv.v. Dieren - Den HamHulzense Boys - OZCSVI - Be Quick ’28v.v. Hellendoorn - IJVVDZC ‘68 - Enter Vooruit

Zaterdag 18 oktober 2014Beker/inhaalprogramma

Zaterdag 25 oktober 2014FC RDC - v.v. HellendoornDZSV - SVIDen Ham - DZC ‘68OZC - KloosterhaarHulzense Boys - ASC ’62Be Quick ’28 - IJVVEnter Vooruit - v.v. Dieren

Zaterdag 1 november 2014IJVV - Enter VooruitKloosterhaar - Hulzense BoysASC ’62 - OZCv.v. Dieren - DZSVSVI - Den Hamv.v. Hellendoorn - Be Quick ’28DZC ’68 - FC RDC

Zaterdag 8 november 2014FC RDC - v.v. DierenDZSV - DZC ’68Den Ham - v.v. HellendoornOZC - IJVVASC ’62 - KloosterhaarHulzense Boys - SVIBe Quick ’28 - Enter Vooruit

Zaterdag 15 november 2014Beker/inhaalprogramma

Zaterdag 22 november 2014IJVV - FC RDCv.v. Dieren - Hulzense BoysBe Quick ’28 - Den HamSVI - ASC ’62v.v. Hellendoorn - DZSVEnter Vooruit - OZCDZC ’68 - Kloosterhaar

Zaterdag 29 november 2014FC RDC - Enter VooruitDZSV - Be Quick ’28Kloosterhaar - SVIDen Ham - IJVVOZC - DZC ’68ASC ’62 - v.v. DierenHulzense Boys - v.v. Hellendoorn

Zaterdag 6 december 2014IJVV - DZSVv.v. Dieren - KloosterhaarBe Quick ’28 - FC RDCSVI - OZCv.v. Hellendoorn - ASC ’62Enter Vooruit - Den HamDZC ’68 - Hulzense Boys

Zaterdag 13 december 2014FC RDC - Den HamDZSV - Enter VooruitKloosterhaar - Be Quick ’28OZC - v.v. HellendoornASC ’62 - DZC ’68Hulzense Boys - IJVVSVI - v.v. Dieren

WEDSTRIJDSCHEMA 2014

Zat 24 januari 2015Return van wedstrijddag 2

Zat 31 januari 2015Return van wedstrijddag 3

Zat 7 februari 2015Return van wedstrijddag 4

Zat 21 februari 2015Return van wedstrijddag 5

Zat 28 februari 2015Return van wedstrijddag 6

Zat 7 maart 2015Return van wedstrijddag 7

Zat 21 maart 2015Return van wedstrijddag 8

Zat 28 maart 2015Return van wedstrijddag 9

Zat 11 april 2015Return van wedstrijddag 10

Zat 18 april 2015Return van wedstrijddag 13

Zat 25 april 2015Return van wedstrijddag 1

Zat 2 mei 2015Return van wedstrijddag 12

Zat 9 mei 2015Return van wedstrijddag 11

Wedstrijdschema 2015

33

Page 34: Presentatiegids IJVV 2014/2015

www.postuma.nlwww.volsmaak.nl

Fa. PostumaSpoorstraat 478271 RG IJsselmuidenTel: 038 - 337 00 99

agfi [email protected]/postumaagftwitter: @postuma_agf

Kinderopvang Ienieminie verzorgt professionele opvang voor kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar.

Ienieminie is gevestigd op twee locaties op de locatie Karthuizerlaan en locatie Maarlenhof beide in IJsselmuiden.

Wij bieden een sfeervolle, huiselijke omgeving en zorgen dat er altijd vaste gediplomeerde pedagogische medewerkers op de groep staan.Kinderopvang Ienieminie biedt dagelijks leuke activiteiten aan zoals, knutselen, liedjes zingen, voorlezen en VVE activiteiten en volgt via

een peutervolgsysteem de ontwikkeling van de peuter.Voor de Bso worden er ook leuke activiteiten georganiseerd en in de

schoolvakanties een speciaal vakantieprogramma gemaakt in samenwerking met Doenkids!

Nieuwsgierig?? Kom gerust langs of neem een kijkje op onzewebsite www.ienieminie.com

• Schilderwerk

• Wandafwerking

• Beglazing

• Onderhoud

• Nieuwbouw

RENAULT VAN KESTERENKILBYSTRAAT 4, 8263 CJ KAMPENTel. (038) 331 32 41VANKESTERENRENAULT.NL

Page 35: Presentatiegids IJVV 2014/2015

BESTUUR Mailadres: [email protected] Mannie Vaandering Voorzitter Baan 40 06 - 120 22 296 Lammert van den Berg Secretaris V.d. Mijlestraat 5, Kampen 06 - 227 00 227 Johan Wienen Penningmeester 1e Ebbingestraat 31, Kampen 06 - 513 87 723 Willy Keijzer Algemene zaken Koekoeksweg 19 038 - 332 07 58 Jan Riezebos Beheerzaken Dorpsweg 80 06 - 300 15 077 Bert Hinderks Jeugdzaken Koraal 40 038 - 332 04 86 Ronald Otten Meisjes-/ vrouwenvoetbal Kreeft 18 038 - 331 34 88 Jan Bouwmeester Seniorenzaken Rietgors 108 038 - 332 70 68 Frans van de Wetering Sponsorzaken en geldwerving Bergweg 24 06 - 229 99 043 Dik van Ginkel Technische zaken Van Diggelenweg 49 038 - 332 79 72 Jan Kamp Adviseur bestuur / vrijwilligerszaken Burg. van Engelenweg 49 038 - 333 39 55

JEUGDCOMMISSIE Mailadres: [email protected] Bert Hinderks Voorzitter Koraal 40 038 - 332 04 86 Reiny Westendorp Secretaris Rietgors 68 038 - 331 09 77 Heroen Rolfes Wedstrijdsecretaris Refterstraat 18 038 - 454 69 19 Richard Meijerink Technische zaken / Toernooien Koolmees 17 038 - 332 65 25 Bert Vahl Coordinator A en B junioren Groenendael 122 038 - 333 10 28 Frans van den Berg Coördinator C junioren Kluisstraat 23 06 - 535 87 884 Vacant Coördinator D pupillen Vacant Coördinator E pupillen Vacant Coördinator F pupillen / Tijgers

STICHTING SUPPORTERS VAN IJVV / CLUB VAN HONDERD Mailadres: [email protected] Henry van Ginkel Voorzitter Tuinstraat 14 06 - 104 59 627 Jan Kanis Secretaris Burg. van Engelenweg 28 038 - 332 75 66 Henk Bottenberg Penningmeester Groenendael 27 038 - 332 15 71 Aart Boer Lid Orkestlaan 32, Kampen 038 - 332 06 88 Jan-Willem van Dijk Lid Van Diggelenweg 36 06 - 114 79 416 Cor Vahl Lid Gentiaan 7 038 - 331 81 59 Rudy Wagteveld Lid A. Fleminglaan 6 038 - 332 10 40

SPONSORCOMMISSIE Mailadres: [email protected] Wilco Wezenberg Voorzitter Kolk 41, Kampen 06 - 510 32 669 Bert van den Berg Lid Patrijs 7 06 - 365 43 111 Hans Meijberg Lid Branderdijk 9 06 - 814 50 615 Jan Riezebos Lid Kluisstraat 7 06 - 310 279 39 Renco de Roon Lid Karthuizerlaan 44 06 - 271 81 613 Wim Selles Lid Graspieper 84B 06 - 22 634 731 Frans van de Wetering Lid Bergweg 24 06 - 22 999 043 Herman Wezenberg Lid Akkerwinde 17 06 - 365 74 392

Organisatiestructuur Algemeen e-mailadres: [email protected]

COLOFON DIT PRESENTATIEMAGAZINE IS EEN UITGAVE VAN IJVV IJSSELMUIDEN

Advertentie-aquisitie: Sponsorcommissie IJVV Fotografie: Freddy Schinkel, Bert van den Berg, Interviews: Gerard Meijeringh Vormgeving:

Algehele coördinatie: Wim Selles en Elize van Loon Richard Tennekes en Lammert van den Berg Druk: Zalsman Brainstorm.nl, IJsselmuiden

V.l.n.r. Frans van de Wetering, Johan Wienen, Bert Hinderks, Lammert van den Berg, Willy Keijzer, Ronald Otten, Jan Riezebos, Mannie Vaandering, Jan Kamp, Dik van Ginkel.Jan Bouwmeester ontbreekt op de foto.

35

Page 36: Presentatiegids IJVV 2014/2015

Met de juiste bestrating legt u de perefecte basis voor een sfeervolle tuin. Een tuin waar u heerlijk van geniet. Dag in, dag uit. Seizoen na seizoen. Jaar na jaar

Kies daarom voor de beste bestrating. Kies voor MBI, de enige echte originele!MBI biedt al sinds haar oprichting in 1945 een prachtige topcollectie

tuinproducten. In de mooiste trendsettende kleuren. Verkrijgbaar in het unieke GeoSteen met een natuurlijke toplaag.

MBI tuinproducten zijn extra hard, dus van absolute topkwaliteit en mooi tot in lengte van jaren. Ze zijn bovendien op zorgvuldige, milieuvriendelijke wijze

geproduceerd en voorzien van een Protection Plus bescherming. Met MBI heeft u gegarandeerd iets goeds in de tuin en legt u de basis voor meer sfeer.

MBI

De duurzame basis voor uw tuin

Met MBI stenen heeft u originele topkwaliteit in uw tuin

voor uw tuin

Groei&Bloei.indd 1 30-6-2014 15:19:21