Presentatiegids 2012-2013.pdf

32
PRESENTATIEGIDS SEIZOEN 2012 | 2013 vv Zwart-Wit ’63 In dit nummer onder andere Vernieuwend bezig 05 zijn helpt ons op weg 50 jaar 23 Zwart-Wit ’63 50 jaar 23 Zwart-Wit ’63 Zwart-Wit ’63 27 kiest voor RiLaX Zwart-Wit ’63 27 kiest voor RiLaX In dit nummer onder andere Vernieuwend bezig 05 zijn helpt ons op weg

Transcript of Presentatiegids 2012-2013.pdf

Page 1: Presentatiegids 2012-2013.pdf

P R E S E N T A T I E G I D S S E I Z O E N 2 0 1 2 | 2 0 1 3

vv Zwart-Wit ’63

In dit nummer onder andere

Vernieuwend bezig05 zijn helpt ons op weg

50 jaar23 Zwart-Wit ’63

50 jaar 23 Zwart-Wit ’63

Zwart-Wit ’63 27 kiest voor RiLaX

Zwart-Wit ’6327 kiest voor RiLaX

In dit nummer onder andere

Vernieuwend bezig 05 zijn helpt ons op weg

Page 2: Presentatiegids 2012-2013.pdf

PR

ES

EN

TA

TIE

GID

S Z

wA

RT

-wIT

’6

3 |

SE

IZO

EN

20

12

- 2

01

3

2

Page 3: Presentatiegids 2012-2013.pdf

Colofon

PR

ES

EN

TA

TIE

GID

S Z

wA

RT

-wIT

’6

3 |

SE

IZO

EN

20

12

- 2

01

3

3

Van het bestuur In deze presentatiegids kijken we vooruit naar het nieuwe

seizoen 2012-2013 en blikken we ook terug op het afge -

lopen jaar. Zwart-Wit ’63 is een dynamische club. Aan de

start van het afgelopen seizoen hadden we echter nooit

kunnen vermoeden hoeveel er zich in één seizoen alle-

maal zou kunnen kan afspelen.

Afscheid

Halverwege het seizoen namen we afscheid van onze hoofdtrainer wegens tegen val­

lende resultaten en gebrek aan chemie met de spelersgroep. Gert Jan Karsten, beoogd

hoofdtrainer voor het nieuwe seizoen, kon gelukkig al direct starten en staat ook dit

nieuwe seizoen voor de groep. Helaas is ons verblijf in de eerste klasse van korte duur

geweest en zijn we na twee jaar gedegradeerd naar de tweede klasse. De uitdaging

voor spelersgroep en staf is duidelijk: de club met al haar vrijwilligers en supporters

snakken naar successen in de tweede klasse.

Dieptepunt

Het afschuwelijke incident half april 2012 in de wedstrijd tegen DOS Kampen, waarbij

onze eerste elftal speler Alfred Veleke zwaar letsel aan zijn gezicht opliep, was een

dieptepunt voor onze club en het amateurvoetbal. Mede door de landelijke publiciteit

was de impact op de club groot. Het heeft ons echter sterker gemaakt als bestuur en

club en ons nog meer doen beseffen dat niet alleen een goede sfeer in de kantine maar

ook op en langs het veld een basisvoorwaarde is voor een fijn voetbal gevoel. Hierin

investeren we als club via cursussen als ‘Positief Coachen’ en ook via het intern opleiden

van leiders en (assistent­)scheidsrechters.

Hoogtepunten

Het seizoen kende gelukkig ook hoogtepunten. Diverse teams vierden hun kampioen­

schap en voor het eerst in de historie van onze club konden we twee beker winnaars

huldigen. De C1 en D2 wonnen hun in Putten gespeelde finale op over tuigende wijze.

Stichting RiLaX

Het afgelopen jaar is de band met de Stichting RiLaX, welke actie voert tegen misbruik

van het woord kanker in ons taalgebruik, verder aangehaald. Hoogtepunt was de door

de supportersvereniging ‘Black & White Fighters’ georganiseerde sponsorveiling, waar

met € 2.500 een ruime gift aan de stichting kon worden overhandigd.

Dit nieuwe seizoen gaan we nog een stap verder. In samenwerking met de sponsor­

commissie is een nieuw concept ontwikkeld voor het hoofdsponsorschap: meerdere

sponsoren die via kleinere bedragen en flexibele looptijden zich samen inzetten als

hoofdsponsor. Op het shirt van het eerste elftal prijken logo en boodschap van de

Stichting RiLaX: ’kanker verziekt je taal!!’. Tien procent van deze sponsorinkomsten wordt

geschonken aan RiLaX.

Zwart­Wit ’63 neemt hiermee haar verantwoordelijkheid als club die midden in de

Harderwijkse maatschappij staat. Meer dan voetbal alleen dus! Op dit terrein zijn

inmiddels ook meerdere plannen ontwikkeld die in het komende seizoen zichtbaar

worden. De veranderende rol van de overheid vraagt om meer initiatief vanuit de club,

wachten op besluiten vanuit het gemeentehuis is geen optie meer. Uiteraard handelen

we vanuit onze clubcultuur waarin familiegevoel en gezelligheid de belangrijkste

waarden zijn. Ons clublied beschrijft dit mooi: “veranderd door de jaren, ja sinds jouw

bestaan, maar toch ondanks alles, ben je steeds hetzelfde gebleven, daarom is dit mijn club,

mijn club voor het leven…”

Hoofdbestuur

Henk Vermeer, Voorzitter/Kantinezaken

Hans Verhoog, Secretaris en vice­voorzitter

Bert Venema, Wedstrijdzaken senioren

Peter Vrijhof, Penningmeester

Aart van der Sluis, Technische zaken

Goossen van der Sluis, Jeugdvoorzitter

Chris Doornhof, Kantinezaken/

Technische zaken

Jan Engelmann, Scheidsrechterzaken

Jeugdcommissie

Goossen van der Sluis, Voorzitter

Patrick Zwiers, Wedstrijdsecretaris AB

Reinie Westerink, Wedstrijdsecretaris CD

Lia van Norèl, Wedstrijdsecretaris E

Inge Jacobi, Wedstrijdsecretaris F

Willem Jannink, Technische Zaken

Jaap Foppen, Algemene Zaken

Sportpark

’Parkweg’, Harderwijk

Telefoon kantine 0341 ­ 412659

Oplage

700 exemplaren ­ 9e jaargang

Fotografie

Peter Besselsen, Jaap Foppen,

Bram de Mooij

Vormgeving

Bert Brinkman Grafische Vormgeving

Redactie

Angenieta Garcia y Draijer,

Harold van den Os

Page 4: Presentatiegids 2012-2013.pdf

PR

ES

EN

TA

TIE

GID

S Z

wA

RT

-wIT

’6

3 |

SE

IZO

EN

20

12

- 2

01

3

4

Ereleden

Dhr. A.J. Nijland †

Dhr. W. Viester †

Dhr. H. Visser †

Dhr. K. Schipper

Dhr. B. Assink †

Dhr. R. Mochèl

Dhr. B. Bakker

Dhr. J. de Groot

Dhr. H. Doornhof

Dhr. B. Klaassen

Dhr. P. Gerards

Dhr. A. Petersen

Leden van Verdienste

Dhr. J. van de Brink †

Dhr. K. Westerink

Dhr. B. Smink †

Dhr. J. de Groot

Dhr. H.G.A. Lutterman

Dhr. A. Nicolai

Dhr. A. Petersen

Dhr. B. Bakker

Dhr. C. Luiting

Dhr. W. Jongetjes

Dhr. P. Gerards

Dhr. A.P. Descendre

Dhr. W. den Hartog

Dhr. K. van Panhuis

Dhr. A.W. Westerink

Dhr. R. Mochèl

Dhr. J. van der Sluis

Mw. L. Docter

Mw. E. de Groot

Dhr. A. Boone

Dhr. H. Doornhof

Dhr. J. Foppen

Dhr. H. Drijfhout

Dhr. Th. Westerink

Mw. R. Schuit

Mw. W. Boone

Mw. B. Moral

Dhr. J. Verhoef

Mw. R. Westerink

Dhr. P. van den Heuvel

Dhr. R. Haagswoud

Dhr. J.P. van den Brink

44

PR

ES

EN

TA

TIE

GID

S Z

wA

RT

-wIT

’6

3 |

SE

IZO

EN

20

12

- 2

01

3

Het vlaggenschip

Als familieclub zijn alle teams bij Zwart­Wit ’63 voor de club belangrijk, of het nu gaat om

de F7, de kabouters, het 7e, Dames 1 of de B3 om maar eens wat te noemen. Toch gaat

de meeste aandacht uit naar ons vlaggenschip: het eerste elftal. Afgelopen seizoen nam

Alexander van den Os na zeventien seizoenen in het eerste elftal te hebben gespeeld,

afscheid als aanvoerder, een voorbeeld voor vele jeugdspelers. Verder namen nog drie

spelers afscheid en zijn vanuit de A­jeugd beloftevolle spelers aan de selectie toege­

voegd. De selectie heeft zich ook versterkt op posities waarvoor geen eigen aanwas

beschikbaar is, met spelers die zich aangetrokken voelen tot de Zwart­Wit ’63 sfeer en

cultuur. Voor het tweede elftal, afgelopen seizoen via de nacompetitie op overtuigende

wijze gepromoveerd naar de eerste klasse, is trainer Jacco Wolff aangesteld.

Het eerste elftal speelt aankomend seizoen in een speciaal voor onze club ontwikkelde

kledinglijn welke de komende jaren in de hele club wordt doorgevoerd. Het nieuwe

seizoen wordt ook bijzonder omdat we op 8 mei 2013 ons 50­jarig bestaan hopen te

vieren. Er is een speciaal jubileumlogo ontwikkeld voor deze mijlpaal en de jubileum­

commissie heeft een mooi feest in voorbereiding met aandacht voor jong en oud.

Voetbalvereniging Zwart­Wit ’63 bouwt op sponsoren en vrijwilligers, van de bezetting

van de kantine tot en met het schoonmaken van de kleedkamers, van het trainen van

een pupillenteam tot het voeren van de administratie. Al deze mensen werken voor

“Zwart-Wit, de club die ons hart bezit!”. Samen leggen we de basis voor het spelen van

ons mooie voetbalspel en kijken we graag vooruit naar een mooie competitie met

sportief spel, een goede sfeer binnen en buiten de lijnen en het huldigen van vele

kampioenen!

Namens het bestuur, Henk Vermeer

Henk Vermeer:

”Zwart-Wit ’63 neemt haar

verantwoordelijk heid als club

die midden in de Harderwijkse

maatschappij staat.

Meer dan voetbal alleen dus!

Op dit terrein zijn inmiddels

ook meerdere plannen ont-

wikkeld die in het komende

seizoen zichtbaar worden.”

Page 5: Presentatiegids 2012-2013.pdf

55

Een jaarlijks terugkerend ritueel is het uitbrengen van de presentatiegids en de vraag vanuit de club of je daar als hoofd-

trainer een bijdrage aan wil leveren. De meeste clubs brengen een gids uit en het is leuk om de diversiteit en kwaliteit van

deze gidsen te bewonderen. Er zijn zelfs prijzen beschikbaar voor de mooiste gidsen en volgens mij is een van onze tegen-

standers, VSCO ’61 uit Oosterwolde, al eens als winnaar uit de bus gekomen. Het is natuurlijk een prachtig uithangbord en

visitekaartje voor de vereniging en in dit specifieke geval voor Zwart-Wit ’63. Daarnaast is het ook van belang voor bijvoor-

beeld de sponsoren en de gemeente Harderwijk, omdat dergelijke publicaties zorgen voor positieve publiciteit in de regio.

Gert Jan Karsten: doelstelling, vernieuwing en tweede klasse G

Alleen vernieuwend bezig zijn kan ons als elftal op weg helpen

Het bestuur van Zwart-Wit ’63. Van links naar rechts: Marinus van den Os, Bert Venema, Chris Doornhof,

Ruud Mochèl, Aart van der Sluis, Goossen van der Sluis en Hans Verhoog. Peter Vrijhof ontbreekt op de foto.

Sportieve ambities en doelstellingen

De trainer schrijft uiteraard over de spor­

tieve ambities en doelstellingen. Vaak

hoor en lees je dat ploegen kampioen

willen worden, periodetitels gaan pakken,

attractief en aanvallend gaan spelen en

dat de selectie uit stekend is versterkt.

Kortom, aan het begin van een nieuw

seizoen zijn er enkel winnaars en zelden

tot nooit verliezers!

Afgelopen seizoen is Zwart­Wit ’63

gedegradeerd uit de eerste klasse D van

district Oost. Wij waren vorig seizoen één

van de verliezers. Waar we voetballend

vaak wel meekwamen met de tegen­

stander, waren het rendement, de fysieke

PR

ES

EN

TA

TIE

GID

S Z

wA

RT

-wIT

’6

3 |

SE

IZO

EN

20

12

- 2

01

3

ontwikkeling en de mentale weer baar­

heid binnen de selectie onvoldoende

aanwezig om de nood zakelijke resultaten

te halen. Door heel kritisch te kijken naar

de problemen in het afgelopen seizoen,

hebben we de zomerstop benut om onze

werkwijze en selectie tegen het licht te

houden. Alleen vernieuwend bezig zijn

kan ons als elftal en de totale vereniging

op weg helpen een volgende stap te

zetten in haar sportieve ontwikkeling.

De teleurstellingen moeten worden

omgezet in prestatief spelen, met plezier

en een herkenbaar elftal (lees: eigen

jeugd) met een aanvallende speelwijze.

Allemaal mooie woorden, die moeten

worden vertaald naar de praktijk. En dat

theorie geen praktijk is, is het under­

statement van de eeuw!

Talentvolle jonge spelers

Met Zwart­Wit ’63 hebben wij de doel­

stelling met zo veel mogelijk eigen jeugd,

zo hoog mogelijk te spelen. Om dit

proces in een stroomversnelling te

brengen, hebben we voor aankomend

seizoen opvallend veel talentvolle jonge

spelers in de selectie opgenomen.

De doelstelling om het aantal spelers van

buitenaf te minimaliseren is daar mee ten

uitvoer gebracht. Aan deze talentvolle

lichting is het nu de taak om te bewijzen

dat het beleid en het vertrouwen van de

club zich terug betaalt op het veld. Dit

Trainer/coach Gert Jan

Karsten (staand) en assistent-

trainer Koos Gardenboek:

”Met de nieuwe koers die

wij gaan varen, hopen wij in

het linkerrijtje te eindigen en

waar mogelijk mee te strijden

om een van de periodetitels”.

Page 6: Presentatiegids 2012-2013.pdf

De assistentNaam: Koos Gardenbroek

Leeftijd: 43 jaar

Burgerlijke staat: getrouwd

Kinderen: twee (13 en 15 jaar)

Lid van Zwart-Wit ’63: vanaf 1977

Gespeeld in het 1e van Zwart-Wit ’63: 1987 ­ 2006

Gespeeld in het 2e van Zwart-Wit ’63: 2006 ­ 2009

Trainer van het 2e van Zwart-Wit ’63: 2010 ­ 2012

Vanaf het seizoen 2012-2013: assistent­trainer Zwart­Wit ’63 1

Doelstellingen voor het elftal: Meedoen om het kampioenschap, minimaal een

periode kampioenschap behalen en zo veel mogelijk jeugdspelers laten doorstromen

naar de A­selectie.

Persoonlijke doelstelling: Zo veel mogelijk kennis vergaren. Ik doe dit in een andere rol

dan ik de afgelopen jaren heb gehad. Ik was verantwoordelijk voor het tweede elftal en

heb de komende periode een ondersteunende rol.

De verwachtingen: Wij komen in een heel sterke tweede klasse te spelen. De kracht verschillen tussen de clubs zijn klein. De meest

stabiele clubs zullen het hoogst eindigen en ik denk dat wij daarbij gaan horen. De doorstroom van jeugdspelers is de afgelopen

jaren al in gang gezet en het komende seizoen zal een aantal eerste jaars senioren en zelfs A­junioren in de A­selectie spelen.

Dit is goed voor de stabiliteit en de continuïteit van onze vereniging.

Samenwerking met Gert Jan Karsten: Ik hoop veel van hem op te steken. Hij heeft als trainer meer ervaring dan ik. Op andere

vlakken heb ik weer meer ervaring, zodat ik ervan uit ga dat ik hem ook nog wat kan leren. Mijn verwachting is dat wij een comple­

mentair duo zijn, dat ervoor zorgt dat de doelstellingen worden bereikt.

6

hoeven zij gelukkig niet alleen te doen,

want de kern van het huidige elftal zal

blijven bestaan. Dit betekent dat Zwart­

Wit ’63 voor de korte en lange termijn de

zaken op orde heeft. Aangevuld met

enkele nieuwelingen van buiten, hopen

wij ons woordje mee te spreken in de

tweede klasse G.

Sterke klasse

De tweede klasse G is doorgaans erg

sterk en heeft met een regionaal karakter

over aandacht en publieke belangstelling

niets te klagen. Doelstellingen zijn er om

vooraf te bepalen en uit te spreken. Met

de nieuwe koers die wij gaan varen, hopen

wij in het linkerrijtje te eindigen en waar

mogelijk mee te strijden om een van de

periodetitels. Gekoppeld aan het inpas­

sen van een groot aantal eigen jeugd­

spelers, zou dit een prima resul taat zijn

voor deze jonge en ambitieuze groep.

In deze klasse zijn er de uitge sproken

favorieten zoals FC Horst, asv Dronten

en Lelystad ’67, die zich sterk hebben

geprofileerd op de spelers markt.

Daarnaast zijn er de outsiders zoals DFS

en ESA, die vorig jaar een sterke indruk

achterlieten. Van ons mag u verwachten

dat wij er alles aan gaan doen om ons

tussen deze mooie tegen standers te

nestelen op de ranglijst.

Tot slot verwacht ik veel oude bekenden

te ontmoeten in de verschillende

confrontaties met onze tegenstanders.

Vaak wordt vergeten dat voetbal ook een

sociale factor heeft. Aan de vele reacties

en contacten in de voor bereiding merk ik

dat deze klasse leeft en dat er onderling

sprake is van veel wederzijds respect.

Ik verheug me dan ook op de ontmoe tin­

gen met oude voetbalvrienden en rivalen

uit het verleden.

Wij hopen u het komende seizoen te

mogen vermaken op ons mooie sport -

park aan de Parkweg. Het wordt een

mooi en spannend seizoen!

Gert Jan Karsten

Hoofdtrainer vv Zwart-Wit ’63

PR

ES

EN

TA

TIE

GID

S Z

wA

RT

-wIT

’6

3 |

SE

IZO

EN

20

12

- 2

01

3

Page 7: Presentatiegids 2012-2013.pdf

PR

ES

EN

TA

TIE

GID

S Z

wA

RT

-wIT

’6

3 |

SE

IZO

EN

20

12

- 2

01

3

7

PR

ES

EN

TA

TIE

GID

S Z

wA

RT

-wIT

’6

3 |

SE

IZO

EN

20

12

- 2

01

3

77

Adios Alexander!Als aanvoerder stapte Alexander van den Os op 12 mei 2012 van het veld van WVF in Zwolle. Het was zijn laatste officiële

wedstrijd voor het eerste elftal van Zwart-Wit’63. Alexander debuteerde in het seizoen 1995-1996 in de A-selectie van

Zwart-Wit’63 en is jarenlang de grote steunpilaar van het eerste geweest. Zowel binnen als buiten het veld een leider waar

de jonge spelers veel van konden leren. Alexander gaat meer tijd aan zijn gezin besteden en voetballen in een lager elftal.

Jammer voor het eerste elftal, dat zijn ervaring, inzet, loopvermogen en voetballende kwaliteiten nog uitstekend had

kunnen gebruiken in de tweede klasse.

Hieronder een aantal beelden uit zijn carrière en van zijn afscheidswedstrijd op

donderdag 31 mei 2012.

Alexander bedankt!

Page 8: Presentatiegids 2012-2013.pdf

88

Nieuwe trainer

Eind juli 2011 stond de eerste training onder de nieuwe trainer

Peter van Diermen op het programma. Ook in deze voor berei­

ding waren er weer een aantal aanwinsten te begroeten op de

eerste training. De broers Akki en Anand Kandhai, Roy van de

Meiracker, Mark Tadixz, Janic Borecki en Maik Verhoef maakten

allemaal deel uit van het vlaggenschip van de club.

Net als de laatste seizoenen start Zwart­Wit ’63 altijd op de

Veluwade en dit jaar wist de ploeg van Van Diermen te winnen

van sv ’t Harde met 3­0. Op zaterdag ging de wedstrijd tegen

hoofd klasser ODIN ’59 echter met 1­3 verloren. De andere

oefenwedstrijden gaven wisselende resultaten. Zo werd er goed

gespeeld tegen hoofdklasser Staphorst (3­1 verlies) en derde­

klasser WDS werd ook verslagen (met 2­0), maar was het 1­2

verlies tegen derdeklasser VRC ronduit teleurstellend.

In het bekertoernooi was Zwart­Wit ’63 vrij kansloos. Tegen

eerste klasser Hercules uit Utrecht werd nog gelijkgespeeld,

maar hoofdklasser DOVO was in Harderwijk met 0­1 de betere.

Tegen eersteklasser VVA ’71 declasseerde Zwart­Wit ’63 zich

door met 7­0 te verliezen!

Goede eerste wedstrijd

Het was nog onduidelijk hoe de ploeg ervoor stond, maar

DOS ’37 was een mooie testcase. In Vriezenveen wist Zwart­Wit ’63

Terugblik op het seizoen 2011-2012

Terug naar de tweede klasseHelaas wist Zwart-Wit’63 zich in het seizoen 2011-2012 niet te handhaven op eerste klasse niveau en treedt het aankomend

seizoen aan in de tweede klasse G. In de vorige presentatiegids werd nog gesproken over een mogelijk nog beter resultaat

dan in het seizoen 2010-2011, maar dat bleek al snel ijdele hoop. Vanaf de start van de competitie bivakkeerde het eerste

elftal in de onderste regionen en de ploeg was het gehele seizoen tot degradatievoetbal veroordeeld.

de eerste wedstrijd van de competitie te winnen met 0­1 via een

doelpunt van Djustin Pormes. Een uitstekend begin! Helaas gin­

gen de volgende vier wedstrijden verloren tegen SDV Barneveld,

ESC, DTS Ede en Go Ahead Kampen. Steeds was het verschil klein

en tegen de drie laatstgenoemde ploegen werd het steeds 1­0.

Licht herstel

Hierna was er een licht herstel en werd er gelijkgespeeld tegen

Be Quick’28, Olde Veste ’54 en DOS Kampen en er werd knap

gewonnen van DZC ’68 met 1­0. De laatste drie wedstrijden voor

de winterstop gingen echter weer kansloos verloren tegen WVF,

NSC en AZSV. Het spel was die wedstrijden ook niet best en de

ploeg speelde als los zand. In de winterstop bleek dat de aan­

winsten Roy van de Meiracker, Anand Kandhai en Akki Kandhai

hun laatste wedstrijden voor Zwart­Wit ’63 hadden gespeeld.

Na de winterstop moest de ploeg het dus doen met een aantal

spelers minder.

Winterstop

In de winterstop werd duidelijk dat Peter van Diermen geen

tweede seizoen aan het roer zou staan bij Zwart­Wit ’63 en in

januari werd bekend gemaakt dat de trainer voor het seizoen

2012­2013 Gert Jan Karsten zou zijn die op dat moment bij

Lelystad ’67 hoofdtrainer was.

Met hernieuwde vechtlust begon Zwart­Wit ’63 in 2012 aan

oefenwedstrijden tegen WHC, Terschuurse Boys en Zuidvogels.

Helaas gingen die wedstrijden allemaal verloren. In de

competitie was de start erg lastig met wedstrijden tegen SDV

Barneveld, Go Ahead Kampen en DTS Ede. Al deze wedstrijden

gingen verloren ondanks het feit dat er sinds lange tijd weer

strijd en passie in het team zat. Het bestuur vond dat het op dat

moment tijd was om het roer om te gooien. Peter van Diermen

werd op non­actief gesteld en de inmiddels bij Lelystad ’67

opgestapte Gert Jan Karsten werd bereid gevonden om de rest

van het seizoen af te maken bij Zwart­Wit ’63.

PR

ES

EN

TA

TIE

GID

S Z

wA

RT

-wIT

’6

3 |

SE

IZO

EN

20

12

- 2

01

3

...het spel was die wedstrijden ook niet

best en de ploeg speelde als los zand...

Page 9: Presentatiegids 2012-2013.pdf

Verbetering?

Het debuut als hoofdtrainer van Gert Jan Karsten werd

opgeluisterd met een overwinning op de nummer laatst Be

Quick ’28. Ook daarna werden de nodige punten behaald door

een gelijkspel tegen Olde Veste ’54 en een mooie overwinning

op FC Zutphen.

Rondom het Paasweekend kon Zwart­Wit ’63 een mooie stap

omhoog maken toen drie thuiswedstrijden tegen directe

concurrenten op het programma stonden. Dat liep echter uit op

een deceptie. Tegen ESC werd het slechts gelijk en tegen DOS ’37

werd met 1­2 verloren. De derde wedstrijd tegen DOS Kampen

ging eveneens verloren en werd zelfs landelijk nieuws, maar niet

in positieve zin.

Bij een idiote actie van een speler van DOS Kampen was Alfred

Veleke het slachtoffer. Met een gebroken neus, oogkassen en

kaak werd Alfred naar het ziekenhuis afgevoerd. Gelukkig kan hij

aankomend seizoen weer aansluiten bij de A­selectie, maar het

had ook anders kunnen aflopen.

In het slot van de competitie kon Zwart­Wit ’63, na de gebeur te­

nis tegen DOS Kampen, geen potten meer breken. Kansloos

werd verloren van AZSV, NSC en WVF waardoor directe degra­

datie een feit was. Zestien punten zijn simpelweg te weinig voor

handhaving.

PR

ES

EN

TA

TIE

GID

S Z

wA

RT

-wIT

’6

3 |

SE

IZO

EN

20

12

- 2

01

3

...het debuut van Gert Jan Karsten

als hoofdtrainer werd opgeluisterd

met een overwinning...

9

Page 10: Presentatiegids 2012-2013.pdf

PR

ES

EN

TA

TIE

GID

S Z

wA

RT

-wIT

’6

3 |

SE

IZO

EN

20

12

- 2

01

3

10

Page 11: Presentatiegids 2012-2013.pdf

PR

ES

EN

TA

TIE

GID

S Z

wA

RT

-wIT

’6

3 |

SE

IZO

EN

20

12

- 2

01

3

11

Eindstand 1e klasse D seizoen 2011-2012

club gespeeld winst gelijk verlies doelsaldo punten

1 DTS Ede 26 18 3 5 62­25 57

2 SDV Barneveld 26 16 6 4 64­23 54

3 NSC 26 15 6 5 54­25 51

4 Go Ahead Kampen 26 16 3 7 52­28 51

5 FC Zutphen 26 15 4 7 59­42 49

6 AZSV 26 14 4 8 51­33 46

7 WVF 26 11 7 8 43­46 40

8 DOS ‘37 26 10 6 10 40­43 36

9 Olde Veste ’54 26 9 6 11 41­40 33

10 Dos Kampen 26 7 6 13 39­62 26

11 ESC 26 5 5 16 25­54 20

12 DZC ‘68 26 5 3 18 31­67 18

13 Zwart­Wit ‘63 26 4 5 17 23­47 16

14 Be Quick ’28 26 3 4 19 22­71 13

Topscorers 1e klasse D seizoen 2011-2012

1 Marciano Mengerink SDV Barneveld 22

2 Hakim Ezafzafi FC Zutphen 19

3 Richard van Schooten NSC 16

4 Wietse Kamink AZSV 14

5 Ridouan Tabaouni NSC 13

6 Saba Gwedelidze WVF 13

Doelpuntenmakers Zwart-Wit ’63 seizoen 2011-2012:

Competitiewedstrijden:

Corné Wegerif 5

Bart Mous 5

Alexander van den Os 3

Niels van der Ven 3

Djustin Pormes 2

Harold van den Os 1

Anand Kandhai 1

Oussama Labari 1

Roy van de Meiracker 1

Jordy Ernsten 1

Oefen- en bekerwedstrijden:

Bart Mous 3

Azzedin Atotti 3

Alexander van den Os 2

Harold van den Os 1

Alfred Veleke 1

Corné Wegerif 1

Niels van der Ven 1

Akki Kandhai 1

Roy van de Meiracker 1

Fred van de Loo 1

Over alle wedstrijden:

Bart Mous 8

Corné Wegerif 6

Alexander van den Os 5

Niels van der Ven 4

Azzedin Atotti 3

Harold van den Os 2

Djustin Pormes 2

Roy van de Meiracker 2

Akki Kandhai 1

Alfred Veleke 1

Anand Kandhai 1

Fred van de Loo 1

Jordy Ernsten 1

Oussama Labari 1

Afscheid

Aan het einde van het seizoen was duidelijk dat ook dit jaar

diverse mensen afscheid zouden nemen. Alexander van den Os

stopt, Remco van Rijn gaat terug naar DVS ’33, Django van der

Landen gaat zijn geluk beproeven bij HTC in Zwolle en Djustin

Pormes gaat terug naar zijn oude liefde Zeewolde.

De selectie voor het seizoen 2012­2013 is echter weer op sterkte

gebracht met een aantal mensen van buitenaf en de nodige

jeugdspelers vanuit de A1 en het tweede elftal. Onder leiding

van trainers Gert Jan Karsten en Koos Gardenbroek moet

Zwart­Wit ’63 aankomend seizoen de strijd aangaan met de

clubs in de tweede klasse G.

Statistieken

Hiernaast ziet u de eindstand in de eerste klasse D van district

Oost in het seizoen 2011­2012. De topscorers in deze klasse en

de topscorers van Zwart­Wit ’63 zijn eveneens op een rijtje

gezet.

...de selectie voor het seizoen

2012-2013 is weer op sterkte...

Page 12: Presentatiegids 2012-2013.pdf

PR

ES

EN

TA

TIE

GID

S Z

wA

RT

-wIT

’6

3 |

SE

IZO

EN

20

12

- 2

01

3

12

Afgelopen seizoen waren er vele kampioenen te huldigen bij Zwart-Wit ’63. Er waren vier kampioenen in de competitie, twee bekerwinnaars en één kampioen van de nacompetitie. Hieronder de kampioennnnnuuuuhhhh!!!!!

Kampioenuuuhhhh!!!!!!!!!!!

j ZWARt-WIt ’63 D2De D2 werd op 19 mei 2012 beker winnaar door op neutraal terrein bij SDC in Putten met 1-0 van Lelystad ’67 D2 te winnen. Een mooie prestatie!

ZWARt-WIt ’63 C1 dOok de C1 werd bekerwinnaar die dag in

Putten. De C1 won de finale afgetekend

met 5-2 van Albatross C1 uit Apeldoorn.

j ZWARt-WIt ’63 2Nadat in de reguliere competitie ’slechts’ de vierde plaats werd behaald excel leer de het tweede elftal in de nacompetitie. Achtereenvolgens werden de tweede teams van Blauw-Geel ’55, Hoevelaken en FC Horst kansloos gelaten. Hierdoor promoveerde de ploeg van trainer Koos Gardenbroek naar de reserve 1e klasse.

Page 13: Presentatiegids 2012-2013.pdf

j ZWARt-WIt ’63 E5Op woensdag 16 mei 2012 moest de E5 nog een wedstrijd spelen om kampioen te worden. Uiteraard werd met grote cijfers (7-1) gewonnen van asv Dronten en was het kampioenschap een feit. Van harte gefeliciteerd!

ZWARt-WIt ’63 F5 dDe F5 maakte het heel spannend. Op de slotdag werd

vv Nunspeet met 5-0 verslagen en dat was net genoeg,

want op doelsaldo wist de F5 kampioen te worden.

Het scheelde maar drie doelpunten!

j ZWARt-WIt ’63 E6De E6 werd knap najaarskampioen. Met een klinkende 21-1 over win ning op DVS ’33 werd het kampioenschap binnengehaald. De E6 won alle wedstrijden in de vierde klasse en had een doelsaldo van +99.

ZWARt-WIt ’63 F6 dOok de F6 werd ongeslagen najaarskampioen.

In de slotwedstrijd werd vv Hierden met 12-0

aan de kant geschoven en daarna barstte het

feest los! Een knappe prestatie.

PR

ES

EN

TA

TIE

GID

S Z

wA

RT

-wIT

’6

3 |

SE

IZO

EN

20

12

- 2

01

3

13131313

Page 14: Presentatiegids 2012-2013.pdf

PR

ES

EN

TA

TIE

GID

S Z

wA

RT

-wIT

’6

3 |

SE

IZO

EN

20

12

- 2

01

3

14

Gastrovino “De Bourgondiër”

De Enk 39, 3851 NW Ermelo

tel. 0341 49497, fax 0341 564460

www.eenwereldaanlekkers.nl

De Verzorgerij Gelreweg 36 3843AN Harderwijk 0341 494344

www.deverzorgerij.nl

Schoonheidssalon Pedicuresalon Nagelsalon Massagesalon

Make-up salon

Page 15: Presentatiegids 2012-2013.pdf

15

Jacco Wolff, jonge trainer met veel ambitie

Nieuw gezicht voor het 2e elftalAankomend seizoen zal er een nieuw gezicht staan voor de groep van het tweede elftal.

Opvallend hieraan is dat de nieuwe trainer, Jacco Wolff, zelf nog maar 24 jaar is.

Hieronder een kennismaking met deze jonge trainer die graag hogerop wil.

De 24­jarige Jacco Wolff uit Wezep is momenteel gymdocent,

en per 1 augustus 2012 trainer van het tweede elftal van

Zwart­Wit ’63. Wolff was eerder trainer van v.v. Heerde en

v.v. Wapenveld, en liep het afgelopen half jaar stage bij

topklasser s.v. Exelsior ’31.

Sportieve opleiding

Jacco volgde voor hij trainer werd het CIOS in Arnhem, waar hij

zijn TCII diploma heeft behaald. Na het behalen van deze studie

vertrok hij naar de CALO Windesheim (Christelijk Academie voor

Lichamelijke Opvoeding) in Zwolle. Al vanaf zijn vijftiende

verzorgt Jacco trainingen en staat hij voor diverse soorten

groepen. Afgelopen vier jaar is hij actief geweest in het onder­

wijs en verzorgt hij het bewegingsonderwijs binnen Landstede

Zwolle. De jonge actieveling moest wegens blessures zijn

sportcarrière vroeg beëindigen en functioneert vanaf die tijd als

trainer­coach op verschillende takken van sport. Afgelopen twee

jaar was Jacco al hoofdtrainer van vierdeklasser Wapenveld.

Ambitie

Zijn ambities steekt hij niet onder stoelen of banken. Al snel

geeft de oefenmeester te kennen zo snel mogelijk binnen een

hoofdklasser of topklasse actief te willen zijn. “Mijn ambitie ligt

bij het seniorenvoetbal. Zwart­Wit ’63 is ambitieus en hongerig

naar meer. Hier zie ik mezelf in terug. Ik zie Zwart­Wit ’63 als een

tussenstation, een club die mij de kans biedt om mijzelf te

ontwikkelen en te bewijzen met een jonge spelersgroep die

uitkomt in de reserve eerste klasse zaterdag“, klinken de

woorden van Wolff.

Jacco, veel succes en plezier bij Zwart-Wit ’63!

Doelstelling

Jacco geeft verder aan dat de doelstelling voor het tweede team

aan komend jaar zal zijn om zo snel mogelijk te wennen aan het

niveau van de reserve eerste klasse en zich daarin te handhaven.

Hierdoor moet het niveau van het tweede langzaam door­

groeien zodat het verschil met het eerste elftal verkleind wordt.

Op die manier zal de doorstroming van eigen jongens vanaf de

jeugd, via het tweede naar de A­selectie steeds makkelijker

verlopen.

Jacco Wolff,

de nieuwe trainer

van het tweede

elftal van

Zwart-Wit ’63.

PR

ES

EN

TA

TIE

GID

S Z

wA

RT

-wIT

’6

3 |

SE

IZO

EN

20

12

- 2

01

3

Page 16: Presentatiegids 2012-2013.pdf

Selectie v.v. Zwart-Wit ’63 Seizoen 2012 - 2013

Bovenste rij van links naar rechts: Alfred Veleke, Bart Mous, Jasper Bouw, Jordy Ernsten, Erwin Groenhof (fysiotherapeut), Jaap Veenvliet (verzorger), Angelo van Klink (fysiotherapeut), Niels Fidder, Fred van de Loo, Sander Bouw, Janik Borecki.

Middelste rij van links naar rechts: Tonny Glastra, Bas van Loo, Robert den Hartog, Harrie Westerink (assistent­scheidsrechter), Peter Schrijvers (keeperstrainer), Gert Jan Karsten (trainer/coach), Koos Gardenbroek (assistent­trainer), Marinus van den Os (leider), Thijs Westerink (leider), Niels van der Ven,

Azzedin Atotti, Harold van den Os. Onderste rij van links naar rechts: Oussama Labari, Maarten Praamstra, Gerro Engelgeer, Maik Verhoef, Richard van der Zwet, Marc Tadixz, Sini Ilic, Lendl Westhout, Mees Driessen. Op de foto ontbreekt: Michael Wouters.

Page 17: Presentatiegids 2012-2013.pdf

Bovenste rij van links naar rechts: Alfred Veleke, Bart Mous, Jasper Bouw, Jordy Ernsten, Erwin Groenhof (fysiotherapeut), Jaap Veenvliet (verzorger), Angelo van Klink (fysiotherapeut), Niels Fidder, Fred van de Loo, Sander Bouw, Janik Borecki.

Middelste rij van links naar rechts: Tonny Glastra, Bas van Loo, Robert den Hartog, Harrie Westerink (assistent­scheidsrechter), Peter Schrijvers (keeperstrainer), Gert Jan Karsten (trainer/coach), Koos Gardenbroek (assistent­trainer), Marinus van den Os (leider), Thijs Westerink (leider), Niels van der Ven,

Azzedin Atotti, Harold van den Os. Onderste rij van links naar rechts: Oussama Labari, Maarten Praamstra, Gerro Engelgeer, Maik Verhoef, Richard van der Zwet, Marc Tadixz, Sini Ilic, Lendl Westhout, Mees Driessen. Op de foto ontbreekt: Michael Wouters.

Foto: Bram de Mooij

Page 18: Presentatiegids 2012-2013.pdf

Selectie v.v. Zwart-Wit ’63 Seizoen 2012-2013

tonny Glastra26 jaar, verdediger

A-selectie sinds 2012-2013

Afkomstig van EFC ’58

Sander Bouw24 jaar, aanvaller

A-selectie sinds 2012-2013

Afkomstig van vv Nunspeet

Robert den Hartog31 jaar, verdediger

A-selectie sinds 2000-2001

Afkomstig van eigen kweek

PR

ES

EN

TA

TIE

GID

S Z

wA

RT

-wIT

’6

3 |

SE

IZO

EN

20

12

- 2

01

3

18

Sini Ilic26 jaar, middenvelder

A-selectie sinds 2012-2013

Afkomstig van EFC ’58

Lendl Westhout28 jaar, aanvaller

A-selectie sinds 2012-2013

Afkomstig van vv Unicum

Niek Fidder24 jaar, middenvelder

A-selectie sinds 2010-2011

Afkomstig van vv Nunspeet

Jordy Ernsten18 jaar, aanvaller

A-selectie sinds 2011-2012

Afkomstig van eigen kweek

Marc tadixz41 jaar, keeper

A-selectie sinds 2011-2012

Afkomstig van ZSGO/WMS

Bart Mous22 jaar, middenvelder

A-selectie sinds 2007-2008

Afkomstig van eigen kweek

Jasper Bouw22 jaar, middenvelder

A-selectie sinds 2009-2010

Afkomstig van eigen kweek

Maik Verhoef20 jaar, keeper

A-selectie sinds 2011-2012

Afkomstig van VVOG

Richard van der Zwet19 jaar, keeper

A-selectie sinds 2012-2013

Afkomstig van eigen kweek

Niels van der Ven25 jaar, verdediger

A-selectie sinds 2005-2006

Afkomstig van eigen kweek

Michael Wouters22 jaar, aanvaller

A-selectie sinds 2009-2010

Afkomstig van eigen kweek

Page 19: Presentatiegids 2012-2013.pdf

Technische stafv.v. Zwart-Wit ’63 Seizoen2012-2013

19

Gerro Engelgeer25 jaar, middenvelder

A-selectie sinds 2004-2005

Afkomstig van eigen kweek

Maarten Praamstra22 jaar, verdediger

A-selectie sinds 2010-2011

Afkomstig van eigen kweek

Erwin Groenhof28 jaar, fysiotherapeut

A-selectie sinds 2009-2010

Jaap Veenvliet65 jaar, verzorger

A-selectie sinds 2003-2004

Koos Gardenbroek43 jaar, assistent-trainer

A-selectie sinds 2012-2013

Gert Jan Karsten33 jaar, trainer/coach

A-selectie sinds 2011-2012

Harrie Westerink53 jaar, assistent-scheidsrechter

A-selectie sinds 2007-2008

thijs Westerink55 jaar, leider

A-selectie sinds 1994-1995

Oussama Labari19 jaar, middenvelder

A-selectie sinds 2011-2012

Afkomstig van eigen kweek

Marinus van den Os45 jaar, leider

A-selectie sinds 2011-2012

Angelo van Klink49 jaar, fysiotherapeut

A-selectie sinds 2000-2001

Fred van de Loo21 jaar, aanvaller

A-selectie sinds 2011-2012

Afkomstig van eigen kweek

PR

ES

EN

TA

TIE

GID

S Z

wA

RT

-wIT

’6

3 |

SE

IZO

EN

20

12

- 2

01

3

Janic Borecki19 jaar, verdediger

A-selectie sinds 2011-2012

Afkomstig van DVS ’33

Mees Driessen18 jaar, middenvelder

A-selectie sinds 2012-2013

Afkomstig van eigen kweek

Alfred Veleke28 jaar, verdediger

A-selectie sinds 2011-2012

Afkomstig van eigen kweek

Azzedin Atotti22 jaar, aanvaller

A-selectie sinds 2007-2008

Afkomstig van eigen kweek

Bas van Loo20 jaar, verdediger

A-selectie sinds 2012-2013

Afkomstig van eigen kweek

Harold van den Os37 jaar, aanvaller

A-selectie sinds 2000-2001

Afkomstig van eigen kweek

Peter Schrijvers43 jaar, keeperstrainer

A-selectie sinds 2011-2012

Page 20: Presentatiegids 2012-2013.pdf

Vanaf het seizoen 2012-2013 verandert het standaard

Zwart-Wit ’63 tenue. Het vertrouwde Nike shirt wordt

vervangen door een nieuw, speciaal voor onze vereni ging,

ontwikkeld Acerbis shirt. Acerbis is een nieuw voetbal-

kleding merk dat in Nederland wordt geïmpor teerd door

het Harderwijkse SD Sportswear. Zwart-Wit ’63 heeft

hiervoor een nieuwe zesjarige over eenkomst gesloten met

SD Sportswear en leveran cier telstar Sports & Fashion.

PR

ES

EN

TA

TIE

GID

S Z

wA

RT

-wIT

’6

3 |

SE

IZO

EN

20

12

- 2

01

3

20

Acerbis timmert aan de weg en levert nu kleding en voet bal accessoires aan o.a. VVOG, het Holland Beach Soccer Team, zaalvoetbal­

clubs zvv Sparta Nijkerk en FC Marlene en de prof clubs FC Olimpia (Moldavië) en Elche FC (Spanje).

Eigenaar Burns Deinum van SD Sportswear heeft in samen wer king met het bestuur en leden van Zwart­Wit ’63 een speciaal shirt

voor onze club ontwikkeld. Het is dus geen standaard shirt uit de collectie van Acerbis geworden, waar door er veel leuke en mooie

details zijn verwerkt in het shirt. Burns Deinum: ”Het Zwart­Wit ’63 shirt heeft een aantal mooie details meegekregen, zoals de

Nederlandse vlag in de kraag en de clubnaam in de achterkant van de kraag. Aan de binnen zijde van het shirt staat zelfs de tekst uit

het clublied: ”Zwart­Wit is de club die mijn hart bezit.” Ook het bedrukken van de shirts wordt onder één dak gebracht via dochter­

bedrijf SD Promotion.

Een uniek shirt dus, dat geleidelijk in de aankomende drie jaar het Nike shirt gaat vervangen en hopelijk tot veel succes

zal leiden.

Zwart-Wit ’63 komende jaren in het nieuw!

Page 21: Presentatiegids 2012-2013.pdf

2121

Kennismaking met de nieuwe spelers van de A-selectieNa het vertrek van een viertal spelers aan het einde van vorig seizoen en een drietal in de winterstop was aanvulling van de

A-selectie broodnodig. Allereerst is getracht die aanvulling binnen de eigen club te vinden. Dat is deels gelukt en vervolgens

zijn talentvolle spelers uit de omgeving benaderd om bij Zwart-Wit ’63 te komen voetballen. Hieronder het resultaat.....

Sander BouwGeboortedatum: 30 augustus 1988

Woonplaats: Nunspeet

Werk/studie: Verkoopmedewerker bij Clubb

Jeans & Fashion in Nunspeet en MBO Detail­

handel Landstede Harderwijk

Vorige clubs: vv Nunspeet

Positie in het veld: Voorste linie (spits, linksbuiten,

rechtsbuiten)

Doelstelling voor aankomend seizoen:

Bovenin de tweede klasse meedraaien,

kampioen worden, periode pakken, wedstrijden

spelen en doelpunten maken.

Mees DriessenGeboortedatum: 07 juli 1994

Woonplaats: Harderwijk

Werk: Woningontruiming

Vorige clubs: DVS ’33, Zwart­Wit ’63

Positie in het veld: Middenveld

Doelstelling voor aankomend seizoen:

Hard trainen en mijzelf bewijzen. Hopelijk mijn

debuut maken in het eerste elftal.

Anthonius (Tonny) Glastra Geboortedatum: 21 mei 1986

Woonplaats: Lelystad

Werk/studie: Bedrijfsleider Petrol Industries te

Bataviastad

Vorige clubs: vv Unicum (jeugd), sv Lelystad ’67,

EFC ’58

Positie in het veld: Rechtsback

Doelstelling voor aankomend seizoen:

Als team bovenin meedraaien in de tweede

klasse.

Sinisa Ilic , roepnaam Sini Geboortedatum: 16 juni 1986

Woonplaats: Lelystad

Werk/studie: Werkzaam bij Fair Groep als

administratief medewerker en HBO SPD

Vorige clubs: sv Lelystad ’67, asv Dronten,

Zwart­Wit ’63, EFC ’58

Positie in het veld: Aanvallende middenvelder

Doelstelling voor aankomend seizoen:

Een bijdrage leveren om terug te keren naar

de eerste klasse.

Bas van LooGeboortedatum: 23 juni 1992

Woonplaats: Harderwijk

Studie: Economie en Bedrijfseconomie aan de

VU in Amsterdam

Vorige clubs: Afkomstig uit eigen kweek

Positie in het veld: Centrale verdediger

Doelstelling voor aankomend seizoen:

Zo veel mogelijk wedstrijden spelen in het eerste.

Lendl WesthoutGeboortedatum: 29 juli 1984

Woonplaats: Lelystad

Werk/studie: Bezig met eigen onderneming

Vorige clubs: vv Unicum

Positie in het veld: Spits

Doelstelling voor aankomend seizoen:

Een basisplaats proberen af te dwingen en met

het team bovenin meedraaien.

Richard van der ZwetGeboortedatum: 31 mei 1993

Woonplaats: Ermelo

Werk/studie: Opleiding Marketing &

communicatie

Vorige clubs: Afkomstig uit eigen kweek

Positie in het veld: Keeper

Doelstelling voor aankomend seizoen:

Mijzelf ontwikkelen tot een betere keeper.

Nieuwe spelers A-selectie.

Staand van links naar rechts:

Sander Bouw, Lendl Westhout,

Richard van der Zwet, Tonny Glastra,

Sini Ilic.

Zittend van links naar rechts:

Bas van Loo, Mees Driessen.

PR

ES

EN

TA

TIE

GID

S Z

wA

RT

-wIT

’6

3 |

SE

IZO

EN

20

12

- 2

01

3

Wij wensen onze nieuwe aanwinsten veelsucces bij Zwart-Wit ’63!

Page 22: Presentatiegids 2012-2013.pdf

PR

ES

EN

TA

TIE

GID

S Z

wA

RT

-wIT

’6

3 |

SE

IZO

EN

20

12

- 2

01

3

22

T (0341) 41 57 75 | M (06) 27 28 86 51

E [email protected] | www.bert-brinkman.nl

Altijd goed in vorm(geving)...!

conceptontwikkeling - communicatie - bewustwording

(online) communicatie – marketing – sales - projectmanagement – internetportals social media - zakelijke & persoonlijke coaching – e-commerce - business development

logistiek – marktonderzoek - ecologisch onderzoek – gebiedsontwikkeling verandermanagement - interim management

www.myeyes.info

Page 23: Presentatiegids 2012-2013.pdf

PR

ES

EN

TA

TIE

GID

S Z

wA

RT

-wIT

’6

3 |

SE

IZO

EN

20

11

- 2

01

2

2323

50 jaar!! Een leeftijd om trots op te zijn. Wat is er veel gebeurd in

die 50 jaar. De club is gegroeid van een kleine groep enthou sias te

mensen uit de Harderwijkse horeca, naar een grote vereniging

die de gehele omgeving bediend.

De laatste decennia zijn er op sportief vlak vele successen

behaald en ambities ontwikkeld. Met het verwezenlijken van

deze ambities zijn er grote prestaties binnen en buiten het veld

neergezet. Er zijn promoties binnengesleept, wat heeft geresul­

teerd in drie jaar aanwezigheid in de eerste klasse, er is een

schitte rende accommodatie gebouwd, de jeugdopleiding heeft

een enorme boost gekregen en zo kunnen we nog wel even

door gaan.

De aankomende jaren gaan in het teken staan van: Zwart­Wit ’63

is meer dan voetbal alleen! Zwart­Wit ’63 is een club die haar

maatschappelijke verantwoordelijkheid niet schuwt, midden in

de samenleving staat en dit ook wil uitdragen. Een volgende

fase breekt aan. Op naar de 60 jaar.

PR

ES

EN

TA

TIE

GID

S Z

wA

RT

-wIT

’6

3 |

SE

IZO

EN

20

12

- 2

01

3

23

Maar eerst is het tijd voor feest. Zoals gezegd zullen er vier

dagen lang activiteiten zijn, voor jong en oud. Het programma is

in grote lijnen bekend en is als volgt:

Woensdag 8 mei: Receptie en reünie

Donderdag 9 mei: Wedstrijd 1e elftal

Vrijdag 10 mei: Onderling seniorentoernooi

Zaterdag 11 mei: Familiedag met aansluitend een

spetterend eindfeest

Naarmate het jubileum nadert, des te meer zullen wij onthullen.

De belangrijkste ingrediënten kent u: saamhorigheid, eigenheid,

gezelligheid en sfeer: typisch Zwart­Wit ’63, veranderd door de

jaren, maar steeds hetzelfde gebleven!!

De Jubileumcommissie (Aart van der Sluis, Goossen van der Sluis,

Anton Nicolai, Angenieta Garcia y Draijer en Harold van den Os)

50 jaar Zwart-Wit ’63Het zal niemand zijn ontgaan…. 8 mei 2013 bestaat onze club 50 jaar!!!

Dat we dit uitgebreid gaan vieren staat buiten kijf. Ik zou alvast de dagen

8 tot en met 11 mei reserveren in uw agenda als ik u was.

Wij hebben er zin in!

Page 24: Presentatiegids 2012-2013.pdf

sterk in electrowerk!

Meerkoetmeen 13

3844 XL Harderwijk

Tel. 0341-881540

Mob. 06-16397582

[email protected]

MULTITECHNIEKLOKHORST

Alles voor de HorecaVan de Mheen Foodservices levert als veelzijdigeen servicegerichte groothandel een omvangrijk assortiment voor de horeca.

Van de Mheen FoodservicesPostbus 195, 3840 AD HarderwijkDaltonstraat 18, 3846 BX HarderwijkTelefoon (0341) 43 03 13Fax (0341) 43 02 93Internet vandemheen-foodservices.nl

921754_MHE ADV sponsor PMS A6.pdf 1 dinsdag 7-7-09 12:19PM

Cafe de BelofteSmeepoortenbrink 4­6

3841 EM Harderwijk

Telefoon (0341) 460 [email protected]

Wij zijn elke dag geopend van 14.00 tot het gezellig is!

ERVARING IN DYNAMIEK

FYSIOTOTAAL Achterste wei 2 • 3844 HV HarderwijkT 0341 460493 • I www.fysiototaal.info

Blessures? Sporten is fijn. Maar als het mis gaat?

Bel FysioTotaal. Dan komt het goed!

PR

ES

EN

TA

TIE

GID

S Z

wA

RT

-wIT

’6

3 |

SE

IZO

EN

20

12

- 2

01

3

24

Page 25: Presentatiegids 2012-2013.pdf

PR

ES

EN

TA

TIE

GID

S Z

wA

RT

-wIT

’6

3 |

SE

IZO

EN

20

12

- 2

01

3

25

Medische verzorging van Zwart-Wit ’63 ook nieuwe seizoen op hoog niveau

Al bijna zeven jaar bestaat het één-

tweetje van Zwart-Wit ’63 met

Fysiototaal nu al. Zowel de jongens

op het veld als de verzorger en de

fysiotherapeuten naast het veld

leveren goed teamwork.

Met verzorger Jaap Veenvliet hebben

fysiotherapeuten Erwin Groenhof en

Angelo van Klink van FysioTotaal een kort

lijntje. Angelo legt uit: “Tijdens de trai­

ningen en wedstrijden is Jaap aanwezig.

Over het algemeen constateert Jaap als

eerst een blessure. Samen overleggen we

en zo kunnen we beginnende blessures

snel opvangen en behandelen. Ook

hebben de fysiotherapeuten intensief

contact met de trainers van het eerste en

tweede elftal. Kan een speler wel de

wedstrijd aan? Of misschien alleen een

eerste helft? Dat wil een trainer graag

weten! Vanuit de vereniging is afgelopen

jaar de vraag gekomen om de verzorging

te intensiveren. Daarom ben ik nu naast

het reguliere blessurespreekuur ook een

vast uur voor het eerste elftal aanwezig.”

Veldrevalidatie en Blessure spreekuur

De fysio’s zijn regelmatig te vinden op de

velden voor de veldrevalidatie. “Tijdens

een veldrevalidatie wordt de behandeling

niet in de behandelkamer maar op het

veld gehouden. Dit is vaak een goede

manier om weer naar een volledige

training over te gaan.

Het blessurespreekuur op elke tweede

dinsdag van de maand is vaste prik. Met

name spelers van het eerste en tweede

elftal weten de weg naar dit blessure­

spreekuur te vinden. Toch is dit spreekuur

voor ieder lid van Zwart­Wit’63. Iedereen

is welkom op het blessurespreekuur, jong

en oud. Wil je snel, vakkundig en koste loos

advies over een blessure of heb je een

vraag, dan biedt dit spreekuur uit komst.”

Komend seizoen wordt het blessure spreek­

uur vanzelfsprekend weer gehou den op

de club. Op het mededelin gen bord in de

kantine en op de website kan elk lid zien

wanneer Fysiototaal aanwezig is.

Behandeling op de praktijk

Soms zijn er klachten die beter kunnen

worden behandeld op de praktijk aan de

Achterste Wei. “Bijvoorbeeld rugklachten,

die kan ik beter behandelen als ik alle

faciliteiten bij de hand heb. Maar ook

speciale krachttraining voor bepaalde

spiergroepen kan daar worden gedaan.”

Daarnaast staat er nog een heel team van

(sport)fysiotherapeuten en manueel

therapeuten klaar om elke sporter weer

in topvorm te krijgen.

Fysiototaal gaat met veel enthou sias-

me het nieuwe seizoen in, en wenst

Zwart-Wit’63 veel succes en voetbal-

plezier toe!

Fysiototaal

0341­460493

www.fysiototaal.info

Page 26: Presentatiegids 2012-2013.pdf

26

PR

ES

EN

TA

TIE

GID

S Z

wA

RT

-wIT

’6

3 |

SE

IZO

EN

20

12

- 2

01

3

Net buiten Harderwijk, te midden van heide en bos, wordt u omarmd door pure Veluwse schoonheid.

Op het prachtig gelegen Bospark De Heivlinder bevindt zich wellness Pure Luxe op de hei.

Hier dompelen wij u onder in een wereld waar persoonlijke aandacht, natuurlijke behandelingen en gastvrijheid centraal staan.

Kom lekker wegdromen: goed voor huid, lichaam en geest… Wees welkom bij Pure luxe op de hei!

Pure

Lux

e op

de

hei

Tonn

enbe

rg 5

3 3

852P

C Er

mel

o

Mee

r inf

o: 0

577

4080

10

pu

relu

xe@

dehe

ivlin

der.n

l

Pure luxe op de hei Lekker wegdromen bij

PeBe Beeld ProductiesVideo- en FotograaF / Website designer

Peter BesselsenZeggemeen 413844 rM Harderwijkt +31(0)653875700e [email protected]

Page 27: Presentatiegids 2012-2013.pdf

2727

Nieuw hoofdsponsorconcept:

Zwart-Wit ’63 kiest voor RiLaXUniek voor Zwart-Wit ’63 maar ook uniek voor de (regionale) sportsponsoring is het nieuwe

hoofdsponsorschap. Zwart-Wit ’63 speelt dit seizoen met de naam van een maatschappelijke

stichting op de borst. Hiermee laat Zwart-Wit ’63 zien een club te zijn die meer is dan voetbal

alleen, een club die in de maatschappij staat. Zwart-Wit ’63 kiest bewust voor de stichting

RiLaX. Een stichting waarmee drie jaar geleden al een warme band is ontstaan.

RiLaX betekent: Richelle Laurijsen zegt ‘StOP’. Stop tegen het gebruik van het woord ‘kanker’

als scheldwoord. Het woord moet worden verbannen, niet alleen van het voetbalveld maar

overal, want kanker verziekt je taal!

PR

ES

EN

TA

TIE

GID

S Z

wA

RT

-wIT

’6

3 |

SE

IZO

EN

20

12

- 2

01

3

Een boodschap die

Zwart­Wit ’63 ondersteunt

en past bij de structuurvisie

2012­2025. Onze vereniging

zit rond een aantal volks­

buurten, midden in Harderwijk. Daarom willen we minder intern

gericht, maar meer in de maatschappij staan. Overheden trekken

zich terug, daardoor krijgen sportverenigingen een grotere

plicht naar hun directe omgeving. Wij zijn een volksclub, waar

iedereen gelijk wordt behandeld. RiLaX is een lokaal initiatief

en dat maakt het heel Harderwijks en herkenbaar. Daarnaast zijn

de meeste sponsors kleine lokale bedrijfjes, die zo makkelijk in

kunnen stappen. Tien procent van wat de zoge naamde ster­

sponsoren bijdragen gaat naar Stichting RiLaX en de rest gaat

in de pot van wat normaal de hoofdsponsor zou doen. De spon­

soren krijgen via meerdere soorten uitingen de kans om zich te

presenteren.

Veilingavond supportersvereniging

De link met RiLaX is zo’n drie jaar geleden ontstaan. We hebben

een bord neergezet bij Zwart­Wit ’63 en de spelers van onder

andere het eerste elftal dragen RiLaX­inloopshirtjes.

Op de in mei jongstleden gehouden veilingavond van de

supporters vereniging werd zelfs 2.500 euro geschonken aan

de Stichting RiLaX.

‘Normale’ normen en waarden

Ook de stichting RiLaX is erg enthousiast over het nieuwe

hoofdsponsorconcept. Menno Laurijsen vertelt: ”Het geeft

helemaal weer waar wij voor staan en hoe Zwart­Wit ’63

maatschappijkritisch en verantwoordelijk de aansluiting heeft

gevonden. Dat er nu voor de aangegeven vernieuwde

sponsoropzet met steun voor RiLaX is gekozen is een prachtig

voorbeeld hoe het ook kan. Bij bepaalde, vaak wat grotere,

bedrijven was de maatschappelijk verantwoorde aanpak en

handelswijze al wat eerder te zien maar bij een sportvereniging

is dit volgens mij tamelijk uniek. In een naar het lijkt steeds

harder en individualistischer wordende maatschappij je nek

uitsteken en opkomen voor wat toch gezien zou mogen worden

als ‘normale’ normen en waarden is bewonderenswaardig.

Wij zeggen dan ook graag chapeau of gewoon petje af voor

Zwart­Wit ’63.”

Voor meer informatie over de Stichting RiLaX:

www.kankerverziektjetaal.nl

Voor meer informatie over het hoofdsponsorschap:

Jan Peter van den Brink, 06­53292640,

[email protected] of

Henk Vermeer , 06­33046822, [email protected].

Page 28: Presentatiegids 2012-2013.pdf

PR

ES

EN

TA

TIE

GID

S Z

wA

RT

-wIT

’6

3 |

SE

IZO

EN

20

12

- 2

01

3

28

Palingrokerij A. Klaassen & Zn.Café De BelofteHaklander Advisering en Onderhoud BVG.I.C. BVBakkerij WegerifBoonen TweewielersAmbiance Zonwering / Eco Deuren BVBowlingcentrum HarderwijkAmbachtelijke slagerij Beert KarssenSchenau Producties Heineken Brouwerijen BV DeventerVan den Bosch en Mulder Technische installaties & LoodgietersbedrijfCafetaria en Catering van den Berg

Glaszettersbedrijf Reinier Grotenhuis BVHet Kontakt Edities bvHarders PlazaVishandel JansenKrol & Wezenberg AccountantsRederij RandmeerRené Dekker VerhuurCafé Restaurant Taveerne De BoterlapBoulevard ExpressHarry Burgwal StucadoorsAssurantiën van den Brink & Schuiteman BVSITA Suez Recycling ServicesBouw­ en aannemingsbedrijf G.J. GerardsWapeningsstaal Kroes BV

Engel & Engel CafetariaFysioTotaalBolhuis druk in diversiteitA.D.W. AccountantsSchildersbedrijf KeijzerSD SportswearEpe Onroerend Goed BVStukadoor­ en Afbouwbedrijf W. Schuit b.v.my eyesJ&G de Groot MetselbedrijfMTL ­ Multi Techniek LokhorstBert Jansen AardbolstoffeerderGert van Lunteren AssurantiënBMO Vastgoed

Businessclub v.v. Zwart-Wit ’63

Struik Foods EuropeScheer & Foppen Installatietechniekvan Scherpenzeel Oliehandel STUC en STIJL stucadoorsFLYNTH Adviseurs en Accountants BP / Delifrance KokFreek Foppen sloopwerken en asbestsaneringEpe AccountantsInstallatiebedrijf van den OsVan den Brink’s Schoonmaak & bedrijfsdienstenTaxi HamtaxKoping Flora TweelingstadMeiling MeesterschildersGrondverzetbedrijf Marco van de KampAutoreiniging Beauty Car HarderwijkMarree Bouw en Techniek

Schuuring Communicatie NetwerkSchildersbedrijf Patrique DEFAN WoninginrichtingHörmann NederlandTegelzetbedrijf A.W. v.d. BergStadscafé Restaurant De Admiraal2LeaseHolland International Reisbureau StadsdennenCatering van den BergProfile Fietsspecialist WiggerCafé Barre WienterADH SchoonmaakbedrijfGastrovino “De Bourgondiër”Ten Hove Pallet­ en TimmerfabriekKapsalon OutlineRozendaal on Wheels

Covebo Werk­lokaal B.V.Covebo B.V.AB Specialistische Reiniging BVRini Wolf GlashandelOverhoff Dataservices BVSchildersbedrijf John Groot Slijterij Het MelkmeisjeWitkamp Benzine StationsAA DrinkPeter van der Linden SchildersbedrijfSopranosbar ArubaBimo Bouw BVBiodiesel Kampen

Reclamebordhouders v.v. Zwart-Wit ’63

Cafetaria en Catering van den BergMaars WandsystemenRabobank Randmeren Lentink De Jonge Accountants &

BelastingadviseursVan der Hoek Makelaardij Schildersbedrijf Patrique Steengoed voor Buiten

Ambiance Zonwering / Eco Deuren BVVan­Zeijl­Bijl­Aartsen­AdvocatenSukses ReclameDEFAN Woninginrichting

Grassmasterveld v.v. Zwart-Wit ’63

HoofdsponsorenHotel Café Restaurant MonopoleIntermetals GmbH

Vrienden van v.v. Zwart-Wit ’63Van der Hoek MakelaardijRabobank Randmeren

Bouwbedrijf Willem van der VeldeVan de Mheen Foodservices

Steengoed voor Buiten

Ambachtelijke slagerij Beert Karssen

Jeugdvoetbaldag v.v. Zwart-Wit ’63

SponsorcommissieWilt u in de volgende presentatiegids ook worden genoemd op deze pagina, neem dan contact op met één van de onderstaande leden van de sponsorcommissie:

Jan­Peter van den Brink 06­53292640Jaap Engelgeer 06­21595990Harold van den Os 06­46241994Renger Haagswoud 06­48564801

Jan van Bijsteren 06­12855890Erik Wegerif 06­52301145Hans Verhoog 06­13817060Harry Bos 06­51145857

Sven Fortuin 06­19457754Henri van der Spek 06­23949174

Onze sponsoren...!

Page 29: Presentatiegids 2012-2013.pdf

PR

ES

EN

TA

TIE

GID

S Z

wA

RT

-wIT

’6

3 |

SE

IZO

EN

20

12

- 2

01

3

292929

PR

ES

EN

TA

TIE

GID

S Z

wA

RT

-wIT

’6

3 |

SE

IZO

EN

20

12

- 2

01

3

Zwart-Wit ’63Opgericht op 8 mei 1963 Sportpark Parkweg, Harderwijkwww.zwartwit63.nl

Zwart-Wit’63 zal na de degradatie moeten aanpikken in de (sub)top van de tweede klasse. Dat dit lastig zal zijn, blijkt uit de magere resultaten van de degra dan-ten van vorig jaar. Maar met de nieuwe aanwinsten van buitenaf en vanuit de eigen jeugdopleiding is de A-selectie weer op een waardig niveau.

ESCOpgericht op 1 april 1945 Burgemeester Bode Sportpark, Elburgwww.elburgersc.nl

De mededegradant uit de eerste klasse redde het net niet in de nacompetitie. De ploeg moet aankomend seizoen hun sterke keeper missen, want Frans Koornberg vertrekt naar WHC. Desondanks heeft Zwart-Wit ’63 het altijd lastig tegen de mannen uit Elburg. Een geduchte tegenstander dus weer, ook aankomend seizoen.

VIOS VaassenOpgericht op 24 mei 1935 Sportpark De Kouwenaar, Vaassenwww.viosvaassen.nl

VIOS is een grote onbekende in de tweede klasse G. Voor zover bekend heeft Zwart-Wit ’63 niet eerder tegen deze ploeg gespeeld. Afgelopen seizoen werd VIOS kampioen in de derde klasse B. Een ervaren ploeg die het met eigen jongens doet. De tweede klasse moet met name oppassen voor spits Koldenhof die er vorig seizoen 30 inschoot in de competitie.

sv Excelsior Z.Opgericht op 9 februari 1920 Sportpark De Leigraaf, Zettenwww.excelsiorzetten.nl

Dit jaar dus weer een lange busreis naar Zetten. De laatste keer was in het seizoen 2001-2002. Toen won Zwart-Wit ’63 met 1-9 en 5-0. Dat zal dit seizoen niet zo makkelijk gaan. Excelsior werd ongeslagen kampioen van 3A (20 overwinningen en 2 gelijke spelen). Ook deze ploeg doet het met eigen jongens.

OWIOSOpgericht op 25 september 1925 Sportpark Bovenmolen, Oldebroekwww.owios.nl

OWIOS speelde zich net veilig dit seizoen in de tweede klasse G. Opvallend, want de fysiek sterke ploeg beschikt toch over een aantal sterke spelers als William van den Hul en de grote keeper Marcel van der Beek. Aankomend seizoen komt een drietal spelers van WHC naar OWIOS. Dit zijn de jongelingen Mathijs Kuiper, Tristan Keyl en Patrick Mensink. Ook de trainer is nieuw: Erwin Brem, afkomstig van sv ’t Harde.

Veensche BoysOpgericht op 7 juni 1936 Sportpark Nijkerkerveen, Nijkerkerveenwww.veenscheboys.nl

Veensche Boys had een heel lastig seizoen en wist zich door een eindspurt nog net veilig te spelen. De trainerswissel was daar waarschijnlijk de oorzaak van. Opvallend is de komst van ex-profs Sebastiaan Steur en Hans van der Haar, beiden afkomstig van topklasser Spakenburg. Yasin Kurt (DVS ’33) en Jacco Kortenhoever (Montfoort) vertrekken.

asv DrontenOpgericht op 25 juni 1962 Burg. Dekker Sportpark, Drontenwww.asvdronten.nl

asv Dronten had een wisselvallig seizoen in de tweede klasse G. De ploeg had in Wesley de Klein met 13 doel-punten de topscorer. Helaas voor Dronten vertrekt hij naar hoofdklasser Flevo Boys. Keeper Wesley Bies vertrekt naar VVOG, Pim Herrewijn naar Unicum en Gerrit Visser naar Urk. Vanaf de Veluwe komen echter verster kingen. Oud-Nunspeters Gerjan Mulder en Pedro van de Bunte (beiden nu DVS ’33) gaan naar asv Dronten. Daarnaast komen van BAS drie spelers, van Roda ’46 komt Marco Reichardt en van Lelystad ’67 komt keeper Marco Remmelts.

FC HorstOpgericht op 19 juli 1971 Sportpark De Adelaar, Ermelowww.fchorst.nl

Bij FC Horst, zoals elk jaar, weer veel mutaties. Ricardo van de Pol gaat naar Hierden, Laurens Brouwer naar VVOG. Oudgedienden Johan van de Hazel, Ruud Cuntz en Remco van de Kamp stoppen. Elroy Martens en Roy Kok vetrekken naar EFC ’58. Opvallende aan-winsten voor FC Horst zijn Ali Akachar (VVOG), Karley Berghuis (Vierhouten ’82), Sander Staal (DVS ’33), Robin van Wijnbergen (DVS ’33) en Marco Drost (Nunspeet). Een duidelijke titel kandidaat dus!

sv ’t HardeOpgericht op 15 mei 1937 Sportpark Schenk, ‘t Hardewww.svtharde.nl

sv ’t Harde gaat volgend seizoen hun spits Edwin van Egteren missen als speler want Edwin wordt hoofd-trainer van sv ’t Harde. Dat scheelt toch altijd een paar doelpunten. Ook oudgedienden Robert Strijker en Ronald van Putten stoppen ermee. Van hoofdklasser WHC komt Nick Grootkarzijn als versterking en van DSV ’61 komt Hermen de Jager.

VSCO ’61Opgericht op 24 augustus 1961 Sportpark De Heughte, Oosterwoldewww.vsco.nl

VSCO ’61 heeft zich, na een goed seizoen in de tweede klasse G, weer weten te versterken. Van WHC komt Nick Koele en van WZC komt Robin de Gruijter. Onder de trainer Marcel Boelens zal VSCO ’61 waarschijnlijk weer in de top mee doen. Ook omdat doelpunten-machine Wim de Vries (vorig seizoen 20 treffers) er gewoon weer bij is.

DFS Opheusden Opgericht op 18 juni 2001 Sportpark ‘t Heerenland, Opheusdenwww.svdfs.nl

De ploeg waartegen Zwart-Wit ’63 in het seizoen 2009-2010 ook al uitkwam, werd vorig seizoen knap derde in de tweede klasse G. Lange tijd stond de ploeg zelfs bovenaan. Aankomend seizoen wordt de ploeg versterkt met Leon Koopman van Bennekom. Ernesto Foor vertrekt naar DIO ’30 en topscorer Thomas Lempicki naar Dodewaard.

UnicumOpgericht op 10 mei 1970 Sportpark Schouw, Lelystadwww.unicumlelystad.nl

Unicum werd afgelopen seizoen tiende in de tweede klasse B (district West 1). Lange tijd leek de ploeg te gaan degraderen, maar de trainerswissel (Michel van Oostrum verving Ronald Bekkers) wierp zijn vruchten af. Uit de laatste 9 wedstrijden werden 22 punten behaald! Gelukkig speelt de topscorer van Unicum (Lendl Westhout) volgend seizoen bij Zwart-Wit ’63. Unicum heeft zich wel uitstekend versterkt met Pim Herrewijn van ASVD en Boyd Besselink, Junior Mahieu en Andy de Wit van Lelystad ’67.

ESAOpgericht op 22 december 1954 Sportpark Rijkerswoerd, Arnhemwww.esa­rijkerswoerd.nl

ESA is een oude bekende van Zwart-Wit’63. De ploeg uit Arnhem die een zeer talentvolle jeugdafdeling heeft, stijgt de laatste jaren steeds hoger in het zaterdagvoetbal. Afgelopen seizoen werd de ploeg tweede in de tweede klasse H. De ploeg werd in de finale van de nacompetitie nipt uitgeschakeld door Hierden. Belangrijke nieuwkomer bij ESA is Mitch Legerstee van Babberich.

Lelystad ’67Opgericht op 1 november 1967 Sportpark Langezand, Lelystadwww.svlelystad.nl

Lelystad ’67, de voormalige ploeg van trainer Gert Jan Karsten, degradeerde afgelopen seizoen uit de eerste klasse A. Er zijn grote verschuivingen in de selectie van de nieuwe trainer Jan Boes. Zo komen Giovanni Boezerman en Madih Doufikar van SDC Putten, Kevin van Essen van Argon, Giovanni Zebeda en Michael Samuel van JOS en Darryl van der Veer van ZFCO. Tim Fechter gaat terug naar VVOG, Andy de Wit, Boyd Besselink en Junior Mahieu naar Unicum, Marco Remmelts naar ASVD, Paul Kalapnatsingh naar NFC en Wilgo van Dams, Marc Raaymakers en Danny Mostaard stoppen.

INDeLINGTWeeDe

KLASSe G OOST 2012

2013

INDeLINGTWeeDe

KLASSe G OOST 2012

2013

Page 30: Presentatiegids 2012-2013.pdf

1 septemberESC ­ OWIOSsv ’t Harde ­ Lelystad ’67Zwart-Wit ’63 - VSCO ’61Veensche Boys ­ DFSESA ­ asv DrontenVIOS Vaassen ­ FC HorstUnicum ­ Excelsior Z.

8 septemberLelystad ’67 ­ ESCVSCO ’61 ­ sv ’t HardeDFS - Zwart-Wit ’63asv Dronten ­ Veensche BoysFC Horst ­ ESAExcelsior Z. ­ VIOS VaassenOWIOS ­ Unicum

15 septemberLelystad ’67 ­ OWIOSESC ­ VSCO ’61sv ’t Harde ­ DFSZwart-Wit ’63 - asv DrontenVeensche Boys ­ FC HorstESA ­ Excelsior Z.VIOS Vaassen ­ Unicum

22 septemberVSCO ’61 ­ Lelystad ’67DFS ­ ESCasv Dronten ­ sv ’t HardeFC Horst - Zwart-Wit ’63Excelsior Z. ­ Veensche BoysUnicum ­ ESAOWIOS ­ VIOS Vaassen

29 septemberVSCO ’61 ­ OWIOSLelystad ’67 ­ DFSESC ­ asv Drontensv ’t Harde ­ FC HorstZwart-Wit ’63 - Excelsior Z.Veensche Boys ­ UnicumESA ­ VIOS Vaassen

6 oktoberDFS ­ VSCO ’61asv Dronten ­ Lelystad ’67FC Horst ­ ESCExcelsior Z. ­ sv ’t HardeUnicum - Zwart-Wit ’63VIOS Vaassen ­ Veensche BoysOWIOS ­ ESA

13 oktoberDFS ­ OWIOSVSCO ’61 ­ asv DrontenLelystad ’67 ­ FC HorstESC ­ Excelsior Z.sv ’t Harde ­ UnicumZwart-Wit ’63 - VIOS VaassenVeensche Boys ­ ESA

27 oktoberasv Dronten ­ DFSFC Horst ­ VSCO ’61Excelsior Z. ­ Lelystad ’67Unicum ­ ESCVIOS Vaassen ­ sv ’t HardeESA - Zwart-Wit ’63OWIOS ­ Veensche Boys

3 novemberasv Dronten ­ OWIOSDFS ­ FC HorstVSCO ’61 ­ Excelsior Z.Lelystad ’67 ­ UnicumESC ­ VIOS Vaassensv ’t Harde ­ ESAZwart-Wit ’63 - Veensche Boys

10 novemberFC Horst ­ asv DrontenExcelsior Z. ­ DFSUnicum ­ VSCO ’61VIOS Vaassen ­ Lelystad ’67ESA ­ ESCVeensche Boys ­ sv ’t HardeOWIOS - Zwart-Wit ’63

17 novemberFC Horst ­ OWIOSasv Dronten ­ Excelsior Z.DFS ­ UnicumVSCO ’61 ­ VIOS VaassenLelystad ’67 ­ ESAESC ­ Veensche Boyssv ’t Harde - Zwart-Wit ’63

1 decemberExcelsior Z. ­ FC HorstUnicum ­ asv DrontenVIOS Vaassen ­ DFSESA ­ VSCO ’61Veensche Boys ­ Lelystad ’67Zwart-Wit ’63 - ESCsv ’t Harde ­ OWIOS 8 decemberOWIOS ­ Excelsior Z.FC Horst ­ Unicumasv Dronten ­ VIOS VaassenDFS ­ ESAVSCO ’61 ­ Veensche BoysLelystad ’67 - Zwart-Wit ’63ESC ­ sv ’t Harde

19 januariOWIOS ­ ESCLelystad ’67 ­ sv ’t HardeVSCO ’61 - Zwart-Wit ’63DFS ­ Veensche Boysasv Dronten ­ ESAFC Horst ­ VIOS VaassenExcelsior Z. ­ Unicum

26 januariESC ­ Lelystad ’67sv ’t Harde ­ VSCO ’61Zwart-Wit ’63 - DFSVeensche Boys ­ asv DrontenESA ­ FC HorstVIOS Vaassen ­ Excelsior Z.Unicum ­ OWIOS

2 februariOWIOS ­ Lelystad ’67VSCO ’61 ­ ESCDFS ­ sv ’t Hardeasv Dronten - Zwart-Wit ’63FC Horst ­ Veensche BoysExcelsior Z. ­ ESAUnicum ­ VIOS Vaassen

16 februariLelystad ’67 ­ VSCO ’61ESC ­ DFSsv ’t Harde ­ asv DrontenZwart-Wit ’63 - FC HorstVeensche Boys ­ Excelsior Z.ESA ­ UnicumVIOS Vaassen ­ OWIOS

2 maartOWIOS ­ VSCO ’61DFS ­ Lelystad ’67asv Dronten ­ ESCFC Horst ­ sv ’t HardeExcelsior Z. - Zwart-Wit ’63Unicum ­ Veensche BoysVIOS Vaassen ­ ESA

9 maartVSCO ’61 ­ DFSLelystad ’67 ­ asv DrontenESC ­ FC Horstsv ’t Harde ­ Excelsior Z.Zwart-Wit ’63 - UnicumVeensche Boys ­ VIOS VaassenESA ­ OWIOS

16 maartOWIOS ­ DFSasv Dronten ­ VSCO ’61FC Horst ­ Lelystad ’67Excelsior Z. ­ ESCUnicum ­ sv ’t HardeVIOS Vaassen - Zwart-Wit ’63ESA ­ Veensche Boys

23 maartDFS ­ asv DrontenVSCO ’61 ­ FC HorstLelystad ’67 ­ Excelsior Z.ESC ­ UnicumZwart-Wit ’63 - ESAVeensche Boys ­ OWIOSsv ’t Harde ­ VIOS Vaassen

6 aprilOWIOS ­ asv DrontenFC Horst ­ DFSExcelsior Z. ­ VSCO ’61Unicum ­ Lelystad ’67VIOS Vaassen ­ ESCVeensche Boys - Zwart-Wit ’63ESA ­ sv ’t Harde

13 aprilasv Dronten ­ FC HorstDFS ­ Excelsior Z.VSCO ’61 ­ UnicumLelystad ’67 ­ VIOS VaassenESC ­ ESAsv ’t Harde ­ Veensche BoysZwart-Wit ’63 - OWIOS

20 aprilOWIOS ­ FC HorstExcelsior Z. ­ asv DrontenUnicum ­ DFSVIOS Vaassen ­ VSCO ’61ESA ­ Lelystad ’67Veensche Boys ­ ESCZwart-Wit ’63 - sv ’t Harde

4 meiFC Horst ­ Excelsior Z.asv Dronten ­ UnicumDFS ­ VIOS VaassenVSCO ’61 ­ ESALelystad ’67 ­ Veensche BoysESC - Zwart-Wit ’63OWIOS ­ sv ’t Harde

11 meiExcelsior Z. ­ OWIOSUnicum ­ FC HorstVIOS Vaassen ­ asv DrontenESA ­ DFSVeensche Boys ­ VSCO ’61Zwart-Wit ’63 - Lelystad ’67sv ’t Harde ­ ESC

PR

ES

EN

TA

TIE

GID

S Z

wA

RT

-wIT

’6

3 |

SE

IZO

EN

20

12

- 2

01

3

Wedstrijdschema seizoen 2012-2013

30

Page 31: Presentatiegids 2012-2013.pdf

PR

ES

EN

TA

TIE

GID

S Z

wA

RT

-wIT

’6

3 |

SE

IZO

EN

20

12

- 2

01

3

31

Covebo Uitzendgroep wenst Zwart Wit’63 veel succes komend seizoen!Sport verbroederd, op vele vlakken. Daarbij is voetbal een prachtig podium waarbij sportieve aspiraties zakelijke doelen ontmoeten. In de eerste plaats het spel, de spanning en het succes, daarnaast als ontmoetingsplaats voor ondernemers die wekelijks hun eigen één tweetje met elkaar spelen. Dat is voetbal anno 2012, een schitterende combinatie, waar uiteraard het spel altijd de boventoon voert. Ook Covebo acteert graag op dit podium, zowel sportief als zakelijk.

Covebo draagt Zwart Wit’63 een warm hart toe. Een bijzondere club uit de regio waar de mouwen worden opgestroopt om het maximale resultaat te bereiken. Een kenmerk dat past bij Covebo, want alleen het beste is goed genoeg, zowel zakelijk als sportief!

Kijk voor meer informatie op: www.covebo.nl

Covebo is een internationale uitzendorganisatie

gespecialiseerd in de bouw, techniek, productie

en logistiek en bemiddelt bovendien Nederlands

personeel via Werk-lokaal.

Gewoon Goed Geregeld

Covebo Uitzendgroep wenst Zwart Wit’63 veel succes komend seizoen!Sport verbroederd, op vele vlakken. Daarbij is voetbal een prachtig podium waarbij sportieve aspiraties zakelijke doelen ontmoeten. In de eerste plaats het spel, de spanning en het succes, daarnaast als ontmoetingsplaats voor ondernemers die wekelijks hun eigen één tweetje met elkaar spelen. Dat is voetbal anno 2012, een schitterende combinatie, waar uiteraard het spel altijd de boventoon voert. Ook Covebo acteert graag op dit podium, zowel sportief als zakelijk.

Covebo draagt Zwart Wit’63 een warm hart toe. Een bijzondere club uit de regio waar de mouwen worden opgestroopt om het maximale resultaat te bereiken. Een kenmerk dat past bij Covebo, want alleen het beste is goed genoeg, zowel zakelijk als sportief!

Kijk voor meer informatie op: www.covebo.nl

Covebo is een internationale uitzendorganisatie

gespecialiseerd in de bouw, techniek, productie

en logistiek en bemiddelt bovendien Nederlands

personeel via Werk-lokaal.

Gewoon Goed Geregeld

Covebo Uitzendgroep wenst Zwart Wit’63 veel succes komend seizoen!Sport verbroederd, op vele vlakken. Daarbij is voetbal een prachtig podium waarbij sportieve aspiraties zakelijke doelen ontmoeten. In de eerste plaats het spel, de spanning en het succes, daarnaast als ontmoetingsplaats voor ondernemers die wekelijks hun eigen één tweetje met elkaar spelen. Dat is voetbal anno 2012, een schitterende combinatie, waar uiteraard het spel altijd de boventoon voert. Ook Covebo acteert graag op dit podium, zowel sportief als zakelijk.

Covebo draagt Zwart Wit’63 een warm hart toe. Een bijzondere club uit de regio waar de mouwen worden opgestroopt om het maximale resultaat te bereiken. Een kenmerk dat past bij Covebo, want alleen het beste is goed genoeg, zowel zakelijk als sportief!

Kijk voor meer informatie op: www.covebo.nl

Covebo is een internationale uitzendorganisatie

gespecialiseerd in de bouw, techniek, productie

en logistiek en bemiddelt bovendien Nederlands

personeel via Werk-lokaal.

Gewoon Goed Geregeld

Page 32: Presentatiegids 2012-2013.pdf

Am langenhorster Bahnhof 22C48607 Ochtrup Germany

Tel. 0049 (0) 2553972674Fax. 0049 (0) 2553972674

E-mail: [email protected]: www.intermetals.de

H O O F D S P O N S O R E N Z W A R T ­ W I T ’ 6 3

Hotel Café Restaurant Monopole

Buiten de Bruggepoort 3

3841 CT Harderwijk

t. +31 (0)341 412104

f. +31 (0)341 422020

i. www.hotelmonopole.nl

e. [email protected]

Markt 5 - 3841 CE Harderwijk - Telefoon 0341-429660 - www.deboterlap.nl