Presentatiegids Zeerobben

of 48 /48
PRESENTATIEGIDS ZEEROBBEN 2012-2013 TRAINERSTAF A-SELECTIE VRIENDEN VOOR HET LEVEN WOONCENTRUM WALINGA DE BEUKERS ZEEROBBEN BEWAARNUMMER SEIZOEN 2012/2013 • JAARGANG 4 Even voorstellen: Door Anthoon Elsinga Stabiliteit en duurzaamheid Een familie binnen een familieclub 60 jaar ZEEROBBEN 60 jaar

description

Bewaarnummer 2012/2013 • Jaargang 4

Transcript of Presentatiegids Zeerobben

Page 1: Presentatiegids Zeerobben

PRESENTATIEGIDS

ZEEROBBEN2012-2013

TRAINERSTAF A-SELECTIE

VRIENDEN VOOR HET LEVEN

WOONCENTRUMWALINGA

DE BEUKERS

ZEEROBBEN

BEWAARNUMMER SEIZOEN 2012/2013 • JAARGANG 4

Even voorstellen:

Door Anthoon Elsinga

Stabiliteit en duurzaamheid

Een familie binnen een familieclub

60 jaarZEEROBBEN

60 jaar

Page 2: Presentatiegids Zeerobben

Presentatiegids zeerobben 2012|20132

Fysiotherapie Rozengracht verzorgt sinds 2010 de fysiotherapie voor de spelers van zeerobben. Elke donderdagavond van 20.00 tot 21.00 is er een fysiotherapeut van de maatschap voor fysiotherapie Rozengracht aanwezig in de fysioruimte.In overleg met de trainer en leider kan gebruik worden gemaakt van de deskundigheid op het gebied van bewegend functioneren. Ook kan advies worden gegeven over training en/of revalidatie na een blessure.

Door de betrokkenheid en samenwerking van de fysiotherapeuten met de voetbalclub zeerobben is afgesproken dat

Zeerobbenleden indien nodig binnen 24 tot 48 uur gezien kunnen worden bij de praktijk op de Rozengracht nr. 24 in het geval van blessures of klachten aan het bewegingsapparaat.

Op de Rozengracht wordt samengewerkt met verschillende medische en paramedische specialisten. U kunt rechtstreeks een afspraak maken voor fysiotherapie of manuele therapie en als het nodig is zal met de huisarts worden overlegd. In de meeste gevallen worden de kosten voor fysiotherapie vergoed uit het aanvullende pakket van je zorgverzekering.

ZEEROBBEN EN FYSIOTHERAPIE ROZENGRACHT 24

Maatschap Fysiotherapie Rozengracht

Rozengracht 24

8861 XZ Harlingen

Tel 0517-418100

[email protected]

www.fysiotherapie-rozengracht.nl

P. BaardManueel Therapeut

A.N. Mollema-BruinsmaFysiotherapeut

A. OsingaFysiotherapeut

I.C.W. van de Witte-Van AerleBekkenfysiotherapeut

Medische Fitness • Manuele Therapie • Bekkenfysiotherapie • Fitness onder begeleiding • Sportfysiotherapie • Kinderfysiotherapie

24

Anke MollemaPeter Baard

Page 3: Presentatiegids Zeerobben

Presentatiegids zeerobben 2012 | 2013 3

Voor u ligt de jaarlijkse presentatiegids van Zeerobben. Het is alweer de vierde editie van een medium dat zich in die relatief korte tijd heeft ontwikkeld tot een onmisbare gids, vraagbaak en cultuuricoon van deze bloeiende voetbalvereniging. Voorloper was het jaarlijkse Bewaarnummer van het maandblad De Zeerob. Een bewaarexemplaar is het vanwege de gedetailleerde hoeveelheid informatie over de club nog steeds, maar daarnaast is de presentatiegids vooral uitgegroeid tot een lezenswaardig visitekaartje van de vereniging. Wie de artikelen leest begrijpt beter hoe Zeerobben in elkaar steekt, wat de Zeerobben-familie bindt en waarom de vereniging is uitgegroeid tot een alom gerespecteerde club in Friesland.

om die status te bereiken is er in de afgelopen 60 jaar met veel enthousiasme en soms ook mwet het nodige bloed, zweet en tranen, heel hard aan gewerkt door talloze vrijwilli-gers. en om die status te behouden of, zoals onze ambitie is, nog verder uit te bouwen zal er ook in het komende seizoen en de hopelijk vele seizoenen daarna, weer veel gevraagd worden van dat grote leger van mensen dat zich geheel belangeloos inzet om voetbal bij Zeerobben aangenaam, gezellig, veilig en sportief succesvol mogelijk te maken. die saamhorigheid tussen voetballers (sters), trainers, leiders, bestuurders, vrijwilligers en supporters maakt Zeerobben tot wat het is: een club om bij te willen horen en een club om trots op te zijn!

voorWoord

in 2013 viert Zeerobben haar 60-jarig bestaan. da’s iets om te vieren en geeft aanleiding om terug te kijken, maar voo-ral vooruit te kijken naar de volgende episode. Verderop in deze gids meer over de historie van Zeerobben, alsmede ook een terugblik op het afgelopen seizoen. in het kader van dit voorwoord wil ik me in een terugblik op het afgelopen sei-zoen beperken tot wat mij persoonlijk het meeste bij zal bli-jven. ik ontkom er dan niet aan mijn eervolle benoeming tot voorzitter aan te halen. Want zo voelde het toen en voelt het nog steeds: het is een eer om als voorzitter een uithangbord en representant van deze fantastische club te mogen zijn. dat was zelfs zo toen wij als vereniging werden geschokt door het heengaan van ons clubicoon “papa” Tinus booy. Zeerobben toonde in die periode haar waardigheid en haar waardering voor Tinus en zijn nabestaanden op een wijze die recht doet aan de menselijke waarden en normen waar Zeerobben voor staat.

sportief gezien hadden we als club een goed jaar. Jammer natuurlijk dat het eerste elftal via de nacompetitie niet de stap naar de tweede klasse heeft kunnen maken. Maar daar staat dan weer tegenover dat b1 zich in de nacompetitie over 2 duels de meerdere toonde van sc genemuiden en komend seizoen mag uitkomen in de nieuwe landelijke derde divisie. dat wordt een loodzware opgave voor het sterk verjongde b1, maar als club staan we achter hen en we wensen ze heel veel succes.

als laatste herinnering aan het afgelopen seizoen ontkom ik niet aan de fusieperikelen die ons ruim een half jaar bezig hielden. We weten hoe het is afgelopen en op onze website kunt u in het nieuwsarchief nog nalezen hoe we daar over denken. Feit is dat wij onze nek hebben uitgestoken in een poging het voetbal in Harlingen naar een breder en vooral hoger plan te tillen. nu is het onze uitdaging om dat laatste geheel zelfstandig als Zeerobben te gaan realiseren.

en daarmee kom ik dan meteen bij een blik op de toekomst. Wat het komende seizoen betreft wordt het interessant om te zien hoe de bijgestelde technische structuur zich zal gaan ontwikkelen. Met aan het hoofd onze nieuwe hoofdtrainer inne schotanus en zijn staf. Meer over hen leest u verderop in deze gids. ook hebben we hoge verwachtingen over

Page 4: Presentatiegids Zeerobben

Presentatiegids zeerobben 2012|20134

het verder verbeteren van technische kader van onze jeugdafdeling opleidingen en de offi ciële erkenning van Zeerobben als leerbedrijf. al met al is het onze ambitie om onze jeugdopleiding verder te verbeteren en tegelijkertijd de doorstroming van talentvolle jeugd naar de senioren te verbeteren en te stimuleren.

dat sluit ook naadloos aan bij onze doelstellingen op de langere termijn. die beginnen bij behoud van onze clubcultuur, waarbij iedereen, met veel of met iets minder talent, met sportieve of recreatieve ambities, met actieve of passieve ontspanning, zich thuis kan voelen bij Zeerobben. en we geloven dat het gezond is om daarnaast als sportieve ambitie te hebben om met ons eerste elftal hogerop te komen. de stap naar de tweede klasse hopen we snel te kunnen maken. en onze inspanningen zijn er zelfs op gericht dat ook dat nog niet ons plafond zal zijn.

samen kijken we uit naar een voetbalseizoen met hopelijk vele sportieve successen en gaan we vol verwachting het jubileumjaar 2013 in. Zie ook de bijdrage van de hand van gerrit bos daarover. Wiebe attema en zijn onvolprezen vrijwilligers van de jubileumwerkgroep gaan ons vast en zeker verrassen met leuke evenementen en festiviteiten. noteer de nieuwjaarsreceptie op 5 januari 2013 alvast maar in uw agenda’s.

Met sportieve groet,Johannes Woudstra, voorzitter

iNHoud06 tEruGblik vooruitblikeen prachtig seizoen ligt alweer enige tijd achter ons. sterker nog, we zijn alweer begonnen aan het nieuwe seizoen. Zoals altijd was het voor de één een zeer succesvol seizoen en voor de ander was het er misschien wel één om weer snel te ver-geten.

16 WooNCENtruM WAliNGAstabiliteit en duurzaamheid in wonenén in sponsoring van Zeerobben.

18 WAddENrobkESal jaren staat Zeerobben in noord nederland bekend om haar goede jeugdafdeling. Het aantal jeugdleden groeit ieder jaar. om kinderen op jonge leeftijd al bekend te maken met voetbal heeft onze club 2 jaar geleden “de Waddenrobkes” in het leven geroepen.

21 vriENdEN voor HEt lEvENdoor anthoon elsinga

26 25 JAAr voEtbAlkAMPin het jaar van het 60-jarig jubileum van onze vereniging gaan onze d- en e-pupillen voor de 25e keer op voetbalkamp.

28 dE fAMiliE bEukEreen familie binnen een familie

28 60 JAAr ZEErobbEN Als de oprichtingsdatum van een club herdacht wordt, zoals in dit geval bij het 60-jarig bestaan, dan doet men vaak een pas op de plaats en kijkt men om.. terug in het verleden.

19 dE trAiNErSStAfMet ingang van het seizoen 2012-2013 werd de technische staf van de a-selectie van Zeerobben geheel vernieuwd.

de website 5

kampioenen 11

smeding 14

selectiefoto 24

Trainings indeling 37

Competitie indeling 38

belangrijke adressen 40

Trainers & leiders 42

belangrijke informatie 44

sponsor overzicht 46

vErvolG voorWoord

vErdEr

Page 5: Presentatiegids Zeerobben

PresenTaTiegids ZEErobbEN 2012 | 2013 5

dE WEbSitE

naast alle foto’s en verslagen doen de rubrieken ‘uit de oude doos… , ‘Zeerobben aller Tijden’, ‘Zeerobben all over the World’ het ook hartstikke goed. alleen jammer dat de rubriek ‘de Foto en het verhaal’ wat in het slop is geraakt. We zouden graag zien dat die rubriek weer nieuw leven in wordt geblazen. dus kom op met dat spul. iedereen heeft wel in een album of schoenendoos op zolder een foto waaraan een mooi verhaal kleeft. ben je zelf niet zo’n schrijver maar heb je wel een foto met een mooi verhaal? neem gerust contact met ons op. Wij zijn graag bereid je te helpen met het optekenen van dat verhaal.

de website is in beweging. en dat moet ook. stilstand is achteruitgang. Toch? Maar stilzitten doen we niet bij Zeerobben. ook niet voor wat betreft de website. en er verandert meer dan je zo op het eerste gezicht denkt. sinds vorig jaar worden de laatste Twitterberichten getoond op de site, is het menu in de bovenbalk onlangs enigszins aangepast en is de oude vertrouwde foto op de Homepagina gewijzigd. Wellicht de meest fraaie aanpassing is die van de teampagina’s. bij het ter perse gaan van dit bericht was de aanpassing nog niet geheel voltooid, maar als het goed is zijn in de loop van september alle teampagina’s voorzien van een link naar de betreff ende teampagina op Voetbal.nl met daarin het volledige competitieprogramma, uitslagen en standen. Ja, Zeerobben is goed bezig met haar website. en zo hoort het ook….

Het webteam:

Frans bode, Johnny de groot en arnold lankamp.

natuurlijk zijn er altijd dingen voor verbetering vatbaar.Heb je een idee waardoor onze website nog aantrekkelijkzou kunnen worden?

Mail dan naar [email protected].

Anno 2012 is een verenigingswebsite niet meer weg te denken. En Zeerobben heeft er één. En wat voor één. Altijd actueel en bezoekers bij de vleet. In de weekenden scoren we vaak meer dan 800 bezoekers met af en toe een uitschieter tot boven de 1.000. Wie zegt ons dat na? Ook op doordeweekse dagen verwelkomen we rond de 500 bezoekers per dag. De kracht is natuurlijk de actualiteit. En daar zorgen we met z’n allen voor. Niet alleen het webteam is verantwoordelijk voor die actualiteit, maar ook al die ouders en vrijwilligers die wekelijks foto’s verslagen en andere wetenswaardigheden aanleveren.

TOVER JE SAAIE DEUR OM TOT EEN UNIEK ONTWERP MET JE FAVORIETEVOETBALFOTO!

Pimpjedeur.nl

Maak een deurposter van je eigen foto of kies gratis een afbeelding uit onze gallerij.

Onze deurposters zijn gemakkelijk te plakkenen simpel te verwijderenen er is een oplossing voor ieder type deur.

www.pimpjedeur.nl

twitter.com/pimpjedeur

facebook.com/pimpjedeur.nl

15% ONLINE KORTING

Gebruik de volgende kortingscode:

“ZEEROB”

Page 6: Presentatiegids Zeerobben

Presentatiegids zeerobben 2012/20136

Terugblikvooruitblik

Page 7: Presentatiegids Zeerobben

Presentatiegids zeerobben 2012/2013 7

TeksT: Frans bodeFoTo’s: Hans gillissen

Een prachtig seizoen ligt alweer enige tijd achter ons. Sterker nog, we zijn alweer begonnen aan het nieuwe seizoen. Zoals altijd was het voor de één een zeer succesvol seizoen en voor de ander was het er misschien wel één om weer snel te vergeten. Bij de senioren lukte het 1e elftal niet om na de degradatie weer terug te keren in de 2e klasse. In de nacompetitie bleek Waterpoort Boys te sterk. Wel werd het 4e kampioen. Bij de jeugdafdeling kon het feest niet op. De succesvolle jeugdafdeling leverde maar liefst 9 (!) kampioenen af het afgelopen seizoen. Daarnaast gingen de Waddenrobkes, na de succesvolle start in 2010, ook weer van los met een eigen najaars- en voorjaarscompetitie. Daarnaast gebeurde er nog veel meer bij het “voet-balbolwerk” Zeerobben. Kortom, tijd voor een uitgebreide terug- en voor-uitblik.

SeniorenafdelingHet is Zeerobben het afgelopen sei-zoen niet gelukt om snel terug te keren naar de 2e klasse. lange tijd was het spannend aan kop van de 3e klasse waar het stuivertje wisselen was tus-sen Zeerobben en kollum. de ploeg uit kollum was uiteindelijk het meest stabiel en werd kampioen van de 3e klasse b. Zeerobben was aangewezen op de nacompetitie maar wist op eigen veld niet af te rekenen met Waterpoort boys. de wedstrijd in sneek werd nog met 3-2 gewonnen maar in Harlingen waren de snekers met 2-0 te sterk voor Zeerobben en promoveerden zij naar de 2e klasse. Het tweede elftal pres-teerde goed met een keurige 3e plaats en plaatste zich daardoor voor de na-competitie maar de vreugde was van korte duur. buitenpost bleek uiteinde-lijk veel te sterk. Het derde elftal kwam uit op een mooie middenmootplaats. en dan het vierde. Zij begonnen er in de winterstop in te geloven. even leek er een kink in de kabel te komen maar het herstel kwam op tijd en met 2 pun-ten voorsprong op concurrent Frane-ker werd het 4e kampioen van de res. 6e klas.

bekercompetitieTer voorbereiding op het nieuwe sei-zoen werden er in de maand augustus en september bekerwedstrijden ge-speeld door de verschillende teams. nagenoeg alle teams, zowel bij de se-nioren als de jeugd, werden in de 1e ronde al uitgeschakeld en konden zich dus al vroeg op de competitie richten. dat gold niet voor b1. Zij drongen door tot de halve finale van het toernooi maar moesten op het oostersportpark in Flevo boys hun meerdere erkennen. Toch een mooie prestatie.

Page 8: Presentatiegids Zeerobben

PresenTaTiegids ZEErobbEN 2012/20138

Juniorengelukkig overkwam Zeerobben a1 niet hetzelfde als aZ overkwam afgelopen seizoen. ook a1 stond namelijk een groot gedeelte van het seizoen boven-aan maar wist in de beslissende fase van de competitie gelukkig wel de punten te pakken. en door een stabiel seizoen te draaien werd a1 kampioen van de 1e klasse b en promoveert daardoor naar de hoofdklasse. lang konden rood geel en be Quick dokkum in het spoor blij-ven maar met 59 punten uit 22 wedstrij-den was a1 toch echt te sterk voor deze ploegen. Met de promotie gaat een lang gekoesterde wens van de jeugdafdeling in vervulling. Maar ook a2 deed van zich spreken. ook zij draaiden een fantastisch seizoen. Weliswaar geen kampioen maar een gedeelde 2e plaats samen met Fra-neker a2 is zeker het vermelden waard.

b1 kende een meer dan voortreff elijk sei-zoen in de 3e divisie. lang deden ze mee om de bovenste plaats maar uiteindelijk op de 3e plaats eindigen is een toppres-tatie op dat niveau. Maar daar bleef het niet bij. b1 plaatste zich op de valreep voor de nacompetitie en daarin troff en ze genemuiden. na twee keer een ge-lijkspel moesten strafschoppen de beslis-sing brengen en Zeerobben maakte geen fouten en dwong daarmee een plaats af in de nieuwe derde divisie omdat het ko-mende seizoen een extra divisie zal wor-den toegevoegd. Promotie dus voor b1.

Voor b2 werd het op het laatst van de competitie nog best wel spannend. de ploeg had een ruime voorsprong op de concurrentie opgebouwd maar zag die als sneeuw voor de zon verdwijnen. Maar in de laatste fase van de competitie toonden de jongens toch karakter en uiteindelijk kon het dik verdiende kampioenschap toch gevierd worden. Met 38 punten uit 16 wedstrijden bleef b2 de nummer 2, bergum bCV Combinatie, toch nog ver voor. b3 had de “pech” dat het op een keurige 6e plaats eindigde in

de najaarscompetitie waardoor het na de winterstop een stuk zwaarder werd ingedeeld met veel b2 en b1 teams. Zij werden laatste in hun poule met toch nog 4 punten.

bij de C-junioren heeft C1 zich weten te handhaven in de 3e divisie. dat ging dan wel gepaard met veel bloed, zweet en tra-nen maar het resultaat mag er zijn. door Joure en Zuidlaren onder zich te houden speelt C1 ook komend seizoen voor het derde jaar op rij op divisie-niveau.

C2 speelde een goed seizoen en was dicht bij een kampioenschap. Ze kwa-men net een paar punten tekort op lsC maar hadden dus wel een mooi seizoen met een keurige 2e plaats.

ook C3 met alleen maar 1e jaars C-junio-ren deed het uitstekend. Met maar liefst 31 punten werd de ploeg 6e en had een heel leuk seizoen.

en ook C4 met een mooie 3e plaats na de winterstop deed in positieve zin van zich spreken.

de meisjes van MC 1 deden het voor de winterstop zo goed dat ze in het voorjaar weer wat zwaarder werden ingedeeld en dat bleek nou net een stapje te veel. Voor de winterstop nog 4e met 16 punten en na de winterstop 5e met slechts 1 puntje. Weer wat geleerd!

PupillenMet uitzondering van de standaardteams d1 en e1 spelen de overige teams bij de d-, e- en F-pupillen een najaars- en een voorjaarsreeks. doe je het in het najaar heel goed dan wordt je in het voorjaar iets zwaarder ingedeeld en andersom geldt hetzelfde. d1 komt uit in de hoofdklasse en is een kweekvijver voor de C-junioren waar het niveau weer wat hoger ligt. Maar in een competitie met ploegen als drachtster boys, Frisia, lsC en blauw Wit op een 7e plaats eindigen is een goede prestatie waar je verder mee kunt.

d2 speelde in het najaar met veel d1 teams en werd in die competitie keurig 5e. dat goede voetbal resulteerde uiteindelijk in een kampioenschap in de voorjaarsreeks. Met grote overmacht

Terugblik vooruitblik

Page 9: Presentatiegids Zeerobben

PresenTaTiegids ZEErobbEN 2012/2013 9

Terugblik vooruitblik

werd d2 met 28 punten uit 10 wedstrijden kampioen van de 2e klasse. alleen iJVC kon nog enigszins in het spoor blijven.

Zowel d3 als d4 hadden het zowel in de najaars- als in de voorjaarscompetitie niet gemakkelijk. beide ploegen werden 9e in het najaar en d4 deed het met 10 uit 10 na de winterstop nog goed.

bij de e-pullen eindigde e1 op de laatste plaats in de competitie met 4 punten. elke week je stinkende best doen en dan als laatste eindigen is niet leuk maar je zult later zien wat het eff ect hiervan is geweest. Het rendement komt namelijk soms pas een tijdje later. Voor e2 was de najaarsreeks heel vervelend. Veel te ster-ke ploegen en dan 126 goals tegen krij-gen is voor niemand leuk. Maar de om-mekeer kwam in het voorjaar. Toen legde diezelfde ploeg beslag op een keurige 2e plaats. knap. e3 was in het najaar met een 2e plaats nog heel dicht bij een kam-pioenschap. e4 deed dit seizoen wel even van zich spreken. in het najaar stond de ploeg bovenaan maar de concurrentie uit st. anna had nog twee wedstrijden te gaan. die werden echter nooit gespeeld zodat e4 gewoon als kampioen gehul-digd konden worden tijdens de winter-stop. Maar de ploeg liet zien het ook op eigen kracht te kunnen en na de winter-stop werden zij met 24 punten uit 8 wed-strijden ongeslagen kampioen. e5 moest in het najaar nog genoegen nemen met een 2e plaats maar na de winterstop wer-den zij met 30 punten uit 10 wedstrijden ook ongeslagen kampioen.e6 kende een minder succesvol seizoen en werd twee keer laatste. en in het voor-jaar kwam Zeerobben nog met 6 teams uit waar het in het najaar nog met 7 teams speelde.

bij de F-pupillen was er voor F1 een 8e plaats in het najaar en in het voorjaar een keurige 3e plaats. Zeerobben F2 liet zien dat je in één seizoen veel kunt leren. Voor de winterstop nog maar 3 punten

bij elkaar gespeeld maar na de winter-stop werd met 12 punten een keurige 4e plaats bereikt. Zo snel kan het gaan dus. F3 speelde goed in het najaar maar was in het voorjaar nog beter. Het leverde een keurige 2e plaats op met maar 2 punten achterstand op de kampioen. en dan het verhaal F4. in de najaarscompetitie kon-den de jongens geen potten breken. Ze deden ontzettend hun best maar met 0 punten uit 10 wedstrijden eindigde de ploeg onderaan. dat moet anders moe-ten ze gedacht hebben en in het voorjaar zagen we een herboren F4. Het ging zelfs zo goed dat er op de laatste wedstrijd-dag een ware kampioenswedstrijd tegen Frisia F14 gespeeld werd. en door in de laatste minuten de gelijkmaker te maken werd F4 voorjaarskampioen. kan het nog mooier?

Voor F5 was het een zwaar voorjaar. na 9 wedstrijden nog steeds geen punten en maar liefst 104 doelpunten tegen is erg zwaar. Maar als het voorjaar aanbreekt en het zonnetje gaat weer schijnen gaat ook

F5 weer beter spelen en haalden ze maar liefst 6 punten. en dit keer geen 104 doel-punten tegen maar slechts 61. dan heb je het meer dan voortreff elijk gedaan.

en dan de allerjongsten. ook dit jaar werd er weer een Waddenrobkescompetitie voor de jongste talenten georganiseerd. na het succes van het 1e jaar moest er wel weer een worldleaque komen. en die kwam er ook. er werd begonnen met 20 spelers en tijdens de laatste prijsuitrei-king konden er maar liefst 37 medailles uitgereikt worden aan eigenlijk alleen maar kampioenen. Het voetballen in een eigen competitie op een klein veld in 4x4 verband is nog steeds een groot succes en gaat ook komend seizoen weer van start.

Page 10: Presentatiegids Zeerobben

PresenTaTiegids ZEErobbEN 2012/201310

er werd net zoals bij de reguliere com-petitie een najaars- en een voorjaars-competitie afgewerkt. in totaal werden er maar liefst 46 wedstrijdjes gespeeld. Tijdens de winterstop kunnen de speler-tjes die daaraan toe zijn de overstap naar de F-pupillen maken en op een groot veld gaan voetballen. de aanwas zorgt er vervolgens weer voor dat er voor de Waddenrobkes een volledige competitie gespeeld kan worden. in het najaar was de bokaal voor span-je. Zij werden kampioen met 52 punten uit 20 wedstrijden. Marcel Feenstra won de penaltybokaal. in het voorjaar was het niet minder spannend. op de laat-ste wedstrijddag waren er maar liefst 3 teams die nog kampioen konden wor-den. Het werd uiteindelijk argentinië dat door een fantastische slotdag alsnog kampioen werd. de penaltybokaal werd gewonnen door Mees Verdijk.

Winterperiodeook tijdens de winterperiode gebeurde er weer veel bij Zeerobben. Zo werd in de algemene ledenvergadering scheidend voorzitter Piet Waaijer tot lid van verdien-ste benoemd en werd Johannes Woud-stra de nieuwe voorzitter van de club. op diezelfde ledenvergadering ging de Wietse Vlietstra trofee naar het b1 team en mocht dick v.d. galien de Wolter bak-ker Trofee in ontvangst nemen. ook de vrijwilligersavond ontbrak dit seizoen niet. ruim 120 deelnemers dit jaar. en wat te denken van het bezoek van de bavaria babes aan Zeerobben, de plaatsing van de nieuwe dugouts op het hoofdveld, de uitgifte van een hernieuwd clubblad en de aanstelling van een nieuwe hoofd-trainer, inne schotanus. en de jeugd ver-maakte zich ook dit jaar weer prima in de zaal. er werden zowel onderlinge zaal-voetbaltoernooien georganiseerd en ook deden weer verschillende teams mee aan de toernooien van de knVb.

in het voorjaar werd er natuurlijk ook weer het voetbalkamp voor d- en e-pu-pillen georganiseerd in Heeg. drie dagen met je vriendjes op voetbalkamp is na-tuurlijk iets om nooit te vergeten. en ook de familiedagen van Zeerobben mogen niet onvermeld blijven in het seizoens-overzicht. Temeer omdat ze ook dit jaar weer stralend en zeer gezellig waren. in-drukwekkend was de strijd om de Tinus booy Penalty bokaal. de bokaal die in het leven is geroepen ter nagedachtenis aan de op 14 februari 2012 overleden Tinus booy. Tinus was erelid van de club.

de vereniging heeft met name bij de jeugdafdeling een uitstekend seizoen achter de rug. Met 9 kampioenen bij de jeugd en 2 kampioenen bij de senioren-afdeling kun je misschien wel spreken van een topseizoen. Maar het succes van een club wordt natuurlijk niet al-leen bepaald door het aantal behaal-de kampioenschappen. de club is trots dat het komend seizoen met a1, d1 en e1 in de hoofdklasse speelt en met b1 en C1 zelfs op divisieniveau. om op dat niveau te blijven is misschien nog wel

moeilijker dan om op dat niveau te ko-men. Het is aan de jeugdopleiding van Zeerobben om daarmee aan het werk te gaan. Het moet uiteindelijk leiden tot een doorstroming van de eigen jeugd-spelers naar het 1e elftal. daar is het bij Zeerobben uiteindelijk om te doen.in dat kader moet ook de aanstelling van inne schotanus (hoofdtrainer) en gerrit riem (hoofd jeugdopleiding) gezien wor-den. Zij zullen proberen om de jeugd van Zeerobben in ieder geval op dit niveau te houden en zullen zorgen voor een goe-de doorstroming naar de senioren. Maar hoe je het ook wend of keert, het valt en staat met het plezier in de voetbalsport. en ook daar wordt hard aan gewerkt.Zowel op prestatief als of recreatiefniveau.

genoeg nieuwe uitdagingen derhalve voor zowel de senioren- als de jeugdafdeling. benieuwd hoe dat de vereniging vergaat? kom eens langs op het oostersportpark op de zaterdagochtend of middag. u bent van harte welkom!!

Terugblik vooruitblik

Page 11: Presentatiegids Zeerobben

PresenTaTiegids ZEErobbEN 2012 | 2013 11

dM1

A1

b2

d2

Het vierde team van Zeerobben werd na een spannende slotfase kampioen met slechts 2 punten voorsprong op Franeker. (Foto: Frans bode)

de dames van Zeerobben werden kampioen in de najaarsreeks. (Foto: Frans bode)

Zeerobben a1 werd kampioen en keert na een aantal seizoen weer terug in de de hoofdklasse bij de a-junioren. (Foto: Frans bode)

Het werd nog even spannend in de slotfase maar uiteindelijk werd b2 terecht kampioen.

(Foto: Hans gillissen)

na een hele zware najaarsreeks werd d2in de voorjaarsreeks overtuigend kampioen.(Foto: Frans bode)

4 kAMPioENEN2011 - 2012

Page 12: Presentatiegids Zeerobben

PresenTaTiegids ZEErobbEN 2012|201312

dubbel feest voor e4. Zij werden zowel najaars- als voorjaarskampioen. (Foto: Frans bode)

in het najaar net niet maar in het voorjaarruimschoots kampioen. (Foto: Frans bode)

Zeerobben F4 werd in de voorjaarscompetitie in de laatste competitiewedstrijd kampioen na een spannende kampioenswedstrijd. (Foto: Hans gillissen)

spanje werd overtuigend kampioen tijdens de najaarscompetitie bij de Waddenrobkes.

(Foto: Frans bode)

argentinie werd op de laatste speeldag kampioenvan de voorjaarsreeks bij de Waddenrobkes.(Foto: Frans bode)

E4

E5

f4

Spanje

Argentinië

Page 13: Presentatiegids Zeerobben

Presentatiegids zeerobben 2012 | 2013 13

Aannemersbedrijf T 0517 430 542

De Boer en de Groot B.V. F 0517 430 563

Industrieweg 16 E [email protected]

8861 VH HARLINGEN W www.deboerendegroot.nl

• Bruggenbouw • Sluisdeuren

• Remmingwerken • Jachthavens

• Kade- en oeverwerk • Civiele betonbouw

• Restauratiewerk • Advies, ontwerp en inspecties

RM1144De Boer en de Groot adv A5_FC.indd 3 18-07-11 12:58

Bemiddeling van banen op HBO en WO niveau in Noord-Oost Nederland.

Onze recruiters werken vanuit Harlingen en Enschede.

www.new-step.nl

xBruggenbouwBruggenbouwBruggenbouwBruggenbouw

xRemmingwerkenRemmingwerkenRemmingwerkenRemmingwerken

xAanlegsteigersAanlegsteigersAanlegsteigersAanlegsteigers

xBeschoeiingenBeschoeiingenBeschoeiingenBeschoeiingen

xSluisdeurenSluisdeurenSluisdeurenSluisdeuren

xBetonreparatiesBetonreparatiesBetonreparatiesBetonreparaties

xBotenhuizenBotenhuizenBotenhuizenBotenhuizen

xBetonBetonBetonBeton----, hout, hout, hout, hout---- enenenen

staalbouwstaalbouwstaalbouwstaalbouw

xAdvies Advies Advies Advies ---- ontwerpontwerpontwerpontwerp

Harlingen Postbus 139 [email protected]

Koningsweg 3 8860 AC Harlingen www.oosterhofholman.nl

t. (0517) 41 46 15 Gecertificeerd NEN-ISO 9001 , VCA**, Betonreparateur en FSC

f. (0517) 41 44 88 Maakt onderdeel uit van Koninklijke Oosterhof Holman Beheer bv

Duurzaam vakmanschap op, om en in het water voor overheid, bedrijf en particulier

Page 14: Presentatiegids Zeerobben

Investeren in mensenVoetbal is bewegen, voetbal is gezond, voetbal is kansen krijgen, voetbal is teamsport. Ook werken bij Smeding is teamsport en kansen krijgen. Smeding is in het bezit van het certificaat IiP (Investors in People) en geeft medewerkers de kans zich te ontwikkelen Smeding wil eruit halen wat erin zit en investeert daarom graag in zijn mensen. Medewerkers van Smeding hebben PIT; Professionaliteit, Initiatief en Trots.

De Zeerobben hebben ook PITDe P staat dan voor Presteren, iedere week weer. Door hard te trainen en er samen voor te gaan, behaal je de beste resultaten. Samen sta je sterk.

De I is van Inzet op het veld en daar buiten. Als je je ergens voor inzet kun je doelen bereiken. Dit geldt niet alleen op het veld, maar ook daarbuiten. Zonder de enorme inzet van de vrijwilligers kan een club niet bestaan.

De T staat voor Trots. Trots zijn op je club en dit uitdragen. Dit betekent ook dat je als lid van de club de verantwoordelijk moet dragen die daarbij hoort. Heb respect voor elkaar en geef het goede voorbeeld richting publiek en de jeugd. Want de jeugd heeft tenslotte de toekomst!

Voetbal heeft veel raakvlakken met het runnen van een bedrijf. In voetbal begin je met het bepalen van een speelstijl, de voorbereiding op het seizoen, bereid je elke wedstrijd voor, speelt de wedstrijd, analyseert achteraf en past je tactiek aan.

Dit proces kun je zo toepassen op de verkoop van een product. De directie van Smeding bepaalt de doelstel-lingen van het seizoen en van de komende jaren. Het management (de trainers) laat de spelers zo trainen dat ze in het veld de juiste beslissingen nemen. Of te wel ze geven de mensen de juiste handvatten, leren ze deze te gebruiken om zo zelf aan de slag te gaan en prestaties te leveren.

Bijvoorbeeld: wanneer de afdeling inkoop de voorzet geeft aan de afdeling verkoop, dankzij de perfecte pass van het management, dan komt de bal uiteindelijk in het doel terecht: de tevreden klant! In het geval van Smeding betekent dit: een kwalitatief product geleverd door geselecteerde leveranciers, beschikbaar voor het commerciële team met als doel de klant te bedienen.

Tip van Rieny Smeding: Ga iedere week de strijd weer aan. Werk van wedstrijd naar wedstrijd. Iedere week is anders…waar nodig pas je tactiek aan.

Smeding vs. Zeerobben

Investors in People is een praktisch en continu verbeterproces gericht op het verbeteren van de bedrijfsprestaties. Duurzame inzetbaarheid en betrokkenheid van medewerkers zijn daarbij de motor. Investors in People helpt ambities en doelen van organisatie en medewerkers op elkaar af te stemmen en waar te maken. Smeding bezit het Investors in People certificaat.

De heren van Zeerobben H1

Tijdens de familiedag ontving Smeding een mooi cadeau, wat inmiddels een prominente plek heeft gekregen in het bedrijf.

Gezonde voeding en sportAls je beter wilt presteren moet je voor een wedstrijd of training niet te veel eten. Eet wel voldoende om te kunnen verbranden. Bijvoorbeeld: volkorenbrood met beleg en yoghurt met vers fruit of een verse Smeding smoothie (zie recept).Ook na de wedstrijd of training is het belangrijk om goed en gezond te eten. Zo heb je minder last van spierpijn of vermoeidheid.

Gezond Recept Smeding smoothie voor 2 personen in 10 minuten1 rijpe banaan1 appel1 kiwi 1 dl appelsap 1 eetlepel honing2 dl magere yoghurt

Pel de banaan en snijd hem in plakjes. Schil de appel, verwijder het klokhuis en snijd hem in parten. Voeg alle ingrediënten samen in een blender en pureer gedurende 1 minuut. Snijd de kiwi in partjes en meng voeg deze toe aan de smoothie.

Het cadeau van Zeerobben op een prominente plaats

Familiedag en openingNet als de Zeerobben heeft Smeding ook een familiedag. Eén keer in de vijf jaar zet Smeding de deuren open voor de familie van alle medewerkers van Smeding. Dit jaar was het weer zover!

Op zondag 13 mei kwamen zo’n 900 Smeding familie-leden genieten van een gezellige dag met heerlijke hapjes en drankjes en genoeg vertier voor de kinderen. Iedere Smedingmedewerker kon zijn familie een kijkje laten nemen in de nieuwe kantoren en de uitbreiding van het nu 22.000 m2 grote distributiecentrum.

De komst van de uitbouw en nieuwbouw van ons hoofdkantoor moest natuurlijk ook gevierd worden, daarom was er op 11 mei een feestelijke opening voor klanten en leveranciers. Twee zeer geslaagde dagen!

Op deze dagen kon de selectie van Zeerobben niet ontbreken. Deze twee dagen heeft de selectie van Zeerobben ondersteund bij een deel van de organisatie.Smeding is trots op deze club en de club ook op Smeding!

Een tent vol medewerkers en familie

Patat smullen op de draaimolen

Page 15: Presentatiegids Zeerobben

Investeren in mensenVoetbal is bewegen, voetbal is gezond, voetbal is kansen krijgen, voetbal is teamsport. Ook werken bij Smeding is teamsport en kansen krijgen. Smeding is in het bezit van het certificaat IiP (Investors in People) en geeft medewerkers de kans zich te ontwikkelen Smeding wil eruit halen wat erin zit en investeert daarom graag in zijn mensen. Medewerkers van Smeding hebben PIT; Professionaliteit, Initiatief en Trots.

De Zeerobben hebben ook PITDe P staat dan voor Presteren, iedere week weer. Door hard te trainen en er samen voor te gaan, behaal je de beste resultaten. Samen sta je sterk.

De I is van Inzet op het veld en daar buiten. Als je je ergens voor inzet kun je doelen bereiken. Dit geldt niet alleen op het veld, maar ook daarbuiten. Zonder de enorme inzet van de vrijwilligers kan een club niet bestaan.

De T staat voor Trots. Trots zijn op je club en dit uitdragen. Dit betekent ook dat je als lid van de club de verantwoordelijk moet dragen die daarbij hoort. Heb respect voor elkaar en geef het goede voorbeeld richting publiek en de jeugd. Want de jeugd heeft tenslotte de toekomst!

Voetbal heeft veel raakvlakken met het runnen van een bedrijf. In voetbal begin je met het bepalen van een speelstijl, de voorbereiding op het seizoen, bereid je elke wedstrijd voor, speelt de wedstrijd, analyseert achteraf en past je tactiek aan.

Dit proces kun je zo toepassen op de verkoop van een product. De directie van Smeding bepaalt de doelstel-lingen van het seizoen en van de komende jaren. Het management (de trainers) laat de spelers zo trainen dat ze in het veld de juiste beslissingen nemen. Of te wel ze geven de mensen de juiste handvatten, leren ze deze te gebruiken om zo zelf aan de slag te gaan en prestaties te leveren.

Bijvoorbeeld: wanneer de afdeling inkoop de voorzet geeft aan de afdeling verkoop, dankzij de perfecte pass van het management, dan komt de bal uiteindelijk in het doel terecht: de tevreden klant! In het geval van Smeding betekent dit: een kwalitatief product geleverd door geselecteerde leveranciers, beschikbaar voor het commerciële team met als doel de klant te bedienen.

Tip van Rieny Smeding: Ga iedere week de strijd weer aan. Werk van wedstrijd naar wedstrijd. Iedere week is anders…waar nodig pas je tactiek aan.

Smeding vs. Zeerobben

Investors in People is een praktisch en continu verbeterproces gericht op het verbeteren van de bedrijfsprestaties. Duurzame inzetbaarheid en betrokkenheid van medewerkers zijn daarbij de motor. Investors in People helpt ambities en doelen van organisatie en medewerkers op elkaar af te stemmen en waar te maken. Smeding bezit het Investors in People certificaat.

De heren van Zeerobben H1

Tijdens de familiedag ontving Smeding een mooi cadeau, wat inmiddels een prominente plek heeft gekregen in het bedrijf.

Gezonde voeding en sportAls je beter wilt presteren moet je voor een wedstrijd of training niet te veel eten. Eet wel voldoende om te kunnen verbranden. Bijvoorbeeld: volkorenbrood met beleg en yoghurt met vers fruit of een verse Smeding smoothie (zie recept).Ook na de wedstrijd of training is het belangrijk om goed en gezond te eten. Zo heb je minder last van spierpijn of vermoeidheid.

Gezond Recept Smeding smoothie voor 2 personen in 10 minuten1 rijpe banaan1 appel1 kiwi 1 dl appelsap 1 eetlepel honing2 dl magere yoghurt

Pel de banaan en snijd hem in plakjes. Schil de appel, verwijder het klokhuis en snijd hem in parten. Voeg alle ingrediënten samen in een blender en pureer gedurende 1 minuut. Snijd de kiwi in partjes en meng voeg deze toe aan de smoothie.

Het cadeau van Zeerobben op een prominente plaats

Familiedag en openingNet als de Zeerobben heeft Smeding ook een familiedag. Eén keer in de vijf jaar zet Smeding de deuren open voor de familie van alle medewerkers van Smeding. Dit jaar was het weer zover!

Op zondag 13 mei kwamen zo’n 900 Smeding familie-leden genieten van een gezellige dag met heerlijke hapjes en drankjes en genoeg vertier voor de kinderen. Iedere Smedingmedewerker kon zijn familie een kijkje laten nemen in de nieuwe kantoren en de uitbreiding van het nu 22.000 m2 grote distributiecentrum.

De komst van de uitbouw en nieuwbouw van ons hoofdkantoor moest natuurlijk ook gevierd worden, daarom was er op 11 mei een feestelijke opening voor klanten en leveranciers. Twee zeer geslaagde dagen!

Op deze dagen kon de selectie van Zeerobben niet ontbreken. Deze twee dagen heeft de selectie van Zeerobben ondersteund bij een deel van de organisatie.Smeding is trots op deze club en de club ook op Smeding!

Een tent vol medewerkers en familie

Patat smullen op de draaimolen

Page 16: Presentatiegids Zeerobben

Presentatiegids zeerobben 2012|201316

WooNCENtruM WAliNGA: stabiliteit en duurzaamheid in wonen én in sponsoring van Zeerobben

“Persoonlijke aandacht is onze kracht en zorgt voor binding met onze klanten. En zo zien wij ook de sponsoring van Zeerobben. Middels de jarenlange binding hopen we goodwill te kweken bij de leden van Zeerobben”, aldus Heerco Walinga die als derde generatie nu de scepter zwaait bij het familiebedrijf Wooncentrum Walinga aan de Grensweg te Harlingen. “Als familiebedrijf passen we dus goed bij een familieclub als Zeerobben en ervaren we ook dat leden van Zeerobben juist om die reden bij ons in de winkel komen. Dat is prettig om te ervaren en sterkt de binding”.

TeksT: JoHannes WoudsTraFoTo’s: Frans bode

Advertentie uit een Zeerob jaren 70

Page 17: Presentatiegids Zeerobben

Presentatiegids zeerobben 2012 | 2013 17

die wederzijdse verstandhouding heeft geleid tot een jarenlange relatie tus-sen voetbalclub en bedrijf. Het begon al in een tijd dat sportsponsoring nog zeker geen gemeengoed was. shirtre-clame bestond nog niet en de sponso-ring beperkte zich tot de aanschaf van trainingspakken, tassen, ballen enzo-voorts. daar stond slechts naamsvermel-ding op de trainingspakken tegenover. Medio jaren ’70 nam het destijds aan de Voorstraat gevestigde Walinga het hoofdsponsorschap bij Zeerobben over van modewinkel oosterhof. Vader Her-man Walinga runde toen de zaak nog en zoon Heerco voetbalde bij Zeerobben

in de jeugd. niet lang meer overigens, want op 17 jarige leeftijd hing Heerco de schoenen al aan de wilgen.

als gezegd is de huidige directie de der-de generatie in het familiebedrijf. opa Heerke Walinga nam in 1927 het bedden-magazijn van zijn toenmalige baas de heer leenstra aan de Zoutsloot over en wijzigde de koers naar een all-round wo-ninginrichting. de eerste verhuizing van het bedrijf was naar een pand op de hoek Zoutsloot/Herenwaltje in het pand waar later kapper Hondema zat. Want Walinga groeide en verkaste om die reden al in 1935 naar een grotere en betere locatie op de hoek van de noorderhaven/Hoog-straat. daar ging het bedrijf over van opa Heerke naar zoon Herman Walinga. deze toonde ook expansiedrift en nam de pan-den van de buren over, waardoor Walin-ga een dominante positie innam op de kop van de noorderhaven. in de jaren ’70 deed zich de kans voor de panden van Van der schoot aan de Voorstraat over te nemen. die kans greep Herman vanwege de centrale ligging. Voor de loop in de winkel was dat prima, maar qua logistiek bleek het op den duur niet ideaal. Toen zich in 1991 de kans voordeed om geheel nieuw te bouwen op een qua verkeer nog steeds centraal punt, maar wel met betere bereikbaarheid aan de grensweg, was de keuze snel gemaakt. die ruimte en locatie paste Walinga uitstekend. groot was de schrik toen in de oudejaarsnacht van ‘94/’95 brand uitbrak en het pand in de as legde. Herman liet zich niet uit het veld slaan en herbouwde. Toch bleek die fase de inleiding tot de overdracht van de zaak aan zoon Heerco, die uiteindelijk de leiding overnam in 1998.

Heerco en dieuwke voelen zich nog steeds prettig op deze plek in Harlin-gen. Heerco: “Wooncentrum Walinga past hier qua formule. bewust willen we ons niet aansluiten bij de grotere woon-boulevards. dat concept trekt ons niet. Wij moeten het hebben van de klein-

schaliger aanpak, waardoor we veel persoonlijke aandacht kunnen schen-ken aan onze klanten. We komen bij de klanten thuis, geven op maat gesneden adviezen en plaatsen de meubels zelf, hangen zelf de gordijnen op of leggen zelf de vloerbedekking. dat waarderen klanten en zorgt voor binding. daarmee kiezen we voor stabiliteit versus groei “. en dat die strategie werkt blijkt wel, want in deze tijd van crisis heeft ook de meubelbranche het moeilijk, maar blijft Wooncentrum Walinga fier overeind. Het verzorgingsgebied beperkt zich tot zo’n 25 km rond Harlingen, inclusief een respectabel klantenbestand op de Waddeneilanden. Het assortiment strekt zich uit over de beddenafdeling, Woon-textiel, Meubels en Vloerbedekking. naast Heerco en echtgenote dieuw-ke zijn er 2 full time medewerkers in dienst en beschikken ze daarnaast over diverse oproepkrachten die ingezet kunnen worden bij grotere klussen. Het gezin Walinga woont in het nabij gelegen sexbierum. reden ook waarom Walinga graag balsponsor is bij de der-by’s tussen aVC en Zeerobben……

en daarmee zijn we dus weer bij de re-latie tussen het bedrijf en de voetbal-sponsoring. dik 35 jaar is Wooncentrum Walinga al sponsor van Zeerobben, waar-van een groot deel dus hoofdsponsor. Tegenwoordig prijkt de naam van het bedrijf nog steeds op de shirts van het 2e elftal. en natuurlijk staat er een bord langs het hoofdveld en ontbreken ook de advertenties niet. kortom, Walinga mag dan geen hoofdsponsor meer zijn, een actieve en belangrijke sponsor is het nog steeds voor Zeerobben.

reden te over voor de Zeerobben fami-lie om zich bij het zoeken naar meubels, bedden, woontextiel of vloerbedekking te oriënteren aan de grensweg of online te surfen naar

www.walinga-wonen.nl.

Page 18: Presentatiegids Zeerobben

PresenTaTiegids ZEErobbEN 2012|201318

de competitiede Waddenrobkescompetitie is een interne competitie voor vijf- en zesjarigen waar Zeerobben in september 2010 mee van start is gegaan. Het bleek een schot in de roos. de competitie, waarin drie tegen drie of vier tegen vier wordt gespeeld, wordt elke zaterdagochtend in toernooivorm gespeeld van negen tot half elf. elk team vertegenwoordigt een beroemd land. Zo spelen naast nederland elke zaterdagochtend ook brazilië, spanje, kroatië, engeland en argentinië. Wekelijks komen de team met een opkomstlied het veld op. de landen lopen in een vlaggenparade achter elkaar het veld op waarnaar het toernooi gaat beginnen. na het toernooi krijgen alle Waddenrobkes de

mogelijkheid om penalty’s te nemen om te strijden voor de penaltybokaal. alle rangen en standen worden bijgehouden en wekelijks geplaatst op onze website. de competitie wordt iedere zaterdag van 9.00 uur tot 10.30 uur gespeeld.

de nadruk van de Waddenrobkes ligt op voetbal en spelplezier. een veilige en be-kende omgeving werkt stimulerend op dit plezier. Het spelen van drie tegen drie of vier tegen vier zorgt ervoor dat alle spelers veel aan de bal komen.

naast de competitie worden er voor de Waddenrobkes ook andere leuke activi-teiten georganiseerd zoals o.a.

zaalvoetbal, penalty bokaal en sinter-klaas.

de startVoor het nieuwe seizoen staan er inmid-dels alweer 24 Waddenrobkes op papier, waaronder 12 nieuwe leden. gedurende het hele seizoen kunnen er nieuwe leden instromen. We voegen de nieuwe spelers toe aan de bestaande teams. Wil je kind een keer vrijblijvend meetrainen om te kijken of voetbal iets voor haar of hem is, dan is dat ook mogelijk. de training is ie-dere woensdagmiddag van 17.00 uur tot 18.00 uur. iedereen is van harte welkom.

Al jaren staat voetbalclub Zeerobben in Noord Nederland bekend om haar goede jeugdafdeling. Het aantal jeugdleden groeit ieder jaar. Om kinderen op jonge leeftijd al bekend te maken met voetbal heeft onze club 2 jaar geleden “De Waddenrobkes” in het leven geroepen.

dE JEuGd HEEftdE toEkoMSt

TeksT: Frans bodeFoTo’s: Frans bode

Page 19: Presentatiegids Zeerobben

PresenTaTiegids ZEErobbEN 2012 | 2013 19

dE JEuGd HEEftdE toEkoMSt nieuwe Waddenrobkes krijgen een

echte Zeerobben tas. deze tas-sen worden mogelijk gemaakt door twee sponsoren, namelijk de heer a. Miedema en arends scheepvaart.

vrijwilligersHet succes van de Waddenrobkes hangt samen met de inzet van ouders, trainers, leiders en andere betrokkenen. de eerste twee jaren was de inzet en het enthousi-asme van de vrijwilligers groot. ik heb er alle vertrouwen in dat deze ontwikkeling wordt voortgezet in het nieuwe seizoen.

ContactVanaf komend seizoen wordt Wietse de Wit de nieuwe coördinator van de jongste talentjes van Zeerobben. Hij neemt het roer over van sven Warmerdam en Frank seinen. nieuw is hij zeker niet bij Zeerobben. Hij is al ruim 25 jaar lid van onze mooie club. als Waddenrobke begonnen, de laatste jaren actief bij Zeerobben 1.

Wil je meer weten over de Waddenrobkes? neem eens een kijkje op de website van Zeerobben of neem contact met op met Wietse de Wit op telefoonnummer06-27832598 of e-mail [email protected].

de voordelen nog even op een rij

- Het veld van 40 bij 20 meter met 4 spelers is veel overzichtelijker.

- de kinderen spelen tegen en met leeftijdsgenoten.

- de teams zijn even sterk ingedeeld dus spannende competitie.

- iedereen komt meer aan de bal

- geen uitwedstrijden meer naar leeuwarden, sneek, kollum etc.

- sfeervolle happening

- een gemakkelijke instroom voor de allerjongsten

dE JEuGd HEEft dE toEkoMSt

de voordelenZeerobben is als eerste club in de regio met deze nieuwe opzet gestart.

Page 20: Presentatiegids Zeerobben

Presentatiegids zeerobben 2012|201320

Uw afval?... is werk voor Visser!

Voordelig én milieubewust

0517 - 418552voor particulier en bedrijf

www.visserafvalverwerking.nl

- Bouw- & sloopafval- Bedrijfsafval- Oud papier- IJzer- & metaalafval- Archiefvernietiging

- Opslagcontainers- Bemiddeling gevaarlijk afval- Verhuur opslagcontainers- Transportwerkzaamheden- Opslag

Page 21: Presentatiegids Zeerobben

PresenTaTiegids ZEErobbEN 2012 | 2013 21

Zoals ik al zei bestond/bestaat ons team uit echte Zeerobbers met een donkergroen en hagelwit hart. in de onlangs gestarte rubriek “Zeerobben aller Tijden” staan ,stonden, of komen er spelers in die in dit team zitten.

ereleden, bestuursleden, jeugdtrai-ners, hoofdtrainers, keeperstrainers,assistenttrainers, jeugd-coordinato-ren, vrijwilligers, grensrechters,kantinepersoneel, fotografen,enz. allemaal hebben ze een band met Zeerobben en zijn nog steeds actiefbinnen de club.

ons team bestaat uit de volgend spelers:

Jan b.Jan is de centrale man achterin. Hij is de oudste speler van het team maar ziet er het jongst uit. Constant weet hij zijn meestal piepjonge tegenstanders in het stof te laten bijten. Zelden gaat deze gladiator mee naar voren maar als hij eenmaal onderweg is kan alleen de scheidsrechter hem stoppen. Jan zijn mooiste actie was dat hij met 2 scharen

en 1 lichaamsbeweging 6 spelers het bos in stuurde maar op de terugweg door vermoeidheid en duizeligheid keihard te-gen de muur op liep. Pas toen de tegen-standers het bos weer hadden verlaten werd hij wakker.. (erelid, kantine, vrijwilli-ger, clubblad, leider, trainer, speler)

dirk S.dirk is de sponsor en staat al een tijdje in het “Zeerobben aller Tijden” Met dirk heb ik nog samengespeeld in het eerste . Mede dankzij dirk als laatste man voelde ik mij als jong keepertje soms onpasseer-baar. Tegenwoordig beschikt dirk over een draaicirkel van een vrachtwagen met 3 opleggers maar mede dankzij zijn snel-heid weet hij ze altijd weer na 2 weken in te halen.(sponsor, vrijwilliger, speler)

Pieter M.Het is een kwestie van tijd dat Pieter ook in het “Zeerobben aller Tijden”komt. Pie-ter was vreselijk technisch ,wat ronal-do met 2 benen doet deed Pieter met 1 been. Pieter kapt en draait nog steeds zo vaak dat hij af en toe spontaan de weg kwijt raakt en tussen de dames van de naastliggende hockeyclub staat. Toch weet hij je dan nog met een hakbal vrij voor de goal te zetten.. Vanaf het hockey-veld!! ( trainer dames 1, grens dames 1, speler)

dick v/d G.dick heeft jarenlang in het eerste van Zeerobben gekeept. Hij zou ook niet misstaan in het “Zeerobben aller Tij-den”. als dick zijn goal uitkomt gaat zelfs de Hulk aan de kant. nog steeds helpt dick ons met zijn 450 reddingen per wedstrijd aan de broodnodige puntjes. (jeugdtrainer, keeperstrainer, leider, bestuurslid obligaties, speler)

frans b.Frans was altijd de man van de vrije trap altijd wist hij het net wel te vinden. Het liefst deed hij dit 10 seconden voor tijd om dan vreselijk irritant langs alle tegen-standers te juichen. Frans zijn beste wed-strijd was tegen Café Tuinzicht.na een blik in de zaal te hebben gewor-pen was hij ineens met de noorderzon vertrokken… bleek daar een lid van een bekende motorclub in te spelen die hem vroeger eens van de fi ets had gereden. dankzij het programma opsporing Ver-zocht hebben we hem toch nog terug gevonden. (fotograaf, leider, bestuurslid, speler.)

vriENdENvoor HEt lEvEN.

Zeker zo’n 20 jaar speel ik in de zaal met mijn Zeerobbenvrienden. Tijdens mijn periode bij Zeerobben was dat nog toegestaan maar tijdens mijn avonturen in de Hoofdklasse deed ik dit stiekem. Veldvoetbal stond bij mij altijd op een hoger plan maar deze wedstrijdjes één keer in de 2 weken bezorgden mij zoveel plezier dat ik dat niet wou missen. Als de tegenstanders door onkunde en misplaatst fanatisme wat teveel overtredingen maakten liet ik mij meestal op de bank terugzakken.Eén keer lukte het ze om mijn middenvoetsbeentje te breken. Omdat ik bang was om dit bij de club te melden besloot ik de hele nacht oefeningen te doen om te zorgen dat ik toch nog kon keepen. ’s Ochtends was mijn enkel enorm dik ..maar nog durf-de ik de trainer niet te bellen. Pas in de warming-up en na 3 ballen op mijn enkel besloot ik de waarheid te vertellen.. “trainer,ik ben in de warming-up door mijn en-kel gegaan…” Onze verzorger was verbaasd over de enorme zwelling en de snelle blauwe kleur. “Zo..die is snel dik..zei hij met een knipoog..”

TeksT: anTHoon elsinga

en 1 lichaamsbeweging 6 spelers het bos

dick v/d G.dick heeft jarenlang in het eerste van Zeerobben gekeept. Hij zou ook niet misstaan in het “Zeerobben aller Tij-den”. als dick zijn goal uitkomt gaat zelfs de Hulk aan de kant. nog steeds helpt dick ons met zijn 450 reddingen per wedstrijd aan de broodnodige puntjes. (jeugdtrainer, keeperstrainer, leider, bestuurslid obligaties, speler)

Page 22: Presentatiegids Zeerobben

Presentatiegids zeerobben 2012 | 201322

Coach: gerrit r.leider: Frans b.

Henk Z.Henk heb ik als keeper eens een redding zien doen die mij altijd is bijgebleven. Vanaf de doellijn zweefde hij een voorzet uit de lucht om vervolgens op de penal-tystip te landen. als Henk tegenwoordig duikt hoor je het op het balkland kraken. (bestuurslid vriendenclub, leider, speler.)

Gerrit r.gerrit was eerst speler maar door licha-melijke klachten is hij alweer jaren de vaste coach. gerrit heeft ook al in het “Zeerobben aller Tijden”gestaan en was een kopsterke stopper. gerrit had één nadeel.. hij heeft meer blessures gehad dan arjan robben. als er een aankondi-ging van een aankomend griepvirus in de krant stond was gerrit de eerste die hem te pakken kreeg. (bestuurslid, jeugdtrai-ner, hoofdtrainer, hoofdjeugd-opleiding).

Peter H.Peter is de man die bij ons de lijnen uit-zet. soms zet hij zoveel lijnen uit dat hij er zelf over struikelt. Peter is de enige die in aanmerking kan komen voor het “robur aller Tijden”,”Harlingen aller Tij-den”en”Franeker aller Tijden” en als het aan hemzelf ligt staat hij overal in! (assis-tent trainer, leider, jeugdtrainer, speler).

Peter J.Peter staat ook regelmatig in het “Zeerob-ben aller Tijden”. Peter is nog steeds zo fanatiek dat hij af en toe mee juicht met een doelpunt van de tegenpartij. op het veld heb ik nog nooit een rode kaart ge-kregen maar dankzij Peter ben ik twee wedstrijden geschorst..Tijdens een duel wou bart M. mijn vriend slaan en toen sloegen bij mij de stoppen door. bart M. belandde in de tribune en ik onder de douche..(bestuurslid, speler)

kPkP is de stofzuiger. kP lukt het telkens weer om hun beste speler met een bles-sure van het veld te krijgen. kP heeft zel-den in standaard teams gespeeld maar

is het bewijs dat je met plezier en drive ook veel kan bereiken. Misschien wel ons meest waardevolle speler.(leider, grens-rechter, speler).

Gerrit A.gerrit heeft ook jaren in het eerste ge-speeld en was een bruikbare kracht. on-verzettelijk en hij kon vreselijk koppen.. en dat voor iemand van 1 meter 25. Te-genwoordig speelt hij maar één helft goed…de derde..net als ik! (grensrechter, jeugdtrainer, kantine, speler).

Jan S.Het eerste wat de beheerder doet als Jan de zaal binnenkomt is alle deuren open-doen. Jan wil in zijn enthousiasme nog wel eens 12 man met het gezicht naar beneden passeren . om even later op het strand aan een voorbijganger te vragen waar de goal is gebleven..( speler, voor-zitter kaatsvereniging Wijnaldum).

Allard b.allard zijn baas heeft zijn werkschema precies zo ingedeeld dat hij bijna nooit kan spelen . Hier zijn wij zijn baas erg dankbaar voor.. in de zaal voetbalt hij nog net zo gemakkelijk als op het veld. allard was en is nog steeds de sierlijke voetballer van Zeerobben. (jeugdcoordi-nator, leider, grensrechter, speler).

klaas k.klaas is de jongste van het stel en is de enige met professionele ervaring in het zaalvoetbal. Het vreemde is dat hij meer slijdingen in de zaal maakt dan dat hij ooit op het veld maakte. bij zijn laatste slijding veegde hij de hele tijdwaarne-ming inclusief Jan k. en Jacob T. omver.(zaakwaarnemer, speler).

al met al kunnen we met dit team een hele vereniging runnen. als je 20 jaar met elkaar kunt optrekken zonder een ver-keerd woord is dat maar weer het bewijs dat Zeerobben een echte familieclub is.

Voor mij is dit team het“Zeerobben Aller Tijden”

en hier sta ik met veel respectgraag wissel!!

geweldig gevoel dat groen/Wit

Toni

vriENdEN voor HEt lEvEN

Opstelling Anthoon Elsinga

dick -Henk

dirk s. Jan b. kP

Peter H.

allard b.

gerrit a.

klaas k.

Pieter M.

Jan s.Peter J.

Page 23: Presentatiegids Zeerobben

Presentatiegids zeerobben 2012 | 2013 23

ontwerp - print & druk

Zeilmakersstraat 10, 8601 WT Sneek - T 088 147 2580 - www.print.nl

KOM EENS LANGS VOOR HET BESPREKEN

VAN UW PROMOTIE MOGELIJKHEDEN!

A5-staand.indd 1 22-08-12 12:05

Hermesweg 7, 8861 VN Harlingen Tel. 0517 - 412658 Fax 0517 - 414553www.mensonides-installatie.nl

CV-installaties en ketelvervanging

Ventilatie en airconditioning

Elektra, licht en kracht

Inbraak- en brandbeveiliging

Gas en water

Sanitaire installaties

Loodgieters werkzaamheden

Zinkwerk en dakbedekking

INSTALLATIEWERKZAAMHEDENISO9001:2000 en VCA* gecertificeerd

Maakt meer mogelijk...

Ondersteun Z.M.V.V. ZeerobbenWord lid van de “Vriendenclub Zeerobben”

Voor inlichtingen:

Jans Oosting 0517-414892Albert Dijkstra 0517-850985Henk Zegel 0517-413320

vriendenclub

duinstra

Page 24: Presentatiegids Zeerobben

PresenTaTiegids ZEErobbEN 2012|201324

Achterste rij: vlnr: ginaro eleonora, david vd Pol, Patrick amels, reinier vd stap, Mitchel laros en Wiebe attema (leider)

Middelste rij: vlnr: klaas vd Ploeg(grensrechter), etienne oosterom, sjoerd Mier, dylan drent, rené Markus, kelvin vd Heide, arjen Veenstra, leon odinga, Jeroen Pietersma, Frank ten Hoeve, Peter baard (fysio), albert beuker

Zittend vlnr: Melvin Hempenius, Marcel Visser, Cees smaal (ass.trainer), inne schotanus (hoofdtrainer),drewes Janssen (ass.trainer), anne schaap en Johannes deelstra

Page 25: Presentatiegids Zeerobben

Presentatiegids zeerobben 2012 | 2013 25

Page 26: Presentatiegids Zeerobben

PresenTaTiegids ZEErobbEN 2012|201326

In het jaar van het 60-jarig jubileum van onze vereniging gaan onze D- en E-pupillen voor de 25e keer op voetbal-kamp.

Het was toenmalig hoofdjeugdtrainer douwe koops, die vond dat de oude-re jeugd wel iets voor de jongere jeugd mocht organiseren en zo vertrok in de mei vakantie van 1988 een grote groep Zeerobbers richting kampeerboerderij “Wouda” in appelscha. Het programma was weloverwogen in elkaar gezet. Zo werd na de indeling van de slaapvertrek-ken begonnen met een oriëntatiespel zodat de jeugd in ieder geval wist hoe ze de boerderij terug konden vinden. andere onderdelen waren voetvolley, een bosspel, een voetbalspelcircuit en de bonte avond. een ander, niet te on-derschatten onderdeel was het (nacht) programma voor de leiding . Voorwaarde voor deelname was: “s- nachts een kerel, overdag een kerel” . befaamd waren de pylonenrace en de kledingestafette. de eerste lichting pupillen bestond o.a. uit Wietse de Wit, etienne oosterom, Willem Faasse, klaas kuiken en ronald van der Molen, jongens die het later allemaal tot het eerste van Zeerobben hebben geschopt. als leiders gingena-junioren als Marc draaismaen gerrit abma mee.

dat het programma goed was uit-gedacht blijkt uit het feit dat er in al die jaren weinig tot niets aan de

programma-formule is gewijzigd. over de warme maaltijd bijvoorbeeld was goed nagedacht. de eerste dag staan er boontjes op het menu en wie die niet lust krijgt worteltjes. de tweede dag wortel-tjes en wie daar niet van houdt kan boon-tjes krijgen. er gaat ieder jaar een eigen kok mee. in de beginjaren waren dat o.a. Folkert Visser, geert noorman, geppie & kockie en oepie amels. en toen rené

van der Ploeg als deelnemer mee mocht op het kamp was pa klaas, alias “seabird” er als de kippen bij om het stokje over te nemen. inmiddels zijn vader en zoon al jaren een vaste waarde in de voetbal-kamp-organisatie.

de algehele leiding lag jarenlang in han-den van Frans bode, alias “de burk” (wat staat voor bode uit urk) die samen met

germ knipper de eerste kampen op Vlieland organiseerde. later werden zij opgevolgd door bram schaaf, dick van der galiën, anja van der Werf en rené van eijk. de introductie van bram was teke-nend voor de organisatie. bram vond dat er leidersoverleg moest plaatsvinden en had zich terdege voorbereid. Toen er op het eind van de avond over van alles be-halve het voetbalkamp was ge-sproken maakte bram zich wel

HEt ZEErobbEN

voEtbAlkAMP 25 jaar JoNG.TeksT: gerM kniPPerFoTo’s: Frans bode

Page 27: Presentatiegids Zeerobben

PresenTaTiegids ZEErobbEN 2012 | 2013 27

een beetje ongerust. Hij had tenslotte wel de verantwoor-delijkheid toebedeeld gekre-gen. alles kwam goed, eens en te meer een teken dat de organisatie stond en staat als een huis.

ook in de technische leiding hebben in de loop der tijden maar weinig mutaties plaats-gevonden. douwe koops gaf het stokje over aan gerrit riem, ( alias de goeroe) die het vervol-gens overdroeg aan zijn pupillen rudie & Petie. dit duo is natuurlijk verantwoorde-lijk voor de vele bijnamen die tijdens het voetbalkamp zijn verzonnen. de laatste jaren ontfermen rené van der Ploeg en gideon Vellinga zich over dit onderdeel waarvoor rené tijdens het voetbalkamp ooit nog zijn eerste studiepunten voor z’n Cios-opleiding bij elkaar sprokkelde.Maar uiteindelijk kon er geen enkel voet-

balkamp georganiseerd worden zonder de inzet van al die vrijwilligers die drie dagen vakantie opoff erden om de jeugd van Zeerobben te begeleiden. Het is mooi om te zien dat velen als deelnemer mee zijn geweest en na een aantal jaren opnieuw meegingen maar nu als bege-leider. dat is ook kenmerkend voor de voetbalkampen van Zeerobben.

na een paar jaar appelscha werd het kamp verlegd naar kampeerboerderij “de Hullen” in roden. Hier vond op een

nacht een voetvolley-wedstrijd plaats. koops had bedacht dat iedere deelne-mer zijn zaklantaarn op z’n hoofd zette zodat er genoeg licht zou zijn. Toen de kampleiding de volgende ochtend klaag-de over teveel geluidsoverlast gaf koops met een stalen gezicht aan dat hij er zelf niets van had vernomen maar dat hij er de volgende nacht op zou letten dat het niet weer zou gebeuren.

na roden werd eenmalig Heeg aangedaan en wer-den vervolgens de bakens verzet naar Vlieland. We waren jaarlijks vaste gast bij vader en zoon donia in “het doniahuis” en tus-sendoor bivakkeerden we een paar keer op “de Vlie-horst”. geweldige tijden met Frans lindenhovius als dokter rossi, jarenlang onze eigen kamparts die onder de bijnaam Hashi

nassi Moto butami ook nog eens als onze vaste kampfotograaf actief was.

nadat het voetbalkamp in 1998 voor de eerste en enige keer geen doorgang kon vinden staken we in 1999 de afsluitdijk over met kampeerboerderij “duinwijk”als bestemming. Vanaf dit jaar stond deel-name ook open voor meisjes wat weer nieuwe eisen aan de organisatie stelde.ik herinner me esther van der Pol, zus van onze secretaris nathan, als een van de eerste vrouwelijke deelnemers.

na groet werd vanaf 2000 toch weer Vlieland de thuishaven. om grote verschillen te voorkomen, geldt als richtlijn dat kinderen niet teveel zakgeld meenemen. de leiders kre-gen als instructie, dat kinderen aan boord niet direct naar de snoepbalie rennen en hun zakgeld kwijt waren voordat ze voet aan land zetten. eén van de leiders, die zelf voor het eerst in die functie mee mocht, begreep dat niet helemaal en zodra hij aan boord was zat hij trots voor z’n groep

met een dikke magnum in z’n mond. Het heeft hem de bijnaam : Magnum Willy” opgeleverd.

in 2008 werd eenmalig een bezoek af-gelegd aan “de klonie” in het drentse ellertshaar waarna wederom een jaartje Vlieland plaatsvond. Vanaf 2010 is Heeg de thuisbasis van het jaarlijkse evene-ment.

Voetbalkamp Zeerobben, elk jaar in de mei-vakantie, is in de afgelopen 25 jaar uitgegroeid tot een instituut. Wie heeft er niet aan deelgenomen als pupil en of als leider. Zou dirk draaisma als deelnemer recordhouder zijn?

dankzij de fi nanciële steun van “de Vrien-denclub Zeerobben” en de jarenlange in-breng van onze toenmalige jeugdspon-sor “de familie van stee” zijn er geen drempels voor deelname, iets waar we natuurlijk supertrots op zijn. de rol van Van stee& Zn is overgenomen door onze huidige hoofdsponsor smeding & Zn en dankzij de broodjes van bakkerij elsinga komen de deelnemers elk jaar gezond en wel weer thuis op de robbenplaat.

Het 25e Zeerobben voetbalkamp mag en zal niet ongemerkt voorbij gaan en dat zullen we weten, nee dat houden we niet stil, want je blijft een Zeerob, zolang als je wil !!!!

organisatie, gefeliciteerd met jullie25 jarig jubileum !

voEtbAlkAMP 25 JAAr JoNG

Page 28: Presentatiegids Zeerobben

Presentatiegids zeerobben 2012|201328

“dE bEukEr’S”EEN fAMiliE biNNENEEN fAMiliEClub

TeksT: Frans bodeFoTo’s: Frans bode

Page 29: Presentatiegids Zeerobben

Presentatiegids zeerobben 2012 | 2013 29

laten we eerst de familie beuker even nader bij u introduceren te beginnen met de zonen. Jongste zoon is lieuwe die 16 jaar is. lieuwe zit in 5 Havo. Hij is vanaf zijn 9e al lid van Zeerobben en is zoals zo velen begonnen bij de F-pupillen. in F3 om precies te zijn. op dit moment speelt lieuwe als 2e jaars b-junior in b1.

steven is 2 jaar ouder dan zijn broer li-euwe en studeert momenteel bedrijfs-economie aan de nHl te leeuwarden. steven is sinds 2002 lid van Zeerobben en is ook begonnen bij de F-pupillen. in F5. inmiddels is steven een vaste waarde bij a1 op het middenveld.

nummer drie in de rij is Pieter die inmid-dels al 20 jaar is en maatschappelijke zorg studeert aan de Friese Poort. Volgens zijn broers misschien wel de beste voetbal-ler van de vier. Maar Pieter is gestopt. in 2001 lid geworden van de club en na 8 jaar weer gestopt. Pieter is ook vaak gese-lecteerd voor Jeugdplan nederland (JPn) en ook laat moeder Catrien nog even wat brieven van Cambuur en Heerenveen zien waarvoor hij in het verleden is uit-genodigd. Maar Pieter en voetbal bleek niet een goed huwelijk en de schoenen hingen al snel aan de bekende wilgen. Jammer volgens velen.

de oudste en misschien wel de meest bekende voor velen is albert. al sinds 1997 lid van de club. begonnen in F2 en inmiddels uitkomend voor Zeerobben 1. We kennen albert als een harde werker op het middenveld. inmiddels is albert afgestudeerd voor de opleiding leisure Management.

en dan natuurlijk nog de ouders. Vader is Meindert beuker die zelf ook helemaal gek van voetbal is. Vroeger altijd zelf in de jeugd van Zeerobben gespeeld en daarna nog heel wat uurtjes doorge-bracht op de voetbalvelden. Moeder Catrien Walinga is ook geen onbeken-de voor de groen-witte familie. Tot voor kort nog werkzaam als vrijwilligster in de kantine en in het verleden vaak op de vel-den te zien om de verrichtingen van de kinderen te volgen en dat valt nog niet mee als je vier zonen op voetballen hebt. Meindert: “We hadden geluk dat alle jongens in verschillende leeftijdscatego-rieën voetbalden. de jongste begon om 09.00 uur uur. Vervolgens begon de vol-gende wedstrijd om 10.00 uur en zo ging dat mooi achter elkaar door. ik stond dus van 9 tot soms half 2 op de velden en als het zo geregeld kon worden pakte ik ook nog even een uitwedstrijd mee.” Want als het even kon reden ze met de jeugd van Zeerobben ook nog eens door heel Fries-land. Want tijd om een team teleiden of te trainen was er simpelweg niet

met 4 voetballende zoons en daarnaast nog eens weekenddiensten draaien voor je werk. Maar als chauffeur leverde Mein-dert toch een belangrijke bijdrage als vrijwilliger. daarnaast brengen Meindert en Catrien nog steeds het clubblad rond.Het was volgens Catrien al vrij snel dui-delijk dat albert en steven zouden gaan voetballen. Zij waren al op zeer jonge leeftijd altijd met een bal bezig. op mijn vraag aan Catrien of het niet druk is om elke zaterdag de voetbaltassen op tijd klaar te hebben staan barst ze in lachen uit. “daar zorgen ze zelf voor en ze moe-ten ook na het voetballen het spul weer in de wasmachine gooien maar dat lukt niet altijd” en ze wijst op de voetbaltas van steven die nog steeds onaangeroerd in de kamer staat na de wedstrijd van a1 van afgelopen zaterdag. Waarop steven begint te lachen en zich realiseert dat hij zaterdag (over 4 dagen) pas weer moet voetballen...

op mijn vraag hoe ze denken over de afgeketste fusie tussen Zeerobben, Har-lingen robur blijft een ieder wat gere-serveerd en neutraal. Met name albert vind het wel jammer voor de jeugd maar steven en lieuwe maakt het allemaal niet zoveel uit. Zij voetballen vrolijk verder. Verder denken ze dat het voor Zeerob-ben niet zo heel veel uitmaakt.

als ik vraag of het alleen maar voetbal, voetbal en nog eens voetbal is bij de familie beuker knikken de jongens gelijk een “ja-knikker” maar dan spreekt Catrien: “We hebben een tijdje eredivisie live en sport 1 gehad en toen bestond er niets anders hier dan alleen maar voetbal. Tijd voor iets anders was er niet meer. om te voorkomen dat ik volledig was aangewezen op “uitzending gemist” heb ik de hele boel weer opgezegd. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en dus wordt er regelmatig nog wel eens een live-wedstrijd gekocht.

In de vorige presentatiegids hebben we de familie Van der Pol voor het voetlicht gehaald. “Een familie binnen een familieclub” prijkte toen ook al boven het artikel. In onze zoektocht naar een vervolg op dit artikel zijn we op zoek gegaan naar weer een familie die op de één of andere manier een sterke band heeft met Zeerobben. Een zoektocht bleek het al snel niet te worden. Want een gezin met maar liefst vier zonen die tot 2009 allemaal bij Zeerobben voetbalden is uniek. We hebben het dan over de familie Beuker van de Cronenburglaan nummer 13. Heel benieuwd hoe het toegaat binnen zo’n “voetbalgezin” pak ik de telefoon. Een afspraak is snel gemaakt alhoewel moeder Catrien nog wel even het één en ander moet regelen om ieder-een op hetzelfde tijdstip aan tafel te krijgen. Maar éénmaal aan tafel bij de familie Beuker is het prettig vertoeven en gaat het gesprek al snel over voetbal, voetbal en nog eens voetbal.

“dE bEukEr’S”

Page 30: Presentatiegids Zeerobben

PresenTaTiegids ZEErobbEN 2012|201330

de voetballers hebben een paar opvallen-de overeenkomsten. Zo voetballen zowel albert als steven en ook lieuwe op het middenveld met het liefst rugnummer 7. Zijn ze alle 4 wel eens kampioen gewor-den bij Zeerobben en hebben ze alle 4 bij albert Heijn gewerkt. albert, steven en lieuwe doen dat nog steeds en het het contract van Pieter is na 4 keer niet meer verlengd. alleen op het gebied van be-taald voetbal valt me op dat lieuwe, ste-ven en Pieter supporter van Feijenoord zijn en dus heeft albert het als supporter van PsV en Cambuur niet altijd gemak-kelijk thuis. oh ja en als ik vraag wie er het slechtst tegen zijn verlies kan en de

meeste gele kaarten pakt spreken ze in koor: “steven” . binnenkort dus maar eens kijken bij a1. overigens blijft de familie niet lang in mineur na een verliespartij. een ieder praat de frustraties even van zich af en daarna is de sfeer alweer snel zoals die altijd is. en die zal ongetwijfeld goed zijn zo heb ik tijdens mijn gesprek met de familie beuker gemerkt. gastvrij, gezellig en een fl inke dosis humor. Het wordt helemaal gezellig als Catrien nog even alle foto’s, artikelen, krantenknip-sels, diploma’s etcetera laat zien. Want bij een rasecht voetbalgezin mogen die niet ontbreken. We zien heel wat foto’s van kampioenen langs komen en winnaars

van de penaltybokaal. de mannen zijn nog zo jong en nu al een schoenendoos vol met prachtig materiaal.

Tijd om te stoppen want de eerste trai-ningen staan zo meteen alweer op het punt van beginnen. Want ondanks dat de tv aan staat met beelden van de Vuelta is het zo langzamerhand toch weer tijd voor voetbal. Hoe kan het ook anders...!!

“dE bEukEr’S”

Page 31: Presentatiegids Zeerobben

Presentatiegids zeerobben 2012 | 2013 31

1e Dorpsstraat 20, 3701 HB Zeist • Bezoekadres ‘Cluboffice’ Tuin van Schellinger 3703 DA Zeist

Page 32: Presentatiegids Zeerobben

PresenTaTiegids ZEErobbEN 2012|201332

ik begon een elftalletje te trainen, dat nog niet in een competitie mocht uitko-men. na een jaar trainen hadden we, in 1971, pas ons eerste offi ciële toernooi in Witmarsum.

belangrijk in die tijd was ons aller “houw-tje-touwtje”Johnny Vellinga. een jeugd-voorzitter was er nog niet, alhoewel Jaap van der Veen een aantal jaren de leiding had. of hij, zoals tegenwoordig, offi cieel jeugdvoorzitter heette en als zodanig ook in het hoofdbestuur zat, weet ik niet meer. Maar jeugdsecretaris, bulletin-ver-zorger, leider en allesweter van de jeugd was Johnny Vellinga. Volgens mij versle-ten ze daar in de abraham kuyperstraat een telefoon in de maand want half Har-lingen wist in die tijd hun telefoonnum-mer uit het hoofd.

Het moet ook in die tijd geweest zijn, dat ik vlak voor de training met de jeugd, op dinsdagmiddag van 5 tot 6 uur op het balkland, werd opgewacht. iemand in trainingspak, met lang golvend haar en een behoorlijke hangsnor. “ik wuu wat voor de jeugd doen en ze zeiden, dan must die maar bij gerrit bos melde”.sindsdien is Thijs de Vries, want die was het, niet meer bij Zeerobben wegge-

weest. Via het jeugdvoetbal binnenge-komen, grensrechter geweest en ma-teriaalman, en inmiddels al jaren een gewaardeerd lid van de goen-witte vrij-willigersbrigade. benoemd tot erelid van de vereniging.

Maar terug naar Zeerobben pup. a2. een ploeg met Jan koning, Herman Wilbrink, eelco kootstra, Peter kwast, Willem atte-ma, Corrie van rossum en anne Muur-ling. We kregen er een nieuwe speler bij, die het goed ging doen op de rechtsbui-ten, en menig doelpuntje scoorde. Frans bode was de naam.

bij uitwedstrijden werd, zoals gebruike-lijk, het vervoer kosteloos door de ouders verzorgd. Zeerobben a2 was echter een elftal, dat “weinig” auto´s had. Frans zijn vader had wel een auto, dus … de heer bode was echter directeur van sociale Zaken en ik had hem nog nooit ontmoet. gelukkig zei hij spontaan “Ja”.

“als dat de gewoonte is bij uw club, dan kom ik met Frans mee”. ik zie de grijze audi, waarvan het ene portier niet open wilde, nog komen. sindsdien is de heer bode niet meer weggeweest bij Zeerob-ben ,want hij werd steeds enthousiaster en toen bestuursleden hem benaderden voor een functie, reageerde hij wederom

Als de oprichtingsdatum van een club herdacht wordt, zoals in dit geval bij het 60-jarig bestaan, dan doet men vaak eenpas op de plaats en kijkt men om.. terug in het verleden.

Als ik in de historie van Zeerobben terugkijk, en dan bijv. de jeugdafdeling , dan schiet mij altijd het achterkamertje van “Moeke de Bruin” te binnen. Jopie de Bruin was jeugdleider in die tijd en bij hem thuis vergaderden we veel. Men had mij gevraagd om jeugdleider te worden. Nou ja, leider, ik was zelf nog jeugd, nog geen 16 jaar, maar …”Dou bist su groot ju, dou kast dat wel doen ! “ We schrijven begin jaren ’70. Enkele leiders uit die tijd, Piet Woudstra, Jopie de Bruin, natuurlijk Johnny en Bauke Vellinga en schilder Japie van der Veen, bij wie we later ook thuis vergaderden.

ZEErobbEN JoNG60 jaar

TeksT: gerriT bosFoTo’s: Zeerobben arCHieF

Page 33: Presentatiegids Zeerobben

Presentatiegids zeerobben 2012 | 2013 33

“En ik staan hier in’t veld, aan de Achlumerdiek..

ik sien de kantine, wat voel ik mie riek..

..met een voetbal geboren, mien leven lang lid,

..Ja, ik ben een Zeerob, ik ben..groEn-wit..!

“Zeerobben”Proficiat met het 60-jarig bestaan

en veel succes voor de toekomst.

positief. Hij werd jeugdvoorzitter, want inmiddels hadden we zo’n 25 jeugdelftal-len. de jeugdafdeling groeide uit tot een bloeiende, goed georganiseerde afde-ling. de heer bode heeft hieraan, voordat hij naar het hoofdbestuur ging, menig steentje bijgedragen. Totdat een ernstige ziekte hem dwong te stoppen. Helaas is de heer bode ons veel te vroeg ontvallen. eén van onze jeugdtoernooien, het “ ide bode” toernooi doet ons nog steeds her-inneren aan de man, die tevens de grote inspirator was voor de bouw van ons ei-gen clubhuis “de robbenplaat”.

de heer bode,stimulerende voorzitter, een fantastische secretaris klaas Tolsma en fanatieke penningmeesters Wim am-bachtsheer en Jelle de Haan, met behulp van vele bestuursleden stuwden de ver-eniging naar een eigen gezicht. een ei-gen beleving op zaterdag, en de rest van de week .een gigantische organisatie was het om elke zaterdag alles goed geregeld te krijgen. de hele week was men ermee bezig, maar vooral vrijdags was het “een gekkenhuis”. afgelaste wedstrijden, ziek-te van leiders, vervoersproblemen enz..gerrit bos, jeugdvoorzitter en Johannes Woudstra , een kundige jeugdsecretaris . Maar we waren allebei “insiders”oftewel Zeerobbers van jongs af aan. Piet straub kwam van buiten Harlingen en dus bui-ten de vereniging en heeft nadien drie seizoenen op kundige wijze de jeugdaf-deling geleid. op de jeugdleiders- en trainersvergaderingen zaten we soms met 40 man! aan de rozengracht, in de bovenzaal van het oude brugwachters-huisje. grijs van de rook maar wel heel gezellig. ik herinner me het instellen van het wedstrijdboekje, de spelerskaarten, de pukkels. ook begonnen we met het verstrekken van een netje met twee bal-len per team, waarvoor iedere leider per-soonlijk verantwoordelijkheid was. eigen grensrechtersvlagjes, waarvan mijn moe-der er elk jaar twintig moest bij maken. ontzettend veel leiders en trainers zijn de revue gepasseerd en ik herinner me dis-cussies met van riet, Zuiderhof en

Henk de Jong, die altijd het laagste C-team onder zijn hoede had. altijd op het achterste veld en altijd om 9.00 uur ’s ochtends.

de verhuizing naar de achlumerdijk heb-ben we , met z’n allen, meegemaakt. een verstandige beslissing van het toenmali-ge bestuur. een eigen complex, in toen nog, “de middle of nergens”.

een eigen plek, op eigen benen staan. buiten Harlingen, kaal, koud en winderig. Maar het heeft goed uitgepakt. Het is een prachtig complex geworden, waar alweer die fantastische vrijwilligers heel veel tijd en energie in hebben gestoken.We kregen er een tribune bij. en een kunstgras-hoofdveld. later zelfs nog een kunstgras-trainingsveld! Zeerobben werd weer voort gestuwd en met een alsmaar groeiende jeugdafdeling, nog groter. We werden zelfs eerste klasser, maar dat niveau, kon met eigen spelers niet worden behouden. nog niet, maar wie weet, staan we aan het begin van een mooie periode. Zeerobben, de “oud-papierclub” van bakker, Tolsma, dijkstra, Vlietstra en vele anderen, is veranderd in “het bedrijf” Zeerobben. de sfeer bleef gelukkig, maar bestuurlijk en op het

veld, werd er heel wat van de mensen gevraagd.

een aantal standaard jeugdteams speelt al jaren op zeer hoog niveau. Het tech-nische beleid bij onze vereniging is erop gericht dit te continueren en uit te brei-den. Volgens mij zal dit zich vroeg of laat uit betalen. ik hoop van ganser harte, dat Zeerobben de vereniging blijft, die het altijd is geweest. en dat we, met z’n allen, de schouders eronder zullen zetten om Zeerobben, op een hoger niveau, te laten acteren. ik hoop ook dat een ieder, op welke leeftijd dan ook, later terug kan kijken op een geweldige beleving van het voetbal, want dat is het toch voor de pure amateur. en dat de Zeerobben-sfeer blijft bestaan. er zijn inmiddels veel voet-ballers bij Zeerobben gekomen, en er zijn uiteraard ook weer veel vertrokken, en vaak niet de eerste de beste. Maar als je hen nu nog eens spreekt en je hebt het over vroeger, dan hebben ze het altijd over hun tijd bij Zeerobben.

de mooiste tijd? dat waren de jaren in de jeugd bij Zeerobben! en dat is iets waar de 60 -jarige vereniging gerust trots op mag zijn.

Page 34: Presentatiegids Zeerobben

Presentatiegids zeerobben 2012|201334

EvEN voorStEllEN:

dE trAiNErSStAfvAN dE A-SElECtiETeksT: JoHannes WoudsTraFoTo’s: Frans bode

Page 35: Presentatiegids Zeerobben

Presentatiegids zeerobben 2012 | 2013 35

als je met deze drie voetbaldieren om de tafel zit en je laat ze praten over het spel, de training, opleiding, coaching en wat dies meer zij, krijg je al snel het gevoel dat een presentatiegids niet dik genoeg zal zijn om alles wat ze te zeggen hebben in kwijt te kunnen. de gedrevenheid straalt er vanaf. Je begrijpt meteen waarom zij het als voetballers tot het hoogste ama-teurniveau hebben geschopt: omdat zij de hen gegeven talenten wisten te kop-pelen aan de drive om er alles uit te halen en ook veel voor te doen en te laten. en precies daar ligt ook de kern van hun am-bities bij Zeerobben.

Talent is er bij Zeerobben in overvloed. dat is al jaren zo, maar kijkend naar het niveau waarop de standaard jeugdteams momenteel opereren kunnen we rustig stellen dat er nu wel heel bijzondere lich-tingen aan zitten te komen. Maar inne, Cees en drewes roepen bijna in koor dat daar ook een grote valkuil in schuilt. “Met talent alleen kom je er niet. Talent heb je gekregen, maar om er een ster mee te worden zul je er nog heel veel voor moe-ten doen”, aldus inne, die verder wijst op de veel voorkomende frictie tussen talent en rendement. “een talentvolle speler die de juiste drive en mentaliteit mist, zal het minder ver schoppen dan de iets minder begaafde, maar met de juiste instelling gezegende speler”. Het zijn waarheden die we allemaal kennen. de kunst is echter om dat over te brengen op jonge spelers en hen te laten beseffen hoe het werkt. daarvoor is nodig dat spelers coachbaar zijn. en coachbaar willen zijn, hetgeen op zichzelf weer een talent is. “en”, vult Cees aan, “dat je het acceptatievermogen hebt om te kunnen worden aangesproken op fouten en dat de groep als geheel het acceptatievermogen in zich heeft om

elkaar te durven aan te spreken op fou-ten”. drewes en inne vullen aan: “Je moet winnaar willen zijn, beter willen worden, want jezelf beter zien worden is op zich weer een motivatie om door te gaan. en de groep zo maken dat ze er allemaal bij willen zijn, met z’n allen ervoor gaan”. alle drie hebben ze dat ook ervaren bij de clubs waar ze gespeeld hebben. ook al waren dat misschien verenigingen waar veel spelers van buitenaf kwamen. Maar die spelers hadden wel allemaal de dri-ve om er als team te staan. die eenheid maakt een team sterk. Zeerobben moet het met haar eigen groep doen, spelers uit de eigen opleiding. en daar waar het gras bij de buren altijd groener lijkt, geldt voor jongens die bij Zeerobben zijn op-gegroeid, dat ze zich vaak niet eens meer realiseren hoe goed ze het bij Zeerobben eigenlijk hebben in vergelijking met veel andere verenigingen. “en daar moeten ze iets voor terug willen doen”, aldus inne. als voetballer en als trainer heeft inne schotanus op hoog amateurniveau ge-acteerd. dan dringt zich de vraag op wat hem heeft bewogen voor derdeklasser Zeerobben te kiezen. “Zeerobben hangt er (al jaren) tegenaan. er is veel potentie en er staat veel jeugd op het punt van doorbreken. daarnaast beschikt Zeerob-ben over een prachtige accommodatie. Het is mijn uitdaging om daar iets aan toe te voegen: de mentaliteit om er snoei-hard voor te werken ten einde iets te be-reiken. daarnaast ben ik als trainer nog lang niet volleerd en heb ik ervaren dat trainen op het niveau van hoofdklasse en topklasse een groot spanningsveld met zich meebrengt. bij een club als Zeerob-ben heerst meer rust, waardoor ook ik als trainer kan groeien. en dat alles past qua planning ook beter in mijn gezinssituatie met jonge kinderen. Mijn uiteindelijke doel is om ooit als trainer weer op top-klasse niveau te acteren.daar investeer ik nu voor. door naar Zeerobben te gaan heb ik misschien een kleine stap terug gedaan en ik hoop dat

Met ingang van het seizoen 2012-2013 werd de technische staf van de A-selectie van Zeerobben geheel vernieuwd. Als nieuwe hoofdtrainer werd de in Oudemirdum woonachtige Inne Schotanus aangesteld en in zijn kielzog kwamen Drewes Janssen en Cees Smaal als assistenten mee. Wie zijn zij en wat zijn hun plannen en ambities met Zeerobben voor het komende seizoen? Daarover gaat deze introductie.

Carrière als speler: 1984-1993 vv nok 1993-1996 vv oeverzwaluwen 1997-1998 vv drachten 1998-1999 FC groningen beloften-team 1999-2000 vv drachten 2000-2007 vv sneek 2007-2009 vv nok

Carrière als trainer: 2001-2004 C1 jeugd sc Heerenveen 2004-2007 Hoofd jeugdtrainer vv sneek 2007-2010 Hoofdtrainer vv sneek Wit Zwart 2010-2011 Hoofdtrainer asv dronten

“als hoofdtrainer zet ik bij Zeerobben de lijnen uit, maar ik hecht enorm veel waarde aan de inbreng van Cees, die als generatiegenoot van de spelers een goede verbinding naar de groep kan maken en die van drewes, waar-mee ik zelf nog 3 jaar bij sneek heb gevoetbald en die mij waar nodig kan en durft te corrigeren of aan te vullen”.

iNNE SCHotANuS

“MEt tAlEnt AllEEn koM JE Er niEt. tAlEnt hEb JE gEkrEgEn, MAAr oM Er

EEn stEr MEE tE wordEn Zul JE Er nog hEEl vEEl

voor MoEtEn doEn”

dE tECHNiSCHE StAf

Page 36: Presentatiegids Zeerobben

Presentatiegids zeerobben 2012|201336

de spelers dat beantwoorden door met mij een stap naar boven te maken”.sprekend uit eigen ervaring vult Cees aan: “ik had als voetballer altijd al de drive om hogerop te komen en weet dat het voor veel spelers bij Zeerob-ben anders ligt. Maar ik voetbal nu bij sneek in de topklasse en sta niet in de basis omdat ik de beste ben, maar meer omdat ik er keihard voor werk”.

gevraagd naar de ambities en doelstel-lingen voor dit seizoen is het zeer ken-merkend dat als eerste wordt genoemd de wens om een mentaliteitsomslag te maken en dat daarbij de groep aan het einde van het seizoen nog van dezelfde omvang en samenstelling zal zijn. Voorts is het de wens van inne om jeugdspelers in te gaan passen. “Maar die spelers moe-ten het dan wel zelf willen.

Ze moeten zelf inzien wat goed voor hen is en waar en hoe ze er beter van kunnen worden. en die instelling dient ook te worden doorgevoerd naar de jeugd.

in samenwerking met het hoofd oplei-dingen willen we de jeugdtrainers ook trainen in mentale vorming bij de jeugd. Pas dan spreekt inne zijn sportieve ambi-ties uit: “Meedoen om promotie. en of we dat zullen bereiken hangt af van hoe de groep op de nieuwe wind zal reageren. als dat positief is, schat ik de kans hoog in dat het goed gaat komen”.

ook niet onvermeld mag blijven dat de trainersstaf van de a-selectie ook zeer ingenomen is met het aanblijven van an-thoon elsinga als trainer/coach van het tweede elftal. nog zo’n klasbak met een bijzondere carrière op het hoogste ama-teurniveau (broekster boys, Flevo boys en Harkemase boys). bij welke andere amateurclub mogen de spelers gebruik maken van zoveel kennis en voetbal er-varing? Je zou als speler toch gek zijn om ook maar één minuut training over te slaan!?

drewes ziet zijn activiteit als assistent van inne vooral als een oriëntatie op een mogelijke trainerscarrière. na 7 jaar voetballen op het hoogste amateurniveau is drewes als speler weer teruggekeerd naar zijn jeugdliefde vv Harlingen.

Tot 2004 vv Harlingen2004-2007 vv sneek2007-2010 vv Harkemase boys2010-2012 vv FVC

“naast het feit dat ik zelf wil leren en veel wil opsteken van inne, wil ik bij Zeerobben meehelpen om van spelers voetbaldieren te maken. Zelf heb ik er als speler altijd heel hard voor moeten werken en dat wil ik ook overbrengen”.

drEWES JANSSEN

binnen Zeerobben behoeft Cees nauwelijks introductie. Hij groeide er op en maakte al na één jaar in het eerste elftal te hebben gespeeld de overstap naar de vv sneek, waar hij te maken kreeg met inne schotanus als hoofdtrainer.

Het even verrassende als knappe kampioenschap van sneek maakt dat Cees dit seizoen zal acteren op het allerhoogste amateurniveau in de zondag topklasse. We zullen het met interesse volgen.

“ik ben niet de beste bij sneek, maar ik sta er in omdat ik keihard werk. ik hoop dat dat mijn generatiegenoten bij Zeerobben inspireert om ook beter te worden en naar het hoogste te streven”.

CEES SMAAlWe sluiten het gesprek af met een mijme-ring naar aanleiding van een opvallende uitspraak van drewes: “als voetballer moet je willen spelen met de besten, te-gen de besten”. Het vat de instelling van de nieuwe trainersstaf van Zeerobben als ook de inhoud van dit boeiende gesprek met drie gedreven voetbaldieren goed samen.

“Als voEtbAllEr MoEt JE willEn spElEn MEt dE

bEstEn, tEgEn dE bEstEn”.

dE tECHNiSCHE StAf

Page 37: Presentatiegids Zeerobben

Presentatiegids zeerobben 2012 | 2013 37

kunstgras Hoofdveldmaandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

16.45 - 17.00 F1, F2, F3, F4, F5 e5, e6 F1, F2, F317.00 - 17.45 F1, F2, F3, F4, F5 e5, e6 F1, F2, F317.45 - 18.00 e1, e2, C4 d2, d3, d4 C4, d1 d2, d3, d418.00 - 18.45 e1, e2, C4 d2, d3, d4 C4, d1 d2, d3, d418.45 - 19.00 b-selectie / 3, a1 dames, MC1 C1, d1 b1, b2 e419.00 - 19.30 b-selectie / 3, a1 dames, MC1 C1, 3 b1, b2 e419.30 - 20.00 b-selectie / 3, a1 dames, MC1 C1, 3 b1, b220.00 - 20.15 a-selectie b1, b2 a1, a2/a3 a-selectie20.15 - 21.00 a-selectie b1, b2 a1, a2/a3 a-selectie21.00 - 21.30 a-selectie b1, b2 a1, a2/a3 a-selectie21.30 - 22.00

kleinveld / trainingsveld

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag17.00 - 17.30 e5,e6 Waddenr. e1,e3 F4,F517.30 - 18.00 d1 e5,e6 Waddenr. e1,e3 F4,F518.00 - 18.30 d1 e3,e4 e2,F6 C2,C3 F618.30 - 18.45 d1 e3,e4 e2,F6 C2,C3 F618.45 - 19.00 C1 e3,e4 e2,F6 C2,C3 F619.00 - 19.30 C1 C2,C3 Md1 dames,MC119.30 - 20.00 C1 C2,C3 Md1 dames,MC120.00 - 20.30 a2/a3 oefenwedstrijden 4+5 b-selectie20.30 - 21.00 a2/a3 oefenwedstrijden 4+5 b-selectie 21.00 - 21.30 a2/a3 oefenwedstrijden 4+5 b-selectie 21.30 - 22.00

trAiNiNGSiNdEliNGSEiZoEN 2012 - 2013

op dinsdagavond is er tijd gereserveerd voor oefenwedstrijden. bij oefenwedstrijden zal b1,b2 op het kleine veld trainen.

indien er onoverkomelijke problemen zijn en er ploegen zijn die doordit schema in de problemen komen dan horen we dat graag.

de Technische commissie

Page 38: Presentatiegids Zeerobben

PresenTaTiegids ZEErobbEN 2012|201338

Programma 2012 - 2013

Datum Thuis Uit

1 september 2012 WToC - Zeerobben

8 september 2012 Zeerobben - Wykels Hallum

15 september 2012 aVC - Zeerobben

22 september 2012 Zeerobben - rijperkerk

29 september 2012 Hardegarijp - Zeerobben

6 oktober 2012 Zeerobben - oostergo

13 oktober 2012 Zwaagwesteinde - Zeerobben

20 oktober 2012 inhaal / beker -

27 oktober 2012 Zeerobben - stiens

3 november 2012 rottevalle - Zeerobben

10 november 2012 Zeerobben - beQuick d

17 november 2012 WToC - Zeerobben

24 november 2012 inhaal / beker -

1 december 2012 Minnertsga - Zeerobben

8 december 2012 Zeerobben - berlikum

15 december 2012 inhaal / beker -

22 december 2012 -

12 januari 2013 inhaal / beker

5 januari 2013 -

12 januari 2013 inhaal / beker -

19 januari 2013 inhaal / beker -

26 januari 2013 Zeerobben - WToC

2 februari 2013 Wykels Hallum - Zeerobben

9 februari 2013 Zeerobben - aVC

16 februari 2013 inhaal / beker -

23 februari 2013 rijperkerk - Zeerobben

2 maart 2013 Zeerobben - Hardegarijp

9 maart 2013 oostergo - Zeerobben

16 maart 2013 Zeerobben - Zwaagwesteinde

23 maart 2013 inhaal / beker -

30 maart 2013 stiens - Zeerobben

6 april 2013 Zeerobben - rottevalle

13 april 2013 beQuick d - Zeerobben

20 april 2013 Zeerobben - WToC

27 april 2013 inhaal / beker -

4 mei 2013 Zeerobben - Minnertsga

11 mei 2013 berlikum - Zeerobben

Competitie indeling 3e klasse B

WToC 1 14:30

Minnertsga 1 14:30

beQuick d 1 14:30

stiens 1 14:30

oostergo 1 14:30

rijperkerk 1 14:30

Wykels Hallum 1 14:30

berlikum 1 14:30

dokkum 1 14:30

rottevalle 1 14:30

Zwaagwesteinde 1 14:30

Hardegarijp 1 14:30

aVC 1 14:30

Zeerobben 1 14:30

ProGrAMMA EErStE ElftAl

Page 39: Presentatiegids Zeerobben

Presentatiegids zeerobben 2012 | 2013 39

Industrieweg 1B 8861 VH HarlingenTel. 0517 - 415572 Fax: 0517 - 418977

24 uur Glasservice 06-53847040

Erkende glaszetters voor gegarandeerde kwaliteit

Hyphotheekvisie

r de Jong Schildersspecialist

Page 40: Presentatiegids Zeerobben

Presentatiegids zeerobben 2012|201340

Commissie Functie Naam Telefoon Mobiel E-mail

Hoofdbestuur Voorzitter Johannes Woudstra 0517-414237 06-53867574 [email protected]

secretaris nathan van der Pol 06-14595704 [email protected]

Penningmeester Janna Tolsma 0517-419776 06-20395452 [email protected]

Jeugd Zaken arjen Miedema 0517-415423 06-24509784 [email protected]

Technische Zaken Paul kingma 0517-785054 06-51689254 [email protected]

sponsorzaken dirk arends 0517-430254 06-51279603 [email protected]

activiteiten Wiebe attema 0517-416341 06-53677208 [email protected]

kantine Zaken Jan boomsma 0517-418778 06-12072335 [email protected]

accommodatie richard van der kooi 0517-419596 06-45938111 [email protected]

algemene Zaken Huub Pietersma 0517-417656 06-53245623 [email protected]

Jeugdbestuur Voorzitter arjen Miedema 0517-415423 06-24509784 [email protected]

secretaris klaas abma 0517-418120 06-29300997 [email protected]

activiteiten-commissie Voorzitter Wiebe attema 0517-417519 06-53677208 [email protected]

kaart-commissie Voorzitter save Weewer 0517-413392 06-10069717 [email protected]

Clubblad redactie germ knipper 0517-641968 06-47831510 [email protected]

Verspreiding gepke van Wilsum-Hansma 0517-412293 [email protected]

Clubhuis-commissie Voorzitter Jan boomsma 0517-418778 06-12072335 [email protected]

Commissaris gerrit bos 0517-414968 06-12554837 [email protected]

Consulaat Consul sjack Visser 0517-850248 06-20100570 [email protected]

Coördinatoren a/b selectie Paul kingma 0517-785054 06-51689254 [email protected]

overige senioren Johannes Hellinga 06-48962397 [email protected]

dames-Coördinator gerald van der Werf 0517-417531 06-48980948 [email protected]

a-junioren ron Veenstra 0517-415144 [email protected]

b-junioren vacant

C-junioren geertjan de groot 0517-419806 [email protected]

bElANGriJkE AdrESSEN

Page 41: Presentatiegids Zeerobben

PresenTaTiegids ZEErobbEN 2012 | 2013 41

Commissie Functie Naam Telefoon Mobiel E-mail

d-pupillen vacant

e-pupillen Tino de Jong 0517-851123 06-51522855 [email protected]

F-pupillen roland Zijlstra 0517-413105 06-25546620 [email protected]

Waddenrobkes Wietse de Wit 06-27832598 [email protected]

Financiële-commissie Voorzitter Janna Tolsma 0517-419776 06-20395452 [email protected]

kantine Zaken klaas abma 0517-418120 06-29300997 [email protected]

Contributies germ knipper 0517-641968 06-47831510 [email protected]

Jubileum-commissie Voorzitter Wiebe attema 0517-417519 06-53677208 [email protected]

kleding Commissaris Matthijs de Vries 0517-414581 06-29732486

ledenadministratie administrateur Jacob aartsma 0517-417021 [email protected]

Materiaal & onderhoud onderhoud Wiebe dijkstra 0517-413110

Materiaal Matthijs de Vries 0517-414581 06-29732486

Public relation Webteam / Fotografie Frans bode 0517-415471 06-21952413 [email protected]

Webteam Johnny de groot 0517-417243 06-33906502 [email protected]

scheidsrechters Coördinator Peter iJsbrandij 0517-431962 06-57827101 [email protected]

sponsor-commissie Voorzitter dirk arends 0517-430254 06-51279603 [email protected]

lid Wiebe attema 0517-417519 06-53677208 [email protected]

lid Wim de keijzer 0517-419795 [email protected]

lid ronald van der Molen 06-17900323 [email protected]

lid geoffrey schippers 06-23944442 [email protected]

Technisch-commissie senioren Paul kingma 0517-785054 06-51689254 [email protected]

Junioren dick van der galien 0517-417006 06-53378501 [email protected]

Pupillen allard bosga 0517-416190 06-39211425 [email protected]

lid Huub Pietersma 0517-417656 06-53245623 [email protected]

Vriendenclub Voorzitter Jans oosting 0517-414892 06-13234146 [email protected]

secretaris Henk Zegel 0517-413320 06-27525299 [email protected]

algemene Zaken albert dijkstra 0517-850985 [email protected]

Vertrouwenscommissie onafhankelijk lid Wim Timmermans 0517-416630 [email protected]

Wedstrijdsecretariaat secretaris Peter iJsbrandij 0517-431962 06-57827101 [email protected]

Page 42: Presentatiegids Zeerobben

Presentatiegids zeerobben 2012|201342

team teamrol Naam telefoon Mobiel E-mail

1 leider Wiebe attema 0517-417519 06-53677208 [email protected]

1 Trainer inne schotanus 0514-571355 [email protected]

2 leider Jan bambach 0517-417184 [email protected]

2 Trainer anthoon elsinga 0517-417353 06-13537970 [email protected]

3 leider Fedde Jaap Tjalsma 0517-415942 06-23197727 [email protected]

4 leider andré Visser 0517-415117 06-10877725 [email protected]

5 leider Johannes Hellinga 06-48962397 [email protected]

a1 leider Huub Pietersma 0517-417656 06-53245623 [email protected]

a1 Trainer Jelke Tilstra 0517-851717 06-22205667 [email protected]

a1 Trainer Peter dirk Toering 0517-431981 [email protected]

a2 leider dick van der galien 0517-417006 06-53378501 [email protected]

a2 leider Johan Jorna 0517-418923 06-33862948 [email protected]

a2 Trainer Henk Vink 0517-418106 06-30412569 [email protected]

a3 leider Hans schakenbos 0517-419598 06-53847040 [email protected]

a3 leider ele Henk Wouda 0517-430999 06-54202827 [email protected]

a3 Trainer Henk Vink 0517-418106 06-30412569 [email protected]

b1 leider rené van eijk 0517-641349 06-53793586 [email protected]

b1 leider Johnny de groot 0517-417243 06-33906502 [email protected]

b1 leider Marco van der Heide 0517-880155 06-44386585 [email protected]

b1 Trainer niels bakker 06-38371497 [email protected]

b2 leider Jan grijpma 0517-433699 06-53861737 [email protected]

b2 leider dirk beverlo 0517-419302 06-30756517 [email protected]

b2 leider Wim van der laan 06-21901750 [email protected]

b2 Trainer niels bakker 06-38371497 [email protected]

b2 Trainer laurens bergsma 06-47012067 [email protected]

b2 Trainer Johnny de groot 0517-417243 06-33906502 [email protected]

C1 leider geertjan de groot 0517-419806 [email protected]

C1 leider rob Vissers 0517-419852

C1 Trainer ane schaap 0517-414352 06-46475047 [email protected]

C1 Trainer gideon Vellinga 06-53324537 [email protected]

C2 leider Frans bode 0517-415471 06-21952413 [email protected]

C2 leider klaas Pieter de groot 0517-418772 [email protected]

C2 Trainer Peter Hartogs 06-32032535 [email protected]

C2 Trainer anton Huijser 0517-418911 [email protected]

C3 leider

C3 Trainer Peter Tiemersma 0517-852092 06-51268552 [email protected]

C4 leider P. rondaan 06-12278223 [email protected]

C4 Trainer douwe bos 0517-433101 [email protected]

d1 leider Frans attema 0517-418894 06-10353930 [email protected]

d1 leider sjoerd ten Hoeve 0517-412112 06-12761361 [email protected]

d1 Trainer Patrick van der Veen 0517-431372 06-22951695

d1 Trainer dylan drent 06-13808006 [email protected]

d1 Trainer Patrick van der Veen 0517-431372 06-22951695

d2 leider dirk draaisma 06-18402849 [email protected]

trAiNErS & lEidErS 2012 - 2013

Page 43: Presentatiegids Zeerobben

PresenTaTiegids ZEErobbEN 2012 | 2013 43

trAiNErS & lEidErS 2012 - 2013

team teamrol Naam telefoon Mobiel E-mail

d2 leider Tjerk bekius 0517-850614 06-20366949 [email protected]

d2 Trainer sipko van der sluis 0517-414655 [email protected]

d2 Trainer Frits van der Zee 0517-417087 [email protected]

d3 leider dick de Haan 0517-397885 [email protected]

d3 Trainer dick de Haan 0517-397885 [email protected]

d4 leider Herke de groot 0517-420029 06-53248933 [email protected]

d4 leider laus nieuwenburg 0517-412473 [email protected]

d4 Trainer klaas Pieter boomsma 0517-418778 06-12072335 [email protected]

d5 leider arjen Miedema 0517-415423 06-24509784 [email protected]

d5 leider Jacob Postma 0517-416310 06-13047049 [email protected]

d5 Trainer gaby stienstra 0517-418754

e1 leider Tino de Jong 0517-851123 06-51522855 [email protected]

e1 Trainer rené van der Ploeg 0517-417508 06-41916756 [email protected]

e2 leider Catrinus bouwhuis 0517-419374 06-42807906 [email protected]

e2 leider rienk Wijbenga 0517-419592 06-29603093 [email protected]

e2 Trainer lars borgman 0517-417401 [email protected]

e2 Trainer Jarno bouwhuis 0517-419374 06-27414315 [email protected]

e3 leider sjouke kloosterman 0517-430943 [email protected]

e3 leider eric van der Meulen 0517-419787 [email protected]

e4 leider

e4 Trainer

e5 leider Marjan Hettema 0517-419649 [email protected]

e5 leider bauke Jacob van der Pol 0517-416082 [email protected]

e5 leider Jolke rijpstra 0517-852109 [email protected]

e5 Trainer klaas Pieter boomsma 0517-418778 06-12072335 [email protected]

F1 leider edwin de boer 0517-416820 06-30173825 [email protected]

F1 leider rené Feenstra 0517-641158 [email protected]

F1 Trainer edwin de boer 0517-416820 06-30173825 [email protected]

F1 Trainer rené Feenstra 0517-641158 [email protected]

F2 leider erik baas 0517-417412 [email protected]

F2 leider Henk boutsma 06 -23385854 [email protected]

F2 Trainer nick Hoogeveen 0517-430468 06-21676547 [email protected]

F3 leider sven Warmerdam 0517-880056 06-43365150 [email protected]

F3 Trainer george Feenstra 0517-420168 [email protected]

F3 Trainer ayhan Yildiz 06-44535087 [email protected]

F4 leider erik Menks 0517-415004 06-46330103 [email protected]

F4 Trainer Wim de Haan 0517-433401 [email protected]

F5 leider bauke Jacob van der Pol 0517-416082 [email protected]

MC1 leider Jacob Postma 06-23979632 [email protected]

MC1 Trainer spoelstra 0517-419383 [email protected]

MC1 Trainer ronald Zwart 0517-641613 [email protected]

Vr1 leider gerald van der Werf 0517-417531 06-48980948 [email protected]

Vr1 Trainer gerrit brandsma 0517-414477 [email protected]

Vr1 Trainer kelvin van der Heide 0517-434531 06-51398901 [email protected]

Waddenrobkes leider Wietse de Wit 06/27832598 [email protected]

Page 44: Presentatiegids Zeerobben

PresenTaTiegids ZEErobbEN 2012|201344

Aan- en afmeldenHet offi ciële aan- en afmelden van uw kind bij onze vereniging moet altijd via de ledenadministrateur plaatsvinden. Wanneer u dat niet doet lopen er zaken mis. u krijgt bijvoorbeeld geen clubblad en weekbulletin. of de benodigde infor-matie.

De ledenadministrateur is:

Jacob aartsmagaljoenweg 338862 XX [email protected]

Je kunt je ook aan- of aanmelden via:[email protected]

Contributielid zijn van een vereniging betekent ook dat er contributie betaald worden. in een buitengewone ledenvergadering is besloten om de contributie door middel van automatische incasso te innen. al-leen door middel van een schriftelijk ver-zoek aan de penningmeester kan hiervan worden afgeweken.

trainingHet eerste wat een kind tegen komt bij een voetbalvereniging is de trainer. Zon-der een goede training wordt je geen goede voetbal(st)er. de meeste trainin-gen worden gegeven door een voetbal-ler, die al langer bij de club speelt. ook zijn er een aantal gediplomeerde jeugd train(st)ers werkzaam bij de jeugdafde-ling. Mocht uw kind verhinderd zijn door ziekte, schoolreisje of iets anders, laat het dan tijdig weten aan de train(st)ers. dan weet hij/zij dat uw kind niet op de trai-ning komt.

Competitienaast de training moet er uiteraard ook gevoetbald worden. Wanneer dat ge-beurt, staat dat in het weekbulletin. Ver-derop komen we daar nog even op terug.

bij verhindering voor een competitie-wedstrijd moet tijdig de leid(st)er in ken-nis worden gesteld. Hij/zij kan dan tijdig voor vervanging zorgen. dus niet bellen vlak voor een wedstrijd maar graag eer-der. bij ziekte is een late melding uiter-aard niet te voorkomen.

douchen.Het is gebruikelijk, dat de spelers na de training of de wedstrijd gaan douchen. de verantwoordelijkheid hieromtrent blijft echter bij de ouders.

vervoerde helft van de competitiewedstrijden evenals enkele toernooien worden elders gespeeld. de leider van het team zal u een enkele keer benaderen om te rijden voor zo’n uitwedstrijd. Zeg dan gerust “ja” tegen de leider. Mocht u echt verhinderd zijn, rijd dan een andere keer. anders hebben steeds dezelfde ouders geluk of zijn de klos. Het is maar hoe je het bekijkt. Van de leider kunt u een declaratiefor-mulier voor gemaakte brandstofkosten krijgen. na invulling en inlevering van dit formulier wordt door de penningmeester een bedrag per kilometer vergoed.

kledinglijn/kledingfondsbij Zeerobben hoeven de ouders zelf geen kleding aan te schaff en. Het volle-dige tenue (shirt, broekje, kousen) wordt door de vereniging in bruikleen gege-ven. de e- en F- pupillen betalen hiervoor niets en voor de overige categorieën wordt een kleine bijdrage aan het kle-dingfonds gevraagd welke wordt verre-kend via de contributie. Wel moeten de ouders/verzorgers zelf kleding aanschaf-fen voor de trainingen. Het dragen van scheenbeschermers is verplicht.

relatie leden/ ouders tot devereniginguw kind is lid van Zeerobben. Het is de bedoeling dat hij/zij bij onze vereniging in een plezierige veilige sfeer gaat voet-

ballen. daarvoor zullen wij ons uiterste best doen. Wij verwachten, dat u daar net zo over denkt. uit ervaring weten we, dat het plezier wat uw kind aan het spelletje beleeft, in hoge mate mee bepaald wordt door de belangstelling van ouders/ver-zorgers. Het delen van vreugde of ver-driet is immers dubbele vreugde of half leed.

We vinden daarom ook, dat ouders in principe bij, op zijn minst, elke thuiswed-strijd aanwezig dienen te zijn. daarnaast gaan we ervan uit, dat elke ouder tijd beschikbaar stelt voor het rijden naar een uitwedstrijd. (voor zover er een auto aanwezig is.) Het verenigingswerk draait dankzij de inzet van vrijwilligers. Zo ook bij Zeerobben. er is veel te doen. Zeg niet op voorhand “nee”. een duo leiderschap/trainerschap geeft niet die verplichting van elke week en is al een veel voorko-mende oplossing. ook is er behoefte aan ondersteuning voor diverse taken. be-stuurlijk dan wel voor de uitvoering van hele praktische werken: bv. hulp bij kan-tinewerk, schoonmaken van de accom-modatie: zoals kantine, kleedruimtes, klaarmaken en afruimen van velden, re-dactie of secretariaatswerk voor het club- blad. Zo is er nog veel te noemen. Met de groei van de club, neemt de druk op dit soort werkzaamheden toe. Het huidige vrijwilligerscorps kan het nauwelijks nog behappen. daarom kan er best wat ver-sterking komen.

de praktijk wijst uit, dat er best mensen zijn, die iets voor de club willen doen. al-leen is de weg niet bekend, hoe binnen te komen. kortom: het vrijwilligersbe-stand heeft behoefte aan versterking en we zouden het op prijs stellen, wanneer u zou willen toetreden.

Mocht u zelf ideeën hebben over nog te ontwikkelen initiatieven bij de club, dan kunt u daarmee ook gerust voor de dag komen. u kunt zich het beste melden bij één van de (jeugd) bestuursleden.

bElANGriJkE iNforMAtiE

om u als speler of ouder(s)/verzorger(s) enigszins wegwijs te maken

bij voetbalvereniging Zeerobben hebben wij een aantal zaken op

een rijtje gezet die van belang zijn voor uw kind maar zeker ook

voor uzelf.

Page 45: Presentatiegids Zeerobben

PresenTaTiegids ZEErobbEN 2012 | 2013 45

Handelswijze bij vragen of problemenHet kan natuurlijk altijd gebeuren, dat er bij u vragen rijzen over bepaalde gebeur-tenissen. aarzel dan niet om daarmee voor de dag te komen. Het beste kunt u daarvoor iemand benaderen, die recht-streeks te maken heeft met het team. dus, als u iets kwijt wilt, dan is daar-voor de volgende weg te bewandelen: u neemt contact op met leider/trainer van het team, waarin uw zoon/dochter speelt. Verloopt dit contact niet bevredi-gend, dan kunt u zich vervoegen bij de coördinator van de leeftijdsgroep. Mocht dit ook niet het gewenste resultaat ople-veren, dan kunt u zich verstaan met het jeugdbestuur.

Voor vragen betreff ende racistische, dis-criminerende of seksueel intimiderende aangelegenheden kunt u terecht bij een onafhankelijke contactpersoon:

De heer W. Timmermans0517-416630

ook heeft Zeerobben een onafhanke-lijke hoorcommissie, die indien nodig, geraadpleegd kan worden. Hun advies wordt weer teruggekoppeld naar het be-stuur. Het bestuur blijft eindverantwoor-delijk.

*Voor de statuten en het huishoudelijk reglement verwijzen wij naar de secreta-ris.

Slecht weer/ afgelastingenook Harlingen blijft helaas niet verstoken van het slechte weer. daardoor kan het voorkomen, dat er wedstrijden dienen te worden afgelast. Mocht het de avond, voorafgaand aan de wedstrijd echt slecht weer zijn of is dit het geval op de wed-strijddag zelf, dan dient u zich er zelf van te vergewissen of de wedstrijden door-gaan. Zaterdagochtend vanaf 8.00 uur kunt u de kantine bellen (0517 - 415918) voor informatie daarover. Makkelijker kan

het toch niet? de leider hoeft u dus nooit te bellen, want in principe weet deze ook niets van eventuele afgelastingen.

de spelerspasMet ingang van het seizoen 2006/2007 is een spelerspas verplicht voor alle leden van de knVb (vanaf d- pupillen) van 11 jaar en ouder die deel willen nemen aan wedstrijden in het amateurvoetbal. daar-bij geldt het principe: “geen pas = niet spelen”.

Kosten spelerspas:de pas kost je €2,60.

bij overschrijvingen of mutaties van per-soonsgegevens die op de pas zijn opge-nomen wordt €2,00 in rekening gebracht.bij aanvraag van een spelerspas in geval van diefstal of verlies, wordt €5,00 in re-kening gebracht bij de vereniging.

de prijzen zijn vastgesteld onder voorbe-houd van knVb prijswijzigingen.

onze websiteZeerobben is meegegaan in de vaart der volkeren en beschikt over een prachti-ge website. op deze site worden allerlei wetenswaardigheden van de club ver-meld. uitslagen, verslagen, foto’s, actueel nieuws, mogelijkheden tot aanmelding bij de club e.d. enfi n, zeer de moeite waard om er regelmatig een bezoek aan te brengen. de verslagen worden overi-gens niet alleen door leiders/trainers ge-schreven. ook ouders klimmen in de pen en soms laten de spelertjes zich ook niet onbetuigd. Het team dat onze website onderhoudt zal dagelijks de website aan passen met nieuwe informatie en foto’s. Mochten er onderdelen op de website niet werken zoals deze zouden moeten werken, kunt u ons daarvan op de hoog-te stellen. Tips en ideeën voor onze web-site zijn altijd welkom! [email protected].

Wedstrijdbulletineens per twee weken verschijnt het wed-strijdbulletin ‘de Zeerob’. Hierin staat het volledige wedstrijdprogramma voor de komende twee weken. Maar tevens staan er tal van mededelingen in die voor een ieder van belang kan zijn. niet alleen voor de voetballers maar ook voor de vrijwilli-gers of donateurs. Het is van belang dat een ieder het weekbulletin goed leest. Het is mogelijk om het weekbulletin per e-mail te ontvangen. Wil je je daar voor aanmelden kijk dan even op de nieuws-pagina, want daar kun je met één druk op de knop je aanmelden voor dit digitale bulletin. Heb je kopie voor het weekbul-letin, dan dit gaarne voor zondag 12.00 uur (digitaal)

inleveren bij de wedstrijdsecretarisPeter iJsbrandij

de ZeerobPeriodiek verschijnt de ‘dikke Zeerob’ zo-als het clubblad wordt genoemd. Hierin staan allerlei wetenswaardigheden ver-meld over de club, zoals vaste rubrie-ken, aankondigingen, enz. kortom: ieder lid/ouder mag gebruik maken van de Zeerob om door te geven, wat hem/haar bezig houdt.

bezorgingVragen over de bezorging kun je richten aan gepke van Wilsum.

AdverterenContactpersoon voor adverteren is:ronald van der Molene-mail: [email protected]

kopiekopie kan op de volgende adressen wor-den ingeleverd:[email protected]@zeerobben.nlof in de groene “copy-bus’ in de kantine.

Page 46: Presentatiegids Zeerobben

Presentatiegids zeerobben 2012|201346

Hoofdsponsorreclameborden

aann. de boer & de groot klaas van dijkaann. bedrijf kieftenburg & boomsma koninklijke sjouke dijkstraassurantiebedrijf Froonacker koopmans & Zwartbakkerij overzet loonbedrijf Westrabeverlo klus en Timmerbedrijf Makelaardij HarlingenC.l. int Miko koffieCopini brillen Mulder decordrukkerij bambach Muta sport leeuwardendrukkerij Weissenbach oosterhof Holman b&W bVe.P. Mensonides Parkeer accom. Tjerk HiddeszF. bruinsma installatietechniek Pizzaria grillroom oaseFa. Hoogerhuis expert ProsoftFa. J. elsinga & Zn rabobank noordWest FrieslandFirma P.H. Walinga roel’s MultiserviceFlevo druk Harlingen bV schildersbedrijf schakenbosHeineken brouwerij Friesland b.V. schilderspecialist r. de JongHet Huis opticiëns Peter kuiper smeding groenten & FruitHolland international reisbureau Harlingen stukadoorsbedrijf Theo duinstraingenieursbureau Mug Van der Ploeg schilderwerkeninternational Paint bV Van Marrum bouw 2000Jansma Wegen en Milieu Visser aTr HoldingJelsma koelma notariskantoor Vriendenclub ZeerobbenJorritsma bouw Wooncentrum Walinga ZWF ontwerp

abn-aMro new step Werving & selectiearends scheepvaart Peet karsten van Harlingenautoverhuur & Taxi van der Pol rabobank noordWest Frieslandbakkerij overzet schildersbedrijf schakenbosbloemisterij Van der Meer sport 2000Cafe-restaurant ‘t noorderke Taxi HarlingenCopini brillen Visser aTr Holdingde smulpot snoep Vogelaar audioFlynth adviseurs Vriendenclub Zeerobbengrand Café de Weinstube Waddentours bVHaarmode Cats Wim smits FotografieHolland international reisbureau Harlingen Wooncentrum WalingaHypotheekvisie leeuwarden ZWF-ontwerpnesta shipping

Clubblad

vlaggen

arends scheepvaart smeding groenten & FruitJansma Wegenbouw ZWF-ontwerpkoninklijk sjouke dijkstra

Page 47: Presentatiegids Zeerobben

Presentatiegids zeerobben 2012 | 2013 47

kleding

Wedstrijdballen eerste elftal

tassen

Presentatiegids

aann. de boer & de groot Prosoftaann. bedrijf kieftenburg & boomsma schildersbedrijf schakenbosarends scheepvaart schogettenbouwvisie Friesland smeding groenten & FruitHendriks & Van der Heide Financiële diensten stieglisHoveniersbedrijf Tichelaar stukadoorsbedrijf Theo duinstraJan van Vlieland Van Marrum bouw 2000koninklijke sjouke dijkstra Waterluxe b.V.ligthart steenzetterij Wooncentrum Walinga

abn-aMro koopmans en Zwartarends scheepvaart kuhlman repko shipping bVautoverhuur & Taxi van der Pol nesta shippingCornelis Vrolijk Peet karsten van HarlingenHarlinger overslag- en Veembedtrijf schelpenwinning Waddenzee bVHolland international reisbureau Harlingen stukadoorsbedrijf Theo duinstraJorritsma bouw Visser aTr Holding

arends scheepvaart Jr shippingarjen Miedema new step Werving & selectieautoverhuur & Taxi van der Pol seaside shippingFirma P.H. Walinga smeding groenten & Fruit

aann. de boer & de groot new step Werving & selectiearends scheepvaart oosterhof Holman b&W bVautoverhuur & Taxi van der Pol Pimpjedeur.nl /deurpostersbakkerij overzet rivermaasbodysport schildersbedrijf schakenbosFysiotherapie rozengracht Tempo TeamJuwelier bontekoe VertomMensonides installatie Visser aTr HoldingMetselpartners noord Vriendenclub Zeerobben Weissenbach/ Print.nl

ColofoNZ.m.v.v. Zeerobbenopgericht 3 januari 1953

PostadresPostbus 238860 aa Harlingen

Accomodatieoostersportparkachlumerdijk 6HarlingenTel.: 0517 - 415918

Hoofdsponsorsmeding groenten en Fruit

redactiegeoffrey schippersronald van der MolenFrans bodegerm knipperJohannes Woudstragerrit bosHanneke borgman - anema

fotografieFrans bodeHans gillissenWies Procee

vormgevinggerard knipper rené Markus ZWF ontwerp

drukdrukkerij Weissenbach, sneek

oplage750

Page 48: Presentatiegids Zeerobben

Kom langs bij één van onze vestigingen en wij gaan voor jou op zoek naar die topbaan.Drachten, Van Knobelsdorffplein 22, T 0512 52 53 56Heerenveen, Koornbeursweg 32, T 0513 65 17 17Leeuwarden, Schrans 26, T 058 215 99 55Sneek, Singel 80, T 0515 42 78 48

Bij ons scoor je altijd

uitzenden | professionals | inhouse services | employability | payrolling | outsourcing

10.17.53 TT Adv uitzenden.indd 1 29-07-10 10:22