Pelikaan presentatiegids 2013 2014

36
Zwijndrechtse Voetbalvereniging PELIKAAN PRESENTATIEGIDS ZVV PELIKAAN 2013 - 2014

description

 

Transcript of Pelikaan presentatiegids 2013 2014

Page 1: Pelikaan presentatiegids 2013 2014

Zwijndrechtse Voetbalvereniging

PELIKAAN

PrEsENtAtIEgIds ZVV PELIKAAN 2013 - 2014

Page 2: Pelikaan presentatiegids 2013 2014

Presentatiegids 2013 / 2014 ZVV Pelikaan

>>

Talent, iedereen heeft het!

Flexurance is in staat talent

te signaleren en te benutten.

Extra capaciteit voor korte of

langere tijd. Specialistische

kennis en ondersteuning.

Flexibiliteit en zekerheid.

Een uitdagende carrière.

Flexurance biedt het allemaal.

Wij zijn een landelijk werkend

adviesbureau op het gebied van

civiele techniek en bouwkunde. www.flexurance.nl

>> Flexurance is de perfecte partner

voor talent met oog voor innovatie

Page 3: Pelikaan presentatiegids 2013 2014

Presentatiegids 2013 / 2014 ZVV Pelikaan 3

VRIENDEN VAN PELIKAAN

INHOUD

“Het is donderdag. Donderdag 1 augustus 2013. Zwijndrecht bezwijkt onder tropische temperaturen. Drechtstedelingen gaan massaal op zoek naar verkoeling in Zeeland of Hoek van Holland. De prachtige Zwijndrechtse Voetbal Vereniging Pelikaan snatert bovendien voor de 81e keer het ‘Lang zal ze leve…’ En ik? Ik word op deze mooie donderdag officieel voorzitter van de Businessclub Vrienden van Pelikaan.”

23 Trainer ZVV Pelikaan B1 Joery van de Waal

25 Trainer ZVV Pelikaan C1 Sadeq Al-Edreesi Trainers ZVV Pelikaan D1 RuudAantjes&PatrickStijnis

27 Winnaar Bedrijventoernooi Gerard den Boer & Wilco van der Meulen Sponsorcommissie

28 ZVVPelikaan1-VVGZfotocompilatie

29 Nieuwe Coördinator John Kik Een sponsor in beeld

30 Kampioenen 2012 - 2013

31 Technische Commissie J. van Wijk & R. Priester

33 FlexuranceF/Etoernooifotocompilatie

34 Contacten Colofon

Ruim9jaargeledenwasikéénvandeinitiatiefne-mers van het belangrijke project Businessclub. Het was immers van groot belang dat we nou eindelijk eens écht wat moois terug konden doen voor onze (trouwe) sponsoren. Puur uit dankbaarheid voor het steunen van ons mooie cluppie.

Trots!Maar hoe kun je jezelf als vereniging sámen met deze financiëlesterkhoudersvandeclubnouhetbestpresenteren? Misschien wel in een mooi, jaarlijks terugkerend, magazine? Kortom, het eerste project van de Businessclub was geboren: het verzorgen van eenkeurige,jaarlijksepresentatiegids.Metgepastetrots presenteren we u vandaag de inmiddels 10e editiehiervan!

Lastig?Daarnaast organiseert de Businessclub allerlei leuke evenementen voor haar leden. Na 9 jaar (vooral) achter de schermen van diverse Businessclub-eve-nementen te hebben gewerkt, werd ik gevraagd om voorzittervandeBusinessclubteworden.Dezelastigevraag was in de loop der jaren wel vaker gesteld. Lastig?Ja,alsjeietsdoet,moetjehetgoed(kunnen)

doen. Dus vraagstukken als: “Wil ik dit?”, “Kan ik dit?”,“Isditgoedvoordeclub”en“Hebikertijdvoor(over)?” snateren dan wel even door mijn blauw-zwarte Peli-brein…

Verantwoordelijkheid…Echter, als kind van de club (sinds de E’tjes al 28 jaar onafgebroken lid) en inmiddels directeur van een eigen onderneming (Buro RUW evenementen) vind ik datikerklaarvoorbenéndatdetijdrijpisomdezeverantwoordelijkheid met veel enthousiasme op te pakken!

Welkom!Bent of kent u iemand die óók graag onderdeel wil worden van de gezellige Businessclub Vrienden van Pelikaan? Ik nodig u graag geheel vrijblijvend uit voor het eerstvolgende Businessclub-evenement. Laat u voorafevenwetenofuerbijbent?Totdan!

Met vriendelijke groet,

Walter HoogerwerfVoorzitterBusinessclubVriendenvanPelikaanbusinessclub@vvpelikaan.nl

05 VoorzitterHansKostense JeugdvoorzitterRonTillekens

09 Sponsoren & Businessclubleden

11 Scheidsrechtercoördinator Ronald Simon

13 InternationaleKinderhulp Nederland

15 ErevoorzitterKeesdeKreij ZVV Pelikaan 1 speler Vincent de Klerk

17 Trainer ZVV Pelikaan 2 Ronald Nossent Trainer ZVV Pelikaan 3 Ton Sloof

18 SelectieZVVPelikaan1 21 SelectieZVVPelikaan2&3

23 Trainers ZVV Pelikaan A1 Rinus en Robert

Walter Hoogerwerf

En verder in deze gids

Trainer ZVV Pelikaan 1

ZVV Pelikaan 6

Ron Tempelaar

Van alles wat!

7

31

Page 4: Pelikaan presentatiegids 2013 2014

Presentatiegids 2013 / 2014 ZVV Pelikaan

De leden van Pelikaan kunnen bij ons terecht voor het huren van:- Personenauto’s - Personenbussen- Bedrijfswagens - Verhuiswagens

078 - 610 03 94www.autorentdrechtsteden.nl

2 dagen huren = 1 dag betalen(Geldig voor alle leden, gedurende het weekend, vanaf vrijdag 17.00 u)

www.facebook.com/autorent.drechtsteden

@AutoRentDrechts

ARCUS NEDERLAND B.V. • P.O. BOX 846, 3300 AV DORDRECHTTHE NETHERLANDS • PHONE: +31(0)78-6483648 • [email protected]

ROESTVAST STALENBUIZEN/FLENZEN/FITTINGEN

WWW.ARCUS.NL

0062824.pdf 1 9-6-2011 14:41:57

Page 5: Pelikaan presentatiegids 2013 2014

Presentatiegids 2013 / 2014 ZVV Pelikaan 5

Voorzitter

Jeugdvoorzitter

Het is de Stichting “Vrienden van Pelikaan” weer gelukt om een prachtige presentatiegids samen te stellen. Met trots leg ik altijd een stapeltje gidsen op de bestuurstafel van de tegenstander van Pelikaan1!

Deinhoudvandegidsonderschrijftdeuitstraling,diewij als vereniging hebben. Daarnaast mag ook wel eens gezegd worden, dat het goede gedrag van onze leden, niet in de laatste plaats, bijdraagt tot wat wij zijn. In en om de vele wedstrijden, die het afgelopen seizoendooronzePeli’sgespeeldzijn,heeftergeennoemenswaardig incident plaatsgevonden.

Bij een voorwoord hoort ook een terugblik. Het wordt bijnaeentonig,maarwijbeleefdenweereensportiefsuccesvol seizoen. In de stukjes in deze gids komen de successen uitgebreid aan bod.

Wat kunnen wij voor het seizoen 2013-2014 verwachten? Onze hoofdmacht gaat een zware, maar interessante competitieinmetdeambitie“linkerrijtjebijdeeerste vijf”.

Het afgelopen seizoen is voor de jongste Pelikaan jeugd positief afgesloten met kampioenen bij de F1, F3, F4 en F5. De opleiding van 16 jeugdtrainers uit de Pelikaan- juniorenteams door gediplomeerde KNVB-instructeurs lijkt hiermee vruchten af te werpen en belooft een positieve voortzetting voor de komende jaren bij de jongste Pelikaantjes. Tevens heeft de pupillengroep vanaf komend seizoen weer een - naar is gebleken - broodnodigeTechnisch Jeugd Coordinator, in de persoon van John Kik, overgekomen van VV Alblasserdam. Na een gedegen speurtocht van Rinus Priester, onze laatste “full-time TJC” en mede door de inspanning van de overige TC-leden kunnen we met John weer verder bouwen aan een goede basis vanaf de jongste pupillen, om onze voetballertjes de voor hen best mogelijke opleiding te kunnen aanbieden. Wij heten John van harte welkom en hopen op een langdurige samenwerking.

PelikaanC1bereikteditseizoendeKNVB-bekerfinalewaarin zij de meerdere moesten erkennen in EBOH C1. Pelikaan B1 en Pelikaan A1 speelden na het behalen van periodekampioenschappen in de nacompetitie….enook–demeeste–recreatieteamsvan de Kabouters tot aan A2 hebben lekker meegedraaidinhuneigencompetitie.Dat de jeugdopleiding van Pelikaan reeds op een

Wij hebben 45 Peli-teams, van kabouters tot en met de senioren, in het veld staan. Het is natuurlijk vanzelfsprekend,datalleselectieteamsgaanvoorminimaal handhaving in hun klasse.

Een grote vereniging met zoveel teams vergt een gedegenorganisatieenvraagtomgoedefaciliteiten.Het afgelopen seizoen is daar weer hard aan gewerkt. Kijk alleen maar om je heen, als je het Pelidome opkomt. Voor het komend seizoen staan plannen op stapelomonzeaccommodatieuittebreidenmeteenscheidsrechters kleedkamer en vergaderruimten.

Ikbedank,bijnatraditioneel,allevrijwilligers,diehetafgelopenjaarweereengigantischeinspanninghebben geleverd en die hebben bijgedragen aan het voetbalplezier bij onze vereniging.

Hetwordtweereenmooiensportiefvoetbalseizoen!

redelijk niveau staat blijkt uit het feit, dat enkele spelertjes–uitF,E,DenC-groeptalentvolgenoegwerden op- en aangemerkt door meerdere BVO’s uit de regio, waardoor deze jongens mee konden doen metproeftrainingenbijonderanderenFCDordrecht,Sparta, Feijenoord en NAC. Enkele talentjes hebben en zijn ervoor gekozen om hun voetbalopleiding bij éénvandezeBVO´svoorttezetten,waarbijwijhennatuurlijk alle plezier en succes toewensen.

Ookafgelopenseizoenheeftdejeugdcommissiezijnbeste beentje voorgezet om het voor iedereen zo prettigengladjesmogelijktelatenverlopen.Metmeer als 30 jeugdteams een behoorlijke opgave, want

probeer het ruim 350 jeugdleden, hun ouders en ruim 100 vrijwillige team(bege)leiders maar eens allemaal naardezintemaken.Datluktnatuurlijknietaltijdvoor de volle 100 %, maar Themis Achilleos, Arie van Oord, Robert Troost en Jean-Paul Bazen, aangevuld met de raad en daad van Angelique Versteeg zijn er dit jaar voor het overgrote deel weer in geslaagd om de jeugd niet alleen op zaterdag te kunnen laten voetballen, maar ook zoveel mogelijk te laten trainen, oefenwedstrijden te laten spelen, aan toernooien mee te laten doen, en nog veel meer leuke dingen (zoals Jeugdkamp, Avondvierdaagse, E / F toernooi, OpenDag,bezoekaanwedstrijdenNederlandsElftal).Ookdedoordeactiviteitencommissiegeorganiseerdeuitstapjes (zwemmen, bingo, bowlen, Sinterklaas) zijn over het algemeen goed bezocht en zeer gewaardeerd.

Metruim30jeugdteamsbeloofthetookditkomendeseizoen weer een lekker druk jaar te gaan worden. Ondanks dat er weer zo’n ruim honderd vrijwilligers elkeweekhunbestebeentjevoorzettenomdejeugdafdeling te laten “draaien” kunnen wij natuurlijk altijdnogextrahandjesgebruiken.Ikhoopdatjulliede weg naar de Jeugdcommissiekamer weten te vinden en ga ervan uit, dat we samen weer een in alle opzichtenpositiefseizoengaanvoetballen.

Hans Kostense

Ron Tillekens

Page 6: Pelikaan presentatiegids 2013 2014

Presentatiegids 2013 / 2014 ZVV Pelikaan

TE HUUR/TE KOOPNessenweg 12 te Heerjansdam

Bijdorp-Oost 42, 2992 LA Barendrecht, (0180) 615 233, [email protected], www.remax.nl/makelaarsgroep

Perceeloppervlakte: 253 m2 eigen grond

Bouwjaar: 1998

Bestemming: Bedrijsdoeleinden

Meer informatie:www.nessenweg12.nl

Sommige zaken zijn vanzelfsprekend. Betrouwbaarheid, service en

snel heid zijn bij proserve vanzelfsprekend. Proserve is een zakelijke

Internet Service Provider (ISP) die zich richt op organisaties waarbij

het continu en vlekkeloos functioneren van internettoepassingen in

directe relatie staat tot behalen van resultaat.

Kijk voor meer informatie op W W W. P R O S E R V E . N L

Goede hosting is essentieel voor uw onderneming

we keep your company online

Middellijn 23335 KC ZwijndrechtPostbus 1623330 AD Zwijndrecht

Telefoon: 078 619 19 19Fax: 078 612 39 00E-mail: [email protected]: www.vls.nl

F A C I L I T E R E N M E T V I S I E !

Schoonmaak

Multiservice

Allianties

V A N L E E U W E N S E R V I C E S

V A N L E E U W E N S E R V I C E S

V A N L E E U W E N S E R V I C E S

VLS - Advertentie 148 x 210mm - 27-06-2011.indd 1 28-06-2011 13:48:11

Middellijn 23335 KC ZwijndrechtPostbus 1623330 AD Zwijndrecht

Telefoon: 078 619 19 19Fax: 078 612 39 00E-mail: [email protected]: www.vls.nl

F A C I L I T E R E N M E T V I S I E !

Schoonmaak

Multiservice

Allianties

V A N L E E U W E N S E R V I C E S

V A N L E E U W E N S E R V I C E S

V A N L E E U W E N S E R V I C E S

VLS - Advertentie 148 x 210mm - 27-06-2011.indd 1 28-06-2011 13:48:11

Middellijn 23335 KC ZwijndrechtPostbus 1623330 AD Zwijndrecht

Telefoon: 078 619 19 19Fax: 078 612 39 00E-mail: [email protected]: www.vls.nl

F A C I L I T E R E N M E T V I S I E !

Schoonmaak

Multiservice

Allianties

V A N L E E U W E N S E R V I C E S

V A N L E E U W E N S E R V I C E S

V A N L E E U W E N S E R V I C E S

VLS - Advertentie 148 x 210mm - 27-06-2011.indd 1 28-06-2011 13:48:11

Page 7: Pelikaan presentatiegids 2013 2014

Presentatiegids 2013 / 2014 ZVV Pelikaan 7

Trainer ZVV Pelikaan 1We staan weer bijna aan het begin van een nieuw seizoen. Maar eerst even kort terugblikken. We kunnen concluderen dat het seizoen voor de gehele selectie zeer goed is verlopen.

P3kampioenendebeker,P2heeftzichmoeiteloosweten te handhaven in de reserve hoofdklasse en P1 had een uitstekend debuut in de 1ste klasse. Met veel enthousiasmeenpositieveenergiehebbenwetotdeeen na laatste speeldag gespeeld om alle prijzen. Als nieuwkomerindesterkbezette1steklassewasditvanhetgeheleteameentopprestatie.Uiteindelijkzijn we net buiten de prijzen gevallen en zijn we op eenmooievierdeplaatsgeëindigd.Ikhoopdathetnetnietbehalenvaneenprijsonshongergeeftomkomend seizoen om wel die prijs te pakken. Het afgelopen jaar waren we wellicht een onbekende maar na de hoge klassering zullen we komend jaar in een wederom versterkte 1ste klasse niets cadeau krijgen.

Namensdegeheleselectiewilikiedereenbedankendieonshetafgelopenjaarheeftgesteundenikhoopdat wij jullie het komend seizoen wederom kunnen vermakenmetattractiefvoetbal.

Ron Tempelaar

Page 8: Pelikaan presentatiegids 2013 2014

Presentatiegids 2013 / 2014 ZVV Pelikaan

Onze kleuren geven uw drukwerk gezicht!

De Veldoven 17

3342 GR H.I. Ambacht

T 078 619 26 30

E [email protected]

www.drukkerijobreen.nl

VOOr al uw drukwErk

• offset drukwerk van zwart-wit tot full-colour!

• digitaal drukwerk voor kleurendrukwerk in kleine oplagen!

• groot formaat printen voor hoge kwaliteit fotoposters!

• grafisch ontwerp logo’s, huisstijlen, flyers, brochures etc.

Pelikaan-Advertentie_Obreen_2013.indd 1 05-09-13 14:27

SEAT introduceert de Leon 1.6 TDI Ecomotive met een 81 kW (110 pk) sterke 1,6 liter TDI-krachtbron. Nu zelfs met slechts 14% bijtelling!

Gemiddeld brandstofverbruik SEAT Leon: 3,4 - 5,9L/100 km (1:29,4 - 1:16,9). CO2 emissie g/km 88 - 137. Er is al een SEAT Leon vanaf e 18.250,- inclusief BTW/BPM, exclusief kosten rijklaar maken en

verwijderingsbijdrage. Genoemde prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen ‘af importeur’ en zolang de voorraad strekt. SEAT-importeur Pon’s Automobielhandel B.V., Leusden. Getoonde afbeelding kan afwijken van de werkelijkheid. De SEAT Leon 1.6 TDI met 81kW/110pk Ecomotive motorisering en slechts 14% bijtelling is er vanaf e 23.990,- inclusief BTW/BPM.

SEAT.nlDe 14% Leon is Leverbaar in De reference, styLe en styLe business uitvoeringen.

De nieuwe seat Leon, met sLechts 14% bijteLLing

ENJOYNEERING

/ Duizenden euro’s minder bijtelling/ Vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting

/ Zeer laag verbruik (3.4 liter per 100km)/ CO

2 uitstoot van slechts 88 g/km

De voordelen:/ Zeer complete standaarduitrusting

Dordrecht Laan der Verenigde Naties 55 • 078 - 632 22 22

ridderkerk (servicevestiging) Wolweverstraat 2 • 0180 - 48 36 66

oud-beijerland (servicevestiging) Prinses Irenestraat 7 • 0186 - 614466

Zwijndrecht (servicevestiging) Langeweg 350 • 078 - 612 67 55 www.ames.nl

Page 9: Pelikaan presentatiegids 2013 2014

Presentatiegids 2013 / 2014 ZVV Pelikaan 9

SPONSOREN & BUSINESSCLUBOverzicht‘t Spatje8.8 Staal EngineeringAA DrinkAart den Hollander BVABC De Meijer VerhuizingenAchmea Health Centers BVAdidasAdm. Adv. Bureau J.L. Loos & B.M. VisserAGS BVAmes Schadenet (Amega)AMG automaterialen BVApotheek RijkenAra HotelArcus Nederland BVAXS TechniekBannerstunterBetam Holding B.V.Bistro MichelBring Cargo B.V.Buro RUWCapital SportsChiropractieRomijnCommando Holding BVDavinci CollegeDe Beren Holding B.V.De Fietsen van AmbachtDisplay4AllDok RestaurantEetcafé FlorizzFlexurance BVFons Meeder Gerritse accountantsGimani ProjectsGroenhartHassing B.V.HB-PlusHiemstra SportHoutgroep van Drimmelen B.V.Hsiang woning(ver)huurING Bank JordensKunststoffen

Lindetree BVLuxalonM.J. PoleijMinisterie van Visuele ZakenMotracLinde BVMythos RestaurantNotaris van LeusdenOrmer ICT Dienstverlening BVP.A.A. de Jonge h/o Jeper KoeriersdienstenParabel SAPeter van Leeuwen B.V.Pijl Schilders B.V.Pro-RecCameraSolutionsB.V.Proserve BVPWM DakbedekkingRI-JO Wand- en PlafondafwerkingsbedrijfRTC Ridderkerk BVSchoonheidssalon Jo 4 YouSeijffertenvanHilloSign Service CentreSoeteman&PoperingHeftrucksB.V.Spie NederlandStichtingVriendenvanPelikaanSushi ZhuTamoilTB-PlusThe Flyer BunchTimmer en Onderhoud Ten HoveVan Leeuwen Buizen Groep BVVanOtterlooBeheerBV/IKNVerkerkgroepVHC Kreko GroepVinu ConsultVorex BVWalter de Lange Exclusieve ModeWenekaInternationalB.V.Whisky InvestWR verpakkingenZomerlust Brasserie & RestaurantZoutewelle

Agro Delta groep BVA.G.S. BVAdVeCon Sign ServiceBuro RUWBannerstunterCommando Holding BVESJAccountantsenBelastingadviseursEuro Aluminium BVFlexurance BVGerritse AccountantsHiemstra Sport BVIkkemikke BVJordensKunststoffenBVTB-plusTimmer en Onderhoud Ten HoveLindetree BV

Mahony Media Group B.V.Ministerie van Visuele ZakenW.N. MonsterABC De Meijer VerhuizingenNuy Holding BVDrukkerij ObreenBeheermaatschappij Oost BVOvervlietAssurantiemakelaarsParabel SAProserveRabobankDe Roon MKBRietdijk OnderhoudCafe Biljartcentrum ‘t SpatjeSign Service CentreO.SlokkersMaritiemBVTranstar NetherlandsVLSSchoon!Wema Tijdelijke Ruimte BVVan Wijnen West BV

Businessclubleden

Bent u al lid van onze businessclub?

Voor meer informatie : Walter Hoogerwerf,06 26 312 825, [email protected]

Page 10: Pelikaan presentatiegids 2013 2014

Presentatiegids 2013 / 2014 ZVV Pelikaan

Scandinavië specialist

www.bring.nl

Bring Cargo, onderdeel van de Noorse Post, heeft met recente overnames in Zweden en Denemarken haar positie verder versterkt

in Scandinavië.

Wij nodigen u van harte uit om ons uit te proberen. [email protected] of 078-6100030

0105330.pdf 1 30-5-2013 16:56:33

Page 11: Pelikaan presentatiegids 2013 2014

Presentatiegids 2013 / 2014 ZVV Pelikaan 11

SCHEIDSRECHTERSCOÖRDINATORMag ik me even voorstellen? Ik ben Ronald Simon, getrouwd met Miranda en wij hebben 2 kinderen. Soraya van bijna 18 jaar en Yoram, keeper bij Pelikaan C1, is 14 jaar.

Na bij Pelikaan gevoetbald te hebben heb ik mijn carrière in het voetbal voortgezet als scheidsrechter bijdeKNVB.Ikfluitmomenteelwedstrijdennuopzaterdag in groep 3 van de senioren District Zuid 1.

Binnen de voetbalvereniging Pelikaan bekleed ik momenteeldefunctievanscheidsrechterscoordinatorvoor de jeugd. Mijn taak is alle thuisspelende teams te voorzien van een scheidsrechter, zodat er lekker gevoetbald kan worden.

Ikbendanookaltijdopzoeknaarmensen,diehetleuk vinden om een wedstrijd te leiden.

Bij voldoende animo organiseren wij, in samenwerking met de KNVB, een scheidrechtercursus om zo de nodige ervaring en kennis op te doen. Deze cursuskostwelwattijd,maarjekrijgterookwatvoorterug.

Helaaskomthetvoor,datdefunctievanscheidsrechternegatiefinhetnieuwsisdoorincidenten.

Laten we bij Pelikaan er met z’n allen voor zorgen, dat de scheidsrechter wordt gerespecteerd en op humane wijze behandeld wordt.

Hetisnietnodig,datwijhetaltijdmetelkaareenszijn,maarlatenwebeseffendaterzonderscheidsrechter geen voetbal mogelijk is.

Wijmakenereensportiefseizoenvan!

Ronald Simon

Page 12: Pelikaan presentatiegids 2013 2014

Presentatiegids 2013 / 2014 ZVV Pelikaan

Wagenmakerij 2, Postbus 86, 4760 AB Zevenbergen. Tel. 0168 - 372300 Fax 0168 - 372301 E-mail: [email protected]

DaktrimmenEnkel- en dubbeltrimmenKnelprofielenRegenkappenNoodoverstortenDakontluchtingen KiezelbakkenSteekstukkenMuurafdekprofielenDakrandafdekkingsprofielen

Aluminium zetwerkLekdorpels en waterslagenAfwerkingsprofielenDoorvalbeveiligingenStalen vloerluiken en lateien Dilatatie profielenGevelbekleding Waterslagen Lekdorpels Latchways Valbeveiliging

www.euroaluminium.nl

Sterk metEuro Aluminium

Page 13: Pelikaan presentatiegids 2013 2014

Presentatiegids 2013 / 2014 ZVV Pelikaan 13

InternatIonale KInderhulp nederland

Als wervingskantoor krijgt Internationale Kinderhulp Nederland (IKN) met regelmaat goederen en fondsen om de levenskwaliteit van honderden weeskinderen te verbeteren. Recent kreeg IKN wel een heel bijzonder cadeau aangeboden.

Een paar maanden geleden kreeg ik een telefoontje van Arie Stam, lid van de sponsorcommissie van Pelikaan, met het leuke nieuws, dat IKN een sponsorbord mocht plaatsen bij de Pelikaan. Bert Lems, bij iedere Peli bekend, had het voorelkaar gekregen om, dankzij zijn vriendennetwerk, kosteloos dezereclame-uitingterealiseren.Eengeweldigeopsteker voor IKN natuurlijk.

Na een gezellig kennismakingsgesprek en het uitwisselenvanrelevanteinformatieoverhetontwerp van het bord, kreeg ik niet lang daarna een foto toegezonden van het eind resultaat.

Nu pronkt ons logo en de bekende leus “Kleur het leven van een kind” trots langs de zijlijn van het voetbalveld. Namens alle kinderen en het gehele IKN team wil ik iedereen hartelijk danken voor dit mooie gebaar!

Wilt u ook kleur brengen in het leven van een kind?Wijzijnaltijdopzoeknaargebruiktekleding.Watgeschikt is voor de projecten (kinderkleding, kleine maten dames en heren kleding ) gaat mee met het hulptransport Voor het overige ontvangen we een kleine vergoeding, die weer ten goede komt aan dekinderen.Financiëleondersteuningisnatuurlijkookvanhartewelkom.Uwgiftkuntuovermakenop56.56.51.366t.n.v.InternationaleKinderhulpNederland te Zwijndrecht.

Voor vragen kunt u van maandag t/m woensdag (10:00uur–16:00uur)contactopnemenviatelefoonnummer(078)6200258.Meerinformatieover het werk van IKN is te vinden op onze website www.internationalekinderhulp.nl

NamenshetgeheleIKNteamnogmaals,ontzettendbedanktvoorjulliesteun!

Meity Bodenstaff

Internationale Kinderhulp Nederland zegt: Dank je wel!

Page 14: Pelikaan presentatiegids 2013 2014

Presentatiegids 2013 / 2014 ZVV Pelikaan

s h i p p i n g t r a d e s a l e s a c q u i s i t i o n

COMMANDO HOLDING B.V. | Daltonstraat 23 | 3335 LR Zwijndrecht | Nederland T: (078) 610 47 20 | F: (078) 610 57 28 | [email protected] | www.commandoship.nl

Internationale TransportenBulklading | Containers | Constructie | Tankvaart etc

Kvb Marinier 6000 ton

Kvb General 6000 ton

Duwboot Marshal 2200 PK

DSLB Soldier 800 PK

Db. Soldier 1 t/m 9 ca. 2800 ton ieder

MTS Admiral 1800 ton

Page 15: Pelikaan presentatiegids 2013 2014

Presentatiegids 2013 / 2014 ZVV Pelikaan 15

ErEvoorzittErEen nieuw seizoen staat ons te wachten. Als ik heel even terug kijk op het afgelopen seizoen dan heeft Pelikaan een verrassend jaar achter de rug. Als promovendus in de 1e klasse is een mooi resultaat neergezet met een 4e plaats en tot het laatst is meegedaan voor de titel. Na de winterstop lange tijd de ene overwinning na de ander, weliswaar met een aangepaste speelwijze.

Supporters hebben met volle teugen genoten van overwinningen, maar ook de wijze waarop de zeges totstandkwamen:Goedvoetbal!Datsmaaktnaarmeer. Met enige spanning is uitgekeken naar de nieuweindeling,indeogenvanvelenzijnervijftienverenigingen die recht zouden hebben om wederom in de 1e klasse C uit te komen.

Wie valt er buiten de boot? Nu de indeling bekend is hebben er verschuivingen in districten plaats gevonden. Alles overziend denk ik dat de huidige 1e klasse sterker is dan verleden jaar. Het verloop bij de verenigingen en zeker in onze klasse, is vooralsnog niet uit te drukken in daadwerkelijke versterkingen. Wat ook een rol kan spelen is dat de kracht, lees kwaliteit, van Pelikaan, nu overal bekend is geworden

Het nieuwe seizoen is inmiddels begonnen. Hopelijk heeft iedereen een goede vakantie gehad en kan elk team zonder problemen beginnen aan het nieuwe seizoen!

VoorPelikaan1washetnatuurlijkeenprachtigjaar,met diepte-maar vooral hoogtepunten. Dieptepunten in de vorm van teamgenoten, die zwaar geblesseerd raakte. We hopen, dat deze jongens snel weer aansluiten bij de groep.

Onzeselectieisnagenoegintactgebleven.Enkelespelers vertrokken en er zijn een paar nieuwe spelers bij gekomen. We wensen de nieuwe spelers veel

en dat weer een 4e plaats een utopie zal zijn. Uit West 2 krijgen we te maken met Spijkenisse en SHO, respectievelijkmeteen3eeneen5eplaatsopdeeindrangschikking. Het gepromoveerde Zuidland is voor ons een onbekende tegenstander, maar een kampioen heeftaltijdwatinhaarmarsendatkanookgezegdworden van Rijsoord, dat bijna honderd doelpunten wist te scoren. Ook Nieuw Lekkerland zal alles in het werk stellen om de opgelopen schade zo snel mogelijk te herstellen, men is gewaarschuwd. Een leuke anekdote bij de eerste uitwedstrijd tegen Roda Boys.Ongeveertienminutenvoorheteindsignaalkreeg ik een gesprek met een supporter van RB. Ik zeg tegen die man, de stand was op dat moment 2-1, als dit het niveau van de eerste klasse is ben ik niet ontevreden, gezien het wedstrijdverloop. Deze manzettezijnwoordenkrachtbijdoormetzijnvingerinmijnrichtingtewijzenensprakdenavolgendewoorden: `Mijnheer, Roda Boys is één van de eerste degradanten.`Hetverledenheeftonsgeleerddathetvoetbal in West 2 minder fysiek is en meer gestoeld is op techniek dan in Zuid 1. Voelen wij ons daar thuis? HetisookwelweerprettigomonzestadgenootVVGZ

succes. Ze zullen terecht komen in een hecht team engaanspelenbijeengoede,warmeclub!Hopelijkhebben zij allen snel hun draai gevonden, waardoor zij een top jaar kunnen gaan beleven. Een top jaar, zoals we vorig jaar natuurlijk hadden. We zijn enorm trots dat we in ons eerste jaar in de eerste klasse lang meegedaan hebben om de bovenste plaatsen. Helaas kwamen we net te kort, maar het trotse gevoel is er niet minder om. Ja, dan begint het nieuwe seizoen, nieuwe ronde nieuwe kansen. De meeste teams zijn ophetoogsterkergeworden.Decompetitieis,meteen paar nieuwe clubs, alleen maar weer sterker geworden.Hetzalweereenzwaarjaarworden!Onzevoorbereidingwasnietoptimaal,maarhopelijkzaldecompetitieeenstukbeterverlopen!Wijhebbenervertrouwen in.

Erstaanditjaarweerprachtigederby’sophetprogramma!Hierkunnenwehopelijkookditjaarweerrekenenopuwsteun!

Gelukkig laat het Pelioen zich elke week horen. Datisnatuurlijkfantastisch,maarwewetendatersteedsmeermensenkomenkijken.Hetvoetballeeftnamelijk enorm binnen de club.

weer te ontmoeten, zij zijn er op uit om revanche te nemen voor zowel de uit- als de thuiswedstrijd nederlaag. Deze beide overwinningen blijven lang in het geheugen hangen, ook bij onze voetbalvrienden van VVGZ. Soms laat ik mijn oren hangen naar gezegden als: `Na zeven magere jaren komen de zevenvettejaren`endaarzittenernudrievanop.Een wens mijnerzijds, na de dood van een grensrechterenveleanderegeweldsuitbarstingenis,dathopelijkinhetkomendeseizoeneensportief,plezierig en vreedzaam voetbalgebeuren plaatsvindt.

Verder wensen de spelers van Pelikaan 1, iedereen eengoed,sportiefengezondseizoenenzienweelkaarsnelop,oflangsdevelden!

Kees de Kreij

ZVV PELIKAAN 1Vincent de Klerk

Page 16: Pelikaan presentatiegids 2013 2014

Presentatiegids 2013 / 2014 ZVV Pelikaan

• openhaarden• schouwen• openhaardhout• bouwen en verbouwen

Zwijndrechtvanderharsthaarden.nl vanderharstbouw.nl

• openhaarden• schouwen• openhaardhout• bouwen en verbouwen

Zwijndrechtvanderharsthaarden.nl vanderharstbouw.nl

• openhaarden• schouwen• openhaardhout• bouwen en verbouwen

Zwijndrechtvanderharsthaarden.nl vanderharstbouw.nl

0111076.pdf 1 3-9-2013 11:31:15

Langeweg 350 • 3331 LG ZwijndrechtT: (078) 610 31 55 • www.schadenetames.nl

Onze voordelen:

alle verzekeraars

vervangend ervoer

merkspecialist

4 jaar Focwa garantie

geen of laagste eigen risico

24 uurs service

herstel in eigen beheer

restwaarde gewaarborgd

Universele schadeherstelbedrijf met

jarenlange ervaring en kennis op het

gebied van autoschade.

Page 17: Pelikaan presentatiegids 2013 2014

Presentatiegids 2013 / 2014 ZVV Pelikaan 17

Trainer ZVV Pelikaan 2

Trainer ZVV Pelikaan 3

Het seizoen 2012-2013 evenaren zal voor de selecties P1-P2-P3 niet eenvoudig worden. Pelikaan staat definitief op de kaart als club van niveau binnen het amateurvoetbal. P1 presteerde uitstekend als debutant in de 1e klasse, P3 behaalde zijn doelstelling, namelijk promotie naar de res 1e klasse (met als toetje het winnen van de beker) en P2 handhaafde zich eenvoudig in de reserve Hoofdklasse zonder ooit in problemen te komen. Kritische kanttekening bij dat laatste is, dat er lange tijd zeker een positie bij de eerste 4 in zat, wat uiteindelijk niet meer werd dan een middenmoot klassering.

Natuurlijk, er waren veel wijzigingen , blessures van belangrijke spelers etc. etc.. Dat hoort echter bijeen2eelftal.Presteertmengoed,danisdestapnaar P1 een logisch gevolg. De wijzigingen, die zich aanheteindvanhetseizoenindePelikaanselectievoordeden,betroffenvoornamelijkPelikaan2.GewaardeerdespelersalsSebastiandeWitenMarioBolderwildengraagergensineen1eelftalvoetballen.Zij hebben daarvoor de kwaliteiten, maar wij hebben te maken met het feit, dat P1 wel 1e klasse speelt. TimKleingeldbeslootselectievoetbalnajarenlang

Ik kijk er naar uit om het komende seizoen als trainer/coach van Pelikaan 3 aan de slag te gaan. Om te beginnen zal ik mezelf even voorstellen.

MijnnaamisTonSloof,56jaar,woonachtigmetmijnvrouw Conny in Hendrik Ido Ambacht, 2 kinderen, Ilona van 27 en Ludo van 22 jaar. Ilona is uit huis en net getrouwd en Ludo woont nog thuis. In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij Woningborg, een organisatiediecertificatenverstrektaankopersvanNieuwbouwwoningen, waarmee de koper in het geval van faillissement van de aannemer, verzekerd is van deafbouw,zonderextrakosten,dooreenanderebij Woningborg aangesloten aannemer. Ook bij problemen na oplevering kan men een beroep doen opditcertificaat.

AlstrainerhebikdemeestetijdbijZwijndrechtenZBC ’97 trainingen verzorgd. Een aantal jaren het tweede, waarna, 5 jaar met veel plezier A1. Na het opheffenvanA1benikovergestaptnaarIFC2.Ditheb ik twee jaar gedaan om vervolgens weer terug te kerenbijZBC’97om4jaarhet1eelftaltetrainen.Na een jaar geen voetbalwerkzaamheden in verband met te drukke werkzaamheden door een

trouwedienstevenopeenlagerpitjetezetten,RenoCijntje probeert het volgend seizoen bij VVGZ en nog eens 4 spelers maakten de overstap naar Groote Lindt, waarvan 2 spelers eerder de omgekeerde weg bewandelden.

P2 speelde dit jaar redelijk wat wedstrijden tegen1eefltallenvan3eklassers,woneenaantal,speeldegelijk en verloor een aantal nipt. Kortom, redelijk gelijkwaardig, wat iets zegt over het hoge niveau van de reserve Hoofdklasse.

Komend seizoen dus een redelijk vernieuwd P2 met als doelgroepen met name spelers, die uit de junioren doorstromen,spelersdie1eelftalervaringhebbenen nu bij P2 stabiele factoren zijn en spelers die evenbuitendebootvallenbijP1maarwelambitiehebben om daar weer terug te komen. Kortom , motivatie,inspiratieenveelambitiealsspeerpuntom P2 in seizoen 2013-2014 zien uit te groeien tot eenfrisspelendeploegmetveelpositieveenergieen met misschien nog wel een hogere klassering als doelstelling.

Als voorportaal van P1 staat vooral de manier vanvoetballengekoppeldaanprestatiescentraalvoor de gehele technische staf. Aan de trainers Erwin Verschoor, Nick van Wijk, Ronald Nossent en begeleiding Celine en Ties zal het zeker niet liggen.Wij hopen u volgend seizoen aan de lijn te mogen begroetenophetidealeaanvangstijdstipvan12.15 uur bij thuiswedstrijden tegen clubs als ASWH 2, Kozakken Boys 2, Heerjansdam 2, Oranje Wit2,VVGZ2etc.,zijndeprachtigepubliekstrekkers.Amusementverzekerd!

automatiseringsproject,datnogdoorloopttoteindvanditjaar,isheteenprachtigeuitdagingommetPelikaan3ookindereserve1eKlasseeengoedfiguurte slaan.

Bij een vereniging, die je vanaf het eerste moment hetgevoelgeeft,datjeerbijhoortendusjejezelfook meteen op je gemak voelt. Ik ben inmiddels vele bekendentegengekomen!Ikmagmeteenteamgaanwerken, dat met het kampioenschap en het winnen vandedistrictsbekereenfantastischseizoenachterderugheeft.Eenteam,waarinnaastdevoetballendekwaliteiten, de saamhorigheid en gedrevenheid duidelijk zichtbaar is als je langs de kant staat.

Ook een team dat respect toont voor iedereen bij de tegenstander en voor de scheidsrechter. Daarnaast een team met een geweldige begeleiding, die alles rondomhetelftalaljarentotindepuntjesregeltenverzorgt!Hetvoeldeookbijmijdirectgeweldigtoen ik Celine en Jean-Paul Bazen voor het eerst had gesproken. Het enthousiasme en de bereidheid om met alles te helpen is ongekend en iets om heel blij meetezijn!

Het mag duidelijk zijn dat Ik uitkijk naar de samenwerking met iedereen.Iik heb er veel vertrouwen in, dat we ook in de reserve 1e Klasse goed voor de dag zullen komen.

Ronald Nossent

Ton Sloof

Page 18: Pelikaan presentatiegids 2013 2014

Presentatiegids 2013 / 2014 ZVV Pelikaan

ZVV PELIKAAN 1 2013-2014

Onder van links naar rechts: Erwin Pruysen, Alex de Jong, Lerry Overgaauw, Carel Oskamp (assistent-trainer), Ron Tempelaar (Hoofdtrainer), Joery van der Waal (assistent-trainer), Erwin van Dis, Kevin de Geus, Ard van Veelen

Midden van links naar rechts: Nico Bazen (grensrechter), ‘’ Adje’’ Kabbah, Mahmut Erol, Stefan Zwang, Rik Pomp, Michael Kilsdonk, Rowdy Nossent, Jelle Baan, Randy Kroos, John de Vlaming (fysiotherapeut)

Boven van links naar rechts: Erwin Verschoor (hersteltrainer), Wilco van der Meulen (teamleider), Moestakim Altlagh, Anouar Said, Thomas den Boer, Mike Verbaas, Niels van Muyen, Vincent de Klerk, Wim Sonneveld (teammanager), Sam Meijer (verzorger)

Afwezig: Michel vd Boom, Bjorn van Ingen, Marvin Hooplot, Manucho Adelino, Kees van Welie (keeperstrainer), Pim Pomp, Carsten van Leeuwen

Page 19: Pelikaan presentatiegids 2013 2014

Presentatiegids 2013 / 2014 ZVV Pelikaan

ZVV PELIKAAN 1 2013-2014

Onder van links naar rechts: Erwin Pruysen, Alex de Jong, Lerry Overgaauw, Carel Oskamp (assistent-trainer), Ron Tempelaar (Hoofdtrainer), Joery van der Waal (assistent-trainer), Erwin van Dis, Kevin de Geus, Ard van Veelen

Midden van links naar rechts: Nico Bazen (grensrechter), ‘’ Adje’’ Kabbah, Mahmut Erol, Stefan Zwang, Rik Pomp, Michael Kilsdonk, Rowdy Nossent, Jelle Baan, Randy Kroos, John de Vlaming (fysiotherapeut)

Boven van links naar rechts: Erwin Verschoor (hersteltrainer), Wilco van der Meulen (teamleider), Moestakim Altlagh, Anouar Said, Thomas den Boer, Mike Verbaas, Niels van Muyen, Vincent de Klerk, Wim Sonneveld (teammanager), Sam Meijer (verzorger)

Afwezig: Michel vd Boom, Bjorn van Ingen, Marvin Hooplot, Manucho Adelino, Kees van Welie (keeperstrainer), Pim Pomp, Carsten van Leeuwen

Page 20: Pelikaan presentatiegids 2013 2014

Presentatiegids 2013 / 2014 ZVV Pelikaan

Bijtelling vanaf € 118,- p/m.

Elke dag bijzonder.De nieuwe ŠKODA Octavia.

Al vanaf € 18.990,-

De ŠKODA Octavia is al verkrijgbaar vanaf € 18.990,-. Ook bijzonder: 14% en 20% bijtelling. Doe vandaag uw eerste ontdekking: op nieuweoctavia.skoda.nl

Genoemde vanafprijs is inclusief btw en bpm, exclusief verwijderingsbijdrage en kosten rijklaar maken. Genoemde bijtelling is op basis van 42% inkomensschaal. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Getoonde afbeelding kan meeruitvoeringen bevatten. De verbruikscijfers zijn gemeten volgens een Europese testmethode. De testmethode heeft niet tot doel het praktijkverbruik nauwkeurig weer te geven.

Het praktijkverbruik kan daarmee afwijken. Het daadwerkelijk verbruik van uw auto hangt ook sterk af van uw rijgedrag. Wij adviseren Het Nieuwe Rijden, zie ook www.hetnieuwerijden.nl voor handige tips om zuiniger te rijden.

skoda.nl

AMES AUTOBEDRIJF B.V.Laan der Verenigde Naties 109, 3316 AK Dordrecht, Tel. 078 - 633 83 38. Fax. 078 - 613 11 [email protected], www.ames.nl, Tijdelijk gevestigd in de SEAT showroom op nummer 55.

Brandstofverbruik gemiddeld 3,8-6,1 l/100 km (1 op 16,4-26,3) CO2 emissie 99-141 g/km.

Page 21: Pelikaan presentatiegids 2013 2014

Presentatiegids 2013 / 2014 ZVV Pelikaan 21

ZVV PELIKAAN 3

ZVV PELIKAAN 2

2013-2014

2013-2014

Onder van links naar rechts: Olaf Kosten, Jesper Nossent, Rens Boertje, Erwin Verschoor (ass/herstel) Ronald Nossent (trainer), Nick van Wijk (ass.) Remco Aarts, Tom Koetsenruiter, Lex Rutjes.

Midden van links naar rechts: Celine Bazen (leidster), Jerry de Jong, Jermain Bebrout, Wilco Hameetman (@), Michael Kilsdonk (k), Pascal Hameete, Zoltan Vilagi, Stephan vd Kolk.

Boven van links naar rechts: Ties van Littooij (grens), Wouter Krete, Dion Kooiman, Lars van Ockenburg, Huib Groenenboom, Bas Bongers, Patrick Sturkenboom (verzorger)

Onder van links naar rechts: Dennis Verbrugh, Martijn Verhoeff (@), Robert-Jan van Westen (ass), Ton Sloof (trainer), Jean-Paul Bazen (grens), Chesron Koiter, Jeroen Hameete.

Midden van links naar rechts: Celine Bazen (leidster), Mark Pomp, Aswin van Wingerden, Martin van Yren (k), Dennis Kuiters, Patrick van Veelen.Boven van links naar rechts: Jelle van Buuren, Rudy de Jong, Patrick Klapwijk, Mitchel Knipscheer, Maarten Westbroek, Roel van Buuren.

Afwezig: Danny vd Linden.

Page 22: Pelikaan presentatiegids 2013 2014

Presentatiegids 2013 / 2014 ZVV Pelikaan

Page 23: Pelikaan presentatiegids 2013 2014

Presentatiegids 2013 / 2014 ZVV Pelikaan 23

Trainers a1

Trainer B1

Voor het 3e achtereenvolgende seizoen gaan wij samen van start met het trainen en coachen van ons hoogste jeugdteam, Pelikaan A1. Wij zijn erg tevreden met het feit dat grensrechter en leider Peter de Jonge, ook dit seizoen weer aanwezig is.

Tevenstevredenheidoverdenieuweselectie,diemet121ejaarsAjunioren(geletopleeftijd),1B-junior en slechts 5 2e jaars A-junioren, niet in een (optimale)balansis.Echter,vooronsalstrainersopnieuw een mooie uitdaging om het maximale uit deze spelersgroep en uit het individu naar boven tehalen.Nadegoedeprestatiesvandeafgelopen3jaar,waarinA1respectievelijkopde5e,4een3eplaatsindehoofdklasseisgeëindigd,zoudusnuhetvizier moeten worden gericht op de plaatsen 1-2. Maarookwijbeseffendatditmetdezeergjongespelersgroep niet gemakkelijk is, maar tevens vinden wij ook, dat het niet onmogelijk is. Onze doelstelling isooknuweeromeenperiodetiteltebehalenomaandenacompetitiedeeltekunnennemenende

Voor degenen, die mij nog niet kennen, zal ik mij even voorstellen. Mijn naam is Joery van der Waal en aankomend seizoen zal ik weer jeugdtrainer zijn bij Pelikaan B1. Dit team heeft afgelopen seizoen een nieuwe ervaring opgedaan door de tweede periodetitel te behalen. Helaas strandden wij in de halve finale van de nacompetitie, waardoor wij aankomend seizoen gewoon in de hoofdklasse blijven spelen. Maar is het wel zo gewoon dat Pelikaan B1 in de hoofdklasse speelt? Voor Pelikaan begrippen inmiddels wel, maar als je in de regio kijkt, is het nog steeds een prima prestatie dat alle jeugdselectie-elftallen in de hoofdklasse spelen!

Dit seizoen komen er weer een aantal nieuwe spelers bij ons in het team en dat is voor mij en de staf van B1 een uitdaging. Het opleiden van jeugdspelers blijftonsdoel.SamenmetVincentdeKlerkenRickvan der Waal zal ik de trainingen gaan geven en met twee leiders op de achtergrond, te weten Arnold de MaaenKeesKok,heeftB1eenzeerervarenenleukestaf om mee samen te werken. Neem daarbij nog de betrouwbare grensrechter Berco Zijlmans, dan wordt je als trainer helemaal gelukkig.

spelersvoetbaltechnischentactischvoortebereidenophetseniorenselectievoetbal.Hetblijftvooronsiederekeerweereenprachtigeuitdagingommetnieuwe jeugdspelers een “team” te formeren, waarin het individu zich kan en moet ontplooien enwaarineenenkelingkanenmagschitteren.

Voor mijn eigen ervaring zal ik tevens assistent-trainer bijheteersteelftalzijn.PelikaanB1heeftaltijddeprioriteit, maar ook de trainingen en wedstrijden van het eerste zullen in mijn agenda staan.

Ik hoop, dat iedereen weer een succesvol seizoen tegemoet gaat en dat we als club weer stappen omhoog kunnen maken.

Uiteindelijk gaat het in het jeugdvoetbal om de voetbaltechnische-entactischeontwikkelingvandeindividuele jeugdvoetballer. Wij als trainers zien het nieuwe seizoen met deze jonge spelersgroep met veel vertrouwen tegemoet.

Rinus & RobertOpnieuw van start met een zeer jong Pelikaan A1

Joery van de Waal

Page 24: Pelikaan presentatiegids 2013 2014

Presentatiegids 2013 / 2014 ZVV Pelikaan

Uw offi cielebunkerpartnerin Rotterdam

www.bunkerpartnerrotterdam.nl

Sluisjesdijk 145

3087 AG Rotterdam

+31 (0) 641751701

[email protected]

Page 25: Pelikaan presentatiegids 2013 2014

Presentatiegids 2013 / 2014 ZVV Pelikaan 25

TRAINER C1Een nieuwe trainer binnen de jeugdafdeling van Pelikaan! Tijd voor een korte introductie. Sadeq Al-Edreesi is geboren en getogen in Jemen. Eind vorige eeuw is hij verhuisd naar Nederland en momenteel is de 38-jarige Sadeq woonachtig in Rotterdam. Hij is getrouwd en is vader van twee zonen en een dochtertje. Als hij zich zelf zou moeten omschrijven, is hij ‘een man met verhaal en voetbalvisie’. Hij is ambitieus, resultaatgericht, een doorzetter, vasthoudend, zelfredzaam, gedisciplineerd en gemotiveerd.

Gediplomeerd trainerSadeq is gediplomeerd trainer (TC II/UEFA B, TC III/UEFA C). Het hoofdtrainerschap van Pelikaan C1 combineert hij met het hoofdtrainerschap vanDilettant2,uitkomendindesenioren2eklassezondag.Ervaringalsvoetballerheefthijde afgelopen 30 jaar onder andere opgedaan bij Sportclub Feyenoord en Sparta. Sinds 2003 is hij bijnaonafgebrokenactiefalsvoetbaltrainerbijverschillende verenigingen (o.a. HOV, Sportclub Feyenoord, PKC’85 en ZBC’97), met verschillende leeftijdscategorieënenniveaus.

Studies en werkervaringAl-Edreesiheeftdediploma’sMbo-2Commercieeladministratiefmedewerker,Mbo-4Assistentexportmanager,LogistiekplannerenInternationalBusinessstudies en Language. Hij is werkzaam geweest bij deGemeenteRotterdamalsLogistiekPlanner.Doorbezuinigingen&reorganisatieishijmomenteelopzoek naar een nieuwe baan.

Doelen en ambitiesGevraagdnaarzijndoelstellingengeeftSadeqAl-Edreesidevolgende,ambitieuzeantwoorden:“Bouwenaaneennieuw,vaardigC1-selectieteam,handhaven in de Hoofdklasse, zo hoog mogelijk eindigen, spelers beter laten voetballen, zorgen voor doorstromingnaarhogereelftallenénzorgenvooreenleuk,plezierigenleerzaamvoetbalseizoen!”

Sadeq Al-Edreesi

Na een sabbatical van een half jaar en daarvoor 12 jaar bijna alle jeugdelftallen te hebben getraind bij Pelikaan, was het de bedoeling om in januari bij Emma D1 te gaan trainen. De TC benaderde mij echter in de eerste week van januari en vroeg of ik D1 wilde gaan trainen. Het leek mij een leuke uitdaging om deze groep het plezier weer terug te geven en ze aan het voetballen te krijgen. Gelukkig waren Art, Patrick en Angelique hiermee al aan de slag gegaan. Na een zeer moeizame start en veel blessures is het ons inziens toch gelukt om het plezier weer terug te laten komen in het elftal. Het goede voetbal lieten de jongens al met vlagen zien en zeker tijdens het laatste toernooi, waarbij ze 3e werden van de 12 ploegen met alleen hoofdklassers en 4 divisieploegen. Hierdoor hebben we het seizoen toch nog goed afgesloten.

Onze doelstelling voor het nieuwe seizoen is om ons te handhaven in de hoofdklasse met een geheel nieuwelftal.Slechts2spelersblijvenoveruithetvorige team. Hierdoor is er een hoop werk aan de winkel, wat het juist erg leuk maakt om hiermee aan deslagtegaan.Watikvoordezeleeftijdscategoriehet belangrijkste vind, is wat ik zelf in het kort POD

noem: Plezier, Opleiden, Discipline. De jongens moeten eerst plezier in het voetballen hebben om ze daarna proberen beter te maken met een stukje discipline erbij. Lukt dit met handhaving in de hoofdklasse, dan hebben we onze doelstelling bereikt en een heel goed seizoen doorgemaakt.

Wij zijn bij Pelikaan enorm bevoorrecht met een kunstgrasveld,waaropwebijnaaltijdkunnentrainen.Daarnaastheeftiederelftalzijneigenballenbak.Tevens is Rody Nossent bereid om 1x in de week

techniektrainingtegeven.Hijheeftafgelopenseizoenal een paar trainingen gegeven en dat is aan de kant van de spelers erg goed aangeslagen. We zijn dan ook heel blij, dat hij dit het komende seizoen weer bij D1 wil gaan doen. Ook zijn we bezig met een looptrainer. Opdezeleeftijdkanjedejongensnogeenhoopbijleren,maarookafleren.Dusalmetalzijnweopdegoede weg.

Ikwensiedereeneenplezierigvoetbalseizoentoe!

TRAINERS D1Ruud Aantjes & Patrick Stijnis

Page 26: Pelikaan presentatiegids 2013 2014

Presentatiegids 2013 / 2014 ZVV Pelikaan

Hendrik-Ido-AmbachtTromplaan 9, 3342 TR Hendrik-Ido-Ambacht

Tel. 088-0 320 600

[email protected]

www.esj.nl

MKB Accountants, Audit & Assurance Services, Tax Corporate, Private, Corporate Finance

Ad.indd 1 8/27/13 4:32 PM

Page 27: Pelikaan presentatiegids 2013 2014

Presentatiegids 2013 / 2014 ZVV Pelikaan 27

Winnaar bedrijven toernooi

Gerard den Boer, eigenaar van Den Boer Transport en Wilco van der Meulen, eigenaar van P.W.M. Dakbedekkingen bv, hadden dit jaar besloten om gezamenlijk een team af te vaardigen naar het, inmiddels vermaarde, “Vrienden van Pelikaan” Bedrijvenvoetbaltoernooi.

Als doorgewinterde Peli’s wisten ze kennelijk, waar ze de goede spelers vandaan konden halen. Het den Boer/PWM team ging, na felle strijd, als winnaar aan de haal met de Joop den Haring trofee. Den Boer Transport,gevestigdinZwijndrecht,iseenallangbestaand familiebedrijf, dat zich bezighoudt met het vervoer van AGF-producten. Vanaf 2005 is het bedrijf zich meer gaan toeleggen op koeltransport van verse productenvanuithetWestlandenRotterdamse-enAntwerpse haven naar Europese bestemmingen. Vroeger was Gerard een niet onverdienstelijk speler van Pelikaan. De spreekwoordelijke appel valt niet ver van de boom, zijn zoon Thomas speelt momenteel in de hoofdmacht van Pelikaan.

Wilco,inzijnvrijetijd,vanafditseizoen,teamleidervanPelikaan1,starttein2000,nalangetijdinloondienst te hebben gewerkt, P.W.M. Dakbedekking,

eveneensgevestigdinZwijndrecht.Hijiszowelwerkzaamindenieuwbouwsector,alsinderenovatie.P.W.M. is gespecialiseerd in bitumineuze- en kunststofdakbedekkingen voor zowel bedrijven als particulieren.DaarnaastheeftWilcodrieseizoenengeleden zijn dochter Melissa overgehaald om van Groote Lindt de overstap naar Pelikaan Dames 1 te maken. Inmiddels is het hele gezin op diverse

manieren bij Pelikaan betrokken. Opmerking van de winnaar: “Het toernooi was voor ons, Den Boer/PWM Dakbedekking, een geweldige ervaring en graag willen wij volgend jaar de trofee verdedigen. De spelers, die dit succes mogelijk hebben gemaakt, hebben ook al aangegeven volgend jaar er weer graag bijtezijn!”

Gerard den Boer & Wilco van der Meulen

We zijn weer een presentatiegids, en daarmee een seizoen verder, reden om terug te blikken op het afgelopen voetbaljaar en u te informeren over de plannen van de sponsorcommissie.

De sponsorcommissie blikt met een tevreden gevoel terug op het afgelopen seizoen. We hebben veel nieuwe sponsoren mogen verwelkomen en onze administratiegeoptimaliseerddoorteinvesterenineensoftwareprogramma.Hetsoftwareprogrammabiedteenstabielebasisvooronzetoekomstigeactiviteitenenwordtgebruiktvoorhetregistrerenen beheren van contactgegevens, contracten en contactmomenten. Onderdeel van het succes van afgelopen jaar was debordsponsoractie.Verschillendeledenhebbenafgelopenseizoeneenactievebijdragegeleverddoorhet werven en aandragen van nieuwe sponsoren met een goed gevuld hoofdveld als resultaat. Als blijk vanwaarderingontvingenzijhiervooreenattentie.Wijwilleneeniederdiezichhiervoorheeftingezetnogmaals bedanken en alle leden aanmoedigen sponsorenaanteblijvendragen!

Hiemstra Sport is al enkele jaren kledingpartner van Pelikaan. Het afgelopen jaar hebben we in samenwerking met de kledingcommissie verschillende actiesgeïnitieerdomuhiervantelatenprofiteren.Zosteldedetrainingspakkenactieuindegelegenheidvoordeligeentrainingspakaanteschaffenenkwamen de hiermee gegeneerde gelden ten goede vandeclubkas,win-windus!Daarnaastheeftuhetbeginvanditseizoenmeteenaantrekkelijkekortinguw voetbalschoenen bij Hiemstra Sport kunnen aanschaffen.TIP:Houdtookditjaardeflyersendewebshop in de gaten voor mooie aanbiedingen. Tijdens de seizoensopening (Pelikaan - VVGZ) is het u wellicht opgevallen dat er een groot aantal sponsoren aanwezigwasinhetgeïmproviseerdesponsorhome.Voor deze derby hadden de Businessclub en de sponsorcommissie de handen in één geslagen en alle sponsoren uitgenodigd om onder het genot van een hapje en een drankje de wedstrijd te bekijken en na te borrelen. De gezellige sfeer in het sponsorhome endepositievereactiesdiewijhebbenontvangenmoedigen ons zeker aan om dit te herhalen.

Nieuw seizoen, nieuwe kansen. In het nieuwe seizoen zullen wij uiteraard ons bekende programma aan sponsoruitingenaanbieden.Hiernaastfocussenwijons extra op twee nieuwe mogelijkheden, namelijk gesponsorde boarding rondom het B-veld en gesponsorde banners op onze website. Interesse? Laat het ons zo snel mogelijk weten. Tot slot willen wij uiteraard al onze sponsoren bedanken voor de onmisbare bijdrage die zij aan Pelikaan leveren. Onze vereniging stelt dit zeer op prijs. De sponsorcommissie PS: Ook sponsor worden of gewoon iets te vragen, neem dan contact met ons op via [email protected]

SPONSORCOMMISSIERemco Pruysen & Arnold van Dis

Page 28: Pelikaan presentatiegids 2013 2014

Presentatiegids 2013 / 2014 ZVV Pelikaan

Na de Derby

ZVV Pelikaan - VVGZ

Was het super gezellig!

Page 29: Pelikaan presentatiegids 2013 2014

Presentatiegids 2013 / 2014 ZVV Pelikaan 29

Nieuwe CoördiNatorSedert april van dit jaar ben ik begonnen in mijn nieuwe functie van Technisch Jeugd Coördinator onderbouw, als opvolger van Rinus Priester, die na 12 jaar, nu 2 jaar geleden is gestopt als Technisch Jeugdcoördinator voor de gehele jeugdafdeling. Omdat in de afgelopen 2 jaar naar de mening van de huidige TC en jeugdafdeling een dalende kwaliteitstendens binnen de pupillenafdeling werd waar genomen, ben ik hiervoor door de TC benaderd.

Voormalig jeugdtrainer Bas Nossent had mijn naam ter kennis gebracht bij de Technische Commissie. Na een aantal goede gesprekken met Rinus Priester en Jan van Wijk besloot ik om deze uitdaging aan tepakken,medegeziendeorganisatie,structuurenaccommodatievandeclubPelikaan.Vanuitmijnvoetbalverleden (NAC, RBC, ASWH), gediplomeerde trainerachtergrond en trainerservaring (aswh 12 jaar - ifc 1 jaar - vv alblasserdam 4 jaar), hoop ik de pupillenafdeling van de ZVV Pelikaan, samen met de daarin werkzame vrijwilligers, de komende jaren op een hoger plan te brengen.

Mijn taken zullen kortweg gezegd zijn:•Pupillentrainersaansturen,begeleiden,adviseren, ondersteunen en hen leren en of te begeleiden bij “het trainen”;

•Hetfungerenvanaanspreekpunt,vraagbaakenhet verstrekken van gevraagd en ongevraagd (trainers) advies; •Eindverantwoordelijkvoorjeugdteamindelingenin nauw overleg met de Jeugdgroepcoördinatoren;•Aansturingvanensamenwerkingmetde Jeugdgroepcoördinatoren;•Organiserenvanjeugdtrainerscursussenen scheidsrechterscursussen.

Dit alles met de bedoeling dat de jeugdvoetballers van de Zvv Pelikaan zich sneller en beter gaan ontwikkelen, waarbij de individuele ontwikkeling absoluutcentraalstaatendehoogsteprioriteitheeft.Daarnaast zijn Plezier, Presteren en Gezelligheid eveneensvoormijbelangrijkeitems.Tenslotte,enmisschien wel het belangrijkste t.a.v. jeugd, is het meegevenvan(sportieve)normenenwaarden,voornu en later.

Ik hoop samen met de TC en alle mensen die werkzaam zijn binnen de jeugdafdeling, genoemde doelen te bereiken.

Ik heb Pelikaan nu al ervaren als een warme club, met veel jeugd en daar gaan wij met zijn allen zeker mee aan de slag. Ik hoop ook veel ouders, en opa’s en oma’s langs de kant te mogen begroeten en zal mijn steentje trachten bij te dragen bij het werven van vrijwilligers in de ruimste zin van het woord. Mijn complimenten voor de huidige mensen die al heelveeldoen,geweldigemensennaarmijnmening!!

John Kik

RTC Ridderkerk BV is al jarenlang sponsor van onze vereniging. Naast het verzorgen van het busvervoer van het eerste van Pelikaan naar uitwedstrijden, kunnen wij rekenen op financiële steun van deze onderneming.

RTC Ridderkerk BV is een middelgrote onderneming, die zich bezig houdt met allerlei soorten van vervoer, waaronder taxi- , zorg-, groeps-, business- en touringcarvervoer. Het bedrijf staat bekend om de professionele en persoonlijke behandeling van de klant. Bij vele zorgverzekeraars staat men te boek, als een van de meest betrouwbare vervoerders in de regio. Niet voor niets blijven de klanten bewust kiezen voor dit bedrijf als het gaat om personenvervoer.Onder de vaste klanten rekent men onder andere veleinternationaalopererendeRidderkerksebedrijven en grote transportondernemingen, zorgverzekeraars, de gemeenten Ridderkerk, Barendrecht & Albrandswaard, Connexxion Tours, Kinderopvangcentrales en diverse

sportverenigingen in de regio. RTC is ook sponsor van de Roparun van het team van de Brandweer Rotterdam-GroeneTuin.

Hetbedrijfheeftca.75chauffeurs(m/v)indienst,die met elkaar alle verschillende soorten vervoer verzorgen. Alle medewerkers zijn in het bezit van de benodigdechauffeurskwalificaties,diedeklantde

zekerheidgeven,datdechauffeurgeschiktisvoorhetwerk dat hij/zij doet.

Kortom, als u uw vervoer door RTC Ridderkerk laat verzorgen, dan weet u, dat dit in goede handen is.

EEn sponsor in bEEldRTC Ridderkerk BV

Na de Derby

ZVV Pelikaan - VVGZ

Was het super gezellig!

Page 30: Pelikaan presentatiegids 2013 2014

Presentatiegids 2013 / 2014 ZVV Pelikaan

KAMPIOENEN2012 - 2013

F4F3

F1F5

3

Page 31: Pelikaan presentatiegids 2013 2014

Presentatiegids 2013 / 2014 ZVV Pelikaan 31

ZVV PElikaan 6Pelikaan 6, ruim een jaar geleden opgericht en het eerste seizoen geëindigd in de middenmoot, is een team van alles wat. Zo bestaan we uit een mix van oud-selectiespelers, hebben we mensen, die nog nooit gevoetbald hebben en mensen die al lang hadden moeten stoppen. Sommigen zijn fanatiek en trainen twee keer per week, anderen moeten “overwerken” en we hebben er zelfs een paar bij, die zo goed zijn, dat ze helemaal niet meer hoeven te trainen. Althans dat denken ze. We zijn een hecht vriendenteam, dat vooral bestaat uit spelers, die alles wel prima vinden en komen om een lekker potje te voetballen. Een enkeling denkt het voetbal te hebben uitgevonden, het ligt nóóit aan hen!

Gelukkigzijnwehetoverééndingwélaltijdeens,dederdehelft!Onzesolidebasis,waarwenietvanafwijken. Onder leiding van de aanvoerders Patrick JansenenStefanPonsteinwordenindederdehelftdeéchteprestatiesneergezet.Meteenlekkerdrankjeop het vernieuwde terras -complimenten aan de bouwers- is een slechte wedstrijd snel vergeten, of een overwinning makkelijk gevierd. U zult best weten dathetnietalleendraaitomprestaties,hetoogwilimmersookwat.Stiekemzienwijdejongensvande

selectieweleenskijkennaaronzespulletjes.Primavoorelkaarallemaal!Metdankaanonzetrouwesponsoren Whiskey Invest, Ames, Fysiotherapie StevenConstandseenHelminkCommunicatieGroep.

We spelen zo nu en dan de sterren van de hemel, maar meestal is het net aan of net niet. Spannendzijnonzewedstrijdeniniedergevalaltijd.Is het niet door onszelf dan is het wel weer door ons

arbitraleduo.DealtijdstrengdochrechtvaardigeHarry van Riel en zijn assistent grensrechter Paul van Noorloos hebben ons zowel punten gekost, als opgeleverd.Herenbedankt!

Pelikaan 6, van alles wat en daarom kunt u dit sterrenensemble van louter balvirtuozen best eens komenbekijken.Alishetmaarvooreenkeertje!Totziens langs de lijn.

Van alles wat!

Het seizoen 2011-2012 was sportief erg succesvol voor onze club, maar het afgelopen seizoen 2012-2013 overtrof dit in meerdere opzichten.

Totopéénspeeldagvoorhetcompetie-eindedeedons1eelftal,onderleidingvandenieuwetrainerRonTempelaar, mee in de strijd om het kampioenschap inde1eklasseendatalspromovendus!Helaasgingeenperiodetitelnetaanonzeneusvoorbij,maar van een topseizoen en een ongekend goede prestatievanons1eelftal,magzekergesprokenworden. Het streven van de TC is er op gericht om dekomendejarenmetons1eelftaluittegroeientoteenstructurele“top”eersteklasser.Het2eelftalpresteerde wisselvallig, maar wel naar behoren en sloot af met een goede middenmootklassering. Assistent trainer Nick van Wijk behaalde zijn TC3 diplomaendatiseenfelicitatiewaard!Ons3eseniorenselectie-elftalwerdmetgroteovermachtkampioen en promoveerde daardoor naar de reserve 1e klasse, zijnde het hoogste niveau voor derde elftallen.OokwonP3deKNVBbekerfinaletegenSVmeerkerk2.Eenfantastischseizoenvooronze3eselectie,waarinalleswerdgewonnenwatmogelijkis. Mooie successen en complimenten aan alle betrokkenenmeerdanwaard!

Ook bij de jeugd nog mooiere successen dan verleden jaar. A1 behaalde een 3e plaats in de hoofdklasse en won eenperiodetitel.DaarnaastmaaktentweeA1spelershundebuutinhet1eelftal.B1eindigdeopde5eplaatsenwoneveneenseenperiodetitel.A1enB1overleefdende1erondevandenacompetitie,maarbeide teams werden in de 2e ronde uitgeschakeld. C1hadeenfantastischseizoen,eindigdeopde2eplaats in de hoofdklasse en speelde zelfs de KNVB bekerfinale,diehelaasverlorenging.D1konzichnaeen turbulent seizoen uiteindelijk prima handhaven in de hoofdklasse en dat mag ook als een mooie prestatiewordengezien.Komendseizoenzullenweons nieuwe videocamerasysteem gaan gebruiken omonsinvoetbaltechnisch-entactischopzichtnogverder door te kunnen gaan ontwikkelen. Een groot compliment en veel dank aan de “klusploeg”, bestaande uit Wim Monster, Gerard Plaisier, Themis Achilleos, Cor Gouwelooze en Jan Verschoor voor de aanleg van het systeem. Uitredend onderdankzeggingbijdeTCisRicardoSewrattandie de laatste jaren een zeer belangrijk aandeel heeftgehad.VanuitdeTCzullennieuwekandidatenter vervanging en daarnaast ter uitbreiding worden geworven. Met de aanstelling van John

Kik als Technisch Jeugdcoördinator onderbouw, hooptdeTCeenkwaliteitsinjectietegevenaande pupillenafdeling. De Technisch Commissie bedankt alle betrokkenen die het afgelopen bij het selectievoetbalbetrokkenwarenvoorhuninzetenwensthetnieuweselectiekaderveelplezierensportiefsuccestoe.

technische commissieJ. van Wijk & R. Priester

Page 32: Pelikaan presentatiegids 2013 2014

Presentatiegids 2013 / 2014 ZVV Pelikaan

FLExuRANCE

Page 33: Pelikaan presentatiegids 2013 2014

Presentatiegids 2013 / 2014 ZVV Pelikaan 33

F/E TOERNOOI

FLExuRANCE

Page 34: Pelikaan presentatiegids 2013 2014

Presentatiegids 2013 / 2014 ZVV PelikaanPresentatiegids 2013 / 2014 ZVV Pelikaan34

CONTACTENZVV PelikaanColofon

Sportcomplex BakesteinZVV Pelikaan, Middellijn 9, 3335 XK Zwijndrecht, Telefoon: 078-6101145 Website: [email protected], Bankrekening 37.75.02.030

BestuurEre-voorzitter DeheerK.deKreij Voorzitter HansKostense 078-6104607 06-53841965 [email protected] Marjan van Riel 078-6191582 06-41060225 [email protected] Penningmeester Robert Paans 06-44260768 [email protected] Voetbalzaken ErnstStijnis 078-6101909 06-15248758 [email protected] RonTillekens 078-6103948 06-53716453 [email protected] zaken Themis Achilleos 078-6198215 06-18737764 [email protected] Sponsoring en PR Hans Kostense(interim) 078-6104607 06-53841965 [email protected]

Technische commissie Technische zaken Jan van Wijk 078-6102570 [email protected] zaken Rinus Priester 078-6100295 06-510 732 80 [email protected] Com. Paul van Noorloos 06-102 661 08 [email protected] Com. Wim Sonneveld 06-246 619 54 [email protected]

Trainers Selectie Hoofdtrainer Ron Tempelaar 06-50742198 [email protected] RonaldNossent 06-21844034 [email protected] TonSloof 06-22744028 [email protected]. KeesvanWelie 078-8447603 06-41331207 [email protected] Erwin Verschoor 06-53533828 [email protected] Medische staf Fysiotherapeut John de Vlaming 078-6192373 06-55107065 [email protected] SamMeijer 078-6163576 06-53680311 [email protected] Verzorger Patrick Sturkenboom 06-14906605 [email protected] Wedstrijdzaken Wedstr.secr. Sen. Angelique Versteeg 078-6105215 06-38187430 [email protected]. Jun. Arie van Oord 078-6104466 06-52520500 [email protected]. Pup. Angelique Versteeg 078-6105215 06-38187430 [email protected]. 1, 2, 3 Freek Piena 06-54673678 [email protected] Scheids- rechters jeugd Ronald Simon 06-48278456 [email protected] Jeugdcommissie Voorzitter RonTillekens 078-6103948 06-53716453 [email protected] Robert Troost 078-6101719 06-44192408 [email protected] Jean Paul Bazen 06-15036928 [email protected]/kleding Vacant 06-18737764 [email protected] lid Arie van Oord 078-6104466 06-52520500 [email protected] Jeugdcoordinatoren Coordinator A jeugd Jeugdcommissie 078-6101145 [email protected] B jeugd Joery vd Waal 06-22867883 [email protected] B jeugd Kees Kok 06-52522614 [email protected] C jeugd Arie Deventer 06-49404610 [email protected] D Jeugd Arie Baars 078-6102067 [email protected] E Jeugd Ruud Swinkels 06-30033327 [email protected] F Jeugd Egbert Sprokkereef 06-12028612 [email protected] jeugdkeepers Hans Willem Mallon 06-41970485 [email protected] 023 Michel de Raad 078-194530 [email protected] Contactpersonen commissies Accommodatie ReneBuckers 078-6103921 06-44198197 [email protected] Patrick de Raad 06-50874478 [email protected] EllenDunkes 078-6102570 [email protected] Nico Kilsdonk [email protected] Sen. Andre Versteeg 078-6105215 06-83226971 [email protected] Leen Pruysen 078- 6817198 [email protected] Leen Kruithof 06-23294837 [email protected]

Sponsorcommissie en PR Contractbeheer Arnold van Dis 06-15187755 [email protected] Algemeen Remco Pruijsen 06-10560434 [email protected] ArieStam 078-6147830 06-53220941 [email protected] Erwin van Dis 06-22469349 [email protected] AngeliqueVersteeg 078-6105215 06-38187430 [email protected] TamaraOskamp 06-14322852 [email protected] Pelikaan 1 Arie Stam 06-53220941 [email protected] Businessclub Vrienden van Pelikaan Secretariaat Wagenaarstraat 45, 3335 XJ Zwijndrecht [email protected] 161045278 Voorzitter WalterHoogerwerf 06-26312825 [email protected] Angelique Versteeg 06-38187430 [email protected] Vacant Algemeen lid Arjan van den Kieboom 06-14476385 [email protected] lid Tamara Oskamp 06-14322852 [email protected]

Oplage 1200

Redactie AngeliqueVersteeg Walter Hoogerwerf Hans Kostense Rinus Priester Fotografie AngeliqueVersteeg, Wouter Gorter Fred Leijten Peter vd Waal Karin van Buren Acquisitie DennisdeJongste Mahony Media Groep BV Heerjansdam

Vormgeving Rizzo Schouten Mahony Media Groep BV Heerjansdam www.mahonymediagroep.nl Druk Drukkerij Obreen Hendrik Ido Ambacht

Page 35: Pelikaan presentatiegids 2013 2014

Presentatiegids 2013 / 2014 ZVV Pelikaan

HIEMSTRA SPORT b.v.Onderlangs 2 2 - 2 991 E M B arendrecht / M iddenbaan 7 4a - 2 991 C T B arendrechtTel. (0180) 621019 - Fax. (0180) 626424 - [email protected] - www.hiemstrasport.nl

CL BCA DU R

LU L DENC B EONT EN O ING T DEVANG K RT ME

AA H T NVR G EM DIREC AA

SPORTSPECIALISME700 M 2

GROTECOLLECTIE

VOETBALSCHOENEN, KLEDING EN ACCESSOIRES

SERVICE - VAKKENNIS - ASSORTIMENT - SFEER - GUNSTIG PRIJSNIVEAUHIEMSTRA SPORT

OOK VOOR TEAMKLEDING EN TEXTIELBEDRUKKING

ZVV PelikaanColofon

Page 36: Pelikaan presentatiegids 2013 2014