Presentatiegids 2015 2016

44
Kayersdijk 81 Zutphensestraat 299 7325 WT Apeldoorn UITGEVERIJ PRESENTATIEGIDS 2015-2016 Garage F. Veeneman & zn. Al 40 jaar een begrip in Apeldoorn en omstreken!

description

 

Transcript of Presentatiegids 2015 2016

Page 1: Presentatiegids 2015 2016

TeamworkNet als bij een bouwonderneming draaitbij een vereniging alles om teamwork,van de F-jes tot de veteranen, van vrij-williger tot supporter, van bestuurslidtot sponsor. Samen werken ze aan heteindresultaat, een vereniging waargezelligheid en prestaties samen gaan.En daar dragen wij graag ons steentjeaan bij.

BouwondernemingVeeneman b.v.wenst csv Apeldoornhet nieuwe seizoenveel succes!

Kayersdijk 817332 AL ApeldoornT 055 533 39 94F 055 542 23 79I www.veenemanbouw.nlE [email protected]

Bouwonderneming Veeneman b.v. is aangesloten bij BouwGarant.Dit betekent dat u kunt bouwen op zekerheid, kwaliteit en betrouwbaarheid.

Wij brengen desgewenst veiligheids hang- en sluitwerk aan volgens Politiekeurmerk "Veilig Wonen".

Zutphensestraat 2997325 WT ApeldoornT 055 533 39 94F 055 542 23 79I www.veenemanbouw.nlE [email protected]

Omslag presgids 2010-2011 7 tot.qxd:omslag pres 2007-2008.qxd 11-08-2010 21:39 Pagina 4

UITGEVERIJ

Presentatiegids 2015-2016

Prins Willem-Alexanderlaan 14377312 GB ApeldoornT 055 355 50 05E [email protected]

Betrouwbare occasions

Onderhoud en reparatie

APK en roetmeting

Camperonderhoud

Schadeherstel

Nieuwe auto’s

www.garageveeneman.nl

GarageF. Veeneman & zn.

Al 40 jaar een begrip in Apeldoorn en omstreken!

Page 2: Presentatiegids 2015 2016

stersPonsors

BusinesscluBleden

Prins Willem-Alexanderlaan 14377312 GB ApeldoornT 055 355 50 05E [email protected]

Betrouwbare occasions

Onderhoud en reparatie

APK en roetmeting

Camperonderhoud

Schadeherstel

Nieuwe auto’s

www.garageveeneman.nl

GarageF. Veeneman & zn.

Al 40 jaar een begrip in Apeldoorn en omstreken!

TeamworkNet als bij een bouwonderneming draaitbij een vereniging alles om teamwork,van de F-jes tot de veteranen, van vrij-williger tot supporter, van bestuurslidtot sponsor. Samen werken ze aan heteindresultaat, een vereniging waargezelligheid en prestaties samen gaan.En daar dragen wij graag ons steentjeaan bij.

BouwondernemingVeeneman b.v.wenst csv Apeldoornhet nieuwe seizoenveel succes!

Kayersdijk 817332 AL ApeldoornT 055 533 39 94F 055 542 23 79I www.veenemanbouw.nlE [email protected]

Bouwonderneming Veeneman b.v. is aangesloten bij BouwGarant.Dit betekent dat u kunt bouwen op zekerheid, kwaliteit en betrouwbaarheid.

Wij brengen desgewenst veiligheids hang- en sluitwerk aan volgens Politiekeurmerk "Veilig Wonen".

Zutphensestraat 2997325 WT ApeldoornT 055 533 39 94F 055 542 23 79I www.veenemanbouw.nlE [email protected]

Omslag presgids 2010-2011 7 tot.qxd:omslag pres 2007-2008.qxd 11-08-2010 21:39 Pagina 4

HoofdsPonsors

cosPonsors

HoofdsPonsors Jeugd

Zijlstra KeuKenstudio

de scherpenbergh Golf- en BusinesscluB

100% Voetbalde ondernemereen initiatief v/d stentor

Fysionu camping tussen de diepen

beco europe bVb & K advies

menninK maKelaars

WassinKsierBestratinGen

dijKgraaF rijsdorp

nieuWenhuisaudiovisuele apparatuur

synensisuitzendBureau

uniVé stad en landverzekerinGen

stichting cVoapeldoorn

starinK schoenen

g.b.b. gelders brandWeringsbedrijF

Finstralintersport

jonKerclub pelliKaan

uitgeVerij stedendriehoeK

schutinstallaties

boonaccountants

Verzekeren?Pensioen regelen?

Hypotheek regelen?

Prima, maar kies eerst een goede adviseur!

(v/h Van Hal Adviseurs B.V.)

Prins Willem Alexanderlaan 727, 7311 ST Apeldoorn Tel. 055-3558555 fax 055-3558879E-mail: [email protected] Website: www.meeus.com

TeamworkNet als bij een bouwonderneming draaitbij een vereniging alles om teamwork,van de F-jes tot de veteranen, van vrij-williger tot supporter, van bestuurslidtot sponsor. Samen werken ze aan heteindresultaat, een vereniging waargezelligheid en prestaties samen gaan.En daar dragen wij graag ons steentjeaan bij.

BouwondernemingVeeneman b.v.wenst csv Apeldoornhet nieuwe seizoenveel succes!

Kayersdijk 817332 AL ApeldoornT 055 533 39 94F 055 542 23 79I www.veenemanbouw.nlE [email protected]

Bouwonderneming Veeneman b.v. is aangesloten bij BouwGarant.Dit betekent dat u kunt bouwen op zekerheid, kwaliteit en betrouwbaarheid.

Wij brengen desgewenst veiligheids hang- en sluitwerk aan volgens Politiekeurmerk "Veilig Wonen".

Zutphensestraat 2997325 WT ApeldoornT 055 533 39 94F 055 542 23 79I www.veenemanbouw.nlE [email protected]

Omslag presgids 2010-2011 7 tot.qxd:omslag pres 2007-2008.qxd 11-08-2010 21:39 Pagina 4

Garagebedrijf BouwondernemingVeeneman

runnersWorld

mastermate

baKKer bart

steneKer reclame VoF

payroll experts

menconsultancy

dirK macKaayonderhoud & schilderwerken

drs. jaap hetebrij

ing

luc houtenadvocaat arBeidsrecht

de notarissen Van naam

rabobanK

apeldoorn e.o.

Windst in bedrijF

DVMCMarketinG & coMMunicatie

Van binnennaarbuiten

Fish ‘n FoodFinas

huis & leVen

Wilcon+Recherche & Beveiliging

promohouse

cijFers & letters

sinKemojet

broeKhuisapeldoorn

Wijnhandel/slijterij ‘t oKshooFd

Wagenplan autolease

hanosapeldoorn bV

bloemheuVel letselschade

c24

12 mndn duurZaam

Join the winning team!Vos technieK

Page 3: Presentatiegids 2015 2016

3

Beste csv'ersApeldoorn ont-wikkelt zich in een hoog tempo tot een sportgemeente van formaat. Met het WK Wielrennen op de baan, de Da-viscup Tennis, het EK Volley-bal voor dames, het WK Beach-

volleybal noem ik maar enkele van de topevenementen waar de naam Apeldoorn aan is verbonden. In 2016 start zelfs de Giro d' Italia in Apeldoorn.

Belangrijke reden voor de gemeente Apeldoorn om in te zetten op het bin-nen halen van topsportevenementen is - naast de economische spin off - de wis-selwerking met de breedtesport. Apeldoorn is een verenigingstad pur

sang. Duizenden Apeldoorners sporten in georganiseerd verband. Dat zijn er veel maar tegelijkertijd zijn dat er te wei-nig. Het gemeentebestuur is van mening dat zien sporten, doet sporten. De erva-ring leert dat van topsportevenementen een aanzuigende werking uitgaat. Na een mooi topsportevenement groeit de belangstelling voor de breedtesport. En dat is belangrijk. Sporten is gezond, sporten zorgt voor samenhang.

Ik schreef het al, Apeldoorn is een echte verenigingstad. En csv Apeldoorn geldt voor mij daarbij als een van de sterkste verenigingen. Dat durf ik rustig te stel-len, daar doe ik niemand mee te kort. Bovendien heb ik dat als oud-speler van csv Apeldoorn zelf ervaren. De vereni-ging csv Apeldoorn staat als een huis. Het eerste elftal, het vlaggenschip, is een vaste waarde in de top van het vaderlandse amateurvoetbal. De jeugd speelt op een goed niveau en met der-tien(!) F-teams lijkt de toekomst tot in

de lengte der jaren geborgd. De club wordt gesteund door groot aantal goe-de sponsors en niet te vergeten door een imposant vrijwilligerscorps. Als gemeen-te willen wij de sportstad Apeldoorn op alle fronten versterken. csv Apeldoorn speelt daarbij een belangrijke rol.

De bijna 70-jarige vereniging staat als een huis en daarbij gaat het om meer dan voetbal. De vereniging zorgt voor binding, voor samenhang en dat is be-langrijk in een tijd waarin het individua-lisme meer en meer de boventoon voert. Ergens bijhoren, samen winnen, samen teleurstellingen delen. Ik vind dat be-langrijk. Een beetje meer wij en beetje minder ik. En aan dat gevoel levert csv Apeldoorn een waardevolle bijdrage.

Ik wens alle geledingen van de club een fantastisch seizoen toe.

Nathan Stukker wethouder voor sport

colofon

Deze presentatiegids is een uitgave

van de vereniging csv Apeldoorn en

de Stichting Sponsoring &

Sportpromotion csv Apeldoorn.

Oplage : 1650 stuks

Druk : Dijkgraaf - Rijsdorp BV

Vormgeving : Uitgeverij

Stedendriehoek

Eindredactie : Wout van Zoeren

Auteurs : Joost Houtappels - de Stentor

Johan Wind

Henk-Jan van Beek

Lex Oosterman

Joost Poppe

Denise Veeneman

Wout van Zoeren

Wim Tamboer

Hero Meerveld

Fotografie : Wout van Zoeren

Advertenties : Stichting Sponsoring

& Sportpromotion

csv Apeldoorn

inHoudsoPgave

Onderwerpen zijn onder meer: Pagina

Gemeente Apeldoorn De sportwethouder 3

Perspectief voor de doorstroom Verenigingsvoorzitter 5

Creatief, samen vooruit Het technisch hart 7 en 9

Voorop in de strijd Joost Krijns 11

Soms meer sociaal dan zakelijk De sponsors 12 en 13

Verwelkoming nieuwkomers De nieuwelingen 15 en 16

Verdere professionalisering Stichting en businessclub 17

Begeleiding en selectiespelers Portretten 19, 20, 25 en 26

De uitverkorenen Teamfoto 22 en 23

Terugblik Olivier Orderbos 27

De tegenstanders Wie en waar? 28 en 29

Inzet en passie Wedstrijdprogramma 31

Sportieve hoogtepunten Op de schouders 32 en 33

In dienst van A-selectie B-selectie 35 en 36

Saamhorigheid De Balkonside 37

Eindelijk een glad hoofdveld Kunstgras 39

Meeùs Hoofdsponsor jeugd 40

Mediateam, csv Apeldoorn TV Publiciteit 41

Page 4: Presentatiegids 2015 2016

4

www.stevenjansen.nl

055 - 542 40 79

Deze winter hebben weeen geweldige aanbieding voor u. Bij al uw binnen-schilderwerk betaalt u deze winter helemaal niets voor de verf, die nemen wij voor onze rekening.* Met de kwaliteit die u van ons gewend bent!

*Kijk voor de voorwaarden op onze nieuwe website, www.stevenjansen.nl

winteractiewij betalen de verf !

Page 5: Presentatiegids 2015 2016

Midden in de saMenlevingAnders dan in het verleden wordt er vandaag meer van een voetbal-club verlangd. Dit wordt ver-sterkt door het appèl dat de di-verse gemeen-ten op vereni-gingen doen om hun deuren te openen naar de samenleving. De gemeente Apel-doorn is hierop

geen uitzondering en de Christelijke Sport Vereniging Apeldoorn heeft deze handschoen opgepakt, vooral omdat dit een versterking is van het beleid waar deze vereniging voor staat.

Het appèl van de gemeente Apeldoorn had grote impact, omdat dit gepaard ging met het volledig terugdraaien van alle subsidies die verenigingen kunnen krijgen. In plaats hiervan is het mogelijk om ondersteuning te ontvangen bij los-se initiatieven. Dit laatste is in de regel

moeilijk te realiseren en daarom is er bij csv Apeldoorn gekozen om los hiervan zelf aan de slag te gaan onder de ge-dachte dat je moet geven om te krijgen. In ons geval bestaat dit krijgen uit een groei van het ledental dat zich gespie-geld vindt in de eigen opvattingen. Ook voor sponsors is dit een belangrijke fac-tor geworden.

Zelf aan de slag gaan betekent het ope-nen van de deuren voor sociale en cul-turele activiteiten, die los staan van de vereniging en inspelen op de behoeften uit de samenleving. NLdoet, Cultuur bij je Buur, inzamelacties en het beschik-baar stellen van de accommodatie aan instanties die hiermee hun maatschap-pelijke taken kunnen uitvoeren, zijn de voorbeelden. En juist de accommodatie is een belangrijke spil in het laten groei-en van deze mogelijkheden. De belang-rijkste ontwikkeling hiervan bestaat uit het nieuwe kunstgras hoofdveld dat is gerealiseerd. De kwaliteit en capaciteit zijn sterk gegroeid en hiermee de mo-gelijkheden voor zowel sportieve acti-viteiten als maatschappelijke. Sportief heeft csv Apeldoorn topvoetbal hoog

binnen haar doelstellingen en met name de jeugd heeft de afgelopen ja-ren een sterke groei doorgemaakt. Het best laat zich deze groei zien door het niveau waarop wordt geacteerd. Van de A t/m de D spelen de selectieteams op divisieniveau en hiermee is een deel van de brug die nodig is om eigen ta-lent door te laten stromen naar de A- en B-selectie gemaakt. Een deel, om-dat enkel uit eigen kweek hoofdklasse spelen een utopie is. Hierbij komt dat het onderhouden van een A-selectie op hoofdklasseniveau geen kinnesinne is en hiervoor ligt er een grote druk op de Stichting Sponsoring & Sportpromotion csv Apeldoorn.

Ook zij hebben te maken met de moge-lijkheden die de samenleving geeft om te binden, want bedrijven letten bij hun sponsoruitgaven in toenemende mate op de achtergronden van de begunstig-de. Wanneer deze midden in de samen-leving staat, zoals csv Apeldoorn, is dit de meerwaarde die wordt gezocht.

Joost PoppeVoorzitter csv Apeldoorn

5

Page 6: Presentatiegids 2015 2016

6

Prins Willem Alexanderlaan 7277311 ST Apeldoorn055 355 85 55www.meeus.com

“Meeùs is een van de grootste intermediairbedrijven van Nederland. Ondernemers en particulieren kunnen bij Meeùs terecht voor

deskundig en onafhankelijk advies over risico’s, adequate preventie en verzekeringsoplossingen.”

Sijtze Wijmasenior accountmanager

TeamworkNet als bij een bouwonderneming draaitbij een vereniging alles om teamwork,van de F-jes tot de veteranen, van vrij-williger tot supporter, van bestuurslidtot sponsor. Samen werken ze aan heteindresultaat, een vereniging waargezelligheid en prestaties samen gaan.En daar dragen wij graag ons steentjeaan bij.

BouwondernemingVeeneman b.v.wenst csv Apeldoornhet nieuwe seizoenveel succes!

Kayersdijk 817332 AL ApeldoornT 055 533 39 94F 055 542 23 79I www.veenemanbouw.nlE [email protected]

Bouwonderneming Veeneman b.v. is aangesloten bij BouwGarant.Dit betekent dat u kunt bouwen op zekerheid, kwaliteit en betrouwbaarheid.

Wij brengen desgewenst veiligheids hang- en sluitwerk aan volgens Politiekeurmerk "Veilig Wonen".

Zutphensestraat 2997325 WT ApeldoornT 055 533 39 94F 055 542 23 79I www.veenemanbouw.nlE [email protected]

Omslag presgids 2010-2011 7 tot.qxd:omslag pres 2007-2008.qxd 11-08-2010 21:39 Pagina 4

Prins Willem-Alexanderlaan 14377312 GB ApeldoornT 055 355 50 05E [email protected]

Betrouwbare occasions

Onderhoud en reparatie

APK en roetmeting

Camperonderhoud

Schadeherstel

Nieuwe auto’s

www.garageveeneman.nl

GarageF. Veeneman & zn.

Al 40 jaar een begrip in Apeldoorn en omstreken!

Page 7: Presentatiegids 2015 2016

7

Peter Boeve en Mark steur: aandacHt voor Het individu en voor de detailsDoor: Joost Houtappels

Hij was als toeschouwer al vaste gast op Sportpark Orderbos om zijn zoon Maarten aan het werk te zien. Komend seizoen heeft Peter Boeve (58) als nieu-we hoofdtrainer van csv Apeldoorn zelf de eindverantwoordelijkheid over de selectie. Met Mark Steur (32) als zijn assistent gaat de club een nieuwe toe-komst tegemoet.

Peter Boeve is iemand die uitdagingen niet uit de weg gaat en die zijn er ko-mend seizoen genoeg op sportpark Or-derbos. ”Met de ingrediënten die we hebben, gaan we een nieuw team bou-wen’’, blikt de nieuwe hoofdcoach voor-uit. Improviseren hoort daar zeker bij. Dat csv Apeldoorn niet de (financiële) middelen heeft om te concurreren met de top van de hoofdklasse, is immers geen geheim. De technische staf richt zich daarom op alternatieven om toch met die teams te kunnen wedijveren. Boeve: ”We moeten creatief zijn en kij-ken bijvoorbeeld veel naar het tweede elftal. De A-jeugd is afgelopen seizoen naar de derde divisie gepromoveerd. De A1 t/m D1 van csv Apeldoorn spelen op divisieniveau, dat is best bijzonder. Daarom ook hebben we jeugdspelers uitgenodigd voor een stage bij de se-lectie tijdens het eerste trainingsblok (zie elders in deze presentatiegids, red.) Jonge spelers moeten bij csv Apeldoorn weten dat ze als ze goed genoeg zijn, een kans krijgen bij het eerste.’’

Daar komt meteen de kennis van Mark Steur om de hoek kijken. De in Almere woonachtige Steur had afgelopen sei-

zoen de B-selectie van csv Apeldoorn onder zijn hoede en vervult nu voor het eerst de rol van assistent-trainer in de hoofdklasse. ”Het was een moeilijke be-

slissing om bij het tweede weg te gaan, maar het verhaal dat Peter vertelde, gaf de doorslag’’, zegt hij. ”Dit is een fantastisch leerproces, al moet ik er nog even aan wennen dat er bij het eerste elftal zo veel voor me geregeld wordt, dat ik voorheen zelf moest doen. Over een paar jaar wil ik zeker hoofdtrainer worden. Sommige collega’s kiezen ervoor om sneller in te stappen en bijvoorbeeld een vierdeklas-ser te gaan trainen. Dat wil ik pas als ik het gevoel heb er klaar voor te zijn. Bij csv Apeldoorn ga ik niet alleen maar de pionnen klaarzetten voor Peter. We gaan ook trainen in kleinere groepjes, zodat ik met spelers individueel aan de slag kan.’’

Vervolg op pagina 9

We moeten creatief zijn

een fantastisch leerproces

Page 8: Presentatiegids 2015 2016

8

Op onze scholen ben jij altijd

de nummer 1!

TECHNISCHE GROOTHANDELIJZERWAREN GEREEDSCHAPPEN HANG- EN SLUITWERK

MASTERMATE.NL0900 - 0509

GROEN LICHT VOOR DE BOUW! Altijd de juiste gereedschappen en materialen op de juiste plaats en tijd. Wij staan met onze kennis en oplossingen altijd voor u klaar.

Page 9: Presentatiegids 2015 2016

9

Vervolg van pagina 7

Een persoonlijke benadering staat bij het nieuwe trainersduo hoog in het vaandel. Boeve: ”Daarom gaan we op maandag voortaan specifiek trainen. En de wedstrijd van de zaterdag ervoor uitgebreid nabeschouwen. Het is toch gek dat trainers voorafgaand aan een wedstrijd een uur wedstrijdbespreking doen en er op maandag nog even snel vijf minuten op terugkomen? Daarom gaan we bij csv Apeldoorn komend sei-zoen werken met videoanalyses. Wis-selspelers krijgen de taak om tijdens de wedstrijd één medespeler te volgen en op maandag te vertellen wat ze is op-gevallen. Er zijn drie factoren waar je als voetballer beter van wordt: meer trainen, specifieker trainen en persoon-lijke aandacht. Dat willen we op deze manier zien te bereiken.’’

Het nieuwe trainersduo staat in elk ge-val voor voetbal met lef en durf. Zeker in de thuiswedstrijden op de fraaie, nieuwe kunstgrasmat. Boeve benadrukt wel dat initiatiefrijk spel niet gelijk staat aan ongecontroleerd aanvallen. ”We willen komend seizoen minder doelpunten tegen krijgen, vooral via de zijkanten. In voetbal begint aanvallen achterin en verdedigen voorin. De backs moeten in eerste instantie hun man uit-schakelen en dan pas naar voren. Van een spits verwacht ik dat hij hard werkt. Zet je aanvallend druk, hoef je minder te lopen. Met het trio Van Oorspronk/Van Beek/Tabaouni hebben we veel er-varing ingeleverd. Dat moeten we zien op te lossen.’’Boeve ziet in zijn selectie een sleutel-rol weggelegd voor drie spelers: Ugur Yildirim, Steven van Es en zoon Maar-ten Boeve. ”Dat zijn de dragende spe-lers, de as van het elftal. Yildirim heeft uitstraling, moet leiding geven aan de

aanval en neemt jongere spelers bij de hand. Van Es is misschien wel de beste voetballer van het stel en kan in mijn

ogen nog doorgroeien. Wel jammer dat hij de eerste wedstrijden van het seizoen is geschorst. Dat betekent dat we hem in de competitie waarschijnlijk pas half september kunnen inzetten. Maarten heeft alles wat een moderne middenvelder moet hebben, een ‘box-to-box speler’ met scorend vermogen.’’

”Waar het allemaal toe gaat leiden, moet de komende tien maanden gaan blijken. Het wordt een zware competi-tie, waarin we gaan bouwen aan een ploeg die vooruit kan’’, aldus Boeve. ”Daarmee willen we ons niet indekken, we willen alleen bescheiden blijven. Het publiek moet zich kunnen identificeren met onze speelwijze. Daar gaan we met zijn allen hard aan werken. We hebben er zin in!’’

Mark Steur en Peter Boeve

Page 10: Presentatiegids 2015 2016

10

AL MEER DAN 20 JAAR DE CLUB VAN ONZE LEDEN- LAAT JE INSPIREREN DOOR HUN SUCCESVERHALEN

Camping ‘Tussen de Diepen’Duiningermeerweg 1a8356 VZ Blokzijl (Overijssel)T 0527 - 29 15 65F 0527 - 29 22 03E [email protected]

Op onze camping in Blokzijl kunt u heerlijk genieten van een onbezorgde vakantie, in de prachtige omgeving van de Weerribben-Wieden.

Ook mindervalide gasten kunnen samen met familie of vrienden een heerlijke vakantie hebben op onze gezellige camping. In het voor-jaar van 2015 zijn de eerste twee luxe zorgchalets in gebruik genomen.

Comfortabele chalets (max. 6 personen)Compleet ingericht, voorzien van aangepast sanitairGratis draadloos internetBrede deurenDrempelvrijOok door gasten zonder beperking te boekenOp aanvraag kunnen wij zorg aanbieden via een regionale zorgaanbieder

Zonder zorgen op vakantie

Huur een zorgchalet

Heerlijk genieten in Blokzijl!

unieke lokatie in het prachtige weerribben-wieden

Watersportcamping‘Tussen de Diepen’

Page 11: Presentatiegids 2015 2016

Joost kriJns: sPeler van Het seizoen 2014-2015

De 22-jarige verdediger had de prijs zelf aan iemand anders toegedicht. ”Ik had verwacht dat het Maarten Boeve zou zijn. Van wat ik heb begrepen, heeft een groep van 15 tot 20 supporters bij elke wedstrijd rapportcijfers uitgedeeld. Daar is het gemiddelde van genomen en zo ben ik de winnaar geworden. Dit is een bijzondere prijs om te winnen.” Voor Krijns de bekroning van een seizoen waarin hij vooral weer wilde voetballen. Zijn overstap twee jaar geleden naar het toen net richting Eredivisie gepromo-

veerde Go Ahead Eagles pakte achteraf minder gunstig uit. Hij kwam er niet aan spelen toe en raakte bovendien zwaar geblesseerd aan de heup, waar hij voor onder het mes moest. ”Ik ben er een half jaar uit geweest en ben er achter geko-men dat het spelen van wedstrijden toch wel heel belangrijk is voor een voetbal-ler. Al was Go Ahead een goede leer-school. Alleen al het trainen op hoger niveau maakt je beter.’’ Doelstelling van Krijns was twaalf maanden geleden om bij aanvang van de competitie weer fit

te zijn. ”Die eerste wedstrijd tegen DVS ’33 stond omcirkeld in de agenda. Dat haalde ik en daarna heb ik heel veel ge-speeld. Ik voelde het vertrouwen van de trainer. Alleen de laatste twee wedstrij-den moest ik vanwege een enkelblessure missen. Niet zwaar, maar ik wilde geen risico nemen en we hadden ons op dat moment al zo goed als veilig gespeeld.’’ Krijns is maar wat blij met zijn hernieuw-de keuze voor csv Apeldoorn. ”Dit is een geweldige club, met een goede sfeer en jongens die hier al jaren spelen. Zo’n hechte groep, dat maak je in de hoofd-klasse bijna nergens meer mee’’, verwijst hij naar de vaak snel wisselende selectie-samenstellingen in de (sub)top van het amateurvoetbal. Ook komend seizoen blijven veel spelers csv Apeldoorn trouw. Met een nieuw seizoen voor de deur is het natuurlijk ook tijd om vooruit te blik-ken. Voorspellingen doen is altijd lastig, toch waagt Joost Krijns zich eraan. ”Het klinkt cliché, maar we willen natuurlijk zo hoog mogelijk zien te eindigen. Dat wordt lastig, want er is een groepje clubs in onze klasse dat meer middelen heeft dan csv Apeldoorn. Aan de andere kant: leuk dat ze die middelen hebben, maar het is geen garantie voor succes. Het zou mooi zijn als wij met csv Apeldoorn een periodetitel kunnen pakken. We spelen in elk geval op een mooi, nieuw kunst-grasveld. Er is een nieuwe trainer. En ik ga voor het eerst samenspelen met mijn broer Sander. Hij is 2,5 jaar ouder dan ik, in de jeugd speelden we nooit samen in hetzelfde elftal. Hij is spits, dus op de training zal ik hem geregeld moeten af-stoppen. Benieuwd hoe dat straks gaat.’’

Door: Joost Houtappels

Een beetje verbaasd was hij wel, Joost Krijns, over zijn uitverkiezing tot ‘Speler van het seizoen 2014-2015’. Hij had in de strijd om die eretitel im-mers stevige concurrentie van een paar ploeggenoten. ”Het was echt een complete verrassing voor me.’’

11

Page 12: Presentatiegids 2015 2016

12

voetBal versterkt de Band van de faMilie veeneMan

csv Apeldoorn speelt in de eerste klasse als hoofdsponsor Vos Elektro aangeeft het stokje door te willen geven aan een nieuwe gegadigde. Wout van Zoeren is op dat moment voorzitter van de spon-sorstichting en waagt er een gesprekje aan bij Garage Veeneman. ”Wout vroeg of ik met mijn bedrijf hoofdsponsor wilde worden”, aldus Gerard. ”Hij wist dat ik in het verleden zelf bij de club heb gespeeld. Na het gesprek met Wout heb ik Jan en Her-man Neuteboom Spijker gepolst of zij met hun bouwonderneming ook mee wilden doen. Jan heeft een verleden bij de club en kreeg er direct een goed ge-voel bij. Voor we het wisten, tekenden we het contract en stonden we aan de

vooravond van een hele mooie tijd.” De komst van de Veenemannen viel samen met een periode van sportieve succes-sen. ”Meteen in ons eerste contractjaar promoveerden we van de eerste klasse naar de hoofdklasse”, vertelt Jan. ”En vergeet niet dat het op dat moment het hoogst haalbare was in het amateur-voetbal. Een hele bijzondere prestatie. Daarna hebben we wel weer een stapje terug moeten doen, maar in 2009 wer-den we weer kampioen in de eerste klasse en bereikten we weer de hoofd-klasse. Wat er toen gebeurde was on-gekend. De topklasse werd ingevoerd voor het seizoen erop. Niemand hield er rekening mee, maar door de versterkte promotieregeling speelden we het jaar

erop ineens topklasse. IJsselmeervogels, Spakenburg, HHC Hardenberg, stuk voor stuk bolwerken in het amateur-voetbal en we deden het ook helemaal niet zo verkeerd. Met 32 punten kwa-men we net een puntje tekort om ons veilig te spelen.” Volgend seizoen staat Peter Boeve voor de groep als hoofd-trainer bij het eerste elftal. Een uithang-bord voor onze club. Als club heb je toch iemand van naam aan je weten te bin-den en dat helpt zeker voor wat betreft publiciteit. Ook voor de spelersgroep is het best bijzonder dat je getraind wordt door iemand die samen voetbalde met Johan Cruijff en Marco van Basten en die bij Ajax vele mooie prijzen won. Bij de club kennen de meeste mensen Peter ook al, omdat hij de afgelopen jaren bij-na elke wedstrijd van zijn zoon Maarten bij ons eerste elftal heeft bezocht. Het is een persoon met een uitgesproken me-ning over voetbal en ik denk dat we als club met Peter samen kunnen bouwen aan de ontwikkeling van onze club”, al-dus Gerard.”

Door: Denise Veeneman

Garage Veeneman en Bouwonderneming Veeneman zijn al veertien jaar verbonden aan csv Apeldoorn als hoofdsponsors. Op de drempel naar hun vijftiende contractjaar blikken we terug en vooruit met Gerard Veeneman van Garage Veeneman en Jan Veeneman van Bouwonderne-ming Veeneman.

Page 13: Presentatiegids 2015 2016

13

En heb je het over ontwikkeling van de club, dan heb je het al snel over de jeugd. Gerard en Jan zijn sinds drie jaar ook hoofdsponsor jeugd en verlengden hun contract onlangs met nog eens drie jaar. ”We zijn er trots op dat we bij de jeugd een steentje kunnen bijdragen”, vertelt Jan. ”Vaak wordt het inpassen van jeugd geassocieerd met mindere prestaties, maar dat hoeft helemaal niet. Als je maar goed investeert in de jeugdopleiding en

de jongens een helder doel voor ogen stelt en ze begeleidt naar hun doel, dan is het zeker mogelijk om meer jongens door te laten stromen. Daar staat wel te-genover dat de jongens soms wat meer geduld moeten hebben en zich niet gek moeten laten maken door andere clubs waar ze misschien wel direct in het eer-ste elftal terecht kunnen zodra ze naar de senioren gaan. Een jaartje rijpen bij de B-selectie is niets mis mee, want ook daar is alles prima verzorgd met goede trainers en alle randfaciliteiten.”

De familie Veeneman is sterk geworteld in de vereniging. ”Soms zeggen mensen weleens dat bijna iedereen bij de club familie is van de Veenemannen”, aldus een lachende Gerard. ”csv Apeldoorn is ons met de paplepel ingegoten. Het is leuk dat je elkaar wat vaker ziet en via de voetbal de familieband versterkt. Vorig jaar hadden we een familiereünie in Blokzijl en dan kan het niet uitblijven dat csv Apeldoorn ook veelvuldig wordt

besproken. Overigens is er vaak verwar-ring over op welke manier Jan en ik nou familie van elkaar zijn. Jan is mijn neef. Onze vaders waren niet alleen broers van elkaar, maar ook allerbeste ma-tjes en ze trokken ontzettend veel met elkaar op. Helaas leven ze beiden niet meer, maar ik denk dat ze het fantas-tisch vinden dat hun zoons in csv Apel-doorn een gezamenlijke passie hebben gevonden.”

kledingsPonsors van de a-selectie

Richard en Steven Jansen zijn de gezichten achter Steven Jansen onderhoud en schilderwerk.

Een familiebedrijf dat staat voor een totaaloplossing op maat. Met goedgeschoolde medewerkers op het gebied van meer dan schilderen alleen. Met een onderhoudsabonnement heb-ben klanten van Steven Jansen geen omkijken meer naar het

in perfecte staat houden van hun woning. En, zoals de broers het zelf omschrijven, hoeven hun klanten 'nooit meer zelf de ladder op!'

Vervolg op pagina 14

Page 14: Presentatiegids 2015 2016

Vervolg van vorige pagina

Kamp Coating wordt gerund door John Kamp en Maarten Waaijenberg. Het is een bedrijf dat meer doet dan het leve-ren van coatings en behandelingen al-leen. Kamp Coating levert totaaloplos-singen op maat, van kleine onderdelen tot eindproducten. Dat alles in samen-werking met zusterbedrijven Duropanel en Anopanel. Een bedrijf met internati-onale allure.

Vanaf het seizoen 2015-2016 is er een nieuwe sponsor te vinden op de kleding van de A-selectie. Op de borst prijkt het logo van 100% voetbal, de vaste leve-

rancier van de wedstrijdtenues van csv Apeldoorn. Pim Mulder runt de winkel aan de Stationsstraat in Apeldoorn en Walter van den Belt is de contactper-soon achter de schermen voor de in-koop van clubkleding.

Ralph Sinke en Huib Mojet zijn ver-trouwde gezichten als het gaat om fi-nanciële en fiscale vraagstukken. Van administratie, tot accountancy en be-lastingaangiften. En van de volledige boekhouding tot slechts een onderdeel. Met hun bedrijf SinkeMojet staan zij graag voor u klaar. U vindt het logo van SinkeMojet op de beide mouwen van het tenue van de A-selectie.

Edwin van Veen is gespecialiseerd in bedrijfsvoering, financiën en subsidies binnen de publieke sector. Met zijn er-varing is hij de sleutel naar succes bij grote trajecten en interim opdrachten. Het logo van zijn bedrijf MEN consul-tancy prijkt al enige jaren op de broek van de A-selectie.

Luuk Brink en Hendrie Kroes zijn specia-listen op het gebied van verzekeringen, hypotheken, beleggingen, pensioenen en sparen. Met hun bedrijf B&K advies zijn zij te vinden op de broek van de A-selectie. B&K advies is tevens sponsor van de B-selectie.

14

Maarten Waaijenberg en John Kamp

Page 15: Presentatiegids 2015 2016

15

Door: Henk-Jan van Beek

In het eerste blok van de voorbereiding trainden negen talenten mee met het eerste elftal. Gedurende het sei-zoen zal moeten blijken of hoofdtrainer Peter Boeve vaker van hun diensten gebruikmaakt. De spelers stellen zich voor.

Ruben Fremouw (22 jaar, keeper) kwam vier seizoen geleden van AGOVV naar csv Apeldoorn. “Ik speel mijn wed-strijden in het tweede en derde elftal. Afgelopen seizoen heb ik de kans laten liggen om tweede keeper te worden. Ik was bijvoorbeeld laat terug van vakan-tie. Siebe is daarom terecht doorgescho-ven. Dit seizoen ga ik keihard trainen en proberen alles eruit te halen.”

Nino van den Berg (19 jaar, rechter verdediger) maakt de overstap van de A1 naar de B-selectie. “Ik ben achterin op alle posities inzetbaar. Mijn voorkeur gaat uit naar de rechtsbackpositie. Op de trainingen wil ik mezelf laten zien. Dat is namelijk een punt waar ik aan moet werken. Mijn inzet kan nog beter. Daarnaast wil ik wendbaarder worden op mijn linkerbeen en doorgaan als ik gepasseerd ben.”

Frank Boers (21 jaar, linksbuiten) maakt net als Ruben al enkele seizoe-

nen deel uit van de B-selectie. Hij train-de al eerder mee met het eerste elftal en speelde mee in de wedstrijd tegen AZ Alkmaar. “Ik hoop zoveel mogelijk mee te mogen trainen dit seizoen. Het is weer een kans om je te laten zien. Ik heb er zin in.”

Ook trainden vier achttienjarige A1-spelers mee: Fedde Timmer (aanval-ler), Sven Kamstra (linksbenige verde-diger), Mels Nagtzaam (buitenspeler) en Job Pothof (linker middenvelder). In het voorbije seizoen werden zij met de A1 kampioen van de vierde divisie en waren de spelers van trainer Hans van den Brink verliezend bekerfinalist.

Fedde: “Ik ben een speler die zwerft in de aanval. Dit seizoen moet ik vooral werken aan mijn werklust. Bovendien wil ik conditioneel en fysiek sterker worden zodat ik alles beter kan belo-pen, zoals het meeverdedigen.” Sven trainde vorig seizoen al geregeld mee:

“Dat hoop ik ook dit jaar weer te mo-gen doen. Ik kon komend seizoen in het tweede elftal gaan spelen. Toch heb ik gekozen om nog een jaar in de A1 te blijven. Daar kan ik altijd spelen. Ik wil dit seizoen werken aan mijn rechter-been.”

Mels is een snelle buitenspeler die het liefst vanaf de linkerkant komt. “Tij-dens de trainingen wil ik laten zien wat ik kan. Ik wil graag werken aan mijn linkerbeen en daarnaast vind ik dat de omschakeling bij mij beter kan.” Job speelt links op het middenveld. “Mijn doelstelling is om van meerwaarde te zijn in het elftal waarin ik speel. Ook ik wil me graag verbeteren in de omscha-keling.”

Ook Charlie van der Hulst en Muham-med Kaya trainden mee. Zij zijn na het eerste blok definitief toegevoegd aan de A-selectie (zie bladzijde 16).

csv aPeldoorn verwelkoMt nieuwkoMerscsv aPeldoorn verwelkoMt nieuwkoMers

Page 16: Presentatiegids 2015 2016

16

Charlie van der Hulst, Miguel Suarez Escalante en Siebe Wiersma maken alle drie de overstap van de B-selectie naar de hoofdmacht. Naast deze talent-volle spelers komen ook Emir Balavac van FC Zutphen, Muhammed Kaya van DVV Turkse Kracht en Sander Krijns van Helios naar csv Apeldoorn.

Charlie van der Hulst, sinds de C-juni-oren spelend bij csv Apeldoorn, is een rechtsbenige verdediger die op alle po-sities achterin uit de voeten kan. Afgelo-pen seizoen was de 20-jarige Apeldoor-ner onderdeel van de B-selectie. “Ik heb drie seizoenen achter elkaar een deel van de voorbereiding meegetraind. Ik ben er ontzettend blij mee dat het dit jaar is gelukt om aan te haken bij het eerste elftal. Het zal niet makkelijk wor-den om een basisplaats te bemachtigen aangezien ik hele goede verdedigers voor me heb die al lang meelopen in de hoofdklasse. Op de trainingen wil ik mezelf hard blijven ontwikkelen. Vooral op voetballend- en fysiek gebied. Daar ga ik met de trainers mee aan de slag.”

De 22-jarige Miguel Suarez Escalante gaat voor zijn derde seizoen bij csv Apeldoorn. In de voorbereiding van vo-rig seizoen maakte de geboren Domini-caan als speler van de B-selectie voor het eerst minuten in het eerste elftal. Begin oktober scheurde de snelle rechtsbuiten zijn voorste kruisband en meniscus af. “De blessure kwam op een vervelend moment. Ik begon goed en de trainers gaven mij een kans. Gelukkig heeft ie-dereen vertrouwen in mij gehouden en sluit ik definitief aan bij de selectie. In augustus denk ik weer mijn eerste mi-nuten te kunnen maken. Ik lig voor op schema.” Over de doelstelling zegt de Apeldoorner: “Ik hoop dat we dit sei-zoen meer aansluiting vinden bij de bo-venste ploegen. Een top vijf-klassering zou mooi zijn.”

Siebe Wiersma vult de weggevallen plek van Guy ten Kate op. De 22-jarige doelman speelt al zijn hele leven bij csv Apeldoorn. “Toen ik hoorde dat ik een plek bij de A-selectie kreeg, was ik ontzettend blij. Natuurlijk heb ik er al-tijd hard voor gewerkt en nu wordt dit harde werken beloond. Ik heb ontzet-tend veel zin in komend seizoen en ga hartstikke mijn best doen om beter te worden. Ik hoop dat we een hecht team worden, voor elkaar werken en zo alles eruit halen wat erin zit.”

Emir Balavac komt over van FC Zut-phen. De 25-jarige spits werd bij de eersteklasser clubtopscorer met 17 competitiedoelpunten. “Ik ben door verschillende clubs benaderd. Bij csv Apeldoorn had ik het beste gevoel. Het is een mooie, grote club. Daarnaast is alles professioneel geregeld en er staat veel publiek langs de kant.” Met Rohda Raalte speelde de inwoner van Lochem al eens in de hoofdklasse. “Ik ken het niveau. Het is weer een stapje hogerop. Naast de spitspositie kan ik ook op beide flanken uit de voeten. Als iedereen fit is, kan het een mooi seizoen worden.”

De 19-jarige Muhammed Kaya is een controlerende middenvelder en komt over van DVV Turkse Kracht. De Deven-tenaar werd met deze club afgelopen seizoen kampioen van de derde klasse. In het eerste blok van de voorbereiding mocht hij Peter Boeve overtuigen van zijn kunnen en dat is gelukt. “Ik werd door iedereen heel warm ontvangen.

Dat gaf mij naast mijn eigen motivatie nog meer een mentale boost om te la-ten zien wat ik kan. Het is een behoor-lijke stap gebleken maar ik heb het kunnen waarmaken. Ik zal er alles aan doen om de kansen te benutten die mij geboden worden.”

Sander Krijns maakt de overstap van tweedeklasser Helios naar csv Apel-doorn. De 24-jarige Deventenaar zou enkele seizoenen geleden al naar het Orderbos komen, maar mede door zijn studie SPH leek het hem geen goed idee. “Inmiddels ben ik afgestudeerd en daarom heb ik ook totaal geen spijt van mijn beslissing destijds. Er spreekt erg veel vertrouwen uit het feit dat csv Apeldoorn mij al een aantal jaar bena-derd heeft. Ik ben een zwervende spits die op alle posities voorin inzetbaar is. Met doelpunten en assists hoop ik van waarde te kunnen zijn voor het team. Daarom ben ik ook gehaald. Er moeten meer doelpunten gemaakt worden.” De goalgetter gaat voor het eerst sa-menspelen met zijn jongere broer Joost. “Daar zie ik erg naar uit. Ook onze fa-milie vindt het fantastisch.”

talentvolle sPelers kriJgen een kans

Page 17: Presentatiegids 2015 2016

17

stichting sponsoring en sportpromotion / BusinesscluB

wiJ gaan voor groei en verdere Professionalisering

Door: Johan Wind

Een periode van krimp, crisis en veranderingen lijkt achter ons te liggen. Ondanks dat er ook verloop was onder de sponsoren kunnen wij trots zijn op de sponsoren die wij hebben behouden. Ook zijn wij blij met de sponsoren die ons ‘winning team’ zijn komen versterken.

Wij zien als Businessclub dat er weer licht komt aan het eind van de tunnel die economische crisis heet. Dit uit zich in spontane meldingen van onderne-mers die iets willen doen aan sponso-ring bij csv Apeldoorn. Dit is voor ons een teken dat we moeten inspelen op groei. Een grotere Businessclub is name-lijk nog aantrekkelijker voor potentiële sponsoren om zaken te doen, elkaar te versterken en ambassadeur voor elkaar te zijn. Het spreekt voor zich dat meer sponsoren meer geld genereren voor onze prachtige club. Op deze manier kunnen wij ambities blijven waarma-ken.

Naast het bieden van een speelveld waar ondernemers zaken met elkaar doen, willen wij ook onze overige spon-

sorpakketten meer onder de aandacht brengen. Zo zou het fantastisch zijn wanneer meer ondernemers hun be-drijfsnaam terug zien op een reclame-bord langs het splinternieuwe kunst-grasveld.

De Businessclub wil nog professioneler gaan werken. Naast dat het primair na-tuurlijk draait om het voetbal bij onze mooie club, willen we een echt platform

worden waar collega-sponsoren zaken kunnen doen en hun klantenkring ver-der uitbreiden.

Deze professionalisering is onder an-dere zichtbaar door de herkenbaarheid van het stichtingsbestuur door hun kle-ding; naast bestuurder willen we ook vooral gastheer en de verbindende schakel zijn voor onze bestaande en nieuwe sponsoren.

Johan Wind en Hans van Enck

Page 18: Presentatiegids 2015 2016

18

HaringParty 2015

verwelkoMing nieuwe sPonsor

Een handdruk en een flesje voor de nieuwe Stersponsor Jan Zijlstra van Zijlstra Keukenstudio

Foto's: Nathalie Smit

Page 19: Presentatiegids 2015 2016

19

selectie en Begeleiding seizoen 2015-2016Het seizoen 2015-2016 kent weer een aantal nieuwe gezichten. Wie is wie en hoeveel wedstrijden heeft hij al in de hoofdmacht van csv Apeldoorn ge-speeld? Op de pagina's 19, 20, 25 en 26 treft u de portretfoto's aan van de vol-tallige selectie en de begeleiding.

Bij de actiefoto's van de spelers staan de naam en geboortedatum vermeld en het aantal wedstrijden die de speler tot aan juni 2015 in de hoofdmacht van csv Apeldoorn heeft gespeeld. Wie zich daadwerkelijk een vaste plaats in de basis weet te bemachtigen is afhanke-

lijk van de prestaties die hij levert in de voorbereiding op het nieuwe seizoen en natuurlijk het systeem dat Peter Boeve en Mark Steur voor ogen hebben. Vanaf september is duidelijk geworden welke spelers het is gelukt een plek definitief in de A-selectie te bemachtigen.

Jeroen Woudenberg - verzorger

Johan Baars - begeleiding

Dineke Veeneman - verzorgster

Mark Steur - assistent-trainer

Wim Tamboer - teammanager

Martien Fakkert - fysiotherapeut

Peter Boeve - hoofdtrainer

Rein Groters - begeleiding

Ruud Dijkman - keeperstrainer

Page 20: Presentatiegids 2015 2016

20

Jeroen Willems • 11-07-’81 141

Jasper Verstraten • 15-01-’93 43 Charlie van der Hulst • 09-08-’95 0

Siebe Wiersma • 21-03-’93 0

Joost Krijns • 08-05-’93 56

Patrick Jansen • 15-01-’90 52

Bram Holtman • 07-03-’88 150

Burak Tekay • 27-04-’90 31

selectie

2015-2016

Page 21: Presentatiegids 2015 2016

2121

toonaangevend IN beeld, geluid licht en video

VERH UU R EN VERKOOP VAN AU DIOVISU ELE APPARATUU R

WWW.NIEUWENHUIS.NET

Schumanpark 59, 7336 AS Apeldoorn, T 055 533 33 92, F 055 541 71 02, [email protected]

ONTVANG

KORTINGOP VERTOON VAN UW

KLANTENKAART

STATIONSSTRAAT 130 | 7311 MJ APELDOORN

055 - 522 29 92 | [email protected]

Albaweg 43 Lieren Tel. 055 - 5051262 [email protected] www.scherpenbergh.nl

Het bedrijfsleven swingt op

Golf- en Businessclub De Scherpenbergh

Wij geven u graag advies op het gebied van hypotheken, verzekeringen, pensioenen, lenen en vermogensbeheer.

Leden van csv Apeldoorn ontvangen een kortingscheque van € 250,- op ons bemiddelingstarief voor hypotheken en € 100,- op onze andere bemiddelingstarieven!

Anklaarseweg 977317 AS Apeldoorn

Tel. 055 - 579 16 [email protected]

één-tweetje

&boon

Christiaan Geurtsweg 1Postbus 175, 7300 AD ApeldoornT. (055) 54 98 500 - www.boon.nl

Onze accountants staan in hun sterkste opstelling.Onze belastingadviseurs weten uw zaken op

fiscaal gebied te tackelen en kansrijke posities te benutten. Laat u het ons weten als u

samen met Boon wilt scoren?

Zorgt altijd voor een goede

warming-upwww.schutinstallaties.nl

ELECTRA LOODGIETERSWERK SANITAIR VERWARMING

Schut Installaties - tweelingenlaan 111 - 7324 AR - Apeldoorn tel (055) 366 60 [email protected] - www.schutinstallaties.nl

Page 22: Presentatiegids 2015 2016

Voorste rij: Emir Balavac, Rob Diderik, Bram Holtman, Mark Steur (assistent-trainer), Peter Boeve (hoofdtrainer), Ruud Dijkman (keeperstrainer), Miguel Suarez Escalante, Jesse Hartgers, Melvin BresserMiddelste rij: Johan Baars (leider), Jeroen Willems, Jasper Verstraten, Steven van Es, Siebe Wiersma, Patrick Jansen, Ruben Fremouw, Ugur Yildirim, Marc Hoekstra, Rein Groters (leider)

Achterste rij: Martien Fakkert (fysiotherapeut), Richard van Schooten, Maarten Boeve, Jeroen Woudenberg (verzorger), Joost Krijns, Jeremy Jonker, Wim Tamboer (teammanager)

Op de foto ontbreken: Dineke Veeneman (verzorgster), Sander Krijns, Burak Tekay, Charlie van der Hulst en Muhammed Kaya.

Page 23: Presentatiegids 2015 2016

Voorste rij: Emir Balavac, Rob Diderik, Bram Holtman, Mark Steur (assistent-trainer), Peter Boeve (hoofdtrainer), Ruud Dijkman (keeperstrainer), Miguel Suarez Escalante, Jesse Hartgers, Melvin BresserMiddelste rij: Johan Baars (leider), Jeroen Willems, Jasper Verstraten, Steven van Es, Siebe Wiersma, Patrick Jansen, Ruben Fremouw, Ugur Yildirim, Marc Hoekstra, Rein Groters (leider)

Achterste rij: Martien Fakkert (fysiotherapeut), Richard van Schooten, Maarten Boeve, Jeroen Woudenberg (verzorger), Joost Krijns, Jeremy Jonker, Wim Tamboer (teammanager)

Op de foto ontbreken: Dineke Veeneman (verzorgster), Sander Krijns, Burak Tekay, Charlie van der Hulst en Muhammed Kaya.

Page 24: Presentatiegids 2015 2016

24

T : 05 5 - 5 2 2 5 5 5 3W: www.fysionu.nl

voor snel herstel na een blessure

maandagavond om 20.00 uur gratis inloopspreekuur

(sport)fysiotherapie | manuele therapie | revalidatie training

NIEUWE SITE: WWW.INTERSPORTJONKER.NL

Hofstraat 4 - 10, Apeldoorn | T: 055 - 521 12 84

INT_adv_CSV_90x90.indd 1 23-04-15 20:28

Stadhoudersmolenweg 198-200, Apeldoornwww.wassinkapeldoorn.nl

bestratingen wand & vloertegels

Apeldoorn

Gelders Brandweringsbedrijf B.V.Kostverloren 41 7316 MN Apeldoorn

www.gbb-bv.nlTel. 055 - 522 25 66

Specialist in hetbrand- en rookwerend

afdichten vandoorvoeringen

GBB is gecertificeerd als officieel applicatiebedrijfvan brandwerende systemen van Flamepro B.V.

• Deskundige aanpak• Gecertificeerde medewerkers• Ruime ervaring• Gedegen kennis van leidingen,

kanalen en kabelgoten

z i j l s t rakeukenstud io .n l | 06 – 10940752 | Ape ldoorn

Tweelingenlaan 68 - 7324 BN - Apeldoornwww.finstral.com - [email protected]

350m² SHOWROOM

KOZIJNEN - DEUREN - SCHUIFDEURENKUNSTSTOF EN ALUMINIUM

KOZIJNEN NODIG?

Maandag-Vrijdag: 08.00 - 17.00uur - Zaterdag: 10.00 - 16.00uur

Page 25: Presentatiegids 2015 2016

25

Jesse Hartgers • 22-07-’93 20Marc Hoekstra • 19-02-’84 286

Steven van Es • 13-01-’86 196

Jeremy Jonker • 12-12-’95 12

Muhammed Kaya • 20-07-’96 0

Maarten Boeve • 28-10-’87 82 Melvin Bresser • 20-08-’87 55

Overweegt u sponsoring van csv Apeldoorn? Wilt u samen met ons tot grote hoogte stijgen? Neem dan vrijblijvend contact op met Hans van Enck of Johan Wind

[email protected] [email protected] Zij komen graag naar u toe om een presentatie te houden waarin wordt aangegeven wat csv Apeldoorn voor u en uw bedrijf kan betekenen. En dat is wellicht meer dan u denkt!

sPonsoring!

Page 26: Presentatiegids 2015 2016

26

Richard van Schooten • 09-07-’87 75

Sander Krijns • 04-12-’90 0

Ugur Yildirim • 08-05-’82 81

Emir Balavac • 18-05-’90 0

Rob Diderik • 29-05-’92 69

Miguel Suarez Escalante • 30-04-’93 4

Page 27: Presentatiegids 2015 2016

27

seizoen 2014 - 2015: oP tiJd en ruiM veilig gesPeeld!

1 competitie26 wedstrijden

13 thuis en 13 uit12 overwinningen

1 gelijk spel13 nederlagen

37 doelpunten voor1,42 gemiddeld

46 doelpunten tegen1,76 gemiddeld

5 keer met 1-0 gewonnen3 keer met 1-0 verloren

32 gele kaarten4 rode kaarten

2 keer geel, 1 keer geel/rood en rood in 1 wedstrijd voor Steven

1780 auto kilometers voor het bezoek aan de uitwedstrijden91 fiets kilometers voor het bezoek aan de thuiswedstrijden

26 keer een biertje na de wedstrijd26 kopjes koffie in de rust

14815 toeschouwers in totaal8715 bij thuiswedstrijden

dat is gemiddeld 6706100 bij uitwedstrijden

dat is gemiddeld 470best bezochte thuiswedstrijd: sv Urk - 850

minst bezochte thuiswedstrijd: Drachtster Boys – 475

1 keer (even) in de buurt van een periodetitel geweest

10 doelpunten van Maarten4 (!) doelpunten van Jasper

1 keer een bijzonder doelpunt van Patrick!

Nog steeds geen beeldverslag op Omroep Gelderland

Roelof Luinge maar 1 keer gezien dit jaar

Veel fraaie ‘Eric Spijkertjes’ op TV csv Apeldoornmeer dan 2500 volgers op Twitter

26 voorbeschouwingen van HJvB op de site26 keer DV op Radio Apeldoorn

26 keer een verslag van AO met foto’s van WoZoPro op de site

1 keer bijzonder afscheid van Steven Huizer1 keer afscheid van Richard, Niels

Jasper, Guy, Richard, Ridouan, Aldo1 keer afscheid van DVS ’33, WVF en WHC

en een definitief afscheid van het gras

Olivier Orderbos

Page 28: Presentatiegids 2015 2016

28

Hoofdklasse C 2015 - 2016Hoofdtrainer: Peter Boeve

Hoofdsponsors: Bouwonderneming Veeneman B.V.Garage F. Veeneman & Zn.

Nieuwe spelers:Emir Balavac (FC Zutphen)Sander Krijns (Helios)Siebe Wiersma (B-selectie)Miguel Suarez Escalante (B-selectie)Charlie van der Hulst (B-selectie)Muhammed Kaya (Turkse Kracht)

csv ApeldoornSportpark Orderbos, Sportpark Orderbos 13, 7313 HN ApeldoornHoofdveld: kunstgraswww.csvapeldoorn.nl

Aanvangstijdstip wedstrijd: 15.00 uur

Hoofdtrainer: Hans de Jong

Hoofdsponsors: Asser Glas- en Verfhandel Klok Onderhouds- en Afbouwgroep Woonassenaal

Nieuwe spelers:Firosan Ademi (Jong de Graafschap)Erich Jongeling (Harkemase Boys)Hein van Marrum (Kollum)Danny Menting (FC Emmen)Thomas Metzemaekers (Ajax amateurs)Hindrik Snijders (Be Quick 1887)Guus de Vries (WKE)Jonah van der Werf (eigen jeugd)Haris Dzelilovic (B-selectie)

ACV AssenSportpark Kortbossen, Kortbossen 1, 9405 BM AssenHoofdveld: graswww.acvassen.nl

Aanvangstijdstip wedstrijd: 14.30 uur

Hoofdtrainer: Dennis van Toor

Hoofdsponsors: Rots Bouw B.V.

Nieuwe spelers:Rik van der Eerden (DOVO)Mart Schutten (HSC '21)Yessin Maskoul (FC Zutphen)Jan Willem Bauhuis (De Graafschap A1)Jens Bent (eigen jeugd)Robin Assink (eigen jeugd)

AZSV AaltenSportpark De Villekamp, Haartsestraat 57, 7121 WJ AaltenHoofdveld: graswww.azsv-aalten.nl

Aanvangstijdstip wedstrijd: 15.00 uur

Hoofdtrainer: Marcel van Buuren

Hoofdsponsors: ING

Nieuwe spelers:Stefan Yu (Unicum Lelystad)Mergim Hana (eigen jeugd)Marco Haytema (B-selectie)Eize Piter Douma (ONS Boso Sneek)Jordy Kailie (eigen jeugd)Aboubacar Doumbia (vv Drachten)

Drachtster BoysSportpark Het Drachtsterbos, Postlaan 5, 9204 WT DrachtenHoofdveld: graswww.drachtsterboys.nl

Aanvangstijdstip wedstrijd: 14.30 uur

Hoofdtrainer: Rob Snijders

Hoofdsponsors: TopSupport (sponsorcollectief)

Nieuwe spelers:Patrick Jurgens (HHC Hardenberg)Cem Köse (RKHVV)Kevin Troost (DETO Twenterand)Melvin Velthuis (Alcides)

Excelsior '31Sportpark De Koerbelt, Arend Baanstraat 102, 7461 DX RijssenHoofdveld: kunstgraswww.excelsior31.nl

Aanvangstijdstip wedstrijd: 14.30 uur

Hoofdtrainer: Wiljan Mossing Holsteyn

Hoofdsponsors: FLYNTHKolf & Molijn

Nieuwe spelers:William de Boer (Urk)Lars Klijnstra (vv Heerenveen)Thiemen Pen (SC Joure)Jurjan Wouda (SC Cambuur)

Flevo Boys EmmeloordSportpark Ervenbos, Espelerlaan 80, 8302 DC EmmeloordHoofdveld: kunstgraswww.flevoboys.nl

Aanvangstijdstip wedstrijd: 14.30 uur

Hoofdtrainer: Philip Agteres

Hoofdsponsors: Installatieburo Bertus Huisman, Dasko, Devri Infra, Klaas Harms Schoonmaakbedrijf, K & M, Labelplus, Marquette, OH Reclame & Marketing, PMA Schilders,

Reggedruk, Riwald recycling, Triple Double, Timmerhuisgroep, Timmerhuis Weg & Watervouw, Weitzelpoort, Zandwijk Bistro

Nieuwe spelers:Stefan Huiskes (TVC '28)Sander Souverein (De Zweef)

DOS '37Sportpark Het Midden, Schout Doddestraat 46, 7671 GT, VriezenveenHoofdveld: graswww.dos37.nl Aanvangstijdstip wedstrijd: 14.45 uur

Page 29: Presentatiegids 2015 2016

29

Hoofdklasse C 2015 - 2016Hoofdtrainer: Jan Vlap

Hoofdsponsors: Bijkon Staal- en Systeemtechniek, Dam Hout, SHB Bouwprojecten, Spinder Kabeltechniek

Nieuwe spelers:Rolf Dijk (ONS Boso Sneek)Jorco van Hezel (Be Quick 1887)Robert Stelpstra (BCV)Arjen Tolman (Bergum)Johnny de Vries (WKE)

Harkemase BoysSportpark De Bosk, De Bosk 20, 9281 NR HarkemaHoofdveld: graswww.harkemaseboys.nl

Aanvangstijdstip wedstrijd: 14.30 uur

Hoofdtrainer: Jan van Raalte

Hoofdsponsors: Sponsorcollectief Staphorst

Nieuwe spelers:Frank van de Burg (Be Quick '28)Remon Kroes (PEC Zwolle)Dennis Rosink (HHC Hardenberg)Niklas Tarvajärvi (FC Emmen)Kevin Westerbeek (Be Quick '28)

StaphorstSportpark Het Noorderslag, Parallelweg 27, 7951 AT StaphorstHoofdveld: graswww.vvstaphorst.nl

Aanvangstijdstip wedstrijd: 14.30 uur

Hoofdtrainer: Geert Veldhuis

Hoofdsponsors: Heutink Primair OnderwijsNijwa Groep

Nieuwe spelers:Karlo Borghuis (Quick '20)

Mike Brinks (SV Enter)Frank Eulderink (Quick '20)John Lubbers (Excelsior '31)Deniz Sahbaz (Rohda Raalte)Rico Wolven (Excelsior '31)Dries Beumer (B-selectie)Rob Altink (B-selectie)Lennard Mannes (B-selectie)

SVZW WierdenSportpark Het Lageveld, 2e Lageveldseweg 6d, 7641 PC WierdenHoofdveld: kunstgraswww.svzw.nlAanvangstijdstip wedstrijd: 14.30 uur

Hoofdtrainer: Rolf de Boer

Hoofdsponsors: Bangma VerpakkingenOliehandel Klaas de Boer

Nieuwe spelers:Danny Mazereeuw (Flevo Boys)

SV UrkSportpark De Vormt, Vormtweg 7d, 8321 NC UrkHoofdveld: kunstgraswww.svurk.nl

Aanvangstijdstip wedstrijd: 15.00 uur

Hoofdtrainer: Ed Engelkes

Hoofdsponsors: Timeflex PayrollingEFMI Business SchoolING

Nieuwe spelers:Jeffrey Arends (TEC)Ugur Ayaz (Hierden)Wilco Braam (ASV Dronten)Richard Gooijer (SDC Putten)Jeremy de Graaf (Spakenburg)Nick Grootkarzijn ('t Harde)Rob van der Sluijs (FC Breukelen)

VVOG HarderwijkSportpark De Strokel, Strokelweg 11, 3847 LR HarderwijkHoofdveld: kunstgraswww.vvog.nl

Aanvangstijdstip wedstrijd: 14.30 uur

Hoofdtrainer: Hennie in 't Hof

Hoofdsponsors: Breman Installatiegroep

Nieuwe spelers:Stef van der Velden (DETO Twenterand)Mike van der Kooy (DOVO)Masies Artien (vv Montfoort)Riekelt Nentjes (Urk)Frank Kuurman (Staphorst)

SC GenemuidenSportpark De Wetering, Sportlaan 2B, 8281 CM GenemuidenHoofdveld: kunstgraswww.sc-genemuiden.nl

Aanvangstijdstip wedstrijd: 14.30 uur

Hoofdtrainer: Karlo Meppelink

Hoofdsponsors: AB Bouw Aannemersbedrijf B.V.Afier Accountants & BedrijfsadviseursAutobedrijf van der Linden

CombisportDe PersoneelsafdelingMajor Electronics

Nieuwe spelers:Rick Broek (Hardenberg '85)Sander van Dijk (eigen jeugd)Matthijs van der Galiën (Weide A1)

HZVV HoogeveenSportpark Bentinckspark Sportveldenweg 3,7902 NX HoogeveenHoofdveld: kunstgraswww.hzvv.nl Aanvangstijdstip wedstrijd: 15.00 uur

Page 30: Presentatiegids 2015 2016

30

Verzekerd samen scoren!

Daar plukt ú de vruchten van!unive.nl

Univé ApeldoornChristiaan Geurtsweg 8 T (055) 599 56 50 E [email protected]

055 578 55 40 menninkmakelaars.nl

GROOT, GROTER OF GROOTS?

055 578 55 40 menninkmakelaars.nl

MINDER, MEER OF MEEST?

STARINK Dames-, heren-, kinderschoenen en tassen Schubertlaan 28, 7333 CV Apeldoorn (zuid)

Tel: 055-5333063 www.starinkschoenen.nl

GRATIS PARKEREN

UITGEVERIJ

Informeer naar de mogelijkheden bij John Ruisch 06-25075585

Informeer naar de mogelijkheden bij John Ruisch 06-25075585

Alles

vormgeving

op

en

hetgebied

gedrukte

van

media

Informeer naar de mogelijkheden bij John Ruisch 06-25075585

www.stedendriehoek.net

STERSPONSORBij csv Apeldoorn

Page 31: Presentatiegids 2015 2016

31

20155 september csv Apeldoorn - DOS '37 P1 15.00 uur

12 september Staphorst - csv Apeldoorn P1 14.30 uur

19 september csv Apeldoorn - Urk P1 15.00 uur

26 september HZVV - csv Apeldoorn P1 15.00 uur

3 oktober csv Apeldoorn - Drachtster Boys P1 15.00 uur

10 oktober Excelsior '31 - csv Apeldoorn P1 14.30 uur

17 oktober csv Apeldoorn - SC Genemuiden P1 15.00 uur

31 oktober SVZW - csv Apeldoorn P1 14.30 uur

7 november csv Apeldoorn - VVOG P2 15.00 uur

14 november Flevo Boys - csv Apeldoorn P2 14.30 uur

28 november csv Apeldoorn - ACV P2 15.00 uur

5 december AZSV - csv Apeldoorn P2 14.30 uur

12 december csv Apeldoorn - Harkemase Boys P2 15.00 uur

201623 januari csv Apeldoorn - Staphorst P2 15.00 uur

30 januari Urk - csv Apeldoorn P2 15.00 uur

13 februari csv Apeldoorn - HZVV P2 15.00 uur

20 februari Drachtster Boys - csv Apeldoorn P2 14.30 uur

5 maart csv Apeldoorn - Excelsior '31 P3 15.00 uur

12 maart SC Genemuiden - csv Apeldoorn P3 14.30 uur

19 maart csv Apeldoorn - SVZW P3 15.00 uur

2 april VVOG - csv Apeldoorn P3 14.30 uur

9 april csv Apeldoorn - Flevo Boys P3 15.00 uur

23 april Harkemase Boys - csv Apeldoorn P3 14.30 uur

30 april DOS '37 - csv Apeldoorn P3 14.45 uur

7 mei csv Apeldoorn - AZSV P3 15.00 uur

14 mei ACV - csv Apeldoorn P3 14.30 uur

Alle aanvangstijden zijn onder voorbehoud. Kijk hiervoor op www.csvapeldoorn.nl

wedstriJdPrograMMa seizoen 2015-2016

Page 32: Presentatiegids 2015 2016

32

Sportieve hoogtepunten cSv Apeldoorn

Door: Wim Tamboer

csv Apeldoorn kent vanuit haar historie weinig hoogtepunten, wanneer het gaat over het winnen van ‘prijzen’ op nationaal niveau. Nimmer landskampioen geworden binnen het amateurvoetbal, laat staan van de zaterdagafdeling. Twee hoogtepunten in dit verband wist de club te be-reiken; Dat was de bekerwinst in 1954 en de promotie naar de nieuw te vormen topklasse in 2010.

Bekerfinale 1954Na een eclatante winst (3-1 uit) op Quick Boys op 3 juli in de halve finale, moest men op 10 juli 1954 aantreden tegen de beroemde tegenstander Spakenburg.

Dit duel moest zelfs in de hol van de leeuw gespeeld worden, maar door doelpunten van De Graaf en Van Essen en door zeer goed keeperswerk van Van Luttikhuizen werd deze wedstrijd afgesloten met de klinkende cijfers van 1-2 en daardoor bereikte csv Apeldoorn haar eerste sportieve hoogtepunt in de historie van de club.

Foto: Dirk Mackaay

Page 33: Presentatiegids 2015 2016

Sportieve hoogtepunten cSv Apeldoorn

33

Tweemaal deze eeuw promotie naar de hoofdklasse van het zaterdagvoetbalIn 2002 werd csv Apeldoorn kampioen in de thuiswedstrijd tegen Lunteren. Een benutte strafschop van Peter Brou-wer maakte het feest in het Orderbos compleet. Trainer Jürgen Schefczyk en zijn assistent André Wassink maakten het waar. Twee jaar later werd de de-gradatie een feit. Het duurde tot mei 2009 tot er weer werd gepromoveerd naar de hoofdklasse. In een wedstrijd, die een week werd uitgesteld door de tragische gebeurtenis tijdens Koningin-nedag, werd in Ermelo tegen DVS '33 gelijk gespeeld. Een ambiance die zijn weerga niet kende. En een jaar later stroomde de ploeg van Bram van Aken gelijk door naar de topklasse.

Topklasse 2010Met ingang van het seizoen 2010-2011 deed de topklasse zijn intrede in het Nederlandse amateurvoetbal, als hoog-ste amateurklasse. Bij die intrede was er sprake van een versterkte promotie. De nummers 1 t/m 4 van iedere hoofdklasse promoveerden. csv Apeldoorn was het seizoen ervoor kampioen geworden van de eerste klasse en was daarmee ge-promoveerd naar de hoofdklasse. Door een 4-1 overwinning (met doelpunten van Jaap de Brouwer 2x, Steven van Es en Giel Thijssen) op 1 mei thuis tegen Nunspeet was csv Apeldoorn voor plek drie niet meer te achterhalen. Zodoende promoveerde men op deze voorlaatste competitieronde reeds naar de topklasse, na slechts één seizoen uit te komen in de hoofdklasse. De laatste

wedstrijd op 8 mei uit tegen Flevo Boys was een formaliteit, daar beide clubs al zeker waren van promotie naar de top-klasse. Desondanks won csv Apeldoorn de wedstrijd met 2-1 en eindigde zo-doende op de derde plaats in de compe-titie achter kampioen Excelsior ’31 en de nummer twee Harkemase Boys.

Page 34: Presentatiegids 2015 2016

34

Een initiatief van:

Het zakelijke platform in uw regio

Een initiatief van:

www.deondernemer.destentor.nl

• Papier • IJzer en non-ferro metaal • Vernietiging • Elektronica afval • Kunststof • Hout • Overig bedrijfsafval

Doek_zijpoort_450x450mm.indd 1 27-05-14 10:41

KLUSSENBEDRIJF LELIVELD

Adelaarslaan 63 7331 GA Apeldoorn

06-22236932 [email protected]

Wij realiseren koel- envriescellen voor:• koel- en vriestransporteurs• distributiecentra• kalver- en runderslachterijen• pluimveeslachterijen• varkensslachterijen• vleesverwerkende industrie• visverwerkende industrie• (consumptie-) ijsindustrie• snackindustrie• brood- en banketindustrie• kaas- en zuivelindustrie• fruitopslag• bloemensector• A.G.F.-sector• Ulo-bewaring• cleanrooms

Grenzen tussen graden

TWEELINGENLAAN 144 • 7324 BP APELDOORNTEL. 055 • 368 91 91 • FAX 055 • 368 91 99

WWW.KIM-NEDERLAND.NL • [email protected]

NEDERLAND

De Koelcelbouwers

ww

w.sin

kem

ojet

.nl

AdministratieAccountancyBelastingen

Badhuisweg 787314 JM Apeldoornt. 055 579 05 [email protected]

Page 35: Presentatiegids 2015 2016

35

Door: Henk-Jan van Beek

Met 21 punten uit de eerste zeven competitiewedstrijden, het winnen van de eerste periode als logisch gevolg, was het tweede elftal van csv Apeldoorn in het voorbije sei-zoen een titelkandidaat.

Na 26 wedstrijden stonden de man-nen van Mark Steur echter op de vijfde plaats. Het derde elftal speelde een vrij anoniem seizoen. Het team van Martin Langhenkel eindigde op de zesde plaats met 28 punten minder dan kampioen

DVS ’33. ”Ondanks de vele blessures is het seizoen voor de B-selectie zeer ge-slaagd”, blikt Langhenkel terug.Voor dit seizoen moest de Technische Commissie op zoek naar een nieuwe trainer voor het tweede elftal. Het ver-trek van assistent-trainer Niels Jansen bij het eerste elftal werd immers op-gelost met het doorschuiven van Mark Steur. In februari werd bekend dat Jacco Beerthuizen zijn opvolger zou worden. De 46-jarige geboren Dierenaar speelde in zijn carrière als doelman bij De Graaf-schap, Heracles Almelo, Go Ahead Ea-gles, Apeldoornse Boys en Koninklijke

UD. Als trainer was hij onder andere werkzaam bij Go Ahead Eagles D1, AZC Zutphen en DVOV Velp. ”Ik ben blij met mijn overstap naar csv Apeldoorn. Omdat ik in oktober vorig jaar ben ver-trokken bij DVOV, kon ik al een aantal wedstrijden bekijken. De reservehoofd-klasse is een hoog niveau. Ook staat er dit seizoen weer een kwalitatief goede groep. Daarnaast is het fijn dat je samen met het derde traint. Zo heb je altijd een grote groep op het trainingsveld staan.”

Vervolg op volgende pagina

B-selectie door oP ingeslagen weg

Martin en Jacco

Page 36: Presentatiegids 2015 2016

36

De B-selectie bestaat uit een goede mix aan spelers. Spelers die al jaren senio-renvoetbal spelen, ook een aantal met eerste elftalervaring zoals de broers Bart en Jaap de Brouwer en Robert Schildkamp, en spelers die de overstap maken vanuit de jeugd. De stap vanuit de jeugd naar het eerste elftal is in het verleden voor veel spelers te groot ge-bleken. De B-selectie biedt daarom een opstap om kennis te maken en ervaring op te doen met het seniorenvoetbal. ”Elk jaar proberen wij spelers door te

laten groeien naar het eerste. Afgelo-pen seizoen waren dat er drie. Ook in deze selectie zit volop potentie. Een x-aantal jonge spelers weten niet dat ze meer kunnen dan ze nu laten zien. Dat moeten wij eruit zien te halen”, legt Langhenkel uit.

De in Zutphen woonachtige Beerthui-zen is een trainer die graag met jeugd-spelers werkt. ”Bij elke club waar ik trai-ner ben geweest heb ik geprobeerd om jeugdspelers in het eerste elftal te laten

spelen. Dat wil men bij csv Apeldoorn ook en dat spreekt mij enorm aan. Door telkens met elkaar te evalueren, ben ik ervan overtuigd dat we weer veel din-gen kunnen verbeteren. Anders sta je stil ten opzichte van andere clubs. Naast het ontwikkelen van spelers willen we qua resultaten uiteraard alles eruit ha-len wat er in zit. Zowel in de competitie als in de beker. Het is een uitdaging om het in alle opzichten weer beter te doen dan vorig seizoen. Daar moet iedereen vol voor gaan”, aldus Beerthuizen.

Van links naar rechts: Jan Boers, Ralph Regterschot, Martin Langhenkel en Jacco Beerthuizen

Page 37: Presentatiegids 2015 2016

3737

nog steeds staat het imago van de Balkonside kaarsrecht overeind

JoHn BurgHout staat voor de uitdagende taak dat zo te Houden

”Ik wil de jeugd meer gaan betrekken bij het eerste elftal. Daarbij kun je aan veel dingen den-ken. Een spandoe-kenwedstrijd, een jeugdfamiliedag of een penalty-toernooi om maar eens wat te noemen. De JOC organiseert nu veel leuke din-gen voor de wat jongere jeugd, denk maar aan Sinterklaas, het bowlen, het uitje naar ‘De Waarbeek’ en het zwem-men. Ook voor de oudere jeugd liggen er kansen en mogelijkheden en die gaan we zeker benutten. Omdat de JOC bij elke thuiswedstrijd de verloting or-ganiseert beschikt ze over voldoende middelen en ook hier ligt weer de link met het eerste!”De 58-jarige John Burghout is project-leider in de bouw en begon zijn voet-balloopbaan bij Victoria Boys en moest stoppen toen hij geveld werd door een hersenvliesontsteking. Hij trok daarna bij die club jarenlang op met Eric Whit-tie en zegt daar veel van geleerd te hebben. Burghout was ook nog enkele jaren actief bij WSV toen zijn zoon daar ging voetballen.”De zoon van mijn toenmalige echtge-note ging bij csv Apeldoorn voetballen

en zo ben ik op het Orderbos terecht gekomen. Daar kwam ik Arend Drost

tegen. Hij maakte me enthousiast voor de club. Ik heb overigens nog onder hem

getraind. Ik kwam in de JOC terecht en via een omweg belandde ik uiteinde-lijk bij de D1, dat toen nog in de eerste

klasse speelde. Inmiddels is de D1 van csv Apeldoorn beland in de tweede divi-sie en daar mogen we best trots op zijn met zijn allen!”Nog steeds staat het imago van de Bal-konside kaarsrecht overeind, maar om eerlijk te zijn wankelt dat hier en daar een beetje. Burghout staat voor de moeilijke taak om het Balkon weer de status te geven die het verdient.

”Het is lastig om het balkon vol te krij-gen. Veel teams voetballen tegelijk met onze hoofdmacht en zijn niet in staat om erbij te zijn. Ik ga zeker nieuwe din-gen organiseren bij de thuiswedstrij-den. De ballenjongens moeten kunnen zitten en een bal beschikbaar hebben. Zoals ik al eerder zei, de penaltybokaal gaat terugkomen. De wedstrijdbal komt op een zuil te liggen zodat de scheids hem er net voordat hij het hoofdveld opgaat af kan plukken. Relatief kleine dingetjes maar ik weet zeker dat het werkt. Ik vind ook dat de geluidsin-stallatie verbeterd moet worden. Het geluid moet ook tegenover de tribune en op het balkon goed te horen zijn. Contacten zijn hier al over gelegd. Csv Apeldoorn is mijn club geworden, dat voelt goed en ik ben er trots op”. John verteld het met enthousiasme en samen met Claudia, Elise, Kim, Sigrid, Dennis, Jeffrey en Wibi gaan ze het Balkon en de JOC een nieuwe impuls geven en mocht je daarbij willen horen? Dat kan natuurlijk altijd!

Door: Lex Oosterman

De Jeugd Ontspannings Commissie en de Balkonside worden met ingang van dit seizoen samengevoegd. Ze blijven beiden bestaan en houden hun naam, maar er komt slechts één voorzitter, in de persoon van John Burg-hout. In eerste instantie lijkt het geen logische keus want de één organi-seert activiteiten voor de jeugd en de ander zet zich in om tijdens en rond de wedstrijden van het eerste zoveel mogelijk sfeer te creëren. John kan uitstekend uitleggen waarom de keus helemaal niet zo bijzonder is.

ook voor de Wat oudere jeugd liggen er kansen en mogelijkheden

en die gaan We Benutten

We gaan zeker nieuWe dingen organiseren Bij de

thuisWedstrijden

ik Wil de jeugd meer gaan Betrekken Bij het eerste elftal

Page 38: Presentatiegids 2015 2016

38

Dijkgraaf... scoort op elke positie

055 – 355 44 44

Kantoorartikelen

dijkgraaf.nl

Drukken, printen, plottendijkgraafdrukkerij.nl

Verhuur kantoorruimtes

dijkgraafzakenplein.nl

Ergonomie

werkplekverbetering.nl

Projectinrichtingdijkgraafprojectinrichting.nl

Kantoormachinesdijkgraafkantoormachines.nl

Page 39: Presentatiegids 2015 2016

39

kunstgras Hoofdveld csv aPeldoornDoor: Hero Meerveld

Dit seizoen zullen de thuiswedstrij-den van het eerste in competitie en beker op de nieuwste generatie kunstgras worden afgewerkt. Als vereniging maken we hiermee een geweldige stap voorwaarts, want er werd immers al vijf jaar getraind op kunstgras en zestig procent van de tegenstanders in de hoofdklasse(n) spelen hun wedstrijden ook op kunstgras. Voor een technisch on-derlegd elftal zoals het vlaggen-schip van csv Apeldoorn, een duide-lijke verbetering. Maar niet alleen op dat vlak. De ligging en de staat van het hoofdveld resulteerden in het verleden vaak in afgelastingen en de daarmee gepaard gaande ge-volgen zoals: minder toeschouwers bij de inhaaldag en dus ook minder kantine opbrengsten.

Last but not least is het frequenter kun-nen gebruiken van het veld ook een belangrijk aspect. Meer trainings- en verhuurmogelijkheden, via Stichting

Sportfaciliteiten Apeldoorn (SSA) geven de vereniging ook een boost zonder dat de kwaliteit van het veld achteruit gaat.Op deze wijze houdt de totale accom-modatie de groei op alle fronten bij.

Dat de kwaliteitseisen hoog waren voor een nieuw hoofdveld mag duidelijk zijn. De kunstgrasmat waarvoor de ver-eniging heeft gekozen is er één van ACT Global. Deze leverancier heeft als vervolg op hun wereldwijd bewezen Xtreme Turf SX kunstgrasvelden, speciaal voor het topsegment in het voetbal een nieuwe generatie kunstgrasveld ontwikkeld op basis van een sterkere, beter herstel-lende en duurzame vezel-combinatie; Xtreme Turf DX. Na de introductie van dit kunstgrassysteem in het Montréal Olympic Stadium, waar voor het WK 2015 dames ondermeer de halve finale op is gespeeld, is csv Apeldoorn de eer-ste in Nederland en de rest van Europa met een dergelijke mat. Onze accom-modatie zal dan ook als referentie voor

Nederland en de rest van Europa gaan dienen wat weer extra uitstraling voor de club oplevert.

In combinatie met de aanleg van het kunstgras hebben we verder wat verbe-teringen rondom het hoofdveld aange-bracht zoals een tweede staantribune, de taluds rondom het veld en de be-strating voor het clubgebouw. Ook is de verlichting wat aangepast zodat we meerdere schakelmogelijkheden heb-ben en klaar zijn voor ledverlichting.Kortom, dit seizoen kan het voor onze selecties qua resultaten niet liggen aan de infrastructuur.

Hero Meerveld

Page 40: Presentatiegids 2015 2016

40

Mee�s, al vele Jaren trotse HoofdsPonsor Jeugd

Door: Denise Veeneman

Meeùs is een van de grootste intermediairbedrijven van Nederland. Ondernemers en particulieren kunnen bij Meeùs terecht voor deskundig en onafhankelijk advies over risico’s, adequate preventie en verzekeringsoplossin-gen. Binnen csv Apeldoorn een bekende onderneming, want het bedrijf is al een aantal jaren verbonden aan de club als hoofdsponsor jeugd.

Sijtze Wijma is senior accountmanager bij de vestiging in Apeldoorn. ”Normaal is voetbal niet een van onze sponsor-doelgroepen, maar voor csv Apeldoorn is een uitzondering gemaakt. We heb-ben een jarenlange band opgebouwd en dat willen we niet zomaar doorbre-ken. De professionele benadering van-uit csv Apeldoorn heeft daar ook een belangrijke rol in gespeeld.”Als trouwe hoofdsponsor jeugd maakte het bedrijf een belangrijk onderdeel uit van de enorme ontwikkeling die de jeugdafdeling de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Door de reeks kampioen-schappen van de afgelopen seizoenen spelen komend seizoen de A1 t/m D1 allemaal op divisieniveau. ”Natuurlijk is het voor ons ontzettend mooi om te ho-

ren dat we ons steentje konden bijdra-gen. Maar uiteindelijk komt het neer op de vele vrijwilligers die er samen een succes van maken.”De groei van de jeugdafdeling in kwan-titeit heeft voor een deel te maken met de prestaties van het eerste elftal, maar het allerbelangrijkste is dat er ook tijd en geld is geïnvesteerd in de jeugdafde-ling. Wat er zoal met dat geld gebeurt? De selectie elftallen worden voorzien van kleding, waarop de naamsvermel-ding van de hoofdsponsors jeugd prijkt. Daarnaast worden er opleidingen voor ongeselecteerde jeugd van betaald. ”Het is aan de club om te bepalen hoe het geld wordt besteed, maar ik heb er vertrouwen in dat het bij de jeugd op een goede manier wordt ingezet. De

sportieve successen en de groei van de jeugdafdeling onderstrepen dit.”

Meeùs voorziet csv Apeldoorn ook van verzekeringen. Een voorbeeld hiervan is toen een deel van het tribunedak een aantal jaar geleden door de wind werd beschadigd. De verzekering van Meeùs zorgde ervoor dat alles weer gerepa-reerd kon worden. ”Periodiek kijken we samen met csv Apeldoorn of de verze-keringen nog op orde zijn. Soms loont het ook de moeite om over te stappen naar een andere verzekeraar. Wij zijn onafhankelijk in ons advies en ook de kostenverdeling is volledig helder. Ook voor leden en sponsors van csv Apel-doorn willen we graag kijken of het be-ter kan.”

Page 41: Presentatiegids 2015 2016

41

Door: Henk-Jan van Beek

Het mediateam van csv Apeldoorn voorziet u dagelijks van het laatste nieuws over onze club. Dit gebeurt via verschillende kanalen: de web-site, Facebook, Twitter, De Schakel, ’t Schakeltje, Apeldoorn Thuis, de presentatiegids en de TV-zender van csv Apeldoorn.

Om met de tijd mee te gaan is het media-team altijd op zoek naar verbeteringen. Zo is de oude site, na ruim vijftien jaar

trouwe dienst, halverwege april vervan-gen en is er een plan om csv Apeldoorn TV verder uit te breiden. Op moment van schrijven kunt u alleen reportages van de Jeugd Ontspannings Commissie (JOC) en samenvattingen van het eerste elftal bekijken. In de toekomst is het de bedoeling dat de (wedstrijd)beelden professioneler gemonteerd worden en hoofdrolspelers na de wedstrijd geïn-terviewd worden. Daarnaast wordt er bekeken of er doordeweeks ook mo-gelijkheden zijn om andere activiteiten en actuele zaken binnen de club vast

te leggen en die in een weekjournaal uit te zenden. Plannen hebben en in-novatief bezig zijn is mooi. Echter, om alle bovenstaande kanalen intact te kunnen houden en waar mogelijk in de toekomst verder uit te breiden, zijn er mensen nodig die een steentje wil-len bijdragen aan het mediateam van csv Apeldoorn. Ook altijd op de hoogte blijven wat er speelt binnen onze club? Spreekt bovenstaande aan? Neem dan contact op met bestuurslid publici-teit Denise Veeneman via publiciteit@ csvapeldoorn.nl.

MediateaM wil Professionaliseren

Eric Spijker

Denise Veeneman Henk-Jan van Beek

Page 42: Presentatiegids 2015 2016

42

Clubhuis: Postadres:Sportpark Orderbos 055-35 52 489 Postbus 449, 7300 AK ApeldoornOrderbos 13, 7313 HN Apeldoorn

Internet: www.csvapeldoorn.nl www.bc-csvapeldoorn.nl

Facebook: Twitter:www.facebook.com/csvapeldoorn @csv_apeldoornwww.facebook.com/businessclubcsvapeldoorn @businessclubcsv

Emailadressen:[email protected] Vereniging csv [email protected] Stichting Sponsoring & [email protected] Supportersvereniging ”De Balkonside”

Verenigingsbestuur csv Apeldoorn:Voorzitter Joost Poppe Secretaris Ger DijkmanPenningmeester Benno Schep

Stichtingsbestuur Sponsoring & Sportpromotion/ Businessclub csv Apeldoorn:Voorzitter Hans van Enck Secretaris Johan Wind Penningmeester Siebren Mojet

Wedstrijdsecretaris:Algemeen Ger Dijkman 06 231 12 145Senioren 1 t/m 3 Wim Tamboer 06 526 85 660

contactadressen csv aPeldoorn

Prins Willem-Alexanderlaan 14377312 GB ApeldoornT 055 355 50 05E [email protected]

Betrouwbare occasions

Onderhoud en reparatie

APK en roetmeting

Camperonderhoud

Schadeherstel

Nieuwe auto’s

www.garageveeneman.nl

GarageF. Veeneman & zn.

Al 40 jaar een begrip in Apeldoorn en omstreken!

Joost kriJns: sPeler van Het seizoen 2014-2015

Page 43: Presentatiegids 2015 2016

Prins Willem-Alexanderlaan 14377312 GB ApeldoornT 055 355 50 05E [email protected]

Betrouwbare occasions

Onderhoud en reparatie

APK en roetmeting

Camperonderhoud

Schadeherstel

Nieuwe auto’s

www.garageveeneman.nl

GarageF. Veeneman & zn.

Al 40 jaar een begrip in Apeldoorn en omstreken!

Page 44: Presentatiegids 2015 2016

TeamworkNet als bij een bouwonderneming draaitbij een vereniging alles om teamwork,van de F-jes tot de veteranen, van vrij-williger tot supporter, van bestuurslidtot sponsor. Samen werken ze aan heteindresultaat, een vereniging waargezelligheid en prestaties samen gaan.En daar dragen wij graag ons steentjeaan bij.

BouwondernemingVeeneman b.v.wenst csv Apeldoornhet nieuwe seizoenveel succes!

Kayersdijk 817332 AL ApeldoornT 055 533 39 94F 055 542 23 79I www.veenemanbouw.nlE [email protected]

Bouwonderneming Veeneman b.v. is aangesloten bij BouwGarant.Dit betekent dat u kunt bouwen op zekerheid, kwaliteit en betrouwbaarheid.

Wij brengen desgewenst veiligheids hang- en sluitwerk aan volgens Politiekeurmerk "Veilig Wonen".

Zutphensestraat 2997325 WT ApeldoornT 055 533 39 94F 055 542 23 79I www.veenemanbouw.nlE [email protected]

Omslag presgids 2010-2011 7 tot.qxd:omslag pres 2007-2008.qxd 11-08-2010 21:39 Pagina 4