Presentatiegids 2012 2013 website

21
Partij! MAGAZINE VAN KORFBAL COMBINATIE RIDDERKERK PRESENTATIEGIDS 2012/2013 NIEUWE LEDEN STELLEN ZICH VOOR

Transcript of Presentatiegids 2012 2013 website

Page 1: Presentatiegids 2012 2013 website

Partij!magazine van korfbal combinatie ridderkerk

Presentatiegids 2012/2013

nieUWe leden stellen zicH voor

Page 2: Presentatiegids 2012 2013 website

co l ofonal g eme en

Bezoekadres clubhuisSportlaan 62982 SN RidderkerkTelefoon: 0180 – 428037

PostadresPostbus 40862980 GB Ridderkerk

www.kcrkorfbal.nl

b estuur

VoorzitterJos de Vos [email protected]

SecretarisHelma Belder [email protected]

PenningmeesterTheo van der Poel [email protected]

KorfbalzakenArjan Grandia [email protected]

Communicatie, vrijwil l igersLeo van der Welle [email protected]

Beheer accommodatieHans de Groot [email protected]

ver trouwensp er s onen

Suzanne Wolf en Jan [email protected]

kor f b alz aken

Voorzitter Leo Klok, 06-38329277/[email protected]

Algemeen coördinator Piet Klootwijk, 06-27436928/[email protected]

Korfbaltechnisch adv iseurKoos Walgers, [email protected]

KangoeroeKlupMarloes Hollebrandse, 06-1152377 [email protected]

Ledenwerv ingAstrid Klok, [email protected]

KledingcoördinatorAngelique Pijl [email protected]

We d str i jdz aken

Martin Wolf [email protected]

OefenwedstrijdenPiet Lagerwaard, 0180-424717 / [email protected]

ArbitrageHenny van de Pavert, 0180-423165 / [email protected]

ac tiv i te i ten

[email protected]

sp ons orcommiss ie

Stefan Leertouwer, [email protected]

Bart van Dam, 06-12714460 [email protected]

Nick Schinkelshoek, [email protected]

J eu d e b oul es

Ben van Beekom, 0180-410179 / [email protected]

Joop Goedegebuur, 0180-428800 / 06-55886402 goedegebuur43@gma i l . com

kombifi t

He lma Be lde r, 06 -51503457in fo@kc rko r fba l . n l

re d ac tie

Voor vragen, opmerkingen of ideeen over ‘Partij!’ kunt u contact opnemen met Annette [email protected] 06-41211391

Kérastase Kapper

Haarmode MeyerCreativiteit in actuele haarmode

Dames op afspraakHeren zonder afspraak

Amerstraat 32Winkelcentrum Bolnes-Zuid

0180 - 411830

Loodgieters- en installatiebedrijfC e n t r a l e v e r w a r m i n gcomplete badkamers sanitair

Oranjestraat 44 • 2983 HT • Ridderkerktel: 0180 - 413215fax: 0180 - 418530

e-mail: [email protected]

Oranjestraat 442983 HT Ridderkerk

tel: 0180-413215fax: 0180-418530

email: [email protected]

Loodgieters- en installatiebedrijfCentrale verwarmingComplete badkamersSanitair

www.fitnesscentrumbolnes.nl

We love to advertise. nijgh.com

KCR is de meest gedreven korfbalvereniging van Nederland

Page 3: Presentatiegids 2012 2013 website

Ringdijk 3982983 GS Ridderkerk

T: 0180 - 410 635F: 0180 - 414 808

E: [email protected]

ADMINISTRATIEKANTOOR

Gespecialiseerd in scheepvaart

Autotaalglas RidderkerkWagenmakerstraat 2 0180-490300 www.autotaalglas.nl/ridderkerk

autoruitschade?• 24 uur bereikbaar, 7 dagen per week• gratis vervangend vervoer• gratis service op locatie• sterreparatie zonder afspraak• gratis haal- en brengservice• levenslange garantie• levenslange garantie

autotaalglaslaat je niet barsten0800-0828

Brucknerstraat 21Postbus 41392980 GC RidderkerkTel. 0180 - 46 40 47Fax 0180 - 46 40 [email protected]

makelaardij o.g. Ridderkerk b.v.

ATRIUM

Joke van Vliet, nvm makelaar/taxateur o.g.

Brucknerstraat 21Postbus 41392980 GC RidderkerkTel. 0180 - 46 40 47Fax 0180 - 46 40 [email protected]

makelaardij o.g. Ridderkerk b.v.

ATRIUM

Ontwerp, aanleg en onderhoud van tuinen en tuininrichting.

Voor informatie of het aanvragen van een vrijblijvende offerte

kijk op onze website www.boonapart.com

Keurmeesterstraat 7C Ridderkerk

VOOR EEN TUIN IN VORM

chintzmodemen & women

c

chintzmodemen & women

c

Dillenburgplein 27-29 2983 CB Ridderkerk T 0180-414844

www.chintz-mode.nl

HaarwensAmaliastraat 21c

2983 EA RidderkerkEmmy Boon 06-24813008Addy Statz 06-51722233

www.dejongbandenservicebv.nl

www.fysiotherapiebolnes.com

Page 4: Presentatiegids 2012 2013 website

voorwoord redactie

Ons eerste KCR seizoen l igt a lweer een t i jd je achter ons. Het is b i jna niet voor te ste l len dat we ‘nog maar ’ een jaar samen z i jn . Het voelt a l lemaal a l zo gewoon. Al k an iedere wi l lekeur ige penning-meester natuur l i jk wel eens de fout in gaan met een versprek ing! Wat was het een mooi se izoen, waar in we met e lk aar vele leuke momenten moch-ten beleven. Het 1e KCR k amp, het NK van de B1 en de besl iss ingswedstr i jd van KCR 1 waren wat mi j betref t zeker hoogtepunten. Ook was het leuk te z ien hoe een ieder de zomer-vak ant ie heef t beleefd. De KCR s jaal i s met vele fami l ies meegereisd. O f het nu op een ol i fant door de jungle, in Londen, in Thai land of in het stadion van Real Madr id was. De s jaal i s in ieder geval ook tot grote hoogte gebracht . Een leuk idee, dat wat mi j betref t tot een KCR tradit ie mag uitgroeien!

Het nieuwe seizoen is inmiddels a lweer een t i jd je onder weg. Er mochten zel fs a l k ampioenschappen worden gevierd. Het ene team l igt op koers ter wi j l een ander team misschien de doelste l l ingen moet bi jste l len. I k ben best benieuwd hoe a l les di t jaar za l ver lopen.

Voor ju l l ie l igt de derde edit ie van het KCR- club -blad ‘Par t i j ! ’. De eerste van het se izoen 2012-2013, dus zul len a l le teams z ich weer aan u presenteren. Maar dat i s u i teraard niet het enige. We nemen ook een k i jk je in de wereld van de scheidsrech-ters. Ónze scheidsrechters wel te verstaan. Tevens wordt een aantal n ieuwe leden aan u voor-gesteld. I n deze presentat iegids zul len ook de k angoeroes en een nieuwe coach z ich aan u voorstel len. Genoeg redenen om er eens lek ker voor te gaan z i t ten.

Heel veel succes in de competit ie en/of veel p lez ier langs de l i jn !

Namens de redac t ie,

Selma Onderdel inden

Drukwerk drukkerij VerloopRedactie Marloes Klootwijk, Jamie Schuit, Selma Onderdelinden, Leontien Lodder, Annette LuijendijkFotografie diverse, oa Leo van de Welle

Aan deze editie werkten mee:Jos de Vos, Paul Meijer, Peter Grandia, Maret Grandia, onze nieuwe leden, onze scheidsrech-ters, Nick Schinkelshoek, al le KCR teams en alle KCR fotomodellen.

www.kcrkorfbal.nlwww.twitter.com/kcrkorfbal

Oplage: # 500oktober 2012

Het bestuur

Het is prett ig om te weten wie er in het bestuur z i t ten van KCR Kor fbal . En omdat we in deze pre -sentat iegids veel gezichten bi j namen laten z ien, vergeten we natuur l i jk ook het bestuur niet .

v. l .n . r. Ar jan Grandia , Leo van der Wel le, Jos de Vos, Theo van der Poel , Helma Belder, Hans de Groot

deze keer in Partij! editie 3: Presentatiegids 2012/2013

alle aandacht voor onze scheidsrechtersPeter grandia interviewt onze “fluit-helden”

de nieuwe gezichten van kcrmen weet ons te vinden

elk team op de fotokcr leden lieten op vakantie massaal van zich horen

Page 5: Presentatiegids 2012 2013 website

B

C

A

c. tussendoor even stoppen in dubai, daarna genieten van het mooie Thailand

zomer 2012

D

d. Wesley zwaal heeft veel lol in een zwembad in girona.

kcr leden op vakantieNa een intensief seizoen is iedereen een paar weken korfbal-af. Heerlijk genieten in eigen land of aan de andere kant van de wereld. Maar dat je KCR lid bent vergeet je nooit, ook niet op vakantie. En dat ziet u...

a. eeuwige sneeuw op de toppen van de bergen in oostenrijk, Wildspitze

b. familie van ‘t Hof bij de stonehenge, engeland

Page 6: Presentatiegids 2012 2013 website

Natasja Langstraat (22) uit Rotterdam, kinderverpleegkundige in een revalidatie-centrum. Sarina Langstraat (22) uit Rotterdam, kapster. Marissa Langstraat (14) uit Rotterdam, sportklas 3e jaar, wil later graag verpleegkundige in het leger worden.

KorfballoopbaanBeide ouders korfbalden al bij De Overkanters en Het Zuiden. Op zevenjarige leeftijd is de tweeling begonnen met korfballen bij Het Zuiden. Na een fusie is de club OZC geworden. Ook hun jongere zusje Marissa is daar op zevenjarige leeftijd gestart met korfballen.

Keuze KCRSarina: was toe aan een nieuwe uitdaging en heeft gekozen voor een jonge club waar een groeiende lijn in zit.Natasja: ik heb 14 jaar met veel plezier gekorfbald bij OZC totdat er een periode aankwam waarin ik het plezier in korfbal kwijtraakte. Dit had vooral te maken met bepaalde spelopvattingen van verschillende spelers en coaches en meningsverschillen met het bestuur.

Na gehoord te hebben dat Sagitta en Bolnes gefuseerd waren ben ik een paar keer gaan kijken. Het leek mij een hele gezellige vereniging waarin een stijgende lijn te zien was in korfballend opzicht. Ik hoop ook bij KCR het plezier in korfbal weer terug te vinden, en tot nu toe lijkt dat aardig te lukken.Marissa: wil graag hogerop en ziet daar kansen voor bij KCR.

Sterke puntenSarina over Natasja: verdedigend en snelheidNatasja over Marissa: schot en inzichtMarissa over Sarina: aansteunend en duels

VerbeterpuntenNatasja: aanvallen en afvangenMarissa: draaien met verdedigenSarina: aanvallen

KorfbalhoogtepuntNatasja en Sarina: De zusjes hebben veel bij elkaar in het team gezeten en delen dus een aantal hoogtepunten:

drie Nederlands Kampioenschappen in de jeugd en bij de senioren de beslissingswedstrijd voor promotie naar de overgangsklasse.

Veld/zaalSarina: veldMarissa en Natasja: zaal

Aanvallen/verdedigenMarissa en Sarina: aanvallenNatasja: verdedigen

natasja & sarina, 3marissa, b1

Junior ter Horst Lisanne Boer Mahkota Zuiddam Natascha Sloof

nieuwe kcr

gezichten We zijn alweer meer dan een jaar oud

en men weet ons te vinden. Met trots presenteren wij u een aantal

nieuwe korfballers die vanaf dit seizoen in KCR tenue zullen gaan spelen. Selma stelde ze een aantal kritische vragen....

Chantal van der Maten, 15 jaar en woont in Barendrecht. Ze zit in HAVO 4 op het Dalton Lyceum. Ze weet nog niet wat ze wil worden.

KorballoopbaanIk ben bij de Tijgertjes begonnen bij Bolnes en daar heb ik gespeeld tot in de F, daarna ben ik naar Vitesse gegaan. Vorig jaar speelde ik daar in de B1 in de hoofdklasse.

Keuze KCRIk ken al jarenlang veel mensen van Bolnes, want mijn moeder speelde daar en ik kwam vorig jaar regelmatig bij KCR kijken. Ik vond het heel leuk dat er zo’n grote jeugdgroep was en er veel leuke dingen georganiseerd werden. Daarnaast heb ik het idee dat ik bij KCR op korfbalgebied veel kan leren.

Sterke punten volgens Marit (coach)Chantal heeft inzicht en is steunend erg sterk.

Verbeterpunt Ik wil nog beter worden in het afvangen.

Aanvallen/verdedigenAllebei even leuk.

Veld/zaalQua spel allebei even leuk, qua sfeer vind ik de zaal leuker.

Over de trainers/coaches Martijn en MaritIk vind dat ik in een korte tijd al veel van ze geleerd heb. Ze hebben veel verstand van korfbal, zijn heel enthousiast en super gezellig!

chantal van der maten, b1

ik ken veel mensen van bolnes want mijn moeder speelde daar.

Anouk van Herk Christy Boer Colin GhiaiAlex Bos

door Selma Onderdel inden

Page 7: Presentatiegids 2012 2013 website

glenn michels, d5

Keuze KCRIk heb al eerder op korfbal gezeten. Ik vond judo niet leuk meer en dus ben ik weer gaan korfballen.

Aanvallen/verdedigenAanvallen, want dan kan ik proberen om te scoren en ik vind verdedigen ook moeilijker.

Sterke puntenIk kan goed doorlopers nemen en schieten.

VerbeterpuntenVerdedigen vind ik nog moeilijk.

Over de trainers/coaches Jacqueline en KirstenIk vind ze allebei aardig.

Glenn Michels, 11 jaar en woont in Ridderkerk. Hij zit in groep 7 op ‘De Bosweide’ en wil later timmerman worden.

Giovanni Scholten, 16 jaar en woont in Capelle a/d IJssel. Hij zit op het Zadkine en volgt de opleiding middenkader Engineering niveau 4.

KorballoopbaanIk ben gestart bij Bolnes, daarna naar KCC gegaan en heb daar twee NK’s behaald. Ik had het er niet meer naar mijn zin en ben toen naar Trekvogels gegaan. Daar heb ik ook een NK behaald en ben 6e geworden.

Keuze KCR Ik wilde niet nog een jaar in de B blijven dus ben ik naar KCR gekomen. Omdat ik vroeger bij Bolnes speelde, zitten hier veel oude vrienden.

Sterke punten volgens Erik (coach)Giovanni heeft een goed schot op de middenafstand (ong 7 m) en ik vind dat hij een goede looplijn heeft.

VerbeterpuntenRustiger schieten na mijn actie, meer in balans.

Aanvallen/verdedigenAanvallen

Veld/zaal Zaal

Korfbalhoogtepunt tot nu toe NK Goes, NK Roermond, NK Enschede

giovanni scholten, a2

Ryan Plaizier Sanne Bezemer Tom Speijer Twan Vos

emma, e2sanne, d3

Keuze KCREmma: we speelden bij Ten Donck maar daar was niet echt meer een team voor mij.Sanne: eerst zat ik bij Ten Donck, maar ik had het daar niet meer zo naar mijn zin.

Aanvallen/verdedigenSanne: aanvallen, omdat je dan kan scoren. Emma: aanvallen, want ik vind verdedigen meestal een beetje saai.

Sterke puntenEmma over Sanne: ze kan heel goed en hard gooien, van veraf schieten en goed afvangen.Sanne over Emma: ik vind dat Emma goed kan onderscheppen, verdedigen en vrijlopen.

VerbeterpuntenSanne: ik vind het moeilijk om op één been te schieten.Emma: ik vind het nog moeilijk om me in te houden om niet alles te schieten.

Over de trainers/coachesEmma over Marieke en Jolanda: ik vind ze heeeeellll aardig!Sanne over Simone en Almar: ik vind ze heel erg aardig en ze leggen alles goed uit.

Emma Jordaan, 9 jaar en woont in Rijsoord. Ze zit in groep 6 op ‘De Klimop’ en wil later juf worden. Sanne Jordaan, 11 jaar en woont in Rijsoord. Ze zit in groep 8 op ‘De Klimop’ en weet nog niet wat ze wil worden.

sanne: ik vind dat emma goed kan onderscheppen, verdedigen en vrijlopen.

Olaf vd Padt Pien Vos Rhona KiefferNikki Bax

Page 8: Presentatiegids 2012 2013 website

In korfballand wordt verbaasd gekeken naar wat hier allemaal gebeurt.

Doorpakken

KCR bestaat alweer ruim een jaar. Het 2e seizoen is inmiddels weer in volle gang. Alle teams zijn weer lekker aan het trainen en spelen. Er zijn weer tal van activiteiten. De club bruist, groeit en bloeit alsof we al jaren bestaan. Het is een lust voor het oog als je op een avond of een zaterdag al dat enthousiasme ziet en die gezellige drukte.

We zijn in korte tijd één club geworden. De integratie van de leden uit de twee verenigingen, met daarbij nog eens veel leden van andere clubs, is bewonderenswaardig te noemen. En in één club deel je lief en leed, en dat gebeurt ook bij KCR.

KCR staat binnen een jaar op een geweldige manier op de kaart. Vriend en vijand heeft het over KCR. In korfballand wordt verbaasd gekeken naar wat hier allemaal gebeurt. En ook in ons eigen Ridderkerkse is KCR niet onopgemerkt gebleven. Dat getuigt ook van de vele bedrijven die KCR een warm hart toedragen en via sponsoring aan KCR hun maatschappelijke betrokkenheid tonen.

En nu is het tijd om door te pakken. Niet achterover leunen en afwachten. Proactief bezig blijven. Een aantal zaken zijn speerpunt in het te voeren beleid.

• Meer inzet voor groei – diversiteit aan ledenbindende en ledenwervende activiteiten

• Opzetten G-korfbal – met het KNKV wordt onderzocht G-(jeugdkorfbal) op te zetten. Een groot team van vrijwilligers gaat hiermee aan de slag

• Uitbreiden sponsoring – kennen en herkennen is het motto dat de sponsorcommissie gaat gebruiken om meer binding bij sponsors te creëren en daarmee ook weer nieuwe sponsors binnen te krijgen.

• Meer vrijwilligers – Iedereen doet mee. KCR doet mee aan een workshop om meer vrijwilligers voor de club te vinden, te binden en te verbinden.

• Sporttechnisch naar hoger plan – werken aan opleiden en verbeteren, van hoog tot laag.

• Visie voor een passende accommodatie – Met SenW en gemeente kijken wat de mogelijkheden zijn om te komen tot een Beweegpark KCR.

KCR is groot, sterk en gezond.Veerkracht is belangrijk in deze toch wel moeilijke tijd. Samen zijn we er om de schouders eronder te zetten. Samen doorpakken, juist nu het zo goed gaat met KCR.

Met deze nieuwe presentatiegids tonen we als club dat we zaken kunnen doorpakken. De eerste twee magazines geven aan dat er iets moois geleverd kan worden. Met deze presentatiegids als magazine in dit nieuwe seizoen wordt daar een mooi en goed vervolg aan gegeven.

Jos de Vos

van de voorzitter

Page 9: Presentatiegids 2012 2013 website

aan elkaar moeten wennen is nu geen excuus meer. We zullen er vol voor moeten gaan.

Boven: Stephan Mulder, Bart van Dam, Erik van Hulsteijn, Gerben Put, Christian Brouwer, Harro Tamerius (coach KCR 2), Alex

Kieffer (teambegeleider/verzorger), Steven de Graaf (trainer/coach KCR 1), Rob Zwarts, Almar Ravenstijn,

Ismael Hooijmeijer, Mark v/d Schelling

Onder: Lisanne Heijboer, Kelly Slikboer, Michelle van Waterschoot, Denise

Trompetter, Sylvia Birinci, Karin Vlasblom, Yvonne Hoogendoorn,

Simone Hoogendoorn, Selma Onderdelinden

kcr 1 en 2seizoen 2012/2013

Page 10: Presentatiegids 2012 2013 website

Tamara den Hartog, Esther ’t Jong, Marije van Game-ren, Esther van Zwienen, Astrid KlokGerard Plaisier, Peter ’t Jong, Cees v/d Welle, Sjoerd de BoerNiet op de foto: Leo Klok, Marijke Koelewijn

Joke van ’t Hof, Marieke Holwarda, Patricia Karreman, Marian de Ruiter, Deborah van HeldenRon van ’t Hof, Leonard Zwaal, Cor Ton, Arie Nugteren, Michel Nicolai, André den BoerNiet op de foto: Bianca Nugteren

7 8

9

Sandra Hofman, José Vlasblom, Marianne Vlasblom, Ellen VerschoorKeesjan van Galen, Corné v/d Burgh, Hans de Groot, Marco v/d Padt, Peter Meijer, Henk VerschoorNiet op de foto: Nicole de Kluyver

De jeu-de-boulers zijn elke dinsdagmiddag vanaf 13.30 uur en elke dinsdag- en donderdagavond vanaf 19.45 uur aanwezig op het veld. Het spel wordt gespeeld op speciaal hiervoor geschikte jeu-de-boules banen.

Jeu de boules

Britt Wil lemsen, Mila Wil lemsen, Natasja Langstraat, Pauline de Klerk, Jacqueline Mersie, Sarina Langstraat, Marcel MolenaarMarcel Westerveld, Lennart v/d Welle, Dennis v/d Pa-vert, Alwin v/d Pijl, Jeroen Put

Jamie Schuit, Lindsay Verhoeckx, Suzanne Koelewijn, Rosanne Brouwer, Myrthe aan de Wiel, Paul MeijerMichiel van Zwienen, Gerben v/d Pijl, Maarten Berends, Kaj de Waal, Rick de GraafNiet op de foto: Rob van Bennekom

3 4

5 6

Ed Hekkers, Esther Schuijer, Amy van Reede, Kirsten Schuijer, Jorien Huisman, Patricia v/d Burgh, Ardi VerbaasSven Meertens, Edwin Blaak, Thomas Tromp, Stefan v/d Padt, Gijs v/d WelleNiet op de foto: Martijn van Beekom

René Hobers, Marina Verbaas, Wendy de Vries, Larissa Vuik, Klaudia Boomsluiter, Andrea van ‘t HofMartijn Gorter, Vincent de Kreek, Arie Spruit, Peter v/d Steen, Danny Scholts, Arnout de Jong, Mark LagendijkNiet op de foto: Jeantine van Eersel

Page 11: Presentatiegids 2012 2013 website

Chris Tempelman, Naomi Sl ikboer, Amber Wolf, Marloes v/d Berg, Linda Rieske, Marloes HollebrandsePanagos I l iadis, Arie van Pelt, Remon de Vos, Nathan Meijer

Eelco Ververs, Jisca Meijer, Manon Quaak, Tess de Waard, Daniëlle v/d Pavert, Naomi Dorsman, Erik van HulsteijnGiovanni Scholten, Martijn Terlouw, Tim Pijl, Marvin Si lva, André Smid

a1 a2

a3 a4

Joke van ‘t Hof, Marieke Verhaar, Stefanie de Zeeuw, Dagmar van ‘t Hof, Martine Deunhouwer, Marianne VlasblomWillem Klok, Mark Krijgsman, Max Palte, Steven v/d Pavert, Reno Kranendonk

Jan Belder, Suzanne v/d Hulst, Jessica Kouwenhoven, Denise Zwaal, Rachel Mars, Laura de Wit, Roland VeemanCraig van Reede, Raymond Tichelaar, Floris Verhaar, Jeroen de Leeuw

Autotaalglas RidderkerkWagenmakerstraat 2 0180-490300 www.autotaalglas.nl/ridderkerk

autoruitschade?• 24 uur bereikbaar, 7 dagen per week• gratis vervangend vervoer• gratis service op locatie• sterreparatie zonder afspraak• gratis haal- en brengservice• levenslange garantie• levenslange garantie

autotaalglaslaat je niet barsten0800-0828

Goud PrintCenterOhmweg 17, 2952 BD AlblasserdamT 078-6912474E [email protected] I www.goudprintcenter.nl

Goud PrintCenter onderscheidt zich door:

Snelle levertijden Sublieme kwaliteit Diverse afwerkingsmogelijkheden

Jarenlange ervaring Persoonlijke aandacht Eén aanspreekpunt

Goud PrintCenter richt zich vooral op:

Brochures Kerkbladen Schoolkranten Flyers Posters (ook groot formaat)

Visitekaartjes Wenskaarten

scherp in

printwerk

bijvoorbeeld:- kaaspakket- fruitpakket- relaxpakket- winterpakket- koffiepakket- Hollands pakket

eindejaarspakketten specials themapakketten

Berkhout Relatiegeschenken B.V. Scheepmakerstraat 5 2984 BE Ridderkerktelefoonnummer (0180) 417478*faxnummer (0180) [email protected]

Page 12: Presentatiegids 2012 2013 website

Martijn Klootwijk, Marissa Langstraat, Femke Haaitsma, Anne Hout, Shirley Kouwenhoven, Chantal v/d Maten, Marit LeertouwerRubo van Galen, Robin Deunhouwer, Wim van Pelt, Chris Vlasblom

Leonie Valster, Caroline Volmüller, Dawn Schaerlaec-kens, El ine van Galen, Sacha van Wijk, Vincent de KreekMark v/d Schell ing, Bas Visser, Tim Smouter, Tony van Si lfhout, Joris van DamNiet op de foto: Vincent v/d Steen

Kaj de Waal, Pien Brouwer, Esmee van ‘t Geloof, Sabine Belder, Graciëlla Molenaar, Rick de GraafDaniël Zellmann, Daan Visser, Stefan v/d Sluijs, Rick van Vessem, Jan-Willem SmitsNiet op de foto: Marij Lange

b1 b2

b4b3

Daisy Grund, Quinty Stok, Kimberly Verschoor, Sisy Yuan, Gabriëlle Hietbrink, Demi van Herwaarden, Christian BrouwerDaan Eijsberg, Martijn Vaandrager, Julian Buitendijk, Geert van Gameren, Dimitris I l iadisNiet op de foto: Dennis v/d Pavert

Willemstraat 732983 EP Ridderkerktelefoon: 0180- 419891fax: 0180-411960

Storingsdienst 24 uurs bereikbaar

Elektrotechnische installaties voor particulieren,

winkels, kantoren en industrie.

Multimate RidderkerkBoelewerf 4

2987 VD RidderkerkTelefoon: 0180-419389

Badkamer, deuren en tuinmeubelen showroomGordijnen op maatInterieur ideeëncentrumOntwerp kastsystemen en meubels op maatParket studioSfeerverlichtingSleutelserviceBestel-, bezorg-, opmeet-, en verhuurdienstZaag- en verfmengdienst

Lagendijk 99Ridderkerk0180 - 423500 INTERIEUR

vrijdagavond koopavondzondag en maandag geslotenwww.plaisierinterieur.nl

Ontdek nu onze LuxaflexStudio

Page 13: Presentatiegids 2012 2013 website

Lotte Anemaat, Sem v/d Hout, Beatriz Dullemond, Jordi van Overdam, Jasmijn Gil le, Daniël OversteegSarah v/d Kaay, Warner Plomp, Britt van Kan Trainer/Coach: Natasja en Sarina Langstraat

Dana Schaerlaeckens, Anneliese Vickery, Britt de Jong, Esmee v/d Valk, Marlène Buitendijk, Danny ScholtsFloris-Jan Bos, Thomas Vlasblom, Ismaël Hooijmeijer, Patrick de Wit, Thomas v/d Steen

c4 d1

d2 d3

Jeroen Put, Anne Mons, Noa Wittekoek, Tessa v/d Goes, Naomi Deunhouwer, Britt Boer, Arie van PeltJouke Sloof, Olaf v/d Padt, Dani Overdam, Bas KooijmanNiet op de foto: Wietse van Eijsden

Almar Ravenstijn, Jaimy v/d Spoel, Mariëlle Bode, Simone Pinster, Sanne Jordaan, Dagmar Kieffer, Simone HoogendoornHugo van Amstel, Jelmer v/d Ven, Ruben Zellmann, Jelmer Stoppelenburg, Lucas de Zoete

Frans Resner, Lisa van Gulik, Asmara Hattu, Sofie Roggeveen, Britt Palte, Sharon SaarloosJeffrey van Die, Jelle Schep, Richard Yuan, Davey MartensNiet op de foto: Miriam Khushiwal en Etienne Mans

Patricia v/d Burgh, Sabine Vlasblom, Nienke Lodder, Kiona in ‘t Veld, Nina v/d Waal, Vera Esijberg, Marco SchaapThomas Wolf, Richard de Wit, Jesse Sloof, Niels Hooijmeijer

b5 c1

c2 c3

Demi v/d Waal, Paulien Schaap, Margot Stienen, Suzanne Kooijman, Sofie van Galen, Britt Wil lemsenKees-Jan Hout, Arthur Bergakker, David Krijgsman, Pim HondebrinkNiet op de foto: Mila Wil lemsen en Arwin v/d Hoek

Demi de Jong, Femke Rieske, Rosa de Vries, Lindi Mool-dijk, Loes de Vries, Anneke v/d BurghThijmen v/d Steen, Daan Ooms, Rens Onderdelinden, Casper van Dam, Riet Huvermann

Page 14: Presentatiegids 2012 2013 website

Edo v/d Wouden, Britt Speijer, Femke Apon, Bo Anemaat, Aniek Stortenbreker, Ophélia v/d Wouden, Michelle van Landuijt, Harry VosJunior ter Horst, Kieron van Galen, Danio Boot, Coll in Ghiai, Twan Vos

Max Palte, Dagmar van ‘t Hof, Denise ZwaalAnna-Maria Bijkerk, Daisy v/d Steen, Christy Boer, Mahkota Zuiddam, Natascha Sloof Rhona Kieffer, Anouk van Herk, Bonnie v/d Heiden, Esther Bode

e3 e4

f1 f2

Marcel Westeveld, Axel Bos, Amber WolfAnniek Vlasblom, Yasmijn Speijer, Marij Hout, Lisanne Boer

Amy van Reede, Craig van ReedeEvy Roos Scholte, Wil lemijn Wegner, Chloë Noorlander, Nikki Bax, Larysa Pothuizen

Michelle de Geus, Nikita Franssen, Rosanne Brouwer, Fleur v/d Linden, Brenda KlootwijkMarijn v/d Laarse, Sjoerd Schep, Daan Lodder, Lucas v/d Ven, Marcus BosNiet op de foto: Marieke Verhaar, Gerben Put

Lotte Overweg, Lisa Onderdelinden, Nanja in ‘t Veld, Sam Hartgers, Sanne Bezemer, Mimi GassemaKirsten Schuijer, Thomas Lodder, Glenn Michels, Alexander Bijkerk, Jacqueline MersieNiet op de foto: Merel Verhoeven

d4 d5

e1 e2

Lieke Tamerius, Michelle Vlasblom, Suze v/d Wilt, Tessa de Graaf, Vonne Mooldijk, Karin Vlasblom,Jurre Velthuizen, Reinier Bos, Stephan de Wit, Jack Vickery, Lorenzo MolenaarNiet op de foto: Linda Rieske

Annelieke van Oversteeg, Else-Mirthe Rieveld, Myrthe v/d Steen, Jolanda Zwaal, Elvira Bos, Daphne v/d WalThijmen Onderdelinden, Ryan Plaizier, Marieke Holwarda, Yuri Brouwer, Wesley ZwaalNiet: Emma Jordaan

Page 15: Presentatiegids 2012 2013 website

De KCR Sinterklaasactie is weer begonnen!

Volgens goede traditie is er weer allerlei lekkers te bestellen voor de Sinterklaas-

tijd. De vaste leveranciers hebben hun medewerking wederom toegezegd.

Ondanks stijging van de grondstof-prijzen bieden wij de lekkernijen voor

dezelfde prijs als vorig jaar aan:

Roomboteramandelletter EUR 6,60Roomboteramandelstaaf EUR 4,30

Luxe chocoladeletter EUR 4,25Grote speculaaspop (34 cm) EUR 2,00

Bestellingen kunnen tot 18 november gedaan worden via

[email protected] gebeurt op maandag

3 december overdag (bedrijven) en ’s avonds (particulieren).

Maar, voor het bezorgen van grote bestellingen kunnen aparte afspraken

gemaakt worden.

Breng onze actie onder de aandacht van familie, vrienden, collega’s en werkgev-

er, zodat we met z’n allen weer een fantastisch financieel resultaat

voor KCR kunnen halen.

Wij gaan er voor!

Patrick van der StaayMaret Grandia

sinterklaasactieDe KangoeroeKlup is een gezellige club voor kinderen van 2 tot 5 jaar waar je lekker kunt sporten met leeftijdgenootjes.

Wij doen bij de korfbalvereniging veel spelletjes met ballen, pilonnen, hoepels en nog veel meer spulletjes. De leiders, die daarvoor een speciale cursus hebben gevolgd, bereiden elke keer een leuke training voor.

De trainingen van de Kangoeroes vinden zowel op het veld als in de zaal plaats op zaterdagmorgen en worden verzorgd door een team onder leiding van Marloes Hollebrandse.

Heb je vragen over de Kangoeroe Klup? Aarzel dan niet en neem contact op met Marloes via [email protected] of maak een praatje voor of na een van de trainingen.

kangoeroeklup

De kangoeroes worden gesponsord door:

Page 16: Presentatiegids 2012 2013 website

Langestei jn 132Park Langestei jn

3342 LG Hendrik-Ido-Ambacht

www.tcrplastics.eu

Financiee l Adviseur

Gecertificeerd Financieel Planner

Financiee l Adviseur

Gecertificeerd Financieel Planner

Financiee l Adviseur

Gecertificeerd Financieel Planner

VOOR ONDERNEMERS & PARTICULIEREN

Op ons kunt u bouwen

Kantoor / Showroom / Werkplaats

> Maak vrijblijvend een afspraak: 0180 417 109

• Nieuwbouw/Verbouw/Renovatie• Houten/Kunststof kozijnen• Toilet/Badkamers//Tegelwerken• Dakvensters en dakkapellen• Houten vloeren/Schuifdeurkasten• Binnen, buiten- en garagedeuren• Screens en rolluiken/Airconditioning• Zonwering en terrasdaken

www.aannemerva lkenburg .n l

Tinstraat 8f2984 AN Ridderkerk

M ijn naam is Paul Mei jer, en ik ben inderdaad de vader van Nathan en voor degenen die haar (nog) kennen van Amanda.

I k ben 51 jaar en ben s inds 1969 bezig met kor fbal . M i jn jeugd heb ik doorgebracht bi j Sper wers waar ik tot aan mi jn 22e gespeeld, gecoacht en getra ind heb. Een z ware k nieblessure heef t me daarna een aantal jaren aan de k ant gehouden totdat ik in I Jsselmonde, waar ik nu woon, een vr iendin tegen k wam die bi j Eu-rek a speelde. Z i j heef t me overgehaald om het weer eens te proberen. Daar heb ik nog zo’n 14 jaar ge -speeld, gecoacht en getra ind met diversen aspiranten en junioren ploegen.

Na mi jn ac t ieve t i jd bi j Eurek a ben ik teruggegaan naar de c lub waar het a l lemaal begon, Sper wers. Daar ben ik een t i jd lang bezig geweest in de technische commiss ie en het bestuur. I k t ra inde daar de A selec-t ie en ver ving de t ra iner van de selec t ie a ls h i j een keer afwezig was.

S inds het se izoen 2010-2011 ben ik overgestapt naar senioren selec t ie teams. M i jn eerste vereniging was ZK V uit Zuidland en daar ben ik t wee seizoenen de t ra iner/coach geweest . Aan het e ind van het 2e seizoen, toen we besloten hadden dat ik zou stoppen bi j ZK V, belde KCR me op of ik interesse had om KCR 4 en 5 te gaan tra inen en het 4e ook te coachen. Zoals ju l l ie onder tussen gemerkt hebben heb ik daar ja op gezegd en daar heb ik tot nu toe nog geen spi j t van. Het is een leuke groep met leuke spelers en ik , en volgens mi j de spelers ook , hebben het goed naar ons z in .

I k ben ook een lange per iode scheidsrechter geweest maar daarmee heb ik helaas moeten stoppen omdat mi jn k nie echt niet meer wi lde dat ik ac t ief in het veld bezig was.

S inds juni van dit jaar heb ik een k nieprothese en heb ik s inds lange t i jd weer een wedstr i jd je gef loten van de D jeugd. N iet te groot veld, n iet te snel spel , dus dat ging me redel i jk af en daar ben ik erg bl i j om. Wie weet f lu i t ik b innenkor t weer een senioren wed-str i jd en komen jul l ie me tegen in het veld in plaats van naast het veld.

Dit i s in het kor t mi jn persoontje en mi jn carr ière in het kor fbal .

Paul

Kom ik van de week terug van een heer l i jk weekendje camping heb ik een mai l van de redac t ie van KCR. Met het ver zoek om me even voor te ste l len aan de c lub en a ls het even k an er ook een foto bi j te doen. Nou sta ik a l t i jd s lecht op foto’s dus dat v ind ik wat minder, maar goed, het moet maar. . . .

Paul meijer stelt zich voor

Het is een leuke groep met leuke spelers en we hebben het goed naar ons zin.

Page 17: Presentatiegids 2012 2013 website

sjoerd van vlietfluit in groep 6

Sjoerd van Vl iet f lu i t s inds 1997 en deed dat tot 2008 voor de Veenendaalse kor fbalc lub SKF. B i j d ie c lub was Sjoerd tot 2008 ac t ief l id. Sterker nog, h i j i s er L id van Verdienste. Vooral z i jn f inancië le ac t ies werden erg gewaar-deerd in Veenendaal . Dat was voor het bestuur van SKF reden om hem die eret i te l te geven. H i j wist ze l fs met de c lub bi j het t v-programma Sponsor B ingo 14.500,= gulden te winnen. Voor het toenmal ige bestuur was dat reden om hem bi j z i jn ver trek uit Veenendaal opnieuw tot L id van Verdienste te benoemen, n iet wetende dat h i j dat reeds was! L id van Verdienen noemt Sjoerd het zel f. Momenteel f lu i t S joerd in groep 6 en wi l er vooral p lez ier in hebben. H i j v indt het mooi a ls t wee ploegen prett ig gespeeld hebben. H i j zou graag z ien dat er iets meer aandacht komt in de c lub voor spelregels . Het zou goed z i jn a ls vanaf de B-aspiranten tot en met de senioren meer aan spelregeluit leg zou komen. H i j z iet dat het daar wel eens aan ontbreekt . Verder is h i j goed te spreken over hoe KCR met de scheidsrechters omgaat .

astrid klokfluit

vooral voor de

lol Astr id K lok f lu i t s inds 1984. Maar dat was voornamel i jk b i j aspiranten en pupi l len, a ls jeugdwedstr i jd le ider. S inds juni van dit jaar heef t z i j het d iploma scheidsrechter en f lu i t er b i jna e lke zaterdag lust ig op los. Z i j com-bineer t d i t met zel f spelen en de begelei -ding van de K angoeroes. Dat is nogal p i t t ig, en dat woord gebruikt ze zel f ook maar ze v indt het wel erg leuk . Astr id heef t geen ambit ies in de scheids-rechterswereld, z i j doet het vooral voor de lo l en voor de c lub. Net a ls haar col lega’s v indt ze dat de scheidsrechter warm ont-vangen wordt bi j KCR.

de scheidsrechterWe kennen ze allemaal, hebben er te pas en vooral te onpas een mening over. Vooral als ze in de verkeerde richting blazen: de scheidsrechter. Via een niet zo ingewikkelde constructie worden clubs door het KNKV verplicht wedstrijden te fluiten. Grote clubs, zoals KCR, krijgen veel wedstrijden op het bord. Noodzaak dus voor een uitgebreid scheidsrechterskorps. Dit korps zwerft elk weekeinde door korfballand om de verplichtingen voor KCR de vervullen. Partij! stelt de scheidsrechters aan u voor.

andre Jagerfluit in groep 7

Andre Jager woont s inds 2009 in Almere, en f lu i t in die omgeving ook . Maar hi j laat a l le wedstr i jden die hi j le idt meetel len voor KCR. Daar mag KCR z ich heel geluk k ig mee weten. Andre begon met spelen bi j Ten Donck , en is in 1995 gaan f lu i ten. Eerst b i j Ten Donck , maar maakte later de overstap naar Sagitta . De eerst jaren combineerde Andre het f lu i ten nog met spelen, maar nu is het a l leen nog f lu i ten. Hoewel, momenteel heef t h i j een bles-sure maar hoopt aan het begin van de zaal de f lu i t weer op te pak ken. O ver igens is de wedstr i jdmental i te i t in het noorden wel harder, v indt Andre. Daar heef t h i j wel even aan moeten wennen. Andre de Jager f lu i t in groep 7 .

door Peter Grandia

Page 18: Presentatiegids 2012 2013 website

Johan blonkfluit in groep 4

I s misschien wel de meest competit ieve scheids-rechter van het korps. Heef t het spelen dit se izoen vaar wel gezegd om z ich geheel op het f lu i ten te r ichten. En hi j heef t grote plannen. Het kor fbalverbond heef t misschien ook wel grote plannen met hem. Want Johan is d i t se izoen in de zogenaamde ta lentengroep ge -plaatst . Een keurkorps waar het KNK V ex tra op let . H i j f lu i t in groep 4 , wat de gemiddelde kor f -balvolger kent a ls eerste k lasse (distr ic t , maar nu gaan we wel heel ver terug in de t i jd) . Groep 4 dus. Johan is zeer te spreken over de aandacht die de scheidsrechters k r i jgen bi j KCR. Het s impele fe i t dat op de s i te en waar dan ook wordt aangekondigd waar onze scheidsrech-ters ac t ief z i jn in het weekeinde, geef t hem een groot gevoel van ‘erbi j horen’. B i j de c lub. Waar dat voorgaande jaren nog wel eens ont-brak , wordt er nu een gevoel van betrok kenheid gecreëerd.

Met de groep scheidsrechters zijn we er nog niet. Want alle clubs worden ook verplicht een aantal scheidsrechterbeoordelaars actief te hebben. En ook daar is voor gezorgd binnen KCR. Mannen (geen vrouwen hier!?) die wekelijks op pad gaan om de scheidsrechter te beoordelen. In een niet zo’n ver verleden kwam ik ze regelmatig tegen, de mannen in regenjas en gleufhoed, verscholen in de bosjes. Aantekeningen makend. Ik had twee jaar nodig om ze te leren kennen, te weten waar

ze op letten, te onthouden wat ze dronken en een adressenbestand aan te leggen (papier nog!), voor de jaarlijkse kerstgroet. Want promoveren zou ik, elk jaar… De nuchtere club beoordeelaars die KCR rijk is, is natuurlijk helemaal niet vatbaar voor zulke grootslijmerij! Ervaren experts als Wout Jense, John de Boer, Marius Timmer, Dirk Belder, Cor Visser en Piet Lagerwaard staan boven dit soort dubieuze praktijken. Zij behartigen een nobele zaak. Voor KCR en voor de scheidsrechter.

de beoordelaar

gerard PlaisierFluit s inds 2008, maar heef t enkele weken geleden het fe lbegeerde diploma scheidsrech-ter gehaald. Voor lopig wi l Gerard het f lu i ten combineren met spelen. En spelen is e igenl i jk nog steeds het belangr i jkste. Oke, a ls er een wedstr i jd in de buur t i s dan wi l h i j d ie wel le i -den, maar het moet de wedstr i jd niet in de weg z i t ten. Kor tom, voor lopig z i jn het vooral wed-str i jden binnen onze e igen c lub die Gerard f lu i t . Er i s b i j hem (nog) n iet de ambit ie het hogerop te zoeken in de scheidsrechter i j . H i j i s b i jzonder bl i j met de aandacht die er i s voor de arbiters . Gerard ste l t het zeer op pr i js dat h i j (en ande -ren) goed begeleid wordt . Komt profess ioneel over, zo zegt hi j . Gerard kor fbalt inmiddels 18 jaar.

cor tonmoest 2

keer examen doen

Fluit s inds 1977. Maar toen de c lub hem opnieuw wi lde opgeven bi j het KNK V bleken z i jn papieren weg… Pardon? O f je je r i jbewi js hebt laten ver lopen. I nderdaad, een t ik k ie s lordig van het kor fbalverbond. Cor moest op -nieuw examen f lu i ten. Net voor de zomer vak ant ie heef t h i j t i jdens een avondwedstr i jd in Hendr ik Ido Ambacht , b i j DVS, z i jn diploma Herhaald. Gevonden. Her vonden.U zegt het maar, maar het KNK V k an er nu niet meer om-heen, zul len we maar zeggen. Cor combineer t het f lu i ten met het spelen van wedstr i jden in het 8e. En doet beiden op zaterdag. Dat is een goed gevulde zaterdag, want Cor f lu i t n iet a l leen wedstr i jden bi j KCR, maar gaat ook op pad buiten onze c lub. H i j v indt de aandacht voor de spelers belangr i jk , en wi l ze graag de ruimte geven voor het afreageren, voor emotionele reac t ies. O ver aandacht voor de scheids is Cor kor t : geweldig, k an niet beter. Je hebt het gevoel dat je meetelt . Heel veel mensen vragen ’s zaterdags aan je waar je bent geweest . Leuk , d ie betrok kenheid.

dirk belderDirk Belder haalde z i jn scheidsrechtersdiploma in 1977. O ver igens zat h i j ten t i jde van z i jn examen in mi l i ta i re dienst en in de eerste jaren daarna combi-neerde hi j het f lu i ten met spelen, b i j Sagitta . I n 1992 waagde hi j de sprong, stopte met spelen en zette a l les op z i jn carr ière a ls arbiter. Dat ging hem goed af en hi j had er lo l in . Bovendien had hi j de ambit ie om verder te komen. Z i jn hoogste plaats in scheidsrechters land was de eerste k lasse distr ic t ( tegenwoordig aangeduid a ls : groep 4) , in 2007. Momenteel f lu i t Dirk in groep 7 en wi l dat nog lang bl i jven doen. Zolang dat blessurevr i j k an natuur l i jk . Bovendien begeleidt h i j net beginnende scheidsrechters. Dirk is te spreken over de wi jze waarop KCR met de scheidsrechters omgaat in het a lgemeen en vooral met de e igen scheidsrechters. Goed dat er veel aandacht voor is .

heeft sinds kort zijn diploma

fluit in groep 7

Page 19: Presentatiegids 2012 2013 website

De beheerscommiss ie is op zoek naar vr i jwi l l i -gers die mee wi l len werken aan een belangr i j -ke bron van inkomsten voor de c lub, namel i jk de bar. Een inbreng die onmisbaar is .

Op een zaterdag t i jdens de veldcompetit ie hebben we minimaal t waal f personen nodig. Aan het begin van het se izoen was de bas is te smal om lek ker te kunnen opereren. Op de eerste oproepen hebben we a l wat reac t ies ont vangen en in de afgelopen veldper iode hebben we a l een paar n ieuwe medewerkers in mogen werken. En met succes, want het regelen van een goed lopende keuken en een gezel l ige barbediening bl i jkt een aanstekel i jk v i rus.

Met name voor de t weede hel f t (dus voor jaar 2013) van het veldseizoen wi l len we de ploeg nog ex tra ui tbreiden, zodat onze vaste mensen ook eens aan de andere k ant van de bar plaats kunnen nemen. Twi j fe l n iet en loop gewoon eens een keer t je mee.Ook a ls je maar een enkele keer (zaterdag of doordeweeks) je bi jdrage k an leveren z ien we graag je reac t ie.

Spreek iemand van de beheerscommiss ie aan of mai l naar beheer@kcrkor fbal .n l

Groeten en tot z iens, vóór of achter de bar !

Hans de GrootAl ina R avenst i jnHenk v.d. MeidenMar t i jn Gor ter

bekijk het eens van een andere kant!Als je wel wi l t kor fbal len, maar geen competit iewed-

str i jden wi l t spelen, dan is KombiFit precies iets voor jou. Ti jdens de t ra iningen doe je veel kor fbaloefenin-gen, zoals gooien en schieten. Daarnaast werk je ook aan je condit ie.

Wanneer en waarTi jdens het veldseizoen z i jn de t ra iningen op dins-dagavond (20.30 uur) en t i jdens het zaalseizoen z i jn de t ra iningen op woensdagavond. De veldtra iningen v inden plaats op ons e igen veld en de zaalt ra iningen z i jn in de spor thal .

Iets vo or jou?Heb je belangstel l ing om ook op een ontspannen ma-nier bezig te z i jn zonder de verpl icht ing op zaterdag een wedstr i jd te spelen? Kom dan eens langs om te k i jken of een keer mee te doen. Leef t i jd en kor fbaler-var ing z i jn van geen enkel belang.

LidmaatschapAls je besloten hebt dat KombiFit iets i s dat je e igenl i jk a l veel eerder had moeten doen, word dan l id van KCR. De kosten bedragen voor het se izoen 2012/2013 EUR 55, - per jaar.

I nformatieVoor meer informatie kun je contac t opnemen met Helma Belder, info@kcrkor fbal .n l of 06-51503457.

kombifit

Staand v lnr : Conny Mooldi jk , Jan van O verdam, Ger y v/d Paver t , E l i se de Ruiter, Mar loes Hol lebrandse, Leo vd Wel le, Anja Hei jboer, Wouter Bouwman (t ra iner) , K i t t y Ton en Jan vd Wel le.Z i t tend v lnr : Natas ja Jongejan, L ianne vd Hout , Mar ja vd Steen, Ronald E i jsberg, Helma Belder, Dirk Groeneveld, Sy lv ia S l ik boer en Tineke van Reede. N iet op de foto: Gerdien Holman, Addy Statz , Petra Stehouwer, Janine Jansen, Anneke vd Burgh, Mar y en Herman K r i jgsman en Astr id R ieske.

H2riO BV is een ingenieurs- en adviesbureau, gespecialiseerd op het gebied van de

(afval) waterketen, grond- en oppervlaktewater.

www.h2rio.nl

www.re l i n ingadv iesbv .n l

SPECIAAL VOOR LEDEN VAN KCR ALTIJD 10% KORTING OP ALLE KORFBALARTIKELEN**Geldt niet op kortingsartikelen.

RIDDERKERKRidderhof 2 0180 - 767075WWW.SPORT2000RIDDERKERK.NL

Page 20: Presentatiegids 2012 2013 website

vorig seioen

dit seizoen

Page 21: Presentatiegids 2012 2013 website

Ames autobedrijfWolweverstraat 2Ridderkerk0180-483666www.ames.nl

Bent u toe aan lekkere koffie op uw sportvereniging of werkplek? Bel ons dan voor advies of een gratis proefplaatsing.

0035863.pdf 1 17-12-2009 15:06:29