Presentatiegids 2012-2013

40
Presentatiegids 2012-2013 VOETBALVERENIGING OOSTKAPELLE

description

Presentatiegids Voetbalvereniging Oostkapelle 2012-2013

Transcript of Presentatiegids 2012-2013

Page 1: Presentatiegids 2012-2013

Presentatiegids 2012-2013VOETBALVERENIGING OOSTKAPELLE

Page 2: Presentatiegids 2012-2013

Kantinecommissie

Page 3: Presentatiegids 2012-2013

INHOUD

9 Voetbalzaken

16 Oostkapelle 2

22 Oostkapelle -

Jong Ajax

29 Overzicht sponsoren

34 Foto’s Oostkapelle

B1, C1, C2

39 Verenigings- informatie

28 Kantine-

commissie

5De Schutters

10 KampioenschapOostkapelle 1

17 Oostkapelle VR2

31 Competitie overzicht

7 Voorzitter

11 Oostkapelle 1

18 Jeugdafdeling

25 Dick Schoenaker en

Ton Uitterhoeve

32 Foto’s

Oostkapelle 3, 4, 5

37 Foto’s Oostkapelle

D1, E1, F1, F2

13 Oostkapelle VR1

20 Oostkapelle 1

27 Sponsor én vrijwilliger

33 Clubinformatie Oostkapelle 1

35 Clubinformatie

Oostkapelle VR1

Uitgave:Voetbalvereniging OostkapelleMagnolialaan 334356 JE OostkapelleTel.: 0118-582293E-mail: [email protected]: www.vvoostkapelle.nlTwitter: @vvoostkapelle

Mede tot stand gekomen door:Adverteerders

Acquisitie:Jan-Willem Hoogedeure, Frank Huibregtse, Pim Jobse, Jan Kamphorst, Robert Maranus

Fotografie:Conny Maranus, Els Swart fotografie,Mariska Wattel

Redactie:Bea Jobse, Carla van Kuijck

Eindredactie:Susanne Coppoolse, Alwin Don

Vormgeving:Studio Raven

Drukwerk:Grafisch Ontwerpbureau Franke

INHOUD

COLOFON

Page 4: Presentatiegids 2012-2013
Page 5: Presentatiegids 2012-2013

0505

SUPPORTERSVERENIGING DE SCHUTTERS

Vorig voetbalseizoen heeft de supporters- vereniging een nieuwe start gemaakt. Na het overlijden van André de Kam, die zich maar liefst 29 jaar heeft ingezet voor De Schutters, hebben enkelen de koppen bij elkaar gestoken en gecon-cludeerd dat zijn werk nooit verloren mag gaan, maar ook dat zo’n geweldige voetbalclub als Oostkapelle een suppor-tersvereniging als De Schutters verdient!

Als supportersvereniging willen we graag het bindmiddel tussen alle leden, tussen alle commissies en tussen de vele vrijwilligers zijn. Dit proberen we te doen door, daar waar we kunnen, de helpende hand te bieden. Dit kan zijn op financiële basis, maar ook op het gebied van het versterken van het wij-gevoel. Denk bij dit laatste o.a. aan merchandising, maar ook aan ons zogenaamde lach- en traanfonds, want er is meer in het leven dan voetbal alleen. Daarnaast willen we samen met een ieder die Oostkapelle een warm hart toedraagt de club op een positieve manier naar buiten brengen.

Het Rad van Avontuur hebben we inmiddels omgedoopt tot André’s Rad en zal bij elke thuiswedstrijd van Oostkapelle 1 gedraaid worden. Zo hebben we een blijvende herinnering aan André de Kam. Op initiatief van De Schutters is inmiddels de Gerard Schipper Trofee in het leven geroepen voor de topscorer per voetbaljaargang.

De grote Gerard Schipper Trofee, met alle namen van de topscorers van de laatste seizoenen, neemt een promi-nente plek in in de oergezellige kantine van de VVO. Ook kan er door leden van de supportersvereniging twee keer per voetbalseizoen gestemd worden op de Speelster en Speler van het Jaar. Van-zelfsprekend reikt De Schutters hierbij ook de nodige bekers met opschrift uit. Eveneens hangt er in de kantine een wandschild met de namen van de trotse prijswinnaars. Supportersvereniging De Schutters is tevens de bedenker van de Wall of Fame in de gang van de kleedkamers.

We hebben ook een nieuw logo, dat wat ons betreft exact weergeeft hoe wij als De Schutters willen zijn: Fans met Passie. Op vvoostkapelle.nl zijn we inmiddels beter zichtbaar en daar-door ook beter vindbaar. Op dezelfde website is ook onze fanshop te vinden, met allerlei VVO-artikelen. Deze fanshop staat nog in de kinderschoenen.

We zijn vorig jaar gestart met 51 leden, maar momenteel staat de teller op 149. Nog geen lid? Een mailtje naar [email protected] doet in deze wonderen. De contributie is minimaal € 7,50 per jaar, een eventueel ander bedrag laten we graag aan jou over. Als je vervolgens ziet wat we daar met z’n allen voor doen, voor onze club, voor jouw club ….

Tot slot wens ik alle geel/blauwen en uiteraard ook de vele bezoekers van Duinhelm een geweldig, een spannend, maar vooral een sportief voetbalseizoen 2012-2013 toe.

Taakverdeling bestuur De SchuttersMarianne Boonealgemene zaken, inkoop Andre’s RadGerard Schipper algemene zaken, merchandisingAart Rotte jr. contactpersoon JeugdafdelingJos StapspenningmeesterRemko Kruithofsecretaris, contactpersoon vrouwen-afdeling, merchandising, websitePim Jobsealgemene ZakenHans Burgsvoorzitter, contactpersoon bestuur, derden en herenafdeling, merchandising, website

Fans met passie!

Hans Burgsvoorzitter supportersvereniging De Schutters

Page 6: Presentatiegids 2012-2013

TOM Terras Op MaatMelkstraat 1

6626 AB, Alphen aan de Maas

Email: [email protected]: +31 631780202Fax: 084 7184073

Page 7: Presentatiegids 2012-2013

VOORZITTER

We zien het seizoen 2012-2013 met veel vertrouwen tegemoet

Namens het bestuur,Alwin Don

Vorig seizoen vierden we het 60-jarig jubileum van onze vereniging. We focusten ons op enkele mooie evenementen, zoals de komst van Jong Ajax, een jubileumreceptie en enkele activiteiten met als rode draad steeds de aandacht voor het jubileum. Maar de kers op de jubileumtaart waren toch wel de prestaties op het veld.

Heren: duidelijke aspiraties Oostkapelle 1, het vlaggenschip bij de heren, presteerde iets wat al 28 jaar niet was gelukt: kampioen. Het seizoen werd op de laatste competitiedag in een rechtstreeks duel beslist. De winst en het kampioenschap bleven terecht op Duinhelm. Een geweldige prestatie van een groep die gedurende het seizoen steeds meer ‘voetbal’ liet zien. Door het kampioenschap en de promotie zijn we komend seizoen weer terug op het niveau waar onze ambitie ligt, namelijk de 2e klasse. We hopen en verwachten ook nu weer een mooi seizoen tege-moet te kunnen zien. Duidelijk is dat het seizoen veel interessante Zeeuwse ontmoetingen kent. Zo spelen de mannen van onze nieuwe hoofdtrainer Harro Hazelaar tegen negen Zeeuwse tegenstanders en vier ploegen uit West-Brabant.

De aspiraties zijn duidelijk: zorgen dat we een stabiele 2e klasser worden. Met het behoud van de hele 1e selectie, aangevuld met enkele jonge eigen spe-lers, kunnen we komend seizoen een belangrijke stap zetten. Zeker omdat de staf ook goed ingevuld is met Harro als hoofdtrainer aan het roer, ondersteund door Ruud Verbeek, die als assistent- en keeperstrainer aan de slag gaat. We zien het seizoen met vertrouwen tegemoet.

Vrouwen: enthousiaste mensenEen andere mooie ontwikkeling in onze vereniging is het vrouwenvoetbal. Daar wordt door heel veel mensen hard ge-werkt aan een goed fundament onder onze vrouwenafdeling. Onder leiding van Irma de Witte is Oostkapelle VR1 uitgegroeid tot een goede hoofdklas-ser. Maar om langere tijd op minimaal hoofdklasseniveau te kunnen voetbal-len, is een opleidingselftal met jonge talenten een basisbehoefte, evenals een derde vrouwenelftal. Fijn om te zien dat we dit fundament nu aan het realiseren zijn. Daar zal het komende seizoen nog verder aan gebouwd moeten worden, maar met zoveel enthousiaste mensen gaat dat zeker lukken.

Jeugd: vertrouwen in toekomstDit seizoen hebben we in de jeugd de volgende elftallen: Oostkapelle B1, Oostkapelle C1, Oostkapelle C2, Oost-kapelle D1, Oostkapelle E1, Oostkapelle F1 en Oostkapelle F2. We verwachten binnenkort ook weer met een team mini-pupillen te kunnen starten. De teams laten niet alleen een mooie bezetting zien. Als we zien dat drie jeugdelftallen in de 2e klasse spelen, dan geeft dit veel vertrouwen voor de toekomst.

Graag wil ik de projectgroep, die een bijdrage aan deze gerestylde presen-tatiegids heeft geleverd, van harte bedanken. Evenals de vele sponsoren die dit visitekaartje weer financieel mo-gelijk hebben gemaakt. Deze editie van 2012-2013 ziet er prachtig uit en past goed bij onze vereniging zoals we die beleven: met gepaste trots. Ik wens u heel veel leesplezier.

07

Page 8: Presentatiegids 2012-2013
Page 9: Presentatiegids 2012-2013

09

De apotheose was groot in de laatste competitiewedstrijd van het afgelopen seizoen. Om het rechtstreeks kampioen-schap te behalen, moest gewonnen worden van de nummer 2 op de rang-lijst, VCK uit Koudekerke. Het veld omzoomd met ruim 700 mensen. De gebruikelijke sfeerbeelden met fakkels en vuurwerk van de trouwe en fanatieke aanhang. En dan de wedstrijd die welis-waar een gunstig scoreverloop kende, maar bijna tot het eind toe uitermate spannend bleef. Schitterende doelpun-ten na rust van Robbie de Nooijer en Giacomo Wattel brachten uiteindelijk de 4-2 op het bord, waarmee een mooi seizoen bekroond werd met een verdiend kampioenschap. Het jubileumjaar werd daarmee voorzien van een gouden randje.

Staf en spelersgroep verdienen een groot compliment voor de wijze waarop zij zich het afgelopen jaar hebben gemanifesteerd. Trainingsopkomst en teamgeest waren de pijlers van het suc-ces. Daarnaast heeft een aantal jonge spelers zich goed ontwikkeld, hetgeen perspectief biedt voor de toekomst.

De toekomst is vandaag. Oostkapelle 1 maakt na één seizoen derde klasse zijn entree in de tweede klasse. Een klasse waarin Oostkapelle op basis van zijn historie, organisatie en sportbeleving minimaal thuishoort. In de tweede klasse komen we veel oude bekenden tegen. Veel Zeeuwse ploegen ook, waarbij we weer uitzien naar de derby’s tegen o.a. Arnemuiden, Serooskerke en Bruse Boys. Hoe zien we onze kansen? Onze doelstelling is een stabiele tweedeklas-ser te worden. Handhaving is daarvoor een eerste vereiste. Dat de tweede klasse een stuk sterker is dan de derde klasse, is genoegzaam bekend. Er ligt dan ook een mooie uitdaging voor de nieuwe hoofdtrainer Harro Hazelaar en de eveneens nieuw aangestelde keepers- en assistent-trainer Ruud Verbeek. We wensen hen veel plezier en succes toe

als eindverantwoordelijken voor ons zo belangrijke vlaggenschip Oostkapelle 1. Ik heb er alle vertrouwen in dat onze eerste selectie onder hun bezielende leiding in staat is tot een klassering die tot tevredenheid stemt.

Eveneens een succesvol jaar beleefde onze vrouwenafdeling. De toonaange-vende rol die Oostkapelle vervuld in het Zeeuwse vrouwenvoetbal werd onder-streept door de goede prestaties van het eerste elftal. Zo werden de kwartfi-nales bereikt in de beker (uitschakeling door VVV Venlo) en werd het seizoen afgesloten met de nacompetitie voor de Topklasse (uitschakeling door Venray). Dit seizoen in opnieuw de hoofdklasse kunnen we een aantal nieuwe tegen-standers op Duinhelm begroeten. Enkele van de verste uitwedstrijden (Groningen!) zijn daarbij komen te vervallen.

Het tweede elftal en derde elftal werden kampioen in hun klasse, erg belangrijk vanwege de aansluiting met het eerste team. Complimenten hiervoor aan de kaderleden. Hard gewerkt wordt aan een stevige basis onder de vrouwenaf-deling. Een belangrijke rol hierbij is weg-gelegd voor hoofdtrainer Irma de Witte. Halverwege vorig seizoen kreeg ze de leiding bij Oostkapelle VR1. Sindsdien zijn een aantal belangrijke ontwikkelingen in gang gezet. Zo kan samenwerking met JVOZ en Zeelandia-Middelburg er mede aan bijdragen dat ook in de toekomst het vrouwenvoetbal op hoofd-klasse/topklasse niveau in Zeeland, en in het bijzonder in Oostkapelle, gewaar-borgd kan worden. Dit seizoen zal een (regionaal) opleidingsteam, meer nog dan vorig seizoen, moeten zorgen voor aansluiting met Oostkapelle VR1. Talent-volle jonge meiden worden hiermee uitstekende opleidingsmogelijkheden geboden. Gezien het aantal aanmeldingen van meiden die de vrouwenafdeling zijn komen versterken, slaat deze opzet nu al aan. Een mooie uitdaging voor het

hele kader om deze positie uit te bouwen en ook van dit seizoen een op alle fronten succesvol jaar te maken.

Tot slot mogen we als vereniging blij zijn dat we bij de jeugd in bijna alle leeftijds-categorieën weer voldoende teams op de been kunnen brengen. Onder leiding van hoofdjeugdtrainer Pjotr van Wuy-ckhuyze wordt opgeleid en gestreefd naar een goede doorstroming naar de senioren. Met momenteel vijf heren seniorenteams en drie vrouwenteams is Oostkapelle op dit moment een kerngezonde vereniging. Met een goede jeugdopleiding heeft de vereniging ook een gezonde toekomst.

Ik wens u een sportief en succesvol voetbalseizoen toe.

HOOFD VOETBALZAKEN

Trainingsopkomst en team-geest pijlers van succes

Harry Koster,hoofd Voetbalzaken

Page 10: Presentatiegids 2012-2013

10

KAMPIOENSCHAP OOSTKAPELLE 1

Page 11: Presentatiegids 2012-2013

Graag wil ik zeggen dat het voor mij erg bijzonder is om hoofdtrainer te zijn bij de vereniging waar ik zelf het grootste gedeelte van mijn actieve voetbalcar-rière gespeeld heb. Daarom ben ik erg trots dat mij deze mogelijkheid geboden wordt om bij Oostkapelle mijn trainers-carrière te starten.

In ons jubileumjaar zijn we een nieuwe weg ingeslagen, noodgedwongen moesten we in de derde klasse spelen en daarnaast hebben we de aanzet ge-geven om het voetbal terug in de ploeg te brengen. Hiermee wilden we probe-ren een mooi resultaat neer te zetten.En volgens de doelstelling van de vereniging, zo hoog mogelijk spelen met zoveel mogelijk eigen jeugd, is dit prima gelukt. Het eindresultaat is bij iedereen bekend, een schitterende finale wat resulteerde in een kampioenschap en een terugkeer in de 2e klasse!

Kijkend naar het komend seizoen wordt het misschien lastig om dit te evena-ren, maar met een spelersgroep die in hoofdlijnen intact blijft en verder gaat volgens de ingeslagen weg: verzorgd voetbal spelen, opbouw van achteruit verzorgen en zo kansen creëren om op deze manier onze wedstrijden te win-nen, hebben we de volgende doelstel-ling geformuleerd:

“Een goede middenmoter zijn, dit be-werkstelligen met verzorgd voetbal en proberen waar mogelijk nog meer eigen jeugd in te passen”

Dat dit met vallen en opstaan zal ge-beuren, is ingecalculeerd. Maar met veel inzet, plezier en bereid zijn voor elkaar te werken, moeten we de doelstelling behalen! Wanneer we daar de steun van onze supporters bij krijgen, dan ben ik ervan overtuigd dat we weer een mooi voetbalseizoen tegemoet gaan. Het worden misschien wel wat minder derby’s die gespeeld worden, maar daar tegenover staat ook weer een aantal ‘klassiekers’ op het programma, zoals Serooskerke en Arnemuiden. Zij zullen ook weer garant staan voor spanning, strijd en voetbalplezier.

Kortom: wat het seizoen 2012–2013 ons gaat brengen, kunnen we nu nog niet melden. Maar wij gaan er alles aan doen om het succesvol te laten verlo-pen. Met als start wederom een wed-strijd tegen Jong Ajax en - als afsluiting van het jubileumjaar - tegen Lucky Ajax.

OOSTKAPELLE 1

Goede middenmoter met verzorgd voetbal

Harro Hazelaartrainer-coach Oostkapelle 1

11

Page 12: Presentatiegids 2012-2013
Page 13: Presentatiegids 2012-2013

13

Bij vooruitblikken en nieuwe doelen stel-len, hoort natuurlijk eerst even terugkij-ken op wat is geweest. Ik kan echter alleen maar terugblikken op het laatste half jaar, omdat ik in de winterstop als trainer-coach in dienst van Oostkapelle ben gekomen. De positie op de ranglijst was geen reden voor paniek en dus konden we aan de slag. Ik trof een gre-tige, leergierige en enthousiaste groep meiden aan, die openstond voor nieuwe input. De competitie werd door het slechte winterweer wat uitgesteld, wat mij de mogelijkheid gaf om in de extra trainingen mijn ideeën en verwachtin-gen van het voetbal duidelijk te maken. Uiteindelijk is het seizoen zeer succesvol afgesloten en werd onverwachts nog een periodetitel gewonnen, welke recht gaf op het spelen van nacompetitie voor promotie naar de topklasse. Daarnaast werd het team door zowel de gemeente Veere als bij de Zeeuwse Voetbal Awards uitgeroepen tot beste vrouwen-team. Prijzen om trots op te zijn en ze geven tevens aan dat de aandacht voor het vrouwenvoetbal ook binnen Zeeland steeds meer positieve aandacht krijgt.

OOSTKAPELLE VR1

Elke wedstrijd vraagt om volledige inzet en concentratie

Het aanstaande seizoen zal gezien de al grotendeels bekende indeling zwaar worden, ploegen van formaat keren terug uit de topklasse en nieuwe ploegen stromen in. Dat biedt ook voor de vrouwen van Oostkapelle voldoende uitdaging: elke wedstrijd zal vragen om volledige inzet en concentratie. Met de komst van jonge talenten en de terug-keer van keepster Joraline Wielders wordt het elftal zeker uitgebreid met kwaliteit. De al ingezette groei hopen we natuurlijk voort te zetten, zodat een sta-biel elftal ontstaat dat tegen een stootje kan en zich kan meten met de ploegen in het linkerrijtje.

Met de promotie naar de 3e klasse voor Oostkapelle VR2 zal ook daar de weg omhoog worden ingezet. De bedoeling van dit elftal is vooral als opleiding fun-geren voor eigen jeugd maar ook voor ambitieuze en talentvolle speelsters uit de omgeving. Er lopen bij veel vereni-gingen, die uitkomen in lagere klassen, toch veel kwalitatief goede speelsters rond. De overstap naar een niveau ho-ger is voor velen een ‘grote’ stap. Maar we zijn blij met de komst van een flink

aantal nieuwe speelsters die de uitda-ging voor zichzelf wel aan durven gaan.

Deze doelstellingen kunnen we natuur-lijk niet realiseren zonder een staf, waar iedereen met zijn/haar eigen specialiteit een bijdrage wil leveren aan dit proces. Aanstaand seizoen hebben we alle benodigde posities ingevuld en ziet de organisatie rondom Oostkapelle VR1 er professioneel uit. Dit onder andere door de samenwerking met de fysiothera-peuten van de Driehoek in Serooskerke en het daaraan gekoppelde fitnesscen-trum, waar geblesseerde speelsters voortaan voor herstel heen gaan. Daar-naast een loop- en hersteltrainer in de persoon van Gilles Verschuren en onze vaste verzorger Steef Knipping. Voor de keepers zijn er twee oud-keepers die hun ervaring graag overdragen aan de jeugd, in de personen van Joska Lam-per en Carla van Kuijck. Suzan van de Knijff zal, zolang haar zwangerschap het toelaat, de rol van assistent-trainer ver-vullen en ook vaste assistent-scheids-rechter Roel Kwast zal aanstaand seizoen weer langs de lijn staan.

Irma de Wittetrainer-coach Oostkapelle VR1

Page 14: Presentatiegids 2012-2013

14

OOSTKAPELLE VR1

Presentatiegids VOETBALVERENIGING OOSTKAPELLE 2012-2013

Achterste rij v.l.n.r.: Roel Kwast Mieke Niewenhuijsse, Inge Lugtenburg, Aricia Paimin, Selena Paardenkooper, Kelly van de Kaap,

Joraline Wielders, Emily van Vooren, Joyce de Wilde, Shamila Hamers, Irma de Witte Voorste rij v.l.n.r.: Elianne Touw,

Wendy Raas-Schoolmeester, Esra Mattijssen, Alyssa Dijkstra, Annelien van Hecke, Salina Schipper. Op de foto ontbreken: Muriel Marijs,

Marga de Buck, Marieke Kwast, Mindy Hengst, Marjolein van Ingen, Nicky Riemens, Solange de Smit, Joska Lamper, Carla van Kuijck,

Steef Knipping Gilles Verschuren, Suzan Heij-van de Knijff en Nancy Bahadoer

Page 15: Presentatiegids 2012-2013

15

OOSTKAPELLE VR1

Presentatiegids VOETBALVERENIGING OOSTKAPELLE 2012-2013

Page 16: Presentatiegids 2012-2013

OOSTKAPELLE 2

16

Oostkapelle 2 zal in het seizoen 2012-2013 uitkomen in de reserve 2e klasse. Zoals bekend krijgen we vier nieuwe tegenstanders, want Arnemuiden 3 en VCK 2 zijn gepromoveerd en ZSC’62 2 en Veere 2 zijn gedegradeerd. Het begin van de voorbereiding zal wel wat vreemd zijn, omdat veel spelers van Oostkapelle A1 van vorig seizoen het nieuwe 3e elftal zal vormen. Deze man-nen gaan met de 2e selectie meetrai-nen. De doelstelling hiervan is om hen te laten wennen aan het (fysieke) niveau van de senioren. De bedoeling is uitein-delijk om waar mogelijk zo snel mogelijk te verjongen, zodat we nog lange tijd op dit niveau - maar het liefst nog een stapje hoger - kunnen acteren.

De doelstelling voor het nieuwe seizoen hoef ik voor mezelf niet aan te passen: minimaal vierde worden en zodoende meedoen aan de nacompetitie. Verder heb ik ook nog een persoonlijke doel-stelling en dat is om van de hele grote groep van Oostkapelle 2 en Oostkapelle 3 een grote vriendenclub te maken. Die elkaar zal steunen door dik en dun en elkaar zal helpen waar het nodig is. De prestaties staan bovenaan, maar de gezelligheid is niet minder belangrijk.

Ik wens bij deze ieder een sportief en succesvol voetbalseizoen toe.

Prestaties staan bovenaan, maar gezelligheid is ook belangrijkHet seizoen 2011–2012 is ten einde. In dit jubileumjaar van onze vereniging ben ik ten opzichte van het vorige seizoen (2010-2011) tevreden met het behaalde resultaat.

We eindigden dit jaar één plaats hoger en ook nog eens met zes punten meer. Vorig seizoen speelden we ons pas op de laatste dag veilig. Dit seizoen speel-den we vier wedstrijden voor het einde eigenlijk nergens meer voor, dan alleen de prestige. Het tevreden resultaat en het goede gevoel over dit jaar wordt natuurlijk versterkt door het kampioen-schap van het eerste elftal.

Als mij de vraag gesteld zal worden of er meer in gezeten had dan een 7e plaats, dan zal ik volmondig “ja” zeggen. Bij Oostkapelle 2 speel je immers nooit twee wedstrijden met hetzelfde elftal. Iedere wedstrijd speel je in een andere samenstelling en weet je meestal don-derdagavond pas welke spelers je tot je beschikking hebt. Je kan op deze ma-nier dus geen ingespeeld elftal krijgen. Dit heeft ook veel van de flexibiliteit van de spelers gevraagd en een compliment voor hen is dan ook op zijn plaats.

Ook het nieuwe seizoen zal dit niet anders zijn. Oostkapelle 1 speelt een klasse hoger, waardoor mogelijk het aantal schorsingen en blessures zal toenemen. Dus zal er weer een beroep

gedaan moeten worden op andere spelers. Ik ga er vanuit dat dit ook

dit jaar wel weer voor elkaar komt.

Edwin Meerman trainer-coach Oostkapelle 2

Page 17: Presentatiegids 2012-2013

17

OOSTKAPELLE VR2

Alle speelsters gaan gezellig met elkaar om

met z’n allen onze doelstelling bereikt. Een seizoen waar Voetbalvereniging Oostkapelle erg trots op kan zijn.

Komend seizoen zal ik met veel plezier de vrouwen van Oostkapelle blijven trainen en coachen. Als iedereen zich weer volledig inzet, komen de resultaten weer vanzelf en daar hebben we zeker alle vertrouwen in. Ik wil dan ook iedereen een sportief voetbalseizoen 2012-2013 toewensen.

scheidsrechter en verzorger voor Oostkapelle VR2, Michael en Jeremy Dijkstra, besloten om het komende seizoen door te gaan.

Met al deze vrijwilligers, dat geldt na-tuurlijk voor heel Oostkapelle, is mogelijk om de wedstrijden een positieve invul-ling te geven. Ook om de speelers nog meer te motiveren en het spelletje leuk te blijven vinden. De samenwerking met Irma de Witte en de speelsters werd met goede communicatie ingevuld. De resultaten zijn er dan ook naar. Door inzet en voor elkaar klaarstaan, tijdens trainingen en wedstrijden, hebben we

De presentatiegids is een visitekaartje voor onze vereniging. Mijn stukje zal gaan over de terugblik op en vooral de beleving en de ambities voor het komend seizoen.

In oktober jongstleden vroeg Harry Koster mij of ik interesse had om naar Oostkapelle terug te keren. Omdat Bert Pentury plotseling naar Ambon vertrok, had Oostkapelle geen trainer meer voor Oostkapelle VR2 en Oostkapelle VR3. Hiervoor trainde ik de 2e heren-selectie van Oostkapelle, de vereniging was voor mij dus een vertrouwde club, waar iedereen met respect met el-kaar omgaat. Over de vraag hoefde ik niet lang na te denken en besloot om Oostkapelle VR2 en Oostkapelle VR3 te gaan trainen. De doelstelling was om de elftallen een klasse hoger te laten voetballen, zodat de aansluiting naar Oostkapelle VR1 niet al te groot wordt. Dat betekende voor mij een nieuwe uitdaging: kampioen worden met twee vrouwenteams. Met deze info ben ik zo snel mogelijk met de vrouwen aan de slag gegaan. Wat mij aan de vrouwenaf-deling van Oostkapelle opvalt, is dat alle speelsters gezellig met elkaar omgaan en geen groepjes vormen.

Om elke zaterdag met vrij weinig speel-sters twee teams te laten voetballen, was voor Ingrid Marijs en Jean Dees niet makkelijk. Daarvoor wil ik Ingrid en Jean een groot compliment geven. Ook het vervoer en de wasbeurten werden allemaal uitstekend verzorgd. Assistent-

Ron Mezach, trainer-coach Oostkapelle VR2

Page 18: Presentatiegids 2012-2013

JEUGDAFDELING

Met de blik op de toekomst!

18 Presentatiegids VOETBALVERENIGING OOSTKAPELLE 2012-2013

Page 19: Presentatiegids 2012-2013

Het jubileumjaar is afgesloten, we rich-ten onze blik weer vooruit en wel op het seizoen 2012-2013. Toch is het moeilijk om vooruit te kijken, zonder ook eerst nog even terug te zien naar het voorbije jaar: wat ging goed, wat was niet zo goed en hoe kunnen we deze zaken dan verbeteren in de toekomst?

Het seizoen waarin Oostkapelle 60 jaar bestond en ons 1e gelukkig weer kampioen werd en promoveerde! Ook Oostkapelle VR2 en Oostkapelle VR3 volgden dit voorbeeld. Bij de jeugd waren er geen kampioenschappen te vieren, wel goede en positieve ontwikkelingen bij teams en spelers individueel. Bij één speler leidde deze ontwikkeling tot een uitnodiging om te komen spelen bij JVOZ komend seizoen. Rens Maljaars, veel succes en sportief plezier gewenst namens de jeugd van Oostkapelle.

Iets wat minder positief was, was het feit dat er niet voor alle jeugdteams voldoende trainers gevonden konden worden, in onze ogen een heel kwalijke zaak. Zo konden teams als Oostkapelle E1 en Oostkapelle D2 niet of slechts één keer per week trainen gedurende een langere periode van het afgelopen seizoen. Hoe het jeugdbestuur ook pro-beerde en aanklopte bij de gearriveerde spelers, die vroeger toch ook training kregen van seniorleden. Dit willen en moeten we met z’n allen in de toe-komst toch kunnen voorkomen. Laten we er voor zorgen, door met z’n allen iets terug te doen voor de club in het algemeen en de jeugd in het bijzonder, dat de jeugd goed opgeleid en begeleid wordt, want nog steeds geldt: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!

JEUGDAFDELING

Een belangrijk onderdeel van ons Jeugdvoetbalplan vormt de techniek-training. Onder leiding van Bram Sturm konden en kunnen onze jeugdspelers van de F, E en D één keer per twee we-ken meedoen aan de techniektraining. Bram, aangevuld met enkele enthousi-aste assistent-trainers, laten de jongste spelertjes op deze manier hun techniek verbeteren wat natuurlijk o zo belangrijk is.

Voor het komend seizoen is er met de volgende teams ingeschreven voor de competitie: Oostkapelle B1, Oostkapelle C1 en Oostkapelle C2, Oostkapelle D1, Oostkapelle E1 en twee F-teams. Jammer genoeg dus geen A-junioren! En dat is jammer, zo op het eind van je jeugdopleiding te moeten kiezen om geen A-team in te schrijven voor het komend seizoen. Om dit toch te realiseren, moesten er te veel spelers van lagere teams vervroegd doorge-schoven worden, zonder dat zij hieraan toe waren. Er is nu gekozen om de A-spelers voor komend seizoen in een soort van jeugdteam samen te brengen in het 3e, die dan met goede training en begeleiding de eerste stappen op het pad van de senioren kunnen gaan zetten. Mannen, hierbij veel succes en plezier gewenst!

Op deze manier konden er wel kwa-litatief sterke B, C en D-teams gefor-meerd worden, die ook in redelijk hoge competities uit gaan komen. Zoals het er nu naar uitziet, is ook de training en begeleiding van deze teams voor het nieuwe seizoen rond, dus de verwach-tingen omtrent de ontwikkeling van deze teams zijn hoog gespannen.

Bij de E en F-teams staat natuurlijk het spelplezier voorop. Maar dat is natuurlijk iets wat bij alle teams erg belangrijk is. Zonder plezier ook geen goede pres-taties en motivatie om in de toekomst door te gaan.

Zeker voor de F-teams zoeken we nog begeleiders en trainers. Jeugdtrainer Wim Vos kan het zeker niet in z’n eentje! En wie deze kleine jongens en meiden ziet spelen, wil toch zeker ook wel een steentje bijdragen aan hun ontwikkeling en spelplezier bij Oostkapelle?

Als altijd was het jeugdbestuur in de zomerperiode druk met de voorbe-reidingen voor het nieuwe seizoen. Tenues, trainingspakken, ballen, trainers en trainingstijden, leiders, keeperstrai-ners, programma voor de voorberei-ding, Jong Ajax en Lucky Ajax, zomaar wat voorbeelden van zaken die het jeugdbestuur bezig hield tijdens de zomer. Hopelijk doet het jeugdbestuur niet tevergeefs een beroep op andere mensen in de vereniging om ook een handje te helpen bij het begeleiden (op welke manier dan ook) van onze jeugd. Want die jeugd hebben we hard nodig voor de toekomst van onze club, maar dan moeten veel zaken voor die jeugd gewoon goed geregeld zijn! En om alles goed te regelen, hebben we nog steeds vele handen nodig.

Op deze manier kunnen we onze blik blijven richten op de toekomst!

Namens het jeugdbestuur,

Mirjam Sol, Marcel de Visser en Ronald Mesu

19Presentatiegids VOETBALVERENIGING OOSTKAPELLE 2012-2013

Page 20: Presentatiegids 2012-2013

OOSTKAPELLE 1

Presentatiegids VOETBALVERENIGING OOSTKAPELLE 2012-201320

Achterste rij v.l.n.r.: Jarno Poortvliet, Ruben de Visser, Stefan Coppoolse, Maarten van Maldegem, Huib Bimmel, Joris Maljaars,

Ralph Namrit. Middelste rij v.l.n.r.: Herman ten Berge, Matthijs Geldof, Robbie Hogeweg, Anton Kruit, Bart van Wuyckhuyse,

Arjen Pattenier, Harold Vermeulen, Jidde Rotte, Marianne de Voogd-Wagemakers.Voorste rij v.l.n.r.: Frank Dekker, Giacomo Wattel,

Joël Pattenier, Harro Hazelaar, Ruud Verbeek, Rick Pattenier,Giovanni Wattel, Wouter Verduijn. Op de foto ontbreken: David van den

Broeke, Wilco Filius, Thijs Verduijn, Jean Dees en Pieter Cijsouw

Page 21: Presentatiegids 2012-2013

OOSTKAPELLE 1

Presentatiegids VOETBALVERENIGING OOSTKAPELLE 2012-2013 21

Page 22: Presentatiegids 2012-2013

Presentatiegids VOETBALVERENIGING OOSTKAPELLE 2012-201322

OOSTKAPELLE – JONG AJAX

Terwijl de spelers en begeleiding van Jong Ajax nog genoten van een sportmaaltijd in Oostkapelle, waren de voorbereidingen op sportpark Duinhelm al in een afrondende fase. Voor de vierde maal op rij werd de jaarlijkse trainingsweek afgesloten tegen gastheer Voetbalvereniging Oostkapelle.

In de voorverkoop was er al een groot aantal kaarten verkocht, maar dat kon niet voorkomen dat er om 19.00 uur een lange rij toeschouwers voor de kassa´s stond om nog een kaartje voor de wedstrijd tussen Oostkapelle - Jong Ajax te kunnen bemachtigen. Iedereen met een voetbalhart wil nu eenmaal de

Oefenwedstrijd als afsluiting jaarlijkse trainingsweek

kans benutten om toekomstige eerste elftalspelers van een betaald voetbal- organisatie van dichtbij te kunnen zien spelen. Degenen die al op tijd richting sportpark Duinhelm waren gekomen, konden zelfs getuige zijn van de aan-komst van de spelers en begeleiding van Jong Ajax op de fiets.

De weergoden waren de gastheer goed gezind. Ondanks wat dreigende donkere wolken, kon er vijf minuten later dan gepland, onder een waterig zonnetje worden afgetrapt. De line-up van zeer jeugdige spelertjes voorafgaand aan de wedstrijd, riep nogal wat vertedering op. Vooral ook de snelheid van het laatste spelertje bij het verlaten van het hoofd-

veld was het aanzien meer dan waard. Na de gezamenlijke elftalfoto werd de aftrap verricht door Alwin Kruithof, die tijdens de vorige editie tussen beide elftallen dusdanig geblesseerd raakte, dat aan zijn nog jonge eerste elftal- voetbalcarrière voortijdig een einde kwam.

Jong Ajax kwam moeizaam op gang. De betere kansen waren voor de gasten, maar het duurde toch tot de tiende minuut alvorens Jong Ajax onder luid gejuich van de aanwezige toeschou-wers op 0-1 kwam. De 0-2 liet op zich wachten. Jong Ajax liet aan de jeugdige toeschouwers zien, over welke kwaliteiten je moet beschikken om uit te komen voor een beloftenteam. Vanaf de zijlijn

Page 23: Presentatiegids 2012-2013

Presentatiegids VOETBALVERENIGING OOSTKAPELLE 2012-2013 23

OOSTKAPELLE – JONG AJAX

waren de ‘oohs’ en ‘aahs’ dan ook niet van de lucht. Individuele acties, passes, balaannames, alles kon rekenen op goedkeurende geluiden en applaus.

Langs het veld was het een drukte van belang. Diverse Nederlandse dialec-ten, zowel van boven als beneden de rivieren, waren hoorbaar. Zelfs Vlaamse en Duitse reacties waren aanwezig. Niet alleen de Jong Ajax spelers oogsten goedkeurend applaus, dat gold ook voor de spelers van Oostkapelle. Bij dergelijke wedstrijden is de keeper van de onderliggende partij altijd de meest zichtbare speler. En het moet gezegd worden, beide keepers van Oostkapelle lieten zich van hun beste kant zien.

Een ruststand van 0-3, en een eind-strand van 0-7, waarbij aangetekend moet worden dat de wedstrijd voor Oostkapelle beter in de 84e minuut afgefloten had kunnen worden. Op dat moment stond het namelijk nog maar 0-4 voor Jong Ajax. Nog tijdens de wedstrijd waren de jeugdige hand-tekeningjagers al actief. Dat was even wennen voor de gewisselde spelers van Jong Ajax, die aan het uitlopen waren, maar na een paar minuten waren de high fives met de jeugdige toeschou-wers ingezet, en werden de eerste handtekeningen uitgedeeld.

Na de wedstrijd werden spelers en staf van zowel Jong Ajax als Oostkapelle

benaderd door toeschouwers voor handtekeningen en foto´s. Verzoeken waaraan enthousiast gehoor werd gegeven. Een tevreden voorzitter wist te melden dat er 1.600 toeschouwers sportpark Duinhelm hadden weten te vinden voor de oefenwedstrijd.

Samenvattend een mooie bekroning voor Voetbalvereniging Oostkapelle dat Jong Ajax voor de vierde maal op rij ontving voor de jaarlijkse trainingsweek. En dan was Oostkapelle kort daarna nogmaals gastheer van Ajax. Op 18 augustus ontving Oostkapelle namelijk Lucky Ajax als afsluiting van de festivi-teiten rondom het 60 jarige jubileum van Oostkapelle.

Page 24: Presentatiegids 2012-2013

PUURC U L I N A I R

Molenwater 99, 4331 SG Middelburg • 0118-659653 • www.puurculinair.com

ERVAAR

HET VERSCHIL!

PUURC U L I N A I R

PARTY-CATERING-EVENTS

Zaterdag geopend van 9.00 t/m 13.00 uurWilgenhoekweg 34 4353 RE Serooskerke

Tel.: 0118 592862 • GSM: 06 51342103 • [email protected]

Strandpaviljoen Berkenbosch Oostkapelle

0118-581614Ook in de winter

Elke dag geopend v/a 11.00 u.Tussen Domburg en oostkapelle

Rustig strand waar uw hond welkom is Webcam: www.broodjepieter.nl

Page 25: Presentatiegids 2012-2013

Presentatiegids VOETBALVERENIGING OOSTKAPELLE 2012-2013

OOSTKAPELLE-JONG AJAX

Tijdens een trainingskamp en de bijbehorende oefenwedstrijden krijgen spelers en trainers de meeste aandacht. Echter er is meer nodig om een dergelijke week te organiseren, ongeacht de locatie. De mensen, verantwoordelijk voor de organisatie van een trainingskamp en het reilen en zeilen binnen een elftal, blijven meestal op de achtergrond. Deze mensen verdienen echter wel credits.

Ton Uitterhoeve is dit jaar wederom betrokken geweest bij de organistatie. Hij onderhoudt de contacten met Ajax. Ton, zelf in het verleden een verdienstelijk voetballer, is zeker geen onbekende voor de inwoners van Zeeland. Begonnen op Kwadendamme, actief in het Militair Elftal, Spoorwegelftal in Rotterdam en nog een aantal jaren in Zwijndrecht. Na elf jaar volgde de verhuizing van Rotterdam naar Oost-Souburg. Daar ontstond het contact met Danny Blind, en volgde Ton Danny Blind eerst naar Sparta en later naar Ajax. Zelfs het WK ‘78 in Argentinië werd van dichtbij mee-gemaakt. Ton stond ook aan de wieg van het Zeeuws Elftal dat nieuw leven in werd geblazen nadat het Bondsbureau van de KNVB vanuit Middelburg vertrok naar Breda. Ton volgt het Zeeuwse voetbal nog steeds op de voet. Hij be-treurt het dat het betaalde voetbal alleen beperkt is gebleven tot twee seizoenen via V.C. Vlissingen en V.C.V. Zeeland. Dat nu alleen H.S.V. Hoek op hoofd-klasse niveau acteert, is zeker voor de doorstroming van de talenten jammer. Het zou mooi zijn als er meer voet-balclubs op een hoger niveau zouden spelen. Dit jaar werd door tussenkomst van Ton het trainingskamp wederom belegd in Oostkapelle. Het dorp, en dan met name V.V. Oostkapelle, weet inmid-dels van de hoed en de rand, en dankzij een gedreven bestuur en voorzitter, wordt niets aan het toeval overgelaten. Wat buitenstaanders niet weten, is dat er een goede organisatie moet staan om een dergelijk trainingskamp met

In gesprek over Jong Ajax oefenwedstrijden te organiseren. Hierbij zijn een draaiboek en voorbereidende commissievergaderingen welke geleid worden door de voorzitter van V.V. Oostkapelle onontbeerlijk. Belangrijk is dat een ieder weet wat van hem/haar verwacht wordt en dat is volgens Ton bij V.V. Oostkapelle meer dan perfect geregeld.

In een goede organisatie is ook een teammanager een belangrijke factor. Bij Jong Ajax is Dick Schoenaker hiervoor verantwoordelijk. Ook Dick is zeker geen onbekende binnen het Nederlandse voetbal. Maar liefst negen seizoenen speelde Dick voor de Am-sterdamse hoofdmacht. In die negen seizoenen werden meerdere prijzen behaald, echter een Europese prijs mocht niet worden bijgeschreven op het aanzienlijke palmares. Zijn interlandcar-rière bleef door een blessure in 1980 beperkt tot het WK ‘78 in Argentinië. Na zijn voetbalcarrière voetbalde Dick on-der de vlag van Ajax voor de Veteranen, amateurs en Lucky Ajax. Dick is be-stuurslid van Lucky Ajax vanaf het begin van de stichting in 1992. In 1994 trad Dick toe tot de ledenraad van Ajax. Na twaalf jaar hield Dick het voor gezien. Een jaar geleden werd Dick gekozen in de ledenraad, na de oproep van Johan Cruijff om oud-spelers in de ledenraad op te nemen. Dick werd vervolgens met zes anderen gekozen in de bestuurs-raad van Ajax. Naast deze activiteiten binnen Ajax, is Dick ook teammanager van Jong Ajax. Als teammanager is hij verantwoordelijk voor de randzaken bin-nen het team. De technische leiding is in meer dan goede handen bij Gery Vink

en assistent John Bosman. Jong Ajax is een moeilijke selectie, omdat men niet met een vaste groep speelt. Men is afhankelijk van het eerste team, spelers die terugkomen van blessures, schor-singen en de gevolgen van (tussentijd-se) transfers. Afgelopen seizoen leidde dat na een moeizaam begin van de competitie toch nog naar een tweede plek in de competitie, en het team wist de laatste KNVB-beker voor beloften in de wacht te slepen, zodat men op 6 augustus tegen Jong FC Twente mag aantreden voor de Super Cup Beloften. De voornaamste doelstelling van Jong Ajax is het opleiden van spelers voor het eerste team. Normaal gesproken zou dat dan ook moeten leiden tot een hoge stand op de ranglijst. De nieuwe competitieopzet van de Beloften kan het komende seizoen voor verassingen gaan zorgen. Desondanks zal Jong Ajax ook het komende seizoen, gezien de aanwezige kwaliteiten, voor de hoofd-prijs mee moeten doen. Gedurende de trainingsweek in Zeeland is Dick alleen op de afsluitende trainingsdag en de wedstrijd tegen Oostkapelle in Zeeland aanwezig. De trainingskampen verlopen volgens een vast stramien, en met de huidige aanwezige organisatie hoeft een teammanager op dit moment niet alle dagen aanwezig te zijn.

Ook het vrouwenvoetbal heeft bij Ajax met ingang van het komende seizoen haar intrede gedaan. Beide heren zien deze nieuwe tak met vertrouwen tegemoet. Het zal nog drukker worden op de Toekomst in Amsterdam waar alle Ajax-elftallen een naam hoog te houden hebben.

Dick Schoenaker en Ton Uitterhoeve

Page 26: Presentatiegids 2012-2013

• Foto: kluijfhout [k]

Buitenruststraart 6 - 4337 EH Middelburg - 0118 678990

Page 27: Presentatiegids 2012-2013

Presentatiegids VOETBALVERENIGING OOSTKAPELLE 2012-2013 27

Wij zijn Edu en Mirjam Sol. Samen met onze twee zoons Robin en Richard wonen we alweer ruim tien jaar in Oost-kapelle, nadat we een tijd in Noord- Brabant hebben gewoond. Op dit moment hebben we met z’n tweeën de dagelijkse leiding over camping de Pe-kelinge, die de ouders van Mirjam begin jaren ’80 hebben opgestart. De Pekelinge is een echt familiebedrijf, want ook Twan en Monique, broer en schoonzus van Mirjam, zijn achter de schermen nog volop bij de bedrijfsvoering betrokken.

Met schoolgaande kinderen ben je als ouder volop bij het dorpsleven betrok-ken en is er veel contact met andere ouders. Toen onze zoons naar de mid-delbare school gingen, werd dat ineens een stuk minder. Daarom hebben we besloten om ons in te zetten als vrijwil-liger van Voetbalvereniging Oostkapelle. Voor ons een logische keuze: de broers van Mirjam hebben vroeger bij VVO

gevoetbald en hun vader heeft in het verleden een bestuurlijke functie binnen de vereniging vervuld.

Sinds februari 2012 is Mirjam actief als jeugdsecretaris. Naast het inven-tariseren van de tenues, horen daar ook een aantal administratieve taken bij, zoals het maken van schema’s en het notuleren van de vergaderingen van de jeugdcommissie. Daarnaast is Mirjam namens de jeugdcommissie het aanspreekpunt voor ouders. Edu is sinds een aantal seizoenen medeleider van Oostkapelle D1, en na de zomer van Oostkapelle C1. Dat betekent dat hij bij alle wedstrijden aanwezig is en zorgt dat achter de schermen alles goed geregeld is voor het team, samen met een aantal andere vaders. De sfeer binnen het team is prettig, en ook het contact met de ouders en de andere teams verloopt prima. Sterker nog, toen we met Oostkapelle D1 in het seizoen

2010-2011 kampioen werden, hebben we VCK uitgenodigd voor een kampi-oensfeestje. Op de camping hebben we met z’n allen gezwommen en gegeten.

Oostkapelle heeft een rijk verenigings-leven. Dat is belangrijk voor de leefbaar-heid van het dorp en maakt het een fijne plek om te wonen. Voetbal, tennis, gymnastiek… er is voor ieder wat wils. Wij vinden het belangrijk dat het verenigingsleven van Oostkapelle blijft voortbestaan en ondersteunen het dan ook van harte. Dat doen we door mid-del van sponsoring, maar we vinden het des te leuker om ons nuttig te maken voor anderen. We hopen dan ook dat we ons nog een aantal jaren kunnen blijven inzetten voor de vereniging.

Speelt jouw zoon of dochter in de jeugd en heb je een vraag of kunnen we ergens mee helpen? Spreek ons dan gerust aan!

Ondersteunen met sponsoring, nog leuker is ons nuttig maken

SPONSOR ÉN VRIJWILLIGER

Edu en Mirjam Sol

Page 28: Presentatiegids 2012-2013

KANTINECOMMISSIE

Ik ben lid van de Kantine-

commissie, omdat ik het

belangrijk vind om mijn steentje

bij te dragen aan V VO.

Vele handen maken licht werk!

Naam:

Leeftijd:

Ruben Coppoolse 33 jaar

Beroep:

Regional Sales Manager bij Vermeer EMEA

(www.vermeer.com)

Lid van VVO sinds: Speelt in: Lid van de Kantinecommissie sinds:

1987 het 2e 2009

Functie binnen de Kantinecommissie:

Chef inkoop dranken bij Heineken, administratie-

ve werkzaamheden en andere werkzaamheden,

zoals aanvullen

Ander vrijwilligerswerk binnen VVO:

Ik sta achter de bar op zaterdagmorgen, en ben

trainer van de C-junioren geweest

28

Ik ben lid geworden van de Kantinecommissie, omdat ik vind dat als je ergens plezier aan beleeft, je daarvoor ook wel eens wat terug mag doen!

Naam: Leeftijd:

Johan Dagevos 32 jaar

Beroep:

Stratenmaker bij Om ’t Uus, Serooskerke

Lid van VVO sinds: Speelt in: Lid van de Kantinecommissie sinds:

1999 het 4e 2009

Functie binnen de Kantinecommissie:

Ik beheer de kasgelden en doe dat wat aan de orde is (versieren, bijvullen, af en toe een bardienst)

Ander vrijwilligerswerk binnen VVO:

Ik ben scheidsrechter geweest van de junioren, heb straatwerk verzorgd en ben eerste inkoper vuurwerk!

Ik ben lid van de Kantinecommissie, omdat de V VO mijn club is en ik de vereniging wil ondersteunen in haar voortgang. We kunnen nog altijd vrijwil ligers gebruiken, meld je aan als vrijwil liger voor de kantine via [email protected]

Naam: Leeftijd: Adriaan Provoost 40 jaarBeroep:

Accountspecialist bij C-Port, thuis in de haven!

Lid van VVO sinds: Speelt in: Lid van de Kantinecommissie sinds: 1976 het 4e 2005Functie binnen de Kantinecommissie: Coördinator

Ander vrijwilligerswerk binnen VVO: Ik ben in seizoen 2001/2002 leider geweest van het 4e

Ik ben lid van de Kantine-commissie, omdat de club draait op vrijwil ligers. We zijn voortdurend op zoek naar mensen.

Naam:

Leeftijd: Ton de Gooyer

70 jaarBeroep: Gepensioneerd

Lid van VVO sinds: Speelt in: Lid van de Kantinecommissie sinds:

1995 - 2002Functie binnen de Kantinecommissie: Ik zorg ervoor dat de kantine er schoon en netjes

uitziet

Ander vrijwilligerswerk binnen VVO: Ik ben leider geweest van het 2e en 1e

Ik ben lid van de Kantine-commissie, omdat je je moet inzetten voor een vereniging waar je je thuis voelt.

Naam: Leeftijd:

Adriaan Geldof 29 jaar

Beroep:

Chauffeur bij VSL in Terneuzen, waar ik interne

transport rijd tussen Dow en VSL

Lid van VVO sinds: Speelt in: Lid van de Kantinecommissie sinds:

2010 - 2011

Functie binnen de Kantinecommissie:

Ik zorg voor de drank en het correct aanvullen

van de koeling

Ander vrijwilligerswerk binnen VVO:

Ik sta achter de bar en ben scheidsrechter

Ik ben lid van de Kantinecommissie, omdat het leuk is om wat binnen de vereniging te doen. Eigenlijk vind ik dat je het als ouder verplicht bent om wat voor de vereniging te doen waar je zoon of dochter lid van is.

Naam:

Leeftijd: Tina Verhulst 42 jaarBeroep:

Ik werk in de bediening bij de Pannekoeken-

bakker in OostkapelleLid van VVO sinds: Speelt in: Lid van de Kantinecommissie sinds:

- - 2009Functie binnen de Kantinecommissie:

Ik maak het rooster van de kantinedienstenAnder vrijwilligerswerk binnen VVO: Ik ben leider van de F-jes en de E-tjes geweest

en ik draai kantinediensten

Even voorstellen Wekelijks zorgt de kantinecommissie ervoor dat de koelkasten gevuld zijn, dat er vrijwilligers achter de bar staan en dat de kantine er netjes uitziet. Wie zit er eigenlijk in de kantinecommissie?

Page 29: Presentatiegids 2012-2013

29

SPONSOREN OOSTKAPELLE

Presentatiegids VOETBALVERENIGING OOSTKAPELLE 2012-2013

Hoofdsponsor • HI-TEC Sport PLC

Teamsponsoren • Intersport Erik •Accountants- en Adviesgroep Rijkse •“TOM” Terras op maat

Sponsoren •“TOM” Terras op maat, Alphen aan de

Maas•M4N, Amsterdam•Queen - Deco, Beneden-Leeuwen•Café-Restaurant De Raayberg,

Bergen op Zoom•DeliXL, Burgh-Haamstede•Café-Bar De Beachclub, Domburg•De Parel, Domburg•Downtown, Domburg•Garagebedrijf Koppejan, Domburg•Hoogedeure Makelaardij, Domburg•Luniek, Domburg•Markt Zes, Taverna, Domburg•Ristorante Verdi, Domburg•Sportshop Domburg, Domburg•Heineken Brouwerijen Zeeland,

Etten Leur•Driekleur verzekeringen, Goes•Meeus Assurantien B.V., Goes•BPE & Strandpaviljoen Berkenbosch, Grijpskerke•Oliehandel Dekker, Grijpskerke•Schildersbedrijf Schiboo, Grijpskerke•Wigman van Dijk, Kloetinge•Aziatisch wok- en fonduerestaurant

Oriental Garden, Koudekerke•ZLM / Don Risicobeheer, Middelburg•Accountants- en Adviesgroep Rijkse,

Middelburg•Algemene Zeeuwse Verzekeringen,

Middelburg•Auto Sturm Totaal, Nissan Dealer,

Middelburg•Autobeklederij Stoffeerderij Sinke,

Middelburg•PUUR culinair, Middelburg•Intersport Erik, Middelburg•Kinderopvang Walcheren, Middelburg•Profile Tyrecenter Zeeland B.V.,

Middelburg•Seventy Seven, Middelburg•Spruijt Pallet Handel, Middelburg•Steakhouse de Tamboer, Middelburg•Transportbedrijf Wielemaker, Middelburg•Uitzendbureau Tence, Middelburg•Weststrate Verpakkingen, Middelburg•Wijnkoperij Van Leerzem, Middelburg•Kloosterboer Vlissingen v.o.f., Nieuwdorp

•FysioFitness De Driehoek, Serooskerke (W)•Meijers Staalbouw B.V., Serooskerke (W)•Multimate Bouwmarkt, Serooskerke (W)•Om ‘t Uus, Serooskerke (W)• Sinke Schoenmode en Ruitersport,

Serooskerke (W)• WWW.LETTERNET.NL, Serooskerke (W)•Z.O.S. Zonwering en Garagedeuren,

Serooskerke (W)•C-Port, Thuis in de haven!, s-Heerenhoek•HI-TEC Sportshoes PLC, UK•Grafisch Ontwerpbureau Franke, Veere•Autobedrijf De Jonge, Toyota Dealer,

Vlissingen•Autobedrijf Joosse, Ford Dealer,

Vlissingen•Citex Werkkleding/Veiligheid BV,

Vlissingen•Deinco Uitzendbureau, Vlissingen•Dourlein Accountants & Adviseurs,

Vlissingen•Klussenbedrijf Peijer, Vlissingen•Lederwaren Albert Slinger, Vlissingen•M2 Makelaars B.V., Vlissingen• Matthijsse & Matthijsse, Accountants

& Adviseurs, Vlissingen• Rabobank Walcheren/Noord-Beve-

land, Vlissingen•Smith Kaas, Vlissingen•Sohier en Rietveld Zeeland Koeltech-

niek, Vlissingen•Strandpaviljoen Lage Duintjes, Vlis-

singen•Taxicentrale Vlissingen, Vlissingen•Uitzendbureau Action, Vlissingen•Van Belle Keukens, Vlissingen• Vergo Sport, Vlissingen•Zwemschool Zeeland, Vlissingen•De Mexicaan, Vrouwenpolder•Eetcafé Frituur “De Lamme Goedzak”,

Vrouwenpolder•Garage Veersedam, Vrouwenpolder•Schadeherstel Roland Poppe,

Vrouwenpolder•Schildersbedrijf Louis Louwerse,

Vrouwenpolder•Uitspanning Oranjezon, Vrouwenpolder•Aangeenbrug Electro, Westkapelle•Brasserie De Zeezot, Westkapelle•Brasserie Vistaria “De Fontein”,

Westkapelle• Elloro design, Westkapelle•Gebr. Dominicus B.V. , Westkapelle•Minderhoud Taxatie- en Adviesbureau,

Westkapelle• Disco Jojo, Zoutelande•Roose Makelaardij o.g., Zoutelande

•Brabant Mobiel BV, Oosterhout•MBC Zuid, Oosterhout•Aannemersbedrijf Firma Francke,

Oostkapelle•Bakkerij Vader, Oostkapelle•Bouwbedrijf Jobse Lievense B.V.,

Oostkapelle•Café-restaurant Dennenbos , Oostkapelle•Camping “In den Bongerd”, Oostkapelle•Camping “Ons Buiten”, Oostkapelle•Camping De Pekelinge, Oostkapelle•Chin.-Ind. restaurant Paradijs,

Oostkapelle•De Kuijper Betonboringen, Oostkapelle•De Voogd Bouwservice, Oostkapelle•Duinoord Bungalowverhuurbedrijf,

Oostkapelle•Frituur De Bostent, Oostkapelle•Grand café de Pekelinge, Oostkapelle•Hotel Grandcafé Restaurant Anno Nu,

Oostkapelle•Hotel Grandcafé Restaurant

Het Rijswijksche Huis, Oostkapelle•Hotel-Café-Restaurant Bos en Duin,

Oostkapelle•Hotel-Restaurant Green-White,

Oostkapelle•Huis ter Mee, Oostkapelle•Kapsalon Your Look, Oostkapelle•Kraanverhuur A.K. Brouwer, Oostkapelle•Minicamping Victoria, Oostkapelle•Ooskappel Fanatics, Oostkapelle• Oranjevereniging Oostkapelle,

Oostkapelle•P. de Visser, Oostkapelle•Robbert Boogaard Tweewielers,

Oostkapelle•Restaurant de Pannekoekenbakker,

Oostkapelle•Restaurant KRETA, Oostkapelle•Ristorante Piccolo Mondo, Oostkapelle•Seaside Mode-Kado-Speelgoed,

Oostkapelle•Slagerij Heersma, Oostkapelle•Snackbar De Babbelaar, Oostkapelle•Sturm & Dekker B.V., Oostkapelle•Sturm & Dekker Milieu B.V., Oostkapelle•Supportersvereniging De Schutters,

Oostkapelle•Herman ten Berge fysiotherapie, Oostkapelle• Transportbedrijf Wondergem, Oostkapelle•v.o.f. Boone, Oostkapelle•Vakantieoord Weltevreden, Oostkapelle•Vishandel Van de Kreeke, Oostkapelle•Wisse Vastgoed, Oostkapelle•Schinkel Adviesgroep, Oost-Souburg•Van Dijk Betonboringen, Oost-Souburg•International Lashing Service, Rotterdam

Page 30: Presentatiegids 2012-2013

AUTOBEDRIJF JOOSSE

Ook voor leveren en bedrukken van promotie textielpolo’s, jackets, t-shirts, bodywarmers etc. etc.

VERGO-SPORTKarl Vergouwen

Showroom: Vloedlijn 2 - 4386 HA VlissingenTel: 0118 - 413831 - Fax: 0118 - 415945

Mob: 06 - 22403611

www.vergosport.nl - e-mail: [email protected]

Page 31: Presentatiegids 2012-2013

Presentatiegids VOETBALVERENIGING OOSTKAPELLE 2012-2013 31

COMPETITIEOVERZICHT OOSTKAPELLE 1, 2 EN VR1

1 september 2012 Dauwendaele 1 - Duiveland 1Bruse Boys 1 - Serooskerke 1Heinkenszand 1 - Oostkapelle 1VVC ‘68 1 - Zaamslag 1VCK 1 - SSV ‘65 1Zwaluwe 1 - Arnemuiden 1Klundert 1 - Dinteloord 1 Zaamslag 2 - Oostkapelle 2Oostkapelle VR1 - Odysseus ‘91 VR1

8 september 2012 Serooskerke 1 - Dauwendaele 1Oostkapelle 1 - Bruse Boys 1Zaamslag 1 - Heinkenszand 1SSV ‘65 1 - VVC ‘68 1Arnemuiden 1 - VCK 1Duiveland 1 - Zwaluwe 1Duiveland 1 - Klundert 1 Oostkapelle 2 - Serooskerke 3Sc ‘t Zand VR1 - Oostkapelle VR1

15 september 2012 Serooskerke 1 - Duiveland 1Dauwendaele 1 - Oostkapelle 1Bruse Boys 1 - Zaamslag 1Heinkenszand 1 - SSV ‘65 1VVC ‘68 1 - Arnemuiden 1VCK 1 - Dinteloord 1Zwaluwe 1 - Klundert 1 Dauwendaele 2 - Oostkapelle 2Oostkapelle VR1 - Reiger Boys VR1

22 september 2012 Oostkapelle 1 - Serooskerke 1Zaamslag 1 - Dauwendaele 1SSV ‘65 1 - Bruse Boys 1Arnemuiden 1 - Heinkenszand 1Dinteloord 1 - VVC ‘68 1Klundert 1 - VCK 1Duiveland 1 - Zwaluwe 1 Oostkapelle 2 - Hoek 3Zwolle VR1 - Oostkapelle VR1

29 september 2012 Oostkapelle 1 - Duiveland 1Serooskerke 1 - Zaamslag 1Dauwendaele 1 - SSV’65 1Bruse Boys 1 - Arnemuiden 1Heinkenszand 1 - Dinteloord 1VVC ‘68 1 - Klundert 1VCK 1 - Zwaluwe 1 Oostkapelle 2 - Bruse Boys 2HTC VR1 - Oostkapelle VR1

6 oktober 2012 Zaamslag 1 - Oostkapelle 1SSV ‘65 1 - Serooskerke 1Arnemuiden 1 - Dauwendaele 1Dinteloord 1 - Bruse Boys 1Klundert 1 - Heinkenszand 1Zwaluwe 1 - VVC ‘68 1Duiveland 1 - VCK 1 AZVV 2 - Oostkapelle 2Oostkapelle VR1 - VIOD VR1

13 oktober 2012 Zaamslag 1 - Duiveland 1Oostkapelle 1 - SSV ‘65 1Serooskerke 1 - Arnemuiden 1Dauwendaele 1 - Dinteloord 1Bruse Boys 1 - Klundert 1

Heinkenszand 1 - Zwaluwe 1VVC ‘68 1 - VCK 1 Oostkapelle 2 - Nieuwdorp 2Wartburgia VR1 - Oostkapelle VR1

27 oktober 2012 SSV ‘65 1 - Zaamslag 1Arnemuiden 1 - Oostkapelle 1Dinteloord 1 - Serooskerke 1Klundert 1 - Dauwendaele 1Zwaluwe 1 - Bruse Boys 1VCK 1 - Heinkenszand 1Duiveland 1 - VVC ‘68 1 Heinkenszand 2 - Oostkapelle 2Oostkapelle VR1 - Smerdiek VR1

3 november 2012 SSV ‘65 1 - Duiveland 1Zaamslag 1 - Arnemuiden 1Oostkapelle 1 - Dinteloord 1Serooskerke 1 - Klundert 1Dauwendaele 1 - Zwaluwe 1Bruse Boys 1 - VCK 1Heinkenszand 1 - VVC ‘68 1 Oostkapelle 2 - Kapelle 2RVVH VR1 - Oostkapelle VR1

10 november 2012 Arnemuiden 1 - SSV ‘65 1Dinteloord 1 - Zaamslag 1Klundert 1 - Oostkapelle 1Zwaluwe 1 - Serooskerke 1VCK 1 - Dauwendaele 1VVC ‘68 1 - Bruse Boys 1Duiveland 1 - Heinkenszand 1 MZC ‘11 2 - Oostkapelle 2

17 november 2012 Arnemuiden 1 - Duiveland 1SSV ‘65 1 - Dinteloord 1Zaamslag 1 - Klundert 1Oostkapelle 1 - Zwaluwe 1Serooskerke 1 - VCK 1Dauwendaele 1 - VVC ‘68 1Bruse Boys 1 - Heinkenszand 1 Oostkapelle 2 - Terneuzense Boys 3SSS Da1 - Oostkapelle VR1

1 december 2012 Dinteloord 1 - Arnemuiden 1Klundert 1 - SSV ‘65 1Zwaluwe 1 - Zaamslag 1VCK 1 - Oostkapelle 1VVC ‘68 1 - Serooskerke 1Heinkenszand 1 - Dauwendaele 1Bruse Boys 1 - Dinteloord 1 Oostkapelle 2 - Zaamslag 2Oostkapelle VR1 - Ter Leede Da2

8 december 2012 Duiveland 1 - Dinteloord 1Arnemuiden 1 - Klundert 1SSV ‘65 1 - Zwaluwe 1Zaamslag 1 - VCK 1Oostkapelle 1 - VVC ‘68 1Serooskerke 1 - Heinkenszand 1Dauwendaele 1 - Bruse Boys 1 Serooskerke 3 - Oostkapelle 2Be Quick ‘29 - Oostkapelle VR1

19 januari 2013 Duiveland 1 - Dauwendaele 1Serooskerke 1 - Bruse Boys 1Oostkapelle 1 - Heinkenszand 1Zaamslag 1 - VVC’68 1SSV ‘65 1 - VCK 1Arnemuiden 1 - Zwaluwe 1Dinteloord 1 - Klundert 1 Odysseus ‘91 Da1 - Oostkapelle VR1

26 januari 2013 Dauwendaele 1 - Serooskerke 1Bruse Boys 1 - Oostkapelle 1Heinkenszand 1 - Zaamslag 1VVC ‘68 1 - SSV ‘65 1VCK 1 - Arnemuiden 1Zwaluwe 1 - Dinteloord 1Klundert 1 - Duiveland 1 Oostkapelle VR1 - Sc ‘t Zand Da1

2 februari 2013 Duiveland 1 - Serooskerke 1Oostkapelle 1 - Dauwendaele 1Zaamslag 1 - Bruse Boys 1SSV ‘65 1 - Heinkenszand 1Arnemuiden 1 - VVC ‘68 1Dinteloord 1 - VCK 1Klundert 1 - Zwaluwe 1 Oostkapelle 2 - Dauwendaele 2Reiger Boys Da1 - Oostkapelle VR1

16 februari 2013 Oostkapelle VR1 - Zwolle Da1 23 februari 2013 Serooskerke 1 - Oostkapelle 1Dauwendaele 1 - Zaamslag 1Bruse Boys 1 - SSV’65 1Heinkenszand 1 - Arnemuiden 1VVC’68 1 - Dinteloord 1VCK 1 - Klundert 1Zwaluwe 1 - Duiveland 1 Hoek 3 - Oostkapelle 2

2 maart 2013 Duiveland 1 - Oostkapelle 1Zaamslag 1 - Serooskerke 1SSV ‘65 1 - Dauwendaele 1Arnemuiden 1 - Bruse Boys 1Dinteloord 1 - Heinkenszand 1Klundert 1 - VVC ‘68 1Zwaluwe 1 - VCK 1 Bruse Boys 2 - Oostkapelle 2Oostkapelle VR1 - HTC Da1

9 maart 2013 Oostkapelle 1 - Zaamslag 1Serooskerke 1 - SSV ‘65 1Dauwendaele 1 - Arnemuiden 1Bruse Boys 1 - Dinteloord 1Heinkenszand 1 - Klundert 1VVC ‘68 1 - Zwaluwe 1VCK 1 - Duiveland 1 Oostkapelle 2 - AZVV 2VIOD VR1 - Oostkapelle VR1

16 maart 2013 Duiveland 1 - Zaamslag 1SSV ‘65 1 - Oostkapelle 1Arnemuiden 1 - Serooskerke 1Dinteloord 1 - Dauwendaele 1Klundert 1 - Bruse Boys 1

Zwaluwe 1 - Heinkenszand 1VCK 1 - VVC ‘68 1 Oostkapelle VR1 - SSS VR1 23 maart 2013 Zaamslag 1 - SSV ‘65 1Oostkapelle 1 - Arnemuiden 1Serooskerke 1 - Dinteloord 1Dauwendaele 1 - Klundert 1Bruse Boys 1 - Zwaluwe 1Heinkenszand 1 - VCK 1VVC ‘68 1 - Duiveland 1 Nieuwdorp 2 - Oostkapelle 2Oostkapelle VR1 - Wartburgia VR1

30 maart 2013 Smerdiek VR1 - Oostkapelle VR1

6 april 2013 Duiveland 1 - SSV’ 65 1Arnemuiden 1 - Zaamslag 1Dinteloord 1 - Oostkapelle 1Klundert 1 - Serooskerke 1Zwaluwe 1 - Dauwendaele 1VCK 1 - Bruse Boys 1VVC ‘68 1 - Heinkenszand 1 Oostkapelle 2 - Heinkenszand 2 13 april 2013 SSV’65 1 - Arnemuiden 1Zaamslag 1 - Dinteloord 1Oostkapelle 1 - Klundert 1Serooskerke 1 - Zwaluwe 1Dauwendaele 1 - VCK 1Bruse Boys 1 - VVC ‘68 1Heinkenszand 1 - Duiveland 1 Kapelle 2 - Oostkapelle 2Oostkapelle VR1 - RVVH VR1

20 april 2013 Duiveland 1 - Arnemuiden 1Dinteloord 1 - SSV ‘65 1Klundert 1 - Zaamslag 1Zwaluwe 1 - Oostkapelle 1VCK 1 - Serooskerke 1VVC ‘68 1 - Dauwendaele 1Heinkenszand 1 - Bruse Boys 1 27 april 2013 Oostkapelle 2 - MZC ‘11 2Ter Leede VR2 - Oostkapelle VR1 4 mei 2013 Arnemuiden 1 - Dinteloord 1SSV ‘65 1 - Klundert 1Zaamslag 1 - Zwaluwe 1Oostkapelle 1 - VCK 1Serooskerke 1 - VVC ‘68 1Dauwendaele 1 - Heinkenszand 1Duiveland 1 - Bruse Boys 1 Terneuzense Boys 3 - Oostkapelle 2Oostkapelle VR1 - Be Quick’28 VR2

11 mei 2013 Dinteloord 1 - Duiveland 1Klundert 1 - Arnemuiden 1Zwaluwe 1 - SSV ‘65 1VCK 1 - Zaamslag 1VVC ‘68 1 - Oostkapelle 1Heinkenszand 1 - Serooskerke 1Bruse Boys 1 - Dauwendaele 1

Page 32: Presentatiegids 2012-2013

Presentatiegids VOETBALVERENIGING OOSTKAPELLE 2012-201332

Oostkapelle 3

Oostkapelle 4

Oostkapelle 5

Page 33: Presentatiegids 2012-2013

Presentatiegids VOETBALVERENIGING OOSTKAPELLE 2012-2013 33

CLUBINFORMATIE OOSTKAPELLE 1

Oostkapelle 5

Clubs spelend in de zaterdag amateurs 2e klasse EArnemuidenOpgericht: 26 november 1945Sportpark: Arnemuiden Van Cittersweg 1 4341 RC ArnemuidenTelefoon: 0118 - 601757Website: vvarnemuiden.nlShirtkleur: Geel

Bruse BoysOpgericht: 23 augustus 1955Sportpark: Dijkstraat 16 4311 BK BruinisseTelefoon: 0111 - 483197Website: bruseboys.nlShirtkleur: Paars

DinteloordOpgericht: 15 november 1945Sportpark: Sportpark Molenkreek Steenbergseweg 97 C 4671 BE DinteloordTelefoon: 0167 - 524175Website: vvdinteloord.nlShirtkleur: Blauw/wit

DuivelandOpgericht: 13 september 1945Sportpark: Ooster Sportpark Weelstraat 5 4307 BR OosterlandTelefoon: 0111 - 642798Website: svduiveland.nlShirtkleur: Geel/zwart

FC DauwendaeleOpgericht: 18 juli 1973Sportpark: Sportpark De Kruitmolen Kruitmolenlaan 125 4337 KP MiddelburgTelefoon: 0118 - 611363Website: fcdauwendaele.nlShirtkleur: Geel

HeinkenszandOpgericht: 7 juni 1956Sportpark: Sportpark Heinkenszand Dorpsstraat 102 4451 AC HeinkenszandTelefoon: 0113 - 562549Website: svheinkenszand.nlShirtkleur: Groen

KlundertOpgericht: 5 juli 1931Sportpark: Sportpark Molenvliet Molenvliet 9 4791 GB KlundertTelefoon: 0168 - 402761Website: vvklundert.nlShirtkleur: Rood/wit/blauw

Oostkapelle Opgericht: 30 juli 1951 Sportpark: Duinhelm Magnolialaan 33 4356 JE Oostkapelle Telefoon: 0118 - 582293 Website: vvoostkapelle.nl Shirtkleur: Geel

Serooskerke Opgericht: 10 mei 1948 Sportpark: Noordhout Kadetweg 4 4353 SJ Serooskerke Telefoon: 0118 - 592442 Website: vvserooskerke.nl Shirtkleur: Blauw

SSV ‘65 Opgericht: 20 april 1965 Sportpark: Het Schenge Geldeloozepad 5 4463 AJ Goes Telefoon: 0113 - 231188 Website: ssv65.com Shirtkleur: Blauw

VCK Opgericht: 21 juni 1948 Sportpark: De Stoofwei Biggekerksestraat 2 4371 EZ Koudekerke Telefoon: 0118 - 55 20 02 Website: vck-koudekerke.nl Shirtkleur: Wit

VVC ‘68 Opgericht: 29 november 1968 Sportpark: De Beek De Beeklaan 31 4661 RK Halsteren Telefoon: 0164 - 686040 Website: vvc68.nl Shirtkleur: Rood/wit

Zaamslag Opgericht: 17 april 1950 Sportpark: ’t Durp Sportlaan 1 4543 AC Zaamslag Telefoon: 0115 - 562904 Website: vvzaamslag.nl Shirtkleur: Groen

Zwaluwe Opgericht: 29 mei 1946 Sportpark: De Kwarrehoek Oude Weg 24 A 4926 BV Lage Zwaluwe Telefoon: 0168 - 483540 Website: vvzwaluwe.nl Shirtkleur: Rood/wit

Page 34: Presentatiegids 2012-2013

JEUGDAFDELING

Presentatiegids VOETBALVERENIGING OOSTKAPELLE 2012-201334

Oostkapelle B1

Oostkapelle C1

Oostkapelle C2

Page 35: Presentatiegids 2012-2013

35

CLUBINFORMATIE OOSTKAPELLE VR1

Be Quick ’28 Opgericht: 22 november 1928Sportpark: Be Quick ‘28 Stadionplein 25 8023 AR ZwolleTelefoon: 038 - 4543858Website: bequick28.nlShirtkleur: Rood

HTC Opgericht: 1 juli 1964Sportpark: Sportpark de Pelikaan Brinkhoekweg 200 8034PC ZwolleTelefoon: 038 - 4533086Website: svhtc.nlShirtkleur: Wit

Odysseus ’91 Opgericht: 22 mei 1991Sportpark: Sportcentrum Olympus Uppsalalaan 3 3584 CT UtrechtTelefoon: 06 - 46422068Website: odysseus91.nlShirtkleur: Paars

OostkapelleOpgericht: 30 juli 1951Sportpark: Duinhelm Magnolialaan 33 43556 JE OostkapelleTelefoon: 0118-582293Website: vvoostkapelle.nlShirtkleur: Geel

Reiger BoysOpgericht: 6 juli 1948Sportpark: Wending de Sport Lotte Beesedijk 1 1705 NA HeerhugowaardTelefoon: 072 - 5715955Website: Reigerboys.nlShirtkleur: Geel

RVVHOpgericht: 10 augustus 1918Sportpark: Sportlaan 12 2982 SN RidderkerkTelefoon: 0180 - 431530Website: rvvh.nlShirtkleur: Blauw/wit

SC ’t Zand Opgericht: 1 november 1962Sportpark: Sportcompl. Bijstervelden Bijsterveldenlaan 1 5045 ZZ TilburgTelefoon: 013 - 5703984Website: sctzand.nlShirtkleur: Rood

SmerdiekOpgericht: 15 mei 1941Sportpark: Haestinge Sportlaan 2B 4695 BA Sint MaartensdijkTelefoon: 0166 - 663580Website: smerdiek.nlShirtkleur: Blauw/zwart

SSSOpgericht: 1 oktober 1920Sportpark: Jaap Kosterstraat 1a 3286 VT KlaaswaalTelefoon: 0186 - 571500Website: sssklaaswaal.nlShirtkleur: Rood

Ter LeedeOpgericht: 30 april 1930Sportpark: Sportpark Roodemolen Roodemolenweg 10 2171 AX SassenheimTelefoon: 0252 - 210174Website: terleede.nlShirtkleur: Rood/geel vert. gestreept

V.I.O.D.Opgericht: 7 september 1965Sportpark: Voorweg 17A 9114 RA DriesumTelefoon: 0511 - 424222Website: viod-driezum.nlShirtkleur: Zwart

Wartburgia Opgericht: 23 juni 1924Sportpark: Drieburg sportpark Drie Burgpad 3 1097 HK AmsterdamTelefoon: 020 - 6920810Website: asvwartburgia.nlShirtkleur: Rood

ZwolleOpgericht: 12 juni 1910Sportpark: Stadionplein 1 8034 PC ZwolleTelefoon: 038 - 4534948Website: fczwolle.nlShirtkleur: Blauw/wit

Clubs spelend in de zaterdag amateurs Hoofdklasse A vrouwen

Presentatiegids VOETBALVERENIGING OOSTKAPELLE 2012-2013

Page 36: Presentatiegids 2012-2013
Page 37: Presentatiegids 2012-2013

Presentatiegids VOETBALVERENIGING OOSTKAPELLE 2012-2013 37

Oostkapelle D1

Oostkapelle E1

Oostkapelle F1

Oostkapelle F2

Page 38: Presentatiegids 2012-2013

Dorpsstraat 3 - 4356 AH Oostkapelle - Tel: 0118 583313

LOUIS LOUWERSESCHILDERWERKEN

Dorpsdijk 334354 AB Vrouwenpolder

tel/fax: 0118 [email protected]

Page 39: Presentatiegids 2012-2013

VERENIGINGSINFORMATIE

Voetbalvereniging Oostkapelle Sportpark Duinhelm Opgericht 30 juli 1951 Magnolialaan 33 4356 JE Oostkapelle Telefoon: 0118 - 582293

www.vvoostkapelle.nl [email protected] twitter: @vvoostkapelle

Bestuur Voorzitter Alwin Don 0118 - 581128

Secretaris Bea Jobse 0118 - 581633 Penningmeester Jan de Visser 0118 - 583184

Hoofd Voetbalzaken Harry Koster 0118 - 592970

Commerciële zaken Robert Maranus 06 - 51380319

Algemeen bestuurslid Adri Maljaars 06 - 51064088

Oostkapelle 1 Hoofdtrainer Harro Hazelaar 06 - 46335920

Assistant- en keeperstrainer Ruud Verbeek 0118 - 472253

Leider Matthijs Geldof 06 - 28418064

Verzorging Pieter Cijsouw 0118 - 572641Marianne de Voogd-Wagemakers 0118 - 581621

Assistent-scheidsrechter Jean Dees 06 - 22876903

Hersteltrainer Herman ten Berge 0118 - 583084

Oostkapelle 2 Trainer Edwin Meerman 0118 - 603693

Leider Johan Dees 0118 - 592550

Assistent-scheidsrechter Vacature

Oostkapelle VR1 Trainer Irma de Witte 06 - 48253665

Assistent-trainers Suzan van der Knijff 0118 - 643515Carla van Kuijck 06 - 18456598

Keeperstrainer Joska Lamper 0113 - 574369

Leider Nancy Bahadoer 06 - 48795736

Verzorging Steef Knipping 0118 - 581718

Assistent-scheidsrechter Roel Kwast 0118 - 471561

Hersteltraining FysioFitness De Driehoek 0118 - 591334

Vrouwencoördinator Harry van den Dries 0118 - 635943

Oostkapelle VR2 Trainer Ron Mezach 06 - 14616958

Leider en assistent-scheidsrechter Ingrid Marijs 0118 - 583619

Jeugdcommissie Voorzitter Ronald Mesu 0118 - 583459

Secretaris Mirjam Sol 0118 - 851230

Coördinator Marcel de Visser 0118 - 583241

Jeugd Trainer B-junioren Pjotr van Wuyckhuyse 0118 - 584315

Commissies en coördinatoren Vrouwencommissie Harry van den Dries 0118 - 635943

Herencommissie Harry Koster 0118 - 592970

Accommodatie (hoofdgebouw) Jan Peijer 06 - 13261847

Accommodatie (opstal) Jan Peijer 06 - 13261847

Accommodatie (overig) Pim Jobse 0118 - 582191

Accommodatie (velden) Wim van Nieuwenhuijzen 0118 - 591260

Activiteitencommissie Jeroen Burgs 06 - 23937037

Kantinecommissie Adriaan Provoost 06 - 20629225

Ledenadministratie Elly Vos 0118 - 583745

Maatschappelijke stage Bea Jobse 0118 - 581633

Redactiecommissie clubblad Wilco Filius 0118 - 616335

Scheidsrechterszaken Bart Wattel 0118 - 583556

Sponsorcommissie Robert Maranus 06 - 51380319

Toernooicommissie Cor Stange 0118 - 641122

Websitecommissie Piet Kruithof 0118 - 641364

Wedstrijdkleding Inge Lugtenburg 06 - 15503077

Wedstrijdsecretaris Gerard Jobse 0118 - 581519

Consul Wim van Nieuwenhuijzen 0118 - 591260

Presentatiegids VOETBALVERENIGING OOSTKAPELLE 2012-2013 39

Page 40: Presentatiegids 2012-2013