Presentatie Kees van Alphen

Click here to load reader

 • date post

  28-Nov-2014
 • Category

  Documents

 • view

  820
 • download

  1

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Presentatie Kees van Alphen

 • 1. ONTWIKKELINGDUURZAMESCHOOLONTWIKKELING ENREALISATIE DUURZAME RENOVATIEOBSDE WILGENSTAMENERGIE LABEL vanGnaarA++

2. ONTWIKKELINGDUURZAAMESCHOOLING. KEES VAN ALPHEN Duurzaamheidsondernemer Project van Sustinno Tom van den Haspel, architect Maarten van der Starre, installatieadviseur Kees van Alphen 3.

 • De aanleiding: een ideaal
 • Het proces: tegen de stroom in
 • Duurzaamheid en frisse lucht
 • De subsidie: UKP NESK
 • Aanbesteding: belangrijke keuzes
 • Meervoudige opbrengst
 • Lessons learned

INHOUDPRESENTATIE WILGENSTAM SUSTINNO DUURZAAME SCHOOL CONCEPT-VO-07-06-2009 Inhoud presentatie 4. ONTWIKKELINGDUURZAAMESCHOOLFEBR 2009START Idee om duurzaam te renoveren. Sustinno maakt concept plan voor duurzame renovatie.In samenwerking met schoolhoofd.JUNI 20091 EPRESENTATIE Stichting BOOR Aan afdeling verantwoordelijk voor huisvesting. 5. DUURZAAM RENOVERENinvesteren in MEERVOUDIGEOPBRENGST WILGENSTAM SUSTINNO DUURZAAME SCHOOL 6. NIETDUURZAME SCHOOL WILGENSTAM SUSTINNO DUURZAAME SCHOOL CONCEPT-VO-07-06-2009 OBS WILGENSTAM 7. NIETDUURZAME SCHOOL WILGENSTAM SUSTINNO DUURZAAME SCHOOL CONCEPT-VO-07-06-2009 8.

 • Bouwkundige kwaliteit uit 50er jaren
 • Veel energie verlies

NIETDUURZAME SCHOOL WILGENSTAM SUSTINNO DUURZAAME SCHOOL CONCEPT-VO-07-06-2009 Geen gesoleerde beglazing Niet gesoleerde borstweringen 9.

 • Ongesoleerde gevelbladen

NIETDUURZAME SCHOOL WILGENSTAM SUSTINNO DUURZAAME SCHOOL CONCEPT-VO-07-06-2009 10.

 • Ongesoleerde dakstructuur

NIETDUURZAME SCHOOL WILGENSTAM SUSTINNO DUURZAAME SCHOOL CONCEPT-VO-07-06-2009 11.

 • Ongesoleerde plint en daklatei

NIETDUURZAME SCHOOL Zeer hoog energieverbruik. Slecht binnenklimaat (CO2)! Voldoet nergens aan de normen,die door de overheid gesteld zijn. WILGENSTAM SUSTINNO DUURZAAME SCHOOL CONCEPT-VO-07-06-2009 12.

 • Waarom duurzaam?

DUURZAAM BOUWEN Bouw verantwoordelijk voor zon 30% CO2 uitstoot.Minder CO2 uitstoot, betekent minder klimaatverandering.

 • Wat levert het op?
 • Natuurlijke en gezonde werk-, leer- en leefomgeving.
 • Hoge gebruikskwaliteit.
 • Lagere exploitatiekosten: energiegebruik, werving en ziekteverzuim.
 • Hogere opbrengsten: leerrendement en imago.
 • Wat is nodig voor de bouw?
 • Minder uitstoot giftige stoffen en CO2.
 • Minder afval.
 • Creren van gesloten kringlopen.
 • Minder energiegebruik.
 • Decentrale energie-opwekking.

WILGENSTAM SUSTINNO DUURZAAME SCHOOL CONCEPT-VO-07-06-2009 13.

 • Duurzame energie, kleinschalig opgewekt

DUURZAME ENERGIE Fossiele brandstoffen zijn eindig en schadelijk.Schone duurzame energiebronnen volop voorradig.

 • Zonne-energie:
 • Straalt op aarde 10.000 keer de energie die nodig is.
 • Is eindeloos voorradig.
 • Is klimaatneutraal.
 • Is gemakkelijk en rendabel te exploiteren.

Energieprijs zal stijgen bij aantrekken economie. Grote toekomst voorkleinschaligeenergieopwekking.(zon, wind, biomassa, geothermisch). Schoolgebouw worden energieleverancier. WILGENSTAM SUSTINNO DUURZAAME SCHOOL CONCEPT-VO-07-06-2009 14.

 • Duurzaam bouwen makkelijk haalbaar

DUURZAAM BOUWEN Met nieuwe technieken en natuurlijke hulpbronnen. Het begint met goede isolatie, als een dikke jas en warmte waar we het willen. Benodigde energie zelf opwekken:

 • PV-panelen leveren stroom.
 • Windmolens leveren stroom.
 • Zonneboilers leveren warm water.
 • Opgeslagen warmte (zomer) en koude (winter)
 • gebruiken we omgekeerd in de winter en zomer.
 • Maximale hoeveelheid daglicht door HR++ ramen.

En lucht gezuiverd met behoud van temperatuur. WILGENSTAM SUSTINNO DUURZAAME SCHOOL CONCEPT-VO-07-06-2009 15.

 • Binnenklimaat&frisse lucht

DUURZAAMGEBOUW Comfortabele temperatuur en gezond ventileren

 • Lage temperatuur - vloerverwarming
  • Comfortabel door hoog stralingsaandeel klimaatvloeren.
  • Vloermassa zorgt voor minimale schommelingen.
  • Weinig stof, weinig schoonmaak en onderhoud.
 • Comfortabel vloerkoeling
  • Koelen belangrijker dan verwarmen.
  • Op jaarbasis is temperatuur ruim 550 uur > 25 graden.
  • Geen tocht verschijnselen zoals bij traditioneel koelen.
 • Gezond ventileren
 • Luchtkwaliteit, vooral maar niet alleen CO2.
 • Ook kooldioxide, zuurstof, stikstof, fijnstof, waterdamp,
 • allergenen, micro-organismen.
 • Vraaggestuurd ventileren, monitoren kwaliteit per lokaal.

WILGENSTAM SUSTINNO DUURZAAME SCHOOL CONCEPT-VO-07-06-2009 16.

 • Duurzaam bouwen makkelijkhaalbaar

PASSIEF GEBOUW ZON WARMTE OPSLAG ISOLATIE WIND SLEUTEL =ENERGIE MANAGEMENT VENTILATIE WILGENSTAM SUSTINNO DUURZAAME SCHOOL CONCEPT-VO-07-06-2009 17.

 • Perfect binnenklimaat zorgt voor optimaal leerrendement.
 • Goede isolatie zorgt voor lage energiebehoefte.
 • Decentrale energieopwekking zorgt voor lage gebruikskosten.
 • Duurzame school is krachtig en inspirerend leermiddel.
 • Duurzame school is katalysator voor een duurzame woonwijk.
 • Zo n duurzame school versterkt het imago!

DUURZAME SCHOOL& MEERVOUDIGE OPBRENGST Meervoudige opbrengst WILGENSTAM SUSTINNO DUURZAAME SCHOOL CONCEPT-VO-07-06-2009 18.

 • Bouwkundige structuur benutten

DUURZAMESCHOOL WILGENSTAM SUSTINNO DUURZAAME SCHOOL CONCEPT-VO-07-06-2009 19.

 • Gebouw voorzien van nieuwe isolerende huid
 • decoratieve plint

DUURZAMESCHOOL WILGENSTAM SUSTINNO DUURZAAME SCHOOL CONCEPT-VO-07-06-2009 20.

 • Gebouw voorzien van nieuwe isolerende huid
 • kolom bekleding

DUURZAMESCHOOL WILGENSTAM SUSTINNO DUURZAAME SCHOOL CONCEPT-VO-07-06-2009 21.

 • Gebouw voorzien van nieuwe isolerende huid
 • gevelbladen bekleding

DUURZAMESCHOOL WILGENSTAM SUSTINNO DUURZAAME SCHOOL CONCEPT-VO-07-06-2009 22.

 • Gebouw voorzien van nieuwe isolerende huid
 • puien - hr++ glas - ramen voor ventilatie

DUURZAMESCHOOL WILGENSTAM SUSTINNO DUURZAAME SCHOOL CONCEPT-VO-07-06-2009 23.

 • Gebouw voorzien van nieuwe isolerende huid
 • dakpakket aanbrengen

DUURZAMESCHOOL WILGENSTAM SUSTINNO DUURZAAME SCHOOL CONCEPT-VO-07-06-2009 24.

 • Gebouw voorzien van energiewinning
 • Warmte Koude Opslag, warmtepompen en vloersysteem

warmte koude opslag (schoolplein) DUURZAMESCHOOL WILGENSTAM SUSTINNO DUURZAAME SCHOOL CONCEPT-VO-07-06-2009 25. SCHOOLPLEIN = OOGSTPLEINDUURZAMESCHOOL WILGENSTAM SUSTINNO DUURZAAME SCHOOL CONCEPT-VO-07-06-2009 26. ONTWIKKELINGDUURZAAMESCHOOLDat kan niet. Daar is geen geld voor. Duurzaam is altijd veel te duur . Er is geen financieel draagvlak bij gemeente. Lijkt een leuk plan maar veel te hoog gegrepen.JUNI 2009REACTIE 1 EPRESENTATIE 27. ONTWIKKELINGDUURZAAMESCHOOLKomen met de bestaande contacten niet verder. Het plan wordt niet werkelijk begrepen. Er is geen visie noch beleid voor verduurzamen vastgoed. Contact nu te laag in de organisatie. JULI 2009STAGNATIE- - - WELKE STATEGIE ?Schoolhoofd Peter Bergen nodigt bestuurder Jan Rath uit om concept plan voor de duurzame renovatie ter plaatse te komen bekijken. 28. ONTWIKKELINGDUURZAAMESCHOOLReactie bestuurder is zeer positief. Is dit allemaal mogelijk! Zijn de ontwikkelingen van deze technieken al zo ver! Er is nog geen beleid in deze richting maar vanaf nugaat dit veranderen. SEPT 2009PRESENTATIE AAN BESTUURDERKT: we gaan proberen dit project te realiseren.LT: we gaan beleid ontwikkelen. 29. ONTWIKKELINGDUURZAAMESCHOOLGELD GEMEENTE SUBSIDIE PLANNING OKT 2009OVERLEG BOORDEC 2009SUBSIDIE AANVRAAG NESKCO2 REDUCTIE ENERGIEBESPARING DUURZAME MATERIALEN BETER BINNENKLIMAAT SCHOLEN INNOVATIE ONTWERP- en BOUWPROCES HERHALINGS- EN OPSCHALINGSPOTENTIEEL KORTOM: MEERVOUDIGE OPBRENGST 30. ONTWIKKELINGDUURZAAMESCHOOLMAART 2010SUBSIDIE UKP NESK TOEGEKENDAPRIL2010GEMEENTE & BOOR OVERLEGGENMEI2010GEMEENTE & BOOR OVERLEGGENJUNI2010GEMEENTE & BOOR OVERLEGGENJULI2010GEMEENTE & BOOR OVERLEGGENSTAGNATIE AUG2010PROJECT DEFINITIEFSTAGNATIE STAGNATIE STAGNATIE STAGNATIE 31. DUURZAMESCHOOL WILGENSTAM SUSTINNO DUURZAAME SCHOOL CONCEPT-DO-27-09 -2010 DEFINITIEF ONTWERP 32. ONTWIKKELINGDUURZAMESCHOOLDEC2010AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING ASBESTINVENTARISATIE, rapport AJAN2011AANBESTEDINGNATIONAAL niet OPENBAAR met VOORSELECTIE Twee percelen BOUWKUNDIG / INSTALLATIEMRT2011GUNNING aan HEEMBOUW enKUIJPERS BOUWVOORBEREIDING PULL-PLANNING: LEAN BOUWEN 33. ONTWIKKELINGDUURZAMESCHOOLSTAGNATIE APRIL 2011ASBESTvolgens rapport BMEI2011PROEFLOKAAL & BORENONBETROUWBAAR ONDERZOEKSRAPPORT A 34. ONTWIKKELINGDUURZAAMESCHOOLMEI2011BOREN & PROEFLOKAALWILGENSTAM SUSTINNO DUURZAAME SCHOOL BOUW-DO-03-05 -2011 35. ONTWIKKELINGDUURZAAMESCHOOLWILGENSTAM SUSTINNO DUURZAAME SCHOOL BOUW-DO-03-05 -2011 36. ONTWIKKELINGDUURZAAMESCHOOLWILGENSTAM SUSTINNO DUURZAAME SCHOOL BOUW-DO-03-05 -2011 MEI2011ASBEST SANEREN DAK 37. ONTWIKKELINGDUURZAAMESCHOOLJUNI2011VERHUIZEN WILGENSTAM SUSTINNO DUURZAAME SCHOOL BOUW-DO-03-05 -2011 38. ONTWIKKELINGDUURZAMESCHOOLJUNI2011START BOUW- - -SLOPEN WILGENSTAM SUSTINNO DUURZAME SCHOOL BOUW28-06 -2011 JULI / AUG 2011START BOUW SLOOP 39. ONTWIKKELINGDUURZAMESCHOOLWILGENSTAM SUSTINNO DUURZAME SCHOOL BOUW28-06 -2011 40. ONTWIKKELINGDUURZAMESCHOOLWILGENSTAM SUSTINNO DUURZAME SCHOOL BOUW28-06 -2011 41. ONTWIKKELINGDUURZAMESCHOOLWILGENSTAM SUSTINNO DUURZAME SCHOOL BOUW28-06 -2011 42. ONTWIKKELINGDUURZAMESCHOOLWILGENSTAM SUSTINNO DUURZAME SCHOOL BOUW01-07 -2011 JULI / AUG 2011FUNDAMENT HSB 43. ONTWIKKELINGDUURZAMESCHOOLWILGENSTAM SUSTINNO DUURZAME SCHOOL BOUW01-07 -2011 JULI / AUG 2011PREFAB GEVELELEMENT 44. ONTWIKKELINGDUURZAMESCHOOLWILGENSTAM SUSTINNO DUURZAME SCHOOL BOUW01-07 -2011 45. ONTWIKKELINGDUURZAMESCHOOLWILGENSTAM SUSTINNO DUURZAME SCHOOL BOUW01-07 -2011 JULI / AUG 2011DAK ELEMENTEN 46. ONTWIKKELINGDUURZAMESCHOOLWILGENSTAM SUSTINNO DUURZAME SCHOOL BOUW01-07 -2011 JULI / AUG 2011VLOER VERWARMING / KOELING 47. ONTWIKKELINGDUURZAMESCHOOLWILGENSTAM SUSTINNO DUURZAME SCHOOL BOUW01-07 -2011 JULI / AUG 2011DEKVLOER & DROOGTIJD 48. ONTWIKKELINGDUURZAMESCHOOLWILGENSTAM SUSTINNO DUURZAME SCHOOL BOUW01-07 -2011 49. ONTWIKKELINGDUURZAMESCHOOLWILGENSTAM SUSTINNO DUURZAME SCHOOL BOUW01-07 -2011 JULI / AUG 2011WARMTEPOMPEN 50. ONTWIKKELINGDUURZAMESCHOOLWILGENSTAM SUSTINNO DUURZAME SCHOOL BOUW01-07 -2011 JULI / AUG 2011GEVELAFWERKINGPLATO 51. ONTWIKKELINGDUURZAMESCHOOLWILGENSTAM SUSTINNO DUURZAME SCHOOL BOUW01-07 -2011 52. ONTWIKKELINGDUURZAMESCHOOLWILGENSTAM SUSTINNO DUURZAME SCHOOL BOUW01-07 -2011 JULI / AUG 2011SCHILDEREN 53. ONTWIKKELINGDUURZAMESCHOOLWILGENSTAM SUSTINNO DUURZAME SCHOOL BOUW01-07 -2011 JULI / AUG 2011VLOERBEDEKKING 54. ONTWIKKELINGDUURZAMESCHOOLWILGENSTAM SUSTINNO DUURZAME SCHOOL BOUW01-07 -2011 55. ONTWIKKELINGDUURZAMESCHOOLWILGENSTAM SUSTINNO DUURZAME SCHOOL BOUW01-07 -2011 56. ONTWIKKELINGDUURZAMESCHOOLWILGENSTAM SUSTINNO DUURZAME SCHOOL BOUW01-07 -2011 JULI / AUG 2011NIEUW MEUBILAIR 57. ONTWIKKELINGDUURZAMESCHOOLWILGENSTAM SUSTINNO DUURZAME SCHOOL BOUW01-07 -2011 58. ONTWIKKELINGDUURZAMESCHOOLWILGENSTAM SUSTINNO DUURZAME SCHOOL BOUW01-07 -2011 59. ONTWIKKELINGDUURZAMESCHOOLWILGENSTAM SUSTINNO DUURZAME SCHOOL BOUW01-07 -2011 60. ONTWIKKELINGDUURZAMESCHOOLWILGENSTAM SUSTINNO DUURZAME SCHOOL BOUW01-07 -2011 61. ONTWIKKELINGDUURZAMESCHOOLWILGENSTAM SUSTINNO DUURZAME SCHOOL BOUW01-07 -2011 22 AUG 2011: Opening metRIJNMOND TV 62. ONTWIKKELINGDUURZAMESCHOOLENERGIEGEBOUW

 • ENERGETISCHE UITGANGSPUNTENBESTAAND
 • GEVELRc = 0,66
 • GLAS Rc = 0,19
 • DAK Rc = 0,38
 • VLOER Rc = 0,38 EPC = 3,11
 • ENERGETISCHE UITGANGSPUNTENNIEUW
 • GEVELRc = 5
 • GLAS Rc = 1
 • DAK Rc = 5
 • VLOER Rc = 3 EPC = 0,5

63. ONTWIKKELINGDUURZAMESCHOOLENERGIEINSTALLATIE

 • INSTALLATIEBESTAAND
 • CV KETEL
 • VERLICHTING 16 Watt m2
 • VENTILATIEramen
 • INSTALLATIENIEUW
 • WARMTEPOMP
 • WKO
 • VERLICHTING 6,5 Watt m2
 • VENTILATIE CO2 gestuurd per lokaal
 • PV PANELEN 300m241,9 kWatt p
 • WINDMOLEN

ENERGIELABEL vanGnaarA++ 64. ONTWIKKELINGDUURZAMESCHOOLLESSONSLEARNED

 • AMBITIEUS IDEE KAN GEREALISEERD WORDEN.
 • SCHOOLHOOFD ALS KATALISATOR DRAAGVLAK.
 • MIDDENMANAGEMENT ZIET BEREN OP DE WEG.
 • GELD RENOVATIE & ONDERHOUD WORDT WILLEKEURIG BESTEED. VOLGENS PLAN, NIET VOLGENS VISIE.
 • LEAN BOUWEN GOUDEN AANPAK.
 • ZOMERVAKANTIE VOLDOENDE VOOR COMPLETE RENOVATIE.
 • INTEGRAAL ONTWERPEN EN BOUWEN VOOR BESTE RESULTAAT.
 • RCI GELDT NIET VOOR SCHOOLGEBOUWEN.
 • VEEL VOOROORDELEN.
 • WE WILLEN EN KUNNEN DUURZAAM BOUWEN MAAR DOEN HET NIET.
 • DUURZAAM RENOVEREN ALTERNATIEF VOOR NIEUWBOUW.

65. ONTWIKKELINGDUURZAMESCHOOLBedankt. VRAGEN? 66. ONTWIKKELINGDUURZAAMESCHOOLContact: [email_address] www.sustinno.nl