Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en...

of 167 /167
Presentati e Huisartsen 1

Embed Size (px)

Transcript of Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en...

Page 1: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

1

Presentatie Huisartsen

Page 2: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

Cardiovasculair Risico

ManagementAndrew Oostindjer

Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten

2

Page 3: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

Onder voorbehoud

Alles mbt de nieuwe standaard CVRM

3

Page 4: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

Defi nitie HVZ

• De door atherotrombotische processen veroorzaakte hart- en vaatziekten met klinische manifestaties,– myocardinfarct– angina pectoris– herseninfarct– transient ischaemic attack (TIA)– aneurysma aortae– perifeer arterieel vaatlijden

4

Page 5: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

Doel van CVRM

• Het bevorderen van een optimaal beleid ten aanzien van de behandeling van patiënten met een verhoogd risico van HVZ. Hierdoor kan de kans op eerste of nieuwe manifestaties van HVZ en de kans op complicaties als gevolg van HVZ worden verminderd.

5

Page 6: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

Omvang Van Het Probleem 1

• 1op de 7 chol ≥ 6,5• 1 op de 5 RR ≥ 140/90• 1 op de 3 rookt• 1 op de 2 overgewicht (BMI > 25 kg/m2)

– 1 op de 10 BMI > 30 kg/m2

6

Page 7: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

Omvang Van Het Probleem 2

Bij mannen overlijdt 29% aan HVZ Bij vrouwen overlijdt 31% aan HVZ

In 2008 zijn 40.868 personen overleden aan de gevolgen van HVZ

• 19.068 mannen• 21.800 vrouwen

7

Page 8: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

Doodsoorzaak 2008

Hart e

n va

atziek

ten

Mal

igni

teit

luch

tweg

en

lets

el/v

ergi

f

over

ig

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

VrouwenMannen

8

Page 9: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

Sterfte Aan HVZ 2008

Isch

. har

tzie

kten

CVA

Hartfa

len

Art v

aatli

jden

athe

rosc

l./hy

perte

nsie

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

VrouwenMannen

9

Page 10: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

Ziekenhuisopnamen 2008

Isch

aem

isch

e ha

rtzie

kten

Bero

erte

(CVA

)

Hartfa

len

Art.V

aatli

jden

Arts

cl. e

n Hyp

ert

Rest H

VZ

tota

al H

VZ0

50000

100000

150000

200000

250000

VrouwenMannen

10

Page 11: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

Primaire Preventie

• Het voorkomen van ziekte bij patiënten met risicofactoren maar (nog) geen klinische manifestaties van de ziekte/aandoening.

Gezonde patiënten

Er wordt een risico schatting gemaakt.

11

Page 12: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

Secundaire Preventie

Richt zich op die patiënten die reeds een cardiovasculair event hebben gehad.

Er wordt gemaakt. Wel een profiel ingevuld

De reeds aanwezige risicofactoren worden zo optimaal mogelijk behandeld.

12

geen risico schatting

Page 13: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

Groepen in de NHG Standaard

• Groep 1 patiënten met HVZ, DM of RA

• “Secundaire” preventie

• Groep 2 patiënten zonder HVZ, DM of RA

• Primaire preventie

13

Page 14: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

Het Risico Profi el

• Bij wie bepalen?• Wat bepalen?• Wat is het risico?

14

Page 15: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

Risico Profi el: Bij Wie?

• Primaire preventie patiënten– TC > 6,5 mmol/l– SBD >140 mmHg– Rokende mannen > 55 jaar– Rokende vrouwen > 50 jaar– Patiënten die reeds worden behandeld met:

• Antihypertensiva• Statines

• Secundaire preventie patiënten• Diabeten• Patiënten met een inflammatoire reumatische

aandoening

15

Page 16: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

Risico Profiel: Wat Bepalen?

• Leeftijd• Geslacht• Roken ja/nee• (systolische) RR• Lipiden spectrum• Glucose gehalte• BMI/MO

• Familie anamnese• Voeding• Alcohol gebruik• Lichamelijke

activiteit• Evt.

– ECG– microalbuminurie

16

Page 17: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

Risico schatting speciaal

• Bij diabeten• Streefwaarde RR

130

• Leeftijd + 15 jaar

• Tabel voor indicatie gebruik statine

• Bij inflammatoire reumatische aandoeningen

• Leeftijd + 15 jaar• SCORE tabel

gebruiken voor indicatie medicatie

• Ziekte activiteit adequaat behandelen

17

Page 18: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

RisicoschattingNieuwe tabel

• Gecombineerd morbiditeit en mortaliteit

• Cijfers uit Ergo en Morgen cohorten

18

Page 19: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

  Niet-rookster   Rookster   Niet rokende man   Rokende mansys 4 5 6 7 8 lft 4 5 6 7 8 sys 4 5 6 7 8 lft 4 5 6 7 8180 8 10 11 13 14 65 15 18 20 23 26 180 13 15 17 20 22 65 23 27 31 35 38160 6 7 8 9 10 65 11 13 15 17 19 160 9 11 13 14 16 65 17 20 23 26 29140 4 5 6 7 7 65 8 9 11 12 14 140 6 8 9 10 12 65 12 15 17 19 21120 3 3 4 5 5 65 5 7 8 9 10 120 5 6 7 7 8 65 9 11 12 14 16

                                               180 4 5 6 7 8 60 8 10 11 13 14 180 7 9 10 12 13 60 14 16 19 21 24160 3 4 4 5 5 60 6 7 8 9 10 160 5 6 7 8 9 60 10 12 14 16 17140 2 3 3 3 4 60 4 5 6 7 7 140 4 5 5 6 7 60 7 9 10 11 13120 1 2 2 2 3 60 3 3 4 5 5 120 3 3 4 4 5 60 5 6 7 8 9

                                               180 2 3 3 4 4 55 4 5 6 7 8 180 4 5 6 7 8 55 8 10 11 13 15160 2 2 2 3 3 55 3 4 4 5 5 160 3 4 4 5 6 55 6 7 8 9 11140 1 1 2 2 2 55 2 3 3 3 4 140 2 3 3 4 4 55 4 5 6 7 8120 1 1 1 1 1 55 1 2 2 2 3 120 2 2 2 3 3 55 3 4 4 5 5                                               

180 1 1 2 2 2 50 2 3 3 4 4 180 3 3 4 4 5 50 5 6 7 8 9160 1 1 1 1 2 50 2 2 2 3 3 160 2 2 3 3 3 50 4 4 5 6 6140 1 1 1 1 1 50 1 1 2 2 2 140 1 2 2 2 2 50 3 3 4 4 5120 0 1 1 1 1 50 1 1 1 1 2 120 1 1 1 2 2 50 2 2 3 3 3            lft           sys           lft          

180 1 1 1 1 1 40 1 1 2 2 2 180 1 1 1 1 2 40 2 2 2 3 3160 0 0 1 1 1 40 1 1 1 1 1 160 1 1 1 1 1 40 1 2 2 2 2140 0 0 0 0 1 40 1 1 1 1 1 140 0 1 1 1 1 40 1 1 1 1 2120 0 0 0 0 0 40 0 0 1 1 1 120 0 0 0 1 1 40 1 1 1 1 1

                                               ratio 4 5 6 7 8   4 5 6 7 8 ratio 4 5 6 7 8 lft 4 5 6 7 8

  Niet-rookster   Rookster   Niet rokende man   Rokende mansys 4 5 6 7 8 lft 4 5 6 7 8 sys 4 5 6 7 8 lft 4 5 6 7 8180 14 17 20 24 30 65 27 32 37 45 54 180 25 30 36 44 55 65 45 54 64 78 95160 10 12 14 17 21 65 19 22 27 32 39 160 18 21 26 32 40 65 33 39 47 57 71140 7 8 10 12 15 65 14 16 19 23 28 140 12 15 18 23 29 65 23 28 34 42 52120 5 6 7 9 11 65 10 11 14 17 20 120 9 11 13 16 21 65 17 20 24 30 38

                                               180 10 12 15 18 23 60 20 23 28 34 42 180 22 26 32 40 50 60 40 48 58 72 89160 7 8 11 13 16 60 14 17 20 24 30 160 15 19 23 29 36 60 29 35 42 52 65140 5 6 7 9 12 60 10 12 14 17 21 140 11 13 16 20 26 60 20 25 30 38 47120 4 4 5 7 8 60 7 8 10 12 15 120 8 9 12 15 19 60 14 18 22 27 34

                                               180 5 6 8 10 12 55 10 12 15 18 22 180 13 16 20 26 32 55 25 31 38 47 59160 4 4 5 7 9 55 7 8 10 13 16 160 10 12 15 18 23 55 18 22 27 34 43140 3 3 4 5 6 55 5 6 7 9 11 140 7 8 10 13 17 55 13 16 19 24 31120 2 2 3 3 4 55 4 4 5 6 8 120 5 6 7 9 12 55 9 11 14 17 22                                               

180 2 3 4 5 6 50 5 6 7 9 11 180 8 10 12 15 20 50 15 18 23 28 36160 2 3 3 3 4 50 3 4 5 6 8 160 6 7 9 11 14 50 11 13 16 20 26140 1 1 2 2 3 50 2 3 3 4 6 140 4 5 6 8 10 50 7 9 12 15 19120 1 1 1 2 2 50 2 2 2 3 4 120 3 3 4 6 7 50 5 7 8 10 13            lft           sys           lft          

180 0.5 0.6 0.7 0.9 1.2 40 0.9 1.1 1.4 1.8 2.3 180 2.6 3.3 4.2 5.5 7.0 40 5.0 6.2 7.9 10 13160 0.3 0.4 0.5 0.7 0.9 40 0.6 0.8 1.0 1.3 1.6 160 1.9 2.3 3.0 3.9 5.0 40 3.5 4.4 5.6 7.2 9.3140 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 40 0.4 0.6 0.7 0.9 1.2 140 1.3 1.7 2.1 2.7 3.6 40 2.5 3.1 4.0 5.1 6.7120 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 40 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 120 0.9 1.2 1.5 2.0 2.5 40 1.8 2.2 2.8 3.7 4.8

                                               ratio 4 5 6 7 8   4 5 6 7 8 ratio 4 5 6 7 8 lft 4 5 6 7 8

Page 20: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

  Niet-rookster   Rookster   Niet rokende man   Rokende mansys 4 5 6 7 8 lft 4 5 6 7 8 sys 4 5 6 7 8 lft 4 5 6 7 8180 35 38 41 43 44 70 47 50 53 55 56 180 55 58 61 63 65 70 68 72 74 77 79160 28 31 33 35 36 70 38 41 44 46 48 160 45 48 51 53 55 70 58 62 65 67 69140 22 24 26 28 29 70 31 33 36 38 39 140 37 40 42 44 46 70 49 52 55 57 59120 18 19 21 22 23 70 25 27 29 30 32 120 30 32 34 36 38 70 40 43 45 48 50

                                               180 14 17 20 24 30 65 27 32 37 45 54 180 25 30 36 44 55 65 45 54 64 78 95160 10 12 14 17 21 65 19 22 27 32 39 160 18 21 26 32 40 65 33 39 47 57 71140 7 8 10 12 15 65 14 16 19 23 28 140 12 15 18 23 29 65 23 28 34 42 52120 5 6 7 9 11 65 10 11 14 17 20 120 9 11 13 16 21 65 17 20 24 30 38

                                               180 10 12 15 18 23 60 20 23 28 34 42 180 22 26 32 40 50 60 40 48 58 72 89160 7 8 11 13 16 60 14 17 20 24 30 160 15 19 23 29 36 60 29 35 42 52 65140 5 6 7 9 12 60 10 12 14 17 21 140 11 13 16 20 26 60 20 25 30 38 47120 4 4 5 7 8 60 7 8 10 12 15 120 8 9 12 15 19 60 14 18 22 27 34

                                               180 5 6 8 10 12 55 10 12 15 18 22 180 13 16 20 26 32 55 25 31 38 47 59160 4 4 5 7 9 55 7 8 10 13 16 160 10 12 15 18 23 55 18 22 27 34 43140 3 3 4 5 6 55 5 6 7 9 11 140 7 8 10 13 17 55 13 16 19 24 31120 2 2 3 3 4 55 4 4 5 6 8 120 5 6 7 9 12 55 9 11 14 17 22

                                               180 2 3 4 5 6 50 5 6 7 9 11 180 8 10 12 15 20 50 15 18 23 28 36160 2 3 3 3 4 50 3 4 5 6 8 160 6 7 9 11 14 50 11 13 16 20 26140 1 1 2 2 3 50 2 3 3 4 6 140 4 5 6 8 10 50 7 9 12 15 19120 1 1 1 2 2 50 2 2 2 3 4 120 3 3 4 6 7 50 5 7 8 10 13

            lft           sys           lft          180 0.5 0.6 0.7 0.9 1.2 40 0.9 1.1 1.4 1.8 2.3 180 2.6 3.3 4.2 5.5 7.0 40 5.0 6.2 7.9 10 13160 0.3 0.4 0.5 0.7 0.9 40 0.6 0.8 1.0 1.3 1.6 160 1.9 2.3 3.0 3.9 5.0 40 3.5 4.4 5.6 7.2 9.3140 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 40 0.4 0.6 0.7 0.9 1.2 140 1.3 1.7 2.1 2.7 3.6 40 2.5 3.1 4.0 5.1 6.7120 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 40 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 120 0.9 1.2 1.5 2.0 2.5 40 1.8 2.2 2.8 3.7 4.8

                                               ratio 4 5 6 7 8   4 5 6 7 8 ratio 4 5 6 7 8 lft 4 5 6 7 8

Page 21: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

Aanvullende Risico Factoren

• Ethniciteit• Stress• Microalbuminurie• Hypertensieve retinopathie• Familiaire Hypercholesterolaemie

21

Page 22: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

Microalbuminurie

• Van micro-albuminurie wordt gesproken bij: – Mannen - een verlies in de urine van 2,5

tot 25 mg albumine/mmol kreatinine– Vrouwen - 3,5 tot 35 mg albumine/mmol

kreatinine,– of 30-300 mg albumine/24 uur in een 24-

uurs urineverzameling, dan wel 20-200 mg/l in een willekeurige portie urine

22

Page 23: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

Microalbuminurie

• Moet worden herhaald en als weer aanwezig na 3 maanden weer bepalen.

• Is een uiting van gegeneraliseerde endotheel dysfunctie/schade.

• Kan voorkomen bij verminderde nierfunctie maar ook bij een ‘normale’ nierfunctie

23

Page 24: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

Defi nities Nierfunctie

• Verminderde nierfunctie: – een eGFR < 60 ml/min/1,73m2.

• Nierfalen: – een eGFR < 15 ml/min/1,73m2.

• Chronische nierschade: – persisterende (micro-)albuminurie ≥ 3

maanden, sedimentsafwijkingen en/of een verminderde nierfunctie.

24

Page 25: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

Risicofactoren voor Microalbuminurie

Niet Modificeerbaar Modificeerbaar

Gedocumenteerd Waarschijnlijk

Ethniciteit Diabetes Hyperlipidaemie

Mannelijk geslacht Hypertensie Hoge zout en eiwit inname

Leeftijd Overgewicht Orale anticonceptiva

Laag geboorte gewicht

Roken Hormonale therapie

25

Page 26: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

Microalbuminurieen de 2e lijn

Verwijzing nefroloog: • − Vermoeden van een onderliggende nierziekte; • − Macro-albuminurie; • − eGFR < 30ml/min/1,73m2 leeftijd > 65 jaar• eGFR < 45ml/min/1,73m2 leeftijd < 65 jaar

Consultatie van een nefroloog: • micro-albuminurie: een verdere stijging van de albuminurie

ondanks adequate behandeling bloeddruk; • sterke daling van de nierfunctie (> 3ml/min/1,73m2 per jaar); • metabole ontregeling bij aanvullend laboratoriumonderzoek; • − eGFR 45-60 ml/min/1,73m2 én leeftijd < 65 jaar; • − eGFR 30-45 ml/min/1,73m2 én leeftijd > 65 jaar.

26

Page 27: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

Normo/microalbuminurie

Macro-albuminurie

Patiënten > 65 jaar

eGFR > 60 ml/min/1,73 m2

eGFR 45 tot 60 ml/min/1,73 m2

eGFR 30 tot 45 ml/min/1,73 m2

eGFR < 30 ml/min/1,73 m2

Patiënten < 65 jaar

eGFR > 60 ml/min/1,73 m2

eGFR 45 tot 60 ml/min/1,73 m2

eGFR 30 tot 45 ml/min/1,73 m2

eGFR < 30 ml/min/1,73 m2

Begeleiding in de eerste lijn Consultatie nefroloogVerwijzen naar de 2e lijn

27

Microalbuminurieen de 2e lijn

Page 28: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

Oorzaak microalbuminurie

• Een uiting van – gegeneraliseerde endotheel

dysfunctie/schade.– Eindorgaanschade glomerulus (?)

28

Page 29: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

Albuminurie en risico op HVZ

• Patiënten met microalbuminurie hebben een 2 maal hogere kans op een CV event dan patiënten met dezelfde nierfunctie zonder microalbuminurie

• (33% vs 14%)

29

Page 30: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

• Microalbumine is een onafhankelijke risicofactor

• Het voorspelt ook hoe groot het effect zal zijn van antihypertensive medicamenten

30

Page 31: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

Behandeling

• ACE remmers (ARB) zorgen voor reductie van microalbumine uitscheiding.

• ACE/ARB zijn beter in het voorkomen van CV events bij patiënten met microalbuminurie.

• Discussie prognose

31

Page 32: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

Bestudeerd bij kinderen < 18 jaar Nee

Bestudeerd bij personen > 70 jaar Nee

Laag lichaamsgewicht of lage spiermassa Overschatting

Obesitas Geen overschatting

Hoge spiermassa Onderschatting

Gebruik van medicatie Onderschatting

Instabiele nierfunctie Niet geschikt

Zware arbeid/overmatig vleesconsumptie voorafgaand aan de bepaling

Onderschatting

Kalibratie kreatininebepaling Noodzakelijk

Klaring > 60 ml/min/1,73 m2 Onnauwkeurig

32

Beperkingen MDRD

Page 33: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

Therapie Resistente

Hypertensie

33

Page 34: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

Defi nitie

• TRH is gedefinieerd als een bloeddruk boven de streefwaarde ondanks daadwerkelijk gebruik van 3 antihypertensiva van verschillende klassen, idealiter inclusief een diureticum en in adequate doses.

• Patiënten met een bloeddruk onder de streefwaarde behandeld met 4 of meer antihypertensiva hebben volgens deze definitie óók TRH.

•  

34

Page 35: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

Prevalentie

• Niet duidelijk

• 50% van de hypertensie patiënten heeft minstens 3 antihypertensiva nodig

35

Page 36: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

Pseudoresistentie

• Slechte bloeddrukmeettechniek• Slechte therapietrouw• Witte jassen effect

36

Page 37: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

Medicatie/drugs als oorzaak

• NSAID’s – (inclusief aspirine en selectieve COX-2-remmers)

• Sympaticomimetica – (decongestiva, sibutramine, cocaïne)

• Stimulantia – ([dex-]methylfenidaat, [dextro- of met-]amfetamine; modafinil)

• Alcohol• Orale anticonceptiva• Ciclosporine• Erytropoëtine• Drop, zoethout, andere glycyrrhetinezuur bevattende

producten (Fisherman’s Friend, sommige kauwgums)• Sommige kruiden (efedra, ma huang)

37

Page 38: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

Stap 1 TRHSluit Pseudo-TRH Uit

• ABPM• thuismetingen

38

Page 39: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

Stap 2Identifi ceer Leefstijl Factoren

• obesitas • -lichamelijke inactiviteit • -excessief alcoholgebruik • -hoge zoutinname

39

Page 40: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

Stap 3 verminder RR verhogers

• NSAID’s – (inclusief aspirine en selectieve COX-2-remmers)

• Sympaticomimetica – (decongestiva, sibutramine, cocaïne)

• Stimulantia – ([dex-]methylfenidaat, [dextro- of met-]amfetamine; modafinil)

• Alcohol• Orale anticonceptiva• Ciclosporine• Erytropoëtine• Drop, zoethout, andere glycyrrhetinezuur bevattende

producten (Fisherman’s Friend, sommige kauwgums)• Sommige kruiden (efedra, ma huang)

40

Page 41: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

Stap4 – Secundaire Hypertensie?

• Vaak– Obstructieve slaapapnoe– Parenchymateuze nierziekten– Primair hyperaldosteronisme– Nierarteriestenose– Hypothyreoïdie

• Zeldzaam– Feochromocytoom– Syndroom van Cushing– Hyperparathyreoïdie– Coarctatio aortae– Intracraniële tumor

41

Page 42: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

Secundaire hypertensie - vingerwijzingen

Obstructieve Slaapapnoesnurken; waargenomen apnoes;

slaperigheid overdag

Primair hyperaldosteronisme hypokaliëmie (ongeacht het gebruik van diuretica)

Chronisch nierfalenkreatinineklaring <30 mL/min;

albuminurie of proteïnurie; erytrocyturie

Nierarteriestenose door fibromusculaire dysplasie

jonger dan 40 jaar zonder andere voor bloeddrukverhoging predisponerende factoren

42

Page 43: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

Secundaire hypertensie - vingerwijzingen

Hypothyreoïdieklachten en tekenen passend bij hypothyreoïdie; verhoogd TSH

Feochromocytoomaanvalsgewijze hypertensie, palpitaties, zweten, hoofdpijn

Syndroom van Cushing

vollemaansgezicht; centrale obesitas; abdominale striae; interscapulaire vetophoping

Coarctatio aortae

polsverschil tussen aa. brachiales en(of) tussen aa. brachiales en femorales; systolische souffle

43

Page 44: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

Zo ja? - dan verwijzen specialist

44

Page 45: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

Stap 5 Intensiveer behandeling

• Bevorder adherentie• Diureticum in adequate dosering• Mineraalcorticoidreceptorantagonist

toevoegen (spironolacton)• Evt amiloride toevoegen

45

Page 46: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

Verwijs naar specialist

• Persisterende TRH > 6 maanden– Patienten < 65 jaar– Patienten > 65 indien

• syst RR > 160 mmHg of• RR daling minder dan 10%

• Tekenen van hypertensive crisis

46

Page 47: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

Secundaire Preventie Medicamenteuze

Behandeling• Afhankelijk van het voorgaande event.

– In iedergeval acetylsalicylzuur

• Myocard infarct– Bèta blokkers

• iCVA– Ca antagonist– dipyridamol Persantin® (mits verdragen)

47

Page 48: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

Statines en Cholesterol

48

Page 49: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

Eff ectiviteit Statines op LDLDagelijkse dosis mg

Statine 5 10 20 40 80

atorvastatine 31% 37% 43% 49% 55%

fluvastatine 10% 15% 21% 27% 33%

lovastatine - 21% 29% 37% 45%

pravastatine 15% 20% 24% 29% 33%

rosuvastatine 38% 43% 48% 53% 58%

simvastatine 23% 27% 32% 37% 42%

49

Law, BMJ, 2003

Page 50: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

Medicatie Keuze Statines

50

Page 51: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

Risico Reductie Door LDL Daling 1

Reductie in risico voor Ischaemische hartziekten voor 1 mmol/l daling in serum LDL (58 trials)

Jaren in trial % reductie risico

1 11

2 24

3-5 33

6+ 36

51

Law, BMJ, 2003

Page 52: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

Risico Reductie Door LDL Daling 2

Risico reductie voor ischaemisch cardiale events naar jaren in trial en LDL reductie

LDL reductie in mmol/l

Jaren in trial 0.2-0.7 0.8-1.4 ≥ 1.5

1e en 2e 6 19 33

3e, 4e ,5e 19 31 50

6e en volgende 21 30 52

52

Law, BMJ, 2003

Page 53: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

ANTIHYPERTENSIVA

53

Page 54: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

Medicatie Keuze: Antihypertensiva

Stap 1 Diureticum of Ca antagonist

Stap 2 Voeg ACE of ARB toe

Stap 3 Voeg ACE – ARB – Ca antagonist toe

Stap 4 Verhoog de medicatie

Stap 5 Therapie resistente hypertensie

54

Page 55: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

Voorkeurs Medicatie afh. Van Klinische Condities

Klinische conditie Voorkeurmedicatie (separaat of in combinatie)

Leeftijd <55 jr ACE, ARB, bètablokker evt. toevoegen diureticum of ca antagonist

Coronairlijden Bètablokker ACE of ARB

Chronisch, stabiel hartfalen ACE, ARB, bètablokker, diureticum

Nierinsufficiëntie; proteïnurie inc. microalbuminurie

ACE, ARB

Diabetes ACE, ARB

Negroïde afkomst Ca antagonist, diureticum55

Page 56: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

Achtergrond Informatie

• Het risico op sterfte aan HVZ, veroorzaakt door hypertensie, verdubbelt met elke verhoging van de RR met 20/10

• Bij een RR 20/10 boven de streefwaarde, beginnen met 2 middelen (waarvan 1 een thiazide diureticum)

56

Page 57: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

Meten Van De Bloeddruk

• Patiënt zittend• Na enkele minuten rust• Geijkte bloeddrukmeter• Goede manchet (armomtrek tot 33cm: 12x26cm, tot

50cm:12x40cm)• Manchet ter hoogte mid-sternum• Niet spreken• Druk dalen met 2 mmHg per seconde• Aflezen met nauwkeurigheid 2 mmHg• Korotkoff: 1= systole, 5= diastole• Eerste consult beide armen meten: indien verschil >10mm: altijd

aan ‘hoogste’ arm meten• Steeds 2x meten zelfde arm met minimaal 15 sec.

57

Page 58: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

Vaststellen Hypertensie

• Bij een SBD van >= 140mm Hg wordt in een tweede consult (> 24u later), de bloeddruk opnieuw gemeten.

• Indien de SBD dan > 10mm Hg hoger is wordt een derde consult overwogen.

• Het gemiddelde van het laatste consult is de uitgangswaarde voor de risicoschatting.

58

Page 59: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

Waarom Bèta Blokkers een Stap Terug

• Bèta blokkers geven in vergelijking met de andere medicamenten meer morbiditeit.– Volgens sommige studies ook meer

mortaliteit

59

Page 60: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

Thiazide Diuretica vs Bèta Blokkers

• Geen significant verschil mortaliteit• Bij thiazide diuretica ziet men minder

– myocardinfarct– iCVA– Minder onttrekkings problemen

60

Page 61: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

Angiotensine II Receptor Blokkers vs Bèta Blokkers

• Bij ARB ziet men minder:– iCVA– Diabetes de novo– Minder onttrekking– Lagere mortalitiet (? -> NS)

61

Page 62: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

Calcium Antagonisten vs Bèta Blokkers

• Met Ca Antagonisten ziet men minder:– iCVA– DM de novo– IAP– revascularisatie

62

Page 63: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

Algemene Bijwerkingen Bèta Blokkers

• Zijn meer dan die van de anderen– Impotentie– Verminderde inspannings tolerantie– Moe– Depressie– etc

63

Page 64: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

Cost eff ectiviteit analyse 1

64

NICE

Page 65: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

Cost eff ectiviteit analyse 2

65

NICE richtlijn

Page 66: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

66

Page 67: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

67

Page 68: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

68

Presentatie POH

Page 69: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

69

Cardiovasculair Risico

ManagementAndrew Oostindjer

Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten

Page 70: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

70

Onder voorbehoud

Alles mbt de nieuwe standaard CVRM

Page 71: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

71

Defi nitie HVZ

• De door atherotrombotische processen veroorzaakte hart- en vaatziekten met klinische manifestaties,– myocardinfarct– angina pectoris– herseninfarct– transient ischaemic attack (TIA)– aneurysma aortae– perifeer arterieel vaatlijden

Page 72: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

72

Doel van CVRM

• Het bevorderen van een optimaal beleid ten aanzien van de behandeling van patiënten met een verhoogd risico van HVZ. Hierdoor kan de kans op eerste of nieuwe manifestaties van HVZ en de kans op complicaties als gevolg van HVZ worden verminderd.

Page 73: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

73

Omvang Van Het Probleem 1

• 1op de 7 chol ≥ 6,5• 1 op de 5 RR ≥ 140/90• 1 op de 3 rookt• 1 op de 2 overgewicht (BMI > 25 kg/m2)

– 1 op de 10 BMI > 30 kg/m2

Page 74: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

74

Omvang Van Het Probleem 2

Bij mannen overlijdt 29% aan HVZ Bij vrouwen overlijdt 31% aan HVZ

In 2008 zijn 40.868 personen overleden aan de gevolgen van HVZ

• 19.068 mannen• 21.800 vrouwen

Page 75: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

75

Doodsoorzaak 2008

Hart e

n va

atziek

ten

Mal

igni

teit

luch

tweg

en

lets

el/v

ergi

f

over

ig

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

VrouwenMannen

Page 76: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

76

Sterfte Aan HVZ 2008

Isch

. har

tzie

kten

CVA

Hartfa

len

Art v

aatli

jden

athe

rosc

l./hy

perte

nsie

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

VrouwenMannen

Page 77: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

77

Ziekenhuisopnamen 2008

Isch

aem

isch

e ha

rtzie

kten

Bero

erte

(CVA

)

Hartfa

len

Art.V

aatli

jden

Arts

cl. e

n Hyp

ert

Rest H

VZ

tota

al H

VZ0

50000

100000

150000

200000

250000

VrouwenMannen

Page 78: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

78

Primaire Preventie

• Het voorkomen van ziekte bij patiënten met risicofactoren maar (nog) geen klinische manifestaties van de ziekte/aandoening.

Gezonde patiënten

Er wordt een risico schatting gemaakt.

Page 79: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

79

Secundaire Preventie

Richt zich op die patiënten die reeds een cardiovasculair event hebben gehad.

Er wordt gemaakt. Wel een profiel ingevuld

De reeds aanwezige risicofactoren worden zo optimaal mogelijk behandeld.

geen risico schatting

Page 80: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

80

Groepen in de NHG Standaard

• Groep 1 patiënten met HVZ of DM• Secundaire preventie

• Groep 2 patiënten zonder HVZ of DM

• Primaire preventie

Page 81: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

81

Het Risico Profi el

• Bij wie bepalen?• Wat bepalen?• Wat is het risico?

Page 82: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

82

Risico Profi el: Bij Wie?

• Primaire preventie patiënten– TC > 6,5 mmol/l– SBD >140 mmHg– Rokende mannen > 55 jaar– Rokende vrouwen > 50 jaar– Patiënten die reeds worden behandeld met:

• Antihypertensiva• Statines

• Secundaire preventie patiënten• Diabeten• Patiënten met een inflammatoire reumatische

aandoening

Page 83: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

Risico Profiel: Wat Bepalen?

• Leeftijd• Geslacht• Roken ja/nee• (systolische) RR• Lipiden spectrum• Glucose gehalte• BMI/MO

• Familie anamnese• Voeding• Alcohol gebruik• Lichamelijke

activiteit• Evt.

– ECG– microalbuminurie

83

Page 84: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

84

Risico Profi el: Wat is het Risico?

• Risico wordt bepaald mbv:– Leeftijd– Geslacht– Roken– RR– Ratio

• Door gebruik te maken van de SCORE tabel– Systemic COronary Risk Evaluation (SCORE)

Page 85: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

85

De SCORE Tabel (NL)

Page 86: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

86

<5% risico van sterfte door HVZ

• Geen medicamenteuze therapie

• Wel life style adviezen zo nodig

Page 87: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

87

5-9% risico van sterfte door HVZ

• i.p. geen medicamenteuze behandeling

• Tenzij– Patiënt het wil– Aanwijzingen zijn voor eindoorgaanschade– Er 2 of meer extra risicofactoren zijn

• Familie anamnese• Slechte voeding• Overgewicht• Etc

• LIFE STYLE !!

Page 88: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

88

≥ 10% risico van sterfte door HVZ

• Medicamenteuze behandeling geïndiceerd

• Streefwaarden– RR 140/90 mmHg– LDL < 2,5 mmol/l

• CAVE: niet alleen medicamenteus ook LIFE STYLE

Page 89: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

89

Life Style Adviezen

• Stoppen met roken• Voldoende bewegen (5 dagen per week minstens 30min.)• Gezond eten (diëtiste)

– <10 energie% verzadigd vet, <1 energie% transvet– Min. 1x, bij voorkeur 2x per week (vette) vis– Per dag min. 200gr groente en 2 stuks fruit– Beperk het zoutgebruik tot max. 6gr per dag

• Beperkt gebruik van alcohol:– mannen 3 E/dag, vrouwen 2 E/dag

• Gewicht: – BMI<25kg/m2, – middelomtrek mannen < 94cm, vrouwen < 80cm

Page 90: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

90

Medicamenten

Page 91: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

TrombocytenAggregatie Remmers

• Voorbeelden:– Acetylsalicylzuur (Aspirine ®)– Carbasalaatcalcium (Ascal ®)– Dipyridamol (Persantin ®)– Clopidogrel (Plavix ®)

Page 92: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

• Werking:– Remmen het samenklonteren

(aggregatie) van bloedplaatjes (trombocyten) en zo het vormen van stolsels in de bloedbaan.

TrombocytenAggregatie Remmers

Page 93: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

• Bijwerking: – Maag/darm klachten– Bloedingen

• Contraindicaties: – (Actief) ulcus pepticum– Overgevoeligheid– G6PD deficiëntie (Favisme)

• Bij overgevoeligheid/intolerantie– clopidogrel (Plavix ®)

• Duurt lang voordat het uit het lichaam is

ASA / Ascal

Page 94: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

Trombocytenaggregatie-remmers

• Interacties: – NSAIDs cave maagbloeding. Risicofactoren:

Leeftijd > 60 jaar, ulcus in verleden, gebruik van corticosteroïden,

– Ibuprofen• Kan werking acetylsalicylzuur verminderen

Page 95: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

Thiazidediuretica (1)

• Voorbeelden:– Hydrochloorthiazide, – Chloortalidon

• Werking: – Verhoogde uitscheiding van water en

zouten via de nieren. – Verlaging perifere weerstand

Page 96: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

• Bijwerkingen: – Duizeligheid vnl begin behandeling, – Tekort (of overschot) aan zouten, (Na+ en K+)– jicht– Impotentie– Verminderde glucose tolerantie (glucose )

• Eventueel te combineren met kaliumsparend diureticum (Spironolacton,Triamtereen, Amiloride)

Thiazidediuretica (2)

Page 97: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

Thiazidediuretica (3)

• Interacties:– Digoxine hypokaliemie kan lijden tot toxische

spiegels van digoxine.– Lithium Verhoogde lithiumspiegel

• Controles: Kaliumspiegel

• Volledig effect: na 3-6 weken

Page 98: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

Bètablokkers (1)

Voorbeelden:• Bisoprolol• Carvedilol• Metroprolol

Page 99: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

Werking:• Verlaging perifere weerstand• Verlaging hart minuut volume

Bètablokkers (2)

Page 100: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

Bètablokkers (3)

• Bijwerkingen: • Duizeligheid• Verminderde inspanningstolerantie• Te trage frequentie (bradycardie)• Geleidings stoornissen• Impotentie• kortademigheid

Page 101: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

Bètablokkers (4)

• Contra-indicaties:– Vnl geleidings stoornissen van het hart

• Bradycardie• SSS• 2e of 3e graads AV block

• Relatieve contraindicaties:

– Astma– ziekte van Raynaud

Page 102: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

Bètablokkers (3)

• Interacties:– β2-agonisten verminderde werking

luchtwegverwijder– Insuline, SU-derivaten (maskering

hypoglykemie) en vertraging herstel

• Volledig effect na: 3-6 weken

Page 103: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

Ace-remmers (1)

Voorbeelden:• Perindopril (Coversyl®)• Captopril (Capoten®)• Enalapril (Renitec®)• Lisinopril (Zestril®)

Werking:• Werkend op het Renine Angiotensine

Systeem–Geeft vaatverwijding

Page 104: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

Ace-remmers (2)

Bijwerkingen:• Prikkelhoest• Nierfunctiestoornissen• Bij overdosering: duizeligheid

Page 105: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

Angiotensine-II-Receptor Blokkers (ARB)

• Voorbeelden:– Losartan,– Irbesartan, – Valsartan, – Candasartan

• Werking:– Verwijding van de bloedvaten, daardoor

verlaging van de bloeddruk

Page 106: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

ARB

• Bijwerkingen: Duizeligheid bij start

• CI: -

• Controles: Creatinineklaring voor start en na 2 weken

• Volledig effect na: 3-6 weken

Page 107: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

ARB - interacties

• Diuretica– cave Hypotensie. Start met laagste

startdosering, voor de nacht

• Kalium sparende diuretica– Verhoogde kans op hyperkaliemie

• Lithium– Mogelijk verhoogde spiegels

• NSAID’s– Verminderen het antihypertensief effect

Page 108: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

Start doseringen RAS remmers

ACE• Captopril

– 25-50 mg 2 dd

• Enalapril– 5-20 mg 1-2 dd

• Fosinopril– 10 mg 1 dd

• Lisinopril– 5 mg 1 dd

ARB• Losartan

– 25 mg 1 dd

• Valsartan– 80 mg 1 dd

• Candesartan– 8 mg 1 dd

• Irbesartan– 150 mg 1 dd

Page 109: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

Calcium antagonisten (1)

• Voorbeelden:– Nifedipine, – Amlodipine

• Werking:– Verwijding van de bloedvaten, daardoor

verlaging van de bloeddruk

Page 110: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

• Bijwerkingen:– Verstopping– Hoofdpijn– Blozen– Warmtegevoel– Enkel oedeem– Duizeligheid vnl bij starten therapie bij

start

Calcium antagonisten (2)

Page 111: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

Calcium antagonisten (3)

• Contra indicaties:– Refluxziekte– Hartfalen

• Volledig effect na: 3-6 weken

Page 112: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

Calcium antagonisten (4)

• Interacties:– Grapefruit sap– Anti-epileptica, azoolantimycotica,

macroliden, St Janskruid (enzyminductoren) Verminderd effect calciumblokker

Page 113: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

Statines Voorbeelden

• Voorbeelden:– Simvastatine– Pravastatine– Atorvastatine– Rosuvastatine

Page 114: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

Statines Werking

• HMG-CoA-reductase remmer• Remmen de endogene productie van

Cholesterol in de lever• Stimuleren de LDL receptor

Page 115: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

Statines Bijwerkingen

• Over het algemeen goed verdragen

• Myopathie -> Rhabdomyolyse

• Maag-darm bezwaren

Page 116: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

Statines interacties

• Itroconazol• Ketoconazol• Erythromycine• Claritromycine• Grapefruitsap• Coumarines

• Werking 1-6 weken

Page 117: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

117

Page 118: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

118

Medicamenteuze Behandeling

Page 119: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

119

Secundaire Preventie Medicamenteuze

Behandeling• Afhankelijk van het voorgaande event.

– In iedergeval acetylsalicylzuur

• Myocard infarct– Bèta blokkers

• iCVA– Ca antagonist– dipyridamol Persantin® (mits verdragen)

Page 120: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

120

Statines en Cholesterol

Page 121: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

121

Eff ectiviteit Statines op LDLDagelijkse dosis mg

Statine 5 10 20 40 80

atorvastatine 31% 37% 43% 49% 55%

fluvastatine 10% 15% 21% 27% 33%

lovastatine - 21% 29% 37% 45%

pravastatine 15% 20% 24% 29% 33%

rosuvastatine 38% 43% 48% 53% 58%

simvastatine 23% 27% 32% 37% 42%

Law, BMJ, 2003

Page 122: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

122

Medicatie Keuze Statines

Page 123: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

123

Risico Reductie Door LDL Daling 1

Reductie in risico voor Ischaemische hartziekten voor 1 mmol/l daling in serum LDL (58 trials)

Jaren in trial % reductie risico

1 11

2 24

3-5 33

6+ 36

Law, BMJ, 2003

Page 124: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

124

Risico Reductie Door LDL Daling 2

Risico reductie voor ischaemisch cardiale events naar jaren in trial en LDL reductie

LDL reductie in mmol/l

Jaren in trial 0.2-0.7 0.8-1.4 ≥ 1.5

1e en 2e 6 19 33

3e, 4e ,5e 19 31 50

6e en volgende 21 30 52

Law, BMJ, 2003

Page 125: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

125

ANTIHYPERTENSIVA

Page 126: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

126

Medicatie Keuze: Antihypertensiva

Stap 1 Diureticum of Ca antagonist

Stap 2 Voeg ACE of ARB toe

Stap 3 Voeg ACE – ARB – Ca antagonist toe

Stap 4 Verhoog de medicatie

Stap 5 Therapie resistente hypertensie

Page 127: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

127

Voorkeurs Medicatie afh. Van Klinische Condities

Klinische conditie Voorkeurmedicatie (separaat of in combinatie)

Leeftijd <55 jr ACE, ARB, bètablokker evt. toevoegen diureticum of ca antagonist

Coronairlijden Bètablokker ACE of ARB

Chronisch, stabiel hartfalen ACE, ARB, bètablokker, diureticum

Nierinsufficiëntie; proteïnurie inc. microalbuminurie

ACE, ARB

Diabetes ACE, ARB

Negroïde afkomst Ca antagonist, diureticum

Page 128: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

128

Achtergrond Informatie

• Het risico op sterfte aan HVZ, veroorzaakt door hypertensie, verdubbelt met elke verhoging van de RR met 20/10

• Bij een RR 20/10 boven de streefwaarde, beginnen met 2 middelen (waarvan 1 een thiazide diureticum)

Page 129: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

129

Meten Van De Bloeddruk

• Patiënt zittend• Na enkele minuten rust• Geijkte bloeddrukmeter• Goede manchet (armomtrek tot 33cm: 12x26cm, tot

50cm:12x40cm)• Manchet ter hoogte mid-sternum• Niet spreken• Druk dalen met 2 mmHg per seconde• Aflezen met nauwkeurigheid 2 mmHg• Korotkoff: 1= systole, 5= diastole• Eerste consult beide armen meten: indien verschil >10mm: altijd

aan ‘hoogste’ arm meten• Steeds 2x meten zelfde arm met minimaal 15 sec.

Page 130: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

130

Vaststellen Hypertensie

• Bij een SBD van >= 140mm Hg wordt in een tweede consult (> 24u later), de bloeddruk opnieuw gemeten.

• Indien de SBD dan > 10mm Hg hoger is wordt een derde consult overwogen.

• Het gemiddelde van het laatste consult is de uitgangswaarde voor de risicoschatting.

Page 131: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

131

Waarom Bèta Blokkers een Stap Terug

• Bèta blokkers geven in vergelijking met de andere medicamenten meer morbiditeit.– Volgens sommige studies ook meer

mortaliteit

Page 132: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

132

Thiazide Diuretica vs Bèta Blokkers

• Geen significant verschil mortaliteit• Bij thiazide diuretica ziet men minder

– myocardinfarct– iCVA– Minder onttrekkings problemen

Page 133: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

133

Angiotensine II Receptor Blokkers vs Bèta Blokkers

• Bij ARB ziet men minder:– iCVA– Diabetes de novo– Minder onttrekking– Lagere mortalitiet (? -> NS)

Page 134: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

134

Calcium Antagonisten vs Bèta Blokkers

• Met Ca Antagonisten ziet men minder:– iCVA– DM de novo– IAP– revascularisatie

Page 135: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

135

Algemene Bijwerkingen Bèta Blokkers

• Zijn meer dan die van de anderen– Impotentie– Verminderde inspannings tolerantie– Moe– Depressie– etc

Page 136: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

136

Cost eff ectiviteit analyse 1

NICE

Page 137: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

137

Cost eff ectiviteit analyse 2

NICE richtlijn

Page 138: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

138

Page 139: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

139

Page 140: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

140

Casuïstiek

Page 141: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

141

Dhr Ferdinand

• 57 jaar oud• Bij keuring een verhoogde tensie

• Wat willen we weten?

Page 142: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

142

Anamnese

• Algemeen– Vaak moe,

• heeft drukke baan en is een stressvolle periode, lange werkdagen

– Af en toe duizelig– Af en toe tintelingen armen benen– ‘s nachts soms krampen in de benen

Page 143: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

143

Anamnese

• Geen cardiale/HVZ klachten

• Familie – vader overleden 57 jaar myocardinfarct– Broer bypass 52 jaar

• Roken (tot 10 jaar geleden)

Page 144: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

144

Anamnese

• Zittend beroep• Lichamelijke activiteit = iets meer

dan ADL• Voeding – Hollandse kost af en toe

frituur• Alcohol – sociaal/feestjes etc.

Page 145: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

145

Lichamelijk onderzoek

• RR 174/96• Pols 96/min RA• Geen pees

xanthomen/xantholasmata of arcus lipoides

• Buikomvang 122 cm• BMI 29 (lengte 1,65 m, gewicht 79

Kg)

Page 146: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

146

Aanvullend onderzoek

• Lab?

• ECG?

• ABPM?

Page 147: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

147

Laboratorium uitslagen

Chol totaal = 6,6HDL = 0,9LDL = 4,7Ratio = 7,3Kalium = 3,3Kreat = 95Klaring = 80Microalbumine = <0,2Glucose N = 6,2

Page 148: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

148

• Glucose = 5,6

• Leverfuncties– ASAT = 32 (<35)– ALAT = 35 (<40)– GGT = 38 (<45)

Page 149: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

149

ECG• SR, • freq 72/min• linker hartas,• normale

geleidingstijden,• P top in V1 breed

negatief deel,• Geen pathologische

Q,• QRS - R in V5 + S in

V1>36mm,• repolarisatie

stoornissenLinkerventrikel Hypertrofie

Page 150: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

150

ABPM

• Gemiddelde systolische bloeddruk overdag 167, ‘s nachts 136 en overall 161 mmHg

• Diastolisch resp. 87, 76 en 84 mmHg• Nachtelijke dip > 10%

• Conclusie: hypertensief beeld

Page 151: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

151

Conclusie

• Hypertensie• hypercholesterolaemie

• Risico volgens tabel: 6%

Behandelen?

Page 152: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

152

Risico Factoren

• Hypertensie met eindorgaanschade• Familiair belast• Overgewicht• Matig dieet• Sedentaire levensstijl

Page 153: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

153

Beleid

• Bloeddruk: (gemiddeld 161/85)– Combinatie thiazide en ACE/ARB/CA

• Cholesterol:– Simvastatine 40 mg

Page 154: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

154

Beleid

• Life style– Dietiste– Fysiotherapeut– Motiveren etc

Page 155: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

155

2 weken later

• Heeft wat spierpijn grote spieren

• Lab laat een lichte verhoging zien van leverfuncties (1,5x de ULN)

• CPK normaal

Page 156: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

156

1 maand later

• Anamnese:– Geen nieuwe klachten alles gaat goed

Page 157: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

157

1 Maand Later

• Systolische RR (thuismeting) – Gemiddeld 160 mmHg

• Lab: LDL 2,4 rest onveranderd

• Wat nu?

Page 158: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

158

• Therapie trouw?

• Afhankelijk van eerder keuze ACE/ARB of CA toevoegen

Page 159: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

159

1 maand later

• RR 156/85

• Laboratorium onveranderd

• Wat nu?• Medicatie ophogen

Page 160: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

160

Weer 1 maand later

• RR nauwelijks veranderd (150/84)• Blijft moe• Goede therapie trouw• 5 kg afgevallen• Meer gaan sporten

• Stel de diagnose

Page 161: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

161

Therapie Resistente

Hypertensie

Page 162: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

162

• De patiënt heeft 3 middelen in meer dan de laagste dosering, zonder streefwaarden te bereiken

Page 163: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

163

Pseudoresistentie?

• Thuismetingen• Gemiddelde waarde 152/83

Page 164: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

164

Bijdragende leefstijl?

• Is juist erg verbeterd– Meer gaan sporten– afvallen

Page 165: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

165

Bloeddruk verhogers?

• Gebruikt geen andere medicatie.

Page 166: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

166

Secundaire oorzaak?

• Heeft last van moeheid, tintelingen, krampen

• Kalium was 3,3

• internist

Page 167: Presentatie Huisartsen 1. Cardiovasculair Risico Management Andrew Oostindjer Kaderhuisarts Hart en Vaatziekten 2.

167

Syndroom van Conn

• Patiënt had een solitaire nodus in de bijnier de aldosteron produceerde

• Deze is verwijderd en RR is nu normaal