Presentatie alv#1, deel van danny + anouk

of 31 /31
ALV #1 2013- 2014

Embed Size (px)

Transcript of Presentatie alv#1, deel van danny + anouk

  • 1. ALV #1 2013-

2. AG EN DA 3. FINANCIEEL OVERZICHT 4. EVALUATIE BELEID IMAGO DIGITALISERING BETROKKENHEID & COMMUNICATIE SPONSORING 5. IMAGO HET DOEL IS OM ALS OPEN, GEZELLIGE, STUDIE- GERELATEERDE EN PROFESSIONELE VERENIGING BEKEND TE STAAN 6. HET DOEL IS OM ALS OPEN, GEZELLIGE, STUDIE- GERELATEERDE EN PROFESSIONELE VERENIGING BEKEND TE STAAN IMA GO 7. DIGITALISER INGHET BESTUUR GAAT INVESTEREN IN EEN STERKE DIGITALE FUNDERING WAAR LATERE BESTUREN OP DOOR KUNNEN BOUWEN. 8. DIGITAL ISERIN G HET BESTUUR GAAT INVESTEREN IN EEN STERKE DIGITALE FUNDERING WAAR LATERE BESTUREN OP DOOR KUNNEN BOUWEN. 9. BETROKKEN HEID & 10. BETROKKENHEID & COMMUNICATIE LEDEN 11. BETROKKENHEID & COMMUNICATIE EXTERNE CONTACTEN 12. BETROKKENHEID & COMMUNICATIE INTERNE CONTACTEN 13. SPONSORIN G 14. SPONSORING 15. KASCONTR OLE 2012- 2013 16. BELEIDSPL AN 2013- 2014 17. 67E BESTUUR 18. WIJ VINDEN ONS BELEIDSPLAN STERK, DOORDACHT EN OPTIMALISEREND 19. HUIDIGE STAND VAN ZAKEN 20. BELEIDSPLAN 21. TOEGANKELIJKHEI D 22. INTERNE COMMUNICATIE 23. EXTERNE COMMUNICATIE 24. PROFESSIONALITEI T 25. Wij denken met dit beleidsplan de VSPVU als een professionele, toegankelijke, open en gezellige vereniging neer te zetten 26. FINANCIEEL OVERZICHT 2013-2014 27. RAAD VAN ADVIES 2013-2014 28. KASCONTR OLE 2013- 2014 29. WVTTK 30. RONDVRAA G 31. AFSLUITING