powerpoint Alv 2013

21
Jong Gelre Vorden/Warnsveld Algemene ledenvergadering 2013

description

presentatie algemene ledenvergadering 2013

Transcript of powerpoint Alv 2013

Page 1: powerpoint Alv 2013

Jong GelreVorden/Warnsveld

Algemene ledenvergadering

2013

Page 2: powerpoint Alv 2013

Programma

-20.00-21.15 ALV-21.15-21.45 Discussie-Daarna naborrelen!

Page 3: powerpoint Alv 2013

Welkomstwoord

Page 4: powerpoint Alv 2013

Notulen ALV 2012

Opmerkingen?

Page 5: powerpoint Alv 2013

AlgemeenDoelstelling 2012-2013

-Ledenaantal stabiliseren-Doorstroom, nieuwe aanwas 16,17 en 18 jarigen. Ervoor zorgen dat er meer ‘nieuwe’ en ‘jonge’ leden bij de activiteiten komen-Nieuwe activiteiten organiseren

Page 6: powerpoint Alv 2013

AlgemeenPaar hoogtepunten afgelopen seizoen

-Revue -Fiets de Boer op-Smokkeltocht en zwemmen aspiranten-100 jaar PJG

Page 7: powerpoint Alv 2013

Bestuursindeling

•Bart nieuwe penningmeester. Rick zal Bart ondersteunen. Rick verschuift naar algemeen bestuurslid.

Page 8: powerpoint Alv 2013

Verslag per afdelingSecretariaat

-Van 126 naar 114 leden-7 nieuwe leden door revue

Page 9: powerpoint Alv 2013

Man54%

Vrouw46%

Secretariaat

15

31

35

17

1

15

16 t/m 20 21 t/m 25 26 t/m 30 31 t/m 35 35+ Geboortedatum onbekend

Aantal leden per leeftijdscategorie

Page 10: powerpoint Alv 2013

AJK algemeen

-31 leden in bestand 20 actief

-Geert Harmsen uit de commissie -AJK iets voor jou?

Page 11: powerpoint Alv 2013

AJK activiteiten

-Borgman in december (voersysteem) -Avond bij veearts 19 februari (voedingziektes)-19 maart avond over 3 wegkruisen bij Rick Vaartjes-April naar nertsenfokker in Almen

Page 12: powerpoint Alv 2013

Aspiranten

-Van smokkeltocht, pretpark bezoek, casino avond tot zwemmen -Krentenbroden actie succes in 2013

herhaald-+/- 20 leden per activiteit

Page 13: powerpoint Alv 2013

Overig

-Nieuwe website-Nieuwe activiteiten op de planning

-Jong Gelre feest Oktoberfest in mei

2013-Bronckolympics Kroonappels

Page 14: powerpoint Alv 2013

Samenwerking andere afdelingen

-Nieuwe activiteit organiseren samen met PJSteenderen-Karten met PJSteenderen …-Jong Gelre Almen gestopt leden

aantrekken??

Page 15: powerpoint Alv 2013

Communicatie

-Aankondiging activiteiten via mail, Facebooken Twitter (@JGelreVW)-Geen convocatiebrief-Nieuw ledenboekje 1 keer per

jaar, interviews, achtergrondinformatie, agenda en activiteiten

Page 16: powerpoint Alv 2013
Page 17: powerpoint Alv 2013

Verloting gratis lidmaatschapBedenk een naam voor ons ledenboekje.

Page 18: powerpoint Alv 2013

Rondvraag

Page 19: powerpoint Alv 2013

Discussie

1. Goede punten?2. Verbeterpunten voor onze

vereniging?3. Wat missen jullie

(activiteit, communicatie of anders..)?

Page 20: powerpoint Alv 2013

Discussie

1. Ideeën over hoe wij nieuwe leden kunnen werven tussen de 16 en 20 jaar?

2. Ledenonderzoek 3. Welke activiteiten missen jullie?

Page 21: powerpoint Alv 2013

Sluiting