Toelichting DUSCA Anouk Van de Meulebroecke

17
HIER KOMT DE TITEL VAN DE PRESENTATIE Toelichting DUSCA Anouk Van de Meulebroecke

description

Toelichting DUSCA Anouk Van de Meulebroecke. HIER KOMT DE TITEL VAN DE PRESENTATIE. Initiatiefnemers. RESOC Meetjesland, Leistreek en Schelde RESOC Gent en Rondom Gent RESOC Midden-West-Vlaanderen in het kader van Vlaanderen in Actie en met steun van de Vlaamse Overheid. Duurzaam bouwen - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Toelichting DUSCA Anouk Van de Meulebroecke

Page 1: Toelichting DUSCA Anouk Van de Meulebroecke

HIER KOMT DE TITEL VAN DE PRESENTATIEToelichting DUSCA

Anouk Van de Meulebroecke

Page 2: Toelichting DUSCA Anouk Van de Meulebroecke

Initiatiefnemers

• RESOC Meetjesland, Leistreek en Schelde• RESOC Gent en Rondom Gent• RESOC Midden-West-Vlaanderen

in het kader vanVlaanderen in Actie en met steun van de Vlaamse

Overheid.

Page 3: Toelichting DUSCA Anouk Van de Meulebroecke
Page 4: Toelichting DUSCA Anouk Van de Meulebroecke

Duurzame productinnovatie−Ecodesign−Carbon footprint−Cradle to cradle

Duurzaam bouwen−Energieprestatie gebouwen−Materialen met lage energie-inhoud en lage milieuschade−Energiezuinig of passief bouwen

Energie in de industrie−Energie-audit / haalbaarheidsstudie−Duurzame energie (WKK, groene stroom)−Basisengineering

Energie in de tertiaire sector−Energie-audit−Duurzame energie (wind/water/groene energie)

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen−Duurzaamheidsstrategie−Stakeholdermanagement−Duurzaamheidsverslaggeving

Eco-efficiëntie en afvalpreventie−Procesoptimalisatie−Duurzame bedrijventerreinen−CO2-neutraliteit−Afvalpreventie en – scheiding

Page 5: Toelichting DUSCA Anouk Van de Meulebroecke

Projectopbouw

• Fase 1: Uitwerken van een methodiek tot uitvoering van een duurzaamheidscan voor lokale besturen (klaar tegen midden mei)

• Fase 2: Uitwerking, voorbereiding en uitvoering van een pakket van thematische vormingssessies rond de ontwikkelde methodiek (mei-juni)

• Fase 3: Toepassen van de methodiek bij enkele pilootgemeenten (mei-augustus) – verwerken van hun ervaringen in een drukklaar eindproduct

Page 6: Toelichting DUSCA Anouk Van de Meulebroecke

Duurzaamheidscan DUSCA

Page 7: Toelichting DUSCA Anouk Van de Meulebroecke

Hoe MVO strategisch inbedden in een lokaal bestuur?

• Vertrekkende van BECO-ervaring, waaronder als tools:• Duurzaamheid Strategie Scan• MVO-cultuurscan• Duurzaamheidsbarometer

(in ontwikkeling)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Strategie

Financien

Communicatie & Voorlichting

Personeel

Facilitaire zaken en ICT

Inkoop en aanbesteding

Beleidsontwikkeling en planvorming

Ruimtelijke Ordening enGebiedsontwikkeling

Welzijn, Zorg & Cultuur

Economische zaken

Milieu, water en bodem

Infrastructuur, verkeer en vervoer

64%MVO Score:

Page 8: Toelichting DUSCA Anouk Van de Meulebroecke

Hoe MVO strategisch inbedden in een lokaal bestuur?

En andere reeds bestaande MVO-tools voor overheden

• Duurzaamheid Strategie Scan overheden• MVO-cultuurscan• Milieubarometer• Duurzaamheidsspiegel

Page 9: Toelichting DUSCA Anouk Van de Meulebroecke

http://www.duurzameontwikkeling.be

Page 10: Toelichting DUSCA Anouk Van de Meulebroecke

Hoe MVO strategisch inbedden in een lokaal bestuur? -> duurzame ontwikkeling

…• Een vertaalslag maken naar een bruikbaar

instrument voor een lokaal bestuur

Vereisten:• Quasi zelfscan (minimale begeleiding)• Kwantitatief/meetbaar maken van duurzame ontwikkeling –

duurzaamheidsrapportering• Uitmondend in concrete aanbevelingen voor verbetering

Page 11: Toelichting DUSCA Anouk Van de Meulebroecke

Vormingssessies

Page 12: Toelichting DUSCA Anouk Van de Meulebroecke

Openingssessie 7/5/2009 in Tielt

• Wat is duurzame ontwikkeling? Kaderen in Europees/Federaal/Vlaams beleid

• Praktijkgetuigenis van stad Gent rond integratie duurzaamheid binnen hun beleid/stadsbestuur

• Toelichting bij de ontwikkelde duurzaamheidscan en begeleidingsprogramma

• Doorkijk naar de volgende vormingssessies

Page 13: Toelichting DUSCA Anouk Van de Meulebroecke

Vormingssessies – mei/juni 2009

Inhoudelijk + link naar rapportering (duurzaamheidsscan)

• Milieubewust en sociaal verantwoord aankopen• Integratie van sociale criteria in overheidsopdrachten• Duurzame woonwijken / leefbare stad• Afvalpreventie en zwerfvuilbestrijding• Duurzaamheidsrapportering voor overheden• Duurzame mobiliteit voor de medewerkers van het lokaal bestuur

Page 14: Toelichting DUSCA Anouk Van de Meulebroecke

Slotsessie - september

• Voorstelling van het instrument• Ervaringen van de pilootgemeenten met de

DUSCA

Page 15: Toelichting DUSCA Anouk Van de Meulebroecke

Begeleiding pilootgemeenten

Page 16: Toelichting DUSCA Anouk Van de Meulebroecke

Begeleiding

Enkele pilootgemeenten krijgen begeleiding bij het toepassen van de DUSCA, incl. identificeren van verbeteracties (mei – augustus).

Page 17: Toelichting DUSCA Anouk Van de Meulebroecke

ir. Anouk Van de Meulebroeckedirecteur

BECO België NVSt. Elisabethstraat 38 A

2060 Antwerpen

t: 03/270.16.21f: 03/270.16.16

[email protected] http://www.beco.be // http://www.duurzaam-ondernemen.be //

http://www.duurzaamheidsverslaggeving.be