Voorstelling ETWIE-platform (Anouk Stulens)

14
VOORSTELLING ETWIE-PLATFORM Anouk Stulens Afdelingshoofd erfgoedontwikkeling Stad Mechelen

Transcript of Voorstelling ETWIE-platform (Anouk Stulens)

Page 1: Voorstelling ETWIE-platform (Anouk Stulens)

VOORSTELLING ETWIE-PLATFORM

Anouk Stulens Afdelingshoofd erfgoedontwikkeling Stad Mechelen

Page 2: Voorstelling ETWIE-platform (Anouk Stulens)

• ETWIE creëert een platform voor TWIE-actoren en

externen

• ETWIE maakt bestaande expertise in Vlaanderen en

internationale TWIE-expertise duurzaam beschikbaar en

breed toegankelijk

• ETWIE maakt een overkoepelende actuele databank met

in Vlaanderen aanwezige TWIE-expertise beschikbaar

• ETWIE engageert zich om te waarborgen dat de website

van de organisatie toegankelijk is

BEHEERSOVEREENKOMST

Page 3: Voorstelling ETWIE-platform (Anouk Stulens)

ETWIE startte in 2013 met de ontwikkeling van een performant digitaal platform, met de nadruk op volgende functionaliteiten: • Informatie over de werking van ETWIE en over het TWI-

erfgoed in Vlaanderen en Brussel

• Uitgebreide en geactualiseerde overzichten van TWI-erfgoed en expertise hierrond

• Netwerking tussen experts onderling en met het geïnteresseerde publiek

CONCREET

Page 4: Voorstelling ETWIE-platform (Anouk Stulens)

• Virtuele zoektocht naar inspirerende voorbeelden werd vorig jaar voorgesteld tijdens de ontmoetingsdag

• Begin 2013 werd het concept van het platform uitgewerkt door een klankbordgroep met experts uit de sector

• De opdracht om dit platform te ontwikkelen werd in juli 2013 gegund aan het Leuvense bedrijf Statik (www.statik.be)

• Vanaf september ondersteunde Robin Debo (UGent) als jobstudent de ontwikkeling en de invulling van het platform

• Lancering op ETWIE-ontmoetingsdag op 7 december 2013

PROCES

Page 5: Voorstelling ETWIE-platform (Anouk Stulens)

DATABANK?

Page 6: Voorstelling ETWIE-platform (Anouk Stulens)

DATABANK?

Page 7: Voorstelling ETWIE-platform (Anouk Stulens)

DATABANK?

Page 8: Voorstelling ETWIE-platform (Anouk Stulens)

• In kaart brengen sector prioritair voor ETWIE-werking in 2013

• Gebruik maken van bestaande overzichten (vb. SIWE, MOT...)

• Bevraging heemkringen (i.s.m. Heemkunde Vlaanderen)

• Plaatsbezoeken, literatuur... • Persoonlijke contacten

INVULLING

Page 9: Voorstelling ETWIE-platform (Anouk Stulens)

• Door samenwerking met het MIAT kon de bestaande bibliografie van het industrieel erfgoed en industriële archeologie mee opgenomen worden in het project

• Uitbreiding naar technisch en wetenschappelijk erfgoed

• Deze bibliografie zal voortaan zowel via de website van het MIAT als de website van ETWIE beschikbaar zijn

• Actualisering gebeurt voortaan door beide partners

• Mogelijkheid voor andere partners om mee te stappen

BIBLIOGRAFIE

Page 10: Voorstelling ETWIE-platform (Anouk Stulens)

DATABANK?

Page 11: Voorstelling ETWIE-platform (Anouk Stulens)

DEMONSTRATIE

Page 12: Voorstelling ETWIE-platform (Anouk Stulens)

• Is het digitaal platform nu klaar?

• NEEN!

• Netwerk inzetten om het platform inhoudelijk

verder uit te bouwen + up-to-date te houden

• Ook jouw kennis en input is nodig!

• Invulfiches: thema’s, actoren, gemeentes

TOEKOMST

Page 13: Voorstelling ETWIE-platform (Anouk Stulens)

• Iedereen die informatie bezorgde (of dit in de toekomst

nog zal doen)

• Leden klankbordgroep ETWIE-platform: • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)

• Joris Janssens (PACKED)

• Pieter Neirinckx (MIAT Gent)

• Nathalie Poot (Academisch Erfgoed)

• Raf Schepers (Openluchtmuseum Bokrijk / RVB ETWIE)

• Koen Van Daele (agentschap Onroerend Erfgoed)

• Bram Wiercx (FARO. Vlaams steunpunt voor Cultureel Erfgoed)

• Robin Debo

DANK