Voorstelling ETWIE-platform (Anouk Stulens)

of 14 /14
VOORSTELLING ETWIE-PLATFORM Anouk Stulens Afdelingshoofd erfgoedontwikkeling Stad Mechelen

Embed Size (px)

Transcript of Voorstelling ETWIE-platform (Anouk Stulens)

  • 1. VOORSTELLING ETWIE-PLATFORM Anouk Stulens Afdelingshoofd erfgoedontwikkeling Stad Mechelen

2. BEHEERSOVEREENKOMST ETWIE creert een platform voor TWIE-actoren en externen ETWIE maakt bestaande expertise in Vlaanderen en internationale TWIE-expertise duurzaam beschikbaar en breed toegankelijk ETWIE maakt een overkoepelende actuele databank met in Vlaanderen aanwezige TWIE-expertise beschikbaar ETWIE engageert zich om te waarborgen dat de website van de organisatie toegankelijk is 3. CONCREET ETWIE startte in 2013 met de ontwikkeling van een performant digitaal platform, met de nadruk op volgende functionaliteiten: Informatie over de werking van ETWIE en over het TWIerfgoed in Vlaanderen en Brussel Uitgebreide en geactualiseerde overzichten van TWI-erfgoed en expertise hierrond Netwerking tussen experts onderling en met het genteresseerde publiek 4. PROCES Virtuele zoektocht naar inspirerende voorbeelden werd vorig jaar voorgesteld tijdens de ontmoetingsdag Begin 2013 werd het concept van het platform uitgewerkt door een klankbordgroep met experts uit de sector De opdracht om dit platform te ontwikkelen werd in juli 2013 gegund aan het Leuvense bedrijf Statik (www.statik.be) Vanaf september ondersteunde Robin Debo (UGent) als jobstudent de ontwikkeling en de invulling van het platform Lancering op ETWIE-ontmoetingsdag op 7 december 2013 5. DATABANK? 6. DATABANK? 7. DATABANK? 8. INVULLING In kaart brengen sector prioritair voor ETWIE-werking in 2013 Gebruik maken van bestaande overzichten (vb. SIWE, MOT...) Bevraging heemkringen (i.s.m. Heemkunde Vlaanderen) Plaatsbezoeken, literatuur... Persoonlijke contacten 9. BIBLIOGRAFIE Door samenwerking met het MIAT kon de bestaande bibliografie van het industrieel erfgoed en industrile archeologie mee opgenomen worden in het project Uitbreiding naar technisch en wetenschappelijk erfgoed Deze bibliografie zal voortaan zowel via de website van het MIAT als de website van ETWIE beschikbaar zijn Actualisering gebeurt voortaan door beide partners Mogelijkheid voor andere partners om mee te stappen 10. DATABANK? 11. DEMONSTRATIE 12. TOEKOMST Is het digitaal platform nu klaar? NEEN! Netwerk inzetten om het platform inhoudelijk verder uit te bouwen + up-to-date te houden Ook jouw kennis en input is nodig! Invulfiches: themas, actoren, gemeentes 13. DANK Iedereen die informatie bezorgde (of dit in de toekomst nog zal doen) Leden klankbordgroep ETWIE-platform: David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheek) Joris Janssens (PACKED) Pieter Neirinckx (MIAT Gent) Nathalie Poot (Academisch Erfgoed) Raf Schepers (Openluchtmuseum Bokrijk / RVB ETWIE) Koen Van Daele (agentschap Onroerend Erfgoed) Bram Wiercx (FARO. Vlaams steunpunt voor Cultureel Erfgoed) Robin Debo 14. Neem een kijkje op:WWW.ETWIE.BE Reacties en input: [email protected]