Praktijkvoorbeeld Rode Tabel 1ste graad

of 16 /16
Deze tabel werd samengesteld met materiaal (en de omzettingen) van de nascholing Back to the point en met materiaal dat door collega’s werd aangebracht in de basismodules en de vervolgmodules van het project. De impulsnamen (eerste kolom), die gekleurd en onderstreept zijn, vormen een hyperlink naar de impuls zelf. Door daarop te klikken verschijnt de impuls. Analysetabel eerste graad. impuls Wat doen mensen? Wat vieren/ vertellen mensen? Wat geven mensen door? Wat willen ze er mee uitdrukken? Welke boodschap zit er achter? 1.Missio: Roos- Marie Treedt toe tot orde van moeder Theresa Keert terug naar de armoede van haar geboorteland Wil zich inzetten voor de minstbedeelden. Wil Jezus van Nazaret navolgen. Anderen zullen in haar Jezus van Nazaret kunnen herkennen. Voor missio houdt dit in: ontmoeting, dialoog en solidariteit. 2a.Amnest y internation al: Zwangere vrouwen Ondergaan een slechte toestand. Ze weten niet hoe hun rechten op te eisen en hun toestand te verbeteren. 2b.Amnest y internation al De overheid doet niets aan de slechte toestand. Gewone mensen zijn niet zo belangrijk. De samenleving kan geen grote investeringen doen voor kleine groepjes mensen.

Transcript of Praktijkvoorbeeld Rode Tabel 1ste graad

Page 1: Praktijkvoorbeeld Rode Tabel 1ste graad

Deze tabel werd samengesteld met materiaal (en de omzettingen) van de nascholing Back to the point en met materiaal dat door collega’s werd

aangebracht in de basismodules en de vervolgmodules van het project.

De impulsnamen (eerste kolom), die gekleurd en onderstreept zijn, vormen een hyperlink naar de impuls zelf. Door daarop te klikken verschijnt de

impuls.

Analysetabel eerste graad.

impuls

Wat doen mensen? Wat vieren/ vertellen mensen? Wat geven mensen door?

Wat willen ze er mee uitdrukken? Welke boodschap zit er achter?

1.Missio: Roos-Marie

Treedt toe tot orde van moeder Theresa Keert terug naar de armoede van haar geboorteland Wil zich inzetten voor de minstbedeelden.

Wil Jezus van Nazaret navolgen. Anderen zullen in haar Jezus van Nazaret kunnen herkennen. Voor missio houdt dit in: ontmoeting, dialoog en solidariteit.

2a.Amnesty international: Zwangere vrouwen

Ondergaan een slechte toestand.

Ze weten niet hoe hun rechten op te eisen en hun toestand te verbeteren.

2b.Amnesty international

De overheid doet niets aan de slechte toestand.

Gewone mensen zijn niet zo belangrijk. De samenleving kan geen grote investeringen doen voor kleine groepjes mensen.

Page 2: Praktijkvoorbeeld Rode Tabel 1ste graad

Overheid

2c. Amnesty International: hulpverleners

Gemeenschappen samenbrengen. Informatie delen, druk zetten, hulp bieden, rechten helpen opeisen.

Alle mensen zijn belangrijk. WIJ kunnen een verschil maken.

3. Parabel: De vijgenboom zonder vruchten. Lc. 13, 6-9

De wijngaardenier (=Jezus) pleit bij de eigenaar (= God) om geduld te hebben met wie nog geen vruchten draagt. De wijngaardenier zal de vijgenboom omspitten en bemesten en dus nog een kans geven.

Jezus zal met zijn liefdevolle woorden en daden de mensen kansen geven om te groeien tot mensen-voor-elkaar.

4.Theo 1 duim

We stellen ons voor

Elke mens is uniek. Er zijn vele verschilpunten en toch zijn er gelijkenissen, banden, overéénkomsten

5.Theo 1 tekst Paulus en het lichaam

Paulus vergelijkt een groep met een lichaam

Zoals onze lichaamsdelen zijn we allemaal verschillend (ander karakter, verschillende talenten,uiterlijk…) Zoals alle lichaamsdelen één lichaam vormen, zo vormen wij ook één klas groep, (Kerk)

Page 3: Praktijkvoorbeeld Rode Tabel 1ste graad

6.Theo 1 hemel en hel

Mensen vinden mekaar in hun tekorten en tonen zich solidair met mekaar

Als klasgroep gaan we voor een ‘hemelse’ klasgroep. Die komt er niet zo maar. We moeten hier zelf aan werken.

7a.De eekhoorn en De mier : eekhoorn.

Stelt levensvragen en blijft het gesprek opentrekke n.

Kan goed omgaan met onzekerheid.

7b.De eekhoorn en De mier : de mier.

Levert antwoorden- geeft kennis door Twijfelt Wordt onzeker van levensvragen.

Heeft moeite met onzekerheid. Wil zich baseren op zekerheden, op weten.

8. Le ballon

De ballon legt een parcours af: rust-storm-gevaar-ontmoetingen De ballon komt aan het einde onverwacht samen met andere ballonnen van allerhande kleuren en vormen. Dit vormt een mooi en veelkleurig geheel.

Loslaten van zekerheden om ‘thuis te komen’ in het onverwachte.

9.a. het Gouden kalf: het volk

Mensen maken een beeld van God: een gouden stierenkalf.

Ze willen God zien, meenemen en vieren. Mensen hebben houvast nodig om te geloven.

Page 4: Praktijkvoorbeeld Rode Tabel 1ste graad

9.b. het Gouden kalf: Mozes

Mozes zondert zich af. Hij gooit de tafelen kapot en laat het gouden kalf veranderen in mest .

Een afbeelding van God is een namaakgod. Een namaakgod zou de mens terug onvrij maken. De mens zou zich eraan moeten onderwerpen en brengt hem verder van God.

10.a de sacramenten Triptiek van de Zeven Sacramenten

Katholieken vieren en beleven de 7 sacramenten. Nu worden ze anders gevierd/beleefd dan in de periode van het schilderij (15e eeuw).

De sacramenten zijn rituelen waarbij God tot de mens komt. Ze markeren een belangrijk moment in het leven van de gelovige.

10.b sacramenten Artikel Dirk

Hij laat zich tot priester wijden. Hij wil leven naar het voorbeeld van Jezus en de jongeren zoveel mogelijk opzoeken.

10.c Artikel biecht

Het sacrament van de biecht terug belangrijk maken.

Het kan zoveel deugd doen te vertellen hoe fout je bent geweest.

11. Jezus Mensen vergelijken sommige andere mensen met Jezus.

Christenen geloven dat Jezus werkzaam is in mensen. (H. Geest)

11.b Jezus in de kunst

Er bestaan heel wat afbeeldingen van Jezus. Wij herkennen die afbeeldingen.

Het beeld dat wij hebben van het voorkomen van Jezus is bepaald door kunstenaars.

11. c. genezingsverhalen

Ten tijde van Jezus werden verschillende groepen van mensen uitgesloten. Jezus doet het omgekeerde.

Jezus toont aan de mensen dat ook zwakkeren en zieken volledig bij de maatschappij horen.

11. d. Pater Damiaan

Pater Damiaan leeft op Molokai bij de melaatsen en probeert hun situatie te verbeteren, ten koste van zijn eigen gezondheid en leven.

Hij wil leven naar het voorbeeld van Jezus en hem navolgen in zijn woorden en daden.

Page 5: Praktijkvoorbeeld Rode Tabel 1ste graad

12. The life of Pi Pi

Pi verbindt zich met verschillende godsdiensten. ‘God stelt zichzelf voor in verschillende gedaantes.’ Schoonheid, verbondenheid met de kosmos, waarheid, ritueel. Geloof is een huis met vele kamers. Twijfel is nuttig. Geloof is pas zinvol als het op de proef is gesteld.

12.b The life of Pi vader

De vader van Pi wijst alle godsdiensten af. Je mag niet blindelings alles volgen. Alles volgen is niets volgen. Je laat je best leiden door de rede.

12.c The life of Pi moeder

Ze geeft haar godsdienst/verhalen door zoals ze die zelf heeft doorgekregen. Ze laat haar zoon zelf zijn weg zoeken.

Religie als een verbonden zijn met traditie. Religie is eerder een zaak van het hart dan van de rede.

12.d The life of Pi broer

Spot met de religie. Ziet alleen de buitenkant. Begrijpt eigenlijk niet waarover het gaat;

12.e Gezin van Pi

Komen samen bij de maaltijd en wisselen hun ideeën uit.

Ze voelen zich verbonden met mekaar. Ze kunnen de verschillen overstijgen.

13.a open deur mensen

Zetten hun deur altijd open voor vrienden Ze hebben nood aan een warme thuis voor zichzelf, maar hebben ook nood aan warm contact met andere mensen.

13.b schoenen voor de deur mensen

Besteden veel aandacht aan het interieur van hun huis en houden hun huis graag netjes. Vrienden zijn welkom, maar liefst op afspraak.

Een comfortabele levensstijl is belangrijk en hun huis straalt uit wie ze zijn.

14. WOW CROM Clan op WOW

Een herdenkingsviering organiseren in een virtuele fantasie-wereld , waarbij enkel de personages van de spelers mekaar ontmoeten.

Ze zoeken uitingsvormen om hun verdriet te delen en hun verbondenheid met mekaar te tonen. Wat je voelt en kan delen is echt.

14.b. Ze vallen een herdenkingsviering aan in een Ze maken een onderscheid tussen ‘echte’ leven en de ‘virtuele

Page 6: Praktijkvoorbeeld Rode Tabel 1ste graad

Serenity Now-clan

virtuele fantasie-wereld. wereld’. In een spel of in fantasie is geen plaats voor gevoelens. Ernstige zaken zoals een herdenkingsviering doe je in een kerk of in een gepaste ruimte met ‘echte’ mensen.

15. de dood is niet het einde

Mensen stellen d.m.v. dans op een aangrijpende wijze opgroeien, liefde, kinderen krijgen, geweld , sterven, rouwen voor.

Mensen hebben nood om leven en lijden te duiden.

16 Verloren zoon: begin verhaal

De oudste werkt hard en de jongste verkiest vrijheid en gaat (zijn) weg.

Mensen zijn verschillend en gaan hun eigen weg.

16.b Midden verhaal

Vader vergeeft jongste zoon. Voorwaarde tot vergeving is spijt hebben en berouw tonen leidt tot vergiffenis.

16.c. Einde

verhaal

Oudste zoon is boos omdat de vader de zoon terug opneemt.

Mensen hebben een rechtvaardigheidsgevoel en zijn gekwetst als ze in dat rechtvaardigheidsgevoel gekwetst worden.

17a. foto lichaam

Meisje kijkt kritisch in de spiegel naar zichzelf en is niet tevreden met het beeld dat ze ziet van zichzelf.

Onze manier van kijken naar het lichaam wordt bepaald door een schoonheidsideaal.

17.b

Mt 6, 19-34

Maak je geen zorgen.

Aanvaard jezelf zoals je bent.

Page 7: Praktijkvoorbeeld Rode Tabel 1ste graad

17.c. 1 Kor 12

Je kan tegen geen enkel deel van het lichaam of de groep zeggen: ‘jij bent overbodig’, want dan functioneert het geheel niet meer.

Iedereen vervult een unieke plaats in de groep.

1. Missio: het verhaal van Roos-Marie

Ze heet Roos-Marie. Een adoptiemeisje uit India. Achttien. Een buurmeisje. Lief. Knap. Vlot. Attent. Het nieuws overdondert me. Roos-Marie besloot toe te treden tot de Orde van Moeder Theresa. Ze volgt een opleiding in Londen. Roos-Marie wil zich inzetten voor de minstbedeelden. Ze wil terug naar haar geboorteland. Naar de armoede. Voor haar pleegouders was het eventjes slikken. Tijdens de afscheidsviering zei de priester: "Ik ben jaloers op jou, Roos-Marie. Velen zullen in jou Jezus van Nazareth ontmoeten. Je hebt geluk." Ik werd er stil van.

Page 8: Praktijkvoorbeeld Rode Tabel 1ste graad

2. Amnesty International

(http://www.youtube.com/watch?v=G_TBAgZMmgs)

(http://www.youtube.com/watch?v=vEDof2sOlQ0)

HET VERHAAL VAN GLORIA

Gloria is een meisje van negentien en is mama van een tweejarig dochtertje. Ze weet niet waar de vader van haar dochtertje is. Hij

verliet Gloria toen ze hem vertelde dat ze zwanger was. Gloria en haar dochtertje wonen bij de gehandicapte moeder van Gloria en

bij haar grootmoeder. Ook haar vier broertjes en zusjes wonen nog thuis. Gloria heeft geen werk. De familie overleeft met financiële

steun van de overheid.

Gloria verliet de school toen haar moeder gehandicapt werd. Ze was toen vijftien jaar. Op school had ze maar een klein beetje

seksuele voorlichting gekregen. Gloria voelde zich te onzeker om aan haar vijf jaar oudere vriend te vragen om een condoom te

gebruiken. Hij was het trouwens die opmerkte dat ze zwanger was, Gloria was zich nog van niets bewust.

Gloria was bang voor de reactie van haar familie. Ze wandelde maar liefst een half uur tot aan een kliniek waar ze om een

zwangerschapstest vroeg. In plaats van haar te helpen, schold het ziekenhuispersoneel haar uit: “Hoe kan je zo stom zijn om zo

jong zwanger te worden! Je bent niet eens getrouwd!” Gloria verliet de kliniek zonder de test en nam zich voor om nooit meer terug

te keren.

Page 9: Praktijkvoorbeeld Rode Tabel 1ste graad

Haar vriendje zei dat hij niet klaar was voor een kind en dat ze een abortus moest laten uitvoeren. Gloria wist dat ze nog jong was

maar voelde ook de drang om haar kindje te beschermen. Haar vriend verbrak hun relatie definitief.

Gloria ging terug naar de kliniek toen ze acht maanden ver was, op advies van haar buurvrouw. Ook toen werd ze beledigd door

het ziekenhuispersoneel. Ze werd ook verplicht om een standaard HIV-test ondergaan en die bleek positief. Ze kreeg de nodige

medicatie om haar baby te beschermen.

Toen Gloria moest bevallen, moest ze een dure privétaxi nemen tot aan de dichtstbijzijnde kliniek. In die kliniek werd besloten dat

ze in een andere kliniek moest bevallen, 46 km verderop. Er was echter geen ambulance beschikbaar dus moest ze wachten tot de

andere kliniek een ambulance kon sturen. Toen ze eindelijk in de andere kliniek aankwam, werd ze zo goed als aan haar lot

overgelaten. Ze kreeg geen pijnstillers, geen eerste onderzoek en werd gedurende enkele uren alleen gelaten in haar kamer. Toen

ze voelde dat haar baby elk moment kon geboren worden, ging Gloria op zoek naar een verpleegster. De verpleegster stuurde haar

eerst naar het toilet en pas na lang aandringen onderzocht ze Gloria. Het hoofdje van de baby was al zichtbaar. Er werden enkele

verpleegsters bij geroepen. Er was geen dokter aanwezig bij de bevalling.

De volgende dag werd ze opgehaald door haar neef. Ze moest eerst drie kwartier wandelen tot aan een taxihalte. Na de taxirit

wachtte haar nog een wandeling van een half uur naar huis. Haar dochtertje is nu een stevige peuter van twee jaar. Gloria hoopt

dat ze zelf haar school nog kan afmaken. Ze droomt ervan om ooit een maatschappelijk werker te worden.

Het verhaal van Gloria is een voorbeeld van wat moeders kan overkomen in Zuid-Afrika. Zwangere vrouwen en kersverse moeders

sterven er erg vaak.

7. De eekhoorn en de mier: Toon Tellegen. Komt uit katern 2T in Theo 2

Page 10: Praktijkvoorbeeld Rode Tabel 1ste graad

8. Le ballon Te vinden op

www.verder_kijken.org (Tom Sintobin)

kernwoord: verrijzenis

Le ballon

9. Het Gouden Kalf Moet je horen, Nico Ter Linden, p 157. Exodus 32

10.a Triptiek van de Zeven Sacramenten (Roger van der

Weyden)

12. film The Life of Pi The life of Pi 11min40sec. -20min38sec.

Page 11: Praktijkvoorbeeld Rode Tabel 1ste graad

13. Welk thuistype ben jij?

Onderzoekers stelden vast dat er in België zes verschillende thuistypes zijn.

Zo behoort 17 procent tot de 'open deur mensen', bij wie de deur altijd openstaat voor vrienden. Ze hebben nood aan een warme thuis voor zichzelf, maar delen dat plekje ook graag met de rest van de wereld. Bij 14 procent van de Belgen geldt het tegenovergestelde, dat zijn de 'gesloten deur mensen'. Zij hebben nood aan structuur en houden er niet van onverwachte bezoekers die hun orde verstoren.

Daarnaast behoort 21 procent tot de 'verkeerde deur mensen'. Zij hebben geen echte klik met hun woning, kunnen er niet tot rust komen en proberen er dan ook zo weinig mogelijk te zijn.

'Deur op een kier mensen' (20 procent) zijn dan weer onzeker over hun huis, maar voelen er zich wel veilig en geboren. Ze nodigen niet vaak vrienden uit, ook omdat ze gesteld zijn op hun privacy. Het omgekeerde zien we bij 'achterdeur mensen' (15 procent). Dat zijn hartelijke, warme mensen die hun huis openstellen en hopen dat anderen er zich net zo thuis voelen.

Page 12: Praktijkvoorbeeld Rode Tabel 1ste graad

Ten slotte behoort 13 procent tot de 'schoenen voor de deur mensen'. Bij hen gaat er veel aandacht naar het interieur en is het altijd netjes. Vrienden zijn welkom, maar liefst op afspraak.

En jij? Welk thuistype ben jij?

http://www.fedra.belgium.be/nl/mijn-wereld-en-ik/reportage/d/detail/huis-thuisgevoel-geluk

14. WOW-herdenkingsdienst

Terreindoel: Enkele eigentijdse feesten en /of rituelen bevragen op hun levensbeschouwelijk karakter.

(terrein Tijd)

Beschrijving: WOW is een computergame dat online wordt gespeeld door verschillende spelers tegelijk. Het speelt zich af in een digitale sprookjesachtige wereld. Iedere

speler kiest een bepaald personage, waarmee hij of zij het spel speelt. Om bepaalde doelen te bereiken moet je ander spelers aanvallen en jezelf

verdedigen. Daarom verenigen spelers zich vaak in groepen.

In 2005 stierf één van de gamers. Haar vrienden en teamleden (van het CROM-team) besloten een herdenkingsdienst voor haar te houden. Ze deden het

echter niet in een zaaltje of in een kerk. Ze deden het in het spel zelf. Tijdens dat herdenkingsmoment werden ze echter overvallen (in het spel zelf) door de

Serenity Now clan.

Veel andere spelers reageerden hier op. Hieronder enkele reacties:

Page 13: Praktijkvoorbeeld Rode Tabel 1ste graad

The Kingbob 621

Dit is er zwaar over! Ik weet dat het een herdenkingsdienst is in een spel, maar ik zou nooit iemand zoiets aandoen. Als zij dit belangrijk vinden, moeten

anderen dit ook respecteren. Ik hoop dat de Serenity Now clan levenslang uitgesloten wordt.

Kiku Bughda

Net omdat het een spel is en enkel voor het plezier gespeeld wordt, zouden die zwakzinnigen beter ophouden met hun pogingen om het echte leven in een

fantasiewereld te stoppen. Een echte herdenkingsdienst hoort in het echte leven plaats te vinden, bij voorkeur in een kerk of gepaste ruimte. Het zijn idioten

die het verschil niet kunnen zien tussen een videospel en het echte leven en die zich beledigd voelen door eender wat. Zij maken echt de wereld van de

videogames kapot.

Enkele vragen ter overweging:

Is wat de spelers van het CROM-team deden zinvol? Is het goed om een herdenkingsdienst te houden in een videospel, zonder dat de echter spelers

elkaar zien?

Moeten andere spelers dit ook respecteren? Hadden de leden van de Serenity Now Clan het recht om de leden van CROM aan te vallen?

Opdracht:

De leerlingen verbinden zich nu met The Kingbob 621 of met Kiku Bughda. De eersten gaan links staan in de klas, de tweede groep rechts.

De leerkracht neemt de rol op zich van spelleider, die zal bepalen of de Serenity Now clan (tijdelijk) zal worden geschorst. The Kingbob 621 aanhangers

zullen die schorsing vragen. De aanhangers van Kiku Bughda zullen pleiten tegen schorsing en de verdediging van Serenity Now clan op zich nemen.

Page 14: Praktijkvoorbeeld Rode Tabel 1ste graad

15. Dood is niet het einde.

Impuls: schaduwspel

http://www.kuleuven.be/thomas/page/videodatabank/view/80600/

17. omgang met het lichaam

Uit: in de kijker : zorg voor het lichaam

http://www.kuleuven.be/thomas/page/zorg-voor-het-lichaam/

a. Foto

b. Matteus 6,19-34 maak je geen zorgen

Page 15: Praktijkvoorbeeld Rode Tabel 1ste graad

[19] Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te

stelen.[20] Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te

stelen. [21]Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.

[22] Het oog is de lamp van het lichaam. Dus als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn. [23] Maar als je oog

troebel is, zal er in heel je lichaam duisternis zijn. Als het licht in jezelf verduisterd is, hoe groot is dan die duisternis!

[24] Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de

ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon. [25] Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen

over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan

voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? [26] Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen

geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij?[27] Wie van jullie kan door

zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen? [28] En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk

eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. [29]Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn

luister niet gekleed als een van hen. [30] Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid

wordt al met zo veel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? [31] Vraag je dus niet

bezorgd af: “Wat zullen we eten?” of: “Wat zullen we drinken?” of: “Waarmee zullen we ons kleden?” [32] – dat zijn allemaal

dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. [33] Zoek liever eerst het

koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. [34] Maak je dus geen

zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.

c. 1 Kor 12, 12-30 het lichaam

[12] Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam.

Zo is het ook met het lichaam van Christus. [13] Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam

geworden, wij zijn allen van één Geest doordrenkt, of we nu uit het Joodse volk of uit een ander volk afkomstig zijn, of we

nu slaven of vrije mensen zijn. [14] Immers, een lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit vele. [15] Als de voet zou

zeggen: ‘Ik ben geen hand, dus ik hoor niet bij het lichaam,’ hoort hij er dan werkelijk niet bij? [16] En als het oor zou

zeggen: ‘Ik ben geen oog, dus ik hoor niet bij het lichaam,’ hoort het er dan werkelijk niet bij? [17] Als het hele lichaam oog

zou zijn, waarmee zou het dan kunnen horen? Als het hele lichaam oor zou zijn, waarmee zou het dan kunnen ruiken? [18]

God heeft nu eenmaal alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies zoals hij dat wilde. [19] Als ze met elkaar

slechts één lichaamsdeel zouden vormen, zou dat dan een lichaam zijn? [20] Het is juist zo dat er een groot aantal delen is

en dat die met elkaar één lichaam vormen. [21] Het oog kan niet tegen de hand zeggen: ‘Ik heb je niet nodig,’ en het hoofd

kan dat evenmin tegen de voeten zeggen. [22] Integendeel, juist die delen van het lichaam die het zwakst lijken zijn het

meest noodzakelijk. [23] De delen van ons lichaam waarvoor we ons schamen en die we liever bedekken, behandelen we

zorgvuldiger en met meer respect [24] dan die waarvoor we ons niet schamen. Die hebben dat niet nodig. God heeft ons

lichaam zo samengesteld dat de delen die het nodig hebben ook zorgvuldiger behandeld worden, [25] zodat het lichaam

Page 16: Praktijkvoorbeeld Rode Tabel 1ste graad

niet zijn samenhang verliest, maar alle delen elkaar met dezelfde zorg omringen. [26] Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee; wanneer één

lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle andere in die vreugde. [27] Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit. [28]

God heeft in de gemeente aan allerlei mensen een plaats gegeven: ten eerste aan apostelen, ten tweede aan profeten en ten derde aan leraren. Dan is er het

vermogen om wonderen te verrichten, de gave om te genezen en het vermogen om bijstand te verlenen, leiding te geven of in klanktaal te spreken. [29] Is iedereen

soms een apostel? Of een profeet? Is iedereen een leraar? Kan iedereen wonderen verrichten? [30] Of kan iedereen genezen? Kan iedereen in klanktaal spreken en

kan iedereen die uitleggen?