Post Traumatische Stress (Stoornis) - Post Traumatisc… · Afstudeeropdracht Cranio Sacraal...

of 43 /43
Post Traumatische Stress (Stoornis) Of P.T.S.S. Carina van der Giessen-Hipke, Juni 2012 Afstudeeropdracht Cranio Sacraal opleiding

Transcript of Post Traumatische Stress (Stoornis) - Post Traumatisc… · Afstudeeropdracht Cranio Sacraal...

Page 1: Post Traumatische Stress (Stoornis) - Post Traumatisc… · Afstudeeropdracht Cranio Sacraal opleiding . Post Traumatische Stress Stoornis ... Ik wil op meerdere manieren kijken naar

Post Traumatische Stress (Stoornis) Of P.T.S.S.

Carina van der Giessen-Hipke, Juni 2012 Afstudeeropdracht Cranio Sacraal opleiding

Page 2: Post Traumatische Stress (Stoornis) - Post Traumatisc… · Afstudeeropdracht Cranio Sacraal opleiding . Post Traumatische Stress Stoornis ... Ik wil op meerdere manieren kijken naar

Post Traumatische Stress Stoornis

Carina van der Giessen – Hipke 2

Inhoudsopgave:

Introductie

Pagina

1. Hoe ben ik gekomen tot Cranio Sacraal Therapie(CS) 3

2. Waarom het onderwerp PTSS? Persoonlijke ervaring. 4

3. Wat wil ik bereiken met deze scriptie? 5

- Meerdere visies op trauma’s belichten.

- PTSS op holistische wijze behandelen/ondersteunen.

- Aantonen dat Cranio Sacraal Therapie daarbij helpt.

4. Wat is PTSS regulier?/ Wat is DSM –wat is PTSS volgens DSM IV?

- P.T.S.S. betekent?

- Geschiedenis.

- Wat gebeurt er na P.T.S.S.?

- Hoe voelt iemand zich na P.T.S.S.?

- Gevolgen op lange termijn, natuurlijke bescherming

- Bij wie komt het vaak voor?

- Wanneer heb je meer kans op P.T.S.S.?, Hulp, Kinderen.

6

7

7

7

7

8

8

9

5. PTSS anders bekeken. 12

a. Osteopathie 12

b. Klinisch psycholoog 13

c. Trauma therapeut/paranormale benadering 15

d. Fysiotherapeut die werkt met mindfullness 16

e. Visie op militairen en PTSS 17

f. Stel dat oude levens bestaan 18

g. Wat is de Ziel, een visie 18

h. Het Oertrauma- een spirituele visie 19

i. Spirituele kijk op de mens 19

6. Mijn visie over PTSS en stress klachten 21

7. a. Wat is Cranio Sacraal therapie en 23

b.Wat kan dit doen voor( post traumatische) stress klachten? 25

8. a. Preventie en heling geboortetrauma. Prenatale zorg voor

moeder. 31

b. na de geboorte Cranio voor moeder en kind. 31

9. a. Hoe werk ik met posttraumatische stressklachten en hoe ziet

zo’n behandeling er uit (voorbeeld) 33

b. Cranio Sacraal – een brede aanpak 34

10. Diverse casussen uit mijn praktijk. 35

11. Leeft de hedendaagse mens in een PTSS? Onze leefstijl moedigt

stress en overleving aan. 42

12. Wat kan Cranio Sacraal bijdragen aan het leven in deze tijd. 42

13. Conclusie 43

14. Dank!! 43

15. Een nawoord: Wat betekent Cranio Sacraal voor mij – Carina 43

16. Recent ontdekte ik de Germaanse Geneeskunde ……. 43

Page 3: Post Traumatische Stress (Stoornis) - Post Traumatisc… · Afstudeeropdracht Cranio Sacraal opleiding . Post Traumatische Stress Stoornis ... Ik wil op meerdere manieren kijken naar

Post Traumatische Stress Stoornis

Carina van der Giessen – Hipke 3

1.Hoe ben ik gekomen tot dit onderwerp?

Cranio Sacraal Therapie, een Nieuw Levenswerk!!

Ongeveer 20 jaar geleden ontdekte ik dat er een opleiding was voor Cranio

Sacraal via een vriend en ik wist toen al dat ik dit wilde doen.

In het voorjaar 2009 ben ik begonnen bij de Peirsman Academie, die beter

voelde dan de kennismaking bij een ander instituut. De gevoelsmatige

omgang met mensen past beter bij mij en het intuïtieve, meditatieve, kortom

het ZIJN, doen mij steeds verrast staan over de schoonheid van dit werk.

Het verbinden in liefde met mezelf en de ander maken mij erg gelukkig en

tillen mij uit boven de dagelijkse zorgen en emoties. Dit maakt mij en mijn

kliënt rustig en stil. Het past bij mij op dit moment in mijn leven, omdat het mij

steeds meer bij mijzelf brengt. Het zorgt ervoor dat ik blijf voelen waar ik ben

en dat het meeste gebeurt als ik niks doe, niet denk en vooral in mij blijf. Dit is

simpel en lastig tegelijk.

Ik ben een “gever” en leer nu meer te ontvangen. Ik ben mijn leven lang snel

uit mijzelf geweest en bij de ander om te zorgen enz. Dit heeft allerlei

redenen. Nu ik 54 ben geworden (bij inleveren van de scriptie 55 jaar) en

weet wat ik nog moet en wil leren, sluit de studie Cranio Sacraal precies aan.

Mijn kracht is het grootst als ik niks doe en niks wil en niks stuur. Nou dat komt

toevallig goed uit, want CranioSacraal(C.S.) is niks doen, willen of sturen.

Alleen aanwezig zijn in verbinding met jezelf/de ander en werken met

intentie.(Het is wel belangrijk dat je weet wat er gebeurt en kennis over het

lichaam en anatomie is onontbeerlijk). Craniowerk is een heel mooie ervaring

en geeft vrede en stilte, terwijl er wel van alles gebeurt bij degene die op

tafel ligt en ook bij degene die de behandeling geeft. Resonantie!

Het moederschap 28 jaar geleden is een opstap geweest naar meer bewust

leven. Doordat mijn toen pas geboren dochter koemelkallergie had ben ik

gaan zoeken om haar te helpen. Dit bleek een niet zo’n gebaand pad en dit

pad loop ik nog steeds.

Ik heb allerlei therapieën onderzocht, voor haar en mezelf. Later ook voor

mijn 2 andere kinderen en ik bleef een bijzonder pad lopen met ontwikkeling

op gebied van spiritualiteit, bewustzijn en studies, variërend van massage-

opleiding, astrologie, werken met remedies, healingsessies, diverse reiki -

opleidingen en masterschap en het pad gaat nog steeds verder. Na al die

opleidingen en 12,5 jaar eigen praktijk De Witte Roos, ben ik eindelijk bij

Cranio Sacraal uitgekomen. En ik wist dat dit de kroon op mijn werk zou zijn.

Na 20 jaar weten dat ik dit wilde, kom ik hier op uit. Het is een heerlijke studie

en ik voel dat je er veel mee kan doen en niet doen.

Page 4: Post Traumatische Stress (Stoornis) - Post Traumatisc… · Afstudeeropdracht Cranio Sacraal opleiding . Post Traumatische Stress Stoornis ... Ik wil op meerdere manieren kijken naar

Post Traumatische Stress Stoornis

Carina van der Giessen – Hipke 4

Het leert mij steeds meer bij mijzelf te blijven plus aanwezig te zijn. Dit

betekent ook dat ik niet in iemands systeem moet zijn en dat daardoor de

kliënt de meeste vrijheid tot herstel krijgt.

Het belangrijkste vind ik dat ik het leuk vind en er gelukkig van word en

anderen worden er ook blijer van.

2. Waarom het onderwerp PTSS voor mij?

Zoekend naar een onderwerp voor mijn scriptie, kom ik steeds uit op werken

met posttraumatische stress-stoornis en het helen daarvan. Het Alarmwerk is

mooi en belangrijk.

Dit is een persoonlijk verhaal.

Na jaren stress en problemen met onze kinderen en m’n oudste dochter en

de angst dat we onze dochter en kleinkinderen konden verliezen aan een

schoonzoon, die drugsverslaafd is, onze dochter mishandelde en haar van

ons isoleerde. Nadat zij is gevlucht naar Blijf-Huis en via Frankrijk met ons mee

ging naar Nederland, begon het gevecht om ze in Nederland te houden uit

angst dat de vader de kinderen opnieuw zou meenemen naar een

onbekende bestemming.

Na diverse rechtszaken in België te hebben gevoerd en in Nederland een

internationale ontvoeringrechtszaak te hebben gehad en onze dochter en

kleinkinderen een half jaar onderdak te hebben gegeven is voor mijzelf de

maat vol.

Mijn gezin lag aan puin, 3 mensen met P.T.S.S. in mijn huis, 2 pubers van 16 en

19 boos op de situatie, mijn man die bij me weg dreigde te lopen, omdat hij

het niet meer aankon, ik werd overspannen met een stress-stoornis. Dit is het

voorjaar 2011.

Ik voelde alleen paniek, duizeligheid, was vergeetachtig, raar hoofd, ik

overzag mijn leven niet meer, ik sliep slecht en ik voelde rare pijnen in mijn

hoofd. Ineens dacht ik “mijn hypocampus verbrandt”. De bedrading brandt

door!!

Ik ging naar de dokter en die constateerde inderdaad: je bent burnout met

PTSS.

Tja, als moeder en therapeute kan dat niet hè. Ziek……overspannen…..

teveel stress. Ik kon het niet meer. 7 mensen in een huis, ik zorgde voor

iedereen en ik kon het niet meer bij elkaar houden. Mijn man vertrok, het

enige wat je nog kan is je hoofd onder een kussen verstoppen

…Loslaten…….

Page 5: Post Traumatische Stress (Stoornis) - Post Traumatisc… · Afstudeeropdracht Cranio Sacraal opleiding . Post Traumatische Stress Stoornis ... Ik wil op meerdere manieren kijken naar

Post Traumatische Stress Stoornis

Carina van der Giessen – Hipke 5

Wat heb ik er aan gedaan?

Via antroposofie kreeg ik Solum Olignosum-Goud injecties en massages. Met

een collega student ben ik craniosacraal behandelingen gaan uitwisselen

met Alarmwerk-Oogwerk en Immuunwerk. Behandelen en behandeld

worden werkte allebei. De slaapproblemen werden minder, de oogmigraine

verdween na module Oogwerk en wat extra magnesium. Het werken met

cranio en massages in mijn praktijk zorgde voor de nodige rust in mezelf,

aarding en arbeidstherapie.

Tegen het einde 2011gaat het veel beter met mij. De nodige grenzen blijven

zich melden als er teveel hooi op mijn vork ligt, maar dat blijft mijn uitdaging.

Ik en de ander is een thema.

Met mijn gezin gaat het beter en iedereen heeft zijn plek weer. Eind januari

2012 wonen de kleinkinderen met hun moeder alweer een jaar in eigen

veilige plek(geheim adres/telefoonnummer). We zijn allemaal toch een

hechtere familie geworden. Ik heb wel wat ik wenste, iedereen is

binnenboord gebleven.

3. Wat wil ik bereiken met deze scriptie, wat wil ik aantonen?

Ik wil op meerdere manieren kijken naar PTSS. Zowel regulier en

complementair.

Mijn mening is dat als PTSS op holistische wijze behandeld wordt het succes

tot genezing het grootst is.

Cranio Sacraal Therapie helpt hierbij, omdat het een zachte, brede werkwijze

is, die goed samengaat met reguliere en complementaire geneeswijzen.

Page 6: Post Traumatische Stress (Stoornis) - Post Traumatisc… · Afstudeeropdracht Cranio Sacraal opleiding . Post Traumatische Stress Stoornis ... Ik wil op meerdere manieren kijken naar

Post Traumatische Stress Stoornis

Carina van der Giessen – Hipke 6

4.Wat is Posttraumatische stress stoornis/syndroom PTSS regulier volgens DSM?

DSM is?…

Diagnostic & Statistical Manual of Mental Disorders. Dit een

classificatiesysteem dat door de meeste hulpverleners en instellingen wordt

gebruikt om vast te stellen of er sprake is van een speciale stoornis. Het is een

Amerikaans handboek uitgegeven door de American Psychiatric Association.

Het wordt voor diagnose en statistiek gebruikt, maar ook behandelwijzen

staan er in. De DSM is gemaakt om internationale spraakverwarring in de

psychiatrische literatuur te voorkomen. Anders ben je afhankelijk van de

interpretatie van de individuele behandelaar. DSM beschrijft ziektebeelden,

hoeveel symptomen er aanwezig moeten zijn wil je van een ziektebeeld of

syndroom spreken. Ook belemmeringen in het dagelijks functioneren, staan

er in op gebieden als persoonlijk, relationeel, sociaal en beroep. Het wordt

ook gebruikt als naslagwerk voor autisme-diagnostiek. De ziektebeelden

krijgen een code(getal) mee van 5 cijfers, dit om nuanceringen uit te

drukken. PTSS valt onder angststoornissen.

PTSS volgens DSM-IV. (4e editie van 2000 en een vrije beschrijving van schrijver)

Een heftige gebeurtenis heeft grote invloed op een levens wezen. De schok

heeft invloed op de gevoelsbeleving, het denken en het hele funktioneren.

Een trauma is ingrijpend en het kan teveel zijn om door de psyche op dat

moment te kunnen verwerken.

Gewoonlijk verzachten de heftige emoties na een tijdje, maar als er na 1

maand na de gebeurtennis nog verschijnselen zijn, zoals nachtmerries,

herbelevingen, snel schrikken, vergeetachtigheid of weinig betrokken zijn,

spreekt het boek DSM IV van P.T.S.S. Als er binnen 1 maand geen problemen

meer zijn na een trauma wordt het Acute Stress-Stoornis genoemd.

P.T.S.S. betekent Post-Traumatisch Stress-Syndroom of Post-Traumatisch Stress-

Stoornis. Een syndroom is een groep van verschijnselen, die een ziekte een

ziekte laat zijn, volgens een medisch handboek. In de psychiatrie valt P.T.S.S.

onder de noemer angststoornissen.

Het betekent dat er een scala van klachten is onstaan na angstige

ervaringen, heftige belevenissen, plotselinge enge dingen, bedreigingen,

ongelukken, verwondingen. Ook die zijn ontstaan door iets of iemand, angst

voor de dood of dreiging hiervoor, marteling, opsluiting, onzekerheid over het

leven van een geliefd iemand.

Nog meer voorbeelden van traumatiserende ervaringen: incest, huiselijk

geweld, kindermishandeling, manipulatie door ouder met psychiatrische

aandoening(psychopathie), beroving, aanranding/verkrachting, crisis in het

algemeen, natuurgeweld, (concentratie)kamp-ervaringen, oorlog. Het

gevolg van voorgaande ervaringen is shock, afschuw, hulpeloosheid en

ernstige angst.

Page 7: Post Traumatische Stress (Stoornis) - Post Traumatisc… · Afstudeeropdracht Cranio Sacraal opleiding . Post Traumatische Stress Stoornis ... Ik wil op meerdere manieren kijken naar

Post Traumatische Stress Stoornis

Carina van der Giessen – Hipke 7

Geschiedenis beschrijving P.T.S.S.

In de 1e Wereldoorlog werd voor het eerst symptomen van soldaten

beschreven, die leden aan vermoeidheid, traagheid, verslavingen, geirriteerd

zijn naar de omgeving, zich niet meer verbinden met de omgeving,

psychische storingen. Dit werd genoemd shellshock of battle fatigue.

Wat gebeurt er na bovengenoemde ervaringen?

De persoon in kwestie laat gedrag zien, zoals verdoving, ontkenning van wat

er is gebeurd, afwijzing van mensen, willen weglopen, angst, dissocieren, zich

schamen, niet meer durven concentreren, boosheid/irritatie, niks meer

durven, nergens zin in hebben, steeds de ‘film’ opnieuw zien, veel praten of

juist afsluiten in eenzaamheid, overmatig drinken/verslavingen om te

vergeten of niets te voelen. Lichamelijke reacties zoals veel zweten, huilen,

bibberen, slecht slapen.

Als deze verschijnselen blijven voortduren wordt het leven lijden en verstoren

normaal funktioneren in het leven. Dit wordt dan ‘psychotrauma’ genoemd.

Het is normaal dat na een heftig trauma de mens in kwestie het leven niet

meer ziet zoals daarvoor, het zelfvertrouwen en het vertrouwen in het leven

zijn vaak veranderd. De alarmbellen staan hoog aan en blijven soms altijd

aan, ook al lijkt een trauma vergeten. Als het trauma niet wordt verwerkt,

kunnen er nog meer gevolgen zijn. Zie ‘gevolgen op lange termijn” blz.8.

Het is mogelijk dat bovengenoemde problemen maanden of jaren na het

trauma ook nog naar boven komen.

Hoe voelt iemand zich met P.T.S.S? (mogelijk is onderstaande niet compleet)

Herhalende gedachten over het gebeurde

Beelden, dromen, flitsen en schrikken van dingen, die lijken op het

gebeurde of van een geluid, dat het trauma triggert(bv stem)

Verkrampingen, dissociaties en verbeeldingen, die niet realiteit zijn op

het moment zelf.

Identiteitsprobleem, waarom leef ik?

Verdringen ‘het is niet gebeurd!’(amnesie).

Ik wil gillen, gaat dit ooit nog over? Ik voel me gek worden.

Steeds huilen, ook zomaar om niks.

Ik kan niet slapen, niet goed inslapen, door- en uitslapen. In schrik

steeds wakker.

Ik ben onredelijk, boos om niks, ik kan er niks aan doen.

Het lijkt alsof er stemmen zijn, die om hulp roepen. Ik ruik verbrand vlees,

bloed, ik raak in paniek om iets wat er niet meer is.

ik voel niet meer dat ik van mijn familie hou, voel geen verbinding.

Relatiestoornissen.

Piekeren, schuldgevoelens.

Vermijden van gesprekken over het onderwerp, angst voor de angst.

Page 8: Post Traumatische Stress (Stoornis) - Post Traumatisc… · Afstudeeropdracht Cranio Sacraal opleiding . Post Traumatische Stress Stoornis ... Ik wil op meerdere manieren kijken naar

Post Traumatische Stress Stoornis

Carina van der Giessen – Hipke 8

Gevolgen op lange termijn

Vervreemding, emotionele vervlakking, geen toekomst meer zien.

Chronische vermoeidheid door alle opgeslagen spanningen is mogelijk.

Waakzaamheid geeft overspanning en mogelijk verzwakking

immuunsysteem(somatisatiestoornis), moeilijk te genezen klachten.

Chronische pijnen, leer/concentratieproblemen, ziekteverzuim.

Alkohol- en drugsgebruik.

Hechtingsproblemen. Ook mogelijk na zware geboorte.

Werkloosheid.

Op lange termijn kunnen persoonlijkheidsstoornissen ontstaan, zoals

borderline, paniekstoornis, agorafobie(pleinvrees), OCD obsessieve

compulsory disorder(dwangneurose), sociale fobie, depressieve

stoornis. Afwerend gedrag, niets meer willen toelaten(ODD). Details

hierover vallen naar mijn mening niet onder deze scriptie.

Natuurlijke bescherming:

Als iets naars niet verwerkt kan worden gaan iemand de herinnering

verdringen. De hersenen gaat op de vlucht bij teveel angst. Als vechten

en vluchten niet gaat, ontstaat er ‘freeze’. Dit is dissociatie en de

traumaherinnering blijft ergens in het lichaam zitten als een soort

bevriezing. De ‘harde schijf’is niet gewist, maar de heftigheid dringt niet

door tot in het bewustzijn. De persoon kan bijvoorbeeld vertellen over het

begin en het einde, maar niet wat er nog meer gebeurde. Wel dat het erg

was, maar details en emoties worden niet herinnerd en gevoeld.

Bij wie komt het vaak voor:

Bepaalde beroepsgroepen hebben vaker te maken met PTSS bv.

brandweer,

politie,

ambulancepersoneel,

militairen

Ook beroepen waar bedreigende situaties kunnen voorkomen zoals: ‘

Bank en winkelpersoneel,

benzinepomphouders,

reddingswerkers en beveiliger

journalisten

gezondheidszorg(verpleegkundigen en artsen), sociale dienstverlening

zoals jongerenwerkers en sociale dienst.

Treinmachinisten, vrachtwagen en buschauffeurs als gevolg van

ongevallen.

Ook bij controlerende functies :

zoals treinconducteurs, bus en tramchauffeurs.

Page 9: Post Traumatische Stress (Stoornis) - Post Traumatisc… · Afstudeeropdracht Cranio Sacraal opleiding . Post Traumatische Stress Stoornis ... Ik wil op meerdere manieren kijken naar

Post Traumatische Stress Stoornis

Carina van der Giessen – Hipke 9

Wanneer heb je meer kans dat je PTSS oploopt?

Als je vrouw bent is er een grotere kans op een psychotrauma, of als je al

psychiatrische aandoeningen hebt. (een man uit zich vaker met agressie

dan een vrouw, die vaker vanuit limbische brein/emotie reageert)

Als je al eerder traumatische gebeurtenissen hebt meegemaakt of een

familiegeschiedenis hebt waar psychiatrische aandoeningen zijn

Oorlogsvluchtelingen hebben ook vaker PTSS.

Als je als kind (een) ouder(s) hebt die getraumatiseerd zijn, een psychische

aandoening hebben. Dit valt dan onder de zogenaamde K.O.P.P. -

kinderen (Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problematiek). Je hebt

dan een kwetsbaarheid, doordat je al moeilijk je grenzen aan kan geven.

Er is mogelijk een hechtingsproblematiek en met deze bagage trek je

makkelijker mensen aan, die over je grenzen heen gaan en jou

traumatiseren.

Wat voor hulp zou je kunnen zoeken of wat zou helpen?

Rust, steun en veiligheid is het eerste wat iemand nodig heeft.

Aanvaarding van wat er is gebeurd, dat is niet altijd mogelijk.

Bespreekbaar maken van wat er is gebeurd.

Slachtofferzorg, slachtofferhulp of -therapie

Crisishulpverlening in ernstige situaties

Gesprekken met een psycholoog of psychiater, afhankelijke van ernst

van het trauma

Vorm van herbeleving en ontspanning hiervan dmv EMDR(Eye

Movement Desensitizations en Reprocessing). Dit leidt tot snellere

verwerking en loslaten. Hiervoor is wel een basis van veiligheid nodig in

het leven van kliënt.

Zo nodig ondersteuning door antidepressiva, kalmeringsmiddelen.

Schrijven over wat er in je leeft of gebeurd is.

RET Rationeel Emotieve Therapie

NLP (neurolinguistisch programmeren) met name kerntransformatie.

Lotgenoten contact (groepstherapie)

Hypnose (heeft risico van hertraumatisering bij herbeleving)

Cranio Sacraal Therapie natuurlijk(wordt nergens genoemd op

internet!!),Somato-emotional Release, Breinwerk, Alarmwerk, Psoaswerk

Er wordt geadviseerd zo snel mogelijk te beginnen met

gedragstherapeutische ondersteuning om chronische PTSS te voorkomen.

Het is belangrijk symptomen op tijd te herkennen.

Kinderen zijn kwetsbaarder voor PTSS.

Als het over jonge kinderen gaat, is er een advies om ze eerst een tijdje met

rust te laten. Ze te omringen met liefde, veiligheid en rust. Meestal laten ze

eerst weinig toe en je kan er niet naar binnen met je goede bedoelingen.

Kinderen met trauma’s zijn niet geneigd om nieuwe dingen te accepteren.

Page 10: Post Traumatische Stress (Stoornis) - Post Traumatisc… · Afstudeeropdracht Cranio Sacraal opleiding . Post Traumatische Stress Stoornis ... Ik wil op meerdere manieren kijken naar

Post Traumatische Stress Stoornis

Carina van der Giessen – Hipke 10

Eerst moeten de basisveiligheid en 1e levensbehoeften voldaan worden, zoals

veilig wonen, op tijd eten en slapen, liefdevolle en accepterende

volwassenen om je heen. Anders is therapieën als een huis zonder fundering.

Kinderen met traumatische ervaringen kunnen een achterstand in hun

ontwikkeling laten zien of leerachterstand. Als zij tot rust komen halen ze dit

vaak weer in.

Het is belangrijk de juiste balans te vinden, anders is er teveel weerstand bij

het kind en kom je nergens.

Psychomotorische en sociale weerbaarheidstraining kan ook goed werken

om via spel en beweging te verwerken en het zelfvertrouwen te vergroten.

Kunstzinnige therapie is ook een optie.

Het hangt van het kind af wat geschikt is.

Page 11: Post Traumatische Stress (Stoornis) - Post Traumatisc… · Afstudeeropdracht Cranio Sacraal opleiding . Post Traumatische Stress Stoornis ... Ik wil op meerdere manieren kijken naar

Post Traumatische Stress Stoornis

Carina van der Giessen – Hipke 11

5. PTSS anders bekeken.

In mijn praktijk behandel ik kliënten, die over het algemeen niet psychisch

problematisch zijn. Ik behandel wel regelmatig mensen, die dingen hebben

meegemaakt en allerlei klachten hebben. Ook rouwverwerking steun ik. Posttraumatische stresssyndroom kan je oplopen door een hele nare

gebeurtenis, maar ik zie ook kliënten en mensen om me heen, die langdurig

onder stress staan, onveiligheid ervaren of steeds tegen kleine trauma´s

oplopen. Deze mensen hebben volgens mij ook posttraumatische stress. Je

went aan stress. Het bouwt zich op en het gaat tijden ‘goed’, totdat het niet

meer gaat. Het wordt dan genoemd: burnout, overspannen. **

Drs. Zimmermann noemt het ook druppeltrauma (zie ook 5b)

**Reguliere beschrijving van overspannen en burnout, verschillen met PTSS

Overspannen:

Iedereen kan het krijgen die teveel spanning ervaart in het dagelijks

bestaan. Dit bouwt zich langzaam op.

Burnout:

In Nederland wordt dit woord mn voor werkgerelateerde overspanning

na/bij te hoge werkdruk of ontevreden zijn met werk. 1 op de 10

werknemers in Nederland heeft last van burnout-klachten, die wijzen op

overspanning.

PTSS:

Ontstaat na traumatische gebeurtenis(sen), maar ook kan 1 nare

gebeurtenis de druppel zijn, die de overspannen emmer doet overlopen

en chronische klachten geeft.

Hierna volgen werkwijzen van een Osteopaat, klinische psycholoog en een

paranormale traumatherapeut en andere zienswijzen.

5.a. Hoe werkt een Osteopaat?

Zijn visie. Een interview met A.S.(wil niet met volledige naam worden genoemd.) A.S. werkt

o.a. met Biodynamische Osteopathie. A.S. is Osteopaat en maakt op zich in

zijn werk geen apart hokje voor PTSS. Hij werkt met trauma´s door in contact

te komen met de hersenen. Zijn doel is bevorderen van de dynamiek en het

vrijmaken van structuren. De hersenen zijn een elektronisch systeem met een

eigen stofwisseling met o.a. natrium-kalium. Deze stofwisseling vindt plaats

d.m.v. Craniosacrale vloeistof.

Elke ervaring is in details opgeslagen in de hersenen. De info van alle

zintuigen (horen, zien, voelen), die met een ervaring zijn verbonden, vormen

imprints. Bij grote schrik is je filter minder goed, je zintuigen zijn meer open en

dit geeft een fysieke verandering van een gebied/cluster hersencellen in

cortex of limbisch systeem. Het is een rotatie van energie, die dysfunktie geeft

in het weefsel. Dysfunktie is een stoorzender in hersenen/lichaam. Deze plek

voelt rigider van aard in vergelijking met “normale informatieopslag”. Deze

plek gaat door de imprint in een soort spasme (=endocranional spasm).

Page 12: Post Traumatische Stress (Stoornis) - Post Traumatisc… · Afstudeeropdracht Cranio Sacraal opleiding . Post Traumatische Stress Stoornis ... Ik wil op meerdere manieren kijken naar

Post Traumatische Stress Stoornis

Carina van der Giessen – Hipke 12

Als osteopaat(werkt ook met Cranio Sacraal) maak je contact met de

hersenen. Voorbeeld van gebieden zijn limbische hersenen, thalamus, basale

ganglia, cortex. Je nodigt de gebieden, die iets nodig hebben, uit. Ze voelen

anders dan de andere gebieden en vragen om ontspanning.

De informatie kan dan vrijkomen. Het komt dan voor, dat in het dagelijks

leven zich een trigger voordoet, die duidelijk maakt wat voor info er uit de

hersenen loskomt of verwerkt moet worden op fysiek/emotioneel nivo. Wat je

ooit hebt meegemaakt, is je referentiekader. Dit blijft in je herinnering en is

vertrouwd. Als de informatie vrij komt en het spasme verdwijnt, geeft dat

bewustzijn. Dit kan herinnering van pijn/patronen zijn. Via therapie kan je je

referentiekader uitbreiden en verwerken. Dit geeft vrijheid.

De ernst van psycho(somatische) problemen naar aanleiding van stressvolle

indrukwekkende gebeurtenissen hangt af van een aantal factoren zoals, van

wie je bent, hoe oud je bent, hoe je referentiekader is en hoe je basis is. Ook

prenatale stress is mogelijk.

5.b. Interview met klinisch psycholoog drs. N. Zimmermann.

Drs. Nick Zimmermann is gediplomeerd klinisch psycholoog

Volgens drs. Zimmermann is een trauma mogelijk na een levensbedreigende

gebeurtenis.

Kenmerken trauma:

1. Traumatische angst die machteloos maakt.

2. Het ontwricht je leven

3. Dissociatie. Je stopt emoties weg en gaat door.

Trauma een anabool probleem van geest en lichaam. Hierdoor wordt

opbouw van eigen energie geblokkeerd. (Anabool is een energie

verbruikend, opbouwend, weefselopbouwend en groei-bevorderend

stofwisselingsproces). Het systeem van de mens verkeerd dan in enorme

spanning en is de energie wisselend. Veelal wordt dan de diagnose

“depressie” gesteld.

Reguliere antidepressiva werken niet of geven vele klachten en een manisch-

depressief beeld. Er is ook advies om niet teveel voedingssupplementen te

geven, omdat die ook anabool werken en de spanning zullen bevorderen.

Hij maakt onderscheid tussen:

- Primair Trauma : dit overkomt jouwzelf

- Secundair Trauma: dit overkomt een ander

- Druppeltrauma met kleine t: je bouwt PTSS op door steeds kleine trauma’s,

zoals operatie, plotseling persoonlijk verlies, ontslag, ongelukken,

vaccinatie, pesten, ziekte, echtscheiding, huiselijk geweld.

Page 13: Post Traumatische Stress (Stoornis) - Post Traumatisc… · Afstudeeropdracht Cranio Sacraal opleiding . Post Traumatische Stress Stoornis ... Ik wil op meerdere manieren kijken naar

Post Traumatische Stress Stoornis

Carina van der Giessen – Hipke 13

Trauma blokkeert een mens. Op klinisch nivo is er een verstoring, doordat de

emoties vast gaan zitten in de hersenen en lichaam, bijvoorbeeld in het

buikgebied. Als de kliënt dissocieert, dan is dit een manier van overleven. Dit

heeft als resultaat dat motoriek, perceptie, het mentale functioneren en

handelen niet meer synchroon lopen. Je kan denken dat het niet waar is wat

je ervaart, je blokt emoties/gevoelens/lading van wat er is gebeurd. De info

gaat naar het onderbewuste. De Thalamus is een van de plekken waar dat

gaat zitten, maar ook in het lichaam(fascia, organen) en het celgeheugen.

Hoe werkt dit bij drs. Zimmermann?

Hij onderzoekt welke rol een trauma speelt in het leven, hoe oud het is en

hoe de persoon de pijn aan het vermijden is.

Zimmermann test via Vegatest bijvoorbeeld een natuurlijk “middel Zora”

voor trauma plus de score van de spanning. Is een van de bewijzen dat er

trauma in het systeem zit.

Je kan iemand behandelen als er genoeg primaire basis is(woonplek,

eten, veilige omgeving), kortom is het leven om die persoon in orde?

Via gesprek, regressie, EMDR en het natuurlijke middel Zora komt er heling

op gang. Zora haalt ook het trauma uit het lichaam en de hersenen. Dit

leidt tot deblokkade van het systeem, emoties kunnen eruit. Daarna sta je

anders in het leven, opener, kwetsbaarder en dingen komen harder

binnen. Hiervoor moet nazorg zijn en dat de cliënt/omgeving hier rekening

mee houdt.

Drs. Zimmermann heeft natuurlijke middelen ontwikkeld, die de keyarea’s in

de hersenen en het lichaam ontspannen, waar bepaalde problemen zich

vastzetten. Deze area’s zijn altijd gespannen bij bijhorende psychische

problematieken, zoals slapeloosheid, trauma, dwang, psychose. De middelen

zijn niet verslavend en maken zichzelf onnodig, als de area is ontspannen.

Hij maakt verschillen tussen problematiek op:

1. Dagelijks nivo: je kan in het functioneren op dagelijks nivo problemen

ondervinden, zoals dagindeling, opstaan, aankleden, op tijd eten, je huis

schoonhouden, sociaal functioneren.

2. Klinisch nivo: verstoring is dieper, het praten over je problemen is niet meer

toereikend. Diepere therapie is nodig. Trauma’s verstoren de processen

van gedragstherapie, die slechts een uiterlijke correctie is van de

problemen. Als er een stressor zich aandient, komt de duvel weer uit het

doosje. De short cut in de hersenen van trauma(amygdala, emotionele

brein, alarmsystemen) is sneller als het aangeleerde gedrag daar

bovenop(neocortex, prefrontale cortex).

3. Persoonlijkheidsstoornis: dit zit nog dieper en moet worden begeleid vanuit

de psychiatrie en niet door natuurgeneeskundige therapeuten, aldus drs.

Zimmermann

Page 14: Post Traumatische Stress (Stoornis) - Post Traumatisc… · Afstudeeropdracht Cranio Sacraal opleiding . Post Traumatische Stress Stoornis ... Ik wil op meerdere manieren kijken naar

Post Traumatische Stress Stoornis

Carina van der Giessen – Hipke 14

Wetenschap en Psychologie

Er is in de wetenschap een discussie over of het mogelijk is dat (ernstige)

gebeurtenissen, die een belangrijk deel van het trauma uitmaken, zover weg

kunnen raken uit het bewustzijn, dat ze niet meer op een “normale” manier in

het dagbewustzijn kunnen komen. Er zijn meerdere mechanismen om

traumatische gebeurtenissen in het geheugen te begraven (visie L. Terr-

schokkende herinneringen). Het is mogelijk dat het leven van mensen

voorgoed verandert, nadat zij schokkende dingen ineens gaan herinneren.

De vraag rijst of het altijd wenselijk is, dingen op te graven of het met rust te

laten.

Voor behandelaars is de vraag: hoe weet ik zeker of er een trauma is en

speelt dit zo’n belangrijke rol in het dysfunctioneren van een mens, dat je dit

moet aanraken. Er is hiernaar voortdurend wetenschappelijk onderzoek.

Aanmoediging van herinnering van onderdrukte trauma’s/emoties kan als

gevolg hebben dat er voorstellingen naar boven komen, die de kliënt gaat

geloven als waar en terwijl dat niet zo is. Dat de realiteit niet gescheiden

wordt van wat niet waar is, al ervaart de kliënt dit als echt. Dit kan het “false

memory syndrome”geven. Uitdiepen van dit onderwerp valt buiten het bereik

van dit onderzoek. (bron: o.a. drs. Zimmermann, klinisch psycholoog, Leiden, interview+mijzelf)

Aanmoediging van herinneringen door praten of hypnose kan herbeleving

geven, die heftig kan zijn en daardoor hertraumatisering kan geven. Dit is niet

altijd wenselijk.

N.B. Bij lichaamswerk in Cranio Sacraal kan voldoende veiligheid en steun

worden gegeven om emoties te reguleren (zie ook bij Cranio Sacraal

Therapie). Dit kan o.a. zijn: facia en psoaswerk, rocking the cradle,

ankerpunten in het lichaam ervaren.

Met Liquid Light Remedies sessies wordt ook gebruik gemaakt van

helikopterview in regressie om zo afstand te bewaren tot gebeurtenis.

Persoonlijk wil ik pleiten voor behandeling door een breed scala van

ondersteuners, op fysiek, emotioneel, voeding, spiritueel en energetisch nivo.

Daarnaast kan een psychiater een nuttige aanvulling zijn, mits hij gelooft in

brede aanpak.

5.c A.S. paranormaal traumatherapeut Heemstede (volledige naam niet vermeld)

Zij heeft ontdekt dat er bij mensen zogenaamde oerwonden zijn en

grondtrauma’s bestaan. Zij kan dat voelen. Zij kan ze ook loslaten voor

andere mensen.

Ze geeft mensen ook inzicht in de gevolgen van een oerwond en

grondtrauma. Dit zijn dan zogenaamde overlevingsstrategieën,

vermijdingspatronen en afsluitmechanismen. Het zijn vaak

Page 15: Post Traumatische Stress (Stoornis) - Post Traumatisc… · Afstudeeropdracht Cranio Sacraal opleiding . Post Traumatische Stress Stoornis ... Ik wil op meerdere manieren kijken naar

Post Traumatische Stress Stoornis

Carina van der Giessen – Hipke 15

levensovertuigingen, rode draden en patronen, die mensen gaan herkennen.

Dit verbindt zij ook nog aan de 4 elementen water, lucht, aarde en vuur en

de astrologische geboortetekens in zon, zoals mars en ram (=vuurenergie).

Het blijkt dat dit bepaalde keuzen geeft in hoe je je gedraagt t.o.v. je trauma

of wond.

A.S is het met mij eens, dat het grote oertrauma van dualiteit wel eens de

grondslag zou kunnen zijn van alle trauma’s.

De dualiteit zorgt ervoor dat we verlangen naar onze tegenhanger om heel

te worden en dit zorgt voor een zoektocht in het leven(s).

Zij ziet de strijd in een trauma als een weg om de dualiteit te overstijgen en in

het midden uit te komen (beide polen te integreren). Zo bereik je de kwaliteit

of diamant, die je uit deze ervaring wilt halen/bereiken. Je slijpt je aan je

medemens, partner, omgeving, die als ruwe diamant fungeert.

Dus: je hebt een trauma/oerwond, dit geeft geblokkeerde energie/ emoties/

pijn. Dat kan je niet gaan voelen en je kan in de polariteit gaan zitten. Een

partner, relatie of familielid kan dit gaan spiegelen.

Voorbeeld: zacht en kracht. In de polariteit is er geen verbinding. Dan wordt

zacht een uitwas van slap, laf en verdoving en kracht, macht en tirannie.

Door het voelen wat je nodig hebt, liefde en verwerking kan je verbinding

maken met de 2 polen. Dit wordt dan zachte kracht en een kwaliteit van

grootsheid.

Voorbeeld: ik heb een trauma van verbrand zijn. Het sleutelwoord wat zij

hierbij zet is het leren van onderscheidingsvermogen. Ik kan dan als

overlevingsstrategie de volgende keuzen hebben: aanvaller, verdediger,

wegloper en bevriezer. Als vermijdingspatroon kan ik kiezen om wantrouwend

te zijn, afstandelijk te zijn, met alle winden mee te waaien en als

afsluitmechanisme kan ik kiezen voor “eruit breken, paniek, verkramping” dit

zijn dingen, die ik wel herken.

De verdediger is iemand die zich verdedigt, maar ook als missionaris iedereen

wil verbeteren en ook als agressor kan worden ervaren. Dit had ik nooit zo

gezien. De verdediger is ook iemand, die de harmonie altijd wil behouden,

mediator is en iedereen wil redden. Goh, wat een inzicht.

5.d. Een fysiotherapeut werkt met mindfulness, bodyscan en biofeedback.

Paul Schulz uit Heemstede werkt in zijn praktijk ook met spanningsklachten en

chronische pijn.

Hij laat de patiënt een vragenlijst invullen over stress-signalen op

lichamelijk, emotioneel, mentaal en gedragsmatig gebied. Ook een

zogenaamde “DKL” lijst met vragen over de afgelopen week, wat is

waargenomen in het lichaam, gedrag, slapen, gevoel.

Hierna volgt een lichamelijk onderzoek en een bodyscan met een

computerprogramma, die een 1e biofeedback meting doet. De adem- en

hartfrequentie, spierspanning en hartcoherentie worden gemeten. Het

inzicht in de wisselwerking lichaam-geest geeft vergroting van bewustzijn.

Page 16: Post Traumatische Stress (Stoornis) - Post Traumatisc… · Afstudeeropdracht Cranio Sacraal opleiding . Post Traumatische Stress Stoornis ... Ik wil op meerdere manieren kijken naar

Post Traumatische Stress Stoornis

Carina van der Giessen – Hipke 16

Een ademmeditatie: de gedachten loslaten en concentratie trainen,

hetgeen de ademfrequentie verlaagt en de regelmaat van de hartslag

verbetert (zogenaamde Hartcoherentie).

De patiënt wordt gevraagd een logboek bij te houden over wat er

gebeurt in het dagelijks leven op de diverse gebieden, zodat er bewustzijn

ontstaat over lichaamssensatie, die je kan koppelen aan stress, zodat je

stress sneller herkent.

Tevens wordt de patiënt gevraagd lichaamsoefeningen met bewustzijn te

doen, soms kleine bewegingen. Daarna wordt eventueel een nieuwe

myofeedscan gemaakt. Dit maakt spierspanningen zichtbaar op een

scherm.

Bij chronische pijn wordt geprobeerd de oorzaak in de ‘binnenste schil van

de ui’ op te sporen. Mindfulness wordt gebruikt om acceptatie te creëren

van wat zich in de kern afspeelt en de pijn er te laten zijn. Dit geeft

ontspanning en verbetering van pijnklachten. Mindfulness is grotendeels

gebaseerd op oosterse technieken zoals Zen en Yoga, maar in westerse

terminologie. Het wordt veel toegepast in het bedrijfsleven en

universiteiten bij het begeleiden van werknemers en studenten.

Zo krijgt fysiotherapie een holistischer werkwijze, wat ik geweldig vind. Daar

moeten we toch naartoe, breder kijken naar de mens en bewustzijn over

klachten(het blijkt dat veel mensen nog niet verder willen kijken)

5.e. E.M. geeft zijn visie over PTSS bij militair personeel(zuid-afrika) E.M. is ex-militair en wordt niet met naam genoemd)

Een persoon wordt op zijn 18e jaar opgeroepen voor militaire dienst. Bij de

intake gesprekken wordt hij getoetst, beoordeeld, ondergaat een medische

keuring en wordt gesorteerd op waar hij het best kan worden gebruikt in het

leger en de opleiding hiervoor.

Stressfaktoren:

1. Verhalen van anderen en bang voor het onbekende

2. Opleiding in nieuwe omgeving, indoctrinatie. Gehoorzaamheid: geen straf

3. Sortering= opleiding, de meest ideale opleiding wordt gekoppeld aan het

psychische profiel van de persoon. Bijvoorbeeld, een solist wordt opgeleidt

als loopgraafsoldaat, die kan lang wachten en alleen zijn.

4. Verplaatsing naar vreemde/gevaarlijke omgeving, overlevingsrisico, niet

weten hoe lang dit is of hoe gevaarlijk het is. Wat is waarheid en wat is

illusie(de reclame van het leger is: spannend en stoer)

5. De harde realiteit, dood en verderf. Onbegrip, oneerlijkheid en mogelijk

dingen doen, die hij/zij niet voor mogelijk had gehouden. De motivatie

van de soldaat speelt een rol, persoonlijke grenzen en dit bepaald het

nivo van stresshantering van het individu.

6. De soldaat komt thuis. Re-integratie in het leven thuis, hij is niet meer de

persoon, die hij/zij was daarvoor. Hij heeft stress. De hoogte van de stress

en de stresstolerantie is afhankelijk van de draagkracht. Dit is afhankelijk

Page 17: Post Traumatische Stress (Stoornis) - Post Traumatisc… · Afstudeeropdracht Cranio Sacraal opleiding . Post Traumatische Stress Stoornis ... Ik wil op meerdere manieren kijken naar

Post Traumatische Stress Stoornis

Carina van der Giessen – Hipke 17

waar je bent opgegroeid, hoe je ouders je hebben opgevoed en de

geërfde psychische structuur.

Normale manieren van behandeling is psychologische hulp. Hier speelt geld

en tijd een rol. Praten is volgens E.M. maar een deel van verwerking.

Ook de families hebben stress en trauma, door de angst voor verlies.

Het hele systeem van de soldaat heeft stress, maar meerdere factoren spelen

een rol of er PTSS zal ontstaan.

“Rebellen opsporen en uitschakelen is makkelijker dan die in de eigen hoofd

en hart”-E. M.

Geschiedenis PTSS i.vm. oorlog:

1864- er werd een soort PTSS gesignaleerd in de burgeroorlog. Soldiers Heart

werd dat genoemd.

1911- kwam hier literatuur over en na de W.O. II werd dit fenomeen

Shellshock genoemd

1980 – in de 80er jaren ivm de Vietnam-oorlog werd hier nog meer over

bekend. Ex-militairen kregen psychiatrische storingen, maar de oorzaak

was niet psychiatrisch. Weken na de terugkeer of zelf maanden/jaren

erna, kwamen er nog klachten van depressie, chronische pijnen,

vermindering geheugen/ intelligentie, prestaties, relatieproblemen,

dissociatieve storingen, nachtmerries, misbruik verdovende middelen,

onbereikbaar zijn voor omgeving.

5.f Stel dat andere/oude levens bestaan.

Stel dat het zo is (ikzelf ben daar van overtuigd), dat wij meerdere incarnaties

hebben, dan is het mogelijk dat wij pijnen, emoties, trauma’s hebben van

voor dit huidige leven. (Dit wordt niet gebruikt in de reguliere therapieën,

maar ik vind dat je dan iets laat liggen.)

Problemen in dit leven(incarnatie) kunnen vervolg (her)traumatiseringen zijn

van herinneringen uit oude levens en met de oude zaken te maken hebben.

Dit kan er zijn omdat bv het leerproces nog niet af is. Het huidige leven biedt

dan een kans komt om dit alsnog af te ronden. Misschien enkel en alleen

omdat er in dit leven therapieën zijn, die deze trauma’s kunnen

verzachten/helen. Dit soort therapieën zijn recent(weer) in gebruik en waren

(lang) niet beschikbaar.

Het kan een keuze van een ziel (zie hieronder) zijn om in dit leven alle oude

karma te helen. Dit is een zware opdracht. Dan moet je soms als kind heel

wat narigheid meemaken en veel oplossen. Dit kan ook te zwaar zijn en als er

geen goede/liefdevolle omgeving is, kan deze mens er kapot aan gaan.

Beschadigingen in het auraveld kunnen negatieve energieën koppelen,

drugsgebruik geven, depressies en ergere dingen zoals psychose(de ultieme

vlucht) kunnen hierdoor ontstaan. (zie ook punt 10).

Page 18: Post Traumatische Stress (Stoornis) - Post Traumatisc… · Afstudeeropdracht Cranio Sacraal opleiding . Post Traumatische Stress Stoornis ... Ik wil op meerdere manieren kijken naar

Post Traumatische Stress Stoornis

Carina van der Giessen – Hipke 18

5.g. De Ziel, wat is dat? Een visie.

Een kind komt ter wereld met een aanleg vanuit zijn ziel en met de genen van

zijn ouders. De ziel brengt ervaringen mee in het celgeheugen, die hij mogelijk

in dit leven geheel of gedeeltelijk wil/kan helen.

In mijn leven heb ik via auralezers en helderzienden wel berichten gekregen

dat mensen in deze tijd veel karma en trauma’s willen helen, omdat dit een

tijd is waarin dat kan. Er zijn nieuwe therapieën en er is meer openheid om

problemen breder te bekijken dan alleen een hokje van psychopathologie.

De wens van de ziel is om op te schonen en heel te zijn met meerdere

wezensdelen. In andere levens zijn deze mogelijk getraumatiseerd. Dit kunnen

trauma’s zijn op alle nivo’s. Deze kunnen zich uiten op lichamelijk-,

emotioneel-, persoonlijkheid- en spiritueel gebied. Disfunkties kunnen

aanwezig zijn vanaf de geboorte en de ziel wordt geboren in een bepaald

milieu, bij ouders, die hem een setting aanbieden, waarin trauma’s /patronen

opnieuw worden aangeboden om er van te leren. In het mooiste geval komt

de ziel in een liefdevol milieu, waarin het kind kan helen en therapieën kan

krijgen, die holistisch zijn en helend werken op alle beschadigde nivo’s. In

deze (nieuwe) tijd zijn deze therapieën aanwezig. Ik geloof dat Cranio

Sacraal therapie hier heel veel aan kan bijdragen. (zie ook punt 10.)

5.h. Oertrauma, een oorzaak? O.a. Bron: o.a.Sonia Bos-psychose

Stel dat oertrauma bestaat. Dan kom je er niet met “hoe was de relatie met

je moeder”. Dan heb je het volgens mij over beschadigingen diep in de ziel.

Dit is naar mijn mening een hiaat in de reguliere psychiatrie en ik hoop dat de

ziel meer zal worden meegewogen in de toekomstige psychiatrische

behandelwijzen. Meer over de ziel 4.e.

5.i. Een spirituele kijk op de ontwikkeling van mens is dat de ziel van de mens

afkomstig is uit een Bron. Over deze Bron wordt in veel culturen en tijden

gesproken. Het staat bekend onder vele namen, die allemaal naar hetzelfde

verwijzen: Natuur, God, het Brahma uit de Indiase Upanishad, de Tao van de

Chinezen of de Logos, zoals de Stoicijnen het noemden.

Na het verlaten van de Bron ging de Ziel de ervaring van de materie aan, om

de dualiteit op aarde te leren kennen. Geloofssystemen hebben deze weg

als zondeval benoemd en de mens is belast met schuld, angst voor bv. de

straffende God. Hierdoor is de mens gaan geloven dat hij slecht is. Alle

natuurlijke verbinding met lichaam, geest en ziel zijn uit elkaar getrokken en

de mens weet niet meer wie hij werkelijk is. Dit heet het Oertrauma.

De mens is meer dan zijn lichaam. Hij bestaat uit meerdere bewustzijnsdelen,

die meestal niet zichtbaar zijn voor het gewone oog. Er is veelal ook geen

bewustzijn over, alhoewel de mens van nature verlangt naar een eenheid en

harmonie. Er komen steeds meer mensen, die beseffen dat er meer is dan de

Page 19: Post Traumatische Stress (Stoornis) - Post Traumatisc… · Afstudeeropdracht Cranio Sacraal opleiding . Post Traumatische Stress Stoornis ... Ik wil op meerdere manieren kijken naar

Post Traumatische Stress Stoornis

Carina van der Giessen – Hipke 19

gewone, geziene wereld en dat we misschien wel zelf met die Bron contact

kunnen maken. Onbewust liggen daar het (oer)trauma, de angsten,

schuldgevoelens en minderwaardigheid. Aangeleerd door onze

geloofssystemen.

Zo kreeg je in de katholieke kerk de communie als je zegt: “Heer ik ben niet

waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden”.

Het toppunt van weggeven van eigen kracht en vermogen tot creatie!!!

De weg naar vrije spiritualiteit, vrijheid van Zijn, kan gepaard gaan met

omhoog komen van gevoelens, die met bovenstaande belastingen te

maken hebben. Deze moeten losgelaten worden, nadat hierover bewustzijn

is gekomen. Dit is echter vaak zo belastend en traumatiserend dat het

moeilijk is voor betrokkenen om hieraan te werken. De onbewuste

getraumatiseerde inhoud van de ziel is naar mijn mening de oorzaak van

diverse psychische/ psychiatrische ziektebeelden. Als er geen vrede is om

lichaam en ziel één te laten zijn en volledig te verbinden, beschadigen de

weefsels van de auravelden. De eenheid is op dat moment (een deel)

verloren.

Het weinig tot geheel splitsen van lichaam en geest/ziel heeft mogelijk tot

gevolg dat er astrale - of demonische invloeden/entiteiten zijn, die de mens

verstoren in wie hij werkelijk is.

In volgorde van ernst van splitsing kunnen zich onder meer de volgende

ziektebeelden voordoen:

- depressie

- manisch depressief(hier ben je of in je diepte of in geen contact)

- schizofrenie(hier is er splitsing in diverse delen van de persoonlijkheid. De

ziel is hier, volgens mij, ook niet meer echt betrokken en is er geen contact

meer met de werkelijkheid.)

- psychose (hierbij is er geen contact meer tussen lichaam en ziel). Zij

nemen geen verantwoordelijkheid meer voor zichzelf en geven soms alles

buiten henzelf de schuld van hun problemen.

Het zou een weg naar heelheid kunnen zijn om langs paranormale weg de

auravelden te helen, trauma’s weg te halen met diverse complementair

werkende therapieën. Met behulp van reguliere gedragstherapie te leren hier

op aarde te functioneren. Spirituele hulp blijft geboden, maar ook fysieke

aktie zoals sport, dans, plezier en lekker eten helpt bij het op aarde blijven. De

LIEFDE voor de mens moet centraal staan.

Cranio Sacraal therapie(hierna te noemen C.S.) en lichaams-/fascia-

/psoaswerk kan heel ondersteunend zijn. C.S. heeft een breed

werkingsgebied en is laagdrempelig, ook doordat er geen kleren uit hoeven

en de kliënt niet persé iets moet doen.

Hoe ernstig de problemen zijn n.a.v. traumatische ervaringen hangt af van

aanleg en kracht van de psyche/zenuwgestel van de persoon.

Page 20: Post Traumatische Stress (Stoornis) - Post Traumatisc… · Afstudeeropdracht Cranio Sacraal opleiding . Post Traumatische Stress Stoornis ... Ik wil op meerdere manieren kijken naar

Post Traumatische Stress Stoornis

Carina van der Giessen – Hipke 20

Ook de aanleg en omstandigheden in het gezin, hoeveel schade er al is

opgelopen, waardoor er een kwetsbaarheid is, bepalen hoe PTSS zich

manifesteert. Er zijn mensen, die makkelijk loslaten en geen chronische PTSS

ontwikkelen.

6. Mijn visie over PTSS en stress/psychische klachten

Ik ben van mening dat mensen, die moeilijke dingen meemaken, PTSS kunnen

ontwikkelen. Daarna kunnen ze een scala van psychologische klachten

ontwikkelen. Ook psychiatrische kenmerken en problematieken/

psychopathologie kunnen zich later ontwikkelen.

Als je geen psychopathologie ontwikkelt dan is het wel mogelijk dat de

problematiek wordt verstopt en dat de persoon ogenschijnlijk normaal

functioneert. De stress, die je blijft meedragen, is het gevolg van blijvende

alertheid. Je systeem kan niet meer ophouden alert te zijn en ontspant zich

niet meer. Dit merk je dan niet meer en het lijkt alsof dit normaal is.

Ontspanning is iets wat je niet echt kent. Het gevolg van de grote alertheid is

dat je anderen snel kan scannen en ook alert bent wat anderen doen en

nodig hebben.

Energetisch is het dan zo dat je problemen, energieën, ‘apen’ van anderen

op je schouder neemt of onbewust overneemt. Je trekt ook energieën aan,

die op jouw energieën resoneren, zodat het lijkt alsof je steeds meer apen op

je schouder krijgt, te zwaar belast wordt door gebeurtenissen om je heen,

drama’s waarvan je niet begrijpt waarom ze steeds opduiken. Ik noem dit

spiegelen door de buitenwereld. De buitenwereld spiegelt voor mijn gevoel

de dingen, die in jou als mens nog niet zijn verwerkt en/of onbewust zijn. Het is

heilzaam om hier dan iets mee te doen.

Geboorte

Ik sta achter het idee dat een traumatische geboorte zorgt voor een niet vrij

leven in angst, tekort en hechtingsproblematieken.

Een geboortetrauma is bijvoorbeeld: tangverlossing, vacuumextractie,

langdurig klem in geboortekanaal, bijna stikken door navelsstreng om nek.

Een keizersnede is een ook onnatuurlijke geboorte, die invloed heeft.

Zo’n ervaring kan er voor zorgen dat een baby constant stress ervaart van

hoe hij geboren is. Een gevolg zou kunnen zijn dat er een levensovertuiging

komt, dat aan iets nieuws beginnen in zijn leven eng is of levensbedreigend is.

(Delen van) zijn lijfje zijn gestagneerd door fysiek trauma en het kindje zijn

overlevingssysteem(=alarmsysteem) staat al hoog afgesteld. Dit wordt als

normaal ervaren en het leven is overleven geworden.

Ook prenatale stress van moeder kunnen de eerst ontwikkelde

alarmsystemen, zoals hartbeschermer (pericardium) en Reticular Alarm

Systeem(RAS) al activeren. Angst of wens van moeder voor abortus, geweld

Page 21: Post Traumatische Stress (Stoornis) - Post Traumatisc… · Afstudeeropdracht Cranio Sacraal opleiding . Post Traumatische Stress Stoornis ... Ik wil op meerdere manieren kijken naar

Post Traumatische Stress Stoornis

Carina van der Giessen – Hipke 21

in omgeving, maar ook agressieve conceptie bij verkrachting zijn

traumatiserend en zitten in het celgeheugen van het kind. Het kindje kan

geen verschil maken tussen stress van mamma of zichzelf, omdat een baby

een is met het energieveld van de moeder(dit is nog zo de 1e 7 jaren van het

leven). Zo heeft het kindje al stress ontwikkeld.

Bij het opgroeien, ontwikkelt het kind allerlei symptomen, die wellicht niet in

verband worden gebracht met een trauma. Zoals druk gedrag, spugen,

darmproblemen, huilen, scheef liggen, niet slapen, mogelijk dyslexie.

Het kan zelfs worden beschouwd als een leven in PTSS. Omdat veel mensen,

eenmaal volwassen geworden, geen andere manier van leven kennen,

wordt spanning vaak als normaal ervaren (ik ben nu eenmaal zo). Hierdoor

wordt PTSS niet onderkend, terwijl deze mensen wel degelijk lijden aan 1 of

meer aspecten van het syndroom. Ik meen dat deze vergeten groep veel

baat kan hebben bij C.S.

In punt 8 kom ik terug op geboorten, prenatale zorg voor moeder en kind en

de zorg na de geboorte met C.S.

Page 22: Post Traumatische Stress (Stoornis) - Post Traumatisc… · Afstudeeropdracht Cranio Sacraal opleiding . Post Traumatische Stress Stoornis ... Ik wil op meerdere manieren kijken naar

Post Traumatische Stress Stoornis

Carina van der Giessen – Hipke 22

7. Cranio Sacraal Therapie en wat doen we met P.T.S.S.?

7a. Wat is Cranio Sacraal Therapie?

Geschiedenis:

De Cranio Sacraal Therapie is ontstaan vanuit de Osteopathie. De

Amerikaanse Osteopaat W.G. Sutherland heeft het belang van het systeem

onderkend en is verantwoordelijk voor de meeste technieken die

tegenwoordig nog worden gebruikt. Onderwijs in de methode begon rond

1940. Na 1985 vond er een explosieve ontwikkeling plaats door het werk van

Dr. J. Upledger.

De nieuwste ontwikkelingen, zoals ze in de school van Etienne Peirsman

plaatsvinden, steunen op beide pioniers. Het resultaat van deze evolutie is

een synthese van de verfijnde diepere ritmes zoals ze door Sutherland

beschreven zijn met de meer mechanische aanpak van het Upledger

Instituut.

Het craniale systeem

bestaat uit de hersenen, het ruggenmerg, het dikke vlies dat daaromheen zit

(dura mater) en het hersenvocht dat daarin vloeit. Het geheel wordt

omgeven en beschermd door de botten van schedel (cranium) en

wervelkolom tot onderaan het heiligbeen (sacrum). Binnen dit systeem

bevindt zich het Centraal Zenuwstelsel.

Cranio Sacraal ritme

Het ritme van het hersenvocht wordt gecreëerd door een pompsysteem diep

binnen in de hersenen. De botten van de schedel zetten uit, vervolgens

worden de wervels lichtjes van elkaar geduwd, waarna het sacrum naar

onder en vervolgens naar binnen roteert. Dit Cranio Sacrale ritme uit zich als

een uitdijende en inkrimpende golf die overal op het lichaam voelbaar is,

vergelijkbaar met de beweging van eb en vloed.

We kunnen dit ritme beschouwen als de ademhaling van het zenuwstelsel. Dit

stelsel regelt de werking van alles wat er in het lichaam gebeurt. Daarmee is

het Cranio Sacrale ritme, naast de ademhaling en de hartslag, de derde

primaire levensfunctie van het lichaam.

Verstoring in het systeem

Een verstoring of blokkade van dit natuurlijke ritme heeft een negatieve

invloed op de hersenen, ruggenmerg en daardoor ook op het functioneren

van het Centraal Zenuwstelsel. Dit kan allerlei klachten in het lichaam

veroorzaken.

Invloed van trauma’s op het systeem

In de loop van het leven absorbeert het lichaam allerlei trauma’s, zowel

emotioneel als fysiek. Gevoelens van pijn, angst, stress en fysiek letsel worden

in het lichaam opgeslagen en zorgen er uiteindelijk voor dat het Cranio

Page 23: Post Traumatische Stress (Stoornis) - Post Traumatisc… · Afstudeeropdracht Cranio Sacraal opleiding . Post Traumatische Stress Stoornis ... Ik wil op meerdere manieren kijken naar

Post Traumatische Stress Stoornis

Carina van der Giessen – Hipke 23

Sacrale Systeem uit balans raakt, krimpt, gaat vast zitten, zijn vitaliteit verliest

en daardoor wordt beperkt in zijn werking.

Chronische stress/alarmsystemen

Een voorbeeld hoe het normaal gesproken werkt in het lichaam.

Iemand vond het vroeger leuk je vaak te laten schrikken. Je was er niet op

bedacht. Elke keer als dat gebeurde is er een signaal in je lichaam “gevaar”

en zorgt ervoor dat er in een deel van een seconde enorm veel

stresshormonen werden geproduceerd. Als dit ‘laten schrikken’ weer gebeurt

spring je al op als je iets hoort; de vecht- en vluchtreactie was al op gang

gekomen.

Als de ‘grap’ voorbij is en je ziet dat er geen gevaar is, het is een bekende...

het aanmaken van stresshormonen wordt gestopt en ze worden afgebroken.

In je amygdala is dit beeld en de overlevingsreactie opgeslagen. Als je in het

leven weer voor de spiegel staat en er flitst weer iets achter je, is er weer die

stressreactie.

Je komt tot rust.

Vaak realiseer je je, als je weer in veiligheid bent na een nare gebeurtenis,

hoe het was en wat er eigenlijk is gebeurd.

Dit bovenstaande is een reactie van de HHA-as. Je reageert vanuit een

reflex. Het systeem handelt geheel autonoom. Het is gericht op ons overleven

en reageert op prikkels, die nog niet tot het bewustzijn zijn doorgedrongen.

De HHA – as staat voor Hypothalamus – Hypofyse – Adrenaline (afkomstig van

de bijnieren)

Wat gebeurt er bij chronische stress?

Als er chronische stress is, reageert je lichaam alsof er steeds gevaar is. Er

worden constant stresshormonen aangemaakt in het lichaam.

Als iemand te vaak en te veel stress heeft, is het soms niet meer mogelijk voor

het lichaam om het aanmaken van de stresshormonen te stoppen, af te

laten breken en te recyclen. Je bent constant in een staat van vlucht - en

vechtreacties. Wanneer deze stresshormonen door het lichaam stromen,

belemmeren zij ook de werking van ons immuunsysteem.

Hoe herken je chronische stress?

Je kunt dit bijvoorbeeld aan de volgende klachten herkennen:

Je hebt last van slapeloosheid, piep of ruis in de oren, altijd een opgejaagd

gevoel, concentratieverlies, duizelingen, hoofdpijnen, onbestemde angsten

door een te hoog niveau van stresshormonen in je lichaam. Constante

spierspanning, bijvoorbeeld voelbaar in nek en/of schouders. Lange tijd

somber voelen en je bent vatbaarder voor allerlei ziektes. Voorbeeld: burn-

out, chronisch vermoeidheidssyndroom, ontstekingen, fybromyalgie,

menstruatiestoringen, maagzweren, prikkelbare darm of een ‘kort lontje’.

Wat kan je er aan doen?

Page 24: Post Traumatische Stress (Stoornis) - Post Traumatisc… · Afstudeeropdracht Cranio Sacraal opleiding . Post Traumatische Stress Stoornis ... Ik wil op meerdere manieren kijken naar

Post Traumatische Stress Stoornis

Carina van der Giessen – Hipke 24

Met Cranio Sacraal Therapie werken we met de alarmsystemen. Dit zijn onder

andere het Reticulair Alarm Systeem(RAS) en de amygdala’s met de

hypocampi. Ook de HHA –as wordt in de behandeling betrokken.

Met Cranio Sacraal Therapie kunnen de alarmsystemen weer in balans

worden gebracht, waardoor ze weer gaan functioneren zoals bedoeld is. De

aanmaak van stresshormonen wordt gestopt en daarna afgebroken en

gerecycled. Hierdoor komt het lichaam tot rust.

Het zelfgenezend vermogen in ons

Met Cranio Sacraal werk kan je ook contact maken met de middellijn in het

ruggenmerg, wat het notochord wordt genoemd. Het notochord is ontstaan

in het stadium na de conceptie als de neurale buis is gevormd uit het

mesoderm. Het endo en ectoderm zijn dan reeds ontstaan. In de neurale buis

ontstaat de notochord als lijn die de creatieve energie vanuit de kosmos, die

het wonder van het leven laat ontstaan. Ook het geheugen van ordening

komt hier vandaan, zodat alle stamcellen en alle cellen, die hieruit ontstaan,

weten wat en waar ze heen moeten en wat voor functie zij gaan vervullen.

De notochord laat het lichaam herinneren wat de functie en plaats is, de

zogenaamde Clarity of Purpose en Place in Space. Via deze herinnering kan

je verbinding maken met andere lagen in het lichaam, ontdekken wat er in

de weg staat en zo de ordening opnieuw creëren, zodat gezondheid en

vreugde kunnen ontstaan. Het zelfgenezend vermogen kan weer zijn werk

doen en de mens weer in balans brengen.

Bewustwording om blij mee te zijn.

Het proces van bewustwording ,over de oorzaken van de stress kan

confronterend zijn. Ondanks dat, kan je er echter ook blij mee zijn. Het kan je

op weg helpen om iets op een andere manier te gaan doen of om een

situatie uit het verleden anders te kunnen bezien, waardoor het minder zwaar

zal gaan wegen dan het tot nu toe deed. Het helpt ook om bewuster in het

leven te staan en beter met stresssituaties om te leren gaan. Ook is het zeer

behulpzaam en ondersteunend bij andere therapieën, zoals psychotherapie.

Het doel is om pijn en stress los te laten, hierdoor geen slachtoffer meer te zijn

en sterker te worden in het NU.

7.b. Wat zijn de Alarmsystemen? Enige anatomie en fysiologie van stress

Enige hersenanatomie en bespreking van enkele delen van de hersenen die

met stress te maken hebben.

De hersenen:

Verlengde merg waarop:

De Hersenstam; met veel parasympatische kernen, die zorgen voor snelle

reacties naar het RAS (Reticulair Alarm System)wat zich in het ruggenmerg

bevindt. Het is een heel oud stress-systeem wat al vroeg in de embryonale

ontwikkeling ontstaat. Deze wordt beïnvloed door hypothalamus.

Page 25: Post Traumatische Stress (Stoornis) - Post Traumatisc… · Afstudeeropdracht Cranio Sacraal opleiding . Post Traumatische Stress Stoornis ... Ik wil op meerdere manieren kijken naar

Post Traumatische Stress Stoornis

Carina van der Giessen – Hipke 25

De pons; brug tussen hogere hersencentra, kleine hersenen en ruggenmerg.

In achterste deel van de pons liggen banen van netvormige formatie (is een

regelkamer van bewustzijn en filter daarvan. Is deel van alarmsysteem RAS). In

de pons zitten ook de kernen van 5e, 6e, 7e en 8e craniale zenuwen (resp.

trigeminus, abducens, facialis en vestibair cochlearis: gezichts-, kaak- en

gehoorzenuwen, die sterk door stress worden beinvloed)

Raphe kernen; langs de middellijn zorgen voor serotonine. Dit is ontspannend.

Locus Ceruleus; kernen met +_ 300.000 neuronen verbonden met bijna alle

hersencentra. De belangrijkste zijn thalamus, hypothalamus, hersenschors,

kleine hersenen en ruggenmerg. Produceren bijna alle norepinefrine

(noradrenaline) in de hersenen. De LC heeft een grote invloed op emotionele

prikkelingen, plezier, woede en agressie. Ook leren, geheugen en slaap

worden gereguleerd door LC. Het is de koffiezetter als we wakker moeten

worden als het licht is. Alcohol en geestverruimende drugs onderdrukken de

werking van LC. Serotonine remt LC ook en kan zichzelf reguleren door

terugkoppeling van noradrenaline. Bij het werken met HHA-as wordt ook de

LC betrokken, omdat die samen met de hypothalamus zorgt voor

aanzwengelen van stresscascade.

Tussenhersenen(Diencephalon):

Thalamus en thalamus kernen (epi-,sub-, meta- en hypothalamus)

Geniculate bodies. Thalamus is een doorsluisstation en zeef van

binnenkomende prikkels van de zintuigen. Ze gaan of direct naar amygdala,

die een passende stressreactie uitzoekt of als het veilig is, gaan de prikkels

naar de hersenschors, waar interpretatie en in het geheugen worden

geplaatst of vergeten.

Endorfines zijn stoffen waar thalamus mee werkt. Een gelukshormoon en

pijnonderdrukker (opiaatachtige stof).

Epithalamus heeft functie als emotionele regulator, productie

melatonine(staffunctie), heeft contact met limbisch systeem en emoties die

met geur zijn verbonden.

De metathalamus interpreteert en associeert beeld en geluid.

Hypothalamus ontvangt impulsen en boodschappen van hersenschors,

limbisch systeem en kan ze ook beheersen via kontakten met frontale

hersenen. Hij is, samen met de hypofyse, die onder de hypothalamus zit,

verantwoordelijk voor de hormonale systemen en de zout en suiker

concentraties in de organen, cellen en weefsels(homeostase).

Limbisch Systeem

Dit is het sociale brein, dat wordt aangezet als er direct na de geboorte de

hechting tussen moeder en kind goed kan plaatsvinden d.m.v. oxytocine, het

hechtingshormoon. Dit brein is verantwoordelijk voor liefde, familie, gezin,

emoties(plezier, loyaliteit, woede, paniek, gevaar en instinct). Dit heet ook het

zoogdierenbrein. Als het goed is, ontwikkelt de frontale kwab zich ook, die in

verbinding met het limbische systeem ons leert ons te beheersen, rationeel te

zijn en fatsoensnormen te leven. Je kan je voorstellen als er iets mis gaat in

hechting, dat deze ontwikkeling ook niet optimaal verloopt.

Page 26: Post Traumatische Stress (Stoornis) - Post Traumatisc… · Afstudeeropdracht Cranio Sacraal opleiding . Post Traumatische Stress Stoornis ... Ik wil op meerdere manieren kijken naar

Post Traumatische Stress Stoornis

Carina van der Giessen – Hipke 26

Als de ontwikkeling van de lagere breinen goed gaat, dan komt de motoriek

in zijn geheel ook goed op gang, zoals oogbewegingen, samenwerking

hersenhelften, oog-handcoordinatie, schrijven, interpretatie van prikkels,

geheugen en creativiteit, fantasie en spelen. Als er altijd “overleving” is in een

mens, komt deze ontwikkeling niet goed van de grond.

De Amygdala

Zijn zo groot als een walnoot, je hebt er 2 en zij hebben de functie om

indrukken te filteren en te signaleren. Zij leren overlevingsmechanismen, die

jong worden ontwikkeld en een leven lang kunnen blijven werken met oude

beelden. Ze zijn onze emotionele ogen.

Bij dreigend gevaar bepalen zij hoe jij er op reageert; vluchten, verlammen of

vechten. Er wordt veel samengewerkt met hypocampus waar ook

cortisolreceptoren zitten, die zorgen voor terugkoppeling stresshormonen.

Er is ook een snelle verbinding met Locus Ceruleus, die zorgt voor de

noradrenaline, die alert maakt en snel kan reageren.

Als Amygdala niet goed functioneren is er soms gebrek aan invoelend

vermogen, geen angst en agressie.

Hypocampus (in temporaalkwab)

Is een structuur in zijkant temporalis onder thalamus. Is verantwoordelijk voor

het korte termijn geheugen. Na 5/6 weken bepaalt hypocampus dat het

naar het lange termijn geheugen wordt gestuurd. Dit zit op meerdere plekken

in de hersenen, maar het meest in de temporaalkwab.

Zonder hypocampus kunnen geen verse herinneringen meer vasthouden. Hij

wordt aangetast door chronische stress als de cortisolreceptoren kapot gaan.

Heeft functie m.b.t. zelfbewustzijn, emoties en leerprocessen.

De stof die hypocampus nodig heeft is methionine. Bij laag

bloedsuikergehalte is deze stof te weinig en geeft dit onstabiele emoties en

heftige reacties. Mensen met PTSS moeten regelmatig gezond eten zonder

veel snelle suikers.

Page 27: Post Traumatische Stress (Stoornis) - Post Traumatisc… · Afstudeeropdracht Cranio Sacraal opleiding . Post Traumatische Stress Stoornis ... Ik wil op meerdere manieren kijken naar

Post Traumatische Stress Stoornis

Carina van der Giessen – Hipke 27

Page 28: Post Traumatische Stress (Stoornis) - Post Traumatisc… · Afstudeeropdracht Cranio Sacraal opleiding . Post Traumatische Stress Stoornis ... Ik wil op meerdere manieren kijken naar

Post Traumatische Stress Stoornis

Carina van der Giessen – Hipke 28

Alarmsystemen zijn er voor om ons te redden

1. Pericardium(hartzakje), zorgt voor fysieke en emotionele bescherming

van het hart. (prenataal systeem)

2. RAS – Reticular Alarm System, prenataal systeem.

3. HHA-as. amygdala / zintuigen die zetten de HHA -as in gang.

Raph kernen in verlengde merg en pons maken neurotransmitter:

serotonine

Locus Ceruleus maakt neurotransmitter: noradrenaline

Page 29: Post Traumatische Stress (Stoornis) - Post Traumatisc… · Afstudeeropdracht Cranio Sacraal opleiding . Post Traumatische Stress Stoornis ... Ik wil op meerdere manieren kijken naar

Post Traumatische Stress Stoornis

Carina van der Giessen – Hipke 29

Nog even de route van alarm HHA-as

zintuig het oog ontvangt een beeld, door aan thalamus. Er

is nog geen bewustzijn.

Thalamus slaat alarm, korte route.

Amygdala onderzoekt samen met hippocampus of er aktie

moet komen, er zijn meerdere mogelijkheden.

Hippocampus het geheugen wordt geraadpleegd.

A direkte waakzaamheid: locus ceruleus.

B er is/dreigt gevaar : HHA-as.

Of C er is geen gevaar: niks doen.

HHA-as de amygdala heeft dit geactiveerd.

Hypothalamus aktiveert de hypofyse.

Hypofyse aktiveert bijnieren:adrenaline en cortisol maken.

Adrenaline zet sympaticus in werking, grensstrengen in aktie en

spieren worden aangezet om ev. te vluchten.

Cortisol laat suiker vrijkomen in lichaam om spieren te

voeden.

Locus ceruleus nog wat noradrenaline en rennen!!!!

Of serotonine/endorfinen parasympaticus gaat aan en je gaat in

freeze/verlamming

Veilig!!! Hippocampus en hypothalamus laten

cortisolproduktie stoppen, LC stopt met

noradrenaline, nieren stoppen adrenaline,

parasympaticus neemt over en er komt ontspanning,

hehe! Stresshormonen worden gerecycled.

Bij chronische stress gebeurd dit laatste stadium niet goed of niet meer.

Page 30: Post Traumatische Stress (Stoornis) - Post Traumatisc… · Afstudeeropdracht Cranio Sacraal opleiding . Post Traumatische Stress Stoornis ... Ik wil op meerdere manieren kijken naar

Post Traumatische Stress Stoornis

Carina van der Giessen – Hipke 30

8.a. Prenatale zorg voor moeder en kind =preventie van traumatische

geboorte

Geboortetrauma’s hebben lichamelijk en geestelijke gevolgen voor de baby

en de moeder. Het prenataal werken met moeder en kind met Cranio

Sacraal Therapie(hierna CS) zorgt voor oplossen van blokkades in lichaam en

geest. Blokkades veroorzaken vaak moeilijke bevallingen, die dan uitmonden

in onnatuurlijke geboorten met epidurale verdovingen(ruggenprik),

keizersneden met narcoses, knippen in bekkenbodem. Chemische stoffen

versuffen moeder en kind en laten het hechtingsproces direct na de

geboorte niet optimaal verlopen. Traumatische geboorten zijn belastend en

beperkend in het bereiken van de hoogste mogelijke kwaliteit van leven voor

de mens.

Prenataal zijn fasciarelease, werken met bekken, spieren,

bindweefselstructuren, oude storende litteken, breinsessies en met name

stressrelease goed om te doen, het hormoonsysteem

balanceren(vruchtbaarheid en voorbereiding van de melkproductie) en

psoaswerk om het lichaam van de moeder ruimte te laten geven aan de

groei van de baby.

Met minder spanning is een aanstaande moeder beter voorbereid en heeft

meer vertrouwen in haar lichaam, die dit natuurlijke proces dan beter

aankan. De geboorte gaat dan vaker op natuurlijke wijze met minder pijn.

8.b. Na de geboorte

De moeder kan worden ondersteund met CS bij rugklachten, emotionele- en

hormonale onbalans en de groei in deze nieuwe levensfase.

Een vroeggeboorte is vaak traumatisch, omdat kleintjes vaak in een

couveuse moeten en zo hun moeder missen. Zij zijn aan het overleven. Het

hechtingsproces en emotionele ontwikkeling zijn verstoord.

Als de baby met zijn hoofd of andere lichaamsdelen klem heeft gezeten, is

het letsel mogelijk. Ook breinletsel, wat neurologische beperkingen in het

leven kan geven. Zuurstof tekort geeft ook beschadigingen, mogelijk in

verschillende hersenstructuren. Afhankelijk waar de beschadiging plaats

heeft, zijn volgende problemen mogelijk: ademhaling, lever-en

nierproblemen, motorische ontwikkeling en reflexen niet optimaal,

achterstand, adhd, stofwisselingsproblemen, darm, zuig en slikproblemen,

geheugen- en concentratieproblemen, sociale aanpassing, insulten en

epilepsie. Ik pretendeer niet dat deze lijst volledig is.

Later in het leven kan hersenbeschadiging ontstaan na vallen, ongelukken,

mishandeling, vaccinaties(deze beperken het C.S. ritme en brengen

neurotoxines in het lichaam).

CS kan ontsteunen door:

Stressrelease voor het hele lijfje, samen met moeder op tafel

SER-werk (somato emotional release, hartbeschermer,RAS)

Page 31: Post Traumatische Stress (Stoornis) - Post Traumatisc… · Afstudeeropdracht Cranio Sacraal opleiding . Post Traumatische Stress Stoornis ... Ik wil op meerdere manieren kijken naar

Post Traumatische Stress Stoornis

Carina van der Giessen – Hipke 31

Mondwerk- en Oorwerk

Cranaal- en breinwerk,

Sfenoid,

Fasciawerk,

Het vrijmaken van craniale zenuwen, bijvoorbeeld nervus vagus, die

soms klem zit.

De stroming van het Cranio Cacrale vocht kan weer vrijkomen en het hele

systeem kan zich openen en optimaal herstellen. Behandeling spoedig na de

geboorte is het fijnst, zodat het lijfje zo snel mogelijk kan helen.

Bovenstaande is voor volwassenen ook mogelijk. Boven de 12 jaar is een

mens al veel minder vloeibaar dan een baby. Het zal dan langer duren voor

resultaten zichtbaar/voelbaar zijn of minder herstel. Je kan nooit iets beloven

of regelen, alles is in overeenstemming met het systeem van een mens.

Page 32: Post Traumatische Stress (Stoornis) - Post Traumatisc… · Afstudeeropdracht Cranio Sacraal opleiding . Post Traumatische Stress Stoornis ... Ik wil op meerdere manieren kijken naar

Post Traumatische Stress Stoornis

Carina van der Giessen – Hipke 32

9. Hoe werk ik met PTSS-klachten en hoe ziet een behandeling eruit bij Praktijk

de Witte Roos.

Ik wil op meerdere lagen naar klachten kijken en wil die ook op meerdere

lagen aanraken/behandelen. Als ik iets niet kan, vraag ik hulp aan collega’s

of andere (para)medici, om toch vooral holistisch te blijven kijken en

ondersteunen.

Hoe werk ik met Stressklachten?

Ik zou het op mijn manier als volgt beginnen:

zachte massages met bv Solum Olignosum olie(dit geeft extra jasje door

de turf die erin zit)

Cranio Sacraal: bekken, voeten, schouders om te beginnen

Talking to the Alarmclock, Pericardium om stress te stoppen

Ontspannen nervus vagus en kaken, die met overleven te maken hebben

Oogwerk en Mondwerk om spanningen te verlichten

Immuunwerk, immuunsysteem heeft te lijden van stress

Breinwerk, volgen van wat nodig is aan ontspanning of herstel

Kruiden, voeding(s)(supplementen), bloesemremedies zou ik ter verdere

ondersteuning bieden.

Zo nodig hulp van collega’s, gesprekken met coach, psycholoog of

psychotherapeut.

Het is de bedoeling door brede aanpak, de cliënt zo goed mogelijk te

ondersteunen, bewust te maken van wie hij is en toekomstige problemen

beter het hoofd te kunnen bieden. Mogelijk is een regressie nodig of healing

van andere oorzaken c.q. patronen, die deze mens kwetsbaar maakt of uit

balans. Als preventie zou Familieopstellingen iets zijn, om patronen op te

sporen en eventueel los te laten.

Voor deze scriptie staat het werken met CS op de voorgrond.

In mijn werkwijze begin ik met een anamnese en vraag wat die persoon

nodig heeft. Ik test bloesemremedies uit en o.a. homeopathische

middelen uit van Medizimm. Dit geeft al enig beeld van wat er speelt.

Deze middelen werken bij bv. slaapproblemen, whiplash, psychose en

trauma. (er zijn er nog meer). De klachten worden behandeld door de

key- areas in het lichaam te ontspannen, om zo de energie (op klinisch

nivo) weg te laten gaan en de genezing van klachten te versnellen, die

ook op andere nivo’s aangeraakt kunnen worden.

Een voorbeeld: Als ik steeds trauma test en dit op een schaal van 1-13. Ik leg

de desbetreffende ampul met de pil Zora bij de cliënt. Na de behandeling is

de score van trauma altijd gehalveerd. Als het nodig is schrijf ik het middel

voor om in te nemen totdat de score op 0 staat. Daarna is een

onderhoudsdosering wenselijk.

Page 33: Post Traumatische Stress (Stoornis) - Post Traumatisc… · Afstudeeropdracht Cranio Sacraal opleiding . Post Traumatische Stress Stoornis ... Ik wil op meerdere manieren kijken naar

Post Traumatische Stress Stoornis

Carina van der Giessen – Hipke 33

We overleggen of voelen wat de cliënt nodig heeft of wil. Dit kan massage

zijn, praten, regressie of healing, Cranio Sacraal werk.

Naast bovenstaande werk ik ook met Liquid Light Frequenties,

BloesemRemedies Nederland, Bachbloesems, orthomoleculaire

ondersteuning, aura/chakrahealing . Ook voeding kan rol spelen door

gezonde/passende dingen te eten, een dieet zonder “foute/allergene”

stoffen en natuurlijke voeding.

Ik zie en voel dat trauma’s braaf blijven wachten in het lichaam.

9.b. Cranio Sacraal Therapie-Een brede aanpak

De werking van CS is fysiek, emotioneel, spiritueel, mentaal en misschien nog

meer.

Fysiek zorgt het ervoor dat spieren, fascia, botten, organen, vaten,

lymfevaten kunnen ontspannen.

Emotioneel is het Somato Emotional Releasewerk goed om emoties te voelen

en los te laten.

Het Alarmwerk met de alarmsystemen zoals Reticular Alarm System

(RAS), hartbeschermer, stresscascade, bijnieren en limbische brein

brengen de sympathische en parasympathische systemen/zenuwstelsel

in evenwicht.

Het hersenwerk en betere doorstroming van de Cranio Sacrale vloeistof

geeft optimalere werking van het chemische/hormonale nivo.

Familie-opstellingen kunnen bijdragen aan bewustzijn over het systeem

waarin je bent geboren, van jouw plek en van jouw functie in deze.

Belastingen worden duidelijk en het teruggeven daarvan helpt weer

een stukje loslaten van dingen, die niet van jou zijn of dat je anders

naar jezelf kijkt.

Geboortetrauma/Babywerk: zowel als baby als volwassene kan je via

een geboortesessie nog veel helen van het geboortetrauma, wat al

bepaalt hoe je in het leven staat en hoe je met dingen omgaat, die

bijvoorbeeld nieuw zijn. Moeilijk geboren worden is traumatisch en zo

ervaar je het leven vaak ook.

CS werk helpt op alle nivo’s om vrede in jezelf te krijgen, de dysfuncties

door het niet goed mobiel zijn van schedelbeenderen, botjes van

gezicht, scheve sfenoid, zenuwen, die niet vrij zijn hierdoor, bekkenwerk.

Dysfuncties kunnen worden hersteld, structuren gemobiliseerd. Dit zorgt

dan voor heling van het trauma en vrijheid in de mens.

Ook het fascia- en psoaswerk is voor mij een sleutel in de verbinding

lichaam en geest.

Spirituele kant van cranio: Tijdens een sessie kan je vrede, eenheid en de

hemel op aarde ervaren. De eenheid met een ander mens, met de Bron en

het Goddelijke deel van onszelf maken het ervaren met C.S. bijzonder en

spiritueel.

Page 34: Post Traumatische Stress (Stoornis) - Post Traumatisc… · Afstudeeropdracht Cranio Sacraal opleiding . Post Traumatische Stress Stoornis ... Ik wil op meerdere manieren kijken naar

Post Traumatische Stress Stoornis

Carina van der Giessen – Hipke 34

10. Diverse casussen uit mijn praktijk:

Verhaal van kindje met stress-stoornis met moeder die ook PTSS heeft.

Het jongetje S. is in de zomer 2011 3 en half jaar. Woonde met moeder en

broertje in België. Hij heeft tijdens de zwangerschap van zijn moeder veel

stress meegemaakt door o.a. dreigende abortus, wat eis was van vader.

Bloedingen bij moeder door hematoom in baarmoeder.

Moeder wordt op straat gezet door vader, die het kind niet wilde of aankon

en de relatie verbrak. Dit tijdens ziekenhuisverblijf dat door dakloosheid

verlengd moest worden.

Moeder veel stress door geen huis en haar oudste kind niet regelmatig te

kunnen zien.

Moeder geplaatst in klooster, waar zij alleen was met ongeboren kindje en

zonder oudste kind. Er was steeds dreiging als zij de vader van kinderen zag

met verbale en lichamelijke agressie.

S. is geboren in het water, zij woonden crisiswoning van de gemeente. Vader

was bij de geboorte. De badbevalling is heel goed geweest.

Na de geboorte zijn de ouders weer gaan samenwonen en het kindje is door

de vader, die drugs gebruikte, vaak ruw uit moeders armen getrokken, ook

tijdens borstvoeding. Hij heeft vaak op schoot gezeten bij vader tijdens het

spelen van agressieve spellen op de computer en mogelijk ook erotische

films.

Na sterke verwaarlozing, geldgebrek en agressie van vader is moeder alleen

gaan wonen. De afspraak van verzorging door beide ouders is geschonden

door vader, die ondanks borstvoeding van de jongste, beide kinderen

kidnapte en moeder letterlijk buiten geschopt heeft en geschreeuwd, waar

kinderen bij waren. S heeft dit alles gezien en gehoord. Hij is 3 weken

gespeend door vader en zag zijn moeder niet. S is later door politie op

politiebureau ontzet en moeder heeft hem uit draagdoek van vader

genomen, nadat vader overmeesterd was door 2 mannelijke agenten. De

moeder en zus van moeder hebben S toen samen met broertje A en mamma

meegenomen naar Nederland om bij te komen.

Wij constateerden na elk bezoekmoment van S aan vader, dat hij tijdens het

spelen met een groot konijn met lange armen en benen, erop ging liggen en

vrijbewegingen ging maken en kreunde. Het kind werd erg druk en angstig

en sliep niet goed en kon niet alleen zijn. Na veel bedreiging door vader is het

gezin op 14 juni 2010 naar Vluchthuis gegaan. 5 augustus 2010 is het gezin in

Nederland bij familie ondergedoken.

Januari 2011 heeft het gezinnetje een eigen woning. Mei 2011 is de spanning

verminderd, doordat de kinderen in Nederland mogen blijven. Dit na

mediationkontrakt bij crossbordermediation, na een beschuldiging van

ontvoering.

Page 35: Post Traumatische Stress (Stoornis) - Post Traumatisc… · Afstudeeropdracht Cranio Sacraal opleiding . Post Traumatische Stress Stoornis ... Ik wil op meerdere manieren kijken naar

Post Traumatische Stress Stoornis

Carina van der Giessen – Hipke 35

Vader heeft de kinderen 2x onder toezicht ontmoet.

Moeder is daar gespannen onder. Moeder en beide kinderen hebben P.t.s.s.

S. zit in Medisch Kinder Dagverblijf(MKD), omdat hij dwangmatig gedrag heeft

en geen grenzen kan voelen. Hij is druk en wegloperig.

Cranio Sacraal:

Zijn hele cortex voelt heel gespannen, limbisch systeem is heel druk en frontal

beweegt weinig tot niet.

Er is veel compressie voelbaar in bovenrug, thoracal inlet.

Bekkenwerk: het sacrum is hard en beweegt alle kanten uit behalve van

boven naar beneden. Eerst komt de beweging naar boven tot stand. Doe

elke keer Rock the dural tube met 2 handen.

Na 3 behandelingen van hoofd, nek, thoracal inlet en bekken is verandering

voelbaar voor mij. Het hoofd is wat rustiger, spanningen zijn minder en sacrum

beweegt meer. Buikje is ook warmer en rustiger, na navelstreng energie en

placentabonding. Ik behandel hem als hij slaapt. Ook werk ik met limbisch

systeem en RAS. Zal dit verder doen.

Resultaat: na 3x is het kindje minder angstig en loopt minder weg. Ogen

staan rustiger en hij slaapt meer door en iets langer dan tot kwart voor 6, nu

tot kwart over 7.

Behandeling 4: rechter parietaal voelt voor mij pijnlijk. Mijn hand ligt daar ruim

over oor heen en het bot begint van binnen naar buiten te bewegen, heen

en weer. De pijn wordt minder. Ik hou zijn hartje even vast en heiligbeen. Dit

gebeurt terwijl hij slaapt.

Moeder moet ook aan bod komen, omdat S. veel spanningen van moeder

heeft overgenomen, naar mijn mening. Ik zal dit voorstellen.

Na 3 weken MKD, waar veel rust en structuur wordt gegeven merken wij dat

S. wat rustiger wordt. Hij begint veel meer te praten en zijn woordenschat is

behoorlijk. Na 6 maanden praat S. vrij goed en loopt niet meer weg. Er moet

veel regelmaat en veiligheid zijn. Zijn broer van 8 doet hem regelmatig pijn.

Dit blijft een moeilijk probleem. Craniowerk moet tijdens slaap en kan niet

regelmatig plaatsvinden. Het heeft wel bijgedragen aan ontspanning.

Verhaal van vrouw die stressproblemen heeft na busongeluk in Peru.

December 2010 busongeluk, waar zij lichamelijk nog wat kwetsuren heeft

opgelopen.Breuk van bovenkaak en linkeroogkas, breuk van enkele wervels

en rechter scapula, die niet goed is gezet en scheef staat. Bekken heeft ook

klappen gehad en nek. Linkerpols is gebroken en staat scheef. Zij is behoorlijk

beperkt met armen. Ook slaapt zij slecht. Inslaap, doorslaap en uitslaap.

Zij heeft veel fysiotherapie, maar ik voel dat haar energie er niet is.

Ik behandel haar om de 14 dagen.

Page 36: Post Traumatische Stress (Stoornis) - Post Traumatisc… · Afstudeeropdracht Cranio Sacraal opleiding . Post Traumatische Stress Stoornis ... Ik wil op meerdere manieren kijken naar

Post Traumatische Stress Stoornis

Carina van der Giessen – Hipke 36

Ik masseer haar lichaam en geeft aandacht aan de kwetsuren. Dit geeft

aarding en een prettig gevoel. Hierdoor krijgt ze meer contact met haar

lichaam. Ik werk met Cranio op schouder, pols, nek en bekken.

Alarmwerk voelt voor haar heel heilzaam. Langzaam trekt de stress weg en

komt ze beter in haar lichaam. Slaapproblemen zijn er ook, in-, door- en

uitslaapproblemen. Ze slaapt enkele uren per nacht of niet. Haar

slaapcentrum is uit balans. Dit is iets waar ik nog niks aan kan doen blijkbaar.

Oogwerk en mond-oorwerk zijn nuttig voor de doorstroming in cranium na de

breuken in oog en kaak. Oogkas staat dieper dan voor het ongeluk. Het

geeft haar oog echt rust en ruimte. Werk ook aan sfenoid. De dynamiek in

haar schedel is niet duidelijk. Ik hoor dat zij ook, op latere leeftijd, een beugel

heeft gedragen.

Doe ook alarmwerk en zal breinwerk ook gaan inzetten. (januari 2012) Het

heeft tijd nodig. Het cranium heeft nog te weinig fluidiek en het lichaam moet

langzaam de herinneringen loslaten. Zij ervaart de behandelingen als zeer

weldadig. Januari ’12 stopt zijn mijn behandelingen, ze gaat verder met

EMDR. Cranio heeft zeker bijgedragen aan haar welzijn en heling.

Meisje S. 17 jaar

S. heeft fybromyalgie en een lastige geboorte gehad met zuignap. Moeder

en kind hebben volgens mij beiden last van trauma’s. Na de geboorte kon ze

niet zo goed drinken. Later op school is ze een soort van ‘van achter

aangevallen’ tijdens het skaten en ze is erg gevallen. Ze heeft EMDR gedaan

voor PTSS. Ze kreeg last van depressies door school, ze vond school niet leuk.

S. heeft veel pijn en kan niet goed lopen, door zere knieën. Heeft de typische

kenmerken van fybromyalgie met erg gevoelige plekken rond nek, bekken en

gewrichten. Ze is ook heel moe.

S. heeft enige weerstand tegen alles wat alternatief is, maar ik heb haar wel 2

x mogen behandelen. Ze vertelt dat het toch wel ontspannend is, maar dat

ze weinig voelde.

Cranio Sacraal: veel spanning in bekken en hoog thoracaal. Door beugel en

geboorte met vacuüm is er weinig fluidiek in cranium en het sfenoid staat

scheef. Voel in de hersenen veel spanning. Werk aan middenrif en nieren. Als

ik het hart aanraak gaat het lichaam zacht trillen en moet ik stoppen van

haar. Zij wil geen behandeling meer van mij en heeft reguliere

psychopharmaca gebruikt. Een medicatie, die als bijwerking heeft dat het

klachten van fybromyalgie terugdringt. Het gaat redelijk nu en ze kan enkele

uren werken. Medicatie brengt niet de gewenste resultaten.

Leerstuk: soms kan je mensen niet helpen en moet je wachten…. Het leert mij

compassie te hebben met keuzen die mensen maken. Mijn gevoel had

graag de hartbeschermer willen helpen herstellen en bijvoorbeeld met haar

een geboortesessie willen doen, met terughalen van de placenta-energie.

Maar ja, terughouden en niks willen doen is lastiger als iets doen.

Ik voel dat Cranio veel voor haar heling had kunnen doen.

Page 37: Post Traumatische Stress (Stoornis) - Post Traumatisc… · Afstudeeropdracht Cranio Sacraal opleiding . Post Traumatische Stress Stoornis ... Ik wil op meerdere manieren kijken naar

Post Traumatische Stress Stoornis

Carina van der Giessen – Hipke 37

Mevrouw C. 40 jaar

C. heeft 3 kinderen, en haar middelste kind A. is geboren met het Syndroom

van Rett, wat haar geestelijk en lichamelijk gehandicapt maakt. A. is 8 jaar als

ik haar ontmoet als masseur en ze woont thuis bij haar familie. C. haar

moeder, is erg flink en doet alles heel goed. Ook vechten met instanties.

Als zij besloten hebben dat A. niet meer thuis kan wonen en uit huis geplaatst

wordt, stort C. in. Ze is opgebrand en ik zie dat de stress haar heeft genekt.

Haar kind te moeten loslaten is traumatisch voor haar. Ze slaapt niet meer,

kan niks meer, alleen zitten in huis. Niet meer denken, niet meer eten, alleen

liggen. Het slaapprobleem is ernstig, niet slapen.

Ze krijgt slaappillen, die ze snel weglaat. Ze is daardoor een zombie. Ze krijgt

psychopharmaca, die haar suf en depressief maakt. EMDR behandeling met

piepjes zorgen ervoor dat ze helemaal van de weg afraakt.

Behandeling: ik behandel haar met cranio en zachte massage. Dit zorgt voor

nieuw contact met haar lichaam en ze kan zich beetje ontspannen. Ze slaapt

wat na de behandeling. Ze geeft aan dat ze dit fijn vindt. Ze gaat meer

voelen. Werk met brein en alarmsystemen(amygdala, hypocampus, locus

cerrileum, hypothalamus, RAS, Raph). Ook met bekken en cranium. Zacht

psoaswerk.

Ze beslist van de pillen af te willen en gaat iedere dag wandelen.

Er ontstaat een opgaande lijn. Nu na 9 maanden doet ze haar huishouden

weer. Ze kan haar dochter A. loslaten en bezoeken in haar nieuwe huis.

Werken kan nog niet. Ik blijf haar behandelen. (dec 11). In maart 2012 krijg ik

bloemen Cranio heeft bijgedragen tot haar herstel.

E. M.

Is afkomstig uit Zuid Afrika en heeft daar in het leger gezeten. Heeft het e.e.a.

meegemaakt in zijn jeugd in Internaat, waar hij zichzelf goed heeft

beschermd tegen mishandeling en intimidatie.

In een oorlog in Afrika heeft hij mogelijk trauma’s opgelopen. Hij heeft

interessante theorie over PTSS bij soldaten. Die ik in hoofdstuk 4.d. bespreek.

Cranio Sacraal: ontladen amygdala, herstellen hypocampus, frontal, sfenoid,

nek. Hij was erg onder de indruk van de behandeling.

I.v.m. staar aan linkeroog, ook oogwerk doen, samen met alarmwerk en

bekken werk(ivm meerdere operaties in de buik). De sinussen hebben

aandacht nodig ivm operaties aan neustussenschot. Werk aan viscerale

cranium.

Jongetje Y. van 8 jaar

Hij is geboren na reageerbuisprocedure met keizersnede.

Heeft last van stotteren en dyslexie. Ik behandel hem 1x en dat vind hij leuk.

Hij komt nog voor 2e keer. Ik hoop meer met hem te mogen werken.

Page 38: Post Traumatische Stress (Stoornis) - Post Traumatisc… · Afstudeeropdracht Cranio Sacraal opleiding . Post Traumatische Stress Stoornis ... Ik wil op meerdere manieren kijken naar

Post Traumatische Stress Stoornis

Carina van der Giessen – Hipke 38

Meneer R.

R. is 60 jaar en is hartpatiënt. Hij heeft emotionele dingen meegemaakt, die

hem hebben beschadigd. Na een infarct een paar jaar geleden is een deel

van zijn linkerkamer, het spierweefsel, afgestorven en werkt niet meer dan

20%. Ook heeft hij 6 jaar geleden nieuwe hartkleppen gekregen. De scores

van de onderzoeken bij de cardioloog en longarts lopen terug. Tegen de

wind in kan hij moeilijk ademen en fietsen doet hij met hulpmotor.

Ze adviseren hem een kastje die, als zijn hart gaat falen, hem terug tot leven

wekt. R ziet zo´n kastje niet zitten, omdat dit hem beperkt tot een straal van x

km rond een ziekenhuis, die zo een kastje kan resetten. R is verliefd op

Griekenland en dan kan hij niet meer daar heen en muziek maken in de buurt

van allerlei magnetische velden is er dan ook niet meer bij. Hier wordt hij juist

gelukkig van.

Er is een strijd tussen de medische kant, die hem zelfs opbelt of hij zo een

kastje toch niet wil. R blijft bij zijn standpunt, ondanks dat de directe

omgeving bang is om hem te verliezen.

We werken al ruim een jaar met Cranio. Hij komt elke maand.

Alarmwerk, immuunwerk, pericardium (talking to the heart), hartspier en

gekeken naar bloedvaten en lymfe. Ook Breinwerk.

Tijdens de sessies ziet R hele mooie kleuren en voelt zich heel vredig en

gelukkig. Er is veel liefde in het veld, zegt hij. Cranio is echt helend voor hem

en zijn fysieke hart.

Gevolgen: de longarts begrijpt niet dat zijn longscores beter worden.

Een cardioloog zegt dat de hartkleppen nog zo in goede staat zijn. De

andere cardioloog blijft aandringen op het kastje en R wil second opinion bij

andere cardioloog. Die is geïnteresseerd in waarom hij geen kastje wil.

Ondertussen fiets R door Den Haag zonder hulpmotor en begrijpt de

omgeving niet, dat hij tot meer lichamelijke arbeid in staat is. Geestelijk heeft

hij meer zin om dingen te organiseren, zoals een muziekbuurtfestival.

Hij is moe, maar erg voldaan. Ook reist hij naar Griekenland met zijn vrouw en

kinderen. Wij gaan door met behandelen. R. zegt dat het de liefde is, die het

doet. Hij wil gaan aantonen dat energetische genezing mogelijk is.

Page 39: Post Traumatische Stress (Stoornis) - Post Traumatisc… · Afstudeeropdracht Cranio Sacraal opleiding . Post Traumatische Stress Stoornis ... Ik wil op meerdere manieren kijken naar

Post Traumatische Stress Stoornis

Carina van der Giessen – Hipke 39

R.T.(2012: 19 jaar)

R. is 17 als ze bij mij komt. Haar broer is enkele maanden daarvoor overleden.

Die had een chronische longziekte. Er waren donorlongen, maar er was geen

plaats in het ziekenhuis. De ouders hebben hier onder geleden. Moeder slikt

medicatie en is kwetsbaar, vader heeft alcoholprobleem. Ouders wonen met

elk een andere partner. R. lijkt voor haar ouders te zorgen. De

kinderpsycholoog vindt dat ze op kamers moet. R. krijgt last van angsten en

gaat naar psychiater. Ze krijgt dan antidepressiva. Ik verlies het contact met

R.

Als R. 19 is komt ze weer in de praktijk. We gaan met massage en Cranio aan

de slag. We ontdekken dat ze heel veel kan zien van zichzelf. We werken met

alarmsystemen, hartbeschermer, schoonmaken van mist, door de medicatie.

Ze krijgt meer inzicht in zichzelf.

Door massage en traumavermindering krijgt ze meer contact met haar

lichaam en voelt zich veiliger in zichzelf. De angsten worden minder. Ze moet

aan de Ritalin van de psycholoog. Dat wil ze niet. De antidepressiva is niet

goed zegt haar psycholoog. Ik leg haar uit wat Ritalin doet en ik laat haar de

ervaring. Zij ervaart nare gevoelens bij de1e pil en besluit het niet mee verder

te nemen. Wij kijken samen naar de energie van Ritalin in haar lichaam en ze

ziet dat je letterlijk opgesloten wordt. Ik geef haar ook een aurahealing en

geef haar mee dat ik dit kan doen als ze zich niet lekker voelt. Dit geeft haar

veiligheid. R. is nu met opleiding Sociaal Pedagogisch Werk bezig en dat is

heel leuk. Ze is blijer en heeft een nieuwe vriend.

Cranio is geweldig. Het heelt haar emoties, geeft haar inzicht en haar

lichaam is meer ontspannen.

M. 40 jaar

M. is mijn klient als haar 1e kindje 1 jaar is. Ze komt voor massage. Ze voelt zich

niet goed. Ze heeft een keizersnede gehad en veel hormonen, omdat zij niet

natuurlijk zwanger kon worden. Inmiddels heeft ze haar 2e kindje gekregen,

die natuurlijk is geboren. Ik voel dat het hele proces van zwanger worden

haar lichaam getraumatiseerd heeft. De hormonen hebben haar lijf

opgejaagd en al de ziekenhuisbezoeken, het doet geen goed.

Later gaan we met Cranio werken. Bekken, meridianen, hypofyse, nieren,

alarmsystemen en een paar keer mondwerk, wat haar erg verrast. Wat een

spanning zit daar. Ook heeft zij een beugel gedragen. Het gaat veel beter

met haar en is minder moe.(maart ’12)

D.D. 23 jaar. D is een prachtige jongeman. Op een dag krijgt hij een ongeluk

met de snelbus met zijn fiets. Zijn hoofd klapt tegen de zijkant van de bus en

hij klapt heel hard terug op de weg. Breuken in de schedel en er zitten

breukjes in de schedelbasis. Bloed uit de schedel, zwelling in de visuele cortex

en grote wond op huis achterhoofd. In VU herstelt hij wonderbaarlijk snel. Na

3 dagen neemt de zwelling af en krijgt hij zijn zicht en geheugen langzaam

Page 40: Post Traumatische Stress (Stoornis) - Post Traumatisc… · Afstudeeropdracht Cranio Sacraal opleiding . Post Traumatische Stress Stoornis ... Ik wil op meerdere manieren kijken naar

Post Traumatische Stress Stoornis

Carina van der Giessen – Hipke 40

terug. Direkt na het ongeluk ontdek ik dat in op afstand Cranio kan doen en

letsel kan voelen en hou zijn hoofd vast in gedachten.Na 6 weken mag ik

hem life behandelen.

Cranio Sacraal: Bekkenwerk, middenrif, rug (waar pijn is door kneuzing van

ribben), nek, occiput. Ik werk alleen zacht en uitnodigend en blijf in contact

met D. In begin met de spieren om de schedel te ontspannen, dan langzaam

naar de botten toe. Later mag ik aan de hersenen voelen, die dan in mijn

handen komen liggen. Heel anders, zacht en vochtig, voelt het aan. Ik merk

veel spanning in de rechter parietale en temporale bot/kwab. De

hypocampus meldt zich. Ook het linkerdeel van het occiput voelt vreemd

aan. Hard en strak. Er mag veel spanning weg. Ook de hele cortex ging in

mijn handen meer bewegen. Ik heb de sfenoid aangeraakt, die vreemd

bewoog. Alsof er een breuk in was. Dit ging doorstromen en het leek op een

oude schrijfmachine. Het litteken op het hoofd wilde graag aangeraakt

worden. Het voelde voor D dat er veel verlichting kwam en een plek

bovenop zijn hoofd liet de herinnering zien, dat hij op straat lag na het

ongeluk. Herinneringen aan het ongeluk zijn nog steeds weg. D heeft daarna

lekker geslapen en voelde zich top. We gaan nog verder behandelen.

2e behandeling: oogwerk en oorwerk

Oorbot: steek in rotsbeen rechts, ik geef aandacht aan nervus vagus, steek

minder. Het temporale bot lijkt wat naar binnen te staan. Probeer wat meer

beweging te laten ontstaan, er kwam ruimte in de foramen jugularis.

Alle oogkasbotjes, zeefbeen, kaken behandelt. D ervaarde meer ruimte in zijn

hoofd. Het sfenoid was rustig en deed zijn “dolfijnen boogje”, ik voelde

doorstroming door het hele sfenoid. Het reisje langs de oogzenuwen liet zien

dat er aandacht nodig was bij de kruising en het optisch chiasma. Dit is nog

niet klaar.

3e behandeling: rechterfrontal kwab zit vol met stress, dit stroomt eruit door

vasthouden. Hij vult zich weer met eigen energie van D. De hypocampus is

nog voller en heler geworden, bekken heeft meer doorstroming. De nierstreek

is veel vrijer en rustiger, zo ook de ribbenkast en de milt.

Het Craniowerk is voor mij de enige manier om zo met hersenen te kunnen

werken. Ik vind het geweldig dat dit kan. D. merkt dat het echt iets voor hem

doen en het funktioneren van de ogen en geheugen verbeteren snel. Deze

casus heeft mijzelf ook heel erg aangeraakt. Ik voelde de shock ook zelf. De

behandeling wordt nog voortgezet.

Page 41: Post Traumatische Stress (Stoornis) - Post Traumatisc… · Afstudeeropdracht Cranio Sacraal opleiding . Post Traumatische Stress Stoornis ... Ik wil op meerdere manieren kijken naar

Post Traumatische Stress Stoornis

Carina van der Giessen – Hipke 41

11. Leven de mensen op aarde allemaal in de PTSS??

In de beginne was er niets en alles. Toen de mens werd geschapen was hij in

het paradijs. Ons is wijsgemaakt dat wij door de oerzonde uit het paradijs zijn

gegooid en op aarde moesten lijden. Bijna alles systemen en religies vertellen

dit. De eenheid in onszelf, in verbinding met het goddelijke in onszelf, is

ontmoedigd en afgestraft. Het verlangen naar eenheid en verbinding is in

alle mensen. Ergens is deze herinnering nog, de eenheid, de liefde en

verbinding met iets dat je God kan noemen, Bron of Niets.

De dualiteit is op aarde, hiervan wilden we leren. De weg naar eenheid en

heelheid kan op diverse manieren. Het is vaak een weg van pijn, lijden en

trauma’s. Door aangeleerd geloof in tekort en angst voor elkaar, leven wij

permanent in een stress en overleving.

12. Wat kan Cranio Sacraal bijdragen.

Wij leren van ervaringen. Door liefde, inkeer, vrede en vergeving te ervaren,

kom je bij jezelf thuis.

Daar is het mogelijk de beide polen in ons te vereniging en is er alleen maar

ZIJN, VREDE en HEELHEID. Geen oordeel meer.

Naar mijn gevoel is Cranio Sacraal Therapie een Weg naar Heelheid.

Page 42: Post Traumatische Stress (Stoornis) - Post Traumatisc… · Afstudeeropdracht Cranio Sacraal opleiding . Post Traumatische Stress Stoornis ... Ik wil op meerdere manieren kijken naar

Post Traumatische Stress Stoornis

Carina van der Giessen – Hipke 42

13. Conclusie:

PTSS is goed te behandelen. Cranio Sacraal Therapie kan hier een grote

bijdrage bij leveren.

Samenwerking met allerlei disciplines is goed. Reguliere psychotherapie,

massages, bloesemtherapie, coaching op dagelijks functioneren, spirituele

healing, chakra/aurahealing, veel liefde, dansen, zingen, aarden, natuur,

hulp voor meer zelfvertrouwen.

Doel van therapie: de vuilnis buiten zetten!!!

Een therapie zoekt de verstopte waarheid, maakt die plek open en zorgt voor

veiligheid voor de cliënt om in zijn eigen spiegel te kijken. De waarheid over

zichzelf te durven zien. Probeer je zelf niet als slachtoffer te zien. We zijn op

aarde om te worden, wie wij werkelijk zijn en ik geloof dat Cranio Sacraal

Therapie daar een grote bijdrage bij levert.

14. Mijn dank aan:

- mijn man, die mij steunde om mijn studie Cranio Sacraaltherapie te

voltooien.

- mijn gezin, die een aantal jaren in een niet zo’n schoon huis leefde, omdat

mamma werkte en studeerde.

- mijn cliënten voor het vertrouwen aan mij. Dankbaar omdat ik mocht

meeleven met hen en mocht ervaren hoe mooi Cranio Sacraal Werk is.

Ook heb je zonder cliënten geen praktijk, dus maken zijn het mogelijk dat

ik gelukkig ben in mijn werk.

- de Peirsman Academie, eigenlijk alle docenten, die de studie Cranio

Sacraal aanbieden samen met het HART. Zonder liefde kan niemand

genezen. Genezen doe je zelf en de therapeut kan je helpen jou te

verbinden met jouwzelf en het liefdeveld. Ook de wijsheid van het lichaam

wordt gerespecteerd en geëerd. Dit is de genezer.

15.Wat is Cranio Sacraal voor mij – Carina

Ik vind het werken met Cranio Sacraal is tot nu toe het mooiste wat ik tot

nu toe heb geleerd. Alle onderdelen hebben mij iets gebracht. Bij de

hersenklassen en alarmwerk heb ik ervaren hoe belangrijk dit werk is. Ik ga

mij hier verder in bekwamen. M.n. het hersenwerk is razend boeiend en

het werkt ook prachtig.

Voor mij persoonlijk werkt cranio stabiliserend, maakt mij rustiger en het

midden in tijden, waarin ik het niet gemakkelijk heb.Het helpt mij beter bij

mijzelf blijven. De uitwerking van alle stress en verdriet hebben sporen

achter gelaten, die ik probeer te herstellen. Cranio heeft ook voor mijzelf al

veel betekend tot nu toe. Dit gun ik iedereen!!!!

17. En ik ontdekte Germaanse Geneeskunde

Een nieuwe manier om te kijken naar biologie en gezondheid ontdekt

door Dr. Ryke Geerd Hamer en is vastgelegd in de 5 Biologische

Natuurwetten van de Germaanse Geneeskunde. De visie geeft inzicht in

jezelf en de omgeving. Wat is de invloed van angsten en denkbeelden en

biologische blokkades uit het verleden op de gezondheid? Andere kijk op

genezing, het lichaam volgen in plaats van ingrijpen. www.gnm-nl.be

Page 43: Post Traumatische Stress (Stoornis) - Post Traumatisc… · Afstudeeropdracht Cranio Sacraal opleiding . Post Traumatische Stress Stoornis ... Ik wil op meerdere manieren kijken naar

Post Traumatische Stress Stoornis

Carina van der Giessen – Hipke 43

Bronvermelding: Wikipedia

DSM IV- Handboek Psychiatrie

Sonia Bos-Omgaan met de psychotische patient

Traumawerk volgens Franklyn Sills (Craniosacral Biodynamics (vol 1) 26/3/12

Klinisch psycholoog Z. te Leiden

Osteopaat A. uit Haarlem

Paranormaal traumatherapeute L. S. te Heemstede

Fysiotherapeut P. Schulz, Heemstede

www.gnm-nl.be

www.xead.nl

www.psychoconsult/stressreakties

©copyright C.L.M. van der Giessen

Als mijn verhaal je inspireerd en je wilt delen gebruiken, dan zou ik daar trots op zijn.

Het is fijn als je mij dit laat weten en om vrije informatie in de vrije wereld kan laten zijn.

Mijn dank hiervoor!!!

www.praktijkdewitteroos.nl of [email protected]