PTSS na de bevalling & traumatische bevallingservaringen

of 23 /23
1 Traumatische bevallingservaringen en PTSS na de bevalling Dr. Claire Stramrood Gynaecoloog in opleiding, UMC Utrecht Onderzoeker CAPTURE group, OLVG Amsterdam WAT is het?

Embed Size (px)

Transcript of PTSS na de bevalling & traumatische bevallingservaringen

Page 1: PTSS na de bevalling & traumatische bevallingservaringen

1

Traumatische bevallingservaringen

en PTSS na de bevalling

Dr. Claire Stramrood

Gynaecoloog in opleiding, UMC Utrecht

Onderzoeker CAPTURE group, OLVG Amsterdam

WAT is het?

Page 2: PTSS na de bevalling & traumatische bevallingservaringen

2

Symptomen PTSS

• Herbeleving

• Vermijding

• Negatieve gedachten en stemming

• Hyperarousal

APA, DSM-5, 2013

Prevalentie

• traumatische bevallingservaring 9 - 20 %

• posttraumatische stress stoornis (PTSS) 1 - 3 %

• hoog risico groepen 15 %

• co-morbiditeit depressie 50 %

Grekin R. Clin Psychol Rev 2014

Stramrood CAI. J Psychosom Obstet Gynaecol 2011

Boorman RJ. Midwifery 2014

Alcorn KL. Psychol Med 2010

Stramrood CAI. Reprod Sci 2011

White T. J Reprod Infant Psychol 2006

McKenzie-McHarg K. J Reprod Infant Psychol 2015

Bradley R. Br J Clin Psychol 2008

Iles J. J Anxiety Dis 2011

Ayers S. J Reprod Infant Psychol 2007

Stramrood CAI. Arch Gynecol Obset 2012

CAI Stramrood

PTSS na de bevalling

2016

Page 3: PTSS na de bevalling & traumatische bevallingservaringen

3

WIE krijgt er PTSS ?

Risicofactoren

obstetrisch psychologischbevallings-

gerelateerd

Ayers S. Psychol Med 2016

CAI Stramrood

PTSS na de bevalling

2016

Page 4: PTSS na de bevalling & traumatische bevallingservaringen

4

Obstetrisch

– Zwangerschapscomplicaties (r=0.38)

• Vroeggeboorte

• Pre-eclampsie

– Bevalling (r=0.48)

• Instrumentele bevalling (vacuum/forceps)

• (Spoed)sectio

CAI Stramrood

PTSS na de bevalling

2016 Ayers et al. 2016

Psychologisch

•PTSS/traumatische ervaring

in anamnese (r=0.39)

•Zwakke coping (stress) vaardigheden (r=0.30)

•Depressie in zwangerschap (r=0.51)

•Angst voor de bevalling (r=0.41)

•Counseling/therapie in zwangerschap (r=0.32)

•Postpartum depressie (r=0.60)CAI Stramrood

PTSS na de bevalling

2016 Ayers et al. 2016

Page 5: PTSS na de bevalling & traumatische bevallingservaringen

5

Ervaring partus

•Dissociatie (r=0.32)

•Negatieve ervaring bevalling (r=0.59)

•Gebrek aan (ervaren) steun (r=-0.38)

CAI Stramrood

PTSS na de bevalling

2016 Ayers et al. 2016

Wie krijgen PTSS na de bevalling

• subjectieve ervaring

• ‘toeschouwer’/ getuige (partner!) kan ook

PTSS (symptomen) ontwikkelen

Bradley R ea. Br J Clin Psychol 2008;47:295-302.

Iles J eaJ Anxiety Disord 2011;25:520-530.

Ayers S ea. J Reprod Infant Psychol 2007;25:40-50.

Stramrood CA ea. Arch Gynecol Obstet 2012.

Stramrood CAI ea.. Reprod Sci 2011;18(7):645-53

White T ea. J Reprod Infant Psychol 2006, 24, 107-120.

Alcorn KL ea. Psychol Med 2010;1-11.

Ayers S ea. J Psychosom Obstet Gynecol 2008;29:240-50

CAI Stramrood

PTSS na de bevalling

2016

Page 6: PTSS na de bevalling & traumatische bevallingservaringen

6

WAAROM is het belangrijk?

Gevolgen

Pierrehumbert B. Arch Dis Child 2003

Soderquist J. J Psychosom Obstet Gynaecol 2006

Stramrood CAI. Reprod Sci 2011

Lovejoy MC. Clin Psychol Rev 2000

McLearn KT. Pediatrics 2006

Jennings KD. J Affect Disord 1999

Paulson JF. Pediatrics 2006

Righetti-Veltema M. J Affect Disord 2002

Ayers S. Psychol Health Med 2006

• Partnerrelatie

• Moeder-kind binding

• Huilen / voeden

• Effect toekomstige reproductieve keuzes

• Angst voor de bevalling

• Geen spontaan herstel

CAI Stramrood

PTSS na de bevalling

2016

Page 7: PTSS na de bevalling & traumatische bevallingservaringen

7

Volgende zwangerschap….

• niet zwanger durven worden

• verzoek primaire sectio

• verzoek primaire epiduraal

• weigeren van versie bij stuitligging

• uitgebreid (inflexibel) geboorteplan

• frequent consulten, aspecifieke fysieke klachten,

somatisatie

• niet verschijnen op afspraken

• vermijden gynaecologisch onderzoek

Rouhe H ea. BJOG 2009;116:67-73

Gottvall K ea. BJOG 2002;109:254-260.

Fuglenes D ea. Am J Obstet Gynecol 2011;205:45-49.

CAI Stramrood

PTSS na de bevalling

2016

Gevolgen van angst voor de bevalling

• vermijden van zwangerschap (13%)

• afbreken van zwangerschap

• vroeggeboorte (RR 2.1)

• spoedsectio (OR 1.4-3.0)

• postpartum depressie (OR 2.7)

Soderquist J ea.. BJOG 2009;116(5):672-80.

Laursen M ea.. BJOG 2009;116(10):1350-5.

Ryding EL ea. Acta Obstet Gynecol Scand 1998;77(5):542-7

Dole N ea. Am J Epidemiol 2003;157(1):14-24.

Kelly RH ea. Obstet Gynecol 2002;100(2):297-304.

CAI Stramrood

PTSS na de bevalling

2016

Page 8: PTSS na de bevalling & traumatische bevallingservaringen

8

En partners ?

PTSS bij partners

Onderzoek:

- Depressie komt voor bij 10% van de partners

- PTSS symptomen komen regelmatig voor bij

partners

- Als PTSS symptomen dan ook vaak

depressieve klachten

- Als PTSS symptomen dan vaak vrouw EN man

Page 9: PTSS na de bevalling & traumatische bevallingservaringen

9

Beleving van partner

• Partner voelt dat hij heeft gefaald in het

beschermen van zijn vrouw (en kind)

– machteloosheid

• Partner vindt dat hij geen ‘recht’ heeft op

psychische klachten

– zieke vrouw, ziek kind

• Aandacht van zorgverleners alleen voor vrouw

en kind

• Onbegrip van omgeving

Verschillen tussen vrouw en partner

• Partner herinnert zich alle

gebeurtenissen, vrouw niet

– agv bevalling, narcose of PE/HELLP

• Partner gaat anders om met

symptomen dan vrouw

– praten vs. wegstoppen, elkaar beschermen

• Wensen (=aandurven) om nog een keer

zwanger te worden

Page 10: PTSS na de bevalling & traumatische bevallingservaringen

10

Vaak lastig....

• Als beide psychische klachten

– begrijpen elkaar wel, maar geen van

beiden kan voor stabiliteit in gezin zorgen

• Als een van beide psychische klachten

– begrijpen elkaar niet goed

Belangrijk:

• Vrouw en partner

– met elkaar blijven praten

– accepteren dat beleving en verwerking

soms verschillend verloopt

– professionele hulp zoeken

• Zorgverleners

– ook aandacht voor partner

– zowel bij partner met en zonder psychische

klachten

Page 11: PTSS na de bevalling & traumatische bevallingservaringen

11

WAT kunnen we doen?

(H)erkenning

Behandeling

Preventie

Page 12: PTSS na de bevalling & traumatische bevallingservaringen

12

(H)erkenning

Screening en diagnostiek

• Aandacht voor somatische aspecten van

psychische aandoeningen!

• 1 simpele vraag

– PTSS: “Hoe heb je de (vorige) bevalling ervaren?”

– Angst: “Hoe bang ben je voor de bevalling?” (1-10)

• Screeningsvragenlijsten (self-report)

CAI Stramrood

PTSS na de bevalling

2016

Page 13: PTSS na de bevalling & traumatische bevallingservaringen

13

PCL-5

Weathers, Litz, Keane, Palmieri, Marx, & Schnurr - National Center for PTSD (8/14/2013); Nederlandse vertaling: Arq Psychotrauma Expert Groep

CAI Stramrood

PTSS na de bevalling

2016

www.LKPZ.nl

Page 14: PTSS na de bevalling & traumatische bevallingservaringen

14

Behandeling

Page 15: PTSS na de bevalling & traumatische bevallingservaringen

15

• Eye-movement desensitization & reprocessing

(EMDR)

• Trauma-gerichte cognitieve gedragstherapie

NICE guideline (UK), 2005.

APA practice guideline (USA), 2009

Trimbos guideline (Netherlands 2011)

ACPMH guideline (Australia), 2013

Stramrood CAI. Birth 2012

Sandstrom M. Midwifery 2008

Ayers S. J Psychosom Obstet Gynaecol 2007

Nieminen K. Cogn Behav Ther 2016

CAI Stramrood

PTSS na de bevalling

2016

Behandeling

Behandeling

• EMDR in de zwangerschap?

CAI Stramrood

PTSS na de bevalling

2016

www.capture-group.nl

Obstetrical PTSD In Multiparae, and Maternal Fear of Childbirth

Page 16: PTSS na de bevalling & traumatische bevallingservaringen

16

Preventie

& wat we zelf kunnen

doen

Preventie

• Primair– traumatische bevallingservaring

• Secundair– PTSS (symptomen)

Page 17: PTSS na de bevalling & traumatische bevallingservaringen

17

SECUNDAIRE preventie

• nacontrole

• volgende zwangerschap

• erkenning & tijd (urgentie)

• herkenning (kennis)

• bevalling nabespreken

• adequaat verwijssysteem

CAI Stramrood

PTSS na de bevalling

2016

PRIMAIRE preventie

• (ervaren!) steun en zorg

• (ervaren!) controle & betrokkenheid bij beslissingen

Ford E. J Anxiety Disord 2010

Ford E. J Anxiety Disord 2009

Hodnett ED. Cochrane Database Syst Rev 2012

Zo JA: minder PTSS

Zo NEE: cruciaal in traumatische ervaring

• continue (1 op 1) zorg

↓ secMo’s

↓ kunstverlossingen

↓ duur bevalling

↓ pijnsMllingswens

↓ ontvredenheid

↓ lage APGAR scores

CAI Stramrood

PTSS na de bevalling

2016

Page 18: PTSS na de bevalling & traumatische bevallingservaringen

18

PRIMAIRE preventie

• Terminologie ?

• Herkenning van vrouwen met risicofactoren ?

• Behandelen depressie en angst in zwangerschap ?

• Psycho-educatie: realistische verwachtingen ?

CAI Stramrood

PTSS na de bevalling

2016

PREVENTIE: Wat vinden vrouwen zelf?

www.traumatischebevalling.nl

Page 19: PTSS na de bevalling & traumatische bevallingservaringen

19

Traumatic Experiences Associated with Childbirth (TEACH) - studie

Doel

Ervaring van vrouwen te onderzoeken t.a.v.

• cruciale factoren

• preventie

• nazorg

van hun traumatische bevallingservaring

“Heb je de bevalling als traumatisch ervaren?”

Inclusie criteria

• ≥ 1 traumatische bevallingservaring

• bevalling ≥ 2005 in Nederland

www.traumatischebevalling.nl

Page 20: PTSS na de bevalling & traumatische bevallingservaringen

20

facebook.com/traumatischebevalling

@BevallingTrauma

Page 21: PTSS na de bevalling & traumatische bevallingservaringen

21

MEER ?

Page 22: PTSS na de bevalling & traumatische bevallingservaringen

22

www.LKPZ.nl

Diana Koster

Perfecte bevallingen bestaan niet

Page 23: PTSS na de bevalling & traumatische bevallingservaringen

23

www.capture-group.nl

Childbirth and Psychotrauma Research Group OLVG Amsterdam

www.traumatischebevalling.nl