Pim Campagnemanagement 30052007

Click here to load reader

download Pim Campagnemanagement 30052007

of 19

 • date post

  21-Oct-2014
 • Category

  Business

 • view

  2.941
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Presentatie voor PIM sessie over campagnemanagement

Transcript of Pim Campagnemanagement 30052007

Dia 1

PIM Campagnemanagement Alphen a/d Rijn, 30 mei 2007

Hoofdsponsoren

AgendaOpeningHans Molenaar, voorzitter PIMCampagne Management Matrix Lode Broekman, Executive Business Consultant bij Atos Consulting BesluitvormingsprocesJuan Ettema, ad interim marketeer bij FBTOImplementatie-issue's Tim van Doorn, Team Manager Campagne management bij EssentJacoline Ruger, Executive Consultant bij Paul Postma Marketing ConsultancyOrganisatie-issue'sWillem Hoogkamer, Database Marketing Manager bij KPN ConsumentenmarktBorrel

Juan Ettema Next Level MarketingWim Krol - 2LCDStephan van Heusden AcxiomLode Broekman Atos ConsultingAdviesKarin de Beer DaimlerChryslerStefan Vijverberg Casema Rob van der Heijde - ABN AMROAnnet Kuil Agis ZorgverzekeringenWillem Hoogkamer KPN

PraktijkPIM Werkgroep Campagnemanagement

Campagnemanagement: de theorieCentraledoelstellingKen je huidige en toekomstige relaties: wie ze zijn, hoe ze zich gedragen, wat ze wensen, wat zij voor de organisatie betekenen en vice versa.Bepaal klant- (waarde) segmentenAnalyse en segmentatieMultichannelstrategieOntwikkel de marketingstrategie: Wat zijn de doelstellingen op het gebied van relaties, producten, kanaalinzet?MarketingstrategieMarketing MixPropositie-ontwikkelingStel het aanbod vast voor huidige en toekomstige relaties, gebaseerd op aanwezige en vastgelegde klantkennis over behoeftes en gedrag.KanaalkeuzeOpzet CampageplanOrder processing, aflevering en factureringUitvoeren van Sales en Services-contactenCampagne uitvoeringOptimaliseer alle klantcontacten: Cordineer alle sales-opportunities om de omzet te maximaliseren en de klant beter te leren kennen.Dataprocessen en -opslag (deduplicatie, validatie and verrijking)1342

Wat gaan we opleveren als werkgroep?Overzicht campagnemanagementsoftware?Hoe ziet het hele proces er uit?Welke aanbieders zijn er?Wat kom je tegen als je serieus aan campagnemanagement begint?

MensenProcessenSystemenDataManagementElementenBeslisfaseVoorbereidingsfaseImplementatiefaseInrichting/Uitvoering/EvaluatieInbeddingFasesCampagnemanagement Issues

Campagnemanagement Issues Matrix Inzicht in marketingprocessen essentieel Behoefte aan een marketeer / marketingkennis op directieniveau Uitbesteden of zelf doen? Business case: campagne-management wel/niet laten ondersteunen door systemen * volledig inzicht in persoons-, contact- en transactiegegevens op klantniveau Back-up / draagvlak aanwezig Eenduidige focus op het invoeren van campagne-management Communicatie van belang Scope: duidelijk definiren van kader (randvoorwaarden) Back-up / draagvlak aanwezig Communicatie van belang Back-up / draagvlak aanwezig Communicatie van belang Back-up / draagvlak aanwezig Commitment is essentieel Organisatiedynamiek leidt af van (initile) focus

Beslisfase (gewenste inrichting)Kennis over campagnemanagement van belang Latente behoefte, geen inzicht in noodzaakInzicht over huidige/toekomstige organisatie van campagnemanagement van belangBehoefte aan beschrijving huidige processenInzicht nodig in de huidige/toekomstige processenEigenaarschap moet duidelijk zijn Inzicht in de huidige/toekomstige systemen van belang Behoefte aan marketingkennis bij ICT Toetsen huidige inrichting versus gewenste campagnestrategieKoppelingen tussen de systemen wenselijkInzicht in de processen en informatiebehoefte noodzakelijk Benodigde data moet beschikbaar en toegankelijk zijn Behoefte aan visie, strategie, 360klantbeeld* en commitmentInzicht in marketingprocessen essentieelBehoefte aan een marketeer / marketingkennis op directieniveauUitbesteden of zelf doen?Business case: campagne-management wel/niet laten ondersteunen door systemen* volledig inzicht in persoons-, contact- en transactiegegevens op klantniveau

Beslisfase

(gewenste inrichting campagnemanagement)

Organisatie (mensen)

Kennis over campagnemanagement van belang

Latente behoefte, geen inzicht in noodzaak

Inzicht over huidige/toekomstige organisatie van campagnemanagement van belang

Processen

Behoefte aan beschrijving huidige processen

Inzicht nodig in de huidige/toekomstige processen

Eigenaarschap moet duidelijk zijn

Systemen (ICT)

Inzicht in de huidige/toekomstige systemen van belang

Behoefte aan marketingkennis bij ICT

Toetsen huidige inrichting versus gewenste campagnestrategie

Koppelingen tussen de systemen wenselijk

Data

Inzicht in de processen en informatiebehoefte noodzakelijk

Benodigde data moet beschikbaar en toegankelijk zijn

Management

Behoefte aan visie, strategie, 360klantbeeld* en commitment

Inzicht in marketingprocessen essentieel

Behoefte aan een marketeer / marketingkennis op directieniveau

Uitbesteden of zelf doen?

Business case: campagne-management wel/niet laten ondersteunen door systemen

* volledig inzicht in persoons-, contact- en transactiegegevens op klantniveau

PIM Issues bij de implementatie van campagnemanagement (matrix)15-5-2007

Campagne management issue Generieke (IT) issue

FBTOBeslisfaseJuan Ettema, ad interim marketeer bij FBTO

Voorbereidingsfase (Wat en Hoe qua inrichting)Enduidige focus op het invoeren van campagne-managementMedewerking / draagvlak overige organisatie-onderdelenKennis over het toepassen van klantkennis van belang Plaatsbepaling Campagnemanagement-afdeling binnen de organisatie Processen dienen op elkaar aan te sluitenBusiness requirements en projectplan opgesteld met alle betrokkenenTaken en verantwoordelijkheden goed belegd Mogelijkheid gecreerd voor testen in pilotomgeving Veelheid van systemen en databronnen(Te) veel systeemeigenarenInzicht in complex systeemlandschap van belang Draagvlak nodig binnen ICT voor marketinggerelateerde automatiseringswensen Behoefte aan voldoende, kwalitatief juiste en complete dataData veelal versnipperd en niet klantgeorinteerd Back-up / draagvlak aanwezigEenduidige focus op het invoeren van campagne-managementCommunicatie van belangScope: duidelijk definiren van kader (randvoorwaarden)

Voorbereidingsfase

(wat en hoe qua inrichting)

Organisatie (mensen)

Enduidige focus op het invoeren van campagne-management

Medewerking / draagvlak overige organisatie-onderdelen

Kennis over het toepassen van klantkennis van belang

Plaatsbepaling Campagnemanagement-afdeling binnen de organisatie

Processen

Processen dienen op elkaar aan te sluiten

Business requirements en projectplan opgesteld met alle betrokkenen

Taken en verantwoordelijkheden goed belegd

Mogelijkheid gecreerd voor testen in pilotomgeving

Systemen (ICT)

Veelheid van systemen en databronnen

(Te) veel systeemeigenaren

Inzicht in complex systeemlandschap van belang

Draagvlak nodig binnen ICT voor marketinggerelateerde automatiseringswensen

Data

Behoefte aan voldoende, kwalitatief juiste en complete data

Data veelal versnipperd en niet klantgeorinteerd

Management

Back-up / draagvlak aanwezig

Eenduidige focus op het invoeren van campagne-management

Communicatie van belang

Scope: duidelijk definiren van kader (randvoorwaarden)

PIM Issues bij de implementatie van campagnemanagement (matrix)15-5-2007

Campagne management issue Generieke (IT) issue

Implementatiefase (t/m technische oplevering)Behoefte aan projectmatig denken en handelen (structuur)Menscapaciteit (in aantallen)Klantkennis van belang Communicatie richting gebruiker en interne klant van belang Verwachtingsmanagement Afstemming van de (gewenste) processenWel/niet parallel live (tijdens de verbouwing moet de verkoop doorgaan) Afstemming en koppeling van systemenMenscapaciteitICT-capaciteit Data definitieTeveel data in n keer gebruiken, focus noodzakelijk Back-up / draagvlak aanwezigCommunicatie van belang

Implementatiefase

(t/m technische oplevering)

Organisatie (mensen)

Behoefte aan projectmatig denken en handelen (structuur)

Menscapaciteit (in aantallen)

Klantkennis van belang

Communicatie richting gebruiker en interne klant van belang

Verwachtingsmanagement

Processen

Afstemming van de (gewenste) processen

Wel/niet parallel live (tijdens de verbouwing moet de verkoop doorgaan)

Systemen (ICT)

Afstemming en koppeling van systemen

Menscapaciteit

ICT-capaciteit

Data

Data definitie

Teveel data in n keer gebruiken, focus noodzakelijk

Management

Back-up / draagvlak aanwezig

Communicatie van belang

PIM Issues bij de implementatie van campagnemanagement (matrix)15-5-2007

Campagne management issue Generieke (IT) issue

EssentImplementatie-issue's Tim van DoornTeam Manager Campagne management bij Essent&Jacoline RugerExecutive Consultant bij Paul Postma Marketing Consultancy

Inrichting, Uitvoering, Evaluatie (toepassing)Behoefte aan projectmatig denken en handelen (structuur)Afstemming uitvoerder/gebruiker en interne klantKennis en capaciteit bij interne klant(en) van belang Uitvoering van evaluatiefaseAcceptatie van systemenMultichannel-problematiek Stroomlijnen oude processen en nieuwe processenNieuw campagnemanagement-proces levert meer campagnes op en nieuwe mogelijkhedenDefinitiekwestiesJuridische consequentiesMonitoren van response Taken en verantwoordelijkheden beleggen voor resultaten campagnes Gebruik levert issues op qua functioneel beheerMonitoren van performance op basis van SLA Afstemming over business rules bij gedeeld gebruik noodzakelijk bij toenemend aantal campagnes/ gebruikers Risico van het blind varen en toepassen van onjuiste, c