Partner & Relatie Bijeenkomst presentaties

of 45 /45
ATCB Partner & Relatie Bijeenkomst 18 mei 2011

description

 

Transcript of Partner & Relatie Bijeenkomst presentaties

Page 1: Partner & Relatie Bijeenkomst presentaties

ATCB Partner & Relatie Bijeenkomst

18 mei 2011

Page 2: Partner & Relatie Bijeenkomst presentaties

Programma

• Henk Markerink Voorzitter Raad van Commissarissen ATCB

• Hans van WijkHoofd Economisch Beleid Amsterdam inbusiness

• Olivier Ponti Research & Development ATCB

• Eduard Pieter Oud Zakelijk directeur ATCB

Page 3: Partner & Relatie Bijeenkomst presentaties

Partner & Relatie Bijeenkomst 18 mei 2011

Henk MarkerinkVoorzitter Raad van Commissarissen ATCB

Page 4: Partner & Relatie Bijeenkomst presentaties

• Het gaat goed met toerisme en congressen in Amsterdam

• Budgetten worden teruggeschroefd – nationaal en lokaal

• Citymarketing organisatie wordt versterkt (AUB, AP, ATCB & AIP)

• Draagvlak sector wordt versterkt: Economic Development Board Metropoolregio Amsterdam

Trends & Ontwikkelingen

Page 5: Partner & Relatie Bijeenkomst presentaties

“Over 10 jaar kan Amsterdam als gateway to Europe in de zelfde league spelen als Parijs en Londen”

Eberhard van der Laan FD Outlook maart 2011

Page 6: Partner & Relatie Bijeenkomst presentaties

Economic Development Board Metropool Amsterdam

Ambitie en visie

De Metropoolregio Amsterdam in 2020 tot de top-5Europa

Drie hoofdlijnen: Triple Helix Model

1. Toekomstig verdienvermogen in zeven clusters2. Innovatieve en ondernemende cultuur3. Vestigingsvoorwaarden

Page 7: Partner & Relatie Bijeenkomst presentaties

Assets voor de Nederlandse

economie

Page 8: Partner & Relatie Bijeenkomst presentaties

Zeven onderscheidende clusters

Gro

ei to

egev

oegd

e w

aard

e

Specialisatie in metropoolregio

Flowers&Food

ICT

Life Sciences

Toerisme & Congressen

Financiële & Zakelijke Diensten

Creatieve industrie

Handel&Logistiek

De grootte van de vlakken is een indicatie van de omvang van het cluster

Ontleend aan gegevens verzameld voor Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam 2011 eigen bewerking

Page 9: Partner & Relatie Bijeenkomst presentaties

De Board/Clusters/Kerngroepen

Cluster Creatieve Industrie

ClusterHandel&Logistiek

Cluster Flowers&food

ClusterRode Life Sciences

Cluster Toerisme

&Congressen

ClusterFZ Diensten

Kerngroep

Kerngroep

Kerngroep

Kerngroep

Kerngroep

Kerngroep

Humuslaag

ClusterICT/e science

Kerngroep

Economic Development Board metropoolregio

Amsterdam

Humuslaag

International advisory board

Page 10: Partner & Relatie Bijeenkomst presentaties

Kerngroepen staan zo in contact met tientallen organisaties en onderzoekers

Page 11: Partner & Relatie Bijeenkomst presentaties

De agenda voor zeven clusters

Brede economische agenda

Kennis & Innovatie

Arbeidsmarkt

Acquisitie en promotie

Ruimte voor bedrijven

Kennis & Innovatie agenda

ICT/

eScie

nce

Crea

tieve

indu

strie

Rode

life s

cienc

e

Hande

l & lo

gistie

kFo

od &

Flow

ers

Toer

isme

&co

ngre

ssen

Vestigingsplaatsfactoren

Toponderwijs

Zake

lijk/fi

nanc

iële

dien

stver

lenin

g

Page 12: Partner & Relatie Bijeenkomst presentaties

Iconische projecten

Page 13: Partner & Relatie Bijeenkomst presentaties

Hans van WijkEconomische Zaken AIB

Metropoolregio Amsterdam:Global City Hub

Page 14: Partner & Relatie Bijeenkomst presentaties

2100 international companies…

Page 15: Partner & Relatie Bijeenkomst presentaties

Buitenlandse investeerders….

… versterken onze werkgelegenheid2100 internationale bedrijven zijn goed voor 140.000

directe arbeidsplaatsen (15% van de werkgelegenheid) en leiden tot veel indirecte werkgelegenheid.

… leiden tot meer innovaties en hogere arbeidsproductiviteit

… leiden tot meer bestedingen en hogere belastinginkomsten

Page 16: Partner & Relatie Bijeenkomst presentaties

Meeste vestigers uit Amerika…

• Azië

• Europa

• Amerika

• Overig

BRON: NFIA 2010

Foreign companies, origin

Page 17: Partner & Relatie Bijeenkomst presentaties

Europa’s economisch kerngebied(50% van Europa’s BNP)

Toegang tot markten – centrum van Europese koopkracht

Page 18: Partner & Relatie Bijeenkomst presentaties

Uitstekende verbindingen:Continentaal en Intercontinentaal

Page 19: Partner & Relatie Bijeenkomst presentaties

… Over de weg, spoor, water….

Page 20: Partner & Relatie Bijeenkomst presentaties
Page 21: Partner & Relatie Bijeenkomst presentaties

21

Saskia Sassen: The Global City (2001)

Page 22: Partner & Relatie Bijeenkomst presentaties

Concurrenten

Positie Score

1. Londen 0,85

2. Parijs 0,55

3. Frankfurt 0,36

4. Brussel 0,29

5. Barcelona 0,27

6. Amsterdam 0,25

7. Berlijn 0,24

8. Madrid 0,22

9. München 0,22

10. Düsseldorf 0,14 Bron: European Cities Monitor 2010

Page 23: Partner & Relatie Bijeenkomst presentaties

Essentieel: de aanwezigheid van toptalent

Page 24: Partner & Relatie Bijeenkomst presentaties

Amsterdam: Stad van Ontmoetingen Amsterdam: Stad van Ontmoetingen

Page 25: Partner & Relatie Bijeenkomst presentaties

Acquisitie van Congressen en bedrijven

Page 26: Partner & Relatie Bijeenkomst presentaties

Quality of life

Cosmopolitan global village: compact size, Cosmopolitan global village: compact size, child friendly and charmingchild friendly and charming

Vibrant, multi cultural and bursting with Vibrant, multi cultural and bursting with festivals, events and morefestivals, events and more

Small drive away from countryside, rivers, Small drive away from countryside, rivers, lakes and the seashorelakes and the seashore

Services for the international communityServices for the international communitylike international school and the Expatcenterlike international school and the Expatcenter

Page 27: Partner & Relatie Bijeenkomst presentaties

Soorten “internationals”

Bron: IND / DPG, bewerking Decisio

2.1191.291

1.911

672

3437.570

Page 28: Partner & Relatie Bijeenkomst presentaties

Kenmerken “internationals”

Page 29: Partner & Relatie Bijeenkomst presentaties

Nieuwe gemeenschappen……met name uit Azië

Page 30: Partner & Relatie Bijeenkomst presentaties
Page 31: Partner & Relatie Bijeenkomst presentaties
Page 32: Partner & Relatie Bijeenkomst presentaties
Page 33: Partner & Relatie Bijeenkomst presentaties

Partner & Relatie Bijeenkomst 18 mei 2011

Eduard Pieter OudZakelijk directeur ATCB

De ‘B’ van Bezoeker, de ‘A’ van Ambassadeur

Page 34: Partner & Relatie Bijeenkomst presentaties

Check in

Page 35: Partner & Relatie Bijeenkomst presentaties

Medialandschap

Page 36: Partner & Relatie Bijeenkomst presentaties

Bezoekers bereiken

Page 37: Partner & Relatie Bijeenkomst presentaties

Nieuw of niet…?

Page 38: Partner & Relatie Bijeenkomst presentaties

Mond tot mond

Page 39: Partner & Relatie Bijeenkomst presentaties

Mash up page

Page 40: Partner & Relatie Bijeenkomst presentaties

‘My 1000’

Wat zou je doen als je € 1.000,- te besteden hebt voor eendagje Amsterdam? Maak een film en plaats deze op Facebook (en win € 1.000,-)

De winnaar:

Page 41: Partner & Relatie Bijeenkomst presentaties

Iamsterdam.com

Page 43: Partner & Relatie Bijeenkomst presentaties

I amsterdam City Card

Page 44: Partner & Relatie Bijeenkomst presentaties

I amsterdam Congress Card

Page 45: Partner & Relatie Bijeenkomst presentaties