Presentaties sluizenconferentie20151021

79
1

Transcript of Presentaties sluizenconferentie20151021

Page 1: Presentaties sluizenconferentie20151021

1

Page 2: Presentaties sluizenconferentie20151021

• 12.45 Opening

• 13.00 Veiligheidsnorm(en) voor sluizen

• 13.45 Veilig besturen van sluizen

• 14.15 Pauze

• 14.30 Het belang van de opdrachtgever

• 15.15 Het belang van de opdrachtnemer

• 15.45 Plenaire discussie

• 16.30 Sluiting

2

Page 3: Presentaties sluizenconferentie20151021

• inzicht gesignaleerde knelpunten

• herkenning van de knelpunten

• draagvlak voor aanpak knelpunten.

3

Page 4: Presentaties sluizenconferentie20151021

titel presentatie 4

Eenduidige (machine)veiligheid

voor

aangedreven kunstwerken

Paul Hoogerkamp

Bouwen aan normen voor sluizen

Page 5: Presentaties sluizenconferentie20151021

Glijden, slepen, overhalen of schutten

Page 6: Presentaties sluizenconferentie20151021

Inleiding / aanleiding

Onduidelijkheid in toepassing:

• NEN 6787 niet volgens (Guide 414)

‘Machinerichtlijn’,

• Niet eenduidige beschrijving onder andere

van de veiligheidsfuncties,

• Afbakening bouwwerk / machine,

• Risicobeoordeling(en),

• Technisch (constructie)dossier

Page 7: Presentaties sluizenconferentie20151021

Een gewaarschuwd mens..

Page 8: Presentaties sluizenconferentie20151021

Blokkades in Nederland

Page 9: Presentaties sluizenconferentie20151021

Eenvoudige functies

Page 10: Presentaties sluizenconferentie20151021

Spilsluysen: nievwe maniere (1627)

Page 11: Presentaties sluizenconferentie20151021

Principes: een open deur

Page 12: Presentaties sluizenconferentie20151021

Bouwwerk en/of machine?

Machinerichtlijn: een samenstel, voorzien van of bestemd om te worden voorzien van een

aandrijfsysteem - maar niet op basis van rechtstreeks gebruikte menselijke

of dierlijke spierkracht - , van onderling verbonden onderdelen of componenten

waarvan er tenminste één kan bewegen, en die samengevoegd worden voor een

bepaalde toepassing.

Maar ook:

Samenstellen van machines en/of niet voltooide machines die, teneinde tot

hetzelfde resultaat te komen, zodanig zijn opgesteld en worden bestuurd dat zij

als één geheel functioneren.

Bouwwerk: elk product of kit dat wordt vervaardigd en in de handel wordt gebracht om

blijvend te worden verwerkt in bouwwerken of delen ervan, en waarvan de

prestaties gevolgen hebben voor de prestaties van het bouwwerk met betrekking

tot de fundamentele eisen voor bouwwerken.

12

Page 13: Presentaties sluizenconferentie20151021

Bouwwerk en/of machine

Machinerichtlijn: een samenstel van onderling verbonden onderdelen of componenten waarvan er

ten minste één kan bewegen, en die in hun samenhang bestemd zijn voor het

heffen van lasten en die uitsluitend rechtstreeks aangedreven worden door

menselijke spierkracht.

13

Page 14: Presentaties sluizenconferentie20151021

Machine-gebouw(d)

14

Page 15: Presentaties sluizenconferentie20151021

Veiligheidsbeschouwing: Functioneel

Page 16: Presentaties sluizenconferentie20151021

Functioneel (norm) ontwerp

Page 17: Presentaties sluizenconferentie20151021

Nieuw? Functionele decompositie

Schutsluis

Remmingwerk

Sluishoofd (boven)

Invaarseinen

Deuren

Aanvaarbeveiliging

Aansluiting looppad

Kas

Breedte / diepte

Kolk

Afmeervoorziening

Nivelleren

Verval geleiding

Krachten op schip

Krachten op

haalkom

Sluishoofd

(beneden) Kas

Deuren

Invaarseinen

Uitvaarseinen

Uitvaarseinen

Aansluiting looppad

Page 18: Presentaties sluizenconferentie20151021

Sluizen in veiligheidsnormen

Page 19: Presentaties sluizenconferentie20151021

Inhoud (voorbeeld)

19

Page 20: Presentaties sluizenconferentie20151021

Gevaren (EN-ISO 12100 tabel B1)

Page 21: Presentaties sluizenconferentie20151021

Voor sluizen aangepast

21

Page 22: Presentaties sluizenconferentie20151021

Verificatie

22

Page 23: Presentaties sluizenconferentie20151021

Risicobeoordeling(en),

Onderscheiden:

1. Product gerelateerde risicobeoordeling

o.a. onderbouwing

betrouwbaarheidsniveau besturing,

constructie (aanpassingen)

- Bijlage I, norm verificatie

2. VGW plan met risicobeoordeling(en)

3. RIE beheerder

23

Page 24: Presentaties sluizenconferentie20151021

Technisch constructiedossier

• Lijst met verifieerbare eisen o.a.

Bijlage I machinerichtlijn,

• EN 60204-1,

• EN-ISO 4413,

• Risicobeoordeling,

• Gebruikersinstructies.

• ‘Signalisatie’ restrisico’s.

24

Page 25: Presentaties sluizenconferentie20151021

Was en wordt het anders?

Page 26: Presentaties sluizenconferentie20151021

(B)Eefde

26

Page 27: Presentaties sluizenconferentie20151021

Onderhoud of ontwerp?

Page 28: Presentaties sluizenconferentie20151021

Normen realiseren, en..

• Geen afschuiven van verantwoordelijkheid of

aansprakelijkheid

• Geen vervanging van goed vakmanschap

Maar onderbouwing voor eenduidige

(machine)veiligheid voor machines / sluizen

28

Page 29: Presentaties sluizenconferentie20151021

Uitleg stem systeem ‘workshop sluizen’

• Per onderwerp 3 vragen om op te stemmen;

• Ga via uw mobiele telefoon naar:

https://www.govote.at/744aab;

• U ziet hier de stemming die open staat;

• Breng u stem uit;

• Druk op refresh om de volgende stemming te zien;

• U kunt pas stemmen als u de stemming op het

scherm voor u ziet;

• Uw stem is anoniem: u kunt maar 1 x per vraag

stemmen. We beginnen met een testvraag

29

Page 30: Presentaties sluizenconferentie20151021

Martijn Drost NEN Veiligheid van beweegbare kunstwerken: Besturing Sluizen 30

Sluizen: Veilig besturen van een sluis NEN Veiligheid Beweegbare kunstwerken

Martijn Drost

21 oktober 2015

Bouwen aan normen voor sluizen

D8D8356E-615D-49BA-B5B1-F97661C7B1FD.JPG

FFEAA82F-9D14-4208-83EA-BEF93B57AFF9.JPG

Page 31: Presentaties sluizenconferentie20151021

Martijn Drost

Veilig of niet?

Sluisbesturing

NEN Veiligheid van beweegbare kunstwerken: Besturing Sluizen 31

Page 32: Presentaties sluizenconferentie20151021

Martijn Drost

Sluizen: Veilig besturen van een sluis

Inhoud

• Vroeger, was alles beter?

• Scope, sluisbesturing of automatisering

• Bouwstenen

• Procesafloop sluis

• Vergrendelingen

• Conclusie?

NEN Veiligheid van beweegbare kunstwerken: Besturing Sluizen 32

Page 33: Presentaties sluizenconferentie20151021

Martijn Drost

Sluizen: Veilig besturen van een sluis

Vroeger was alles beter

NEN Veiligheid van beweegbare kunstwerken: Besturing Sluizen 33

Page 34: Presentaties sluizenconferentie20151021

Martijn Drost

Sluizen: Veilig besturen van een sluis

Vroeger was alles beter (2)

NEN Veiligheid van beweegbare kunstwerken: Besturing Sluizen 34

Page 35: Presentaties sluizenconferentie20151021

Martijn Drost

Sluizen: Veilig besturen van een sluis

Vroeger was alles beter (3)

NEN Veiligheid van beweegbare kunstwerken: Besturing Sluizen 35

Page 36: Presentaties sluizenconferentie20151021

Martijn Drost

Sluizen: Veilig besturen van een sluis

Vroeger was alles beter (4)

NEN Veiligheid van beweegbare kunstwerken: Besturing Sluizen 36

Page 37: Presentaties sluizenconferentie20151021

Martijn Drost

Sluizen: Veilig besturen van een sluis

Vroeger was alles beter (5)

NEN Veiligheid van beweegbare kunstwerken: Besturing Sluizen 37

Page 38: Presentaties sluizenconferentie20151021

Martijn Drost

Sluizen: Veilig besturen van een sluis

Vroeger was alles beter (6) Fouten

• Menselijk fout:

• Een menselijke fout is het niet of onjuist

uitvoeren van een gewenste taak.

• Gegeven dat voldoende voorwaarden voor

correcte uitvoering aanwezig zijn

NEN Veiligheid van beweegbare kunstwerken: Besturing Sluizen 38

Page 39: Presentaties sluizenconferentie20151021

Martijn Drost

Sluizen: Veilig besturen van een sluis

Vroeger was alles beter (7) Fouten?

NEN Veiligheid van beweegbare kunstwerken: Besturing Sluizen 39

Page 40: Presentaties sluizenconferentie20151021

Martijn Drost

Sluizen: Veilig besturen van een sluis

Vroeger was alles beter (8)

• Oplossing:

– Sluisautomatisering

NEN Veiligheid van beweegbare kunstwerken: Besturing Sluizen 40

Page 41: Presentaties sluizenconferentie20151021

Martijn Drost

Sluizen: Veilig besturen van een sluis

Scope: Besturing

NEN Veiligheid van beweegbare kunstwerken: Besturing Sluizen 41

Page 42: Presentaties sluizenconferentie20151021

Martijn Drost

Sluizen: Veilig besturen van een sluis

Scope: Besturing (2)

NEN Veiligheid van beweegbare kunstwerken: Besturing Sluizen 42

Page 43: Presentaties sluizenconferentie20151021

Martijn Drost

Sluizen: Veilig besturen van een sluis

Scope: Besturing (3)

NEN Veiligheid van beweegbare kunstwerken: Besturing Sluizen 43

1995 Heden

Page 44: Presentaties sluizenconferentie20151021

Martijn Drost

Sluizen: Veilig besturen van een sluis

Bouwen / Renovatie van een sluis

• Integraliteit van de onderdelen

• Besturing, sluitstuk?

– Van sluitstuk naar slotakkoord!

NEN Veiligheid van beweegbare kunstwerken: Besturing Sluizen 44

Page 45: Presentaties sluizenconferentie20151021

Martijn Drost

Sluizen: Veilig besturen van een sluis

Procesafloop, proces

NEN Veiligheid van beweegbare kunstwerken: Besturing Sluizen 45

Page 46: Presentaties sluizenconferentie20151021

Martijn Drost

Sluizen: Veilig besturen van een sluis

Procesafloop (1)

1. Kiezen doorvaartrichting;

2. Sluisdeuren openen;

3. Sluisdeuren sluiten;

4. Nivelleren;

5. Sluisdeur openen;

6. Sluisdeur sluiten.

NEN Veiligheid van beweegbare kunstwerken: Besturing Sluizen 46

Page 47: Presentaties sluizenconferentie20151021

Martijn Drost

Sluizen: Veilig besturen van een sluis

Procesafloop (2)

• Kiezen doorvaartrichting;

– Seinen rood/groen

• Sluisdeuren openen;

– Seinen groen

– Seinen rood

• Sluisdeuren sluiten;

• Nivelleren;

– Eind nivelleren, seinen rood/groen

• Sluisdeur openen;

– Seinen groen

– Seinen rood

• Sluisdeur sluiten.

NEN Veiligheid van beweegbare kunstwerken: Besturing Sluizen 47

Page 48: Presentaties sluizenconferentie20151021

Martijn Drost

Sluizen: Veilig besturen van een sluis

Procesafloop (3) Vergrendeling?

• ‘Vergrendeling’:

– Koppeling of een voorwaarde tussen een

procesonderdeel, die een ‘stap’ vrijgeeft

– Veiligheidsfunctie (Betrouwbaarheid; Safety

Integrity Level / Performance Level)

• Uitsluiten sluiswachter?

– Nee, er blijft visuele controle nodig

– Tot….

NEN Veiligheid van beweegbare kunstwerken: Besturing Sluizen 48

Page 49: Presentaties sluizenconferentie20151021

Martijn Drost

Sluizen: Veilig besturen van een sluis

Procesafloop (3)

• Kiezen doorvaartrichting;

– Seinen rood/groen Bewaking: Stroom / controle

• Sluisdeuren openen; Bewaking: Eindstanden

– Seinen groen Voorwaarde: Eindstand behaald

– Seinen rood Voorwaarde: Sluiswachter, visueel

• Sluisdeuren sluiten; Bewaking: Eindstand

• Nivelleren (‘Schutten); Bewaking, Niveaumeting & Vergelijking

(! Open kolk)

– Eind nivelleren, seinen rood/groen Voorwaarde: Niveau gelijk

• Sluisdeur openen; Voorwaarde: Landhoofd gesloten,

niveau gelijk

– Seinen groen Voorwaarde: Eindstand behaald

– Seinen rood Voorwaarde: Sluiswachter, visueel

• Sluisdeur sluiten. Voorwaarde: Sluiswachter, visueel

NEN Veiligheid van beweegbare kunstwerken: Besturing Sluizen 49

Page 50: Presentaties sluizenconferentie20151021

Martijn Drost

Sluizen: Veilig besturen van een sluis

Bepalen veiligheidsfuncties (1)

1. Vergrendeling = Veiligheidsfunctie

2. Veiligheidsfunctie = Veiligheidssysteem

3. Veiligheidsfunctie vereist betrouwbaarheid

4. Betrouwbaarheid volgt uit

Risicobeoordeling

• Risicobeoordeling = Leidend voor functies,

• Functies afhankelijk voor type sluis

NEN Veiligheid van beweegbare kunstwerken: Besturing Sluizen 50

Page 51: Presentaties sluizenconferentie20151021

Martijn Drost

Sluizen: Veilig besturen van een sluis

Bepalen veiligheidsfuncties (2)

NEN Veiligheid van beweegbare kunstwerken: Besturing Sluizen 51

Page 52: Presentaties sluizenconferentie20151021

Martijn Drost

Sluizen: Veilig besturen van een sluis

Procesafloop: Voorbeeld Veiligheidsfuncties

Veiligheidsfunctie Minimale betrouwbaarheid

Stroombewaking seinen ?

Bewaking seinbeelden

Uitsluiting landhoofden

?

Ongelijke seinbeelden zelfde

landhoofd

SIL ? / PL ?

Nivelleren SIL ? / PL?

Eindstand deuren open /

gesloten?

SIL ? / PL ?

Open kolk Deuren SIL ? / PL ?

Open kolk Nivelleermiddelen SIL ? / PL ?

NEN Veiligheid van beweegbare kunstwerken: Besturing Sluizen 52

Tabel = Indicatief!

De risicobeoordeling zal hierin leidend zijn

Page 53: Presentaties sluizenconferentie20151021

Martijn Drost

Sluizen: Veilig besturen van een sluis

Procesafloop: Veiligheidsfuncties (2)

• Zijn we er dan?

• Nee, de norm zal, leidend moeten zijn in:

– Een standaard afloop definiëren, welke

‘schouw’momenten zijn er

– Hoe om te gaan met de noodstop?

– …….

NEN Veiligheid van beweegbare kunstwerken: Besturing Sluizen 53

Page 54: Presentaties sluizenconferentie20151021

Martijn Drost

Sluizen: Veilig besturen van een sluis

Procesafloop: Veiligsfuncties (4)

• Noodstop:

– ‘Bevriest’ de huidige situatie

– Ook nivelleren?

– Uitzondering?

– Maar hoe omgaan met:

– Onderhoud en lokale noodstop?

NEN Veiligheid van beweegbare kunstwerken: Besturing Sluizen 54

Page 55: Presentaties sluizenconferentie20151021

Martijn Drost

Sluizen: Veilig besturen van een sluis

Procesafloop: Veiligsfuncties (4)

• En dan zijn we er nog niet:

– Lokale bediening / Noodbediening

– Afstandsbediening

– Hefdeuren

– Roldeur als weg (Roompotsluis)

– Bruggen en sluiscombinaties (Grevelingesluis)

– Stopcategorie (o of 1)

– En…….

NEN Veiligheid van beweegbare kunstwerken: Besturing Sluizen 55

Page 56: Presentaties sluizenconferentie20151021

Martijn Drost

Sluizen: Veilig besturen van een sluis

Besturing Conclusie

• Complexiteit neemt toe

• Vraag naar standaardisatie is van belang

• Minimaal Betrouwbaarheidsniveau

• Vergrendelingen

– Minimale vergrendelingen en visuele controle

• Interfacing

NEN Veiligheid van beweegbare kunstwerken: Besturing Sluizen 56

Page 57: Presentaties sluizenconferentie20151021

Martijn Drost

Sluizen: Veilig besturen van een sluis

Besturing Conclusie (2)

• Kortom:

• Genoeg ruimte voor discussie & het

bepalen van de standaard voor een veilige

toekomst van onze sluizen!

NEN Veiligheid van beweegbare kunstwerken: Besturing Sluizen 57

Page 58: Presentaties sluizenconferentie20151021

Martijn Drost

Sluizen: Veilig besturen van een sluis

Einde

NEN Veiligheid van beweegbare kunstwerken: Besturing Sluizen 58

Page 59: Presentaties sluizenconferentie20151021

Martijn Drost NEN Veiligheid van beweegbare kunstwerken: Besturing Sluizen 59

NEN Veiligheid Beweegbare kunstwerken Sluizen: Besturing

• Martijn Drost

• Manager Consultancy & Trainingen

• Pilz Nederland

• 06-10948063

Page 60: Presentaties sluizenconferentie20151021

Martijn Drost

Sluizen: Veilig besturen van een sluis

Spreker

• Manager Pilz Consultancy & Trainingen

– Specialisaties:

> Begeleiding CE-markering, besturingen,

faalkansrekenen, pragmatische aanpak

veiligheid en werkbaarheid

> Redactie CE-uitspraken.eu

– Adviseur normcommissies:

> Elektrische en machineveiligheid (NC

341018), Bruggen (NEN 6787,

besturingsspecialist)

> [email protected]

NEN Veiligheid van beweegbare kunstwerken: Besturing Sluizen 60

Page 61: Presentaties sluizenconferentie20151021

Sluizennorm, het belang van de opdrachtgever

61

Sluizennorm

Het belang (?) van de opdrachtgever

Chris Tettero

Datum 21 October 2015

conferentie 'Nieuwe sluizennorm’

Page 62: Presentaties sluizenconferentie20151021

Wie staat er voor u

Chris Tettero namens de ‘Opdrachtgever’

• Rijkswaterstaat

> RWS is zowel opdrachtgever en eigenaar sluizen

– Kennisveld Natte Kunstwerken

– Kennisveld Bediening en besturing

• RWS is als stakeholder betrokken bij

– NEN 6786 Het ontwerpen van beweegbare bruggen

– NEN 6787 Het ontwerpen van beweegbare bruggen–Veiligheid

Sluizennorm, het belang van de opdrachtgever 62

Page 63: Presentaties sluizenconferentie20151021

Stelling

Een opdrachtgever heeft weinig belang bij een

Sluizennorm

Ja of Nee?

Sluizennorm, het belang van de opdrachtgever 63

Page 64: Presentaties sluizenconferentie20151021

Rol Opdrachtgever

• Inkoper van een sluis

• Initiator van renovaties

• Verantwoordelijk voor afname van ON

– toezicht bij afname

– testen bijwonen

• Verantwoordelijk voor de veiligheid van de

sluis in de levenscyclus

Sluizennorm, het belang van de opdrachtgever 64

Page 65: Presentaties sluizenconferentie20151021

Een OG heeft belang

• Eenduidiger maken van ‘technische afspraken’ en

borgen stand der techniek in de branche

• Een genormaliseerde taal/aanpak van het ontwerp

en realisatie van de bouwkundige machine sluis

> Nu versnippert over ‘standaardwerken’, ‘bestekken’ en in

‘hoofden’

Sluizennorm, het belang van de opdrachtgever 65

Page 66: Presentaties sluizenconferentie20151021

Een OG heeft belang

• Eenduidiger maken van ‘technische afspraken’ en

borgen stand der techniek in de branche

– Denk aan genormaliseerde;

>grenzen van de machine sluis,

>gevaren van de machine,

>beheersmaatregelen bij gevaren,

>besturingstechnische veiligheidsfuncties.

Sluizennorm, het belang van de opdrachtgever 66

Page 67: Presentaties sluizenconferentie20151021

Een OG heeft belang

• Eenduidiger maken van ‘technische afspraken’ en

borgen stand der techniek in de branche

• Bij oplevering een veilige Machineveilige sluis

> Risico gedreven aanpak vanuit de Machinerichtlijn en

aanpalende regelgeving

Sluizennorm, het belang van de opdrachtgever 67

Page 68: Presentaties sluizenconferentie20151021

Een OG heeft belang

• Eenduidiger maken van ‘technische afspraken’ en

borgen stand der techniek in de branche

– Denk aan genormaliseerde;

>verificatie en validatie

> informatie voor gebruik

Sluizennorm, het belang van de opdrachtgever 68

Page 69: Presentaties sluizenconferentie20151021

Stelling

Een sluizennorm zal contracten ‘dunner’

maken

Ja of Nee?

Sluizennorm, het belang van de opdrachtgever 69

Page 70: Presentaties sluizenconferentie20151021

Contracten dunner?

Vermoedelijk iets;

– Norm borgt generieke machineveiligheids- en

besturingstechnische aspecten om te voldoen aan

de Machinerichtlijn

>Grenzen van de machine

>Veiligheidsfuncties

>Gerichte beheersmaatregelen

Sluizennorm, het belang van de opdrachtgever 70

Page 71: Presentaties sluizenconferentie20151021

Contracten dunner?

Vermoedelijk niets

– OG’s hebben eigen ‘wensen’

> Taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden

– invloed op Mens Machine Interface

– Invloed op contractuele OG/ON verplichtingen

>Omgevingsfactoren

– Norm is generiek en risico’s uit de omgeving specifiek

– Ook andere regelgeving is van toepassing

> Bijvoorbeeld Bouwbesluit en Waterwet

Sluizennorm, het belang van de opdrachtgever 71

Page 72: Presentaties sluizenconferentie20151021

Belangen van OG RWS

• Wat speelt er bij RWS

– Er komt een flink areaal aan nieuwe en/of te

vernieuwen sluizen aan

– RWS eigen normalisering

>Landelijke Brug en Sluisstandaard

>Richtlijn Ontwerp Kunstwerken

– Moeizaam lopende ontwerp en uitvoeringstrajecten

tgv inzicht en ‘taal’ verschillen

>Bouwregelgeving versus Machineregelgeving

Sluizennorm, het belang van de opdrachtgever 72

Page 73: Presentaties sluizenconferentie20151021

Belangen van OG RWS

Indien er een sluizennorm komt;

• Wat zien wij terug aan eigen normering?

• Wordt ‘een taal’ geborgd?

– Door een afgestemde normering vanuit;

>en de Machinerichtlijn

>en het Bouwbesluit

>en de Waterwet

• Scope MV norm, waar dan de andere

aspecten?

Sluizennorm, het belang van de opdrachtgever 73

Page 74: Presentaties sluizenconferentie20151021

Stelling 3

Een sluizennorm dient eenvoudig samen met

de normen voor beweegbare bruggen NEN

6787 en NEN 6786 te hanteren zijn

Ja of Nee?

Sluizennorm, het belang van de opdrachtgever 74

Page 75: Presentaties sluizenconferentie20151021

Samenhang normen

– Samenhangend stelsel van normen met de NEN

6787 en daarmee NEN 6786

>Omdat we veel sluis/brug combinaties kennen

>Omdat een sluis een ‘brug op zijn kant’ is – (let wel andere functionaliteiten en belastingsfactoren!)

– Geen wielen die er al zijn opnieuw uitvinden!

– Herzien normen structuur beweegbare objecten?

Sluizennorm, het belang van de opdrachtgever 75

Page 76: Presentaties sluizenconferentie20151021

Vragen?

Sluizennorm, het belang van de opdrachtgever 76

Page 77: Presentaties sluizenconferentie20151021

Sluizennorm, het belang van de

opdrachtgever

Spreker Chris Tettero

• Rijkswaterstaat GPO, Afdeling Installaties en bediening

• Adviseur Installaties en Bediening

– Specialist Machineveiligheid

> Lid RWS Expertteam Machineveiligheid

– Beleggen rol fabrikant

– Vaststellen ‘substantiële wijziging’

• Adviseur normcommissies:

> Bruggen, NEN 6787.

> [email protected]

• Beheerder LinkedIngroep NEN6787

NEN Veiligheid van beweegbare kunstwerken: Besturing Sluizen 77

Page 78: Presentaties sluizenconferentie20151021

78

De opdrachtnemer:

– Vier stellingen vanuit de aannemerij

Page 79: Presentaties sluizenconferentie20151021

Dank u voor uw aandacht!

Vergeet u niet de evaluatie formulieren in te leveren!

79