Presentaties sluizenconferentie20151021

download Presentaties sluizenconferentie20151021

of 79

 • date post

  14-Apr-2017
 • Category

  Engineering

 • view

  404
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Presentaties sluizenconferentie20151021

 • 1

 • 12.45 Opening

  13.00 Veiligheidsnorm(en) voor sluizen

  13.45 Veilig besturen van sluizen

  14.15 Pauze

  14.30 Het belang van de opdrachtgever

  15.15 Het belang van de opdrachtnemer

  15.45 Plenaire discussie

  16.30 Sluiting

  2

 • inzicht gesignaleerde knelpunten

  herkenning van de knelpunten

  draagvlak voor aanpak knelpunten.

  3

 • titel presentatie 4

  Eenduidige (machine)veiligheid

  voor

  aangedreven kunstwerken

  Paul Hoogerkamp

  Bouwen aan normen voor sluizen

 • Glijden, slepen, overhalen of schutten

 • Inleiding / aanleiding

  Onduidelijkheid in toepassing:

  NEN 6787 niet volgens (Guide 414)

  Machinerichtlijn,

  Niet eenduidige beschrijving onder andere

  van de veiligheidsfuncties,

  Afbakening bouwwerk / machine,

  Risicobeoordeling(en),

  Technisch (constructie)dossier

 • Een gewaarschuwd mens..

 • Blokkades in Nederland

 • Eenvoudige functies

 • Spilsluysen: nievwe maniere (1627)

 • Principes: een open deur

 • Bouwwerk en/of machine?

  Machinerichtlijn: een samenstel, voorzien van of bestemd om te worden voorzien van een

  aandrijfsysteem - maar niet op basis van rechtstreeks gebruikte menselijke

  of dierlijke spierkracht - , van onderling verbonden onderdelen of componenten

  waarvan er tenminste n kan bewegen, en die samengevoegd worden voor een

  bepaalde toepassing.

  Maar ook:

  Samenstellen van machines en/of niet voltooide machines die, teneinde tot

  hetzelfde resultaat te komen, zodanig zijn opgesteld en worden bestuurd dat zij

  als n geheel functioneren.

  Bouwwerk: elk product of kit dat wordt vervaardigd en in de handel wordt gebracht om

  blijvend te worden verwerkt in bouwwerken of delen ervan, en waarvan de

  prestaties gevolgen hebben voor de prestaties van het bouwwerk met betrekking

  tot de fundamentele eisen voor bouwwerken.

  12

 • Bouwwerk en/of machine

  Machinerichtlijn: een samenstel van onderling verbonden onderdelen of componenten waarvan er

  ten minste n kan bewegen, en die in hun samenhang bestemd zijn voor het

  heffen van lasten en die uitsluitend rechtstreeks aangedreven worden door

  menselijke spierkracht.

  13

 • Machine-gebouw(d)

  14

 • Veiligheidsbeschouwing: Functioneel

 • Functioneel (norm) ontwerp

 • Nieuw? Functionele decompositie

  Schutsluis

  Remmingwerk

  Sluishoofd (boven)

  Invaarseinen

  Deuren

  Aanvaarbeveiliging

  Aansluiting looppad

  Kas

  Breedte / diepte

  Kolk

  Afmeervoorziening

  Nivelleren

  Verval geleiding

  Krachten op schip

  Krachten op

  haalkom

  Sluishoofd

  (beneden) Kas

  Deuren

  Invaarseinen

  Uitvaarseinen

  Uitvaarseinen

  Aansluiting looppad

 • Sluizen in veiligheidsnormen

 • Inhoud (voorbeeld)

  19

 • Gevaren (EN-ISO 12100 tabel B1)

 • Voor sluizen aangepast

  21

 • Verificatie

  22

 • Risicobeoordeling(en),

  Onderscheiden:

  1. Product gerelateerde risicobeoordeling

  o.a. onderbouwing

  betrouwbaarheidsniveau besturing,

  constructie (aanpassingen)

  - Bijlage I, norm verificatie

  2. VGW plan met risicobeoordeling(en)

  3. RIE beheerder

  23

 • Technisch constructiedossier

  Lijst met verifieerbare eisen o.a.

  Bijlage I machinerichtlijn,

  EN 60204-1,

  EN-ISO 4413,

  Risicobeoordeling,

  Gebruikersinstructies.

  Signalisatie restrisicos.

  24

 • Was en wordt het anders?

 • (B)Eefde

  26

 • Onderhoud of ontwerp?

 • Normen realiseren, en..

  Geen afschuiven van verantwoordelijkheid of

  aansprakelijkheid

  Geen vervanging van goed vakmanschap

  Maar onderbouwing voor eenduidige

  (machine)veiligheid voor machines / sluizen

  28

 • Uitleg stem systeem workshop sluizen

  Per onderwerp 3 vragen om op te stemmen;

  Ga via uw mobiele telefoon naar:

  https://www.govote.at/744aab;

  U ziet hier de stemming die open staat;

  Breng u stem uit;

  Druk op refresh om de volgende stemming te zien;

  U kunt pas stemmen als u de stemming op het

  scherm voor u ziet;

  Uw stem is anoniem: u kunt maar 1 x per vraag

  stemmen. We beginnen met een testvraag

  29

  https://www.govote.at/744aabhttps://www.govote.at/744aab

 • Martijn Drost NEN Veiligheid van beweegbare kunstwerken: Besturing Sluizen 30

  Sluizen: Veilig besturen van een sluis NEN Veiligheid Beweegbare kunstwerken

  Martijn Drost

  21 oktober 2015

  Bouwen aan normen voor sluizen

  D8D8356E-615D-49BA-B5B1-F97661C7B1FD.JPG

  FFEAA82F-9D14-4208-83EA-BEF93B57AFF9.JPG

 • Martijn Drost

  Veilig of niet?

  Sluisbesturing

  NEN Veiligheid van beweegbare kunstwerken: Besturing Sluizen 31

 • Martijn Drost

  Sluizen: Veilig besturen van een sluis

  Inhoud

  Vroeger, was alles beter?

  Scope, sluisbesturing of automatisering

  Bouwstenen

  Procesafloop sluis

  Vergrendelingen

  Conclusie?

  NEN Veiligheid van beweegbare kunstwerken: Besturing Sluizen 32

 • Martijn Drost

  Sluizen: Veilig besturen van een sluis

  Vroeger was alles beter

  NEN Veiligheid van beweegbare kunstwerken: Besturing Sluizen 33

 • Martijn Drost

  Sluizen: Veilig besturen van een sluis

  Vroeger was alles beter (2)

  NEN Veiligheid van beweegbare kunstwerken: Besturing Sluizen 34

 • Martijn Drost

  Sluizen: Veilig besturen van een sluis

  Vroeger was alles beter (3)

  NEN Veiligheid van beweegbare kunstwerken: Besturing Sluizen 35

 • Martijn Drost

  Sluizen: Veilig besturen van een sluis

  Vroeger was alles beter (4)

  NEN Veiligheid van beweegbare kunstwerken: Besturing Sluizen 36

 • Martijn Drost

  Sluizen: Veilig besturen van een sluis

  Vroeger was alles beter (5)

  NEN Veiligheid van beweegbare kunstwerken: Besturing Sluizen 37

 • Martijn Drost

  Sluizen: Veilig besturen van een sluis

  Vroeger was alles beter (6) Fouten

  Menselijk fout:

  Een menselijke fout is het niet of onjuist

  uitvoeren van een gewenste taak.

  Gegeven dat voldoende voorwaarden voor

  correcte uitvoering aanwezig zijn

  NEN Veiligheid van beweegbare kunstwerken: Besturing Sluizen 38

 • Martijn Drost

  Sluizen: Veilig besturen van een sluis

  Vroeger was alles beter (7) Fouten?

  NEN Veiligheid van beweegbare kunstwerken: Besturing Sluizen 39

 • Martijn Drost

  Sluizen: Veilig besturen van een sluis

  Vroeger was alles beter (8)

  Oplossing:

  Sluisautomatisering

  NEN Veiligheid van beweegbare kunstwerken: Besturing Sluizen 40

 • Martijn Drost

  Sluizen: Veilig besturen van een sluis

  Scope: Besturing

  NEN Veiligheid van beweegbare kunstwerken: Besturing Sluizen 41

 • Martijn Drost

  Sluizen: Veilig besturen van een sluis

  Scope: Besturing (2)

  NEN Veiligheid van beweegbare kunstwerken: Besturing Sluizen 42

 • Martijn Drost

  Sluizen: Veilig besturen van een sluis

  Scope: Besturing (3)

  NEN Veiligheid van beweegbare kunstwerken: Besturing Sluizen 43

  1995 Heden

 • Martijn Drost

  Sluizen: Veilig besturen van een sluis

  Bouwen / Renovatie van een sluis

  Integraliteit van de onderdelen

  Besturing, sluitstuk?

  Van sluitstuk naar slotakkoord!

  NEN Veiligheid van beweegbare kunstwerken: Besturing Sluizen 44

 • Martijn Drost

  Sluizen: Veilig besturen van een sluis

  Procesafloop, proces

  NEN Veiligheid van beweegbare kunstwerken: Besturing Sluizen 45

 • Martijn Drost

  Sluizen: Veilig besturen van een sluis

  Procesafloop (1)

  1. Kiezen doorvaartrichting;

  2. Sluisdeuren openen;

  3. Sluisdeuren sluiten;

  4. Nivelleren;

  5. Sluisdeur openen;

  6. Sluisdeur sluiten.

  NEN Veiligheid van beweegbare kunstwerken: Besturing Sluizen 46

 • Martijn Drost

  Sluizen: Veilig besturen van een sluis

  Procesafloop (2)

  Kiezen doorvaartrichting;

  Seinen rood/groen

  Sluisdeuren openen;

  Seinen groen

  Seinen rood

  Sluisdeuren sluiten;

  Nivelleren;

  Eind nivelleren, seinen rood/groen

  Sluisdeur openen;

  Seinen groen

  Seinen rood

  Sluisdeur sluiten.

  NEN Veiligheid van beweegbare kunstwerken: Besturing Sluizen 47

 • Martijn Drost

  Sluizen: Veilig besturen van een sluis

  Procesafloop (3) Vergrendeling?

  Vergrendeling:

  Koppeling of een voorwaarde tussen een

  procesonderdeel, die een stap vrijgeeft

  Veiligheidsfunctie (Betrouwbaarheid; Safety

  Integrity Level / Performance Level)

  Uitsluiten sluiswachter?

  Nee, er blijft visuele controle nodig

  Tot.

  NEN Veiligheid van beweegbare kunstwerken: Besturing Sluizen 48

 • Martijn Drost

  Sluizen: Veilig besturen van een sluis

  Procesafloop (3)

  Kiezen doorvaartri