Presentaties workshop 8 duurzame wijk

download Presentaties workshop 8 duurzame wijk

of 43

 • date post

  23-Dec-2014
 • Category

  Real Estate

 • view

  594
 • download

  2

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Presentaties workshop 8 duurzame wijk

 • 1. Workshop 8.Duurzame wijk

2. Duurzame Stedelijke Vernieuwing
Symposium1 april 2010
3. Harm van Papenrecht
Adviseur & Interim Manager
Focus op
Woonlasten
Duurzaamheid
Energie
Werkzaam voor:
Woningcorporaties
Gemeenten
Instellingen
Symposium Duurzame Stedelijke Vernieuwing 1 april 2010
3
4. Duurzame Stedelijke Vernieuwing
Context van mijn verhaal over duurzame stedelijke vernieuwing is: BEWONERS
LEEFOMGEVING
WIJK/BUURT
VASTGOED
WONINGEN
Symposium Duurzame Stedelijke Vernieuwing 1 april 2010
4
5. Symposium Duurzame Stedelijke Vernieuwing 1 april 2010
5
Duurzame Stedelijke Vernieuwing
Projecten gericht op leefkwaliteit in de omgeving:
Fysieke ruimte
Sociale}
economische } kwaliteit
Ecologische }
Verduurzaming vastgoed
Zou (ook) moeten gaan over:
Verduurzaming bewoning
6. Symposium Duurzame Stedelijke Vernieuwing 1 april 2010
6
Duurzame Stedelijke Vernieuwing
Hogere- en middeninkomens trekken naar periferie
Aandeel lagere inkomen groeit:
Starters
AOW-ers
Minimuminkomens
Bijstandsinkomens
Specifieke groepen:
Studenten
Jongeren
Buitenlandse werknemers
Gezinsverlaters
7. Symposium Duurzame Stedelijke Vernieuwing 1 april 2010
7
Duurzame Stedelijke Vernieuwing
8. Symposium Duurzame Stedelijke Vernieuwing 1 april 2010
8
Duurzame Stedelijke Vernieuwing
9. Symposium Duurzame Stedelijke Vernieuwing 1 april 2010
9
Duurzame Stedelijke Vernieuwing
10. Symposium Duurzame Stedelijke Vernieuwing 1 april 2010
10
Duurzame Stedelijke Vernieuwing
Sprake van accentverschuiving:
verleden: interventies
nu: - klimaatbestendigheid
- beheersing verkeersdruk
- energieneutrale gebouwen
Zie bijv. tegenstelling Schilderswijk X Transvaal
straks: betaalbare woningen in een leefbare duurzame buurt
11. Symposium Duurzame Stedelijke Vernieuwing 1 april 2010
11
Duurzame Stedelijke Vernieuwing
Duurzame wijken zijn:
Divers: mensen, bebouwing, openbare ruimte
Sterke hechte samenleving
Vitale economie
Goede voorzieningen Retail Gezondheidsvoorzieningen Ontspanning Ontsluiting Veiligheid Schoon
Het gaat om een integrale, gebiedsgerichte aanpak
Duurzaam is ook sociale en economische kwaliteit
12. Symposium Duurzame Stedelijke Vernieuwing 1 april 2010
12
Duurzame Stedelijke Vernieuwing
Achterstanden door:
Eenzijdige opbouw
Slechte woningvoorraad
Onaantrekkelijke buitenruimte
Weinig bedrijvigheid
Overwegend minder draagkrachtige bewoners
Kiezen voor een toekomstgerichte hoofdstructuur met ruimtelijke kwaliteit en flexibiliteit
Bewoners betrekken bij duurzame vernieuwing
13. Symposium Duurzame Stedelijke Vernieuwing 1 april 2010
13
Duurzame Stedelijke Vernieuwing
dilemma: Sloop/nieuwbouw versusrenovatie
Bij renovatie:
Gevel-, dak- en vloerisolatie,
Nieuwe kozijnen met goede kierdichting,
Nieuw sanitair en nieuwe keuken,
Gewijzigde indeling,
Nieuwe verbeterde installatie(s)
Bij laatste punt ontbreken meestal de middelen om duurzaam te investeren.
Er is een fonds nodig om de extra kosten van bijvoorbeeld duurzame energiefinancieel mogelijk te maken
14. Symposium Duurzame Stedelijke Vernieuwing 1 april 2010
14
Duurzame Stedelijke Vernieuwing
Dat fonds is er:
Kan gebruikt worden voor:
Isoleren en verduurzamen van woningen
Vervangen en verbeteren van installaties
Collectiveren van duurzame energiebronnen
Het fonds dicht het gat tussen betaalbaarheid en hogere (aanvang-)kosten van duurzame alternatieven
15. Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn)
April 2010
16. Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn)
oprichting op initiatief van Bouwfonds
onafhankelijke stichting met maatschappelijke taak
bestuur is gekozen door deelnemers
17. Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn)
Voorzittermr. Th.C. de Graaf
Penningmeesterdrs. H.J.J. Lenferink
Bestuurslidmw. M. Drijver
Bestuurslid drs. F.A.M. Kerckhaert
BestuurslidIng. J.E. van der Maas
18. Doelstellingen SVn
verbetering van de kwaliteit van wonen, stedelijke vernieuwing en gebouwde leefomgeving
duurzaam en verantwoord financieren met een hoog maatschappelijk rendement
financile partner van gemeenten
19. Deelnemers SVn
300 gemeenten
6 provincies
5 corporaties
ministerie VROM
Projectontwikkelaar Bouwfonds Ontwikkeling
Amvest Wonen
20. Maatschappelijk financier
elke deelnemer een eigen Revolving Fund met geoormerkte middelen
306 deelnemers
gezamenlijk fondsvermogen: 500 miljoen euro
21. Werking revolving fund
22. Producten
Particuliere Woningverbetering
Funderingsherstel lening
Collectief Particulier opdrachtgeverschap
Wonen boven winkels
Energie besparende maatregelen
Groot onderhoud VVEs
Opplussen t.b.v. senioren
Starterslening
23. Woningverbetering van Vereniging van Eigenaren in Alkmaar, Huibert Pootlaan, 2009
24. Onderhoudsregeling onderhoud VvEs Rotterdam
Samenwerking Gemeente Rotterdam, Woningcorporaties, Rabobank Rotterdam enSVn
Kwaliteitsverbetering van de woningvoorraad en woonomgeving
Onderhoudslening met garantie waardevermeerdering woonappartement
25. Funderingsherstel in Zaanstad, werkbezoek Kamerleden, oktober 2009
26. Budget voor Funderingsherstel
2001 knelpuntenregeling VROM
20,7 miljoen voor 6 gemeenten
Aanpak 3200 woningfunderingen
27. Budget voor Funderingsherstel
Haarlem7,5 miljoen
Dordrecht20
Zaanstad 11,2
Totaal38,7 miljoen
Schiedam19 miljoen
28. Funderingsherstelleningen
Haarlem200 zachte leningen
Dordrecht500 zachte leningen
Zaanstad350 zachte leningen
Totaal1050 zachte leningen
Schiedam1200 zachte leningen
29. Starterslening in Amsterdam,
30. Starterslening SVn
246 gemeenten gezamenlijk fonds 240 miljoen
6 provinciale Startersfonds gezamenlijk fonds 14 miljoen
VROM Netto Contante Waarde Startersfonds 40 miljoen
Totaal verstrekte Startersleningen 6500
31. Duurzaamheidslening
Spreker: Richard Luigjes
Datum: 1 april 2010
32. Inhoud
Rapport OTB
Belangen voor de overheid
Voorbeeld van gemeenten
Duurzaamheidslening
Product Duurzaamheidslening
Rekenvoorbeeld Duurzaamheidslening
Lasten versus opbrengsten
Toekomstperspectief
Vragen?
33. Rapport OTB
Een derde particuliere woningvoorraad verwarmt door kachels
60% eigen woningen is verwarmingsketel ouder dan 10 jaar
80% vooroorlogse en vroeg naoorlogse woningen is niet mechanisch geventileerd
60% eigen woningen scoort energielabel D of minder
Hoog gasverbruik oude woningen
34. Belangen voor de overheid
Kaders scheppen
Keuzemogelijkheden: maatregelen; (soort) woningen (particuliere voorraad)
Uniformiteit maatregelenpakket
Communicatietraject
35. Voorbeeld van gemeenten
Maatregelen: dak- gevel- vloerisolatie; zonnepanelen; zonneboiler; thermische beglazing
Woningcategorie: bestaand
36. Duurzaamheidslening
Energiebesparende maatregelen bestaande woningvoorraad
Ontwikkelt na raadpleging Rijksoverheid en kennisinstituten over Nationaal energiebesparingsfonds
Garantie Energiebesparingskrediet (GEBK)
37. Duurzaamheidslening in Eindhoven, regeling van start in 2008
38. Product Duurzaamheidslening
Onderhandse lening
Tussen 2.500 en 15.000 euro
Looptijd tot 7.500 euro 10 jaar en daarboven 15 jaar
Drie jaar aflossingsvrij
Rente 3% onder 15-jaarstarief SVn (momenteel 3%)
Lichte krediettoets
Eerste 6.500 euro niet getoetst
39. Rekenvoorbeeld Duurzaamheidslening
hoofdsom Duurzaamheidslening 10.000
looptijd 15 jaar
rentepercentage 3%
1e 3 jaar aflossingsvrij
maandlast 1e 3 jaar25,00
maandlast 4e tot en met 15e jaar84,00
40. Lasten versus opbrengsten
41. Toekomstperspectief
Kosten Aardwarmte-installatie: 50 mln. euro
Aantal bediende huishoudens: 4.500
Kosten gas: structureel nul euro
Investering per huishouden: EUR 11.111,-
Lasten Duurzaamheidslening: EUR 28,- per maand gedurende eerste 3 jaar en EUR 93,- per maand van 4e t/m 15e jaar. Daarna geen lasten meer!!!!
42. Vragen?
SVn
Afdeling Verkoop en Communicatie
Postbus 15
3870 DA Hoevelaken
T (033) 253 9401 (kantooruren)
www.svn.nl
43. LUNCH in de Serre