Impactmeting - alle presentaties gecombineerd

download Impactmeting - alle presentaties gecombineerd

If you can't read please download the document

Embed Size (px)

Transcript of Impactmeting - alle presentaties gecombineerd

PowerPoint-presentatie

NetwerkbijeenkomstImpactmeting

15.30-19.00, Spinoza Hall, Universiteit Utrecht

Twitter mee!@Factoryimpact

programma15.30-15.45 Intro door Bas Stam Gemeente Utrecht en de Social Impact Factory

15.45-16.15Niels Bosma (UU) - Wetenschappelijke inzichten

16.15-17.00Jacoline Plomp (Avance) - Goede dingen doen versus dingen goed doen

17.00-18.00 Emma Verheijke (Sinzer) - Effecten in geld uitdrukken zin of onzin? & Praktisch aan de slag met tooling Astrid Bolland (HU) - Studenten en sociaal ondernemers over impactmeting

18.00-19.00 Borrel - kennisuitwisseling

16.30-16.45 Opening door Kim Kiszelnik (Social Impact Factory)16.50-17.10 Juridische aspecten door Wienke Havinga en Liselotte Cortenraad (HVG)17.10-17.30 Fiscale aspecten door Stefan van Sabben en Jan Fredriks (EY)17.30-18.00 Financiele aspecten door Jacques Peeters (Rabobank)18.00-18.30 Praktijkervaring & lessons learned door Elisa van Dam (Crowd Effect)18.30-19.15 Borrel

2

Welkom

3

Social Impact Factory

Impact creren n laten zien

Doel van de middag: leren en inspireren

SOCIAL IMPACT FACTORYSOCIAAL INKOPENCHALLENGESCHANGE MAKINGMatchen vraag&aanbod:Social Impact Market (online)Social Return van beleid naar praktijkMet partners innovatieve & ondernemende oplossingen co-creren voor sociale vraagstukken.- Proces facilitator- Matchmaking- Evenementen- Agendasetting

IMPACT!InspiratieVerbindingVersnellingVerandering

Changemakers uit de wijkBedrijfslevenSociaal ondernemers

FinanciersKennisinstellingen

(semi-) publieke instellingen

NETWERKKENNIS HUB

Universiteit Utrecht

Niels Bosma

1-12-2015Niels BosmaImpactmeting: wetenschappelijke inzichtenSocial Impact Factory, Netwerk-bijeenkomst Impactmeting

Utrecht School of Economics

Presentation |

6

Albert Einstein1-12-2015Niels BosmaNot everything that counts can be counted, and not everything that can be counted counts.

7

Social entrepreneurship & impact metenTheory of changeTussen waarderen en waardecreatieToekomstbeeldVisie G8 en Europese CommissieBig dataVan theorie naar praktijkOverzicht8

Check welke vragen er leven, wie zit er in de zaal?8

Wanneer ben je een sociale ondernemer?9Waarde creren > waarde afnemen

Felipe Santos

9

Wat is social impact?10

1-12-2015Niels Bosma

Theories of Change are best when you need to:Design a complex initiative and want to have a rigorous plan for successEvaluate appropriate outcomes at the right time and the right sequenceExplain why an initiative worked or did not work, and what exactly went wrong

10

11

Naar social impact: het procesGuclu, Dees & Anderson (2002)1-12-2015Niels Bosma

Theories of Change are best when you need to:Design a complex initiative and want to have a rigorous plan for successEvaluate appropriate outcomes at the right time and the right sequenceExplain why an initiative worked or did not work, and what exactly went wrong

11

Zie www.theoryofchange.org Theory of Change ModelFysiekArbeidFinancieelTechnologischInformatie

ProcessenToolsEventsTechnologieDirecte output van de activiteiten

Verandering in:GedragKennisVaardigheden

Verwachte (overall) impact1-12-2015Niels Bosma12

Gebruik voorbeeld

Theories of ChangeCritical ThinkingPathway of ChangeExplanatory

Societal Impact: End goal that you want to achieve Societal Value: Outcomes that your organization will achieve to create societal value

OutputsOutputs you document are the expected results of your organizations activities. Keep in mind it is important to be able to measure the output (the number of children educated the number of youth taken off the streets, the number of people employed, children vaccinated, etc.).

ActivitiesActivities are the things that your organization does to achieve the end outputs (e.g. activities can range from hosting a job fair for the unemployed, training youth on HIV/AIDS awareness, hosting a water sanitation workshop or others).

ResourcesResources needed to accomplish the project can be natural resources (land, water, trees), technological resources (computers), human resources (people), financial resources (money) or informational resources (knowledge).

12

Theory of Change & meer recente benaderingen als Lean Startup / Effectuation: Conflict?!

1-12-2015Niels Bosma13

Gebruik voorbeeld

Theories of ChangeCritical ThinkingPathway of ChangeExplanatory

Societal Impact: End goal that you want to achieve Societal Value: Outcomes that your organization will achieve to create societal value

OutputsOutputs you document are the expected results of your organizations activities. Keep in mind it is important to be able to measure the output (the number of children educated the number of youth taken off the streets, the number of people employed, children vaccinated, etc.).

ActivitiesActivities are the things that your organization does to achieve the end outputs (e.g. activities can range from hosting a job fair for the unemployed, training youth on HIV/AIDS awareness, hosting a water sanitation workshop or others).

ResourcesResources needed to accomplish the project can be natural resources (land, water, trees), technological resources (computers), human resources (people), financial resources (money) or informational resources (knowledge).

13

Uitpakken van het probleem1-12-2015Niels Bosma14

15Tussen waarderen en waardecreatie1-12-2015Niels Bosma

Theories of Change are best when you need to:Design a complex initiative and want to have a rigorous plan for successEvaluate appropriate outcomes at the right time and the right sequenceExplain why an initiative worked or did not work, and what exactly went wrong

15

Financieel / Nominaal: interventie kost 200 per weekGevoelsmatige uitkomst van interventie Combinatie van verschillende ingredinten: bijvoorbeeld product/dienst, setting en gezelschap Waardering: van 5/10 naar 8/10Subsitutie: dit is me evenveel waard alsWaardering welzijnVoorbeeld (!): Je gewaardeerd voelen staat voor 15,000 per jaar, ofwel 300 per weekWeegt dit op tegen financile waarde die je weg neemt bij klanten?

Uitdrukken waarde voor de klant1-12-2015Niels Bosma16

16

Uitgaan van waarde voor de klant maar rekening houden met aftrekAttribution: welke waarde veroorzaak je zelf op de veranderingDeadweight: hoe groot is de kans dat de verandering toch al was opgetreden?Displacement: zijn er neven-effecten? Bijvoorbeeld op anderen, buiten de doelgroep? Of naar andere buurt?Duration: hoe lang zal de interventie effect hebben? Neemt de waarde af over de tijd?

Uitdrukken waardecreatie1-12-2015Niels Bosma17

17

Attributie1-12-2015Niels Bosma18

18

Deadweight1-12-2015Niels Bosma19

19

Neveneffecten 1-12-2015Niels Bosma20

20

Uitgaan van waarde voor de klant maar rekening houden met aftrekAttribution: welke waarde veroorzaak je zelf op de veranderingDeadweight: hoe groot is de kans dat de verandering toch al was opgetreden?Displacement: zijn er neven-effecten? Bijvoorbeeld op anderen, buiten de doelgroep? Of naar andere buurt?Duration: hoe lang zal de interventie effect hebben? Neemt de waarde af over de tijd?Is de waardecreatie hoger dan wat je terug neemt van de klant?

Uitdrukken waardecreatie1-12-2015Niels Bosma21Waarde creren > waarde afnemen

21

22Visie G8 en EURecente papers werkgroepen GECES (EU 2013) en G8 (2014)Beide benadrukken procesmatige aanpak en standaardisering

1-12-2015Niels Bosma

22

23Vooruitblik Big DataGrootschalige studies gebruiken om jouw impact an te tonenInzicht mbv Big Data Studies. Bijvoorbeeld Columbia University: het naar de streep brengen van studenten levert geld op voor de maatschappijFinancieel waarderen van een bepaald gevoel of van het doen of kunnen doen van een bepaalde activiteit. Bij specifieke activiteiten: zelf monitoren van doelgroep, interventiegroep, controlegroep

1-12-2015Niels Bosma

Theories of Change are best when you need to:Design a complex initiative and want to have a rigorous plan for successEvaluate appropriate outcomes at the right time and the right sequenceExplain why an initiative worked or did not work, and what exactly went wrong

23

Van theorie naar praktijkDenk aan EinsteinInventariseer wat je wilt meten en waaromMaak keuzes en blijf kritisch over de waarde van van je impactmeting.Laat anderen er op schietenMeten voor stakeholders n voor jezelfMaak gebruik van bestaande toolsNationaal en internationaalVoor eerste verkenning, voorbeeld: http://www.cerise-sb.org/ 1-12-2015Niels Bosma24

1-12-2015Niels Bosma25

Tools & labelshttp://impactinvesting.marsdd.com/social-impact-measurement/

26Vragen?1-12-2015Niels Bosma

Theories of Change are best when you need to:Design a complex initiative and want to have a rigorous plan for successEvaluate appropriate outcomes at the right time and the right sequenceExplain why an initiative worked or did not work, and what exactly went wrong

26

12 april 2016European Social Business Forum

1-12-2015Niels Bosma27

27

The real-worldperspective

www.uu.nl/se-initiative

uu_sei

n.s.bosma@uu.nl

online at www.uu.nl/useVisit

28

Avance

Jacoline Plomp

Goede dingen doenversusDingen goed doen

Het vergroten van jullie impact is onze missie

DINGEN DOEN

MVOVerduurzamenESG kans