Netwerkbijeenkomst ZIN in SharePoint

Click here to load reader

download Netwerkbijeenkomst ZIN in SharePoint

of 40

 • date post

  10-Jun-2015
 • Category

  Education

 • view

  811
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Presentatie gehouden op 23-06-2001 @Avans Hogeschool Breda - "ZIN in SharePoint" Netwerkbijeenkomst Zuidelijk Informatie Netwerk www.zinnet.info

Transcript of Netwerkbijeenkomst ZIN in SharePoint

 • 1. ZIN in Sharepoint 2
  Arne Horst | ZINbijeenkomstLocatie Breda, Avans Hogeschool | 23 juni 2011

2. Arne Horst
Beleidsadviseur Onderwijs & ICT, Hogeschool Inholland
Columnist @Expertise HO, praktisch visieblad voor Hoger Onderwijs (http://www.expertisevisieblad.nl)
SURFambassadeur
SharePointgebruiker van het eersteuur (2001)
SharePointgoochelaar voor al uw (educatieve) feesten & partijen
Bedenker van nieuwe concepten & tools (zie o.a. www.bliki.nl )
Onderwijsideoloog
Geograaf
Edubloggerhttp://arnehorst.nl
(oud) Docent
(oud) Coureur, (oud) Enz.
3. SharePoint Out of the Box (OOTB)
SharePoint Out of the Box is eenbouwdoos: en juistdaardoorzeerkansrijkvooronderwijs.
De tijd van de monolithischeoplossingenvooronderwijs is voorbij? SharePoint alsgeheel is ookgeenmonolithischeoplossing.
Voorbeeld van eenimplementatietraject met SharePoint Out of Box alsSaaS. Out of the (interne) Cloud. Binnenorganisatie. Wie is daneigenaar?
SharePoint zou platform kunnenzijnvoor DLWO
4. Waarom Out of the Box voor onderwijsontwikkeling?
Out of Box? De standaard SharePoint omgevingzoals door Microsoft geleverd.
If development is required, its because SharePoint cannot satisfy the organisations unique requirements out of the box, and something custom needs to be built.
Custom development in SharePoint is regarded as the last resort, while an IT developer sees this as the first option, placing them in a situation they are not comfortable with right from the start.Nadir Kamdar: Waaromereentekort is aan SharePoint expertshttp://nadirkamdar.blogspot.com/2010/08/why-there-is-shortage-of-sharepoint.htm(via @Vangampelaere, Hogeschool West-Vlaanderen)
5. Zowel Onderwijs als IT Developers (ASP.NET e.d.) hebbenvanuit nature behoefteaan maatwerk.
Meesteontwikkelaarsbeginnendanaanmaatwerkoplossingen. Gevolg: Out of Box SharePoint maatwerk SharePoint
Uitdagingvooronderwijsorganisaties: niet direct aan maatwerk SharePoint denkenmaardenken hoe onderwijsvraag/behoefteeenvoudig op telossen met SharePoint OOTB.
Dan is SharePoint een killer app bijuitstek: onderwijs is direct vanuitonderwijszelf in staatom met enkel muisklikken hoogwaardige tools en oplossingentebedenken en realiseren.
Advies: ontwikkeleigensjablonen (met name Site Templates, dan List Templates)
Nadir Kamdar: Custom development in SharePoint is regarded as the last resort
Tekortaan experts eenprobleem?
6. Wie is eigenaar?
SharePoint Inholland
7. Situatie Inholland 2011
SharePoint 2007 farm on premise (sinds 2007, daarvoor SP2003 en eerdereversies)Bestaandeuito.a.:
SharePoint Portal WSS/MOSS 2007Intranet/Division
SharePoint Team ServicesTeamsites en aanverwanten
SharePoint My SitesPersoonlijkeprofiel en werkomgeving - ookgebruiktals intern telefoonboek
Zomer 2011: Migratie desktops naar Windows 7, Live@Edu en Lync
Ca. 35.000 user accounts
8. Vraag 1 Wie is eigenaar?
Antwoord: Iedereen en niemand. SharePoint binnenInhollandvooral nutsvoorziening. Alsonderdeel van de bedrijfsomgeving.
ICT (afdeling) beheertgeheleSharePointfarm in technischezin,
Nieuwsredactieonderbeheer Marketing en Communicatieafdeling
Indienformeleonderwijstoepassing (DPF) afdeling FunctioneelBeheer (nietvanuit ICT afdeling) Eerstelijnsondersteuning
IndiensamenwerkomgevingTeamsites, SharePoint Courses, functioneelbeheer intranet (Dienst ICT) Eerstelijns
ServiceDesk: FacilitairBedrijf Eerstelijns startpunt voor diverse vragen
Eigenaren van sites alsteamsitesveelalmedewerkers en projectteams. Courses DigitaleKlassen vooralopleidingen en docententeams
My Sites: in gebruik is iederindividueigenaar.
Implementatie in toegepastgebruik en onderwijsverdervanuitonderwijsontwikkelteams, (chremiaals ICTO-achtigeexpertisecentra , lectoraten , beleidsdienste.d.).
9. Wie is doelgroep?
SharePoint Inholland
10. Doelgroepen
Alle actoren denkbaar binnen organisatie, hangt per keer met name af van situatie/toepassing.
Kenniswerkers in de ruimstezin van het woord.
11. Waar wil je over 2 jaar zijn met SharePoint?
SharePoint Inholland
12. Doelen
Doelstellingen worden door verschillende entiteiten en actoren bepaald.
Deels ICT en beheer, deelsbeleidsdienst, deelOnderwijsorganisatie, Kenniscentra, Strategy Board etc.
Hangt net alsdoelgroepvooral van de beoogdetoepassingaf.
13. Dos and Donts
Dos
Denk primair in Out of Box oplossingen
Investeer in kennis binnen de eigen organisatie met als doel het doen ontstaan van samengestelde, multidisciplinaire ontwikkelteams die in cocreatie Out-of-Box oplossingen kunnen realiseren
Beschouw SharePoint als hybride en veelzijdige werkomgeving die zeer geschikt kan zijn voor onderwijs.
Investeer in het creren en distribueren van zelf in elkaar geklikte dedicatedtemplates. Sjablonen die toegerust zijn voor specifieke doelen of toepassingen. Die werken het meest intutief en gebruiksvriendelijk voor de grootste groep eindgebruikers
14. Dos and Donts
Donts
Denkniet 1.0. Beschouw SharePoint nietalskant-en-klare en monolithischetotaaloplossingvooronderwijs
Rol SharePoint omgevingnietuitvolgens de blauwdruk van het organisatiemodel. Bijgroteorganisatiesleidtdat tot oeverloosmuisklikkenom tot opleiding, project of individueelniveautekomen. (Neemeerder My Site alsstartpunt).
Laat de bouwdoos beschikbaar en in tact vooriedereeindgebruiker (dat is immers in areas geregeld met rollen en rechten) maarleunooknietachterover. Gooinietenkel de bouwdoosalswerkomgeving over de schuttingnaar de eindgebruiker met melding succes met puzzelen Nogmaals: investeer in sjablonen die vanafserverniveau door iedereeindgebruikergestartkunnenworden.
15. Tijd van monolithische oplossingen voor onderwijs weldra voorbij?
SharePoint
16. Monolithische oplossingen pass?
Zo lijkt het. Buiten onderwijs diverse cloudoplossingen en services naast elkaar om de klus te klaren. Keuze is aan eindgebruiker. Trend ook steeds duidelijker merkbaar binnen onderwijs. Dat uitdagingen complexer zijn dan een enkele tool kan oplossen.
Landelijkediscussies over ELOs in deze context zijnnoglangnietgeslecht.
VoorePortfoliosdaarentegenonderwijskundig en didactischinteressante trend waarneembaar: vrijekeuze in ePortfoliobinnenorganisatie.
17. Vrije keuze ePortfolio
Momenteel diverse portfolioinitiatieven
Vanuitinstituutcentraal:
maatwerk SharePoint ePortfolio (DPF van 3e partij)
Blackboard Portfolio
Per opleidingookvrijekeuzevooralternatievenzoals het gebruik van Blikkies (bliki.nl)
BlikiePortfolio: dedicated templates SharePoint Out of the Box als Software as a Service (SaaS).
18. Blog en wiki gentegreerd ten behoeve van portfolio. In lijn met filosofie Helen Barrett (electronicportfolios.org)
Zieook:
http://wilfredrubens.typepad.com/wilfred_rubens_weblog/2010/07/eportfolio-modellen-voor-reflectie-en-voorbeelden-van-een-methodiek-in.html
http://bliki.nl
Blikkies - BlikiePortfolio
19. Model Helen Barrett
Bron: http://electronicportfolios.org/blog/uploaded_images/WordPressmodel2-733108.jpg
20. Blikkieswerkzaamalssjabloonbinnen de SharePointfarmalsbedrijfsomgeving in My Sites (ca.90%) en Teamsites (10%)
Vanuitorganisatieperspectief is impact vergelijkbaarals het aanwenden van Wordsjablonenvooronderwijs
Blikkies wordenbijverschillendeopleidingengebruikt.
Van die opleidingenheeftelkeopleidingeigenBlikkie
Opleidingenzijn self supporting: docentenstellenstudentenaanalsfunctioneelbeheerdersvooruitleg en vragen van medestudenten.
Aantalstudentengroeitgestaag: binnenkort +2000 actieve sites
BlikiePortfolio
21. Praktijkvoorbeeld:
Eerstejaars student stelt per abuiseenvraagaanServiceDesk over het BlikiePortfolio in plaats van binneneigenopleiding. Met als subject Portfolio
Gevolg: trefwoord Portfolio leidt tot doorzetten van vraagnaarafd. FunctioneelBeheer (maatwerk SharePoint DPF).
Die afdelingkomt op hunbeurterachterdat het geen DPF betreft en zoverder..
PraktijkcaseBlikiePortfolio
22. Wie is eigenaar? En watverstaat men daaronder: de gebruiker of de beheerder?
En wiedoetimplementatie? Nutsvoorziening in bedrijfsomgevinggelijkaantekstverwerker Word wordttoegepast in Onderwijs.
Technischbeheer en backup is al geregeld Functioneel in essentieook (gebruik van standaard SharePoint Lijstjesen web parts).
PraktijkcaseBlikiePortfolio
23. Blikkieswerkzaamalssjabloonbinnen de SharePointfarmalsbedrijfsomgeving in My Sites (ca.90%) en Teamsites (10%)
Vanuitorganisatieperspectief is impact vergelijkbaarals het aanwenden van Wordsjablonenvooronderwijs
Blikkies wordenbijverschillendeopleidingengebruikt.
Van die opleidingenheeftelkeopleidingeigenBlikkie
Opleidingenzijn self supporting: docentenstellenstudentenaanalsfunctioneelbeheerdersvooruitleg en vragen van medestudenten.
Aantalstudentengroeitgestaag.
BlikiePortfolio
24. Praktijkvoorbeeld:
Eerstejaars student stelt per abuiseenvraagaanServiceDesk over het BlikiePortfolio in plaats van binneneigenopleiding. Met als subject Portfolio
Gevolg: trefwoord Portfolio leidt tot doorzetten van vraagnaarafd. FunctioneelBeheer (maatwerk SharePoint DPF).
Die afdelingkomt op hunbeurterachterdat het geen DPF betreft en zoverder..
PraktijkcaseBlikiePortfolio
25. Wie is eigenaar? En watverstaat men daaronder: de gebruiker of de beheerder?
En wiedoetimplementatie? Nutsvoorziening in bedrijfsomgevinggelijkaan Word wordttoegepast in Onderwijs.
Technischbeheer en backup is al geregeld Functioneel in essentieook.
PraktijkcaseBlikiePortfo