Najaarsconges 2013 - Estinea: Werken met zelfsturende teams

24
Werken met zelfsturende teams In voor Zorg-najaarscongres 16 december 2013

description

 

Transcript of Najaarsconges 2013 - Estinea: Werken met zelfsturende teams

Page 1: Najaarsconges 2013 - Estinea: Werken met zelfsturende teams

Werken met zelfsturende teamsIn voor Zorg-najaarscongres 16 december 2013

Page 2: Najaarsconges 2013 - Estinea: Werken met zelfsturende teams

Programma

Over Estinea

Over zelfsturing

Succesfactoren en valkuilen

Page 3: Najaarsconges 2013 - Estinea: Werken met zelfsturende teams

Over Estinea

Page 4: Najaarsconges 2013 - Estinea: Werken met zelfsturende teams

Estinea

775 cliënten

800 medewerkers

300 vrijwilligers

70 locaties

8 leidinggevenden

437 ZZP-cliënten: 51% VG 1 t/m 4, 49% VG 5 t/m 8

Ruim 30 miljoen euro omzet

10 gemeenten Achterhoek en Twente

Page 5: Najaarsconges 2013 - Estinea: Werken met zelfsturende teams

Missie

Estinea is er voor mensen met een (verstandelijke)

beperking. We leveren een bijdrage aan het levensgeluk van

de cliënten en helpen hen bij het verwerven en behouden

van een eigen plek in de samenleving. Hoe een gelukkig en

waardevol leven er uitziet is voor iedereen anders. Wij helpen

cliënten om hun eigen keuzes te maken en ondersteunen hen

bij wonen, leren en werken.

Zo gewoon en zo zelfstandig mogelijk.

Page 6: Najaarsconges 2013 - Estinea: Werken met zelfsturende teams

Onze kracht

Zelfsturende teams en

professionals

Kleinschalig, individueel

wonen

Samenwerking met familie

Werk en dagbesteding in de wijk

Page 7: Najaarsconges 2013 - Estinea: Werken met zelfsturende teams

Onze ambities

Wij doen mee in wijken en buurten

Bouwen aan lokale netwerken

Nieuwe vormen van ondersteuning

Buurt profiteert van onze aanwezigheid

Samen met andere partijen

Regie bij de cliënt, participatie staat voorop

Page 8: Najaarsconges 2013 - Estinea: Werken met zelfsturende teams

Over zelfsturing

Page 9: Najaarsconges 2013 - Estinea: Werken met zelfsturende teams

Invoering zelfsturing

Zeggenschap en regie bij de cliënt

> meer regelmogelijkheden voor begeleiders

Start 1 april 1998

loslaten hoofdenstructuur

herverdeling medewerkers

zorgcoaches ondersteunen teams

Page 10: Najaarsconges 2013 - Estinea: Werken met zelfsturende teams

Voorwaarden structuur primair proces

Teams zijn verantwoordelijk binnen kaders

Teamtaken zijn begrensd en meetbaar

Teamleden vullen elkaar aan, maar

hebben ook individuele speelruimte

Teamomvang 6 – 15 personen:

snelle besluitvorming

behalen doelen

behoud flexibiliteit

Page 11: Najaarsconges 2013 - Estinea: Werken met zelfsturende teams

Voorwaarden structuur uitvoering

Team heeft voldoende regelmogelijkheden om taken

zelfstandig uit te voeren

Teamleden zijn inzetbaar voor meerdere taken

Aanwezigheid één (roulerend) aanspreekpunt > PIP’er

Systemen en informatie ondersteunen de

zelfstandigheid en verantwoordelijkheid

Page 12: Najaarsconges 2013 - Estinea: Werken met zelfsturende teams

Rol manager

Integraal resultaatverantwoordelijk

Faciliteert en coacht op processen

Zet teams in hun kracht

“Wat kan ik doen zodat de ander in positie komt/blijft”

Page 13: Najaarsconges 2013 - Estinea: Werken met zelfsturende teams

Rol ondersteunende diensten

Coachen teams op inhoud

Werken vraaggericht

Signaleren en adviseren teams en manager

Verstrekken managementinformatie

Page 14: Najaarsconges 2013 - Estinea: Werken met zelfsturende teams

Organisatie zelfsturing (1)

Takenmatrix

verdeling teamtaken

1e en 2e verantwoordelijke

taken rouleren

Page 15: Najaarsconges 2013 - Estinea: Werken met zelfsturende teams

Organisatie zelfsturing (2)

Zelfsturend leerbeleid

medewerkers zelf verantwoordelijk voor leerproces

zoveel mogelijk binnen de concrete werksituatie

waar mogelijk maatwerk

gebruik van eigen kennis en talenten (leercoaches)

Page 16: Najaarsconges 2013 - Estinea: Werken met zelfsturende teams

Organisatie zelfsturing (3)

Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP)

Team Ontwikkel Plan (TOP)

Voorbereiding gesprek teamleden / directe collega’s

Gebruik maken van competentieprofiel (functie of team)

Gesprek met manager

Page 17: Najaarsconges 2013 - Estinea: Werken met zelfsturende teams

Succesfactoren en valkuilen

Page 18: Najaarsconges 2013 - Estinea: Werken met zelfsturende teams

Succesfactoren (1)

Betrekken van de hele organisatie, cliënten en

ouders/vertegenwoordigers:

delen van de visie

geloven in eigen mensen

successen vieren

Regie houden vanuit RvB/MT op het verandertraject

Ondersteuning bieden (op maat)

Page 19: Najaarsconges 2013 - Estinea: Werken met zelfsturende teams

Succesfactoren (2)

Realiseren van een cultuurverandering

uitgangspunten en denkwijzen ter discussie stellen

fouten maken mag

mogelijkheden bieden om te experimenteren

ruimte bieden voor openheid, dialoog en gelijkwaardigheid

ruimte bieden voor reflectie

Blijven werken aan doorontwikkeling: “Zelfsturing is nooit af”

Page 20: Najaarsconges 2013 - Estinea: Werken met zelfsturende teams
Page 21: Najaarsconges 2013 - Estinea: Werken met zelfsturende teams

Valkuilen

Loslaten: van dagelijkse controle naar

vertrouwen en verantwoording achteraf

Goede communicatie / feedback

Hele nieuwe teams (inhaalslag maken)

Zwakke teams, soms late signalering

Vooral bottom-up in plaats van top-down ontwikkelen

Voorkom dat het een “organisatie-dingetje” wordt: het gaat

om de hele mindset

Page 22: Najaarsconges 2013 - Estinea: Werken met zelfsturende teams

Veranderingen in zorg en maatschappij

Meerwaarde van zelfsturing t.a.v. doelmatigheid, regie bij

de cliënt, vergroten van zelfredzaamheid

verantwoordelijkheid decentraal, dichtbij cliënt

flexibiliteit, snel inspelen op wensen en veranderingen

meer formatie beschikbaar voor directe ondersteuning,

kleinere overhead

Page 23: Najaarsconges 2013 - Estinea: Werken met zelfsturende teams

Vragen?

Page 24: Najaarsconges 2013 - Estinea: Werken met zelfsturende teams

Bedankt voor uw aandacht!

Behoefte aan meer informatie over zelfsturing? Of geïnteresseerd in een werkbezoek? Neem dan contact op via [email protected]