Werken met zelfsturende teams Dienst Milieueffectrapportagebeheer Liesbeth Lelieur 26 september...

24
Werken met zelfsturende teams Dienst Milieueffectrapportagebeheer Liesbeth Lelieur 26 september 2013

Transcript of Werken met zelfsturende teams Dienst Milieueffectrapportagebeheer Liesbeth Lelieur 26 september...

Page 1: Werken met zelfsturende teams Dienst Milieueffectrapportagebeheer Liesbeth Lelieur 26 september 2013.

Werken met zelfsturende teams

Dienst MilieueffectrapportagebeheerLiesbeth Lelieur

26 september 2013

Page 2: Werken met zelfsturende teams Dienst Milieueffectrapportagebeheer Liesbeth Lelieur 26 september 2013.

Werken met zelfsturende teams Liesbeth Lelieur

Wat komt er aan bod?

1. Aanleiding veranderingstraject

2. Proces ‘Mer in beweging’

3. Waarom concept ‘zelfsturende teams’ als werkvorm?

4. Aandachtspunten bij werkvorm ‘zelfsturende teams’

5. Organisatiemodel ‘zelfsturend’ werken’ dienst Mer

6. Overgang naar ‘zelfsturende teams’

7. Zelfsturend werken: ervaringen – aandachtspunten

8. Conclusie

9. Inspiratiebron en hulpmiddelen

Page 3: Werken met zelfsturende teams Dienst Milieueffectrapportagebeheer Liesbeth Lelieur 26 september 2013.

Werken met zelfsturende teams Liesbeth Lelieur

1. Aanleiding veranderingstraject

• Twee diensten aan de slag met milieueffectrapportage in brede zin

• Verschillende knelpunten in werking:• Géén eenduidigheid van rol, missie en visie• Géén eenduidigheid van werking• Verschil in focus verschil in werkmethodes gebrek aan

uniformiteit binnen en tussen diensten

• Sterke vraag (intern en extern) tot:• Verandering en vernieuwing• Optimaal inzetten van mensen in totaal proces van

milieueffectrapportage

1. Item 2

2. Item 3

3. Item 4

inter

n

exter

n

Page 4: Werken met zelfsturende teams Dienst Milieueffectrapportagebeheer Liesbeth Lelieur 26 september 2013.

Werken met zelfsturende teams Liesbeth Lelieur

2. Proces ‘Mer in beweging’

= Zoektocht naar andere manier van werken

HOE?

1. Interne en externe werkgroepen: zoeken naar verbeteringen voor zwaktes met behoud van

sterktes (o.m. enquête als insteek)

2. Interne werkgroepen: uitwerking organisatieontwikkeling Kerntaken en competenties Samenwerking en uniformiteit Organisatiestructuur

Page 5: Werken met zelfsturende teams Dienst Milieueffectrapportagebeheer Liesbeth Lelieur 26 september 2013.

Werken met zelfsturende teams Liesbeth Lelieur

Proces ‘Mer in beweging

Organisatiestructuur verwachtingen:

• Verenigen takenpakket beide diensten op een evenwichtige manier

• Hoge nood aan beheren, uitwisselen en uniformiseren van kennis en informatie

Invulling:• Manager kennis en methodologie• Concept zelfsturende teams

Page 6: Werken met zelfsturende teams Dienst Milieueffectrapportagebeheer Liesbeth Lelieur 26 september 2013.

Werken met zelfsturende teams Liesbeth Lelieur

3. Waarom concept zelfsturende teams als werkvorm?

Sterke vraag naar verantwoordelijkheid van medewerkers Zelfsturende teams:

- Alle medewerkers zijn samen verantwoordelijk voor behalen van vooropgestelde doelstellingen

- Binnen kader van team kansen voor elk lid om acties en initiatieven te nemen om als team de doelstellingen te halen

Sterke vraag naar kennisdeling en samenwerking Zelfsturende teams:

- Ieder teamlid kan kennis en ervaring inzetten- Ieder teamlid kan kennis en ervaring doorgeven

CONCEPT ZELFSTURENDE TEAMS BIEDT KANS OM INVULLING TE GEVEN AAN DEZE VRAGEN

Page 7: Werken met zelfsturende teams Dienst Milieueffectrapportagebeheer Liesbeth Lelieur 26 september 2013.

Werken met zelfsturende teams Liesbeth Lelieur

4. Aandachtspunten bij werkvorm ‘zelfsturende teams’

Belangrijkste werkpunten:

• Hoge graad van maturiteit vereist van de teamleden

• Hoge eisen aan samenwerking binnen de teamsNIET langer cultuur ‘ik of mijn’ MAAR cultuur ‘wij of ons‘

• Alle teamleden moet goed kunnen omgaan met conflicten en bereid zijn tot het sluiten van compromissen

Page 8: Werken met zelfsturende teams Dienst Milieueffectrapportagebeheer Liesbeth Lelieur 26 september 2013.

Werken met zelfsturende teams Liesbeth Lelieur

5. Organisatiemodel ‘zelfsturend werken’ dienst Mer• Eén nieuwe dienst = dienst milieueffectrapportagebeheer (dienst Mer)• Takenpakket = takenpakket beide diensten

• Zelfsturende teams: operationele teams en overkoepelend aansturend team

• 4 zelfsturende operationele thematische teams• Voordelen:

• Logische kennispakketen met aandacht voor proces specifieke kenmerken uniformiteit

• Efficiënte werking naar doelgroepen• Mogelijk om proces heel vroeg aan team toe te

kennen• Begeleiding door teamcoach (= TC)

Page 9: Werken met zelfsturende teams Dienst Milieueffectrapportagebeheer Liesbeth Lelieur 26 september 2013.

Werken met zelfsturende teams Liesbeth Lelieur

[Geef de titel van het document op] [Kies de datum]

Dienst Milieueffectrapportagebeheer

- Diensthoofd* - Manager kennis en methodologie*

Administratief team

Team Stedelijke Ruimte

Team Infrastructuur Team Open Ruimte Team Industriële ruimte

Teamcoach* Teamcoach* Teamcoach* Teamcoach* Teamleden Vlinder**

Teamleden Vlinder**

Teamleden Vlinder**

Teamleden Vlinder**

Vaste en Adviesplatformen Tijdelijke platforms

Platform trekkers

*: stafteam

**: flexibel inzetbare proces- en kwaliteitsbeheerder

Page 10: Werken met zelfsturende teams Dienst Milieueffectrapportagebeheer Liesbeth Lelieur 26 september 2013.

Werken met zelfsturende teams Liesbeth Lelieur

Organisatiemodel ‘zelfsturend werken’ dienst Mer

Zelfsturende teams: operationele teams en overkoepelend aansturend team• Zelfsturend stafteam

Samenstelling

- TC’s

- Manager kennis en methodologie

- Diensthoofd

- Faciliteren zelfsturend karakter- Feedback/ ondersteuning complexe situaties

Page 11: Werken met zelfsturende teams Dienst Milieueffectrapportagebeheer Liesbeth Lelieur 26 september 2013.

Werken met zelfsturende teams Liesbeth Lelieur

Organisatiemodel ‘zelfsturend werken’ dienst Mer

Zelfsturende teams: operationele teams en overkoepelend aansturend team

• één zelfsturende operationele administratief team• Geen TC vanuit het team wegens gebrek aan

draagvlak (samenstelling leden verschillende niveaus neiging hiërarchie)

• Begeleiding door diensthoofd

Niet ideaal; zelfsturende karakter minimaal

Page 12: Werken met zelfsturende teams Dienst Milieueffectrapportagebeheer Liesbeth Lelieur 26 september 2013.

Werken met zelfsturende teams Liesbeth Lelieur

Organisatiemodel ‘zelfsturend werken’ dienst Mer

Naast de ‘zelfsturende team’ ook transversale lagen

Zelfsturende platform

• Taken: niet thema gebonden, overkoepelend• Samenstelling: leden uit verschillende teams

• Begeleiding platformcoördinator

• Permanente platforms:• Adviesplatform • Vaste platforms vb. communicatie

• Tijdelijke (ontwikkel)platforms

Page 13: Werken met zelfsturende teams Dienst Milieueffectrapportagebeheer Liesbeth Lelieur 26 september 2013.

Werken met zelfsturende teams Liesbeth Lelieur

Organisatiemodel ‘zelfsturend werken’ dienst Mer

Organisatiemodel

= theoretisch model dat verder gesleuteld moet worden

dag per dag en regelmatig bijgestuurd

Met als ultiem doel :

Page 14: Werken met zelfsturende teams Dienst Milieueffectrapportagebeheer Liesbeth Lelieur 26 september 2013.

Werken met zelfsturende teams Liesbeth Lelieur

6. Overgang naar zelfsturende teams

Te doorlopen stappen: 4 fasen(bron: ‘Visie gedreven organiseren – zelfsturing in de praktijk’ Tom Van Acker)

• Fase 1: Bundeling individuen= het team komt samen en is er in 1ste instantie op uit om flexibiliteit in de uitvoering tot stand te brengen. Het team streeft naar vakmanschap.

• Fase 2: Groep= Het team wil organisatorische zelfstandigheid bereiken. De teamleden zijn samen competent in de uitvoering van het werk maar willen nu de organisatie van het werk zelfstandig regelen.

Page 15: Werken met zelfsturende teams Dienst Milieueffectrapportagebeheer Liesbeth Lelieur 26 september 2013.

Werken met zelfsturende teams Liesbeth Lelieur

Overgang naar zelfsturende teams

Te doorlopen stappen: 4 fasen(bron: ‘Visie gedreven organiseren – zelfsturing in de praktijk’ Tom Van Acker)

• Fase 3: Team= Het team wordt zelfsturend door samenwerking en sociale volwassenheid.

• Fase 4: Open team= Het team bepaalt zelfstandig de teamdoelstellingen, maakt afspraken met klanten en leveranciers en verbetert continu de teamprestaties

Page 16: Werken met zelfsturende teams Dienst Milieueffectrapportagebeheer Liesbeth Lelieur 26 september 2013.

Werken met zelfsturende teams Liesbeth Lelieur

Overgang naar zelfsturende teams

• Stafteam = 1ste zelfsturende team VOORBEELDFUNCTIE

HOE? Team TC = stafteam NIET toegewezen thematisch team

TC begeleidt team MAAR feitelijke team is stafteam- Neiging tot vereenzelviging met begeleidende team stijgt

door dossierbehandeling binnen begeleidende team

TC communiceert beslissingen uit stafteam naar begeleidend team

Page 17: Werken met zelfsturende teams Dienst Milieueffectrapportagebeheer Liesbeth Lelieur 26 september 2013.

Werken met zelfsturende teams Liesbeth Lelieur

Overgang naar zelfsturende teams

TC’s:

= begeleider GEEN leidinggevende

= 1ste evaluator (systeem 360° feedback)

Via situationeel leidinggeven

Page 18: Werken met zelfsturende teams Dienst Milieueffectrapportagebeheer Liesbeth Lelieur 26 september 2013.

Werken met zelfsturende teams Liesbeth Lelieur

7. Zelfsturend werken: ervaringen - aandachtspunten

Ervaringen:• Grote daling in dossierachterstand (verdeling –

begeleiding efficiënter)

• Positieve dynamiek in teams/platforms (bottum-up voorstellen)

• Op regelmatige basis team- en platformoverlegmomenten (vast sjabloon agenda/verslag met specifieke aandacht voor collegialiteit, integriteit,…)

Page 19: Werken met zelfsturende teams Dienst Milieueffectrapportagebeheer Liesbeth Lelieur 26 september 2013.

Werken met zelfsturende teams Liesbeth Lelieur

Zelfsturend werken: ervaringen - aandachtspunten

Bijstellingen na 1 jaar:

• Interactie en communicatie tussen teams en platformen essentieel om ‘verzuiling’ te vermijden

Dienstvergadering en interne infosessie ingevoerd

• Nood aan grotere flexibiliteit over de teams heen om kort op de bal te kunnen spelen

Vlinderfunctie ingevoerd

(transversale laag – doorgroeimogelijkheid)

Page 20: Werken met zelfsturende teams Dienst Milieueffectrapportagebeheer Liesbeth Lelieur 26 september 2013.

Werken met zelfsturende teams Liesbeth Lelieur

Zelfsturend werken: ervaringen - aandachtspunten

Bijstellingen na 1 jaar:

• Te sterke vereenzelviging van TC’s met eigen team i.p.v. met stafteam

Geen vervangers in stafteam Extra aandacht voor ‘belang van dienst’ i.p.v. ‘belang

begeleidend team’ Ervaringsuitwisseling ‘coaching’

• Duidelijk overkoepelend werkkader/afspraken afsprakennota’s

Page 21: Werken met zelfsturende teams Dienst Milieueffectrapportagebeheer Liesbeth Lelieur 26 september 2013.

Werken met zelfsturende teams Liesbeth Lelieur

Zelfsturend werken: ervaringen - aandachtspunten

Uitdagingen:

• Dynamiek om naar volgende fase te gaan in stand houden

• Vlinderfunctie uitbouwen tot volwaardige team/transversale laag

• Tijdelijk platformontwikkeling faseren (werkdruk haalbaar houden)

• Begeleidende functie van TC’s valt weg, enkel nog infodoorstroming vanuit staf (cfr. doorstroming platformwerking t.a.v. teams)

• Administratief team organiseren als effectief zelfsturend team

Page 22: Werken met zelfsturende teams Dienst Milieueffectrapportagebeheer Liesbeth Lelieur 26 september 2013.

Werken met zelfsturende teams Liesbeth Lelieur

8. Conclusie

• Opstart ‘anders werken’ = arbeidsintensief

• Betrokkenheid van alle medewerkers bij het volledig proces (uitwerking – opstart – uitvoering) is essentieel

• Nodig tijd voorzien + nemen om stap per stap te groeien naar ‘zelfsturendheid’

• Voldoende begeleiding en ondersteuning voorzien (dialoog, ervaringsuitwisseling)

• Het theoretisch organisatiemodel regelmatig ‘bij sleutelen’ i.f.v. groei en t.g.v. interne en externe ontwikkelingen

Page 23: Werken met zelfsturende teams Dienst Milieueffectrapportagebeheer Liesbeth Lelieur 26 september 2013.

Werken met zelfsturende teams Liesbeth Lelieur

9. Inspiratiebron en hulpmiddelen

• Boek ‘Visie gedreven organiseren – zelfsturing in de praktijk’ Tom Van Acker (2010; Acco)

Hulpmiddelen:• Vragenlijsten/sjablonen

• Gallup vragenlijst: opzet ondersteunen van team groei in collegialiteit

• KWIC-checklist: opzet nagaan binnen teams hoe kwaliteit en klantgerichtheid gewaarborgd wordt, hoe werkproces continu geoptimaliseerd wordt, hoe integer werken aantoonbaar is; hoe collegialiteit als evidentie wordt ontplooid

• Sjabloon voor overlegmomenten: specifieke aandacht voor werkproces, integriteit,..

Page 24: Werken met zelfsturende teams Dienst Milieueffectrapportagebeheer Liesbeth Lelieur 26 september 2013.

Werken met zelfsturende teams Liesbeth Lelieur

BEDANKT VOOR JULLIE AANDACHT

VRAGEN?