NAAR DE GROTE SCHOOLvkspaal.be/files/PWP_infoavond.pdf · Ontwikkeling van oriëntatie op de wereld...

of 28 /28
SCHOOLRIJPHEID Welkom

Embed Size (px)

Transcript of NAAR DE GROTE SCHOOLvkspaal.be/files/PWP_infoavond.pdf · Ontwikkeling van oriëntatie op de wereld...

Page 1: NAAR DE GROTE SCHOOLvkspaal.be/files/PWP_infoavond.pdf · Ontwikkeling van oriëntatie op de wereld Nieuwsgierig zijn naar de wereld waarin we leven, inzichten verwerven over deze

SCHOOLRIJPHEID Welkom

Page 2: NAAR DE GROTE SCHOOLvkspaal.be/files/PWP_infoavond.pdf · Ontwikkeling van oriëntatie op de wereld Nieuwsgierig zijn naar de wereld waarin we leven, inzichten verwerven over deze

Wat is schoolrijpheid

= Schoolrijpheid is een belangrijke voorwaarde om goed te kunnen starten met lezen, schrijven en rekenen.

= Schoolrijpheid omvat die vaardigheden en houdingen die een kind nodig heeft om de overgang te maken naar het eerste leerjaar.

= kind bekijken in zijn totaliteit (= meer dan intelligentie).

Page 3: NAAR DE GROTE SCHOOLvkspaal.be/files/PWP_infoavond.pdf · Ontwikkeling van oriëntatie op de wereld Nieuwsgierig zijn naar de wereld waarin we leven, inzichten verwerven over deze

Naar het eerste leerjaar

Voorbereiden van je kleuter in de kleuterschool

= nieuwe fase in het leven

= grote stap

= spannende gebeurtenis

= geleidelijke overgang

= aanwezigheid op school

= Gezonde levensstijl

Wat als je kind in het eerste leerjaar zit en wat kan je doen als ouder.

= Aanpassingsperiode: tijd en aandacht geven

= Interesse tonen

= Realistische verwachtingen stellen

= Op tijd gaan slapen

= Opvolgen, aanmoedigen en belonen

= Probeer niet te vergelijken

Page 4: NAAR DE GROTE SCHOOLvkspaal.be/files/PWP_infoavond.pdf · Ontwikkeling van oriëntatie op de wereld Nieuwsgierig zijn naar de wereld waarin we leven, inzichten verwerven over deze

Kind in zijn totaliteit

Verschillende ontwikkelvelden + ontwikkelthema’s:

➢ Persoonsgebonden ontwikkeling

➢ Werkhouding en zelfsturing

➢ Sociale en emotionele ontwikkeling

➢ Motorische en zintuiglijke ontwikkeling

➢ Cultuurgebonden ontwikkeling

➢ Ontwikkeling van oriëntatie op de wereld

➢ Mediakundige ontwikkeling

➢ Muzische ontwikkeling

➢ Rooms- Katholieke Godsdienst

➢ Taalontwikkeling

➢ Ontwikkeling van wiskundig denken

Page 5: NAAR DE GROTE SCHOOLvkspaal.be/files/PWP_infoavond.pdf · Ontwikkeling van oriëntatie op de wereld Nieuwsgierig zijn naar de wereld waarin we leven, inzichten verwerven over deze

Werkhouding en zelfsturing

Aandacht en concentratie

Motivatie

Doorzetten en volhouden

Werktempo (te snel of te traag)

Zelfredzaamheid/ zelfstandigheid

Kunnen stilzitten en een goede zithouding

Stil kunnen zijn en klassikale instructies opvolgen

Beurt afwachten

Planmatig werken

Probleemoplossende vaardigheden, hulp vragen

Page 6: NAAR DE GROTE SCHOOLvkspaal.be/files/PWP_infoavond.pdf · Ontwikkeling van oriëntatie op de wereld Nieuwsgierig zijn naar de wereld waarin we leven, inzichten verwerven over deze

Wat kan je als ouder doen?

Stimuleren van de werkhouding

Zoek samen met je kind waarmee het kan spelen en wat

je met bepaald speelgoed kan doen.

Volg de spelregels en moedig aan om het spel uit te

spelen.

Speel even mee als je kind dreigt af te haken en moedig

het aan als je merkt dat de aandacht afneemt.

Een opgeruimde omgeving helpt sommige kinderen zich

beter te concentreren: een vaste plaats voor speelgoed,

eerst opruimen voor je iets anders neemt, …

Geef je kind korte opdrachten en laat ze deze alleen

uitvoeren.

Page 7: NAAR DE GROTE SCHOOLvkspaal.be/files/PWP_infoavond.pdf · Ontwikkeling van oriëntatie op de wereld Nieuwsgierig zijn naar de wereld waarin we leven, inzichten verwerven over deze

Wat kan je als ouder doen?

Stimuleren van de zelfsturing

Kinderen zoveel mogelijk zelfstandig laten doen:

Zelfredzaamheid:

Boterham smeren

Aan en uit kleden

Rits sluiten

Knoopjes dicht doen

Zelfsturing:

Helpen bij activiteiten in tuin en keuken en dit naar hun eigen aanpak.

Alleen iets afwerken

Een probleem zelf oplossen: creatieve oplossingen

Initiatief nemen

Page 8: NAAR DE GROTE SCHOOLvkspaal.be/files/PWP_infoavond.pdf · Ontwikkeling van oriëntatie op de wereld Nieuwsgierig zijn naar de wereld waarin we leven, inzichten verwerven over deze

Sociale en emotionele ontwikkeling

Opkomen voor zichzelf

Samenleven, samenwerken en communiceren

Vlot contacten leggen

Weerbaar zijn

Kunnen omgaan met regels en afspraken

Opmerkingen aanvaarden

Conflicten leren oplossen

Tegen je verlies kunnen

Zich betrokken voelen in de klas en thuis

= graag naar school komen

Page 9: NAAR DE GROTE SCHOOLvkspaal.be/files/PWP_infoavond.pdf · Ontwikkeling van oriëntatie op de wereld Nieuwsgierig zijn naar de wereld waarin we leven, inzichten verwerven over deze

Wat kan je als ouder doen?

Stimuleren van socio-emotionele

ontwikkeling

Geef positieve aandacht aan wat je kind al kan. Help je

kind en stimuleer waar nodig.

Steun je kind bij zoeken naar een eigen mening.

Stimuleer je kind om samen te spelen met

leeftijdsgenootjes en zelf te zoeken naar oplossingen

bij conflicten.

Spelen van gezelschapsspelletjes.

Leer je kind omgaan met duidelijke afspraken en

gevolgen.

Page 10: NAAR DE GROTE SCHOOLvkspaal.be/files/PWP_infoavond.pdf · Ontwikkeling van oriëntatie op de wereld Nieuwsgierig zijn naar de wereld waarin we leven, inzichten verwerven over deze

Motorische en zintuiglijke ontwikkeling

Motorische ontwikkeling:

Grove motoriek

Coördinatie – evenwicht – voorkeurshelft – lichaamsschema-

ruimtelijke oriëntatie (boven-onder, links-rechts, voor- achter,

tussen-naast, bewegingen afstemmen op tijd en ruimte, …)

vb: lopen, springen, zwieren, glijden, rollen, klimmen, trappenlopen,

gooien, vangen, huppelen, een goede zithouding, …

Fijne motoriek

Voorkeurshand – pengreep – schrijfhouding – oog-handcoördinatie

Vb: tekenen, scheuren, kleuren, knippen, prikken, kralen rijgen,…

Zintuiglijke ontwikkeling:

Zintuigen optimaal gebruiken

Page 11: NAAR DE GROTE SCHOOLvkspaal.be/files/PWP_infoavond.pdf · Ontwikkeling van oriëntatie op de wereld Nieuwsgierig zijn naar de wereld waarin we leven, inzichten verwerven over deze

Wat kan je als ouder doen?

Stimuleren van motorische ontwikkeling

Kansen om te bewegen: zwemmen, fietsen, voetballen, …

Kinderen zoveel mogelijk zelfstandig laten doen.

Helpen bij activiteiten in en rond je huis.

Samen knutselen

Experimenteren met richtingen (hoogte, breedte, naar zich

toe, van zich weg …)

Opdrachten met ruimtebegrippen:

Enkelvoudige opdrachten

Meervoudige opdrachten

Page 12: NAAR DE GROTE SCHOOLvkspaal.be/files/PWP_infoavond.pdf · Ontwikkeling van oriëntatie op de wereld Nieuwsgierig zijn naar de wereld waarin we leven, inzichten verwerven over deze

Extra stimulering naar

schrijfvaardigheden toe.

Page 13: NAAR DE GROTE SCHOOLvkspaal.be/files/PWP_infoavond.pdf · Ontwikkeling van oriëntatie op de wereld Nieuwsgierig zijn naar de wereld waarin we leven, inzichten verwerven over deze

Extra stimulering naar

schrijfvaardigheden toe.

Schrijfdans

Wat is schrijfdans bij onze 5 jarige kleuters?

Waarom schrijfdans?

Schrijfmotoriek

Vingervaardigheid/

juiste potloodgreep

Schrijfhouding

Page 14: NAAR DE GROTE SCHOOLvkspaal.be/files/PWP_infoavond.pdf · Ontwikkeling van oriëntatie op de wereld Nieuwsgierig zijn naar de wereld waarin we leven, inzichten verwerven over deze
Page 15: NAAR DE GROTE SCHOOLvkspaal.be/files/PWP_infoavond.pdf · Ontwikkeling van oriëntatie op de wereld Nieuwsgierig zijn naar de wereld waarin we leven, inzichten verwerven over deze
Page 16: NAAR DE GROTE SCHOOLvkspaal.be/files/PWP_infoavond.pdf · Ontwikkeling van oriëntatie op de wereld Nieuwsgierig zijn naar de wereld waarin we leven, inzichten verwerven over deze

Enkele tips bij het vastnemen

van je potlood:

Elastiekje

Driehoekspotlood

Stippen zetten daar waar het

potlood de vingers moet raken

Page 18: NAAR DE GROTE SCHOOLvkspaal.be/files/PWP_infoavond.pdf · Ontwikkeling van oriëntatie op de wereld Nieuwsgierig zijn naar de wereld waarin we leven, inzichten verwerven over deze

Wat kan je als ouder doen?

Stimuleren van schrijfvaardigheden: Geniet samen van knutselen met klei, brooddeeg en tekenen,

leg letters na, zoek dezelfde letters, maak woorden na met klei, met

krantenknipsels,…

Om meer fijn motorisch te ontwikkelen is puzzelen, spel met

de kleine blokken (lego), dokter Bibber, spel in de zandbak

(liefst om te beginnen zonder materiaal) en spel met klei of

brooddeeg zeer zinvol.

Spontaan eerst zonder lijnen schrijfpatronen tekenen, daarna

tussen lijnen op een schriftje.

Page 19: NAAR DE GROTE SCHOOLvkspaal.be/files/PWP_infoavond.pdf · Ontwikkeling van oriëntatie op de wereld Nieuwsgierig zijn naar de wereld waarin we leven, inzichten verwerven over deze

Cultuurgebonden ontwikkeling

Ontwikkeling van oriëntatie op de wereld

Nieuwsgierig zijn naar de wereld waarin we leven, inzichten

verwerven over deze wereld in al zijn dimensies.

(techniek, tijd, natuur, ruimte, bewegingscultuur, samenleving)

Mediakundige ontwikkeling

Op een enthousiaste, zelfredzame en kritische manier omgaan met

media.

(wijs omgaan met media, eigenheid van verschillende media en deze

creatief en doelgericht inzetten, mediamiddelen efficiënt gebruiken).

Muzische ontwikkeling

Ik geniet van kunst en expressie en druk me muzisch en

kunstzinnig uit

Rooms- Katholieke Godsdienst

Taalontwikkeling

Ontwikkeling van wiskundig denken

Page 20: NAAR DE GROTE SCHOOLvkspaal.be/files/PWP_infoavond.pdf · Ontwikkeling van oriëntatie op de wereld Nieuwsgierig zijn naar de wereld waarin we leven, inzichten verwerven over deze

Taalontwikkeling

Algemeen Nederlands in de klas (A.N.) en thuis

Woordenschat – begrippen

Mondelinge taal/ schriftelijke taal

Auditieve vaardigheden, is meer dan alleen maar horen, ook weten wat

je hoort.

Horen van verschillen en gelijkenissen van klanken (aud. Discriminatie;

rijmwoorden) vb. hoed/goed

Analyse van klanken in een woord “Kat” K a t

Synthese van klanken tot een woord K – a – t “Kat”

Onthouden van wat je gehoord hebt

Stimuleren van auditieve vaardigheden

rijmen

Page 21: NAAR DE GROTE SCHOOLvkspaal.be/files/PWP_infoavond.pdf · Ontwikkeling van oriëntatie op de wereld Nieuwsgierig zijn naar de wereld waarin we leven, inzichten verwerven over deze

Wat kan je als ouder doen?

Stimuleren van auditieve vaardigheden (horen)

Rijmspelletjes

Geef een klopje op de tafel als je stoel hoort: kast – stoel –

bed

Spring als je voet hoort: boekentas – voetbal – winkel

Een woord dat begint met ‘P’

Klap/ spring een woordje in stukjes

Raad een woordje dat ik in stukjes/ letters zeg

Page 22: NAAR DE GROTE SCHOOLvkspaal.be/files/PWP_infoavond.pdf · Ontwikkeling van oriëntatie op de wereld Nieuwsgierig zijn naar de wereld waarin we leven, inzichten verwerven over deze

Schriftelijke taal

Stimuleren van visuele vaardigheden (zoek de 10 verschillen, “Ik zie ik

zie wat jij niet ziet …, gezelschapsspelletjes vb. domino, lotto,

memory, zoek de letters van je naam op straat, in de winkel, krant,

maak een boodschappenlijstje met prenten en je kind de

boodschappen laten zoeken in de winkel,…

Kleine verschillen, opeenvolging van elementen +o+ oo+ +o+, geheel

zien + - + o +-o ……, onthouden van wat je gezien hebt.

Bewustwording van symbolen

Ontdekken en herkennen van letters en woorden. Bv. letters van de

eigen naam herkennen in andere woorden.

Stimuleren door bibliotheekbezoek, interactief voorlezen van

verhaaltjes, luisteren naar verhaaltjes op een CD, zelf model staan

door voor te lezen, eigen interesse

Voorbereidend lezen en schrijven

Page 23: NAAR DE GROTE SCHOOLvkspaal.be/files/PWP_infoavond.pdf · Ontwikkeling van oriëntatie op de wereld Nieuwsgierig zijn naar de wereld waarin we leven, inzichten verwerven over deze

Wat kan je als ouder doen?

Stimuleren van taal en spraak

Niet expliciet corrigeren van fout taal- en spraakgebruik,

maar wel het correcte woord gebruiken in je antwoord.

Je kind zoveel mogelijk zelf laten verwoorden

Correct gebruik van woordenschat stimuleren.

Veel voorlezen

Page 24: NAAR DE GROTE SCHOOLvkspaal.be/files/PWP_infoavond.pdf · Ontwikkeling van oriëntatie op de wereld Nieuwsgierig zijn naar de wereld waarin we leven, inzichten verwerven over deze

Ontwikkeling van wiskundig denken

Is niet: Rekenoefeningen

Is wel:

Rekenbegrippen kennen (meer, minder, eerste, laatste,

evenveel, groter, kleiner, …)

Kunnen werken met hoeveelheden (bijdoen, wegdoen,

conservatie,…)

Juist kunnen tellen (verschillende fasen)

Kunnen ordenen volgens eigenschap (van klein naar groot)

Kunnen sorteren volgens eigenschap (per kleur, per vorm,…)

Tellen

Telversje

Aanwijzend tellen

Synchroon tellen

Resultatief tellen

Page 25: NAAR DE GROTE SCHOOLvkspaal.be/files/PWP_infoavond.pdf · Ontwikkeling van oriëntatie op de wereld Nieuwsgierig zijn naar de wereld waarin we leven, inzichten verwerven over deze

Wat kan je als ouder doen?

Stimuleren van wiskundig denken

Leren tellen

Begin met kleine hoeveelheden

Spelletjes met dobbelstenen

Domino, vier op een rij

Allerlei ‘telbare’ situaties bv. springen met een springtouw, trappen tellen, aantal rode auto ‘s tellen…

Leren omgaan met hoeveelheden

In allerlei situaties de begrippen gebruiken, bv. hoeveel borden staan er al op de tafel? Hoeveel zijn er nog te kort? Wie heeft de meeste balletjes in de soep?

Bij het opruimen komen sorteren en ordenen aan bod. Wat hoort bij elkaar? Wat hoort er niet bij? De kleine rode ballen in deze doos, alle broeken in deze wasmand, …

Meten en metend rekenen

Hoeveel kleine potjes zijn er nodig om een fles te vullen?

Meetkunde

Puzzelen

Page 26: NAAR DE GROTE SCHOOLvkspaal.be/files/PWP_infoavond.pdf · Ontwikkeling van oriëntatie op de wereld Nieuwsgierig zijn naar de wereld waarin we leven, inzichten verwerven over deze

Aandachtspunten

Spreek de juf aan als je je zorgen maakt.

Wil je het er met de zorgcoördinator graag even over hebben of

met de directeur. Aarzel dan niet om hen te contacteren. Dit is namelijk

één van onze onderdelen binnen onze job welke we met veel plezier

wensen op te nemen.

Het proces is belangrijker dan het product. Ontwikkeling

en schoolrijpheid is meer dan een resultaat op papier.

Elk kind ontwikkelt op zijn eigen tempo en niet alle domeinen ontwikkelen

even snel, dat is een heel normale evolutie. Sommige kinderen

ontwikkelen zich snel, andere kinderen ontwikkelen met sprongetjes.

Geen enkel kind is 100% schoolrijp op het einde van

de derde kleuterklas.

Page 27: NAAR DE GROTE SCHOOLvkspaal.be/files/PWP_infoavond.pdf · Ontwikkeling van oriëntatie op de wereld Nieuwsgierig zijn naar de wereld waarin we leven, inzichten verwerven over deze

Mogelijkheid na 3e kleuterklas

Eerste leerjaar

Speelleerklas

Verder ontwikkelen van de schoolrijpheid

Inzet logo, kiné, ergo binnen de school

Attest en gemotiveerdverslag door CLB

Nadien: eerste leerjaar + ondersteuning of B.O.

Dubbelen derde kleuterklas

Attest door CLB

ADVIES: school en CLB

BESLISSING: ouders

Page 28: NAAR DE GROTE SCHOOLvkspaal.be/files/PWP_infoavond.pdf · Ontwikkeling van oriëntatie op de wereld Nieuwsgierig zijn naar de wereld waarin we leven, inzichten verwerven over deze

Wat we vandaag gebracht hebben, willen we jullie graag

zelf even laten beleven. Kies een hoek uit, ga aan de slag

en zoek samen uit wat jullie aan het ontwikkelen zijn.

We kunnen niet van alle kinderen sterren maken

maar we kunnen ze wel elk op eigen wijze laten

schitteren !

Bedankt voor jullie aanwezigheid!