Monitoring asielinstroom: capaciteit opvang 18 maart 2016 · PDF file 2016-04-01 ·...

Click here to load reader

 • date post

  03-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Monitoring asielinstroom: capaciteit opvang 18 maart 2016 · PDF file 2016-04-01 ·...

 • 1 Monitoring asielinstroom: opvangcapaciteit op 18 maart 2016

  Monitoring asielinstroom: capaciteit opvang 18 maart 2016

  Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring asielinstroom van het Agentschap

  Integratie en Inburgering

  Publicatiedatum: 31 maart 2016

  Inhoud

  Samenvatting 2

  Inleiding 3

  1. Stand van zaken per Gewest en evolutie in 2015-2016 4

  2. Partners in het beheer van de opvang 7

  3. Opvangcapaciteit per gemeente in Vlaanderen en Brussel 9

  3.1. Provincie Limburg 9

  3.2. Provincie Oost-Vlaanderen zonder stad Gent 11

  3.3. Provincie Antwerpen zonder stad Antwerpen 13

  3.4. Provincie Vlaams-Brabant 15

  3.5. Provincie West-Vlaanderen 17

  3.6. Stad Antwerpen 19

  3.7. Stad Gent 20

  3.8. Brussels Hoofdstedelijk Gewest 21

  4. Contact 23

 • 2 Monitoring asielinstroom: opvangcapaciteit op 18 maart 2016

  Samenvatting

  Het aantal opvangplaatsen voor heel België op 18 maart 2016 bedraagt 35.6141 . Sinds 1 juli is het

  aantal opvangplaatsen meer dan verdubbeld (een stijging met 120%). Het Brussels Hoofdstedelijk

  Gewest vangt 7,5% op, Vlaanderen 47,5% en Wallonië 45,0%. Opvallend is dat er sinds 15 februari

  2016 meer opvangplaatsen zijn in Vlaanderen dan in Wallonië, al gaat het niet over een groot

  verschil.

  De provincie Antwerpen (zonder de stad Antwerpen) beschikt nog steeds over de grootste

  capaciteit, gevolgd door Limburg en West-Vlaanderen.

  Vanaf 18 maart zijn ook 274 hervestigingsplaatsen opgenomen in de cijfers. Voor 2015 had België

  zich ertoe verbonden om 300 vluchtelingen te hervestigen op haar grondgebied. Hervestiging gaat

  over het selecteren en overbrengen van vluchtelingen van een land waar zij bescherming hebben

  gezocht naar een derde land, dat vooraf heeft ingestemd om hen een duurzaam verblijfsrecht te

  geven. De grote meerderheid van hen is tussen oktober 2015 en januari 2016 in België aangekomen.

  In het Vlaams Gewest wordt 32,9% van alle plaatsen beheerd door de lokale overheid (LOI’s). 28%

  wordt beheerd door Fedasil en 30,1% door het Rode Kruis.

  In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beheert Fedasil zelf 37,3% van alle plaatsen.

  1 niet opgenomen zijn het aantal open terugkeerplaatsen, totaal 290: 180 in Vlaanderen, 20 in Brussel en 90 in Wallonië

 • 3 Monitoring asielinstroom: opvangcapaciteit op 18 maart 2016

  Inleiding

  Deze nota is opgesteld in het kader van de coördinatieopdracht inzake monitoring van de verhoogde

  instroom van asielzoekers, toebedeeld aan het Agentschap Integratie en Inburgering.

  De nota beschrijft de opvangplaatsen voor asielzoekers op 18 maart 2016.

  De nota is gebaseerd op een databestand van Fedasil, de federale instantie die instaat voor de

  opvang van asielzoekers tijdens hun procedure. Het databestand beschrijft de opvangcapaciteit op

  18 maart 2016. Het gaat om het aantal operationele opvangplaatsen. Gezien de hoge

  bezettingsgraad van de opvangplaatsen (90% op 7 maart 20162), is het aantal opvangplaatsen een

  goede indicator van de geografische spreiding van de effectief opgevangen personen. Fedasil meldt

  dat de bezettingsgraad geografisch gelijkmatig verspreid is.

  We beschrijven de evolutie van de opvangcapaciteit voor de drie Gewesten.

  Vervolgens wordt de opvang in Vlaanderen en Brussel bekeken per opvangpartner.

  Aansluitend bekijken we voor elke gemeente (gegroepeerd per provincie en apart voor Antwerpen,

  Gent en het Brussels Hoofdstedelijk gewest) het aantal opvangplaatsen gegeven per type en partner.

  In de laatste paragraaf geven we belangrijke contactinformatie mee.

  2 http://fedasil.be/nl/figures, d.d. 23 maart 2016

  http://fedasil.be/nl/figures

 • 4 Monitoring asielinstroom: opvangcapaciteit op 18 maart 2016

  1. Stand van zaken per Gewest en evolutie tussen 1/07/2015– 18/03/2016

  Het aantal opvangplaatsen voor heel België op 18 maart 2016 bedraagt 35.6143 . Sinds 1 juli is het

  aantal opvangplaatsen meer dan verdubbeld (een stijging met 120%). Het Brussels Hoofdstedelijk

  Gewest vangt 7,5% op, Vlaanderen 47,5% en Wallonië 45,0%. Opvallend is dat er sinds 15 februari

  2016 meer opvangplaatsen zijn in Vlaanderen dan in Wallonië, al gaat het niet over een groot

  verschil.

  Tabel 1. Aantal opvangplaatsen op 1 juli 2015 en 18 maart 2016, naar Gewest.

  Gewest 1 juli 2015 18 maart 2016 Aandeel in het totaal op 18 maart 2016

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1 627 2 662 7,5%

  Vlaanderen 7 140 16 918 47,5%

  Wallonië 7 368 16 034 45,0%

  Eindtotaal 16 135 35 614 100% Bron: Fedasil, verwerking Agentschap Integratie en inburgering. Niet opgenomen: open terugkeerplaatsen (180 in Vlaanderen, 20 in Brussel en 90 in Wallonië)

  Figuur 1 toont de stijging van het aantal opvangplaatsen sinds 1 juli 2015. Tot 29 januari 2016 is het

  aantal plaatsen in Vlaanderen gestegen met 120%, in Wallonië met 116% en in Brussel met 72%.

  Sinds februari 2016 merken we een lichte daling van het aantal opvangplaatsen in het Brussel

  Hoofdstedelijk Gewest (daling van 5%). In Wallonië is er een stagnatie en in Vlaanderen blijft de

  opvangcapaciteit verder stijgen.

  Figuur 1. Evolutie van de opvangcapaciteit van 1/7/2015 – 18/03/2016, naar Gewest

  3 niet opgenomen zijn het aantal open terugkeerplaatsen, totaal 290: 180 in Vlaanderen, 20 in Brussel en 90 in Wallonië

  0

  2000

  4000

  6000

  8000

  10000

  12000

  14000

  16000

  18000

  1 juli 15

  31 juli 15

  31 aug 15

  30 sep 15

  31 okt 15

  30 nov 15

  31 dec 15

  29 jan 16

  29 feb 16

  18 maa 16

  Brussel

  Vlaanderen

  Wallonie

 • 5 Monitoring asielinstroom: opvangcapaciteit op 18 maart 2016

  Bron: Fedasil, verwerking Agentschap Integratie en Inburgering. Niet opgenomen: open terugkeerplaatsen (180 voor het Vlaams Gewest, 20 voor Brussel en 90 voor Wallonië).

  Volgende figuur geeft de evolutie weer in de verschillende Vlaamse regio’s en Brussel.

  Figuur 2.

  Aantal opvangplaatsen op 1 juli, 30 september en 31 december 2015 en 18 maart 2016 per regio

  BRON: Fedasil, verwerking Agentschap Integratie en Inburgering; niet opgenomen: open terugkeerplaatsen (180 voor het Vlaams Gewest, 20 voor Brussel).

  De provincie Antwerpen (zonder de stad Antwerpen) beschikt nog steeds over de grootste

  capaciteit, gevolgd door Limburg en West-Vlaanderen.

  Vanaf 18 maart zijn ook 274 hervestigingsplaatsen opgenomen in de cijfers. Voor 2015 had België

  zich ertoe verbonden om 300 vluchtelingen te hervestigen op haar grondgebied. Hervestiging gaat

  over het selecteren en overbrengen van vluchtelingen van een land waar zij bescherming hebben

  gezocht naar een derde land, dat vooraf heeft ingestemd om hen een duurzaam verblijfsrecht toe te

  kennen. De grote meerderheid van de vluchtelingen die hervestigd werden, is tussen oktober 2015

  en januari 2016 in België aangekomen. Over het algemeen verblijven de hervestigde vluchtelingen

  drie tot zes weken in een opvangcentrum van Fedasil. Ze verhuizen nadien naar een individuele

  1458

  778

  1393

  1627

  1030

  59

  2134

  288

  2178

  894

  2299

  2041

  1468

  78

  2674

  313

  3156

  1610

  3445

  2798

  1955

  78

  4212

  313

  3011

  2040

  4293

  2662

  2164

  212

  4852

  346

  0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

  West-Vlaanderen

  Vlaams-Brabant

  Limburg

  Brussel

  Oost-Vlaanderen (zonder Gent)

  Stad Gent

  Provincie Antwerpen (zonder Stad)

  Stad Antwerpen

  18 maa 16

  31 dec 15

  30 sep 15

  1 juli 15

 • 6 Monitoring asielinstroom: opvangcapaciteit op 18 maart 2016

  woning die ter beschikking wordt gesteld door een van de 41 vrijwillige OCMW's die de oproep van

  de regering begin 2015 hebben beantwoord. Indien geen woning kan worden gevonden, verblijven

  de vluchtelingen in een individuele woning die deel uitmaakt van het opvangnetwerk van Fedasil.

  België zal ook andere vluchtelingen hervestigen in 2016, meer bepaald 250 bijkomende Syrische

  vluchtelingen die in 2015 waren aangekondigd voor hervestiging in België. Een groot deel van hen

  werd reeds geselecteerd en wachten op hun transfer naar België4.

  4 bron: http://fedasil.be/nl/nieuws/reinstallation/hervestiging-273-vluchtelingen-aangekomen

 • 7 Monitoring asielinstroom: opvangcapaciteit op 18 maart 2016

  2. Partners in het beheer van de opvang

  Fedasil beheert zelf collectieve opvangcentra, maar besteedt de opvang eveneens uit aan andere

  partners. Collectieve opvang in asielcentra wordt uitbesteed aan het Rode Kruis en ook aan private

  partners. Individuele opvang wordt vooral u