Buitenschoolse opvang

of 44 /44
BSO 705 BSO 44 pagina’s Individuele hulp bij het plannen Koken, keuken, catering Spaceflex ® Voorbedachte ruimteconcepten

description

Voorbedachte ruimteconcepten BSO Individuele hulp bij het plannen Spaceflex ® 705

Transcript of Buitenschoolse opvang

Page 1: Buitenschoolse opvang

BSO

705

BSO

44 pagina’s

Individuele hulpbij het plannen

Koken, keuken,catering

Spaceflex®

Voorbedachteruimteconcepten

Page 2: Buitenschoolse opvang

Het organiseren van “fulltime” zorg vraagt om uitvoerig overlegmet betrekking tot het pedagogisch concept en de nodigebouwkundige veranderingen en inrichting van de ruimte.De kinderen zullen zich overal in de school de heledag goed voelen!

Onze service:� Wij bespreken met u uw pedagogisch concept en idee� Wij stellen voor u gratis en vrijblijvend een gedetailleerde

offerte op� Wij bespreken met u het inrichtingsvoorstel en de

nauwkeurige planning� Wij doen u een vrijbijvend aanbod op basis van het

afgestemde plan� U krijgt een persoonlijke presentatiemap met uw eigen,

door ons gemaakte planning� In geval van het doorgaan van de opdracht leveren en

monteren wij uw complete inrichting

Ruimteplanningin 2D en 3D.Foto zie pagina728 – 729.

Als lid van het Fulltime Onderwijs-verbond GGT B.V. Frankfurt/Kassel

bieden wij u uitgebreide advisering voorde uitrusting van uw school.

706 Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

Page 3: Buitenschoolse opvang

Onderwijs � In hoogte verstelbare, ergonomische

tafels en stoelen� Opbergkasten� Interactieve borden, projectiemeubels

��

��

�����

�����

���

���

���

���

�����

�����

���

���

��

��

��

��

��

��

Verzorging � Uitgavesysteem� Vaatwasser� Verwarming en airconditioning� Flexibele tafelsystemen� Tafel-stoel combinaties

Bijeenkomsten� Flexibele, ergonomische tafels en

stoelen, in hoogte verstelbaar� Verrijdbare opbergmogelijkheden

(ladenblokken)� Gezellige meubels� Rekkensystemen, scheidingswanden,

ruimteverdelers

Inzetbare onderdelen� Scheidingswanden, ruimteverdelers� Rustzones (nissen), zithoeken,

ligbedden� Lichtsystemen� Audio

Media� Audio- en videosystemen� Interactieve borden, PC-onderdelen� Beamers

Spel en sport� Tafels en stoelen� Spellen, tafelvoetbaltafels,

kleine sportartikelen� Matten, garderobes

Muziek-technische onderdelen� Muziekinstrumenten� Opbergkasten� Werkruimte, gereedschap

Openbare ruimtes� Tafels en stoelen� Tribunes� Inrichting van vergaderzalen� Ideeën voor uw aula� Garderobes

Fulltime Onderwijs onderdelen aanwezig opmerkingennodig

BSO

707Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

Wat heeft uw school nodig?Persoonlijke checklist

BSO

Page 4: Buitenschoolse opvang

708 Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

� Kast voor leermiddelen p. 11 – 74

� Clever-Carts p. 521 – 532

� Presentatiekoffer p. 608

� Leerlingenstoelen p. 213 – 244

� Verrijdbare tafel p. 245 – 306

� Verrijdbare ruimteverdeler p. 474 – 475

Aluflex-stoelen p. 224 – 227

Aluflex-tafels p. 224 – 227

� Interactief bord p. 447 – 458

Page 5: Buitenschoolse opvang

Leren in fulltime onderwijs betekent meer dan alleen onderwijs in de gebruikelijke zin.De lange tijd maakt het mogelijk het leerproces in alle rust aan te sturen, te intensiveren en dekennisoverdracht flexibel vorm te geven. Daarbij horen de onderwijsvormen, initiatieven voorzelfstandig leren, praktisch en project-georiënteerd onderwijs, maar ook de individualisering vanhet werken en de verandering van bestaande vormen van huiswerk.De onderwijsonderdelen in het fulltime onderwijs hebben daarbij naast een aansprekend uiterlijkook beweeglijk meubilair nodig. Deze maken het klaslokaal geschikt voor leren en werken enmaken het gebruik van moderne methoden mogelijk.

Zelfstandigleren

Flexibele kennisoverdracht

BSO

709Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

BSO

Page 6: Buitenschoolse opvang

710

De studieruimteMultifunctionele ruimteen ontmoetingsplaatsKinderen en jongeren moeten leren om het leren te leren– dat is de opgave, die hun ten deel valt, om in de toekomst metbasiskennis en de instrumenten voor het verkrijgen van de juistekwalificaties de eerste baan te krijgen en tegelijk op de rest vanhet beroepsleven goed uitgerust te zijn. Om hieraan te voldoen,moeten veelzijdige leerplekken in de school aanwezig zijn.Deze worden niet alleen beïnvloed door veelzijdige leermethoden,opening van de school en het curriculum, maar ook door ruim-tetechnische uitrustingen en een hedendaags aanbod vantechnische middelen.

Het studielandschapStudieruimtes, die tegelijkertijd de basis van een studieplaats,mediatheek en werkplek combineren met individuele engecombineerde studiemogelijkheden, zijn bijvoorbeeld een goedemanier om aan de tegengestelde eisen van hedendaags onderwijste voldoen. Een studieruimte die het concept van de uitrusting vaneen ruimte met veelzijdige gebruiksmogelijkheden weerspiegelt, isongeveer 100 tot 200 vierkante meter groot. Hierin is plaats voorlosse groepstafels, maar ook een grote opstelling, partnertafels ofenkele werkplaatsen.De ruimte is technisch dusdanig uitgerust, dat zowel onderzoekals presenteren mogelijk zijn, maar ook stille vormen van werkenzoals lezen, naslag, afbeelden en projecteren. Kernonderdeel vande uitrusting is een computergestuurd whiteboard – hetgeïntegreerde, interactieve bord (zie vanaf pagina 447), diesamen met een beamer het mogelijk maakt internetpagina’s ofvoorbereide programma’s aan de hele groep te tonen.

De achthoek van studerenDit studielandschap laat zich op 8 belangrijke manieren samen-stellen, die de gebruiksmogelijkheden en werkwijzen voorstellen.Het studielandschap maakt veel mogelijk:• Zelfstandig informatie zoeken• Creatief werken• Zelfstandig leren• Onderzoek doen met moderne hulpmiddelenTegelijkertijd biedt de studieruimte een “veelzijdig studie-aanbod”dat klaar voor gebruik is, parallel aan klas- en practicumlokalen endoor de complete, “studie-bevorderende” uitrusting aan veel eisenvoldoet.De achthoek aan studiemogelijkheden bevat daarmee tegelijkertijdindividuele studieplekken, een groepsstudiecentrum, multi-functionele en creatieve werkstations, informatie- en leerpuntenvoor klassen, een multimediacentrum en een ontmoetingsplaats.

Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

Page 7: Buitenschoolse opvang

BSO

711Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

Een studielandschapvoor scholen

BSO

Referentie: Hegelsberg schoolQuellhofstraat 14034127 KasselTel 05 61 / 8 50 77, Fax 8 50 78Schooldirecteur: Stefan Appel

Page 8: Buitenschoolse opvang

712 Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

��

�� Kast voor leermiddelen p. 11 – 74

� Zitgroep p. 353

� Scheidingschermen p. 473 – 520

� Aluflex stoelen p. 224 – 227

� Verrijdbare tafel p. 245 – 306

� Verrijdbaar ladenblok p. 588 – 590

Page 9: Buitenschoolse opvang

BSO

713Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

BSO

Sociale voorzieningenOntmoetingsruimte

De school van tegenwoordig is de plek met verreweg de meeste sociale contacten geworden.Er wordt vanuit gegaan dat de behoefte informatie te delen, de wens voor veelzijdige socialerelaties, samengaat met het gevoel niet alleen te willen zijn. Leerlingen hebben de behoefte omsamen te zijn met anderen, om tijd voor elkaar en elkanders gevoelens en gedachten te hebben.Hier kan aan voldaan worden in ruimtes met een bijzondere inrichting, waar men muziek kanbeluisteren, koffie gedronken of iets gegeten kan worden, informatie wordt doorgegeven, gedansten gediscussieerd wordt en vriendschappen kunnen ontstaan.De ontmoetingsruimte is een onmisbare voorziening in een school en zorgt voor een bijzonderjeugdige atmosfeer en uitstraling.

Page 10: Buitenschoolse opvang

714 Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

� �

� �

� Muziekkast p. 376 – 385

� Verrijdbare borden p. 409 – 419

� Opbergsystemen p. 533 – 590

� Scheidingswanden-systemen p. 473 – 520

� Muziekinstrumenten vanaf p. 375

� Leerlingenstoelen vanaf p. 224

Verrijdbare tafels p. 245 – 306

Page 11: Buitenschoolse opvang

Flexibele zitgelegenheden maken een snelle ombouw van een ruimte mogelijknaar individuele gebruikswensen.Scheidingswanden-systemen, die tegelijkertijd als pinborden of schermen dienen,kunnen kleine nissen creëren met een persoonlijke noot. Kastensystemen metuitrijdbare ladenblokken zorgen ervoor dat al het benodigde materiaal snel naarde juiste plek gebracht kan worden.

BSO

715Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

BSO

Snelombouwen

Persoonlijke noot

Page 12: Buitenschoolse opvang

716 Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

� ��

� Zitgroep p. 353

� Boekenkast p. 69

� Halfrond zitkussen p. 354

� Aluflex stoelen p. 224 – 227

� Verrijdbare tafel p. 245 – 306

Page 13: Buitenschoolse opvang

Leerlingen hoeven zich niet altijd temidden van de hectiek van leeftijdgenoten te bevinden. Vaak hebben kinderen en jongeren ook tijd nodig voor zelfbezinning, rust en bijkomen. In veelscholen word deze voorziening conceptueel en bouwkundig vergeten, omdat dit onderdeel nietbelangrijk lijkt en daardoor weinig aandacht krijgt. Maar toch – een zeker verlangen naar rusthoort bij de behoeften van de mens, zoals individuele werkplekken, plekken voor kleine groepen,rustgebieden, nissen om alleen te zijn, zithoeken of ligplaatsen (voor de jongsten). Verplaatsbarevoorzieningen voor binnen en buiten – zowel in het gebouw als op het schoolplein.

BSO

717Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

BSO

Bijkomen& uitrusten

Verplaatsbare voorzieningen

Page 14: Buitenschoolse opvang

718 Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

� Leermiddelenkasten p. 11 – 74

� Verrijdbare borden p. 409 – 419

� Verrijdbare tafels p. 245 – 306

� Leerlingenstoelen vanaf p. 224

� Computermeubels p. 175 – 196

Page 15: Buitenschoolse opvang

Door of juist dankzij de toegenomen ervaring met media van de jonge generatievraagt “pedagogische media-georiënteerde opvoeding” in scholen extra aandacht. Samen metonderwijs, maar ook met vrijheid, hebben computers, TV’s, video’s en DVD-spelers hun vaste plaatsin de wereld van de jeugd. Het is aan te bevelen om in scholen veelzijdig bruikbare mediathekenin te richten, naast de klassieke bibliotheek, die een breed scala aan studie- en jeugdboekenmoeten bevatten. Print- en kopieervoorzieningen hebben overigens in de laatste jaren enorm veelaan populariteit gewonnen. Dit is meestal omdat bij hedendaags onderwijs veel gebruik wordtgemaakt van printbijlagen voor de vorm en voorbereiding van lessen.

BSO

719Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

BSO

Weelde aanmogelijkheden

Pedagogische media-geörienteerde opvoeding

Page 16: Buitenschoolse opvang

720 Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

��

� Leermiddelenkasten p. 11 – 74

� Soft werpspel p. 318 – 319

� Speeldozen p. 308 – 309

� Trampoline p. 338

� Sportmat p. 314

Page 17: Buitenschoolse opvang

BSO

721Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

BSO

BewegingsdrangActieve spellen

Iedereen weet dat kinderen en jongeren moeten en willen bewegen.Hoe jonger het kind is, des te sterker de drang om te bewegen. Als kinderen hele dagen op schoolzitten verplaatst deze behoefte om te bewegen zich onvermijdelijk naar het terrein van hetpedagogische instituut “school”. Stelt u zich eens een periode van 4 weken voor in een school,waarin geen mogelijkheden tot bewegen zijn. De gevolgen zullen agressie en vernieling zijn. Naastde gebruikelijke sporthal, die dit doel slechts voor een deel kan opvangen, zijn daarom ook ruimtesnodig voor tafeltennis, biljarten, tafelvoetbal of soortgelijke spellen. Op een basisschool moet menaan ruimtes denken om bij te komen, over te blijven, verstoppertje te spelen, te ravotten of teklimmen. Ook op het schoolplein zijn tafeltennisborden, baskets, houten speeltuigen maar ook opde grond getekende spellen enz. nodig.

Page 18: Buitenschoolse opvang

722 Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

� �

� Garderobekast p. 68

� Leermiddelenkasten p. 11 – 74

� Rond zitkussen p. 354

� Sportmat p. 314

Page 19: Buitenschoolse opvang

Modulaire systemen die zelfstandige kunnen opgebouwd wordenspreken niet alleen de fantasie aan, maar kunnen ook meteen gebruikt worden voorbeweging en spel. De juiste opbergsystemen in kasten of rekken verzekeren een veiligeen snelle toegang en zorgen tegelijk voor orde. Kleine sportattributen maken ook inkleine ruimtes bewegen mogelijk en bevorderen zo lichamelijke fitheid. Verrijdbareladenblokken brengen de sportartikelen daar, waar ze nodig zijn.

BSO

723Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

BSO

Bewegen& spelen

Modulair systeem

Page 20: Buitenschoolse opvang

724 Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

��

� Garderobekast p. 68

� Boekenkast p. 69

� Droogtrolley p. 78 – 79

� Droog- en opbergtrolley p. 80

� Clever-Carts p. 521 – 532

� Presentatiekoffer p. 608

Presentatieschermen p. 604 – 607

Aluflex stoelen p. 224 – 227

� Verrijdbare tafels p. 245 – 306

Page 21: Buitenschoolse opvang

Plaatsen waar sociale ervaring wordt opgedaan zijn zeer veelzijdig.Kinderen tekenen, knutselen en schilderen – ze ontwikkelen zich daarmee.Scheidingswanden, die tegelijk als schilderschermen kunnen dienen, bevorderenindividualiteit alsook openheid. Dankzij compleet ingerichte trolleys, hebbenkinderen de gewenste materialen daar, waar ze bezig zijn. Ook voor kleine ofgrotere groepen, door de verrijdbare en in hoogte verstelbare tafels; snel op- enafgebouwd. Beiderzijds te openen kasten op wielen zorgen voor snelle toegangop elke plek in een ruimte.

BSO

725Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

BSO

IndividualiteitGevarieerde oplossingen

Page 22: Buitenschoolse opvang

726 Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

��

� Muziekkasten p. 376 – 385

� Spaceflex vanaf p. 730

� Presentatieschermen p. 604-607

� Droog- en opbergtrolley p. 80

� Clever-Carts p. 521-532

Page 23: Buitenschoolse opvang

Het is algemeen bekend dat het aanbod aan werkgroepen, hobbygroepen, projecten, cultureelaanbod en sociale gelegenheden op fulltime onderwijs gevende scholen veel uitgbreider opgezetis als op parttime onderwijzende scholen. De tijdsuitbreiding over de middag en uitgebreideremogelijkheden tot ontwikkeling en onderwijs (naast een hogere personele bezetting) maken ditmogelijk. Als men geen “smal” programma wil aanbieden, maar kinderen en jongeren een voorhun interessant en gevarieerd programma wil aanbieden, heeft men ruimtes nodig voor hetmogelijk maken van culturele activiteiten, voor muziek en techniek.

BSO

727Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

BSO

Werkgroepen Uitbreiding van ontwikkelings-

& onderwijsmogelijkheden

Page 24: Buitenschoolse opvang

Vaak ontstaat het probleemdat een volledig ingerichteruimte toch niet geheel aan deoorspronkelijke voorstellingenvoldoet. Onze 3D-planning is ditprobleem voor en laat uwindividuele ruimte zien, zoalsdeze werkelijk zal zijn.Zowel de inrichting als de

kleuren kunt u zo op voorhandkritisch bekijken en desgewenst

veranderen en aanpassen.

728 Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

3D-planningOppervlakte-indeling

De oppervlakte-indelingmaakt het mogelijk eeneffectieve plaatsing van allemeubels te maken. De verschillende aanzichtengeven u een optisch goedeindruk van de ruimtelijkesituatie.

Page 25: Buitenschoolse opvang

BSO

729Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

BSO

PanoramazichtVideo-rondleiding

Opdat u uw toekomstigeruimte ook echt al vantevoren kent, makenwij met u eenvoudigeen rondleiding op decomputer.Wij stellen u een“panoromazicht” terbeschikking die vanaf elk puntin uw ruimte mogelijk is. En met een“video-rondleiding” lopen we door uwhele ruimte! En als u wilt kunt u de kamer ookvanuit de ogen van de kinderen bekijken – op eenlagere ooghoogte!

In samenwerking metarchitecten kunnen weook de inrichting vaneen nog niet bestaanderuimte voorstellen!

Page 26: Buitenschoolse opvang

5

Rechts voor in beeld een 16-zits-tafel � voor leerlingen van 5 – 7 jaar,tafelhoogte: 61 cm, daarachter 5 tafels met elk 12 plaatsen voor leerlingenvan 7 – 10 jaar, tafelhoogte: 69 cm. In totaal plaats voor 76 leerlingen.Alle edelstalen onderdelen (behalve het spoelelement) in de voor basisschoolleerlingenjuiste hoogte van 72 cm.

730 Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

6

78

De oplossingvoor etenstijd

in de basisschool

Page 27: Buitenschoolse opvang

Uit de servies-uitgavewagen � halen de leerlingen hun servies. Bij de warmte-eenheid � wordende warme etenswaren op onderverdeelde borden uitgegeven. De voorbereidingseenheid � in hetmidden van de voedseluitgave is bedoeld voor de voorbereiding van drankjes, salades, desserts endergelijke. De koeleenheid dient voor de uitgave van gekoelde dranken, fruit enz.Na het eten of tussendoor deponeren de kinderen de etensresten in de opgehangen vuilniszakkenbij de spoelrekken � en plaatsen de gebruikte dienbladen in de klaarstaande spoelrekken.De volle spoelrekken � worden op een tafel in de vaatwasmachine geschoven en gereinigd. Op eenandere uitgavetafel worden ze uitgenomen. Het verrijdbare rek dient als tussenplaats voorschonen borden, bladen, enz.

BSO

731Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

BSO

43

2

1

9

Page 28: Buitenschoolse opvang

732 Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

De oplossingvoor etenstijd

in enkele seconden

Page 29: Buitenschoolse opvang

Op de afbeelding ziet u zes 12-zits-tafels voor leerlingen vanaf 11 jaar met een hoogte van 74 cm.In totaal plaats voor 72 leerlingen.Alle edelstalen elementen hebben een voor leerlingen juiste hoogte van 90 cm.

BSO

733Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

BSO

Page 30: Buitenschoolse opvang

� Koeleenheidvoor het vers houden en uitgeven vandrankjes, fruit, salade en desserts. Bovenhet werkvlak bevindt zich een grote acryl-glazen beschermkap met geïntegreerdeTL-verlichting. De opbergruimte achter deklapdeur aan de bedieningskant is voor be-voorrading en is ook gekoeld. Aansluiting:220 V, compleet met kabel en stekker.

Maten: Werkhoogte:72 cm voor basisschoolleerlingen,Totale hoogte: 114 cm,Breedte: 150 cm,Diepte: 67,5 cm (ingeklapt schap)Diepte: 90,5 cm (uitgeklapt schap)MOK 15072 # 8.148,00 gMaten:Als hierboven, maar met werk-/totalehoogte: 90/132 cmVoor leerlingen vanaf 11 jaarMOK 15090 # 8.148,00 g

� VoorbereidingseenheidMet groot werkvlak van 120 x 64 cm voorhet voorbereiden van drankjes en desserts.Aan de bedieningszijde bevindt zich eenopen rek met inlegborden voor opberg-ruimte voor andere bladen en fruitschalen.

Maten: Werkhoogte:72 cm voor basisschoolleerlingen,Breedte: 120 cm,Diepte: 67,5 cm (ingeklapt schap)Diepte: 90,5 cm (uitgeklapt schap) MOV 12072 # 1.548,00 gMaten:Als hierboven, maar met werk-/totalehoogte: 90/132 cmVoor leerlingen vanaf 11 jaarMOV 12090 # 1.548,00 g

� Warmte-eenheidMet grote keramische plaat – geschiktvoor 4 voedselbakken van formaat53 x 32,5 cm – bovenop voor het warm-houden van voedsel met daarboven eenruime acrylglazen beschermkap metgeïntegreerde TL-verlichting. Aan debedieningskant een middels schuifdeurenmakkelijk toegankelijke verwarmbareonderkast voor het bewaren van warmvoedsel. Keramische plaats en onderkastzijn tegelijk te verwarmen. Aansluiting:220 V, compleet met kabel en stekker.

Maten: Werkhoogte:72 cm voor basisschoolleerlingen,Totale hoogte: 114 cm,Breedte: 150 cm,Diepte: 67,5 cm (ingeklapt schap)Diepte: 90,5 cm (uitgeklapt schap)MOH 15072 # 5.520,00 gMaten:Als hierboven, maar met werk-/totalehoogte: 90/132 cmVoor leerlingen vanaf 11 jaarMOH 15090 # 5.520,00 g

De afbeelding toont uitgave-eenheden met inklapbare schappen voor servies, 26,5 cm diep. Alle delenzijn van hoogwaardig edelstaal, mobiel op 4 wielen met 12 cm doorsnede en kunnen in 2 uitgave-hoogtengeleverd worden – voor basisschoolleerlingen op 72 cm, voor leerlingen vanaf 11 jaar op 90 cm.

734 Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

Uitgave-eenhedenvanaf de gebruikerskant

321

MOK 15090MOV 12090

MOH 15090

Vanaf degebruikerskant

Page 31: Buitenschoolse opvang

Duidelijk te herkennen:de verschillende uitgave-hoogten tussen elementenvoor de basisschool (72 cm)en de elementen voorvoortgezet onderwijs (90 cm)

BSO

735Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

BSO

2

1

Warmte-eenheid

Voorbereidings-eenheid

Koeleen-heid

3

Vanaf de bedieningskant

Page 32: Buitenschoolse opvang

� � Van de verrijdbareservies-uitgave-wagen vanhoogwaardig edelstaal nemen deleerlingen vanaf 11 jaar oud hun servies enbestek. Bovenop bevindt zich eenafneembaar, 4-vaks inzetstuk voor bestek.Vier wielen zorgen voor makkelijkemobiliteit. Levering zonder servies enbestek.

Maten voor de basisschoolHoogte: 72 cm voor basisschoolleerlingenBreedte: 66,5 cm, diepte: 55 cm MOG 72 # 1.185,00 g

Maten voor hetvoortgezet onderwijsHoogte: 90 cm voor leerlingen vanaf 11 jaarBreedte: 66,5 cm, diepte: 55 cmMOG 90 # 1.185,00 g

Stapelbare standaard spoelrekken,om te vullen met gebruikt servies en inonze vaatwasmachine te schuiven.Maten, B/H/D: 50 x 11,5 x 50 cm

Spoelrekkenset, zoals afgebeeld, bestaanduit een spoelrek voor bestek en driespoelrekken voor al het andere servies.CRCP # 96,00 g

� Bij de wagen met spoelrekkenvan hoogwaardig edelstaal werpen deleerlingen vanaf 11 jaar de etensresten inde opgehangen vuilniszak en plaatsendaarna de gebruikte bladen in de spoel-rekken. Vier wielen zorgen voor mobiliteit.De wagen met spoelrekken is geschiktvoor 6 en 8 rekken. Levering zonder rekken.

Maten voor de basisschoolHoogte: 72 cm voor basisschoolleerlingenBreedte: 123 cmDiepte: 59 cm

MOS 72 # 1.296,00 g

Maten voor hetvoortgezet onderwijsHoogte: 90 cm voor leerlingen vanaf 11 jaarBreedte: 123 cmDiepte: 59 cmMOS 90 # 1.296,00 g

736 Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

Voor eten& drinken…

5

118

4

9 9

Page 33: Buitenschoolse opvang

In het midden van de afbeelding ziet uonze vaatwasmachine. In 3 minutenper spoelrek reinigt deze met slechts7 liter waterverbruik al het servies en isdaarmee zeer milieuvriendelijk enenergiebesparend. Onze vaatwasmachineis van hoogwaardig edelstaal en standaardvoorzien van doseerbakje voor wasmiddel,waterontharder, een veiligheidsthermo-meter voor de boiler en een tankfilter.

Maten: zie tekeningGSPG 10 # 4.175,00 g

� Een bijzettafel voor de vaat-wasmachine vergemakkelijkt hetinschuiven en uitnemen van gevuldspoelrekken, onder het werkvlak bevindenzich plaatsingsmogelijkheden voor meerspoelrekken. Onze bijzettafels zijn ook vanhoogwaardig edelstaal vervaardigd.

Maten, B/H/D: 120 x 85 x 54 cmBTBG 10 # 635,00 g

� Inschuiftafel voor onze vaatwas-machine met geïntegreerde spoelbak,sproei-eenheid en spatbescherming. Despoeleenheid dient voor het grondigvoorreinigen van gevulde spoelrekken.Etensresten zijn zo snel en hygiënisch afgespoeld voor ze in de vaatwasmachinegeplaatst worden.

Maten, B/H/D: 120 x 85 x 70 cmBTBG 20 # 1.942,00 g

Verrijdbaar edelstalen rek voormontage zonder gereedschap alstussenplaats voor gereinigd servies, metveel schappen.

Maten, B/H/D: 140 x 160 x 50 cmREG 14 # 635,00 g

Installatieschema en matenvoor vaatwasmachineA = afvloeitank, buisdoorsnede 31 mm

B = watertoevoer, verbindingsstuk 3/4”

C = stroomkabel, 5 x 2,5 vierkante mm

BSO

737Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

...wordt goedgezorgd!

BSO

10

11

7

8

6

11

19

Page 34: Buitenschoolse opvang

LeerlingenserviesOns servies en drinkbekers zijn vaatwasmachinebestendig,kleurvast, hygiënisch en bestand tegen fruitzuren. Neemt geengeuren op, kan gestapeld worden, is onbreekbaar en koude- enhittebestendig.

Kleurcodes: R = rood, B = blauw, Y = geel, G = groen

Voedselblad voor de basisschoolMaten: 28 x 23 cmVerdeling zoals afgebeeldHet bestek past in de uitsparing in hetmidden. Lengte van het mes ca. 17 cm.

6 kleine bladen in een setHC3106… 45,60 g

12 kleine bladen in een setHC3112… 86,40 g

6 kleine messen, 6 vorken,6 lepels in een setMGL06K… 15,70 g

12 kleine messen,12 vorken, 12 lepels in een setMGL12K… 27,90 g

Groot voedselblad Maten: 38 x 28 cmVerdeling zoals afgebeeldHet bestek past in de uitsparing in hetmidden. Lengte van het mes ca. 20 cm.

6 grote bladen in een setHC1406… 47,40 g

12 grote bladen in een setHC1412… 88,90 g

6 grote messen, 6 vorken,6 lepels in een setMGL06G… 16,90 g

12 grote messen, 12 vorken,12 lepels in een setMGL12G… 29,80 g

738 Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

Maat 1

Maat 2

Onverwoestbaar

Vermeld aub de juistekleurcode achter hetartikelnummer.

Page 35: Buitenschoolse opvang

DessertschaalØ 12 cm, hoogte 5 cm

6 schalen in een setSDS06… 11,70 g12 schalen in een setSDS12… 19,80 g

Daarbij passende

Kleine lepels6 kleine lepels in een setSDL06… 4,40 g12 kleine lepels in een setSDL12… 8,90 g

SoepbordenØ 21,5 cm

6 diepe borden in een setSTH06… 23,90 g12 diepe borden in een setSTH12… 46,90 g

Ondiepe eetbordenØ 23 cm

6 ondiepe eetborden in een setIT06… 25,80 g12 ondiepe eetborden in een setIT12… 49,80 g

Doorzichtige drinkbekersInhoud 20 cl

6 drinkbekers in een setKTB06 9,30 g12 drinkbekers in een setKTB12 17,60 g

Stevig dienbladMaten: 41 x 30 cm,alleen in blauw leverbaar

6 bladen in een setSSB06 34,80 g12 bladen in een setSSB12 68,00 g

Saladeschaal, kleinØ 18 cm, hoogte 4 cm

6 schalen in een setSALK6… 8,20 g12 schalen in een setSALK12… 15,50 g

Gekleurde drinkbekersInhoud 20 cl

6 drinkbekers in een setBTB6… 9,30 g12 drinkbekers in een setBTB12… 17,60 g

BSO

739Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

Robuust inalle situaties

BSO

Vermeld aub de juistekleurcode achter hetartikelnummer.

Page 36: Buitenschoolse opvang

Sap- en melkkannenIn 4 kleuren en transparant verkrijgbaar,1,1 liter inhoud, met deksel,1 stukLit… 9,60 g

Bekers met oorIn 4 kleuren, 28 cl, ca. 10 cm hoog,1 stukHT… 3,50 g

KopjesInhoud 22 cl, met schotel, ca. 7 cm hoog

6 stuks in een setTU06… 29,40 g12 stuks in een setTU12… 56,90 g

740 Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

Kannen, bekers& kopjes

Kleurcodes: R = rood, B = blauw, Y = geel, G = groenT = transparant

Vermeld aub de juistekleurcode achter hetartikelnummer.

Bijpasende lepels op pagina 739.Vermeld aub het gewenste kleurnummerachter het artikelnummer.

Page 37: Buitenschoolse opvang

SaladeschalenZwart, transparant en transparant aqua,ø 24 cm, hoogte 15 cm

ZwartSALS 11,00 g

TransparantSALT 11,00 g

Transparant aquaSALG 11,00 g

Gekleurde saladeschalenØ 24 cm, hoogte 15 cmSALG… 11,00 g

Salade- en noedelschepLengte 23 cmSNH… 4,10 g

BSO

741Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

Rondomde salade

BSO

Kleurcodes: R = rood, B = blauw, Y = geel, G = groen,S = zwart

Vermeld aub de juistekleurcode achter hetartikelnummer.

Page 38: Buitenschoolse opvang

12-zitsTafeloppervlak: 69 cm hoog, voor 7 – 10 jaarTafeloppervlak: 74 cm hoog, vanaf 11 jaar

16-zitsTafeloppervlak: 61 cm hoog, voor 5 – 7 jaar

30 % meer zitruimte opdezelfde oppervlakte

16-zits combinatie

Perfectplaatsmanagement:tafel-zit-combinatiesmaken van alle ruimtesmultifunctionele ruimtes.

• Snelle op- en afbouwdoor één persoon

• Meer tijd om te spelen• Besparing van

personeels-/bedrijfs-kosten

• Gunstige prijs

De tafel-zit-combinatie is een ideaal middel omruimtes met verschillende functies flexibel in te richten.Binnen een minuut kan één enkele persoon eensportruimte veranderen in een eetruimte, een eetruimtein een speelruimte enzovoort…

De tafel zelf is optimaal ingericht, elke eenheid bestaatuit een tafel en, afhankelijk van de leeftijdsgroep, plaatsvoor 12 of 16 kinderen. Vergeleken met het inrichtenmet normale tafels en stoelen voorkomt u met onzetafel-zit-combinatie het rumoerige geschuif met stoelenen heeft u naast een groter aantal plaatsen ook een beteroverzicht over uw leerlingen. Hiermee garandeert u eenmakkelijke toegankelijkheid en vluchtmogelijkheid ingeval van gevaar.

Het oppervlak van de tafel en de uitvoering van de randenmaken een snelle en hygiënische reiniging mogelijk.Dankzij het inklap- en rolsysteem kunt u de tafel veiliginklappen en compact opbergen.

Het extreem duurzame en stabiele zitvlak van kunststofis met een stevige verbinding met het frame verbonden enhiermee veilig in gebruik.

Stalen delen: lichtgrijs, tafelblad: decor beuken,Zitoppervlak: blauw

742 Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

Page 39: Buitenschoolse opvang

12-zits combinatie

12-zits combinatie

Spaceflex, tafelblad met HPL-toplaag (maten A, B, C, zie tekening links)Model maat A maat B maat C gewicht art.-nr. prijs12 zits 69 cm 41 cm 181 cm 87 kg HTC-12-69-S # 1.290,00 g12 zits 74 cm 46 cm 186 cm 90 kg HTC-12-74-S # 1.290,00 g16 zits 61,3 cm 32,9 cm 187,3 cm 97 kg HTC-16-S # 1.390,00 g

Spaceflex met volkerntafelblad “PowerSurf” (maten A, B, C, zie tekening links)12 zits 69 cm 41 cm 181 cm 87 kg HTC-12-69-V # 1.390,00 g12 zits 74 cm 46 cm 186 cm 90 kg HTC-12-74-V # 1.390,00 g16 zits 61,3 cm 32,9 cm 187,3 cm 97 kg HTC-16-V # 1.490,00 g

• 1 persoon – 4 minuten – 72 zitplaatsen• Vergemakkelijkt het schoonmaken

van de ruimte• Voorkomt schuifsporen op de vloer• Geen gesleep met tafels en stoelen

Leverbaar in vier decors:

ahorn grijs blauw beuken

Volkerntafelblad “PowerSurf”• Hoge slijt-, stof- en krasvastheid• Optimale reiniging op het gesloten oppervlak,

vochtbestendig en kleurecht• Hittebestendig en vuurvast• 12 mm dik met zwarte rand, hoeken met een radius van 15 mm

Tafelbladmet HPL-toplaagen massief houtenomlijsting,in decor beuken.

BSO

743Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

BSO

Volkerntafelblad“PowerSurf”

Spaceflex® – het vouwbareruimtewonder

Page 40: Buitenschoolse opvang

De afbeelding laat zien:Binnen 4 minuten zijn de zesSpaceflex® klaptafels ingeklapt enopgeborgen en is de hele ruimteleeg voor andere activiteiten.

Lege ruimte……en 4 minuten later…

…plaats voor 72 leerlingen!

744 Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

Page 41: Buitenschoolse opvang

12-zits combinatie 16-zitscombinatie

…Ruimtewinst!

Spaceflex® klaptafel, metgelaagd houten tafelblad12-zitsTafeloppervlak: 69 cm hoogHTC-12-69-S # 1.290,00 gTafeloppervlak: 74 cm hoogHTC-12-74-S # 1.290,00 g

16-zitsTafeloppervlak: 61 cm hoogHTC-16-S # 1.390,00 g

Spaceflex® klaptafel, metvolkerntafelblad12-zitsTafeloppervlak: 69 cm hoogHTC-12-69-V # 1.390,00 gTafeloppervlak: 74 cm hoogHTC-12-74-V # 1.390,00 g

16-zitsTafeloppervlak: 61 cm hoogHTC-16-V # 1.490,00 g

De

Spaceflex® klaptafelszijn niet alleen geschikt om aan teeten, maar ook om aan te knutselen,te spelen en veel meer.

BSO

745Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

BSO

Page 42: Buitenschoolse opvang

746 Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

Grote verkoopkraamRuime 6 vierkante meter plaats voor alhet denkbare. Stabiel onderstel – hierdoorduidelijk standvastiger dan de bekendetentconstructie.Maten, B/H/D: 300 x 250 x 200 cmSHG-031 224,00 g

Chillout-Bag XXLLiggen, zitten, spelen en turnen op z’n XXL!Robuuste, scheurvaste hoes, door middelvan klittenband afneembaar – kan zo ge-wassen worden. Daarmee is de zak ookvoor buiten geschikt. De vulling bestaat uitkleine bolletjes, die in een scheurvaste bin-nenzak zijn genaaid. Vermeld aub de ge-wenste kleurcode bij uw bestelling.B/H/L: ca. 145 x 30 x 180 cm6167.. 120,40 g

Chillout-Bag BanaanWaarom o waarom is de banaan krom?Omdat je daarop beter zitten kunt!Deze zitzak banaan is gewoon klasse.Zitten, liggen, luieren, spelen en ravotten.En natuurlijk heerlijk relaxen. Robuuste,scheurvaste hoes, door middel van klitten-band sluiting afneembaar – kan zogewassen worden. Leverbaar in 4 kleuren.Maten, B/H/L: 40 x 56,5 x 116 cm6104 .. 92,00 g

Kleurcode:BL = blauw • RO = roodGE = geel • GR = groen

Geheel afsluitbaar!Duurzame hoes!

Voor binnen

en buiten!

Page 43: Buitenschoolse opvang

…nog meerkleur in het spel!

…zoooo licht!

Vrolijke kleuren zorgen vooreen vrolijke stemming!En onze kleurrijke zitzakkenzijn sowieso supercomfortabel. De lounge stoelenhebben ook een drankjes-of tijdschriftenhouder aan dezijkant. Super handig tijdenshet leren en relaxen.

Chillout-Bag LoungeComfortabel en praktisch: zitzakstoelmet geïntegreerde tijdschrift- ofdrankjeshouder. Super licht en flexibel– altijd overal inzetbaar. U kunt meerderebij elkaar zetten als zithoek of los in eenruimte plaatsen.Vermeld aub bij uw bestelling dekleurcode!LOUM420.. 99,00 g

Chillout-Bag CubeComfortabele zitzak-kubus in veelvrolijke kleuren. Robuuste, scheurvaste enafneembare hoes. Vermeld aub bij uw bestelling dekleurcode!Maten, B/H/D: 40 x 40 x 40 cmSQU420.. 59,00 g

Handig

detail:Drankjes- entijdschriften-houder aan dezijkant.

Kleurcode:� Zwart • � Wit� Lichtgrijs • � Rood� Blauw • � Rose Lichtgroen

BSO

747Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.

BSO

Page 44: Buitenschoolse opvang

Cool design……relaxte

uitstraling

BistrotafelØ 60 cm, in hoogte verstelbaar van ca. 72 cm tot 86 cm (gaslift)Kleur: elegant zwartHS9119 99,90 g

BistrokrukBrede zitschaal ca. 46 cm, zithoogte in hoogte verstelbaar van60 cm tot 83 cm (gaslift)Kleur: elegant blauw (B) of knalgeel (G)HS9037.. 56,80 g

Coole en relaxte

zitplaats!Wat moet je doen alsalle tafelvoetbaltafelsal bezet zijn, of jetegenspeler bijbiljarten goed “opdreef” is? Gewoon aanonze bistrogroepplaatsnemen.

Top modern designverenigd met debeste prijs-kwaliteit-verhouding!!

748 Alle prijzen exclusief BTW; vanaf 150,- g franco levering anders 15,- g extra voor vrachtkosten.