MONITORING MONITORING RADA RADA RADA VLADE …

of 94 /94
MONITORING MONITORING MONITORING MONITORING RADA RADA RADA RADA VLADE KANTONA 10 VLADE KANTONA 10 VLADE KANTONA 10 VLADE KANTONA 10 ZA ZA ZA ZA RAZDOBLJE OD RAZDOBLJE OD RAZDOBLJE OD RAZDOBLJE OD 01 01 01 01.0 .0 .0 .01.– 30.06 30.06 30.06 30.06. 2009 . 2009 . 2009 . 2009. GODINE . GODINE . GODINE . GODINE Centri civilnih inicijativa (CCI) je bosanskohercegovacka nevladina, neprofitna organizacija, koja radi na razvoju civilnog društva diljem Bosne i Hercegovine. Misija Centara civilnih inicijativa jeste promicanje i poticanje aktivnog sudjelovanja građana u demokratskim procesima i jačanje kapaciteta organizacija i pojedinaca kako bi uspješnije rješavali probleme u zajednicama diljem Bosne i Hercegovine.

Embed Size (px)