Manifest 2040, Arnhemmers duurzaam verbonden def. · PDF file 1 Bijlagen Manifest “2040:...

Click here to load reader

 • date post

  19-Oct-2020
 • Category

  Documents

 • view

  18
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Manifest 2040, Arnhemmers duurzaam verbonden def. · PDF file 1 Bijlagen Manifest “2040:...

 • 1

  Manifest Aan de leden van de Arnhemse gemeenteraad

  2040: Arnhemmers duurzaam met elkaar verbonden? 1

  Een oproep de minima te ontzien bij de bij de voorgenomen bezuinigingen in Arnhem. Maatschappelijke tweedeling De laatste decennia heeft Arnhem uitdrukkelijk ingezet op het terugdringen van maatschappelijke tweedeling. Maar er is nog steeds sprake van een grote groep Arnhemmers die niet mee kan doen, niet zelf in zijn onderhoud kan voorzien, tot de minima behoort en vaak leeft in grote armoede. Deze groep burgers leeft letterlijk naast een groep medeburgers die zich in onze samenleving heel goed kan redden. Arnhem is na Den Haag de meest tweegedeelde gemeente. Grote zorg Wij vrezen dat de bezuinigingsvoorstellen op het Arnhemse armoedebeleid - gestapeld op de maatregelen die het Rijk in dit verband al neemt2 - zullen leiden tot een trendbreuk: er kan niet langer gewerkt worden aan het terugdringen van tweedeling, maar de maatschappelijke kloof tussen groepen mensen wordt verder vergroot. Dit vervult ons met grote zorg. Keuze We begrijpen dat ook Arnhem de tering naar de nering moet zetten. Maar op voorzieningen voor mensen aan de onderkant van de samenleving kán niet meer bezuinigd worden. Arnhem moet zelfs al alle zeilen bijzetten om de gevolgen van de bezuinigingen van rijkswege op te vangen. Deze inspanning wordt teniet gedaan, wanneer de Raad ook nog eens de verplichting aangaat te bezuinigen op het Arnhemse minimabeleid. Nu kan de Raad nog kiezen!

  1 Het Arnhems gemeentebestuur werkt aan de ontwikkeling van een toekomstvisie voor de periode 2010-2040 2 Zie hiervoor o.a. de gegevens in de bijlage

 • 2

  Participatie De nationale overheid is voornemens ook nog eens het participatiebudget drastisch omlaag te brengen. Dit - opgeteld bij de bezuinigingen op het minimabeleid - zal mensen steeds verder naar de rand van de samenleving drijven. Hun overlevingskunst is bewonderenswaardig. Maar een menswaardig bestaan voor betaald en niet-betaald werkende armen kan nauwelijks nog gegarandeerd worden zonder een goed gemeentelijk armoedebeleid. Bijstandsuitkeringen, deelname aan leer-werkprojecten, maatschappelijke opvang en schuldhulpverlening moeten op peil blijven. Investeringen in verschillende achterstandswijken en in diverse voorzieningen van de WMO moeten doorgaan. Een keuze voor volwaardige participatie van álle Arnhemmers kan alleen maar leiden tot het afzien van verdere bezuinigingen in deze sector. Er zijn andere mogelijkheden om dit alles betaalbaar te houden. Zo kan de Raad er b.v. voor kiezen bepaalde investeringen uit te stellen, gemeentelijke inkomsten te verhogen en/of mensen die het wel kunnen betalen een (hogere) financiële bijdrage te vragen. Mensen verbinden Achter kille cijfers gaan concrete mensen schuil. De huidige generatie armen brengt - net als vorige generaties armen - een nieuwe generatie armen voort: armoede is over-erfbaar. Niet iedereen heeft dezelfde kansen. Keuzes zijn ook altijd morele keuzes. Gelijkwaardigheid tussen mensen kan alleen ontstaan wanneer er voldoende gemeenschapszin is: ‘aan ieder naar noodzaak, van ieder naar vermogen’. Uiteraard mag van medeburgers gevraagd worden dat zij aandacht hebben voor mensen in armoede en hen ondersteunen bij het weer ontwikkelen van perspectief op een betere toekomst. Maar ook de zorg via professionele hulpverlening moet goed georganiseerd blijven. Als Arnhem in 2040 echt duurzaam sociaal wil zijn, moet ze nú doorgaan met het terugdringen van maatschappelijke tweedeling. Bezuinigen op de onderkant van de samenleving draagt daar niet toe bij. Raad, het is aan u te kiezen voor een blijvende verbondenheid van Arnhemse burgers. Arnhem, 21 maart 2011. Ondertekend door 201 bij Arnhem betrokken personen.

 • 1

  Bijlagen Manifest “2040: Arnhemmers duurzaam met elkaar verbonden” (21 maart 2011) Impact van eventuele gemeentelijke bezuinigingen: Lagere reductie via ArnhemCard wegens

  • Beperken subsidie NIVON / Volksuniversiteit • Beperken subsidie Arnhemse SportFederatie / schoolzwemmen • Beperken subsidie peuterspeelzalen • Beperken subsidie Jeugdland

  Minder deelname van minima bij

  • Beperken schoolkostenregeling • Beperken inzet Formulierenbrigade

  Groepen vallen buiten de boot bij het versoberen van de Langdurigheidstoeslag tot 100% van de bijstandsnorm (is nu 105%) en met een referteperiode van 5 jaar (nu drie jaar). Door het beperken van de belastingservice kunnen sociale minima belastingteruggave mislopen. Door het beperken van de Formulierenbrigade zullen minder mensen een beroep doen op voorzieningen die juist voor hen bestemd zijn. De rente op leningen bij de Stadsbank wordt verhoogd naar bijna het wettelijk maximum van 15% Er is geen Bijzondere Bijstand meer voor duurzame gebruiksgoederen Lange wachttijden bij het Budget AdviesCentrum (BAC) leiden eerder tot huisuitzetting en afsluiting van energie en zal het beroep op de maatschappelijke opvang vergroten. Echter, daarop wordt ook bezuinigd. De consequenties van het beperken van kwijtscheldingsmogelijkheden voor de minima zijn nog niet duidelijk. Ingaande 2012 vallen de (tijdelijke) impulsmaatregelen (€ 0,6 miljoen) ter bestrijding van kinderarmoede weg. Kinderen kunnen dan niet meer gratis sporten! Bovendien liggen de kosten voor de Bijzondere Bijstand € 0,8 miljoen hoger dan begroot! Het voornemen ongeveer 2 miljoen te besparen op het onderdeel “armoedebestrijding” door te streven naar een drastische teruggang van de aantallen bijstandsuitkeringen, beter te controleren op de toegang tot allerhande voorzieningen (= ArnhemCard) en vernieuwende en slimmere armoede-aanpak zal zich nog moeten bewijzen. Ervaringen uit het verleden maken de haalbaarheid hiervan uitermate twijfelachtig.

  Beoogde rijksmaatregelen: Gemiddeld gevolg voor Arnhem is 1% van het Rijksbedrag. Het Kabinet kortte ingaande dit jaar al landelijk op de WSW (ongeveer € 120 miljoen) en op de WWB (ongeveer € 140 miljoen); met het voornemen voor één regeling voor de “onderkant van de arbeidsmarkt” (WSW, Wajong, WWB en WIJ) per 1 januari 2012 zijn nog vele (gemeentelijke) miljoenen gemoeid. De grootste bedreiging komt voort uit de beoogde korting op het Participatiebudget t.b.v. de financiering van de re-integratietrajecten die gemeenten (moeten) uitvoeren voor hun juist toenemende aantal klanten. Dat kan in Arnhem oplopen tot zeker €10 miljoen - wellicht zelfs € 20 miljoen per jaar. Het Kabinet wil rekenen met “inkomens per huishouden”; dat zou betekenen dat inwonende kinderen met een WWB- of Wajong-uitkering die gaan verliezen. Daarnaast is het Kabinet voornemens lokale maatregelen voor bestrijding van armoede alleen nog toe te staan voor mensen met een inkomen / uitkering onder de 110% van de bijstandsnorm (nu is dat voor de meeste regelingen in Arnhem nog 120% van het sociaal minimum). Dit zou al in 2012 moeten ingaan! Dit betekent dat het aantal Arnhemse huishoudens dat nog gebruik kan maken van de ArnhemCard teruggebracht wordt van 12.202 naar 9.830 huishoudens. Dus 2372 Arnhemse huishoudens gaan hun ArnhemCard verliezen. (zie ook de cijfers in de volgende tabel)

 • 2

  Jaar: 2010

  Gemeente: Arnhem Figuur 1. Omvang en samenstelling doelgroep armoedebeleid (prognose)

  Aantal huishoudens met een inkomen tot …% van het sociaal minimum (2010) Arnhem 101% 105% 110% 120% 130% 140% 150%

  Zelfstandigen 695 736 798 910 1.043 1.196 1.319

  Werknemers 1.115 1.258 1.452 2.106 2.812 3.701 4.755 Bijstand/WW 3.146 4.021 4.646 5.053 5.261 5.365 5.480 Arbeidsongeschikten 386 624 842 1.179 1.427 1.625 1.833 Pensioenontvangers 1.036 1.569 2.072 2.933 3.877 4.717 5.569 Niet ingedeeld 20 20 20 20 20 20 20 Totaal 6.399 8.229 9.830 12.202 14.440 16.626 18.976

  ← Bron is CBS

  Totaal aantal Arnhemse huishoudens is 75.200

  Tot nu toe kunnen in Arnhem mensen met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum gebruik maken van de ArnhemCard; de landelijke overheid wil dit verplicht terugbrengen naar mensen met een inkomen tot 110%.

  Totaal aantal kinderen in Arnhem is 21.000 (100%); van hen hebben er nu nog 4.700 (= 22%) een Arnhem Card.

  Netto-inkomen per maand WWB incl. Vakantie toeslag: € 1314 samenwonenden € 1182 alleenstaande ouder (incl. max. toeslag) € 930 alleenstaande (incl. max. toeslag) AOW (incl. heffingskorting): € 1456 samenwonenden € 1044 alleenstaande

  (cijfers zijn van januari 2011) Minimumloon (bruto): € 1424 (ongeacht huishouden) Deze bedragen zeggen niets over feitelijk besteedbaar inkomen!

 • Klaas Touwen Evangelisch-Luthers predikant

  Gijs van den Heuvel ex-opbouwwerker, werkgroep Verzet tegen Armoede

  Hilbert de Goede adviseur Werk en Inkomen

  Jolanda Zewald-Balder begeleider RIBW

  Christel Hoogland

  Nurcan Yildrim Projectleider Huiselijk en Eergerelateerd Geweld Forum

  A Willet kinderfysiotherapeute Revalidatie Medisch Centrum Groot Klimmendaal

  John Veldman directeur St. Experimentele Werkplaats De Helling, oud raadslid Arnhem, onderzoeker religie & ontwikkeling

  Hester Macrander cabaretier/columnist

  Nelleke Wijngaards-Ser