Download hier het manifest!

Click here to load reader

 • date post

  04-Feb-2017
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Download hier het manifest!

 • ManifestRotterdam, mei 2014

  Rotterdam, maakstad

  Stichting

  Platform DigitalManufacturing

 • a. 3e Industrile Revolutie ............................................. 4

  b. Waarom dit manifest? ............................................... 5

  c. Stichting Platform Digital Manufacturing ............... 7

  Dit kunnen we niet maken! ............................................... 9

  Nieuw perspectief: kansen ................................................. 13

  SWOT analyse ...................................................................... 16

  Vernieuwing vanuit kracht (sterkte) .................................. 18

  Uitdagingen (zwakte) ......................................................... 19

  a. Werken vanuit de humuslaag ................................... 21

  b. De stad is dienstbaar aan de haven .......................... 21

  c. Haven: van lineair naar circulair ................................ 23

  d. Rotterdam in beweging krijgen ................................ 23

  Vermaken van de haven ................................................. 25

  Plaatsmaken voor Maakplaatsen ................................... 27

  Maak Rotterdam mee! .................................................... 29

  Zien wat we maken ......................................................... 29

  Waarmaken ..................................................................... 31

  Missie/Visie Statement ........................................................ 32

  Plattegrond met nieuwe initiatieven ................................. 34

  1. Aanleiding

  2. Invloed van de 3e Industrile Revolutie op Rotterdam: SWOT

  3. Makenderweg

  4. Sleutelprojecten: Dit kunnen we maken!

  Inhoudsopgave

  Stichting Platform Digital Manufacturing

 • 44

  1. Aanleiding

  a. 3e Industrile Revolutie...

  De afgelopen periode hebben de media vol gestaan met informatie over spectaculaire medische implantaties, architecten die huizen printen, wapens die geproduceerd worden met 3D-printers en maaltijden uit de printer. Zeker is dat er in de nabije toekomst veranderingen gaan plaatsvinden. En van de aanjagers van deze veranderingen is Additive Manufacturing, het laag op laag produceren van allerlei soorten producten, d.m.v. 3D-printing. Maar ook andere vormen van digitale fabricage in de maakindustrie, zoals robotica, drones, sensoring en nanotechnologie, zijn sterk in opmars.

  De 3D-printer is het icoon van de 3e Industrile Revolutie maar de technologi-sche ontwikkelingen gaan verder. Om te beginnen verdubbelt iedere 18 tot 24 maanden de snelheid van computers. Inmiddels zijn we al zo ver dat de reken-capaciteit, in een hockeystick curve, explosief zal toenemen. Maar ook(duurzame) energievraagstukken zullen door de kostenreductie en hoger rendement van zonnepanelen in de nabije toekomst worden opgelost.

  In de medische sector verandert er veel door geavanceerde sensoren die, met bijvoorbeeld je mobiele telefoon, je gezondheidstoestand kunnen meten.

  Groot wordt klein, lineair wordt circulair, ver weg wordt dichtbij, standaard wordt klant specifi ek, en concurrentie wordt samenwerking.

 • 5

  Stichting Platform Digital Manufacturing

  Door de opkomst van bioprinting zullen zelfs organen geprint kunnen worden. En van de ontdekkingen die nu en in de toekomst gedaan worden op het gebied van nanotechnologie kunnen we nog spectaculairder nieuws verwachten.Deze hiervoor genoemde ontwikkelingen zijn de aanjagers van de 3e Industrile Revolutie, die vooral in verband gebracht wordt met nieuwe digitale technieken. Wij mogen er niet van uitgaan dat het huidige industrile en logistieke systeem - zoals in Rotterdam - onveranderd blijft. Deze techno-logische revolutie verandert niet alleen bestaande productieprocessen, maar schept ook geheel nieuwe mogelijkheden. Groot wordt klein, lineair wordt circulair, ver weg (outsourcing) wordt dichtbij (local production), standaard wordt klant specifiek, en concurrentie wordt samenwerking.Wellicht worden mogelijkheden van 3D-printing wat overtrokken, maar experts hebben hoge verwachtingen van deze technologie voor de productie van veel goederen. Binnenkort print je je spullen gewoon thuis of worden ze op bestelling dichtbij voor je gemaakt tegen een prijs van massafabricage. Of je maakt je spullen in een TechShop, het netwerk van lokale werkplaatsen dat vanuit de Verenigde Staten de wereld verovert. Of je zoekt via 3Dhubs een geschikte productielocatie bij jou in de buurt. Als de kleinschalige thuispro-ductie op grote schaal werkelijkheid wordt, verandert het mondiale systeem van productie en logistiek dramatisch. Voorraadbeheer verschuift van eindproducten, naar grondstoffen en halffabricaten.

  b. Waarom dit manifest?

  Rotterdam is in de 2e Industrile Revolutie groot geworden, omdat wij kun-nen bouwen, voor de lange termijn kunnen plannen, groot kunnen denken en top-down kunnen organiseren. Dat is de cultuur van Rotterdam. De opgave om in te spelen op de 3e Industrile Revolutie ligt vooral in cultuurverandering. Grote industrile ondernemingen moeten klein leren denken, het bedrijfsleven moet beter samenwerken met het onderwijs (en andersom), grote onderne-mingen moeten meer samenwerken met start-ups, binnen ondernemingen moet innovatie meer worden gestimuleerd en er moet meer ruimte komen voor ondernemerschap en organische groei.

 • 66

  Deze punten worden vaak beleden, maar komen toch moeilijk van de grond in de culturele setting van onze regio. Cultuurverandering draait om urgentie, voorbeelden, samenwerking, leiderschap en tempo. Urgentie is: de wereld verandert en wij moeten mee. Voorbeelden van nieuwe (industrile) bedrijvig-heid maken de beweging concreet en zichtbaar. Samenwerking is van belang omdat patronen in elkaar grijpen en verandering alleen gezamenlijk door te voeren is. Tempo is nodig om de wissel werkelijk om te krijgen. Leiderschap is nodig om de beweging in de goede richting te krijgen, maar ook initiatieven van onderaf (bottom-up) moeten gestimuleerd worden.

 • 7

  Stichting Platform Digital Manufacturing

  c. Stichting Platform Digital Manufacturing

  Het is voor de toekomst van onze regio van belang om met de diverse (onderdelen van) ketens na te denken over de mogelijkheden en kansen van deze nieuwe technieken voor onze regio. Wordt Rotterdam een poederhaven? Gaan we weer meer halffabricaten produceren met 3D-printers? Komt een deel van de (duurzame)productie weer terug naar de stad? Hoe komt onze stad er dan uit te zien? Hoe gaan we het onderwijs veranderen en wat zijn de gevolgen voor de werkgelegenheid? En hoe zit het met eigendomsrechten en veiligheid? Is er in de toekomst genoeg werk voor de Rotterdammer en wat voor werk is het dan? Er zijn nog heel veel vragen en er is nog heel veel te ontdekken, maar het staat vast dat ons de komende jaren voor overheid, bedrijfsleven en onderwijs veel te wachten staat.

  Als techniek voortraast, bestaat altijd de kans dat een deel van de mensen, organisaties en bedrijven achterblijft. Dat is onze grootste uitdaging voor de komende decennia. Goed ontwikkelde landen hebben veel sneller last van een remmende voorsprong. Als we de nieuwe techniek niet omhelzen, zoals minder ontwikkelde landen dat zeker wel doen, kunnen we van voorlopers, weleens flinke achterlopers worden. De nieuwe technologie en sociale ontwikkelingen zullen de publieke en private business modellen fundamenteel veranderen. We moeten dus op een andere manier gaan denken over design en de wijze van produceren. We kunnen fabricageprocessen opnieuw vormgeven en daarmee onze eigen toekomst vormgeven. En de werkgelegenheid in onze regio in stand houden en zelfs versterken. In Rotterdam ligt de infrastructuur en zijn de componenten aanwezig om de transitie naar de 3e Industrile Revolutie succesvol te doorlopen. Stichting Platform Digital Manufacturing wil hier een bijdrage aan leveren door de creatieve sector, de onderwijs-instellingen, de onderzoeksinstituten en bedrijfsleven samen te brengen en kennis en kunde te delen. Zo streven we naar nieuwe werkgelegenheid,verdere economische ontwikkeling van onze regio en nieuwe investeerders. Wij willen dat Rotterdam hiervan gaat profiteren.

 • 88

  2. Invloed van de 3e Industrile Revolutie op Rotterdam: SWOT Sterkte, zwakte, kansen en bedreigingen.

 • 9

  Stichting Platform Digital Manufacturing

  Dit kunnen we niet maken!

  Dit is de wake-up call voor Rotterdam: de toekomst van onze stad en haven is niet onbedreigd! Stad en haven zijn grotendeels nog in ontwikkeling en zijn het product van de 2e Industrile Revolutie. Dit terwijl de 3e Industrile Revolutie als woeste golven op de kaden beukt en ons dreigt te overspoelen. Wij vinden dat Rotterdam het niet kan maken om dat te laten gebeuren. We zullen in het geweer moeten komen tegen de bedreigingen ervan. Dat kan, want diezelfde 3e Industrile Revolutie schept ook veel nieuwe kansen. Die kansen kanRotterdam vanuit haar eigen DNA (sterke en zwakke punten) benutten.

  Haven

  De haven heeft groeikansen door hoogwaardige grondstoffen te ontwikkelen en te produceren. Daarmee is het mogelijk om aan te sluiten op de reeds bestaande logistieke keten en op de toegevoegde waarde van deze grondstoffen. Hierdoor kunnen kleinere start-ups ontstaan, die samen met de procesindustrie nieuwe groei kunnen realiseren. De haven biedt voldoende mogelijkheden om 3D-gerelateerde projecten te huisvesten, zoals momenteel al gedeeltelijk plaats vind op de RDM-campus en heeft de capaciteit om met de handel in grond-stoffen, de logistieke sector, de creatieve sector en de onderzoeksinstituten uit te groeien tot de 3D-grondstoffenhub van Europa. Maar ook de ma