Leerstijlen opdracht 2-Erik- Leerstijlen opdracht 2 Leerstijlen opdracht 2 Naam : Erik Postema Klas:

download Leerstijlen opdracht 2-Erik- Leerstijlen opdracht 2 Leerstijlen opdracht 2 Naam : Erik Postema Klas:

of 7

 • date post

  12-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  4
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Leerstijlen opdracht 2-Erik- Leerstijlen opdracht 2 Leerstijlen opdracht 2 Naam : Erik Postema Klas:

 • Leerstijlen opdracht 2Leerstijlen opdracht 2Leerstijlen opdracht 2Leerstijlen opdracht 2

  Naam : Erik Postema Klas: DLO2 Vak: Leerstijlen Leerjaar: 2007 / 2008

  Het Het Het Het leerstijlen oleerstijlen oleerstijlen oleerstijlen onderwerpnderwerpnderwerpnderwerp:::: Een onderwerp uit je eigen vakgebied geschikt maken voor 4 verschillende leerstijlen.

  Lesopzet globaalLesopzet globaalLesopzet globaalLesopzet globaal:::: Het onderwerp en werkwijze gaan over een beitel plaatsen op de draaibank en het begrip centerhoogte voor snijgereedschap op een draaibank. Heb een handleiding op internet gevonden waarin een 1e draaiwerkstuk voor het VMBO wordt uitgelegd deze heb ik aangepast voor mijn onderwerp. In de handleiding staat een foto met de belangrijkste benamingen van een draaibank. Om het onderwerp nog duidelijker te maken toon ik ook de gereedschappen en de bijbehorende materialen zoals: Beitelhouder, beitel, een sleutel om de schroeven van de beitelhouder vast te draaien, draaiwerkstuk (voorbeeld) en een poetslap. Verder heb ik nog zelf een werkstukje gemaakt waaruit blijkt hoe het goed of hoe het verkeerd kan gaan. Lesopzet voor Lesopzet voor Lesopzet voor Lesopzet voor ddddoenersoenersoenersoeners::::

  Doordat doenersdoenersdoenersdoeners een brede praktische interesse heeft en vooral leert door te doen lijkt mij de volgende opzet iets voor doenersdoenersdoenersdoeners. Ze scoren hoog op actiefactiefactiefactief en concreetconcreetconcreetconcreet.

  - Ik ga de leerlingen uitleggen waar de les over gaat en laat hun de benodigde (les)materialen zien.

  - AEAEAEAE Laat de lln. eerst veel oefensituaties zien. Nog geen theorie.

  - CECECECE Daarna vraag ik aan hun of ze al een idee hebben hoe het 1 en ander ingesteld moet worden en waarom dit zo belangrijk is.

  - Ik vraag hun om met de handleiding de handelingen uit te voeren die nodig zijn voor de opdracht. De materialen voor de opdracht heb ik al bij elkaar gezocht.

  - Laat de leerlingen eerst even stoeien met de materialen om hun voorkennis te pijlen. Als dan blijkt dat dit niet goed gaat kan ik de handeling voordoen of ik laat een leerling die het wel begrijpt de handelingen uitleggen. (dit zou dus heel goed in de 1e stap kunnen)

  - RORORORO Startend vanuit de ervaringen van de lln. theorie aanbieden die hierop aansluit.

  - ACACACAC Weer oefenen, en dan vraag ik aan het einde van de les of iedereen mij duidelijk kan maken wat de inhoud van de les was.

 • Lesopzet voor Lesopzet voor Lesopzet voor Lesopzet voor beslissersbeslissersbeslissersbeslissers:

  Doordat beslissersbeslissersbeslissersbeslissers uitblinken in situaties waarin 1 antwoord of oplossing mogelijk is lijkt mij de volgende opzet iets voor beslissersbeslissersbeslissersbeslissers. Ze scoren hoog op actiefactiefactiefactief en abstractabstractabstractabstract.

  - ACACACAC Beknopt de theorie aanbieden leg in het kort uit wat de bedoeling is. - AEAEAEAE Laat ze vervolgens de opdracht uitvoeren. De groep krijgt een handleiding zodat zij in stappen kunnen volgen wat er moet gebeuren om een gereedschap op centerhoogte te zetten.

  - CECECECE Daarna laat ik de afbeelding van de draaibank zien die op de handleiding voor centerhoogte staat afgebeeld. Zo kunnen ze de materialen zien waar de opdracht over gaat.

  - Aan de hand van de draaiwerkstukjes maak ik duidelijk waarom centerhoogte belangrijk is. Het werkstukje laat een goed en een verkeerd voorbeeld zien. Vanaf hier kun je de RORORORO fase in laten gaan.

  - Aan het einde van de les laat ik ze de opdracht evalueren om te zien of ze de stappen doel gericht hebben toegepast.

  Lesopzet voor Lesopzet voor Lesopzet voor Lesopzet voor denkersdenkersdenkersdenkers:

  DenkersDenkersDenkersDenkers houden van logische en exacte theorieën en heeft een brede interesse daarom lijkt mij de volgende aanpak wel van toepassing. Ze scoren hoog op reflectie/passiefreflectie/passiefreflectie/passiefreflectie/passief en abstractabstractabstractabstract.

  - RORORORO laat lln. zelf uit handboeken, werkplaatsdocu en leerboeken relevante info opzoeken.

  - ACACACAC Leg d.m.v. de handleiding en de meegenomen gereedschappen in stappen uit wat er moet gebeuren zo wordt beter begrepen wat het doel van de opdracht is.

  - Op het schoolbord teken ik de situatie waaruit blijkt wat er mis kan gaan als het centerhoogte niet goed is.

  - Aan de hand van de draaiwerkstukjes maak ik duidelijk waarom centerhoogte belangrijk is. Het werkstukje laat een goed en een verkeerd voorbeeld zien.

  - De rest leg ik d.m.v. de handleiding uit ook wijs ik ze op de tekening op het bord dat aan geeft wat er mis kan gaan en als snijgereedschap niet op centerhoogte staat.

  - AEAEAEAE Daarna laat ik ze de theorie uitvoeren op de machine. Strak gestuurde opdrachten. - CCCCEEEE Aan het einde van de instructie vraag ik of alles begrepen is en vraag ik de leerlingen de lesstof te herhalen en/of toe te lichten.

  Lesopzet voor Lesopzet voor Lesopzet voor Lesopzet voor ddddromersromersromersromers:

 • DromersDromersDromersDromers hebben een grote verbeeldingskracht en kunnen met veel nieuwe ideeën komen ze kunnen ook moeilijk tot een beslissing komen. Ze scoren hoog op reflectie/passiefreflectie/passiefreflectie/passiefreflectie/passief en concreetconcreetconcreetconcreet. - CECECECE Leg d.m.v. de handleiding en de meegenomen gereedschappen in stappen uit wat er moet gebeuren zo wordt ook beter begrepen wat het doel van de opdracht is.

  Zoveel mogelijk m.b.v. voorbeelden/toepassingen het onderwerp introduceren.

  - RORORORO Vraag ze om de theorie en de materialen te bestuderen en met vragen te komen. Als er geen vragen zijn dan leg ik ze een vraag voor.

  - ACACACAC De antwoorden van de vragen kan ik verduidelijken op het schoolbord.

  - Met de meegenomen gereedschappen & onderdelen doe ik een gedeelte van de handleiding voor om extra aandacht te geven aan de meest belangrijke stappen (punten).

  - AE AE AE AE Vervolgens bouw ik de materialen weer af en vraag de leerlingen om het nu zelf te doen.

  - Aan het einde van de les moeten ze mij mogelijk vertellen wat het belangrijkste is van de opdracht en waarom.

 • Begrip Centerhoogte

  Stap 1 Pak een ruwbeitel

  Stap 2 Maak met een poetslap de beitelhouder schoon

  Leg de beitel in de beitelhouder en draai de schroeven vast.

  .

  De beitel vastzetten doe je met een sleutel.

 • Stap 3 Draai de moer boven op het

  beitel blok los met een

  ringsleutel.

  Stap 4 Draai het beitelblok naar

  het center

  .

  Let op: De beitelpunt mag het center niet raken

  Draai de moer weer

  vast

  Stap 5 Draai met het sleuteltje de

  stelschroef los.

 • Stap 6 Draai met de sleutel het

  Boutje een klein stukje los.

  Stap 7 Draai aan de stelmoer

  zodat de beitelpunt op

  centerhoogte komt.

  Stap 8 Draai met de sleutel het

  boutje weer vast

 • Stap 9 Draai met het sleuteltje

  de stelschroef weer vast.

  Stap 10 Draai met de ringsleutel de

  moer weer los en zet het

  beitelblok weer terug in zijn

  beginpositie.

  Draai de moer weer vast.