Keynote llp

of 16 /16
LLP wel de lusten, niet de lasten? een civielrechtelijk perspectief Tapio Pekelharing Penn Pekelharing Stroes Advocaten LLP 28 oktober 2013 maandag 28 oktober 13

Embed Size (px)

description

Keynote on the Limited Liability Partnership, good and interesting entity for companies, entrepreneurs and startups in the Netherlands

Transcript of Keynote llp

Page 1: Keynote llp

LLPwel de lusten, niet de lasten? een civielrechtelijk perspectief

Tapio PekelharingPenn Pekelharing Stroes Advocaten LLP

28 oktober 2013

maandag 28 oktober 13

Page 2: Keynote llp

Tapio Pekelharingadvocaat/entrepreneur

• Ondernemingsrecht/M&A

• Amsterdam, Maastricht

• Penn Pekelharing Stroes Advocaten

• Peek Legal

• CMS Derks Star Busmann

• Arthur Andersen/Andersen Legal

• Ondernemer/investeerder

• Passie voor innovatieve startups

maandag 28 oktober 13

Page 3: Keynote llp

LLP introductie

Limited Liability Partnership

Komt voor in US en UK, maar ook bv India

US sinds jaren ’70 (elke staat eigen regels)

UK sinds jaren ’00

Oorsprong: claims op accountants- en advocatenkantoren. Alleen partnership was toegestaan volgens beroepsregels. BV figuur niet

Hybride: uiterlijke en praktisch: combinatie van een personenvennootschap en een kapitaalvennootschap

maandag 28 oktober 13

Page 4: Keynote llp

LLP US en UK

MinJus onderzoek naar LLP en LLC US en UK - 2007

Aanbeveling: positief. Meer flexibiliteit in Nederlandse sfeer, fiscale transparantie icm beperking aansprakelijkheid stimuleren binnen BESTAANDE rechtspersonen

maandag 28 oktober 13

Page 5: Keynote llp

Wetsvoorstel Personenvennootschappen

Er komen géén nieuwe personenvennootschappen

Wetsvoorstel ingetrokken door Opstelten: 5 september 2011

Argument: “niemand zit er op te wachten, te duur en...

“We hebben de LLP toch?”

maandag 28 oktober 13

Page 6: Keynote llp

Flexibilisering BV

BV veel flexibeler, inrichtingseisen eenvoudiger,

Maar fiscaal gezien niet goedkoper...

LLP goed alternatief?

maandag 28 oktober 13

Page 7: Keynote llp

De LLP (UK)

Het is geen personenvennootschap (partnership, want contract geen vereiste) en geen kapitaalvennootschap (kent niet zelfde structuur, kapitaal, organen)

Wetgeving verplinterd over verschillende UK wetten, belangrijkste LLP Act 2000

LLP kent geen kapitaal of aandeelhouders

Minstens 2 personen of entiteiten

Members zijn bestuurders/eigenaren

Designated Member heeft extra verplichtingen

Geen vermogenseis, wel afgescheiden vermogen

maandag 28 oktober 13

Page 8: Keynote llp

De oprichting (UK)

LLP komt formeel tot stand door (i) inschrijven van Form LL IN01 en acceptatie door Companies House van het Form dmv (ii) opmaken Certificate of Incorporation en (iii) bevestiging dat aan eerste twee eisen is voldaan door Members

Toetsing Companies House is erg marginaal

Zetel in land van oprichting verplicht (kan postbus zijn)

Aangeven wie Designated Members en Normal Members zijn

Administratieve verplichtingen (jaarlijks Annual Return)

Jaarrekeningrecht (dubbele verplichting van filing)

Brieven van UK Tax Authorities.....

maandag 28 oktober 13

Page 9: Keynote llp

De oprichting (NL)

Inschrijven KVK (juiste formulieren, beperking bevoegdheid members inschrijven)

Bankrekening: langs “compliance” bij meeste banken, soms weigering!

Jaarrekeningrecht (dubbele verplichting van filing)

....En dan? Het LLP contract

maandag 28 oktober 13

Page 10: Keynote llp

Overeenkomst LLPMag in Nederlands

Beginsel van contractsvrijheid geldt

Richt het in als een maatschapscontract of meer als een aandeelhoudersovk

Er zijn geen - directe - eisen die UK law aan inhoud contract stelt

Verdient voorkeur verplichtingen en structuur naar UK recht op te nemen, zoals procedure bij maar één member

IPR aspecten

Rechtskeuze: ik zeg Nederlands recht.

Forumkeuze: geen issue

maandag 28 oktober 13

Page 11: Keynote llp

Voor wie is die LLP nu?

maandag 28 oktober 13

Page 12: Keynote llp

In ieder geval wel voor (beroepsbeoefenaren):

maandag 28 oktober 13

Page 13: Keynote llp

Aansprakelijkheid

Maatschap: in beginsel aansprakelijkheid voor evenredig deel

VOF/CV: hoofdelijk aansprakelijk voor geheel

BV: beperkte aansprakelijkheid

LLP: beperkte aansprakelijkheid

maandag 28 oktober 13

Page 14: Keynote llp

Failliet en dan?

• Ik ben geen insolventiespecialist

• Designated members hebben verplichtingen in faillissementen en liquidatie

• Europese Insoventieverordening speelt een rol: recht lidstaat waar procedure wordt gestart van toepassing

• Geen tot weinig relevante jurisprudentie

• Gaat de beperking aansprakelijkheid doorbroken worden, er komt vast een curator die dit gaat proberen

• Verdient voorkeur relevante UK bepalingen goed te bestuderen en mee te nemen in overeenkomst

maandag 28 oktober 13

Page 15: Keynote llp

HR 15 maart 2013, LJN BY7840

Arrest dat inzoomt op de maatschap, en (beroeps)aansprakelijkheidsverdeling tussen (oud) maten

Enkele lessen HR:

1: indien 7:400 van toepassing: alle maten aansprakelijk voor geheel, anders ieder voor gelijk deel

2: maatschap kan aangesproken worden, maar omdat geen rechtspersoonlijkheid, feitelijk actie tegen de maten gezamenlijk. Wel tegen (afgescheiden) vermogen maatschap. Actie tegen één maat, verhaal op zijn/haar prive vermogen

3: maat die dat al is ten tijde van de opdracht, op basis van 7:402 voor het geheel aansprakelijk terzake van een tekortkoming in de overeenkomst. Maat pas op het moment dat schuld ontstaat, dan slechts voor een gelijk deel aansprakelijk.

4: indien een maat in het bijzonder belangrijk voor uitvoering opdracht, de maatschap is gecontracteerd, maat toch hoofdelijk aansprakelijk naast maatschap

maandag 28 oktober 13

Page 16: Keynote llp

Vragen?

Tapio Pekelharing

[email protected] 15 888 466www.ppsa.nl

@tpekelharing

maandag 28 oktober 13